Οδηγίες για την επεξεργασία και απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την επεξεργασία και απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ"

Transcript

1 Οδηγίες για την επεξεργασία και απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ Εγκύκλιος 63/ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προτείνουμε πριν ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, για λόγους ασφαλείας, να κρατήσετε backup. Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την εφαρμογή με το τελευταίο update και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 63/ το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ) αποτελείται από τους κάτωθι Τομείς: 1. Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) 2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) 3. Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) 4. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. (ΤΑΠΕΛ) 5. Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών (ΤΑΠΕΛ) 6. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ) 7. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) 8. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ) 9. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) 10. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ) 11. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ)

2 Ενημέρωση Στοιχείων Εργαζομένων Στην επιλογή «Παράμετροι/ Βοηθητικές Εργασίες» προστέθηκε η νέα επιλογή «Προσδιορισμός Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ». Στον πίνακα «Προσδιορισμός Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ» εμφανίζονται μόνο τα ταμεία τα οποία στο πεδίο «Είδος Ταμείου» έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ή ΜΙΚΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ή ΜΙΚΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ή ΜΙΚΡΑ ΤΑΜΕΙΑ 1 ή ΜΙΚΡΑ ΤΑΜΕΙΑ 2 κ.τ.λ (Εργαζόμενοι/ Πίνακες/ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί). Κατά συνέπεια ο χρήστης θα πρέπει στην στήλη «Τύπος» να επιλέξει από την λίστα που εμφανίζεται τον τύπο για κάθε ταμείο ξεχωριστά όπως περιγράφεται παρακάτω. Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, όσα ταμεία θα επιλέξετε να κάνετε αντιστοίχιση με τον ανάλογο τύπο, αυτά στην συνέχεια δεν θα εμφανίζονται στον πίνακα «Προσδιορισμός Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ», κατά συνέπεια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιστοίχιση των ταμείων. Τ.Α.Ξ.Υ. Αν πρόκειται για τον ασφαλιστικό οργανισμό ΤΑΞΥ ΞΕΝ/ΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, με ποσοστά 2% εργαζομένου και 2% εργοδότη, τότε θα πρέπει στη στήλη «Τύπος» να διαλέξετε την επιλογή «Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Π». Αν αντίστοιχα πρόκειται για το ΤΑΞΥ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ με ποσοστό ασφάλισης 4% στον εργαζόμενο, τότε στην στήλη «Τύπος» θα πρέπει να επιλέξετε «Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν». Για την πάγια εισφορά ΤΑΞΥ 0,29 επιλέγετε «Εφάπαξ Εισφορά Ξενοδοχοϋπαλλήλων». ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Για τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ με εισφορά ασφαλισμένου 1% θα πρέπει στη στήλη «Τύπος» να επιλέξετε «Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Π» Για ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ με εισφορά ασφαλισμένου 4% στη στήλη «Τύπος» επιλέγετε «Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν» Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. Για τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΕΑΥΕΚ με εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη 0,4% και 0,4% αντίστοιχα, αν χρησιμοποιούσατε το DC01- TEAYEK (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) είναι ήδη προεπιλεγμένος ο τύπος «Προνοίας Εμποροϋπαλλήλων Π». Σε περίπτωση που χρησιμοποιούσατε διαφορετικό ταμείο, τη στήλη «Τύπος» την ορίζετε εσείς επιλέγοντας την τιμή «Προνοίας Εμποροϋπαλλήλων Π». Για τους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΕΑΥΕΚ με εισφορά ασφαλισμένου 4%, αν χρησιμοποιούσατε το DC02- ΤΕΑΥΕΚ (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) είναι ήδη προεπιλεγμένος ο τύπος «Προνοίας Εμποροϋπαλλήλων Ν». Σε περίπτωση που χρησιμοποιούσατε διαφορετικό ταμείο, τη στήλη «Τύπος» την ορίζετε εσείς επιλέγοντας «Προνοίας Εμποροϋπαλλήλων Ν».

3 Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω αντιστοιχήσεις, πατάτε το πλήκτρο «Ενημέρωση» και στο μήνυμα που εμφανίζεται πατάτε «Yes» ώστε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ταμείων. Σε περίπτωση όπου η ενημέρωση παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται πληροφοριακό μήνυμα με ανάλυση των λαθών, σε αυτή την περίπτωση έχετε τη δυνατότητα πατώντας το πλήκτρο «Άκυρο» να ακυρώσετε τη διαδικασία και πατώντας το πλήκτρο «Εκτύπωση» να εκτυπώσετε τη λίστα λαθών. Αν επιθυμείτε τη συνέχιση της διαδικασίας πατάτε ενημέρωση και περιμένετε να εμφανίσει το μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης 1) Στην επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασ.σελ.2» έχουν προστεθεί αυτόματα, οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικότητας και ΚΠΚ.

4 2) Στην επιλογή «Εργαζόμενοι/ Πίνακες/ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί», για τα ταμεία προνοίας, το πεδίο «Είδος Ταμείου» έχει πάρει αυτόματα την τιμή ΙΚΑ (από ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ή ΜΙΚΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ή ΜΙΚΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΑ κ.τ.λ). Επίσης έχει προστεθεί ένα επιπλέον πεδίο «Τύπος» το οποίο έρχεται αυτόματα συμπληρωμένο από τη διαδικασία Προσδιορισμού Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ, που έχει προηγηθεί. Αυτό δίνει τη δυνατότητα άμεσης απεικόνισης αυτών των ταμείων στην ΑΠΔ. 3) Στην επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Οικονομικά» έχει ενημερωθεί αυτόματα για τα ταμεία προνοίας υπέρ ΤΑΠΙΤ η στήλη «Αριθμ. Μητρ. Εργ/νου» με τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ. 4) Δημιουργούνται αυτόματα οι νέες εγγραφές στην ΑΠΔ με τους νέους ΚΑΔ, Κωδικούς Ειδικότητας και ΚΠΚ χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ο χρήστης. Αποστολή Συμπληρωματικής ΑΠΔ Σύμφωνα με την εγκύκλιο 63/ θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική ΑΠΔ για τη χρονική περίοδο 12/2013 έως και 12/2014. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στην εκτύπωση και στην υποβολή της ΑΠΔ στο πεδίο «Τύπος Δήλωσης», η νέα επιλογή «Συμπληρωματική ΤΑΠΙΤ» με την οποία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε συμπληρωματική ΑΠΔ με τους νέους ΚΑΔ, Κωδικούς Ειδικότητας και ΚΠΚ που ορίζονται από την εγκύκλιο. Σημείωση Η υποβολή της συμπληρωματικής ΤΑΠΙΤ από τον 12/2013 έως και 12/2014 θα πρέπει να γίνει για κάθε μήνα ξεχωριστά Κατάσταση Ασφάλισης Προσωπικού Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την εκτύπωση Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού και θέλετε να ενσωματωθούν πλέον σε αυτή την εκτύπωση τα δεδομένα από τα ασφαλιστικά ταμεία υπέρ ΤΑΠΙΤ, ακολουθείτε την εξής διαδικασία: Πηγαίνετε στην επιλογή "Έντυπα-Βεβαιώσεις\Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις\Καταχώρηση Στοιχείων\ Σχεδιασμός Καταστάσεων Ασφαλ. Προσωπικού" και στο πεδίο "Φόρμα" επιλέξτε τη Φόρμα την οποία θέλετε να εκτυπώσετε π.χ. "Κατάσταση Ασφαλ. Προσωπικού ΙΚΑ (ΙΝΚ)".

5 Αφού την επιλέξετε, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος του πίνακα τσεκάρετε (check box) στη στήλη "Εμφανίζεται" όλα τα Ταμεία που θέλετε να εμφανίζονται στη συγκεκριμένη εκτύπωση και πατήστε F12 για να αποθηκεύσετε.

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από πιθανά λάθη στις συνδέσεις των ταμείων, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ETEA

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ETEA ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ETEA Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ.7 του ν.3996/2011 καλούνται όλοι οι εργοδότες, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων

Οδηγίες για την εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων DC (Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης (Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης (Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (Ε7) Βεβαίωση-Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου Aριθ. πρωτ.: 17227/32

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε Backup τον υποκατάλογο Database, ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο Dcesoexo (π.χ. \Dcesoexo\Database).

Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε Backup τον υποκατάλογο Database, ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο Dcesoexo (π.χ. \Dcesoexo\Database). Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 3.10 του Academia Financials Έσοδα-Έξοδα Μελίσσια, 6 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 1.1 Δημιουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής...8 1.1.1 Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 1 ΕΣΟΔΑ...7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Τι είναι έσοδο...7 Διακρίσεις εσόδων...7 Τα Έσοδα των Ο.Τ.Α... 7 Έσοδα από Χρηματικούς Καταλόγους...7 Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 161 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 161 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 161 3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 164 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου (1/39) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 5 Σύνδεση Χρήστη... 7 Στοιχεία Δικαιούχου... 8 Υποβολή Δήλωσης... 13 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20 Μελίσσια, 22 Οκτωβρίου 2009 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

AnacondA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης

AnacondA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA Μισθοδοσία Εγχειρίδιο Χρήσης 2007 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 7 Εγκατάσταση του πακέτου 8 Εκκίνηση του προγράµµατος 11 Επιλογή εταιρίας 14 Ίδρυση εταιρίας 14 ιαγραφή εταιρίας 15 Στοιχεία εταιρίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 3 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 4 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα