ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αρ. 143 της 21 ης Οκτωβρίου 2014 Στο Μαρούσι σήμερα την 21 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που συγκροτήθηκε με την αριθ. 9/ (Θ. 6.1) Πράξη της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με το Ν. 3027/2002, άρθρο 4, και την Πράξη της 13/ (Θ. 5.1) της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανασυγκρότησής της, πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Τύπα Γεωργίου, Συμβούλου Α του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε τακτική Συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αυτή στην οποία κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη, παρουσιάστηκαν και πήραν μέρος οι: 1. Γεώργιος Τύπας, Σύμβουλος Α του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος. 2. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος.Ε., ως Μέλος. 3. Γεώργιος Μουστάκας, Πρόεδρος.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπ/κών, ως Μέλος. 4. ημήτριος Κεχαγιάς, Καθηγητής, ως Μέλος. 5. Αργύριος Αργυρίου, ως Μέλος. 6. Παναγιώτης Αστερής, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Μέλος 7. Γεώργιος Αλέξης, Καθηγητής, ως Μέλος Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Μεντάκη Αργυρώ, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, που ορίστηκε με την αριθ. 138/ (Θ. 3.1) Πράξη της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η Ημερήσια ιάταξη, ξεκίνησε η Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. ΘΕΜΑ 12: Έγκριση περιγραμμάτων μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών του Π.Ε.ΣΥ.Π πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.Σ.Υ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος ». 1

2 Για το 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη 1. το ΕΛ/3865/ αίτημα του Ιδρυματικού Υπεύθυνου και της Επιστημονικής Υπεύθυνης ομόφωνα εγκρίνει: τα περιγράμματα των μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών του Π.Ε.ΣΥ.Π., τα οποία διαμορφώθηκαν σε συνέχεια των εργασιών της επιστημονικής επιτροπής του Π.Ε.ΣΥ.Π. (ακαδ. έτος ), όπως παρουσιάζονται ακολούθως: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. 1. Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμογές Οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να - να περιγράφουν την έννοια και τη χρησιμότητα της Συμβουλευτική ψυχολογίας - να παρουσιάζουν τους σκοπούς, τους στόχους, το περιεχόμενο και τα είδη της συμβουλευτικής ψυχολογίας - να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές συμβουλευτικής παρέμβασης - να βοηθούν τους μαθητές σε ατομική ή ομαδική βάση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη - να περιγράφουν τους στόχους και το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - να αξιολογούν ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - να εντοπίζουν τους σχολικούς και οικογενειακούς παράγοντες που επιδρούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και να αναγνωρίζουν τη σημασία τους - να οργανώνουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις - να βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σχεδιάσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας - να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία για τους σκοπούς εφαρμογής της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - να συσχετίζουν τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και την αγορά εργασίας και να υλοποιούν δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας - να εκτιμήσουν τη σημασία της πληροφόρησης και να σχεδιάζουν δραστηριότητες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης των μαθητών - να διαχέουν στοιχεία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων - να διακρίνουν ειδικά προβλήματα και πολιτισμικές παραμέτρους μαθητών που απειλούνται απο κοινωνικό αποκλεισμό και να υιοθετούν την κατάλληλη κατά περίπτωση συμβουλευτική παρέμβαση - να εντοπίζουν, να αξιοποιούν και να παρέχουν εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση και να διευκολύνουν τους μαθητές να αποκτούν ικανότητα αυτοπληροφόρησης 2

3 Έννοια, σκοπός και κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Ο συμβουλευτικός σύμβουλος (ρόλος και λειτουργίες). Η Συμβουλευτική σχέση και η συμβουλευτική διαδικασία. Μεθοδολογία εφαρμογής συμβουλευτικών δεξιοτήτων στο άτομο και την ομάδα.. Η συμβουλευτική στο χώρο του σχολείου. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. Περιοχές συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού: Συμβουλευτική εφήβων & Συμβουλευτική γονέων. Εφαρμογές συμβουλευτικής παρέμβασης στη /θμια Εκπαίδευση (μελέτες περιπτώσεων). ιαπολιτισμική συμβουλευτική. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. H Ευρωπαϊκή διάσταση. Ευρωπροσόντα. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. εξιότητες σταδιοδρομίας. Οι κύριες λειτουργίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Αυτογνωσία. Λήψη απόφασης. Η πληροφόρηση ως λειτουργία της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. (έννοια, περιεχόμενο, πηγές πληροφόρησης, φύση και διάδοση των πληροφοριών, ενέργειες-δραστηριότητες, χρήση των ΤΠΕ). Σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματικής ανάπτυξη των μαθητών. Η οικογένεια ως παράγοντας επίδρασης της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών. Μεθοδολογία της συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ιάχυση λειτουργιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (ρόλος και δεξιότητες). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και κοινωνικός αποκλεισμός. ιαπολιτισμική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού - Πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, παίξιμο ρόλων, ασκήσεις διαθεματικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο διαφόρων μαθημάτων, σχέδια εργασίας (projects), ομάδες εργασίας, εισήγηση 2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: - να περιγράφουν την έννοια και τη διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης - να παρουσιάζουν τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης - να αναζητούν στοιχεία του παρόντος κοινωνικοοικονομικού πλαισίου στις θεωρίες και να στοχάζονται κριτικά γύρω από αυτές - να αντλούν από τις θεωρίες ε.α. το θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή των λειτουργιών ΣΥ.Π. - να αξιοποιούν τις θεωρητικές γνώσεις - να αναγνωρίζουν τις εξελικτικές ανάγκες του ατόμου - να παρουσιάζουν τις βασικές θεωρίες λήψης αποφάσεων - να αναγνωρίζουν δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων - να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία λήψης αποφάσεων στη συμβουλευτική διαδικασία - να αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς τη σταθερότητα και την αναθεώρηση των αποφάσεων - να αναπτύξουν θετική στάση ως προς τον υποστηρικτικό ρόλο του συμβούλου στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 3

4 Εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της επαγγελματικής επιλογής. Ψυχολογικές Θεωρίες: Χαρακτηριστικών (Parsons), Τυπολογική (Holland), Ψυχοδυναμική (Roe), Κοινωνικής μάθησης (Bandura, Krunboltz, O Hara), Eξελικτικές (Ginzeberg, Super). Kοινωνιολογικές Θεωρίες: Κοινωνικοποίησης και κοινωνικών ρόλων (Musgrave), Κοινωνικοψυχολογική (Blau), όμησης Eυκαιριών (Roberts), Πολιτιστική (Willis). Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις: Κονστρουκτιβισμός (Peavy), Θεωρία των Συστημάτων (McMahon & Patton), Θεωρία Θετικής Αβεβαιότητας (Gelatte). Θεωρητικές προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης γυναικών (Hackett & Betz). Μελέτες περιπτώσεων. Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης πολιτισμικά προσανατολισμένα. Μοντέλα Λήψης αποφάσεων ( Ηilton, Katz, Gelatt, Kaldor & Zytowski, Vroom). Στρατηγικές και Πρότυπα συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων. Συγκλίσεις και αποκλίσεις των μοντέλων. Παράγοντες που σχετίζονται με δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Εφαρμογές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Μεθοδολογία υποστήριξης κατά τη λήψη απόφασης.. Αξιοποίηση θεωρητικών σχημάτων στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης. Εισήγηση, συζήτηση, βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχέδια εργασίας (projects), παίξιμο ρόλων, διάφορες ενεργητικές τεχνικές κατά τη κρίση του διδάσκοντα 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α. Γενικός σκοπός του μαθήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους τρόπους ανάπτυξης και εφαρμογής των εξιοτήτων Συμβουλευτικής και ειδικότερα πώς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την πληροφόρηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των λειτουργιών της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού. Β. Ειδικοί στόχοι του μαθήματος / εξιότητες Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού οι σπουδαστές του Τμήματος θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα παρακάτω: (1) Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν στην πράξη της Συμβουλευτικής τη μεθοδολογία επικοινωνίας και τις τεχνικές που σχετίζονται με την κοινωνική συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. (2) Να βοηθούν τους συμβουλευόμενους να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις όλων των κατηγοριών. (3) Να συνειδητοποιούν τις δικές τους δυνατότητες επικοινωνίας, να τις βελτιώνουν στο μέτρο του δυνατού μέσα από την άσκηση στις αντίστοιχες τεχνικές και να εντοπίζουν λάθη στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Να βοηθούν τους συμβουλευόμενους να επιτυγχάνουν το ίδιο. (4) Να συνειδητοποιούν το ρόλο της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων στην εφαρμογή της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού. (5) Να χρησιμοποιούν τα μέσα που εξασφαλίζει η τεχνολογία σήμερα για κάθε χρήστη γενικότερα, αλλά και προπάντων, για τους σκοπούς εφαρμογής όλων των διαστάσεων του θεσμού. (6) Να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ( Πολυμέσα, διαδίκτυο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεοπτική επικοινωνία κ.τλ.) στην προώθηση της 4

5 πληροφορίας και στην υπηρεσία της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού, προσαρμόζοντας και βελτιώνοντας τις δεξιότητες Συμβουλευτικής. (7) Να εντοπίζουν υπηρεσίες, προγράμματα και ευκαιρίες για εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση σε Eυρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να βοηθούν τους Συμβουλευόμενους στην προσπάθεια τους για πληροφόρηση και προσανατολισμό μέσα από τις νέες τεχνολογίες. 1) Είδη και μέσα επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις. 2) Η παρατήρηση στην επικοινωνία. Ο ρόλος του σώματος στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. 3) Προβλήματα επικοινωνίας και τρόποι αντιμετώπισης τους. Απαιτούμενες δεξιότητες για σωστή επικοινωνία. 4) Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της Πληροφόρησης για το άτομο, την αγορά και την κοινωνία. 5) Μέσα και υλικά Πληροφόρησης. 6) εξιότητες Συμβουλευτικής, τεχνικές και τρόποι ανάπτυξης. (Ενεργητική ακρόαση, αντανάκλαση συναισθήματος, εστίαση, περίληψη, διευκρίνιση, πρόκληση, τεχνικές συνέντευξης, ανατροφοδότηση κ.λ.π.) 7) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Χρήση λογισμικών και πακέτων για διδασκαλίες και διαλέξεις (Word, powerpoint, desktop κ.τ.λ) καθώς και μέθοδοι αναζήτησης κατάλληλων ιστότοπων για εύρεση πληροφοριών. 8) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού με την χρήση Πολυμέσων και άλλων μορφών Τεχνολογίας. ιαδικτυακή Συμβουλευτική (skype, google, plus κ.τ.λ. ) διαμεσολαβημένη επικοινωνία. 9) Συμβουλευτικές εφαρμογές με χρήση των νέων τεχνολογιών -Χρήση διαδικτύου 10) Νέες τεχνολογίες και αγορά εργασίας: Τηλεργασία - τηλεκπαίδευση 11) Εξ αποστάσεως συμβουλευτική 12) Εξ αποστάσεως πληροφόρηση Εισήγηση, συζήτηση, ασκήσεις, μελέτες, διάφορες ενεργητικές τεχνικές κατά τη κρίση του διδάσκοντα 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΕΕΠ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ του μαθήματος: Στόχος και σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουμε όχι μόνο να κατανοούμε και να αξιολογούμε μια δημοσιευμένη εργασία, αλλά και να είμαστε σε θέση να οργανώσουμε, να υλοποιήσουμε και να παρουσιάσουμε μια επιστημονική έρευνα στους τομείς εφαρμογής του θεσμού ΣυΕΠ, καθώς και να αντιλαμβανόμαστε τα σχετικά με την έρευνα θέματα σε οποιονδήποτε τομέα των κοινωνικώνανθρωπιστικών επιστημών. : Έννοια, σκοπός, στάδια, χαρακτηριστικά, είδη της επιστημονικής έρευνας Είδη ερευνών (βασική και εφαρμοσμένη, ιστορική, έρευνα δράσης, ανάλυση περιεχομένου, πειραματική έρευνα, έρευνα αγοράς). Σχεδιασμός και ομή επιστημονικής έρευνας για το θεσμό ΣυΕΠ Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 5

6 ιατύπωση ερευνητικού προβλήματος : Κριτήρια επιλογής θέματος - Ποιοτική ή ποσοτική ερευνητική προσέγγιση Ερευνητικά μέσα- Μέσα συλλογής δεδομένων Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών μέσων Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της έρευνας Συγγραφή επιστημονικής εργασίας-βιβλιογραφική τεκμηρίωση ειγματοληψία Στατιστική: Αντικείμενο, σκοπός και μέθοδοι της Στατιστικής Συλλογή, παρουσίαση και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων είκτες κεντρικής τάσης είκτες διασποράς είκτες συνάφειας Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης Μελέτη περιπτώσεων και ασκήσεις από το χώρο της ΣυΕπ και τις Κοινωνικές Επιστήμες γενικότερα. Ποιοτική έρευνα: Μεθοδολογική πορεία στο σχεδιασμό ποιοτικής εμπειρικής έρευνας Συνέντευξη - είδη συνεντεύξεων Χαρακτηριστικά του ερευνητή-συνεντευκτή Μαρτυρίες ζωής-προφορικές ιστορίες Αξιολόγηση ιάλεξη, συζήτηση, επεξεργασία δεδομένων σε Η/Υ, ερευνητικά σχέδια εργασίας 5. Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη Ι Ο σκοπός του εργαστηρίου έγκειται στην καλύτερη γνώση του εαυτού των εκπαιδευομένων μέσα από την ομαδική αλληλεπίδραση και την κατάρτισή τους σε δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά διαπροσωπικές συγκρούσεις αποκτήσουν τρόπους προσωπική εμβάθυνσης αποκτήσουν καλύτερη γνώση του εαυτού τους βηθήσουν τα άλλα μέλη στη μείωση αυτο-καταστροφικών μορφών συμπεριφοράς εξασκηθούν σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης σε ομαδικό επίδεδο γνωρίζουν τον τρόπο και το σχεδιασμό διεξαγωγής συμβουλευτικής στην ομάδα Η έννοια της ομάδας και της λειτουργίας της. Στάδια ανάπτυξης της ομάδας. Η έννοια του εαυτού. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης και δυναμικής της ομάδας. Μη λεκτική επικοινωνία. Σχεδιασμός συνεδριών ομαδικής παρέμβασης. Συμβουλευτική σχέση. Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση. Μηχανισμοί άμυνας στην ομάδα. Αντίσταση στην αλλαγή. Εφαρμογή τεχνικών συμβουλευτικής παρέμβασης στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση: Ενεργητική ακρόαση, παράφραση, αναπλαισίωση, αντανάκλαση συναισθήματος. Εναλλαγή και παιχνίδια ρόλων. Ασκήσεις ανάδυσης των επιθυμιών. 6

7 Βιωματική μάθηση Μελέτες περίπτωσης 6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εργασιακή ψυχολογία, την οργάνωση των οργανισμών, την ψυχολογία του εργαζομένου, την ανθρώπινη συμπεριφορά, το συναίσθημα, την κινητοποίηση στο εργασιακό πλαίσιο, την επίλυση συγκρούσεων και την ηγεσία, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας. : Οργανωτική Ψυχολογία, ιαχείριση Ανθρώπινου υναμικού : Ορισμοί Συμβολή της Οργανωτικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των εργαζομένων στο χώρο εργασίας ιοίκηση / διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Συμβουλευτικός ρόλος προϊσταμένων -ηγεσία Εργασιακές Σχέσεις δυναμική της ομάδας στον εργασιακό χώρο -εργασιακό άγχος Συστήματα προσέλκυσης - επιλογής προσωπικού συνέντευξη και άλλες τεχνικές Ικανοποίηση εργαζομένων ενδυνάμωση κίνητρα Ψυχολογικό συμβόλαιο Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας Παρενόχληση στο χώρο εργασίας Εργασιακό περιβάλλον εργονομία Επαγγελματική εξουθένωση Burn out Οργανωσιακή Οργανωσιακή κουλτούρα και αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς Συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού -Αξιολόγηση Coaching και mentoring στον εργασιακό χώρο Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση -Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων Πληροφόρηση για τον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη απασχόλησης Ανεργία ψυχολογικές επιπτώσεις και συμβουλευτική ιάλεξη, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, σχέδια εργασίας (projects) 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ : Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ τριες να καταστούν ικανοί 1. Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της συμβουλευτικής παρέμβασης 2. Να κατανοούν αποτελέσματα ερευνών Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία 3. Να οργανώνουν και να υλοποιούν σχετικές έρευνες 7

8 4. Να γνωρίσουν ψυχομετρικά εργαλεία σχετιζόμενα με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 5. Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της συμβουλευτικής παρέμβασης 6. Να κατανοούν αποτελέσματα ερευνών Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία 7. Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν κριτικά τη σημασία των ψυχομετρικών εργαλείων και τη χρήση τους. Περίγραμμα ενότητες μαθήματος 1. Μέτρηση και αξιολόγηση: ψυχοκοινωνικές βάσεις της ψυχομετρικής μέτρησης 2. Ψυχομετρικά εργαλεία: Κλίμακες μέτρησης, Σφάλματα μέτρησης, Μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά συστήματα, Αξιοπιστία - Εγκυρότητα μετρήσεων, Πολώσεις μετρήσεων 3. Ψυχομετρικά χαρακτηριστικά εργαλείων. 4. Τεχνικές συνέντευξης: υποβολή ερωτήσεων. Παρατήρηση. Παράφραση. Αντανάκλαση συναισθημάτων. 5. Αφήγηση ιστορίας ζωής. 6. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία. ιαμόρφωση του χάρτη ζωής. εξιότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα. 7. Χρήση μεταφορικών φράσεων από το σύμβουλο για διευκόλυνση του συμβουλευόμενου να εστιάσει και να εκφράσει το πρόβλημά του. 8. Επεξεργασία της βιογραφίας του συμβουλευομένου. όμηση βιογραφικού, δόμηση portfolio. 9. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Ανάλυση έργου (task analysis). 10. Κατασκευή εργαλείων συμβουλευτικής: εοντολογία. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 11. Τεχνικές συνέντευξης: υποβολή ερωτήσεων. Παρατήρηση. Παράφραση. Αντανάκλαση συναισθημάτων. Εισήγηση- ιάλεξη Παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός ερευνητικών άρθρων Εργασία σε ομάδες Ασκήσεις σε ψυχομερικά εργαλεία/εργαλεία αξιολόγησης και παρουσίαση από τους φοιτητές/φοιτήτριες εργαλείων αξιολόγησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και ανάλυση /σχολιασμός άρθρων και εμπειριών από την πράξη υλοποίησης τεχνικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. 8. Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ Ο σκοπός του εργαστηρίου έγκειται στην καλύτερη γνώση του εαυτού των εκπαιδευομένων μέσα από την ομαδική αλληλεπίδραση και την κατάρτισή τους σε δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτοδιερεύνησης, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης Να ασκηθούν στην ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση καλλιεργώντας δεξιότητες συμβουλευτικής μέσα στην ομάδα Να εντοπίσουν «τυφλά σημεία» του εαυτού τους, λαθεμένες πεποιθήσεις και γνωστικά σφάλματα 8

9 Να κατανοήσουν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης εντός ομάδας Να διερευνήσουν βασικά θετικά και αρνητικά συναισθήματα και να ασκηθούν στη διαχείριση συγκρούσεων Να κινητοποιηθούν στην αναζήτηση προσωπικών περιορισμών ή θεμάτων κατά την εργασία τους ως σύμβουλοι Να εντοπίσουν τυχόν στερεότυπα, στάσεις και προκαταλήψεις τους που ενεργοποιούνται κατά τη διαδικασία εργασίας τους με «διαφορετικούς» πελάτες Μοναδικότητα του ατόμου- Η έννοια του εαυτού-ο εαυτός μας ως εργαλείο δουλειάς- Το πλαίσιο αναφοράς μου- Προσωπική ανάπτυξη : έννοια και αναγκαιότητα Προσωπικά κίνητρα εκπαίδευσης στη συμβουλευτική Η συμβουλευτική σχέση-η ενσυναίσθηση στην πράξη- Κατανοώντας πώς λειτουργώ ως σύμβουλος Μη λεκτική επικοινωνία- ιαπροσωπική αλληλεπίδραση- Ανάδυση συναισθημάτων εξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης και ενεργητικής ακρόασης- Αντανάκλαση συναισθήματος- Αναπλαισίωση-Παράφραση Η δυναμική της ομάδας-στάδια-λειτουργίες-ρόλοι-μηχανισμοί αλληλεπίδρασης Αξίες-Στάσεις & στερεότυπα -Η αντίδρασή μου απέναντι στο «διαφορετικό» ιερευνώντας τα τυφλά μου σημεία Συναισθήματα και προβολές ιαχείριση θυμού Βιωματικές ασκήσεις, Συμμετοχικά παιχνίδια, Ατομικά ερωτηματολόγια, Ασκήσεις αυτοέκφρασης., Μοίρασμα εμπειριών στην ομάδα, Αυτοαξιολόγηση, Παιχνίδια ρόλων 9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε θέση: Να αναγνωρίζουν το ρόλο των γενετικών και κοινωνικό-πολιτισμικών παραγόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα αναπτυξιακά επιτεύγματα σε όλους του τομείς ανάπτυξης, -σωματική, γνωστική, συναισθηματική, ηθική, κοινωνικήγια κάθε ηλικιακή περίοδο, με έμφαση στην εφηβική ηλικία και ενήλικη ζωή. Να περιγράφουν και να αναλύουν τρόπους με τους οποίους τα ερευνητικά δεδομένα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή Να συνδυάζουν την θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή που εστιάζεται στην ανθρώπινη ανάπτυξη Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τις ερευνητικές στρατηγικές της. Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης Η αλληλεπίδραση κληρονομικότητας και περιβάλλοντος Σωματική ανάπτυξη: ο εγκέφαλος, το σώμα, οι κινητικές δεξιότητες και η σεξουαλική ανάπτυξη 9

10 Γνωστική ανάπτυξη: η θεωρία του Piaget, οι κοινωνικοπολιτισμικές απόψεις του Vygotsky, η σκοπιά της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών Ανάπτυξη της γλώσσας και δεξιότητες επικοινωνίας Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας Η συναισθηματική ανάπτυξη: από τις πρώτες συναισθηματικές σχέσεις στα συναισθήματα που επηρεάζουν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ατόμου, η θεωρία του Wallon ιαφορές μεταξύ των φύλων και των ρόλων τους στην ανάπτυξη Ανάπτυξη του εαυτού και κοινωνική νοημοσύνη Εφηβεία: χαρακτηριστικά και συγκρότηση ταυτότητας Χαρακτηριστικά ενήλικης ζωής Τρίτη ηλικία και ΣΥΠ Επιθετικότητα, αλτρουισμός και ηθική ανάπτυξη ιαταραχές στην ανάπτυξη Αποκλίνουσες συμπεριφορές ια βίου εκπαίδευση - κατάρτιση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός στη δια βίου εκπαίδευση ς Αυτή η θεματική ενότητα θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στη βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος. 10. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε θέση: Να αναγνωρίζουν το ρόλο των γενετικών και κοινωνικό-πολιτισμικών παραγόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής της συμβουλευτικής και του προασανατολισμού σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (μειονότητες, ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ) Να συνδυάζουν την θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή που εστιάζεται στην ανθρώπινη ανάπτυξη και ειδικότερα στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες Το κοινωνικό φύλο και η σχέση του με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Η εκπαιδευτική πολιτική για το θεσμό ΣΥΠ και η σύνδεσή της με την κοινωνική πολιτική για τις εργασιακές σχέσεις. Μαθησιακές δυσκολίες Ομοφυλοφιλία Συμβουλευτική για μετανάστες, παλιννοστούντες, αλλόθρησκους Χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα ιαχείριση πένθους Αντιμετώπιση ρατσισμού και διακρίσεων μέσω συμβουλευτικής Εξαρτήσεις Ενεργός συμμετοχή και βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος. 10

11 11. Συμβουλευτική και οικογένεια - να κατανοούν τη δυναμική της οικογένειας - να αναγνωρίζουν της δομή μιας οικογένειας, τα υποσυστήματα, την ιεραρχία, τις συμμαχίες, αντιμαχίες και τα όρια - να αναγνωρίζουν τους συνειδητούς και ασυνείδητους ρόλους που επιτελούν τα μέλη μέσα στην οικογένεια και οι οποίοι τους ανατίθενται από τα υπόλοιπα μέλη - να ερμηνεύουν της δυναμική της οικογένειας και τις αλληλεπιδράσεις των μελών μεταξύ τους υπό το πρίσμα των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων - να κατανοούν τους νέους τύπους οικογένειας και την αναγκαιότητα για νέους τρόπους συμβουλευτικής παρέμβασης - να αξιολογούν επαρκώς τα προβλήματα της οικογένειας και του ζεύγους - να κατανούν τη σύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια στη συμπεριφορά του μαθητή, όπως αυτή εμφανίζεται στο σχολικό περιβάλλον - να κατανοούν τη σύνδεση σχολείου-εργασίας και το ρόλο της οικογένειας στην επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου - να αναγνωρίζουν το ρόλο της δικής τους οικογένειας στη προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και τον τρόπο που αυτός επιδρά στην αντίληψή τους για τις σχέσεις τους με τους άλλους - να οργανώνουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις οικογένειας και ζεύγους. Η καταγωγή της θεωρητικής βάσης της συμβουλευτικής της οικογένειας. Οικογένεια ως σύστημα- υναμική της οικογένειας. Κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής στην οικογένεια και τεχνικές παρέμβασης: Ψυχοδυναμική προσέγγιση, Στρατηγική- Συστημική προσέγγιση, Εστιασμένη στη λύση προσέγγιση, Αναπτυξιακή προσέγγιση, Θετική Ψυχολογία & Οικογένεια. Αξιολόγηση/διάγνωση-στάδια συνέντευξης με την οικογένεια. Νέοι τύποι οικογένειας (διαζευγμένη, μονογονεϊκή οικογένεια, ανασυσταμένη οικογένεια, οικογένεια διπλής καριέρας) και τρόποι συμβουλευτικής παρέμβασης. Συμβουλευτική ζεύγους. Επικοινωνία στην οικογένεια: εξιότητες ενεργητικής ακρόασης, επίλυση συγκρούσεων. Σύνδεση σχολείου- οικογένειας. Η επίδραση της οικογένειας στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της. Συμβουλευτική γονέων. Συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, παίξιμο ρόλων, ασκήσεις διαθεματικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο διαφόρων μαθημάτων, ομάδες εργασίας, εισήγηση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Γ. Τύπας Τα μέλη Ι. Χρυσουλάκης, Γ. Μουστάκας,. Κεχαγιάς, 11

12 Α. Αργυρίου, Π. Αστερής, Γ. Αλέξης. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Γραμματέας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Α. Μεντάκη 12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας 141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1986, εδρεύει και λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κ1500»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κ1500» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κ1500» ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψυχολογίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος

Τμήμα Ψυχολογίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος Τμήμα Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Ψυχολογίας ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Ψυχολογίας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Στέλιος N. Γεωργίου KAΘHΓHTΗΣ Aνδρέας Δημητρίου ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης & Υποστήριξης της Διαδικασίας Ενσωμάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΔΡΑΣΗ 7 Ανάπτυξη, προσαρμογή και τυποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα