Κοινωνικές Επιστήµες», στα Μ.Π.Σ. της ΕΣ Υ - ΥΥ & Υ - (Α' Εξάµηνο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικές Επιστήµες», στα Μ.Π.Σ. της ΕΣ Υ - ΥΥ & Υ - (Α' Εξάµηνο)"

Transcript

1 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ. 1 Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Επιστηµονικός συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Εισαγωγή Αν και η σχετική έρευνα δείχνει ότι η σεξουαλική συµπεριφορά δεν είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για το AIDS και άλλες ασθένειες µέσα στις φυλακές - συγκριτικά µε τη χρήση ναρκωτικών (Gore and Bird, 2000), - πολυάριθµες µελέτες έχουν τονίσει τη σηµασία των ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών των κρατουµένων - ειδικά µετά από την αποφυλάκιση - προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µόλυνσης από τον HIV (π.χ. Hubert et al., 1998; van Campenhoudt et al., 1997). Η φυλακή δεν είναι µια στατική δεξαµενή ατόµων. Οι κρατούµενοι ήταν σεξουαλικά ενεργοί πριν τη φυλάκισή τους, υιοθετώντας σε µεγαλύτερη ή µικρότερη έκταση προληπτικά µέτρα µπορεί να εµπλακούν σε (οµοφυλοφιλικές) σεξουαλικές πρακτικές µέσα στη φυλακή και σαφώς σκοπεύουν να συνεχίσουν τη σεξουαλική ζωή τους όταν αποφυλακιστούν (Jürgens, 2000). Αυτή η συνέχεια στη σεξουαλική ζωή χρειάζεται να µελετηθεί συστηµατικά, καθώς προηγούµενα (πριν τη φυλάκιση) πρότυπα συµπεριφοράς ή άλλες ψυχοκοινωνικές µεταβλητές µπορεί να αποτελούν σηµαντικούς καθοριστικούς παράγοντες µελλοντικών (µετά από την αποφυλάκιση) σεξουαλικών πρακτικών. Η σχέση ανάµεσα στη χρήση ναρκωτικών και την επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά έχει τεκµηριωθεί µέσα από πολυάριθµες µελέτες της σεξουαλικής συµπεριφοράς των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) έξω από τη φυλακή (Kokkevi et al., 1992 Schafer et al., 1994 Myers et al., 1995 Rhodes et al., 1998). Τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών έδειξαν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των ΧΕΝ ήταν σεξουαλικά ενεργοί, µε ετεροφυλοφιλικό προσανατολισµό και µε µόνιµο σύντροφο. Μια σηµαντική πλειοψηφία τους δεν είχε χρησιµοποιήσει ποτέ προφυλακτικό, είτε µε το µόνιµο σύντροφο, είτε στις περιστασιακές σχέσεις τους. Πολλοί ΧΕΝ ανέφεραν ότι είχαν µη-χεν ερωτικούς συντρόφους. Περίπου 25% των γυναικών ΧΕΝ εργάζονταν ως πόρνες. Τέλος, 1 Σηµειώσεις της Ενότητας "Ποσοτική έρευνα στην Ψυχολογία", στο µάθηµα «Μέθοδοι και τεχνικές στις Κοινωνικές Επιστήµες», στα Μ.Π.Σ. της ΕΣ Υ - ΥΥ & Υ - (Α' Εξάµηνο)

2 οι ΧΕΝ ανέφεραν ελάχιστες ή καθόλου αλλαγές, διαχρονικά, είτε στον αριθµό αναφερόµενων ερωτικών συντρόφων, είτε στη χρήση προφυλακτικού µε τους περιστασιακούς και τους µόνιµους συντρόφους. Η επικράτηση της σεξουαλικής δραστηριότητας στη φυλακή είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Ο περιορισµένος αριθµός των ερευνών που έχουν µελετήσει τις σεξουαλικές συµπεριφορές και πρακτικές µεταξύ των κρατουµένων, παρουσιάζουν τα ποσοστά συµµετοχής να ποικίλουν πολύ (Saum, 1995), από 0.5% στη Σκωτία (Power et al., 1992 Gore and Bird, 2000), σε 3% στην Ελλάδα (Koulierakis, 2002). Εντούτοις, σε µια µελέτη στη Νέα Υόρκη, οι κρατούµενοι και οι πρώην κρατούµενοι ανέφεραν συχνές σεξουαλικές σχέσεις µέσα στη φυλακή (Mahon, 1996). Στον Καναδά, 6% των κρατουµένων σε οµοσπονδιακές φυλακές ανέφεραν ότι είχαν σεξουαλικές επαφές µε άλλους κρατούµενους. Ένα τρίτο από αυτούς ανέφεραν τη χρήση προφυλακτικού (CSC, 1996). Συνολικά, οι έρευνες επιβεβαιώνουν τη σχέση µεταξύ της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σεξουαλικής συµπεριφοράς και δείχνουν ότι αν και η σεξουαλική συµπεριφορά είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου µόλυνσης από τον HIV για τους ΧΕΝ εκτός φυλακής, είναι σχεδόν ανύπαρκτη µέσα στις φυλακές. Όµως, όλες οι παραπάνω µελέτες ήταν καθαρά περιγραφικές και χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο. Επιπλέον, διερεύνησαν τη σεξουαλική συµπεριφορά των κρατουµένων αποσπασµατικά, είτε πριν από τη φυλάκιση µόνο, είτε µέσα στη φυλακή. Η µελέτη της σεξουαλικής συµπεριφοράς δεν είναι εύκολη. Εάν οι ερευνητές θέλουν να προχωρήσουν πέρα από µια περιγραφική προσέγγιση και να επιδιώξουν να περιγράψουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της συµπεριφοράς, έχουν να αντιµετωπίσουν ένα σύνθετο φαινόµενο, που χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από παρορµητικότητα και συναισθηµατικότητα, παρά από µια λογική διαδικασία λήψης αποφάσεων (Ferrand and Snijders, 1997). Αυτό απαιτεί τη χρήση ευαίσθητων µετρήσεων και προσεγγίσεων, αλλά και τη χρήση θεωριών. Η αξία των θεωρητικών προσεγγίσεων στη µελέτη της σεξουαλικής συµπεριφοράς (ως µέσο της µετάδοσης του HIV) είναι ότι βοηθούν να κατανοήσουµε πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις σχετικά µε αυτή την συµπεριφορά (Finnigan, 1995). Επιπλέον, πραγµατοποιώντας έρευνα βασισµένη στη θεωρία µπορεί κανείς να "...προσδιορίσει τις ψυχολογικές δοµές που καθορίζουν τις προληπτικές συµπεριφορές των πληθυσµών-στόχων και που µπορούν να τροποποιηθούν µε παρεµβάσεις για την προώθηση αυτών των προληπτικών συµπεριφορών" (Fisher et al., 1995, p. 255). Προς αυτή την κατεύθυνση, τα κοινωνικο-γνωστικά µοντέλα, όπως το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία (Rosenstock, 1974), η Θεωρία για τον Έλεγχο της Υγείας (Wallston et al, 1978), και η Αξία στην υγεία (Lau et al, 1986) έχoυν εφαρµοστεί ευρέως για την κατανόηση των συµπεριφορών υγείας (Conner και το Norman, 1996 για µια λεπτοµερή ανασκόπηση).

3 Μέχρι σήµερα, καµιά µελέτη, βασισµένη στη θεωρία, δεν έχει διεξαχθεί - είτε διεθνώς, είτε στην Ελλάδα - σχετικά µε τη σεξουαλική συµπεριφορά των κρατουµένων σε ένα συνεχές, αν και έχουν δηµοσιευθεί σηµαντικές περιγραφικές µελέτες (Power et al., 1992). Η µελέτη, της οποίας ορισµένα αποτελέσµατα παρουσιάζονται εδώ, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό: α) περιγράφει τη σεξουαλική συµπεριφορά των κρατουµένων και τα σχετικά µέτρα πρόληψης που λαµβάνουν πριν από τη φυλάκισή τους, κατά τη διάρκεια της φυλάκισης και (τις προθέσεις τους) µετά την αποφυλάκισή τους β) προσπαθεί να εντοπίσει συγκεκριµένους προσδιοριστικούς παράγοντες της µελλοντικής (µετά την αποφυλάκιση) σεξουαλικής συµπεριφοράς ανάµεσα σε διάφορες δηµογραφικές, ποινικές, ψυχολογικές και κοινωνικές µεταβλητές. Μεθοδολογία είγµα - ιαδικασία Χρησιµοποιήθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του ανδρικού πληθυσµού της µεγαλύτερης φυλακής στην Ελλάδα - της ικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού (Ν = 242). Ο µέσος όρος ηλικίας των κρατουµένων ήταν 37.2 χρόνια (τ.α. = 9.9 χρόνια). 36.4% ήταν παντρεµένοι και 59.9% είχαν τελειώσει την βασική και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το χρονικό διάστηµα τωρινού εγκλεισµού κυµαινόταν από λίγες ηµέρες ως 12 έτη. 41.7% των κρατουµένων είχαν καταδικαστεί για παράβαση του Ν. Περί Ναρκωτικών, 20.7%, για αδικήµατα κατά της περιουσίας και 19%, για τα οικονοµικά εγκλήµατα. Σχεδόν οι µισοί κρατούµενοι (48.8%) βρισκόταν στη φυλακή για πρώτη φορά. Ένα σηµαντικό ποσοστό (41.3%) ήταν υπόδικοι. Τέλος, 103 κρατούµενοι (42.6%) ανέφεραν ότι είχαν κάνει ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, τουλάχιστον µια φορά στη ζωή τους. Αφότου δόθηκε η άδεια για την έρευνα, οι κρατούµενοι που επελέγησαν να συµµετάσχουν συναντήθηκαν ιδιωτικά µε τον ερευνητή σε ειδικό χώρο της φυλακής. Πήραν ένα σώµα ερωτηµατολογίων µαζί µε έναν ανοικτό φάκελο. Όλοι οι κρατούµενοι ενηµερώθηκαν προηγουµένως για τη διαδικασία της µελέτης, τους δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την ανωνυµία τους και την εµπιστευτικότητα, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα ο εθελοντικός χαρακτήρας της συµµετοχής τους. Εκείνοι που δεν θέλησαν να συµµετέχουν έφευγαν µετά την ενηµέρωση. Επειδή η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων απαιτούσε χρόνο, οι κρατούµενοι τα έπαιρναν στα κελιά τους, και επέστρεφαν το φάκελο (σφραγισµένο) στον ερευνητή, κατά την επόµενη επίσκεψή του στη φυλακή (δύο ηµέρες αργότερα). Ερωτηµατολόγια

4 Λεπτοµερή στοιχεία για τη σεξουαλική συµπεριφορά των κρατουµένων, τις προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, πριν από τη φυλάκιση, µέσα στη φυλακή και τις προθέσεις µετά από την απελευθέρωση, συγκεντρώθηκαν µε ένα ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της τρέχουσας µελέτης. Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε προηγούµενη παρόµοια έρευνα στις φυλακές της Σκωτίας (Power et al., 1992). Επιπλέον, δόθηκαν: ένα ερωτηµατολόγιο γνώσης γύρω από θέµατα HIV/AIDS (19 ερωτήσεις), ένα ερωτηµατολόγιο στάσεων προς το AIDS και τα οροθετικά άτοµα (18 ερωτήσεις), ένα ερωτηµατολόγιο αίσθησης κινδύνου µόλυνσης από τον HIV και ανησυχίας για το AIDS (µέσα στη φυλακή και στην κοινότητα), ένα ερωτηµατολόγιο µε τις µεταβλητές του Μοντέλου Πεποιθήσεων για την Υγεία, η Πολυδιάστατη Κλίµακα για τον Έλεγχο της Υγείας και η Κλίµακα Αξίας στην Υγεία. Όλες οι κλίµακες είχαν υψηλό δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας. Αποτελέσµατα Σεξουαλική συµπεριφορά των κρατουµένων: Πριν από τη φυλάκιση τους, οι κρατούµενοι εφάρµοζαν σεξουαλικές πρακτικές υψηλού κινδύνου. Η πλειοψηφία τόσο των ΧΕΝ, όσο και των µη ΧΕΝ είχε κολπική σεξουαλική επαφή µε προφύλαξη κατά περίσταση, ενώ πάνω από το 1/3 των κρατουµένων και από τις δύο οµάδες δεν χρησιµοποιούσε ποτέ προφύλαξη. Το ίδιο πρότυπο συµπεριφοράς φαίνεται να ισχύει και για την πρωκτική επαφή, µε τους ΧΕΝ να υιοθετούν περισσότερο επικίνδυνες πρακτικές. Την ίδια στιγµή, οι κρατούµενοι δήλωναν ότι υιοθετούσαν προστατευτικά µέτρα αµφίβολης αποτελεσµατικότητας: η συντριπτική πλειοψηφία των κρατουµένων και από τις δύο οµάδες υιοθετούσαν την «προσεκτική επιλογή συντρόφου» ως µέθοδο προστασίας. Μέσα στη φυλακή, η σεξουαλική δραστηριότητα ήταν αµελητέα. Μόλις 3 κρατούµενοι (1.3%) ανέφεραν σεξουαλική επαφή µέσα στη φυλακή. Η δηλωµένη πρόθεση για υιοθέτηση σεξουαλικών πρακτικών και προφυλάξεων µετά την αποφυλάκιση έδειξε ένα πρότυπο συµπεριφοράς παρόµοιο µε αυτό πριν τη φυλάκιση. Πιο συγκεκριµένα, πάνω από τους µισούς κρατούµενους δήλωσαν ότι θεωρούσαν σίγουρο ή πολύ πιθανόν να έχουν κολπική επαφή χωρίς προφύλαξη, µε τους ΧΕΝ να το δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό. Αναφορικά µε την πρωκτική επαφή, η πλειοψηφία των ΧΕΝ δήλωσε ότι θεωρούσε σίγουρο ή πολύ πιθανόν να έχουν πρωκτική επαφή χωρίς προφύλαξη, ενώ οι µη ΧΕΝ βρίσκονται προς την αντίθετη κατεύθυνση (δήλωναν ότι θα προφυλάσσονται περισσότερο). Η πρόθεση για συχνή χρήση του προφυλακτικού δηλώνεται µε σιγουριά και υψηλή πιθανότητα από την πλειοψηφία των κρατουµένων. Παρόλα αυτά, η βασικότερη µέθοδος προφύλαξης παραµένει η

5 προσεκτική επιλογή συντρόφου, η οποία δηλώνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατουµένων και από τις δύο οµάδες. Χρησιµοποιήθηκε Μοντέλο Γραµµικής Παλινδροµικής Ανάλυσης για να προσδιορίσουµε τους προβλεπτικούς παράγοντες της πρόθεσης για χρήση προφυλακτικού µετά την αποφυλάκιση (εξαρτηµένη µεταβλητή). Ως πιθανοί προβλεπτικοί παράγοντες χρησιµοποιήθηκαν η γνώση γύρω από το AIDS, η στάση των κρατουµένων απέναντι στην αρρώστια και τους φορείς, η προσωπική αίσθηση κινδύνου µόλυνσης από τον HIV (µέσα και έξω από τη φυλακή), η ανησυχία για το AIDS (µέσα και έξω από τη φυλακή), οι δηµογραφικές µεταβλητές, οι µεταβλητές που αναφέρονταν στα στοιχεία του Μοντέλου Πεποιθήσεων για την Υγεία, της Θεωρίας για τον Έλεγχο της Υγείας, της Αξίας στην Υγεία και η προηγούµενη αντίστοιχη συµπεριφορά (χρήση προφυλακτικού πριν τη φυλακή). Η εξαρτηµένη µεταβλητή, µετατράπηκε από 5βαθµη κλίµακα σε διχοτοµική (1 = Σίγουρα ΝΑΙ 0 = {Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις}). Η λογική ήταν ότι οποιαδήποτε άλλη δήλωση (εκτός της απόλυτης) για χρήση προφυλακτικού δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής (σε σχέση µε την ασφάλεια που προσφέρει το προφυλακτικό). Επιπλέον, για να είµαστε συνεπείς µε τη θεωρία για την Αξία της Υγείας, η ανάλυση έγινε µόνο στα άτοµα του δήλωσαν ότι έδωσαν στην Υγεία τους σηµαντική Αξία (πάνω από τον διάµεσο της κλίµακας (=22)). Η ανάλυση έδειξε ότι η σεξουαλική συµπεριφορά πριν τη φυλακή, το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία και η Θεωρία για τον Έλεγχο της Υγείας ήταν οι σηµαντικότερες µεταβλητές στην πρόβλεψη της πρόθεσης για τακτική χρήση προφυλακτικού µετά την αποφυλάκιση. Συγκεκριµένα, οι κρατούµενοι που χρησιµοποιούσαν τακτικά προφυλακτικό πριν τη φυλάκιση, αισθάνονταν πιο ευάλωτοι στο AIDS, θεωρούσαν το AIDS πολύ σοβαρή αρρώστια, προσδοκούσαν περισσότερα οφέλη και λιγότερα εµπόδια από τη χρήση προφυλακτικού, πίστευαν ότι η υγεία ελέγχεται περισσότερο από τη συµπεριφορά τους και λιγότερο από την τύχη ήταν πιθανότερο να χρησιµοποιήσουν τακτικά προφυλακτικό όταν αποφυλακιστούν. Η Αξία στην Υγεία µεσολαβούσε στη σχέση µεταξύ της Θεωρίας για τον Έλεγχο της Υγείας, του Μοντέλου Πεποιθήσεων για την Υγεία, της αίσθησης κινδύνου για AIDS έξω από τη φυλακή και της πρόθεσης για τακτική χρήση προφυλακτικού. Συµπεράσµατα Η σεξουαλική συµπεριφορά των Ελλήνων κρατουµένων είναι πλούσια, αλλά χαρακτηρίζεται από επικινδυνότητα, τόσο σε σχέση µε τις υιοθετούµενες πρακτικές (κολπική και πρωκτική επαφή χωρίς προφυλάξεις), όσο και από την άσκηση πρακτικών πρόληψης αµφίβολης αποτελεσµατικότητας (προσεκτική επιλογή ερωτικών συντρόφων). Αυτό το πρότυπο

6 συµπεριφοράς συµβαδίζει µε αυτό στο γενικό πληθυσµό των Αθήνας (Peto et al., 1998). Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσµατα, σε συνδυασµό µε την απόλυτη πρόθεση ενός σηµαντικού ποσοστού κρατουµένων να εµπλακούν σε κολπική και πρωκτική επαφή χωρίς προφύλαξη, µετά τη φυλακή, δείχνουν µια µάλλον απαισιόδοξη προοπτική για τους κρατούµενους, όταν απελευθερωθούν. Φαίνεται ότι το - πριν τη φυλάκιση - µοντέλο σεξουαλικής συµπεριφοράς διατηρείται και µετά την εµπειρία της φυλάκισης, παρά το γεγονός ότι η φυλακή προσλαµβάνεται από τους κρατούµενους ως πολύ επικίνδυνο µέρος για µόλυνση από το AIDS. Η παρούσα µελέτη έδειξε το ρόλο της προηγούµενης συµπεριφοράς στην πρόβλεψη µελλοντικής συµπεριφοράς. Η προβλεπτική χρησιµότητα της προηγούµενης συµπεριφοράς στην πρόθεση χρήσης προφυλακτικού έχει παρουσιαστεί στις έρευνες µεταξύ εφήβων (Abraham et al., 1992) και οµοφυλόφιλων (Aspinwall et al., 1991), ενώ υπάρχει επιχειρηµατολογία για την πιθανή ύπαρξη ενός ισχυρού στοιχείου "συνήθειας" στη σεξουαλική συµπεριφορά (Abraham και Sheeran, 1994). Από την άλλη πλευρά, ο Ajzen (1991) έχει υποστηρίξει ότι η επίδραση της προηγούµενης συµπεριφοράς στις προθέσεις και τη µελλοντική συµπεριφορά µεσολαβεί ανάµεσα στο ρόλο των µεταβλητών της Θεωρίας της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς, ιδιαίτερα του Συµπεριφοριστικού Ελέγχου. Στην περίπτωση των Ελλήνων κρατουµένων, η επίδραση της προηγούµενης συµπεριφοράς δεν διαµεσολαβήθηκε από καµιά από τις κοινωνικο - γνωστικές µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν - η προηγούµενη συµπεριφορά φάνηκε να έχει µια ανεξάρτητη επίδραση στη µελλοντική συµπεριφορά. Υποθέτουµε ότι αυτά τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να εξηγηθούν σε σχέση µε "τη συνήθεια" (Norman και Conner, 1996 Conner και McMillan, 1999). Πράγµατι, µπορεί η επαναλαµβανόµενη τακτική χρήση προφυλακτικού πριν από τη φυλάκιση να έχει προσδώσει σ' αυτή την πρακτική έναν ισχυρό χαρακτήρα "συνήθειας". Συστατικά στοιχεία από συγκεκριµένα κοινωνικο-γνωστικά µοντέλα όπως το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία και ο Έλεγχος της Υγείας αναδείχθηκαν ως σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες σεξουαλικών πρακτικών προφύλαξης, µετά την φυλακή. Αυτό ενισχύει τη σηµασία της χρήσης θεωριών στην έρευνα αγωγής υγείας στις φυλακές. Οι πεποιθήσεις για την υγεία των κρατουµένων, που εξετάστηκαν σε αυτήν την µελέτη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρέχουν µια εννοιολογική βάση για παρεµβάσεις πρόληψης και προστασίας από τον HIV στις φυλακές. Αυτή η µελέτη βρήκε πιθανούς προσδιοριστικούς παράγοντες των προθέσεων των κρατουµένων να υιοθετήσουν ασφαλείς σεξουαλικές συµπεριφορές για να προστατευθούν από τον ιό HIV, µεταξύ των µεταβλητών συγκεκριµένων κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων. Συνεπώς, η παρούσα µελέτη πρόσφερε στους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας µια σηµαντική βάση για να µελετήσουν αυτούς τους παράγοντες και να τους µετατρέψουν σε δράσεις πρόληψης για το όφελος των κρατουµένων.

7 Βιβλιογραφία Abraham, S.C.S., Sheeran, P., Spears, R. and Abrams, D. (1992) Health Beliefs and Promotion of HIV-Preventive Intentions among Teenagers: A Scottish Perspective. Health Psychology, 11 (6): Abraham, S.C.S. and Sheeran, P. (1994) Modelling and modifying young heterosexuals HIVpreventive behaviour; a review of theories, findings and educational implications. Patient Education and Counselling, 23: Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: Aspinwall, L.G., Kemeny, M.E., Taylor, S.E., Schneider, S.G. and Dudley, J.P. (1991) Psychosocial predictors of gay men s AIDS risk reduction behaviour. Health Psychology, 10 (6): Conner, M. and McMillan, B. (1999) Interaction effects in the theory of planned behaviour: Studying cannabis use. British Journal of Social Psychology, 38: Conner, M. and Norman P. (Eds) (1996) Predicting health behaviour. Research and practice with social cognition models, Buckingham, Open University Press. Correctional Service Canada (1996) 1995 National Inmate Survey: Final Report. Ottawa: The Service, Correctional Research and Development. Ferrand, A. and Snijders, T.A. (1997) Social networks and Normative Tension. In Van Compenhoudt, L., Cohen, M., Guizzardi, G. and Hausser, M. (Eds) Sexual Interactions and HIV Risks. New Conceptual Perspectives in European Research. London: Taylor and Francis, Finnigan, F. (1995) The cognitive structure underlying heroin-injecting behaviour. Journal of Drug Education, 25 (3): Fisher, W.A., Fisher, J.D. and Rye, B.J. (1995) Understanding and promoting AIDS-Preventive Behavior: Insights from the Theory of Reasoned Action. Health Psychology, 14 (3): Gore, S.M. and Bird, A.G. (2000) HIV, Hepatitis and drugs epidemiology in prisons. In Shewan, D. and Davies, J.B. (Eds) Drug Use and Prisons. An International Perspective, Harwood Academic Publishers, Singapore. Hubert, M., Bajos, N. and Sandfort Th. (Eds) (1998) Sexual Behaviour and HIV/AIDS in Europe. UCL Press. Jürgens, R. (2000) HIV/AIDS and drug use in prisons: moral and legal responsibilities of prisons. In Shewan, D. and Davies, J.B. (Eds) Drug Use and Prisons. An International Perspective Harwood Academic Publishers, Singapore.

8 Kokkevi, A., Alevizou, S., Arvanitis, Y., Liappas, J., and Stefanis, C. (1992) AIDS-Related Behaviour and Attitudes among IV Drug Users in Greece, The International Journal of Addictions, 27: Koulierakis, G. (2002) HIV Risk Behaviours Amongst Greek Inmates. A Theoretical Perscpective. Doctorate Dissetration. University of Stirling, Scotland. Lau, R.R., Hartman, K.A. and Ware, J.E. (1986) Health as a Value: Methodological and Theoretical Considerations. Health Psychology, 5 (1): Mahon, N. (1996) New York inmates HIV risk behaviors: The implications for prevention policy and programs. American Journal of Public Health, 86 (9): Myers, T., Millson, M., Rigby, J., Ennis, M., Rankin, J., Mindell, W. and Strathdee, S. (1995) A comparison of the determinants of safe injecting and condom use among injecting drug users. Addiction, 90: Norman, P. and Conner, M. (1996) The role of Social Cognition Models in predicting health behaviours: Future directions. In Conner, M. and Norman P. (Eds), Predicting health behaviour. Research and practice with social cognition models, Buckingham, Open University Press, Peto, D., Huyenen, P. and Bajos, N. (1998) Sexual Adaptation to HIV Risk. In Hubert, M., Bajos, N. and Sandfort Th. (Eds) Sexual Behaviour and HIV/AIDS in Europe. UCL Press, Power, K.G., Markova, I., Rowlands, A., Mckee, K.J., Anslow, P.J., and Kilfedder, C. (1992) Comparison of sexual behaviour and risk of HIV transmission of Scottish inmates with or without a history of intravenous drug use, AIDS Care, 4: Rhodes, T., Myers, T., Bueno, R., Millson, P. and Hunter, G. (1998) Drug Injecting and Sexual Safety: Cross-national Comparisons among Cocaine and Opioid Injectors. In Stimson, G.D., Des Jarlais, C. and Ball, A. (Eds) Drug Injecting and HIV Infection. WHO, UCL Press, pp Rosenstock, I.M. (1974) Historical origins of the Health Belief Model. Health Education Monographs, 2: 1-8. Saum, C.A. (1995) Sex in prison: Exploring the Myths and Realities. Prison Journal December. Schafer, J., Blanchard, L. and Fals-Stewart, W. (1994) Drug Use and Risky Sexual Behavior. Psychology of Addictive Behaviors, 8(1): 3-7. Van Compenhoudt, L., Cohen, M., Guizzardi, G. and Hausser, M. (Eds) (1997) Sexual Interactions and HIV Risks. New Conceptual Perspectives in European Research. London: Taylor and Francis. Wallston, K.A., Wallston, B.S. and DeVellis, R. (1978) Development of the Multi-dimensional health locus of control (MHLC) scales. Health Education Monographs, 6:

115 21 Αθήνα. Τηλ.: 2106466243, Fax: 2106443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr

115 21 Αθήνα. Τηλ.: 2106466243, Fax: 2106443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr Ψυχολογία της Υγείας και ηµόσια Υγεία: Συνάντηση και συνεισφορές, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ 1 Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ψυχολογία της Υγείας συνεισφέρει στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εφηβική σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Μελέτη και προβλεψιμότητα της χρήσης προφυλακτικού μέσω της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς

Η εφηβική σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Μελέτη και προβλεψιμότητα της χρήσης προφυλακτικού μέσω της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς 1. Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Η εφηβική σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Μελέτη και προβλεψιμότητα της χρήσης προφυλακτικού μέσω της θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε

Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 AΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΓIA ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN ΠPOΘEΣH TOYΣ NA ANAΔEIXΘOYN ΣE ΔIOIKHTIKA THΣ ΣTEΛEXH Των: Κώστα Φασούλη, Γιώργου Κουτρομάνου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς

Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 3, 108-115 ISSN 1791-9649 Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς Τσούνης Α. 1,Σαράφης Π. 2 1 Ψυχολόγος MSc, Κέντρα Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά µε τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως µέσου προστασίας από τα ΣΜΝ

Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά µε τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως µέσου προστασίας από τα ΣΜΝ ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 173-179 Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά µε τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως µέσου προστασίας από τα ΣΜΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά και πρακτικές αντισύλληψης φοιτητών Νοσηλευτικής

Σεξουαλική συμπεριφορά και πρακτικές αντισύλληψης φοιτητών Νοσηλευτικής Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σεξουαλική συμπεριφορά και πρακτικές αντισύλληψης φοιτητών Νοσηλευτικής ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα υγείας στα καταστήµατα κράτησης: ηπερίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη ιαβήτη

Θέµατα υγείας στα καταστήµατα κράτησης: ηπερίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη ιαβήτη Θέµατα υγείας στα καταστήµατα κράτησης: ηπερίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη ιαβήτη Ναυσικά Μπελλάλη 1 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Π.Γ.Ν.Λάρισας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κρατούµενοι αποτελούν έναν πληθυσµό που δεν έχει µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου. Βασίλης Γ. Παυλόπουλος

«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου. Βασίλης Γ. Παυλόπουλος «Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Οι µύθοι για την οικογένεια και το γάµο ορίζονται ως κοινά αποδεκτές πεποιθήσεις αναφορικά µε τους συγκεκριµένους

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 20-33 ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Κύρια Ευρήματα Ικανοποίηση από την υγεία και από τη ζωή Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών θεωρούν την υγεία τους καλή. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών» HBSC/WHO (Health Behaviour

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS Μαριάννα ιοµήδους, MD PhD λέκτορας Επιδηµιολογίας 1, ηµήτρης Ζήκος, RN PhD 1, Ευφροσύνη Τζιµογιάννη MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της γνώσης και της συµπεριφοράς των εφήβων σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις επιδράσεις της στην υγεία

Μελέτη της γνώσης και της συµπεριφοράς των εφήβων σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις επιδράσεις της στην υγεία Μελέτη της γνώσης και της συµπεριφοράς των εφήβων σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις επιδράσεις της στην υγεία Επιδηµιολογική µελέτη σε εφήβους-ερευνητικό Πρωτόκολλο Σαρίδη Μαρία 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ EU Kids Online II: Enhancing Knowledge

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Λίζα Τσαλίκη* EU KIDS ONLINE II: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΕΥρωΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙρΙΑ Εισαγωγή ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children s Use, Risk and

Διαβάστε περισσότερα

The European Health Literacy Project 2009-2012. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας. Ελλάδα. Μετάφραση: Χ.

The European Health Literacy Project 2009-2012. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας. Ελλάδα. Μετάφραση: Χ. The European Health Literacy Project 2009-2012 Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας Ελλάδα Μετάφραση: Χ. Μαγουλάς Τελική Έκθεση Βαρβάρα Κονδύλη, MSW, MPH Χαράλαμπος Μαγουλάς, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Oι φοιτητές υγειονομικών σχολών γνωρίζουν περισσότερα;

Γνώσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Oι φοιτητές υγειονομικών σχολών γνωρίζουν περισσότερα; ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):669-674 Γνώσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Oι φοιτητές υγειονομικών σχολών γνωρίζουν περισσότερα; ΣΚΟΠΟΣ Η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Η Ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Κύρια Ευρήματα Ικανοποίηση από την υγεία και από τη ζωή Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών θεωρούν την υγεία τους καλή. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο _ΕΡΕΥΝΑ_ Βόλτση Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟN LINE SHOPPING: Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟN LINE SHOPPING: Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιπλωµατική Εργασία ΟN LINE SHOPPING: Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

European Center for Social Welfare and policy I.O.M. K.E.E.L. E.A.S.P. S.P.I. - Berlin C.R.R.P.S.

European Center for Social Welfare and policy I.O.M. K.E.E.L. E.A.S.P. S.P.I. - Berlin C.R.R.P.S. European Center for Social Welfare and policy I.O.M. K.E.E.L. E.A.S.P. S.P.I. - Berlin C.R.R.P.S. ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα