Ρ 0 IΛ sf f ' ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Αρθρου 32 και 26 Π.Δ. 114/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρ 0 IΛ sf f ' ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Αρθρου 32 και 26 Π.Δ. 114/2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Αρθρου 32 και 26 Π.Δ. 114/2010 Ρ 0 IΛ sf f ' ο ΑΠΟΦΑΣΗ - 95/52986 Στο Βύρωνα-Αττικής, στην έδρα των Επιτροπών Προσφυγών (Αλατσάτων κ' Καλλιπόλεως 1) στις , ημέρα Δευτέρα, μετά την από Πρόσκληση του Προέδρου της, συνήλθε η 2η Ειδική Επιτροπή Προσφυγών αποτελούμενη από τους: α) ΧΟΝΔΡΟΜΗΤΡΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (υπάλληλο Υπουργείου Εσωτερικών.), Πρόεδρο αυτής, β)θεοδωροπουλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Εκπρόσωπο της ΥΑ. του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες), αναπληρωματικό μέλος αυτής, απόντος του τακτικού μέλους, Βασιλείου Αυδή, γ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (Νομικό, επιλεγμένο από τον σχετικό κατάλογο που κατήρτισε η Ε.Ε.ΔΑ.), αναπληρωματικό μέλος αυτής, απόντος του τακτικού μέλους, Απέργη Σπυρίδωνα παρουσία και του Γραμματέα της, Αρχιφύλακα Βούλη Δημητρίου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. για να εξετάσει την από 28/06/2006 προσφυγή του κατά δήλωση του πολίτη Αφγανιστάν, (επ)ί Ρ" _ ' _ ι, (ον). α Λ,. του > J και της 7. γεννηθείς την 01/01/1990, κατά της υπ αριθμ. 95/52986 από απόφασης Γ ενικού Γ ραμματέα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Στη συνέχεια, στις ημέρα Δευτέρα, τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν στον ως άνω χώρο των συνεδριάσεών της, προκειμένου να διασκεφτούν και να αποφασίσουν επί της ως άνω προσφυγής. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη α) τις διατάξεις του Ν.Δ. 3989/1959 «Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» (ΦΕΚ 201, τ. Α'), όπως συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 389/1967 «Περί υρώσεως του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης της εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων» (ΦΕΚ 125, τ. Α') β) τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (L 304/ )» (ΦΕΚ 152, τ. Α') γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2010 «Καθιέρωση Ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καοβστώτος του πρόσφυγα ή.δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ τόυ Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις

2 ') ;ς τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L326/ )» (ΦΕΚ 195, )τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45, τ. Α'). ε)την υπ αρίθμ. 5401/ από αποφάσεως του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (385/ ΦΕΚ ΥΟΔΔ) με την οποία συγκροτείται η παρούσα Επιτροπή. στ) την υπ αριθμόν 4000/1/70-α (ΦΕΚ Β 1725/ ) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που προβλέπει τον Κανονισμό της λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010. η)την από 15/12/2005 αίτηση ασύλου του προσφεύγοντα. θ)την υπ αριθ. 95/52986 από 28/04/2006 απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. ι) την από 28/06/2006 προσφυγή του προσφεύγοντα. ια) την από 07/11/2011 έκθεση προφορικής εξέτασης του προσφεύγοντα. ιβ)το από 13/11/2011 υπόμνημα της συνηγόρου του προσφεύγοντα και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου του. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ I. Διαδικασία Ο προσφεύγων εγκατέλειψε την πατρίδα του το 1997 και πήγε στο Ιράν, όπου και παρέμεινε έως το Εισήλθε στην Ελλάδα στις 12/11/2005 και υπέβαλλε αίτημα ασύλου την 15/12/2005, ζητώντας να αναγνωριστεί στο πρόσωπό του η ιδιότητα του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 1 A (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 περί του καθεστώτος των Προσφύγων. Το αίτημά του απορρίφθηκε με την υπ αριθμ. 95/52986 από 28/04/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ο προσφεύγων υπέβαλε εμπρόθεσμη προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης την 28/06/2006 και για την υποστήριξή της παρέστη ενώπιον της Επιτροπής αυτοπροσώπως, μετά της δικηγόρου Κομητά Αικατερίνης (AM ΔΣΑ) και της συμβούλου, κοινωνικής λειτουργού Μιχαηλίδου Μαρίας (ΑΔΤ. ΑΚ ) του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Εξέθεσε δε ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών τους κατωτέρω ισχυρισμούς προς υποστήριξη του αιτήματος του. II. Ισχυρισμοί του προσφεύγοντος ενώπιον της Επιτροπής Σύμφωνα με όσα κατέθεσε προφορικά ενώπιον της Επιτροπής, αλλά και γραπτά μέσω του υπομνήματος του, ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι είναι φυλετικής καταγωγής Hazara και άθρησκος, γεννήθηκε στην πόλη Bidnow (Μπιντνάου), στην περιοχή Ghor στο Αφγανιστάν αλλά μετά το θάνατο των γονέων του το 1997 πήγε μαζί με το θείο του και την οικογένεια του στην πόλη Herat και αμέσως μετά στο Ιράν, όπου και έμεινε ως το 2005 στην πόλη Mashad, χωρίς να έχει νομιμοποιητικά έγγραφα. Εργαζόταν εκεί ως ράφτης ρούχων και παράλληλα, επί 4 έτη παρακολουθούσε ένα άτυπο σχολείο της εκεί αφγανικής κοινότητας. Εξήγησε δε ότι ήδη στο Αφγανιστάν εργαζόταν από τα 5. του_ έτη ως ράφτης χαλιών. Στη *συ,^χεια"ο προσφεύγων ιόχυρίστηκέ οτι' εγκατέλειψε το Τράν διότι δεν αισθανόταν άσφαλής; δεν ήταν

3 ελεύθερος να κυκλοφορήσει και να παρακολουθήσει «κανονικό» σχολείο. Μάλιστα, στα δεκαπέντε του έτη συνέλαβε η ιρανική αστυνομία και κρατήθηκε σε ένα,κεντρικό κρατητήριο με το όνομα Saghe sabid που σημαίνει (άσπρη πέτρα), από όπου αφέθηκε ελεύθερος όταν ο θείος του δωροδόκησε έναν αστυνομικό, που όμως τους προειδοποίησε ότι αν ξανασυλλάμβαναν. τον προσφεύγοντα, θα ζητούσε το διπλάσιο ποσό. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο θείος του δεν είχε ομοίως νομιμοποιητικά έγγραφα στο Ιράν, ενώ πλέον έχει πεθάνει. Ως προς τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε την πατρίδα του, ο προσφεύγων ανέφερε ότι οι γονείς του έχασαν τη ζωή τους από ρουκέτα το 1997, μετά από οργανωμένη επίθεση των Ταλιμπάν στο χωριό του, Μπιντνάου, την ώρα που ο ίδιος ήταν στο σχολείο μαζί με τα ξαδέλφια του. Οι γονείς του ανήκαν στο κόμμα Hezb-i-Wahdat και ήταν μουσουλμάνοι Σιίτες. Ο πατέρας του, αγρότης, έφερε όπλο και δρούσαν μαζί με τον αδελφό του (θείο του προσφεύγοντα) στο κόμμα, μάλιστα κάποιες φορές έφευγαν για δυο μέρες. Ο προσφεύγων πρόσθεσε δε ότι είχαν και την φωτογραφία του αρχηγού του κόμματος, Μαζαρί, στο σπίτι τους. Εξήγησε επίσης ότι το κόμμα αυτό ήταν αντίθετο με τους Ταλιμπάν και ότι μάχονταν για τα δικαιώματα των ατόμων φυλετικής καταγωγής Χαζαρά, όπως και ο ίδιος, τα οποία έμεναν κυρίως στην περιοχή όπου ζούσε, αλλά δεν γνωρίζει αν ήταν όλοι μέλη του κόμματος. Επίσης, συμπλήρωσε ότι αν και ο θείος του δεν του είχε αφηγηθεί πολλά γεγονότα σχετικά με τους γονείς του, του είχε εξηγήσει ότι η επίθεση αφορούσε το ότι οι γονείς του, όπως και όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, ήταν Χαζαρά και ανήκαν στο κόμμα. Παράλληλα, ο προσφεύγων δεν γνωρίζει αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς του στο Αφγανιστάν και ο θείος του έλεγε ότι αυτός και η οικογένειά του ήταν οι συγγενείς του. Η γυναίκα και τα παιδιά του θείου του παραμένουν στο Ιράν, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Ως προς τον κίνδυνο που θα διέτρεχέ σήμερα αν έπρεπε να επιστρέφει στο Αφγανιστάν, ο * προσφεύγων ανέφερε ότι υπάρχει βάσιμη πιθανότητα να διωχθεί από τους Ταλιμπάν, ως Hazara και ως γιος μέλους του Hezb-i-Wahdat, ότι η διαδρομή της επιστροφής από την Καμπούλ στο χωριό του είναι επικίνδυνη, γιατί υπάρχουν Ταλιμπάν και «Κούτσι», τσιγγάνοι νομάδες φυλετικής καταγωγής παστού, μουσουλμάνοι σουνίτες που συνηθίζουν να αφήνουν τα κοπάδια τους στα χωράφια των Χαζαρά και αν κάποιος αντιδράσει τον σκοτώνουν. Επίσης, υπάρχουν ακόμα ένοπλες συρράξεις στην περιοχή του, γεγονός που τον κάνει να αισθάνεται ανασφαλής να ζήσει εκεί. Η έλλειψη ασφάλειας εντείνεται μάλιστα από το γεγονός ότι παρά την ενηλικίωση του, η απουσία οικογενειακού δικτύου προστασίας στο Αφγανιστάν δεν θα του επιτρέψει την επιβίωση, ενώ και σε περίπτωση που χρειαστεί να αναζητήσει προστασία από τις αρχές, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα γιατί θα τον ρωτήσουν από ποια οικογένειά είναι και αυτός δεν έχει πλέον συγγενείς ως σημείο αναφοράς και προστασίας. Επίσης, ο προσφεύγων ανέφερε ότι είναι άθρησκος, ότι έχει γαλουχηθεί σύμφωνα με τον ελληνικό τρόπο ζωής, αφού έφυγε από το Αφγανιστάν σε ηλικία 7 ετών και ζει πλέον στην Ελλάδα εδώ και 6 έτη. Επομένως, σε περίπτωση που έπρεπε να επιστρέφει στο Αφγανιστάν θα ήταν αδύνατο να συμμορφωθεί με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας. Ο προσφεύγων διευκρίνισε ότι στο Αφγανιστάν η θρησκεία ρυθμίζει και τον κοινωνικό τρόπο ζωής και μάλιστα στο χωριό του διοικεί ένα συμβούλιο ηλικιωμένων. Ο ίδιος δεν συμφωνεί με τα εν λόγω ήθη και έθιμα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι πίνει αλκοόλ, τρώει χοιρινό, ενώ τόνισε ότι δεν συμφωνεί με τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Εφόσον δε θα ακολουθήσει

4 τα έθιμα αυτά, φοβάται ότι θα κινδυνεύει. Στην αντίθετη περίπτωση, αν επιλέξει να σωπάσει, θεωρεί ότι θα π ρ^)μστεί η ελευθερία της έκφρασής του, πράγμα το οποίο, όπως βεβαιώνει η συνήγορός του, δε Ιιβάζεται με την προσωπικότητά του, ως ατόμου ανήσυχου, φιλελεύθερου και «αντιδραστικού». Επίσης, ο προσφεύγων φοβάται ότι αν επιστρέψει στο χωριό του μπορεί κάποιος να τον συνδέσει με το θάνατο του πατέρα του. Τέλος, στην Ελλάδα ο προσφεύγων παρακολούθησε μαθήματα ελληνικών στην «Πυξίδα» (σχολείο ελληνικών που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες( ΕΣΠ) και το 2007 άρχισε να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο (2 Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και Λύκειο), από το οποίο αποφοίτησε το Σήμερα εργάζεται στο ΕΣΠ ως διερμηνέας και διαμένει στην οικία καθηγητή του. ΤΤΤ. Αξιολόγηση των προβληθέντων ισγυρισιιών από την Επιτροπή Η Επιτροπή αξιολόγησε ως κρίσιμους τους κάτωθι ισχυρισμούς: 1. Ότι ο προσφεύγων κατάγεται από το Bidnow της επαρχίας Ghor και είναι φυλετικής καταγωγής Χαζαρά 2. Ότι σε περίπτωση επιστροφής του στο Αφγανιστάν, κινδυνεύει από τους Ταλιμπάν, που θανάτωσαν μεταξύ άλλων τους γονείς του το 1997, καθώς ο πατέρας του ήταν μέλος του κόμματος Hezb-i-Wahdat. 3. Ότι ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 6 έτη και σε περίπτωση επιστροφής του στο Αφγανιστάν η ζωή του θα τεθεί σε κίνδυνο διότι έχει μεγαλώσει μαθαίνοντας τον «δυτικό» τρόπο ζωής, είναι άθρησκος, δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τους θρησκευτικούς κανόνες και έθιμα του Ισλάμ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει την προστασία της οικογένειας, γεγονός που τον καθιστά ευάλωτο, τόσο ενώπιον των αρχών όσο και ενώπιον ιδιωτών. Η Επιτροπή καταρχήν σημειώνει ότι ο προσφεύγων εξέθεσε τους ισχυρισμούς του με τρόπο λογικό και συνεκτικό, χωρίς αντιφάσεις και αντιθέσεις με γνωστά περιστατικά για τη χώρα καταγωγής του. Επίσης, μεταξύ άλλων στοιχείων του προφίλ του προσφεύγοντος, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι εγκατέλειψε τη χώρα του σε παιδική ηλικία και θεωρεί εύλογη την αδυναμία του να γνωρίζει ή να θυμάται λεπτομέρειες από γεγονότα που έλαβαν χώρα ενώ βρισκόταν ακόμα στο Αφγανιστάν. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εξωτερική συνοχή των ισχυρισμών του προσφεύγοντος η Επιτροπή εξέτασε πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης και διαπίστωσε τα ακόλουθα: - Αναφορικά με την κατάσταση των Hazara γενικά στο Αφγανιστάν και ειδικά στην περιογή του προσφεύνοντα: Η σημερινή εθνοτική σύνθεση του πληθυσμού στο Αφγανιστάν είναι Pashtun (42%), Tajik (27%), Hazara (9%), Uzbek (9%), Aimak (4%), Turkmen (3%), Baloch (2%), και άλλες εθνότητες(4%).(118 Central Intelligence Agency, CIA Factbook: Afghanistan, 18/10/201 O.https://www.cia.gov/librarv/publications/theworld-factbook/geos/af.html). Πιο συγκεκριμένα, η πόλη από την οποία κατάγεται ο προσφεύγων βρίσκεται στην επαρχία Ghor, στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, ανατολικά της Καμπούλ και έχει πληθυσμό Hazara 39%, Τατζίκ 58%, Παστουν 3% και Ουζμπεκ 1% (Βλ. ιστοσελίδα του. Program for Culture & Conflict Studies, 23

5 Ocjcjber 2008, Provincial Overview:pdf). Εντάσσεται στο - '^ ^ μ ε ν ο Hazarajat, όπου ζουν οι Hazara, την κεντρική ορεινή περιοχή - Hindu Kush- του Αφγανιστάν και f -««^^ιεριλαμβάνει τις επαρχίες Bamiyan, Ghor, Uruzgan, Wardak και Ghazni. (Βλ. «Programme for culture and conflicts studies», summary Kabul, και Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples- Afghanistan : Hazaras 2008, Σύμφωνα με αναφορά του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Hazara είναι μουσουλμάνοι Σιίτες στο θρήσκευμα και ως εθνική μειονότητα έχουν υποστεί συστηματικές διακρίσεις, οι οποίες επιδεινώθηκαν σημαντικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Ταλιμπάν και συνεχίζονται σε μεγάλο βαθμό έως και σήμερα. (Κατευθυντήριες οδηγίες για την Αξιολόγηση των Αναγκών Διεθνούς Προστασίας των Αιτούντών Άσυλο από το Αφγανιστάν, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 17/12/2070, σ.30, HCR/EG/AFG/10/04, Ομοίως, το 2009 σημειώνονταν ότι «Συνεχίζουν οι αναφορές για κοινωνικές διακρίσεις κατά των Hazaras, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να δωροδοκήσουν για να περάσουν τα σύνορα, ενώ οι Pashtuns περνούν - ελεύθερα. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της κυβέρνησης να διευθετήσει τις ιστορικές εντάσεις που επηρεάζουν την κοινότητα των Hazara, συμπεριλαμβανομένης της ευνοϊκής μεταχείρισης, κάποιοι αρχηγοί της κοινότητας των Hazaras κατηγόρησαν τον Πρόεδρο Karzai ότι επιφύλασσε ευνοϊκή μεταχείριση στους Pashtuns εις βάρος άλλων μειονοτήτων, ειδικά των Hazaras. Επιπλέον, η αυξανόμενη δύναμη των πολέμαρχων ανησυχεί για την κατάσταση των Hazaras, καθώς μπορεί να θέτουν άμεση απειλή στην κοινότητά τους, δεδομένης της έλλειψης κρατικής παρουσίας και κράτους δικαίου σε πολλές περιοχές. (UNHCR, Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum seekers from Afghanistan, M y 2009, σ. 19, htw://ww\v. refworld. org.). Εξάλλου, παρότι είναι σχετικά σταθερή η κατάσταση ασφαλείας στις επαρχίες και περιοχές όπου οι Hazara αποτελούν πλειοψηφία ή σημαντική μειονότητα, όπως στις περιοχές Jaghatu, Jaghori και Malistan της Επαρχίας Ghazni, έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες ασφάλειας στις υπόλοιπες περιοχές της επαρχίας, συμπεριλαμβανομένων των οδών πρόσβασης προς και από αυτές τις περιοχές(...)επίσης, οι Ταλιμπάν εκφόβισαν, απείλησαν και σκότωσαν πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μελών της εθνοτικής ομάδας Hazara, που έκριναν ύποπτους συνεργασίας ή υποστήριξης της κυβέρνησης ή των διεθνών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρεται επίσης ότι, στην περιοχή Kajran της επαρχίας Daykundi ένοπλες αντικυβερνητικές ομάδες, επικαλούμενες θρησκευτικές διαφορές, ασκούν προπαγάνδα κατά των μελών της εθνοτικής ομάδας των Hazaras και Σιιτών μουσουλμάνων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τον Ιούνιο του 2010, τουλάχιστον εννέα άντρες Hazara σκοτώθηκαν σε ενέδρα σε απομακρυσμένη περιοχή του κεντρικού Αφγανιστάν που ελέγχεται κυρίως από τους Ταλιμπάν, που ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης. Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας του Αφγανιστάν η επίθεση εξαπολύθηκε στην ορεινή περιοχή της νοτιο-ανατολικής επαρχίας Uruguan που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση ενώ αναφέρεται ότι κίνητρο της επίθεσης ήταν η αντίληψη ότι οι Hazaras δρουν ως κατάσκοποι και πληροφοριοδότες των διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων της περιοχής. (Βλ. The New York Times, Taliban Kill 9 'Members of Minority in Ambush, 25 June 2010, wwvvrnvtimes.eom/201o/06/26/wor]d/asia/26kabul.htmi). Εξάλλου, τον Ιούνιο του 2010 αναφέρεται - ~ -, -. '>

6 ...] Εκτός από το Qarabagh και το Jaghori, η δραστηριότητα των Taliban σε περιφερειακές περιοχές του arajat έχει 'σημαντικά αυξηθεί. Τους τελευταίους μήνες, σποραδικές επιθέσεις και μάχες Taliban αναφέρθηκαν στο Shibar Pass στη Bamian, στο Sarepul στο Βορρά και στο Ghor στη Δύση. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, όπως και στο Βορά, η δραστηριότητα φαίνεται να πηγάζει από τις γειτονικές περιοχές Pashtrn (βλ. Ruttig, Thomas/Afghanistan Analysts Network: A new Taliban front?21 June 2010, FP - Foreign Policy, new new tali ban front 0, Austrian Red Cross, Accord, Response a of , σ.3, UNHCR Protection Information Unit, mvw.ecoi.net) Ομοίως, πληροφορίες επισημαίνουν το πρόβλημα σταθερότητας και ασφάλειας που υπάρχει στην επαρχία από την οποία κατάγεται ο προσφεύγων. Χαρακτηριστικά, κάτοικοι της περιοχής του Ghor καταγγέλλουν ότι τοπικοί οπλισμένοι πολέμαρχοι απαγάγουν και επιτίθενται σε γυναίκες χωρίς φόβο κρατικής τιμωρίας, ενώ διαπράττουν και άλλες πολύ σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως επιθέσεις, εξαναγκαστικοί γάμοι και δημόσιοι ξυλοδαρμοί. Οι οπλισμένες αυτές ομάδες λειτουργούν εκτός του νόμου, αλλά επειδή δεν μάχονται την κυβέρνηση, οι βίαιες πράξεις τους συχνά επικαλύπτονται από τις δολοφονίες που διαπράττουν οι Taleban και οι σύμμαχοί τους. Πολλές από αυτές τις ομάδες ανήκουν στους mujahedin που πάλεψαν την υποστηριζόμενη από τους Σοβιετικούς κυβέρνηση τη δεκαετία του 1980s και εδραιώθηκαν στον χαοτικό εμφύλιο στη δεκαετία του Συχνά συνδεόμενες με ένα πολιτικό κόμμα, υποτίθεται ότι εξολοθρεύτηκαν μετά το 2001, αλλά είναι βέβαιο ότι παρέμεναν ακόμα στην περιοχή του Ghor to 2005 οπότε ξεκίνησε το δεύτερο πρόγραμμα των Η.Ε για τον εφοπλισμό (βλ. άρθρο του Zia Ahmadi - Afghanistan, ARR Issue 393, 17 Mar 11 Afghanistan: Ghor Warlords Accused of Abusing Women, Ομοίως, η-επιτροπή σημειώνει ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή 30 ένοπλες επιθέσεις από αντικυβερνητικές δυνάμεις (AOG- Armed Opposition Groups- specifically Islamic Emirate of Afghanistan (Taliban), Haqqani Network and Hezb-I-Islami Hekmatyar HH- ANSO, July 2011, Σχετικά με την αναφορά του προσφεύγοντα στους Kuchi σημειώνεται ότι υπάρχει μακροχρόνια ιστορία εθνοτικών συγκρούσεων μεταξύ των Hazaras και των Kuchis, νομάδων εθνοτικής καταγωγής Pashtun, για τα δικαιώματα βοσκής. (Βλ. IRIN, Afghanistan: Kuchi minority complain of marginalization, 23 November 2010, Επιπλέον, σχετικά με τις διεκδικήσεις γης στις οποίες αναφέρθηκε ο προσφεύγων, σύμφωνα με το Internal Displacement Monitoring Centre, «οι διαδικασίες επιστροφής μπορούν επίσης να είναι επικίνδυνες καθώς οι IDPs που προσπαθούν να διεκδικήσουν ξανά την περιουσία τους είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις για τη γη και τους καρπούς(...). Οι IDPs συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών που διέφυγαν από περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες, τους υποπτεύονται ήδη για αφοσίωση σε αντίπαλες ομάδες. (Internal Displacement Monitoring Centre (11 April 2011) Afghanistan: Need to minimise new displacement and increase protection for recently displaced in remote areas, a.6 6

7 Αναφορικά us το κόιιιια στο οποίο ανήκε ο πατέρας του προσφεύγοντα: To Hezb-i-Wahdat ή αλλιώς Unity Party, ήταν ένας συνασπισμός σιιτικών αντιστασιακών κινημάτων από άτομα φυλετικής καταγωγής Hazara που δημιουργήθηκε προς υποστήριξή τους τον Ιούλιο του 1989, ενώ στις περιοχές που είχε τον έλεγχο, στο βόρειο Αφγανιστάν και την Καμπούλ, καταγράφηκαν πολλές αγριότητες στο διάστημα 1992 και Το κόμμα υπέστη σοβαρή ήττα το 1995 όταν οι Ταλιμπάν σκότωσαν τον ηγέτη του Abdul Ali Mazari, η φωτογραφία του οποίου σύμφωνα με τον προσφεύγοντα υπήρχε στο σπίτι τους. Το 1996 άλλωστε οι Ταλιμπάν κατέκτησαν την Καμπούλ, το 1998 το Mazar-i-Sharif, όπου έγινε σφαγή χιλιάδων αμάχων Χαζαρά {http.'//www.hnv.orv/en/reports/1998/1 1/0 l/alshanistcmmassacre-mazar-i-sharif). και το Μάη του 1999 την επαρχία Bamiyan. Με την πτώση της Καμπούλ στα χέρια των Ταλιμπάν, η πλειοψηφία των Χαζάρα εισχώρησαν στη Βόρεια Συμμαχία κάι πολέμησαν για να προστατέψουν τα εδάφη τους που τα είχαν καταλάβει οι Ταλιμπάν. Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπέστησαν διώξεις και συστηματικές διακρίσεις από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι κατά πλειοψηφία είναι Παστούν εθνικής καταγωγής, μουσουλμάνοι σουνίτες στο θρήσκευμα. Επίσης, ακολούθησαν σφαγές των Χαζαρά από τους Ταλιμπάν στα κεντρικά υψίπεδα του Αφγανιστάν το Μά'ίο του 2000 και τον Ιανουάριο του 2001 (βλπ. Ο Abdul Ali Mazari, αντικαταστάθηκε στην εξουσία από τον Khalili, ο οποίος, με το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης το 2001 διέλυσε το στρατιωτικό τμήμα του κόμματος, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος στη μεταβατική κυβέρνηση και δεύτερος αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση που σχηματίστηκε το Γενικά, το κόμμα μετά την μεγάλη ήττα στο Μαζάρ ι Σαρίφ και στη Μπαμιάν, άρχισε να χάνει τη δύναμή του. Παρέμεινε μεν στην κυβέρνηση του Καρζάι, όμως από τις αρχές του 2000 είχε αρχίσει η διάσπαση στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα στη συνέχεια και μέχρι το 2009 να έχουν δημιουργηθούν τέσσερις διαφορετικές ομάδες με διαφορετικούς αρχηγούς, αυτοαποκαλούμενες Hizb-e Wahdat: Hizb-e Wahdat Islami Afghanistan (Abdul Karim Khalili), Hizb-e Wahdat Islami Mardum-e Afghanistan (Mohammad Mohaqiq). Hizb-e Wahdat Milli Islami Afghanistan (Mohammad Akbari), Hizb-e Wahdat Islami Millat-e Afghanistan (Qurban Ali Erfani). Διατηρεί σημαντικό ρόλο όμως στο πολιτικό σκηνικό (βλ. πληροφορίες σε w Council of the European Union, Afghanistan, Hezb-i-Wahdat, Human Rights violations, Brussels, 26/04/2001, Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT Research Response: AFG17439, Afghanistan, 5/8/2005). Επειδή, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων, είναι αδύνατο σε έναν πρόσφυγα να αποδείξει όλα τα δεδομένα της υπόθεσής του. Το ευεργέτημα της αμφιβολίας θα πρέπει να δίνεται όταν οι ισχυρισμοί του αιτούντος παρουσιάζουν συνοχή και αληθοφάνεια και δεν έρχονται σε αντίθεση με γεγονότα που είναι γνωστά σε όλους. (βλ. Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων, ΣΤ Έκδοση, Αθήνα, 2009, σ. 64). Κατόπιν τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τα σοβαρά στοιχεία εσωτερικής αξιοπιστίας του προσφεύγοντα, η Επιτροπή αποδέχεται τους ισχυρισμούς του ότι ανήκει στη φυλή Χαζαρα, ότι είναι άθρησκος, ότι κατάγεται από την επαρχία. Ghor και ότι οι γονείς του σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση των

8 -Ταλι\mkv, καθώς πράγματι το κόμμα στο οποίο ανήκε ο πατέρας του βρισκόταν σε ένοπλη σύγκρουση με αλιμπάν κατά την επίμαχη χρονική στιγμή (1997). Η Επιτροπή δέχεται ότι ο πατέρας του τβοσφεύγοντος ήταν μέλος του κόμματος αυτού και έχασε τη ζωή του από πυρά των Ταλιμπάν, λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και της φυλετικής του καταγωγής. Η Επιτροπή δέχεται επίσης ότι οι Ταλιμπάν και άλλες στρατιωτικές ομάδες αντίθετες στην κυβέρνηση δραστηριοποιούνται στην περιοχή από την οποία κατάγεται ο προσφεύγων μέχρι και σήμερα. IV. Υπαγωγή στο καθεστώς του Πρόσφυγα (Αρθρο 1Α(2) Σύαβασικ m e Γενεύικ) Σύμφωνα με το Άρθρο 1 A (2) της Σύμβασης της Γενεύης στο καθεστώς του πρόσφυγα υπάγεται κάθε πρόσωπο που: «συνεπεία γεγονότων επελθόντων προ της 1ης Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίος έχει την υπηκοότητα και δε δύναται ή λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις τούτην». Η Επιτροπή σημειώνει ότι (.(Καθένας από τους λόγους δίωξης που αναφέρονται στη Σύμβαση δεν εφαρμόζεται κατ αποκλειστικότητα. Ο αϊτών άσυλο μπορεί να αναγνωριστεί πρόσφυγας για περισσότερους από έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 A (2)3. Για παράδειγμα μια γυναίκα μπορεί να επικαλεστεί κίνδυνο δίωξης επειδή αρνείται να ακολουθήσει τους παραδοσιακούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας καταγωγής της. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κοινωνίας μπορεί να αποδείξει ότι φοβάται τη δίωξη για λόγους πολιτικούς (εάν η συμπεριφορά της εκλαμβάνεται από το κράτος ως εκδήλωση πολιτικής ιδεολογίας η οποία καταστέλλειαι), θρησκείας (εάν με τη συμπεριφορά της εκδηλώνει θρησκευτικές πεποιθήσεις αντίθετες με τις κρατούσες) ή λόγω της συμμετοχής της σε ιδιαίτερη κοινωνική ομά<5α>>(κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία των προσφύγων, «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για τις \_, διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων στ' Έκδοση, Αθήνα, 2009, (εφεξής «Εγχειρίδιο Υ.Α»), ο όρος βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος περιλαμβάνει ένα υποκειμενικό και ένα αντικειμενικό στοιχείο. Επειδή ο φόβος αποτελεί μια ενδιάθετη κατάσταση, κάθε αξιολόγηση του υποκειμενικού στοιχείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκτίμηση της προσωπικότητας του προσφεύγοντος δεδομένου ότι οι ψυχολογικές αντιδράσεις διαφόρων ανθρώπων υπό τις ίδιες συνθήκες μπορεί να μην είναι όμοιες. Η Επιτροπή συνεκτίμησε την εθνική καταγωγή του, την οικογενειακή του κατάσταση, την ανηλικότητα του προσφεύγοντος κατά το χρονικό σημείο που εγκατέλειψε τη χώρα του, καθώς και την ερμηνεία που δίνει ο προσφεύγων στην κατάστασή του και κρίνει ότι παρουσίασε αξιόπιστα το'φόβο. δίωξης. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι ισχυρισμοί του στο πλαίσιο της σχετικής κατάστασης στον τόπο προέλευσης κατά την περίοδο που εγκατέλειψε τη χώρα του και να εκτφηθεί 4<ατά.πόσο υπάρχει μελλοντικός κίνδυνος δίωξης που αφορά στο πρόσωπό του σε περίπτωση επιστροφής του. -,,

9 Ο προσφεύγων καταρχήν ισχυρίζεται ότι εφόσον επιστρέφει στην πατρίδα του υπάρχει βάσιμη ανότητα να διωχθεί από τους Ταλιμπάν, ως Hazara και ως γιος μέλους του Hezb-i-Wahdat. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «ανάλογα με το εξατομικευμένο υπόβαθρο και τις ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, οι άμαχοι που θεωρούνται ύποπτοι υποστήριξης των ένοπλων αντικυβερνητικών ομάδων μπορεί να κινδυνεύουν λόγω των (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων» (βλ. Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την Αξιολόγηση των Αναγκών Διεθνούς Προστασίας των Αιτούντων Άσυλο από το Αφγανιστάν, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 17/12/2010, σ.31). Βάσει των πραγματικών περιστατικών που έγιναν αποδεκτά κατά την αξιολόγηση των ισχυρισμών του προσφεύγοντα, προκύπτει ότι εγκατέλειψε τη χώρα του για να αποφύγει να υποστεί σοβαρή βλάβη από επιθέσεις των Ταλιμπάν, καθώς οι γονείς του σκοτώθηκαν σε μια όμοια επίθεση και ο θείος του, αδελφός του πατέρα του, μέλος του κόμματος Hezb e Wahdat διέφυγε στο Ιράν και τον πήρε μαζί του. Ωστόσο, αν και προκύπτει ότι ο πατέρας του είχε δράση στο κόμμα Hezb-e Wahdat, ως Hazara, δεν προκύπτει ότι η δράση αυτή ήταν και στρατιωτική - η αναφορά του προσφεύγοντος ότι ο πατέρας του είχε όπλο δεν επαρκεί για να συναχθεί αυτό - ή ότι είχε κάποια θέση στην ιεραρχία του κόμματος ή στο στρατιωτικό του σκέλος. Επομένως, δεν μπορεί να συναχθεί ότι ο πατέρας του προκάλεσε σοβαρές βλάβες σε άλλους και άρα να συναχθεί επίσης ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο προσφεύγων σοβαρή βλάβη, εξαιτίας πράξεων εκδίκησης για τη δράση του πατέρα του. Εξάλλου, καθώς το κόμμα στο οποίο ανήκε ο πατέρας του προσφεύγοντα δεν είναι πλέον αντίθετο στο κυβερνητικό καθεστώς, αλλά συνεργάζεται με αυτό, οι πιθανές αντεκδικητικές ενέργειες εις βάρος του θα μπορούσαν να προέλθουν μόνο από δυνάμεις των Ταλιμπάν, οι οποίες όμως δεν έχουν έντονη παρουσία στην περιοχή, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη αναφορά για την κατάσταση στην-περιοχή (βλ. ANSO, July 2011, vvww.afgnso.org.') Η Επιτροπή κρίνει συνεπώς ότι δεν στοιχειοθετείται συγκεκριμένος κίνδυνος δίωξης του προσφεύγοντα λόγω χαρακτηριστικών ή καταστάσεων που συντρέχουν στο πρόσωπό του, λόγω της εθνικής του καταγωγής (Χαζαρά), είτε ως μέλος οικογένειας που συμμετείχε σε δράσεις του Hezb e Wahdat σε συνδυασμό με τις αποδιδόμενες σε αυτόν πολιτικές πεποιθήσεις λόγω του πατέρα του. Όμως, από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ως άνω εκτέθηκαν για τις επαρχίες του Hazarajat, υπάρχουν στην περιοχή του Ghor επιθέσεις αντίθετων στο καθεστώς ομάδων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι Ταλιμπάν. Η Επιτροπή κρίνει συνεπώς ότι οι επιθέσεις αυτές δημιουργούν μια επιδεινούμενη κατάσταση μη ασφάλειας, ένα επικίνδυνο πεδίο για τους κατοίκους της, ειδικά για πρόσωπα όπως ο προσφεύγων, ο οποίος έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία από το χωριό του, σε συνθήκες δίωξης και δεν έχει περιουσία ή κάποιο οικογενειακό υποστηρικτικό δίκτυο, που είναι απαραίτητο για την επιβίωσή του σύμφωνα με τις οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες : «Η παραδοσιακή διευρυμένη οικογένεια και οι κοινοτικές δομές της αφγανικής κοινωνίας συνεχίζουν να αποτελούν την κύρια προστασία και το μηχανισμό αντιμετώπισης των προβλημάτων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου οι υποδομές δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες. Οι Αφγανοί βασίζονται σε αυτές τις δομές και σε αυτούς τους δεσμούς για την ασφάλεια τους και την οικονομική επιβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε στέγη και σε κατάλληλο επίπεδό διαβίωσης».( Βλ. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αξιολόγηση των Αναγκών Διεθνούς ΙΤροστασίας των Αιτούντων Άσυλο από'το Αφγανιστάν, 17/12/2010, ό.π., σ )

10 προσφεύγων επίσης φοβάται ότι εφόσον επιστρέψει, θα υποστεί δίωξη ως άθρησκος και ως άτομο πφ^δεν ασπάζεται τις μουσουλμανικές αξίες και τον τρόπο ζωής που αυτές υπαγορεύουν. Αναλυτικά, υποστήριξε - και προσκόμισε σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις και συστατικές επιστολές από τις οικείες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε- ότι έχει μάθει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, ακόμα και όταν αυτές δεν είναι αρεστές, ενώ είναι άθρησκος και το δηλώνει δημόσια και κατηγορηματικά, έχοντας υιοθετήσει ένα «δυτικό» τρόπο σκέψης και ζωής. Ισχυρίζεται συνεπώς ότι αν επιστρέψει στην πατρίδα του κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, να συλληφθεί αυθαίρετα, να υποστεί κακομεταχείριση ή βασανιστήρια, να παραμείνει σε απομόνωση από τον έξω κόσμο, να καταδικαστεί μετά από μη δίκαιη δίκη για το αδίκημα της αποστασίας με βάση το νόμο της Σαρία που επιφέρει θανατική ποινή. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο τυχόν εξαναγκασμός του να κρύβει, αλλάζει ή να αποδοκιμάζει την πίστη του, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του προκειμένου να αποφύγει' εκτεταμένη δίωξη, συνιστά παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και πίστης που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που ανάγεται στον πυρήνα της προσωπικότητας. Επειδή, η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται διεθνώς ως ατομικό δικαίωμα και προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 9. Σύμφωνα άλλωστε με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «76(...,)Η ελευθερία αυτή συγκαταλέγεται, όσον αφορά τη θρησκευτική της διάσταση, μεταξύ των κύριων στοιχείων της ταυτότητας των πιστών και της αντίληψής τους όσον αφορά τη ζωή, αλλά ομοίως αποτελεί πολύτιμο αγαθό και για τους άθεους, τους αγνωστικιστές, τους σκεπτικιστές ή τους αδιάφορους. (...) Η ελευθερία αυτή συνεπάγεται, ιδίως, την ελευθερία ενός προσώπου να ασπάζεται ή όχι μια θρησκεία και την ελευθερία να ασκεί ή να μην ασκεί τις Θρησκευτικές υποχρεώσεις του». Επίσης, στην παρ. 78. κρίνεται ότι «η ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων εμπεριέχει, επίσης, μία αρνητική πλευρά, ήτοι το δικαίωμα του ατόμου να μην είναι αναγκασμένο να εκδηλώσει το θρήσκευμά του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και να μην είναι αναγκασμένο να ενεργεί κατά τρόπο που να είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι έχει -ή δεν έχει- τέτοιες πεποιθήσεις» (Βλ.ενδ.ΕΔΔΑ, Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας, νο.42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/0, r απόφαση 03/06/2010). Επίσης, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης είναι διεθνώς κατοχυρωμένο, και στην ΕΣΔΑ, στο άρθρο 10, ενώ το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι : «ο όρος έκφραση εφαρμόζεται όχι μόνο σε w. πληροφορίες ή ιδέες που θεωρούνται μη προσβλητικές ή/και αδιάφορες, αλλά και σε ιδέες που σοκάρουν, προσβάλλουν ή ενοχλούν το κράτος ή τμήμα του πληθυσμού. Και αυτό γιατί δίχως πλουραλισμό απόψεων, ανεκτικότητα και ευρύτητα πνεύματος δε μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία».φλ. Handyside ν. The United Kingdom, European Court of Human Rights, Strasbourg, 07/12/1976, appl. No. 5493/72). Επειδή, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ το 2010 σχετικά με την κατάσταση των άθρησκων στην αφγανική κοινωνία και τις συνέπειες της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης στις θρησκευτικές νόρμες και στον ισλαμικό τρόπο ζωής, αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με διάφορες ερμηνείες του Ισλαμικού Νόμου για τους μουσουλμάνους, η αλλαγή θρησκείας θεωρείται αποστασία και τιμωρείται με θάνατο. Οιοσδήποτε μουσουλμάνος ασπάζεται άλλη θρησκεία έχει διορία τριών ημερών για να την αποκηρύξει, διαφορετικά αντιμετωπίζει το θάνατο δια λιθοβολισμού, στερείται την ακίνητη περιουσία του και κάθε περιουσιακό στοιχείο και κηρύσσεται άκυρος ό γάμος που ενδεχομένως έχει τελέσει. Παρότι πρόσφατα δεν έχει αναφερθεί η _ εκτέλεση της θανατικής ποινή *σε'βάρος τωψ μουσουλμάνων που αρπάζονται άλλη θρησκεία, τελευταία

11 ανα^'φθηκαν συλλήψεις εκχριστιανισθέντων μουσουλμάνων (...). Οι μουσουλμάνοι που ασπάζονται άλλη φ'φφκεία θεωρούνται ντροπή για την οικογένειά τους και τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές και κινδυνεύουν από την απομόνωση, την πίεση να αποκηρύξουν τη νέα θρησκεία τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, από σωματική κακοποίηση. Έτσι, οι μουσουλμάνοι που ασπάζονται άλλη θρησκεία συχνά αναγκάζονται να αποκρύπτουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και αποφεύγουν να ασκούν δημόσια τα λατρευτικά καθήκοντα της νέας θρησκείας τους». Ομοίως, «Όσοι κατηγορούνται για διάπραξη εγκλημάτων που προβλέπει ο Ισλαμικός Νόμος, όπως είναι η βλασφημία, η αποστασία, η ομοφυλοφιλία και η μοιχεία (zina), κινδυνεύουν όχι μόνον από την κοινωνική απόρριψη και τη βία των οικογενειών τους, των μελών της κοινότητά τους και των Ταλιμπάν αλλά και από την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε μια υπόθεση που δημοσιοποιήθηκε, χωρίς να είναι μεμονωμένη, ο δημοσιογράφος Parviz Kambakhsh καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της προσβολής θρησκευτικών αξιών. Κατηγορήθηκε ότι το 2008 κατέβαζε από το διαδίκτυο και διένειμε στους συμφοιτητές του άρθρο που κατέκρινε την πολυγαμία στο Ισλάμ. 0 Kambakhsh καταδικάστηκε σε εκτόπιση αφού απολύθηκε από τη φυλακή μετά από μη δημοσιοποιημένη χάρη που του απένειμε ο Πρόεδρος της χώρας το Σεπτέμβριο του 2009 (Βλ. Κατευθυντήριες οδηγίες για την Αξιολόγηση των Αναγκών Διεθνούς Προστασίας των Αιτούντων Άσυλο από το Αφγανιστάν, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 17/12/2010, HCR/EG/AFG/10/04,o d0b55c92.html). Επίσης, άρθρο στην εφημερίδα «The New York Times (NY Times), (Afghan Officials Say Jailed Convert Is Free, 24/2/2011, r=l&nartner=rss&emc=rss) αναφέρει ότι υπό διεθνή πίεση, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Καμπούλ ισχυρίζονται ότι ελευθέρωσαν έναν αφγανό άντρα που είχαν φυλακίσει από το Μάη και αντιμετώπιζε κίνδυνο εκτέλεσης επειδή από μουσουλμάνος έγινε χριστιανός. Σύμφωνα με το άρθρο η απελευθέρωσή του έγινε κατόπιν διπλωματικής πίεσης, καθώς εργαζόταν στην πρεσβεία των Η.Π.Α. και αφού υποσχέθηκε ότι θα προσχωρήσει και πάλι στο Ισλάμ. Επειδή, σε έρευνα που έγινε μετά από ερώτημα του δικαστηρίου της Αυστραλίας, τον Ιούνιο του 2004 για το αν «στοχοποιούνται» όσοι επιστρέφουν αφού έχουν ζήσει σε μη ισλαμικές κοινωνίες και οι οποίοι θεωρείται ότι δεν είναι πλέον Μουσουλμάνοι, διαπιστώθηκε ότι «<5εν υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των κοσμικών και των μη κοσμικών, ειδικά στις πόλεις. Στα χωριά, στις μικρές επαρχίες για παράδειγμα, όπου υπάρχει παράδοση για συλλογικές προσευχές και όπου κάποιος μπορεί να μην πάει σε αυτές, οι άνθρωποι μπορεί να τον κοιτάξουν παράξενα κάτι που δεν συμβαίνει στις πόλεις (...) Εξαρτάται από το που ζει κανείς. Αεν υπάρχει δυσμενή διάκριση για το αν είναι κάποιος κοσμικός σε κάθε περίτττωση» (Rashid, Ahmed 2004, Transcription Of Conference Telephone Call Between RRT Melbourne, RRT Sydney And Ahmed Rashid In Lahore, Pakistan On Thursday, 22 April 2004). Επιπλέον, σε αναφορά που έγινε μετά και πάλι από ερώτημα του δικαστηρίου της Αυστραλίας περιλαμβάνεται πληροφόρηση σχετικά με τη μεταχείριση των αφγανών αιτούντων άσυλο που επιστρέφουν στο Afghanistan από το Nauru (...) και των δυτικοποιημένων που επιστρέφουν στην Καμπουλ: «(...) εννέα απορριφθέντες αιτούντες άσυλο που εξανγκαστικά επαναπατρίστηκαν από την Αυστραλία στο Afghanistan σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι συνελήφθησαν. Αναλυτές αναφέρουν ότι η κοινότητα των ΜΚΟ και άνθρωποι της εκκλησίας στο Αφγανιστάν μας είπαν ότι πιστεύουν ότι κανένας Αφγανός, ειδικά Hazara, δεν θα πρέπει να επιστρέφεται γιατί στοχοποιείται». (RRT Country Research 2004, Research Response AFG16804, 7 June) (,,.).Στις 30/9/2005 ο εμπειρογνώμονας καθηγητής

12 y παρείχε στο Δικαστήριο της Αυστραλίας τις εξής πληροφορίες : «Στην αγορά εργασίας στην Kabul ορεί να βρει κανείς κάποιους Hazaras αλλά είναι ιδιαίτερα ανασφαλείς και απρόβλεπτες οι συνθήκες. Οι άνθρωποι που εκλαμβάνονται ως ότι με κάποιο τρόπο βρίσκονται εκτός της κοινωνικής νόρμας για οποιοδήποτε λόγο, είναι λιγότερο πιθανό να διασφαλίσουν την υποστήριξη που θα χρειάζονταν για να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας διότι θα υπήρχε πιθανό κόστος για το μέσο εργοδότη που φαίνεται να βοηθά κάποιον που έχει στα μάτια των άλλων απομακρυνθεί από τους παραδοσιακούς κοινωνικούς κανόνες. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν ζήσει στην Αυστραλία για κάποια χρόνια δεν είναι ότι έχουν υιοθετήσει ένα δυτικό τρόπο ζωής συνειδητά, αλλά έχουν μάθει ασυνείδητα σε ένα τρόπο ζωής (...) πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους νέους που ήταν για κάποιο καιρό στην Αυστραλία και στέλνονται πίσω στο Afghanistan δεν είναι ότι αυτοί συνειδητά θα προσέβαλαν τους αφγανικούς κανόνες αλλά ότι θα είχαν τόσο αφομοιωθεί στον αυστραλιανό τρόπο συμπεριφοράς σε σημείο που η μη παρακολούθηση των κανόνων αυτών θα ήταν πιθανή και θα. οδηγούσε σε προσβολές προς τους άλλους πολύ επικίνδυνες, χωρίς καν να γίνεται αυτό αντιληπτό από τους ίδιους{...). Υπάρχει μια έκφραση στο Afghanistan, gharbzadeh", που σημαίνει γιος της Δύσης και εφαρμόζεται σε εκείνους που φαίνεται να έχουν χάσει στοιχεία της αφγανικής τους ταυτότητας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβλματικό στο πεδίο της θρησκείας, αν κάποιος είναι ύποπτος ότι έχει πάψει να είναι καλός μουσουλμάνος (...) (Maley, Professor William 2005, Transcript o f Seminar on Afghanistan, 30 September). Επίσης, πληροφορίες στο Δικαστήριο της Αυστραλίας στις 13/4/2005 σπό τον Dr Jonathan Goodhand σημειώνουν ότι: (...) υπάρχει πολλή δυσαρέσκεια για αυτούς που επιστρέφουν, ειδικά όταν διεκδικούν εδάφη και εισοδήματα, κάτι που δημιουργεί προφάσεις για να στοχοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μία από αυτές τις προφάσεις είναι το Islam, ή παρελθοντικές πολιτικές διασυνδέσεις αλλά το κύριο ζήτημα είναι είτε τα κτήματα ή μια προσωπική ιστορία έχθρας (...) Εξάλλου, σε ερώτηση αν αυτό θα συνέβαινε και αν κάποιος που επιστρέφει φέρεται πιο κοσμικά, δεν είναι θρησκευόμενος, δεν επισκέπτεται το τζαμί, πίνει alcohol, η απάντηση από τον εμπειρογνώμονα ήταν ότι «αυτό εξαρτάται, υπάρχει έντονη πίεση να ακολουθεί κανείς τους κανόνες στην αφγανική κοινωνία, με πολλούς τρόπους. Αν δεν το κάνει κανείς μπορεί να είναι επικίνδυνο αλλά είναι διαφορετικό για κάποιον που επιστρέφει στην Kabul από κάποιον που πηγαίνει στα χωριά του Ghazni...σε αγροτικές περιοχές γενικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υιοθετεί κανείς ένα πιο απελευθερωμένο τρόπο ζωής f...,)».(goodhand, Dr Jonathan 2005, Transcript o f Video Conference on Afghanistan between RRT Melbourne, RRT Sydney and Dr Jonathan Goodhand, 13 April - Attachment 18). (RRT Country Research 2006, Research Response AFG30446, 16 August). {Όλες οι ως άνω πληροφορίες και πηγές που αναφέρονται βρίσκονται σε Refugee Review Tribunal, Australia RRT research response, no AFG33041, Afghanistan, 29 February 2008, καθώς και σε RRT Case No , [2008] RRT A 17, Australia: Refugee Review Tribunal, 25 January 2008, Επειδή, από τις ως άνω εκτεθείσες πληροφορίες, δεν μπορεί να συναχθεί ότι γενικά, αν ο οποιοσδήποτε πολίτης του Αφγανιστάν επιστρέφει σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας του, θα κινδυνεύσει να υποστεί σοβαρή βλάβη από τις αρχές ή τους συμπατριώτες του μόνο και μόνο για το λόγο ότι θα είναι άθρησκος ή θα, απορρίπτει τα τοπικά κοινωνικά ήθη. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αθρησκεία του προσφεύγοντα και το γεγονός ότι έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία από το Αφγανιστάν και πήγε σχολείο και

13 (σε την προσωπικότητά του στην Ελλάδα, μια μη ισλαμική χώρα, μπορεί να του προκαλέσει, αν ανβφφστεί να επιστρέψει στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερες δυσκολίες στο να εκφράζει τις πεποιθήσεις του χωρίς >σμενείς για τον ίδιο συνέπειες, δεδομένου ότι δεν έχει εκεί κανένα υποστηρικτικό οικογενειακό δίκτυο και δεδομένης της εύθραστης - από άποψη ασφάλειας - κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Η Επιτροπή βασίζει την κρίση της αυτή τόσο στους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα και στα σχετικά έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει που δείχνουν μια έντονη δραστηριοποίηση και έκφραση στη δημόσια ζωή, όσο και στην από 11/11/2011 έκθεση (σχετ. νο 9) προς την Επιτροπή της κοινωνικής λειτουργού του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Μαρίας Μιχαηλίδου, η οποία ορίστηκε με εισαγγελική παραγγελία κηδεμόνας του το Δεκέμβριο του Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι ο προσφεύγων «έχοντας ένα ισχυρό αξιακό πλαίσιο, κινήθηκε πάντα με 'γνώμονα τα πιστεύω του στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των οποίων συγκατέλεγε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της ανεξιθρησκείας αλλά και της ισότητας μεταξύ ανδρών και -γυναικών». Επίσης, σημειώνει ότι«κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, δεν δίστασε να εκφράσει τις απόψεις του ακόμα και όταν τον έφερναν σε αντίθεση με τους συνομηλίκους του, που υπακούοντας στις αρχές του Ισλαμ εξέφραζαν μια πολύ πιο συντηρητική κοσμοθεωρία και ήταν πρόθυμος να υποστεί σαν συνέπεια την απομάκρυνση από τις παρέες τους» καθώς και ότι «δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει σε ένα περιοριστικό κοινωνικό περιβάλλον όπως αυτό της χώρας καταγωγής του. Κάτι τέτοιο, θα είχε πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες πάνω στο ψυχισμό και στην εξέλιξή του, καθώς στην πραγματικότητα θα ακρωτήριαζε κάθε δυνατότητα και ικανότητα που έχει για συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη αφού σαν νεαρός ενήλικος θα βίωνε, όχι μόνο ένα τραυματικό ξεριζωμό, αλλά και ένα πολιτισμικό αποπροσανατολισμό στον οποίο δύσκολα θα μπορούσε να επιβιώσει». Επειδή, η Επιτροπή, συνεκτιμώντας τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής καθώς και τα συγκεκριμένα και ειδικά στοιχεία του προσωπικού προφίλ του προσφεύγοντος, κρίνει ότι είναι εύλογα πιθανό, εφόσον επιστρέψει στο Αφγανιστάν' σήμερα ή στο κοντινό μέλλον, να υποστεί, λόγω της αθρησκείας του και της κατά συνέπεια μη συμμόρφωσής του στον ισλαμικό τρόπο ζωής της κοινωνίας στην οποία θα κληθεί να ενταχθεί, κοινωνικές συμπεριφορές επίθεσης, απειλής και κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες μπορούν σωρευτικά να ισοδυναμούν με δίωξη. Επειδή εφόσον επιστρέψει ρ προσφεύγων στο Αφγανιστάν, σε μια αγροτική και μικρή κοινωνία και με δεδομένη τη συγκεκριμένη προσωπικότητα του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, είναι πολύ πιθανό να μην αποφύγει να αποκαλύψει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις (αθρησκεία), επομένως υπάρχει εύλογη πιθανότητα να κινδυνεύσει να υποστεί ποινική δίωξη λόγω της αθρησκείας του, της «αποστασίας» του από το Ισλαμ, δίωξη που είναι βάσιμα πιθανό να οδηγήσει σε φυλάκιση ή και εκτέλεση. Αυτό όμως θα συνιστά ευθεία και σοβαρή παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του στη θρησκευτική ελευθερία, που ειδικά στο συγκεκριμένο κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτικό πλαίσιο αναταραχών και έλλειψης δικαιοκρατικών εγγυήσεων στη χώρα καταγωγής του προσφεύγοντα (βλ. ενδ. UN Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Afghanistan and on the achievements of technical assistance in the field of human rights, January 2010, httjp^fwww. unhcr. ore/refworld/docid/4bc2c8d62. htmt), ανάγεται σε δίωξη με την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης..

14 y j Επειδή, η δίωξη την οποία κινδυνεύει να υποστεί ο προσφεύγων από το κράτος αλλά και από ιδιώτες συνδέεται με λόγους της Σύμβασης της Γενεύης, δηλαδή με τις πεποιθήσεις του αναφορικά με τη θρησκεία, εφόσον είναι άθρησκος, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η προσωπικότητά του έχει διαμορφωθεί σε μια μη ισλαμική κοινωνία, με ήθη και τρόπο ζωής τελείως διαφορετικό από τον μουσουλμανικό. Επειδή, ακόμα και αν δεν διωχθεί ποινικά, σε κάθε περίπτωση, ο προσφεύγων κινδυνεύει να υποστεί βλάβη και από μη κρατικούς φορείς, η οποία όπως αναλύθηκε ανάγεται σε δίωξη. Όταν όμως η ενδεχόμενη δίωξη επαπειλείται από ιδιώτες-μη κρατικούς φορείς, θα πρέπει να ελέγχεται αν οι αρχές μπορούν να προστατεύσουν το πρόσωπο. Με βάση τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής του προσφεύγοντα, η Επιτροπή κρίνει ότι το αφγανικό κράτος, οι αστυνομικές και λοιπές αρχές δεν θα ήταν ικανές να του παρέχουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία, κυρίως λόγω της ελλιπούς οργάνωσης και της διαφθοράς που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα (Κατευθυντήριες οδηγίες για την Αξιολόγηση των Αναγκών Διεθνούς Προστασίας των Αιτούντων Άσυλο από το Αφγανιστάν, 2010, ό.π. σ. 4, UN Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Afghanistan and on the achievements of technical assistance in the field o f human rights, January 2010, rnhcr. org/refworld/docid/4bc2c8d62. html, UNODC, Corruption in Afghanistan: Bribery as reported by the victims, January 2010, wiodc, ora/documeiils/dala-and- analvsis/afghanistan/afshanistan-corruvtion-survevlol0-eng.pdf. Human Rights Watch, Selling Justice Short: Why Accountability Matters for Peace, 7 July 2009, hl(p://www. rnhcr. ora/refworld/docid/4a52fd692. htrnt). Επειδή, όταν ο φορέας δίωξης είναι το κράτος η εσωτερική μετεγκατάσταση του'αιτούντα άσυλο που επιστρέφεται δεν είναι εφικτή, όπως εν προκειμένω, εφόσον έγινε δεκτό ότι ο προσφεύγων κινδυνεύει λόγω της αθρησκείας του να διωχθεί ποινικά για τις πεποιθήσεις του και να φυλακιστεί. Επειδή, εξάλλου, ακόμα και αν δεν διωχθεί ποινικά για τις πεποιθήσεις του, ο προσφεύγων κινδυνεύει, όπως αναλύθηκε, από δίωξη κοινωνική, δηλαδή από ιδιώτες. Η Επιτροπή εξέτασε τη δυνατότητα εσωτερικής μεταγκατάστασης του προσφεύγοντα στη χώρα προέλευσης λαμβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες για τη Διεθνή Προστασία Νο.4 «Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής» στα πλαίσια του αρθ. 1 A (2) της Σύμβασης του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (βλ. UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: Internal Flight or Relocation Alternative Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/04, 23 July 2003, hllp://www. unhcr. org/refworld/docidl3j2 791a44. hlnil). Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες για το Αφγανιστάν, 2010 (σελ. 39), χαρακτηρίζει ως εξής-τις συνθήκες μιας βιώσιμης μετεγκατάστασης στο Αφγανιστάν (σε ελεύθερη μετάφραση): «[...] Η παραδοσιακή μορφή της ευρύτερης οικογένειας και γενικά της δομής της Αφγανικής κοινωνίας αποτελούν τον κύριο μηχανισμό προστασίας. Οι Αφγανοί βασίζονται σε αυτές τις δομές και δεσμούς όσον αφορά στην ασφάλβΐα _ αι, οικονομική τους επιβίωση, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και της διαβίωσης α _.. V ".-, γενικότερα. Αυτή η προστασία περιορίζεται όμως μόνο στις πε(λοχες που υπαρχουν οικογενειακοί ή

15 φυλετικοί δεσμοί [...]. Είναι απίθανο ότι Αφγανοί θα μπορέσουν να ζήσουν μία φυσιολογική ζωή χωρίς δρ^χερειες αν μετεγκατατασταθούν σε μέρος στο οποίο δεν προστατεύονται από την οικογένεια, φατρία, φυλή, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών κέντρων. [...]». Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή της χώρας καταγωγής, η οποία να πληροί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη στο μέλλον λύση προστασίας (βλ. ΥΑ ΟΗΕ ο.π. σελ. 37 επ.), ειδικότερα διότι ο προσφεύγων έχει εγκαταλείψει την πατρίδα του σε νεαρή ηλικία και δεν διατηρεί πλέον οικογενειακούς δεσμούς στο Αφγανιστάν. ΕΠΕΙΔΗ, κατόπιν αυτών, ο προσφεύγων πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης του πρόσφυγα που καθορίζει το άρθρο 1 Α(2) της Σύμβασης του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου του 1967 και το αρθ. 13 Π.Δ. 96/2008 ΕΠΕΙΔΗ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα δεν προέκυψαν περιστατικά που συνεπάγονται τον αποκλεισμό του προσφεύγοντος σύμφωνα με τις ρήτρες του Αρθ. 1 Δ, Ε, και ΣΤ της Σύμβασης του 1951 και το άρθ. 12 πδ 96/2008 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ομόφωνα Δέχεται τυπικά την υπό κρίση προσφυγή του (επ) I. Λ Μ «, (ον) 1 Δέχεται κατ ουσίαν την προσφυγή και αναγνωρίζει στο πρόσωπο του την ιδιότητα του πρόσφυγα. Κρίθηκε και αποφασίστηκε σε μυστική συνεδρίαση χωρίς τη παρουσία του προσφεύγοντα. Βύρωνας-Αττικής, 15 / 11 / 2011 Ο Πρόεδρος ΧΟΝΔΡΟΜΗΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ο Γραμματέας ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αντιγραφή ατέας Ί 5

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η «δίωξη λόγω γένους» είναι ένας όρος χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προστατεύοντας τους Ανιθαγενείς Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας

P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» Το παρόν συμπληρώνει και αναθεωρεί την προηγούμενη θέση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες

Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες Greek Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες Έχετε το δικαίωμα να διατηρείτε αυτό το έγγραφο δικαιωμάτων μαζί σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09)

Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09) H/Exec(2014)4rev 6 Ιουνίου 2014 Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09) Γενικά μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΚΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Προσφυγές υπ αριθ. 50776 / 99 και 52912 / 99 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 17 Οκτωβρίου 2002 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Για τη θέση: (με κεφαλαία γράμματα) Φύλο Ηλικία Ημερομηνία Γεννήσεως Τόπος Γεννήσεως Επάγγελμα. Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μνηστήρα/μνηστής

Για τη θέση: (με κεφαλαία γράμματα) Φύλο Ηλικία Ημερομηνία Γεννήσεως Τόπος Γεννήσεως Επάγγελμα. Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μνηστήρα/μνηστής COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LIMITED Κεντρικά Γραφεία Commercial Union House Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 101, 1071 Λευκωσία Τ.Θ. 21312, 1506 Λευκωσία, Κύπρος Email info@cgi.com.cy Τηλέφωνο 22 505 000, Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου (Όπως τα κατέθεσε προφορικά η κ. Ιωάννα Τσαλίκη, εγγονή του Εμμανουήλ Τσαλίκη, τον Αύγουστο του 2011) Οικογενειακή φωτογραφία στη Λέρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν κατανοείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μιλήστε στον αξιωματικό προφυλακίσεων της αστυνομίας

Εάν δεν κατανοείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μιλήστε στον αξιωματικό προφυλακίσεων της αστυνομίας Νόμος περί Τρομοκρατίας του 2000 Μην ξεχνάτε τα δικαιώματά σας όσο είστε υπό κράτηση Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο είναι εγγυημένα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας και συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα