Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Το κύριο θέμα που θα αντιμετωπίσουμε στο βιβλίο αυτό είναι η ανάγκη για μεταφορά μεγάλου όγκου κίνησης με διαφορετικές απαιτήσεις παρεχόμενης ποιότητας μέσω δικτύων που λειτουργούν σε υψηλές ταχύτητες. Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε το σχεδίασμά και τη λειτουργία της μεταφοράς αυτής κύριο λόγο θα παίξει η μελέτη των δικτύων ATM (Asynchronous Transfer Mode - Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς) και των δικτύων (π.χ. του Διαδικτύου) που βασίζονται στο πρωτόκολλο IP (Internet Protocol - Πρωτόκολλο διαδικτύωσης). Οι αλλαγές που παρατηρούνται και στις δύο αυτές κατηγορίες είναι τεράστιες. Στα δίκτυα που λειτουργούν με βάση το IP βλέπουμε μια τρομερή αύξηση της κίνησης και μια ποιοτική αλλαγή της κίνησης - από τη μεταφορά απλών δεδομένων στη μεταφορά πολυμεσικής κυκλοφορίας, δηλ. μεταφορά φωνής, εικόνας, και κινούμενης εικόνας (video). Στα δίκτυα ATM παρατηρούμε τη μεταφορά, εκτός από την παραδοσιακή κίνηση δεδομένων και εικόνας, και κίνηση η οποία προέρχεται από συνδέσεις TCP/IP (Transport Control Protocol/ Internet Protocol). Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις τόσο μεγάλες αλλαγές επηρεάζουν τον τεχνικό όσο και τον επιχειρηματικό τρόπο που προσεγγίζονται οι δυνατές λύσεις. Ο τεχνικός κόσμος βλέπει να αναφύονται μια σειρά από καινούρια και ενδιαφέροντα προβλήματα στο σχεδίασμά των δικτύων, στον έλεγχο της συμφόρησης, στο χαρακτηρισμό της κίνησης και στη διαχείριση των δικτύων. Ο επιχειρηματικός κόσμος βλέπει τα δίκτυα να δίνουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στον τελικό χρήστη και να επηρεάζουν τον τρόπο δομής όχι μόνον του τμήματος μηχανογράφησης της εταιρείας αλλά ολόκληρης της δομής και της οργάνο^σής της καθώς ο τελικός χρήστης μπορεί και πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων. Στο βιβλίο αυτό κατ αρχήν θα δούμε τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη των δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Ύστερα θα αναπτύξουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας δικτύων οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος (το βιβλίο αυτό προϋποθέτει κάποιες γενικές γνώσεις δικτύων, όπως αυτές παρουσιάζονται σε εισαγωγικά βιβλία). Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια η λειτουργία και η απόδοση των δικτύων Frame Relay, ATM, TCP/IP k c : MPLS. Θα παρουσιαστούν επίσης θέματα σχετικά με τη διαδικτύίοση διαφορετικών μορφών δικτύων και την φιλοσοφία που αυτή ακολουθεί.

2 2 Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Πρωτόκολλα 1,1 Επικοινω νιακές ανάγκες Η ανάγκη για όλο και περισσότερη, πιο άμεση και ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι ο κύριος οδηγός των εξελίξεων στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Στις ερωτήσεις: > Ποιες υπηρεσίες πληροφορίας θα δημιουργήσουν την ανάγκη για όλο και μεγαλύτερο όγκο μεταφοράς δεδομένων; > Ποιες εφαρμογές και σε τι ποσοστό θα δούμε; > Ποια ανθρώπινη δραστηριότητα θα απαιτήσει περισσότερο εύρος ζώνης και μάλιστα κατ απαίτηση; η απάντηση ίσως βρίσκεται στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τη λειτουργία του παγκόσμιου ιστού (WWW: World Wide Web). Οι φυλλομετρητές του παγκόσμιου ιστού (Web Browsers) μάς έχουν δώσει τη δυνατότητα να μεταπηδήσουμε από την απλή μεταφορά δεδομένων και κειμένου στη μεταφορά γραφικών, κινούμενης εικόνας, ήχου κλπ. σε πραγματικό χρόνο. Η ανάγκη για όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα όπου μελετάται η μεταφορά σε ψηφιακή μορφή σήματος τηλεόρασης. Παράδειγμα: Στην Αμερική υπολογίζεται ότι ο μέσος τηλεθεατής βλέπει 4-8 ώρες τηλεόραση την ημέρα. Αν αυτό γινόταν με μια εφαρμογή βίντεο - κατ απαίτηση ( video - on - demand) και υποθέταμε ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Αμερικής απαιτούσε την εφαρμογή αυτή με ταχύτητες της τάξης του 1 Mbps τότε θα υπήρχε στο δίκτυο μια κίνηση της τάξης του petabit (ΙΟ15 bit το δευτερόλεπτο). Με βάση τις δυνατότητες των σημερινών μέσων μεταφοράς πληροφορίας θα επαρκούσαν 1000 οπτικές ίνες για τη μεταφορά της πληροφορίας. Η σύνδεση όμως όλων αυτών των οπτικών ινών θα αποτελούσε ένα τεράστιο και ίσως ανυπέρβλητο πρόβλημα. Παρατηρούμε επίσης στις μέρες μας μια αλλαγή στις επιχειρηματικές διαδικασίες και στην οργάνωση των εταιρειών που επιφέρει άμεσα αλλαγές και στις όικτυακές και τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Οι επικοινωνίες αλλάζουν και από συγκεντρωτικές γίνονται κατανεμημένες, από ιεραρχικές πιο άμεσες. Οι επιχειρήσεις όχι μόνο αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και κατανέμουν τις λειτουργίες τους σε περισσότερα του ενός σημεία του πλανήτη αυξάνοντας έτσι τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Το Διαδίκτυο έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην παγκοσμιοποίηση των επικοινωνιακών συνδέσεων και έχει αλλάξει τον τρόπο σχεδιασμού όλων των δικτύων. Κίνηση προερχόμενη από διαδίκτυα (internets), ενδοδίκτυα (intranets) και εξοιδίκτυα (extranets), δημιουργεί νέες απαιτήσεις και συνεισφέρει περισσότερο στη μη προβλεψιμότητα του τύπου και του όγκου του φορτίου στο δίκτυο. Άμεσο αποτέλεσμα είναι και η αύξηση της κίνησης στα τοπικά δίκτυα, στα δίκτυα ευρείας ζώνης και γενικότερα στην όλη υποδομή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Πιο περίπλοκες εφαρμογές ζητούν περισσότερο εύρος ζώνης, μεγαλύτερες ταγύτητες και τη δυνατότητα ολοκληρωμένης μετάδοσης φωνής, κινούμενης εικόνας και δεδομένων μέχρι τον υπολογιστή του γραφείου του τελικού χρήστη.

3 Κεφ άλαιο 1 Εισαγω γή 3 Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο θα μελετήσουμε πώς οι αυξημένες αυτές ανάγκες, οι αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων και οι καινούριες μορφές δικτυακής κίνησης μπορούν να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητές ώστε αργότερα να μπορούμε να σχεδιάζουμε δίκτυα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες αυτές και τα οποία προσφέρουν στον τελικό χρήστη ό,τι τού είναι αναγκαίο. 1.2 Από Κεντρ ικ ές σε Κατανεμημένες Λ ειτουργικές Δομές shksrt! ίηι $3) [0)2rt 3000 η 3090 Η/Υ υποδοχής Δίαυλος υπολογιστή υποδοχής FEP 3745 Τηλεφωνική ή FEP 3745 άμεση Ελεγκτής ομάδας 3174 Ελεγκτής ομάδας 3174 Ελεγκτής ομάδας 3174 Ελεγκτής ομάδας 3174 \ / \ \ Ο 317Χ 317Χ 317Χ 317Χ Σχήμα 1.1: Τοπολογίες αστέρα και ιεραρχίας Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο χώρο των υπολογιστικών συστημάτων είναι η μετάβαση από τα μεγάλα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (mainframe computing) σε κατανεμημένες υπολογιστικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν μίνιυπολογιστές ή προσωπικούς υπολογιστές και στηρίζονται συνήθως στο μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή (Client - Server Computing). Στο σχήμα 1.1 βλέπουμε μια τέτοια αρχιτεκτονική όπου ο κεντρικός υπολογιστής ήταν συνδεδεμένος απ ευθείας με τα τερματικά των υπολογιστών σε μια σύνδεση αστέρα ή ήταν συνδεδεμένος σε μια ιεραρχική διάταξη μέσω διαφόρων επεξεργαστών (FEP: Front End Processors).

4 4 Σύγχρονα Τηλεπικοινω νιακά και Δικτυακά Πρω τόκολλα Τα σχήματα αυτά συνήθως εξυπηρετούσαν μόνο τις ανάγκες για μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων και ήταν εντελώς ανεξάρτητα από το δίκτυο φωνής. α) Ιεραρχική δομή 5 επιπέδων Σχήμα 1.2: Οργανωτική δομή επιπεδαποίησης Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σε οργανισμούς και επιχειρήσεις τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που είτε καταργεί τελείως την ιεραρχική αυτή δομή ή τουλάχιστον την περιορίζει σημαντικά σε λιγότερα επίπεδα. Παράλληλα με τη μείωση των επιπέδων στην ιεραρχία, παρατηρείται μεγαλύτερη σύνδεση και επαφή μεταξύ ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα ή διαφορετικούς οργανισμούς. Μια τέτοια αλλαγή φαίνεται στο σχήμα 1.2 και είναι γνωστή σαν επιπεδοποίηση του οργανισμού (flattening). Αναπόφευκτα μια τέτοια οργανωτική αλλαγή απαιτεί και τις αντίστοιχες οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές στην τηλεπικοινωνιακή και δικτυακή υποδομή του οργανισμού. Όταν επέλθει η αλλαγή από τα πέντε επίπεδα στα τρία και επιτραπεί η επικοινωνία μεταξύ οντοτήτων του ιδίου επιπέδου χωρίς την ανάγκη πρόσβασης μέσω κάποιου κεντρικού κόμβου, τότε πρέπει το δίκτυο να υποστηρίζει τέτοιες συνδεσμολογίες. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται παραδείγματος χάριν με τη χρήση των εικονικών τοπικών δικτύων (VLAN: Virtual LAN). Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί και το αντίστροφο. Ότι δηλαδή η ανάπτυξη των δικτύων και η δυνατότητα άμεσης επαφής καταργεί και την ιεραρχική δομή των εταιριών οι οποίες χρησιμοποιούν τα δίκτυα αυτά.

5 Κεφ άλαιο 1 Εισαγω γή 5 Η ανάγκη για τηλε-εργασία και η σύνδεση όλο και περισσότερων νοικοκυριών με το Διαδίκτυο δημιουργεί την απαίτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης στα σπίτια με άμεσο αποτέλεσμα τις μεγαλύτερες ταχύτητες στα μόντεμ και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως είναι η τεχνολογία του Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN: Integrated Services Digital Network) και των τεχνολογιών xdsl (x Digital Subscriber Loop). Οι συχνές αλλαγές στις επιχειρήσεις με τη μορφή συγχωνεύσεων, αγορών και επεκτάσεων σε διεθνείς αγορές οδηγεί στην ανάγκη για σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων τα οποία μπορούν εύκολα να αλλάζουν με την προσθήκη άλλων ομάδων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και τη σύνδεση σε ομάδες ατόμων που κινούνται μεταξύ διαφόρων φυσικών εγκαταστάσεων αλλά χρειάζονται κοινή σύνδεση με τους ανθρώπους του τμήματός τους. Το παράδειγμα του πελάτη - εξυπηρετητή φαίνεται να είναι το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας σε μια σύγχρονη επιχείρηση - μεταφέροντάς μας κατά κάποιο τρόπο πίσω στη δομή του αστέρα του σχήματος 1.1. Σημαντικό ρόλο στην επιστροφή στη δομή του αστέρα παίζει και ο τρόπος σχεδιασμού των τοπικών δικτύων με τη χρήση κατανεμητών και μεταγωγέων Κ ατανεμημ ένη Ε π εξεργασία και το Π αράδειγμα Π ελάτη - Εξυπ ηρετητή Η κατανομή των διαφόρων επεξεργασιών σε διάφορα σημεία του δικτύου επιτρέπει την ύπαρξη ευφυΐας σε αυτά τα σημεία, τα οποία επικοινωνούν σαν ίσοι, χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης ενός κεντρικού κόμβου. Οι αρχιτεκτονικές πελάτη - εξυπηρετητή επιτρέπουν να αποθηκεύεται πληροφορία και να γίνεται επεξεργασία της πληροφορίας αυτής σε διάφορα σημεία, επιτρέποντας στους πελάτες να μοιράζονται πληροφορίες και δικτυακούς πόρους και να εργάζονται σαν μια λογική ή εικονική ομάδα. Έτσι οι εξυπηρετητές επιτρέπουν την κοινή χρήση ακριβών πόρων όπως εξυπηρετητές ιστού, βάσεις δεδομένων, CD-ROM, συνδέσεις στο Διαδίκτυο κτλ. Σχήμα 1.3: Κατανεμημένη αρχιτεκτονική δικτύου Πελάτη-Εξυπηρετητή Στο σχήμα 1.3 φαίνεται ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και η χρήση της κατανεμημένης αρχιτεκτονικής πελάτη - εξυπηρετητή. Ένας πελάτης στο τοπικό δίκτυο της πανεπιστημιούπολης μπορεί μέσω ενός δρομολογητή (router) ή μεταγωγέα (switch) να εξυπηρετηθεί από τον τοπικό εξυπηρετητή ή με τη χρήση του δικτύου ευρείας ζώνης να χρησιμοποιήσει ένα απομακρυσμένο εξυπηρετητή.

6 6 Σύγχρονα Τηλεπικοινω νιακά και Δικτυακά Πρω τόκολλα Φαίνονται αμέσως οι αυξημένοι επικοινωνιακοί πόροι που απαιτεί η δεύτερη επιλογή, καθώς χρησιμοποιούνται πόροι από το τοπικό δίκτυο, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το απομακρυσμένο τοπικό δίκτυο. Ο σχεδιαστής ενός τέτοιου δικτύου πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τον τρόπο χρήσης του δικτύου και την αναμενόμενη κίνηση Η ανάγκη για σύνδεση στα επ ίπ εδα LAN/MAN/WAN Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για διασύνδεση τοπικών δικτύων (LAN: Local Area Networks) σε μητροπολιτικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον ευρείας ζώνης. Κατ αρχήν υπάρχουν οι όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες κατανεμημένων διεργασιών σε επίπεδο απομακρυσμένων τοπικών δικτύων. Έπειτα υπάρχει η ανάγκη για αύξηση των ταχυτήτων σε επίπεδο ευρείας ζώνης για εφαρμογές όπως η λειτουργία ενός ενδοδικτύου. Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν τέτοιες διασυνδέσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής: αφιερωμένα αποκλειστικά κυκλώματα, κυκλώματα μεταγωγής ευρείας περιοχής ή μητροπολιτικής περιοχής, δημόσια δίκτυα ευρείας ζώνης μεταγωγής πακέτου, ιδιωτικά δίκτυα δεδομένων και δημόσιες υπηρεσίες μεταγωγής ευρείας ζώνης. Μια κατάταξη (για παιδαγωγικούς κυρίως σκοπούς) των δικτύων υπολογιστών, σύμφωνα με τις αποστάσεις που εξυπηρετούν, είναι η παρακάτω: > Οικιακά Δίκτυα (ΗAN: Home Area Networks): Έχουν αποστάσεις της τάξεως των δεκάδων μέτρων, και συνδέουν συσκευές σε μια κατοικία, όπως προσωπικούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, συστήματα ασφαλείας, τηλέφωνα, μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και στερεοφωνικά συγκροτήματα. > Τοπικά Δίκτυα (LAN: Local Area Networks): Καλύπτουν αποστάσεις της τάξεως των 100 μέτρων και προσφέρουν τοπική σύνδεση, συνήθως σε ένα γραφείο, έναν όροφο ή ένα κτίριο. > Δίκτυα Συγκροτημάτων (CAN: Campus Area Networking): Καλύπτουν αποστάσεις της τάξεως του ενός χιλιομέτρου και συνδέουν κτίρια σε μια περιοχή μικρής εκτάσεως (π.χ. ένα πανεπιστημιακό ή νοσοκομειακό συγκρότημα). Συνήθως μια τέτοια σύνδεση μπορεί να γίνεται με τη χρήση ενός δικτύου κορμού ασύγχρονου τρόπου μεταφοράς ATM (Asynchronous Transfer Mode) ή FDD I (Fiber Distributed Data interface) ή και ενός δικτύου Gigabit Ethernet. > Μητροπολιτικό Δίκτυα (MAN: Metropolitan Area Networks): Τα δίκτυα αυτά προσφέρουν κάλυψη σε γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ένα ευρύτερο πληθυσμό και συνήθως συνδέουν συγκροτήματα που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό. > Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN: Wide Area Networks): Καλύπτουν αποστάσεις από 100 μέχρι χιλιόμετρα, προσφέροντας υπηρεσίες και διασύνδεση σε ολόκληρες χώρες. > Παγκόσμια Δίκτυα (GAN: Global Area Networks): Προσφέρουν διασύνδεση μεταξύ διαφόρων χωρών καλύπτοντας αποστάσεις μέχρι χιλιομέτρα.

7 Κεφ άλαιο 1 Εισαγω γή 7 > Εικονικά Τοπικά Δίκτυα (VLAN: Virtual Area Networks): Δίνουν την εντύπωση ενός τοπικού δικτύου αλλά καλύπτουν αποστάσεις από μερικά μέτρα μέχρι χιλιάδες μέτρα. Τα VLAN είναι κατανεμημένα συστήματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφαλή τρόπο, συνήθως μέσα από ένα δημόσιο δίκτυο αλλά με εγγυήσεις και όρους ενός ιδιωτικού αποκλειστικού δικτύου Αύξηση της κίνησης μεταξύ των τοπικών δικτύων Όταν εγκατασταθεί ένα τοπικό ή άλλο δίκτυο σε ένα οργανισμό υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωσή του και στην αύξησή του σε φυσικό και λογικό μέγεθος. Η αύξηση της κίνησης δεδομένων οδηγεί στην εγκατάσταση νεφυρών, δρομολογητών, μεταγωγέων κτλ. με αυξημένες ταχύτητες και περισσότερες δυνατότητες. Η χρήση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την ύπαρξη πληθώρας δημοσίων και ιδιωτικών δικτύων μεταγωγής δεδομένων έχει επιφέρει αληθινή επανάσταση στη διασύνδεση τοπικών δικτύων, στα οποία παρατηρούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: > Αύξηση των εφαρμογών, της απόδοσής τους και του αριθμού τους. > Οι χρήστες απαιτούν απομακρυσμένη και κινητή πρόσβαση στα LAN. > Οι χρήστες απαιτούν πιο γρήγορη πρόσβαση σε όλο και μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών. > Σε μια οικονομία που στηρίζεται στην πληροφορία, οι ανταλλαγές πληροφοριών μέσα στην ίδια την εταιρία είναι σημαντικά αυξημένες. > Αλλαγές στη δομή, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων δημιουργούν απρόβλεπτες αλλαγές στην κίνηση. Σαν απάντηση στα παραπάνω βλέπουμε τη χρήση τοπικών δικτύων με ^εταγωγή (LAN switching), και Gigabit Ethernet για διασύνδεση LAN με ακριβά κυκλώματα πρόσβασης σε επίπεδο WAN. Εν τω μεταξύ, αλλαγές στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών δημιουργούν τεράστιες απαιτήσεις για εύρος ζώνης στους υπολογιστές γραφείου και στους εξυπηρετητές. Η χρήση όλο και πιο περίπλοκων εικονικών δικτύων απαιτεί αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης των δικτύο^ν. Οι διάφοροι οργανισμοί τυποποίησης συχνά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις γρήγορες και σημαντικές αυτές αλλαγές. Σε ένα κλασικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών όπως το τηλεφωνικό δίκτυο κάθε σύνδεση είχε το δικό της αφιερωμένο κύκλωμα. Μια τέτοια πολυτέλεια δεν είναι δυνατή σε δίκτυα με πολλούς χρήστες και μεγάλες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Έτσι από τα πρώτα τοπικά δίκτυα φάνηκε η ανάγκη για την παροχή εύρους ζώνης κατ απαίτηση (bandwidth - on demand ). Όταν η κίνηση στο δίκτυο είναι μικρή και οι χρήστες δεν απαιτούν συχνά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εύρους ζώνης -ρωτόκολλα όπως το γνωστό Ethernet (CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) και το πρωτόκολλο δακτυλίου με κουπόνι (token ring), που συναντούμε στο πρότυπο IEEE 802.5, μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις. Όταν όμως η κίνηση μεγαλώσει τότε αύξηση μόνον του διαθέσιμου εύρους

8 8 Σύγχρονα Τηλεπικοινω νιακά και Δικτυακά Πρω τόκολλα ζώνης δεν είναι αρκετή για να επιλύσει το πρόβλημα, αλλά απαιτείται επανασχεδιασμός των πρωτοκόλλων με βάση τα καινούρια χαρακτηριστικά του φορτίου και τις απαιτήσεις των εφαρμογών Η αρχή του επιταχυνόμενου εύρους ζώνης Η αύξηση της υπολογιστικής δύναμης των επεξεργαστών καθορίζεται από τον νόμο του Moore και προβλέπει ότι η υπολογιστική δύναμη διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Η πρόβλεψη αυτή έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και έχει επαληθευτεί με θαυμαστή ακρίβεια. Σαν αποτέλεσμα της αύξησης αυτής βλέπουμε εφαρμογές που πριν λίγα χρόνια έτρεχαν μόνο σε μεγάλα υπολογιστικά συστήματα να κατανέμονται τώρα σε μικροϋπολογιστές, αυξάνοντας παράλληλα και την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη διασύνδεση. Τα δίκτυα υπολογιστών καλούνται να παίξουν τον ρόλο του διαδρόμου σε ένα κλασικό υπολογιστή. Επίσης νέες εφαρμογές, όπως η τηλεδιάσκεψη, οι πολυμεσικές εφαρμογές, η τηλεσυνεργασία ομάδων, ο παγκόσμιος ιστός κ.α. οδηγούν σε μεγαλύτερες απαιτήσεις από το δίκτυο. Η κίνηση στα μοντέρνα δίκτυα δεν έχει ένα μοναδικό αποδέκτη ή μια μοναδική πηγή (τον κεντρικό υπολογιστή) αλλά μπορεί να ξεκινάει και να προορίζεται από και προς οποιονδήποτε κόμβο του δικτύου. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε μια καινούρια αρχή: την αρχή του επιταχυνόμενου εύρους ζώνης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ανάγκες για μεταφορά δεδομένων αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο του εκθετικού, είναι δηλαδή υπερ-εκθετικές. Σχήμα 1.4: Καμπύλες Moore καί αύξησης ετπχοινωνιακού εύρους ζώνης

9 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 9 Στο σχήμα 1.4 φαίνεται η αύξηση της υπολογιστικής δύναμης (σε MIPS/ υπολογιστή) που προβλέπει η αρχή του Moore. Η καμπύλη Mbps/MIPS προέρχεται από τον νόμο του Amdhal που ορίζει ότι μια εφαρμογή χρειάζεται περίπου τον ίδιο αριθμό κύκλων επεξεργασίας, αποθήκευσης και ταχυτήτων επικοινωνίας. Μια εφαρμογή δηλαδή που απαιτεί 1MIPS επίσης απαιτεί 1 Mb αποθηκευτικού χώρου και 1 Mbps επικοινωνιακού εύρους ζώνης. Η καμπύλη Mbps/υπολογιστή αποτυπώνει την αρχή του επιταχυνόμενου εύρους ζώνης και δείχνει τον υπερ-εκθετικό χαρακτήρα της. Οι ανάγκες για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων είναι προφανείς. Προφανής είναι επίσης η ανάγκη για αλλαγές στη δομή της διαχείρισης των δικτύων, στην ανάγκη για εξειδικευμένο και ενημερωμένο προσωπικό, όπως και στην αύξηση του κόστους που επιβάλλει μια τέτοια διεργασία επιβάλλει. Η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης αυτής περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων συμπίεσης και κωδικοποίησης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το εύρος ζώνης είναι πολύ ακριβό. 1,3 Η ιστορία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων Η ιστορία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων μπορεί να δοθεί από δύο διαφορετικές αλλά συγκλίνουσες κατευθύνσεις: την κατεύθυνση των τηλεφωνικών δικτύων και την κατεύθυνση των δικτύων δεδομένων. Στην πορεία αυτή προς τη σύγκλιση στα ενοποιημένα δίκτυα φωνής και δεδομένων μπορούμε να εντοπίσουμε μια σειρά τεχνολογιών ή καλύτερα προσεγγίσεων οι οποίες εναλλάσσονται στην αποδοχή και ανάπτυξή τους κατά την εξελικτική αυτή πορεία. Στο σχήμα 1.5 φαίνεται πως κατά την πορεία αυτή έχουμε συνεχείς αλλαγές και προσεγγίσεις από αναλογικά σε ψηφιακά συστήματα και από σύγχρονα σε ασύγχρονα. Η αποδοχή και χρήση κάποιου συστήματος εξαρτάται από τις εφαρμογές που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε, από την υπάρχουσα τεχνολογία τη δεδομένη χρονική στιγμή και από τις ισορροπίες μεταξύ εταιριών υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών που ανταγωνίζονται στον συγκεκριμένο χώρο. Η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες και αγορές στο σύγχρονο κόσμο. Η παραδοσιακή παγκόσμια σύνδεση μέσω τηλεφώνου μετατρέπεται σε μια παγκόσμια διασύνδεση μέσω του Διαδικτύου, με άμεσο αποτέλεσμα τις συγχωνεύσεις εταιρειών τηλεπικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών Internet, ανάπτυξης περιεχομένου, μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ. Οι διαφορές στη δομή και στη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της βιομηχανίας επικοινωνιών είναι τεράστιες. Το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι αποτελείται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και ένα μεγάλο αριθμό μικρότερων εταιρειών. Η βιομηχανία τηλεόρασης στις ΗΠΑ αποτελείται από 1000 εμπορικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και 9000 ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ η έντυπη πληροφόρηση περιλαμβάνει 1600 ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά. Αντίθετα η βιομηχανία υπολογιστών λειτουργεί σε πλήρες ανταγωνιστικό περιβάλλον και μπορεί να διακριθεί σε βιομηχανία υλικού και βιομηχανία λογισμικού. Οι σχετικά πρόσφατες συνενώσεις και συγχωνεύσεις μεταξύ

10 12 Σύγχρονα Τηλεπικοινω νιακά και Δικτυακά Πρω τόκολλα Στην Ευρώπη π.χ., 30 συνδέσεις αποτελούν μια σύνδεση Ε-1 η οποία έχει ταχύτητα 2,0 Mbps. Στον πίνακα 1.1 φαίνονται αναλυτικά οι ταχύτητες στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας και οι διαφορές μεταξύ Αμερικανικών, Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών συστημάτων. Επίσης διακρίνουμε και τη χρήση διαφόρων μέσων μετάδοσης όπως συνεστραμμένα καλώδια, ομοαξονικά καλώδια, ραδιοφωνικά κανάλια, οπτικές ίνες κλπ. pdiieigjgflfgtmw I S> lifpiaf] ΟφεψϊΜ YpJjMg Σχήμα 1.8: Κλασσική ιεραρχία τηλεφωνικού δικτύου pi g l^aw Πίνακας 1.1: Οι διαφορές μεταξύ Αμερικανικών, Ιαπωνικών και Ευρωπαϊκών συστημάτων Μέσο Σήματα Αριθμός Β. Αμερική Ιαπωνία Ευρώπη κυκλωμάτων φωνής Τ-1 συνεστραμμένα DS-1 24/ Mbps 1.5 Mbps 2.0 Mbps καλώδια Τ-1 C συνεστραμμένα καλώδια DS-1C Τ-2 συνεστραμμένα καλώδια Τ-3 ομοαξονικό, ραδιοζεύξεις, οπτικές ίνες Ομοαξονικό, κυματοδηγοί, ραδιοζεύξεις, οπτικές ίνες DS Mbps 6.3 Mbps 8.4 Mbps DS Mbps 34.0 Mbps 32 Mbps DS Mbps

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 18ος αιώνας: Βιοµηχανική επανάσταση, 19ος αιώνας: Ατµοµηχανή 20ος αιώνας: Πληροφορική ίκτυα

1. Εισαγωγή. 18ος αιώνας: Βιοµηχανική επανάσταση, 19ος αιώνας: Ατµοµηχανή 20ος αιώνας: Πληροφορική ίκτυα Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet 1. Εισαγωγή 2 Οι Μεγάλες Επαναστάσεις 18ος αιώνας: Βιοµηχανική επανάσταση, 19ος αιώνας: Ατµοµηχανή 20ος αιώνας: Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση με τα Windows XP

Δικτύωση με τα Windows XP Δικτύωση με τα Windows XP Εισαγωγή Η δημιουργία τοπικού δικτύου σε περιβάλλον Windows XP αποτελεί πλέον απλή υπόθεση, αφού, εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν απαιτείται κάτι περισσότερο από το να

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα