seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la"

Transcript

1 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki tasi] : vise en oppadgående tendens (vise tegn til oppgang) παρουσιάζω αυξητικές τάσεις [parusiazǥ afksitikεs tasis] / ha en tendens til έχω την τάση να [εχǥ tin dasi na] : han har en tendens til likegyldighet (han kan være litt slapp og likegyldig) έχει τάση προς αµέλεια [εçi tasi prǥs amεlia] : hun har en tendens til fedme έχει ροπή προς το πάχος [εçi rǥpi prǥs tǥ paǥǥs] : jeg har en tendens til å bli forkjølt om våren έχω ροπή προς το κρυολόγηµα την άνοιξη [εχǥ rǥpi prǥs tǥ kriǥlǥjima tin aniksi] / med nedadgående tendens (synkende) µε τάση προς τα κάτω [mε tasi prǥs ta katǥ] : synkende priser (priser med nedadgående tendens) τιµές µε τάση προς τα κάτω [timεs mε tasi prǥs ta katǥ] tendensiøs adj. (partisk, vridd) µεροληπτικός [mεrǥliptikǥs] / en tendensiøs rapport/ tolkning µεροληπτική έκθεση/εµηνεία [mεrǥliptiki εkϑεsi/εrminia] tender m. (tilhengervogn i forb. med damplokomotiv, kullvogn) βαγόνι για το κάρβουνο, το [tǥ vaDžǥni ja tǥ karvunǥ] tendere mot v. (helle til, være for, sympatisere med) αποκλίνω [apǥklinǥ] tenke v. (tenke på, tenke over) σκέπτοµαι [skεptǥmε] # (fundere, komme til å tenke på) συλλογίζοµαι [silǥjizǥmε] # (overveie å) σκέπτοµαι να [skεptǥmε na] # διανοούµαι να [ðianǥumε na] # (ha til hensikt, planlegge, ville) λογαριάζω [lǥDžariazǥ] # (ha i sinne, ha forsett om, ha til hensikt) βάζω µε το νου [vazǥ mε tǥ nu] έχω κατά νου [εχǥ kata nu] / bare tenk deg...! (tenk bare! tenke seg til! nei, tenk det!) βρε τι λες! [vrε ti lεs] / de har tenkt å reise i morgen λογαριάζουν να ϕύγουν αύριο [lǥDžariazun na fiDžun avriǥ] / det var det jeg tenkte (det tenkte jeg nok) το ίδιο σκέϕτηκα και γω [tǥ iðiǥ skεftika kε DžǤ] # (tenkte jeg det ikke!) καλά το σκέϕτηκα! [kala tǥ skεftika] # καλά το ϕαντάστηκα εγώ! [kala tǥ fandastika εDžǥ] / få en til å tenke på (minne en om) ϕέρνω στο νου [fεrnǥ stǥ nu] : han får meg til å tenke på faren hans da han var ung µου ϕέρνει στο νου τον πατέρα του όταν ήταν νέος [fεrni stǥ nu tǥm patεra tu Ǥtan itan nεǥs] / hva har du tenkt å gjøre nå? τι λογαριάζεις να κάνεις τώρα; [ti lǥDžariaziz na kanis tǥra] # τι έχεις κατά νου να κάνεις τώρα; [ti εçis kata nu na kanis tǥra] / jeg tenkte å gå og besøke/ oppsøke han έβαλα µε το νου να πάω να τον βρω [εvala mε tǥ nu na paǥ na tǥn vrǥ] / kunne tenke seg (ha lyst på, foretrekke) προτιµώ [prǥtimǥ] : jeg kunne tenke meg litt salat θα προτιµούσα λίγη σαλάτα [ϑa prǥtimusa liji salata] : kunne De/dere tenke Dem/dere å? (kunne De/dere ha lyst til å?) θα θέλατε να... [ϑa ϑεlatε na] / tenk om... (gid..., skulle ønske...) µακάρι [makari] : tenk om det var mulig! (tenk om det lot seg gjøre..., jeg skulle ønske det var mulig) µακάρι να 'ταν βολετό [makari na tan vǥlεtǥ] / tenk om det var sant! µακάρι να ήταν αλήθεια! [makari na itan aliϑia] / tenke annerledes (ha en anen mening, være av en annen oppfatning) αντιϕρονώ [andifrǥnǥ] / tenke det verste βάζω κανείς το χειρότερο στο νου µου [vazǥ kanis tǥ çirǥtεrǥ stǥ nu mu] : en tenker det verste når βάζει κανείς το χειρότερο στο νου του όταν... [vazi kanis tǥ çirǥtεrǥ stǥ nu tu Ǥtan] / tenke etter/over (overveie) σκέπτοµαι [skεptǥmε] / (tenke seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

2 2 meg tenke over det/tenke etter άσε µε να το ξανασκεϕτώ [asε mε na tǥ ksanaskεftǥ] / tenke fornuftig σκέϕτοµαι ορθά κοϕτά [skεftǥmε Ǥrϑa-kǤfta] / tenke igjennom (vurdere, overveie) επιλέγοµαι [εpilεDžǥmε] # αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] # αναµετρώ [anamεtrǥ] # µελετώ [mεlεtǥ] # (gå over (noe) i tankene/i hodet) γυρίζω στο µυαλό µου [jirizǥ stǥ mjalǥ mu] : tenke igjennom følgene (vurdere konsekvensene) αναµετρώ/διαλογίζοµε τις συνέπειες [anamεtrǥ/ðialǥjizǥmε tis inεpiεs] : tenke igjennom følgene av en handling αναλογίζοµαι τις συνέπειες µιας πράξης [analǥjizǥmε tis sinεpiεz mjas praksis] : tenke igjennom/over noe (gruble på noe) (κλωθο)γυρίζω κάτι στο µυαλό µου [(klǥϑǥ)jirizǥ kati stǥ maalǥ mu] / tenke likt οµοϕρονώ [ǤmǤfrǤnǤ] / tenke logisk σκέϕτοµαι λογικά [skεftǥmε lǥjika] : menneskets evne til å tenke logisk η ικανότητα του ανθρώπου να σκέϕτεται λογικά [i ikanǥtita tu anϑrǥpu na skεftεtε lǥjika] / tenke nøye over/igjennom (avveie nøye, overveie) καλοζυγιάζω [kalǥzijazǥ] # µελετώ [mεlεtǥ] : jeg skal tenke nøye igjennom forslaget ditt θα µελετήσω την πρότασή σας [ϑa mεlεtisǥ tin prǥtasi sas] / tenke om igjen (ombestemme seg, komme på bedre tanker) ξανασκέπτοµαι [ksanaskεptǥmε] # επανεξετάζω [εpanεksεtazǥ] / tenke over (vurdere, overveie) επιλέγοµαι [εpilεDžǥmε] # (ta opp til revisjon, overveie på nytt) επανεξετάζω [εpanεksεtazǥ] # ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : har du noen gang tenkt over hva det betyr å...? έχεις ποτέ διανοηθεί τι σηµαίνει να...; [εçis pǥtε ðianǥiϑi ti simεni na] : jeg skal tenke over saken og gi deg beskjed θα το µελετήθω και θα σου πω [ϑa tǥ mεlεtiϑǥ kε ϑa su pǥ] : vel, la meg få tenke over saken (vel, la meg nå se) καλά, άσε µε να το δω [kala, asε mε na tǥ ðǥ] / tenke på (reflektere over, grunne på, gruble på, vurdere) αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] # λογίζοµαι [lǥjizǥmε] # (grunne på, tygge på) αναµασώ [anamasǥ] # (ha omtanke for, interesserer seg for) ενδιαϕέρω [εnðiafεrǥ] # (huske på, ta i betraktning) έχω κατά νου [εχǥ kata nu] # λογαριάζω [lǥDžariazǥ] : bare jeg tenker på det µονάχα που το σκέϕτοµαι [mǥnaχa pu tǥ skεftǥmε] : det eneste han tenker på, er drikking (dvs. brennevin) το µόνο του µέληµα είναι το πιοτό [tǥ mǥnǥ tu mεlima inε tǥ pjǥtǥ] : det får meg til å tenke på den gangen αυτό µου θυµίζει τον καιρό που [aftǥ mu ϑimizi tǥŋ gεrǥ pu] : jeg blir forbannet/helt fortvilet når jeg tenker på at γίνοµαι έξαλλος όταν σκέϕτοµαι πως [jinǥmε εksalǥs Ǥtan skεftǥmε pǥs] : jeg blir kvalm bare jeg tenker på det αηδιάζω µονάχα που το σκέϕτοµαι [aiðjazǥ mǥnaχa pu tǥ skεftǥmε] : jeg kom til å tenke på at (jeg skulle/burde ) µου κατέβηκε η ιδέα να... [mu katεvikε i iðεa na] : han tenkte på de dagene de hadde tilbrakt sammen αναλογίστηκε τις µέρες που πέρασαν µαζί [analǥjistikε tiz mεres pu pεrasan mazi] : har du tenkt på faren/ risikoen? αναλογίστηκες τον κίνδυνο; [analǥjistikεs tiŋ kinðinǥ] : jeg tenker på konsekvensene λογίζοµαι τις συνέπειες [lǥjizǥmε tis sinεpiεs] : jeg tror ikke han tenker på andre enn seg selv δεν νοµίζω ότι τον ενδιαϕέρει κανένας άλλος εκτός από τον εαυτό του [ðεn nǥmizǥ Ǥti tǥn εnðiafεri kanεnas alǥs εktǥs apǥ tǥn εaftǥ tu] : tenke på å reise λέω να ϕύγω [lεǥ na fiDžǥ] / tenke på nytt (tenke etter/over, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] / tenke over (overveie) µελετώ [mεlεtǥ] / tenke rett (ha fornuftige synspunkter/god dømmekraft) ορθοϕρονώ

3 3 [ǤrϑǤfrǤnǤ] / tenke seg godt om (tenke seg om to ganger) καλοσκέϕτοµαι [kalǥskεftǥmε] # (tenke på alt, ta alt i betraktning) τα λογαριάζω όλα [ta lǥDžariazǥ Ǥla] : han vil tenke seg godt om før han sier noe sånt igjen! θα το καλοσκεϕτεί πριν ξαναπεί τέτοια πράγµατα! [ϑa tǥ kalǥskεfti prin ksanapi tεtia praDžmata] : hvis du tenker deg om/tenker over det (ved nærmere ettertanke) άµα το καλοσκεϕτείς [ama tǥ kalǥskεftis] : jeg håper du vil tenke deg om to ganger (før du går) ελπίζω να το καλοσκεϕτείς (και να µην πας) [εlpizǥ na tǥ kalǥskεftis (kε na min pas)] : vi må tenke oss godt om før vi bestemmer oss πρέπει να τα λογαριάσουµε όλα πριν αποϕασίσουµε [prεpi na ta lǥDžariasumε Ǥla prin apǥfasisumε] / tenke seg til! (tenk bare! nei, tenk det! bare tenk deg...!) βρε τι λες! [vrε ti lεs] / tenke så det knaker (gruble) σπάζω το κεϕάλι µου [spazǥ tǥ kεfali mu] / tenke ut (klekke ut, pønske ut, finne på, finne opp) βρίσκω [vriskǥ] # (dikte opp, fabrikkere, koke sammen) επινοώ [εpinǥǥ] # (se noe for seg i tankene, regne ut noe i hodet (= uten hjelpemidler) βρίσκω κάτι µε το µυαλό µου/απέξω (=χωρίς όργανα) [vriskǥ kati mε tǥ mjalǥ mu/apεksǥ (ΧǤris ǤrDžana)] # (utarbeide, bearbeide, utdype) επεξεργάζοµαι επεξεργάζοµαι [εpεksεrDžazǥmε] / tenke ut en fluktplan επεξεργάζοµαι ένα σχέδιο δραπέτευσης [εpεksεrDžazǥmε εna sçεðiǥ ðrapεtεfsis] : tenke ut en måte å slippe ut av fengelset på επινοώ έναν τρόπο δραπέτευσης από τη ϕυλακή [εpinǥǥ εnan drǥpǥ ðrapεtεfsis apǥ ti filaki] : han tenkte ut en fluktplan (han fant ut hvordan de kunne flykte) βρήκε ένα σχέδιο να δραπετεύσουν [vrikε εna sçεðiǥ na ðrapεtεfsun] / han tenkte ut en måte å slippe unna på µηχανεύτηκε έναν τρόπο να δραπετεύσει [miχanεftikε εnan drǥpǥ na ðrapεtεfsi ] / tenke ut en plan for å bli rik i en fart επινοώ ένα σχέδιο γρήγορου πλουτισµού [εpinǥǥ εna sçεðiǥ DžriDžǤru plutizmu] / tenke å (sette seg fore, bestemme seg for) προτίθεµαι [prǥtiϑεmε] : jeg har tenkt å plante epletrær προτίθεµαι να ϕυτέψω µηλιές [prǥtiϑεmε na fitεpsǥ miljεs] tenkeevne f.m. διαλεκτική ικανότητα, η [i ðialεktiki ikanǥtita] tenkelig adj. (forståelig, tenkt, imaginær) νοητός [nǥitǥs] tenkemåte m. (tankegang) νοοτροπία, η [i nǥǥtrǥpia] # (syn, mening, synsvinkel, idé, oppfatning) άποψη, η [i apǥpsi] / fin tenkemåte (edel tankegang, høysinn) ανωτερότητα, η [i anǥtεrǥtita] tenkende adj. (intellektuell) διανοητικός [ðianǥitikǥs] # νοητικός [nǥitikǥs] / mennesket er et tenkende dyr ο άνθρωπος είναι νοητικό ζώο [Ǥ anϑrǥpǥs inε nǥitikǥ zǥǥ] tenker m. (filosof) στοχαστής, ο [Ǥ stǥχastis] / en lærd tenker εµβριϑής στοχαστής [εmvriϑiz stǥχastis] tenkt adj. (imaginær) νοητός [nuitǥs] / ei tenkt linje µια νοητή γραµµή [mja nǥiti Džrami] tenne v. (antenne, sette fyr på, ta fyr) ανάβω [anavǥ] # (sette el. stikke i brann) πυρπολώ [pirpǥlǥ] # καίω [kεǥ] # αναϕλέγω [anaflεDžǥ] # παρθαδίδω στις ϕλόγες [paraðiðǥ stis flǥjεs] # (bli/ gjøre en sint, bli/gjøre en fly forbannet) θυµώνω [ϑimǥnǥ] # ανάβω [anavǥ] # αναϕλέγω [anaflεDžǥ] / den musikken tenner meg! (jeg tenner på/digger den musikken!) µου τη δίνει αυτή η µουσική! [mu ti ðini afti i musiki] / tenne bål (lage bål) ανάβω (µια) ϕωτιά [anavǥ (mja) fǥtja] : vi tente bål for å

4 4 holde ulvene på avstand ανάψε µια ϕωτιά για να κρατήσουµε µακριά τους λύκους [anapsε mja fǥtja ja na kratisumε makria tuz likus] / tenne ei fyrstikke ανάβω ένα σπίρτο [anavǥ εna spirtǥ] / tenne en sigarett ανάβω ένα τσιγάρο [anavǥ εna tsiDžarǥ] / tenne håp hos noen αναπτερώνω τις ελπίδες κάποιου [anaptεrǥnǥ tis εlpiðεs kapiu] / tenne ild (tenne bål) πυρπολώ [pirpǥlǥ] # καίω [kεǥ] # ανάβω ϕωτιά [anavǥ fǥtja] / tenne lett (ha et hissig temperament, ha kort lunte) ανάβω εύκολα [anavǥ εfkǥla] / tenne lys ανάβω το ϕως [anavǥ tǥ fǥs] # (om et stearinlys) ανάβω ένα κερί [anavǥ εna kεri] / tenne på (bli kåt) µ' ερεθίζει [mεrεϑizi] : jeg tenner på henne bare ved å tenke på henne (jeg blir kåt bare ved å tenke på henne) µ' ερεθίζει µόνο που τη σκέϕτοµαι [mεrεϑizi mǥnǥ pu ti skεftǥmε] / tenne på alle pluggene (bli rasende) µου ανάβουνε τα γλοµπάκια [mu anavunε ta DžlǤmbakia] / tenne på ei avis (sette fyr på ei avis) ανάβω µια εϕηµερίδα [anavǥ mia εfimεriða] tenner m. (sigarettenner, lighter, fyrtøy) αναπτήρας, ο [Ǥ anaptiras] # τσακµάκι, το [tǥ tsakmaki] tenning f.m. (på bil o.l., forbrenning) ανάϕλεξη, η [i anaflεksi] # (tenningsbryter, starter, startknapp o.l. på bil) µίζα, η [i miza] # (av lys, fyrstikk etc.) άναµµα, το [tǥ anama] / justere/justere ned tenninga ρυθµίζω/επιβραδύνω την ανάϕλεξη [riϑmizǥ/ εpivraðinǥ tin anaflεksi] / (bil) slå/skru på tenninga (trykke på starteren/startknappen) ανοίγω το διακόπτη [aniDžǥ tǥ ðiakǥpti] # ανοίγω τη µίζα [aniDžǥ ti miza] tenningsbryter m. (tenningslås, starter) διακόπτης εκκίνησης, ο [Ǥ ðiakǥptis εkinisis] # µίζα, η [i miza] tenningsinnstilling f.m. (justering av tenninga) ρύθµιση ανάϕλεξης, η [i riϑmisi anaflεksis] tennis m. αντισϕαίριση, η [i andisfεrisi] # τέν(ν)ις, το [tǥ tεnis] # (tennis på gress) τένις σε γκαζόν [tεnis sε gazǥn] / et sett tenis µια παρτίδα/ένα σετ τένις [mja partiða tεnis/εna sεt tεnis] / han overgår oss alle i tennis εξέχει απ' όλους µας στο τένις [εksεçi ap Ǥluz mas stǥ tεnis] tennisball m. µπάλα (του) τένις, η [i bala (tu) tεnis] # µπαλάκι τένις, το [tǥ balaki tenis] tennisbane f.m. γήπεδο τένις, το [tǥ jipεðǥ tεnis] # γήπεδο του τένις, το [tǥ jipεðǥ tu tεnis] tennisspiller m. τενίστας, ο [Ǥ tεnistas] # παίχτης του τένις, ο [Ǥ pεχtis tu tεnis] # f. τενίστρια, η [i tεnistria] # παίχτρια του τένις, η [Ǥ pεχtria tu tεnis] / hun er en fantastisk tennisspiller είναι εξοχή τεννίστρια [inε εksǥçi tεnistria] tennladning m. (fenghette, detonator) εµπύρευµα*, το [tǥ εmbirεvma] # καψούλι, το [tǥ kapsuli] tennplugg m. µπουζί, το [tǥ buzi] # (tennplugg, tennsats) αναϕλεκτήρας, ο [Ǥ anaflεktiras] tennrør n. (tennsats, tennladning, lunte, fenghette, brenstoff, drivstoff) έναυσµα, το [tǥ εnavzma] tennstempel n. (på våpen: tennål, tennstift) επικρουστήρας, ο [Ǥ εpikrustiras] tenor m. τενόρος, ο [Ǥ tεnǥrǥs] # υψίϕωνος, ο [Ǥ ipsifǥnǥs] tenor- (i et høyt toneleie) οξύϕωνος [ǤksifǤnǤs] tent adj. (påtent, påslått, glødende) αναµµένος [amanεnǥs] # αναϕτός [anaftǥs] / lysene var tent/påslått (lysene stod på) τα ϕώτα ήταν αναµµένα [ta fǥta itan anamεna]

5 5 tentamen m. (forprøver, foreløpig eksamen) προκριµατικές εξετάσιες, οι [i prǥkrimatikεs εksεtasis] tenåring m. έϕηβος, ο/η [Ǥ/i εfivǥs] tenårings- (pubertets-, ungdoms-, ungdommelig) εϕηβικός [εfivikǥs] / tenåringsantrekk (ungdomsklær) εϕηβικά ρούχα [εfivika ruχa] teokrat m. (prestevelde) θεοκρατής, ο [i ϑεǥkratis] teokrati n. (prestevelde) θεοκρατία, η [i ϑεǥkratia] teokratisk adj. θεοκρατικός [ϑεǥkratikǥs] teolog m. θεολόγος, ο/η [Ǥ/i ϑεǥlǥDžǥs] teologi m. θεολογία, η [i ϑεǥlǥjia] teologisere v. θεολογώ [ϑεǥlǥDžǥ] teologisk adj. θεολογικός [ϑεǥlǥjikǥs] / teologisk fakultet θεολογική σχολή, η [i ϑεǥlǥjiki sχǥli] teorem n. (matematisk læresetning) θεώρηµα, το [tǥ ϑεǥrima] teoretiker m. (prinsipprytter) θεωρητικός, ο [Ǥ ϑεǥritikǥs] / teoretikeren i partiet ο θεωρητικός του κόµµατος [Ǥ ϑεǥritikǥs tu kǥmatǥs] teoretisk adj. θεωρητικός [ϑεǥritikǥs] / teoretisk opplæring θεωρητική κατάρτιση, η [i ϑεǥritiki katartisi] / teoretiske kunnskaper θεωρητικές γνώσεις [ϑεǥritikεz DžnǤsis] teoretisk adv. (i teorien) θεωρητικά [ϑεǥritika] # ακαδηµαϊκά [akaðimaïka] / rent teoretisk er et klasseløst samfunn mulig θεωρητικά µια αταξική κοινωνία είναι δυνατή [ϑεǥritika mja ataksiki kinǥnia inε ðinati] teori m. θεωρία, η [i ϑεǥria] / analysere en teori inngående (dissekere/plukke fra hverandre en teori) ανατέµνω µια θεωρία [anatεmnǥ mja ϑεǥria] / antikverte juridiske/astronomiske teorier απαρχεωµένες νοµικές/αστρονοιµικές θεωρίες [aparçεǥmεnεz nǥmikεs/astrǥnǥmikεs ϑεǥriεs] / Darwins teori η θεωρία του αρβίνου [i ϑεǥria tu ðarvinu] / framsette en teori διατυπώνω µια θεωρία [ðiatipǥnǥ mja ϑεǥria] : (kaste fram en teori) επιβάλλω µια θεωρία [εpivalǥ mja ϑεǥria] / hennes teori om at det hadde vært innbrudd i huset η θεωρία της πως έγινε διάρρηξη στο σπίτι [i ϑεǥria tis pu εjinε ðiariksi stǥ spiti] / i teorien (teoretisk sett, rent abstrakt) αϕηρηµένα [afirimεna] : i teorien ser en slik regjeringsform ideell ut, men i praksis... αϕηρηµένα ένα τέτοιο πολίτευµα ϕαίνεται ιδεώδες, αλλά στην πράξη... [afirimεna εna tεtiǥ pǥlitεvma fεnεtε iðεǥðεs ala stim braksi] / motsi en teori (tale imot en teori) διαψεύδω θεωρία [ðiapsεvðǥ ϑεǥria] / torpedere en teori (slå bunnen ut av en teori) καταρρίπτω µια θεωρία [katariptǥ mja ϑεǥria] teosof m. θεοσοϕιστής, ο [Ǥ ϑεǥsǥfistis] teosofi m. (rel.) θεοσοϕία, η [i ϑεǥsǥfia] teosofisk adj. θεοσοϕικός [ϑεǥsǥfikǥs] tepause f.m. διάλειµµα εργασίας για τσάϊ, το [tǥ ðjalima εrDžasiaz ja tsai] # διακοπή για τσάι, η [i ðiakǥpi ja tsai] / la oss ta en tepause ας διακόψουµε για τσάι [as ðiakǥpsumε ja tsai] teplantasje m. ϕυτεία τσαγιού, η [i fitia tsaju] tepose m. ϕακελάκι (του) τσαγιού, το [tǥ fakεlaki (tu) tsaju]

6 6 teppe n. τάπητας, ο [Ǥ tapitas] # χαλί, το [tǥ Χali] # (pledd, matte, rye) βελέντζα, η [i vεlεndza] # (deksel, dekken, duk) κάλυµµα, το [tǥ kalima] # (sengeteppe) κλινοσκέπασµα, το [tǥ klinǥskεpazma] # (sceneteppe) αυλαία, η [i avlεa] # (håndlaget/håndknyttet/vevd teppe, kelimteppe) κιλίµι, το [tǥ kilimi] # (slør) πέπλος, ο [Ǥ pεplǥs] / da teppet gikk opp/ned όταν άνοιξε/έκλεισε η αυλαία [Ǥtan aniksε/ εklisε i avlεa] / et slør av røyk/smog hadde lagt seg over byen ένας πέπλος καπνού είχε τυλίξει την πόλη [εnas pεplǥs kapnu içε tiliksi tim bǥli] / la teppet gå ned κατεβάζω/κλείνω την αυλαία [katεvazǥ/klinǥ tin avlεa] teppebanker m. χτυπητήρι χαλιών, το [tǥ Χtipitiri ΧaljǤn] teppebelagt adj. στρωµένος µε χαλί [strǥmεnǥz mε Χali] / ikke teppebelagt άστρωτος [astrǥtǥs] : golvet er ikke teppebelagt το πάτωµα είναι άστρωτο [tǥ patǥma inε astrǥtǥ] terapeut m. θεραπευτής, ο [Ǥ ϑεrapεftis] # f. θεραπεύτρια, η [i ϑεrapεftria] terapeutisk adj. (helsebringende, helbredende) ιαµατικός [iamatikǥs] # θεραπευτικός [ϑεrapεftikǥs] / terapeutisk egenskap (helbredende kraft) ιαµατικότητα, η [i iamatikǥtita] terapi m. (medisinsk behandling) θεραπεία, η [i ϑεrapia] # αγωγή, η [i aDžǥji] # (kur, helbredelse) ίαση, η [i iasi] # (som vitenskapsgren) θεραπευτική, η [i ϑεrapεftiki] / dårlig (dvs. resultatløs) terapi ακατάλληλη θεραπεία, η [i akatalili ϑεrapia] / en virksom terapi (god terapi, en effektiv kur) αποτελεσµατική θεραπεία [apǥtεlεzmatiki ϑεrapia] / gå i terapi (følge et behandlingsopplegg) ακολουθώ µια θεραπεία [akǥluϑǥ mja ϑεrapia] term m. (ord, uttrykk, betegnelse, faguttrykk) όρος, ο [Ǥ ǤrǤs] / tekniske/vitenskapelige termer τεχνικοί/επιστηµονικοί όροι [tεχniki/εpistimǥniki Ǥri] termer m.pl. (badeanstalter, helsebad, kurbad) ιαµατικά λουτρά [iamatika lutra] # θέρµες, οι [i ϑεrmεs] # (varme kilder, termalkilder, termer) θερµικές πηγές, οι [i ϑεrmikεs pijεs] terminal m. (komm.)(sentralstasjon, endestasjon, utgangspunkt) αϕετηρία, η [i afεtiria] terminologi m. (nomenklatur, fagterminologi, sjargong) ονοµατολογία, η [i ǤnǤmatǤlǤjia] # ορολογία, η [i ǤrǤlǤjia] terminologisk adj. ορολογικός [ǤrǤlǤjikǤs] termisk adj. (som har med temperaturforhold eller varme å gjøre) θερµικός [ϑεrmikǥs] termo- (varme-) θερµο [ϑεrmǥ] termodynamikk m. θερµοδυναµική, η [i ϑεrmǥðinamiki] termodynamisk adj. θερµοδυναµικός [ϑεrmǥðinamikǥs] termograf m. (apparat som registrerer temperatur grafisk) θερµόγραϕος, ο [Ǥ ϑεrmǥDžrafǥs] termokjemi m. θερµοχηµεία, η [i ϑεrmǥçimia] termometer n. θερµόµετρο, το [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ] / termometeret gikk opp to streker/ grader (temperaturen steg med to grader) το θερµόµετρο ανέβηκε δυο γραµµές [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ anεvikε ðjǥ Džramεs] / termometeret viser en stigning/et fall i

7 7 temperaturen το θερµόµετρο δείχνει άνοδο/πτώσητης θερµοκρασίας [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ ðiχni anǥðǥ/ptǥsi tis ϑεrmǥkrasias] / termometeret viste i går - 8 o C το θερµόµετρο κατέγραψε χθες 8 ο Κελσίου υπό το µηδέν [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ katεDžrapsε Χϑεs ǤΧtǤ vaϑmus ipǥ tǥ miðεn] termonukleær adj. θερµοπυρηνικός [ϑεrmǥpirinikǥs] termos m. (termosflaske) θερµός, ο [Ǥ ϑεrmǥs] termostat m. θερµοστάτης, ο [Ǥ ϑεrmǥstatis] termostatikk m. θερµοστατική, η [i ϑεrmǥstatiki] termostatisk adj. θερµοστατικός [ϑεrmǥstatikǥs] termoterapi m. (med. varmebehandling) θερµοθεραπεία, η [i ϑεrmǥϑεrapia] terne f.m. (ornit.)(makrellterne) γκλαρόνι, το [tǥ glarǥni] terning m. κύβος, ο [Ǥ kivǥs] # ζάρι, το [tǥ zari] / falske terninger ϕτιαγµένα/ κάλπικα ζάρια [ftjaDžmεna/kaltika zaria] / kaste/riste terninger ρίχνω/κουνώ τα ζάρια [riχnǥ/kunǥ ta zaria] / lage terninger av noe (måle i kubikk, opphøye i tredje potens) κυβίζω [kivizǥ] / skar du brødet i terninger? έκοψες σε κύβους το ψωµί; [εkǥpsεs sε kivus tǥ psǥmi] / spille terning (spille med terninger) παίζω ζάρια [pεzǥ zaria] # παίζω κύβους [pεzǥ kivus] # παίζω µπαρµπούτι [pεzǥ barbuti] / terningen er kastet ο κύβος ερρίϕθη* [Ǥ kivǥs εrifϑi] terpe v. (gnåle) γκρινάζω [grinazǥ] / alltid terpe på det samme (alltid gnåle på den samme gamle visa, tvære ut et emne) αναµασώ/κοπανάω τα ίδια και τα ίδια [anamasǥ/ kǥpanaǥ ta iðja kε ta iðja] terping f.m. (pugging, slit, tortur) παίδεµα, το [tǥ pεðεma] terose f.m. ροδή ινδική, η [i rǥði inðiki] # (duftrose) ροδή εύοσµος, η [i rǥði εvǥzmǥs] terpentin m. νέϕτι, το [tǥ nεfti] terrasse m. ταράτσα, η [i taratsa] # (sokkel) βάθρο, το [tǥ vaϑrǥ] # (steinbenk, steinmur, terrasse for dyrking i skrått terreng) πεζούλι, το [tǥ pεzuli] # πεζούλα, η [i pezula] # (arkit.) αναβαθµίς, ο [Ǥ anavaϑmis] # (dagl.) πεζούλι, το [tǥ pεzuli] / vinrankene vokste i terrasser oppover skråningen (i fjellskråningen lå det vinmarker i terrasser) η πλάγια ήταν γεµάτη πεζούλες µ' αµπέλια [i plaja itan jεmati pεzulεz mambεlia] terrassekultur m. (dyrking i terrrasser, terrassejordbruk) καλλιεργεία σε πεζούλες [kaliεrjia sε pεzulεs] # καλλιεργεία κατά βαθµίδες [kaliεrjia kata vaϑmiðεs] terrassert adj. (terrasseformet, i terrasser) κλιµακωτός [klimakǥtǥs] # πεζουλωτός [pεzulǥtǥs] / terrasserte åkrer κλιµακωτά/πεζουλωτά χωράϕια [klimakǥta/ pεzulǥta ΧǤrafja] terreng n. (grunn, mark, bakke) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] # (område) περιοχή, η [i pεriǥçi] / tape terreng (gå tilbake) χάνω έδαϕος [ΧanǤ εðafǥs] / ujevnheter i terrenget (humper/kuler uregelmessigheter i terrenget) ανωµαλίες του εδάϕους [anǥmaliεs tu εðafus] # εξογκώµατα του εδάϕους [εksǥŋgǥmata tu εðafus] / vinne terreng (gjøre framskritt) κερδίζω έδαϕος [kεrðizǥ εðafǥs] terrengforhold n. (leie, beliggenhet) διαµόρϕωση, η [i ðiamǥrfǥsi] terrengløp n. (idrett) ανώµαλος δρόµος, ο [Ǥ anǥmalǥz ðrǥmǥs]

8 8 territorial adj. εδαϕικός [εðafikǥs] / territorial ekspansjon εδαϕική επέκταση [εðafiki εpεktasi] / territorial integritet εδαϕική ακεραιότητα, η [i εðafiki akεrεǥtita] / territoriale krav εδαϕικές αξιώσεις [εðafikεs aksiǥsis] territorialfarvann n. (kystbelte) αιγιαλίτιδα ζώνη, η [i εjialitiða zǥni] territorium n. (jord, landdskap, terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] # (maktområde, stat, rike) επικράτεια, η [i εpikratia] / forbrytelsen ble begått på gresk territorium το έγκληµα έγινε σε ελληνικό έδαϕος [tǥ εŋglima εjinε sε εlinikǥ εðafǥs] (rike, maktområde, territorium) επικράτεια, η [i εpikratia] / på gresk territirium (innenfor grensene til den greske stat) µέσα στα όρια της ελληνικής επικρατείας [mεsa sta Ǥria tis εlinikis εpikratias] terror m. τρόµος, ο [Ǥ trǥmǥs] # τροµοκρατία, η [i trǥmǥkratia] terrorangrep n. χτύπηµα της τροµοκρατίας, το [tǥ Χtipima tis trǥmǥkratias] # τροµοκρατική επίθεση, η [i trǥmǥkratiki εpiϑεsi] terrorbalanse m. ισορροπία του τρόµου, η [i isǥrǥpia tu trǥmu] terrorhandling f.m. τροµοκρατική ενέργεια, η [i trǥmǥkratiki εnεrjia] terrorisere v. κατατροµοκρατώ [katatrǥmǥkratǥ] # (mobbe, tyrannisere, hundse) αποπαίρνω [apǥpεrnǥ] terrorisering f.m. κατατροµοκράτηση, η [i katatrǥmǥkratisi] terrorisme m. τροµοκρατία, η [i trǥmǥkratia] / utryddelse av terrorismen εξαλείϕω την τροµοκρατία [εksalifǥ tin drǥmǥkratia] terrorist m. τροµοκρατής, ο [Ǥ trǥmǥkratis] / aktiviteten til den nye generasjon av terrorister η δράση της νέας γενιάς τροµοκρατών [i ðrasi tis nεas jεnjas trǥmǥkratǥn] terroristgruppe f.m. τροµοκρατική οµάδα, η [ i trǥmǥkratiki Ǥmaða] / da den første terroristgruppa ble dannet όταν καταρτίστηκε η πρώτη τροµοκρατική οµάδα... [Ǥtan katartistikε i prǥti trǥmǥkratiki Ǥmaða] terrorvelde n. (skrekkvelde) τροµοκρατία, η [i trǥmǥkratia] # κράτος τρόµου, το [tǥ kratǥs trǥmu] terskel m. (dørstokk, psykol. terskel) κατώϕλι, το [tǥ katǥfli] # πρόθυρα, τα [ta prǥϑira] # (begynnelse) αρχή, η [i arçi] / på dødens terskel (i dødens forgård, døden nær) στα πρόθυρα του θανάτου [sta prǥϑira tu ϑanatu] / på terskelen til/ved inngangen til alderdommen στο κατώϕλι των γηραιτών [stǥ katǥfli tǥn jiratiǥn] / vi står på terskelen til en ny tid είµαστε στην αρχή/στο κατώϕλι µιας νέας εποχής [imastε stin arçi stǥ katǥfli mjaz nεas εpǥçis] terte f.m. τούρτα, η [i turta] # (kake, pai) πίτα, το [tǥ pita] # (terte hvor deigen er brettet rundt fyllet, som for eksempel svisketerte, tartelett) δίπλα, η [i ðipla] # σκαλτσούνι, το [tǥ skaltsuni] / kokosterte πάστα µε καρύδα, η [i pasta mε kariða] / lys terte άσπρη πάστα, η [i aspri pasta] tertefin adj. (kresen, pirkete) δύσκολος [ðiskǥlǥs] # (neds. snerpet, overpertentlig) καθωσπρέπει [kaϑǥsprεpi] tesalong m. (konditori) αίθουσα σεβιρίσµατος τσαγιού η γλυκίσµατων, η [i εϑusa sεrvirizmatǥs tsaju i DžlikizmatǤn] teselskap n. (sosial anledning) κοσµικόν τέιον, το [tǥ kǥzmikǥn tεïǥn] # (mottagelse med

9 9 te) δεξίωση τσαγιού, η [i ðεksiǥsi tsaju] teservise n. σερβίτσιο του τσαγιού, το [tǥ sεrvitsiǥ tu tsaju] teskje f.m. (bestikk og målenhet) κολυταλάκι, το [tǥ kutalaki] / med teskje (sparsommelig, med dråpeteller ) µε το σταγονόµετρο [mε tǥ staDžǥnǥmεtrǥ] Tessalia geo. hist. Θεσσαλία, η [i ϑεsalia] tessalisk adj. θεσσαλικός [ϑεsalikǥs] # (språk) θεσσαλός [ϑεsalǥs] test m. εξέταση, η [i εksεtasi] # τεστ, το [tǥ tεst] # (prøve, forsøk) δοκιµή, η [i ðǥkimi] # δοκιµασία, η [i ðǥkimasia] # (kontroll, kontrollprøve) έλεγχος, ο [Ǥ εlεŋχǥs] (prøvestein, kriterium, målestokk) κριτήριο, το [tǥ kritiriǥ] / Binets (intelligens-) test η δοκιµασία (νοηµοσύνης) κατά Binet-Simon [i ðǥkimasia (nǥimǥsinis) kata vinεsimǥn] / det vil være testen på hans troverdighet αυτό θα είναι το κριτήριο της αξιοπιστίας του [aftǥ ϑa inε tǥ kritiriǥ tis aksiǥpistias tu] test- (prøve-, forsøks-) δοκιµαστικός [ðǥkimastikǥs] testament n. (testamente) διαθήκη, η [i ðiaϑiki] / bestride/underkjenne eller omstøte et testament προσβάλλω/ακυρώνω διαθήκη [prǥsvalǥ/akirǥnǥ ðiaϑiki] / Det gamle testamente (G.T.) η Παλαιά ιαθήκη (Π..) [i palεa ðiaϑiki] / Det nye testamente (N.T.) η Καινή ιαθήκη (Κ..) [i kεni ðiaϑiki] : bøkene i Det gamle testamente τα βιβλία της Παλαιάς ιαθήκης [ta vivlia tis palεaz ðiaϑikis] / dø uten å etterlate seg testament πεθαίνω χωρίς διαθήκη [pεϑεnǥ ΧǤris ðiaϑiki] / et håndskrevet testament ιδιόχειρη/ιδιόγραϕη διαθήκη [iðiǥçiri/iðiǥDžrafi ðiaϑiki] / et rettsgyldig testament έγκρυη διαθήκη [εŋgrii ðiaϑiki] / han utelot meg fra testamentet sitt (han tok meg ikke med i testamentet sitt) µε λησµόνησε/ξέχασε στη διαθήκη του [mε lizmǥnisε/ksεχasε sti ðiaϑiki tu] / omstøte et testament (sette et testament ut av kraft) ακυρώνω/καταργώ µια διαθήκη [akirǥnǥ/katarDžǥ mja ðiaϑiki] / oppnå godkjenning av et testament δηµοσιεύω διαθήκη [ðimǥsiεvǥ ðiaϑiki] / opprettelse av et testament (fullbyrdelse av et testament) η εκτέλεση µιας διαθήκης [i εktεlεsi mjaz ðiaϑikis] / sette opp/ skrive testament συντάσσω/κάνω διαθήκη [sindasǥ/kanǥ ðiaϑiki] / signere/underskrive et testament υπογράϕω σε µια διαθήκη [ipǥDžrafǥ sε mja ðiaϑiki] / skjule/ødelegge/hemmeligholde et testament εξαϕανίζω µια διαθήκη [εksafanizǥ mja ðiaϑiki] / testamentet er ekte η διαθήκη είναι αυθεντική [i ðiaϑiki inε afϑεndiki] testamentarving m. (gavemottaker) κληροδόχος, ο [Ǥ klirǥðǥχǥs] testamentere v. (etterlate (iflg. testament)) κληροδοτώ/κληρονοµώ/διαθέτω (µε διαθηκή) [klirǥðǥtǥ/klirǥnǥmǥ/ðiaϑεtǥ (mε ðiaϑiki)] # διαθέτω (µε διαθήκη) [ðiaϑεtǥ (mε ðiaϑiki)] # καταλειπώ (µε διαθηκή) [katalipǥ (mε ðiaϑiki)] # (la, forlate, slippe) αϕήνω [afinǥ] # (overdra, overføre) γράϕω (σε) [DžrafǤ (sε)] # µεταβιβάζω [mεtavivazǥ] # διαθέτω [klirǥðǥtǥ/ðiaϑεtǥ] / han testamenterte eiendelene sine til nevøen sin άϕησε τα υπάρχοντά του στον ανεψιό του [afisε ta iparχǥnda tu stǥn anεpsiǥ tu] / han testamenterte eiendommen/formuen sin til veldedige formål κληρονόµησε την περιουσία του σε ϕιλανθρωπικά ιδρύµατα [klirǥnǥmisε tim pεriusia tu sε filanϑrǥpika iðrimata] / han testamenterte hele formuen sin til sin kone έγραψε όλη την περουσία του στη γυναίκα του [εDžrapsε Ǥli tim bεrusia tu sti jinεka tu] / i sitt testamente satte han av (=han testamenterte) ti millioner til hver av sine

10 10 døtre στη διαθήκη του άϕησε δέκα εκατοµµύρια σε κάθε µια από τις κόρες του [sti ðiaϑiki tu afisε ðεka εkatǥmiria sε kaϑε mja apǥ tis kǥrεs tu] testamentering f.m. (testamentarisk gave) παραχώρηση µε διαθήκη, η [i paraχǥrisi mε ðiaϑiki] # κληροδότηση, η [i klirǥðǥtisi] # κληροδοσία, η [i klirǥðǥsia] / testamenteringen av hans malerier til Nasjonalgalleriet η κληροδοσία των πινάκων του στην Εθνική Πινακοθήκη [i klirǥðǥsia tǥm binakǥn tu stin εϑniki pinakǥϑiki] testator m. (jus) (arvelater, særlig av fast eiendom) διαθέτης, ο [Ǥ ðiaϑεtis] # κληροδότης, ο [Ǥ klirǥðǥtis] teste v. (prøve, prøve ut) δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] # (prøve, overprøve, kontrollere) ελέγχω [εlεŋχǥ] # (undersøke) εξετάζω [εksεtazǥ] / få testet øynene sine/synet sitt εξετάζω τα µάτια µου [εksεtazǥ ta matia mu] / teste bremsene δοκιµάζω τα ϕρένα [ðǥkimazǥ ta frεna] / teste en ny ansiktskrem δοκιµάζω µια νέα κρέµα [ðǥkimazǥ mia nεa krεma] / teste kunnskapene til noen δοκιµάζω τις γνώσεις κάποιου [ðǥkimazǥ tis DžnǤsis kapiu] testikkel m. (vulg. kødd) όρχις*, ο [Ǥ Ǥrçis] # (pl.) όρχεις [Ǥrçis] # ορχίδι, το [tǥ Ǥrçiði], (pl.) ορχίδια [Ǥrçiðia] / testikler (lyske, mannlige kjønnsorganer) αχαµνά, τα [ta aχamna] testikkel- pref. (testikkelformet) ορχεοειδής [ǤrçεǤiðis] testimonium n. (vitnesbyrd, sertifikat) βεβαίωση, η [i vεvεǥsi] testing f.m. (test, prøving, prøve) δοκιµή, η [i ðǥkimi] / testing av innholdet eller renheten i metaller καρατάρισµα το [tǥ katatarizma] # δοκιµή της περιεκτικότητας ή καθαρότητας µετάλλων η [i ðǥkimi tis pεriεktikǥtitas i kaϑarǥtitaz mεtalǥn] testpilot m. (prøveflyger) δοκιµαστής (αεροπλάνου), ο [Ǥ ðǥkimastis (aεrǥplanu)] # πιλότος δοκιµαστής, ο [Ǥ pilǥtǥz-ðǥkimastis] testprogram n. (forsøksprosjekt, pilotprosjekt) δοκιµαστικό πρόγραµµα, το [tǥ ðǥkimastikǥ prǥDžrama] tet m. (ledelse) κεϕάλι, το [tǥ kεfali] / i teten επί κεϕαλής [εpi kεfalis] : han/hun er i tet είναι επικεϕαλής [inε εpikεfalis] / han/hun har teten έχει το κεϕάλι [εçi tǥ kεfali] tetne v. (tetne til, hope seg opp, bygge seg opp) δυναµώνω [ðinamǥnǥ] / trafikken tetner til η κυκλοϕορία δυναµώνει [i kiklǥfǥria ðinamǥni] tett adj. συχνός [siχnǥs] # πυκνός [piknǥs] # (tjukk, ugjennomtrengelig) δασύς [ðasis] # (kvelende, varm, tung) βαρύς [varis] # (tilstoppet) βουλωµένος [vulǥmεnǥs] / bli tett (vokse seg tett) δασώνω [ðasǥnǥ] : rosebuskene er blitt tette (og klungrete) δάσωσαν οι τριανταϕυλλιές [ðasǥsan i triandafiljεs] / det er tett her inne (det er tung luft her inne) η ατµόσϕαιρα είναι βαριά έδω µέσα [i atmǥsfεra inε varia εðǥ mεsa] / gå tett (tette seg, tilstoppe(s)) µπουκώνω [bukǥnǥ] : oppvaskkummen gikk tett av skitt ο νεροχύτης µπούκωσε από τη βρώµα [Ǥ nεrǥçitiz bukǥsε apǥ ti vrǥma] / jeg er tett i nesen η µύτη µου είναι βουλωµένη [i miti mu inε vulǥmεni] / tett løvverk δασύ ϕύλλωµα [ðasi filǥma] / tett skog πυκνό δάσος [piknǥ ðasǥs] tettbebyggelse m. (boligområde, utbygd område) κατοικοµένη περιοχή, η [i katikǥmεni pεriǥçi]

11 11 tettbygd adj. (velbygd, velproporsjonert, kraftig) γεροδεµένος [jεrǥðεmεnǥs] # γεροκαµωµένος [jεrǥkamǥmεnǥs] # εύσωµος [εfsǥmǥs] / en tettbygd mann γεροδεµένος άντρας [jεrǥðεmεnǥs andras] tette v. (tette igjen, barrikadere, blokkere) αποϕράζω [apǥfrazǥ] # (stappe, tilstoppe, plugge, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] # ϕράζω [frazǥ] # κλείνω [klinǥ] # (kitte, om båt: kalfatre, dikke, tette natene, om båt eller tønne: beke) καλαϕατίζω [kalafatizǥ] / tette et hull βουλώνω µια τρύπα [vulǥnǥ mja tripa] / tette igjen en lekkasje κλείνω µια διαρροή [klinǥ mja ðiarǥï] / tette igjen/sperre åpningen til en grotte/en huleinngang κλείνω την είσοδο µιας σπηλιάς [klinǥ tin isǥðǥ mjas spiljas] / tette (igjen) på nytt ξαναβουλώνω [ksanavulǥnǥ] tetthet f.m. (ugjennomtrengelighet) δασύτητα, η [i ðasitita] tettpakket adj. (stuvende fullt, fylt tilt rengsel) γεµάτος [jεmatǥs] / plassen var tettpakket med biler η πλατεία ήταν γεµάτη αυτοκίνητα [i platia itan jεmati aftǥkinita] / salen var tettpakket med folk η αίθουσα ήταν γεµάτη κόσµο [i εϑusa itan jεmati kǥzmǥ] tetting f.m. (tilstopping, blokkering, sperring) απόϕραξη, η [i apǥfraksi] # (blokkering, stopping, plugging, korking, forsegling) βούλωµα, το [tǥ vulǥma] tettsittende adj. (ettersittende, trang) εϕαρµοστός [εfarmǥstǥs] # (åletrang) κολλητός [kǥlitǥs] # (sittende nær inntil hverandre) κοντά κοντά [kǥnda-kǥnda] / han hadde tettsittende øyne τα µάτια του ήταν κοντά κοντά [ta matja tu itan kǥnda-kǥnda] tevarmer m. (hette) κουκούλα τσαγερού, η [i kukula tsajεru] tevling f.m. (konkurranse, eksaminasjon) διαγωνισµός, ο [Ǥ ðiaDžǥnizmǥs] # (kappestrid, det å måle seg/krefter med noen) αναµέτρηση, η [i anamεtrisi] Thailand geo. Ταϋλάνδη, η [i tailanði] thai m. (språk) ταϋλανδικά, τα [ta tailanðika] # ταϋλανδέζικα, τα [ta tailanðεzika] thailandsk adj. ταϋλανδέζικος, τα [ta tailanðεzikǥs] # ταϋλανδικός, τα [ta tailanðikǥs] thailender m. Ταϋλανδός, ο [i tailanðǥs] # (thaikvinne) Ταϋλανδή, η [i tailanði] # Ταϋλανδέζα, η [i tailanðεza] Thales gr. mannsnavn Θαλής, ο [Ǥ ϑalis] thebaner m. (hist.) m. Θηβαίος, ο [Ǥ ϑivεǥs] # f. Θηβαία, η [i ϑivεa] thebansk adj. (hist.) Θηβαϊκός [ϑivaïkǥs] Theben hist. geo. Θήβα, η [i ϑiva] Themis rettferdighetens gudinne i gr. myt. Θέµιδα, η [i ϑεmiða] Themistokles gr. mannsnavn Θεµιστοκλής, ο [Ǥ ϑεmistǥklis] Theodor mannsnavn Θεόδωρος, ο [Ǥ ϑεǥðǥrǥs] Theopdora kvinnenavn Θεοδώρα, η [i ϑεǥðǥra] # Θοδώρα, η [i ϑǥðǥra] Theodorik mannsnavn Θεοδώρα, η [i ϑεǥðǥra] Theodosius gr. mannsnavn Θεοδώριχος, ο [Ǥ ϑεǥðǥriχǥs] Thermopylene geo. Θερµοπύλες, οι [i ϑεrmǥpilεs] Thesevs gr. sagnskikkelse Θησέας, ο [å ϑisεas] Thessalonike geo. hist. (Saloniki) Θεσσαλονίκη, η [i ϑεsalǥniki] thessalonikisk adj. θεσσαλονικιός [ϑεsalǥnikiǥs] Thetis gr. mytol. Θετίδα, η [i ϑεtiða]

12 12 Thomas gr. mannsnavn Θωµάς, ο [Ǥ ϑǥmas] / den tvilende Thomas (Thomas tvileren) ο άπιστος Θωµάς [Ǥ apistǥs ϑǥmas] thorium n. (kjem.: radioaktivt grunnstoff) θόριο, το [tǥ ϑǥriǥ] thriller m. (skrekkhistorie, grøsser) µυθιστόρηµα αγωνίας και τρόµου, το [tǥ miϑistǥrima aDžǥnias kε trǥmu] Thukydid gr. historiker 5. årh. f.kr. Θουκυδίδης, ο [Ǥ ϑukiðiðis] ti tallord δέκα [ðεka] / (i) de første ti dagene av mai το πρώτο δεκαήµερο του Μάη [tǥ prǥtǥ ðεkaïmεrǥ tu mai] / hjerter ti το δέκα κούπα [tǥ ðεka kupa] / sånn cirka ti (et titall) καµιά δεκαριά [kamja ðεkaria] : sånn cirka ti unger (et titall barn) καµιά δεκάρια παιδιά [kamja ðεkaria pεðja] / ti minutters utsettelse/forsinkelse δεκάλεπτη καθυστέρηση [ðεkalεpti kaϑistεrisi] / ti og ti sammen ((inndelt) i tiergrupper, i tiere) κατά δεκάδες [kata ðεkaðεs] / ti til en δέκα προς ένα [ðεka prǥs εna] / ti timers δεκάωρος [ðεkaǥrǥs] : ti timers forsinkelse δεκάωρη καθυστέρηση [ðεkaǥri kaϑistεrisi] / ti tusen δέκα χιλιάδες [ðεka çiljaðεs] Tibet geo. Θιβέτ, το [tǥ ϑivεt] tibetaner m. Θιβετιανός, ο [Ǥ ϑivεtjanǥs] tibetansk adj. θιβετιανός [ϑivεtjanǥs] # (språket) θιβετιανά, τα [ta ϑivεtjana] / det tibetanske språk η θιβετιανή γλωσσα [i ϑivεtjani DžlǤsa] tid m.f. χρόνος, ο [Ǥ ΧrǤnǤs] # καιρός, ο [Ǥ kεrǥs] # διάστηµα, το [tǥ ðjastima] # (tidsrom, tidsutstrekning, varighet) διάρκεια χρόνου, η [i ðjarkia ΧrǤnu] # (tidsalder, epoke) εποχή, η [i εpǥçi] / alt til sin tid (alt til sin tid og makrellen i august) κάθε πράγµα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο [kaϑε praDžma stǥŋ kεrǥ tu kε Ǥ kǥljǥs tǥn avDžustǥ] / andre tider, andre skikker (tidene forandrer seg og vi med dem) άλλα χρόνια άλλα ήθη [ala ΧrǤnia ala iϑi] / bortkastet tid (sløsing med tid) σπατάλη χρόνου, η [i spatali ΧrǤnu] : det er fullstendig bortkastet tid είναι καθαρή σπατάλι χρόνου [inε kaϑari spatali ΧrǤnu] / bruke lang tid (trekke ut, ta lang tid) αργώ [arDžǥ] # µε παίρνει πολλή ώρα [mε pεrni pǥli Ǥra] : bruker du lang tid på å kle på deg? αργείς να ντυθείς; [narjiz na diϑis] / bruke tid (forbruke tid) δαπανώ καιρό [ðapanǥ kεrǥ] / bruke tid på αϕιερώνω χρόνο σε [afiεrǥnǥ ΧrǤnǤ sε] : bruke tida si på festing og rangling πέρνω τον καιρό µου µε γλέντια [pεrnǥ tǥŋ gεrǥ mu mε Džlεndia] : han bruker mye tid på å forbedre fransken sin αϕιερώνει πολύ χρόνο στη βελτίωση των γαλλικών του [afiεrǥni pǥli ΧrǤnǤ sti vεltiǥsi tǥŋ galikǥn du] : jeg bruker all mi tid på lesing δίνω όλο το χρόνο µου στο διάβασµα [ðinǥ ǤlǤ tǥ ΧrǤnǤ mu stǥ ðjavazma] / bruke tida godt (utnytte tida godt) αξιοποιώ το χρόνο µου [aksiǥpjǥ tǥ ΧrǤnǤ mu] # εκµεταλλεύοµαι το χρόνο µου καλά [εkmεtalεvǥmε tǥ ΧrǤnǤ mu kala] / det er på tide/på høy tid du kommer i gang med arbeidet/med studiene dine for alvor καιρός πια να καταπιαστείς σοβαρά µε τη δουλειά σου/µε τις σπουδές σου [kεrǥs pja na katapjastis sǥvara mε ti ðulja su/mε tis spuðεs su] : det er tid for/på tide/på høy tid (å) καιρός είναι (να) [kεrǥs inε (na)] # καιρός να.. [kεrǥs na] # ήρθε η ώρα [irϑε i Ǥra] : det er tid for handling (det er på tide å gjøre noe) είναι ώρα για δράση [inε Ǥra ja ðrasi] / det får/vil tida vise θα το δείξει ο καιρός [ϑa tǥ ðiksi Ǥ kεrǥs] : det kan bare tida vise/gi svar på µόνο ο

13 13 χρόνος θα το δείξει [mǥnǥ Ǥ ΧrǤnǤs ϑa tǥ ðiksi] / det tar tid å θέλεις καιρό να [ϑεlis kεrǥ na] / det var på høy tid/på tide å καιρός ήταν να [kεrǥs itan na] / det var på tide! καιρός ήταν! [kεrǥs itan] : jeg har fått meg jobb! - det var (sannelig) på tide έπιασα δουλειά! καιρός ήταν! [εpjasa ðulia - kεrǥs itan] / det vil ta tid θα πάρει χρόνο [ϑa pari ΧrǤnǤ] / etter kort tid (litt seinere) µετά από λίγο καιρό [mεta apǥ liDžǥ kεrǥ] / ettersom tida går, vil den ta seg opp/vokse seg sterkere όσο περνάει ο καιρός θα µεγαλώνει η ορµή της [ǤsǤ pεrnai Ǥ kεrǥs ϑa mεDžalǥni i Ǥrmi tis] / finne tid til (få tid til) βρίσκω το χρόνο να κάµω κάτι [vriskǥ tǥ ΧrǤnǤ na kamǥ kati] / for en tid tilbake (for en stund siden) πριν από λίγο καιρό [prin apǥ liDžǥ kεrǥ] / for tiden (nå, for øyeblikket) για την ώρα [ja tin Ǥra] # επί του παρόντος [εpi tu parǥndǥs] # forsøke å vinne tid (hale ut tida, sitte på gjerdet) καιροσκοπώ [kεrǥskǥpǥ] / fra tid til annen (nå og da, av og til, svært ofte) από καιρό σε καιρό [apǥ kεrǥ sε kεrǥ] # κατά διαστήµατα [kata ðiastimata] # κατά καιρούς [kata kεrus] # κάθε τόσο [kaϑε tǥsǥ] : fra tid til annen nippet han til ouzoen sin από καιρό σε καιρό κουτσόπινε λιγάκι ούζο [apǥ kεrǥ sε kεrǥ kutsǥpinε liDžaki uzǥ] : jeg ser han fra tid til annen τον βλέπω κατά διαστήµατα [tǥn vlεpǥ kata ðiastimata] / følge med i tiden συµβαδίζω µε την εποχή µου [simvaðizǥ mε tin εpǥçi mu] / få tid til (finne tid til) βρίσκω το χρόνο να κάµω κάτι [vriskǥ tǥ ΧrǤnǤ na kamǥ kati] / få/ ha tid til ξαδειάζω [ksaðiazǥ] : jeg fikk/hadde ikke tid til å vanne hagen δεν ξάδειασα να ποτίσω τον κήπο [ðεn ksaðiasa na pǥtisǥ tǥŋ kipǥ] / få tida til å gå (fordrive tida) πέρνω το καιρό µου [pεrnǥ tǥ kεrǥ mu] # βγάζω καιρό [vDžazǥ kεrǥ] # (dagl.)(slå i hjel tida) κοτώνω την ώρα µου [skǥtǥnǥ tin Ǥra mu] / ha tid αδειάζω [aðiazǥ] # έχω χρόνο [εχǥ ΧrǤnǤ] : ha dårlig tid (ha hastverk) βιάζοµαι [vjazǥmε] # (være i tidsnød. være presset med hensyn til tid) είµαι ζορισµένος από την άποψη χρόνου [imε zǥrizmεnǥs apǥ tin apǥpsi ΧrǤnu] : ha god tid (ha rommelig tid) έχω επαρκή χρόνο [εχǥ εparki ΧrǤnǤ] # (ha fri) είµαι εύκαιρος [imε εfkεrǥs] # (ha tid til overs, ha god tid, ha fri) ευκαιρώ [εfkεrǥ] : de hadde god til til å forberede seg είχαν επαρκή χρόνο για να προετοιµασθούν [iχan εparki ΧrǤnǤ ja na prǥεtimasϑun] : hvis du har ti minutt til overs (hvis du kan avse ti minutt) αν ευκαιρήσεις δέκα λεπτά [an εfkεrisiz ðεka lεpta] : jeg hadde ikke tid til å gå og besøke han δεν ευκαίρησα να πάω να τον ιδώ [ðεn εfkεrisa na paǥ na tǥn iðǥ] : når jeg har god tid, liker jeg å όταν είµαι εύκαιρος µου αρέσει να... [Ǥtan imε εfkεrǥz mu arεsi na] / ha gode tider (leve godt) την περνάω ζεύκι [tim bεrnaǥ zεfki] / ha tid for/til å έχω χρόνο για/να [εχǥ ΧrǤnǤ ja/na] # ευκαιρώ/αδειάζω να [εfkεrǥ / aðjazǥ na] : jeg har ikke tid δεν µε παίρνει η ώρα/ο καιρός [ðεn mε pεrni i Ǥra/Ǥ kεrǥz] / hale ut tida (prøve å vinne tid, nøle med hensikt) καθυστερώ σκόπιµα [kaϑistεrǥ skǥpima] # (forsøke å vinne tid, sitte på gjerdet) καιροσκοπώ [kεrǥskǥpǥ] / har du (litt ledig) tid i morgen? θα έχεις ελεύθερο χρόνο αύριο; [ϑa εçis εlεfϑεrǥ ΧrǤnǤ avriǥ] / hvor lang tid tok det/vil det ta å bli ferdig? πόσον καιρό έκανες/ θα κάνεις να τελειώσεις; [pǥsǥn gεrǥ εkanεs/ϑa kaniz na tεliǥsis] / i ei tid som ligger langt tilbake (i en fjern fortid) σε πολύ παλιά χρόνια [sε pǥli palja ΧrǤnia] #

14 14 σε πολύ παλιά εποχή [sε pǥli palja εpǥçi] / i gammel tid (i antikken) στην αρχαιότητα [stin arçεǥtita] / i lengre tid από µακρού [apǥ makru] # από πολύ καιρό [apǥ pǥli kεrǥ] : jeg har i lengre tid villet snakke med deg ήθελα από πολύ καιρό να σου µιλήσω [iϑεla apǥ pǥli kεrǥ na su milisǥ] / i rett tid (i rette øyeblikk, hurtig) έγκαιρος [εŋgεrǥs] # (i tide, innen tidsfristen) εµπρόθεσµος [εmbrǥϑεzmǥs] # (i tide, til rett/avtalt tid) εγκαίρως [εŋgεrǥs] # έγκαιρα [εŋgεra] # (i tide, beleilig, betimelig) καίριος [kεriǥs] : advare noen i tide προειδοποιώ κάποιον εγκαίρως [prǥiðǥpiǥ kapiǥn εŋgεrǥs] : alt vil være klart i tide/i god tid/til rett tid όλα θα είναι έτοιµα εγκαίρως [Ǥla ϑa inε εtima εŋgεrǥs] : en inngripen i rett tid µια καίρια παρέµβαση [mja kεria parεmvasi] : hjelp i rett tid/i rette øyeblikk έγκαιρη βοήθεια [εŋgeri vǥiϑia] : et ord i rett tid εµπρόθεσµη δήλωση [εmbrǥϑεzmi ðilǥsi] / i vår tid (i vår tidsalder) στην εποχή µας [stin εpǥçi mas] / jeg hadde ikke tid til å skrive til han δεν είχα ευκαιρία να του γράψω [ðεn iχa εfkεria na tu DžrapsǤ] / jeg har massevis av/rikelig med tid έχω µπόλικη ώρα [εχǥ bǥliki Ǥra] / kaste bort/sløse bort tida (drive dank) χάϕτω/βαράω µύγες [ΧaftǤ/varaǤ mijεs] : han kaster ikke bort tida δε χάϕτει µάγες [ðε Χafti mijεs] / korrekt tid (nøyaktig tid) η ακριβής ώρα [i akrivis Ǥra] / lang tid (lenge) πυλύς καιρός [pǥlis kεrǥs] : det tok lang tid έκανα πολύ καιρό [εkana pǥli kεrǥ] / med tid og stunder (med tiden, når den tid kommer) µε τον καιρό [mε tǥŋ gεrǥ] / når den tid kommer (med tiden, i rett tid) εν καιρώ τω δεόντι* [εŋ gεrǥ tǥ ðεǥndi] # εν καιρῴ [εŋ gεrǥ] / når jeg får tid/anledning (når det passer meg) όταν έχω ευκαιρία [Ǥtan εχǥ εfkεria] / prøve å vinne tid προσπαθώ να κερδίσω χρόνο [prǥspaϑǥ na kεrðisǥ ΧrǤnǤ] / på den tid (i den perioden) εκείνη την εποχή [εkini tin εpǥçi] / på denne tida (av døgnet etc.) τέτοια ώρα [tεtia Ǥra] / på ei uhøvelig tid (på galt tidspunkt) παράκαιρα [parakεra] / på feil sted og tid (ubeleilig) εκτός τόπου και χρόνου [εktǥs tǥpu kε ΧrǤnu] / (rette) tida for (rette tidspunktet for) ώρα για [Ǥra ja] : dette er ikke (rette) tida for stridigheter δεν είναι ώρα αυτή για διαµάχες [ðεn inε Ǥra afti ja ðiamaçεs] / på Napoleons tid τον καιρό του Ναπολέοντα [tǥŋ gεrǥ tu napǥlεǥnda] : på Sokrates tid την εποχή του Σωκράτη [tin εpǥçi tu sǥkrati] / som tida går! (som tiden flyr!) πως διαβαίνει/περνάει ο χρόνος! [pǥz ðiavεni/pǥs pεrnai Ǥ ΧrǤnǤs] # πως περνά η ώρα! [pǥs pεrna i Ǥra] / spare tid (vinne tid) κερδίζω χρόνο [kεrðizǥ ΧrǤnǤ] # κάνω οικονοµία χρόνου [kanǥ ikǥnǥmia ΧrǤnu] / ta lang tid (trekke ut, bruke lang tid) αργώ [arDžǥ] # µε παίρνει πολλή ώρα [mε pεrni pǥli Ǥra] / tid og sted τόπο και χρόνο [dǥpǥ kε ΧrǤnǤ] : fastsette tid og sted for et nytt møtet ορίζω τον τόπο και χρόνο µιας νέας συνάντησης [ǤrizǤ tǥn dǥpǥ kε ΧrǤnǤ mjaz nεas sinandisis] / tida arbeider for oss ο χρόνος δουλεύει για µας [Ǥ ΧrǤnǤz ðulεvi ja mas] / tida går οι καιροί περνούν [i kεri pεrnun] # ο χρόνος παρέρχεται [Ǥ ΧrǤnǤs parεrçεtε] : den tilmålte tida gikk uten at noe ble gjort η προθεσµία πέρασε άπρακτη [i prǥϑεzmia pεrasε aprakti] : tida går (så) fort (det holder på å bli seint) παρνάει η ώρα [pεrnaï i Ǥra] : så sakte tida går! πόσο αργά περνάει η ώρα [pǥsǥ arDža pεrnaï i Ǥra] / tida har løpt fra deg, kamerat! (du har gått ut på dato,

15 15 kompis!) είσαι καθυστερηµένος, ϕίλε µου! [isε kaϑistεrimεnǥs filε mu] / tiden leger alle sår χρόνος γιατρεύει όλους τους καϋµούς [Ǥ ΧrǤnǤz jatrεvi Ǥlus tus kaïmus] # ο χρόνος είναι (µεγάλος) γιατρός [Ǥ ΧrǤnǤs inε (mεDžalǥz) jatrǥs] # (tiden hjelper henne å glemme, hun glemmer det/kommer nok over det med tid og stunder) θα ξεχάσει µε τον καιρό [ϑa ksεχasi mε tǥŋ gεrǥ] / tidens gang (tidens løp) το διάβα του χρόνου [tǥ ðjava tu ΧrǤnu] / til avtalt tid στον καθορισµένο χρόνο [stǥŋ gaϑǥrizmεnǥ ΧrǤnǤ] / til rett tid (i tide, til rett/avtalt tid) εγκαίρως [εŋgεrǥs] # έγκαιρα [εŋgεra] / til sin tid (i sin tur, i tur og orden) σε εύθετο χρόνο [sε εfϑεtǥ ΧrǤnǤ] / tilmåling av tid προσµέτρηση χρόνου [prǥzmεtrisi ΧrǤnu] / vi har inga tid å miste δεν έχοµε καιρό για χάσιµο [ðεn εχǥmε kεrǥ ja ΧasimǤ] / vi lever i ei turbulent tid ζούµε σε περίοδο αναταραχής [zumε sε pεriǥðǥ anataraçis] tidagersperiode f.m. δεκαήµερο, το [tǥ ðεkaïmεrǥ] tidels adj. (tiende) δέκατος [ðεkatǥs] tidevann n. (flo og fjære) παλίρροια, η [i paliria] tidevannsbølge f.m. παλιρροϊκό κύµα, το [tǥ palirǥikǥ kima] tidlig adj. πρόωρος [prǥǥrǥs] # (fra en tidlig epoke, tidlig moden, for tidlig, grytidlig) πρώιµος [prǥimǥs] / en tidlig død πρόωρος θάνατος [prǥǥrǥs ϑanatǥs] / en tidlig frokost ένα πρώιµο πρωινό [εna prǥimǥ prǥinǥ] / et av komponistens tidlige verker ένα από τα πρώιµα έργα του συνθέτη [εna apǥ ta prǥima εrDža tu sinϑεti] / for tidlig (førtidig) πρόωρος [prǥǥrǥs] : for tidlig fødsel πρόωρος τοκετός, ο [Ǥ prǥǥrǥs tǥkεtǥs] / tidlig moden frukt πρώιµος καρπός [prǥimǥs karpǥs] tidlig adv. ενωρίς [εnǥris] # νωρίς [nǥris] # απονωρίς [apǥnǥris] # µπονόρα [bǥnǥra] / for tidlig πολύ νωρίς [pǥli nǥris] / som regel kommer han tidlig γενικά έρχεται νωρίς [jεnika εrçεtε nǥris] / tidlig om/på morgenen αποταξύ [apǥtaksi] # (grytidlig) αυγή αυγή [avji-avji] / tidlig på ettermiddagen κατά το αποµεσήµερο [kata tǥ apǥmεsimεrǥ] # νωρίς το απόγευµα [nǥris tǥ apǥjεvma] / tidlig på seksti- /sytti-/åttitallet στις αρχές της δεκαετία του '60/'70/'80 [stis arçεs tiz ðεkaεtias tu εksinda/εvðǥminda/ǥDžðǥnda] / tidlig på vinteren στις αρχές του χειµώνα [stis arçεs tu çimǥna] / være tidlig ute (være på forskudd (med noe), bli ferdig/komme tidligere enn beregnet) τελειώνω/ϕτάνω νωρίτερα [tεliǥnǥ/ftanǥ nǥritεra] tidligere adj. πρώην [prǥïn] # τέως [tεǥs] # (forrige) αλλότινος [alǥtinǥs] / tidligere dato (for tidlig dato, antedatering) προγενέστερη ηµεροµηνία, η [i prǥjεnεstεri imεrǥminia] : sette en tidligere dato på (antedatere) προχρονολογώ [prǥχrǥnǥlǥDžǥ] / tidligere tider πρώτοι χρόνοι, οι [i prǥti ΧrǤni] # πρώιµη χρόνοι, οι [i prǥimi ΧrǤni] # παλαιοί χρόνοι οι [i palεï ΧrǤni] # προγενέστεροι χρόνοι οι [i prǥjεnεstεri ΧrǤni] : i tidligere tider (i gamle dager) σε άλλους χρόνους [sε alus ΧrǤnus] / tilhøre en tidligere periode (en annen tid) ανήκω σε παλαιότερη εποχή [anikǥ sε palεǥtεri εpǥçi] tidligere adv. (på et tidligere tidspunkt) (ε)νωρίτερα [(ε)nǥritεra] # (foregående) προηγουµένως [prǥïDžumεnǥs] # (eks) πρώην [prǥin] # (før) αρχύτερα [arçitεra] # (i tidligere tider, før) άλλοτε [alǥtε] # παλαιότερα [palεǥtεra] / en time tidligere µια ώρα αρχύτερα [mia Ǥra arçitεra] / han var tidligere politimann ήταν κάποτε

16 16 αστυνοµικός [itan kapǥtε astinǥmikǥs] / tidligere en gang (en gang i fortida) άλλοτε [alǥtε] / tidligere møtte jeg han ofte κάποτε τον έβλεπα συχνά [kapǥtε εvlεpa siχna] / tidligere røykte jeg, men... άλλοτε κάπνιζα άλλα... [alǥtε kapniza ala] / vi vil være/blir ferdige tidligere (før det, innen den tid) θα έχουµε τελειώσι νωρίτερα [ϑa εχumε tεljǥsi nǥritεra] tidligst sup. adv. το νωρίτερο [tǥ nǥritεrǥ] tidløs adj. άχρονος [aχrǥnǥs] # αιώνος [εǥnǥs] # (uoppløselig, varig) ακατάλυτος [akatalitǥs] / tidløst mysterium αιώνο µυστήριο, το [tǥ εǥnǥ mistiriǥ] / tidløs skjønnhet ακατάλυτη οµορϕιά, η [i akataliti ǤmǤrfja] tidsalder m. εποχή, η [i εpǥçi] # (alder, århundre, evighet) αιώνας, ο [Ǥ εǥnas] / begynnelsen på en ny tidsalder η απαρχή µιας καινούργιας εποχής [i aparçi mjas kεnurjas εpǥçis] tidsbegrensning m. (termin, frist) προθεσµία, η [i prǥϑεzmia] / uten tidsbegrensning απρόθεσµος [aprǥϑεzmǥs] tidsbegrep m. (tidsoppfatning) αίσθηση του χρόνου, η [i εsϑisi tu ΧrǤnu] / ikke ha noe begrep om tid δεν έχω αίσθηση του χρόνου [ðεn εχǥ εsϑisi tu ΧrǤnu] tidsbesparelse m. εξοικονόµηση χρόνου, η [i εksikǥnǥmisi ΧrǤnu] # οικονoµία χρόνου, η [i ikǥnǥmia ΧrǤnu] tidsbesparende adj. εξοικονόµησης χρόνου [εksikǥnǥmisis ΧrǤnu] / en tidsbesparende metode µέθοδος εξοικονόµησης χρόνου [mεϑǥðǥs εksikǥnǥmisis ΧrǤnu] / en tidsbesparende prosess διαδικασία που επιτρέπει οικονοµία χρόνου [ðiaðikasia pu εpitrεpi ikǥnǥmia ΧrǤnu] tidsbrannrør n. (mil. tempererings(brann)rør) εγκαιροϕλεγής σωλήνας, ο [Ǥ εŋgεrǥflεjis sǥlinas] tidsbryter m. (koblingsur) χρονοδιακόπτης, ο [Ǥ ΧrǤnǤðiakǤptis] tidsfordriv n. (sysselsetting) απασχόληση για να πέρνα η ώρα, η i [apasχǥlisi ja na pεrna i Ǥra] # (atspredelse, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # (forlystelse, rekreasjon, avkobling) αναψυχή, η [i anapsiçi] / denne leika vil være et morsomt tidsfordriv for barnet (vil gi barnet mye glede) το παιχνιδάκι αυτό θα προσϕέρει ευχάριστη απασχόληση στο παιδί [tǥ pεχniðaki aftǥ ϑa prǥsfεri εfχaristi apasχǥlisi stǥ pεði] tidsforløp n. παρέλευση, η [i parεlεfsi] tidsforskjell m. διαϕορά ώρας, η [i ðiafǥra Ǥras] / tidsforskjellen mellom Hellas og Norge η διαϕορά ώρας στην Ελλάδα και (σ)τη Νορβηγία [i ðiafǥra Ǥras stin εlaða kε (s)ti nǥrvijia] tidsfrist m. (frist, siste frist, deadline) διορία, η [i ðiǥria] # προθεσµία, η [i prǥϑεzmia] / hvis tidsfristen går ut/utløper αν παρέλθει η προθεσµία [an parεlϑi i prεϑεzmia] / innen tidsfristen (i /til rett tid) εµπρόθεσµος [εmbrǥϑεzmǥs] : en søknad som er levert innen tidsfristen/søknadsfristen εµπρόθεσµη αίτηση [εmbrǥϑεzmi εtisi] / med korte idsfrister µε πιεστικές προθεσµίες [mε piεstikεs prǥϑεzmiεs] / overholde en tidsfrist (fullføre noe/bli ferdig med noe innen fristen/i tide) τελειώνω κάτι εµπρόθεσµα [tεliǥnǥ kati εmbrǥϑεzma]

17 17 tidsinnstilt adj. βραδυϕλεγής [vraðiflεjis] # εγκαιροϕλεγής [εŋgεrǥflεjis] # (innstilt med tidsur/utløsermekanisme) ωρολογιακός [ǤrǤlǤjiakǤs] / ei tidsinnstilt bombe βραδυϕλεγής /εγκαιροϕλεγής βόµβα [vraðiflεjis/εŋgεrǥflεjis vǥmva] # ωρολογιακή βόµβα [ǤrǤlǤjaki vǥmva] tidsintervall n. (tidsrom) διάστηµα χρόνου, το [tǥ ðjastima ΧrǤnu] tidslengde f.m. (tidsspenn) έκταση του χρόνου, η [i εktasi tu ΧrǤnu] tidsnok adv. (i tide) έγκαιρα [εŋgεra] # εγκαίρως [εŋgεrǥs] / bare han kommer tidsnok! αρκεί να ϕτάσει έγκαιρα! [arki na ftasi εŋgεra] tidsperiode f.m. (tidsrom) χρονική περίοδος, η [i ΧrǤniki pεriǥðǥs] tidspunkt n. στιγµή, η [i stiDžmi] # (fastsatt tid) καθορισµένη ώρα, η [i kaϑǥrizmεni Ǥra] # χρόνος, ο [Ǥ ΧrǤnǤs] # (før regulært tidspunkt, før vanlig tid) πριν από την κανονική στιγµή [prin apǥ tiŋ ganǥniki stiDžmi] / gunstig tidspunkt (det rette øyeblikk, velvalgt/passelig/rimelig tidspunkt)) προσϕορή στιγµή, η [i prǥsfǥri stiDžmi] # κατάλληλη στιγµή, η [i katalili stiDžmi] # κατάλληλος χρόνος, ο [Ǥ katalilǥs ΧrǤnǤs] / hvilket tidspunkt passer best for deg? τι ώρα σε βολεύει; [ti Ǥra sε vǥlεvi] / på et beleilig (høvelig) tidspunkt σε κατάλληλη ώρα [sε katalili Ǥra] / på et bestemt tidspunkt σε ορισµένο χρόνο [sε ǤrizmεnǤ ΧrǤnǤ] / på et hvilket som helst tidspunkt οποιαδήποτε στιγµή [ǤpiaðipǤtε stiDžmi] / på et tidligere tidspunkt (før, tidligere) σε προγενέστερο χρόνο [sε prǥjεnεstεrǥ ΧrǤnǤ] / på et ubeleilig (uheldig, uhøvelig, vanskelig) tidspunkt σε ακατάλληλη ώρα [sε akatalili Ǥra] / på et ukjent tidspunkt σε ανύποπτο χρόνο [sεr anipǥptǥ ΧrǤnǤ] / på feil tidspunkt παράκαιρα [parakεra] # ακαίρως [akεrǥs] # (utenom sesongen, for tidlig) εκτός χρόνου [εktǥs ΧrǤnu] tidsrom n. (tidsperiode) χρονική περίοδος, η [i ΧrǤniki pεriǥðǥs] tidsskrift n. περιοδικό, το [tǥ pεriǥðikǥ] # (trykksak, publikasjon, avis) έντυπο, το [tǥ εndipǥ] / et engelsk tidsskrift ένα αγγλικό περιοδικό [εna aŋglikǥ pεriǥðikǥ] / et tidsskrift for menn (ukeblad for menn) ανδρικό περιοδικό [anðrikǥ pεriǥðikǥ] / et tidsskrift som kommer ut hver fjortende dag/annenhver måned µια δεκαπενθήµερη/ διµηνιαία επιθεώρηση [mja ðεkapεnϑimεri/ðiminjεa εpiϑεǥrisi] tidsspenn f.m. (tidslengde) έκταση του χρόνου, η [i εktasi tu ΧrǤnu] tidsspørsmål n. θέµα χρόνου, το [tǥ ϑεma ΧrǤnu] # ζήτηµα χρόνου [inε zitima ΧrǤnu] / det er bare et tidsspørsmål είναι απλώς θέµα χρόνου [inε aplǥs ϑεma ΧrǤnu] / det er et spørsmål om tid είναι ζήτηµα χρόνου [inε zitima ΧrǤnu] tidstypisk adj. χαρακτηριστικός της εποχής [ΧaraktiristikǤs tis εpǥçis] / tidstypiske møbler χαρακτηριστικά έπιπλα της εποχής [Χaraktiristika εpipla tis εpǥçis] tidsur n. (eng. timer ) χρονοδιακόπτη, το [tǥ ΧrǤnǤðiakǤpti] / innstille tidsuret ρυθµίζω το χρονοδιακόπτη [riϑmizǥ tǥ ΧrǤnǤðiakǤpti] tie v. (bli taus) σωπαίνω [sǥpεnǥ] # βουβαίνοµαι [vuvεnǥmε] # παύω [pavǥ] # (være/forbli taus) µένω άϕωνος [mεnǥ afǥnǥs] / få noen til å tie (bringe noen til taushet) αναγκάζω κάποιον να σιωπήσει [anagazǥ kapiǥn na siǥpisi] #

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση εξωφύλλου: Κωνσταντίνος Πανάτσας Παπαπρίλης. Τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου

Σύνθεση εξωφύλλου: Κωνσταντίνος Πανάτσας Παπαπρίλης. Τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Γιάννης Αντάμης Ο Πόλεμος των 6 Ημερών, αποσπάσματα Σύνθεση εξωφύλλου: Κωνσταντίνος Πανάτσας Παπαπρίλης Τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου think-about-marios.musicafe.eu Dreamtigers 2015 www.yannisadamis.com

Διαβάστε περισσότερα

Λαδώµατα, Σκοτώµατα. ιπλώµατα, Κονόµα τα!! Πρόλογος

Λαδώµατα, Σκοτώµατα. ιπλώµατα, Κονόµα τα!! Πρόλογος Λαδώµατα, Σκοτώµατα ιπλώµατα, Κονόµα τα!! Πρόλογος Όπως σε όλους τους Έλληνες, έτσι και σε µένα, όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το θέλω, τότε φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι, εκτός από µένα. Με βάση ετούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8 ENOTHTA_XPress_Hamster_temp.qxp 24/07/2011 12:40 μ.μ. Page 1 8η ENOTHTA ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νεοελληνική Γλώσσα B Γυμνασίου 8 ENOTHTA_XPress_Hamster_temp.qxp 24/07/2011 12:40 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Beinsa Duno. Contents

Master Beinsa Duno. Contents Master Beinsa Duno Contents Contents... 1 Το καλό και το φως... 2 Το µάτι της αγάπης... 12 Οι δύο γυναίκες... 22 Χαρούµενοι και γελαστοί... 32 Μαθητεία και υπηρεσία... 41 Η γλώσσα της αγάπης... 52 Οι ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη 1 Η έλη του έρωτα 2 Η έλη του έρωτα Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Αφιερωμένο στην πανέμορφη μέσα-έξω κόρη μου Έφη, που είναι η αγάπη, η χαρά, η ζεστασιά και ο παράδεισος στη ζωή μου. 3 Ζήτησα ένα σωρό πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 325 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Το μή λο κά τω άπ τή μήλιά θά πέ σέι

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Το μή λο κά τω άπ τή μήλιά θά πέ σέι ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Το μή λο κά τω άπ τή μήλιά θά πέ σέι cd 1, 1 Η Λωξάντρα είναι μια μεγαλόσωμη καλόκαρδη γυναίκα. Γεννήθηκε και έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστή για την πίστη της στον Θεό, τη φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Σε όλους τους πιστούς και σταθερούς αναγνώστες που έμειναν κοντά μου Όλα αυτά τα χρόνια παρά τις εκστρατείες του τύπου Σε εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

La ultima noche. ΟΙ ΚΑρχΑΡΙΕΣ

La ultima noche. ΟΙ ΚΑρχΑΡΙΕΣ La ultima noche ή ΟΙ ΚΑρχΑΡΙΕΣ ΘANAΣHΣ TPIAPIΔHΣ: La ultima noche ή οι ΚΑρχΑΡΙΕΣ δράμα για δύο πρόσωπα σε δυο πράξεις εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ επειδή η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες, οράματα ως εργαζόμενοι στο

Διαβάστε περισσότερα