AΔΑΜ: 15PR0C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 AΔΑΜ: 15PR0C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:48238 ΔΠΥ& ΔΥ 1475 ΥΛΙΚΟΥ Νίκης 5-7 Τ.Κ Πληρ.: κα Μανώλη Γεωργία Τηλ Θέμα: Διενέργεια εκ νέου πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη των κτιρίων στέγασης του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού επί των οδών Νίκης 5-7 και Ερμού & Κορνάρου 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες φύλαξης ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. To N. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α / ): «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2. Το Ν. 2362/95 «Κώδικας περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και το Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66/Α / ) 3. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Το Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α / ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4144/2013(Φ.Ε.Κ. 88/Α / ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 5. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» 6. Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 7. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα από 18 έως 28 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 9. Το Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ. 194/Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2 10. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (Φ.Ε.Κ. 248/Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3845/10 (Φ.Ε.Κ. 65/Α / ) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από Το Ν. 4270/14 «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 12. Το Ν. 4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α / ) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 13. Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το Π.Δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει. 15. Το Π.Δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 16. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 17. Την αριθ / (Φ.Ε.Κ. 105/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διορισμού του Γενικού Γραμματέα Μανούσου Μανουσάκη του Γεωργίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο του Π.Δ. 63/ Την αριθ / (Φ.Ε.Κ. 3248/Β / ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα». 19. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 20. Το υπ αριθ /ΔΔΥΟΤΥ/96/ (ΑΔΑΜ 15REQ ) πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών. 21. Την υπ αριθ /ΔΟΔ2852/ (ΑΔΑ: 65Σ4465ΦΘΘ-ΤΑΡ) απόφαση περί δέσμευσης πίστωσης στον ειδικό φορέα 35/170, ΚΑΕ 0873 για υπηρεσίες φύλαξης και καταχώρησή της στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. με αριθμό έγκρισης Την υπ αριθ /ΔΠΥ&ΔΥ 1463 (ΑΔΑ: 6Χ37465ΦΘΘ-Β1Ι ) απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού και ματαίωση του από προκηρυχθέντος πρόχειρου διαγωνισμού (Τεύχος Προκήρυξης με αρ.39745/δπυ1211/ ), για την φύλαξη των κτιρίων στέγασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού επί των οδών Νίκης 5-7 και Ερμού & Κορνάρου 1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Εκ νέου πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων στέγασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού επί των οδών Νίκης 5-7 και Ερμού & Κορνάρου 1 στην Αθήνα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Κρατικών Προμηθειών με σφραγισμένες προσφορές από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ αριθ /ΔΠΥ & ΔΥ 1122/ (ΑΔΑ 6Μ1Ψ465ΦΘΘ-164) απόφασης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης ενστάσεων και παραλαβής εργασιών πρόχειρων διαγωνισμών του Π.Δ. 118/2007. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναγράφουν τη μηνιαία τιμή χωρίς το Φ.Π.Α. και τη συνολική μηνιαία τιμή με το Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει και όλες τις νόμιμες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ενώ ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δημόσιο. Οι προσφορές: α) Θα κατατεθούν σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 12 Μαϊου 2015 και ώρα π.μ., ο οποίος θα περιέχει δύο διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους, εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά και ο δεύτερος την οικονομική προσφορά. στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, 3 ος όροφος, Νίκης 5-7. β) Θα αποσφραγιστούν την Τρίτη 12 Μαϊου 2015 και ώρα π.μ. στην έδρα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού επί της οδού Νίκης 5-7 και συγκεκριμένα στο υπ αριθ.304

3 γραφείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών, εφόσον το επιθυμούν. Η συνολική δαπάνη, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των Εξήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (65.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Μεταφορών οικονομικού έτους 2015 με Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται σε μηνιαία βάση, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της δικαιούχου που θα εκδίδει η Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων μετά την υποβολή του τιμολογίου. Σε κάθε μηνιαία πληρωμή της εταιρείας θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. και κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ αυτού). ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΜΕΡΟΣ Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

4 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες, ενώσεις ή συμπράξεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 60/2007). Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, αποδεδειγμένη ενασχόληση με την φύλαξη των κτιρίων κατά την τελευταία τριετία, καθώς και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης από αυτό. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι υπηρεσίες μεταφερθούν σε άλλα κτίρια και δεν επιθυμούν τη φύλαξή τους, η σύμβαση για τα συγκεκριμένα κτίρια θα λυθεί αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που το Υπουργείο επιθυμεί να συνεχιστεί η φύλαξη στο νέο κτίριο, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθούν οι προς φύλαξη χώροι ο ανάδοχος θα συνεχίσει τη φύλαξη του νέου κτιρίου με τους ίδιους όρους. Επισημαίνουμε επίσης ότι στην περίπτωση που ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία θα λύεται αυτοδικαίως. Επίσης το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ουδεμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση έχει, παρά μόνο την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το προσωπικό που θα απασχολείται στη φύλαξη θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο στο Υπουργείο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, πρέπει δε να τυγχάνει και της έγκρισης του Υπουργείου. Αντικατάσταση του προσωπικού φύλαξης που γνωστοποιείται στο Υπουργείο επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλη δικαιολογημένη συναφή αιτία. Ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για κλοπή και κάθε είδους δολιοφθορά που τυχόν συμβεί στο κτίριο. Θα πρέπει αφ ενός να διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισμού που θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια της φύλαξης και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία οι φύλακες, αφ ετέρου να έχει τη δυνατότητα να επέμβει με δικά του μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές) σε τυχόν κάλεσμα των φυλάκων του κτιρίου για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις νομοθετικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και τις διατάξεις για το ελάχιστο κόστος εργασίας και να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν εξαιτίας τούτων. Η εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάκοπη ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των φυλάκων και του συντονιστικού κέντρου της εταιρείας. Η Υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων της φύλαξης εφόσον τα κρίνει ανεπαρκή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού: α) για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζημία επί της περιουσίας της κινητής ή ακίνητης ή τρίτου φυσικού προσώπου για την οποία η Υπηρεσία υπέχει έναντι αυτού οποιαδήποτε ευθύνης. β) σε περίπτωση θανάτου ή οποιασδήποτε σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας προσώπων, εφόσον το ζημιογόνο γεγονός οφείλεται σε αμέλεια βαριά ή ελαφρά του αναδόχου, δόλου αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου το οποίο χρησιμοποιεί ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση της εντεύθεν προκληθείσας ζημίας. Ανεξάρτητα από την ευθύνη του αναδόχου, όπως παραπάνω οριοθετείται ρητά και ανεπιφύλακτα στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού διατηρεί στο ακέραιο όλες τις αξιώσεις του για πλήρη αποζημίωση κατά των φυσικών ή και νομικών προσώπων, τα οποία θα ευθύνονται έναντι αυτού εις ολόκληρο και από κοινού με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει νόμιμα όλους τους υπαλλήλους του και για εργατικό ατύχημα, υποχρεούμενος να προσκομίσει αντίγραφο της ασφάλισης τούτων στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις πάσης φύσεως φορολογικές επιβαρύνσεις αυτού και των υπαλλήλων του, καθώς και για κάθε απαίτησή τους οικονομική, ασφαλιστική ή άλλης δαπάνης και εξόδων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του έργου. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι υπηρεσίες μεταφερθούν σε άλλα κτίρια και δεν επιθυμούν τη φύλαξη του κτιρίου τους, η σύμβαση για το συγκεκριμένο κτίριο θα λυθεί αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που το Υπουργείο επιθυμεί να συνεχιστεί η φύλαξη στο νέο κτίριο, ο ανάδοχος θα συνεχίσει τη φύλαξη του νέου κτιρίου με τους ίδιους όρους. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής επιστολής, το Υπουργείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. 3 του εδ. β της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση ii) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται:

6 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ότι εφαρμόζουν τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ότι έλαβαν γνώση των όρων του εν λόγω διαγωνισμού, τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι θα προσκομίσουν κατά το στάδιο της κατακύρωσης όλα τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. Ότι δεσμεύονται για την περίπτωση ανάθεσης σε αυτούς του έργου, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση. iii) Βεβαίωση από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ότι ασκεί την δραστηριότητα της φύλαξης δημοσίων χώρων, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με την ένδειξη «Αποδοχή των περιγραφομένων στο Παράρτημα Α», και τα εξής δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας: 1. Παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην καλή εκτέλεση της σύμβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού εξοπλισμού υποκαταστημάτων ή συνεργαζόμενων καταστημάτων, που διαθέτει για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 2. Κατάλογο με παρόμοια έργα που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από το διαγωνιζόμενο, με αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, στην ημερομηνία ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συμβάσεων κ.λπ. 3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO 9001 εκδοθέν από διαπιστευμένο φορέα. γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται το συνολικό μηνιαίο ποσό της οικονομικής προσφοράς (άνευ Φ.Π.Α.) ξεχωριστά για κάθε κτίριο και συνολικά, ολογράφως και αριθμητικώς, ο Φ.Π.Α. ξεχωριστά για κάθε κτίριο και συνολικά στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη υπηρεσία ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς ξεχωριστά για κάθε κτίριο και συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ενδεχόμενης παράτασης αυτής. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μισθός, επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λπ. εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο. Μέσα στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 και την επ αυτού τροποποίηση (αρ. 22 του Ν. 4144/2013): α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (θα επισυνάπτεται αντίγραφό της), δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επίσης, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Ο προσφέρων σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά

7 απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δε δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Β. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές και οικονομικές Προσφορές κατά φύλλο. β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή εις τριπλούν και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση. γ. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. δ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. ε. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τον Ν.2518/1997. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία καλύπτει το 10% της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος πλέον των τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., καθώς και σε άλλη τυχόν νόμιμη επιβάρυνση. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης. Άδεια στολής εγκεκριμένης από ΓΕΕΘΑ σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης Άδεια Ραδιοδικτύου Α τάξεως για τη νόμιμη χρήση ασυρμάτων

8 Κατάσταση μισθοδοσίας, κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και αποδεικτικό πληρωμής της τραπέζης για την πληρωμή της ΑΠΔ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα Έγγραφο της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου που να καλύπτει τα αναγραφόμενα της παραγράφου 2γ του άρθρου 22 «τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010» του Ν. 4144/2013. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά είναι αληθή. Πρόσθετη διευκρινιστική πράξη ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας ότι οι συγκεκριμένες φυλάξεις εντάχθηκαν και καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Επικυρωμένο αντίγραφο των αδειών εργασίας και ποινικό μητρώο του προσωπικού ασφαλείας που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση κατακύρωσης. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι υπάρχει πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών, τότε μετά από εισήγησή της, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (άδεια διαμονής κ.λπ.) τότε η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό, το οποίο είναι ανασφάλιστο.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τα κτίρια στέγασης της Υπηρεσίας βρίσκονται επί της οδού Νίκης 5-7 και επί των οδών Ερμού και Κορνάρου 1 στην Αθήνα. Διεύθυνση Όροφοι Συμπληρωματικοί χώροι Νίκης όροφοι- 3 Υπόγεια Ίσόγειο Ερμού και 5 όροφοι Είσοδος Κορνάρου 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ Επειδή ο εξοπλισμός των κτιρίων είναι μεγάλης αξίας και επειδή τακτικά εκδηλώνονται κακόβουλες ενέργειες, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο της φύλαξης των χώρων και την προστασία των ατόμων, που εργάζονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, η φύλαξη του Υπουργείου θα πρέπει να αναληφθεί από επιχείρηση που να διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια έργα. Η φύλαξη των κτιρίων θα πραγματοποιείται ως ακολούθως: Κεντρικό Κτίριο Νίκης 5-7 Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή - Αργίες φύλακας φύλακας φύλακας φύλακας φύλακες φύλακες φύλακας x-ray Κεντρικό Κορνάρου 1 Δευτέρα - Παρασκευή φύλακας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 1.1. Ο επισκέπτης προσέρχεται στο θυρωρείο και ο υπάλληλος της φύλαξης τον ρωτά ποιον επιθυμεί να επισκεφθεί, πως ονομάζεται και ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής του Εφόσον έχει δοθεί εκ των προτέρων άδεια εισόδου από Υπάλληλο του Υπουργείου ή Γραφείο της Πολιτικής Ηγεσίας, θα του επιτρέπεται η είσοδος. Εάν όχι, ο επισκέπτης θα επικοινωνεί ο ίδιος με αυτόν τον οποίο πρόκειται να επισκεφθεί, ο οποίος στη συνέχεια θα δίνει ή όχι τη σχετική άδεια εισόδου στο θυρωρείο Ζητά από τον επισκέπτη ένα προσωπικό δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, εκλογικό βιβλιάριο, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) με βάση το οποίο καταγράφει τα ακριβή στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμό εγγράφου, ποιον επισκέπτεται, λόγο επίσκεψης, ώρα εισόδου) στο

10 «Βιβλίο Επισκεπτών Φύλαξης» και χορηγείται η σχετική καρτέλα «Επισκέπτης». Το δημόσιο έγγραφο παραμένει στο θυρωρείο μέχρι την αποχώρηση του επισκέπτη Κατά την αποχώρηση του επισκέπτη, ο φύλακας παραλαμβάνει το Δελτίο «Επισκέπτης», επιστρέφει το δημόσιο έγγραφο στον επισκέπτη και καταγράφει την ακριβή ώρα εξόδου στο «Βιβλίο Επισκεπτών Φύλαξης» 1.5. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ατόμων (προμηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες, εργολάβοι, συνεργεία καθαρισμού κ.λπ.) θα αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία ελέγχου των επισκεπτών. 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 2.1. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών, στο θυρωρείο θα υπάρχει ονομαστική κατάσταση όλων των υπαλλήλων στην οποία δύναται να ανατρέχει ο υπάλληλος της φύλαξης για εξακρίβωση και διασταύρωση στοιχείων Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο υπάλληλος της φύλαξης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναγνωρίζει εξ όψεως όλους τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Το προσωπικό της φύλαξης δε θα έχει καμία αρμοδιότητα σχετικά με την καταγραφή των υπαλλήλων κατά την είσοδό τους στο Υπουργείο Το προσωπικό της φύλαξης θα καταγράφει την είσοδο των υπαλλήλων του Υπουργείου κατά τις βραδινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες αργιών. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων και το πέρας των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου, θα επιθεωρούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου που φυλάσσουν, ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζημιάς από πιθανή βλάβη (πυρκαγιάς, διαρροές νερού κ.λπ.) 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 4.1. Ο έλεγχος των δεμάτων και χειραποσκευών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τον έλεγχο των ατόμων, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο αυτών από το Υπουργείο. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση ή περιοδικά ή έκτακτα ή όπως αλλιώς οριστεί από τα όργανα της εταιρείας ή του Υπουργείου Ο υπάλληλος της φύλαξης ελέγχει το περιεχόμενο των δεμάτων και χειραποσκευών με το μηχάνημα x-ray που βρίσκεται στην είσοδο του Υπουργείου και εξακριβώνει την επικινδυνότητα ή μη αυτών Για τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα δέματα με το ταχυδρομείο ή μεταφορική εταιρεία, ισχύουν οι διαδικασίες ελέγχου και διακινήσεως αλληλογραφίας Θα ελέγχονται οι αποσκευές του προσωπικού της εταιρείας καθαρισμού των χώρων του Υπουργείου, κατά την είσοδο και έξοδό τους. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.1. Το προσωπικό της Αναδόχου Εταιρείας Φύλαξης θα πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο, να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και ο,τιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη των κτιρίων και να έχει ευπρεπή εμφάνιση και κόσμιο τρόπο συμπεριφοράς. Θα πρέπει να είναι άρτια ενημερωμένο έχοντας παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε κάθε δυσάρεστη κατάσταση και στην αποσόβηση κάθε κινδύνου Να είναι γνώστες θεμάτων ασφαλείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή προστασία των χώρων του Υπουργείου Θα φέρουν ειδική στολή, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τα διακριτικά της Εταιρείας φύλαξης, καρτέλα με το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου, θα είναι εξοπλισμένοι με φακούς και φορητούς ασυρμάτους Κάθε φύλακας θα συντάσσει αναφορά συμβάντων εις διπλούν για τα κτίρια του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στον υπεύθυνο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής Κάθε υπάλληλος της Αναδόχου Εταιρείας Φύλαξης θα έχει επιπλέον άμεση επικοινωνία και υποστήριξη από το Κέντρο Επιχειρήσεων αυτής. Σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ασυρμάτων, κινητών τηλεφώνων και μπουτόν πανικού τα οποία θα έχουν συνεχώς πάνω τους με ταυτόχρονη ειδοποίηση της Αστυνομίας ή κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής Το προσωπικό της εταιρείας απαγορεύεται να δίνει πληροφορίες για τη διάταξη του χώρου εργασίας του καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου και να συζητά οποιοδήποτε επαγγελματικό θέμα με αναρμόδια άτομα του Υπουργείου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα