seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la"

Transcript

1 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki tasi] : vise en oppadgående tendens (vise tegn til oppgang) παρουσιάζω αυξητικές τάσεις [parusiazǥ afksitikεs tasis] / ha en tendens til έχω την τάση να [εχǥ tin dasi na] : han har en tendens til likegyldighet (han kan være litt slapp og likegyldig) έχει τάση προς αµέλεια [εçi tasi prǥs amεlia] : hun har en tendens til fedme έχει ροπή προς το πάχος [εçi rǥpi prǥs tǥ paǥǥs] : jeg har en tendens til å bli forkjølt om våren έχω ροπή προς το κρυολόγηµα την άνοιξη [εχǥ rǥpi prǥs tǥ kriǥlǥjima tin aniksi] / med nedadgående tendens (synkende) µε τάση προς τα κάτω [mε tasi prǥs ta katǥ] : synkende priser (priser med nedadgående tendens) τιµές µε τάση προς τα κάτω [timεs mε tasi prǥs ta katǥ] tendensiøs adj. (partisk, vridd) µεροληπτικός [mεrǥliptikǥs] / en tendensiøs rapport/ tolkning µεροληπτική έκθεση/εµηνεία [mεrǥliptiki εkϑεsi/εrminia] tender m. (tilhengervogn i forb. med damplokomotiv, kullvogn) βαγόνι για το κάρβουνο, το [tǥ vaDžǥni ja tǥ karvunǥ] tendere mot v. (helle til, være for, sympatisere med) αποκλίνω [apǥklinǥ] tenke v. (tenke på, tenke over) σκέπτοµαι [skεptǥmε] # (fundere, komme til å tenke på) συλλογίζοµαι [silǥjizǥmε] # (overveie å) σκέπτοµαι να [skεptǥmε na] # διανοούµαι να [ðianǥumε na] # (ha til hensikt, planlegge, ville) λογαριάζω [lǥDžariazǥ] # (ha i sinne, ha forsett om, ha til hensikt) βάζω µε το νου [vazǥ mε tǥ nu] έχω κατά νου [εχǥ kata nu] / bare tenk deg...! (tenk bare! tenke seg til! nei, tenk det!) βρε τι λες! [vrε ti lεs] / de har tenkt å reise i morgen λογαριάζουν να ϕύγουν αύριο [lǥDžariazun na fiDžun avriǥ] / det var det jeg tenkte (det tenkte jeg nok) το ίδιο σκέϕτηκα και γω [tǥ iðiǥ skεftika kε DžǤ] # (tenkte jeg det ikke!) καλά το σκέϕτηκα! [kala tǥ skεftika] # καλά το ϕαντάστηκα εγώ! [kala tǥ fandastika εDžǥ] / få en til å tenke på (minne en om) ϕέρνω στο νου [fεrnǥ stǥ nu] : han får meg til å tenke på faren hans da han var ung µου ϕέρνει στο νου τον πατέρα του όταν ήταν νέος [fεrni stǥ nu tǥm patεra tu Ǥtan itan nεǥs] / hva har du tenkt å gjøre nå? τι λογαριάζεις να κάνεις τώρα; [ti lǥDžariaziz na kanis tǥra] # τι έχεις κατά νου να κάνεις τώρα; [ti εçis kata nu na kanis tǥra] / jeg tenkte å gå og besøke/ oppsøke han έβαλα µε το νου να πάω να τον βρω [εvala mε tǥ nu na paǥ na tǥn vrǥ] / kunne tenke seg (ha lyst på, foretrekke) προτιµώ [prǥtimǥ] : jeg kunne tenke meg litt salat θα προτιµούσα λίγη σαλάτα [ϑa prǥtimusa liji salata] : kunne De/dere tenke Dem/dere å? (kunne De/dere ha lyst til å?) θα θέλατε να... [ϑa ϑεlatε na] / tenk om... (gid..., skulle ønske...) µακάρι [makari] : tenk om det var mulig! (tenk om det lot seg gjøre..., jeg skulle ønske det var mulig) µακάρι να 'ταν βολετό [makari na tan vǥlεtǥ] / tenk om det var sant! µακάρι να ήταν αλήθεια! [makari na itan aliϑia] / tenke annerledes (ha en anen mening, være av en annen oppfatning) αντιϕρονώ [andifrǥnǥ] / tenke det verste βάζω κανείς το χειρότερο στο νου µου [vazǥ kanis tǥ çirǥtεrǥ stǥ nu mu] : en tenker det verste når βάζει κανείς το χειρότερο στο νου του όταν... [vazi kanis tǥ çirǥtεrǥ stǥ nu tu Ǥtan] / tenke etter/over (overveie) σκέπτοµαι [skεptǥmε] / (tenke seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

2 2 meg tenke over det/tenke etter άσε µε να το ξανασκεϕτώ [asε mε na tǥ ksanaskεftǥ] / tenke fornuftig σκέϕτοµαι ορθά κοϕτά [skεftǥmε Ǥrϑa-kǤfta] / tenke igjennom (vurdere, overveie) επιλέγοµαι [εpilεDžǥmε] # αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] # αναµετρώ [anamεtrǥ] # µελετώ [mεlεtǥ] # (gå over (noe) i tankene/i hodet) γυρίζω στο µυαλό µου [jirizǥ stǥ mjalǥ mu] : tenke igjennom følgene (vurdere konsekvensene) αναµετρώ/διαλογίζοµε τις συνέπειες [anamεtrǥ/ðialǥjizǥmε tis inεpiεs] : tenke igjennom følgene av en handling αναλογίζοµαι τις συνέπειες µιας πράξης [analǥjizǥmε tis sinεpiεz mjas praksis] : tenke igjennom/over noe (gruble på noe) (κλωθο)γυρίζω κάτι στο µυαλό µου [(klǥϑǥ)jirizǥ kati stǥ maalǥ mu] / tenke likt οµοϕρονώ [ǤmǤfrǤnǤ] / tenke logisk σκέϕτοµαι λογικά [skεftǥmε lǥjika] : menneskets evne til å tenke logisk η ικανότητα του ανθρώπου να σκέϕτεται λογικά [i ikanǥtita tu anϑrǥpu na skεftεtε lǥjika] / tenke nøye over/igjennom (avveie nøye, overveie) καλοζυγιάζω [kalǥzijazǥ] # µελετώ [mεlεtǥ] : jeg skal tenke nøye igjennom forslaget ditt θα µελετήσω την πρότασή σας [ϑa mεlεtisǥ tin prǥtasi sas] / tenke om igjen (ombestemme seg, komme på bedre tanker) ξανασκέπτοµαι [ksanaskεptǥmε] # επανεξετάζω [εpanεksεtazǥ] / tenke over (vurdere, overveie) επιλέγοµαι [εpilεDžǥmε] # (ta opp til revisjon, overveie på nytt) επανεξετάζω [εpanεksεtazǥ] # ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : har du noen gang tenkt over hva det betyr å...? έχεις ποτέ διανοηθεί τι σηµαίνει να...; [εçis pǥtε ðianǥiϑi ti simεni na] : jeg skal tenke over saken og gi deg beskjed θα το µελετήθω και θα σου πω [ϑa tǥ mεlεtiϑǥ kε ϑa su pǥ] : vel, la meg få tenke over saken (vel, la meg nå se) καλά, άσε µε να το δω [kala, asε mε na tǥ ðǥ] / tenke på (reflektere over, grunne på, gruble på, vurdere) αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] # λογίζοµαι [lǥjizǥmε] # (grunne på, tygge på) αναµασώ [anamasǥ] # (ha omtanke for, interesserer seg for) ενδιαϕέρω [εnðiafεrǥ] # (huske på, ta i betraktning) έχω κατά νου [εχǥ kata nu] # λογαριάζω [lǥDžariazǥ] : bare jeg tenker på det µονάχα που το σκέϕτοµαι [mǥnaχa pu tǥ skεftǥmε] : det eneste han tenker på, er drikking (dvs. brennevin) το µόνο του µέληµα είναι το πιοτό [tǥ mǥnǥ tu mεlima inε tǥ pjǥtǥ] : det får meg til å tenke på den gangen αυτό µου θυµίζει τον καιρό που [aftǥ mu ϑimizi tǥŋ gεrǥ pu] : jeg blir forbannet/helt fortvilet når jeg tenker på at γίνοµαι έξαλλος όταν σκέϕτοµαι πως [jinǥmε εksalǥs Ǥtan skεftǥmε pǥs] : jeg blir kvalm bare jeg tenker på det αηδιάζω µονάχα που το σκέϕτοµαι [aiðjazǥ mǥnaχa pu tǥ skεftǥmε] : jeg kom til å tenke på at (jeg skulle/burde ) µου κατέβηκε η ιδέα να... [mu katεvikε i iðεa na] : han tenkte på de dagene de hadde tilbrakt sammen αναλογίστηκε τις µέρες που πέρασαν µαζί [analǥjistikε tiz mεres pu pεrasan mazi] : har du tenkt på faren/ risikoen? αναλογίστηκες τον κίνδυνο; [analǥjistikεs tiŋ kinðinǥ] : jeg tenker på konsekvensene λογίζοµαι τις συνέπειες [lǥjizǥmε tis sinεpiεs] : jeg tror ikke han tenker på andre enn seg selv δεν νοµίζω ότι τον ενδιαϕέρει κανένας άλλος εκτός από τον εαυτό του [ðεn nǥmizǥ Ǥti tǥn εnðiafεri kanεnas alǥs εktǥs apǥ tǥn εaftǥ tu] : tenke på å reise λέω να ϕύγω [lεǥ na fiDžǥ] / tenke på nytt (tenke etter/over, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] / tenke over (overveie) µελετώ [mεlεtǥ] / tenke rett (ha fornuftige synspunkter/god dømmekraft) ορθοϕρονώ

3 3 [ǤrϑǤfrǤnǤ] / tenke seg godt om (tenke seg om to ganger) καλοσκέϕτοµαι [kalǥskεftǥmε] # (tenke på alt, ta alt i betraktning) τα λογαριάζω όλα [ta lǥDžariazǥ Ǥla] : han vil tenke seg godt om før han sier noe sånt igjen! θα το καλοσκεϕτεί πριν ξαναπεί τέτοια πράγµατα! [ϑa tǥ kalǥskεfti prin ksanapi tεtia praDžmata] : hvis du tenker deg om/tenker over det (ved nærmere ettertanke) άµα το καλοσκεϕτείς [ama tǥ kalǥskεftis] : jeg håper du vil tenke deg om to ganger (før du går) ελπίζω να το καλοσκεϕτείς (και να µην πας) [εlpizǥ na tǥ kalǥskεftis (kε na min pas)] : vi må tenke oss godt om før vi bestemmer oss πρέπει να τα λογαριάσουµε όλα πριν αποϕασίσουµε [prεpi na ta lǥDžariasumε Ǥla prin apǥfasisumε] / tenke seg til! (tenk bare! nei, tenk det! bare tenk deg...!) βρε τι λες! [vrε ti lεs] / tenke så det knaker (gruble) σπάζω το κεϕάλι µου [spazǥ tǥ kεfali mu] / tenke ut (klekke ut, pønske ut, finne på, finne opp) βρίσκω [vriskǥ] # (dikte opp, fabrikkere, koke sammen) επινοώ [εpinǥǥ] # (se noe for seg i tankene, regne ut noe i hodet (= uten hjelpemidler) βρίσκω κάτι µε το µυαλό µου/απέξω (=χωρίς όργανα) [vriskǥ kati mε tǥ mjalǥ mu/apεksǥ (ΧǤris ǤrDžana)] # (utarbeide, bearbeide, utdype) επεξεργάζοµαι επεξεργάζοµαι [εpεksεrDžazǥmε] / tenke ut en fluktplan επεξεργάζοµαι ένα σχέδιο δραπέτευσης [εpεksεrDžazǥmε εna sçεðiǥ ðrapεtεfsis] : tenke ut en måte å slippe ut av fengelset på επινοώ έναν τρόπο δραπέτευσης από τη ϕυλακή [εpinǥǥ εnan drǥpǥ ðrapεtεfsis apǥ ti filaki] : han tenkte ut en fluktplan (han fant ut hvordan de kunne flykte) βρήκε ένα σχέδιο να δραπετεύσουν [vrikε εna sçεðiǥ na ðrapεtεfsun] / han tenkte ut en måte å slippe unna på µηχανεύτηκε έναν τρόπο να δραπετεύσει [miχanεftikε εnan drǥpǥ na ðrapεtεfsi ] / tenke ut en plan for å bli rik i en fart επινοώ ένα σχέδιο γρήγορου πλουτισµού [εpinǥǥ εna sçεðiǥ DžriDžǤru plutizmu] / tenke å (sette seg fore, bestemme seg for) προτίθεµαι [prǥtiϑεmε] : jeg har tenkt å plante epletrær προτίθεµαι να ϕυτέψω µηλιές [prǥtiϑεmε na fitεpsǥ miljεs] tenkeevne f.m. διαλεκτική ικανότητα, η [i ðialεktiki ikanǥtita] tenkelig adj. (forståelig, tenkt, imaginær) νοητός [nǥitǥs] tenkemåte m. (tankegang) νοοτροπία, η [i nǥǥtrǥpia] # (syn, mening, synsvinkel, idé, oppfatning) άποψη, η [i apǥpsi] / fin tenkemåte (edel tankegang, høysinn) ανωτερότητα, η [i anǥtεrǥtita] tenkende adj. (intellektuell) διανοητικός [ðianǥitikǥs] # νοητικός [nǥitikǥs] / mennesket er et tenkende dyr ο άνθρωπος είναι νοητικό ζώο [Ǥ anϑrǥpǥs inε nǥitikǥ zǥǥ] tenker m. (filosof) στοχαστής, ο [Ǥ stǥχastis] / en lærd tenker εµβριϑής στοχαστής [εmvriϑiz stǥχastis] tenkt adj. (imaginær) νοητός [nuitǥs] / ei tenkt linje µια νοητή γραµµή [mja nǥiti Džrami] tenne v. (antenne, sette fyr på, ta fyr) ανάβω [anavǥ] # (sette el. stikke i brann) πυρπολώ [pirpǥlǥ] # καίω [kεǥ] # αναϕλέγω [anaflεDžǥ] # παρθαδίδω στις ϕλόγες [paraðiðǥ stis flǥjεs] # (bli/ gjøre en sint, bli/gjøre en fly forbannet) θυµώνω [ϑimǥnǥ] # ανάβω [anavǥ] # αναϕλέγω [anaflεDžǥ] / den musikken tenner meg! (jeg tenner på/digger den musikken!) µου τη δίνει αυτή η µουσική! [mu ti ðini afti i musiki] / tenne bål (lage bål) ανάβω (µια) ϕωτιά [anavǥ (mja) fǥtja] : vi tente bål for å

4 4 holde ulvene på avstand ανάψε µια ϕωτιά για να κρατήσουµε µακριά τους λύκους [anapsε mja fǥtja ja na kratisumε makria tuz likus] / tenne ei fyrstikke ανάβω ένα σπίρτο [anavǥ εna spirtǥ] / tenne en sigarett ανάβω ένα τσιγάρο [anavǥ εna tsiDžarǥ] / tenne håp hos noen αναπτερώνω τις ελπίδες κάποιου [anaptεrǥnǥ tis εlpiðεs kapiu] / tenne ild (tenne bål) πυρπολώ [pirpǥlǥ] # καίω [kεǥ] # ανάβω ϕωτιά [anavǥ fǥtja] / tenne lett (ha et hissig temperament, ha kort lunte) ανάβω εύκολα [anavǥ εfkǥla] / tenne lys ανάβω το ϕως [anavǥ tǥ fǥs] # (om et stearinlys) ανάβω ένα κερί [anavǥ εna kεri] / tenne på (bli kåt) µ' ερεθίζει [mεrεϑizi] : jeg tenner på henne bare ved å tenke på henne (jeg blir kåt bare ved å tenke på henne) µ' ερεθίζει µόνο που τη σκέϕτοµαι [mεrεϑizi mǥnǥ pu ti skεftǥmε] / tenne på alle pluggene (bli rasende) µου ανάβουνε τα γλοµπάκια [mu anavunε ta DžlǤmbakia] / tenne på ei avis (sette fyr på ei avis) ανάβω µια εϕηµερίδα [anavǥ mia εfimεriða] tenner m. (sigarettenner, lighter, fyrtøy) αναπτήρας, ο [Ǥ anaptiras] # τσακµάκι, το [tǥ tsakmaki] tenning f.m. (på bil o.l., forbrenning) ανάϕλεξη, η [i anaflεksi] # (tenningsbryter, starter, startknapp o.l. på bil) µίζα, η [i miza] # (av lys, fyrstikk etc.) άναµµα, το [tǥ anama] / justere/justere ned tenninga ρυθµίζω/επιβραδύνω την ανάϕλεξη [riϑmizǥ/ εpivraðinǥ tin anaflεksi] / (bil) slå/skru på tenninga (trykke på starteren/startknappen) ανοίγω το διακόπτη [aniDžǥ tǥ ðiakǥpti] # ανοίγω τη µίζα [aniDžǥ ti miza] tenningsbryter m. (tenningslås, starter) διακόπτης εκκίνησης, ο [Ǥ ðiakǥptis εkinisis] # µίζα, η [i miza] tenningsinnstilling f.m. (justering av tenninga) ρύθµιση ανάϕλεξης, η [i riϑmisi anaflεksis] tennis m. αντισϕαίριση, η [i andisfεrisi] # τέν(ν)ις, το [tǥ tεnis] # (tennis på gress) τένις σε γκαζόν [tεnis sε gazǥn] / et sett tenis µια παρτίδα/ένα σετ τένις [mja partiða tεnis/εna sεt tεnis] / han overgår oss alle i tennis εξέχει απ' όλους µας στο τένις [εksεçi ap Ǥluz mas stǥ tεnis] tennisball m. µπάλα (του) τένις, η [i bala (tu) tεnis] # µπαλάκι τένις, το [tǥ balaki tenis] tennisbane f.m. γήπεδο τένις, το [tǥ jipεðǥ tεnis] # γήπεδο του τένις, το [tǥ jipεðǥ tu tεnis] tennisspiller m. τενίστας, ο [Ǥ tεnistas] # παίχτης του τένις, ο [Ǥ pεχtis tu tεnis] # f. τενίστρια, η [i tεnistria] # παίχτρια του τένις, η [Ǥ pεχtria tu tεnis] / hun er en fantastisk tennisspiller είναι εξοχή τεννίστρια [inε εksǥçi tεnistria] tennladning m. (fenghette, detonator) εµπύρευµα*, το [tǥ εmbirεvma] # καψούλι, το [tǥ kapsuli] tennplugg m. µπουζί, το [tǥ buzi] # (tennplugg, tennsats) αναϕλεκτήρας, ο [Ǥ anaflεktiras] tennrør n. (tennsats, tennladning, lunte, fenghette, brenstoff, drivstoff) έναυσµα, το [tǥ εnavzma] tennstempel n. (på våpen: tennål, tennstift) επικρουστήρας, ο [Ǥ εpikrustiras] tenor m. τενόρος, ο [Ǥ tεnǥrǥs] # υψίϕωνος, ο [Ǥ ipsifǥnǥs] tenor- (i et høyt toneleie) οξύϕωνος [ǤksifǤnǤs] tent adj. (påtent, påslått, glødende) αναµµένος [amanεnǥs] # αναϕτός [anaftǥs] / lysene var tent/påslått (lysene stod på) τα ϕώτα ήταν αναµµένα [ta fǥta itan anamεna]

5 5 tentamen m. (forprøver, foreløpig eksamen) προκριµατικές εξετάσιες, οι [i prǥkrimatikεs εksεtasis] tenåring m. έϕηβος, ο/η [Ǥ/i εfivǥs] tenårings- (pubertets-, ungdoms-, ungdommelig) εϕηβικός [εfivikǥs] / tenåringsantrekk (ungdomsklær) εϕηβικά ρούχα [εfivika ruχa] teokrat m. (prestevelde) θεοκρατής, ο [i ϑεǥkratis] teokrati n. (prestevelde) θεοκρατία, η [i ϑεǥkratia] teokratisk adj. θεοκρατικός [ϑεǥkratikǥs] teolog m. θεολόγος, ο/η [Ǥ/i ϑεǥlǥDžǥs] teologi m. θεολογία, η [i ϑεǥlǥjia] teologisere v. θεολογώ [ϑεǥlǥDžǥ] teologisk adj. θεολογικός [ϑεǥlǥjikǥs] / teologisk fakultet θεολογική σχολή, η [i ϑεǥlǥjiki sχǥli] teorem n. (matematisk læresetning) θεώρηµα, το [tǥ ϑεǥrima] teoretiker m. (prinsipprytter) θεωρητικός, ο [Ǥ ϑεǥritikǥs] / teoretikeren i partiet ο θεωρητικός του κόµµατος [Ǥ ϑεǥritikǥs tu kǥmatǥs] teoretisk adj. θεωρητικός [ϑεǥritikǥs] / teoretisk opplæring θεωρητική κατάρτιση, η [i ϑεǥritiki katartisi] / teoretiske kunnskaper θεωρητικές γνώσεις [ϑεǥritikεz DžnǤsis] teoretisk adv. (i teorien) θεωρητικά [ϑεǥritika] # ακαδηµαϊκά [akaðimaïka] / rent teoretisk er et klasseløst samfunn mulig θεωρητικά µια αταξική κοινωνία είναι δυνατή [ϑεǥritika mja ataksiki kinǥnia inε ðinati] teori m. θεωρία, η [i ϑεǥria] / analysere en teori inngående (dissekere/plukke fra hverandre en teori) ανατέµνω µια θεωρία [anatεmnǥ mja ϑεǥria] / antikverte juridiske/astronomiske teorier απαρχεωµένες νοµικές/αστρονοιµικές θεωρίες [aparçεǥmεnεz nǥmikεs/astrǥnǥmikεs ϑεǥriεs] / Darwins teori η θεωρία του αρβίνου [i ϑεǥria tu ðarvinu] / framsette en teori διατυπώνω µια θεωρία [ðiatipǥnǥ mja ϑεǥria] : (kaste fram en teori) επιβάλλω µια θεωρία [εpivalǥ mja ϑεǥria] / hennes teori om at det hadde vært innbrudd i huset η θεωρία της πως έγινε διάρρηξη στο σπίτι [i ϑεǥria tis pu εjinε ðiariksi stǥ spiti] / i teorien (teoretisk sett, rent abstrakt) αϕηρηµένα [afirimεna] : i teorien ser en slik regjeringsform ideell ut, men i praksis... αϕηρηµένα ένα τέτοιο πολίτευµα ϕαίνεται ιδεώδες, αλλά στην πράξη... [afirimεna εna tεtiǥ pǥlitεvma fεnεtε iðεǥðεs ala stim braksi] / motsi en teori (tale imot en teori) διαψεύδω θεωρία [ðiapsεvðǥ ϑεǥria] / torpedere en teori (slå bunnen ut av en teori) καταρρίπτω µια θεωρία [katariptǥ mja ϑεǥria] teosof m. θεοσοϕιστής, ο [Ǥ ϑεǥsǥfistis] teosofi m. (rel.) θεοσοϕία, η [i ϑεǥsǥfia] teosofisk adj. θεοσοϕικός [ϑεǥsǥfikǥs] tepause f.m. διάλειµµα εργασίας για τσάϊ, το [tǥ ðjalima εrDžasiaz ja tsai] # διακοπή για τσάι, η [i ðiakǥpi ja tsai] / la oss ta en tepause ας διακόψουµε για τσάι [as ðiakǥpsumε ja tsai] teplantasje m. ϕυτεία τσαγιού, η [i fitia tsaju] tepose m. ϕακελάκι (του) τσαγιού, το [tǥ fakεlaki (tu) tsaju]

6 6 teppe n. τάπητας, ο [Ǥ tapitas] # χαλί, το [tǥ Χali] # (pledd, matte, rye) βελέντζα, η [i vεlεndza] # (deksel, dekken, duk) κάλυµµα, το [tǥ kalima] # (sengeteppe) κλινοσκέπασµα, το [tǥ klinǥskεpazma] # (sceneteppe) αυλαία, η [i avlεa] # (håndlaget/håndknyttet/vevd teppe, kelimteppe) κιλίµι, το [tǥ kilimi] # (slør) πέπλος, ο [Ǥ pεplǥs] / da teppet gikk opp/ned όταν άνοιξε/έκλεισε η αυλαία [Ǥtan aniksε/ εklisε i avlεa] / et slør av røyk/smog hadde lagt seg over byen ένας πέπλος καπνού είχε τυλίξει την πόλη [εnas pεplǥs kapnu içε tiliksi tim bǥli] / la teppet gå ned κατεβάζω/κλείνω την αυλαία [katεvazǥ/klinǥ tin avlεa] teppebanker m. χτυπητήρι χαλιών, το [tǥ Χtipitiri ΧaljǤn] teppebelagt adj. στρωµένος µε χαλί [strǥmεnǥz mε Χali] / ikke teppebelagt άστρωτος [astrǥtǥs] : golvet er ikke teppebelagt το πάτωµα είναι άστρωτο [tǥ patǥma inε astrǥtǥ] terapeut m. θεραπευτής, ο [Ǥ ϑεrapεftis] # f. θεραπεύτρια, η [i ϑεrapεftria] terapeutisk adj. (helsebringende, helbredende) ιαµατικός [iamatikǥs] # θεραπευτικός [ϑεrapεftikǥs] / terapeutisk egenskap (helbredende kraft) ιαµατικότητα, η [i iamatikǥtita] terapi m. (medisinsk behandling) θεραπεία, η [i ϑεrapia] # αγωγή, η [i aDžǥji] # (kur, helbredelse) ίαση, η [i iasi] # (som vitenskapsgren) θεραπευτική, η [i ϑεrapεftiki] / dårlig (dvs. resultatløs) terapi ακατάλληλη θεραπεία, η [i akatalili ϑεrapia] / en virksom terapi (god terapi, en effektiv kur) αποτελεσµατική θεραπεία [apǥtεlεzmatiki ϑεrapia] / gå i terapi (følge et behandlingsopplegg) ακολουθώ µια θεραπεία [akǥluϑǥ mja ϑεrapia] term m. (ord, uttrykk, betegnelse, faguttrykk) όρος, ο [Ǥ ǤrǤs] / tekniske/vitenskapelige termer τεχνικοί/επιστηµονικοί όροι [tεχniki/εpistimǥniki Ǥri] termer m.pl. (badeanstalter, helsebad, kurbad) ιαµατικά λουτρά [iamatika lutra] # θέρµες, οι [i ϑεrmεs] # (varme kilder, termalkilder, termer) θερµικές πηγές, οι [i ϑεrmikεs pijεs] terminal m. (komm.)(sentralstasjon, endestasjon, utgangspunkt) αϕετηρία, η [i afεtiria] terminologi m. (nomenklatur, fagterminologi, sjargong) ονοµατολογία, η [i ǤnǤmatǤlǤjia] # ορολογία, η [i ǤrǤlǤjia] terminologisk adj. ορολογικός [ǤrǤlǤjikǤs] termisk adj. (som har med temperaturforhold eller varme å gjøre) θερµικός [ϑεrmikǥs] termo- (varme-) θερµο [ϑεrmǥ] termodynamikk m. θερµοδυναµική, η [i ϑεrmǥðinamiki] termodynamisk adj. θερµοδυναµικός [ϑεrmǥðinamikǥs] termograf m. (apparat som registrerer temperatur grafisk) θερµόγραϕος, ο [Ǥ ϑεrmǥDžrafǥs] termokjemi m. θερµοχηµεία, η [i ϑεrmǥçimia] termometer n. θερµόµετρο, το [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ] / termometeret gikk opp to streker/ grader (temperaturen steg med to grader) το θερµόµετρο ανέβηκε δυο γραµµές [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ anεvikε ðjǥ Džramεs] / termometeret viser en stigning/et fall i

7 7 temperaturen το θερµόµετρο δείχνει άνοδο/πτώσητης θερµοκρασίας [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ ðiχni anǥðǥ/ptǥsi tis ϑεrmǥkrasias] / termometeret viste i går - 8 o C το θερµόµετρο κατέγραψε χθες 8 ο Κελσίου υπό το µηδέν [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ katεDžrapsε Χϑεs ǤΧtǤ vaϑmus ipǥ tǥ miðεn] termonukleær adj. θερµοπυρηνικός [ϑεrmǥpirinikǥs] termos m. (termosflaske) θερµός, ο [Ǥ ϑεrmǥs] termostat m. θερµοστάτης, ο [Ǥ ϑεrmǥstatis] termostatikk m. θερµοστατική, η [i ϑεrmǥstatiki] termostatisk adj. θερµοστατικός [ϑεrmǥstatikǥs] termoterapi m. (med. varmebehandling) θερµοθεραπεία, η [i ϑεrmǥϑεrapia] terne f.m. (ornit.)(makrellterne) γκλαρόνι, το [tǥ glarǥni] terning m. κύβος, ο [Ǥ kivǥs] # ζάρι, το [tǥ zari] / falske terninger ϕτιαγµένα/ κάλπικα ζάρια [ftjaDžmεna/kaltika zaria] / kaste/riste terninger ρίχνω/κουνώ τα ζάρια [riχnǥ/kunǥ ta zaria] / lage terninger av noe (måle i kubikk, opphøye i tredje potens) κυβίζω [kivizǥ] / skar du brødet i terninger? έκοψες σε κύβους το ψωµί; [εkǥpsεs sε kivus tǥ psǥmi] / spille terning (spille med terninger) παίζω ζάρια [pεzǥ zaria] # παίζω κύβους [pεzǥ kivus] # παίζω µπαρµπούτι [pεzǥ barbuti] / terningen er kastet ο κύβος ερρίϕθη* [Ǥ kivǥs εrifϑi] terpe v. (gnåle) γκρινάζω [grinazǥ] / alltid terpe på det samme (alltid gnåle på den samme gamle visa, tvære ut et emne) αναµασώ/κοπανάω τα ίδια και τα ίδια [anamasǥ/ kǥpanaǥ ta iðja kε ta iðja] terping f.m. (pugging, slit, tortur) παίδεµα, το [tǥ pεðεma] terose f.m. ροδή ινδική, η [i rǥði inðiki] # (duftrose) ροδή εύοσµος, η [i rǥði εvǥzmǥs] terpentin m. νέϕτι, το [tǥ nεfti] terrasse m. ταράτσα, η [i taratsa] # (sokkel) βάθρο, το [tǥ vaϑrǥ] # (steinbenk, steinmur, terrasse for dyrking i skrått terreng) πεζούλι, το [tǥ pεzuli] # πεζούλα, η [i pezula] # (arkit.) αναβαθµίς, ο [Ǥ anavaϑmis] # (dagl.) πεζούλι, το [tǥ pεzuli] / vinrankene vokste i terrasser oppover skråningen (i fjellskråningen lå det vinmarker i terrasser) η πλάγια ήταν γεµάτη πεζούλες µ' αµπέλια [i plaja itan jεmati pεzulεz mambεlia] terrassekultur m. (dyrking i terrrasser, terrassejordbruk) καλλιεργεία σε πεζούλες [kaliεrjia sε pεzulεs] # καλλιεργεία κατά βαθµίδες [kaliεrjia kata vaϑmiðεs] terrassert adj. (terrasseformet, i terrasser) κλιµακωτός [klimakǥtǥs] # πεζουλωτός [pεzulǥtǥs] / terrasserte åkrer κλιµακωτά/πεζουλωτά χωράϕια [klimakǥta/ pεzulǥta ΧǤrafja] terreng n. (grunn, mark, bakke) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] # (område) περιοχή, η [i pεriǥçi] / tape terreng (gå tilbake) χάνω έδαϕος [ΧanǤ εðafǥs] / ujevnheter i terrenget (humper/kuler uregelmessigheter i terrenget) ανωµαλίες του εδάϕους [anǥmaliεs tu εðafus] # εξογκώµατα του εδάϕους [εksǥŋgǥmata tu εðafus] / vinne terreng (gjøre framskritt) κερδίζω έδαϕος [kεrðizǥ εðafǥs] terrengforhold n. (leie, beliggenhet) διαµόρϕωση, η [i ðiamǥrfǥsi] terrengløp n. (idrett) ανώµαλος δρόµος, ο [Ǥ anǥmalǥz ðrǥmǥs]

8 8 territorial adj. εδαϕικός [εðafikǥs] / territorial ekspansjon εδαϕική επέκταση [εðafiki εpεktasi] / territorial integritet εδαϕική ακεραιότητα, η [i εðafiki akεrεǥtita] / territoriale krav εδαϕικές αξιώσεις [εðafikεs aksiǥsis] territorialfarvann n. (kystbelte) αιγιαλίτιδα ζώνη, η [i εjialitiða zǥni] territorium n. (jord, landdskap, terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] # (maktområde, stat, rike) επικράτεια, η [i εpikratia] / forbrytelsen ble begått på gresk territorium το έγκληµα έγινε σε ελληνικό έδαϕος [tǥ εŋglima εjinε sε εlinikǥ εðafǥs] (rike, maktområde, territorium) επικράτεια, η [i εpikratia] / på gresk territirium (innenfor grensene til den greske stat) µέσα στα όρια της ελληνικής επικρατείας [mεsa sta Ǥria tis εlinikis εpikratias] terror m. τρόµος, ο [Ǥ trǥmǥs] # τροµοκρατία, η [i trǥmǥkratia] terrorangrep n. χτύπηµα της τροµοκρατίας, το [tǥ Χtipima tis trǥmǥkratias] # τροµοκρατική επίθεση, η [i trǥmǥkratiki εpiϑεsi] terrorbalanse m. ισορροπία του τρόµου, η [i isǥrǥpia tu trǥmu] terrorhandling f.m. τροµοκρατική ενέργεια, η [i trǥmǥkratiki εnεrjia] terrorisere v. κατατροµοκρατώ [katatrǥmǥkratǥ] # (mobbe, tyrannisere, hundse) αποπαίρνω [apǥpεrnǥ] terrorisering f.m. κατατροµοκράτηση, η [i katatrǥmǥkratisi] terrorisme m. τροµοκρατία, η [i trǥmǥkratia] / utryddelse av terrorismen εξαλείϕω την τροµοκρατία [εksalifǥ tin drǥmǥkratia] terrorist m. τροµοκρατής, ο [Ǥ trǥmǥkratis] / aktiviteten til den nye generasjon av terrorister η δράση της νέας γενιάς τροµοκρατών [i ðrasi tis nεas jεnjas trǥmǥkratǥn] terroristgruppe f.m. τροµοκρατική οµάδα, η [ i trǥmǥkratiki Ǥmaða] / da den første terroristgruppa ble dannet όταν καταρτίστηκε η πρώτη τροµοκρατική οµάδα... [Ǥtan katartistikε i prǥti trǥmǥkratiki Ǥmaða] terrorvelde n. (skrekkvelde) τροµοκρατία, η [i trǥmǥkratia] # κράτος τρόµου, το [tǥ kratǥs trǥmu] terskel m. (dørstokk, psykol. terskel) κατώϕλι, το [tǥ katǥfli] # πρόθυρα, τα [ta prǥϑira] # (begynnelse) αρχή, η [i arçi] / på dødens terskel (i dødens forgård, døden nær) στα πρόθυρα του θανάτου [sta prǥϑira tu ϑanatu] / på terskelen til/ved inngangen til alderdommen στο κατώϕλι των γηραιτών [stǥ katǥfli tǥn jiratiǥn] / vi står på terskelen til en ny tid είµαστε στην αρχή/στο κατώϕλι µιας νέας εποχής [imastε stin arçi stǥ katǥfli mjaz nεas εpǥçis] terte f.m. τούρτα, η [i turta] # (kake, pai) πίτα, το [tǥ pita] # (terte hvor deigen er brettet rundt fyllet, som for eksempel svisketerte, tartelett) δίπλα, η [i ðipla] # σκαλτσούνι, το [tǥ skaltsuni] / kokosterte πάστα µε καρύδα, η [i pasta mε kariða] / lys terte άσπρη πάστα, η [i aspri pasta] tertefin adj. (kresen, pirkete) δύσκολος [ðiskǥlǥs] # (neds. snerpet, overpertentlig) καθωσπρέπει [kaϑǥsprεpi] tesalong m. (konditori) αίθουσα σεβιρίσµατος τσαγιού η γλυκίσµατων, η [i εϑusa sεrvirizmatǥs tsaju i DžlikizmatǤn] teselskap n. (sosial anledning) κοσµικόν τέιον, το [tǥ kǥzmikǥn tεïǥn] # (mottagelse med

9 9 te) δεξίωση τσαγιού, η [i ðεksiǥsi tsaju] teservise n. σερβίτσιο του τσαγιού, το [tǥ sεrvitsiǥ tu tsaju] teskje f.m. (bestikk og målenhet) κολυταλάκι, το [tǥ kutalaki] / med teskje (sparsommelig, med dråpeteller ) µε το σταγονόµετρο [mε tǥ staDžǥnǥmεtrǥ] Tessalia geo. hist. Θεσσαλία, η [i ϑεsalia] tessalisk adj. θεσσαλικός [ϑεsalikǥs] # (språk) θεσσαλός [ϑεsalǥs] test m. εξέταση, η [i εksεtasi] # τεστ, το [tǥ tεst] # (prøve, forsøk) δοκιµή, η [i ðǥkimi] # δοκιµασία, η [i ðǥkimasia] # (kontroll, kontrollprøve) έλεγχος, ο [Ǥ εlεŋχǥs] (prøvestein, kriterium, målestokk) κριτήριο, το [tǥ kritiriǥ] / Binets (intelligens-) test η δοκιµασία (νοηµοσύνης) κατά Binet-Simon [i ðǥkimasia (nǥimǥsinis) kata vinεsimǥn] / det vil være testen på hans troverdighet αυτό θα είναι το κριτήριο της αξιοπιστίας του [aftǥ ϑa inε tǥ kritiriǥ tis aksiǥpistias tu] test- (prøve-, forsøks-) δοκιµαστικός [ðǥkimastikǥs] testament n. (testamente) διαθήκη, η [i ðiaϑiki] / bestride/underkjenne eller omstøte et testament προσβάλλω/ακυρώνω διαθήκη [prǥsvalǥ/akirǥnǥ ðiaϑiki] / Det gamle testamente (G.T.) η Παλαιά ιαθήκη (Π..) [i palεa ðiaϑiki] / Det nye testamente (N.T.) η Καινή ιαθήκη (Κ..) [i kεni ðiaϑiki] : bøkene i Det gamle testamente τα βιβλία της Παλαιάς ιαθήκης [ta vivlia tis palεaz ðiaϑikis] / dø uten å etterlate seg testament πεθαίνω χωρίς διαθήκη [pεϑεnǥ ΧǤris ðiaϑiki] / et håndskrevet testament ιδιόχειρη/ιδιόγραϕη διαθήκη [iðiǥçiri/iðiǥDžrafi ðiaϑiki] / et rettsgyldig testament έγκρυη διαθήκη [εŋgrii ðiaϑiki] / han utelot meg fra testamentet sitt (han tok meg ikke med i testamentet sitt) µε λησµόνησε/ξέχασε στη διαθήκη του [mε lizmǥnisε/ksεχasε sti ðiaϑiki tu] / omstøte et testament (sette et testament ut av kraft) ακυρώνω/καταργώ µια διαθήκη [akirǥnǥ/katarDžǥ mja ðiaϑiki] / oppnå godkjenning av et testament δηµοσιεύω διαθήκη [ðimǥsiεvǥ ðiaϑiki] / opprettelse av et testament (fullbyrdelse av et testament) η εκτέλεση µιας διαθήκης [i εktεlεsi mjaz ðiaϑikis] / sette opp/ skrive testament συντάσσω/κάνω διαθήκη [sindasǥ/kanǥ ðiaϑiki] / signere/underskrive et testament υπογράϕω σε µια διαθήκη [ipǥDžrafǥ sε mja ðiaϑiki] / skjule/ødelegge/hemmeligholde et testament εξαϕανίζω µια διαθήκη [εksafanizǥ mja ðiaϑiki] / testamentet er ekte η διαθήκη είναι αυθεντική [i ðiaϑiki inε afϑεndiki] testamentarving m. (gavemottaker) κληροδόχος, ο [Ǥ klirǥðǥχǥs] testamentere v. (etterlate (iflg. testament)) κληροδοτώ/κληρονοµώ/διαθέτω (µε διαθηκή) [klirǥðǥtǥ/klirǥnǥmǥ/ðiaϑεtǥ (mε ðiaϑiki)] # διαθέτω (µε διαθήκη) [ðiaϑεtǥ (mε ðiaϑiki)] # καταλειπώ (µε διαθηκή) [katalipǥ (mε ðiaϑiki)] # (la, forlate, slippe) αϕήνω [afinǥ] # (overdra, overføre) γράϕω (σε) [DžrafǤ (sε)] # µεταβιβάζω [mεtavivazǥ] # διαθέτω [klirǥðǥtǥ/ðiaϑεtǥ] / han testamenterte eiendelene sine til nevøen sin άϕησε τα υπάρχοντά του στον ανεψιό του [afisε ta iparχǥnda tu stǥn anεpsiǥ tu] / han testamenterte eiendommen/formuen sin til veldedige formål κληρονόµησε την περιουσία του σε ϕιλανθρωπικά ιδρύµατα [klirǥnǥmisε tim pεriusia tu sε filanϑrǥpika iðrimata] / han testamenterte hele formuen sin til sin kone έγραψε όλη την περουσία του στη γυναίκα του [εDžrapsε Ǥli tim bεrusia tu sti jinεka tu] / i sitt testamente satte han av (=han testamenterte) ti millioner til hver av sine

10 10 døtre στη διαθήκη του άϕησε δέκα εκατοµµύρια σε κάθε µια από τις κόρες του [sti ðiaϑiki tu afisε ðεka εkatǥmiria sε kaϑε mja apǥ tis kǥrεs tu] testamentering f.m. (testamentarisk gave) παραχώρηση µε διαθήκη, η [i paraχǥrisi mε ðiaϑiki] # κληροδότηση, η [i klirǥðǥtisi] # κληροδοσία, η [i klirǥðǥsia] / testamenteringen av hans malerier til Nasjonalgalleriet η κληροδοσία των πινάκων του στην Εθνική Πινακοθήκη [i klirǥðǥsia tǥm binakǥn tu stin εϑniki pinakǥϑiki] testator m. (jus) (arvelater, særlig av fast eiendom) διαθέτης, ο [Ǥ ðiaϑεtis] # κληροδότης, ο [Ǥ klirǥðǥtis] teste v. (prøve, prøve ut) δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] # (prøve, overprøve, kontrollere) ελέγχω [εlεŋχǥ] # (undersøke) εξετάζω [εksεtazǥ] / få testet øynene sine/synet sitt εξετάζω τα µάτια µου [εksεtazǥ ta matia mu] / teste bremsene δοκιµάζω τα ϕρένα [ðǥkimazǥ ta frεna] / teste en ny ansiktskrem δοκιµάζω µια νέα κρέµα [ðǥkimazǥ mia nεa krεma] / teste kunnskapene til noen δοκιµάζω τις γνώσεις κάποιου [ðǥkimazǥ tis DžnǤsis kapiu] testikkel m. (vulg. kødd) όρχις*, ο [Ǥ Ǥrçis] # (pl.) όρχεις [Ǥrçis] # ορχίδι, το [tǥ Ǥrçiði], (pl.) ορχίδια [Ǥrçiðia] / testikler (lyske, mannlige kjønnsorganer) αχαµνά, τα [ta aχamna] testikkel- pref. (testikkelformet) ορχεοειδής [ǤrçεǤiðis] testimonium n. (vitnesbyrd, sertifikat) βεβαίωση, η [i vεvεǥsi] testing f.m. (test, prøving, prøve) δοκιµή, η [i ðǥkimi] / testing av innholdet eller renheten i metaller καρατάρισµα το [tǥ katatarizma] # δοκιµή της περιεκτικότητας ή καθαρότητας µετάλλων η [i ðǥkimi tis pεriεktikǥtitas i kaϑarǥtitaz mεtalǥn] testpilot m. (prøveflyger) δοκιµαστής (αεροπλάνου), ο [Ǥ ðǥkimastis (aεrǥplanu)] # πιλότος δοκιµαστής, ο [Ǥ pilǥtǥz-ðǥkimastis] testprogram n. (forsøksprosjekt, pilotprosjekt) δοκιµαστικό πρόγραµµα, το [tǥ ðǥkimastikǥ prǥDžrama] tet m. (ledelse) κεϕάλι, το [tǥ kεfali] / i teten επί κεϕαλής [εpi kεfalis] : han/hun er i tet είναι επικεϕαλής [inε εpikεfalis] / han/hun har teten έχει το κεϕάλι [εçi tǥ kεfali] tetne v. (tetne til, hope seg opp, bygge seg opp) δυναµώνω [ðinamǥnǥ] / trafikken tetner til η κυκλοϕορία δυναµώνει [i kiklǥfǥria ðinamǥni] tett adj. συχνός [siχnǥs] # πυκνός [piknǥs] # (tjukk, ugjennomtrengelig) δασύς [ðasis] # (kvelende, varm, tung) βαρύς [varis] # (tilstoppet) βουλωµένος [vulǥmεnǥs] / bli tett (vokse seg tett) δασώνω [ðasǥnǥ] : rosebuskene er blitt tette (og klungrete) δάσωσαν οι τριανταϕυλλιές [ðasǥsan i triandafiljεs] / det er tett her inne (det er tung luft her inne) η ατµόσϕαιρα είναι βαριά έδω µέσα [i atmǥsfεra inε varia εðǥ mεsa] / gå tett (tette seg, tilstoppe(s)) µπουκώνω [bukǥnǥ] : oppvaskkummen gikk tett av skitt ο νεροχύτης µπούκωσε από τη βρώµα [Ǥ nεrǥçitiz bukǥsε apǥ ti vrǥma] / jeg er tett i nesen η µύτη µου είναι βουλωµένη [i miti mu inε vulǥmεni] / tett løvverk δασύ ϕύλλωµα [ðasi filǥma] / tett skog πυκνό δάσος [piknǥ ðasǥs] tettbebyggelse m. (boligområde, utbygd område) κατοικοµένη περιοχή, η [i katikǥmεni pεriǥçi]

11 11 tettbygd adj. (velbygd, velproporsjonert, kraftig) γεροδεµένος [jεrǥðεmεnǥs] # γεροκαµωµένος [jεrǥkamǥmεnǥs] # εύσωµος [εfsǥmǥs] / en tettbygd mann γεροδεµένος άντρας [jεrǥðεmεnǥs andras] tette v. (tette igjen, barrikadere, blokkere) αποϕράζω [apǥfrazǥ] # (stappe, tilstoppe, plugge, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] # ϕράζω [frazǥ] # κλείνω [klinǥ] # (kitte, om båt: kalfatre, dikke, tette natene, om båt eller tønne: beke) καλαϕατίζω [kalafatizǥ] / tette et hull βουλώνω µια τρύπα [vulǥnǥ mja tripa] / tette igjen en lekkasje κλείνω µια διαρροή [klinǥ mja ðiarǥï] / tette igjen/sperre åpningen til en grotte/en huleinngang κλείνω την είσοδο µιας σπηλιάς [klinǥ tin isǥðǥ mjas spiljas] / tette (igjen) på nytt ξαναβουλώνω [ksanavulǥnǥ] tetthet f.m. (ugjennomtrengelighet) δασύτητα, η [i ðasitita] tettpakket adj. (stuvende fullt, fylt tilt rengsel) γεµάτος [jεmatǥs] / plassen var tettpakket med biler η πλατεία ήταν γεµάτη αυτοκίνητα [i platia itan jεmati aftǥkinita] / salen var tettpakket med folk η αίθουσα ήταν γεµάτη κόσµο [i εϑusa itan jεmati kǥzmǥ] tetting f.m. (tilstopping, blokkering, sperring) απόϕραξη, η [i apǥfraksi] # (blokkering, stopping, plugging, korking, forsegling) βούλωµα, το [tǥ vulǥma] tettsittende adj. (ettersittende, trang) εϕαρµοστός [εfarmǥstǥs] # (åletrang) κολλητός [kǥlitǥs] # (sittende nær inntil hverandre) κοντά κοντά [kǥnda-kǥnda] / han hadde tettsittende øyne τα µάτια του ήταν κοντά κοντά [ta matja tu itan kǥnda-kǥnda] tevarmer m. (hette) κουκούλα τσαγερού, η [i kukula tsajεru] tevling f.m. (konkurranse, eksaminasjon) διαγωνισµός, ο [Ǥ ðiaDžǥnizmǥs] # (kappestrid, det å måle seg/krefter med noen) αναµέτρηση, η [i anamεtrisi] Thailand geo. Ταϋλάνδη, η [i tailanði] thai m. (språk) ταϋλανδικά, τα [ta tailanðika] # ταϋλανδέζικα, τα [ta tailanðεzika] thailandsk adj. ταϋλανδέζικος, τα [ta tailanðεzikǥs] # ταϋλανδικός, τα [ta tailanðikǥs] thailender m. Ταϋλανδός, ο [i tailanðǥs] # (thaikvinne) Ταϋλανδή, η [i tailanði] # Ταϋλανδέζα, η [i tailanðεza] Thales gr. mannsnavn Θαλής, ο [Ǥ ϑalis] thebaner m. (hist.) m. Θηβαίος, ο [Ǥ ϑivεǥs] # f. Θηβαία, η [i ϑivεa] thebansk adj. (hist.) Θηβαϊκός [ϑivaïkǥs] Theben hist. geo. Θήβα, η [i ϑiva] Themis rettferdighetens gudinne i gr. myt. Θέµιδα, η [i ϑεmiða] Themistokles gr. mannsnavn Θεµιστοκλής, ο [Ǥ ϑεmistǥklis] Theodor mannsnavn Θεόδωρος, ο [Ǥ ϑεǥðǥrǥs] Theopdora kvinnenavn Θεοδώρα, η [i ϑεǥðǥra] # Θοδώρα, η [i ϑǥðǥra] Theodorik mannsnavn Θεοδώρα, η [i ϑεǥðǥra] Theodosius gr. mannsnavn Θεοδώριχος, ο [Ǥ ϑεǥðǥriχǥs] Thermopylene geo. Θερµοπύλες, οι [i ϑεrmǥpilεs] Thesevs gr. sagnskikkelse Θησέας, ο [å ϑisεas] Thessalonike geo. hist. (Saloniki) Θεσσαλονίκη, η [i ϑεsalǥniki] thessalonikisk adj. θεσσαλονικιός [ϑεsalǥnikiǥs] Thetis gr. mytol. Θετίδα, η [i ϑεtiða]

12 12 Thomas gr. mannsnavn Θωµάς, ο [Ǥ ϑǥmas] / den tvilende Thomas (Thomas tvileren) ο άπιστος Θωµάς [Ǥ apistǥs ϑǥmas] thorium n. (kjem.: radioaktivt grunnstoff) θόριο, το [tǥ ϑǥriǥ] thriller m. (skrekkhistorie, grøsser) µυθιστόρηµα αγωνίας και τρόµου, το [tǥ miϑistǥrima aDžǥnias kε trǥmu] Thukydid gr. historiker 5. årh. f.kr. Θουκυδίδης, ο [Ǥ ϑukiðiðis] ti tallord δέκα [ðεka] / (i) de første ti dagene av mai το πρώτο δεκαήµερο του Μάη [tǥ prǥtǥ ðεkaïmεrǥ tu mai] / hjerter ti το δέκα κούπα [tǥ ðεka kupa] / sånn cirka ti (et titall) καµιά δεκαριά [kamja ðεkaria] : sånn cirka ti unger (et titall barn) καµιά δεκάρια παιδιά [kamja ðεkaria pεðja] / ti minutters utsettelse/forsinkelse δεκάλεπτη καθυστέρηση [ðεkalεpti kaϑistεrisi] / ti og ti sammen ((inndelt) i tiergrupper, i tiere) κατά δεκάδες [kata ðεkaðεs] / ti til en δέκα προς ένα [ðεka prǥs εna] / ti timers δεκάωρος [ðεkaǥrǥs] : ti timers forsinkelse δεκάωρη καθυστέρηση [ðεkaǥri kaϑistεrisi] / ti tusen δέκα χιλιάδες [ðεka çiljaðεs] Tibet geo. Θιβέτ, το [tǥ ϑivεt] tibetaner m. Θιβετιανός, ο [Ǥ ϑivεtjanǥs] tibetansk adj. θιβετιανός [ϑivεtjanǥs] # (språket) θιβετιανά, τα [ta ϑivεtjana] / det tibetanske språk η θιβετιανή γλωσσα [i ϑivεtjani DžlǤsa] tid m.f. χρόνος, ο [Ǥ ΧrǤnǤs] # καιρός, ο [Ǥ kεrǥs] # διάστηµα, το [tǥ ðjastima] # (tidsrom, tidsutstrekning, varighet) διάρκεια χρόνου, η [i ðjarkia ΧrǤnu] # (tidsalder, epoke) εποχή, η [i εpǥçi] / alt til sin tid (alt til sin tid og makrellen i august) κάθε πράγµα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο [kaϑε praDžma stǥŋ kεrǥ tu kε Ǥ kǥljǥs tǥn avDžustǥ] / andre tider, andre skikker (tidene forandrer seg og vi med dem) άλλα χρόνια άλλα ήθη [ala ΧrǤnia ala iϑi] / bortkastet tid (sløsing med tid) σπατάλη χρόνου, η [i spatali ΧrǤnu] : det er fullstendig bortkastet tid είναι καθαρή σπατάλι χρόνου [inε kaϑari spatali ΧrǤnu] / bruke lang tid (trekke ut, ta lang tid) αργώ [arDžǥ] # µε παίρνει πολλή ώρα [mε pεrni pǥli Ǥra] : bruker du lang tid på å kle på deg? αργείς να ντυθείς; [narjiz na diϑis] / bruke tid (forbruke tid) δαπανώ καιρό [ðapanǥ kεrǥ] / bruke tid på αϕιερώνω χρόνο σε [afiεrǥnǥ ΧrǤnǤ sε] : bruke tida si på festing og rangling πέρνω τον καιρό µου µε γλέντια [pεrnǥ tǥŋ gεrǥ mu mε Džlεndia] : han bruker mye tid på å forbedre fransken sin αϕιερώνει πολύ χρόνο στη βελτίωση των γαλλικών του [afiεrǥni pǥli ΧrǤnǤ sti vεltiǥsi tǥŋ galikǥn du] : jeg bruker all mi tid på lesing δίνω όλο το χρόνο µου στο διάβασµα [ðinǥ ǤlǤ tǥ ΧrǤnǤ mu stǥ ðjavazma] / bruke tida godt (utnytte tida godt) αξιοποιώ το χρόνο µου [aksiǥpjǥ tǥ ΧrǤnǤ mu] # εκµεταλλεύοµαι το χρόνο µου καλά [εkmεtalεvǥmε tǥ ΧrǤnǤ mu kala] / det er på tide/på høy tid du kommer i gang med arbeidet/med studiene dine for alvor καιρός πια να καταπιαστείς σοβαρά µε τη δουλειά σου/µε τις σπουδές σου [kεrǥs pja na katapjastis sǥvara mε ti ðulja su/mε tis spuðεs su] : det er tid for/på tide/på høy tid (å) καιρός είναι (να) [kεrǥs inε (na)] # καιρός να.. [kεrǥs na] # ήρθε η ώρα [irϑε i Ǥra] : det er tid for handling (det er på tide å gjøre noe) είναι ώρα για δράση [inε Ǥra ja ðrasi] / det får/vil tida vise θα το δείξει ο καιρός [ϑa tǥ ðiksi Ǥ kεrǥs] : det kan bare tida vise/gi svar på µόνο ο

13 13 χρόνος θα το δείξει [mǥnǥ Ǥ ΧrǤnǤs ϑa tǥ ðiksi] / det tar tid å θέλεις καιρό να [ϑεlis kεrǥ na] / det var på høy tid/på tide å καιρός ήταν να [kεrǥs itan na] / det var på tide! καιρός ήταν! [kεrǥs itan] : jeg har fått meg jobb! - det var (sannelig) på tide έπιασα δουλειά! καιρός ήταν! [εpjasa ðulia - kεrǥs itan] / det vil ta tid θα πάρει χρόνο [ϑa pari ΧrǤnǤ] / etter kort tid (litt seinere) µετά από λίγο καιρό [mεta apǥ liDžǥ kεrǥ] / ettersom tida går, vil den ta seg opp/vokse seg sterkere όσο περνάει ο καιρός θα µεγαλώνει η ορµή της [ǤsǤ pεrnai Ǥ kεrǥs ϑa mεDžalǥni i Ǥrmi tis] / finne tid til (få tid til) βρίσκω το χρόνο να κάµω κάτι [vriskǥ tǥ ΧrǤnǤ na kamǥ kati] / for en tid tilbake (for en stund siden) πριν από λίγο καιρό [prin apǥ liDžǥ kεrǥ] / for tiden (nå, for øyeblikket) για την ώρα [ja tin Ǥra] # επί του παρόντος [εpi tu parǥndǥs] # forsøke å vinne tid (hale ut tida, sitte på gjerdet) καιροσκοπώ [kεrǥskǥpǥ] / fra tid til annen (nå og da, av og til, svært ofte) από καιρό σε καιρό [apǥ kεrǥ sε kεrǥ] # κατά διαστήµατα [kata ðiastimata] # κατά καιρούς [kata kεrus] # κάθε τόσο [kaϑε tǥsǥ] : fra tid til annen nippet han til ouzoen sin από καιρό σε καιρό κουτσόπινε λιγάκι ούζο [apǥ kεrǥ sε kεrǥ kutsǥpinε liDžaki uzǥ] : jeg ser han fra tid til annen τον βλέπω κατά διαστήµατα [tǥn vlεpǥ kata ðiastimata] / følge med i tiden συµβαδίζω µε την εποχή µου [simvaðizǥ mε tin εpǥçi mu] / få tid til (finne tid til) βρίσκω το χρόνο να κάµω κάτι [vriskǥ tǥ ΧrǤnǤ na kamǥ kati] / få/ ha tid til ξαδειάζω [ksaðiazǥ] : jeg fikk/hadde ikke tid til å vanne hagen δεν ξάδειασα να ποτίσω τον κήπο [ðεn ksaðiasa na pǥtisǥ tǥŋ kipǥ] / få tida til å gå (fordrive tida) πέρνω το καιρό µου [pεrnǥ tǥ kεrǥ mu] # βγάζω καιρό [vDžazǥ kεrǥ] # (dagl.)(slå i hjel tida) κοτώνω την ώρα µου [skǥtǥnǥ tin Ǥra mu] / ha tid αδειάζω [aðiazǥ] # έχω χρόνο [εχǥ ΧrǤnǤ] : ha dårlig tid (ha hastverk) βιάζοµαι [vjazǥmε] # (være i tidsnød. være presset med hensyn til tid) είµαι ζορισµένος από την άποψη χρόνου [imε zǥrizmεnǥs apǥ tin apǥpsi ΧrǤnu] : ha god tid (ha rommelig tid) έχω επαρκή χρόνο [εχǥ εparki ΧrǤnǤ] # (ha fri) είµαι εύκαιρος [imε εfkεrǥs] # (ha tid til overs, ha god tid, ha fri) ευκαιρώ [εfkεrǥ] : de hadde god til til å forberede seg είχαν επαρκή χρόνο για να προετοιµασθούν [iχan εparki ΧrǤnǤ ja na prǥεtimasϑun] : hvis du har ti minutt til overs (hvis du kan avse ti minutt) αν ευκαιρήσεις δέκα λεπτά [an εfkεrisiz ðεka lεpta] : jeg hadde ikke tid til å gå og besøke han δεν ευκαίρησα να πάω να τον ιδώ [ðεn εfkεrisa na paǥ na tǥn iðǥ] : når jeg har god tid, liker jeg å όταν είµαι εύκαιρος µου αρέσει να... [Ǥtan imε εfkεrǥz mu arεsi na] / ha gode tider (leve godt) την περνάω ζεύκι [tim bεrnaǥ zεfki] / ha tid for/til å έχω χρόνο για/να [εχǥ ΧrǤnǤ ja/na] # ευκαιρώ/αδειάζω να [εfkεrǥ / aðjazǥ na] : jeg har ikke tid δεν µε παίρνει η ώρα/ο καιρός [ðεn mε pεrni i Ǥra/Ǥ kεrǥz] / hale ut tida (prøve å vinne tid, nøle med hensikt) καθυστερώ σκόπιµα [kaϑistεrǥ skǥpima] # (forsøke å vinne tid, sitte på gjerdet) καιροσκοπώ [kεrǥskǥpǥ] / har du (litt ledig) tid i morgen? θα έχεις ελεύθερο χρόνο αύριο; [ϑa εçis εlεfϑεrǥ ΧrǤnǤ avriǥ] / hvor lang tid tok det/vil det ta å bli ferdig? πόσον καιρό έκανες/ θα κάνεις να τελειώσεις; [pǥsǥn gεrǥ εkanεs/ϑa kaniz na tεliǥsis] / i ei tid som ligger langt tilbake (i en fjern fortid) σε πολύ παλιά χρόνια [sε pǥli palja ΧrǤnia] #

14 14 σε πολύ παλιά εποχή [sε pǥli palja εpǥçi] / i gammel tid (i antikken) στην αρχαιότητα [stin arçεǥtita] / i lengre tid από µακρού [apǥ makru] # από πολύ καιρό [apǥ pǥli kεrǥ] : jeg har i lengre tid villet snakke med deg ήθελα από πολύ καιρό να σου µιλήσω [iϑεla apǥ pǥli kεrǥ na su milisǥ] / i rett tid (i rette øyeblikk, hurtig) έγκαιρος [εŋgεrǥs] # (i tide, innen tidsfristen) εµπρόθεσµος [εmbrǥϑεzmǥs] # (i tide, til rett/avtalt tid) εγκαίρως [εŋgεrǥs] # έγκαιρα [εŋgεra] # (i tide, beleilig, betimelig) καίριος [kεriǥs] : advare noen i tide προειδοποιώ κάποιον εγκαίρως [prǥiðǥpiǥ kapiǥn εŋgεrǥs] : alt vil være klart i tide/i god tid/til rett tid όλα θα είναι έτοιµα εγκαίρως [Ǥla ϑa inε εtima εŋgεrǥs] : en inngripen i rett tid µια καίρια παρέµβαση [mja kεria parεmvasi] : hjelp i rett tid/i rette øyeblikk έγκαιρη βοήθεια [εŋgeri vǥiϑia] : et ord i rett tid εµπρόθεσµη δήλωση [εmbrǥϑεzmi ðilǥsi] / i vår tid (i vår tidsalder) στην εποχή µας [stin εpǥçi mas] / jeg hadde ikke tid til å skrive til han δεν είχα ευκαιρία να του γράψω [ðεn iχa εfkεria na tu DžrapsǤ] / jeg har massevis av/rikelig med tid έχω µπόλικη ώρα [εχǥ bǥliki Ǥra] / kaste bort/sløse bort tida (drive dank) χάϕτω/βαράω µύγες [ΧaftǤ/varaǤ mijεs] : han kaster ikke bort tida δε χάϕτει µάγες [ðε Χafti mijεs] / korrekt tid (nøyaktig tid) η ακριβής ώρα [i akrivis Ǥra] / lang tid (lenge) πυλύς καιρός [pǥlis kεrǥs] : det tok lang tid έκανα πολύ καιρό [εkana pǥli kεrǥ] / med tid og stunder (med tiden, når den tid kommer) µε τον καιρό [mε tǥŋ gεrǥ] / når den tid kommer (med tiden, i rett tid) εν καιρώ τω δεόντι* [εŋ gεrǥ tǥ ðεǥndi] # εν καιρῴ [εŋ gεrǥ] / når jeg får tid/anledning (når det passer meg) όταν έχω ευκαιρία [Ǥtan εχǥ εfkεria] / prøve å vinne tid προσπαθώ να κερδίσω χρόνο [prǥspaϑǥ na kεrðisǥ ΧrǤnǤ] / på den tid (i den perioden) εκείνη την εποχή [εkini tin εpǥçi] / på denne tida (av døgnet etc.) τέτοια ώρα [tεtia Ǥra] / på ei uhøvelig tid (på galt tidspunkt) παράκαιρα [parakεra] / på feil sted og tid (ubeleilig) εκτός τόπου και χρόνου [εktǥs tǥpu kε ΧrǤnu] / (rette) tida for (rette tidspunktet for) ώρα για [Ǥra ja] : dette er ikke (rette) tida for stridigheter δεν είναι ώρα αυτή για διαµάχες [ðεn inε Ǥra afti ja ðiamaçεs] / på Napoleons tid τον καιρό του Ναπολέοντα [tǥŋ gεrǥ tu napǥlεǥnda] : på Sokrates tid την εποχή του Σωκράτη [tin εpǥçi tu sǥkrati] / som tida går! (som tiden flyr!) πως διαβαίνει/περνάει ο χρόνος! [pǥz ðiavεni/pǥs pεrnai Ǥ ΧrǤnǤs] # πως περνά η ώρα! [pǥs pεrna i Ǥra] / spare tid (vinne tid) κερδίζω χρόνο [kεrðizǥ ΧrǤnǤ] # κάνω οικονοµία χρόνου [kanǥ ikǥnǥmia ΧrǤnu] / ta lang tid (trekke ut, bruke lang tid) αργώ [arDžǥ] # µε παίρνει πολλή ώρα [mε pεrni pǥli Ǥra] / tid og sted τόπο και χρόνο [dǥpǥ kε ΧrǤnǤ] : fastsette tid og sted for et nytt møtet ορίζω τον τόπο και χρόνο µιας νέας συνάντησης [ǤrizǤ tǥn dǥpǥ kε ΧrǤnǤ mjaz nεas sinandisis] / tida arbeider for oss ο χρόνος δουλεύει για µας [Ǥ ΧrǤnǤz ðulεvi ja mas] / tida går οι καιροί περνούν [i kεri pεrnun] # ο χρόνος παρέρχεται [Ǥ ΧrǤnǤs parεrçεtε] : den tilmålte tida gikk uten at noe ble gjort η προθεσµία πέρασε άπρακτη [i prǥϑεzmia pεrasε aprakti] : tida går (så) fort (det holder på å bli seint) παρνάει η ώρα [pεrnaï i Ǥra] : så sakte tida går! πόσο αργά περνάει η ώρα [pǥsǥ arDža pεrnaï i Ǥra] / tida har løpt fra deg, kamerat! (du har gått ut på dato,

15 15 kompis!) είσαι καθυστερηµένος, ϕίλε µου! [isε kaϑistεrimεnǥs filε mu] / tiden leger alle sår χρόνος γιατρεύει όλους τους καϋµούς [Ǥ ΧrǤnǤz jatrεvi Ǥlus tus kaïmus] # ο χρόνος είναι (µεγάλος) γιατρός [Ǥ ΧrǤnǤs inε (mεDžalǥz) jatrǥs] # (tiden hjelper henne å glemme, hun glemmer det/kommer nok over det med tid og stunder) θα ξεχάσει µε τον καιρό [ϑa ksεχasi mε tǥŋ gεrǥ] / tidens gang (tidens løp) το διάβα του χρόνου [tǥ ðjava tu ΧrǤnu] / til avtalt tid στον καθορισµένο χρόνο [stǥŋ gaϑǥrizmεnǥ ΧrǤnǤ] / til rett tid (i tide, til rett/avtalt tid) εγκαίρως [εŋgεrǥs] # έγκαιρα [εŋgεra] / til sin tid (i sin tur, i tur og orden) σε εύθετο χρόνο [sε εfϑεtǥ ΧrǤnǤ] / tilmåling av tid προσµέτρηση χρόνου [prǥzmεtrisi ΧrǤnu] / vi har inga tid å miste δεν έχοµε καιρό για χάσιµο [ðεn εχǥmε kεrǥ ja ΧasimǤ] / vi lever i ei turbulent tid ζούµε σε περίοδο αναταραχής [zumε sε pεriǥðǥ anataraçis] tidagersperiode f.m. δεκαήµερο, το [tǥ ðεkaïmεrǥ] tidels adj. (tiende) δέκατος [ðεkatǥs] tidevann n. (flo og fjære) παλίρροια, η [i paliria] tidevannsbølge f.m. παλιρροϊκό κύµα, το [tǥ palirǥikǥ kima] tidlig adj. πρόωρος [prǥǥrǥs] # (fra en tidlig epoke, tidlig moden, for tidlig, grytidlig) πρώιµος [prǥimǥs] / en tidlig død πρόωρος θάνατος [prǥǥrǥs ϑanatǥs] / en tidlig frokost ένα πρώιµο πρωινό [εna prǥimǥ prǥinǥ] / et av komponistens tidlige verker ένα από τα πρώιµα έργα του συνθέτη [εna apǥ ta prǥima εrDža tu sinϑεti] / for tidlig (førtidig) πρόωρος [prǥǥrǥs] : for tidlig fødsel πρόωρος τοκετός, ο [Ǥ prǥǥrǥs tǥkεtǥs] / tidlig moden frukt πρώιµος καρπός [prǥimǥs karpǥs] tidlig adv. ενωρίς [εnǥris] # νωρίς [nǥris] # απονωρίς [apǥnǥris] # µπονόρα [bǥnǥra] / for tidlig πολύ νωρίς [pǥli nǥris] / som regel kommer han tidlig γενικά έρχεται νωρίς [jεnika εrçεtε nǥris] / tidlig om/på morgenen αποταξύ [apǥtaksi] # (grytidlig) αυγή αυγή [avji-avji] / tidlig på ettermiddagen κατά το αποµεσήµερο [kata tǥ apǥmεsimεrǥ] # νωρίς το απόγευµα [nǥris tǥ apǥjεvma] / tidlig på seksti- /sytti-/åttitallet στις αρχές της δεκαετία του '60/'70/'80 [stis arçεs tiz ðεkaεtias tu εksinda/εvðǥminda/ǥDžðǥnda] / tidlig på vinteren στις αρχές του χειµώνα [stis arçεs tu çimǥna] / være tidlig ute (være på forskudd (med noe), bli ferdig/komme tidligere enn beregnet) τελειώνω/ϕτάνω νωρίτερα [tεliǥnǥ/ftanǥ nǥritεra] tidligere adj. πρώην [prǥïn] # τέως [tεǥs] # (forrige) αλλότινος [alǥtinǥs] / tidligere dato (for tidlig dato, antedatering) προγενέστερη ηµεροµηνία, η [i prǥjεnεstεri imεrǥminia] : sette en tidligere dato på (antedatere) προχρονολογώ [prǥχrǥnǥlǥDžǥ] / tidligere tider πρώτοι χρόνοι, οι [i prǥti ΧrǤni] # πρώιµη χρόνοι, οι [i prǥimi ΧrǤni] # παλαιοί χρόνοι οι [i palεï ΧrǤni] # προγενέστεροι χρόνοι οι [i prǥjεnεstεri ΧrǤni] : i tidligere tider (i gamle dager) σε άλλους χρόνους [sε alus ΧrǤnus] / tilhøre en tidligere periode (en annen tid) ανήκω σε παλαιότερη εποχή [anikǥ sε palεǥtεri εpǥçi] tidligere adv. (på et tidligere tidspunkt) (ε)νωρίτερα [(ε)nǥritεra] # (foregående) προηγουµένως [prǥïDžumεnǥs] # (eks) πρώην [prǥin] # (før) αρχύτερα [arçitεra] # (i tidligere tider, før) άλλοτε [alǥtε] # παλαιότερα [palεǥtεra] / en time tidligere µια ώρα αρχύτερα [mia Ǥra arçitεra] / han var tidligere politimann ήταν κάποτε

16 16 αστυνοµικός [itan kapǥtε astinǥmikǥs] / tidligere en gang (en gang i fortida) άλλοτε [alǥtε] / tidligere møtte jeg han ofte κάποτε τον έβλεπα συχνά [kapǥtε εvlεpa siχna] / tidligere røykte jeg, men... άλλοτε κάπνιζα άλλα... [alǥtε kapniza ala] / vi vil være/blir ferdige tidligere (før det, innen den tid) θα έχουµε τελειώσι νωρίτερα [ϑa εχumε tεljǥsi nǥritεra] tidligst sup. adv. το νωρίτερο [tǥ nǥritεrǥ] tidløs adj. άχρονος [aχrǥnǥs] # αιώνος [εǥnǥs] # (uoppløselig, varig) ακατάλυτος [akatalitǥs] / tidløst mysterium αιώνο µυστήριο, το [tǥ εǥnǥ mistiriǥ] / tidløs skjønnhet ακατάλυτη οµορϕιά, η [i akataliti ǤmǤrfja] tidsalder m. εποχή, η [i εpǥçi] # (alder, århundre, evighet) αιώνας, ο [Ǥ εǥnas] / begynnelsen på en ny tidsalder η απαρχή µιας καινούργιας εποχής [i aparçi mjas kεnurjas εpǥçis] tidsbegrensning m. (termin, frist) προθεσµία, η [i prǥϑεzmia] / uten tidsbegrensning απρόθεσµος [aprǥϑεzmǥs] tidsbegrep m. (tidsoppfatning) αίσθηση του χρόνου, η [i εsϑisi tu ΧrǤnu] / ikke ha noe begrep om tid δεν έχω αίσθηση του χρόνου [ðεn εχǥ εsϑisi tu ΧrǤnu] tidsbesparelse m. εξοικονόµηση χρόνου, η [i εksikǥnǥmisi ΧrǤnu] # οικονoµία χρόνου, η [i ikǥnǥmia ΧrǤnu] tidsbesparende adj. εξοικονόµησης χρόνου [εksikǥnǥmisis ΧrǤnu] / en tidsbesparende metode µέθοδος εξοικονόµησης χρόνου [mεϑǥðǥs εksikǥnǥmisis ΧrǤnu] / en tidsbesparende prosess διαδικασία που επιτρέπει οικονοµία χρόνου [ðiaðikasia pu εpitrεpi ikǥnǥmia ΧrǤnu] tidsbrannrør n. (mil. tempererings(brann)rør) εγκαιροϕλεγής σωλήνας, ο [Ǥ εŋgεrǥflεjis sǥlinas] tidsbryter m. (koblingsur) χρονοδιακόπτης, ο [Ǥ ΧrǤnǤðiakǤptis] tidsfordriv n. (sysselsetting) απασχόληση για να πέρνα η ώρα, η i [apasχǥlisi ja na pεrna i Ǥra] # (atspredelse, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # (forlystelse, rekreasjon, avkobling) αναψυχή, η [i anapsiçi] / denne leika vil være et morsomt tidsfordriv for barnet (vil gi barnet mye glede) το παιχνιδάκι αυτό θα προσϕέρει ευχάριστη απασχόληση στο παιδί [tǥ pεχniðaki aftǥ ϑa prǥsfεri εfχaristi apasχǥlisi stǥ pεði] tidsforløp n. παρέλευση, η [i parεlεfsi] tidsforskjell m. διαϕορά ώρας, η [i ðiafǥra Ǥras] / tidsforskjellen mellom Hellas og Norge η διαϕορά ώρας στην Ελλάδα και (σ)τη Νορβηγία [i ðiafǥra Ǥras stin εlaða kε (s)ti nǥrvijia] tidsfrist m. (frist, siste frist, deadline) διορία, η [i ðiǥria] # προθεσµία, η [i prǥϑεzmia] / hvis tidsfristen går ut/utløper αν παρέλθει η προθεσµία [an parεlϑi i prεϑεzmia] / innen tidsfristen (i /til rett tid) εµπρόθεσµος [εmbrǥϑεzmǥs] : en søknad som er levert innen tidsfristen/søknadsfristen εµπρόθεσµη αίτηση [εmbrǥϑεzmi εtisi] / med korte idsfrister µε πιεστικές προθεσµίες [mε piεstikεs prǥϑεzmiεs] / overholde en tidsfrist (fullføre noe/bli ferdig med noe innen fristen/i tide) τελειώνω κάτι εµπρόθεσµα [tεliǥnǥ kati εmbrǥϑεzma]

17 17 tidsinnstilt adj. βραδυϕλεγής [vraðiflεjis] # εγκαιροϕλεγής [εŋgεrǥflεjis] # (innstilt med tidsur/utløsermekanisme) ωρολογιακός [ǤrǤlǤjiakǤs] / ei tidsinnstilt bombe βραδυϕλεγής /εγκαιροϕλεγής βόµβα [vraðiflεjis/εŋgεrǥflεjis vǥmva] # ωρολογιακή βόµβα [ǤrǤlǤjaki vǥmva] tidsintervall n. (tidsrom) διάστηµα χρόνου, το [tǥ ðjastima ΧrǤnu] tidslengde f.m. (tidsspenn) έκταση του χρόνου, η [i εktasi tu ΧrǤnu] tidsnok adv. (i tide) έγκαιρα [εŋgεra] # εγκαίρως [εŋgεrǥs] / bare han kommer tidsnok! αρκεί να ϕτάσει έγκαιρα! [arki na ftasi εŋgεra] tidsperiode f.m. (tidsrom) χρονική περίοδος, η [i ΧrǤniki pεriǥðǥs] tidspunkt n. στιγµή, η [i stiDžmi] # (fastsatt tid) καθορισµένη ώρα, η [i kaϑǥrizmεni Ǥra] # χρόνος, ο [Ǥ ΧrǤnǤs] # (før regulært tidspunkt, før vanlig tid) πριν από την κανονική στιγµή [prin apǥ tiŋ ganǥniki stiDžmi] / gunstig tidspunkt (det rette øyeblikk, velvalgt/passelig/rimelig tidspunkt)) προσϕορή στιγµή, η [i prǥsfǥri stiDžmi] # κατάλληλη στιγµή, η [i katalili stiDžmi] # κατάλληλος χρόνος, ο [Ǥ katalilǥs ΧrǤnǤs] / hvilket tidspunkt passer best for deg? τι ώρα σε βολεύει; [ti Ǥra sε vǥlεvi] / på et beleilig (høvelig) tidspunkt σε κατάλληλη ώρα [sε katalili Ǥra] / på et bestemt tidspunkt σε ορισµένο χρόνο [sε ǤrizmεnǤ ΧrǤnǤ] / på et hvilket som helst tidspunkt οποιαδήποτε στιγµή [ǤpiaðipǤtε stiDžmi] / på et tidligere tidspunkt (før, tidligere) σε προγενέστερο χρόνο [sε prǥjεnεstεrǥ ΧrǤnǤ] / på et ubeleilig (uheldig, uhøvelig, vanskelig) tidspunkt σε ακατάλληλη ώρα [sε akatalili Ǥra] / på et ukjent tidspunkt σε ανύποπτο χρόνο [sεr anipǥptǥ ΧrǤnǤ] / på feil tidspunkt παράκαιρα [parakεra] # ακαίρως [akεrǥs] # (utenom sesongen, for tidlig) εκτός χρόνου [εktǥs ΧrǤnu] tidsrom n. (tidsperiode) χρονική περίοδος, η [i ΧrǤniki pεriǥðǥs] tidsskrift n. περιοδικό, το [tǥ pεriǥðikǥ] # (trykksak, publikasjon, avis) έντυπο, το [tǥ εndipǥ] / et engelsk tidsskrift ένα αγγλικό περιοδικό [εna aŋglikǥ pεriǥðikǥ] / et tidsskrift for menn (ukeblad for menn) ανδρικό περιοδικό [anðrikǥ pεriǥðikǥ] / et tidsskrift som kommer ut hver fjortende dag/annenhver måned µια δεκαπενθήµερη/ διµηνιαία επιθεώρηση [mja ðεkapεnϑimεri/ðiminjεa εpiϑεǥrisi] tidsspenn f.m. (tidslengde) έκταση του χρόνου, η [i εktasi tu ΧrǤnu] tidsspørsmål n. θέµα χρόνου, το [tǥ ϑεma ΧrǤnu] # ζήτηµα χρόνου [inε zitima ΧrǤnu] / det er bare et tidsspørsmål είναι απλώς θέµα χρόνου [inε aplǥs ϑεma ΧrǤnu] / det er et spørsmål om tid είναι ζήτηµα χρόνου [inε zitima ΧrǤnu] tidstypisk adj. χαρακτηριστικός της εποχής [ΧaraktiristikǤs tis εpǥçis] / tidstypiske møbler χαρακτηριστικά έπιπλα της εποχής [Χaraktiristika εpipla tis εpǥçis] tidsur n. (eng. timer ) χρονοδιακόπτη, το [tǥ ΧrǤnǤðiakǤpti] / innstille tidsuret ρυθµίζω το χρονοδιακόπτη [riϑmizǥ tǥ ΧrǤnǤðiakǤpti] tie v. (bli taus) σωπαίνω [sǥpεnǥ] # βουβαίνοµαι [vuvεnǥmε] # παύω [pavǥ] # (være/forbli taus) µένω άϕωνος [mεnǥ afǥnǥs] / få noen til å tie (bringe noen til taushet) αναγκάζω κάποιον να σιωπήσει [anagazǥ kapiǥn na siǥpisi] #

18 18 αποστοµώνω/βουβαίνω κάποιον [apǥstǥmǥnǥ/vuvεnǥ kapiǥn] / tie med noe (holde noe for seg selv) κρατώ κάτι ανεκυστήρευτος [kratǥ kati anεkistirεftǥs] # κρατώ κάτι µέσα µου [kratǥ kati mεsa mu] / tie stille (holde munn, late som en sover/er død) κάνω την πάπια [kanǥ tim bapja] : ti stille! πάψε πια! [papse pja] tien adj. (opptødd, opptint) απάγωτος [apaDžǥtǥs] tiende m. (skatt) δεκάτη, η [i ðεkati] tiendedel m. δεκάτη, η [i ðεkati] tier m. (ti drakmer) δεκάρικο, το [tǥ ðεkarikǥ] # δεκάδραχµο, το [tǥ ðεkaðraχmǥ] # (dekade, mengde på ti) δεκάδα, η [i ðekaða] # (kortspill) δεκάρι, το [tǥ ðεkari] tifold adj. (ti ganger, tidobbel) δεκαπλάσιος [ðεkaplasiǥs] tigge v. επαιτώ [εpεtǥ] # ζητιανεύω [zitianεvǥ] # διακονεύω [ðiakǥnεvǥ] / gå omkring og tigge (gå på bommen, være boms) το ρίχνω στη ζητανιά [tǥ riχnǥ sti zitanja] : han går rundt og tigger γυρίζει και ζητιανεύει [jirizi kε zitianεvi] / han lever av å tigge ζητιανεύει για να ζήσει [zitianεvi ja na zisi] / han tigger på gata (i gatene) ζητιανεύσει στους δρόµους [zitianεfsi stuz ðrǥmus] / tigge etter applaus/ popularitet επιζητώ χειροκροτήµατα/δηµοτικότητα [εpizitǥ çirǥkrǥtimata/ ðimǥtikǥtita] tigger m. (fattiglem, betler) επαίτης, ο [Ǥ εpεtis] # (mannlig) ζητιάνος, ο [Ǥ sitjanǥs] # (dagl.) διακονιάρης, ο [Ǥ ðiakǥnjaris] # (kvinnelig) ζητιάνα, η [i zitjana] # (dagl.) διακονιάρισσα, η [Ǥ ðiakǥnjarisa] / en motbydelig tigger (en tigger som har et frastøtende utseende) ζητιάνος µε αποκρουστική εµϕάνιση [sitjanǥz mε apǥkrustiki εmfanisi] / han endte opp som tigger κατάντησε ζητιανός [katandisε zitianǥs] / han lever som (en) tigger ζει σαν ζητιάνος [zi san zitjanǥs] / tiggeren kan ikke velge og vrake (man tar det man får) όποιος ζητιανεύει δε διαλέγει [ǤpiǤz zitianεvi ðε ðialεji] / tiggerne på gata plaget meg µου ϕορτώθηκαν οι ζητιάνοι του δρόµου [mu fǥrtǥϑikan i zitjani tu ðrǥmu] tiggerskål f.m. δίσκος επαιτείας, ο [Ǥ ðiskǥs εpεtias] tigging f.m. (bomming) ζητιανιά, η [i zitianja] # διακονιά, η [i ðiakǥnja] # (betleri) επαιτεία, η [i εpεtia] tikke v. (tikke og gå, tikke i vei) συνέχω να δουλεύω [sinεχǥ na ðulεvǥ] / taksameteret gikk/tikket i vei το ταξίµετρο συνέχισε να δουλεύει [tǥ taksimεtrǥ sinεçisε na ðulεvi] til prep. σε [sε] # (εις) [(is)] # (mot, i retning av) προς [prǥs] # (tids- og stedsadv.: inntil, så langt som til) µέχρι [mεχri] # έως [εǥs] # ώς [Ǥs] # όσο [ǤsǤ] # (adv: i tillegg) ακόµη [akǥmi] # ακόµα [akǥma] / de gikk så langt som til stasjonen πήγαν µέχρι το σταθµό [piDžan mεχri tǥ staϑmǥ] / en/to/fem/ti til άλλο ένα/δυο/ πέντε/δέκα [alǥ εna/ðjǥ/pεndε/ðεka] : gi meg en til δώστε µου άλλο ένα [ðǥstε mu alǥ εna] / en forandring/utvikling til det bedre µια εξέλιξη προς το καλύτερο [mja εksεliksi prǥs tǥ kalitεrǥ] / han kom ned til foten av fjellet κατέβηκε έως/ώς τα ρίζα του βουνού [katεvikε εǥs/ǥs ta riza tu vunu] / jeg skal vente til du er ferdig/har avsluttet θα περιµένω όσο να τελειώσεις [ϑa pεrimεnǥ ǤsǤ na tεliǥsis] / la oss vente til det slutter å regne ας περιµένουµε όσο να σταµατήσει η βροχή [as pεrimεnumε ǤsǤ na stamatisi i vrǥçi] / til alle tider (til enhver tid) ανά πάσα στιγµή [ana pasa stiDžmi]

19 19 / til beste for (til fordel for) επ' ωϕελεία του..[εp Ǥfεlia tu] # για το καλό του... [ja tǥ kalǥ tu] # προς χάριν του... [prǥs Χarin tu] # για χάρη του [ja Χari tu] : til beste/gagn for kommende generasjoner για χάρη των επιγόνων [ja Χari tǥn εpiDžǥnǥn] / til da (til den tid, innen den tid) µέχρι τότε [mεχri tǥtε] / til dags dato (fram til i dag/nå) µέχρι σήµερα/τώρα [mεχri simεra/tǥra] / til dere/dem για σας [ja sas] : de der er til Dem/dere (også: behold resten) αυτά είναι για σας [afta inε ja sas] / til egen fordel (til nytte for seg/han/henne selv) προς ίδιον αυτού όϕελος [prǥs iðiǥn aftu ǤfεlǤs] / (adv.) til ende(s) (på rad, etter hverandre) απανωτά [apanǥta] : ti dager til endes hadde det regnet δέκα µέρες απανωτά έβρεχε [ðεka mεrεs apanǥta εvrεçε] / til enhver tid (til alle tider) ανά πάσα στιγµή [ana pasa stiDžmi] / til fots µε τα πόδια [mε ta pǥðja] # πεζή [pεzi] : hvor lang tid (tar det) til fots? πόση ώρα µε τα πόδια; [pǥsi Ǥra mε ta pǥðia] / til gjennomsyn (på prøve) µε δοκιµή [mε ðǥkimi] : ta den med til gjennomsyn πάρ' το µε δοκιµή [par tǥ mε ðǥkimi] / til hit (så langt som hit, og ikke lenger) ίσαµε δώ [isamε ðǥ] / til høsten/sommeren/vinteren/våren το ϕθινόπωρο/καλοκαίρι/χειµώνα/την άνοιξη [tǥ fϑinǥpǥrǥ/kalǥkεri/çimǥna/tin aniksi] / til høyre og venstre (i alle retninger, kritikkløst, vilkårlig) αδιακρίτως [aðiakritǥs] : han langet ut til høyre og venstre χτυπούσε αδικρίτως [Χtipusε aðiakritǥs] / til kjedsommelighet κατά κόρον [kata kǥrǥn] # µέχρις αηδίας [mεχris aïðias] / til kl. 8 µέχρι τις οχτώ [mεχri tis ǤΧtǤ] / til leie προς ενοικίαση [prǥs εnikiasi] : til leieoppslag/-annonse ενοικιαστήριο, το [tǥ εnikiastiriǥ] / til midnatt έως τα µεσάνυχτα [εǥs ta mεsaniχta] : jeg skal vente til midnatt θα περιµένω έως τα µεσάνυχτα [ϑa pεrimεnǥ εǥs ta mεsaniχta] / til midt på dagen (til middagstid) ίσαµε το µεσηµέρι [isamε tǥ mεsimεri] : jeg blir her til midt på dagen θα µείνω ίσαµε το µερηµέρι [ϑa minǥ isamε tǥ mεsimεri] : jeg kommer til å være ferdig ved/innen middagstid θα 'χω τελειώσει ίσαµε το µεσηµέρι [ϑa ΧǤ tεliǥsi isamε tǥ mεsimεri] / til nå (så langt) ίσαµε/µέχρι τώρα [isamε tǥra/mεχri tǥra] # µέχρις εδώ [mεχris εðǥ] / (om bevegelse:) til og fra πέρα δώθε [pεra-ðǥϑε] # (opp og ned) πάνω κάτω [panǥ-katǥ] / til og med (endog) ακόµα και [akǥma kε] # (selv) (ακόµα) και [(akǥma) kε] / (på kjøpet, i tillegg, på toppen av det hele) κιόλας [kjǥlas] : han hadde til og med fortjeneste på det κέρδισε κιόλας απ' αυτό [kεrðisε kjǥlas ap aftǥ] / selv det å gå ut er farlig ακόµα και να βγεις έξω είναι επικίνδυνο [akǥma kε na vjis εksǥ inε εpikindinǥ] / selv moren hans hater ham (ακόµα) και η µητέρα του τον µισεί [(akǥma) kε i mitεra tu tǥn misi] / til og med (endatil) και µάλιστα [kε malista] : vi hadde mase snø, ja til og med i mai είχαµε πολύ χιόνι, και µάλιστα το Μάη [iχamε pǥli çǥni kε malista tǥ maï] / til overs (å avse, overflødig) διαθέσιµος [ðiaϑεsimǥs] : jeg har ingen tid/penger til overs δεν έχω διαθέσιµο χρόνο/χρήµα [ðεn εχǥ ðiaϑεsimǥ ΧrǤnǤ/Χrima] / til personlig bruk (είναι) ρποσωπικής χρήσεως [(inε) prǥsǥpikis ΧrisεǤs] / til punkt og prikke (etter bokstaven) κατά γράµµα [kata Džrama] : adlyde/etterkomme noens ønsker til punkt og prikke υπακούω/εκπληρώ τις επιθυµίες κάποιου κατά γράµµα [ipakuǥ/εkplirǥ tis εpiϑimiεs kapiu kata Džrama] / til rådighet (tilgjengelig, å avse) διαθέσιµος [ðiaϑεsimǥs] : hvis dere har noen

20 20 penger til rådighet αν έχετε διασθέσιµα χρήµατα [an εçεtε ðiaϑεsima Χrimata] : tid (som er) til rådighet διαθέσιµος χρόνος [ðiaϑεsimǥs ΧrǤnǤs] : vi har ennå en time til rådighet før toget går (det er ennå en time til toget går) έχοµε ακόµα µια ώρα ώσπου να ϕύγει το τραίνο [εχǥmε akǥma mja Ǥra ǤspǤ na fiji tǥ trεnǥ] / til sammen (totalt) συνολικά [sinǥlika] # (alt i alt) όλα όλα [Ǥla-Ǥla] # όλα µαζί [Ǥla mazi] # (εν) συνόλω [(εn) sinǥlǥ] # (om mengde) όλος κι όλος [ǤlǤs ki ǤlǤs] # (om antall) όλοι κι όλοι [Ǥli ki Ǥli] # όλοι όλοι [Ǥli-Ǥli] : det blir til sammen (på oss)... όλα µαζί µας κάνουν... [Ǥla mazi mas kanun] : hvor mye blir det til sammen? πόσο κάνουν όλα µαζί; [pǥsǥ kanun Ǥla mazi] : vi var omtent tretti til sammen είµασταν καµιά τριαντάρια όλοι όλοι [imastan kamja triandaria Ǥli-Ǥli] / til side(n) (til sides, bort) (στο) πλάι [(stǥ) plaï] # κατά µέρος [kata mεrǥs] # παράµερα [paramεra] # παραπλεύρως [paraplεvrǥs] # ιδιαίτρεα [iðiεtεra] # (unna) χωριστά [ΧǤrista] # χώρια [ΧǤria] # παράµερα [paramera] : gå til siden (holde seg unna, være ute av veien) µένω παράµερα [mεnǥ paramεra] : gå til siden! στάσου στην άκρη! [stasu stin akri] : jeg gikk til siden for å la dem passere στάθηκα παράµερα για να τους αϕήσω να περάσουν [staϑika paramεra ja na tus afisǥ na pεrasun] : legge noe til side βάλλω κάτι χώρια [valǥ kati ΧǤria] : jeg har lagt til side litt mat til deg έβαλα χώρια λίγο ϕαγητό για σένα [εvala ΧǤria liDžǥ fajitǥ ja sεna/ til siste dråpe µέχρι τρυγός* [mεχri triDžǥs] : ta noen til side (trekke noen til side) παίρνω κάποιον απόµερα/παράµερα [pεrnǥ kapiǥn apǥmεra/paramεra] : ta/trekke til side(n) ξακρίνω [ksakrinǥ] : han tok meg til side for å fortelle meg noe µε πήρε ιδιαίτερα για να µου πει κάτι [mε pirε iðiεtεra ja na mu pi kati] : han tok meg til side og bad meg... µε πήρε κατά µέρος και µου 'πε να... [mε pirε kata mεrǥs kε mupε na] : jeg tok/trakk han til side for å spørre han om noe τον ξάκρισα να τον ρωτήσω κάτι [tǥŋ ksakrisa na tǥn rǥtisǥ kati] / til siste mann (alle) µέχρις ενός [mεχris εnǥs] / til siste slutt µέχρι τέλους [mεχri tεlus] # ώς το τέλος [Ǥs tǥ tεlǥs] : kjempe om seieren til siste slutt διεκδικώ τη νίκη ώς το τέλος [ðiεkðikǥ ti niki Ǥs tǥ tεlǥs] / til sjuende/ syvende og sist (når alt kommer til alt, alt tatt i betraktning) σε τελευταία/τελική ανάλυση [sε tεlεftεa/tεliki analisi] # επιτέλους [εpitεlus] # τελείως [tεliǥs] # τελικά [tεlika] : til sjuende og sist kommer det an på/er det et spørsmål om hva du vil gjøre τελικά είναι θέµα του τι θέλεις [tεlika inε ϑεma tu ti ϑεlis] / til slutt (endelig) τελικά [tεlika] / til stede παρών [parǥn] : han er til stede είναι παρών [imε parǥn] : være til stede på noe (være vitne til noe) είµαι παρών σε κάτι [imε parǥn sε kati] / til syvende og sist τελικά [tεlika] : men til syvende og sist ble det ikke noe av bryllupet αλλά τελικά ο γάµος δεν έγινε [ala tεlika Ǥ DžamǤz ðεn εjinε] / til topps (opp, opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / til tross for (imot, på tross av) παρά [para] : til tross for hans løfter (hans løfter til tross) παρά τις υποσχέσεις του [para tis ipǥsçεsis tu] : til tross for rikdommen hans/sin παρ ' όλα του τα πλούτη [par Ǥla tu ta pluti] / til tross for at (selv om, enda, skjønt) µολονότι [mǥlǥnǥti] # αναϕανδόν υπέρ... [anafanðǥn ipεr] # σε πείσµα... [sε pizma] # παρ' όλο...

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ. 1. Ένα αραβικό πρόβλημα του 8 ου αιώνα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ. 1. Ένα αραβικό πρόβλημα του 8 ου αιώνα ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ Οι γρίφοι αυτοί σε καμία περίπτωση δε συνιστούν τεστ ευφυϊας. Ωστόσο, προσφέρονται για να εξασκήσουν το μυαλό και να σας χαρίσουν στιγμές διασκέδασης. Ας ξεφύγουμε, λοιπόν, από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Υγρό προσάναμμα. Προσάναμμα με βάση το πετρέλαιο 32 κύβοι λεβάντα. Μπάρμπεκιου μιας χρήσης

Υγρό προσάναμμα. Προσάναμμα με βάση το πετρέλαιο 32 κύβοι λεβάντα. Μπάρμπεκιου μιας χρήσης ΓΙΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ Υγρό προσάναμμα Υγρό προσάναμμα μπάρμπεκιου για ασφαλές άναμμα κάρβουνων. Το μπουκάλι έχει καπάκι ασφαλείας για παιδιά. Σύμφωνο με DIN EN 1860-3. 1000 ml ΚΩΔΙΚΟΣ: 27451 SERIAL NUMBER: 4007467

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Χοροθεραπεία Έλλη Κήτα

Τι είναι η Χοροθεραπεία Έλλη Κήτα Τι είναι η Χοροθεραπεία Έλλη Κήτα Εισήγηση- Παρουσίαση της Χοροθεραπείας στα πλαίσια των Συνεδριακών εκδηλώσεων «Οι δρόμοι της Ψυχοθεραπείας» Διοργάνωση : κοινοπραξία ΕΥΕΞΙΑ Μάιος 2002, Αθήνα Συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καμπάνιας 1 1

Οδηγός Καμπάνιας 1 1 Οδηγός Καμπάνιας 1 1 Περιεχόμενα 01 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 1.1 Πώς λειτουργεί η καμπάνια; 1.2 Με αυτή την καμπάνια, θέλουμε να... 02 - BRAND 03 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 04 - Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ 4.1 - Βήμα 1 - Προσφορά και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 18 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει

Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει Κλείσε ένα ραντεβού ζωής Αφιέρωσε 10 λεπτά στον εαυτό σου για μια μαστογραφία Όσα θα θέλατε να μάθετε για τον καρκίνο του μαστού Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει Τι είναι ο καρκίνος του μαστού;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΤΑΤ ΤΟΥΡΚΑΛΙ ΣΕΜΠΑΧΑΤ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΟΓΛΟΥ

ΒΕΝΤΑΤ ΤΟΥΡΚΑΛΙ ΣΕΜΠΑΧΑΤ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΑΓΚΙΟΥΛ Ο ΝΟΥΣ ΤΗΣ ήταν στο χαρτί που της έβαλε με τρόπο στο χέρι ακριβώς την ώρα του αποχωρισμού. Περίμενε να φύγουν οι γειτόνισσες για να το διαβάσει. Ποτέ δεν το διάβαζε αμέσως όταν έπαιρνε γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση!

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! WEB MARKETING Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! Υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή αλλά εγώ λέω να μην συμμετάσχω. Άγνωστος ---- ABOUT CONTACT SOURCE MakeMoneyOnline.gr!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ActionAid.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο

Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο Θέμα φετινής σχολικής χρονιάς: Το νερό Θέμα: Το νερό στη ζωή μας ΤΟ ΝΕΡΟ Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώματος Καλύπτει το 75% της επιφάνειας της γης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί.

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί. αντωνυμίες ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη τηί. μου - σου - του Τα γονίδια μας ϊέρετε ότι... Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε 1 από τα γονίδια 2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα»

ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα» ΦΥΣΙΚΗ Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα» Τάξη Γ : Λεμπιδάκης Αποστόλης, Καπετανάκης Δημήτρης, Κοπιδάκης Γιώργος, Ζαμπετάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Η αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο: Ο γνωστός αυτός γρίφος πρωτοεµφανίστηκε σ ένα βιβλίο του Alcuin τον 8 ο αιώνα.

Σχόλιο: Ο γνωστός αυτός γρίφος πρωτοεµφανίστηκε σ ένα βιβλίο του Alcuin τον 8 ο αιώνα. Από ένα δοχείο που περιέχει 12 κιλά λάδι θέλουµε να αφαιρέσουµε το µισό. ιαθέτουµε δύο άδεια δοχεία των 7 κιλών και 5 κιλών. Πως µπορούµε να κάνουµε την αφαίρεση των 6 κιλών από το δοχείο των 12; Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα