ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /23"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /23

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 Προδιαγραφές Υπολογιστή Χρήστη...5 Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER COLOR Προδιαγραφές Εκτυπωτή InkJet A4 Copy-Fax Προδιαγραφές Σαρωτή Α3 (Scanner) Προδιαγραφές Ψηφιακού Φωτοαντιγραφικού Προδιαγραφές Συστηµάτων ασφαλείας Τεχνική κάλυψη.17 Προδιαγραφές Στοιχείων ικτύωσης Στοιχεία Αξιολόγησης Εταιρείας Πώλησης (Προµηθευτής) Στοιχεία Αξιολόγησης Εταιρείας Κατασκευής Υπολογιστών Τυποποιηµένο Βιογραφικό Σηµείωµα Στελέχους Εταιρείας Στοιχεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πίνακας ΥΠ Υλικό - Hardware Προδιαγραφές Φορητού Υπολογιστή.31 Τελικός πίνακας 35 2 /23

3 Συγκεντρωτική λίστα πινάκων Τ1 Τ3 Τ4 Τ5 T6 Προδιαγραφές Υπολογιστή Χρήστη Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER Προδιαγραφές Εκτυπωτή InkJet A4 Copy-Fax Προδιαγραφές Σαρωτή Α3 (Scanner) Προδιαγραφές Ψηφιακού Φωτοαντιγραφικού Τ8 Τεχνική κάλυψη Τ9 Προδιαγραφές Στοιχείων ικτύωσης Τ10.1 Στοιχεία Αξιολόγησης Εταιρείας Πώλησης (Προµηθευτής) Τ10.2 Στοιχεία Αξιολόγησης Εταιρείας Κατασκευής Η/Υ Τ10.3 Τυποποιηµένο Βιογραφικό Σηµείωµα Στελέχους Εταιρείας Τ10.4 Ανταπόκριση τεχνικού σε τηλεφωνική κλήση T11 Κόστος µετεγκατάστασης εξοπλισµού Τ12 Στοιχεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΥΠ-Υ Πίνακας υπηρεσιών που προσφέρονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο πλαίσιο των εγγυήσεων Τ13 Προδιαγραφές Φορητού Υπολογιστή 3 /23

4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης των πινάκων Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συµπληρωθούν από τους προµηθευτές. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: α) Στήλη α/α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόµενη στήλη. β) Στήλη ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στην στήλη αυτή έχουν συµπληρωθεί: Η λέξη, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον. Ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο). Η µη συµµόρφωση µε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στην στήλη αυτή σηµειώνεται η απάντηση του που έχει την µορφή: /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθµός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δηµοσιεύµατος µε το οποίο υποστηρίζονται σηµειωθείσες πληροφορίες στις προηγούµενες στήλες. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραµµισθεί και να αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωµένες ή δακτυλογραφηµένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα. Μη συµµόρφωση µε τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 4 /23

5 Πίνακας Τ1 Προδιαγραφές Υπολογιστή Χρήστη α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Α.1 Υπολογιστής Χρήστη Α.1.1 Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α.1.2 Μητρική Κάρτα (Motherboard) Τύπου ATX υνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστή Pentium Dual-core στα 2,2 GHz ή αντίστοιχης τεχνολογίας Να υποστηρίζει AGP 4x Να υποστηρίζει τουλάχιστον µνήµη 2 GB τύπου DDR2 667 MHz και επάνω Να υποστηρίζει SATA II Να υποστηρίζει PCI Express Να υποστηρίζει Power Management Να έχει τουλάχιστο 6 USB Ports Α.1.3 Επεξεργαστής (CPU) Pentium Dual-Core 2.2 GHz, Socket 778 ή ΑΜ2 Τουλάχιστον Α.1.4 Ταχύτητα Ρολογιού Τουλάχιστον 1000 MHz Α.1.5 Μνήµη (RAM) 1 GB DDR 2 στα 667 MHz Τουλάχιστον Α.1.6 Σκληρός ίσκος (Hard Disk Drive) SATA II Τουλάχιστο 160 GB χωρητικότητα unformatted Τουλάχιστο 16 ΜΒ Cache 7200 rpm Τουλάχιστον 160 GΒ Α.1.7 Οδηγός ισκέτας (Floppy Disk Drive) 3½ Α.1.8 Α.1.9 Οδηγός DVD-RW 52x ταχύτητα ανάγνωσης IDE Interface ή SATA II Λειτουργικό σύστηµα προεγκατεστηµένο µαζί µε τα µέσα εγκατάστασης Windows XP Professional Greek pre-installed και Office 2007, µε ένα DVD-RΟΜ, την απαραίτητη τεκµηρίωση (documentation) και όλα τα Service Pack που έχει εκδώσει η κατασκευάστρια εταιρία. 5 /23

6 α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Α.1.10 A.1.11 Office 2007 Ελληνικά τελευταίας έκδοσης κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του διαγωνισµού. Κάρτα ικτύου (LAN Card) Στο 1 Gbytes ταχύτητα A.1.12 Κάρτα Γραφικών (VGA Card) AGP interface 224 MB τουλάχιστο (ενσωµατωµένη ή εξωτερική). Σε περίπτωση ενσωµατωµένης, η µνήµη της κάρτας θα πρέπει να είναι επιπλέον από την µνήµη του συστήµατος. να υποστηρίζει επιτάχυνση σε 2D/3D γραφικά µε επιδόσεις αντίστοιχες ή καλύτερες του INTEL chipset Α.1.13 Α.1.14 υνατότητα ανάλυσης 1280x1024 true color στα 85Hz τουλάχιστο. Πληκτρολόγιο (Keyboard) Εργονοµικό, 102/104 πλήκτρων, (µε ελληνική διάταξη πλήκτρων) PS/2 interface Κάρτα Ήχου(Sound Card) Επιθυµητή να είναι ενσωµατωµένη στη µητρική κάρτα (onboard 6 channel) Α.1.15 Α.1.16 Ποντίκι (Mouse) Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (π.χ. τεχνολογίας Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) µε ικανότητα οπτικής σάρωσης της επιφάνειας εργασίας 2000 φορές το δευτερόλεπτο Ηχεία (Speakers) Ενεργά στερεοφωνικά ηχεία 2x1W RMS, επιτραπέζια Τουλάχιστον 6 /23

7 α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Α.1.17 A.1.18 Κουτί (Tower) Midi Tower Τροφοδοτικό 420 W η παραπάνω Εύκολα προσβάσιµο εσωτερικό ύο (2) ανεµιστήρες ψύξης πλέον του ανεµιστήρα του τροφοδοτικού τοποθετηµένοι σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ΑΤΧ Οθόνη (Monitor) Τύπου TFT Ονοµαστική διαγώνιο 19 η παραπάνω Να υποστηρίζει ανάλυση 1680x1050/85Hz True Color, non Interlaced υνατότητα On Screen Display για τις ρυθµίσεις της Πιστοποιητικά MRP II, EPA Energy Star Compliant, TCO99 ή ΤCO2000, Plug & Play, VESA DCC Dot pitch µικρότερο ή ίσο µε.24 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας Το δίδυµο οθόνης κάρτας γραφικών θα πρέπει να συνεργάζονται και να αποδίδουν ανάλυση 1280x1024 True Color στα 85Hz Α.1.19 Α.Π.1 Α.Π.1.1 Α.Π.1.2 A.Π.1.3 Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (Μητρική, κάρτες, σκληρός δίσκος κλπ) Στοιχεία ποιότητας Η/Υ Εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει το Mouse όσο και το πληκτρολόγιο αλλά και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του µηχανήµατος υνατότητα συµβολαίου συντήρησης κατά την διάρκεια αλλά και µετά την λήξη της εγγύησης. 3 χρόνια 7 /23

8 Πίνακας Τ3 Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER COLOR α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Γ.1 Εκτυπωτής LASER Γ.1.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή Γ.1.2 Ανάλυση 2400 Χ 2400 Γ.1.3 Ταχύτητα εκτύπωσης 12 PPM Γ.1.4 Σύνδεση USB & Ethernet 10/100 Γ.1.5 Γλώσσα Laserjet color series II Γ.1.6 Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης Γ.1.7 RAM MB Γ.1.8 Χαρτοδέκτης οριζόντιου τύπου µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από 250 σελίδες Γ.Π.1 Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή Γ.Π.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Γ.Π.1.2 MTBF (ώρες λειτουργίας) Γ.Π.1.3 Κόστος ανά σελίδα (25% κάλυψη) 8 /23

9 Πίνακας Τ4 Προδιαγραφές LASER COLOR Εκτυπωτή A4 Copy-Fax-Scanner α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική.1 Εκτυπωτής Copy-Fax.1.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή.1.2 Ανάλυση 9600 Χ 9600 Τουλάχιστον.1.3 Ταχύτητα εκτύπωσης 25 PPM µονόχρωµη και 5 PPM έγχρωµη τουλάχιστον.1.4 Σύνδεση USB & Ethernet 10/ Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης.1.6 Χαρτοδέκτης οριζόντιου τύπου µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από 180 σελίδες Α4.1.7 Να περιλαµβάνει οδηγούς για Windows XP Professional Ελληνικά.Π.1 Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή.π.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος.π.1.2 MTBF (ώρες λειτουργίας).π.1.3 Κόστος ανά σελίδα (25% κάλυψη).π.1.4 Να φέρει το σήµα CE H.U Σύστηµα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος σταθµών εργασίας (UPS Β) H.U.1 ιάρκεια 15 λεπτά (µαζί µε την Οθόνη) H.U.2 Σύστηµα αυτόµατου τερµατισµού λειτουργίας. 9 /23

10 H.U.3 H.U.4 Το UPS θα είναι τύπου on line ώστε να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος και σε βυθίσεις. Το UPS θα έχει ηµιτονοειδή εξόδου ± 3%VAC και µπαταρίες κλειστού τύπου. H.U.5 Παροχή προστασίας από διακυµάνσεις της τάσης, υπερτάσεις, κεραυνοπτώσεις. H.Π H.Π.Β. Στοιχεία ποιότητας Εγγύηση καλής λειτουργίας οδηγού Backup 1 έτος H.Π.W.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας UPS Server 1 έτος H.Π.W.2 H συσκευή UPS πρέπει να φέρει το σήµα CE H.Π.U.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας UPS 1 έτος H.Π.U.2 Οι συσκευές UPS πρέπει να φέρουν το σήµα CE Πίνακας Τ8 Τεχική κάλυψη Α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Θ Τεχνική κάλυψη Θ.1 Τεχνική κάλυψη µηχανηµάτων µε επισκέψεις 2 ωρών ανά µήνα για συντήριση και επισκευή. Θ.2 Επίλυση προβληµάτων που αφορούν προβλήµατα software και hardware. θ.3 Προλυπτικός έλεγχος για αποφυγή προβληµάτων και δηµιουργία αντιγράφων (back up). 10 /23

11 Πίνακας Τ9 Προδιαγραφές Στοιχείων ικτύωσης α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική I Στοιχεία Καλωδίωσης I.1 Εγκατάσταση συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης µε βάση το πρότυπο EIA/TIA-568A και µε χρήση καλωδίων UTP Cat 5e I.2 Υποστήριξη 6 θέσεων εργασίας Η κάθε θέση εργασίας θα αποτελείται από µία διπλή πρίζα για σύνδεση υπολογιστή και τηλεφώνου. I.3 Καµπίνα ασφαλείας επίτοιχου τύπου (rack), ικρίωµα πλάτους 19'', που θα διαθέτει χώρο για την 100% µελλοντική επέκταση του συστήµατος. Θα υπάρχει ικανός χώρος για να στεγάσει το switch, το modem ή την τερµατική συσκευή NT1 της ISDN-BRI ή την αντίστοιχη ADSL του Ο.Τ.Ε., τον δροµολογητή, και τον κατανεµητή (τουλάχιστον 22U). Θα πρέπει επίσης: Α. Να ασφαλίζει µε υάλινη πόρτα, για να µην εµποδίζει τη εύκολη επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και κλειδαριά ασφαλείας. Β. Η εισαγωγή καλωδίων από το πάνω και κάτω µέρος. Γ. Να επιτρέπεται η αφαίρεση πλαϊνών τοιχωµάτων ή άλλη τεχνική που να επιτρέπει άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό (πχ. ιαιρούµενο πίσω µέρος).. Να υπάρχει τουλάχιστον 2 ράφια για τοποθέτηση εξοπλισµού που δεν είναι rack mounted καθώς και πολύπριζο ηλεκτρικού ρεύµατος τουλάχιστον 5 θέσεων µε ενσωµατωµένο φίλτρο RFI και προστασία από υπερτάσεις, καλώδιο και ρευµατολήπτη για την τροφοδοσία των συσκευών από ρευµατοδότη Ε. Να διαθέτει ανεξάρτητη γείωση I.4 Κατανεµητής 24 θέσεων τύπου Cat5e για την κάλυψη των πριζών I.5 Καλώδιο δικτύου τύπου Cat5e I.6 Πρίζες τύπου Cat5e I.7 Patch Cords τύπου Cat5e 1 µέτρου και 3 µέτρων I.8 Συνολική πιστοποίηση τύπου Cat5e I.Ε Ενεργός εξοπλισµός ικτύου I.Ε.1 ροµολογητής (Router) 11 /23

12 α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική I.Ε.2 Switch Το προτεινόµενο switch θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 24 πόρτες Ethernet 10/100/1000 BaseTx, RJ45 1 θύρες 1000 BaseT (UTP) για την σύνδεση του server τουλάχιστον 3,5Gbps switching fabric Θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτόκολλα: ΙΕΕΕ 802.3x full/half duplex, auto crossover, flow control Πίνακας Τ10.1 Στοιχεία Αξιολόγησης Εταιρείας Πώλησης (Προµηθευτής) α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Π Στοιχεία αξιολόγησης εταιρείας Π.1 Αριθµός ετών λειτουργίας Π.2 Κύκλος εργασιών 2001 Π.3 Κύκλος εργασιών 2000 Π.4 Κύκλος εργασιών 1999 Π.5 Αριθµός εργαζοµένων Π.6 Αριθµός εργαζοµένων µε πτυχίο ΑΕΙ Π.7 Αριθµός εργαζοµένων µε πτυχίο ΤΕΙ Π.8 Ώρες που απαιτούνται προκειµένου τεχνικός της εταιρείας να βρεθεί στην έδρα του δήµου Π.9 Χρόνια που ο ς δραστηριοποιείται στο χώρο πώλησης Η/Υ Λιγότερες από 1 Να συµπληρωθεί ο πίνακας Τ9.4 Π.10 Περιγραφή άλλων αναλόγων έργων που έχει ολοκληρώσει 12 /23

13 α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Π.11 Ανάλογες εγκαταστάσεις που υποστηρίζει. Π.12 υνατότητα παροχής συµβολαίου συντήρησης, τόσο µέσα στην εγγύηση όσο και εκτός εγγύησης. Ο ς, για τα µηχανήµατα που θα καλύπτονται, θα είναι υποχρεωµένος, σε περίπτωση βλάβης, να αντικαταστήσει το εκτός λειτουργίας εξοπλισµό, προσωρινά µε άλλο οµοειδές και µέχρις ότου η βλάβη αποκατασταθεί. Π.13 Πιστοποίηση του µε πιστοποιητικό διαδικασιών ISO Π.14 Ο ς θα λειτουργήσει σαν ολοκληρωτής (integrator) ανάµεσα σε κατασκευαστές υλικού και λογισµικού και θα παραδώσει την εγκατάσταση σαν ένα ενιαίο µηχανογραφικό σύστηµα εν λειτουργία. Π.15 ύο τουλάχιστον Βιογραφικά τεχνικών της εταιρείας (ή των συνεργαζοµένων εταιρειών). Πρέπει να συµπληρωθεί οπωσδήποτε το τυποποιηµένο πρότυπο που ακολουθεί 13 /23

14 Πίνακας Τ10.2 Στοιχεία Αξιολόγησης Εταιρείας Κατασκευής Υπολογιστών (Σε περίπτωση που είναι ιεθνής εταιρεία να αναφερθούν τα στοιχεία της τοπικής αντιπροσωπείας) α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Π Στοιχεία αξιολόγησης εταιρείας Π.1 Αριθµός ετών λειτουργίας Π.2 Κύκλος εργασιών 2001 Π.3 Κύκλος εργασιών 2000 Π.4 Κύκλος εργασιών 1999 Π.5 Αριθµός εργαζοµένων Π.6 Αριθµός εργαζοµένων µε πτυχίο ΑΕΙ Π.7 Αριθµός εργαζοµένων µε πτυχίο ΤΕΙ Π.8 Ώρες που απαιτούνται προκειµένου τεχνικός της εταιρείας να βρεθεί στην έδρα του δήµου. Π.9 Χρόνια που ο ς δραστηριοποιείται στο χώρο διάθεσης Η/Υ Π.10 Περιγραφή άλλων αναλόγων έργων που έχει συµµετάσχει. Π.11 Ανάλογες εγκαταστάσεις που υποστηρίζει. Π.12 υνατότητα παροχής συµβολαίου συντήρησης. Π.13 Πιστοποίηση ISO Π.14 Τρία τουλάχιστον Βιογραφικά τεχνικών της εταιρείας (ή των συνεργαζοµένων εταιρειών). Πρέπει να συµπληρωθεί οπωσδήποτε το τυποποιηµένο πρότυπο που ακολουθεί 14 /23

15 Προσωπικά Στοιχεία 1 Ονοµατεπώνυµο Πίνακας Τ10.3 Τυποποιηµένο Βιογραφικό Σηµείωµα Στελέχους Εταιρείας (Όπου ο χώρος δεν επαρκεί µπορούν να υπάρξουν παραποµπές) 2 Ηµεροµηνία γέννησης 3 Οικογενειακή κατάσταση Σπουδές 1 Τίτλος σπουδών (Να επισυναφθεί επικυρωµένο φωτοαντίτυπο) 2 Μεταπτυχιακό 3 Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία 1 Θέση στην εταιρεία σήµερα (Τίτλος) 2 Περιγραφή θέσης εργασίας 3 Ηµεροµηνία πρόσληψης στην εταιρεία 4 Θέση σε προηγούµενη εταιρεία (Τίτλος) 5 Περιγραφή θέσης εργασίας σε προηγούµενη εταιρεία 6 Ηµεροµηνία πρόσληψης σε προηγούµενη εταιρεία 7 Ηµεροµηνία αποχώρησης από προηγούµενη εταιρεία 15 /23

16 Πίνακας Τ10.4 Ανταπόκριση τεχνικού σε τηλεφωνική κλήση Να συµπληρωθεί ο αριθµός των ωρών που θα χρειαστεί ένας τεχνικός να µεταβεί στην έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Καβάλας Α.Ε. (που είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα) από την κοντινότερη βάση της εταιρείας ή της ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών). Ο αριθµός αποτελεί δέσµευση για την εταιρία και η µη τήρησή του αποτελεί εξωσυµβατική συµπεριφορά. Απόσταση σε ώρες και χιλιόµετρα 16 /23

17 Πίνακας Τ11 Μετεγκατάσταση Εξοπλισµού α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Μ Μετεγκατάσταση εξοπλισµού Μ.1 Απεγκατάσταση όλων των ενεργών και παθητικών στοιχείων του δικτύου Μ.2 Εφαρµογή µελέτης δοµηµένης καλωδίωσης στο νέο χώρο Μ.3 Απεγκατάσταση και εγκατάσταση Η/Υ, εκτυπωτών κλπ στο νέο χώρο Μ.4 Εγκατάσταση όλων των ενεργών και παθητικών στοιχείων του δικτύου 17 /23

18 Πίνακας Τ12 Στοιχεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική K Μεταφορά τεχνογνωσίας Εκπαίδευση K.1 Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Κ.1.1 Κ.1.2 Κ.1.3 Να επισυναφθεί το προτεινόµενο αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για το λογισµικό και το υλικό που θα εγκατασταθεί. Το προτεινόµενο πρόγραµµα θα γίνει κατά ένα τουλάχιστον µέρος στις εγκαταστάσεις της και θα έχει ελάχιστη διάρκεια Η εκπαίδευση δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 2 ώρες ανά ηµέρα 20 ώρες K.2 Βιογραφικά των εκπαιδευτών καθώς και η σχέση εργασίας τους µε τον. (Να χρησιµοποιηθούν τα τυποποιηµένα) K.3 Θα παραδοθούν όλα τα εγχειρίδια χρήσης 18 /23

19 Πίνακας ΥΠ-Υ Υλικό - Hardware Πίνακας υπηρεσιών που προσφέρονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο πλαίσιο των εγγυήσεων α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική ΥΠ.Υ1 Κάθε βλάβη υπολογιστικού συστήµατος ή οθόνης που πρόκειται να προκύψει στα 3 χρόνια στα οποία θα καλύπτεται µε εγγύηση, οφείλει να επισκευάζεται χωρίς κανένα κόστος και µέσα σε 2 εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία που ανακοινώθηκε στον. ΥΠ.Υ2 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή κάποιας βλάβης στο παραπάνω χρονικό διάστηµα, ο ς οφείλει να υποκαταστήσει το υπολογιστικό σύστηµα ή την οθόνη αντίστοιχα µε άλλο παρεµφερές, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται, προκειµένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της. ΥΠ.Υ3 Σε περίπτωση που κάποια βλάβη στο υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος, προκαλέσει απορύθµιση στο λειτουργικό σύστηµα, ή ακόµα και καταστροφή της εγκατάστασης, ο ς οφείλει να αποκαταστήσει το σύστηµα στην αρχική του κατάσταση χωρίς χρέωση. Παράδειγµα αποτελεί η καταστροφή του σκληρού δίσκου υπολογιστή, η οποία απαιτεί την επανεγκατάσταση και όλου του λογισµικού που ήταν εγκατεστηµένο σε αυτόν κατά την ηµέρα της παραλαβής του. ΥΠ.Υ4 Σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επιτόπου και το υλικό (hardware) πρέπει να µεταφερθεί, τότε τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον. ΥΠ.Υ5 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο δίκτυο µε οποίο είναι συνδεδεµένοι οι υπολογιστές, είτε αυτό οφείλεται σε βλάβη ενεργού µέρους (Switch-Router-κάρτα επικοινωνίας), είτε οφείλεται σε βλάβη παθητικού µέρους (καλώδια, πρίζες, βύσµατα) ο ς οφείλει να επαναφέρει αυτό στην κατάσταση που ήταν όταν παραδόθηκε, χωρίς καµία χρέωση για ένα έτος µετά την παράδοση. 19 /23

20 Πίνακας Τ13 Προδιαγραφές Φορητού Υπολογιστή α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Κ Φορητός Υπολογιστής Κ.1 Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α.2 Μητρική Κάρτα (Motherboard) Τύπου ATX υνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστή τουλάχιστον Core 2 Duo T2330 στα 2GHz ή αντίστοιχης τεχνολογίας Να υποστηρίζει AGP EXPRESS Να υποστηρίζει τουλάχιστον µνήµη 2 GB τύπου DDR2 266MHz Να υποστηρίζει SATA II Να υποστηρίζει PCI 2.2 Να υποστηρίζει Power Management Να έχει τουλάχιστο 2 USB Ports Κ.3 Επεξεργαστής (CPU) Core 2 Duo 2.0 GHz Τουλάχιστον Κ.4 Ταχύτητα Ρολογιού 400 MHz Τουλάχιστον Κ.5 Μνήµη (RAM) 1x2GB DDR2 667MHz Τουλάχιστον Κ.6 Σκληρός ίσκος (Hard Disk Drive) SATA II Υποστήριξη S.M.A.R.T. 120 GB χωρητικότητα unformatted Τουλάχιστο 1ΜΒ Cache 7200 rpm Τουλάχιστον 40 GΒ Κ.8 Οδηγός DVDRW 24x ταχύτητα ανάγνωσης ή οδηγός DVD-RW 4χ Κ.9 Λειτουργικό σύστηµα προεγκατεστηµένο µαζί µε τα µέσα εγκατάστασης MS VISTA PREMIUM GR ή Windows XP, µε ένα DVD-RW, την απαραίτητη τεκµηρίωση (documentation) και όλα τα Service Pack που έχει εκδώσει η κατασκευάστρια εταιρία. Κ.10 MS-Word, MS-Excel Ελληνικά τελευταίας έκδοσης κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του διαγωνισµού. 20 /23

21 α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Κ.11 Κάρτα ικτύου (LAN Card) Ethernet 10/100/1000 BaseTX Auto-sense RJ45/UTP Connection WiFi bg Κ.12 Κάρτα Γραφικών (VGA Card) AGP interface 128MB shared τουλάχιστον να υποστηρίζει επιτάχυνση σε 2D/3D γραφικά µε επιδόσεις αντίστοιχες ή καλύτερες του RIVA TNT2 chipset υνατότητα ανάλυσης 1280x1024 true color στα 85Hz τουλάχιστο. Κ.13 Πληκτρολόγιο (Keyboard) 102/104 πλήκτρων Κ.14 Κάρτα Ήχου(Sound Card) Συµβατή µε Sound Blaster PCI128 ή αντίστοιχη Κ.15 Ηχεία (Speakers) Ενσωµατωµένα Κ.16 Τροφοδοσία Μπαταρία Litio 21 /23

22 α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική Κ.17 Οθόνη (Monitor) Τύπου TFT Ονοµαστική διαγώνιο 15.4" WXGA Glare /Να υποστηρίζει ανάλυση 1280x1024/85Hz True Color, non Interlaced υνατότητα On Screen Display για τις ρυθµίσεις της Πιστοποιητικά MRP II, EPA Energy Star Compliant, TCO99 ή ΤCO2000, Plug & Play, VESA DCC Dot pitch µικρότερο ή ίσο µε.24 Το δίδυµο οθόνης κάρτας γραφικών θα πρέπει να συνεργάζονται και να αποδίδουν ανάλυση 1280x1024 True Color στα 85Hz Κ.18 Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (Μητρική, κάρτες, σκληρός δίσκος κλπ) Κ.Π.1 Κ.Π.1.1 Κ.Π.1.2 Κ.Π.1.3 Στοιχεία ποιότητας Η/Υ Εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει το Mouse όσο και το πληκτρολόγιο αλλά και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του µηχανήµατος υνατότητα συµβολαίου συντήρησης κατά την διάρκεια αλλά και µετά την λήξη της εγγύησης. 1 χρόνο τουλάχιστον 22 /23

23 Τελικός Πίνακας Πίνακας ποσοτήτων Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τις ποσότητες των υλικών που απαιτεί από τον η προκήρυξη. α/α Υλικό Ποσότητα 1 Υπολογιστής Client 8 2 Οθόνη Client (TFT) 8 3 Ups Client 8 4 LASER COLOR Εκτυπωτή A4 Copy-Fax- Scanner 2 5 Εκτυπωτής Laser Color 1 6 Φορητός Υπολογιστής 1 7 Υλικά καλωδίωσης Rack Patch Panel Patch Cord Switch Router UTP καλώδιο Υποδοµή οδεύσεων καλωδίων Πρίζες (διπλές) m 50-60m 8 Θέσεων 23 /23

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3872-07

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3872-07 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002435667 2014-11-28

14PROC002435667 2014-11-28 4PROC002435667 204--28 Πρέβεζα, 28 - - 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση 1 / 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη ) 2 / 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381 111

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη ) 2 / 12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 Fax : 2310 475935-6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /νση Συµβάσεων / Τµήµα: Τµήµα Μελετών-Υπηρεσιών Αρµόδιος : Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085358 2015-09-24

15PROC003085358 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201 Πληροφορίες: Κουτάντου Μαρία Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα