ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 6.1 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) Εισαγωγή Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τους ιούς της Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV/AIDS στους Χρήστες Ενέσιµων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στην Ελλάδα παρακολουθείται από το ΕΚΤΕΠΝ από το 2000 µέσω της εφαρµογής του είκτη Επικράτησης Μολυσµατικών Ασθενειών ( ΕΜΑ). Για το σκοπό αυτόν το ΕΚΤΕΠΝ έχει αναπτύξει ένα εθνικό δίκτυο φορέων, το οποίο αποτελείται από θεραπευτικά προγράµµατα εσωτερικής και εξωτερικής διαµονής («στεγνά» και υποκατάστασης), Κέντρα Άµεσης Πρόσβασης, δηµόσια εργαστήρια και νοσοκοµεία (βλ. Σχεδιάγραµµα στο τέλος του Κεφαλαίου). Με τη βοήθεια ατοµικού και ανώνυµου ερωτηµατολογίου συλλέγονται σε ετήσια βάση στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών για κάθε ΧΕΝ που έχει προσεγγίσει κάποιο θεραπευτικό πρόγραµµα και έχει εξεταστεί, µεταξύ άλλων, για HCV, HBV, HIV/AIDS και φυµατίωση. Συγκεκριµένα, συλλέγονται ατοµικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα: αιµατολογικών εξετάσεων για τους ιολογικούς δείκτες Anti-HCV (EIA) και Anti-HCV (RIBA) της Ηπατίτιδας C αιµατολογικών εξετάσεων για τους ιολογικούς δείκτες HBsAg, Anti-HBc και Anti-HBs της Ηπατίτιδας Β αιµατολογικών εξετάσεων για HIV/AIDS εξετάσεων δερµατικής φυµατινοαντίδρασης (τεστ Mantoux) και ακτινογραφίας θώρακος οιασδήποτε άλλης εξέτασης (σε ανοικτού τύπου ερώτηση) Το ερωτηµατολόγιο διερευνά επίσης: Εθνικό ίκτυο ΕΜΑ: το σύνολο των φορέων σε εθνικό επίπεδο, που συλλέγουν και αποστέλλουν στοιχεία στο ΕΚΤΕΠΝ, σε ετήσια βάση, (ατοµικά ή συγκεντρωτικά) σχετικά µε το είκτη Επικράτησης Μολυσµατικών Ασθενειών στους ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών Στοιχεία ικτύου ΕΚΤΕΠΝ: ατοµικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΚΤΕΠΝ απευθείας από την πλειονότητα των φορέων του Εθνικού ικτύου ΕΜΑ Στοιχεία ΚΕΘΕΑ: συγκεντρωτικά στοιχεία που αποστέλλει το ΚΕΘΕΑ, για τα οποία το ΕΚΤΕΠΝ δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας Στοιχεία 18 ΑΝΩ: συγκεντρωτικά στοιχεία που αποστέλλει το 18 ΑΝΩ, για τα οποία το ΕΚΤΕΠΝ δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ΧΕΝ (Χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών): τα άτοµα που έχουν κάνει έστω και µία φορά στη ζωή τους ενέσιµη χρήση ναρκωτικών Μη ΧΕΝ: τα άτοµα που δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους ενέσιµη χρήση ναρκωτικών «Παλιοί» ΧΕΝ: (για τις ανάγκες της παρούσης ανάλυσης) οι ΧΕΝ που ξεκίνησαν ενέσιµη χρήση πριν από περισσότερα από 2 χρόνια «Νέοι» ΧΕΝ: (για τις ανάγκες της παρούσης ανάλυσης) οι ΧΕΝ που ξεκίνησαν ενέσιµη χρήση τα τελευταία 2 χρόνια συµπεριφορές υψηλού κινδύνου όπως για παράδειγµα κοινή χρήση συριγγών και λοιπού ενέσιµου και µη ενέσιµου εξοπλισµού, καθώς και µη χρήση προφυλακτικού ιστορικό θεραπείας κύρια ουσία κατάχρησης Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ΕΜΑ παρουσιάζονται χωριστά: για τα ατοµικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΚΤΕΠΝ από την πλειονότητα των φορέων του Εθνικού ικτύου του ΕΜΑ, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ 95

2 για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αποστέλλει το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ, για τα οποία το ΕΚΤΕΠΝ δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας Τα θεραπευτικά προγράµµατα θέτουν ως προϋπόθεση για την ένταξη των χρηστών στα προγράµµατά τους τις ιατρικές εξετάσεις για τις µολυσµατικές ασθένειες (Ηπατίτιδες Β και C, HIV/AIDS και φυµατίωση). Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις για τα άτοµα που έχουν µολυνθεί πραγµατοποιούνται µέσα από ένα διαµορφωµένο δίκτυο εξειδικευµένων προγραµµάτων, αρµόδιων φορέων και γενικών νοσοκοµείων. Το ίδιο ισχύει και για τους χρήστες που χρειάζεται να εµβολιαστούν για Ηπατίτιδα Β. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων από περιπτώσεις ΧΕΝ που εξετάστηκαν για µολυσµατικές ασθένειες κατά το Ο αριθµός των ΧΕΝ που εξετάστηκαν το 2008 από τις τρεις διαφορετικές πηγές ( ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1. Σηµειώνεται ότι, εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας του ΕΚΤΕΠΝ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, αρκετές µονάδες που συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ δεν συνέλεξαν και δεν απέστειλαν στοιχεία κατά την περίοδο αυτή. Πίνακας 6.1: Αριθµός ΧΕΝ που εξετάστηκαν το 2008, ανά κατηγορία δοκιµασίας HBV 1 HCV 2 HIV/AIDS Φυµατίωση 3 Ν Ν Ν Ν ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ ΚΕΘΕΑ ΑΝΩ Έχουν εξετασθεί τουλάχιστον για HbsAg. 2 Έχουν εξετασθεί για Anti-HCV/EIA. 3 Ακτινογραφία θώρακος. ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Η συντριπτική πλειονότητα των ΧΕΝ στους οποίους έγινε ιολογικός έλεγχος το 2008 ήταν άνδρες (Πίνακας 6.2), το οποίο καταγράφεται στα χαρακτηριστικά των προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών στην Ελλάδα (βλ. Κεφάλαιο 4). Ο λόγος άνδρες προς γυναίκες είναι συγκριτικά µεγαλύτερος στο δείγµα του ΚΕΘΕΑ και του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, ενώ είναι µικρότερος στο δείγµα του 18 ΑΝΩ, καθώς στα στοιχεία του 18 ΑΝΩ συµπεριλαµβάνονται δύο ειδικά προγράµµατα για εξαρτηµένες γυναίκες και µητέρες. Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη το δείγµα όλων των φορέων περιλαµβάνει µικρότερο ποσοστό γυναικών. Πίνακας 6.2: Κατανοµή των ΧΕΝ που εξετάστηκαν το 2008, ανά φύλο και ηλικία (2008) ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ ΚΕΘΕΑ 18 ΑΝΩ % % % Φύλο Άνδρες 89,3 89,3 73,6 Γυναίκες 10,7 10,7 26,4 Ηλικιακή οµάδα <25 ετών 10, , ετών 53,2 66,7 62,8 >34 ετών 35,9 12,3 19,4 ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ. 96

3 Επιπλέον, η πλειονότητα στο δείγµα του ΚΕΘΕΑ και του 18 ΑΝΩ είναι νεαροί ενήλικες ηλικίας 34 ετών (Πίνακας 6.2), κάτι που κατά κανόνα χαρακτηρίζει τα άτοµα των «στεγνών» προγραµµάτων. Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη καταγράφονται µειωµένα τα ποσοστά των ΧΕΝ κάτω των 25 και άνω των 34 ετών οι οποίοι εξετάστηκαν για κάποια µολυσµατική ασθένεια το 2008, ενώ αυξάνονται αυτά των ΧΕΝ ηλικίας ετών, κάτι το οποίο επίσης επισηµάνθηκε στα στοιχεία του είκτη Αίτησης Θεραπείας (βλ. Κεφάλαιο 4) Επιπολασµός και τάσεις σχετικά µε τον ιό της Ηπατίτιδας C Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, περίπου το 2%-2,5% του γενικού πληθυσµού της χώρας έχει χρόνια λοί- µωξη Ηπατίτιδας C (Ιατρικό Βήµα 2006). Ωστόσο, το µέγεθος του προβλήµατος δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια, αφενός λόγω του ότι η πλειονότητα των ασθενών είναι ασυµπτωµατικοί, αφετέρου διότι δεν υπάρχει συστηµατική καταγραφή των κρουσµάτων σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η διασπορά της HCV στην Ελλάδα ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή (Βελονάκης και συν. 2007). Ο κίνδυνος µόλυνσης που προκαλείται από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ είναι εξαιρετικά υψηλός. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο µεταξύ των διαφόρων περιοχών σε κάθε χώρα όσο και µεταξύ των χωρών (από 18% έως 95%), τα ποσοστά µόλυνσης των ΧΕΝ για το έτος ξεπερνούν σε πολλές χώρες ή περιοχές το 40% (ΕΚΠΝΤ 2009). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008, η µόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C στον πληθυσµό των ΧΕΝ στην Ελλάδα καταγράφηκε µεταξύ 44,2% και 55,5%, ανάλογα µε τα προγράµµατα θεραπείας και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ατόµων που προσεγγίζουν τα προγράµµατα αυτά για θεραπεία (Γράφηµα 6.1). Συγκεκριµένα, τα µέλη των «στεγνών» προγραµµάτων, τα οποία κατά κανόνα είναι νεαρότερα σε ηλικία και µε ελαφρύτερο ιστορικό κατάχρησης, εµφανίζουν χα- µηλότερα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Έτσι, Γράφηµα 6.1: Ποσοστά ΧΕΝ µε ύπαρξη θετικών αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) ανιχνευµένα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA) από τα στοιχεία του ΕΜΑ ( ) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. για παράδειγµα, µεταξύ των προγραµµάτων του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, το ποσοστό µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ σε προγράµµατα υποκατάστασης είναι 60,9%, στους ΧΕΝ που προσέγγισαν το Κέντρο Άµεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ 77,5%, ενώ στους ΧΕΝ στα «στεγνά» προγράµ- µατα του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ το ποσοστό µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C είναι 44,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και του 18 ΑΝΩ, τα οποία αφορούν αποκλειστικά µέλη «στεγνών» προγραµµάτων, είναι 44,9% και 44,2%, αντίστοιχα (Γράφηµα 6.1). Παρά τις διακυµάνσεις τους στα ενδιάµεσα έτη, µεταξύ 2002 και 2008 τα ποσοστά µόλυνσης από Ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ στην Ελλάδα παραµένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα (Γράφηµα 6.1). 97

4 Γράφηµα 6.2: Ποσοστά ΧΕΝ µε ύπαρξη θετικών αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) ανιχνευµένα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA) ανά ηλικιακή οµάδα από τα στοιχεία του ΕΜΑ για το 2008 Τα στοιχεία του 2008 επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα των προηγούµενων ετών, σύµφωνα µε τα οποία τα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C είναι υψηλότερα όπως είναι αναµενόµενο στους ΧΕΝ µεγαλύτερης ηλικίας (Γράφηµα 6.2) και στους ΧΕΝ µε δύο ή και περισσότερα χρόνια ενέσιµης χρήσης (Γράφηµα 6.3). ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Γράφηµα 6.3: Ποσοστά ΧΕΝ µε ύπαρξη θετικών αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) ανιχνευµένα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA) στους «νέους» και στους «παλιούς» ΧΕΝ από τα στοιχεία του ΕΜΑ για το 2008 ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Σύµφωνα µε τα ατοµικά στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, τα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ ήταν το 2008 παρόµοια στα δύο φύλα (55,8% και 52,5% για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα). Ο επιπολασµός του ιού της Ηπατίτιδας C σε ηλικία µικρότερη των 25 ετών ή και στους «νέους» ΧΕΝ αποτελεί έµµεσο δείκτη στην εκτίµηση της επίπτωσης του φαινοµένου. Έτσι, εξετάζοντας διαχρονικά τον επιπολασµό του ιού ανά ηλικιακή κατηγορία στα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, παρατηρείται ότι τα ποσοστά µόλυνσης κυµαίνονται σταθερά σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα στους µεγαλύτερους σε ηλικία ΧΕΝ (>34 ετών). Επιπλέον, µεταξύ του 2006 και του 2008 καταγράφεται σηµαντική µείωση στα ποσοστά µόλυνσης, σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως οφείλεται και στο ότι αρκετές µονάδες υποκατάστασης που συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ δεν απέστειλαν στοιχεία για το πρώτο εξάµηνο του Ωστόσο, παρατηρώντας το ποσοστό µόλυνσης στις νεαρότερες ηλικίες (<25 ετών) για το σύνολο της επταετίας , η τάση παρά τις διαχρονικές διακυµάνσεις είναι µάλλον αυξητική (Γράφηµα 6.4). Παροµοίως, εξετάζοντας διαχρονικά (επταετία ) τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για τον επιπολασµό του ιού της Ηπατίτιδας C ανάλογα µε το αν οι ΧΕΝ έχουν ξεκινήσει ενδοφλέβια χρήση κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών («νέοι» ΧΕΝ) ή νωρίτερα («παλιοί» ΧΕΝ), παρατηρείται ότι τα ποσοστά µόλυνσης κυµαίνονται σταθερά σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα στους «παλιούς» ΧΕΝ. Ωστόσο, αντίθετα µε την τάση που παρατηρείται στους «παλιούς» ΧΕΝ, στους «νέους» ΧΕΝ η τάση του ποσοστού επιπολασµού του ιού είναι την περίοδο αυτή αυξητική (από 20,5% το 2002 σε 29,3% το 2008) (Γράφηµα 6.5). Μεταξύ 2006 και 2008 καταγράφεται σηµαντική µείωση στα ποσοστά µόλυνσης και στις δύο αυτές οµάδες ΧΕΝ, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως οφείλεται και σε αυτή την περίπτωση στο ότι αρκετές µονάδες υποκατάστασης που συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ δεν 98

5 απέστειλαν στοιχεία για το πρώτο εξά- µηνο του Κοινή χρήση ενέσιµου και µη ενέσιµου εξοπλισµού Η κοινή χρήση στα σύνεργα αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για µόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C και ως εκ τούτου τα προγράµµατα ανταλλαγής και διανοµής συριγγών προβλέπονται στις στρατηγικές αρκετών ευρωπαϊκών χωρών (ΕΚΠΝΤ 2009). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για το 2008, περισσότεροι από ένας στους δύο ΧΕΝ (54,4%) δηλώνουν ότι έχουν κάνει κοινή χρήση έστω και µία φορά στη ζωή τους κάποιου ενέσιµου ή µη συνέργου (σύριγγα, βαµβάκι, κουτάλι, νερό, καλαµάκι κτλ.) (παρόµοιο ποσοστό µε αυτό που καταγράφεται στα στοιχεία του είκτη Αίτησης Θεραπείας, βλ. Κεφάλαιο 4). Το πιο δηµοφιλές σύνεργο στους ΧΕΝ που δηλώνουν κοινή χρήση είναι η σύριγγα (82,7%). Ακολουθούν µε παρόµοια ποσοστά το καλαµάκι (53,2%), το κουτάλι (52,2%) και το βαµβάκι (50,7%) (Γράφηµα 6.6). Επιπλέον, η πλειονότητα των ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση σε κάποιο σύνεργο (56,6%) αναφέρουν κοινή χρήση περισσότερων του ενός. Συγκεκριµένα, από όσους δηλώνουν κοινή χρήση, το 5,9% αναφέρουν κοινή χρήση δύο συνέργων, το 8% τριών συνέργων και το 42,7% τεσσάρων ή περισσότερων συνέργων. Γράφηµα 6.4: ιαχρονικές τάσεις στα ποσοστά µόλυνσης από Ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, ανά ηλικία ( ) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ. Γράφηµα 6.5: ιαχρονικές τάσεις στα ποσοστά µόλυνσης από Ηπατίτιδα C στους «παλιούς» και στους «νέους» ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ ( ) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ. Γράφηµα 6.6: Ποσοστά κοινής χρήσης συνέργων ενέσιµου και µη ενέσιµου εξοπλισµού έστω µία φορά στη ζωή από τους ΧΕΝ που έχουν αναφέρει κοινή χρήση, ανά σύνεργο για το 2008 από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για το 2008, το 60,3% των ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση ενός τουλάχιστον από τα σύνεργα έστω και ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ µία φορά στη ζωή τους έχουν µολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Αντίθετα, το 53,4% όσων δεν έχουν κάνει ποτέ κοινή χρήση εµφανίζουν αντισώµατα στον ιό. Τα αντίστοιχα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ που έχουν αλλά και στους ΧΕΝ που δεν έχουν κάνει κοινή χρήση κάποιου συνέργου είναι στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ 55,3% και 30,4%, αντίστοιχα, και στα στοιχεία του 18 ΑΝΩ 69,6% και 26,1%, αντίστοιχα. 99

6 Χρήση προφυλακτικού Από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για τους ΧΕΝ καταγράφεται ότι ένα ποσοστό 57,1% αναφέρουν είτε ότι δεν έχουν σταθερό σύντροφο είτε ότι δεν έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή µε το σύντροφό τους τους τελευταίους 6 µήνες. Ένα παρόµοιο ποσοστό ΧΕΝ (56,7%) αναφέρουν είτε ότι δεν έχουν περιστασιακό /-ούς συντρόφους είτε ότι δεν έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή µε το σύντροφό τους τελευταίους 6 µήνες. Γράφηµα 6.7: Συχνότητα χρήσης προφυλακτικού µε σταθερό ή και περιστασιακό σύντροφο τους τελευταίους 6 µήνες στους ΧΕΝ από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ για το 2008 ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ όταν πρόκειται για περιστασιακό σύντροφο (21,3%) (Γράφηµα 6.7). Οι ΧΕΝ που είχαν σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 µήνες φαίνεται ότι υιοθετούν διαφορετική συµπεριφορά ως προς τη χρήση προφυλακτικού ανάλογα µε το αν ο σύντροφός τους είναι σταθερός ή περιστασιακός. Έτσι, ενώ στην περίπτωση του σταθερού συντρόφου προφυλακτικό δηλώνει ότι χρησιµοποιεί πάντα ο ένας στους 4 (23,5%) ΧΕΝ, στην περίπτωση του περιστασιακού συντρόφου η αναλογία γίνεται σχεδόν ένας στους δύο (53,9%). Παρ όλα αυτά, σηµαντικό ποσοστό ΧΕΝ δεν χρησιµοποιούν ποτέ προφυλακτικό, ούτε όταν πρόκειται για σταθερό (56,1%) ούτε Επιπολασµός και τάσεις σχετικά µε τον ιό της Ηπατίτιδας Β Το ποσοστό των «φορέων» της Ηπατίτιδας Β στην Ελλάδα εκτιµάται γύρω στο 2% µε 3%, ενώ υπάρχουν γεωγραφικές εστίες µε µεγάλη ενδηµικότητα (Βελονάκης και συν. 2007), καθώς επίσης και οµάδες πληθυσµού (µετανάστες) µε ποικίλα ποσοστά υψηλού επιπολασµού του HBsAg (2,5%- 12%) (Κοσκινάς 2007). Η µετάδοση του ιού οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην παρεντερική χρήση ναρκωτικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο επιπολασµός των δεικτών του ιού της Ηπατίτιδας Β στους ΧΕΝ διαφέρει σηµαντικά τόσο εντός όσο και µεταξύ των χωρών. Μεταξύ των χωρών που έδωσαν στοιχεία το για το είκτη Anti-HBc, ο οποίος υποδηλώνει ιστορικό µόλυνσης, ο επιπολασµός του ιού στους ΧΕΝ ξεπέρασε το 40% στα διαθέσιµα στοιχεία από έξι µόνο χώρες (ΕΚΠΝΤ 2009). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2006, η επικράτηση του αντισώµατος Anti-HBc στους ΧΕΝ παρουσίασε στην Ελλάδα ένα εύρος από 3,2% έως 26,3%, ανάλογα µε το θεραπευτικό πρόγραµµα, κατατάσσοντάς την µεταξύ των χωρών µε τη χαµηλότερη επικράτηση. Το 2008 στην Ελλάδα τα ποσοστά µόλυνσης στους ΧΕΝ από τον ιό της Ηπατίτιδας Β µε βάση το δείκτη HBsAg κυµαίνονται µεταξύ 0% και 2,7% (Πίνακας 6.3). Στα στοιχεία του 18 ΑΝΩ για το 2008 δεν καταγράφεται καµία περίπτωση µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Ο επιπολασµός του δείκτη HBsAg ανά φύλο και ηλικιακή οµάδα εµφανίζει διαφορές µόνο στα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, όπου σε µεγαλύτερο ποσοστό οι άνδρες (2,9%, έναντι 1,3% των γυναικών) και τα 100

7 άτοµα ηλικίας 25 ετών και άνω (περίπου 3%, έναντι καµίας περίπτωσης στα άτοµα κάτω των 25 ετών) καταγράφουν επιπολασµό του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBsAg) (Πίνακας 6.3). Πίνακας 6.3: Επιπολασµός του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBsAg), ανά φύλο και ηλικία από τα στοιχεία του ΕΜΑ (2008) ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ, ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ ΚΕΘΕΑ 18 ΑΝΩ Ν=739 Ν=708 Ν=129 % % % Σύνολο 2,7 2,3 0 Φύλο Άνδρες 2,9 2,2 δα Γυναίκες 1,3 2,6 δα Ηλικιακή οµάδα <25 ετών 0 2,7 δα ετών 3 2,1 δα >34 ετών 3,1 2,3 δα Με βάση τα αποτελέσµατα στον ιολογικό δείκτη Anti-HBc, ιστορικό µόλυνσης από τον ιό παρουσιάζουν: το 26,3% των εξεταζόµενων ΧΕΝ στο ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ (Ν=613), το 14,6% από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ (Ν=288) και το 3,2% από τα στοιχεία του 18 ΑΝΩ (Ν=127). Με βάση τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, από τους ΧΕΝ που έχουν ιστορικό µόλυνσης (Anti-HBc θετικό), περισσότεροι από τους µισούς (54%) έχουν αποκτήσει ανοσία λόγω µόλυνσης (HBsAg αρνητικό και Anti-HBs θετικό). Τα ποσοστά επικράτησης του αντισώµατος Anti-HBc στους ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ δεν έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο, µε τους άνδρες να εµφανίζουν οριακά χαµηλότερα ποσοστά σε σύγκριση µε τις γυναίκες (25,9% και 29,2%, αντίστοιχα). Επιπλέον, το ποσοστό εµφάνισης ιστορικού µόλυνσης από τον ιό αυξάνεται σηµαντικά µε την ηλικία, ενώ, επιπλέον, παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τα χρόνια ενέσιµης χρήσης, µε αποτέλεσµα οι «παλιοί» ΧΕΝ να παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά ιστορικού µόλυνσης σε σύγκριση µε τους «νέους» ΧΕΝ (27,2% και 13,3%, αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, περισσότεροι από έναν στους 2 εξεταζόµενους ΧΕΝ (53%) δεν έχουν νοσήσει, αλλά ούτε έχουν εµβολιασθεί κατά του ιού της Ηπατίτιδας Β, δηλαδή, αν δεν εφαρµοστεί σε αυτούς το πρόγραµµα εµβολιασµού, είναι υποψήφιοι ασθενείς. Με βάση τα αποτελέσµατα από τα στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ στους τρεις ιολογικούς δείκτες για την Ηπατίτιδα Β προκύπτει ότι µόνο ένας στους 6 (16,6%) εξεταζόµενους ΧΕΝ έχει εµβολιασθεί για τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Το ποσοστό των εµβολιασθέντων ΧΕΝ δεν διαφέρει µεταξύ ανδρών (16,6%) και γυναικών (16%), αλλά είναι διπλάσιο στους ΧΕΝ που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία στο παρελθόν (22,5%) συγκριτικά µε τους ΧΕΝ που υποβάλλονται σε θεραπεία για πρώτη φορά στη ζωή τους (11%). Τέλος, ο εµβολιασµός είναι πιο συχνός στους χρήστες που δεν έχουν κάνει ποτέ ενέσιµη χρήση ναρκωτικών (µη ΧΕΝ) (22,2%) Επιπολασµός και τάσεις σχετικά µε τον ιό HIV/AIDS Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη µόλυνση από HIV των χρηστών που προσεγγίζουν κάποιον από τους φορείς του Εθνικού ικτύου του ΕΜΑ (κυρίως διαγνωστικές εξετάσεις στο πλαίσιο της θεραπείας), καθώς και τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα οποία αφορούν την επιδηµιολογική επιτήρηση του ιού HIV/AIDS στην Ελλάδα. 101

8 Γράφηµα 6.8: Ποσοστά µόλυνσης από HIV/AIDS στους ΧΕΝ από τα στοιχεία του ΕΜΑ για τα έτη Στοιχεία του Eθνικού ικτύου ΕΜΑ Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τον ιό HIV στους ΧΕΝ οι οποίοι κατεγράφησαν από τον ΕΜΑ παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα για το Σύµφωνα µε τα ατο- µικά και τα συγκεντρωτικά στοιχεία που συνέλεξε το ΕΚΤΕΠΝ, κυµαίνεται µεταξύ 0% και 0,8% (Γράφηµα 6.8). ΠΗΓΗ: ίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ και 18 ΑΝΩ. Στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγµατοποιεί την επιδηµιολογική επιτήρηση της επίπτωσης και του επιπολασµού του ιού HIV/AIDS στην Ελλάδα. Το ποσοστό πληρότητας των δεδοµένων στην Ελλάδα είναι υψηλό και εκτιµάται ότι φτάνει το 80%-90%, λόγω της δωρεάν χορήγησης της αντιρετροϊκής θεραπείας. Σύµφωνα µε υπουργική απόφαση, η δήλωση των κρουσµάτων είναι υποχρεωτική, ανώνυµη και απόρρητη. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις αρχές του 2008 έως και τις δηλώθηκαν 547 νέα HIV οροθετικά άτοµα στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων και των περιστατικών που όταν δηλώθηκαν για πρώτη φορά ήταν ήδη κρούσµατα AIDS. Από τα άτοµα αυτά τα 8 (1,5%) είναι ΧΕΝ και κυρίως άνδρες (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 2008). Από το συνολικό αριθµό των δηλωθέντων HIV οροθετικών ατόµων (9.229) στην Ελλάδα από το 1984 µέχρι και τις , οι 317 (3,4%) είναι ΧΕΝ. Από τα άτοµα αυτά οι 248 (78,2%) είναι άνδρες και οι 69 (21,8%) γυναίκες (Πίνακας 6.4). 102 Πίνακας 6.4: Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτοµα ανά κατηγορία µετάδοσης και ανά φύλο στην Ελλάδα µέχρι Κατηγορία µετάδοσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 1 Ν % Ν % Ν % Οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι , ,1 Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 248 3,3 69 3, ,4 Πολυµεταγγιζόµενοι µε παράγωγα αίµατος , ,5 Μεταγγιζόµενοι 57 0,8 40 2,3 97 1,1 Ετεροφυλόφιλοι , , ,9 Κάθετη µετάδοση 30 0,4 26 1,5 57 0,6 Ακαθόριστοι , , ,3 Σύνολο Περιλαµβάνει και περιστατικά στα οποία το φύλο είναι άγνωστο. ΠΗΓΗ: ΚΕΕΛΠΝΟ, 2008.

9 Γράφηµα 6.9: Ποσοστό περιπτώσεων HIV στην Ελλάδα, ανά κατηγορία µετάδοσης (διαχρονικά στοιχεία ) ** * Έως ** Ποσοστιαία αναλογία δηλωθέντων HIV οροθετικών ατόµων εξαιρώντας τις απροσδιόριστες περιπτώσεις. ΠΗΓΗ: ΚΕΕΛΠΝΟ, Όσον αφορά τον αριθµό των νέων µολύνσεων το 2008, η συλλογή των στοιχείων δεν είχε ολοκληρωθεί όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ δηµοσίευσε τα στοιχεία του. Ωστόσο, σύµφωνα µε το Κέντρο (ΚΕΕΛ- ΠΝΟ 2008), το 2008 ο αριθµός αυτός αναµένεται να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε το ιαχρονικά, από το 1984 έως και το 2008, το ποσοστό των περιπτώσεων HIV στις οποίες η µόλυνση οφείλεται σε χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών παραµένει χαµηλό (Γράφηµα 6.9) Επιπολασµός της φυµατίωσης Όσον αφορά τη φυµατίωση, το 47,3% των 112 εξετασθέντων ΧΕΝ από τα ατοµικά στοιχεία του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ, το 7,3% των 286 εξετασθέντων ΧΕΝ από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και το 6,5% των 31 ατόµων του 18 ΑΝΩ ήταν το 2008 θετικοί στο τεστ Mantoux. Ποσοστό 0,7% των 287 εξετασθέντων ΧΕΝ του ικτύου ΕΚΤΕΠΝ είχαν θετική ακτινογραφία θώρακος, ενώ 0,3% ήταν θετικοί στην ακτινογραφίας θώρακος στις 618 περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο ΚΕΘΕΑ και 0,8% στις 129 συνολικά περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο 18 ΑΝΩ. 6.2 ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Η συλλογή στοιχείων που αφορούν τους αιφνίδιους θανάτους από ναρκωτικά γίνεται από το Τµήµα Ναρκωτικών της ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα αποτελέσµατα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των τοξικολογικών αναλύσεων που διενεργούνται σε περιπτώσεις θανάτων από τους αρµόδιους φορείς (Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των πανεπιστηµίων και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου ικαιοσύνης). Στους θανάτους αυτούς καταγράφονται µόνο οι οξείες δηλητηριάσεις, δεν καταγράφονται δηλαδή οι θάνατοι που σχετίζονται έµµεσα µε τα ναρκωτικά. Παρά τους µεθοδολογικούς περιορισµούς, ο είκτης Θανάτων αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση του ρυθµού µεταβολής της προβληµατικής των ναρκωτικών σε έναν τόπο, καθώς και της επικινδυνότητας της χρήσης. 103

10 Γράφηµα 6.10: Αριθµός αναφερθέντων και βεβαιωθέντων θανάτων από ναρκωτικά (µέχρι ) και ποσοστιαία µεταβολή των βεβαιωθέντων θανάτων, ανά έτος κατά την περίοδο * Με µόνο το 53,1% των αναφερθέντων θανάτων να έχουν επιβεβαιωθεί για το ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµή- µατος Ναρκωτικών της ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας (µέχρι ), το έτος 2008 αναφέρθηκαν 209 θάνατοι από ναρκωτικά, από τους οποίους οι 111 (53,1%) έχουν επιβεβαιωθεί µε τις απαραίτητες τοξικολογικές αναλύσεις. Μελετώντας διαχρονικά τον αριθµό των βεβαιωθέντων θανάτων από ναρκωτικά, το 2008 φαίνεται να συνεχίζεται η µείωση του αριθµού που έχει αρχίσει να καταγράφεται ήδη από το 2005 (Γράφηµα 6.10) αν και ειδικά για την περίοδο η µείωση αυτή αναµένεται να είναι σηµαντικά µικρότερη όταν θα έχει ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες αρχές η διαδικασία επιβεβαίωσης των αναφερθέντων θανάτων. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 6.5, από τους βεβαιωθέντες θανάτους: Γράφηµα 6.11: Ποσοστό βεβαιωθέντων θανάτων (µέχρι ), ανά έτος και περιοχή κατά την περίοδο * Με µόνο το 53,1% των αναφερθέντων θανάτων να έχουν επιβεβαιωθεί για το ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία η συντριπτική πλειονότητα, 98,2%, σχετίζονται µε τη χρήση ηρωίνης και το 1,8% µε τη χρήση άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός κοκαΐνης, µορφίνης και συνδυασµού κάνναβης και αλκοόλ η πλειονότητα των θανόντων ήταν άνδρες (95,5%), ελληνικής καταγωγής (94,6%), άγαµοι (89,2%) και άνεργοι (82%) το 56,8% των θανόντων ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών, το 37,8% ηλικίας ετών και το 5,4% µικρότεροι των 21 ετών. Αν και έχουν επιβεβαιωθεί οι µισοί µόνο από τους προαναφερθέντες θανάτους, το 2008 φαίνεται να συνεχίζεται η τάση αύξησης της αναλογίας των ηλικίας άνω των 30 ετών που καταγράφεται την τελευταία πενταετία. Οι έως τώρα βεβαιωθέντες θάνατοι για το 2008 περιορίζονται σε περιοχές εκτός Αττικής (λοιπή χώρα, 47,8% και Θεσσαλονίκη 45,9%). Στην περιοχή της Αττικής καταγράφηκε το 2008 το 6,3% των βεβαιωθέντων θανάτων. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 6.5 και του Γραφήµατος 6.11, συνεχίζεται και το 2008 η τάση που καταγράφεται τα τελευταία 104

11 χρόνια, ότι τα περιστατικά θανάτων από χρήση ναρκωτικών αποτελούν ολοένα και πιο συχνά φαινόµενο των περιοχών εκτός Αττικής. 6.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας του ΕΚΤΕΠΝ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, αρκετές µονάδες του δικτύου φορέων οι οποίες στέλνουν ατοµικά στοιχεία στο ΕΚΤΕΠΝ δεν απέστειλαν στοιχεία κατά την περίοδο αυτή. Το 2008 αναλύονται στοιχεία από περιπτώσεις ΧΕΝ που εξετάστηκαν για µολυσµατικές ασθένειες, µε τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να είναι άνδρες. Η µόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C στον πληθυσµό των ΧΕΝ στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2008 µεταξύ 44,2% και 55,5%, ανάλογα µε τον τύπο προγράµµατος («στεγνό» ή υποκατάστασης). Οι ΧΕΝ των «στεγνών» προγραµµάτων, οι οποίοι είναι κατά κανόνα νεαρότεροι σε ηλικία και µε ελαφρύτερο ιστορικό κατάχρησης, εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση συνέργου το 2008 σε σύγκριση µε όσους δεν έχουν κάνει ποτέ κοινή χρήση έχουν µολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας C, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η κοινή χρήση στα σύνεργα αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για µόλυνση. Το 2008 τα ποσοστά µόλυνσης στους ΧΕΝ από τον ιό της Ηπατίτιδας Β είναι χαµηλά και κυ- µαίνονται µεταξύ 0% και 2,7%, ανάλογα µε τον τύπο προγράµµατος («στεγνό» ή υποκατάστασης). Ωστόσο, περισσότεροι από έναν στους 2 εξεταζόµενους ΧΕΝ δεν έχουν νοσήσει, αλλά ούτε και έχουν εµβολιασθεί κατά του ιού της Ηπατίτιδας Β, και εποµένως αν δεν εφαρµοστεί σε αυτούς πρόγραµµα εµβολιασµού είναι υποψήφιοι ασθενείς. Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τον ιό HIV στους ΧΕΝ παραµένει το 2008 σε πολύ χαµηλά επίπεδα (µεταξύ 0% και 0,8%). Συνεχίζεται το 2008 η µείωση του αριθµού των θανάτων από ναρκωτικά, που έχει αρχίσει να καταγράφεται ήδη από το ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΤΑΡΑΚΗ 105

12 Πίνακας 6.5: Θάνατοι από ναρκωτικά στην Ελλάδα κατά την περίοδο * % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Αναφερθέντες θάνατοι Βεβαιωθέντες θάνατοι 97, , , , , , ,1 111 Ηλικία 20 ετών 16, , , ,9 15 4,6 15 2,8 7 2,9 6 5, ετών 42, , , , , , , , , ετών 40, , , , , , , ,8 63 Φύλο Άνδρες 93, , , , , , , ,5 106 Γυναίκες 6,3 19 6,5 21 6,6 17 8,3 18 8, ,7 27 6,3 13 4,5 5 Υπηκοότητα Έλληνες 96, , , , , , , , ,6 105 Αλλοδαποί 3,9 12 4,4 14 4,6 12 7,8 17 7,1 18 8,9 29 7,5 19 8,3 17 5,4 6 Περιοχή Αττική 65, , , , , , , ,4 50 6,3 7 Θεσσαλονίκη 16, , , , , , , ,9 51 Λοιπή χώρα 18, , , , , , , ,8 53 Οικογενειακή κατάσταση Άγαµοι 95, , , , , , , ,2 99 Έγγαµοι 3,9 12 4,7 15 4,6 12 4,6 10 3,1 8 3,4 11 5,5 14 7, ιαζευγµένοι 1 3 2,5 8 1,5 4 0,5 1 0,8 2 0,6 2 2,4 6 2,4 5 1,8 2 Γραµµατικές γνώσεις Στοιχειώδης εκπαίδευση 36, , , , , , ,5 76 Μέση εκπαίδευση 58, , , , , , , , ,6 34 Ανώτατη εκπαίδευση 1,3 4 0,6 2 1,2 3 1,4 3 1,6 4 1,2 4 0,4 1 1, Άγνωστες 3,6 11 5,3 17 5, , ,3 6 2,8 9 0,8 2 0,5 1 0,9 1 Αγράµµατοι Επάγγελµα Άνεργοι 76, , , , , , , , Τεχνίτες, εργάτες, οικοδόµοι 9,2 28 3,4 11 4,2 11 4,1 9 5,5 14 7,7 25 5,5 14 7,3 15 6,3 7 Ιδιωτικοί υπάλληλοι 4,9 15 5,3 17 3,1 8 9,7 21 5,1 13 4,3 14 3,6 9 3,9 8 3,6 4 Μουσικοί , , Ναυτικοί 0, , , ,9 1 Ιερόδουλες 0,3 1 0, , ηµόσιοι υπάλληλοι ,4 1 0, ηµοσιογράφοι Σπουδαστές, µαθητές 2 6 0,3 1 2,3 6 0, ,6 2 0,8 2 0,5 1 0,9 1 Λοιποί 6, ,3 33 3, ,8 20 4,3 14 6,3 16 3,9 8 6,3 7 Ουσίες Ηρωίνη 98, , , , , , , , ,2 109 Μορφίνη , Κοκαΐνη 0,3 1 0,6 2 0,8 2 0, ,9 3 0,4 1 0, Κάνναβη/αλκοόλ Άλλες ψυχοτρόπες ουσίες 1 3 0,3 1 0,4 1 4,1 9 1,2 3 0, ,4 5 1,8 2 * Στοιχεία µέχρι Ερευνώνται 6 περιπτώσεις θανάτων για το 2005, 13 περιπτώσεις για το 2006, 40 περιπτώσεις για το 2007 και 98 περιπτώσεις για το ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία

13 Σχεδιάγραµµα 6.1: ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) [Ατοµικά στοιχεία] 15 Μονάδες Υποκατάστασης (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Λαµία, Λάρισα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Χανιά) 1 «Στεγνό» Πρόγραµµα Ενηλίκων (Πάτρα) 1 Μονάδα Άµεσης Πρόσβασης (Αθήνα) ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ [Ατοµικά στοιχεία] Ηπατολογικό Ιατρείο ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣ Υ) [Ατοµικά στοιχεία] [Τοµέας Επιδηµιολογίας και Βιοστατιστικής] ΜΟΝΑ Α ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ) [Συγκεντρωτικά στοιχεία] 3 Προγράµµατα Ενηλίκων 1 Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Γυναικών 1 Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Μητέρων µε τα παιδιά τους ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΤΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΨΝΘ) [Ατοµικά στοιχεία] Τµήµα Αποκατάστασης Εξαρτηµένων Ατόµων (Ενηλίκων) Πρόγραµµα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΓΩ (Ενηλίκων) ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) [Συγκεντρωτικά στοιχεία] 8 Προγράµµατα Ενηλίκων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Καβάλα, Λάρισα, Γιαννιτσά) 5 Προγράµµατα Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα) 1 Κέντρο Άµεσης Πρόσβασης (Αθήνα) 1 Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Μητέρων (Θεσσαλονίκη) 2 Ειδικά Προγράµµατα Αποφυλακισµένων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 2 Ειδικά Προγράµµατα Αποφυλακισµένων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 1 Ειδικό Πρόγραµµα Μεταναστών (Αθήνα) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) [Συγκεντρωτικά στοιχεία] (Περιπτώσεις ΧΕΝ στις δηλώσεις κρουσµάτων AIDS) 107

14 108

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Από το 2002, ο πιθανός αριθµός προβληµατικών χρηστών υπολογίζεται κάθε χρόνο µε την εφαρ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2012 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφυµατικός εµβολιασµός.

Αντιφυµατικός εµβολιασµός. Αντιφυµατικός εµβολιασµός. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1878/2-11-07 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./126769/19.10.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis

Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Γιώτα Τουλούµη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργ. Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ του οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά, Λισαβόνα Αριθ. 5/2000 11 Οκτωβρίου 2000 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ UNGASS ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ UNGASS ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ UNGASS ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Περίοδος αναφοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2010

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2010 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: KAΘΗΓΗΤΗΣ Κ.Ν. ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2010 ΑΘΗΝΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής. Ετήσια Έκθεση 2011. H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής. Ετήσια Έκθεση 2011. H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής Ετήσια Έκθεση 2011 H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2011 Διευθυντής: Kαθηγητής Κ.N. Στεφανής Ετήσια Έκθεση 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι βασικοί τύποι

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006 KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 00 EΩΣ KAI 06 IAXPONIKH MEΛETH - AΘHNA, IOYNIOΣ 07 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Σε συνεργασία με τη Δημοτική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Δεκεμβρίου 2009

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Δεκεμβρίου 2009 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Δεκεμβρίου 29 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 5.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επίσηµα θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν σή- µερα στη χώρα είναι συνολικά 66 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 1 Ο αριθ- µός των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φώτης Βλαστός Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο «Σωτηρία» Σήμερα, η τήρηση των κανόνων προστασίας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω: της μεγάλης εισροής μεταναστών από περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ HIV/ AIDS & ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PRAKSIS

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ HIV/ AIDS & ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PRAKSIS ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ HIV/ AIDS & ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PRAKSIS ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AIDS: «ΕΝ ΞΕΡΩ/ Ε ΜΕ ΑΦΟΡΑ» Εφησυχασµός και απουσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία HIV. Γεώργιος Νικολόπουλος Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων

Επιδηµιολογία HIV. Γεώργιος Νικολόπουλος Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Επιδηµιολογία HIV Γεώργιος Νικολόπουλος Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Επιδηµιολογία Επιδηµιολογία: Η µελέτη των νοσηµάτων και των παραγόντων που καθορίζουν τη συχνότητά τους στον πληθυσµό Επιδηµιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες και HIV: Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης

Γυναίκες και HIV: Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης 3 η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ- ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ Γυναίκες και HIV: Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης Μαρία Κουλεντιανού Υπεύθυνη Ψυχολογικής Υπηρεσίας Λίγα λόγια για το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες.

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες. Τι είναι ναρκωτικά; Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Α ξιότιμες/οι κ.κ., To Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής. Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η

Πρόσκληση. Α ξιότιμες/οι κ.κ., To Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής. Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Πρόσκληση Α ξιότιμες/οι κ.κ., To Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος και η Hepatitis B and C Public

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα

Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ K ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογία (Proportion)

Αναλογία (Proportion) Μέτρα Νοσηρότητας Αναλογία (Proportion) Κλάσµα Αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή Ποσότητες της ίδιας φύσης Κυµαίνεται πάντα µεταξύ 0 και 1 Ποσοστό = αναλογία x 100 κυµαίνεται: 0-100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ Η UNAIDS υπηρεσία των Ηνωµένων Εθνών για το AIDS προέβη το καλοκαίρι του 2002 σε µία τραγική ανακοίνωση. ήλωσε ότι η επιδηµία βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο και πως 70.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα.

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Σπυρίδων Μπάρμπας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Γεώργιος Πέππας, Γεώργιος Θεοχάρης Πανδημική γρίπη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al.

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ZDV 4.8% ZDV NEVIRAPINE 2.2% ZDV NELFINAVIRE LAMIVUDINE 2.4 % N Engl J Med. June

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Γνώσεις & αντιλήψεις των νέων 15-24 ετών σχετικά με τον ιό HIV/ AIDS. 27 Νοεμβρίου 2012. ε συνεργασία με. pag...

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Γνώσεις & αντιλήψεις των νέων 15-24 ετών σχετικά με τον ιό HIV/ AIDS. 27 Νοεμβρίου 2012. ε συνεργασία με. pag... ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Γνώσεις & αντιλήψεις των νέων 15-24 ετών σχετικά με τον ιό HIV/ AIDS 27 Νοεμβρίου 2012 ε συνεργασία με pag...1 Σαυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος: Γεωγραφική κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου και καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) 1 Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 PRAKSIS ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 PRAKSIS ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 PRAKSIS ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Περισσότερες Πληροφορίες στην PRAKSIS τηλ. 210 520 5200 info@praksis.gr 1 AIDS: «ΕΝ ΞΕΡΩ/

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς με ηπατίτιδαc. Μαριανέλλα Κλώκα Απόστολος Καλογιάννης Νίκη Βουδούρη

Εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς με ηπατίτιδαc. Μαριανέλλα Κλώκα Απόστολος Καλογιάννης Νίκη Βουδούρη Εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς με ηπατίτιδαc Η εμπειρία της Praksis Μαριανέλλα Κλώκα Απόστολος Καλογιάννης Νίκη Βουδούρη Ψυχοκοινωνική Στήριξη Οροθετικών (PRAKSIS Support) Από τα 227

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη αποτελεί βασικό κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αθήνα, 2014 Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη > Η κρίση επιδεινώνει την κατάσταση των εξαρτημένων και δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Κίνδυνος έκθεσης Ο κίνδυνος έκθεσης σε αίμα είναι σαφώς μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ AIDS

Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ AIDS Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ AIDS Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Υπουργείο Υγείας Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210-52.12.000, 210-52.12.133 Fax: 210-52.12.121, 210-52.12.130 www.keelpno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ TDI ΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ TDI ΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ είκτης Αίτησης Θεραπείας ΑΘ/TDI & είκτης Επικράτησης Μολυσµατικών Ασθενειών ΕΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ TDI ΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 2013 [v. 4] ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 500.000 νέα κρούσµατα καρκίνου του τραχήλου διαγιγνώσκονται ετησίως. 250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό Σελίδα 1 ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 Από τα τέλη Ιανουαρίου 2010 έως

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης 1 Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Τι είναι η λανθανουσα φυματική λοίμωξη (ΛΦ)? 2 Υποκλινική νόσος ΛΦ είναι η παρουσία M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1

EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1 EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1 Ο ΗΓΙΕΣ 1. Ανάλογα µε την περίπτωση χρησιµοποιήστε τους κωδικούς: Χ = η ερώτηση δεν απαντήθηκε Ν = η ερώτηση δεν τον / την αφορά Χρησιµοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί Ιατροί Λήψη ιατρικού ιστορικού με προτεραιότητα στην ύπαρξη χρονίων (υπέρταση, Σ.Δ, καρδιολογικά,αναπνευστικά προβλήματα, χρήση ουσιών) και μεταδοτικών νοσημάτων (φυματίωση, ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη), ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ 1. Επιδημιολογική Επιτήρηση Ιογενών Ηπατιτίδων: Cohort μελέτη χρόνιας Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σε 22 κέντρα υποστήριξης ανά

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 4 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ AIDS ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΜΑΙΟΣ 2009, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ECDC ΚΑΙ ΤΟΥ EMCDDA Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών Συνοπτική Έκδοση Οδηγιών Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS Μαριάννα ιοµήδους, MD PhD λέκτορας Επιδηµιολογίας 1, ηµήτρης Ζήκος, RN PhD 1, Ευφροσύνη Τζιµογιάννη MSc

Διαβάστε περισσότερα

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάχρηση και η εξάρτηση από το αλκοόλ συμβάλλουν σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρόκληση ασθενειών και

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα