Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού"

Transcript

1 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, αναψυχή & Άσκηση Section: Sports, Recreation and Exercise 319. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ., Kουρτέσης Θ., Γούργουλης Β. PHYSICAL ACTIVITY IN STUDENTS OF 13 TO 15 YEARS OLD IN RURAL AREAS OF EVRITANIA A. Bounova, M. Michalopoulou, Th. Kourtessis, V. Gourgoulis Είναι σαφές ότι, παρά την ιδιαίτερη κινητικότητα τους, τα παιδιά έχουν γίνει λιγότερο ενεργά στις πρόσφατες δεκαετίες, και χρησιμοποιούν σήμερα περίπου 600 kcal ανά ημέρα λιγότερο από τα αντίστοιχά παιδιά 50 χρόνια πριν. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγραφούν οι διαφορές στη φυσική δραστηριότητα (ΜΕΤ) ελαφριάς, μέτριας, υψηλής, και πολύ υψηλής έντασης μεταξύ μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου, των ορεινών περιοχών του νομού Ευρυτανίας, ηλικίας 13 έως 15 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν 74 μαθητές γυμνασίου, 34 αγόρια και 40 κορίτσια με Μ.Ο. ηλικίας τα 14 έτη και S.D=0,73. Για την καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο PDPAR (Previous Day Physical Activity Recall), που αξιολογεί την ενεργειακή δαπάνη σε ΜΕΤ (Kcal kg 1 h 1) της συνηθισμένης ΦΔ των εφήβων σε χρονική περίοδο τριών συνεχόμενων ημερών (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή). Το ημερολόγιο καταγραφής παρουσιάστηκε από την ερευνήτρια στους μαθητές του γυμνασίου και τους δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους στο σπίτι. Τα αποτελέσματα δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη συνολική φυσική δραστηριότητα (p >.05), τη φυσική δραστηριότητα ελαφριάς έντασης (p >.05), μέτριας έντασης (p >.05), υψηλής έντασης (p >.05), και πολύ υψηλής έντασης (p >.05), μεταξύ των δύο αγοριών και των κοριτσιών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ωστόσο οι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές που παρατηρήθηκαν συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που θέλουν τα κορίτσια να εμφανίζουν για το διάστημα της καταγραφής, χαμηλότερη φυσική δραστηριότητα (Μ.Ο.=915 ΜΕΤ) από τα αγόρια (Μ.Ο.=1296 ΜΕΤ) ιδιαίτερα στις δραστηριότητες με πολύ υψηλές εντάσεις καθώς και στη συνολική φυσική δραστηριότητα (Μ.Ο. αγόρια = 9010 ΜΕΤ, Μ.Ο. κορίτσια = 8023 ΜΕΤ). Συμπερασματικά η συνολική φυσική δραστηριότητα των μαθητών των ορεινών περιοχών της περιοχής της Ευρυτανίας δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Παράλληλα η φυσική δραστηριότητα πολύ υψηλής, υψηλής, μέτριας και χαμηλής έντασης δεν διαφοροποιήθηκε μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της αντίστοιχης περιοχής. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τον εντοπισμό των μαθητών που είναι δραστήριοι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να ωφελούνται από τις θετικές επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας στην κατάσταση της υγείας τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Λέξεις κλειδιά: ερωτηματολόγιο PDPAR 339. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ: Η ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μπάρλας Α., Κουθούρης Χ., Μιμήτος Π. "OUTDOOR ACTIVITIES & WINTER SKIING": THE NEW UNIVERITY OF THESSALYS' D.P.E.S.S SPECIALIZATION AND POSSIBLE JOB OPPORTUNITIES A. Barlas, Ch. Kouthouris, P. Mimitos Η αυξανόμενη ζήτηση για προγράμματα Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια στην χώρα, οδήγησε στην γρήγορη ανάπτυξη της αγοράς του Αθλητισμού Αναψυχής και στην ανάγκη εξεύρεσης ειδικευμένων στελεχών. Η στελέχωση των επιχειρήσεων παροχής προγραμμάτων Υπαίθριας Αναψυχής με εξειδικευμένο προσωπικό είναι πλέον αναγκαία α) για την ασφαλή εμπλοκή των συμμετεχόντων και β) για την παροχή προγραμμάτων υψηλής ποιότητας (Κουθούρης, 1999). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της

2 2 νέας ειδικότητας με το όνομα «Υπαίθριες Δραστηριότητες & Χιονοδρομία» που παρέχεται στον πρόγραμμα σπουδών του Τ.ΕΦ.Α.Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εξετάζεται ακόμη το εύρος της επαγγελματικής αποκατάστασης των μελλοντικών αποφοίτων. Η νέα ειδικότητα έρχεται να καλύψει το φάσμα των κινητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε υπαίθριο χώρο στην Ελλάδα όλες τις εποχές του έτους. Είναι σαφές ότι τα τεχνικά, διοικητικά και ανθρώπινα προσόντα που απαιτούνται για το σύνολο των Υπαίθριων Κινητικών Δραστηριοτήτων είναι σχεδόν κοινά. Ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι στην παρούσα ειδικότητα να είναι πολλαπλά εκπαιδευμένοι. Η ύλη των μαθημάτων της ειδικότητας επεκτείνεται στον σχεδιασμό, την διαχείριση και την προώθηση αντίστοιχων προγραμμάτων, με άμεση εφαρμογή των αρχών μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, ανάλογα πάντοτε με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Η έρευνα αγοράς για την απορρόφηση των αποφοίτων έγινε με συνεντεύξεις διευθυντών-ιδιοκτητών αντίστοιχων επιχειρήσεων και οργανισμών. Στους αποφοίτους της ειδικότητας, δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης καθ όλους τους μήνες του χρόνου, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, σε περιβαλλοντικά κέντρα, σε προγράμματα της Γ.Γ.Α και του Ε.Ο.Τ. Συμπερασματικά, η ποικιλομορφία των υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής και τις τέσσερεις εποχές του έτους, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια από την αντίστοιχη αγορά, δημιουργεί προοπτικές και νέες θέσεις εργασίας που είναι πρωτόγνωρες στην χώρα μας και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό στις Υπαίθριες κινητικές Δραστηριότητες & την Χιονοδρομία. Λέξεις κλειδιά: επαγγέλματα αναψυχής, συνοδός βουνού 362. O ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Αστραπέλλος Κ., Αστραπέλλου Ξ., Κουβαρντά A., Κώστα Γ. ALTERNATIVE TOURISM AND DIFFERENT CHARACTERISTICS K. Astrapellos, X. Astrapellou, E. Kouvarda, G. Kosta Ο εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται εναλλαγή της τουριστικής μαζικοποίησης και ως εκ τούτου έχει διαφορετικές επιπτώσεις και πρακτικές ανάπτυξης. Συνεπώς οι εναλλακτικοί τύποι τουρισμού είναι αυτοί που αντιτίθενται στις μέχρι τώρα παραδοσιακές μορφές μαζικής τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μικρής κλίμακας, μη μαζικής εξειδίκευσης καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητος και γεμάτος σεβασμό, σε αντίθεση με το συμβατικό τύπο μαζικού τουρισμού σε μεγάλα θέρετρα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού από τουριστικούς επενδυτές και φορείς ανάπτυξης που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη μαζικοποίηση της τουριστικής διακίνησης και τις επακόλουθες αρνητικές της συνέπειες. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού σε σχέση με τις άλλες μορφές τουρισμού. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο εναλλακτικός τουρισμός έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το μαζικό. Το πρώτο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τουρισμού αποδίδεται στον τουρίστα ως άτομο και το κυρίαρχο κίνητρο ή ομάδα κινήτρων που τον οδηγεί στην επιλογή κάποιου ταξιδιού. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ο εναλλακτικός τουρίστας ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «πελάτης» ή «καταναλωτής» αφού διαφέρει από τα καθιερωμένα πρότυπα του μαζικού τουρισμού, ενώ είναι γεγονός ότι ο εναλλακτικός τουρισμός προσφέρει εναλλαγή από τον καθιερωμένο τρόπο ζωής. Χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τουρισμού είναι επίσης και η τοποθεσία που επισκέπτεται ο τουρίστας. Ο εναλλακτικός τουρισμός προωθεί επιθυμητές διαφορές μεταξύ προορισμών. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην τουριστική ανάπτυξη είναι μια από τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού. Αυτή η συμμετοχή μπορεί να διερευνηθεί από δύο σκοπιές: α) συμμετοχή στα οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη και β) συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την αναπτυξιακή διαδικασία και το σχεδιασμό του προσφερόμενου προϊόντος. Τα κίνητρα του εναλλακτικού τουρίστα και τα καταναλωτικά του πρότυπα, που κατευθύνονται στην αναζήτηση της αυθεντικότητας και στην συναναστροφή του με την φύση, περικλείουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της περιοχής υποδοχής τουριστών, συνεισφέροντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και στη μακροβιότητα των υπαρχόντων πόρων. Ως εκ τούτου, ο εναλλακτικός τουρισμός υποδεικνύει περιορισμούς αναφορικά με τη φέρουσα ικανότητα μιας τουριστικής περιοχής και μπορεί να θεωρηθεί ως τουρισμός μειωμένων αρνητικών επιπτώσεων. Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει το συμβατικό μαζικό τουρισμό. Έτσι οι αναπτυξιακές προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν στην προώθηση ενός πιο κατάλληλου

3 3 τύπου μαζικού τουρισμού που να συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση των κυρίαρχων αρνητικών συνεπειών. Ο μαζικός τουρισμός είναι αναπόφευκτος εξαιτίας της μεγάλης τουριστικής ζήτησης και λόγω των τεραστίων επενδύσεων που έχουν γίνει σε μαζικού τύπου τουριστικά καταλύματα. Συνεπώς αυτό απαιτεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να γίνει το συμβατικό πιο βιώσιμο. Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικός τουρισμός 363. ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Καρακατσάνης Κ., Ζουμπουλιάς Σ., Αστραπέλλος Κ., Τσίτσκαρη Ε., Τριγώνης I. ORGANISED RECREATION PROGRAMS AT THE TOURIST PERIOD K. Karakatsanis, S. Zouboulias, K. Astrapellos, E. Tsitskari, I. Trigonis Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις και τις επιθυμίες των κατοίκων και παραθεριστών του νησιού της Ύδρας για τις αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν και που θα ήθελαν να συμμετάσχουν τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί. Το δείγμα της έρευνας ήταν 550 άτομα, (312 άνδρες και 238 γυναίκες) μόνιμοι κάτοικοι αλλά και παραθεριστές στο νησί κατά τον μήνα Ιούλιο. Το δείγμα της έρευνας συμπλήρωσε ένα τετρασέλιδο ερωτηματολόγιο, που κατέγραφε τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις απόψεις και επιθυμίες τους για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες κατά τους θερινούς μήνες καθώς επίσης τις δυνατότητες και παροχές του νησιού σε αθλητικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ανυπαρξία προγραμμάτων αθλητικού περιεχομένου κατά τους θερινούς μήνες στο νησί της Ύδρας. Αν και υπάρχουν οι εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα μαζικού αθλητισμού τους χειμερινούς μήνες, καθώς επίσης και οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου, δεν αξιοποιούνται προς όφελος των τουριστών και των κατοίκων του νησιού. Σε αντίθεση με τις επιθυμίες τόσο των παραθεριστών όσο και των μόνιμων κατοίκων που εξέφρασαν την επιθυμία τους για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες την περίοδο του καλοκαιριού. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο η αναστολή των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού στους περισσότερους δήμους της χώρας κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Κάτι που φαίνεται πως δεν έρχεται σε συμφωνία με τις απόψεις και επιθυμίες των πολιτών, που δείχνουν να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες και κυρίως σε δραστηριότητες κινητικής αναψυχής σε σχέση με τη θάλασσα αλλά και με δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Η συνέχιση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού καθώς και η υλοποίηση νέων κατά τους θερινούς μήνες, θα βοηθούσε στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος από τη μία, καθώς επίσης θα έδινε την δυνατότητα στους ντόπιους και μόνιμους κατοίκους του νησιού για συμμετοχή και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Λέξεις κλειδιά: αναψυχή, αθλητικά προγράμματα 364. ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ Καρακατσάνης Κ., Ζουμπουλιάς Σ., Αστραπέλλου Ξ., Κουβαρντά A., Τριγώνης Ι REASONS FOR PARTICIPATION IN EXERCISE PROGRAMS OF SOUDA MUNICIPALITY K. Karakatsanis, S. Zoumpoulias, X. Astrapellou, E. Kouvarda, I. Trigonis Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψει τους λόγους συμμετοχής των ασκουμένων, στα προγράμματα μαζικής άσκησης του δήμου Σούδας. Το δείγμα αποτέλεσαν 106 ασκούμενοι των προγραμμάτων άσκησης του δήμου Σούδας και πιο συγκεκριμένα 36 άνδρες και 70 γυναίκες. Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν από ετών (Μ.Ο.= 35,6, Τ.Α. 3.7). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όσον αφορά το ποιος είναι ο ποιο σπουδαίος λόγος που τους προτρέπει να ασκηθούν, ως ποιο σημαντικό λόγο, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα θεωρούν την «βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης» (Μ=6.10), και ακολουθούν: «ψυχαγωγία και αναψυχή» (Μ=5.37), «μείωση σωματικού βάρους (Μ=4.72), «εξωτερική εμφάνιση» (Μ=4.71) και «κοινωνικότητα και γνωριμίες» (Μ=3.87). Επίσης, όσον αφορά το ποιους παράγοντες θεωρούν πιο σπουδαίους για τη συμμετοχή

4 4 τους, μεγαλύτερο σκορ παρουσίασε η «ευγένεια του προσωπικού» (Μ=6.37) και ακολουθούν: «καθαρότητα του χώρου των αποδυτηρίων» (Μ=6.35), «οι γνώσεις του προσωπικού» (Μ=6.27), «η ποικιλία των προγραμμάτων και των οργάνων» (Μ=6.24), «το βολικό ωράριο των προγραμμάτων» (Μ=6.22), «η τοποθεσία των χώρων άθλησης» (Μ=6.21), «η έλλειψη συνωστισμού στα όργανα» (Μ=6.06), «η εμφάνιση και η λειτουργικότητα του χώρου» (Μ=5.73) και «η κοινωνικότητα-γνωριμίες» (Μ=3.85). Τέλος, στην ερώτηση, ποιον τομέα θεωρούν πιο σημαντικό ώστε εκεί να δοθούν τα χρήματα της συμμετοχής τους για τη βελτίωση του, οι ασκούμενοι θεωρούν ως ποιο σημαντικό τον «εξοπλισμό» (52,8%) και τη «δημιουργία νέων ή βελτίωση των παρόντων εγκαταστάσεων» (23,6%), ενώ θεωρούν λιγότερο σημαντικούς την «καθαριότητα χώρων» (12,3%) και τις «αθλητικές εκδηλώσεις» (9,4%) και καθόλου σημαντικό την «πρόσληψη νέου προσωπικού» (0%). Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι η βελτίωση τις υγείας και της φυσικής κατάστασης, η ποιότητα των υπηρεσιών του προσωπικού, καθώς και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της συμμετοχής των ασκουμένων στα προγράμματα άσκησης. Λέξεις κλειδιά: προγράμματα άσκησης, δημοτικός οργανισμός 365. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ Παριωτάκης Π., Καρακατσάνης Κ., Γρηγοράκη Α., Αστραπέλλος Κ., Τριγώνης Ι. THE PROFILE PARTICIPANTS IN EXERCISE PROGRAMS OF SOUDA MUNICIPALITY P. Pariotakis, Κ. Karakatsanis, Ε. Grigoraki, K. Astrapellos, I. Trigonis Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψει το προφίλ των συμμετεχόντων στα διάφορα προγράμματα μαζικής άσκησης του δήμου Σούδας. Το δείγμα αποτέλεσαν 106 ασκούμενοι των προγραμμάτων άσκησης του δήμου Σούδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες με ποσοστό 66%, ενώ οι άντρες συμμετείχαν σε ποσοστό 34%. Επίσης, συμμετείχαν ασκούμενοι όλων των ηλικιών και πιο συγκεκριμένα από 15 έως 55 και άνω, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συγκεντρώνονται στις ηλικίες των (37,7%) και (32,1%). Όσον αφορά στην οικογενειακή των ασκουμένων, υπερισχύουν οι παντρεμένοι με ποσοστό 77,4%. Το επάγγελμα των συμμετεχόντων στα προγράμματα είναι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι (34%), ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (25,5%), οι ελεύθεροι επαγγελματίες (15,1%) και τέλος τα οικιακά (13,2%). Ως προς τα χρόνια συμμετοχής τους στα προγράμματα μαζικής άσκησης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αθλείται περίπου 3 χρόνια (18,9%), ενώ το 16% αθλείται μέχρι 2 ή πάνω από 4 χρόνια και τέλος το 12,3% λιγότερο από 1 χρόνο. Η πλειοψηφία συμμετέχει στα προγράμματα 10 μήνες το χρόνο (19,8%), και συνηθίζει να γυμνάζετε 3 φορές την εβδομάδα (40,6%). Οι ώρες που κατά τις οποίες προτιμούν οι ασκούμενοι να συμμετέχουν στα προγράμματα άσκησης, είναι απογευματινές και κυρίως 6-9 μ.μ. σε ποσοστό 88,7%. Τέλος, στην ερώτηση πόση η απόσταση που διανύουν οι συμμετέχοντες από το σπίτι τους έως το χώρο άθλησης, απάντησαν είτε μέχρι 2 χλμ. Σε ποσοστό 33% είτε περισσότερα από 5 χλμ. Σε ποσοστό 20,8%. Λέξεις κλειδιά: προγράμματα άσκησης, προφίλ συμμετεχόντων 231. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Πρίμπα Ε., Κουθούρης Χ., Αλεξανδρής Κ., Μιχαηλίδης Ι. EXAMINING THE RELATIONSHIP OF THE OUTCOMES WITH DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CUSTOMERS OUTDOOR CENTER IN KARPENISI E. Primpa, Ch. Kouthouris, K. Alexandris, Y. Michailidis Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει: Αν η μεταβλητή του προσδοκώμενου αποτελέσματος, όπως αυτή εκτιμάται με το μοντέλο των Brady και Cronin (2001), διαφοροποιείται λόγω της ηλικίας, του φύλου, της οικονομικής κατάστασης και της επαγγελματικής κατάστασης των πελατών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα κέντρο υπαιθρίων δραστηριοτήτων που βρίσκεται στον περιαστικό χώρο της πόλης του Καρπενησίου.

5 5 Συμμετείχαν 322 πελάτες του κέντρου που συμπλήρωσαν πλήρως τα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν σε διάστημα τεσσάρων διημέρων (Σάββατο & Κυριακή). Για τη μέτρηση του προσδοκώμενου αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκαν επτά στοιχεία από την κλίμακα των Brady και Cronin (2001). Για κάθε ένα από τα παρακάτω δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, οικονομική κατάσταση, επαγγελματική κατάσταση) εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης (anova) για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των υποκατηγοριών τους, στη μεταβλητή του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Επίσης εφαρμόστηκε ανάλυση t-test για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου, στην ίδια μεταβλητή. Από τα αποτελέσματα φάνηκε η μεταβλητή του προσδοκώμενου αποτελέσματος να διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το φύλο, (p<05, t=-2.297), την ηλικία (p<05, F(3.318)=8.621) και την επαγγελματική κατάσταση (p<01, F(4.317)=3.757). Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά το φύλο, οι γυναίκες (M=3.76) εμφάνισαν υψηλότερη τιμή από τους άνδρες (Μ=3.57), όπως και τα τρία πρώτα ηλικιακά γκρουπ (10-19 ετών, ετών και ετών, Μ=3.91, Μ=3.73, Μ=3.61, αντίστοιχα) σε σύγκριση με το 4ο (40-49 ετών, Μ=3.26). Τέλος η επαγγελματική κατηγορία "φοιτητής" εμφάνισε μεγαλύτερη τιμή (Μ=3.88) από τις κατηγορίες "ιδ. υπάλληλος" (Μ=3.54), "δ. υπάλληλος" (Μ=3.6), "επιχειρηματίας" (Μ=3.51) και άνεργος (Μ=3.85). Η μεταβλητή του προσδοκώμενου αποτελέσματος φαίνεται να διαφοροποιείται από πολλά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Λέξεις κλειδιά: προσδοκώμενο αποτέλεσμα, κέντρο υπαιθρίων δραστηριοτήτων 274. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασιάδη Ζ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED BY THE OUTDOOR ACTIVITIES, ORGANIZED BY MUNICIPALITIES OF THESSALONIKI Z. Vasiadi, G. Yfantidou, G. Kosta Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), επιχορηγούμενοι κατά ένα ποσοστό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δημιούργησαν τους τοπικούς αθλητικούς οργανισμούς. Αυτοί προσφέρουν ποικίλα προγράμματα άθλησης τα οποία προσπαθούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πολιτών και έτσι να συμβάλουν στην αύξηση της αθλητικής συμμετοχής. Η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει και να προσθέσει αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ως μέσο για την απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Burton 2002). Σκοπός λοιπόν της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν δήμοι της Θεσσαλονίκης, όσο αφορά τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Επιμέρους σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης παραγόντων όπως το φύλο και το δημογραφικό προφίλ των πελατών στις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Για την διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ποιότητας υπηρεσιών του Alexandris (2002), οι ερωτήσεις της οποίας προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach Alpha για όλα τα ερωτήματα. Το συνολικό α της κλίμακας ήταν α=.96. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 206 συμμετέχοντες στις υπαίθριες δραστηριότητες των δήμων Ευόσμου, Πολίχνης και Αμπελοκήπων, εκ των οποίων 84 άνδρες και 122 γυναίκες όλοι πάνω από 17 χρονών. Το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν μετά το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας. Οι ερευνητές βρισκόταν διακριτικά στο χώρο και έδιναν διευκρινίσεις σε όποιον τις ζητούσε. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε αλλά και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Η παραγοντική ανάλυση και η ανάλυση αξιοπιστίας στο ερωτηματολόγιο αποκάλυψαν ότι περιλαμβάνει τους παρακάτω πέντε παράγοντες : υπεύθυνοι υπαίθριων δραστηριοτήτων με α=0.92, διοικητικό προσωπικό με α=0.91, αυτοεκτίμηση συμμετεχόντων με α=0.9, πρόγραμμα με α=0.9, υλικός εξοπλισμός α=0.83. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες (Μ=5,76) και τις γυναίκες (Μ=5,59) όσο αφορά το παράγοντα «διοικητικό προσωπικό» με F= 3.94, p=.048<0.05. Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του παράγοντα ηλικία με F =2.88, p=.024<0.05, όσο αφορά τους υπεύθυνους των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στον παράγοντα «φύλο» και «επάγγελμα». Σε αντίθεση με τους παράγοντες «οικογενειακή κατάσταση» και «ηλικία» όπου παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, σχετικά με την αυτοεκτίμηση των ασκουμένων με F= 2.847, p=0.025<0.05. Συμπερασματικά αξίζει να αναφερθεί η σημαντικότητα του

6 6 συγκεκριμένου τομέα, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (47.1%) συμφωνεί απόλυτα ότι με τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες βελτιώνουν την υγεία τους και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις.(56.3%). Η μελέτη αυτή. θα συμβάλει στην βελτίωση και ακόμα πιο καίρια οργάνωση του αφού το δείγμα που μελετήσαμε μας βοηθάει να γνωρίσουμε τους πελάτες μας και τις ανάγκες αυτών. Λέξεις κλειδιά: δημοτικός αθλητικός οργανισμός, αναψυχή 264. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ "ΕΜΠΛΟΚΗΣ" ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ράμπια Κ. DIVERSIFICATION OF "INVOLVEMENT" LEVELS IN RECREATION SWIMMING, DUE TO DIFFERENT DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS K. Rampia Η έννοια της «εμπλοκής» παρουσιάστηκε αρχικά στην κοινωνική ψυχολογία ενώ στην συνέχεια αναφέρεται εκτενέστερα στην καταναλωτική συμπεριφορά. Τα τελευταία χρόνια ερευνητές χρησιμοποιούν την έννοια της «εμπλοκής» για να κατανοήσουν καλύτερα την συμμετοχή ατόμων σε δράσεις αναψυχής. Η «εμπλοκή» σε δραστηριότητες αναψυχής αναφέρεται κυρίως στις αντιλήψεις του ατόμου για την σπουδαιότητα μιας δραστηριότητας στην καθημερινή του ζωή. Η «εμπλοκή» εκτιμάται ως έννοια με τρεις διαστάσεις: την «έλξη», την «αυτο-έκφραση» και την «ουσιαστικότητα». Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης των διαστάσεων της «εμπλοκής» λόγω διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 250 άτομα συμμετέχοντες σε προγράμματα κολύμβησης αναψυχής (107 άνδρες και 143 γυναίκες ), ηλικίας 25<50 ετών. Μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Κyle και συνεργατών. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από την μελέτη με τίτλο "Παραγοντική Δομή και Εγκυρότητα Πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή" των Θεοδωράκης, Πανοπούλου και Βλαχόπουλος (2007).Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προσέφεραν προκαταρκτική υποστήριξη της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της μεταφρασμένης κλίμακας της Ανάμιξης στην Αναψυχή σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα αναψυχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ατόμων: Α) διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης στον παράγοντα της «έλξης» (t=-3.8, df=139.5, p<0,001) και της "αυτο-έκφρασης" (t=-3.0, df=147.5, p=0.003) και β) διαφορετικής ηλικιακής ομάδας στον παράγοντα της "έλξης" (F=7.1, df=240, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι παντρεμένοι και οι >50 έχουν μεγαλύτερη "εμπλοκή" στην κολύμβηση αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα οι παντρεμένοι έχουν μεγαλύτερη "έλξη" και "αυτο-έκφραση" από τους ανύπαντρους. Οι >50 έχουν επίσης μεγαλύτερη "έλξη" από τους <50. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα >50 προτιμούν την κολύμβηση αναψυχής είτε για την διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης, είτε για χαλάρωση από την καθημερινότητά τους. Τα άτομα <50 προτιμούν δραστηριότητες είτε ομαδικές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ), είτε σχετιζόμενες με πολιτισμικά πρότυπα (γυμναστήριο, βάρη). Η πολιτεία χρειάζεται να προωθήσει την κολύμβηση αναψυχής στα άτομα <50 και στους ανύπαντρους. Γι' αυτό θα πρέπει οι Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί να δημιουργήσουν ελκυστικότερα προγράμματα κολύμβησης αναψυχής, έτσι ώστε να προσελκύσουν τις ομάδες αυτές. Λέξεις κλειδιά: έλξη, ουσιαστικότητα, αυτο-έκφραση 198. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) Δούπα Μ., Στογιαννούδη Α., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ. MEANS OF PROMOTION AND REASONS WHY CHILDREN CHOOSE TO PARTICIPATE IN A SPORT CAMP (CASE STUDY) M. Doupa, A. Stogiannoudi, E. Tsitskari, G. Kosta

7 7 Η έρευνα αυτή προσπάθησε να εντοπίσει τους βασικότερους λόγους για τους οποίους τα παιδιά συμμετείχαν σε συγκεκριμένη αθλητική κατασκήνωση του διοργανώθηκε για πρώτη φορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Τυχερού αλλά και τα μέσα με τα οποία ενημερώθηκαν γι αυτήν. Στόχος της έρευνας ήταν να προσαρμόσει τους τρόπους προώθησης της συγκεκριμένης κατασκήνωσης αλλά και να εστιάσει τη λειτουργία της στις απαιτήσεις των καταναλωτών δηλαδή των νεαρών αθλητών. Στο όργανο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε (Kosta, Tsitskari, Tzetzis & Goudas, 2004) απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες της αθλητικής κατασκήνωσης, συνολικά 38 παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Το δείγμα αποτελούνταν από ισάριθμα αγόρια και κορίτσια (19-19), η ηλικία των οποίων κυμαίνονταν από 7-12 έτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής κατασκήνωσης (τέλη Ιουνίου 2007). Οι μεταβλητές που συμπληρώθηκαν από τους νεαρούς συμμετέχοντες αφορούσαν στα μέσα επικοινωνίας και τους ανθρώπους που τους επηρέασαν κατά την επιλογή της συγκεκριμένης αθλητικής κατασκήνωσης (γονείς, διαφημιστικό έντυπο, φίλοι, προπονητές, κ.α.) αλλά και στους λόγους που θεωρούν σημαντικούς προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία αθλητική κατασκήνωση (βελτίωση φυσικής κατάστασης, εκμάθηση νέων αθλημάτων, αναψυχή και ψυχαγωγία, κ.α.). Πραγματοποιήθηκαν Περιγραφικές Αναλύσεις και Αναλύσεις Συχνοτήτων. Αναφορικά με μέσα που επηρέασαν τους νεαρούς συμμετέχοντες στην επιλογή του συγκεκριμένου camp το 58% των παιδιών επηρεάστηκαν από τους γονείς, ενώ το διαφημιστικό έντυπο επηρέασε το 52,6% των ερωτηθέντων. Η παρουσία των φίλων ενισχύει την απόφαση συμμετοχής τους (58%), ενώ φαίνεται πως είναι σχετικά αδιάφορη η τοποθεσία (μόνο το 13,2% το θεώρησε κριτήριο επιλογής). Αναφορικά με τους λόγους συμμετοχής, η εκμάθηση νέων αθλημάτων αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα συμμετοχής (66%), το ίδιο και η ψυχαγωγία και αναψυχή τους (65,8%), η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (63,2%) και η κοινωνικοποίηση (60,5%). Σημαντική στην απόφασή τους φαίνεται να ήταν και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης (55,6%) ενώ η γνωριμία με τον/τους προπονητή/ές επηρέασε μόλις το 34,2%. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των φίλων τους δε θεωρείται από τους καθοριστικούς παράγοντες στην απόφαση συμμετοχής καθώς επηρεάζει το 42% των ερωτηθέντων. Οι διοργανωτές της συγκεκριμένης αθλητικής κατασκήνωσης θα πρέπει κατά κύριο λόγο να κατανοήσουν ότι κατά τη δημιουργία και προώθηση του προϊόντος τους θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την άποψη των γονέων παράλληλα με την άποψη των νεαρών αθλητών-κατασκηνωτών. Οι λόγοι συμμετοχής των παιδιών σε κατασκηνώσεις είναι πολυδιάστατοι συμπεριλαμβανομένων της πρωτοτυπίας αυτών, της συνοχής των προγραμμάτων, της ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικότητας. Τέλος η αναψυχή και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων θα πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα κάθε δράσης. Λέξεις κλειδιά: προϊόν αναψυχής, αποτελέσματα 196. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Δούπα Μ., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ. EVALUATION OF THE SERVICE QUALITY PROVIDED IN A NEW SPORT CAMP M. Doupa, E. Tsitskari, G. Kosta Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει το πόσο θετικά ή αρνητικά αξιολογούν οι νεαροί συμμετέχοντες μία νεοσύστατη αθλητική κατασκήνωση που πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Τυχερού τον Ιούνιο του Στην έρευνα συμμετείχαν 38 κατασκηνωτές όλοι οι συμμετέχοντες της αθλητικής κατασκήνωσης- ηλικίας 7 έως 12 ετών,19 αγόρια και 19 κορίτσια από την ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Το όργανο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν των Kosta, Tsitskari, Tzetzi και Gouda (2004) η δημιουργία του οποίου αφορά ακριβώς στην αξιολόγηση αθλητικών κατασκηνώσεων. Η διαδικασία μέτρησης πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της αθλητικής κατασκήνωσης η οποία συνολικά διήρκησε 10 μέρες. Τα παιδιά δε διέμεναν στις εγκαταστάσεις του camp, αντιθέτως πηγαινοέρχονταν καθημερινά με λεωφορεία που έβαλε η διοργάνωση. Πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Αξιοπιστίας (Cronbach a) των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συνοχή των μεταβλητών του ερωτηματολογίου (α μεγαλύτερα του.070 σε καθέναν από τους παράγοντες και α=.71 ολόκληρης της κλίμακας) το οποίο έχει άλλωστε δοκιμαστεί στο

8 8 παρελθόν σε αθλητικές -και όχι μόνο- κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν Περιγραφικές Αναλύσεις και Αναλύσεις Συχνοτήτων στις μεταβλητές αξιολόγησης του ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα παιδιά αξιολόγησαν θετικά την πλειονότητα των μεταβλητών που απαρτίζουν τους έξι παράγοντες αξιολόγησης της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών σε αθλητικές κατασκηνώσεις («προπόνηση», «ευχαρίστηση - πρόθεση», «εγκαταστάσεις - ασφάλεια», «ποιότητα διαμονής-διατροφής», «ποιότητα αθλητικού υλικού», «επικοινωνία»). Στις μεταβλητές μάλιστα του παράγοντα «ευχαρίστηση - πρόθεση», το 89,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι πέρασαν πολύ καλά κατά τη συμμετοχή τους στο camp, το 76,3% δήλωσε ότι σκοπεύει να ξανασυμμετάσχει και στο μέλλον και το 73,7% ότι σκέφτεται να το συστήσει και σε άλλους. Σίγουρα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν είναι ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά της αξιολόγησης αθλητικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα καθώς και το δείγμα ήταν ιδιαιτέρως μικρό και η κατασκήνωση πρώτη φορά σε λειτουργία. Είναι, όμως, σημαντικά για τους διοργανωτές προκειμένου να διορθώσουν τυχόν ατέλειες και να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω προσπάθεια προσέλκυσης και ικανοποίησης των νεαρών αθλητών στο μέλλον. Άλλωστε επιχειρηματικές προσπάθειες στην περιφέρεια θα πρέπει να χρήζουν προσοχής, σωστής αξιολόγησης αλλά και στήριξης. Λέξεις κλειδιά: αποτελέσματα, προϊόν αναψυχής 157. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πολεμίτης Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. INVESTIGATION OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF DOMESTIC TOURISTS AND SPORT TOURISTS IN CYPRUS A. Polemitis, G. Yfantidou, G. Kosta Η παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων, η άθληση στον ελεύθερο χρόνο και οι διακοπές, συνιστούν συνδυασμένα γεγονότα για μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Ο αθλητικός τουρισμός, που έχει τις ρίζες του στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, αποτελεί σήμερα διαδεδομένο φαινόμενο με αυξητικές τάσεις (Λύτρας 1993, Standeven & De Knop, 1999). Το είδος αυτό του τουρισμού λόγω της κοινωνικοοικονομικής του δύναμης, έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών τουριστών και των αθλητικών τουριστών στην Κύπρο. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν 650 άτομα, τα οποία προέρχονταν από όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε με βάση: το φύλο και τα ηλικιακά στάδια ζωής. Για τη διερεύνηση της τυπολογίας των εσωτερικών τουριστών στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tourist Roles Preference Scale των Gibson Heather και Yiannakis Andrew (2002), μεταφρασμένο στα ελληνικά από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω εξειδικευμένου λογισμικού τηλεφωνικής έρευνας (NIPO CATI system) το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τυχαίους τηλεφωνικούς αριθμούς μέσα από τον ηλεκτρονικά καταχωρημένο τηλεφωνικό κατάλογο. Η επιλογή εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 95% των νοικοκυριών στην Κύπρο διαθέτουν σύνδεση σταθερού τηλεφώνου. Η διαδικασία υλοποίησης της συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από όλα τα κοινωνό-οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Για τη διασφάλιση συλλογής ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων επιλέγηκαν 900 νοικοκυριά με θετική ανταπόκριση τα 650. Τα δεδομένα αυτής της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τον Ιανουάριο έως και τον Φεβρουάριο του έτους Το δείγμα αποτέλεσαν 270 άντρες και 380 γυναίκες με ηλικιακό εύρος από 18 ετών έως και 80 ετών, με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής τα έτη. Στη συντριπτική πλειοψηφία του το δείγμα (74,3%) των ατόμων έχει πάει διακοπές εντός της Κύπρου τα τελευταία δύο χρόνια. Οι πλείστοι είναι παντρεμένοι (79,7%), ενώ ελεύθεροι είναι το (16,3%). Οι μισοί έχουν πλήρη απασχόληση (50%), ενώ το 17,7% είναι συνταξιούχοι. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (55,5,%) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (28,2%). Το ετήσιο οικογενειακό εισοδήματος είναι από για τη πλειοψηφία (39%), ενώ σημαντικό επίσης είναι το ποσοστό το οποίο δεν ήθελε να απαντήσει στην συγκεκριμένη ερώτηση (20%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι οικογένειες

9 9 ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος και επιπέδου μόρφωση πάνε διακοπές εντός της Κύπρου σχεδόν κάθε χρόνο. Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, αθλητικός τουρισμός 158. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ Σταυροπούλου Γ., Υφαντίδου Γ., Τριγώνης Ι., Κώστα Γ. RECORDING AND INVESTIGATION OF TOURIST ROLES OF GREEK TOURISTS AND SPORT TOURISTS G. Stavropoulou, G. Yfantidou, J. Trigonis, G. Kosta Σε προηγούμενες έρευνες για την τυπολογία των τουριστών ο Cohen (1972), ταξινόμησε τους τουρίστες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: τον ανεξάρτητο μαζικό τουρίστα, τον οργανωμένο μαζικό τουρίστα, τον ανερμάτιστο και τον εξερευνητή. Αργότερα οι Gibson και Yiannakis (2002), βασισμένοι στη μελέτη του Cohen αλλά και σε προηγούμενες τυπολογίες ανέπτυξαν δεκαπέντε σχετικούς ρόλους τουριστών. Σκοπός της έρευνας ήταν να ανιχνευθούν οι ανάγκες, οι τάσεις, οι επιθυμίες των ελλήνων τουριστών είτε αν αυτοί διαμένουν στο εξωτερικό είτε μένουν στην Ελλάδα. Για την έρευνα έγινε στρωματοποίηση του δείγματος με βάση: το φύλο και τα ηλικιακά στάδια ζωής και χρησιμοποιήθηκε για όργανο μέτρησης το ερωτηματολόγιο των Gibson Heather και Yiannakis Andrew (2002), μεταφρασμένο στα ελληνικά από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα, Έλληνες τουρίστες του εσωτερικού και του εξωτερικού, εκ των οποίων οι 133 ήταν άντρες και οι 153 γυναίκες με χαμένες τιμές 4.7%. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα spss. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος παρατηρείται πως μόλις το 2.7% είχε τελειώσει ή φοιτούσε σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 25% έχει τελειώσει το λύκειο, το 39.3% το γυμνάσιο, το 8% κάποια άλλη σχολή όπως ΟΑΕΔ, το 15.3% είχε κάνει μεταπτυχιακό και μόλις το 5% διδακτορικό. Στον τομέα της απασχόλησης παρατηρείται πως 62.7% εργαζόταν πλήρως, το 6.7% μερική απασχόληση, το 4% ήταν συνταξιοδοτημένοι, το 3% ασχολούταν με τα οικιακά, το 18% ήταν μαθητές-σπουδαστές και το 1% ήταν άνεργοι. Με βάση τον δείκτη ηλικιών της Gibson παρατηρείται πως από ετών ήταν το 63.3%, από ήταν το 19% και από 60+ ήταν το 7.3%. Το 39% ήταν παντρεμένοι, το 5.3 χωρισμένοι, το 49.7 ελεύθεροι και το 0.7% χήροι/ες. Οι εσωτερικοί τουρίστες αποτέλεσαν το 74.7% και οι τουρίστες του εξωτερικού το 23.3%. Oι 7 μεταβλητές με την πιο υψηλή φόρτιση είναι: ο εξερευνητής, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας, ο αρχαιολόγος, ο αθλητικός τουρίστας, ο αναζητητής δράσης, ο αναζητητής και ο ανθρωπολόγος/εραστής του ήλιου. Oι 5 σπουδαιότερες ανάγκες των τουριστών φαίνεται να είναι: η ανάγκη να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, η ανάγκη για υγεία και ευεξία, σιγουριά και προσωπικές ανάγκες ασφάλειας, η ανάγκη για αγάπη και στοργή και η ανάγκη για ελευθερία, αυτονομία ή ανεξαρτησία. Λέξεις κλειδιά: τουριστική τυπολογία, τουρισμός 97. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τσαντούλας Κρ. THE EFFECT OF A RECREATION ACTIVITY PROGRAM IN THE MAXIMIZING OF PHYSICAL CAPABILITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS Kr. Tsantoulas Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων αναψυχής στη βελτιστοποίηση των φυσικών ικανοτήτων σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου. Στην έρευνα συμμετείχαν τριάντα (N=30) μαθητές και μαθήτριες, που υλοποίησαν μια πλήρη σειρά δράσεων και προγραμμάτων

10 10 αναψυχής. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες υποβλήθηκαν σε δύο μετρήσεις, στην έναρξη και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Στο χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών έγιναν έξι κύκλοι δραστηριοτήτων σε διαφορετικά φυσικά πεδία, όπως αθλοπαιδιές σε δασικό οικοσύστημα, ορεινή διάσχιση της Μάνης, νυχτερινή κίνηση σε ποικιλία εδάφους και κλίσεων, αναρρίχηση - καταρρίχηση, αγώνας προσανατολισμού στον Πάρνωνα, rafting στον Λούσιο κλπ. Για την αξιολόγηση της απόδοσής των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν αξιοπιστότατα όργανα μέτρησης, όπως δαπεδοεργόμετρα CYBEX, ατομικά καρδιοσυχνόμετρα POLAR S610i, ευλυγισιόμετρο και βέβαια όλες τις μετρήσεις τεκμηριώνουν οι ατομικές καρτέλες μέτρησης και διαγραμμάτων, όπως και το πλήθος των φωτογραφιών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και ανάλυση t-test για εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, οι μαθητές και οι μαθήτριες βελτιώθηκαν σε όλες τις φυσικές ικανότητες, μέσα από έμμεσες προπονητικές μεθόδους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα παρουσίασαν εμφανή βελτίωση στην αερόβια αντοχή, τη μυϊκή αντοχή και την ευκινησία, συγκριτικά με την ελάχιστη καλυτέρευση στην ευλυγισία, καθώς επίσης ότι οι μαθήτριες παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τους μαθητές στην ευκινησία. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι η ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με δραστηριότητες αναψυχής, σε συνδυασμό πάντα με τον ενθουσιασμό και τη νέα φιλοσοφία που ακολούθησαν, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην αερόβια αντοχή, τη μυϊκή αντοχή και την ευκινησία, ενώ για την ευλυγισία δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική διαφοροποίηση. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι η στάση ζωής, η κινητικότητα και η ψυχολογία των συμμετεχόντων, όχι απλά κινήθηκε σε αύξουσα συνάρτηση, αλλά άγγιξε και τα μέγιστα θετικά, συμπαρασύροντας την ατομική πειθαρχία ενός εκάστου στην εφαρμογή ενός καθημερινού προγράμματος fitness, το οποίο τους δόθηκε. Συμπερασματικά, η εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων αναψυχής μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των φυσικών ικανοτήτων, κάτι το οποίο και τεκμηριώνω πολλαπλά με πίνακες, ατομικά διαγράμματα και φωτογραφίες. Λέξεις κλειδιά: δραστηριότητες αναψυχής, φυσικές ικανότητες 128. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υφαντίδου Γ., Σταυροπούλου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. INVESTIGATION OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TOURISTS AND SPORT TOURISTS IN GREECE G. Yfantidou, G. Stavropoulou, G. Kosta, M. Michalopoulou Ο αθλητισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι του τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός ορίζεται ως τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτομα έξω από τις τοπικές τους κοινωνίες, για να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν τέτοιες ή να επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον ΑΤ, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σ αυτόν και γενικότερα στις δραστηριότητες αναψυχής, αναφέρονται πρώτιστα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών. Οι πλειοψηφία υποστηρίζει πως οι άντρες συμμετέχουν περισσότερο σε όλες τις μορφές και σε όλες της ηλικίες. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των τουριστών και η δημιουργία του προφίλ του αθλητικού τουρίστα στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αποτελούνται από ένα δείγμα 1675 τουριστών, οι οποίοι προέρχονταν από περίπου 50 διαφορετικές χώρες, η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε με βάση: το φύλο και τα ηλικιακά στάδια ζωής. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού περιπτώσεων και για τις δύο κατηγορίες, αποφασίστηκε να διαμοιραστούν 2000 ερωτηματολόγια και να πραγματοποιηθεί η έρευνα στους δύο μεγαλύτερους αερολιμένες της Ελλάδας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση της τυπολογίας των ελλήνων και ξένων τουριστών στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tourist Roles Preference Scale των Gibson Heather και Yiannakis Andrew (2002), με κάποιες τροποποιήσεις. Το ερωτηματολόγιο είχε χρησιμοποιηθεί στην Αμερική για τη διερεύνηση της τουριστικής τυπολογίας των πολιτών του Κοννέκτικατ. Το τροποποιημένο πλέον ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στην ελληνική, στη γερμανική και ρώσικη γλώσσα κάνοντας έλεγχο της διαπολιτισμικότητας του από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Τα δεδομένα αυτής της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του έτους Το

11 11 ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων είναι από 17 ετών έως και 80 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 36 έτη. Το δείγμα συνίσταται από 773 άντρες και 845 γυναίκες (χαμένες τιμές 57). Περίπου οι μισοί είναι παντρεμένοι (45,1%), ενώ δεν παντρεύτηκε ποτέ το (43,7%). Η πλειοψηφία έχει πλήρη απασχόληση (61,9%), ενώ το 18,9% είναι φοιτητές. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες κυμαίνονταν από απόφοιτους γυμνασίου (4,5%), έως και κατόχους διδακτορικού διπλώματος (8,7%). Το ετήσιο οικογενειακό εισοδήματος είναι από για τη πλειοψηφία (48,1%). ). Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι οι οικογένειες με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προτιμούν την Ελλάδα ως προορισμό των διακοπών τους. Οι περισσότεροι που ταξιδεύουν έχουν πλήρη απασχόληση, όπου και απορρέει το παραπάνω εισόδημα. Το φύλο δεν παρουσίασε μεγάλες διαφορές στις κατηγορίες του, ενώ η ηλικιακή κατηγορία αποτέλεσε το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο φανέρωσε μια υπεροχή των πτυχιούχων των ανωτάτων ιδρυμάτων. Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, αθλητικός τουρίστας 134. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τύμβιου Ε., Αλεξανδρής Κ., Αντωνιάδης Ο., Καραγιαννίδης Ε. APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF MARKETING IN ENTERPRISES OF SPORT TOURISM IN CYPRUS E. Tymviou, K. Alexandris, O. Antoniades, Ε. Κaragiannides Ο τουρισμός στην Κύπρο είναι μία τεράστια πηγή εσόδων έτσι οι επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για να βελτιωθεί όλο και περισσότερο ο τομέας αυτός. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν σε δύο παραμέτρους: να ερευνηθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο εφαρμόζουν τις αρχές του μάρκετινγκ και πως είναι η απόδοσή τους σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Η δεύτερη παράμετρος ήταν να ερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο των Narver & Slater (1990) το οποίο έχει αποδειχτεί από βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Μετά από έρευνα που έγινε κατά την θερινή περίοδο, απάντησαν 52 τουριστικές επιχειρήσεις (Ν=52). Tα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν διευθυντές, ιδιοκτήτες, υπάλληλοι και υπεύθυνοι αθλητικών τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία/πρακτορεία και κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε περιγραφική στατιστική, και αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA s) για την διερεύνηση διαφορών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό σωστή εφαρμογή του μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα τουριστικά γραφεία/πρακτορεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο στρατηγικό μάνατζμεντ, στις δεξιότητες μάρκετινγκ αλλά και στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Τα ξενοδοχεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους τρόπους προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών τους και χρησιμοποιούν τις εκθέσεις, την ιστοσελίδα της εταιρίας, τις εφημερίδες και τα διαφημιστικά φυλλάδια. Οι εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών θα παρουσιαστούν. Λέξεις κλειδιά: marketing approach, sport tourism, sport marketing 1. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Μεθενίτης Σ., Δάγκαλης Χ., Παπακωνσταντίνου Ν. EMPLOYMENT MOTIVES OF COUNSELORS IN CHILDREN'S SUMMER CAMP S. Methenitis, Ch. Dagalis, N. Papakonstantinou Για να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί μια κατασκήνωση, προϋποθέτει τη στελέχωση της με άτομα που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις-εμπειρίες και είναι πρόθυμα να βοηθήσουν στην σωστή και επιτυχημένη λειτουργία της. Για την επίτευξη αυτής της συνθήκης, πρέπει τα στελέχη να νιώθουν ικανοποιημένα από την εργασία τους. Προκύπτει, λοιπόν η αναγκαιότητα της διευκρίνησης των κινήτρων που

12 12 οδηγούν ενήλικες να εργαστούν τα καλοκαίρια σε κατασκηνώσεις ως στελέχη, αντικείμενο το οποίο αποτελεί και τον σκοπό της παρούσας έρευνας. Η έρευνα παράλληλα με το βασικό σκοπό διερευνά τις τυχόν διαφορές ανάλογα με: α) το φύλο, β) την ηλικία των στελεχών, γ) την θέση ευθύνης που κατείχαν στην κατασκήνωση και δ) την εμπειρία τους (χρόνια ως στελέχη). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 80 ενήλικες (Ν=80) που εργάζονταν ως στελέχη σε παιδική καλοκαιρινή κατασκήνωση, ηλικίας άνω των 18 ετών (Μ.Ο.: 26±7.15 ετών). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου (συντελεστής Α: , r=0.72) το οποίο δημιουργήθηκε έπειτα από την ανασκόπηση της σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Για την μετάφραση ακολουθήθηκε η διαδικασία της διπλής μετάφρασης. Έπειτα από τη πιλοτική έρευνα το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 20 ερωτήσεις που χωρίζονταν σε 4 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα και σε 4 δέσμες των 4 ερωτήσεων που εξέταζαν τους παράγοντες της έρευνας, (1) Κατασκηνωτική εμπειρία, (2) Προσωπική βελτίωση, (3) Κοινωνικοποίηση και (4) Ενασχόληση με τους κατασκηνωτές. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου περιλάμβανε: α) μια αρχική ποσοτική ανάλυση για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά, β) t-test και ANOVA, χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο του κάθε παράγοντα για τις διαφοροποιήσεις του δείγματος. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι: α) οι κυριότεροι παράγοντες κινήτρων είναι η Κοινωνικοποίηση και η Ενασχόληση με κατασκηνωτές, β) οι άνδρες συμπεριλαμβάνουν στα κίνητρα τους τον παράγοντα της Προσωπικής βελτίωσης ενώ οι γυναίκες της Κατασκηνωτικής εμπειρίας, γ) υπάρχουν διαφορές στα κίνητρα των στελεχών ανάλογα με την ηλικία τους, με τον παράγοντα της Κοινωνικοποίησης όμως να κατέχει κυρίαρχη θέση σε κάθε ηλικιακή ομάδα, δ) υπάρχουν διαφορές στα κίνητρα ανάλογα τη θέση ευθύνης, με τους ομαδάρχες και τους κοινοτάρχες να έχουν ως κύριο κίνητρο αυτόν της Κοινωνικοποίησης, ενώ τα ειδικά στελέχη τον παράγοντα της Ενασχόλησης με κατασκηνωτές και ε) δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα κίνητρα των στελεχών ανάλογα με την εμπειρία τους. Οι πληροφορίες της παρούσας έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους των κατασκηνώσεων να προβούν στη καθιέρωση συνθηκών ικανοποίησης των κινήτρων των στελεχών τους, ώστε να αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους. Λέξεις κλειδιά: κατασκήνωση, στελέχωση 2. ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεθενίτης Σ., Δάγκαλης Χ., Παπακωνσταντίνου Ν. CAMPERS EXPECTATIONS AND THE DEGREE OF ACHIEVEMENT DURING THE CAMPING PERIOD S. Methenitis, Ch. Dagalis, N. Papakonstantinou Οι υπεύθυνοι και τα στελέχη κάθε κατασκήνωσης προκείμενου να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους οφείλουν να γνωρίζουν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των κατασκηνωτών τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι προσδοκίες που έχουν οι κατασκηνωτές στην αρχή της κατασκηνωτικής περιόδου και να διαπιστωθεί ο βαθμός εκπλήρωσης τους στο τέλος. Η έρευνα παράλληλα με το βασικό σκοπό αποσκοπούσε στη διαπίστωση διαφορών ανάλογα με: α) το φύλο, β) την ηλικία, γ) την κατασκηνωτική εμπειρία τους (χρόνια σε κατασκηνώσεις) και δ) τον τόπο κατοικίας τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 253 κατασκηνωτές (Ν=253), ηλικίας από 10 έως 15 χρονών (Μ.Ο.: 12.3 ± 1.7 έτη) που συμμετείχαν σε παιδική καλοκαιρινή κατασκήνωση. Στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η διαδικασία του prepost test, με δύο ανώνυμα ερωτηματολόγια βασισμένα σε σχετικό ερωτηματολόγιο των Αλεξανδρή και Κουθούρη (2004), στο οποίο έγινε μείωση των παραγόντων που εξέταζε και αλλαγές στη διατύπωση. Από την πιλοτική έρευνα για την δοκιμή του ερωτηματολογίου, επιλέχτηκαν τελικά 20 ερωτήσεις κλειστού τύπου που χωρίζονταν σε 4 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα και σε 4 δέσμες των 4 ερωτήσεων που εξέταζαν τους παράγοντες της έρευνας, (1) Κατασκηνωτική εμπειρία, (2) Κοινωνικοποίηση, (3) Συμμετοχή σε δραστηριότητες και (4) Ανεξαρτησία. Οι απαντήσεις δοθήκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου περιλάμβανε μια αρχική ποσοτική ανάλυση για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά, και t-test χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο του κάθε παράγοντα για τις διαφοροποιήσεις του δείγματος που εξέταζε η παρούσα έρευνα. Ο συντελεστής Α κυμαινόταν από και στα 2 ερωτηματολόγια. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι: α) οι παράγοντες της Κατασκηνωτικής εμπειρίας και της Κοινωνικοποίησης είναι οι κύριες προσδοκίες των κατασκηνωτών, β) οι κύριες προσδοκίες των αγοριών είναι η Κατασκηνωτική εμπειρία και η Συμμετοχή σε

13 13 δραστηριότητες, ενώ των κοριτσιών η Κοινωνικοποίηση και η Ανεξαρτησία, γ), υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις προσδοκίες των κατασκηνωτών ανάλογα με την ηλικία τους δ), δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις προσδοκίες ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής σε κατασκηνώσεις ε) Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους κατασκηνωτές από μεγάλες αστικές περιοχές και σε αυτούς από επαρχία σε όλους τους επιμέρους παράγοντες των προσδοκιών και στ) ο βαθμός εκπλήρωσης των προσδοκιών που προσφέρει η σημερινή παιδική καλοκαιρινή κατασκήνωση κρίνεται αρκετά υψηλός. Η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τους υπεύθυνους των κατασκηνώσεων ώστε να προβούν στον ανάλογο σχεδιασμό και στην καθιέρωση συνθηκών ικανοποίησης των προσδοκιών των κατασκηνωτών τους. Λέξεις κλειδιά: κατασκήνωση, επιθυμίες, ικανοποίηση 12. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Παπακωνσταντίνου Δ., Μεθενίτης Σ., Παπακωνσταντίνου Ν. MOTIVES AND INFLUENCES OF PARTICIPATORS IN EVENT SPORT TOURISM D. Papakonstantinou, S. Methenitis, N. Papakonstantinou Η αύξηση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικού τουρισμού, που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των εταιρειών εναλλακτικού τουρισμού αλλά και των διοργανωτών ενός αθλητικού γεγονότος, για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι διοικήσεις των εταιριών αλλά και οι διοργανωτές να γνωρίζουν τα κίνητρα που οδηγούν τους τουρίστες σε μια τέτοια δραστηριότητα αλλά και τις επιρροές που έχουν στην ανάπτυξη (οικονομική και πολιτιστική) των περιοχών που επισκέπτονται. Σκοπός της παρούσης βιβλιογραφικής έρευνας ήταν να συγκεντρωθούν και να εξεταστούν τα κίνητρα αυτών των τουριστών, καθώς και να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες επιρροές τους στην τοπική κοινωνία. Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια ποικιλία κινήτρων που ωθεί τους τουρίστες στο να πραγματοποιήσουν το ταξίδι. Τα κυριότερα κίνητρα είναι: α) η αφοσίωση τους στην ομάδα ή στον αθλητή, β) η πόλη ή η χώρα που φιλοξενεί τον αγώνα, γ) το επίπεδο μόρφωσής τους, δ) η περιέργεια των τουριστών να γνωρίσουν μια άλλη κουλτούρα και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, και τέλος ε) το είδος της αθλητικής διοργάνωσης. Παράλληλα μέσα από την ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι αυτού του είδους οι τουρίστες επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους τις περιοχές που επισκέπτονται, ανάλογα με το είδος της αθλητικής διοργάνωσης. Οι κυριότερες θετικές επιρροές είναι: α) ο εκσυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς, β) το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων για να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες των πελατών-τουριστών με προϊόντα και υπηρεσίες, γ) η κατασκευή νέων αθλητικών χώρων, δ) η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που φιλοξενεί τους αγώνες και τέλος ε) η πολιτιστική ανάπτυξη τους. Από την άλλη όμως μπορεί να προκύψουν και κάποια αρνητικά αποτελέσματα όπως: α) μόλυνση, β) κυκλοφοριακή συμφόρηση και τέλος γ) αύξηση της εγκληματικότητας. Η αξιοποίηση των πληροφοριών της παρούσας έρευνας, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τις διοικήσεις των διοργανωτών και των εταιριών εναλλακτικού τουρισμού ώστε: α) να προβούν στον ανάλογο σχεδιασμό και στην καθιέρωση συνθηκών ικανοποίησης των κινήτρων των τουριστών τους, με σκοπό την μεγαλύτερη προσέλευση τους κατά την διάρκεια της διοργάνωσης και β) να γνωρίζουν τις επιρροές που θα δεχτεί η τοπική κοινωνία από μια τέτοια διοργάνωση, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την μετρίαση των αρνητικών αποτελεσμάτων. Λέξεις κλειδιά: αθλητισμός, προσδοκίες, συνέπειες 64. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ "ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ" ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Γρηγοριάδης Π.

14 14 THE PROFILE OF KEY PERSONNEL IN CHILDREN S CAMP PREFECTURE OF SERRES AND THEIR SUGGESTIONS IN ORDER TO ENHANCE LIVING CONDITIONS P. Grigoriadis Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των στελεχών της κατασκήνωσης και να καταγραφούν τις προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών. Η πληροφορίες συλλέχτηκαν μέσω σχετικού ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Το δείγμα αποτέλεσαν 22 στελέχη, όλα κορίτσια, της Β κατασκηνωτικής περιόδου το καλοκαίρι του Οι ειδικότητες των στελεχών ήταν: ομαδάρχισσες, ψυχαγωγοί, επιμελήτριες, χειροτέχνησες, γυμνάστριες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 45% των στελεχών είναι τελειόφοιτοι λυκείου και το επίσης 45% είναι φοιτητές ή απόφοιτοι ΑΕΙ ΑΤΕΙ. Το 83,4 διαμένει μόνιμα στην πόλη, το 36,4% των πατεράδων είναι ιδ. υπάλληλοι και το 31,8 ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ το 50% των μητέρων ασχολούνται με οικιακά και το 22,7 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το 23% έχει πάει και σε άλλη κατασκήνωση ως στέλεχος και το 77,3% δηλώνει πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την διατροφή. Σχεδόν το σύνολο των στελεχών επιθυμούν μονοήμερη εκδρομή για μπάνιο στην θάλασσα και να ξανάρθουν και του χρόνου και πάλι στην κατασκήνωση. Προτάσεις: Ημερήσια εκδρομή για μπάνιο στην θάλασσα και σε διάφορα αξιοθέατα του νομού Σερρών, αυστηρή επιλογή στελεχών, περισσότερη καθαριότητα και ασφάλεια, περισσότερες δραστηριότητες για τα παιδιά, δημιουργία νέων χώρων για παιχνίδι και άθληση των παιδιών. Λέξεις κλειδιά: οργάνωση, μέθοδος, προγραμματισμός 65. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θαμνόπουλος Ι., Γκανάτσιος Γ. PARTICIPATION MOTIVES IN SPORT AND LEISURE PROGRAMS OF EVOSMOS MUNICIPALITY I. Thamnopoulos, G. Ganatsios Ένα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες είναι η έλλειψη φυσικής κίνησης και τα επακόλουθα της στην υγεία των ανθρώπων. Οι οργανωμένες μορφές άθλησης που παρέχουν τα προγράμματα αθλητισμού και αναψυχής των δήμων, αποτελούν μία μορφή λύσης στο πρόβλημα, ενώ πολύ σημαντικός παράγοντας είναι τα κίνητρα συμμετοχής στα προγράμματα αυτά. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποσαφηνίσει τα κίνητρα των συμμετεχόντων, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή κατάρτιση και το σχεδιασμό των προγραμμάτων συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των δημοτών σε προγράμματα άθλησης και αναψυχής. Η παρούσα έρευνα έγινε σε συμμετέχοντες σε προγράμματα άσκησης και αναψυχής του δήμου Ευόσμου, ο οποίος είναι ο πρώτος δήμος πανελλαδικά σε αριθμό τμημάτων, προγραμμάτων και επιδοτήσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το κύριο εργαλείο της έρευνας ήταν ερωτηματολόγιο που βασίστηκε πάνω σε προηγούμενη μελέτη που έγινε στο Νότιγχαμ της Αγγλίας από τους Trembath, Szabo και Baxter και διαμορφώθηκε με βάση το σκοπό και τους στόχους της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε διάφορα τμήματα και προγράμματα σε συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 138 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (από το σύνολο των 300 που μοιράστηκαν). Σε έρευνες που έχουν γίνει στο χώρο άθλησης και αναψυχής, τα πλέον συνηθισμένα κίνητρα για συστηματική άσκηση έχουν να κάνουν με την υγεία, την εμφάνιση και τη φυσική κατάσταση καθώς και με κοινωνικούς λόγους. Στην παρούσα έρευνα, Παραγοντική Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών αποκάλυψε οκτώ (8) παράγοντες που σχετίζονταν με την απόφαση για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα και έδειχναν προσανατολισμό : α) στο εγώ, β) στην ομάδα γ) στις δεξιότητες, δ) στη δράση, ε) στην άσκηση, στ) στην απασχόληση, ζ) στην παρέα και η) στην εγκατάσταση και τους εκπαιδευτές. Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης που ακολούθησε, έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ανάμεσα σε ανηλίκους και ενηλίκους αλλά και ανάμεσα σε παλιούς και νέους σχετικά με τα κίνητρα που αφορούν τη συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα Αναλυτικότερα οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη βάση στον προσανατολισμό στις δεξιότητες, τη δράση και την παρέα, οι νεότερες ηλικίες 6-9 και έχουν μεγαλύτερη κλίση στον προσανατολισμό στο εγώ, στις δεξιότητες, την ομάδα, την απασχόληση, την παρέα και στην εγκατάσταση και τους εκπαιδευτές, σε

15 15 σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ οι συμμετέχοντες για δεύτερη χρονιά εμφανίζουν μεγαλύτερη κλίση στον προσανατολισμό στην ομάδα σε σχέση με τους νέους (πρώτη χρονιά συμμετοχής) και τους μακροχρόνια ασκούμενους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φυσική κίνηση, προσανατολισμός στο εγώ, ομάδα, δεξιότητες, ασκούμενος. Λέξεις κλειδιά: φυσική κίνηση, προσανατολισμός στο εγώ, ομάδα, δεξιότητες, υγεία, ασκούμενος 77. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Παπαγεωργίου Π., Μαυρομάτης Γ., Κώστα Γ. CHARACTERISTICS OF INJURIES WHICH ARE CAUSED IN CREEK SUMMER CAMPS P. Papageorgiou, G. Mavromatis, G. Kosta Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η περιγραφή των τραυματισμών που προκαλούνται στις κατασκηνώσεις, ο υπολογισμός του ρυθμού πρόκλησης και ο προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την πρόκληση τους. Στην έρευνα συμμετείχαν οκτώ (n=8) κατασκηνώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Για την καταγραφή και διερεύνηση των τραυματισμών (συνέπεια ατυχήματος) που προκαλούνται στις ελληνικές κατασκηνώσεις χρησιμοποιήθηκε η φόρμα καταγραφής τραυματισμών και συμβάντων Student Injury and Incident Report for use in Swedish Schools (SIIR), την οποία συμπλήρωναν οι γιατροί σε συνεργασία με τους αρχηγούς των κατασκηνώσεων. Η συγκεκριμένη φόρμα καταγραφής έχει χρησιμοποιηθεί στο σχολικό περιβάλλον γι' αυτό και προσαρμόστηκε έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον των κατασκηνώσεων. Σύμφωνα με την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε συνολικά προκλήθηκαν 726 τραυματισμοί. Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν σε παιδιά ηλικίας ετών (57%), στους προαύλιους χώρους των κατασκηνώσεων (18.5%) κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών (45.9%). Οι περισσότεροι τραυματισμοί αντιμετωπίστηκαν από τους γιατρούς των κατασκηνώσεων (85%). Από το σύνολο των τραυματισμών που προκλήθηκαν στους χώρους των κατασκηνώσεων, μόνο το 13.5% χρειάστηκε νοσοκομειακή αντιμετώπιση, ενώ από αυτό το 7.3% των παιδιών επέστρεψε πίσω στην κατασκήνωση. Τα κάτω άκρα τραυματίστηκαν συχνότερα και τα κοψίματα/πληγές αποτέλεσαν την πιο συχνή διάγνωση. Οι σημαντικότεροι μηχανισμοί πρόκλησης τραυματισμών ήταν η πτώση και το γλίστρημα. Η συλλογή πληροφοριών μέσω ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να συμβάλει στην καταγραφή της συχνότητας και των κύριων χαρακτηριστικών των τραυματισμών, καθώς επίσης και στον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην πρόκληση τους. Δημιουργώντας ένα τέτοιου είδους σύστημα επίβλεψης, οι χώροι των κατασκηνώσεων θα γίνουν ασφαλέστεροι και τα παιδιά που θα τις επισκέπτονται θα αποκομίζουν λιγότερο συχνά την εμπειρία ενός αρνητικού συμβάντος, όπως αυτό του τραυματισμού. Λέξεις κλειδιά: τραυματισμοί, παιδιά, κατασκηνώσεις 80. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τερζόγλου Μ., Μπαλάσκα Π., Δημητρακοπούλου Ε. SERVICE QUALITY ASSESSMENT IN SPORTS FACILITIES OF THESSALONIKI M. Terzoglou, P. Mpalaska, E. Dimitrakopoulou Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών προσδιορίζεται από την αίσθηση του πελάτη για την υπηρεσία που παρασχέθηκε (Berry, Parasuraman, & Zeithaml, 1988). Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικά γυμναστήρια του Ν. Θεσσαλονίκης, ως προς α) τις δημογραφικές διαφορές, β)τη συχνότητα συμμετοχής, και γ) τη πρόβλεψη της πρόθεσης για διατήρηση της συμμετοχής. Το δείγμα αποτέλεσαν 250 άτομα (Ν=250) και των δύο φύλων, με μέσο όρο ηλικίας 24 έτη, πελάτες 4 ιδιωτικών γυμναστηρίων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το θεωρητικό μοντέλο που εφαρμόσθηκε για την μελέτη της ποιότητας υπηρεσιών ήταν το SERVQUAL model, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Alexandris και τους συνεργάτες του (2004). Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από 5 βασικές διαστάσεις, οι οποίες ήταν:

16 16 1)Χειροπιαστό (5 ερωτήσεις), 2)Προσωπικό (6 ερωτήσεις), 3)Υπευθυνότητα (4 ερωτήσεις), 4)Αξιοπιστία (4 ερωτήσεις), 5)Προσδοκώμενο αποτέλεσμα (6 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=Δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες μου, 7=Ξεπέρασε τις προσδοκίες μου). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν: α) καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά β). Mεταξύ των 5 διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών και της συχνότητας άσκησης, στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και στις 5 διαστάσεις: <Χειροπιαστό> (F=9.870, p<.05), <Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα> (F=9.225, p<.05), <Αξιοπιστία> (F=8.059, p<.05), <Υπευθυνότητα> (F=4.406, p<.05), <Προσωπικό> (F=4.362, p<.05)}.η Post Hoc ανάλυση υποστήριξε την σχέση σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας και στην συχνότητα συμμετοχής, και γ) στην ανάλυση παλινδρόμησης στατιστικά σημαντική συνεισφορά, στην πρόβλεψη της πρόθεσης για την διατήρηση της συμμετοχής, προσέφεραν δύο παράγοντες, της <Αξιοπιστίας> και του <Προσδοκώμενου Αποτελέσματος>(Beta. 267, t=2,892). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι η επαγγελματική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών των ιδιωτικών γυμναστηρίων. Τα άτομα διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάστασης εκτιμούν το ίδιο την παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών. Ωστόσο, φαίνεται η συχνότητα άσκησης να σχετίζεται άμεσα με την εκτίμηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Στα άτομα που η άσκηση είναι βίωμα και μέρος της καθημερινότητας τους, η ποιότητα των παρασχόμενων υπηρεσιών είναι καταλυτικός παράγοντας, άρα καλύτερη ποιότητα συνεπάγεται και περισσότεροι συνειδητοποιημένοι πελάτες Στην πρόβλεψη της πρόθεσης του πελάτη για την συνέχιση της άσκησης (συνεπώς και της παραμονής του στο γυμναστήριο) βρέθηκε ότι συνεισφέρουν σημαντικά οι διαστάσεις της <Αξιοπιστίας> και του <Προσδοκώμενου αποτελέσματος>. Οι πελάτες επιθυμούν η υπηρεσία που τους διαφημίζεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς και το πρόγραμμα να τηρείται καθημερινά, εξίσου σημαντικό γι αυτούς είναι και η εκπλήρωση των στόχων που είχαν. Λέξεις κλειδιά: servqual model 91. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Μπαλάσκα Π., Αλεξανδρής Κ., Κουθούρης Χ., Καραγιαννίδης Ε. THE TRANSTHEORETICAL MODEL IN PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION P. Balaska, K. Alexandris, C. Kouthouris, E. Karagiannides Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ενηλίκων σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής ενός δημοτικού αθλητικού οργανισμού, μέσα από το πλαίσιο του Διαθεωρητικού μοντέλου. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 γονείς, τα παιδιά των οποίων συμμετείχαν σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής (59% άνδρες, 41% γυναίκες). Για την διερεύνηση της συμπεριφοράς εφαρμόστηκε η θεωρία του Διαθεωρητικού Μοντέλου (Prochaska & DiClemente, 1982) και έγινε χρήση δύο ερωτηματολογίων α) των Σταδίων αλλαγής: (SCI: Marcus et al., 1992d) και β) των Διαδικασιών αλλαγής: (PCQ: Marcus et al., 1992c). Τα ερωτηματολόγια εφαρμόσθηκαν σε πολλές έρευνες όπου υποστηρίχθηκε η εγκυρότητα και η εσωτερική συνοχή τους. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων ως προς την συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής καθώς και η πρόβλεψη της πρόθεσης τους για έναρξη ή διατήρηση της συμμετοχής. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα στάδια αλλαγής του μοντέλου και έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των διαστάσεων της διαδικασίας αλλαγής και όλων των σταδίων αλλαγής της συμπεριφοράς (p<.001). Επίσης, η ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της συμμετοχής έδειξε στατιστικά σημαντική συνεισφορά σε τρεις διαστάσεις <Αντικατάσταση> (t=4.514, p<.001), <Διαχείριση ενίσχυσης> (t=3.381, p<.001) και <Ανταμοιβή-Έλεγχος Κινήτρου> (t=2.072, p<.05). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων δεν συμμετείχαν σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής (66,4%) και δεν είχαν πρόθεση να αλλάξουν την συμπεριφορά τους ως προς την συμμετοχή. Οι θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων θα συζητηθούν. Λέξεις κλειδιά: διαθεωρητικό μοντέλο, συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής

17 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Αγγελάκης Μ., Λαγωνικάκη Δ., Παριωτάκης Π. FROM THE HANDING IN ARCTIC TO THE SYNCHRONY HISTORY OF CANOE KAYAK M. Aggelakis, D. Lagonikaki, P. Pariotakis Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας προκειμένου να αναδείξουμε μέσα από μια ιστορική αναδρομή την εξέλιξη του Κανόε Καγιάκ. Ο εμπνευστής του καγιάκ Johm Mc Gregor αντλώντας πληροφορίες από τούς Εσκιμώους που κυνηγούσαν με τα καγιάκ στην αρκτική και τους ινδιάνους που πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους με τα κανο στα ποταμιά και τις λίμνες κατασκευασε ένα καγιακ rob roy ξεκινώντας ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι τις εκβολές του Τάμεση και το Λονδίνο. Συνεχίζοντας, πέρασε στην Γαλλία όπου ακολουθώντας τα μεγαλύτερα ποτάμια έφτασε στο Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Έγινε ο εμπνευστής του, στην μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξη των αθλημάτων του κανόε καγιάκ, που συναντάμε σήμερα στους συγχρόνους ολυμπιακούς αγώνες (Κανόε Καγιάκ Σπρίντ Κανόε Καγιάκ Σλολομ )αλλά και στις άλλες μορφές του, όπως το εκδρομικό καγιάκ, το καγιάκ πόλο, το rafting, το καγιάκ αγρίων νερών κ.τ.λ.. Τα αθλήματα του κανόε καγιάκ κάθε μέρα που περνάει εξελίσσονται και αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σε αυτό βοήθησε παρά πολύ και εξέλιξη της τεχνολογίας στο τομέα των κατασκευών. Από τα ξύλινα κανό φτάσαμε σήμερα να κατασκευάζονται σκάφη από ανθρακονήματα και αλλά υλικά υψηλής αντοχής. Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και την λεπτομερή ανάλυση των μορφών αυτού του εντυπωσιακού αθλήματος ξεδιπλώνεται οι ιστορία του από το 1800 μέχρι και σήμερα. Λέξεις κλειδιά: Johm Mc Gregor -εμπνευστής-ολυμπιακούς αγώνες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων

Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων: Λειτουργική Δομή Κατασκήνωσης Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Mελέτη μάρκετινγκ για επιλογή πελατών της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων "ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ »

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ » ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 01-013» Οκτώβριος Δεκέμβριος 013 Ιανουάριος, 014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 07/09/2003

Θεσσαλονίκη, 07/09/2003 Θεσσαλονίκη, 07/09/2003 Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς Κ ι ν η τ ι κ ή ς Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς - Α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν & Κ ι ν η τ ι κ ώ ν Δ ι α τ α ρ α χ ώ ν ΤΗΛ.: 210-7276021,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα