MADSEN Astera². Οδηγός χρήσης. Αρ. εγγρ GR/03 Αρ. εξαρτήματος GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MADSEN Astera². Οδηγός χρήσης. Αρ. εγγρ. 7-50-1350-GR/03 Αρ. εξαρτήματος 7-50-13500-GR"

Transcript

1 MADSEN Astera² Οδηγός χρήσης Αρ. εγγρ GR/03 Αρ. εξαρτήματος GR

2 Ανακοίνωσηπνευματικής ιδιοκτησίας Κανένα τμήματης παρούσας τεκμηρίωσης δεν δύναται νααναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε μέσο ανάκτησης ήμεταδοθεί, σε οποιαδήποτεμορφή και μεοποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, δημιουργίας φωτοαντιγράφων, εγγραφής ή άλλως, χωρίς τηνπροηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της GN Otometrics A/S. Copyright 2015, GN Otometrics A/S Εκδόθηκεστην Δανίααπό GN Otometrics A/S, Δανία Τοσύνολο των πληροφοριώνκαι προδιαγραφώντουπαρόντος εγχειριδίουβασίζονται στις τελευταίες πληροφορίες προϊόντοςπου ήτανδιαθέσιμες κατάτοχρόνο έκδοσης.η GN Otometrics A/S διατηρεί τοδικαίωμα να προβεί σεαλλαγές καθ' οιονδήποτεχρόνο, χωρίς ειδοποίηση. Καταχωρημένα εμπορικά σήματα και Εμπορικά σήματα ΤαMADSEN Itera II, MADSEN OTOflex 100,OTOsuite, AURICAL FreeFit, AURICAL Visible Speech,MADSEN Astera², MADSEN Xeta, ICSChartr 200 VNG/ENG,ICS Chartr EP,OTOcam 300, MADSEN AccuScreen,MADSEN AccuLink, ICS AirCal,AURICAL Aud, AURICAL HIT, ICS Impulse, OTObase και MADSEN Capella²είναι είτεκαταχωρημέναεμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της GN Otometrics A/S. Ημερομηνία δημοσίευσης έκδοσης Τεχνικήυποστήριξη Επικοινωνήστε μετον προμηθευτή σας. 2 Otometrics - MADSEN Astera²

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιγραφή συσκευής 4 2 Προοριζόμενη χρήση 4 3 Αποσυσκευασία 5 4 Εγκατάσταση 5 5 Ενεργοποίηση της συσκευής 12 6 Σύνδεση του MADSEN Astera² στο OTOsuite 12 7 Έλεγχοι επί της οθόνης 13 8 Έλεγχοι πληκτρολογίου υπολογιστή 13 9 Εικονίδια γραμμής εργαλείων στη μονάδα Ακοομετρίας Ο πίνακας Sunshine Ορθή τοποθέτηση μορφοτροπέα Εκτέλεση τονικής ακοομετρίας Εκτέλεση ακοομετρίας ομιλίας Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και βαθμονόμηση Άλλες παραπομπές Τεχνικές προδιαγραφές Ορισμός συμβόλων Σημειώσεις προειδοποίησης Κατασκευαστής 38 Otometrics - MADSEN Astera² 3

4 1 Περιγραφή συσκευής 1 Περιγραφή συσκευής Το MADSEN Astera² είναι ένα ακοόμετρο που ελέγχεται μέσω υπολογιστή για τον έλεγχο της ακοής προσώπων. Το ακοόμετρο λειτουργεί μέσω του λογισμικού υπολογιστή της Μονάδας ακοομετρίας OTOsuite. Με το MADSEN Astera² μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις τυπικές ακοομετρικές δοκιμές, δοκιμές ακοομετρίας τόνου και ομιλίας, καθώς και ειδικές δοκιμές. Μπορείτε να χειριστείτε το MADSEN Astera² από το πληκτρολόγιο/ποντίκι του υπολογιστή ή από τον MADSEN Astera² Πίνακα ελέγχου ακοόμετρου (ACP) με τη OTOsuite Μονάδα λογισμικού ακοομετρίας να ενεργεί ως οθόνη. Από τη Μονάδα λογισμικού ακοομετρίας OTOsuite, η οποία είναι συμβατή με NOAH, μπορείτε να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των δοκιμών, να δημιουργείτε Δοκιμές χρήστη, να αποθηκεύετε και να εξάγετε δεδομένα και να εκτυπώνετε αναφορές. Οι εντάσεις και συχνότητες της δοκιμής, καθώς και οι τρέχουσες ρυθμίσεις δοκιμής και άλλες πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. 2 Προοριζόμενη χρήση Το MADSEN Astera² και η Μονάδα ακοομετρίας Χρήστες: ακοολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, και άλλοι επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένοι στη δοκιμή της ακοής των ασθενών τους. Χρήση: διαγνωστική και κλινική ακοομετρική δοκιμή. Ο MADSEN Astera² Πίνακας ελέγχου ακοόμετρου (ACP) Το ACP προορίζεται ως πρόσθετη διεπαφή χρήστη με σύνδεση στο MADSEN Astera². 2.1 Τυπογραφικές συμβάσεις Η χρήση των όρων Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημείωση Για να εφιστήσει την προσοχή σας σε πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής ή του λογισμικού, το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί δηλώσεις πρόκλησης προσοχής ως εξής: Προειδοποίηση Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού για το χρήστη ή τον ασθενή. 4 Otometrics - MADSEN Astera²

5 3 Αποσυσκευασία προσοχή Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη ή του ασθενούς ή κίνδυνος ζημίας των δεδομένων ή της συσκευής. σημείωση Υποδεικνύει ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή. 3 Αποσυσκευασία 1. Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή. Όταν αποσυσκευάζετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα, είναι καλή ιδέα να φυλάσσετε το υλικό συσκευασίας με το οποίο παραδόθηκαν. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε τη συσκευή για τεχνική συντήρηση, το αρχικό υλικό συσκευασίας θα την προστατέψει από ζημία κατά τη μεταφορά, κ.λπ. 2. Επιθεωρήστε οπτικά τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές. Εάν προέκυψε ζημία, μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια. 3. Ελέγξτε έναντι του καταλόγου συσκευασίας για να διασφαλίσετε ότι λάβατε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και παρελκόμενα. Εάν η συσκευασία σας είναι ατελής, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. 4. Ελέγξτε την Αναφορά δοκιμής (Πιστοποιητικό βαθμονόμησης), βεβαιωθείτε ότι οι μορφοτροπείς (ακουστικά και ταλαντωτής οστεόφωνου) είναι τα σωστά και ότι είναι σύμφωνα με τα πρότυπα βαθμονόμησης που παραγγέλθηκαν. 4 Εγκατάσταση Εγκαταστήστε το OTOsuite στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προτού συνδέσετε το MADSEN Astera² από τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του OTOsuite, ανατρέξτε στο OTOsuite Οδηγός εγκατάστασης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο μέσο εγκατάστασης OTOsuite (δίσκος ή stick μνήμης). Για να τοποθετήσετε το MADSEN Astera² στον τοίχο ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στο MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς. προσοχή Για να συνδέσετε το MADSEN Astera² στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Το μήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m (περίπου 10 πόδια). Το MADSEN Astera² παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο και απαιτείται μόνο η σύνδεση των καλωδίων. Otometrics - MADSEN Astera² 5

6 4 Εγκατάσταση Αφαίρεση καλύμματος καλωδίου 1. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα καλωδίου από το MADSEN Astera² πατήστε τα στοιχεία απελευθέρωσης και στα δύο άκρα του καλύμματος καλωδίου, σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω σε κάθετη θέση και αφαιρέστε το MADSEN Astera². 2. Αφαίρεση καλύμματος καλωδίου. Σύνδεση παρελκομένων Δείτε Σύνδεση παρελκομένων στο MADSEN Astera² 10. Σύνδεση του ACP Εάν χρησιμοποιείτε το ACP: Δείτε τα Σύνδεση του ACP στο MADSEN Astera² 7 και Σύνδεση του ACP στον υπολογιστή 8. Ασφαλίστε τα καλώδια στο MADSEN Astera² 1. Ασφαλίστε τα καλώδια στο πίσω μέρος του MADSEN Astera² με τα λάστιχα που παρέχονται. Επανατοποθέτηση του καλύμματος καλωδίου 1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίου, εισαγάγοντας τις μπλε ετικέτες του καλύμματος καλωδίου στις αύλακες του MADSEN Astera² και στρέφοντας το κάλυμμα στη θέση του μέχρι να ακούσετε ήχο ασφάλισης. 6 Otometrics - MADSEN Astera²

7 4 Εγκατάσταση Σύνδεση στο OTOsuite Εκτελέστε τον Οδηγό διαμόρφωσης OTOsuite για να συνδεθείτε και να εγκαθιδρύσετε επικοινωνία με το MADSEN Astera²: Επιλέξτε Εργαλεία> Οδηγός διαμόρφωσης Σύνδεση του ACP στο MADSEN Astera² προσοχή Εγκαταστήστε το OTOsuite στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προτού συνδέσετε το MADSEN Astera² από τον υπολογιστή. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίου από το MADSEN Astera². 2. Συνδέστε το ACP στον MADSEN Astera² πίνακα συνδέσεων. Οι συνδέσεις βρίσκονται στο πίσω μέρος του ACP στην ομάδα "Από την Κεντρική μονάδα". Και τα τέσσερα καλώδια για τη σύνδεση του ACP στο MADSEN Astera² ενώνονται σε δέσμη και κωδικοποιούνται χρωματικά για εύκολη σύνδεση. προσοχή Βεβαιωθείτε ότι κάθε βύσμα, όπως απεικονίζεται σε κάθε άκρο του καλωδίου, συνδέεται με τις συγκεκριμένες υποδοχές στο ACP και το MADSEN Astera². Μικρόφωνο επιφάνειας εργασίας χειριστή Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο στη δέσμη καλωδίων από την υποδοχή του Μικροφώνου επιφάνειας εργασίας χειριστή στον οπίσθιο πίνακα του MADSEN Astera² στην υποδοχή του Μικροφώνου επιφάνειας εργασίας χειριστή στο ACP. Ακουστικά οθόνης χειριστή με μικρόφωνο με προέκταση Συνδέστε το πράσινο καλώδιο στη δέσμη καλωδίων από την υποδοχή των Ακουστικών οθόνης χειριστή - ακουστικών στον οπίσθιο πίνακα του MADSEN Astera² στην υποδοχή των Ακουστικών οθόνης χειριστή - ακουστικών στο ACP. Otometrics - MADSEN Astera² 7

8 4 Εγκατάσταση Συνδέστε το ροζ καλώδιο στη δέσμη καλωδίων από την υποδοχή των Ακουστικών οθόνης χειριστή - μικροφώνου με προέκταση στον οπίσθιο πίνακα του MADSEN Astera² στην υποδοχή των Ακουστικών οθόνης χειριστή - μικροφώνου με προέκταση στο ACP. Ηχείο, ενσωματωμένο στο ACP Συνδέστε το γκρι καλώδιο στη δέσμη καλωδίων από την υποδοχή του Ηχείου οθόνης χειριστή στον οπίσθιο πίνακα MADSEN Astera² στην υποδοχή Ηχείου οθόνης χειριστή στο ACP. 3. Μόλις συνδέσετε τα παρελκόμενα σύρετε το κάλυμμα καλωδίου επάνω στο MADSEN Astera² και ασφαλίστε το στη θέση του. 4.2 Σύνδεση του ACP στον υπολογιστή Το ACP τροφοδοτείται από τον υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB. προσοχή Εγκαταστήστε το OTOsuite στον υπολογιστή προτού συνδέσετε το ACP στον υπολογιστή. προσοχή Για να συνδέσετε το ACP στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Το μήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m (περίπου 10 πόδια). προσοχή Μην συνδέσετε το ACP στον υπολογιστή με πλήμνη που τροφοδοτείται από δίαυλο (πλήμνη USB χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος). Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει επαρκή ισχύ στο ACP. Η ενδεικτική λυχνία LED Ενεργοποίηση στο ACP θα αναβοσβήσει για να υποδείξει ένα σφάλμα. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε πλήμνη USB με εξωτερική τροφοδοσία ισχύος. Τα παρακάτω ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιούνται με το προκαθορισμένο τροφοδοτικό ισχύος. Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος, Delta Electronics Inc., τύπος MDS-090AAS24: Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 16 των Ηλεκτρικών, Ιατρικών Συστημάτων του IEC (3ο), AAMI ES και CSA C22.2 NO CAN/CSA. Συμπληρωματικές διατάξεις για την αξιοπιστία των ηλεκτρικών - ιατρικών συστημάτων. Αποτελεί γενικό κανόνα για το σύνολο του ηλεκτρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εγγύς του πελάτη ότι: Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με το IEC (3ο). 8 Otometrics - MADSEN Astera²

9 4 Εγκατάσταση Τα παρακάτω ισχύουν μόνο κατά τη χρήση με το προκαθορισμένο τροφοδοτικό ισχύος, XP Power, τύπος PCM80PS24: Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , UL και CAN/CSA-C22.2 NO Συμπληρωματικές διατάξεις για την αξιοπιστία των ηλεκτρικών - ιατρικών συστημάτων. Αποτελεί γενικό κανόνα για το σύνολο του ηλεκτρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εγγύς του πελάτη ότι: Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το IEC (2ο) ή/και το IEC Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο ACP πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του UL/IEC 60950, "Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού επιχειρηματικού εξοπλισμού". Μόνο το παρεχόμενο καλώδιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση. Απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή με χρήση μεμονωμένου καλωδίου USB προσοχή Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό μήκος του καλωδίου USB που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του ACP στον υπολογιστή δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα (10 πόδια). 1. Αναδιπλώστε τα πόδια του ACP. 2. Τοποθετήστε το ACP μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή. 3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στον οπίσθιο πίνακα του ACP και το άλλο άκρο του καλωδίου σε υποδοχή USB στον υπολογιστή. Σύνδεση σε υπολογιστή με χρήση εξωτερικά τροφοδοτούμενης πλήμνης USB προσοχή Εάν ο υπολογιστής, η εξωτερικά τροφοδοτούμενη πλήμνη USB και το ACP είναι συνδεδεμένα, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείτε πρώτα την τροφοδοσία της πλήμνης πριν ή όταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή. Αυτό έχει στόχο να διασφαλίσει την επίτευξη ορθής σύνδεσης USB μεταξύ του υπολογιστή και της πλήμνης. Αυτή η σύνδεση εκτελείται κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή. προσοχή Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικά τροφοδοτούμενη πλήμνη, κανένα μεμονωμένο καλώδιο USB δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος τα 3 μέτρα (10 πόδια). Ακολουθία ενεργοποίησης με εξωτερικά τροφοδοτούμενη πλήμνη USB 1. Συνδέστε την εξωτερικά τροφοδοτούμενη πλήμνη USB στην πρίζα παροχής ρεύματος δικτύου και ενεργοποιήστε την. 2. Συνδέστε το μεμονωμένο καλώδιο USB από την εξωτερικά τροφοδοτούμενη πλήμνη USB απευθείας σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή. 3. Συνδέστε το καλώδιο USB από την εξωτερικά τροφοδοτούμενη πλήμνη USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στον οπίσθιο πίνακα του ACP. Otometrics - MADSEN Astera² 9

10 4 Εγκατάσταση 4.3 Σύνδεση παρελκομένων στο MADSEN Astera² προσοχή Εγκαταστήστε το OTOsuite στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προτού συνδέσετε το MADSEN Astera² από τον υπολογιστή. Τα παρακάτω ισχύουν μόνο κατά τη χρήση με το προκαθορισμένο τροφοδοτικό ισχύος, XP Power, τύπος PCM80PS24: Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , UL και CAN/CSA-C22.2 NO Συμπληρωματικές διατάξεις για την αξιοπιστία των ηλεκτρικών - ιατρικών συστημάτων. Αποτελεί γενικό κανόνα για το σύνολο του ηλεκτρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εγγύς του πελάτη ότι: Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το IEC (2ο) ή/και το IEC με την εξαίρεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του εξοπλισμού που συνδέεται στις υποδοχές γραμμής εισόδου και εξόδου του MADSEN Astera². Τα παρακάτω ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιούνται με το προκαθορισμένο τροφοδοτικό ισχύος. Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος, Delta Electronics Inc., τύπος MDS-090AAS24: Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 16 των Ηλεκτρικών, Ιατρικών Συστημάτων του IEC (3ο), AAMI ES και CSA C22.2 NO CAN/CSA. Συμπληρωματικές διατάξεις για την αξιοπιστία των ηλεκτρικών - ιατρικών συστημάτων. Αποτελεί γενικό κανόνα για το σύνολο του ηλεκτρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εγγύς του πελάτη ότι: Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με το IEC (3ο). με την εξαίρεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του εξοπλισμού που συνδέεται στις υποδοχές γραμμής εισόδου και εξόδου του MADSEN Astera². Δείτε επίσης τα Σημειώσεις προειδοποίησης συνδέσμου 35 και Γενικές σημειώσεις προειδοποίησης 36. Για λεπτομερή περιγραφή του πίνακα συνδέσεων, δείτε το MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς. Πίνακαςσυνδέσεων - MADSEN Astera² Οι συνδέσεις βρίσκονται στο οπίσθιο μέρος του MADSEN Astera². Και τα τέσσερα καλώδια για τη σύνδεση παρελκομένων ενώνονται σε δέσμη και κωδικοποιούνται χρωματικά για εύκολη σύνδεση: Κίτρινο: Μικρόφωνο επιφάνειας εργασίας χειριστή Πράσινο: Ακουστικά οθόνης χειριστή, ακουστικά Ροζ: Ακουστικά οθόνης χειριστή, μικρόφωνο με προέκταση Γκρι: Ηχείο οθόνης χειριστή 10 Otometrics - MADSEN Astera²

11 4 Εγκατάσταση A. Αποκριτές ασθενών B. Ακουστικά τύπου παρεμβύσματος C. Ακουστικά - αγωγιμότητα αέρα D. Ακουστικά υψηλών συχνοτήτων - αγωγιμότητα αέρα E. Οστεόφωνο F. Ακουστικά οθόνης χειριστή - ακουστικά G. Ακουστικά οθόνης χειριστή - μικρόφωνο με προέκταση H. Ηχείο οθόνης χειριστή I. Μικρόφωνο επιφάνειας εργασίας χειριστή J. Μικρόφωνο απόκρισης K. Ακουστικά οθόνης βοηθού L. Ηχεία πεδίου ήχου (έξοδος ισχύος) M. Εξωτερική παροχή ισχύος N. Σύνδεση υπολογιστή/usb O. Είσοδος γραμμής P. Ηχεία πεδίου ήχου (έξοδος γραμμής) σημείωση Το Μπλε αντιστοιχεί στο Αριστερό και το Κόκκινο στο Δεξί. Προειδοποίηση Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που παρέχεται από την Otometrics. προσοχή Όταν συνδέετε άλλον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο MADSEN Astera², θυμηθείτε ότι ο εξοπλισμός που δεν συμμορφώνεται με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας με το MADSEN Astera² μπορεί να οδηγήσει σε γενική μείωση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος. Πίνακας συνδέσεων - ACP A. Σύνδεση υπολογιστή/usb Καλώδιο USB B. Συνδέσεις από το MADSEN Astera² Ηχείο, ενσωματωμένο στο ACP Ακουστικά οθόνης χειριστή με μικρόφωνο με προέκταση Μικρόφωνο επιφάνειας εργασίας χειριστή C. Σύνδεση στα παρελκόμενα Μικρόφωνο επιφάνειας εργασίας χειριστή Ακουστικά οθόνης χειριστή με μικρόφωνο με προέκταση Otometrics - MADSEN Astera² 11

12 5 Ενεργοποίηση της συσκευής 5 Ενεργοποίηση της συσκευής Το MADSEN Astera² τροφοδοτείται από εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος που συνδέεται απευθείας στην πρίζα παροχής ρεύματος. Ενεργοποίηση του MADSEN Astera² Χρησιμοποιείτε μόνο την παροχή ρεύματος που ορίζεται στις Τεχνικές προδιαγραφές στο MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς. 1. Συνδέστε το φις παροχής ρεύματος της εξωτερικής παροχής ρεύματος απευθείας στην πρίζα παροχής AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) με προστατευτική γείωση τριών συρμάτων. 2. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. 3. Η ένδειξη Ενεργό/Ανενεργό στο MADSEN Astera² ανάβει με πράσινο χρώμα. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ON/OFF) στο μπροστινό μέρος του MADSEN Astera². Απενεργοποίηση του MADSEN Astera² 1. Για να απενεργοποιήσετε το MADSEN Astera², αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος από την πρίζα παροχής. 6 Σύνδεση του MADSEN Astera² στο OTOsuite Όταν χρησιμοποιείτε το MADSEN Astera² για πρώτη φορά, εκτελέστε τον Οδηγό Διαμόρφωσης για να ορίσετε τη σύνδεση μεταξύ των MADSEN Astera² και OTOsuite. Αφού διαμορφώσετε το OTOsuite για πρώτη φορά, εάν το MADSEN Astera² είναι ενεργοποιημένο, όταν ανοίξετε τον Πίνακα ελέγχου στο OTOsuite, τότε το MADSEN Astera² θα συνδεθεί αυτόματα στο OTOsuite. Διαφορετικά, μπορείτε να συνδέσετε το MADSEN Astera² ως εξής: 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Εκκινήστε το OTOsuite. 3. Στη γραμμή εργαλείων OTOsuite, πατήστε Πίνακας ελέγχου. 4. Στον Πίνακα ελέγχου πατήστε Σύνδεση. 12 Otometrics - MADSEN Astera²

13 7 Έλεγχοι επί της οθόνης 7 Έλεγχοι επί της οθόνης Οι έλεγχοι δοκιμής παρέχουν ένα μέσο χειρισμού του ακοόμετρου, εάν χρησιμοποιείτε το ποντίκι και τις επιλογές στην οθόνη για την εκτέλεση των δοκιμών. Για να ενεργοποιήσετε τους ελέγχους δοκιμής, επιλέξτε Εργαλεία> Επιλογές> Ακοομετρία> Γενικά> Έλεγχοι επί της οθόνης > Εμφάνιση> Ενεργό. Λειτουργία σιγής Η Λειτουργία σιγής σας επιτρέπει να ελέγχετε τα επίπεδα τόνου και την παρουσίαση με αιώρηση του δρομέα του ποντικιού επάνω από τους αντίστοιχους ελέγχους οθόνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο χειριστής του ακοόμετρου και το πρόσωπο που υποβάλλεται σε δοκιμή βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σιγής, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές > Ακοομετρία > Γενικά > Έλεγχοι επί της οθόνης > Λειτουργία σιγής > Ενεργό. Για να αλλάξετε το επίπεδο και τη συχνότητα κατά περισσότερο από ένα κλικ κάθε φορά, χρησιμοποιήστε το ροδάκι κύλισης του ποντικιού. 8 Έλεγχοι πληκτρολογίου υπολογιστή Μπορείτε να ανοίξετε ένα ξεχωριστό αρχείο PDF για να λάβετε καλύτερη εικόνα των συντομεύσεων πληκτρολογίου. Μετά την εγκατάσταση του OTOsuite, μπορείτε να βρείτε τα εγχειρίδια του OTOsuite και τη σχετική τεκμηρίωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο μενού Έναρξη, ανοίξτε το OTOsuite Εγχειρίδια, το οποίο περιέχει μια επισκόπηση με συνδέσμους σε όλα τα εγχειρίδια. σημείωση Η πραγματική θέση των πλήκτρων μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο του πληκτρολογίου σας. 9 Εικονίδια γραμμής εργαλείων στη μονάδα Ακοομετρίας Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στη γραμμή εργαλείων εξαρτώνται από τη λειτουργία δοκιμής που έχετε επιλέξει. Otometrics - MADSEN Astera² 13

14 9 Εικονίδια γραμμής εργαλείων στη μονάδα Ακοομετρίας Εικονίδια ακοομετρίας Τονική ακοομετρία Ακοομετρία ομιλίας Στοιχείο μενού Εικονίδιο Περιγραφή Συνδυασμένο ακοόγραμμα Πατήστε για εναλλαγή της προβολής μεταξύ των δύο αφτιών σε ένα ακοόγραμμα (συνδυασμένο ακοόγραμμα) ή και του αριστερού και του δεξιού ακοογράμματος στην οθόνη. Συνδυασμένη προβολή Πατήστε για να δείτε και τα δύο αφτιά σε ένα ακοόγραμμα. Διαχωρισμένη προβολή Πατήστε για να δείτε ξεχωριστά ακοογράμματα για κάθε αφτί. Βοηθός μασκαρίσματος Τυπικές συχνότητες/όλες οι συχνότητες/ Υψηλές συχνότητες Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Βοηθού μασκαρίσματος. Ο Βοηθός μασκαρίσματος κάνει ένα μη μασκαρισμένο όριο να αναβοσβήνει επαναλαμβανόμενα, εάν συστήνεται μασκάρισμα. Το γράφημα δείχνει μέχρι τα 20,000 Hz. Το MADSEN Astera² παρουσιάζει ερέθισμα μέχρι τα 12,500 Hz. Πατήστε για να επιλέξετε μεταξύ των προβολών: Τυπικές συχνότητες Εμφανίζει το ακοόγραμμα από τα 125 έως τα 8000 Hz. Όλες οι συχνότητες Εμφανίζει το ακοόγραμμα από τα 125 έως τα 20,000 Hz. Υψηλές συχνότητες Εμφανίζει το ακοόγραμμα από τα 8000 έως τα 20,000 Hz. Νέο ακοόγραμμα Επιλογή νέου ακοογράμματος. Θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε τα τρέχοντα δεδομένα. 14 Otometrics - MADSEN Astera²

15 10 Ο πίνακας Sunshine Στοιχείο μενού Εικονίδιο Περιγραφή Ανάλυση συχνότητας Οι επιλογές για τις αναλύσεις συχνότητας είναι 1/6, 1/12, 1/24 και 1/48 οκτάβας, καθώς και 1 Hz. Επιλέξτε τις διάφορες αναλύσεις ερεθίσματος τόνου από την γραμμή εργαλείων ή από τα Εργαλεία > Επιλογές > Ακοομετρία > Γενικά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 24 σημεία για κάθε καμπύλη ακοομετρίας. Θα λάβετε προτροπή εάν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από το μέγιστο αριθμό σημείων. Παρακολούθηση Μικρόφωνο γραφείου/ακουστικών Ενεργοποίηση Ομιλίας στο βοηθό Μετάδοση ομιλίας Επιλέξτε προσανατολισμό Πίνακας Sunshine Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχείο οθόνης για την παρακολούθηση των ερεθισμάτων που παρέχονται στον ασθενή από το κανάλι Ερέθισμα ή Μασκάρισμα. Εναλλαγή τύπων μικροφώνων Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των μικροφώνων ακουστικών με προέκταση χειριστή και του μικροφώνου επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τον ασθενή ή/και τον βοηθό. Αυτό που απεικονίζεται είναι αυτό που είναι ενεργό εκείνη τη στιγμή. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ομιλία σε ένα άλλο μέρος (συνήθως δεύτερο ελεγκτή) μέσα στο θάλαμο. Ενεργοποιεί την επικοινωνία με τον ασθενή στο θάλαμο ήχου. Αυτό θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου Μετάδοση ομιλίας, όπου μπορείτε να ελέγξετε την ευαισθησία του μικροφώνου μετάδοσης ομιλίας και το επίπεδο εξόδου προς τον ασθενή (σε db HL). Πατήστε για να επιλέξετε την προοπτική των αφτιών του ασθενούς, όπως παρουσιάζεται στην οθόνη, για τις προβολές γραφήματος και πίνακα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τοποθεσία ελέγχου του ερεθίσματος. Μόλις ενεργοποιήσετε το εικονίδιο Πίνακα ελέγχου στη γραμμή εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της χρήσης του Κλασικού πίνακα ελέγχου και του Πίνακα ελέγχου Sunshine. 10 Ο πίνακας Sunshine Πατήστε το εικονίδιο του Πίνακας ελέγχου στην γραμμή εργαλείων για να ενεργοποιήσετε τον Πίνακα ελέγχου. Πατήστε το εικονίδιο Πίνακας Sunshine στην γραμμή εργαλείων για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε τον Πίνακα Sunshine στην δοκιμή Τόνος ή Ομιλία. Otometrics - MADSEN Astera² 15

16 10 Ο πίνακας Sunshine Τόνος Ομιλία Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Sunshine για τη γρήγορη επιλογή των κύριων ρυθμίσεων για δοκιμή. Στον Πίνακα Sunshine μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα αφτί δοκιμής, μορφοτροπέα, μασκάρισμα και τύπο δοκιμής. Μπορείτε να ελέγξετε την στάθμη οθόνης, να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Μετάδοση ομιλίας, και να επιλέξετε τον Επιλογέας δοκιμής για να επιλέξετε γρήγορα την σχετική δοκιμή χρήστη. Οι επιλογές σας εμφανίζονται στην ράβδο Ερέθισμα και ως σύμβολα στο ακοόγραμμα. Δείτε επίσης Εκτέλεση τονικής ακοομετρίας 19 Εκτέλεση ακοομετρίας ομιλίας 21. Προσαρμογή Πίνακα Sunshine Μπορείτε να προσαρμόσετε τον Πίνακα Sunshine να εμφανίζει ένα ή πολλά κουμπιά για κάποιες από τις λειτουργίες. Για παράδειγμα μπορείτε να εμφανίσετε ένα ή περισσότερα από τα κουμπιά επιλογής καμπύλης στον πίνακα. Όταν το μενού του δεξιού κλικ ενός κουμπιού περιλαμβάνει την επιλογή Προσθήκη / κατάργηση κουμπιών μπορείτε να τροποποιήσετε την ρύθμιση. 1. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τα κουμπιά που θέλετε να εμφανίζονται. 2. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Χρήση μεμονωμένου κουμπιού. Τα ενεργοποιημένα κουμπιά εμφανίζονται αμέσως στον πίνακα. Χρήση του Πίνακα Sunshine Πατήστε στα κουμπιά για να εναλλάξετε την επιλογή ή Κάντε δεξί κλικ σε ένα κουμπί για να επιλέξετε ένα συνδυασμό λειτουργιών. Λειτουργία Εικονίδιο Περιγραφή Επιλογή αφτιού ερεθίσματος Πατήστε για να επιλέξετε αφτί δοκιμής: Δεξί Αμφιωτικό Αριστερό 16 Otometrics - MADSEN Astera²

17 10 Ο πίνακας Sunshine Λειτουργία Εικονίδιο Περιγραφή Επιλογή μορφοτροπέα Επιλογή μορφοτροπέα μασκαρίσματος Επιλογές μασκαρίσματος Επιλογή ερεθίσματος Επιλογή καμπύλης Μάσκα Πατήστε για να επιλέξετε τον μορφοτροπέα που θα χρησιμοποιηθεί για το αφτί δοκιμής: Παρέμβυσμα (ακουστικά) Τηλέφωνο (τυπικά ακουστικά) Υψηλή συχνότητα (ακουστικά) Οστό (οστεόφωνο) Μη υποβοηθούμενο SF (Ηχείο Πεδίου ήχου, μη υποβοηθούμενο) Υποβοηθούμενο SF 1 και Υποβοηθούμενο SF 2 (Ηχείο Πεδίου ήχου - Υποβοηθούμενο 1 και 2 Πολλαπλών ηχείων Πατήστε για να επιλέξετε τον μορφοτροπέα που θα χρησιμοποιηθεί για το μασκαρισμένο αφτί: Παρέμβυσμα (ακουστικά) Τηλέφωνο (τυπικά ακουστικά) Υψηλή συχνότητα (ακουστικά) Οστό (οστεόφωνο) SF (Ηχείο Πεδίου ήχου) Υποβοηθούμενο SF 1 και Υποβοηθούμενο SF 2 (Ηχείο πεδίου ήχου - Υποβοηθούμενο 1 και 2) Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το μασκάρισμα. Πατήστε για να επιλέξετε τύπο ερεθίσματος. Τόνος (Δοκιμή τόνου) Τόνος διακύμανσης συχνότητας (Δοκιμή τόνου) Θόρυβος FRESH (Δοκιμή τόνου) Προ-μαγνητοφωνημένο ερέθισμα (Ομιλία) Μικρόφωνο για την παρουσίαση ερεθίσματος ζωντανής ομιλίας (Ομιλία) Πατήστε για να επιλέξετε τύπο καμπύλης: THR (Επίπεδο ορίου) (Τόνος) MCL (Το Περισσότερο Άνετο Επίπεδο Έντασης - MCL) UCL (Μη Άνετο επίπεδο Έντασης - UCL) SDT (Όριο Ανίχνευσης Ομιλίας) (Ομιλία) SRT (Όριο Αναγνώρισης Ομιλίας) (Ομιλία) WRS/SRS (Βαθμολογία Αναγνώρισης Λέξεων/Βαθμολογία Αναγνώρισης Προτάσεων) (Ομιλία) Otometrics - MADSEN Astera² 17

18 11 Ορθή τοποθέτηση μορφοτροπέα Λειτουργία Εικονίδιο Περιγραφή Μετάδοση ομιλίας Το πλαίσιο διαλόγου Μετάδοση ομιλίας περιγράφεται στο MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς. Οθόνη/Επίπεδο Οθόνη Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση του καναλιού ερεθίσματος. Επίπεδο Προσαρμόστε το ροοστάτη για να ρυθμίσετε το προτιμώμενο επίπεδο παρακολούθησης για τα αντίστοιχα κανάλια του ακοόμετρου. Επιλογέας δοκιμής Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογέας δοκιμής περιγράφεται στο OTOsuite Οδηγός χρήσης. 11 Ορθή τοποθέτηση μορφοτροπέα Ακουστικά 1. Χαλαρώστε το στήριγμα κεφαλής και τοποθετήστε και την αριστερή και τη δεξιά πλευρά των ακουστικών ταυτόχρονα. σημείωση Εάν τα ακουστικά δεν τοποθετηθούν σωστά, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του ακουστικού πόρου με αποτέλεσμα αυξημένα όρια. 2. Στοχεύστε το κέντρο των ακουστικών προς τους ακουστικούς πόρους του ασθενούς και τοποθετήστε τα απαλά επάνω στα αφτιά. 3. Συσφίγξτε το στήριγμα κεφαλής ενώ κρατάτε τα ακουστικά στη θέση τους με τους αντίχειρες. 4. Εξετάστε την τοποθέτηση των ακουστικών για να βεβαιωθείτε ότι είναι ευθύγραμμα και σωστά τοποθετημένα. Ακουστικά τύπου παρεμβύσματος Τα μικρά παιδιά δείχνουν καλύτερη ανοχή στα ακουστικά τύπου παρεμβύσματος από ό,τι στα ακουστικά. 1. Επιλέξτε το μεγαλύτερο αφρώδες άκρο αφτιού που χωρά στο αφτί του ασθενούς. Εάν το άκρο αφτιού είναι πολύ μικρό ο ήχος θα διαρρεύσει και τα επίπεδα db δεν θα είναι ακριβή στο τύμπανο του αφτιού. Τα ακουστικά τύπου παρεμβύσματος έχουν μεγαλύτερη εξασθένηση μεταξύ των αφτιών, ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες. αυτό μειώνει την ανάγκη μασκαρίσματος. 2. Συστήνεται να ασφαλίζετε τους μορφοτροπείς ακουστικού τύπου παρεμβύσματος πίσω από το παιδί ή στην πλάτη των ενδυμάτων τους και ακολούθως να τοποθετείτε το αφρώδες άκρο αφτιού στα αφτιά του παιδιού. 18 Otometrics - MADSEN Astera²

19 12 Εκτέλεση τονικής ακοομετρίας Οστεόφωνο σημείωση Για μη μασκαρισμένα όρια οστεόφωνου, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αμφιωτικά δεδομένα επιλέγοντας Αμφιωτικό οστεόφωνο στο τμήμα δρομολόγησης στον πίνακα ελέγχου. Τοποθέτηση μαστοειδούς 1. Απομακρύνετε τα μαλλιά που καλύπτουν το μαστοειδές και τοποθετήστε το επίπεδο στρογγυλό μέρος του οστεόφωνου σταθερά επάνω στο πιο οστεώδες τμήμα του μαστοειδούς χωρίς κανένα μέρος του μορφοτροπέα να αγγίζει το εξωτερικό αφτί. 2. Βεβαιωθείτε ότι το οστεόφωνο είναι σταθερό επάνω στο μαστοειδές αλλά παραμένει άνετο. 3. Εάν πρόκειται να εκτελέσετε μασκάρισμα με ακουστικά, τοποθετήστε το άλλο άκρο του στηρίγματος κεφαλής οστεόφωνου επάνω από τον κρόταφο του ασθενούς, στην αντίθετη πλευρά του κεφαλιού, ώστε το στήριγμα κεφαλής και το οστεόφωνο να προσαρμόζονται στο κεφάλι του ασθενούς. Τοποθέτηση στο μετωπικό οστό 1. Για την τοποθέτηση στο μετωπικό οστό, τοποθετήστε το επίπεδο στρογγυλό μέρος του οστεόφωνου σταθερά στο μέσο του μετώπου περίπου μία ίντσα (2,5 εκ) κάτω από τη γραμμή τριχοφυΐας. 2. Βεβαιωθείτε ότι το οστεόφωνο είναι σταθερό στο μέτωπο ενώ παραμένει άνετο. 12 Εκτέλεση τονικής ακοομετρίας Πίνακας Sunshine A. Επιλογή αφτιού B. Μορφοτροπέας ερεθίσματος C. Μασκάρισμα, μορφοτροπέας και Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση D. Τύπος ερεθίσματος E. Τύπος δοκιμής F. Πλαίσιο διαλόγου Μετάδοσης ομιλίας G. Οθόνη / Επίπεδο H. Επιλογέας δοκιμής Otometrics - MADSEN Astera² 19

20 12 Εκτέλεση τονικής ακοομετρίας Κλασικός πίνακας ελέγχου A. Πίνακας ελέγχου B. Πίνακας επιλογών δοκιμής C. Πίνακας Οθόνη / Επίπεδο Όποτε χρησιμοποιούνται τα κουμπιά δοκιμής και οι άλλες λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο ή τους ελέγχους οθόνης που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης ή στον Πίνακα ελέγχου στα αριστερά. Για λεπτομερή παραδείγματα ακοομετρικών δοκιμών, δείτε το MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς. 1. Επιλέξτε την εικόνα Τόνος στην μονάδα Ακοομετρίας OTOsuite. 2. Προετοιμάστε τον ασθενή. Αν θέλετε να καθοδηγήσετε τον ασθενή μετά την τοποθέτηση των μορφοτροπέων στο κεφάλι του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Μετάδοση ομιλίας. Μπορείτε να μιλήσετε στον ασθενή για να προσαρμόσετε τα επίπεδα επικοινωνίας του ασθενούς, όταν είναι ενεργή ή Μετάδοση ομιλίας. 3. Στον Πίνακα ελέγχου επιλέξτε τις συνθήκες δοκιμής για το αφτί, το μορφοτροπέα, μη-μασκαρισμένο/μασκαρισμένο και τον τύπο δοκιμής. 4. Επιλέξτε τη συχνότητα δοκιμής με τα κουμπιά αριστερού/δεξιού βέλους. 5. Επιλέξτε το επίπεδο ερεθίσματος με τα κουμπιά βελών επάνω/κάτω. 6. Παρουσιάστε τον τόνο με το κουμπί Παρουσίασης ερεθίσματος. 7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το σημείο δεδομένων και προχωρήστε στην επόμενη συχνότητα. 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8 μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις που χρειάζεστε. Εάν χρειάζεται, δοκιμάστε: Και τα δύο αφτιά Αγωγιμότητα αέρα Οστεόφωνο Μασκάρισμα Όριο, MCL και UCL 9. Αποθήκευση ακοογράμματος. 20 Otometrics - MADSEN Astera²

21 13 Εκτέλεση ακοομετρίας ομιλίας 13 Εκτέλεση ακοομετρίας ομιλίας Πίνακας Sunshine A. Επιλογή αφτιού B. Μορφοτροπέας ερεθίσματος C. Μασκάρισμα, μορφοτροπέας και Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση D. Τύπος ερεθίσματος E. Τύπος δοκιμής F. Πλαίσιο διαλόγου Μετάδοσης ομιλίας G. Οθόνη / Επίπεδο H. Επιλογέας δοκιμής Κλασικός πίνακας ελέγχου A. Πίνακας ελέγχου B. Πίνακας επιλογών δοκιμής C. Πίνακας Οθόνη / Επίπεδο Όποτε χρησιμοποιούνται τα κουμπιά δοκιμής και οι άλλες λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο ή τους ελέγχους οθόνης που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης ή στον Πίνακα ελέγχου στα αριστερά. Για λεπτομερή παραδείγματα ακοομετρικών δοκιμών, δείτε το MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς. 1. Επιλέξτε την εικόνα Ομιλία στην μονάδα Ακοομετρίας OTOsuite. 2. Αν χρειαστεί, πατήστε το εικονίδιο Βαθμολογία και αναπαραγωγή για να ρυθμίσετε τη βαθμολογία λέξεων ή φωνημάτων. 3. Προετοιμάστε τον ασθενή. Αν θέλετε να καθοδηγήσετε τον ασθενή μετά την τοποθέτηση των μορφοτροπέων στο κεφάλι του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Μετάδοση ομιλίας. Μπορείτε να μιλήσετε στον ασθενή για να προσαρμόσετε τα επίπεδα επικοινωνίας του ασθενούς, όταν είναι ενεργή ή Μετάδοση ομιλίας. Otometrics - MADSEN Astera² 21

22 14 Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και βαθμονόμηση 4. Στον Πίνακα ελέγχου επιλέξτε τις συνθήκες δοκιμής για το αφτί, το μορφοτροπέα, μη-μασκαρισμένο/μασκαρισμένο και τον τύπο δοκιμής. 5. Επιλέξτε το επίπεδο ερεθίσματος με τα κουμπιά βελών επάνω/κάτω. 6. Επιλέξτε τα σήματα εισόδου ομιλίας. Μπορείτε να επιλέξετε είτε είσοδος μικροφώνου ή προ-μαγνητοφωνημένες πηγές εισόδου. Ο συνδυασμός της Πηγή A και της Πηγή B ως Είσοδος πηγών στην ενότητα Επιλογές δοκιμής του Πίνακας ελέγχου θα αντικαταστήσει το μασκάρισμα του ακοομέτρου ομιλίας με μια ηχογραφημένη είσοδο. 7. Επιλέξτε την είσοδο ομιλίας σας από το μενού που προκύπτει με δεξί κλικ στον Πίνακα Sunshine (ή για την Πηγή A ή την Πηγή B από τις αναπτυσσόμενες λίστες στην ενότητα Επιλογές δοκιμής του Πίνακας ελέγχου). Εσωτ (υλικό CD στη συσκευή οδήγησης CD/DVD) Εσωτ. αρχείο (ενσωματωμένο Υλικό ομιλίας OTOsuite ή κανονικά αρχεία ήχου) Είσοδος γραμμής (αναλογική είσοδος από εξωτερικές συσκευές αναπαραγωγής, π.χ. CD, MD, MP3 ή κασετόφωνα συνδεμένα με το ηχόμετρο μέσω της εισόδου Είσοδος γραμμής. 8. Μπορείτε να βρείτε αρχεία υλικού ομιλίας στην αναπτυσσόμενη λίστα του Επιλογή αρχείου/κομματιού/λίστας. Εάν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένη λίστα λέξεων, η λίστα λέξεων εμφανίζεται στην οθόνη. 9. Παρουσιάστε τις λίστες λέξεων με το κουμπί Αναπαραγωγή. 10. Για να βαθμολογήσετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Σωστό (+) και Εσφαλμένο (-) ή πατήστε απευθείας στην βασική λέξη. 11. Αποθηκεύστε τα τρέχοντα δεδομένα ως αποτέλεσμα, είτε πατώντας στο επισημασμένο πεδίο ή πατώντας Αποθήκευση (S) στο πληκτρολόγιο. 12. Επαναλάβετε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις που χρειάζεστε. 14 Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και βαθμονόμηση Προειδοποίηση Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογήσετε το MADSEN Astera². Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Τα τμήματα στο εσωτερικό του MADSEN Astera² πρέπει να ελέγχονται ή να επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 22 Otometrics - MADSEN Astera²

23 14 Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και βαθμονόμηση 14.1 Τεχνική συντήρηση Προειδοποίηση Για λόγους ασφάλειας και για να μην καταστεί άκυρη η εγγύηση, η τεχνική συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή από προσωπικό τεχνικής συντήρησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, καταγράψτε λεπτομερή περιγραφή των ελαττωμάτων και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην χρησιμοποιείτε την ελαττωματική συσκευή Καθαρισμός Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση αποστείρωσης ή απολύμανσης της συσκευής δοκιμής. Η συσκευή Απομακρύνετε τη σκόνη με μαλακή βούρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί, ελαφρώς ποτισμένο σε μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού ή εγκεκριμένα μη καυστικά, ιατρικού επιπέδου μαντηλάκια αποστείρωσης για να καθαρίσετε τη μονάδα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ελέγχου λοιμώξεων. Φυλάξτε τη μονάδα μακριά από υγρά. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας. Η υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όργανό και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη ή του ασθενούς. Παρελκόμενα Αυτά τα μέρη βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους ασθενείς σας και, συνεπώς, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Ακουστικά Χρησιμοποιήστε μαντηλάκι καθαρισμού χωρίς οινόπνευμα (π.χ. Audiowipe) για να καθαρίσετε τα ακουστικά μεταξύ των ασθενών. Άκρα αφτιών για ακουστικά τύπου παρεμβύσματος Τα άκρα αφτιών είναι μίας χρήσης και συνεπώς δεν πρέπει να καθαρίζονται ή να επαναχρησιμοποιούνται. Ταλαντωτής οστεόφωνου Καθαρίζετε τον ταλαντωτή οστεόφωνου μεταξύ των ασθενών, π.χ. με αντιβακτηριακό μαντηλάκι καθαρισμού χωρίς οινόπνευμα, όπως τα Audiowipes. Απόρριψη Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόρριψη των άκρων αφτιού, ήτοι μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς Βαθμονόμηση Ετήσια βαθμονόμηση Το ακοόμετρο, τα ακουστικά, οι ταλαντωτές οστεόφωνου και τα ηχεία πεδίου ήχου πρέπει να βαθμονομούνται μία φορά ετησίως από το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής συντήρησης. Otometrics - MADSEN Astera² 23

24 15 Άλλες παραπομπές προσοχή Σημειώστε ότι η βαθμονόμηση εκτελέστηκε μόνο στους παρεχόμενους μορφοτροπείς! Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους μορφοτροπείς για τις δοκιμές με τη συσκευή, επικοινωνήστε πρώτα με τον τοπικό διανομέα. 15 Άλλες παραπομπές Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια Online στο OTOsuite, η οποία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφοράς για τις μονάδες MADSEN Astera² και OTOsuite. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του OTOsuite, ανατρέξτε στο OTOsuite Οδηγός εγκατάστασης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο μέσο εγκατάστασης OTOsuite (δίσκος ή stick μνήμης). 16 Τεχνικές προδιαγραφές 16.1 MADSEN Astera² Το MADSEN Astera² είναι τύπου 1066 από την GN Otometrics A/S. Κανάλια Δύο ξεχωριστά και πανομοιότυπα κανάλια Εύρος συχνότητας Ακουστικά TDH39: Ακουστικά HDA 200/HDA 300: Ακουστικά τύπου παρεμβύσματος: BC: SF: Ακρίβεια τόνου: > 0.03% Ερέθισμα θορύβου FRESH: Μασκάρισμα θορύβου στενής ζώνης Ανάλυση συχνότητας: Τυπικές συχνότητες: Hz Τυπικές συχνότητες: Hz Τυπικές συχνότητες: Hz Τυπικές συχνότητες: Hz Τυπικές συχνότητες: Hz Διαθέσιμο σε όλο το εύρος συχνοτήτων εντός του προκαθορισμένου εύρους του μορφοτροπέα. (για SF Hz). Ακρίβεια 0,3% Διαθέσιμο σε όλο το εύρος συχνοτήτων 1/48, 1/24, 1/12, και 1/6 οκτάβας, βήμα 1 Hz 24 Otometrics - MADSEN Astera²

25 16 Τεχνικές προδιαγραφές Τύποι ερεθισμάτων Τόνος Διακύμανση συχνότητας Παλμικός τόνος Παλμική διακύμανση συχνότητας Θόρυβος FRESH Θόρυβος αξιολόγησης ακοής για συγκεκριμένη συχνότητα. Αποτελείται από ζώνες θορύβου με πλάτος φίλτρου για συγκεκριμένη συχνότητα. Ο θόρυβος FRESH φιλτράρεται για τη λήψη πολύ απότομων κλίσεων εκτός της ζώνης διέλευσης. Παλμικός θόρυβος FRESH Τύποι μασκαρίσματος Θόρυβος στενής ζώνης AC και BC SF Σταθμισμένος θόρυβος ομιλίας AC και BC SF Λευκός θόρυβος (Θόρυβος ευρείας ζώνης) AC και BC SF Συσχετισμένο Μη συσχετισμένο A Συσχετισμένο Μη συσχετισμένο A Συσχετισμένο Μη συσχετισμένο A A. Ένας μέγιστος αριθμός 3 μη συσχετισμένων ταυτόχρονων σημάτων μασκαρίσματος. Διαμόρφωση ερεθίσματος FM (Διακύμανση συχνότητας): SISI: Ρυθμίσιμος ρυθμός και βάθος διαμόρφωσης Ρυθμός διαμόρφωσης: 1-20 Hz (προεπιλογή: 5 Hz). Βάθος διαμόρφωσης: 1-25% της κεντρικής συχνότητας (προεπιλογή: 5%). Προσαυξήσεις 5, 2, 1 db Ακρίβεια επιπέδου ήχου Σε όλο το εύρος του επιπέδου (AC): Σε όλο το εύρος του επιπέδου (BC): 125 έως 5000 Hz: ±3 db 5000 έως Hz: ±5 db 250 έως 5000 Hz: ±4 db 5000 έως 8000 Hz: ±5 db Ανάλυση επιπέδου Ανάλυση βήματος 1, 2 ή 5 db σε όλο το εύρος Otometrics - MADSEN Astera² 25

26 16 Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος HL Η μέγιστη έξοδος θα περιοριστεί από το μορφοτροπέα. AC: BC: SF: -10 έως 120 db HL (500 έως 4000 Hz, υπερ-ωτικά ακουστικά) -10 έως 80 db HL (1500 έως 3000 Hz, τοποθέτηση μαστοειδούς) 103 db HL (Σημείωση: με εξωτερικό ενισχυτή) Ολική αρμονική παραμόρφωση Αερόφωνο < 2,5 % Οστεόφωνο < 5 % Επιλέξιμοι μορφοτροπείς AC: BC: Έξοδοι TDH39, HDA 200/HDA 300, και ακουστικά τύπου παρεμβύσματος Οστεόφωνο (Μαστοειδές / Μέτωπο) SF: Παθητικό ηχείο πεδίου ήχου, με χρήση ενσωματωμένου ενισχυτή στο MADSEN Astera² ή Ηχείο πεδίου ήχου με ενσωματωμένο ενισχυτή ή εξωτερικό ενισχυτή, ενώ και οι δύο τύποι χρησιμοποιούν την έξοδο γραμμής από το MADSEN Astera². Οι επιλογές μορφοτροπέα εξαρτώνται από τον τρόπο παραγγελίας και βαθμονόμησης του MADSEN Astera². AC: 3 x 2 μονοφωνικά βύσματα, 1/4 " BC: 2 x μονοφωνικά βύσματα, 1/4 " Έξοδος ισχύος SF: Έξοδος γραμμής SF: Εξωτερικές είσοδοι Είσοδος CD/αναλογικής γραμμής: 5 x ακροδέκτες, κορυφή 5 x 40 W, φορτίο 8Ω 3 x μίνι XLR 6 ακίδων 5 x +6 dbu, ισορροπημένο 0,2 έως 2,0 Vrms, 10 kω 2 x ακουστικό RCA Μικρόφωνο απάντησης: Μικρόφωνο Electret Παρουσίαση ερεθίσματος Τάση εισόδου: 0,002 έως 0,02 Vrms Αντίσταση εισόδου: 2,21 kω. Βύσμα 3,5 χλστ. Κανονικός: Συνεχώς Ενεργό: Παλμικός: Διάρκεια παλμού: Το σήμα παρουσιάζεται με το πάτημα του κουμπιού Διέγερση. Το σήμα διακόπτεται με το πάτημα του κουμπιού Διέγερση. Το σήμα είναι παλμικό. 225 ms ενεργό και 225 ms ανενεργό (προεπιλογή). 26 Otometrics - MADSEN Astera²

27 16 Τεχνικές προδιαγραφές Παρελκόμενα χειριστή Ηχείο οθόνης χειριστή 1,5W 8Ω, συνδεδεμένο μεταξύ του άκρου και του δακτυλίου, με χαλαρή σύνδεση χιτωνίου Ακουστικά οθόνης χειριστή - ακουστικά Ακουστικά οθόνης χειριστή - μικρόφωνο με προέκταση Μικρόφωνο επιφάνειας εργασίας χειριστή Βύσμα 3,5 χλστ. 40 mw 16Ω Βύσμα 3,5 χλστ. Μικρόφωνο Electret Τάση εισόδου: 0,002 έως 0,02 Vrms, Αντίσταση εισόδου: 2,21 kω. Βύσμα 3,5 χλστ. Μικρόφωνο Electret Τάση εισόδου: 0,002 έως 0,02 Vrms, Αντίσταση εισόδου: 2,21 kω. Βύσμα 3,5 χλστ. Ακουστικά οθόνης βοηθού 40 mw 16Ω Στατική ισχύς ακουστικών μορφοτροπέα Βύσμα 3,5 χλστ. TDH 39: Οστεόφωνο: HDA 200: HDA 300: 4,5 N ±0,5 N 5,4 N ±0,5 N 10 N 10 N Σύνδεσμος θύρας USB Τύπος: Θύρα συσκευής USB Διεπαφή: USB 2.0 Ταχύτητα: Πλήρης ταχύτητα (12 Mb/s) Μεταφορά και αποθήκευση Θερμοκρασία: Υγρασία αέρα: Πίεση αέρα: -30 C έως +60 C (-22 F έως 140 F) 10% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση 500 hpa έως 1060 hpa Περιβάλλον λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας: Θερμοκρασία: Υγρασία αέρα: Πίεση αέρα: Συνεχόμενη +15 C έως +35 C (59 F έως 95 F) 30 έως 90%, χωρίς συμπύκνωση 980 hpa έως 1040 hpa. (Θερμοκρασίες λειτουργίας που υπερβαίνουν τους -20 C (-4 F) ή +60 C (140 F) ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.) Otometrics - MADSEN Astera² 27

28 16 Τεχνικές προδιαγραφές Χρόνος προθέρμανσης < 5 λεπτά σημείωση Πρέπει να επεκτείνεται εάν το MADSEN Astera² είχε αποθηκευτεί σε ψυχρό χώρο. Απόρριψη Το MADSEN Astera² μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά ηλεκτρονικά απορρίμματα, σύμφωνα με την ΑΗEE και τους τοπικούς κανονισμούς. Διαστάσεις Περίπου 325 x 255 x 60 χλστ. (12,8 x 10 x 2,4 ίντσες) Βάρος Περίπου 1,3 κιλά (2,85 lb) Τροφοδοσία ισχύος Εξωτερική παροχή ισχύος, τύποι: Delta Electronics, Inc. MDS-090AAS24 XP Power PCM80PS24 Έξοδος: 24 V DC, 3,75 A Είσοδος: V AC, Hz, 1,5 A - 0,75 A Ασφάλεια ασθενούς κατά τη χρήση με την προκαθορισμένη τροφοδοσία ισχύος, Delta Electronics, Inc., τύπου MDS-090AAS24: Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC (3η), Κλάση 1, Τύπος B. AAMI ES CSA C22.2 NO CAN/CSA. ΗΜΣ: IEC Έξοδος: 24 V DC, 3,33 A μέγ. Είσοδος: V AC, Hz, 1,1 A - 0,45 A Ασφάλεια ασθενούς κατά τη χρήση με την προκαθορισμένη τροφοδοσία ισχύος, XP Power, τύπου PCM80PS24: Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC (2η), Κλάση 1, Τύπου B. UL CAN/CSA-C22.2 NO Κατανάλωση ισχύος < 90 VA Καλώδια παροχής ρεύματος δικτύου ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΦΙΣ SCHUKO ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, H05VV, ΦΙΣ DK ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, H05VV, ΦΙΣ ΗΒ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, H05VV, ΦΙΣ CH ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, SJ, ΦΙΣ ΝΟΣΟΚ. ΗΠΑ Πρότυπα Ακοόμετρο: IEC , Τύπου 1, IEC και ANSI S Otometrics - MADSEN Astera²

29 16 Τεχνικές προδιαγραφές Ασφάλεια ασθενούς: Ασφάλεια ασθενούς κατά τη χρήση με την προκαθορισμένη τροφοδοσία ισχύος, Delta Electronics, Inc., τύπου MDS-090AAS24: Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC (3η), Κλάση 1, Τύπος B. AAMI ES CSA C22.2 NO CAN/CSA. ΗΜΣ: IEC ΗΜΣ: IEC Ασφάλεια ασθενούς κατά τη χρήση με την προκαθορισμένη τροφοδοσία ισχύος, XP Power, τύπου PCM80PS24: Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC (2η), Κλάση 1, Τύπου B. UL CAN/CSA-C22.2 NO ACP Έξοδοι Ακουστικά οθόνης Μικρόφωνο με προέκταση Επιτραπέζιο μικρόφωνο Βύσμα 3,5 χλστ. (32 Ω.) Βύσμα 3,5 χλστ. Βύσμα 3,5 χλστ. Είσοδοι Ακουστικά οθόνης Μικρόφωνο με προέκταση Επιτραπέζιο μικρόφωνο Ενσωματωμένο ηχείο οθόνης Βύσμα 3,5 χλστ. (32 Ω.) Βύσμα 3,5 χλστ. Βύσμα 3,5 χλστ. Βύσμα 3,5 χλστ. (8 Ω.) Διεπαφή χειριστή 76 κουμπιά (τα 61 με ενσωματωμένες ενδεικτικές λυχνίες LED) 2 περιστροφικοί διακόπτες (32 βημάτων σε κάθε κατεύθυνση περιστροφής) Σύνδεσμος θύρας USB Τύπος: Θύρα συσκευής USB Συμμόρφωση: USB 2.0 Ταχύτητα: Πλήρης ταχύτητα (12 Mb/s) Μεταφορά και αποθήκευση Θερμοκρασία: Υγρασία αέρα: -30 C έως +60 C (-22 F έως 140 F) 10% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση Περιβάλλον λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας: Θερμοκρασία: Συνεχόμενη +5 C έως +40 C (41 F έως 104 F) Otometrics - MADSEN Astera² 29

30 16 Τεχνικές προδιαγραφές Υγρασία αέρα: 30 έως 90%, χωρίς συμπύκνωση (Θερμοκρασίες λειτουργίας που υπερβαίνουν τους -20 C (-4 F) ή +60 C (140 F) ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.) Χρόνος προθέρμανσης < 1 λεπτό Απόρριψη Το MADSEN Astera² ACP μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά ηλεκτρονικά απορρίμματα, σύμφωνα με την ΑΗEE και τους τοπικούς κανονισμούς. Διαστάσεις Περίπου 410 x 290 x 36 χλστ. (16,1 x 11,4 x 1,4 ίντσες) Βάρος Περίπου 2,1 κιλά (4,6 lb) Τροφοδοσία ισχύος Χωρίς εξωτερική παροχή ισχύος. Τροφοδοτείται από το USB (5 V). σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε πλήμνη USB, χρησιμοποιήστε πλήμνη USB με τροφοδοσία. Κατανάλωση ισχύος Κανονική λειτουργία: < 360 ma 5 V Λειτουργία αναστολής: < 500 µa 5 V Πρότυπα Ασφάλεια ασθενούς: Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC , Κλάση 1, Τύπου B. UL CAN/CSA-C22.2 NO ΗΜΣ: IEC Παρελκόμενα Τα τυπικά παρελκόμενα και τα προαιρετικά παρελκόμενα ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε χώρα - συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. MADSEN Astera² Πίνακας ελέγχου ακοόμετρου (ACP) Ακουστικά TDH 39 Ακουστικά HDA 200 για ακοομετρία υψηλών συχνοτήτων/ακουστικά HDA 300 για ακοομετρία υψηλών συχνοτήτων Τηλέφωνο τύπου παρεμβύσματοςotometrics Οστεόφωνα: NB-71, Β-71 Ηχεία πεδίου ήχου Ακουστικά οθόνης με μικρόφωνο με προέκταση Ακουστικά βοηθού 30 Otometrics - MADSEN Astera²

31 16 Τεχνικές προδιαγραφές Επιτραπέζιο μικρόφωνο Μικρόφωνο απόκρισης Ηχείο οθόνης Αποκριτής ασθενούς (πρώτος ή δεύτερος) Τροφοδοσία και καλώδιο τροφοδοσίας Πλάκα επιτοίχιας τοποθέτησης Καλώδια σύνδεσης AURICAL FreeFit MADSEN Astera² Οδηγός Αναφοράς MADSEN Astera² Οδηγός χρήσης ACP Καλώδια USB Στήριγμα καρπού 16.4 Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) Το MADSEN Astera² είναι μέρος ενός ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος και κατά συνέπεια υπόκειται σε ειδικά προληπτικά μέτρα ασφάλειας. Για αυτό το λόγο, οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλών συχνοτήτων, όπως κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να παρεμβάλλονται με τη λειτουργία του MADSEN Astera². Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές γιαόλο τονεξοπλισμό και τασυστήματα Το MADSEN Astera² προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Astera² πρέπεινα διασφαλίσειότιχρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικόπεριβάλλον - καθοδήγηση Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Ομάδα 1 MADSEN Astera² χρησιμοποιείενέργεια ραδιοσυχνοτήτωνμόνο για την εσωτερική λειτουργία του. Συνεπώς,οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναιπολύ χαμηλές καιδεν ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 ΚατηγορίαΒ Το MADSEN Astera² είναικατάλληλο για χρήση σεκάθε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του οικιακού περιβάλλοντος καιτων περιβαλλόντων που είναιάμεσα συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτείκτίρια οικιακής χρήσης. Otometrics - MADSEN Astera² 31

32 16 Τεχνικές προδιαγραφές Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικήατρωσία για όλο τον εξοπλισμό και τασυστήματα Το MADSEN Astera² προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Astera² πρέπεινα διασφαλίσειότιχρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. Δοκιμή ατρωσίας IEC επίπεδο δοκιμής Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD) IEC /- 6kV επαφής +/- 8kV αέρα +/- 6 kv επαφής +/- 8 kv αέρα Τα δάπεδα πρέπεινα είναιξύλινα, από σκυρόδεμα ή από κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα είναικαλυμμένααπό συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπεινα είναι τουλάχιστον 30%. Γρήγοραμεταβατικά +/- 2kV για +/- 2 kv για Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπεινα είναιαντίστοιχη εμπορικού ή ρεύματα/ριπές ηλεκτρικού γραμμές γραμμές νοσοκομειακού περιβάλλοντος. ρεύματος IEC τροφοδοσίας τροφοδοσίας ρεύματος ρεύματος +/- 1kV για +/- 1 kv για γραμμές εισόδου/εξόδου γραμμές εισόδου/εξόδου Υπέρταση IEC /- 1kV γραμμή +/- 1 kv γραμμή Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπεινα είναιαντίστοιχη εμπορικού ή (ές) προς (ές) προς νοσοκομειακού περιβάλλοντος. γραμμή(ές) γραμμή (ές) +/- 2kV γραμμή +/- 2 kv γραμμή (ές) προς (ές) προς γείωση γείωση Βυθίσεις τάσης, σύντομες <5 % U T (>95 % <5 % U T (>95 % Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπεινα είναιαντίστοιχη εμπορικού ή διακοπές και διακυμάνσεις βύθιση σε U T ) βύθιση σε U T ) νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του MADSEN Astera² απαιτεί συνεχή τάσης στις γραμμές εισόδου για 0,5κύκλο για 0,5κύκλο λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών του δικτύου διακοπής ρεύματος,συστήνεται το τροφοδοσίας ρεύματος IEC 40 % UT(60 % 40 % UT(60 % MADSEN Astera²να τροφοδοτείταιαπό μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή βύθιση σε U T ) βύθιση σε U T ) μπαταρία. για 5κύκλους για 5 κύκλους 70 % U T (30 % 70 % U T (30 % βύθιση σε U T ) βύθιση σε U T ) για 25κύκλους για 25κύκλους <5 % U T (>95 % <5 % U T (>95 % βύθιση σε U T ) βύθιση σε U T ) για 5δευτ. για 5 δευτ. Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος (50/60 Hz) IEC A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία της συχνότητας ισχύος πρέπεινα βρίσκονταισε χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής θέσης σεσύνηθες εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. Το U T είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής. Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικήατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη ζωής Το MADSEN Astera² προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Astera² πρέπεινα διασφαλίσειότιχρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 32 Otometrics - MADSEN Astera²

33 16 Τεχνικές προδιαγραφές Δοκιμή ατρωσίας IEC επίπεδο δοκιμής Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση Εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα IEC V/m 150 khzέως 80MHz 3 V/m 80 MHzέως 2,5GHz 3 V/m Ο φορητόςκαι κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπεινα χρησιμοποιείται πιο κοντά σε οιοδήποτε τμήμα του MADSEN Astera², συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων του, από τη συνιστώμενη απόστασηδιαχωρισμού που υπολογίζεται από την εξίσωση που αντιστοιχείστη συχνότητατου πομπού. Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού: d =1,2 d =1,2 d =2,3 για 80 MHzέως 800MHz για 80 MHzέως 2,5GHz, όπου P είναιη μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σεwatt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού καιd είναιη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οιδυνάμεις πεδίου σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, όπως ορίζονται από την ηλεκτρομαγνητική μελέτη της τοποθεσίας, α πρέπειναείναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης για κάθε εύρος συχνοτήτων. β Εγγύς εξοπλισμού που είναιδεικτοδοτημένος με αυτό το σύμβολο ενδέχεταινα προκύψουν παρεμβολές: Σημείωση1: Στα 80 MHzκαι 800MHz εφαρμόζεταιη απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. Σημείωση2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορείναμην έχουν εφαρμογή σεόλες τις περιστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεταιαπό την απορρόφηση και ανάκλασητων δομών, αντικειμένων και ατόμων. a. Οιζώνες ISM (βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική) μεταξύ 150kHzκαι 80 MHzείναι6.765MHz έως MHz, MHzέως MHz, MHz έως MHz, και40.66 MHzέως 40,70 MHz. b. Ταεπίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISMμεταξύ 150 khzκαι80 MHz καιστο εύρος συχνοτήτων80 MHzέως 2,5GHz προορίζονταινα μειώσουν την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών από φορητό/κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών, σε περίπτωση ακούσιας εισαγωγής του σε περιοχές ασθενών. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3στον υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού από πομπούς σε αυτά τα εύρη συχνοτήτων. Οιδυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσεις (κινητών/ασύρματων) τηλεφώνωνκαι επίγειων φορητώνραδιοφώνων, ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών, ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM καιfm καιτηλεοπτικών μεταδόσεωνδεν μπορούν ναπροβλεφθούν μεακρίβεια θεωρητικά. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που οφείλεται σεσταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, πρέπειναεξεταστεί το ενδεχόμενο ηλεκτρομαγνητικής μελέτης της τοποθεσίας. Εάν η μετρημένη δύναμη πεδίου στη θέση χρήσης του MADSEN Astera² υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδοσυμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, το MADSEN Astera² πρέπεινα παρατηρηθείγια ναδιαπιστωθεί η κανονική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί αντικανονική απόδοση, μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως εκ νέου προσανατολισμός ή μετατόπιση του MADSEN Astera². Στο εύρος συχνότητας 150kHz έως 80 MHz, οι δυνάμεις πεδίου πρέπειναείναιμικρότερες από 3 V/m. Otometrics - MADSEN Astera² 33

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή. Περιεχόμενα. Μάρτιος 2014

3.3. Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή. Περιεχόμενα. Μάρτιος 2014 Μάρτιος 2014 3.3 Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή Αυτός ο οδηγός σάς παρέχει μια λεπτομερή εισαγωγή στην εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας με τη χρήση του λογισμικού Phonak Target. είτε επίσης τις [Ειδήσεις]

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήρθατε στο U Record το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου σας στον υπολογιστή σας. Αφού ηχογραφήσετε τα βινύλιά

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της Επέκτασης Powerline Music Extender (XAUB2511)

Οδηγός εγκατάστασης της Επέκτασης Powerline Music Extender (XAUB2511) Οδηγός εγκατάστασης της Επέκτασης Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα