ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, Αρ. πρωτ. 992 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού (ηχητικός εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης» και κα 3579 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής: Ηχητικός εξοπλισμός

2 2 Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα (τεμάχια) 1. Εξωτερική κάρτα ήχου Thunderbolt 4 2. Κονσόλα ήχου 1 3. Ηχεία τύπου Ηχεία τύπου Ακουστικά τύπου Ακουστικά τύπου Ακουστικά τύπου Ακουστικά τύπου Κλαβιέ 49 πλήκτρων Midi Μικρόφωνο Γερανός μικροφώνου Καλώδιο μικροφώνου Καλώδιο σύνδεσης κάρτας/κονσόλας Καλώδιο σύνδεσης κονσόλας/κάρτας Καλώδιο σύνδεσης κονσόλας/ηχείων Διαχωριστής ηχητικού σήματος 4 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών βρίσκονται στο Παράρτημα Α της πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις προϊόντων του παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά σε τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής θα γίνουν δεκτά και ισοδύναμα προϊόντα. II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.146,30 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ III. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω: Α/Α Περιγραφή είδους ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1. Εξωτερική κάρτα ήχου Thunderbolt ΟΠΑ (1), ΕΚΠΑ (1), ΤΕΙΚ (2) 2. Κονσόλα ήχου ΟΠΑ (1)

3 3 3. Ηχεία τύπου 1 ΟΠΑ (2) 4. Ηχεία τύπου 2 ΕΚΠΑ (2) 5. Ακουστικά τύπου 1 ΟΠΑ (3) 6. Ακουστικά τύπου 2 ΠΚ (2) 7. Ακουστικά τύπου 3 ΕΚΠΑ (4), ΤΕΙΚ (1) 8. Ακουστικά τύπου 4 ΕΚΠΑ (1) 9. Κλαβιέ 49 πλήκτρων Midi ΟΠΑ (1) 10. Μικρόφωνο ΟΠΑ (2) 11. Γερανός μικροφώνου ΟΠΑ (2) 12. Καλώδιο μικροφώνου ΟΠΑ (2) 13. Καλώδιο σύνδεσης κάρτας/κονσόλας ΟΠΑ (1) 14. Καλώδιο σύνδεσης κονσόλας/κάρτας ΟΠΑ (2) 15. Καλώδιο σύνδεσης κονσόλας/ηχείων ΟΠΑ (2) 16. Διαχωριστής ηχητικού σήματος ΤΕΙΚ (4) Διευθύνσεις αποστολής: ΠΚ: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Ηράκλειο, Κρήτη ΤΕΙΚ: ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Ρέθυμνο, Κρήτη ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα ΟΠΑ: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, Αθήνα IV. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα : Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Είδος/Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασία Τιμή ανά Είδους συσκευασία Συνολική τιμή

4 4 Στις τιμές του παραπάνω πίνακα δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω mail) μέχρι και την Παρασκευή 20/02/2015 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιο Κρήτης Βούτες, Κτίριο Διοίκησης, Ηράκλειο Κρήτης Υπόψη κ. Αθανασία Μαργετουσάκη φαξ: (+30) με την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 992/ Πληροφορίες: 1. Για διαδικαστικά θέματα κ. Αθανασία Μαργετουσάκη, Τηλ. (+30) , φαξ: (+30) , γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο 2. Για τις προδιαγραφές: κ. Μουχτάρης Αθανάσιος Τηλέφωνο: e- mail: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Καρδάσης Βασίλειος

5 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Είδος 1 Κάρτα Ήχου Ανάλυση δειγμάτων Συχνότητες δειγματοληψίας 24-bit 44.1, 48, 88.2, 176.4, 192 khz 2 x XLR/TRS combo-style mic/guitar inputs Αναλογικές είσοδοι 8 x 1/4" TRS line inputs (balanced / unbalanced) 2 x XLR balanced main out Αναλογικές έξοδοι 8 x 1/4" balanced TRS line out 2 x 1/4" TRS stereo headphone 16 channels of ADAT optical at 1x sample rates Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι 8 channels of SMUX optical at 2x sample rates 2-channel TOSlink (optical S/PDIF) up to 96 khz 2-channel RCA S/PDIF up to 96 khz 28 inputs and 30 outputs at 1x sample rates Συνολικές είσοδοι/έξοδοι 20 inputs and 22 outputs at 2x sample rates 10 inputs and 10 outputs at 4x sample rates Σύνδεση με υπολογιστή είσοδοι/έξοδοι 1 x Thunderbolt (compatible with 1 and 2) 1 x USB 2.0 (compatible with 3.0) 1 x SMPTE time code in (LTC) Συγχρονισμός είσοδοι/έξοδοι 1 x SMPTE time code out (LTC) 1 x word clock in 1 x word clock out Έξοδος ακουστικών 1 x 1/4" TRS stereo phone (assignable) 1 x 1/4" TRS stereo phone (mirrors main outs) Phantom Power 2 x individual +48V Πρόσοψη 2 x XLR/TRS combo mic/guitar in 2 x 1/4" TRS phone 2 x digital rotary encoders phone/main volume 2 x digital rotary encoders mic trim 4 x switches Pad and 48V Phantom 4 x digital rotary encoders for LCD control 2 x 16 character LCD 8 x 4-segment ladder LEDs 1/4-inch analog in 8 x activity LED 1/4-inch analog out 2 x 4-segment ladder LEDs RCA S/PDIF in 2 x activity LED RCA S/PDIF out 2 x 10-segment LEDs mic in with V-Limit 2 x 5-segment ladder LEDs main outs 6 x LED sample rate indicator 1 x LED LOCK/TACH indicator 2 x activity LEDs optical bank A/B 1 x activity LED MIDI in/out 1 x AC power switch

6 6 Είδος 2 Κονσόλα Ήχου Κανάλια Εισόδου Κάθε κανάλι να διαθέτει ρυθμίσεις Η ρύθμιση Aux send Προενισχυτές Μικροφώνου Κάθε κανάλι μικροφώνου Είσοδοι μουσικών οργάνων για σύνδεση χωρίς DI box Ισοσταθμιστής τριών περιοχών (3-Band Active EQ): Επιστροφή Στέρεο (Stereo Return) Στάθμη Θορύβου Εξόδου (main mix noise): Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (Total Harmonic Distortion) Οκτώ (8) κανάλια Aux send, level, pan και PFL solo Να έχει επιλογή PRE/POST fader Τρεις (3), με τα εξής χαρακτηριστικά: 130dB δυναμικό εύρος, +22dBu διαχείριση σήματος επιπέδου line, παραμόρφωση κάτω από % 20Hz - 20kHz και phantom power) να διαθέτει φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων (Low-Cut filter) 8dB/oct. 100Hz Δύο (2) Ηigh Shelving ±15 12 khz, Mid Peaking ± khz, Low Shelving ±15 80 Hz XLR -95 dbu, TRS -101dBu 1 35 db gain, 20 Hz to 20 khz bandwidth Είδος 3 Ηχεία τύπου 1 Αυτοενισχυόμενα Κάτω συχνότητα διακοπής ( 3 db) Άνω συχνότητα διακοπής ( 3 db) Μέγιστη ακουστική έξοδος βραχύχρονου συνημιτόνου στον άξονα σε μισό χώρο (μέση από 100Hz μέχρι 3kHz) Μέγιστη ακουστική έξοδος μακρόχρονου συνημιτόνου RMS στις ίδιες συνθήκες με ΙΕC σταθμισμένου θορύβου (περιορισμένη από τη μονάδα προστασίας κυκλώματος) Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης ανά ζεύγος σε αναπαραγωγή μουσικής πληροφορίας από απόσταση 1μ. Αυτοπαραγώμενο επίπεδο θορύβου σε πεδίο 1μ. από τον άξονα Αρμονική Παραμόρφωση σε 85dB SPL σε 1μ. από τον άξονα Hχεία 65 Hz 21 khz Hz 1 m 96dB 0.5 m 102dB 1 m 95dB SPL 100dB 10dB (A-weighted) Συχνότητα Ηz: <0.3% Συχνότητα >100Ηz: <0.5% Βαθύφωνο: 4 ίντσες, 20W Tweeter: ¾ ίντσες, 20W

7 7 (με φορτίο 8 Οhm) Αναλογική είσοδος Εύρος ρύθμισης έντασης Oριακή συχνότητα (Μπάσα/Πρίμα) Λειτουργικό εύρος κλίσης πρίμων Λειτουργικό εύρος κλίσης μπάσων σε βήμα -2dB Τροφοδοσία 1 x XLR balanced 10 kohm -80 db (βάσει μέγιστης εξόδου) 3.0 khz 0 to 15kHz 0 to 100Hz V Είδος 4 Ηχεία τύπου 2 Ηχείων Αυτοενισχυόμενα Κάτω συχνότητα διακοπής Άνω συχνότητα διακοπής 55 Hz 21 khz Hz (± 2.0 db) Μέγιστη ακουστική έξοδος 1 m 100 db SPL συνημιτόνου στον άξονα σε μισό 0.5 m 106 db SPL (μέση από 100 Hz μέχρι 3 khz) Μέγιστη ακουστική έξοδος μακρόχρονου συνημιτόνου RMS στις ίδιες συνθήκες με ΙΕC σταθμισμένου 1 m 97 db SPL (περιορισμένη από τη μονάδα προστασίας κυκλώματος) Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης ανά ζεύγος σε αναπαραγωγή μουσικής πληροφορίας από απόσταση 1 μ. 108 db Αυτοπαραγώμενο επίπεδο θορύβου σε πεδίο 1 μ. από τον άξονα 10 db (A-weighted) Αρμονική Παραμόρφωση σε 85 db SPL σε 1 μ. από τον άξονα Συχνότητα Ηz: < 2 % Συχνότητα >100 Ηz: < 0.5% Hχεία Αναλογική είσοδος/έξοδος Εύρος ρύθμισης έντασης Oριακή συχνότητα (Μπάσα/Πρίμα) Λειτουργικό εύρος κλίσης πρίμων Βαθύφωνο: 4 ίντσες, 40 W Tweeter: ¾ ίντσες, 40 W (με φορτίο 8 Οhm) 1 x XLR female, balanced 10 kohm 1 x XLR male, balanced 100 Ohm -80 db (σε σχέση με την μέγιστη τιμή εξόδου) 3.0 khz 0 to khz Λειτουργικό εύρος κλίσης μπάσων σε βήμα -2 db 0 to Hz Τροφοδοσία V

8 8 Είδος 5 Ακουστικά τύπου 1 Σύστημα Ενεργή ακύρωση θορύβου Σχεδιασμός Επίπεδο ηχητικής πίεσης Αντίσταση εισόδου Μέγιστη ισχύς εισόδου Bάρος Καλώδιο Δυναμικό Έως 18 db Headband Ηz 105 db 130 Ohm 500 mw =<100 gr (χωρίς καλώδιο και μπαταρία) >= 1 m Σύνδεση Στερεοφωνικό mini-jack 3.5 mm (1/8 ) Aυτονομία μπαταρίας Τύπος μπαταρίας >=40 ώρες AAA Είδος 6 Ακουστικά τύπου 2 Σύστημα Σχεδιασμός Επίπεδο ηχητικής πίεσης Αντίσταση εισόδου Μέγιστη ισχύς εισόδου Βάρος Καλώδιο Δυναμικό Headband Hz 103 db 300 Ohm 500 mw =<260 gr (χωρίς καλώδιο) >= 3 m Σύνδεση Στερεοφωνικό jack 6.3 mm (1/4 ) Είδος 7 Ακουστικά τύπου 3 Σύστημα Σχεδιασμός Δυναμικό Headband Hz

9 9 Επίπεδο ηχητικής πίεσης Αντίσταση εισόδου 102 db 64 Ohm Μέγιστη ισχύς εισόδου Βάρος Καλώδιο Σύνδεση 500 mw =<220 gr (χωρίς καλώδιο) >= 1 m Στερεοφωνικό mini jack 3.5 (1/8 ), μετατροπέας σε 6.3 mm (1/4-1/8 ) Είδος 8 Ακουστικά τύπου 4 Τρόπος τοποθέτησης Ευαισθησία Απομόνωση θορύβου Ενεργή ακύρωση ήχου Συνδέσεις Έλεγχος Καλώδιο Βάρος Χρώμα Headband Hz 115 db Στερεοφωνικό jack 3.5 (1/8), μετατροπέας σε 6.3 mm (1/8 ), καλώδιο μικροφώνου (τετραπολικό) In-line τηλεχειρισμός >= 1.5 m <= 400 g Λευκό Είδος 9 Κλαβιέ Midi Πλήκτρα κλαβιέ Πλήκτρα ελέγχου Περιστροφικοί διακόπτες Διακόπτες slider Οθόνη LCD Συνδέσεις Τροφοδοσία Επέκταση 49 πλήρους μεγέθους, ευαίσθητα στην ταχύτητα >= 8 προγραμματιζόμενοι, ευαίσθητα στην ταχύτητα >= 8 προγραμματιζόμενοι >= 9 προγραμματιζόμενοι USB plug-and-play Μέσω USB Είσοδος πεντάλ

10 10 Είδος 10 Μικρόφωνο Τύπος Συχνότητα απόκρισης Πολικό διάγραμμα Ευαισθησία (σε 1000Ηz) Aντίσταση Τύπος σύνδεσης Βάρος Διακόπτης on/off Δυναμικό Hz Καρδιοειδές 54.5 dbv/pa (1.85 mv) 300 Ω (πραγματική), 150 Ω (rated) 3-pin XLR Male <= 300 gr ΝΑΙ Είδος 11 Γερανός μικροφώνου Σπαστός άξονας ΝΑΙ Δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου μικροφώνου ΝΑΙ Μέγιστο ύψος >= 2 μέτρα Υλικό κατασκευής Μεταλλικό Βάρος =< 3 κιλά Υποδοχή Σπείρωμα 3/8 Είδος 12 Καλώδιο μικροφώνου Πρώτο άκρο Δεύτερο άκρο Μήκος 3-pin XLR Female 3-pin XLR Male >= 6 m Είδος 13 Καλώδιο σύνδεσης κάρτας/κονσόλας Πρώτο άκρο Δεύτερο άκρο Μήκος Jack 1/4" Balanced/Stereo Jack 1/4" Balanced/Stereo >= 1,5 m Είδος 14 Καλώδιο σύνδεσης κονσόλας/κάρτας Πρώτο άκρο Δεύτερο άκρο 3-pin XLR Female Jack 1/4" Balanced/Stereo

11 11 Μήκος >= 1,5 m Είδος 15 Καλώδιο σύνδεσης κονσόλας/ηχείων Πρώτο άκρο Δεύτερο άκρο Μήκος 3-pin XLR Male Jack 1/4" Balanced/Stereo >= 1,5 m Είδος 16 Διαχωριστής ηχητικού σήματος Θύρες Λειτουργία 1x 1/8" TRRS male (combo Mic In/Stereo Line Out) 1x 1/8" TS female input (Mic) 1x 1/8" TRS female output (Stereo Line) Διαχωρισμός ενιαίας θύρας Microphone In & Headphone Out σε ξεχωριστές θύρες mic in και headphone out

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ταχ. /νση: 701 00 Πεζά Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΧΖ4ΨΖΝ-ΧΗΛ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 403/011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

60. Χειριστήριο εξασθενητή φωτισμού... 32 61. Φωτιστικά Cyclorama με LED... 32

60. Χειριστήριο εξασθενητή φωτισμού... 32 61. Φωτιστικά Cyclorama με LED... 32 Περιεχόµενα Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 Β1. ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Ηχεία τεχνολογίας Constant Curvature Line Array... 7 2. Ηχεία χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 153.198,96 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 153.198,96 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 48 Ιούλιος 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 48 Ιούλιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 48 Ιούλιος 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 47 Φεβρουάριος 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 47 Φεβρουάριος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 47 Φεβρουάριος 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 44 Σεπτέμβριος 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 44 Σεπτέμβριος 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 44 Σεπτέμβριος 2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 41 Δεκέμβριος 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 41 Δεκέμβριος 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 41 Δεκέμβριος 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 42 Ιούνιος 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 42 Ιούνιος 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 42 Ιούνιος 2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 53 Μάρτιος 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 53 Μάρτιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 53 Μάρτιος 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α1. Κεντρική μονάδα συνεδριακού μεταφραστικού συστήματος Η κεντρική μονάδα διαχειρίζεται την λειτουργία του συνεδριακού μεταφραστικού συστήματος. Να μπορεί να διαχειριστεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 55 Ιούλιος 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 55 Ιούλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 55 Ιούλιος 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 32 Μάιος 2011

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 32 Μάιος 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 32 Μάιος 2011 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. δ) Φύλλο προσφοράς .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. δ) Φύλλο προσφοράς .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/08/2015 Αρ. Πρωτ: 59780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 6 ΗΧΕΙΑ 7 SUBWOOFER 10 ΕΝΕΡΓΑ ΗΧΕΙΑ 10 WOOFER 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8

ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. δ/νση: Άγιος Λουκάς, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 462203 FAX: 2510 462352 E-mail: ipantel@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003112325 2015-10-01

15PROC003112325 2015-10-01 .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC003112325 2015-10-01 Λάρισα 23/09/2015 Αρ. Πρωτ: 69748 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Αποδεκτών ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. : 210 5531230 ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Φ. : 600/6/15 Αποδεκτών Σ. : 27 Σκαραμαγκάς 15/1/15 Συνημμένα : α. Πίνακας Διανομής. β. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

1 SUBWOOFER 2. (Home Cinema) 20 25µ

1 SUBWOOFER 2. (Home Cinema) 20 25µ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 02/03/2015 Αρ. πρωτ.: 338 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προµήθεια ειδών Εξοπλισµού Ήχου» Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 28/11/2012

Διαβάστε περισσότερα