Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE"

Transcript

1 Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR Έκδοση 7.1 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών Πεδίο εφαρμογής Ομάδα στόχος Περαιτέρω πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Αναγνώριση Sunny Central Καταστάσεις λειτουργίας Διαχείριση ασφάλειας δικτύου Τι απαιτείται; Περιορισμός πραγματικής ισχύος Καθορισμός άεργου ισχύος Η λύση από την SMA Solar Technology Στοιχεία χειρισμού Επισκόπηση Sunny Central Φωτεινή ένδειξη Διακόπτης με κλειδί Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης Sunny Central Control Λειτουργία πλήκτρων χειρισμού Περιγραφή συμβόλων οθόνης Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 5 Μενού Μηνύματα οθόνης κατά τη λειτουργία Επισκόπηση μενού Αλλαγή αντίθεσης (contrast) οθόνης Ρύθμιση γλώσσας Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Ένδειξη έκδοσης υλικολογισμικού Διαγραφή ημερήσιων τιμών ενεργειακής απόδοσης Κανάλια μέτρησης Προσθήκη περισσότερων καναλιών μέτρησης Επαναφορά ένδειξης καναλιών μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση Ανάκληση δεδομένων μέτρησης Ανάκληση δεδομένων μέτρησης από το Sunny Central Control Ανάκληση δεδομένων μέτρησης μέσω του Sunny Data Control Διαγραφή δεδομένων μέτρησης Παράμετροι Περιγραφή λειτουργιών των παραμέτρων Εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμέτρων Αλλαγή παραμέτρων Επαναφορά παραμέτρων Αποθήκευση παραμέτρων Αποστολή δεδομένων Επιλογή απομακρυσμένων πληροφοριών Ενεργοποίηση λειτουργίας αναφορών μέσω Επιλογή είδους αναφοράς για αποστολή SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

5 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Ημερήσια αναφορά "Πληροφορίες εγκατάστασης" Ωριαία αναφορά "Σφάλματα, προειδοποιήσεις και συμβάντα" Εισαγωγή ή αλλαγή διεύθυνσης Αποστολή αναφοράς δοκιμής Αναλογικές είσοδοι Εντοπισμός εξωτερικών αισθητήρων Υπολογισμός ενίσχυσης και Offset Διαμόρφωση εξωτερικών αισθητήρων ExtSolIrr και ExtGloIrr Εμφάνιση τιμών αισθητήρων Διαμόρφωση εξωτερικών μηνυμάτων Ρύθμιση ExtAlarm Ενεργοποίηση TmpExt C Περιορισμός πραγματικής ισχύος Ρύθμιση διαδικασίας για τον περιορισμό πραγματικής ισχύος Περιορισμός πραγματικής ισχύος μέσω συχνότητας δικτύου Περιορισμός πραγματικής ισχύος σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος Καθορισμός άεργου ισχύος Ρύθμιση διαδικασίας για τον καθορισμό της άεργου ισχύος Συντελεστής ισχύος cos φ σε σχέση με την τρέχουσα πραγματική ισχύ Άεργος ισχύς σε σχέση με την τάση δικτύου Επιτήρηση δικτύου και προστασία έναντι νησιδοποίησης (Anti Islanding) Επιτήρηση δικτύου Ρελέ επιτήρησης δικτύου (προαιρετικά) Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

6 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 12.3 Anti Islanding (αναγνώριση αυτόνομου δικτύου) Low Voltage Ride Through (LVRT) Αναζήτηση σφαλμάτων και επίλυση προβλημάτων Διάγνωση σφαλμάτων Κατηγορία βλαβών και προειδοποιήσεων Τύπος βλαβών και προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις Βλάβες Συμβάντα Αναγνώριση σφαλμάτων Επικοινωνία SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

7 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφει το χειρισμό και την αναζήτηση σφαλμάτων του Sunny Central με τη βοήθεια του Sunny Central Control. Φυλάξτε όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία κοντά στον Sunny Central, οι χειριστές και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτά. 1.1 Πεδίο εφαρμογής Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ισχύει για τους παρακάτω τύπους συσκευών με έναν Sunny Central Control 03 από την έκδοση υλικολογισμικού 2.02: 400LV (SC 400LV-11) 400HE (SC 400HE-11) 500HE (SC 500HE-11) 630HE (SC 630HE-11) 1.2 Ομάδα στόχος Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται στον τεχνικό εγκατάστασης και το διαχειριστή μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με Sunny Central. 1.3 Περαιτέρω πληροφορίες Όλα τα εγχειρίδια οδηγιών του Sunny Central καθώς και όλων των τοποθετημένων εξαρτημάτων μαζί με τα έγγραφα της εγκατάστασης πρέπει να φυλάσσονται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο. Για τον Sunny Central λαμβάνετε τα συνοδευτικά έγγραφα που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης Εγχειρίδιο συντήρησης Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας Έγγραφα προαιρετικού εξοπλισμού Τοποθέτηση και εγκατάστασης του Sunny Central Χειρισμός του Sunny Central και του Sunny Central Control Συντήρηση Sunny Central Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας του Sunny Central Μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα για τα προαιρετικά εξαρτήματα ή για τον προαιρετικό εξοπλισμό του Sunny Central, για παράδειγμα GFDI στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

8 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες! Υπόδειξη Η λέξη Υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος. 8 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

9 SMA SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο Sunny Central είναι ένας φωτοβολταϊκός μετατροπέας. Επιτρέπει την τροφοδοσία της φωτοβολταϊκά μετατρεπόμενης ηλιακής ενέργειας από τις ηλιακές μονάδες σε ένα δίκτυο μεσαίας τάσης. Οι Sunny Central 400LV, 400HE, 500HE και 630HE είναι εξοπλισμένοι με τη νέα λειτουργία διαχείρισης ασφάλειας δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση ασφάλειας δικτύου μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 3 «Διαχείριση ασφάλειας δικτύου» (Σελίδα 14). Αρχή μιας συνδεδεμένης στο δίκτυο φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τον Sunny Central B A C SUNNY CENTRAL 630HE Αντικείμενο A B C Περιγραφή Ηλιακές μονάδες Sunny Central Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο Sunny Central HE Ο Sunny Central HE δε διαθέτει δικό του μετασχηματιστή χαμηλής τάσης. Χρειάζεται έναν προσαρμοσμένο εξωτερικό μετασχηματιστή μεσαίας τάσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο. Sunny Central LV Ο Sunny Central LV είναι κατάλληλος για τη σύνδεση ηλιακών μονάδων με χαμηλή τάση (Low Voltage). Δε διαθέτει δικό του μετασχηματιστή χαμηλής τάσης και χρειάζεται έναν προσαρμοσμένο εξωτερικό μετασχηματιστή χαμηλής τάσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

10 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή κατά την επαφή με εξαρτήματα του δικτύου χαμηλής τάσης που φέρουν τάση. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Μην ακουμπάτε τα υπό τάση εξαρτήματα του Sunny Central ή του δικτύου χαμηλής τάσης. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για τις εργασίες με δίκτυα χαμηλής τάσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω υψηλών τάσεων στον Sunny Central. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Όλες οι εργασίες στον Sunny Central πρέπει να διεξάγονται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Διεξάγετε όλες τις εργασίες στον Sunny Central όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Τηρήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται. Τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στις οδηγίες εγκατάστασης του Sunny Central. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω ζημιών στον Sunny Central. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Οι ζημιές στον Sunny Central, όπως ένα ελαττωματικό καλώδιο ή ένα ελαττωματικό κέλυφος, ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο από ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Ο Sunny Central πρέπει να λειτουργεί μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και η κατάσταση λειτουργίας είναι ασφαλής. Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία έναν ελαττωματικό Sunny Central. Ελέγχετε τακτικά τον Sunny Central για εμφανείς ζημιές. Ελέγχετε τακτικά, αν όλα τα εξωτερικά συστήματα ασφαλείας είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και λειτουργούν σωστά. 10 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

11 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2.3 Αναγνώριση Sunny Central Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον Sunny Central από τον σειριακό αριθμό (Serial No.) και τον τύπο της συσκευής (τύποι) στην πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Ο σειριακός αριθμός (A), επιπλέον, βρίσκεται στην SUNNY CENTRAL 630HE μπροστινή πλευρά του Sunny Central. A A A Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

12 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.4 Καταστάσεις λειτουργίας Μετά από την ενεργοποίηση, ο Sunny Central βρίσκεται στις καταστάσεις λειτουργίας που απεικονίζονται στο γράφημα. Όταν απενεργοποιείται ο Sunny Central, βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας "Διακοπή". Περιστρέφοντας το διακόπτη με κλειδί, ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση λειτουργίας "Αναμονή". Βλάβη Upv > UpvStart και T > TStart και όρια δικτύου επιτεύχθηκαν Διακόπτης εκκίνησης Διακοπή καμία βλάβη Υπέρβαση ορίων δικτύου "Διακοπή" "Διακοπή" Επιτήρηση δικτύου Αναμονή Απενεργοποίη ση Βλάβη Βλάβη Χρόνος επιτήρησης δικτύου επιτεύχθηκε Υπέρβαση ορίων δικτύου Ppv < PpvStop και T > Tstop ή Διακόπτης "Stop" Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε Λειτουργία φορτίου MPP Βλάβη Βλάβη 12 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

13 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια Επεξήγηση καταστάσεων λειτουργίας Διακοπή: Der Sunny Central είναι απενεργοποιημένος. Ο Sunny Central παραμένει σε αυτήν την κατάσταση, μέχρι ο διακόπτης με κλειδί να ρυθμιστεί στο "Start". Αναμονή: Αν ο διακόπτης με κλειδί ρυθμιστεί στο "Start", τότε ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση "Warten" (Αναμονή). Αν η τάση εισόδου βρίσκεται κάτω από τη ρυθμισμένη τάση εκκίνησης "UpvStart", ο Sunny Central παραμένει στην κατάσταση "Warten" (Αναμονή). Η τιμή για "UpvStart" εμφανίζεται στην οθόνη του Sunny Central Control. Αν η τάση εισόδου είναι υψηλότερη από την τάση εκκίνησης "UpvStart", ο Sunny Central περιμένει, μέχρι στην παράμετρο "T-Start" να επέλθει ο καθορισμένος χρόνος. Αν η τάση εισόδου σε αυτόν το χρόνο πέσει κάτω από την τάση εκκίνησης "UpvStart", ελέγξτε στον Sunny Central, αν υπάρχει το δίκτυο AC. Αν υπάρχει ένα έγκυρο δίκτυο AC, τότε το ρελέ AC κλείνει και ο Sunny Central αλλάζει στην επιτήρηση δικτύου. Επιτήρηση δικτύου: Κατά το χρόνο επιτήρησης "GrdMonTm", το δίκτυο επιτηρείται σχετικά με την τήρηση των ορίων δικτύου. Αν δεν έγινε υπέρβαση των ορίων δικτύου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση λειτουργίας "Anfahren" (Ενεργοποίηση). Ενεργοποίηση: Αν ο Sunny Central είναι έτοιμος να λειτουργήσει, αλλάζει στη λειτουργία τροφοδοσίας. Η τάση εκκίνησης "UpvStart" πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη φωτοβολταϊκή γεννήτρια που είναι συνδεδεμένη στον Sunny Central. Αν χρειάζεται, ελέγξτε και προσαρμόστε την τάση εκκίνησης. Λειτουργία φορτίου MPP: Μετά από την επιτυχή ενεργοποίηση, ο Sunny Central αναζητά το μέγιστο σημείο ισχύος (Maximum Powerpoint: MPP) της ηλιακής γεννήτριας και αρχίζει να τροφοδοτεί το δίκτυο. Απενεργοποίηση: Η απενεργοποίηση του Sunny Central πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Η μετρημένη ισχύς για το χρονικό διάστημα "TStop" είναι μικρότερη από το "PpvStop". Παρουσιάζεται μια βλάβη, κατά την οποία απαιτείται η απενεργοποίηση του Sunny Central. Ο διακόπτης με κλειδί έχει ρυθμιστεί στο "Stop". Βλάβη: Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσιαστεί μια βλάβη, ο Sunny Central απενεργοποιείται και ο Sunny Central Control εμφανίζει τη βλάβη στην οθόνη. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των βλαβών στο κεφάλαιο 14 «Αναζήτηση σφαλμάτων και επίλυση προβλημάτων» (Σελίδα 69). Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

14 Διαχείριση ασφάλειας δικτύου SMA Solar Technology AG 3 Διαχείριση ασφάλειας δικτύου 3.1 Τι απαιτείται; Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ σύνδεσης πάνω από 100 kwp πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση ασφάλειας τροφοδοσίας και δικτύου. Με αυτόν τρόπο δίνεται κυρίως η δυνατότητα στο διαχειριστή, να περιορίσει την ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τηλεχειρισμό και σε σοβαρές περιπτώσεις να τη μηδενίσει για μικρό χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, οι αντίστοιχες εντολές ελέγχου του διαχειριστή δικτύου πρέπει να μεταδίδονται γρήγορα και αξιόπιστα στον Sunny Central. Λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις Λήψη της κανονικής τιμής μέσω του δέκτη κυκλικών σημάτων ελέγχου με 2 ή 4 ρελέ. Περιορισμός της ισχύς τροφοδοσίας σε 4 παραμετροποιήσιμες βαθμίδες (για παράδειγμα 0 % / 30 % / 60 % / 100 % της καθορισμένης πραγματικής ισχύος σύνδεσης P AV ). Ρύθμιση της απαιτούμενης κανονικής τιμής εντός ενός λεπτού. 3.2 Περιορισμός πραγματικής ισχύος Ο διαχειριστής δικτύου είναι εξουσιοδοτημένος, υπό ορισμένες συνθήκες, να απαιτεί τον προσωρινό περιορισμό της ισχύς τροφοδοσίας ή να απενεργοποιεί την εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα γεννήτριας πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα μείωσης της πραγματικής τους ισχύς σε βαθμίδες, σύμφωνα με την οδηγία μεσαίων τάσεων, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % της καθορισμένης πραγματικής ισχύος σύνδεσης P AV. Έχουν εγκριθεί και ελεγχθεί 4 βαθμίδες με 100 %, 60 %, 30 % καθώς και 0 % της συνδεδεμένης ισχύς της εγκατάστασης. 3.3 Καθορισμός άεργου ισχύος Για την πραγματική έξοδο ισχύος, καθορίζεται κατά κανόνα από το διαχειριστή δικτύου μία σταθερή κανονική τιμή για τη ρύθμιση της άεργου ισχύος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή καθαρής πραγματικής ισχύος καθορίζεται ως cos ϕ με προσέγγιση 1. Στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί ο προκαθορισμός μιας μεταβλητής, ανά εγκατάσταση με τηλεχειρισμό (ή με άλλες τεχνολογίες χειρισμού) ρυθμιζόμενης κανονικής τιμής στο σταθμό μετάδοσης. Η κανονική τιμή μπορεί να είναι η εξής: ένας σταθερός συντελεστής μετατόπισης cos ϕ ένας συντελεστής μετατόπισης cos ϕ (P) μια σταθερή άεργος ισχύς σε kvar μια χαρακτηριστική καμπύλη άεργου ισχύος/τάσης Q(U) Η άεργος ισχύς των συστημάτων γεννήτριας πρέπει λοιπόν να είναι ρυθμιζόμενη. Η προκαθορισμένη περιοχή άεργου ισχύος πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί εντός λίγων δευτερολέπτων και οποιαδήποτε στιγμή. 14 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

15 SMA Solar Technology AG Διαχείριση ασφάλειας δικτύου 3.4 Η λύση από την SMA Solar Technology Με το Power Reducer Box είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί περιορισμός της άεργου ισχύος ή προκαθορισμός της άεργου ισχύος, σύμφωνα με την απαίτηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας δικτύου (NSM) για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Επιπλέον, διαβάζονται 4 ψηφιακές καταστάσεις (π.χ. ενός δέκτη κεντριού τηλεχειρισμού) με το Power Reducer Box και ρυθμίζεται ο Sunny Central σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή δικτύου. Μέσω της ενσωματωμένης διαδικτυακής επιφάνειας μπορούν να διαμορφωθούν ελεύθερα 4 είσοδοι. Αν υπάρχει σήμα από το δέκτη κεντρικού τηλεχειρισμού, το Power Reducer Box αξιολογεί το σήμα και μεταδίδει μια εντολή μέσω του δικτύου Ethernet στις καταχωρημένες συσκευές Sunny WebBox. Οι αντίστοιχες συσκευές Sunny WebBox μεταδίδουν την εντολή στον συνδεδεμένο Sunny Central. Τα συμβάντα αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του Power Reducer Box. Επιπλέον είναι δυνατή η εγγραφή συμβάντων στην κάρτα SD ή η λήψη συμβάντων μέσω της διαδικτυακής επιφάνειας. h Αντί για το Power Reducer Box υπάρχουν 2 ακόμα δυνατότητες για την εκπλήρωση της απαίτησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας δικτύου. Οι δυνατότητες αυτές είναι η λήψη των σημάτων μέσω 2 αναλογικών εισόδων στον Sunny Central και η χειροκίνητη ρύθμιση των προδιαγραφών μέσω παραμέτρων. Ο τρόπος εφαρμογής των δυνατοτήτων αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

16 Στοιχεία χειρισμού SMA Solar Technology AG 4 Στοιχεία χειρισμού 4.1 Επισκόπηση Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται, ως παράδειγμα στον Sunny Central 630HE, τα διάφορα στοιχεία χειρισμού. SUNNY CENTRAL 630 SMA A B C D Αντικείμενο A B C D Περιγραφή Sunny Central Control Φωτεινή ένδειξη (βλάβη, προειδοποίηση) Διακόπτης με κλειδί Διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης με κλειδί 16 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

17 SMA Solar Technology AG Στοιχεία χειρισμού 4.2 Sunny Central Φωτεινή ένδειξη Στο μπροστινό μέρος του Sunny Central υπάρχουν 2 φωτεινές ενδείξεις. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σφάλμα, με αυτές τις φωτεινές ενδείξεις εμφανίζεται το είδος της βλάβης. Σημασία χρωμάτων Κίτρινο: Κόκκινο: Ο Sunny Central βρίσκεται στην κατάσταση Προειδοποίηση. Ο Sunny Central δεν απενεργοποιείται. Ελέγξτε την εγκατάσταση. Όταν δεν υπάρχει πλέον σφάλμα, το μήνυμα σφάλματος διαγράφεται αυτόματα. Ο Sunny Central βρίσκεται στην κατάσταση Βλάβη. Αν ο Sunny Central αναγνωρίσει βλάβη, απενεργοποιείται. Αν το σφάλμα έχει αποκατασταθεί και αναγνωριστεί, τίθεται πάλι σε λειτουργία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο «Τύπος βλαβών και προειδοποιήσεις» (Σελίδα 70) Διακόπτης με κλειδί Ο διακόπτης με κλειδί ενεργοποιεί ή/και απενεργοποιεί τον Sunny Central. Περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση "Έναρξη", ο Sunny Central μεταβαίνει από την κατάσταση λειτουργίας "Stop" στην κατάσταση "Αναμονή". Σε περίπτωση που η ακτινοβολία είναι επαρκής και υπάρχει έγκυρο δίκτυο, ο Sunny Central αλλάζει στη λειτουργία τροφοδοσίας. Αν η ακτινοβολία και επομένως η τάση εισόδου είναι πολύ χαμηλή, ο Sunny Central παραμένει στην κατάσταση "Αναμονή". Λόγω ενός μηχανισμού κίνησης με κινητήρα, ο κεντρικός διακόπτης DC απενεργοποιείται αυτόματα, όταν ο διακόπτης με κλειδί έχει τοποθετηθεί στο "Διακοπή". Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

18 Στοιχεία χειρισμού SMA Solar Technology AG Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβη στον Sunny Central λόγω λανθασμένης χρήσης του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. Τα εξαρτήματα του Sunny Central επιβαρύνονται σημαντικά από την ενεργοποίηση του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης υπό φορτίο. Κατά τη συχνή χρήση του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ζημιές λόγω της μεγάλης καταπόνησης. Ενεργοποιείτε το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις. Απενεργοποιείτε το Sunny Central μέσω του διακόπτη με κλειδί. Ο διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης αποσυνδέει αμέσως τον Sunny Central από το δίκτυο και από την ηλιακή γεννήτρια και επαναφέρει τον Sunny Central σε μια ασφαλή κατάσταση. Ενεργοποιώντας το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, ασφαλίζει στη θέση "Aus" (Απενεργοποιημένος). Ο διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης απασφαλίζει μόνο με το αντίστοιχο κλειδί. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης πρέπει να επιβεβαιώνεται από το Sunny Central Control ή με το Sunny Data Control. Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν εξωτερικό διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης στους Sunny Central ή να συνδέσετε πάνω από έναν Sunny Central μέσω ενός κοινού διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. 18 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

19 SMA Solar Technology AG Στοιχεία χειρισμού 4.3 Sunny Central Control Οι ρυθμίσεις στον Sunny Central μπορούν να διεξαχθούν μέσω του Sunny Central Control. Οι εργασίες του Sunny Central Control συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: Έλεγχος λειτουργίας του Sunny Central Ένδειξη των τρέχοντων τιμών μέτρησης Αλλαγή των παραμέτρων του Sunny Central Maximum Power Point Tracking (αναζήτηση μέγιστου σημείου ισχύος) Εντοπισμός και αποθήκευση μεγάλης διάρκειας δεδομένων μέτρησης Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης με το NET Piggy-Back Σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων Το Sunny Central Control είναι τοποθετημένο στον Sunny Central στο ύψος των ματιών. Ο χειρισμός του Sunny Central Control γίνεται μέσω 4 πλήκτρων. Τα πλήκτρα χειρισμού βρίσκονται κάτω από την οθόνη 4 σειρών. SUNNY CENTRAL 630 A B Αντικείμενο A B Περιγραφή Οθόνη 4 σειρών Πλήκτρα χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

20 Στοιχεία χειρισμού SMA Solar Technology AG Λειτουργία πλήκτρων χειρισμού Στα πλήκτρα χειρισμού αντιστοιχούν περισσότερες λειτουργίες. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους. Πλήκτρο Περιγραφή / Λειτουργία ESC Διακοπή / τερματισμός λειτουργίας Απάντηση ερωτήσεων με "Όχι" Επιστροφή στο προηγούμενο μενού Αλλαγή από τη βασική οθόνη στο κύριο μενού Βέλος προς τα πάνω Σειρά προς τα πάνω Αύξηση τιμής Βέλος προς τα κάτω Σειρά προς τα κάτω Μείωση τιμής ENTER Επιλογή λειτουργίας από το μενού Επιλογή τιμών Επιβεβαίωση αλλαγών Απάντηση ερωτήσεων με "Ναι" Βέλος προς τα πάνω + βέλος προς τα κάτω Επιστροφή στη βασική οθόνη 20 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

21 SMA Solar Technology AG Στοιχεία χειρισμού Περιγραφή συμβόλων οθόνης Η οθόνη του Sunny Central Control διαθέτει 4 σειρές. Χρησιμοποιεί διάφορα σύμβολα για την απεικόνιση, τα οποία επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα. Σύμβολο Περιγραφή Περισσότερες σειρές κάτω από την οθόνη Περισσότερες σειρές πάνω από την οθόνη Περισσότερες σειρές πάνω και κάτω από την οθόνη Υπάρχει μπροστά από την τρέχουσα, επιλεγμένη σειρά. Με το [ ] ή [ ] μπορεί να αλλάξει η σειρά. Υπάρχει μπροστά από μία τιμή, η οποία μπορεί να αλλάξει. (ανάβει) Σε περίπτωση αλλαγής π.χ. μιας παραμέτρου, αναβοσβήνει το βέλος μπροστά (αναβοσβήνει) από την ενεργή σειρά. Το Sunny Central Control φορτώνει το επόμενου μενού ή αποθηκεύει τα δεδομένα. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

22 Μενού SMA Solar Technology AG 5 Μενού 5.1 Μηνύματα οθόνης κατά τη λειτουργία Μετά από την ενεργοποίηση του Sunny Central ενεργοποιείται και το Sunny Central Control. Κατά την αρχική ενεργοποίηση εμφανίζονται 3 διαδοχικά μηνύματα οθόνης. Ο Sunny Central εμφανίζει, μετά την αρχική ενεργοποίηση, τις τιμές μέτρησης και τις τρέχουσες τιμές του Sunny Central που αναφέρονται δίπλα. Με τα πλήκτρα [ ] και [ ] ή το [ENTER] μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ 3 οθονών. Σε περίπτωση μιας προειδοποίησης ή βλάβης, εμφανίζεται το σφάλμα με την υψηλότερη προτεραιότητα και η τρέχουσα κατάσταση της βασικής οθόνης. 5.2 Επισκόπηση μενού Ενδείξεις για τη λειτουργία ομάδας Δεν υποστηρίζονται όλες οι ενδείξεις για τη λειτουργία ομάδας του Sunny Central. Operating Data Faults Current Faults SC Quit-Function Plant Status State Energy Yield E-Total E-today Data Files Meas. Interval Daily Values Meas.Channels Other h-on Working Time Startup counter Fault counter Alert counter 22 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

23 SMA Solar Technology AG Μενού Spot Values PV Ppv Vpv Ipv Grid Pac Qac Sac Fac Iac Vac Phase 1-2 Vac Phase 2-3 Vac Phase 3-1 Red.effect.pow. P-WSpt P-WModFailStt P-WModStt Outp.react.pow. Q-VArSpt Q-VArModFailStt PF-PFSpt PF-PFExtSpt Grid decoupling GriGrdStt Other Mppsearchcount Team status R-Insul TmpInt C ExtSolP ExtSolQ Long-Term Data Meas. Chn. Energy Yield Plant Status Faults Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

24 Μενού SMA Solar Technology AG Device Set-up Password System Language German, English, Spanish Date/Time Inverter Type Firmware Parameters Param.-Function Red.effect.pow. P-Wmod, P-W, P-WNom, Plimit, Pmax Outp.react.pow. Q-VArMod, Q-VAr, Q-VArNom, Qlimit, Qmax, PFAbsMin, PF-PF, PF-PFExt, PF-PFExtStop, PF-WSTr, PF-WStop, Q-VDif, Q-VarGra, Q-VDifTm, Q-VRtgOfsNom Grid decoupling Voltage, Grid frequency Grid connection GriGrdMonTm, VCtlOpMinNom, VCtlOpMaxNom, HzCtlOpMin, HzCtlOpMax Mpp Limit. Val. VmppMin, dvreference, PsearchMpp, TsearchMpp Mpp Tracking dutrack, TcheckMpp, Mpp Factor, TrackCnt Shut-down requ. PpvStop, Tstop Grid Monitor. PpvMinCheck Other E-Total Offset, TMax. Cabinet, TMin. cabinet, Team Function, P-TmpDrtStr, P-TmpDrtStopOfs 24 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

25 SMA Solar Technology AG Μενού Interfaces Communication COM1:SMUs COM2:Inverter COM3:PC Analog In ExtSolP, ExtSolIrr, ExtGloIrr, ExtAlarm, ExtSolQ, TmpExt C Digital In Digital Input 1-8 Digital Out +Diag Ext+24V, +Diag DOut, Dig. Output 1-8 Data archives Data Recording Meas. Interval Max. Storage Chan. Select. SMUs Devices Registration, Detection, Parameters, Measured Values Parameters Measured values Failure actual Failures, Hist. Failures NET/ NET KO_NET, KO_NET- ETH IP, NET-ETH SNET, KO_NET-ETH PVSN, NET-ETH GW, NET-ETH DNS Remote-Info , Events, Recipient, Sender, ISP Account, SMTP Account, Test-Report Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

26 Μενού SMA Solar Technology AG 5.3 Αλλαγή αντίθεσης (contrast) οθόνης Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της οθόνης από οποιοδήποτε μενού. Πρέπει να πατήσετε 2 πλήκτρα, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίθεση. Συνδυασμός πλήκτρων [ESC] + [ ] [ESC] + [ ] Λειτουργία Αύξηση αντίθεσης Μείωση αντίθεσης 5.4 Ρύθμιση γλώσσας Μπορείτε να επιλέξετε Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά. Για να αλλάξετε τη ρυθμισμένη γλώσσα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Set-up > System > Language". 2. Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, πατήστε 2 φορές [ENTER]. Η επιθυμητή γλώσσα έχει ρυθμιστεί. 5.5 Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας Η ημερομηνία και η ώρα του Sunny Central Control προρυθμίζονται σύμφωνα με τη χρονική ζώνη της Κεντρικής Ευρώπης. Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > System > Date/Time". 2. Επιλέξτε την ημερομηνία που εμφανίζεται. 3. Ρυθμίστε την επιθυμητή ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με το [ ] ή [ ] και επιβεβαιώστε την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή με το [ENTER]. 4. Για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή ημερομηνία, πατήστε 2 φορές το [ENTER]. Η επιθυμητή ημερομηνία έχει ρυθμιστεί. 5. Επιλέξτε την ώρα που εμφανίζεται. 6. Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (ώρες και λεπτά) με το [ ] ή [ ] και επιβεβαιώστε την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή με το [ENTER]. 7. Για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη ώρα, πατήστε 2 φορές το [ENTER]. Η επιθυμητή ώρα έχει ρυθμιστεί. Η ημερομηνία και η ώρα έχουν αλλάξει. 26 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

27 SMA Solar Technology AG Μενού 5.6 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Οι παράμετροι του Sunny Central που σχετίζονται με την ασφάλεια, μπορούν να αλλάξουν μόνο με την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό πρόσβασης από το Τμήμα Εξυπηρέτησης (βλέπε κεφάλαιο 15 «Επικοινωνία» (Σελίδα 83)). Για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Password". 2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης με το [ ] ή [ ] και επιβεβαιώστε την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή με το [ENTER]. Μετά από την επιβεβαίωση, οι τιμές που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται με αστερίσκο. Το Sunny Central Control μεταδίδει ένα χαρακτηριστικό ήχο 3 φορές, όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης. Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει εισαχθεί λάθος, το Sunny Central Control μεταδίδει ένα χαρακτηριστικό ήχο 1 φορά. Φραγή Sunny Central Control Για να μπλοκάρετε το Sunny Central Control, πρέπει στο μενού "Device Setup-up > Password" να εισάγετε ένα λάθος κωδικό πρόσβασης ή να μην εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Στις 00:00 ή κατά την επανεκκίνηση του Sunny Central Control, η προστασία του κωδικού πρόσβασης ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. 5.7 Ένδειξη έκδοσης υλικολογισμικού Μπορείτε να δείτε την έκδοση υλικολογισμικού στο Sunny Central Control, επιλέγοντας "Device Setup-up > System > Firmware". Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

28 Μενού SMA Solar Technology AG 5.8 Διαγραφή ημερήσιων τιμών ενεργειακής απόδοσης Μπορείτε να δείτε τις ημερήσιες τιμές στο Sunny Central Control, επιλέγοντας "Langzeitdaten (Μακροχρόνια δεδομένα) > Energieertrag (Ενεργειακή απόδοση)". Οι ημερήσιες τιμές ταξινομούνται σύμφωνα με το μήνα. Μπορείτε να δείτε μία λίστα με την ενεργειακή απόδοση ανά ημέρα, αν επιλέξετε τον επιθυμητό μήνα με το [ENTER]. Για να διαγράψετε τις ημερήσιες τιμές της ενεργειακής απόδοσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Parameters > Param.-Function". Η ένδειξη αναβοσβήνει. 2. Με το [ ] επιλέξτε "Del Daily Value" και επιβεβαιώστε με το [ENTER]. Οι ημερήσιες τιμές της ενεργειακής απόδοσης επανέρχονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. 28 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

29 SMA Solar Technology AG Κανάλια μέτρησης 6 Κανάλια μέτρησης Μπορείτε να δείτε διάφορα κανάλια μέτρησης στο Sunny Central Control. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.3 «Ανάκληση δεδομένων μέτρησης» (Σελίδα 32). Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται όλα τα κανάλια μέτρησης. Τα κανάλια μέτρησης που επισημαίνονται με * προρυθμίζονται από το εργοστάσιο και εμφανίζονται μόνιμα στο Sunny Central Control, στο μενού "Long-Term Data > Meas. Chn. > SC...SCXXX". Κανάλι μέτρησης +Diag DOut +Diag Ext+24 Anfahr-Cnt (Εκκίνηση Cnt) Περιγραφή Το κανάλι μέτρησης είναι εμφανές αμέσως μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης. Κατάσταση της ψηφιακής εξόδου "+Diag DOut" (κατάσταση: Fehler (σφάλμα), Okay (εντάξει)) Το κανάλι μέτρησης είναι εμφανές αμέσως μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης. Κατάσταση της ψηφιακής εξόδου "+Diag Ext+24" (κατάσταση: Fehler (σφάλμα), Okay (εντάξει)) Μετρητής, για το πόσο συχνά ενεργοποιείται η εγκατάσταση. Ψηφιακή είσ.1 Κατάσταση ψηφιακής εισόδου 1 έως 8 Ψηφιακή είσ.2 Ψηφιακή είσ.3 Ψηφιακή είσ.4 Ψηφιακή είσ.5 Ψηφιακή είσ.6 Ψηφιακή είσ.7 Ψηφιακή είσ.8 E-Heute * Ενέργεια, την οποία τροφοδότησε ο Sunny Central τη συγκεκριμένη μέρα στο δίκτυο. Αυτό σημαίνει, το σύνολο της ενέργειας από το πρωί, όταν ο Sunny Central τίθεται σε λειτουργία, έως τη δεδομένη χρονική στιγμή. Error * Σφάλμα του Sunny Central. E-Total * Συνολική ενέργεια, την οποία τροφοδότησε ο Sunny Central κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του στο δίκτυο. ExtGloIrr Αναλογική είσοδος - Εξωτερικό πυρανόμετρο (προαιρετικά) ExtSolIrr Αναλογική είσοδος - Εξωτερικός αισθητήρας ακτινοβολίας (προαιρετικά) ExtAlarm Αναλογική είσοδος - Εξωτερική είσοδος συναγερμού ExtSolP Αναλογική είσοδος - Εξωτερική παράμετρος κανονικής τιμής για πραγματική ισχύ ExtSolQ Αναλογική είσοδος - Εξωτερική παράμετρος κανονικής τιμής για άεργο ισχύ Fac * Συχνότητα δικτύου FI-Code Κωδικός απάντησης του NET Piggy-Back FI-Status Κατάσταση δημιουργίας σύνδεσης με το NET Piggy-Back h-on Σύνολο ωρών λειτουργίας Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

30 Κανάλια μέτρησης SMA Solar Technology AG Κανάλι μέτρησης h-total Iac Ipv Komm.Fehler SM Δεδομένα μέτρησης Περιγραφή Σύνολο ωρών λειτουργίας στη λειτουργία τροφοδοσίας Ρεύμα εξόδου δικτύου Ρεύμα εισόδου DC Επικοινωνία με παρεμβολές με το Sunny String Monitor Nr. Μετρητής, για το πόσο συχνά καταχωρείται μια εντολή στην κυκλική ενδιάμεση μνήμη. Mittelwert Grp Μέση τιμή του ρεύματος στοιχειοσειρών Sunny String Monitor Ομάδα 1 Mittelwert Grp έως Sunny String Monitor Ομάδα 3. Mittelwert Grp Mode * Τρόπος λειτουργίας του Sunny Central (για παράδειγμα MPP) MppSuchTag-Cnt Μετρητής, για το πόσο συχνά η εγκατάσταση βρίσκεται στην κατάσταση αναζήτησης MPP. Pac * Ισχύς εξόδου δικτύου του Sunny Central. Pac Geglaettet Ομοιόμορφη ισχύς τροφοδοσίας δικτύου. Ppv Ισχύς εισόδου DC του Sunny Central P-WModStt Ένδειξη του στιγμιαία ενεργού περιορισμού πραγματικής ισχύος. Reg. SMUs Αριθμός καταχωρημένων Sunny String Monitor R-Insul * Αντίσταση μόνωσης SMU Warncode Το κανάλι "SMU-Warncode" μεταδίδει έναν κωδικό "xxyy": xx: Αριθμός ελαττωματικού Sunny String Monitor (1 έως 40) yy: Αριθμός σφάλματος 01-08: Αριθμός καναλιού για σφάλμα επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειρών 09-10: Σφάλμα επαφής σήματος επιτήρησης Stoer.-Cnt (Βλάβη Cnt) Μετρητής, για το πόσο συχνά παρουσιάζεται μια βλάβη. Team-Status Αυτό το κανάλι εμφανίζεται, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. Temp. Kk * Θερμοκρασία σώματος ψύξης TmpExt C Αναλογική είσοδος εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (προαιρετικά) TmpInt C * Αναλογική είσοδος εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (βασικός εξοπλισμός) TStart Restzei Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την εκκίνηση της εγκατάστασης. TWarte Restzei Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την επόμενη προσπάθεια εκκίνησης της εγκατάστασης. Uac L1-L2 * Τάση εξόδου δικτύου L1-L2 Uac L2-L3 Τάση εξόδου δικτύου L2-L3 Uac L3-L1 Τάση εξόδου δικτύου L3-L1 Upv * Τάση εισόδου DC του Sunny Central Upv0 Τάση άνευ φορτίου της ηλιακής εγκατάστασης UpvSoll Κανονική τιμή τάσης εισόδου DC Warn.-Cnt Μετρητής, για το πόσο συχνά παρουσιάζεται μια προειδοποίηση. 30 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

31 SMA Solar Technology AG Κανάλια μέτρησης 6.1 Προσθήκη περισσότερων καναλιών μέτρησης Εκτός από τα 11 βασικά κανάλια μέτρησης μπορείτε να προσθέσετε και άλλα. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Data archives > Chn. Select. > SC...SCCXXX". Ο Sunny Central Control εμφανίζει όλα τα κανάλια μέτρησης. Τα κανάλια μέτρησης που εμφανίζονται ήδη στο μενού "Long-Term Data > Meas. Chn. > SC...SCXXX", επισημαίνονται με μια τελεία. 2. Με το [ ] επιλέξτε το κανάλι μέτρησης που θέλετε να προσθέσετε και επιβεβαιώστε με το [ENTER]. Μπροστά από το επιλεγμένο κανάλι μέτρησης εμφανίζεται μία τελεία. 3. Κατά την έξοδο από το μενού, επιβεβαιώστε τις αλλαγές με το [ENTER]. Έχουν προστεθεί περισσότερα κανάλια μέτρησης. Για να ανακαλέσετε τα δεδομένα μέτρησης, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.3 «Ανάκληση δεδομένων μέτρησης» (Σελίδα 32). 6.2 Επαναφορά ένδειξης καναλιών μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση Το Sunny Central Control εμφανίζει μόνιμα 11 κανάλια μέτρησης. Αν έχετε προσθέσει την ένδειξη περισσότερων καναλιών, μπορείτε να επαναφέρετε ξανά τις ενδείξεις των καναλιών μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση. Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Parameters > Param.-Function". Η ένδειξη αναβοσβήνει. 2. Επιλέξτε "default chan.". Η ένδειξη σταμάτησε να αναβοσβήνει. 3. Πατήστε το [ENTER]. Η ένδειξη των καναλιών μέτρησης επανέρχεται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

32 Κανάλια μέτρησης SMA Solar Technology AG 6.3 Ανάκληση δεδομένων μέτρησης Όλα τα επιλεγμένα κανάλια μέτρησης και οι τιμές τους μέτρησης καταγράφονται στο Sunny Central Control. Μπορείτε να ανακαλέσετε τα δεδομένα μέτρησης απευθείας από το Sunny Central Control ή μέσω του Sunny Data Control Ανάκληση δεδομένων μέτρησης από το Sunny Central Control Για να ανακαλέσετε απευθείας τα δεδομένα μέτρησης από το Sunny Central Control ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Long-Term Data > Meas. Chn. > SC...SCXXX". Το Sunny Central Control εμφανίζει τα κανάλια μέτρησης. 2. Με το [ ] επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι μέτρησης και επιβεβαιώστε με το [ENTER]. 3. Με το [ ] επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία και επιβεβαιώστε με το [ENTER] Το Sunny Central Control εμφανίζει το επιθυμητό κανάλι μέτρησης για την επιθυμητή ημερομηνία Ανάκληση δεδομένων μέτρησης μέσω του Sunny Data Control Μπορείτε να ανακαλέσετε τα δεδομένα μέτρησης μέσω του Sunny Data Control. Τα δεδομένα συνοψίζονται σε έναν κατάλογο καναλιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του Data Control. 32 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

33 SMA Solar Technology AG Κανάλια μέτρησης 6.4 Διαγραφή δεδομένων μέτρησης Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα μέτρησης, όπως περιγράφεται παρακάτω: 1. Επαναφέρετε τα κανάλια μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.4 «Διαγραφή δεδομένων μέτρησης» (Σελίδα 33). 2. Επιλέξτε "Device Setup-up > Parameters > Param.-Function". Η ένδειξη αναβοσβήνει. 3. Επιλέξτε "Del Meas. Data". Η ένδειξη σταμάτησε να αναβοσβήνει. 4. Πατήστε το [ENTER]. Τα δεδομένα μέτρησης διαγράφονται. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

34 Παράμετροι SMA Solar Technology AG 7 Παράμετροι Οι παράμετροι του Sunny Central για τη λειτουργία είναι προρυθμισμένες. Η προσαρμογή ορισμένων παραμέτρων του Sunny Central στην ηλιακή γεννήτρια και στις απαιτήσεις της διαχείρισης ασφάλειας δικτύου είναι απαραίτητη. Οι παράμετροι του Sunny Central χωρίζονται σε διάφορα μενού: W-LeistungsRed. Παράμετροι για τον περιορισμό της πραγματικής ισχύος B-LeistungsAbg. Παράμετροι για τον καθορισμό της άεργου ισχύος Αποσύνδεση δικτύου (αποσύνδεση Sunny Central από το δίκτυο) Παράμετροι για την αποσύνδεση του δικτύου Σύνδεση δικτύου Παράμετροι για τη σύνδεση του δικτύου MPP-Grenzwerte Οριακές τιμές για τη λειτουργία MPP Ρύθμιση MPP Ρυθμίσεις για τη λειτουργία MPP Προϋποθέσεις εκκίνησης Παράμετροι για την εκκίνηση του Sunny Central Προϋποθέσεις απενεργοποίησης Παράμετροι για την ελεγχόμενη απενεργοποίηση του Sunny Central Δίκτυο Παράμετροι για τις προϋποθέσεις δικτύου Λοιπές Διάφορες πρόσθετες λειτουργίες 34 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

35 SMA Solar Technology AG Παράμετροι 7.1 Περιγραφή λειτουργιών των παραμέτρων Στα μενού υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι. Οι παράμετροι που επισημαίνονται με * πρέπει να αλλάζουν μόνο κατόπιν συνεννόησης με την SMA Solar Technology. Ορισμένες παράμετροι προρυθμίζονται από την SMA Solar Technology και δεν μπορούν να αλλαχθούν. Παράμετροι Red.effect.pow. P-WMod * P-W P-WNom Plimit Pmax * P-HzStop P-HzStr P-WGra Outp.react.pow. Q-VArMod * Q-VAr Q-VArNom Qlimit Qmax PFAbsMin PF-PF PF-PFExt PF-PFStr * PF-PFExtStr * Περιγραφή λειτουργίας Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία για τον περιορισμό της πραγματικής ισχύος. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα ο περιορισμός της πραγματικής ισχύος σε kw. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα ο περιορισμός της πραγματικής ισχύος σε ποσοστό επί τοις εκατό. Ονομαστική πραγματική ισχύς του Sunny Central. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να περιοριστεί η πραγματική ισχύς. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν π.χ. πρέπει να περιοριστεί η ισχύς τροφοδοσίας στον κόμβο του δικτύου. Συχνότητα (ονομαστική συχνότητα + τιμή ρύθμισης) για την επαναφορά του περιορισμού πραγματικής ισχύος Συχνότητα εκκίνησης (ονομαστική συχνότητα + τιμή ρύθμισης) για τον περιορισμό πραγματικής ισχύος Κλίμακα περιορισμού πραγματικής ισχύος (βαθμίδα) Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία για τον καθορισμό της άεργου ισχύος. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα η άεργος ισχύς σε kvar μέσω της επικοινωνίας. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα η άεργος ισχύς σε ποσοστό επί τοις εκατό μέσω της επικοινωνίας. Ονομαστική άεργος ισχύς του Sunny Central. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να περιοριστεί η άεργος ισχύς. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν π.χ. πρέπει να περιοριστεί η άεργος ισχύς στον κόμβο του δικτύου. Περιορισμένη περιοχή συντελεστή ισχύος cos phi. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα ο συντελεστής ισχύος cos phi μέσω επικοινωνίας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διέγερση του συντελεστή ισχύος cos phi. Αυτή η παράμετρος καθορίζει το συντελεστή ισχύος και τη διέγερση στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 1. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

36 Παράμετροι SMA Solar Technology AG Παράμετροι PF-PFStop * PF-PFExtStop * PF-WStr * PF-WStop * Q-VDif * Q-VArGra * Q-VDifTm * Q-VRtgOfsNom * Περιγραφή λειτουργίας Αυτή η παράμετρος καθορίζει το συντελεστή ισχύος και τη διέγερση στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 2. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ισχύ τροφοδοσίας στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 1. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ισχύ τροφοδοσίας στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 2. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την αλλαγή τάσης, η οποία οδηγεί στην αλλαγή της άεργου ισχύος. Αυτή η τιμή καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό και αφορά στην ονομαστική τάση "VRtg". Αυτή η παράμετρος καθορίζει την αλλαγή της κανονικής τιμής της άεργου ισχύος κατά ένα βήμα τάσης (Q-VDif). Αυτή η τιμή καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό και αφορά στην ονομαστική ισχύ "Pmax". Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρόνο, στον οποίο πρέπει να γίνει αλλαγή της τάσης (Q-VDif), προτού πραγματοποιηθεί αλλαγή της κανονικής τιμής της άεργου ισχύος (Q-VArGra). Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να προσαρμόσετε την ονομαστική τάση της λειτουργικής μονάδας. Αυτή η παράμετρος είναι ενεργή, μόνο όταν η παράμετρος "QVArMod" είναι ρυθμισμένη στο "VArCtlCol". Grid decoupling / Grid voltage VRtg * Αυτή η παράμετρος προκαθορίζει την ονομαστική τάση γραμμής του δημόσιου δικτύου. Όλα τα στοιχεία τάσης σε ποσοστό επί τοις εκατό σχετίζονται με αυτήν την ονομαστική τάση (100 % = VRtg). VCtlhLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 1. VCtlhLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 1. VCtlhhLim * Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 2. VCtlhhLimTm * Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 2. VCtllLim * Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 1. VCtllLimTm * Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 1. VCtlllLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 2. VCtlllLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 2. VCtlMin Ελάχιστη οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 3. VCtlMinTm Χρόνος ενεργοποίησης για ελάχιστη οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

37 SMA Solar Technology AG Παράμετροι Παράμετροι Περιγραφή λειτουργίας Grid decoupling / Grid frequency HzRtg Ονομαστική συχνότητα δικτύου τροφοδοσίας ενέργειας HzCtlhhLim * Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlhhLimTm * Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlhLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtlhLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtllLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtllLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtlllLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlllLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlMin Ελάχιστη οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 3. HzCtlMinTm Χρόνος ενεργοποίησης για την ελάχιστη οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 3. Grid connection GriGrdMonTm VCtlOpMinNom VCtlOpMaxNom HzCtlOpMin HzCtlOpMax Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα, στο οποίο πρέπει να εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης, προτού ο Sunny Central συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ελάχιστη τάση δικτύου σε ποσοστό επί τοις εκατό της ονομαστικής τάσης VRtg, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη μέγιστη τάση δικτύου σε ποσοστό επί τοις εκατό της ονομαστικής τάσης VRtg, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα δικτύου, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη μέγιστη συχνότητα δικτύου, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

38 Παράμετροι SMA Solar Technology AG Παράμετροι Mpp Limit Val. UmppMin * dureferenz PsearchMpp * TsearchMpp * MPP Tracking dutrack * TcheckMpp * Mpp Faktor TrackCnt Start requirement Betriebsart * (Τρόπος λειτουργίας) UKonstSoll UpvStart TStart Twait Περιγραφή λειτουργίας Ελάχιστη τάση MPP, σύμφωνα με την οποία μπορεί να τροφοδοτεί ο Sunny Central. Το Mpp-Tracking είναι δυνατό στο συνολικό πλάτος των 2 x dureferenz. Όταν οι τιμές τάσης είναι μεγαλύτερες ή/και μικρότερες, ο μετατροπέας αλλάζει στον τρόπο λειτουργίας "MPP-Such". Εργοστασιακή ρύθμιση: 80 V Σύσταση για τη λειτουργία με μονάδες λεπτής μεμβράνης: 120 V Αν η τρέχουσα μετρημένη ηλιακή ισχύς πέσει κάτω από την τιμή PsearchMpp για το χρονικό διάστημα TsearchMpp, τότε ο Sunny Central ξεκινάει πάλι την αναζήτηση για το MPP. Κατά το MPP-Tracking, ο μετατροπέας αλλάζει την τάση στο χρονικό διάστημα TcheckMpp στο εύρος βήματος dutrack και στη συνέχεια ρυθμίζεται στο σημείο MPP. Η τιμή εκκίνησης για το MPP υπολογίζεται από την παράμετρο MppFaktor και τη μετρημένη τάση άνευ φορτίου. Εργοστασιακή ρύθμιση: 0.80 Σύσταση για τη λειτουργία με μονάδες λεπτής μεμβράνης: 0.70 Ο Sunny Central αναζητά, κατά τη λειτουργία, το μέγιστο σημείο ισχύος. Ελέγχει έως και εφτά φορές (εργοστασιακή ρύθμιση) την τάση σε μία κατεύθυνση, π.χ. πάντοτε μόνο την υψηλότερη τάση. Στη συνέχεια, μετά την έβδομη φορά, πραγματοποιεί αναζήτηση και κάτω από την τελευταία τάση, για να ελέγξει, αν το μέγιστο σημείο ισχύος έχει μετατοπιστεί προς τα κάτω. Αν ο Sunny Central βρήκε π.χ. κατά την τρίτη αύξηση ένα χαμηλότερο σημείο ισχύος, ψάχνει κάτω από την τάση που είχε ελεγχθεί τελευταία. Προϋπόθεση για την εκκίνηση του μετατροπέα είναι η ρύθμιση MPP. Κανονική τιμή για τη λειτουργία ρυθμιζόμενης τάσης. Για το χρόνο TStart πρέπει να είναι Upv > UpvStart, ώστε ο Sunny Central να αλλάξει από την κατάσταση λειτουργίας "Warten" (Αναμονή) στην κατάσταση "Anfahren" (Εκκίνηση). Η UpvStart για την ηλιακή γεννήτρια, η οποία συνδέεται στον Sunny Central, πρέπει να προσαρμόζεται. Αν δεν έχει γίνει υπέρβαση της PpvStop σε τρεις διαδοχικές προσπάθειες εκκίνησης, τότε η επόμενη εκκίνηση πραγματοποιείται νωρίτερα από το χρονικό διάστημα Twait. 38 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

39 SMA Solar Technology AG Παράμετροι Παράμετροι Περιγραφή λειτουργίας Shut-down requ. PpvStop * Tstop Grid PpvMinKontrolle * Απενεργοποίηση δικτύου Other E-Total Offset TMax. Schrank* TMin. Schrank* Team-Funktion (Λειτουργία ομάδας) Αν για το χρόνο Tstop, ισχύει Ppv < PpvStop, τότε ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση λειτουργίας "Abfahren" (Απενεργοποίηση). Το PpvMinKontrolle εμφανίζεται μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης. Όταν το PpvMinKontrolle βρίσκεται στο "off", ο Sunny Central συνεχίζει να λειτουργεί, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει, ότι ο Sunny Central λειτουργεί και τη νύχτα και πρέπει να λαμβάνει το ρεύμα τροφοδοσίας του από το δίκτυο. Ενεργοποίηση λειτουργίας απενεργοποίησης δικτύου Ο μετρητής ενέργειας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί, μέσω αυτής της παραμέτρου, να ρυθμιστεί σε ένα σταθερό Offset. Μετά από μια αντικατάσταση του Sunny Central Control, μπορεί να είναι απαραίτητη η αλλαγή αυτής της παραμέτρου. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το TMax, εμφανίζεται η προειδοποίηση "Temp. Schaltschrank" (Θερμ. πίνακα ελέγχου). Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το TMin, εμφανίζεται η προειδοποίηση "Temp. Schaltschrank" (Θερμ. πίνακα ελέγχου). Αυτή η παράμετρος εμφανίζεται, αλλά δεν είναι ενεργή. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

40 Παράμετροι SMA Solar Technology AG 7.2 Εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμέτρων Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι βασικές παράμετροι ελέγχου λειτουργίας. Ο πίνακας περιλαμβάνει την περιοχή ρύθμισης και τη βασική τιμή των παραμέτρων. Η περιοχή ρύθμισης και η βασική τιμή εξαρτώνται από τον τύπο της συσκευής του Sunny Central. Οι παράμετροι που επισημαίνονται με * εμφανίζονται μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης, ή/και μπορούν μόνο τότε να αλλαχθούν (βλέπε κεφάλαιο 5.6 «Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης» (Σελίδα 27)). Παράμετροι Κατηγορία Βασική τιμή UmppMin * V 330 V (SC 400LV-11) 450 V (SC 400HE-11 / SC 500HE-11) 500 V (SC 630HE-11) dureferenz * 5 V V 60 V (SC 400LV-11) 80 V PsearchMpp * W ρύθμιση σχετική με τη συσκευή TsearchMpp * s 600 s dutrack * V 5 V / TaMp TcheckMpp * s 10 s Mpp Faktor * TrackCnt * UpvStart V 480 V (SC 400LV-11) 600 V (SC 400HE-11 / SC 500HE-11) 650 V (SC 630HE-11) Tstart s 90 s Twait s 600 s PpvStop W ρύθμιση σχετική με τη συσκευή Tstop s 60 s Pmax * kw ρύθμιση σχετική με τη συσκευή TMax. Schrank C 50 C TMin. Schrank C -20 C 40 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL : Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Τεχνική περιγραφή SB_SMC_Par-TGR092830 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR113160 Έκδοση 6.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Εγχειρίδιο χειρισμού SWebBox20-BA-el-13 Έκδοση 1.3 GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR104250 Έκδοση 5.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW SunnyView-BA-el-13 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Temperature central unit

Temperature central unit Temperature central unit 674 56 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 11/11-01 PC Περιεχόμενα 1 - Εισαγωγή 4 1.1 - Προειδοποιήσεις και υποδείξεις 4 1.2 - Περιεχόμενο της συσκευασίας 4 2 - Εγκατάσταση 5 2.1 - Πίσω όψη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SINVERT PVM (10 20kW) ΣΗΜΕΝΣ Siemens A.E AG 2010. All 03-2011 Rights Reserved. Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία Φ/Β πάνελ με βάση το πυρίτιο 1980

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα