ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΠΚΤΠ. ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΠΚΤΠ. ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 3 ο ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΠΚΤΠ. ΕΡΓΟ (Κωδ.ΟΠΣ 72989): ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚτΠ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΕΙ ΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

2

3 Executive Summary Eισαγωγή σκοπός της µελέτης Στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων «Ενίσχυση τοπικών ή κλαδικών έργων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου» του Μέτρου 3.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ και κατόπιν της σχετικής Πρόσκλησης 33 του Μέτρου, το Επιµελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία µε τα λοιπά Επιµελητήρια (Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύµνης) της Περιφέρειας Κρήτης υπέβαλλε πρόταση ένταξης έργου (πράξης) στην ΕΥ του Προγράµµατος µε τίτλο «Σχέδιο ράσης για την εισαγωγή της Κρητικής επιχειρηµατικής κοινότητας στην ΚτΠ», η οποία εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση µε την µε Αρ. Πρωτ /ΚτΠ250 της 20/01/2003 και µε προϋπολογισµό Σύµφωνα µε την Πρόσκληση 33 αλλά και την Απόφαση Ένταξης, το φυσικό αντικείµενο των Πράξεων, είναι σε γενικές γραµµές: Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου των Επιµελητηρίων προς τις ΜΜΕ µέλη τους, ως φορείς στήριξης αυτών. Αναλυτικά τα έργα αφορύν: α) στην ολοκληρωµένη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των αναγκών των ΜΜΕ ανά κλάδο και στον αναλυτικό σχεδιασµό του έργου, β) στην ανάπτυξη του συστήµατος και των εφαρµογών υποστήριξης και στην επιχειρησιακή λειτουργία του για συγκεκριµένη χρονική περίοδο και γ) στις παράλληλες ενέργειες δηµοσιότητας προβολής του έργου µε σκοπό την µεγιστοποίηση της κινητοποίησης µόχλευσης της συµµετοχής των ΜΜΕ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στόχος της Μελέτης Σκοπιµότητας είναι να σχεδιάσει µε λεπτοµέρεια από στρατηγική, τεχνική, λειτουργική, οργανωτική και χρηµατοοικονοµική άποψη τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και τη λειτουργία του σε βάθος χρόνου. Στα πλαίσια αυτά, η Μελέτη Σκοπιµότητας διαρθώνεται σε 4 µεγάλες ενότητες: 1. Σχεδιασµός στρατηγικής των φορέων και του έργου µέσα από την λεπτοµερή καταγραφή της παρούσας κατάστασης και του περιβάλλοντος και την τεκµηρίωση των αναγκών και των απαιτήσεων των επιχειρήσεων µελών των Επιµελητηρίων της Κρήτης. 2. Σχεδιασµός του επιχειρηµατικού µοντέλου (business mdel), όπου επιλέγονται, κωδικοποιούνται και τεκµηριώνονται συγκεκριµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα µέλη, το µοντέλο παροχής των υπηρεσιών και περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών. 3. Σχεδιασµός του τεχνολογικού µοντέλου (technlgy mdel) όπου παρουσιάζονται οι τεχνολογικές κατευθύνσεις, αξιολογούνται οι εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις, ενώ αναλύονται σε λεπτοµέρεια οι προδιαγραφές του συστήµατος σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, υλικού, λογισµικού και υπηρεσιών. 4. Σχεδιασµός του µοντέλου και βιωσιµότητας (sustainability mdel), όπου σχεδιάζεται η επιχειρηµατική στρατηγική και δοµή της Μονάδας διαχείρισης και του έργου, η στρατηγική µάρκετινγκ και το πρόγραµµα προώθησης και συνεργασιών, οι διαδικασίες, αρµοδιότητες, η οργάνωση και οι προδιαγραφές των ανθρώπινων και υλικών πόρων υποστήριξης της. Ακόµα, η ενότητα περιλαµβάνει τον αναλυτικό χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό υλοποίησης του έργου, όπως επίσης και την χρηµατοικονοµική ανάλυση βιωσιµότητας του εγχειρήµατος που περιλαµβάνει ανάλυση ευαισθησίας µε 5 συνολικά διαφορετικά σενάρια. i. Σχεδιασµός στρατηγικής των φορέων και του έργου Σήµερα στη Ελλάδα, υπάρχει κατάτµηση των Επιµελητηρίων, καθένα έχει διαφορετική ταχύτητα, αντίληψη και στόχους, η στελέχωση τους είναι ελλιπής και κινδυνεύουν να καταλήξουν στο περιθώριο, χωρίς ρόλο και αποστολή. Οι επιχειρήσεις - µέλη είναι αυτές που βρίσκονται λιγότερο στο επίκεντρο της προσοχής των επιµελητηρίων επειδή τα επιµελητήρια δεν έχουν διαµορφώσει αποτελεσµατικούς και καινοτόµους µηχανισµούς στήριξης των µελών τους, δεν έχουν κερδίσει την πλήρη εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων που θα επιτρέψει µια δηµιουργική, παραγωγική επικοινωνία και παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων και Επιµελητηρίων, πέρα από τις συµβατικές σχέσεις που καθορίζει το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Τα Επιµελητήρια πρέπει να µετεξελιχθούν τάχιστα σε ένα παραγωγικό και αποτελεσµατικό θεσµό στήριξης των ΜΜΕ που θα έχει δυναµικό, ξεκάθαρο όραµα και στόχους, και θα εµπνέει, θα γοητεύει και θα κινητοποιεί τις επιχειρήσεις µέλη του. 2

4 Υπό αυτό το πρίσµα, το Επιµελητήριο Ηρακλείου προκειµένου να ανταποκριθεί στο θεσµικό και αναπτυξιακό του ρόλο, λειτουργεί µε βάση το Επιχειρησιακό του Σχέδιο, βάσει του οποίου αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες του και διαµόρφωσε το οργανόγραµµά του, πάντοτε µέσα στο νοµικό πλαίσιο, ενώ ακόµα σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πολυδιάστατο πλέγµα αναπτυξιακών δράσεων και έργων. Στην παρούσα πρωτοβουλία της δηµιουργίας του Κέντρου Ηλεκτρονικού Εµπορίου Κρήτης (ΚΗΕΚ) συµµετέχουν ενεργά και τα άλλα τρία Επιµελητήρια της Περιφέρειας, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύµνης. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την µελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων, τη µελέτη µιας σειράς ικτυακών Τόπων επιµελητηρίων του διεθνούς και του ελληνικού χώρου καθώς και την µελέτη των ελληνικών πρωτοβουλιών (ιδιωτικών και επιµελητηριακών) παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, οδηγούν στην καταγραφή των βασικών υπηρεσιών που ένα ή περισσότερα επιµελητήρια είναι υποχρεωµένα να παρέχουν στα µέλη τους βασιζόµενα στις αρχές της Κοινωνίας των Πληροφοριών και της ικτυακής Οικονοµίας, και που χωρίζονται σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες: 1. Ηλεκτρονικό Επιµελητήριο Υπηρεσίες ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-gvernment) 2. Επιχειρηµατική υποστήριξη, Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και προώθηση-προβολή των Μελών (e-cmmerce) 3. Επιµελητήριο Κέντρο Γνώσης (e-learning) Από άποψη βαθµού διαδραστικότητας των ηλετκρονικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των 3 κατηγοριών µπορούν να κατατάσσονται και στα 4 επίπεδα διαδραστικότητας: 1.Πληροφόρηση, 2. Μονόδροµη διαδραστικότητα, 3. Αµφίδροµη διαδραστικότητα, 4. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα Επιµελητήρια της Κρήτης προωθούν υπηρεσίες και στις 3 παραπάνω µεγάλες κατηγορίες, βάσει κριτηρίων σκοπιµότητας που προκύπτουν από την µελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση αναλόγων έργων και πρωτοβουλιών. Σκοπός των υπηρεσιών είναι να καλύπτουν όλο το φάσµα των επιπέδων διαδραστικότητας και να εστιάζουν στο 3 ο και στο 4 ο επίπεδο. Η στρατηγική αυτή προωθείται από τα 4 Επιµελητήρια µέσω της υλοποίησης δύο τόσο διακριτών όσο και συµπληρωµατικών έργων: - Του έργου «Ηλεκτρονικό Επιµελητήριο e- chamber» που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράµµατος ΠΕΠΕΡ 2001 Έργα υλοποίησης της στρατηγικής - Του παρόντος έργου «Σχέδιο ράσης για την εισαγωγή της Κρητικής επιχειρηµατικής κοινότητας στην ΚτΠ - infcrete» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 του ΕΠΚτΠ Το έργο e-chamber έχει ως κεντρικό αντικείµενο τις υπηρεσίες e-gvernment και e-learning, ενώ το έργο infcrete έχει ως κεντρικό αντικείµενο τις υπηρεσίες e-cmmerce αλλά υλοποιεί συµπληρωµατικές υπηρεσίες e-gvernment. Infcrete (M3.1 ΕΠΚτΠ) E-chamber (ΠΕΠΕΡ) Στρατηγικές επιλογές ηλεκτρονικών υπηρεσιών E-gvernment E-cmmerce E-learning 3

5 Στην περίπτωση των ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης, το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων και η περιορισµένη δραστηριότητα συνηγορούν στην ανάπτυξη διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών αγορών που προάγουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η προαγωγή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των επιχειρήσεων συνίσταται στην δηµιουργία καναλιών επικοινωνίας µε νέες αγορές (εθνικό και διεθνές επίπεδο) και την δηµιουργία κάθετων ηλεκτρονικών αγορών οι οποίες θα δηµιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας µεταξύ των ΜΜΕ Επιχειρήσεις ΠΟΠ της Περιφέρειας της Κρήτης και µεταξύ των ΜΜΕ της Προµηθευτές Κρήτης και άλλων αγορών, ενώ παράλληλα θα µειώσει δραστικά το κόστος πωλήσεων. Συνεπώς στρατηγικά οι Επιχειρήσεις φορείς υποστήριξης των ΜΜΕ της Κρήτης επιλέγουν την Τουρισµού ΠΟΠ ανάπτυξη κάθετων διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών Αγοραστές Προµηθευτές αγορών (supplier-driven vertical e-marketplace), οι οποίες θα βοηθήσουν την προώθηση των προϊόντων Επιχειρήσεις και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και θα Λαϊκής ΠΟΠ Τέχνης δηµιουργήσουν τα απαραίτητα δίκτυα συνεργασίας. Προµηθευτές Επικουρικά, θα πρέπει να αναπτυχθούν και µηχανισµοί επιχειρηµατικής πληροφόρησης και επιχειρηµατικής στήριξης, οι οποίοι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ένταξη των επιχειρήσεων στις διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές. Απαντώντας στις προκλήσεις της νέας οικονοµίας και στις πραγµατικές ανάγκες των ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης και έχοντας υπόψη τις υποστηρικτικές ενέργειες προς τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης από άλλες δράσεις, ο στρατηγικός σχεδιασµός των επιµελητηρίων της Κρήτης αναλύεται σε δύο άξονες: Cntent Βάσεις εδοµένων Προµηθευτών Κατάλογοι προϊόντων Πληροφορίες της αγοράς Cmmunity Ηλεκτρονική κοινωνία όλων των παικτών της αγοράς 1. Επιχειρηµατική στήριξη και πληροφόρηση των µελών Αγοραστές emarketplace ΜΜΕ Κρήτης 2. Ανάπτυξη κάθετων διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών αγορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ΜΜΕ της περιφέρειας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Cmmerce ιαχείριση πωλήσεων και συναλλαγών Cllabratin Συνεργασία µεταξύ των παικτών της αγοράς Εξειδικεύοντας του δύο στρατηγικούς άξονες σε επιµέρους δράσεις, οι φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων της Κρήτης θα επικεντρωθούν : 1. Στην ανάπτυξη prtal επιχειρηµατικής πληροφόρησης 2. Στην ανάπτυξη υπηρεσιών επιχειρηµατικής στήριξης 3. Στην δηµιουργία κάθετων αγορών για προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. Συγκεκριµένα για: Τα ΠΟΠ (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης) και τα Βιολογικά Προϊόντα, Τον τουρισµό, Τα είδη λαϊκής τέχνης. ii. Επιχειρηµατικό µοντέλο (business mdel) Ειδικότερα όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών ιεπιχειρησιακών Ηλεκτρονικών Αγορών, και λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος, το µέγεθος και τις οικονοµικές δυνατότητες των τοπικών επιχειρήσεων, αυτή θα γίνεται µε την εφαρµογή του επιχειρησιακού µοντέλου ASP, δηλαδή την παροχή από τα Επιµελητήρια στην µικροµεσαία επιχείρηση των εξειδικευµένων: υπηρεσιών εφαρµογών, εξοπλισµού και συµβουλευτικών υπηρεσιών 4

6 που απαιτούνται για την στήριξη των δραστηριοτήτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Εποπτικά οι υπηρεσίες του Κέντρου Ηλεκτρονικού Εµπορίου Κρήτης, συνοψίζονται ως εξής: Prtal Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης, µε υπηρεσίες Ηλεκτρονικής πληροφόρησης γενικού ενδιαφέροντος, ειδικού ενδιαφέροντος και εξατοµικευµένη Ψηφιακής δηµοκρατίας (e-demcracy) Κλαδικό Β2Β marketplace Κρητικών Π.Ο.Π. (Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης) και Βιολογικών Προϊόντων Κλαδικό Β2Β marketplace Κρητικού Τουρισµού Κλαδικό Β2Β marketplace Ειδών Κρητικής Λαϊκής Τέχνης Υπηρεσίες Επιχειρηµατικής Στήριξης προς τις ΜΜΕ: Ποιοτική γραµµατειακή υποστήριξη B2B directry services Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, όπως: εταιρικές διαδικτυακές παρουσιάσεις, φιλοξενία ιστοσελίδων, παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ηλεκτρονική διαφήµιση iii. Τεχνολογικό µοντέλο (technlgy mdel) Η απαίτηση είναι να χρησιµοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την παροχή του βέλτιστου αποτελέσµατος προς τα Επιµελητήρια στο µικρότερο δυνατό κόστος: Τεχνολογία εξυπηρετητή πελάτη πολλαπλών επιπέδων (n-tier client-server) και διαδικτυακή δυνατότητα (web enablement). Υποστήριξη διαδικασιών ροής εργασιών και διαχείρισης εγγράφων. Ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδοµένων. Χρήση ανοικτών προτύπων και ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Ο σχεδιασµός του Πληροφοριακού Συστήµατος του Κόµβου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εµπορίου πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο τις παρακάτω βασικές σχεδιαστικές απαιτήσεις αρχιτεκτονικής: ιαθεσιµότητα (Availability) & αξιοπιστία, Ασφάλεια (Security), Επεκτασιµότητα (Expandability), Κλιµάκωση (Scalability), ιαχειρισιµότητα (manageability), ιαλειτουργικότητα (Interperability). Εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης. Το πρώτο περιλαµβάνει την σύγκριση δύο λύσεων που βασίζονται στην υλοποίηση του συστήµατος µε χρήση και προσαρµογή έτοιµου λογισµικού. Το δεύτερο προσανατολίζεται στην υλοποίηση του συστήµατος µε την ανάπτυξη τµηµάτων λογισµικού µε την βοήθεια της κατάλληλης πλατφόρµας ανάπτυξης λογισµικού όπου γίνεται αξιολόγηση και σύγκριση των δύο βασικών λύσεων τεχνολογικής πλατφόρµας λογισµικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του συστήµατος. Σε γενικές γραµµές τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων είναι: Η πλήρωση των λειτουργικών προδιαγραφών, Η ενσωµάτωση µε την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή. Επιπλέον η πλήρωση κριτηρίων όπως: Μακροβιότητα (Lngevity) Υποστήριξη (Supprt) Οικονοµική ανεκτικότητα (Affrdability) Τεχνολογική υπεροχή (Prven Technlgy) Χρόνος Ανάπτυξης (Time t Deplyment) Χρόνος Τροποποιήσεων και Σχεδιασµού (Accelerated change and design) 5

7 Λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες του προτεινόµενου συστήµατος αλλά και τις απαιτήσεις της ΚΤΠ για συµµόρφωση µε συγκεκριµένα πρότυπα για την διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων του δηµόσιου τοµέα κρίνεται πως η χρήση έτοιµου Λογισµικού δεν είναι η βέλτιστη για το προτεινόµενο σύστηµα. Αντίθετα πιστεύουµε πως ο σχεδιασµός και υλοποίηση ενός συστήµατος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιµελητηρίων και θα γίνει σε στενή συνεργασία µε το προσωπικό τους θα αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Από την σύγκριση που έγινε στις τεχνολογικές πλατφόρµες φαίνεται ότι και οι δυο τεχνολογίες έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χωρίς όµως να υπερτερεί φανερά κάποια από τις δύο. Η τελική απόφαση επιλογής στηρίζεται συνήθως σε οργανωτικά θέµατα της κάθε εταιρίας ή οργανισµού καθώς και στην οµάδα ανάπτυξης. Τέλος τα πρότυπα στα οποία στηρίζεται η τεχνολογική πλατφόρµα θα πρέπει να διευκολύνουν την διασυνδεσιµότητα και διαλειτουργικότητα µε άλλες εφαρµογές κάτι πού είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το προτεινόµενο έργο. Η λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήµατος δοµείται στα εξής: Υποσύστηµα διαχείρισης χρηστών. Υποσύστηµα διαχείρισης και παρουσίασης καταλόγου προϊόντων. Υποσύστηµα ηλεκτρονικής αγοράς (emarketplace StreFrnt). Υποσύστηµα διαχείρισης παραγγελιών. Υποσύστηµα διαχείρισης δηµοπρασιών. Υποσύστηµα διαχείρισης επικοινωνιακών υπηρεσιών. Υποσύστηµα διεκπεραίωσης συναλλαγών (emarketplace Payment). Υποσύστηµα διαχείρισης, έκδοσης και συντήρησης περιεχοµένου. Υποσύστηµα παροχής πληροφορίας & υπηρεσιών στους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων. Το σύνολο του εξοπλισµού θα εγκατασταθεί στο κτίριο του ΕΒΕΗ, ενώ η προτεινόµενη αρχιτεκτονική υποδοµής περιλαµβάνει: Τον Εξυπηρετητή WWW & Mail, τον εξυπηρετητή εφαρµογών, τον εξυπηρετητή Βάσης εδοµένων, τους σταθµούς εργασίας, τον ruter, το firewall και το switch, τη συσκευή backup και τη γεννήτρια αδιάλλειπτης : ΓΕ.ΜΗ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πολίτες ISDN 64 Kbps ISDN 64 Kbps Επιχείρηση Αγοραστής data 256 kbps Internet SSL, PKI Secure Cnnectin ISDN 64 Kbps Επιχείρηση Προµηθευτής Ruter LAN ADSL ΛΑΣΙΘΙΟΥ Sw itc h data Firew al l ADSL Sw itc h ΡΕΘΥΜΝΗΣ Web Server Applicatin Server Web Server Mail Server ADSL data Backup Tape Device ΧΑΝΙΩΝ Κέντρο υποδοµών Κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου UPS Data Εξυπηρετητής Βάσης εδοµένων (Cluster) Database Server PKI Server data iv. Μοντέλο και βιωσιµότητας (sustainability mdel) Ο κύκλος ζωής του έργου απεικονίζεται στο διάγραµµα: 6

8 Περίοδος υποστήριξης από το Περίοδος αυτόνοµης ΕΠΚτΠ/Μέτρο 3.1 Περίοδος Κατασκευής 1/2004-6/2004 Περίοδος Επιχ/κής Λειτουργίας 7/2004-3/2005 Περίοδος ωρίµανσης 4/2005-6/2005 2ο έτος 7/2005-6/2006 3ο έτος 7/2006-6/2007 Περίοδος ωριµότητας 4ο έτος 7/2007-6/2008 5ο έτος 7/2008-6/ ιαρκής προσαρµογή µοντέλου διατηρησιµότητας και ανάπτυξης Έπειτα από την ανάλυση της βάσης δυνητικών πελατών του ΚΗΕΚ, παρουσιάζεται το µίγµα υπηρεσιών που η στρατηγική του ΚΗΕΚ υπέδειξε ότι θα προσφέρονται. Πακέτο Υπηρεσιών 1.1: Επιχειρηµατική πληροφόρηση (Γενικό πακέτο δωρεάν) Πακέτο Υπηρεσιών 1.2: Επιχειρηµατική εξατοµικευµένη πληροφόρηση για εγγεγραµµένους χρήστες (Ειδικό πακέτο δωρεάν) Πακέτο Υπηρεσιών 2.1: Επιχειρηµατική υποστήριξη χωρίς γραµµατειακή υποστήριξη (Γενικό πακέτο δωρεάν) Πακέτο Υπηρεσιών 2.2: Επιχειρηµατική υποστήριξη µε γραµµατειακή υποστήριξη (Ειδικό πακέτο τιµολογείται) Πακέτο Υπηρεσιών 3.1: B2B e-marketplace ΠΟΠ και Βιολογικών Προϊόντων(τιµολογείται) Πακέτο Υπηρεσιών 3.2: B2B e-marketplace Κρητικού Τουρισµού(τιµολογείται) Πακέτο Υπηρεσιών 3.3: B2B e-marketplace Ειδών Κρητικής Λαϊκής Τέχνης(τιµολογείται) Πακέτο Υπηρεσιών 4: Ενοικίαση διαφηµιστικού χώρου(τιµολογείται) Εκτιµώντας τις δυνατότητες της αγοράς αλλά και µε σκοπό την διατήρηση ορθολογικής του ΚΗΕΚ σε συµµόρφωση µε τους στόχους του, το Κέντρο εξαρχής θέτει ποσοτικούς επιχειρηµατικούς στόχους: Επίτευξη αυτόνοµης (χωρίς εξωτερική υποστήριξη) βιωσιµότητας Κατανοµή εσόδων στα πακέτα υπηρεσιών, ως εξής: προερχόµενος από τις υπηρεσίες B2B e-marketplace, όπου προερχόµενος από την κλαδική αγορά των Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης προερχόµενος από την κλαδική αγορά του Τουρισµού προερχόµενος από την κλαδική αγορά των Ειδών Λαϊκής Τέχνης προερχόµενος από τις υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης προερχόµενος από ενοικίαση διαφηµιστικού χώρου στο prtal Τις υπηρεσίες ASP προσφέρει και υποστηρίζει ειδικά οργανωµένη για αυτό Μονάδα του ΚΗΕΚ, που στην περίοδο ωρίµανσης στελεχώνεται από 4 άτοµα, τα οποία καλύπτουν όχι κατ αντιστοιχία τις 4 κύριες διαδικασίες: Γενική διοίκηση General management, Προώθηση υπηρεσιών Business Develpment, Επιχειρηµατική υποστήριξη Cntent Management, Τεχνική υποστήριξη Technical supprt αλλά και τις υποστηρικτικές. Το ΚHEΚ, ειδικά στην περίοδο ωρίµανσης, εκµεταλλεύεται το µοντέλο Νοµική Συµβουλή Οικονοµική Συµβουλή Τµήµα Επιχειρηµατικής Υποστήριξης ιοίκηση Τµήµα Προώθησης Υπηρεσιών Γραµµατειακή Υποστήριξη Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 7

9 utsurcing για διατήρηση του κόστους του χαµηλά. Οι στόχοι του σχεδίου προώθησης διαχέονται και προσαρµόζονται στις περιόδους ωριµότητας του ΚΗΕΚ και έχουν ως εξής: Α. Περίοδος ωρίµανσης 1. Εγκαθίδρυση αναγνωρισιµότητας/ενηµερότητας και διάδοση του ΚΗΕΚ και των υπηρεσιών του στην ευρεία αγορά (στους πωλητές, στους αγοραστές, στην ευρεία αγορά) 2. Προσέλκυση αγοραστών και πωλητών προσεγγίζοντας την κρίσιµη µάζα συµµετεχόντων στην ηλεκτρονική αγορά Β. Περίοδος ωριµότητας 1. Συντήρηση αναγνωρισιµότητας/ενηµερότητας για το ΚΗΕΚ και τις υπηρεσίες του στην ευρεία αγορά 2. Μαζική προσέλκυση αγοραστών και πωλητών Η στρατηγική συνεργασιών του prtal, βασίζεται σε τέσσερις κατευθύνσεις, κατά σειρά προτεραιότητας: Πληθύσµωση µε αγοραστές και προµηθευτές µε επιλεγµένα διεθνή και εθνικά web sites, Syndicatin για ανταλλαγή περιεχοµένου, Ανταλλαγή banners και links, Συνεργασία µε άλλους φορείς για σχετικές δράσεις π.χ. ΕΟΜΜΕΧ ή Ε ΕΤ. Ο προϋπολογισµός του έργου για την περίοδο κατασκευής και επιχειρησιακής, ανέρχεται σε και κατανέµεται σε ,20 που αναλώνονται στην περίοδο κατασκευής (διάρκεια 6 µήνες) και ,80 στην περίοδο επιχειρησιακής (διάρκεια 9 µήνες). Το χρονοδιάγραµµα του έργου, παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα: Φάσεις και Πακέτα Εργασίας Φάση 1η: Μελέτη βιωσιµότητας/σκοπιµότητας ΠΕ 1.1 Εκπόνηση Μελέτης Έγκριση Μελέτης Φάση 2η: Κατασκευή ΚΗΕΚ ηµοσίευση ιαγωνισµού Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών Υπογραφή σύµβασης - Έναρξη έργου ΠΕ 2.1 Προµήθεια υλικού και λογισµικού ΠΕ 2.2 Επισκευή - διαµόρφωση χώρου Μονάδας ΚΗΕΚ ΠΕ 2.3 Προµήθεια επίπλωσης γραφείου ΠΕ 2.4 Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού ΠΕ 2.5 Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών ΠΕ 2.6 ιοίκηση Έργου Φάση 3η: Επιχειρησιακή λειτουργία - ηµοσιότητα ΚΗΕΚ ΠΕ 3.1 Υποστήριξη κόµβου ΠΕ 3.2 Σχεδιασµός δηµιουργικού ενεργειών δηµοσιότητας ΠΕ 3.3 Εκτέλεση ενεργειών δηµοσιότητας ΠΕ 3.4 ιοίκηση Έργου Φάσεις και Πακέτα Εργασίας Φάση 1η: Μελέτη βιωσιµότητας/σκοπιµότητας ΠΕ 1.1 Εκπόνηση Μελέτης Έγκριση Μελέτης Φάση 2η: Κατασκευή ΚΗΕΚ ηµοσίευση ιαγωνισµού Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών Υπογραφή σύµβασης - Έναρξη έργου ΠΕ 2.1 Προµήθεια υλικού και λογισµικού ΠΕ 2.2 Επισκευή - διαµόρφωση χώρου Μονάδας ΚΗΕΚ ΠΕ 2.3 Προµήθεια επίπλωσης γραφείου ΠΕ 2.4 Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού ΠΕ 2.5 Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών ΠΕ 2.6 ιοίκηση Έργου Φάση 3η: Επιχειρησιακή λειτουργία - ηµοσιότητα ΚΗΕΚ ΠΕ 3.1 Υποστήριξη κόµβου ΠΕ 3.2 Σχεδιασµός δηµιουργικού ενεργειών δηµοσιότητας ΠΕ 3.3 Εκτέλεση ενεργειών δηµοσιότητας ΠΕ 3.4 ιοίκηση Έργου Ιουν-03 Ιουλ-03 Αυγ-03 Σεπ-03 Οκτ-03 Νοε-03 εκ-03 Ιαν-04 Φεβ-04 Μαρ-04 Απρ-04 Χ Χ Χ Χ Μαϊ-04 Ιουν-04 Ιουλ-04 Αυγ-04 Σεπ-04 Οκτ-04 Νοε-04 εκ-04 Ιαν-05 Φεβ-05 Μαρ-05 Συνολικά, το σταθερό ετήσιο προϋπολογιστικό κόστος του ΚΗΕΚ παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: α/α Ποσά σε Περίοδος Επιχ/κής Λειτουργίας 7/2004-3/2005 Περίοδος ωρίµανσης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος Περίοδος ωριµότητας 4ο έτος 5ο έτος 4/2005-6/2005 7/2004-6/2005 7/2005-6/2006 7/2006-6/2007 7/2007-6/2008 7/2008-6/ Αµοιβές προσωπικού 41, , , , , , , ιοίκηση 13, , , , , , , Business Develpment 11, , , , , , , Επιχειρηµατική υποστήριξη 9, , , , , , , Γραµµατειακή υποστήριξη 7, , , , , , , Ηλεκτρισµός και ύδρευση 1, , , , , , Τηλεφωνικά 1, , , , , , Τηλεπικοινωνιακά 16, , , , , , , Έξοδα προώθησης 33, , , , , , , Συντήρηση/αναβάθµιση H/W & S/W 17, , , , Αναλώσιµα - Γραφική ύλη , , , , , Εξωτερικές συµβουλευτικές υπηρεσίες 8 (Νοµική/λογιστική υποστήριξη) 1, , , , , , Εξωτερική τεχνική υποστήριξη Σύνολο 96, , , , , , ,

10 Στο βασικό σενάριο, τις προβλέψεις για τους δείκτες απόδοσης και τη ζήτηση, τις αντίστοιχες προβλέψεις για τα έσοδα από υπηρεσίες, καθώς και το προκύπτον σχήµα χρηµατοδότησης παρουσιάζουν οι επόµενοι πίνακες: Προβλέψεις - είκτες Απόδοσης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Σύνολο επιχειρήσεων που λαµβάνουν υπηρεσίες , Μέσος αριθµός µοναδικών επισκεπτών ανά εβδοµάδα , , , Μέσος αριθµός ενοικιάσεων banners ανά εβδοµάδα Αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών στις υπηρεσίες επιχειρηµατικής πληροφόρησης Αριθµός µοναδικών συνδροµητών στις υπηρεσίες επιχειρηµατικής υποστήριξης Αριθµός συνδροµητών Β2Β e-marketplace Αριθµός συνδροµητών Γραµµατειακής υποστήριξης Προβλέψεις εσόδων 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Βασικό σενάριο B2B e-marketplace 25, , , , , Γραµµατειακή υποστήριξη 1, , , , , Ενοικίαση διαφηµιστικού χώρου 1, , , , , Σύνολο 27, , , , , α/α % Βασικό σενάριο Περίοδος ωρίµανσης 1ο έτος 7/2004-2ο έτος 3ο έτος Περίοδος ωριµότητας 4ο έτος 5ο έτος 6/2005 7/2005-6/2006 7/2006-6/2007 7/2007-6/2008 7/2008-6/2009 Χρηµατοδότηση ΕΠΚτΠ 32.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ιδία συµµετοχή Επιµελητηρίων 50.35% 71.12% 39.30% 24.39% 11.95% Έσοδα από υπηρεσίες 17.21% 28.88% 60.70% 75.61% 88.05% Χρηµατοδότηση ΕΠΚτΠ 52, Ιδία συµµετοχή Επιµελητηρίων 81, , , , , Έσοδα από υπηρεσίες 27, , , , , Σύνολο 161, , , , , Η Ανάλυση ευαισθησίας περιλαµβάνει την ανάλυση 4 διαφορετικών σεναρίων µε µεταβλητές αφενός τη ζήτηση (προβλέψεις δεικτών απόδοσης) και αφετέρου την τιµολογιακή πολιτική των υπηρεσιών του ΚΗΕΚ. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Βασικού Σεναρίου, το KHEK προβλέπεται να αναπτύξει τη δραστηριότητά του κάτω από ένα βιώσιµο µοντέλο, µε µικρή συγχρηµατοδότηση από τα Επιµελητήρια, µετά από την περίοδο ωρίµανσης ( ) όπου απαιτείται η επένδυση σηµαντικών κεφαλαίων χρηµατοδότησης της εισόδου στην αγορά, αγγίζοντας σηµαντικά λειτουργικά έσοδα στο τέλος της πενταετίας, το 2008, οπότε και η απαιτούµενη χρηµατοδότηση από τα Επιµελητήρια περιορίζεται σε κεφάλαιο της τάξης των (περίπου 10% του απαιτούµενου κόστους ). Η τιµολογιακή πολιτική του ΚΗΕΚ, ορίζεται µε γνώµονα να είναι αισθητά χαµηλότερη από το τιµολόγιο του ανταγωνισµού, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει την είσοδο των ΜΜΕ στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο, µε το λιγότερο δυνατό κόστος για αυτές. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεδοµένου ότι µε την κατάλληλη πολιτική µάρκετινγκ και παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις, θεωρείται ότι το ΚΗΕΚ στα πλαίσια του βασικού σεναρίου, δύναται να προσελκύσει το 2,5% των επιχειρήσεων µελών των 4 Επιµελητηρίων, στην πλήρη του λειτουργία και αυτό του εξασφαλίζει οριακή αυτόνοµη βιωσιµότητα (90% του κόστους ). Η προσέκλυση ποσοστού της τάξης του 3,5% των επιχειρήσεων µελών των Επιµελητηρίων, εξασφαλίζει αυτόνοµη βιωσιµότητα, στο αισιόδοξο σενάριο. Σε αυτό το σενάριο, το εκτιµώµενο λειτουργικό κέρδος επανεπενδύεται για να χρηµατοδοτήσει την αύξηση δυναµικότητας και τον εκσυγχρονισµό της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας. Στα πλαίσια των παραπάνω υπολογισµών και εκτιµήσεων, θεωρείται ότι το επιχειρηµατικό ρίσκο που αναλαµβάνει το ΚΗΕΚ, δεν σχετίζεται τόσο µε την αναµενόµενη ζήτηση από τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης για υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου και τον υπάρχον ανταγωνισµό, όσο µε την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση δράσεων µάρκετινγκ και εκπαίδευσης-πληροφόρησης των ΜΜΕ (awareness), που θα συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στο να υπερνικηθεί η δυσκαµψία τους στην αλλαγή και στη προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Συµπερασµατικά, τα κυριότερα αποτελέσµατα / επιπτώσεις που αναµένεται να προκύψουν από την δηµιουργία και λειτουργία του προτεινόµενου Κέντρου έχουν ως εξής: 9

11 Υποβοήθηση των τοπικών επιχειρήσεων στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τους µέσα από την παροχή οικονοµικών και αποτελεσµατικών λύσεων συµµετοχής σε προηγµένες Ηλεκτρονικές Αγορές για την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών τους Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρησιακής κοινότητας µέσα από την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την δραµατική µείωση των λειτουργικών εξόδων πωλήσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κοινωνικό-οικονοµική αναβάθµιση της Κρήτης µέσα από την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που εξισώνουν τα νησιά και τις οικονοµικές µονάδες τους και µειώνουν τις φυσικές αποστάσεις ηµιουργία διόδων επικοινωνίας µε τις αγορές της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού. Αναβάθµιση της τοπικής οικονοµίας σε σχέση µε τα µεγάλα αστικά κέντρα που παρουσιάζουν µεγαλύτερη τεχνολογική άνθηση. ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσα από την συνεχή ανάπτυξη και επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ουσιαστική συµβολή στη δηµιουργία νέων δεξιοτήτων που θα παρουσιάσουν ιδιαίτερα αυξηµένη ζήτηση στα επόµενα χρόνια. Σύγχρονες δηµόσιες υπηρεσίες, συγκεντρωµένες και εστιασµένες στον πολίτη. Προσβάσιµες πληροφορίες και υπηρεσίες 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Οι πολίτες θα µπορούν να αλληλεπικοινωνούν µε το Επιµελητήριο από το σπίτι, την εργασία. 10

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΚΣΑ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚΡΥΡΑΣ 7/3/09 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙI. Η Συμμετοχή των εταιρειών στο Ενέργεια Β2Β 2010

ΙΙI. Η Συμμετοχή των εταιρειών στο Ενέργεια Β2Β 2010 ΙΙI. Η Συμμετοχή των εταιρειών στο Ενέργεια Β2Β 2010 Η εκδήλωση «Ενέργεια Β2Β 2010» είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να παρουσιάσουν νέα προϊόντα, νέα projects,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας»

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Που με άλλο διάβασμα σημαίνει : «Εάν ξέρεις που θέλεις να πάς,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ:

(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ: (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Στοιχεία Επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2) FAX e-mail Web-site address ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα