Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE"

Transcript

1 Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR Έκδοση 7.1 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών Πεδίο εφαρμογής Ομάδα στόχος Περαιτέρω πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Αναγνώριση Sunny Central Καταστάσεις λειτουργίας Διαχείριση ασφάλειας δικτύου Τι απαιτείται; Περιορισμός πραγματικής ισχύος Καθορισμός άεργου ισχύος Η λύση από την SMA Solar Technology Στοιχεία χειρισμού Επισκόπηση Sunny Central Φωτεινή ένδειξη Διακόπτης με κλειδί Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης Sunny Central Control Λειτουργία πλήκτρων χειρισμού Περιγραφή συμβόλων οθόνης Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 5 Μενού Μηνύματα οθόνης κατά τη λειτουργία Επισκόπηση μενού Αλλαγή αντίθεσης (contrast) οθόνης Ρύθμιση γλώσσας Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Ένδειξη έκδοσης υλικολογισμικού Διαγραφή ημερήσιων τιμών ενεργειακής απόδοσης Κανάλια μέτρησης Προσθήκη περισσότερων καναλιών μέτρησης Επαναφορά ένδειξης καναλιών μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση Ανάκληση δεδομένων μέτρησης Ανάκληση δεδομένων μέτρησης από το Sunny Central Control Ανάκληση δεδομένων μέτρησης μέσω του Sunny Data Control Διαγραφή δεδομένων μέτρησης Παράμετροι Περιγραφή λειτουργιών των παραμέτρων Εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμέτρων Αλλαγή παραμέτρων Επαναφορά παραμέτρων Αποθήκευση παραμέτρων Αποστολή δεδομένων Επιλογή απομακρυσμένων πληροφοριών Ενεργοποίηση λειτουργίας αναφορών μέσω Επιλογή είδους αναφοράς για αποστολή SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

5 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Ημερήσια αναφορά "Πληροφορίες εγκατάστασης" Ωριαία αναφορά "Σφάλματα, προειδοποιήσεις και συμβάντα" Εισαγωγή ή αλλαγή διεύθυνσης Αποστολή αναφοράς δοκιμής Αναλογικές είσοδοι Εντοπισμός εξωτερικών αισθητήρων Υπολογισμός ενίσχυσης και Offset Διαμόρφωση εξωτερικών αισθητήρων ExtSolIrr και ExtGloIrr Εμφάνιση τιμών αισθητήρων Διαμόρφωση εξωτερικών μηνυμάτων Ρύθμιση ExtAlarm Ενεργοποίηση TmpExt C Περιορισμός πραγματικής ισχύος Ρύθμιση διαδικασίας για τον περιορισμό πραγματικής ισχύος Περιορισμός πραγματικής ισχύος μέσω συχνότητας δικτύου Περιορισμός πραγματικής ισχύος σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος Καθορισμός άεργου ισχύος Ρύθμιση διαδικασίας για τον καθορισμό της άεργου ισχύος Συντελεστής ισχύος cos φ σε σχέση με την τρέχουσα πραγματική ισχύ Άεργος ισχύς σε σχέση με την τάση δικτύου Επιτήρηση δικτύου και προστασία έναντι νησιδοποίησης (Anti Islanding) Επιτήρηση δικτύου Ρελέ επιτήρησης δικτύου (προαιρετικά) Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

6 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 12.3 Anti Islanding (αναγνώριση αυτόνομου δικτύου) Low Voltage Ride Through (LVRT) Αναζήτηση σφαλμάτων και επίλυση προβλημάτων Διάγνωση σφαλμάτων Κατηγορία βλαβών και προειδοποιήσεων Τύπος βλαβών και προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις Βλάβες Συμβάντα Αναγνώριση σφαλμάτων Επικοινωνία SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

7 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφει το χειρισμό και την αναζήτηση σφαλμάτων του Sunny Central με τη βοήθεια του Sunny Central Control. Φυλάξτε όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία κοντά στον Sunny Central, οι χειριστές και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτά. 1.1 Πεδίο εφαρμογής Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ισχύει για τους παρακάτω τύπους συσκευών με έναν Sunny Central Control 03 από την έκδοση υλικολογισμικού 2.02: 400LV (SC 400LV-11) 400HE (SC 400HE-11) 500HE (SC 500HE-11) 630HE (SC 630HE-11) 1.2 Ομάδα στόχος Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται στον τεχνικό εγκατάστασης και το διαχειριστή μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με Sunny Central. 1.3 Περαιτέρω πληροφορίες Όλα τα εγχειρίδια οδηγιών του Sunny Central καθώς και όλων των τοποθετημένων εξαρτημάτων μαζί με τα έγγραφα της εγκατάστασης πρέπει να φυλάσσονται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο. Για τον Sunny Central λαμβάνετε τα συνοδευτικά έγγραφα που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης Εγχειρίδιο συντήρησης Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας Έγγραφα προαιρετικού εξοπλισμού Τοποθέτηση και εγκατάστασης του Sunny Central Χειρισμός του Sunny Central και του Sunny Central Control Συντήρηση Sunny Central Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας του Sunny Central Μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα για τα προαιρετικά εξαρτήματα ή για τον προαιρετικό εξοπλισμό του Sunny Central, για παράδειγμα GFDI στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

8 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες! Υπόδειξη Η λέξη Υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος. 8 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

9 SMA SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο Sunny Central είναι ένας φωτοβολταϊκός μετατροπέας. Επιτρέπει την τροφοδοσία της φωτοβολταϊκά μετατρεπόμενης ηλιακής ενέργειας από τις ηλιακές μονάδες σε ένα δίκτυο μεσαίας τάσης. Οι Sunny Central 400LV, 400HE, 500HE και 630HE είναι εξοπλισμένοι με τη νέα λειτουργία διαχείρισης ασφάλειας δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση ασφάλειας δικτύου μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 3 «Διαχείριση ασφάλειας δικτύου» (Σελίδα 14). Αρχή μιας συνδεδεμένης στο δίκτυο φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τον Sunny Central B A C SUNNY CENTRAL 630HE Αντικείμενο A B C Περιγραφή Ηλιακές μονάδες Sunny Central Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο Sunny Central HE Ο Sunny Central HE δε διαθέτει δικό του μετασχηματιστή χαμηλής τάσης. Χρειάζεται έναν προσαρμοσμένο εξωτερικό μετασχηματιστή μεσαίας τάσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο. Sunny Central LV Ο Sunny Central LV είναι κατάλληλος για τη σύνδεση ηλιακών μονάδων με χαμηλή τάση (Low Voltage). Δε διαθέτει δικό του μετασχηματιστή χαμηλής τάσης και χρειάζεται έναν προσαρμοσμένο εξωτερικό μετασχηματιστή χαμηλής τάσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

10 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή κατά την επαφή με εξαρτήματα του δικτύου χαμηλής τάσης που φέρουν τάση. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Μην ακουμπάτε τα υπό τάση εξαρτήματα του Sunny Central ή του δικτύου χαμηλής τάσης. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για τις εργασίες με δίκτυα χαμηλής τάσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω υψηλών τάσεων στον Sunny Central. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Όλες οι εργασίες στον Sunny Central πρέπει να διεξάγονται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Διεξάγετε όλες τις εργασίες στον Sunny Central όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Τηρήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται. Τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στις οδηγίες εγκατάστασης του Sunny Central. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω ζημιών στον Sunny Central. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Οι ζημιές στον Sunny Central, όπως ένα ελαττωματικό καλώδιο ή ένα ελαττωματικό κέλυφος, ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο από ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Ο Sunny Central πρέπει να λειτουργεί μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και η κατάσταση λειτουργίας είναι ασφαλής. Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία έναν ελαττωματικό Sunny Central. Ελέγχετε τακτικά τον Sunny Central για εμφανείς ζημιές. Ελέγχετε τακτικά, αν όλα τα εξωτερικά συστήματα ασφαλείας είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και λειτουργούν σωστά. 10 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

11 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2.3 Αναγνώριση Sunny Central Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον Sunny Central από τον σειριακό αριθμό (Serial No.) και τον τύπο της συσκευής (τύποι) στην πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Ο σειριακός αριθμός (A), επιπλέον, βρίσκεται στην SUNNY CENTRAL 630HE μπροστινή πλευρά του Sunny Central. A A A Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

12 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.4 Καταστάσεις λειτουργίας Μετά από την ενεργοποίηση, ο Sunny Central βρίσκεται στις καταστάσεις λειτουργίας που απεικονίζονται στο γράφημα. Όταν απενεργοποιείται ο Sunny Central, βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας "Διακοπή". Περιστρέφοντας το διακόπτη με κλειδί, ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση λειτουργίας "Αναμονή". Βλάβη Upv > UpvStart και T > TStart και όρια δικτύου επιτεύχθηκαν Διακόπτης εκκίνησης Διακοπή καμία βλάβη Υπέρβαση ορίων δικτύου "Διακοπή" "Διακοπή" Επιτήρηση δικτύου Αναμονή Απενεργοποίη ση Βλάβη Βλάβη Χρόνος επιτήρησης δικτύου επιτεύχθηκε Υπέρβαση ορίων δικτύου Ppv < PpvStop και T > Tstop ή Διακόπτης "Stop" Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε Λειτουργία φορτίου MPP Βλάβη Βλάβη 12 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

13 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια Επεξήγηση καταστάσεων λειτουργίας Διακοπή: Der Sunny Central είναι απενεργοποιημένος. Ο Sunny Central παραμένει σε αυτήν την κατάσταση, μέχρι ο διακόπτης με κλειδί να ρυθμιστεί στο "Start". Αναμονή: Αν ο διακόπτης με κλειδί ρυθμιστεί στο "Start", τότε ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση "Warten" (Αναμονή). Αν η τάση εισόδου βρίσκεται κάτω από τη ρυθμισμένη τάση εκκίνησης "UpvStart", ο Sunny Central παραμένει στην κατάσταση "Warten" (Αναμονή). Η τιμή για "UpvStart" εμφανίζεται στην οθόνη του Sunny Central Control. Αν η τάση εισόδου είναι υψηλότερη από την τάση εκκίνησης "UpvStart", ο Sunny Central περιμένει, μέχρι στην παράμετρο "T-Start" να επέλθει ο καθορισμένος χρόνος. Αν η τάση εισόδου σε αυτόν το χρόνο πέσει κάτω από την τάση εκκίνησης "UpvStart", ελέγξτε στον Sunny Central, αν υπάρχει το δίκτυο AC. Αν υπάρχει ένα έγκυρο δίκτυο AC, τότε το ρελέ AC κλείνει και ο Sunny Central αλλάζει στην επιτήρηση δικτύου. Επιτήρηση δικτύου: Κατά το χρόνο επιτήρησης "GrdMonTm", το δίκτυο επιτηρείται σχετικά με την τήρηση των ορίων δικτύου. Αν δεν έγινε υπέρβαση των ορίων δικτύου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση λειτουργίας "Anfahren" (Ενεργοποίηση). Ενεργοποίηση: Αν ο Sunny Central είναι έτοιμος να λειτουργήσει, αλλάζει στη λειτουργία τροφοδοσίας. Η τάση εκκίνησης "UpvStart" πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη φωτοβολταϊκή γεννήτρια που είναι συνδεδεμένη στον Sunny Central. Αν χρειάζεται, ελέγξτε και προσαρμόστε την τάση εκκίνησης. Λειτουργία φορτίου MPP: Μετά από την επιτυχή ενεργοποίηση, ο Sunny Central αναζητά το μέγιστο σημείο ισχύος (Maximum Powerpoint: MPP) της ηλιακής γεννήτριας και αρχίζει να τροφοδοτεί το δίκτυο. Απενεργοποίηση: Η απενεργοποίηση του Sunny Central πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Η μετρημένη ισχύς για το χρονικό διάστημα "TStop" είναι μικρότερη από το "PpvStop". Παρουσιάζεται μια βλάβη, κατά την οποία απαιτείται η απενεργοποίηση του Sunny Central. Ο διακόπτης με κλειδί έχει ρυθμιστεί στο "Stop". Βλάβη: Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσιαστεί μια βλάβη, ο Sunny Central απενεργοποιείται και ο Sunny Central Control εμφανίζει τη βλάβη στην οθόνη. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των βλαβών στο κεφάλαιο 14 «Αναζήτηση σφαλμάτων και επίλυση προβλημάτων» (Σελίδα 69). Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

14 Διαχείριση ασφάλειας δικτύου SMA Solar Technology AG 3 Διαχείριση ασφάλειας δικτύου 3.1 Τι απαιτείται; Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ σύνδεσης πάνω από 100 kwp πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση ασφάλειας τροφοδοσίας και δικτύου. Με αυτόν τρόπο δίνεται κυρίως η δυνατότητα στο διαχειριστή, να περιορίσει την ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τηλεχειρισμό και σε σοβαρές περιπτώσεις να τη μηδενίσει για μικρό χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, οι αντίστοιχες εντολές ελέγχου του διαχειριστή δικτύου πρέπει να μεταδίδονται γρήγορα και αξιόπιστα στον Sunny Central. Λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις Λήψη της κανονικής τιμής μέσω του δέκτη κυκλικών σημάτων ελέγχου με 2 ή 4 ρελέ. Περιορισμός της ισχύς τροφοδοσίας σε 4 παραμετροποιήσιμες βαθμίδες (για παράδειγμα 0 % / 30 % / 60 % / 100 % της καθορισμένης πραγματικής ισχύος σύνδεσης P AV ). Ρύθμιση της απαιτούμενης κανονικής τιμής εντός ενός λεπτού. 3.2 Περιορισμός πραγματικής ισχύος Ο διαχειριστής δικτύου είναι εξουσιοδοτημένος, υπό ορισμένες συνθήκες, να απαιτεί τον προσωρινό περιορισμό της ισχύς τροφοδοσίας ή να απενεργοποιεί την εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα γεννήτριας πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα μείωσης της πραγματικής τους ισχύς σε βαθμίδες, σύμφωνα με την οδηγία μεσαίων τάσεων, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % της καθορισμένης πραγματικής ισχύος σύνδεσης P AV. Έχουν εγκριθεί και ελεγχθεί 4 βαθμίδες με 100 %, 60 %, 30 % καθώς και 0 % της συνδεδεμένης ισχύς της εγκατάστασης. 3.3 Καθορισμός άεργου ισχύος Για την πραγματική έξοδο ισχύος, καθορίζεται κατά κανόνα από το διαχειριστή δικτύου μία σταθερή κανονική τιμή για τη ρύθμιση της άεργου ισχύος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή καθαρής πραγματικής ισχύος καθορίζεται ως cos ϕ με προσέγγιση 1. Στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί ο προκαθορισμός μιας μεταβλητής, ανά εγκατάσταση με τηλεχειρισμό (ή με άλλες τεχνολογίες χειρισμού) ρυθμιζόμενης κανονικής τιμής στο σταθμό μετάδοσης. Η κανονική τιμή μπορεί να είναι η εξής: ένας σταθερός συντελεστής μετατόπισης cos ϕ ένας συντελεστής μετατόπισης cos ϕ (P) μια σταθερή άεργος ισχύς σε kvar μια χαρακτηριστική καμπύλη άεργου ισχύος/τάσης Q(U) Η άεργος ισχύς των συστημάτων γεννήτριας πρέπει λοιπόν να είναι ρυθμιζόμενη. Η προκαθορισμένη περιοχή άεργου ισχύος πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί εντός λίγων δευτερολέπτων και οποιαδήποτε στιγμή. 14 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

15 SMA Solar Technology AG Διαχείριση ασφάλειας δικτύου 3.4 Η λύση από την SMA Solar Technology Με το Power Reducer Box είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί περιορισμός της άεργου ισχύος ή προκαθορισμός της άεργου ισχύος, σύμφωνα με την απαίτηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας δικτύου (NSM) για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Επιπλέον, διαβάζονται 4 ψηφιακές καταστάσεις (π.χ. ενός δέκτη κεντριού τηλεχειρισμού) με το Power Reducer Box και ρυθμίζεται ο Sunny Central σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή δικτύου. Μέσω της ενσωματωμένης διαδικτυακής επιφάνειας μπορούν να διαμορφωθούν ελεύθερα 4 είσοδοι. Αν υπάρχει σήμα από το δέκτη κεντρικού τηλεχειρισμού, το Power Reducer Box αξιολογεί το σήμα και μεταδίδει μια εντολή μέσω του δικτύου Ethernet στις καταχωρημένες συσκευές Sunny WebBox. Οι αντίστοιχες συσκευές Sunny WebBox μεταδίδουν την εντολή στον συνδεδεμένο Sunny Central. Τα συμβάντα αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του Power Reducer Box. Επιπλέον είναι δυνατή η εγγραφή συμβάντων στην κάρτα SD ή η λήψη συμβάντων μέσω της διαδικτυακής επιφάνειας. h Αντί για το Power Reducer Box υπάρχουν 2 ακόμα δυνατότητες για την εκπλήρωση της απαίτησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας δικτύου. Οι δυνατότητες αυτές είναι η λήψη των σημάτων μέσω 2 αναλογικών εισόδων στον Sunny Central και η χειροκίνητη ρύθμιση των προδιαγραφών μέσω παραμέτρων. Ο τρόπος εφαρμογής των δυνατοτήτων αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

16 Στοιχεία χειρισμού SMA Solar Technology AG 4 Στοιχεία χειρισμού 4.1 Επισκόπηση Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται, ως παράδειγμα στον Sunny Central 630HE, τα διάφορα στοιχεία χειρισμού. SUNNY CENTRAL 630 SMA A B C D Αντικείμενο A B C D Περιγραφή Sunny Central Control Φωτεινή ένδειξη (βλάβη, προειδοποίηση) Διακόπτης με κλειδί Διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης με κλειδί 16 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

17 SMA Solar Technology AG Στοιχεία χειρισμού 4.2 Sunny Central Φωτεινή ένδειξη Στο μπροστινό μέρος του Sunny Central υπάρχουν 2 φωτεινές ενδείξεις. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σφάλμα, με αυτές τις φωτεινές ενδείξεις εμφανίζεται το είδος της βλάβης. Σημασία χρωμάτων Κίτρινο: Κόκκινο: Ο Sunny Central βρίσκεται στην κατάσταση Προειδοποίηση. Ο Sunny Central δεν απενεργοποιείται. Ελέγξτε την εγκατάσταση. Όταν δεν υπάρχει πλέον σφάλμα, το μήνυμα σφάλματος διαγράφεται αυτόματα. Ο Sunny Central βρίσκεται στην κατάσταση Βλάβη. Αν ο Sunny Central αναγνωρίσει βλάβη, απενεργοποιείται. Αν το σφάλμα έχει αποκατασταθεί και αναγνωριστεί, τίθεται πάλι σε λειτουργία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο «Τύπος βλαβών και προειδοποιήσεις» (Σελίδα 70) Διακόπτης με κλειδί Ο διακόπτης με κλειδί ενεργοποιεί ή/και απενεργοποιεί τον Sunny Central. Περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση "Έναρξη", ο Sunny Central μεταβαίνει από την κατάσταση λειτουργίας "Stop" στην κατάσταση "Αναμονή". Σε περίπτωση που η ακτινοβολία είναι επαρκής και υπάρχει έγκυρο δίκτυο, ο Sunny Central αλλάζει στη λειτουργία τροφοδοσίας. Αν η ακτινοβολία και επομένως η τάση εισόδου είναι πολύ χαμηλή, ο Sunny Central παραμένει στην κατάσταση "Αναμονή". Λόγω ενός μηχανισμού κίνησης με κινητήρα, ο κεντρικός διακόπτης DC απενεργοποιείται αυτόματα, όταν ο διακόπτης με κλειδί έχει τοποθετηθεί στο "Διακοπή". Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

18 Στοιχεία χειρισμού SMA Solar Technology AG Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβη στον Sunny Central λόγω λανθασμένης χρήσης του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. Τα εξαρτήματα του Sunny Central επιβαρύνονται σημαντικά από την ενεργοποίηση του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης υπό φορτίο. Κατά τη συχνή χρήση του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ζημιές λόγω της μεγάλης καταπόνησης. Ενεργοποιείτε το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις. Απενεργοποιείτε το Sunny Central μέσω του διακόπτη με κλειδί. Ο διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης αποσυνδέει αμέσως τον Sunny Central από το δίκτυο και από την ηλιακή γεννήτρια και επαναφέρει τον Sunny Central σε μια ασφαλή κατάσταση. Ενεργοποιώντας το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, ασφαλίζει στη θέση "Aus" (Απενεργοποιημένος). Ο διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης απασφαλίζει μόνο με το αντίστοιχο κλειδί. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης πρέπει να επιβεβαιώνεται από το Sunny Central Control ή με το Sunny Data Control. Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν εξωτερικό διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης στους Sunny Central ή να συνδέσετε πάνω από έναν Sunny Central μέσω ενός κοινού διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. 18 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

19 SMA Solar Technology AG Στοιχεία χειρισμού 4.3 Sunny Central Control Οι ρυθμίσεις στον Sunny Central μπορούν να διεξαχθούν μέσω του Sunny Central Control. Οι εργασίες του Sunny Central Control συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: Έλεγχος λειτουργίας του Sunny Central Ένδειξη των τρέχοντων τιμών μέτρησης Αλλαγή των παραμέτρων του Sunny Central Maximum Power Point Tracking (αναζήτηση μέγιστου σημείου ισχύος) Εντοπισμός και αποθήκευση μεγάλης διάρκειας δεδομένων μέτρησης Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης με το NET Piggy-Back Σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων Το Sunny Central Control είναι τοποθετημένο στον Sunny Central στο ύψος των ματιών. Ο χειρισμός του Sunny Central Control γίνεται μέσω 4 πλήκτρων. Τα πλήκτρα χειρισμού βρίσκονται κάτω από την οθόνη 4 σειρών. SUNNY CENTRAL 630 A B Αντικείμενο A B Περιγραφή Οθόνη 4 σειρών Πλήκτρα χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

20 Στοιχεία χειρισμού SMA Solar Technology AG Λειτουργία πλήκτρων χειρισμού Στα πλήκτρα χειρισμού αντιστοιχούν περισσότερες λειτουργίες. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους. Πλήκτρο Περιγραφή / Λειτουργία ESC Διακοπή / τερματισμός λειτουργίας Απάντηση ερωτήσεων με "Όχι" Επιστροφή στο προηγούμενο μενού Αλλαγή από τη βασική οθόνη στο κύριο μενού Βέλος προς τα πάνω Σειρά προς τα πάνω Αύξηση τιμής Βέλος προς τα κάτω Σειρά προς τα κάτω Μείωση τιμής ENTER Επιλογή λειτουργίας από το μενού Επιλογή τιμών Επιβεβαίωση αλλαγών Απάντηση ερωτήσεων με "Ναι" Βέλος προς τα πάνω + βέλος προς τα κάτω Επιστροφή στη βασική οθόνη 20 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

21 SMA Solar Technology AG Στοιχεία χειρισμού Περιγραφή συμβόλων οθόνης Η οθόνη του Sunny Central Control διαθέτει 4 σειρές. Χρησιμοποιεί διάφορα σύμβολα για την απεικόνιση, τα οποία επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα. Σύμβολο Περιγραφή Περισσότερες σειρές κάτω από την οθόνη Περισσότερες σειρές πάνω από την οθόνη Περισσότερες σειρές πάνω και κάτω από την οθόνη Υπάρχει μπροστά από την τρέχουσα, επιλεγμένη σειρά. Με το [ ] ή [ ] μπορεί να αλλάξει η σειρά. Υπάρχει μπροστά από μία τιμή, η οποία μπορεί να αλλάξει. (ανάβει) Σε περίπτωση αλλαγής π.χ. μιας παραμέτρου, αναβοσβήνει το βέλος μπροστά (αναβοσβήνει) από την ενεργή σειρά. Το Sunny Central Control φορτώνει το επόμενου μενού ή αποθηκεύει τα δεδομένα. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

22 Μενού SMA Solar Technology AG 5 Μενού 5.1 Μηνύματα οθόνης κατά τη λειτουργία Μετά από την ενεργοποίηση του Sunny Central ενεργοποιείται και το Sunny Central Control. Κατά την αρχική ενεργοποίηση εμφανίζονται 3 διαδοχικά μηνύματα οθόνης. Ο Sunny Central εμφανίζει, μετά την αρχική ενεργοποίηση, τις τιμές μέτρησης και τις τρέχουσες τιμές του Sunny Central που αναφέρονται δίπλα. Με τα πλήκτρα [ ] και [ ] ή το [ENTER] μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ 3 οθονών. Σε περίπτωση μιας προειδοποίησης ή βλάβης, εμφανίζεται το σφάλμα με την υψηλότερη προτεραιότητα και η τρέχουσα κατάσταση της βασικής οθόνης. 5.2 Επισκόπηση μενού Ενδείξεις για τη λειτουργία ομάδας Δεν υποστηρίζονται όλες οι ενδείξεις για τη λειτουργία ομάδας του Sunny Central. Operating Data Faults Current Faults SC Quit-Function Plant Status State Energy Yield E-Total E-today Data Files Meas. Interval Daily Values Meas.Channels Other h-on Working Time Startup counter Fault counter Alert counter 22 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

23 SMA Solar Technology AG Μενού Spot Values PV Ppv Vpv Ipv Grid Pac Qac Sac Fac Iac Vac Phase 1-2 Vac Phase 2-3 Vac Phase 3-1 Red.effect.pow. P-WSpt P-WModFailStt P-WModStt Outp.react.pow. Q-VArSpt Q-VArModFailStt PF-PFSpt PF-PFExtSpt Grid decoupling GriGrdStt Other Mppsearchcount Team status R-Insul TmpInt C ExtSolP ExtSolQ Long-Term Data Meas. Chn. Energy Yield Plant Status Faults Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

24 Μενού SMA Solar Technology AG Device Set-up Password System Language German, English, Spanish Date/Time Inverter Type Firmware Parameters Param.-Function Red.effect.pow. P-Wmod, P-W, P-WNom, Plimit, Pmax Outp.react.pow. Q-VArMod, Q-VAr, Q-VArNom, Qlimit, Qmax, PFAbsMin, PF-PF, PF-PFExt, PF-PFExtStop, PF-WSTr, PF-WStop, Q-VDif, Q-VarGra, Q-VDifTm, Q-VRtgOfsNom Grid decoupling Voltage, Grid frequency Grid connection GriGrdMonTm, VCtlOpMinNom, VCtlOpMaxNom, HzCtlOpMin, HzCtlOpMax Mpp Limit. Val. VmppMin, dvreference, PsearchMpp, TsearchMpp Mpp Tracking dutrack, TcheckMpp, Mpp Factor, TrackCnt Shut-down requ. PpvStop, Tstop Grid Monitor. PpvMinCheck Other E-Total Offset, TMax. Cabinet, TMin. cabinet, Team Function, P-TmpDrtStr, P-TmpDrtStopOfs 24 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

25 SMA Solar Technology AG Μενού Interfaces Communication COM1:SMUs COM2:Inverter COM3:PC Analog In ExtSolP, ExtSolIrr, ExtGloIrr, ExtAlarm, ExtSolQ, TmpExt C Digital In Digital Input 1-8 Digital Out +Diag Ext+24V, +Diag DOut, Dig. Output 1-8 Data archives Data Recording Meas. Interval Max. Storage Chan. Select. SMUs Devices Registration, Detection, Parameters, Measured Values Parameters Measured values Failure actual Failures, Hist. Failures NET/ NET KO_NET, KO_NET- ETH IP, NET-ETH SNET, KO_NET-ETH PVSN, NET-ETH GW, NET-ETH DNS Remote-Info , Events, Recipient, Sender, ISP Account, SMTP Account, Test-Report Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

26 Μενού SMA Solar Technology AG 5.3 Αλλαγή αντίθεσης (contrast) οθόνης Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της οθόνης από οποιοδήποτε μενού. Πρέπει να πατήσετε 2 πλήκτρα, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίθεση. Συνδυασμός πλήκτρων [ESC] + [ ] [ESC] + [ ] Λειτουργία Αύξηση αντίθεσης Μείωση αντίθεσης 5.4 Ρύθμιση γλώσσας Μπορείτε να επιλέξετε Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά. Για να αλλάξετε τη ρυθμισμένη γλώσσα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Set-up > System > Language". 2. Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, πατήστε 2 φορές [ENTER]. Η επιθυμητή γλώσσα έχει ρυθμιστεί. 5.5 Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας Η ημερομηνία και η ώρα του Sunny Central Control προρυθμίζονται σύμφωνα με τη χρονική ζώνη της Κεντρικής Ευρώπης. Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > System > Date/Time". 2. Επιλέξτε την ημερομηνία που εμφανίζεται. 3. Ρυθμίστε την επιθυμητή ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με το [ ] ή [ ] και επιβεβαιώστε την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή με το [ENTER]. 4. Για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή ημερομηνία, πατήστε 2 φορές το [ENTER]. Η επιθυμητή ημερομηνία έχει ρυθμιστεί. 5. Επιλέξτε την ώρα που εμφανίζεται. 6. Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (ώρες και λεπτά) με το [ ] ή [ ] και επιβεβαιώστε την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή με το [ENTER]. 7. Για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη ώρα, πατήστε 2 φορές το [ENTER]. Η επιθυμητή ώρα έχει ρυθμιστεί. Η ημερομηνία και η ώρα έχουν αλλάξει. 26 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

27 SMA Solar Technology AG Μενού 5.6 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Οι παράμετροι του Sunny Central που σχετίζονται με την ασφάλεια, μπορούν να αλλάξουν μόνο με την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό πρόσβασης από το Τμήμα Εξυπηρέτησης (βλέπε κεφάλαιο 15 «Επικοινωνία» (Σελίδα 83)). Για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Password". 2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης με το [ ] ή [ ] και επιβεβαιώστε την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή με το [ENTER]. Μετά από την επιβεβαίωση, οι τιμές που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται με αστερίσκο. Το Sunny Central Control μεταδίδει ένα χαρακτηριστικό ήχο 3 φορές, όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης. Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει εισαχθεί λάθος, το Sunny Central Control μεταδίδει ένα χαρακτηριστικό ήχο 1 φορά. Φραγή Sunny Central Control Για να μπλοκάρετε το Sunny Central Control, πρέπει στο μενού "Device Setup-up > Password" να εισάγετε ένα λάθος κωδικό πρόσβασης ή να μην εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Στις 00:00 ή κατά την επανεκκίνηση του Sunny Central Control, η προστασία του κωδικού πρόσβασης ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. 5.7 Ένδειξη έκδοσης υλικολογισμικού Μπορείτε να δείτε την έκδοση υλικολογισμικού στο Sunny Central Control, επιλέγοντας "Device Setup-up > System > Firmware". Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

28 Μενού SMA Solar Technology AG 5.8 Διαγραφή ημερήσιων τιμών ενεργειακής απόδοσης Μπορείτε να δείτε τις ημερήσιες τιμές στο Sunny Central Control, επιλέγοντας "Langzeitdaten (Μακροχρόνια δεδομένα) > Energieertrag (Ενεργειακή απόδοση)". Οι ημερήσιες τιμές ταξινομούνται σύμφωνα με το μήνα. Μπορείτε να δείτε μία λίστα με την ενεργειακή απόδοση ανά ημέρα, αν επιλέξετε τον επιθυμητό μήνα με το [ENTER]. Για να διαγράψετε τις ημερήσιες τιμές της ενεργειακής απόδοσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Parameters > Param.-Function". Η ένδειξη αναβοσβήνει. 2. Με το [ ] επιλέξτε "Del Daily Value" και επιβεβαιώστε με το [ENTER]. Οι ημερήσιες τιμές της ενεργειακής απόδοσης επανέρχονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. 28 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

29 SMA Solar Technology AG Κανάλια μέτρησης 6 Κανάλια μέτρησης Μπορείτε να δείτε διάφορα κανάλια μέτρησης στο Sunny Central Control. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.3 «Ανάκληση δεδομένων μέτρησης» (Σελίδα 32). Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται όλα τα κανάλια μέτρησης. Τα κανάλια μέτρησης που επισημαίνονται με * προρυθμίζονται από το εργοστάσιο και εμφανίζονται μόνιμα στο Sunny Central Control, στο μενού "Long-Term Data > Meas. Chn. > SC...SCXXX". Κανάλι μέτρησης +Diag DOut +Diag Ext+24 Anfahr-Cnt (Εκκίνηση Cnt) Περιγραφή Το κανάλι μέτρησης είναι εμφανές αμέσως μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης. Κατάσταση της ψηφιακής εξόδου "+Diag DOut" (κατάσταση: Fehler (σφάλμα), Okay (εντάξει)) Το κανάλι μέτρησης είναι εμφανές αμέσως μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης. Κατάσταση της ψηφιακής εξόδου "+Diag Ext+24" (κατάσταση: Fehler (σφάλμα), Okay (εντάξει)) Μετρητής, για το πόσο συχνά ενεργοποιείται η εγκατάσταση. Ψηφιακή είσ.1 Κατάσταση ψηφιακής εισόδου 1 έως 8 Ψηφιακή είσ.2 Ψηφιακή είσ.3 Ψηφιακή είσ.4 Ψηφιακή είσ.5 Ψηφιακή είσ.6 Ψηφιακή είσ.7 Ψηφιακή είσ.8 E-Heute * Ενέργεια, την οποία τροφοδότησε ο Sunny Central τη συγκεκριμένη μέρα στο δίκτυο. Αυτό σημαίνει, το σύνολο της ενέργειας από το πρωί, όταν ο Sunny Central τίθεται σε λειτουργία, έως τη δεδομένη χρονική στιγμή. Error * Σφάλμα του Sunny Central. E-Total * Συνολική ενέργεια, την οποία τροφοδότησε ο Sunny Central κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του στο δίκτυο. ExtGloIrr Αναλογική είσοδος - Εξωτερικό πυρανόμετρο (προαιρετικά) ExtSolIrr Αναλογική είσοδος - Εξωτερικός αισθητήρας ακτινοβολίας (προαιρετικά) ExtAlarm Αναλογική είσοδος - Εξωτερική είσοδος συναγερμού ExtSolP Αναλογική είσοδος - Εξωτερική παράμετρος κανονικής τιμής για πραγματική ισχύ ExtSolQ Αναλογική είσοδος - Εξωτερική παράμετρος κανονικής τιμής για άεργο ισχύ Fac * Συχνότητα δικτύου FI-Code Κωδικός απάντησης του NET Piggy-Back FI-Status Κατάσταση δημιουργίας σύνδεσης με το NET Piggy-Back h-on Σύνολο ωρών λειτουργίας Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

30 Κανάλια μέτρησης SMA Solar Technology AG Κανάλι μέτρησης h-total Iac Ipv Komm.Fehler SM Δεδομένα μέτρησης Περιγραφή Σύνολο ωρών λειτουργίας στη λειτουργία τροφοδοσίας Ρεύμα εξόδου δικτύου Ρεύμα εισόδου DC Επικοινωνία με παρεμβολές με το Sunny String Monitor Nr. Μετρητής, για το πόσο συχνά καταχωρείται μια εντολή στην κυκλική ενδιάμεση μνήμη. Mittelwert Grp Μέση τιμή του ρεύματος στοιχειοσειρών Sunny String Monitor Ομάδα 1 Mittelwert Grp έως Sunny String Monitor Ομάδα 3. Mittelwert Grp Mode * Τρόπος λειτουργίας του Sunny Central (για παράδειγμα MPP) MppSuchTag-Cnt Μετρητής, για το πόσο συχνά η εγκατάσταση βρίσκεται στην κατάσταση αναζήτησης MPP. Pac * Ισχύς εξόδου δικτύου του Sunny Central. Pac Geglaettet Ομοιόμορφη ισχύς τροφοδοσίας δικτύου. Ppv Ισχύς εισόδου DC του Sunny Central P-WModStt Ένδειξη του στιγμιαία ενεργού περιορισμού πραγματικής ισχύος. Reg. SMUs Αριθμός καταχωρημένων Sunny String Monitor R-Insul * Αντίσταση μόνωσης SMU Warncode Το κανάλι "SMU-Warncode" μεταδίδει έναν κωδικό "xxyy": xx: Αριθμός ελαττωματικού Sunny String Monitor (1 έως 40) yy: Αριθμός σφάλματος 01-08: Αριθμός καναλιού για σφάλμα επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειρών 09-10: Σφάλμα επαφής σήματος επιτήρησης Stoer.-Cnt (Βλάβη Cnt) Μετρητής, για το πόσο συχνά παρουσιάζεται μια βλάβη. Team-Status Αυτό το κανάλι εμφανίζεται, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. Temp. Kk * Θερμοκρασία σώματος ψύξης TmpExt C Αναλογική είσοδος εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (προαιρετικά) TmpInt C * Αναλογική είσοδος εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (βασικός εξοπλισμός) TStart Restzei Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την εκκίνηση της εγκατάστασης. TWarte Restzei Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την επόμενη προσπάθεια εκκίνησης της εγκατάστασης. Uac L1-L2 * Τάση εξόδου δικτύου L1-L2 Uac L2-L3 Τάση εξόδου δικτύου L2-L3 Uac L3-L1 Τάση εξόδου δικτύου L3-L1 Upv * Τάση εισόδου DC του Sunny Central Upv0 Τάση άνευ φορτίου της ηλιακής εγκατάστασης UpvSoll Κανονική τιμή τάσης εισόδου DC Warn.-Cnt Μετρητής, για το πόσο συχνά παρουσιάζεται μια προειδοποίηση. 30 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

31 SMA Solar Technology AG Κανάλια μέτρησης 6.1 Προσθήκη περισσότερων καναλιών μέτρησης Εκτός από τα 11 βασικά κανάλια μέτρησης μπορείτε να προσθέσετε και άλλα. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Data archives > Chn. Select. > SC...SCCXXX". Ο Sunny Central Control εμφανίζει όλα τα κανάλια μέτρησης. Τα κανάλια μέτρησης που εμφανίζονται ήδη στο μενού "Long-Term Data > Meas. Chn. > SC...SCXXX", επισημαίνονται με μια τελεία. 2. Με το [ ] επιλέξτε το κανάλι μέτρησης που θέλετε να προσθέσετε και επιβεβαιώστε με το [ENTER]. Μπροστά από το επιλεγμένο κανάλι μέτρησης εμφανίζεται μία τελεία. 3. Κατά την έξοδο από το μενού, επιβεβαιώστε τις αλλαγές με το [ENTER]. Έχουν προστεθεί περισσότερα κανάλια μέτρησης. Για να ανακαλέσετε τα δεδομένα μέτρησης, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.3 «Ανάκληση δεδομένων μέτρησης» (Σελίδα 32). 6.2 Επαναφορά ένδειξης καναλιών μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση Το Sunny Central Control εμφανίζει μόνιμα 11 κανάλια μέτρησης. Αν έχετε προσθέσει την ένδειξη περισσότερων καναλιών, μπορείτε να επαναφέρετε ξανά τις ενδείξεις των καναλιών μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση. Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Device Setup-up > Parameters > Param.-Function". Η ένδειξη αναβοσβήνει. 2. Επιλέξτε "default chan.". Η ένδειξη σταμάτησε να αναβοσβήνει. 3. Πατήστε το [ENTER]. Η ένδειξη των καναλιών μέτρησης επανέρχεται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

32 Κανάλια μέτρησης SMA Solar Technology AG 6.3 Ανάκληση δεδομένων μέτρησης Όλα τα επιλεγμένα κανάλια μέτρησης και οι τιμές τους μέτρησης καταγράφονται στο Sunny Central Control. Μπορείτε να ανακαλέσετε τα δεδομένα μέτρησης απευθείας από το Sunny Central Control ή μέσω του Sunny Data Control Ανάκληση δεδομένων μέτρησης από το Sunny Central Control Για να ανακαλέσετε απευθείας τα δεδομένα μέτρησης από το Sunny Central Control ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε "Long-Term Data > Meas. Chn. > SC...SCXXX". Το Sunny Central Control εμφανίζει τα κανάλια μέτρησης. 2. Με το [ ] επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι μέτρησης και επιβεβαιώστε με το [ENTER]. 3. Με το [ ] επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία και επιβεβαιώστε με το [ENTER] Το Sunny Central Control εμφανίζει το επιθυμητό κανάλι μέτρησης για την επιθυμητή ημερομηνία Ανάκληση δεδομένων μέτρησης μέσω του Sunny Data Control Μπορείτε να ανακαλέσετε τα δεδομένα μέτρησης μέσω του Sunny Data Control. Τα δεδομένα συνοψίζονται σε έναν κατάλογο καναλιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του Data Control. 32 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

33 SMA Solar Technology AG Κανάλια μέτρησης 6.4 Διαγραφή δεδομένων μέτρησης Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα μέτρησης, όπως περιγράφεται παρακάτω: 1. Επαναφέρετε τα κανάλια μέτρησης στην εργοστασιακή ρύθμιση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.4 «Διαγραφή δεδομένων μέτρησης» (Σελίδα 33). 2. Επιλέξτε "Device Setup-up > Parameters > Param.-Function". Η ένδειξη αναβοσβήνει. 3. Επιλέξτε "Del Meas. Data". Η ένδειξη σταμάτησε να αναβοσβήνει. 4. Πατήστε το [ENTER]. Τα δεδομένα μέτρησης διαγράφονται. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

34 Παράμετροι SMA Solar Technology AG 7 Παράμετροι Οι παράμετροι του Sunny Central για τη λειτουργία είναι προρυθμισμένες. Η προσαρμογή ορισμένων παραμέτρων του Sunny Central στην ηλιακή γεννήτρια και στις απαιτήσεις της διαχείρισης ασφάλειας δικτύου είναι απαραίτητη. Οι παράμετροι του Sunny Central χωρίζονται σε διάφορα μενού: W-LeistungsRed. Παράμετροι για τον περιορισμό της πραγματικής ισχύος B-LeistungsAbg. Παράμετροι για τον καθορισμό της άεργου ισχύος Αποσύνδεση δικτύου (αποσύνδεση Sunny Central από το δίκτυο) Παράμετροι για την αποσύνδεση του δικτύου Σύνδεση δικτύου Παράμετροι για τη σύνδεση του δικτύου MPP-Grenzwerte Οριακές τιμές για τη λειτουργία MPP Ρύθμιση MPP Ρυθμίσεις για τη λειτουργία MPP Προϋποθέσεις εκκίνησης Παράμετροι για την εκκίνηση του Sunny Central Προϋποθέσεις απενεργοποίησης Παράμετροι για την ελεγχόμενη απενεργοποίηση του Sunny Central Δίκτυο Παράμετροι για τις προϋποθέσεις δικτύου Λοιπές Διάφορες πρόσθετες λειτουργίες 34 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

35 SMA Solar Technology AG Παράμετροι 7.1 Περιγραφή λειτουργιών των παραμέτρων Στα μενού υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι. Οι παράμετροι που επισημαίνονται με * πρέπει να αλλάζουν μόνο κατόπιν συνεννόησης με την SMA Solar Technology. Ορισμένες παράμετροι προρυθμίζονται από την SMA Solar Technology και δεν μπορούν να αλλαχθούν. Παράμετροι Red.effect.pow. P-WMod * P-W P-WNom Plimit Pmax * P-HzStop P-HzStr P-WGra Outp.react.pow. Q-VArMod * Q-VAr Q-VArNom Qlimit Qmax PFAbsMin PF-PF PF-PFExt PF-PFStr * PF-PFExtStr * Περιγραφή λειτουργίας Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία για τον περιορισμό της πραγματικής ισχύος. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα ο περιορισμός της πραγματικής ισχύος σε kw. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα ο περιορισμός της πραγματικής ισχύος σε ποσοστό επί τοις εκατό. Ονομαστική πραγματική ισχύς του Sunny Central. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να περιοριστεί η πραγματική ισχύς. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν π.χ. πρέπει να περιοριστεί η ισχύς τροφοδοσίας στον κόμβο του δικτύου. Συχνότητα (ονομαστική συχνότητα + τιμή ρύθμισης) για την επαναφορά του περιορισμού πραγματικής ισχύος Συχνότητα εκκίνησης (ονομαστική συχνότητα + τιμή ρύθμισης) για τον περιορισμό πραγματικής ισχύος Κλίμακα περιορισμού πραγματικής ισχύος (βαθμίδα) Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία για τον καθορισμό της άεργου ισχύος. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα η άεργος ισχύς σε kvar μέσω της επικοινωνίας. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα η άεργος ισχύς σε ποσοστό επί τοις εκατό μέσω της επικοινωνίας. Ονομαστική άεργος ισχύς του Sunny Central. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να περιοριστεί η άεργος ισχύς. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν π.χ. πρέπει να περιοριστεί η άεργος ισχύς στον κόμβο του δικτύου. Περιορισμένη περιοχή συντελεστή ισχύος cos phi. Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα ο συντελεστής ισχύος cos phi μέσω επικοινωνίας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διέγερση του συντελεστή ισχύος cos phi. Αυτή η παράμετρος καθορίζει το συντελεστή ισχύος και τη διέγερση στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 1. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

36 Παράμετροι SMA Solar Technology AG Παράμετροι PF-PFStop * PF-PFExtStop * PF-WStr * PF-WStop * Q-VDif * Q-VArGra * Q-VDifTm * Q-VRtgOfsNom * Περιγραφή λειτουργίας Αυτή η παράμετρος καθορίζει το συντελεστή ισχύος και τη διέγερση στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 2. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ισχύ τροφοδοσίας στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 1. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ισχύ τροφοδοσίας στο σημείο της χαρακτηριστικής καμπύλης 2. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την αλλαγή τάσης, η οποία οδηγεί στην αλλαγή της άεργου ισχύος. Αυτή η τιμή καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό και αφορά στην ονομαστική τάση "VRtg". Αυτή η παράμετρος καθορίζει την αλλαγή της κανονικής τιμής της άεργου ισχύος κατά ένα βήμα τάσης (Q-VDif). Αυτή η τιμή καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό και αφορά στην ονομαστική ισχύ "Pmax". Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρόνο, στον οποίο πρέπει να γίνει αλλαγή της τάσης (Q-VDif), προτού πραγματοποιηθεί αλλαγή της κανονικής τιμής της άεργου ισχύος (Q-VArGra). Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να προσαρμόσετε την ονομαστική τάση της λειτουργικής μονάδας. Αυτή η παράμετρος είναι ενεργή, μόνο όταν η παράμετρος "QVArMod" είναι ρυθμισμένη στο "VArCtlCol". Grid decoupling / Grid voltage VRtg * Αυτή η παράμετρος προκαθορίζει την ονομαστική τάση γραμμής του δημόσιου δικτύου. Όλα τα στοιχεία τάσης σε ποσοστό επί τοις εκατό σχετίζονται με αυτήν την ονομαστική τάση (100 % = VRtg). VCtlhLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 1. VCtlhLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 1. VCtlhhLim * Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 2. VCtlhhLimTm * Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπέρτασης στο Επίπεδο 2. VCtllLim * Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 1. VCtllLimTm * Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 1. VCtlllLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 2. VCtlllLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 2. VCtlMin Ελάχιστη οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο 3. VCtlMinTm Χρόνος ενεργοποίησης για ελάχιστη οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο Επίπεδο SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

37 SMA Solar Technology AG Παράμετροι Παράμετροι Περιγραφή λειτουργίας Grid decoupling / Grid frequency HzRtg Ονομαστική συχνότητα δικτύου τροφοδοσίας ενέργειας HzCtlhhLim * Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlhhLimTm * Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlhLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtlhLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση υπερσυχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtllLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtllLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 1. HzCtlllLim Οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlllLimTm Χρόνος ενεργοποίησης για οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 2. HzCtlMin Ελάχιστη οριακή τιμή για την ενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 3. HzCtlMinTm Χρόνος ενεργοποίησης για την ελάχιστη οριακή τιμή σε περίπτωση χαμηλής συχνότητας στο Επίπεδο 3. Grid connection GriGrdMonTm VCtlOpMinNom VCtlOpMaxNom HzCtlOpMin HzCtlOpMax Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα, στο οποίο πρέπει να εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης, προτού ο Sunny Central συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ελάχιστη τάση δικτύου σε ποσοστό επί τοις εκατό της ονομαστικής τάσης VRtg, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη μέγιστη τάση δικτύου σε ποσοστό επί τοις εκατό της ονομαστικής τάσης VRtg, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα δικτύου, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη μέγιστη συχνότητα δικτύου, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στον Sunny Central, ώστε να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο τροφοδοσίας ενέργειας. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

38 Παράμετροι SMA Solar Technology AG Παράμετροι Mpp Limit Val. UmppMin * dureferenz PsearchMpp * TsearchMpp * MPP Tracking dutrack * TcheckMpp * Mpp Faktor TrackCnt Start requirement Betriebsart * (Τρόπος λειτουργίας) UKonstSoll UpvStart TStart Twait Περιγραφή λειτουργίας Ελάχιστη τάση MPP, σύμφωνα με την οποία μπορεί να τροφοδοτεί ο Sunny Central. Το Mpp-Tracking είναι δυνατό στο συνολικό πλάτος των 2 x dureferenz. Όταν οι τιμές τάσης είναι μεγαλύτερες ή/και μικρότερες, ο μετατροπέας αλλάζει στον τρόπο λειτουργίας "MPP-Such". Εργοστασιακή ρύθμιση: 80 V Σύσταση για τη λειτουργία με μονάδες λεπτής μεμβράνης: 120 V Αν η τρέχουσα μετρημένη ηλιακή ισχύς πέσει κάτω από την τιμή PsearchMpp για το χρονικό διάστημα TsearchMpp, τότε ο Sunny Central ξεκινάει πάλι την αναζήτηση για το MPP. Κατά το MPP-Tracking, ο μετατροπέας αλλάζει την τάση στο χρονικό διάστημα TcheckMpp στο εύρος βήματος dutrack και στη συνέχεια ρυθμίζεται στο σημείο MPP. Η τιμή εκκίνησης για το MPP υπολογίζεται από την παράμετρο MppFaktor και τη μετρημένη τάση άνευ φορτίου. Εργοστασιακή ρύθμιση: 0.80 Σύσταση για τη λειτουργία με μονάδες λεπτής μεμβράνης: 0.70 Ο Sunny Central αναζητά, κατά τη λειτουργία, το μέγιστο σημείο ισχύος. Ελέγχει έως και εφτά φορές (εργοστασιακή ρύθμιση) την τάση σε μία κατεύθυνση, π.χ. πάντοτε μόνο την υψηλότερη τάση. Στη συνέχεια, μετά την έβδομη φορά, πραγματοποιεί αναζήτηση και κάτω από την τελευταία τάση, για να ελέγξει, αν το μέγιστο σημείο ισχύος έχει μετατοπιστεί προς τα κάτω. Αν ο Sunny Central βρήκε π.χ. κατά την τρίτη αύξηση ένα χαμηλότερο σημείο ισχύος, ψάχνει κάτω από την τάση που είχε ελεγχθεί τελευταία. Προϋπόθεση για την εκκίνηση του μετατροπέα είναι η ρύθμιση MPP. Κανονική τιμή για τη λειτουργία ρυθμιζόμενης τάσης. Για το χρόνο TStart πρέπει να είναι Upv > UpvStart, ώστε ο Sunny Central να αλλάξει από την κατάσταση λειτουργίας "Warten" (Αναμονή) στην κατάσταση "Anfahren" (Εκκίνηση). Η UpvStart για την ηλιακή γεννήτρια, η οποία συνδέεται στον Sunny Central, πρέπει να προσαρμόζεται. Αν δεν έχει γίνει υπέρβαση της PpvStop σε τρεις διαδοχικές προσπάθειες εκκίνησης, τότε η επόμενη εκκίνηση πραγματοποιείται νωρίτερα από το χρονικό διάστημα Twait. 38 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

39 SMA Solar Technology AG Παράμετροι Παράμετροι Περιγραφή λειτουργίας Shut-down requ. PpvStop * Tstop Grid PpvMinKontrolle * Απενεργοποίηση δικτύου Other E-Total Offset TMax. Schrank* TMin. Schrank* Team-Funktion (Λειτουργία ομάδας) Αν για το χρόνο Tstop, ισχύει Ppv < PpvStop, τότε ο Sunny Central αλλάζει στην κατάσταση λειτουργίας "Abfahren" (Απενεργοποίηση). Το PpvMinKontrolle εμφανίζεται μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης. Όταν το PpvMinKontrolle βρίσκεται στο "off", ο Sunny Central συνεχίζει να λειτουργεί, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει, ότι ο Sunny Central λειτουργεί και τη νύχτα και πρέπει να λαμβάνει το ρεύμα τροφοδοσίας του από το δίκτυο. Ενεργοποίηση λειτουργίας απενεργοποίησης δικτύου Ο μετρητής ενέργειας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί, μέσω αυτής της παραμέτρου, να ρυθμιστεί σε ένα σταθερό Offset. Μετά από μια αντικατάσταση του Sunny Central Control, μπορεί να είναι απαραίτητη η αλλαγή αυτής της παραμέτρου. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το TMax, εμφανίζεται η προειδοποίηση "Temp. Schaltschrank" (Θερμ. πίνακα ελέγχου). Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το TMin, εμφανίζεται η προειδοποίηση "Temp. Schaltschrank" (Θερμ. πίνακα ελέγχου). Αυτή η παράμετρος εμφανίζεται, αλλά δεν είναι ενεργή. Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR

40 Παράμετροι SMA Solar Technology AG 7.2 Εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμέτρων Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι βασικές παράμετροι ελέγχου λειτουργίας. Ο πίνακας περιλαμβάνει την περιοχή ρύθμισης και τη βασική τιμή των παραμέτρων. Η περιοχή ρύθμισης και η βασική τιμή εξαρτώνται από τον τύπο της συσκευής του Sunny Central. Οι παράμετροι που επισημαίνονται με * εμφανίζονται μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του τεχνικού εγκατάστασης, ή/και μπορούν μόνο τότε να αλλαχθούν (βλέπε κεφάλαιο 5.6 «Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης» (Σελίδα 27)). Παράμετροι Κατηγορία Βασική τιμή UmppMin * V 330 V (SC 400LV-11) 450 V (SC 400HE-11 / SC 500HE-11) 500 V (SC 630HE-11) dureferenz * 5 V V 60 V (SC 400LV-11) 80 V PsearchMpp * W ρύθμιση σχετική με τη συσκευή TsearchMpp * s 600 s dutrack * V 5 V / TaMp TcheckMpp * s 10 s Mpp Faktor * TrackCnt * UpvStart V 480 V (SC 400LV-11) 600 V (SC 400HE-11 / SC 500HE-11) 650 V (SC 630HE-11) Tstart s 90 s Twait s 600 s PpvStop W ρύθμιση σχετική με τη συσκευή Tstop s 60 s Pmax * kw ρύθμιση σχετική με τη συσκευή TMax. Schrank C 50 C TMin. Schrank C -20 C 40 SC4-63HE-BGR Εγχειρίδιο χειρισμού

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR113160 Έκδοση 6.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL : Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Τεχνική περιγραφή SB_SMC_Par-TGR092830 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW SunnyView-BA-el-13 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-el-17 Έκδοση 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Περιεχόμενα 1 Παραδοτέα 2 2 Γενικά / Υποδείξεις ασφαλείας 2 3 Εισαγωγή 3 4 Σύστημα 3 4.1 Αξιολόγηση δεδομένων και επικοινωνία 3 4.2 Τεχνική δομή του Solar Inverter 4 4.3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SUNNY DESIGN 3 και SUNNY DESIGN WEB

Oδηγίες χρήσης SUNNY DESIGN 3 και SUNNY DESIGN WEB Oδηγίες χρήσης SUNNY DESIGN 3 και SUNNY DESIGN WEB SD3-SDW-BA-el-20 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά RoCon HP, EHS157034, EHS157068 RoCon HP, EHS157034, EHS157068 Ελληνικά Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068 Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια........................... 3 1.1 Προσοχή στο εγχειρίδιο οδηγιών............

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Εισαγωγή 5 Αποποίηση 5 Λίστα συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα