ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 6.1 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) Εισαγωγή Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τους ιούς της Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV/AIDS στους Χρήστες Ενέσιµων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στην Ελλάδα παρακολουθείται από το ΕΚΤΕΠΝ από το 2000 µέσω της εφαρµογής του είκτη Επικράτησης Μολυσµατικών Ασθενειών ( ΕΜΑ). Για το σκοπό αυτόν το ΕΚΤΕΠΝ έχει αναπτύξει ένα εθνικό δίκτυο φορέων, το οποίο αποτελείται από θεραπευτικά προγράµµατα εσωτερικής και εξωτερικής διαµονής («στεγνά» και υποκατάστασης), Κέντρα Άµεσης Πρόσβασης, δηµόσια εργαστήρια και νοσοκοµεία (βλ. Σχεδιάγραµµα στο τέλος του Κεφαλαίου). Με τη βοήθεια ατοµικού και ανώνυµου ερωτηµατολογίου συλλέγονται σε ετήσια βάση στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών για κάθε ΧΕΝ που έχει προσεγγίσει κάποιο θεραπευτικό πρόγραµµα και έχει εξεταστεί, µεταξύ άλλων, για HCV, HBV, HIV/AIDS και φυµατίωση. Συγκεκριµένα, συλλέγονται ατοµικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα: αιµατολογικών εξετάσεων για τους ιολογικούς δείκτες Anti-HCV (EIA) και Anti-HCV (RIBA) της Ηπατίτιδας C αιµατολογικών εξετάσεων για τους ιολογικούς δείκτες HBsAg, Anti-HBc και Anti-HBs της Ηπατίτιδας Β αιµατολογικών εξετάσεων για HIV/AIDS εξετάσεων δερµατικής φυµατινοαντίδρασης (τεστ Mantoux) και ακτινογραφίας θώρακος οιασδήποτε άλλης εξέτασης (σε ανοικτού τύπου ερώτηση) Το ερωτηµατολόγιο διερευνά επίσης: Εθνικό ίκτυο ΕΜΑ: το σύνολο των φορέων σε εθνικό επίπεδο, που συλλέγουν και αποστέλλουν στοιχεία στο ΕΚΤΕΠΝ, σε ετήσια βάση, (ατοµικά ή συγκεντρωτικά) σχετικά µε το είκτη Επικράτησης Μολυσµατικών Ασθενειών στους ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών Στοιχεία ικτύου ΕΚΤΕΠΝ: ατοµικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΚΤΕΠΝ απευθείας από την πλειονότητα των φορέων του Εθνικού ικτύου ΕΜΑ Στοιχεία ΚΕΘΕΑ: συγκεντρωτικά στοιχεία που αποστέλλει το ΚΕΘΕΑ, για τα οποία το ΕΚΤΕΠΝ δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας Στοιχεία 18 ΑΝΩ: συγκεντρωτικά στοιχεία που αποστέλλει το 18 ΑΝΩ, για τα οποία το ΕΚΤΕΠΝ δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ΧΕΝ (Χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών): τα άτοµα που έχουν κάνει έστω και µία φορά στη ζωή τους ενέσιµη χρήση ναρκωτικών Μη ΧΕΝ: τα άτοµα που δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους ενέσιµη χρήση ναρκωτικών «Παλιοί» ΧΕΝ: (για τις ανάγκες της παρούσης ανάλυσης) οι ΧΕΝ που ξεκίνησαν ενέσιµη χρήση πριν από περισσότερα από 2 χρόνια «Νέοι» ΧΕΝ: (για τις ανάγκες της παρούσης ανάλυσης) οι ΧΕΝ που ξεκίνησαν ενέσιµη χρήση τα τελευταία 2 χρόνια συµπεριφορές υψηλού κινδύνου όπως για παράδειγµα κοινή χρήση συριγγών και λοιπού ενέσιµου και µη ενέσιµου εξοπλισµού, καθώς και µη χρήση προφυλακτικού ιστορικό θεραπείας κύρια ουσία κατάχρησης Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ΕΜΑ παρουσιάζονται χωριστά: για τα ατοµικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΚΤΕΠΝ από την πλειονότητα των φορέων του Εθνικού ικτύου του ΕΜΑ, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ 95

2 για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αποστέλλει το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ, για τα οποία το ΕΚΤΕΠΝ δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας Τα θεραπευτικά προγράµµατα θέτουν ως προϋπόθεση για την ένταξη των χρηστών στα προγράµµατά τους τις ιατρικές εξετάσεις για τις µολυσµατικές ασθένειες (Ηπατίτιδες Β και C, HIV/AIDS και φυµατίωση). Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις για τα άτοµα που έχουν µολυνθεί πραγµατοποιούνται µέσα από ένα διαµορφωµένο δίκτυο εξειδικευµένων προγραµµάτων, αρµόδιων φορέων και γενικών νοσοκοµείων. Το ίδιο ισχύει και για τους χρήστες που χρειάζεται να εµβολιαστούν για Ηπατίτιδα Β. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων από περιπτώσεις ΧΕΝ που εξετάστηκαν για µολυσµατικές ασθένειες κατά το Ο αριθµός των ΧΕΝ που εξετάστηκαν το 2008 από τις τρεις διαφορετικές πηγές ( ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1. Σηµειώνεται ότι, εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας του ΕΚΤΕΠΝ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, αρκετές µονάδες που συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ δεν συνέλεξαν και δεν απέστειλαν στοιχεία κατά την περίοδο αυτή. Πίνακας 6.1: Αριθµός ΧΕΝ που εξετάστηκαν το 2008, ανά κατηγορία δοκιµασίας HBV 1 HCV 2 HIV/AIDS Φυµατίωση 3 Ν Ν Ν Ν ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ ΚΕΘΕΑ ΑΝΩ Έχουν εξετασθεί τουλάχιστον για HbsAg. 2 Έχουν εξετασθεί για Anti-HCV/EIA. 3 Ακτινογραφία θώρακος. ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Η συντριπτική πλειονότητα των ΧΕΝ στους οποίους έγινε ιολογικός έλεγχος το 2008 ήταν άνδρες (Πίνακας 6.2), το οποίο καταγράφεται στα χαρακτηριστικά των προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών στην Ελλάδα (βλ. Κεφάλαιο 4). Ο λόγος άνδρες προς γυναίκες είναι συγκριτικά µεγαλύτερος στο δείγµα του ΚΕΘΕΑ και του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, ενώ είναι µικρότερος στο δείγµα του 18 ΑΝΩ, καθώς στα στοιχεία του 18 ΑΝΩ συµπεριλαµβάνονται δύο ειδικά προγράµµατα για εξαρτηµένες γυναίκες και µητέρες. Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη το δείγµα όλων των φορέων περιλαµβάνει µικρότερο ποσοστό γυναικών. Πίνακας 6.2: Κατανοµή των ΧΕΝ που εξετάστηκαν το 2008, ανά φύλο και ηλικία (2008) ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ ΚΕΘΕΑ 18 ΑΝΩ % % % Φύλο Άνδρες 89,3 89,3 73,6 Γυναίκες 10,7 10,7 26,4 Ηλικιακή οµάδα <25 ετών 10, , ετών 53,2 66,7 62,8 >34 ετών 35,9 12,3 19,4 ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ. 96

3 Επιπλέον, η πλειονότητα στο δείγµα του ΚΕΘΕΑ και του 18 ΑΝΩ είναι νεαροί ενήλικες ηλικίας 34 ετών (Πίνακας 6.2), κάτι που κατά κανόνα χαρακτηρίζει τα άτοµα των «στεγνών» προγραµµάτων. Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη καταγράφονται µειωµένα τα ποσοστά των ΧΕΝ κάτω των 25 και άνω των 34 ετών οι οποίοι εξετάστηκαν για κάποια µολυσµατική ασθένεια το 2008, ενώ αυξάνονται αυτά των ΧΕΝ ηλικίας ετών, κάτι το οποίο επίσης επισηµάνθηκε στα στοιχεία του είκτη Αίτησης Θεραπείας (βλ. Κεφάλαιο 4) Επιπολασµός και τάσεις σχετικά µε τον ιό της Ηπατίτιδας C Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, περίπου το 2%-2,5% του γενικού πληθυσµού της χώρας έχει χρόνια λοί- µωξη Ηπατίτιδας C (Ιατρικό Βήµα 2006). Ωστόσο, το µέγεθος του προβλήµατος δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια, αφενός λόγω του ότι η πλειονότητα των ασθενών είναι ασυµπτωµατικοί, αφετέρου διότι δεν υπάρχει συστηµατική καταγραφή των κρουσµάτων σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η διασπορά της HCV στην Ελλάδα ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή (Βελονάκης και συν. 2007). Ο κίνδυνος µόλυνσης που προκαλείται από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ είναι εξαιρετικά υψηλός. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο µεταξύ των διαφόρων περιοχών σε κάθε χώρα όσο και µεταξύ των χωρών (από 18% έως 95%), τα ποσοστά µόλυνσης των ΧΕΝ για το έτος ξεπερνούν σε πολλές χώρες ή περιοχές το 40% (ΕΚΠΝΤ 2009). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008, η µόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C στον πληθυσµό των ΧΕΝ στην Ελλάδα καταγράφηκε µεταξύ 44,2% και 55,5%, ανάλογα µε τα προγράµµατα θεραπείας και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ατόµων που προσεγγίζουν τα προγράµµατα αυτά για θεραπεία (Γράφηµα 6.1). Συγκεκριµένα, τα µέλη των «στεγνών» προγραµµάτων, τα οποία κατά κανόνα είναι νεαρότερα σε ηλικία και µε ελαφρύτερο ιστορικό κατάχρησης, εµφανίζουν χα- µηλότερα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Έτσι, Γράφηµα 6.1: Ποσοστά ΧΕΝ µε ύπαρξη θετικών αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) ανιχνευµένα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA) από τα στοιχεία του ΕΜΑ ( ) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. για παράδειγµα, µεταξύ των προγραµµάτων του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, το ποσοστό µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ σε προγράµµατα υποκατάστασης είναι 60,9%, στους ΧΕΝ που προσέγγισαν το Κέντρο Άµεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ 77,5%, ενώ στους ΧΕΝ στα «στεγνά» προγράµ- µατα του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ το ποσοστό µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C είναι 44,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και του 18 ΑΝΩ, τα οποία αφορούν αποκλειστικά µέλη «στεγνών» προγραµµάτων, είναι 44,9% και 44,2%, αντίστοιχα (Γράφηµα 6.1). Παρά τις διακυµάνσεις τους στα ενδιάµεσα έτη, µεταξύ 2002 και 2008 τα ποσοστά µόλυνσης από Ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ στην Ελλάδα παραµένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα (Γράφηµα 6.1). 97

4 Γράφηµα 6.2: Ποσοστά ΧΕΝ µε ύπαρξη θετικών αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) ανιχνευµένα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA) ανά ηλικιακή οµάδα από τα στοιχεία του ΕΜΑ για το 2008 Τα στοιχεία του 2008 επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα των προηγούµενων ετών, σύµφωνα µε τα οποία τα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C είναι υψηλότερα όπως είναι αναµενόµενο στους ΧΕΝ µεγαλύτερης ηλικίας (Γράφηµα 6.2) και στους ΧΕΝ µε δύο ή και περισσότερα χρόνια ενέσιµης χρήσης (Γράφηµα 6.3). ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Γράφηµα 6.3: Ποσοστά ΧΕΝ µε ύπαρξη θετικών αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) ανιχνευµένα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA) στους «νέους» και στους «παλιούς» ΧΕΝ από τα στοιχεία του ΕΜΑ για το 2008 ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Σύµφωνα µε τα ατοµικά στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, τα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ ήταν το 2008 παρόµοια στα δύο φύλα (55,8% και 52,5% για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα). Ο επιπολασµός του ιού της Ηπατίτιδας C σε ηλικία µικρότερη των 25 ετών ή και στους «νέους» ΧΕΝ αποτελεί έµµεσο δείκτη στην εκτίµηση της επίπτωσης του φαινοµένου. Έτσι, εξετάζοντας διαχρονικά τον επιπολασµό του ιού ανά ηλικιακή κατηγορία στα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, παρατηρείται ότι τα ποσοστά µόλυνσης κυµαίνονται σταθερά σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα στους µεγαλύτερους σε ηλικία ΧΕΝ (>34 ετών). Επιπλέον, µεταξύ του 2006 και του 2008 καταγράφεται σηµαντική µείωση στα ποσοστά µόλυνσης, σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως οφείλεται και στο ότι αρκετές µονάδες υποκατάστασης που συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ δεν απέστειλαν στοιχεία για το πρώτο εξάµηνο του Ωστόσο, παρατηρώντας το ποσοστό µόλυνσης στις νεαρότερες ηλικίες (<25 ετών) για το σύνολο της επταετίας , η τάση παρά τις διαχρονικές διακυµάνσεις είναι µάλλον αυξητική (Γράφηµα 6.4). Παροµοίως, εξετάζοντας διαχρονικά (επταετία ) τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για τον επιπολασµό του ιού της Ηπατίτιδας C ανάλογα µε το αν οι ΧΕΝ έχουν ξεκινήσει ενδοφλέβια χρήση κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών («νέοι» ΧΕΝ) ή νωρίτερα («παλιοί» ΧΕΝ), παρατηρείται ότι τα ποσοστά µόλυνσης κυµαίνονται σταθερά σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα στους «παλιούς» ΧΕΝ. Ωστόσο, αντίθετα µε την τάση που παρατηρείται στους «παλιούς» ΧΕΝ, στους «νέους» ΧΕΝ η τάση του ποσοστού επιπολασµού του ιού είναι την περίοδο αυτή αυξητική (από 20,5% το 2002 σε 29,3% το 2008) (Γράφηµα 6.5). Μεταξύ 2006 και 2008 καταγράφεται σηµαντική µείωση στα ποσοστά µόλυνσης και στις δύο αυτές οµάδες ΧΕΝ, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως οφείλεται και σε αυτή την περίπτωση στο ότι αρκετές µονάδες υποκατάστασης που συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ δεν 98

5 απέστειλαν στοιχεία για το πρώτο εξά- µηνο του Κοινή χρήση ενέσιµου και µη ενέσιµου εξοπλισµού Η κοινή χρήση στα σύνεργα αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για µόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C και ως εκ τούτου τα προγράµµατα ανταλλαγής και διανοµής συριγγών προβλέπονται στις στρατηγικές αρκετών ευρωπαϊκών χωρών (ΕΚΠΝΤ 2009). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για το 2008, περισσότεροι από ένας στους δύο ΧΕΝ (54,4%) δηλώνουν ότι έχουν κάνει κοινή χρήση έστω και µία φορά στη ζωή τους κάποιου ενέσιµου ή µη συνέργου (σύριγγα, βαµβάκι, κουτάλι, νερό, καλαµάκι κτλ.) (παρόµοιο ποσοστό µε αυτό που καταγράφεται στα στοιχεία του είκτη Αίτησης Θεραπείας, βλ. Κεφάλαιο 4). Το πιο δηµοφιλές σύνεργο στους ΧΕΝ που δηλώνουν κοινή χρήση είναι η σύριγγα (82,7%). Ακολουθούν µε παρόµοια ποσοστά το καλαµάκι (53,2%), το κουτάλι (52,2%) και το βαµβάκι (50,7%) (Γράφηµα 6.6). Επιπλέον, η πλειονότητα των ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση σε κάποιο σύνεργο (56,6%) αναφέρουν κοινή χρήση περισσότερων του ενός. Συγκεκριµένα, από όσους δηλώνουν κοινή χρήση, το 5,9% αναφέρουν κοινή χρήση δύο συνέργων, το 8% τριών συνέργων και το 42,7% τεσσάρων ή περισσότερων συνέργων. Γράφηµα 6.4: ιαχρονικές τάσεις στα ποσοστά µόλυνσης από Ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, ανά ηλικία ( ) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ. Γράφηµα 6.5: ιαχρονικές τάσεις στα ποσοστά µόλυνσης από Ηπατίτιδα C στους «παλιούς» και στους «νέους» ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ ( ) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ. Γράφηµα 6.6: Ποσοστά κοινής χρήσης συνέργων ενέσιµου και µη ενέσιµου εξοπλισµού έστω µία φορά στη ζωή από τους ΧΕΝ που έχουν αναφέρει κοινή χρήση, ανά σύνεργο για το 2008 από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για το 2008, το 60,3% των ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση ενός τουλάχιστον από τα σύνεργα έστω και ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ µία φορά στη ζωή τους έχουν µολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Αντίθετα, το 53,4% όσων δεν έχουν κάνει ποτέ κοινή χρήση εµφανίζουν αντισώµατα στον ιό. Τα αντίστοιχα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ που έχουν αλλά και στους ΧΕΝ που δεν έχουν κάνει κοινή χρήση κάποιου συνέργου είναι στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ 55,3% και 30,4%, αντίστοιχα, και στα στοιχεία του 18 ΑΝΩ 69,6% και 26,1%, αντίστοιχα. 99

6 Χρήση προφυλακτικού Από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για τους ΧΕΝ καταγράφεται ότι ένα ποσοστό 57,1% αναφέρουν είτε ότι δεν έχουν σταθερό σύντροφο είτε ότι δεν έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή µε το σύντροφό τους τους τελευταίους 6 µήνες. Ένα παρόµοιο ποσοστό ΧΕΝ (56,7%) αναφέρουν είτε ότι δεν έχουν περιστασιακό /-ούς συντρόφους είτε ότι δεν έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή µε το σύντροφό τους τελευταίους 6 µήνες. Γράφηµα 6.7: Συχνότητα χρήσης προφυλακτικού µε σταθερό ή και περιστασιακό σύντροφο τους τελευταίους 6 µήνες στους ΧΕΝ από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για το 2008 ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ όταν πρόκειται για περιστασιακό σύντροφο (21,3%) (Γράφηµα 6.7). Οι ΧΕΝ που είχαν σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 µήνες φαίνεται ότι υιοθετούν διαφορετική συµπεριφορά ως προς τη χρήση προφυλακτικού ανάλογα µε το αν ο σύντροφός τους είναι σταθερός ή περιστασιακός. Έτσι, ενώ στην περίπτωση του σταθερού συντρόφου προφυλακτικό δηλώνει ότι χρησιµοποιεί πάντα ο ένας στους 4 (23,5%) ΧΕΝ, στην περίπτωση του περιστασιακού συντρόφου η αναλογία γίνεται σχεδόν ένας στους δύο (53,9%). Παρ όλα αυτά, σηµαντικό ποσοστό ΧΕΝ δεν χρησιµοποιούν ποτέ προφυλακτικό, ούτε όταν πρόκειται για σταθερό (56,1%) ούτε Επιπολασµός και τάσεις σχετικά µε τον ιό της Ηπατίτιδας Β Το ποσοστό των «φορέων» της Ηπατίτιδας Β στην Ελλάδα εκτιµάται γύρω στο 2% µε 3%, ενώ υπάρχουν γεωγραφικές εστίες µε µεγάλη ενδηµικότητα (Βελονάκης και συν. 2007), καθώς επίσης και οµάδες πληθυσµού (µετανάστες) µε ποικίλα ποσοστά υψηλού επιπολασµού του HBsAg (2,5%- 12%) (Κοσκινάς 2007). Η µετάδοση του ιού οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην παρεντερική χρήση ναρκωτικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο επιπολασµός των δεικτών του ιού της Ηπατίτιδας Β στους ΧΕΝ διαφέρει σηµαντικά τόσο εντός όσο και µεταξύ των χωρών. Μεταξύ των χωρών που έδωσαν στοιχεία το για το είκτη Anti-HBc, ο οποίος υποδηλώνει ιστορικό µόλυνσης, ο επιπολασµός του ιού στους ΧΕΝ ξεπέρασε το 40% στα διαθέσιµα στοιχεία από έξι µόνο χώρες (ΕΚΠΝΤ 2009). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2006, η επικράτηση του αντισώµατος Anti-HBc στους ΧΕΝ παρουσίασε στην Ελλάδα ένα εύρος από 3,2% έως 26,3%, ανάλογα µε το θεραπευτικό πρόγραµµα, κατατάσσοντάς την µεταξύ των χωρών µε τη χαµηλότερη επικράτηση. Το 2008 στην Ελλάδα τα ποσοστά µόλυνσης στους ΧΕΝ από τον ιό της Ηπατίτιδας Β µε βάση το δείκτη HBsAg κυµαίνονται µεταξύ 0% και 2,7% (Πίνακας 6.3). Στα στοιχεία του 18 ΑΝΩ για το 2008 δεν καταγράφεται καµία περίπτωση µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Ο επιπολασµός του δείκτη HBsAg ανά φύλο και ηλικιακή οµάδα εµφανίζει διαφορές µόνο στα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, όπου σε µεγαλύτερο ποσοστό οι άνδρες (2,9%, έναντι 1,3% των γυναικών) και τα 100

7 άτοµα ηλικίας 25 ετών και άνω (περίπου 3%, έναντι καµίας περίπτωσης στα άτοµα κάτω των 25 ετών) καταγράφουν επιπολασµό του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBsAg) (Πίνακας 6.3). Πίνακας 6.3: Επιπολασµός του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBsAg), ανά φύλο και ηλικία από τα στοιχεία του ΕΜΑ (2008) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ, ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ ΚΕΘΕΑ 18 ΑΝΩ Ν=739 Ν=708 Ν=129 % % % Σύνολο 2,7 2,3 0 Φύλο Άνδρες 2,9 2,2 δα Γυναίκες 1,3 2,6 δα Ηλικιακή οµάδα <25 ετών 0 2,7 δα ετών 3 2,1 δα >34 ετών 3,1 2,3 δα Με βάση τα αποτελέσµατα στον ιολογικό δείκτη Anti-HBc, ιστορικό µόλυνσης από τον ιό παρουσιάζουν: το 26,3% των εξεταζόµενων ΧΕΝ στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ (Ν=613), το 14,6% από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ (Ν=288) και το 3,2% από τα στοιχεία του 18 ΑΝΩ (Ν=127). Με βάση τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, από τους ΧΕΝ που έχουν ιστορικό µόλυνσης (Anti-HBc θετικό), περισσότεροι από τους µισούς (54%) έχουν αποκτήσει ανοσία λόγω µόλυνσης (HBsAg αρνητικό και Anti-HBs θετικό). Τα ποσοστά επικράτησης του αντισώµατος Anti-HBc στους ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ δεν έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο, µε τους άνδρες να εµφανίζουν οριακά χαµηλότερα ποσοστά σε σύγκριση µε τις γυναίκες (25,9% και 29,2%, αντίστοιχα). Επιπλέον, το ποσοστό εµφάνισης ιστορικού µόλυνσης από τον ιό αυξάνεται σηµαντικά µε την ηλικία, ενώ, επιπλέον, παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τα χρόνια ενέσιµης χρήσης, µε αποτέλεσµα οι «παλιοί» ΧΕΝ να παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά ιστορικού µόλυνσης σε σύγκριση µε τους «νέους» ΧΕΝ (27,2% και 13,3%, αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, περισσότεροι από έναν στους 2 εξεταζόµενους ΧΕΝ (53%) δεν έχουν νοσήσει, αλλά ούτε έχουν εµβολιασθεί κατά του ιού της Ηπατίτιδας Β, δηλαδή, αν δεν εφαρµοστεί σε αυτούς το πρόγραµµα εµβολιασµού, είναι υποψήφιοι ασθενείς. Με βάση τα αποτελέσµατα από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ στους τρεις ιολογικούς δείκτες για την Ηπατίτιδα Β προκύπτει ότι µόνο ένας στους 6 (16,6%) εξεταζόµενους ΧΕΝ έχει εµβολιασθεί για τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Το ποσοστό των εµβολιασθέντων ΧΕΝ δεν διαφέρει µεταξύ ανδρών (16,6%) και γυναικών (16%), αλλά είναι διπλάσιο στους ΧΕΝ που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία στο παρελθόν (22,5%) συγκριτικά µε τους ΧΕΝ που υποβάλλονται σε θεραπεία για πρώτη φορά στη ζωή τους (11%). Τέλος, ο εµβολιασµός είναι πιο συχνός στους χρήστες που δεν έχουν κάνει ποτέ ενέσιµη χρήση ναρκωτικών (µη ΧΕΝ) (22,2%) Επιπολασµός και τάσεις σχετικά µε τον ιό HIV/AIDS Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη µόλυνση από HIV των χρηστών που προσεγγίζουν κάποιον από τους φορείς του Εθνικού ικτύου του ΕΜΑ (κυρίως διαγνωστικές εξετάσεις στο πλαίσιο της θεραπείας), καθώς και τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα οποία αφορούν την επιδηµιολογική επιτήρηση του ιού HIV/AIDS στην Ελλάδα. 101

8 Γράφηµα 6.8: Ποσοστά µόλυνσης από HIV/AIDS στους ΧΕΝ από τα στοιχεία του ΕΜΑ για τα έτη Στοιχεία του Eθνικού ικτύου ΕΜΑ Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τον ιό HIV στους ΧΕΝ οι οποίοι κατεγράφησαν από τον ΕΜΑ παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα για το Σύµφωνα µε τα ατο- µικά και τα συγκεντρωτικά στοιχεία που συνέλεξε το ΕΚΤΕΠΝ, κυµαίνεται µεταξύ 0% και 0,8% (Γράφηµα 6.8). ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγµατοποιεί την επιδηµιολογική επιτήρηση της επίπτωσης και του επιπολασµού του ιού HIV/AIDS στην Ελλάδα. Το ποσοστό πληρότητας των δεδοµένων στην Ελλάδα είναι υψηλό και εκτιµάται ότι φτάνει το 80%-90%, λόγω της δωρεάν χορήγησης της αντιρετροϊκής θεραπείας. Σύµφωνα µε υπουργική απόφαση, η δήλωση των κρουσµάτων είναι υποχρεωτική, ανώνυµη και απόρρητη. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις αρχές του 2008 έως και τις δηλώθηκαν 547 νέα HIV οροθετικά άτοµα στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων και των περιστατικών που όταν δηλώθηκαν για πρώτη φορά ήταν ήδη κρούσµατα AIDS. Από τα άτοµα αυτά τα 8 (1,5%) είναι ΧΕΝ και κυρίως άνδρες (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 2008). Από το συνολικό αριθµό των δηλωθέντων HIV οροθετικών ατόµων (9.229) στην Ελλάδα από το 1984 µέχρι και τις , οι 317 (3,4%) είναι ΧΕΝ. Από τα άτοµα αυτά οι 248 (78,2%) είναι άνδρες και οι 69 (21,8%) γυναίκες (Πίνακας 6.4). 102 Πίνακας 6.4: Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτοµα ανά κατηγορία µετάδοσης και ανά φύλο στην Ελλάδα µέχρι Κατηγορία µετάδοσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 1 Ν % Ν % Ν % Οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι , ,1 Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 248 3,3 69 3, ,4 Πολυµεταγγιζόµενοι µε παράγωγα αίµατος , ,5 Μεταγγιζόµενοι 57 0,8 40 2,3 97 1,1 Ετεροφυλόφιλοι , , ,9 Κάθετη µετάδοση 30 0,4 26 1,5 57 0,6 Ακαθόριστοι , , ,3 Σύνολο Περιλαµβάνει και περιστατικά στα οποία το φύλο είναι άγνωστο. ΠΗΓΗ: ΚΕΕΛΠΝΟ, 2008.

9 Γράφηµα 6.9: Ποσοστό περιπτώσεων HIV στην Ελλάδα, ανά κατηγορία µετάδοσης (διαχρονικά στοιχεία ) ** * Έως ** Ποσοστιαία αναλογία δηλωθέντων HIV οροθετικών ατόµων εξαιρώντας τις απροσδιόριστες περιπτώσεις. ΠΗΓΗ: ΚΕΕΛΠΝΟ, Όσον αφορά τον αριθµό των νέων µολύνσεων το 2008, η συλλογή των στοιχείων δεν είχε ολοκληρωθεί όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ δηµοσίευσε τα στοιχεία του. Ωστόσο, σύµφωνα µε το Κέντρο (ΚΕΕΛ- ΠΝΟ 2008), το 2008 ο αριθµός αυτός αναµένεται να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε το ιαχρονικά, από το 1984 έως και το 2008, το ποσοστό των περιπτώσεων HIV στις οποίες η µόλυνση οφείλεται σε χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών παραµένει χαµηλό (Γράφηµα 6.9) Επιπολασµός της φυµατίωσης Όσον αφορά τη φυµατίωση, το 47,3% των 112 εξετασθέντων ΧΕΝ από τα ατοµικά στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, το 7,3% των 286 εξετασθέντων ΧΕΝ από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και το 6,5% των 31 ατόµων του 18 ΑΝΩ ήταν το 2008 θετικοί στο τεστ Mantoux. Ποσοστό 0,7% των 287 εξετασθέντων ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ είχαν θετική ακτινογραφία θώρακος, ενώ 0,3% ήταν θετικοί στην ακτινογραφίας θώρακος στις 618 περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο ΚΕΘΕΑ και 0,8% στις 129 συνολικά περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο 18 ΑΝΩ. 6.2 ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Η συλλογή στοιχείων που αφορούν τους αιφνίδιους θανάτους από ναρκωτικά γίνεται από το Τµήµα Ναρκωτικών της ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα αποτελέσµατα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των τοξικολογικών αναλύσεων που διενεργούνται σε περιπτώσεις θανάτων από τους αρµόδιους φορείς (Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των πανεπιστηµίων και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου ικαιοσύνης). Στους θανάτους αυτούς καταγράφονται µόνο οι οξείες δηλητηριάσεις, δεν καταγράφονται δηλαδή οι θάνατοι που σχετίζονται έµµεσα µε τα ναρκωτικά. Παρά τους µεθοδολογικούς περιορισµούς, ο είκτης Θανάτων αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση του ρυθµού µεταβολής της προβληµατικής των ναρκωτικών σε έναν τόπο, καθώς και της επικινδυνότητας της χρήσης. 103

10 Γράφηµα 6.10: Αριθµός αναφερθέντων και βεβαιωθέντων θανάτων από ναρκωτικά (µέχρι ) και ποσοστιαία µεταβολή των βεβαιωθέντων θανάτων, ανά έτος κατά την περίοδο * Με µόνο το 53,1% των αναφερθέντων θανάτων να έχουν επιβεβαιωθεί για το ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµή- µατος Ναρκωτικών της ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας (µέχρι ), το έτος 2008 αναφέρθηκαν 209 θάνατοι από ναρκωτικά, από τους οποίους οι 111 (53,1%) έχουν επιβεβαιωθεί µε τις απαραίτητες τοξικολογικές αναλύσεις. Μελετώντας διαχρονικά τον αριθµό των βεβαιωθέντων θανάτων από ναρκωτικά, το 2008 φαίνεται να συνεχίζεται η µείωση του αριθµού που έχει αρχίσει να καταγράφεται ήδη από το 2005 (Γράφηµα 6.10) αν και ειδικά για την περίοδο η µείωση αυτή αναµένεται να είναι σηµαντικά µικρότερη όταν θα έχει ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες αρχές η διαδικασία επιβεβαίωσης των αναφερθέντων θανάτων. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 6.5, από τους βεβαιωθέντες θανάτους: Γράφηµα 6.11: Ποσοστό βεβαιωθέντων θανάτων (µέχρι ), ανά έτος και περιοχή κατά την περίοδο * Με µόνο το 53,1% των αναφερθέντων θανάτων να έχουν επιβεβαιωθεί για το ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία η συντριπτική πλειονότητα, 98,2%, σχετίζονται µε τη χρήση ηρωίνης και το 1,8% µε τη χρήση άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός κοκαΐνης, µορφίνης και συνδυασµού κάνναβης και αλκοόλ η πλειονότητα των θανόντων ήταν άνδρες (95,5%), ελληνικής καταγωγής (94,6%), άγαµοι (89,2%) και άνεργοι (82%) το 56,8% των θανόντων ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών, το 37,8% ηλικίας ετών και το 5,4% µικρότεροι των 21 ετών. Αν και έχουν επιβεβαιωθεί οι µισοί µόνο από τους προαναφερθέντες θανάτους, το 2008 φαίνεται να συνεχίζεται η τάση αύξησης της αναλογίας των ηλικίας άνω των 30 ετών που καταγράφεται την τελευταία πενταετία. Οι έως τώρα βεβαιωθέντες θάνατοι για το 2008 περιορίζονται σε περιοχές εκτός Αττικής (λοιπή χώρα, 47,8% και Θεσσαλονίκη 45,9%). Στην περιοχή της Αττικής καταγράφηκε το 2008 το 6,3% των βεβαιωθέντων θανάτων. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 6.5 και του Γραφήµατος 6.11, συνεχίζεται και το 2008 η τάση που καταγράφεται τα τελευταία 104

11 χρόνια, ότι τα περιστατικά θανάτων από χρήση ναρκωτικών αποτελούν ολοένα και πιο συχνά φαινόµενο των περιοχών εκτός Αττικής. 6.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας του ΕΚΤΕΠΝ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, αρκετές µονάδες του δικτύου φορέων οι οποίες στέλνουν ατοµικά στοιχεία στο ΕΚΤΕΠΝ δεν απέστειλαν στοιχεία κατά την περίοδο αυτή. Το 2008 αναλύονται στοιχεία από περιπτώσεις ΧΕΝ που εξετάστηκαν για µολυσµατικές ασθένειες, µε τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να είναι άνδρες. Η µόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C στον πληθυσµό των ΧΕΝ στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2008 µεταξύ 44,2% και 55,5%, ανάλογα µε τον τύπο προγράµµατος («στεγνό» ή υποκατάστασης). Οι ΧΕΝ των «στεγνών» προγραµµάτων, οι οποίοι είναι κατά κανόνα νεαρότεροι σε ηλικία και µε ελαφρύτερο ιστορικό κατάχρησης, εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση συνέργου το 2008 σε σύγκριση µε όσους δεν έχουν κάνει ποτέ κοινή χρήση έχουν µολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας C, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η κοινή χρήση στα σύνεργα αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για µόλυνση. Το 2008 τα ποσοστά µόλυνσης στους ΧΕΝ από τον ιό της Ηπατίτιδας Β είναι χαµηλά και κυ- µαίνονται µεταξύ 0% και 2,7%, ανάλογα µε τον τύπο προγράµµατος («στεγνό» ή υποκατάστασης). Ωστόσο, περισσότεροι από έναν στους 2 εξεταζόµενους ΧΕΝ δεν έχουν νοσήσει, αλλά ούτε και έχουν εµβολιασθεί κατά του ιού της Ηπατίτιδας Β, και εποµένως αν δεν εφαρµοστεί σε αυτούς πρόγραµµα εµβολιασµού είναι υποψήφιοι ασθενείς. Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τον ιό HIV στους ΧΕΝ παραµένει το 2008 σε πολύ χαµηλά επίπεδα (µεταξύ 0% και 0,8%). Συνεχίζεται το 2008 η µείωση του αριθµού των θανάτων από ναρκωτικά, που έχει αρχίσει να καταγράφεται ήδη από το ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΤΑΡΑΚΗ 105

12 Πίνακας 6.5: Θάνατοι από ναρκωτικά στην Ελλάδα κατά την περίοδο * % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Αναφερθέντες θάνατοι Βεβαιωθέντες θάνατοι 97, , , , , , ,1 111 Ηλικία 20 ετών 16, , , ,9 15 4,6 15 2,8 7 2,9 6 5, ετών 42, , , , , , , , , ετών 40, , , , , , , ,8 63 Φύλο Άνδρες 93, , , , , , , ,5 106 Γυναίκες 6,3 19 6,5 21 6,6 17 8,3 18 8, ,7 27 6,3 13 4,5 5 Υπηκοότητα Έλληνες 96, , , , , , , , ,6 105 Αλλοδαποί 3,9 12 4,4 14 4,6 12 7,8 17 7,1 18 8,9 29 7,5 19 8,3 17 5,4 6 Περιοχή Αττική 65, , , , , , , ,4 50 6,3 7 Θεσσαλονίκη 16, , , , , , , ,9 51 Λοιπή χώρα 18, , , , , , , ,8 53 Οικογενειακή κατάσταση Άγαµοι 95, , , , , , , ,2 99 Έγγαµοι 3,9 12 4,7 15 4,6 12 4,6 10 3,1 8 3,4 11 5,5 14 7, ιαζευγµένοι 1 3 2,5 8 1,5 4 0,5 1 0,8 2 0,6 2 2,4 6 2,4 5 1,8 2 Γραµµατικές γνώσεις Στοιχειώδης εκπαίδευση 36, , , , , , ,5 76 Μέση εκπαίδευση 58, , , , , , , , ,6 34 Ανώτατη εκπαίδευση 1,3 4 0,6 2 1,2 3 1,4 3 1,6 4 1,2 4 0,4 1 1, Άγνωστες 3,6 11 5,3 17 5, , ,3 6 2,8 9 0,8 2 0,5 1 0,9 1 Αγράµµατοι Επάγγελµα Άνεργοι 76, , , , , , , , Τεχνίτες, εργάτες, οικοδόµοι 9,2 28 3,4 11 4,2 11 4,1 9 5,5 14 7,7 25 5,5 14 7,3 15 6,3 7 Ιδιωτικοί υπάλληλοι 4,9 15 5,3 17 3,1 8 9,7 21 5,1 13 4,3 14 3,6 9 3,9 8 3,6 4 Μουσικοί , , Ναυτικοί 0, , , ,9 1 Ιερόδουλες 0,3 1 0, , ηµόσιοι υπάλληλοι ,4 1 0, ηµοσιογράφοι Σπουδαστές, µαθητές 2 6 0,3 1 2,3 6 0, ,6 2 0,8 2 0,5 1 0,9 1 Λοιποί 6, ,3 33 3, ,8 20 4,3 14 6,3 16 3,9 8 6,3 7 Ουσίες Ηρωίνη 98, , , , , , , , ,2 109 Μορφίνη , Κοκαΐνη 0,3 1 0,6 2 0,8 2 0, ,9 3 0,4 1 0, Κάνναβη/αλκοόλ Άλλες ψυχοτρόπες ουσίες 1 3 0,3 1 0,4 1 4,1 9 1,2 3 0, ,4 5 1,8 2 * Στοιχεία µέχρι Ερευνώνται 6 περιπτώσεις θανάτων για το 2005, 13 περιπτώσεις για το 2006, 40 περιπτώσεις για το 2007 και 98 περιπτώσεις για το ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία

13 Σχεδιάγραµµα 6.1: ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) [Ατοµικά στοιχεία] 15 Μονάδες Υποκατάστασης (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Λαµία, Λάρισα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Χανιά) 1 «Στεγνό» Πρόγραµµα Ενηλίκων (Πάτρα) 1 Μονάδα Άµεσης Πρόσβασης (Αθήνα) ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ [Ατοµικά στοιχεία] Ηπατολογικό Ιατρείο ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣ Υ) [Ατοµικά στοιχεία] [Τοµέας Επιδηµιολογίας και Βιοστατιστικής] ΜΟΝΑ Α ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ) [Συγκεντρωτικά στοιχεία] 3 Προγράµµατα Ενηλίκων 1 Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Γυναικών 1 Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Μητέρων µε τα παιδιά τους ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΤΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΨΝΘ) [Ατοµικά στοιχεία] Τµήµα Αποκατάστασης Εξαρτηµένων Ατόµων (Ενηλίκων) Πρόγραµµα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΓΩ (Ενηλίκων) ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) [Συγκεντρωτικά στοιχεία] 8 Προγράµµατα Ενηλίκων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Καβάλα, Λάρισα, Γιαννιτσά) 5 Προγράµµατα Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα) 1 Κέντρο Άµεσης Πρόσβασης (Αθήνα) 1 Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Μητέρων (Θεσσαλονίκη) 2 Ειδικά Προγράµµατα Αποφυλακισµένων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 2 Ειδικά Προγράµµατα Αποφυλακισµένων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 1 Ειδικό Πρόγραµµα Μεταναστών (Αθήνα) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) [Συγκεντρωτικά στοιχεία] (Περιπτώσεις ΧΕΝ στις δηλώσεις κρουσµάτων AIDS) 107

14 108

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Από το 2002, ο πιθανός αριθµός προβληµατικών χρηστών υπολογίζεται κάθε χρόνο µε την εφαρ-

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Ιωάννα Γιασεμή Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014

Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014 ΙSSN 1450-3794 Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΡΩΙΝΗ: ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕΛ. 1 1. Χρήση παράνοµων ουσιών εξάρτησης στο γενικό πληθυσµό Σύµφωνα µε αποτελέσµατα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσµού (ΑΣΚ, 2009) Η κάνναβη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2012 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 1 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΤΕΠΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΕΛ. 1 1. Χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης στο γενικό πληθυσμό Σύμφωνα με αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2011 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2013 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis

Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Γιώτα Τουλούµη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργ. Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφυµατικός εµβολιασµός.

Αντιφυµατικός εµβολιασµός. Αντιφυµατικός εµβολιασµός. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1878/2-11-07 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./126769/19.10.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 19 Απριλίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 19 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 19 Απριλίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά Σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση της ελονοσίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση. Για την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ.

ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ. 2 ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ www.okana.gr Ο ΟΚΑΝΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και έχει ως κύριους σκοπούς: τη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδοµαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδηµιολογικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 2009

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 2009 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 29 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ του οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά, Λισαβόνα Αριθ. 5/2000 11 Οκτωβρίου 2000 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΜΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004: ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµεία προόδου: µείωση των θανάτων από ναρκωτικά, των νέων µολύνσεων από τον ιό HIV και της χρήσης ηρωίνης, αλλά αυξανόµενες ανησυχίες για την αύξηση της χρήσης άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση HIV-1 Οροθετικών ανάλογα με χώρα προέλευσης: Διαχρονικές τάσεις και χαρακτηριστικά

Σύγκριση HIV-1 Οροθετικών ανάλογα με χώρα προέλευσης: Διαχρονικές τάσεις και χαρακτηριστικά Σύγκριση HIV-1 Οροθετικών ανάλογα με χώρα προέλευσης: Διαχρονικές τάσεις και χαρακτηριστικά Γκούντας Ηλίας 1, Πανταζής Νίκος 1, Σκουτέλης Αθανάσιος 2, Κουρκουντή Σοφία 3, Γαργαλιάνος- Κακολύρης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Σεπτεµβρίου 2009

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Σεπτεµβρίου 2009 Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Σεπτεµβρίου 2009 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδοµαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδηµιολογικών δεδοµένων της χώρας µας για τη γρίπη. Στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ UNGASS ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ UNGASS ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ UNGASS ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Περίοδος αναφοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία HIV. Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

Επιδημιολογία HIV. Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Επιδημιολογία HIV Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Επιδημιολογία Επιδημιολογία: Η μελέτη της συχνότητας των νοσημάτων και της σχέσης τους με χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδες 40 η /2011-44 η /2011 21 Νοεμβρίου 2011 Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2011-2012 σε Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 45 η /2011 (22 Νοεμβρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 48/2011. (9 Δεκεμβρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 48/2011. (9 Δεκεμβρίου 2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 48/2011 (9 Δεκεμβρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2010

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2010 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: KAΘΗΓΗΤΗΣ Κ.Ν. ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2010 ΑΘΗΝΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι βασικοί τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Άρτας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Άρτας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Άρτας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών & μοριακή επιδημιολογία HIV και HCV ανάμεσα στους Xρήστες Eνδοφλέβιων Oυσιών»

Έρευνα με θέμα «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών & μοριακή επιδημιολογία HIV και HCV ανάμεσα στους Xρήστες Eνδοφλέβιων Oυσιών» Έρευνα με θέμα «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών & μοριακή επιδημιολογία HIV και HCV ανάμεσα στους Xρήστες Eνδοφλέβιων Oυσιών» 1. Εισαγωγή Οι μολυσματικές ασθένειες αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006 KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 00 EΩΣ KAI 06 IAXPONIKH MEΛETH - AΘHNA, IOYNIOΣ 07 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής. Ετήσια Έκθεση 2011. H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής. Ετήσια Έκθεση 2011. H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής Ετήσια Έκθεση 2011 H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2011 Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής Ετήσια Έκθεση 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 12 Απριλίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 12 Απριλίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 16/09/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 16/09/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σελ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 16/09/2011) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικά προγράμματα

Θεραπευτικά προγράμματα Η ευρωπαϊκή εικόνα σε ότι αφορά την πρόσφατη χρήση κοκαΐνης (τελευταίο έτος) στο γενικό πληθυσμό, κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις χαμηλές θέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης (βλ. γράφημα 2). Γράφημα 2: Πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Την περίοδο γρίπης 2015-2016 το επιδημικό κύμα της γρίπης ξεκίνησε την εβδομάδα 1/2016 (4-10 Ιανουαρίου 2016), κορυφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Σε συνεργασία με τη Δημοτική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ευβοίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ευβοίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ευβοίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Δεκεμβρίου 2009

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Δεκεμβρίου 2009 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Δεκεμβρίου 29 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κυκλάδων

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κυκλάδων Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κυκλάδων Σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 6/2013 (4-10 Φεβρουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 6/2013 (4-10 Φεβρουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 6/2013 (4-10 Φεβρουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 29 Μαρτίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ηρακλείου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ηρακλείου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ηρακλείου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 5.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επίσηµα θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν σή- µερα στη χώρα είναι συνολικά 66 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 1 Ο αριθ- µός των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της ηπατίτιδας Α είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Θεσπρωτίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Θεσπρωτίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Θεσπρωτίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Γιώργος Τσεκές Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Γ Παθολογικό Τμήμα Μονάδα Λοιμώξεων Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ. Αθήνα, 30/11/2014 Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ιωαννίνων

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ιωαννίνων Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ιωαννίνων Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟ/ΠΑΡΑΤΥΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 Περίληψη (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση του τυφοειδούς πυρετού και του παράτυφου παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Βοιωτίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Βοιωτίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Βοιωτίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα