Διαχείριση Έργων. Ενότητα 3: Διαχείριση εύρους έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, μέθοδος CPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Έργων. Ενότητα 3: Διαχείριση εύρους έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, μέθοδος CPM"

Transcript

1 Διαχείριση Έργων Ενότητα 3: Διαχείριση εύρους έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, μέθοδος CPM Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

2 Διαχείριση εύρους Έργου Υποενότητα 1

3 Σκοποί 1 ης υποενότητας 1. Να μάθουν οι φοιτητές τον ορισμό εύρους έργου 2. Να κατανοήσουν τη διαδικασία επικύρωσης και αποδοχής του ολοκληρωμένου εύρους έργου 3. Να κατανοήσουν σε βάθος τη διαχείριση της διεργασίας ελέγχου αλλαγών στο εύρος έργου 3

4 Περιεχόμενα 1 ης υποενότητας Ορισμός εύρους έργου Επικύρωση εύρους έργου Έλεγχος αλλαγών εύρους έργου 4

5 Διαχείριση εύρους Έργου (1/4) Περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των παραδοτέων 5

6 Διαχείριση εύρους Έργου (2/4) Διαχείριση εύρους έργου (scope of work) Ορισμός εύρους έργου Επικύρωση εύρους έργου Έλεγχος εύρους έργου 6

7 Διαχείριση εύρους Έργου (3/4) Το εύρος του έργου πρέπει να εξετάζεται μετά την οριστικοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, αλλά πριν από την εφαρμογή της μεθόδου CPM και την κατασκευή του διαγράμματος Gannt Το εύρος του έργου και η λίστα δραστηριοτήτων πρέπει να οριστικοποιούνται προτού καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμά τους 7

8 Διαχείριση εύρους Έργου (4/4) APM BoK 5ed: «Η διεργασία με την οποία αναγνωρίζονται και καθορίζονται τα παραδοτέα και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την παραγωγή τους» 8

9 Ορισμός εύρους Έργου (1/10) Διεργασία ανάπτυξης μιας αναλυτικής περιγραφής του έργου Προσδιορίζει το περιεχόμενο του έργου και την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα λύσει τα προβλήματα του πελάτη και θα ανταπεξέλθει στις ανάγκες ή τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν 9

10 Ορισμός εύρους Έργου (2/10) Χρησιμοποιεί αποτελέσματα από άλλα έγγραφα: Καταστατικό έργου Μελέτη σκοπιμότητας WBS 10

11 Ορισμός εύρους Έργου (3/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Ενδιαφερόμενα μέρη Προσδιορίζει τα όρια του έργου και επιβεβαιώνει την κοινή κατανόηση του εύρους του έργου από τα ενδιαφερόμενα μέρη 11

12 Ορισμός εύρους Έργου (4/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Συμβόλαιο Αποτελεί τη βάση του συμβολαίου μεταξύ του πελάτη και του εργολάβου, αναγνωρίζοντας τους στόχους του έργου (την επίτευξη των καθορισμένων ωφελειών και των καθορισμένων παραδοτέων) 12

13 Ορισμός εύρους Έργου (5/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Μέθοδος κατασκευής Μελέτη του τρόπου κατασκευής του έργου και επιβεβαίωση του αν η κατασκευή του έργου είναι εφικτή και σκόπιμη 13

14 Ορισμός εύρους Έργου (6/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Διαμόρφωση Μελετά τον τρόπο εκτέλεσης του έργου στις λειτουργικές συνθήκες του, επαληθεύοντας αν το έργο πληροί τις απαιτούμενες λειτουργικές συνθήκες 14

15 Ορισμός εύρους Έργου (7/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Έλεγχος αλλαγών στο εύρος έργου Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών στο εύρος του έργου περιορίζει τις πιθανότητες ανεξέλεγκτου ερπυσμού εύρους 15

16 Ορισμός εύρους Έργου (8/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Επικύρωση Κριτήρια έγκρισης με τα οποία ο πελάτης θα αποδεχτεί τις τελικές λύσεις 16

17 Ορισμός εύρους Έργου (9/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Εκτίμηση Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο WBS για την ανάλυση του εύρους έργου σε πακέτα εργασιών μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ακρίβειας των εκτιμήσεων 17

18 Ορισμός εύρους έργου (10/10) Αποτελεί εισροή στα παρακάτω: Οργανωτική δομή Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο WBS για την ανάλυση του εύρους έργου σε πακέτα εργασιών έχουμε τη δυνατότητα να αναθέσουμε την ευθύνη σε κάθε πακέτο εργασιών 18

19 Επικύρωση εύρους Έργου Η διεργασία μέσω της οποίας ο πελάτης και τα ενδιαφερόμενα μέρη αποδέχονται επίσημα τα τελικά παραδοτέα του έργου Η επικύρωση ασχολείται με την αποδοχή του γεγονότος ότι τα παραδοτέα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν 19

20 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (1/9) Καταγραφή, παρακολούθηση αποτίμηση και έγκριση των αλλαγών προτού οι αλλαγές να ενσωματωθούν στο σχέδιο διαχείρισης έργου Διασφάλιση ότι το σχέδιο διαχείρισης έργου θα απεικονίζει πάντοτε την τρέχουσα κατάσταση του έργου και θα περιορίζει τις ανεξέλεγκτες αλλαγές στο εύρος έργου 20

21 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (2/9) Διαχείριση διαμόρφωσης Διασφαλίζει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι απαραίτητες, κατάλληλες και εφικτές και ότι διατηρείται η ακεραιότητα του λειτουργικού συστήματος του έργου 21

22 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (3/9) 1. Διαχείριση διαμόρφωσης Το σύστημα διαχείρισης διαμόρφωσης περιλαμβάνει τα εξής: 1. Διεργασία (βήματα αλλαγών στα επίσημα έγγραφα) 2. Εξουσία (διορισμένοι ειδικοί για αλλαγές) 3. Επικοινωνία (διανομή τρέχουσας περιγραφής) 4. Έλεγχος εγγράφων (ποιος να λαμβάνει τι) 5. Ανιχνευσιμότητα (προηγούμενες διαμορφώσεις) 6. Παρακολούθηση (αλλαγών σε σχέση με το σχέδιο βάσης αναφοράς) 7. Ταχεία εκτέλεση (σύστημα για άμεσες εγκρίσεις αλλαγών) 22

23 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (4/9) Έναρξη αλλαγών στο εύρος έργου Έκθεση μη συμμόρφωσης Παράγεται από έλεγχο ποιότητας Συμβιβασμός Αποδοχή χωρίς να τηρεί τις προδιαγραφές σχεδίασης Αιτήματα για αλλαγές Να εγκρίνει ο πελάτης μια αλλαγή στα σχέδια βάσης αναφοράς του εύρους έργου 23

24 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (5/9) 3. Γραφείο έργου (Project Office PO) Το ιδανικό σημείο διαχείρισης της διεργασίας ελέγχου αλλαγών στο εύρος έργου από τα μέλη της ομάδας έργου Κεντρικό σημείο για την επικοινωνία και την παραγωγή των εγγράφων τεκμηρίωσης του έργου Πρωτόκολλο με όλες τις εγκεκριμένες αλλαγές 24

25 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (6/9) 4. Φόρμα αιτήματος για αλλαγή Διαδοχική αρίθμηση για πιο εύκολη καταχώρηση, προγραμματισμό και έλεγχο Περιγράφει την αλλαγή στο εύρος έργου, τα σχετικά σχέδια και έγγραφα και την αιτία της αλλαγής 25

26 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (7/9) 5. Επικοινωνία έργου Έγγραφο επικοινωνίας Επιτρέπει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος που συμμετέχει στο έργο να υποβάλλει μια επίσημη πρόταση 26

27 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (8/9) 6. Έκθεση επιπτώσεων Ποσοτικοποιεί τον αντίκτυπο που θα έχει η υλοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών Περιλαμβάνει τα εξής: Ομάδα σχεδίασης Παραγωγή Προμήθειες Προγραμματισμός Κόστος 27

28 Έλεγχος αλλαγών εύρους Έργου (9/9) 6. Έκθεση επιπτώσεων (συνέχεια) Περιλαμβάνει τα εξής: Ποιότητα Κίνδυνος Διοίκηση Νομικά ζητήματα Διευθυντής έργου Πελάτης / Ανώτατος επισπεύδων έργου 28

29 Τέλος Υποενότητας 1

30 Δομή ανάλυσης εργασιών Υποενότητα 2

31 Σκοποί 2 ης ενότητας Να γνωρίσουν οι φοιτητές πως παράγεται η λίστα ελέγχου για το εύρος έργου Να μπορέσουν οι φοιτητές να αναπτύξουν τη δομής ανάλυσης εργασιών Να μάθουν οι φοιτητές τον ορισμό δομής και περιεχομένου ενός πακέτου εργασιών Να κατανοήσουν οι φοιτητές την ανάπτυξη δομής ανάλυσης κόστους προϊόντος 31

32 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Λίστες ελέγχου Μέθοδοι κατάτμησης WBS Δομή ανάλυσης προϊόντος (PBS) Δομή ανάλυσης εργασιών Πακέτα εργασιών Δομή ανάλυσης κόστους (CBS) Δομή ανάλυσης οργανισμού (OBS) Λίστα δραστηριοτήτων Σύστημα αρίθμησης Διασυνδέσεις PBS, WBS, OBS, CBS Πρότυπα δομής ανάλυσης εργασιών Παρουσίαση με λογιστικά φύλλα 32

33 Δομή ανάλυσης εργασιών (1/3) Τεχνική που χρησιμοποιείται για το χωρισμό του εύρους έργου σύνθετων έργων σε μικρότερες ομάδες εργασιών, των οποίων η διαχείριση είναι πιο εύκολη Διευκολύνει: την εκτίμηση τον προγραμματισμό την ανάθεση εργασίας σε άτομο ή τμήμα τον έλεγχο 33

34 Δομή ανάλυσης εργασιών (2/3) Έπεται του καταστατικού του έργου και της μελέτης σκοπιμότητας και προηγείται της μεθόδου CPM Καταστατικό Μελέτη σκοπιμότητας WBS CPM 34

35 Δομή ανάλυσης εργασιών (3/3) APM BoK 5ed: «ένας τρόπος με τον οποίο ένα έργο μπορεί να χωριστεί κατά επίπεδα σε διακριτές ομάδες προγραμματισμού, σχεδιασμού κόστους και ελέγχου. Το WBS είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της ιεραρχικής ανάλυσης των εργασιών που απαιτούνται για την παράδοση των προϊόντων ενός έργου. Οι κύριες κατηγορίες αναλύονται σε μικρότερες συνιστώσες. Αυτές με τη σειρά τους χωρίζονται περαιτέρω, μέχρι το χαμηλότερο απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας. Οι χαμηλότερες μονάδες του WBS είναι γενικά τα πακέτα εργασιών» 35

36 Λίστες ελέγχου Αποδοτικό εργαλείο διαχείρισης το οποίο μπορεί να μας παρέχει μια πλήρη λίστα όλων των απαραίτητων εργασιών, υλικών και πόρων PMBOK 4ed: «μια λίστα ελέγχου είναι ένα δομημένο εργαλείο το οποίο αφορά συνήθως μια συγκεκριμένη συνιστώσα και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της εκτέλεσης μιας σειράς απαραίτητων βημάτων» 36

37 Μέθοδοι κατάτμησης WBS Δομή ανάλυσης προϊόντος (PBS) Για προσδιορισμό των παραδοτέων Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS) Για ποσοτικοποίηση του έργου που απαιτείται για την παραγωγή των παραδοτέων Δομή ανάλυσης κόστους (CBS) Για προσδιορισμό των προϋπολογισμών που πρέπει να πληρωθούν για τα παραδοτέα Δομή ανάλυσης οργανισμού (OBS) Για προσδιορισμό των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή των παραδοτέων 37

38 Δομή ανάλυσης προϊόντος (PBS) (1/2) Η συνολική λίστα των παραδοτέων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων του έργου Τα παραδοτέα του είναι συνήθως ένα ουσιαστικό, καθώς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα 38

39 Δομή ανάλυσης προϊόντος (PBS) APM BoK 5ed: (2/2) «Το PBS ορίζει όλα τα προϊόντα (παραδοτέα) που θα παράγει το έργο. Το χαμηλότερο επίπεδο ενός PBS είναι ένα προϊόν (παραδοτέο)» «Το WBS ορίζει τις εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή των παραδοτέων. Το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας που συνήθως εμφανίζεται σε ένα WBS είναι ένα πακέτο εργασιών» 39

40 Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS) Ο διευθυντής έργου μπορεί να πειραματιστεί με ένα συνδυασμό κριτηρίων ανάλυσης: Τοποθεσία Σύστημα Επιστημονικός κλάδος Το χαμηλότερο επίπεδο είναι το πακέτο εργασιών, δηλαδή οι εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή των παραδοτέων 40

41 Πακέτα εργασιών (1/4) Δομή και περιεχόμενο Κυριότητα Ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε πακέτο εργασιών; Παραδοτέα Ανάλυση σε απτά παραδοτέα Εύρος έργου Τι πρέπει να γίνει και να παραχθεί Ανεξάρτητα Ανεξαρτησία που επιτρέπει ξεχωριστή διαχείριση 41

42 Πακέτα εργασιών (2/4) Δομή και περιεχόμενο Προδιαγραφές Τι πρέπει να επιτυγχάνει ένα πακέτο Περιγραφή απαιτούμενων προτύπων Απαιτήσεις ποιότητας Απαιτούμενες συνθήκες, το επίπεδο επιθεώρησης και τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού Εκτίμηση (ανθρωποώρες) Μέσο μέτρησης του περιεχομένου της εργασίας ανά πακέτο εργασιών 42

43 Πακέτα εργασιών (3/4) Δομή και περιεχόμενο Διάρκεια Ισορροπία ανάμεσα στο περιεχόμενο της εργασίας και τους διαθέσιμους πόρους Προϋπολογισμοί Χρηματικό ποσό που εκχωρείται για την ολοκλήρωση του πακέτου (π.χ ) Προμήθειες Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται 43

44 Πακέτα εργασιών (4/4) Δομή και περιεχόμενο Πόροι Μηχανήματα και άνθρωποι Εξοπλισμός/υλικά Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Παρόμοιο μέγεθος Διαχειρίσιμο μέγεθος (20-80 ανθρωποώρες) Αριθμός Μοναδικός προσδιορισμός 44

45 Δομή ανάλυσης κόστους (CBS) Εκτίμηση από πάνω προς τα κάτω στο επίπεδο έργου Κοστολόγηση από κάτω προς τα πάνω στο επίπεδο παραδοτέων και πακέτων εργασιών Η ακρίβεια της εκτίμησης αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνεται το επίπεδο λεπτομέρειας των πακέτων εργασιών 45

46 Δομή ανάλυσης οργανισμού (ΟBS) Συσχετίζει με σαφήνεια τα πακέτα εργασιών με το τμήμα ή το άτομο που είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση της εργασίας Πίνακας ανάθεσης ευθυνών Εργαλείο σύνδεσης πακέτων εργασίας με τα υπεύθυνα μέρη 46

47 Λίστα δραστηριοτήτων Τα πακέτα εργασιών μπορούν να χωριστούν περαιτέρω σε μια λίστα δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες δημιουργούν μία λίστα εργασιών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το πακέτο εργασιών 47

48 Σύστημα αρίθμησης Προσδιορισμός με μοναδικό τρόπο όλων των στοιχείων των εργασιών χρησιμοποιώντας έναν αριθμό ή ένα κωδικό 48

49 Τρόποι παρουσίασης του WBS 1. Γραφική αναπαράσταση με ορθογώνια Οπτική αναπαράσταση Ιεραρχική δομή 2. Δομημένη λίστα μέσα σε ένα υπολογιστικό φύλλο Προϋπολογισμός Ανθρωποώρες Υλικά Εξοπλισμός Ευθύνη Ποιότητα Κίνδυνος Επικοινωνία Τίτλος Ενότητας 49

50 Τέλος Υποενότητας 2

51 Διαχείριση χρόνου Υποενότητα 3

52 Σκοποί 3 ης ενότητας Να μάθουν οι φοιτητές να αναπτύσσουν λίστα δραστηριοτήτων Να γνωρίσουν οι φοιτητές τον ορισμό μιας δραστηριότητας Να μπορούν να υπολογίσουν οι φοιτητές το επίπεδο προσπάθειας μιας δραστηριότητας Να μάθουν οι φοιτητές να εκτιμούν τη διάρκεια μιας δραστηριότητας 52

53 Περιεχόμενα 3 ης ενότητας Δομή ανάλυση εργασιών / λίστα δραστηριοτήτων Ορισμός δραστηριότητας Ορισμός γεγονότος Διάρκεια δραστηριότητας 53

54 Τεχνική διαχείρισης χρόνου Έπεται της δομής ανάλυσης εργασιών και προηγείται της μεθόδου CPM WBS Τεχνική διαχείρισης χρόνου CPM 54

55 Διαχείριση χρόνου Έργου PMBOK 4ed: «οι εργασίες που απαιτούνται για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου» APM BoK 5ed: «η διεργασία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής διάρκειας του έργου και για το πότε έχουν προγραμματιστεί δραστηριότητες και γεγονότα. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των δραστηριοτήτων, των λογικών τους εξαρτήσεων και την εκτίμηση της διάρκειά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τη διαθεσιμότητα των πόρων» 55

56 Δομή ανάλυσης εργασιών/λίστα δραστηριοτήτων Χωρισμός των πακέτων εργασιών σε δραστηριότητες που απαιτούνται για το χρονοπρογραμματισμό του έργου και τον έλεγχο του χρόνου Για κάθε πακέτο εργασίας έχουμε μια λίστα δραστηριοτήτων 56

57 Ορισμός δραστηριότητας (1/4) Οποιαδήποτε εργασία ή λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το πακέτο εργασιών ή το έργο Ένα πακέτο εργασίας μπορεί να διαχωριστεί σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες 57

58 Ορισμός δραστηριότητας (2/4) Χαρακτηριστικά Αριθμός Μοναδικός αριθμός ή κωδικός Περιγραφή Ενημερωτική και σαφής Διάκριση ανάμεσα στις δραστηριότητες Λογική Λογικές σχέσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες» Σειριακές» Παράλληλες 58

59 Ορισμός δραστηριότητας (3/4) Χαρακτηριστικά Υστέρηση Χρονικές καθυστερήσεις Διάρκεια Αν διάρκεια=0 τότε έχουμε γεγονός Ημερολόγιο Δείχνει πότε μπορεί να προγραμματιστεί η δραστηριότητα Ημερομηνίες στόχοι Έναρξης Λήξης 59

60 Ορισμός δραστηριότητας (4/4) Χαρακτηριστικά Προμήθειες Υλικών και υπηρεσιών Κατασκευή χρονοδιαγράμματος προμηθειών Απαιτήσεις πόρων Κατασκευή ιστογράμματος πόρων Έκθεση ταμειακής ροής Αν επιφέρει κόστος χρησιμοποιείται για την ταμειακή ροή του έργου Καμπύλη S Πόρων ή κόστους 60

61 Κουτί δραστηριοτήτων Τρόπος παρουσίασης δραστηριοτήτων Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε δραστηριότητα 1. Αριθμός και Περιγραφή 2. Διάρκεια 3. Νωρίτερη έναρξη λήξη 4. Αργότερη έναρξη λήξη 5. Περιθώριο 61

62 Ορισμός γεγονότος Μια δραστηριότητα με μηδενική διάρκεια (ορόσημο) Πχ. Η ώρα υποβολής μιας παραγγελίας Η έναρξη του έργου Η ημερομηνία παραλαβής των υλικών Το τέλος του έργου 62

63 Πλεονεκτήματα Χρήση οροσήμων 1. Απλοποιείται ο προγραμματισμός, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε ενδιάμεσους στόχους 2. Διευκολύνεται η ανάθεση εργασιών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε μικρότερους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν 3. Απλοποιείται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της μέτρησης της προόδου 63

64 Διάρκεια δραστηριότητας (1/4) Απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της διάρκειας μιας δραστηριότητας 1. Βάση δεδομένων εκτιμήσεων Περιγράφει σε γενικές γραμμές πόσο χρεώνει η εταιρία για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της και βασίζεται εμπειρικά στην αποδοτικότητα και στην παραγωγικότητα που πέτυχε σε προηγούμενα έργα 2. Λίστα δραστηριοτήτων Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το εύρος έργου του έργου και να εκπληρωθούν οι στόχοι του 64

65 Διάρκεια δραστηριότητας (2/4) Απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της διάρκειας μιας δραστηριότητας 3. Εύρος έργου Τρόπος μέτρησης του όγκου εργασιών που πρέπει να ολοκληρώσει κάθε δραστηριότητα προκειμένου να ολοκληρωθεί Πρέπει να ποσοτικοποιηθεί μέσω ενός καταλόγου υλικών ή ενός κατάλληλου τρόπου υπολογισμού της εργασίας 65

66 Διάρκεια δραστηριότητας (3/4) Απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της διάρκειας μιας δραστηριότητας 4. Επίπεδο προσπάθειας Μετατροπή του εύρους έργου μιας δραστηριότητας σε επίπεδο προσπάθειας (ανθρωποώρες) Μπορεί να εκφραστεί σε ανθρωποώρες, ανθρωποημέρες, ανθρωποεβδομάδες ή ανθρωπομήνες, ανάλογα με το μέγεθος του έργου 66

67 Διάρκεια δραστηριότητας (4/4) Απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της διάρκειας μιας δραστηριότητας 5. Επίπεδο πόρων Ποσοτικοποιεί τον αριθμό των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση του έργου Όταν αλλάζει ο αριθμός των διαθέσιμων πόρων, προφανώς αλλάζει και η διάρκεια μιας δραστηριότητας 67

68 Τέλος Υποενότητας 3

69 Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Υποενότητα 4

70 Σκοποί 4 ης ενότητας 1. Να μάθουν οι φοιτητές σε βάθος να σχεδιάζουν το διάγραμμα ενός δικτύου 2. Να μπορούν οι φοιτητές να υπολογίζουν σωστά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων 3. Να μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν την κρίσιμη διαδρομή 70

71 Περιεχόμενα 4 ης ενότητας Διάγραμμα δικτύου Λογικές σχέσεις Σχεδίαση των λογικών σχέσεων Λογική Δραστηριοτήτων Αναφορές σε μορφή πίνακα Βήματα μεθόδου κρίσιμης διαδρομής Ευθύ πέρασμα Αντίστροφο πέρασμα Περιθώριο δραστηριότητας 71

72 Τεχνική CPM (1/3) Έπεται της WBS και της τεχνικής διαχείρισης χρόνου και προηγείται της δημιουργίας του διαγράμματος Gannt WBS Τεχνική διαχείρισης χρόνου CPM Διάγραμμα Gannt 72

73 Τεχνική CPM (2/3) PMBOK 4ed: «η τεχνική CPM ανήκει στη γνωστική περιοχή Διαχείριση χρόνου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: Ακολουθία δραστηριοτήτων Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος» 73

74 Τεχνική CPM (3/3) APM BoK 5ed: «η τεχνική CPM ανήκει στη γνωστική περιοχή Χρονοπρογραμματισμός, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: Καθορισμός της συνολικής διάρκειας του έργου Πότε προγραμματίζεται να συμβούν δραστηριότητες και γεγονότα Λογικές εξαρτήσεις» 74

75 Διάγραμμα δικτύου (1/2) Μια γραφική αναπαράσταση των δραστηριοτήτων του έργου, όπου φαίνεται η προγραμματισμένη σειρά των εργασιών 75

76 Διάγραμμα δικτύου (2/2) Για να σχεδιαστεί το διάγραμμα δικτύου θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής πληροφορίες 1. Λίστα δραστηριοτήτων 2. Διάρκεια δραστηριοτήτων 3. Ημερολόγιο εργασιών 4. Εξαρτήσεις δραστηριοτήτων (λογικές σχέσεις) 5. Ημερομηνία έναρξης 76

77 Λογικές σχέσεις Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι σχέσεων Δραστηριότητες σε σειρά Δραστηριότητες σε παραλληλία 77

78 Σχεδίαση των λογικών σχέσεων Κατεύθυνση βέλους από αριστερά στα δεξιά, ξεκινώντας από την δεξιά πλευρά ενός κουτιού δραστηριοτήτων έως την αριστερή πλευρά του επόμενου κουτιού Η δραστηριότητα που βρίσκεται στην αρχή του βέλους πρέπει να ολοκληρωθεί για να ξεκινήσει αυτή που βρίσκεται στο τέλος του βέλους Κουτί δραστηριοτήτων Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε δραστηριότητα 78

79 Λογική δραστηριοτήτων Αναπαράσταση με: 1. Πίνακα (άμεσα προηγούμενων) δραστηριοτήτων 2. Διάγραμμα δικτύου 79

80 Βήματα μεθόδου κρίσιμης διαδρομής Είσοδοι Ημερομηνία έναρξης έργου Διάρκεια Δραστηριοτήτων Λογικές σχέσεις (διάγραμμα δικτύου) Έξοδοι Νωρίτερη έναρξη (Earliest Start ES) Νωρίτερη λήξη (Earliest Finish EF) Αργότερη έναρξη (Latest Start LS) Αργότερη λήξη (Latest Finish LF) 80

81 Ευθύ πέρασμα Από την ημερομηνία έναρξης του έργου προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής του Υπολογίζει τους νωρίτερους χρόνους έναρξης και λήξης 81

82 Αντίστροφο πέρασμα Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου προς την ημερομηνία έναρξής του Υπολογίζει τους αργότερους χρόνους έναρξης και λήξης 82

83 Περιθώριο δραστηριότητας Slack time (ST) Δείχνει πόσες εργάσιμες ημέρες (εβδομάδες, κλπ.) μπορεί να καθυστερήσει μία δραστηριότητα προτού προκαλέσει τη μετατόπιση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου 83

84 Κρίσιμο μονοπάτι Όταν ST=0 η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη Το κρίσιμο μονοπάτι: είναι ένα μονοπάτι: δηλαδή ξεκινάει από τη χρονική στιγμή έναρξης και φτάνει στη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης του έργου είναι κρίσιμο: αποτελείται από τις κρίσιμες δραστηριότητες 84

85 Τέλος Υποενότητας 4

86 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 86

87 Σημειώματα

88 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0. Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: 88

89 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Γρηγόριος Μπεληγιάννης. «Διαχείριση έργων. Διαχείριση εύρους έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, μέθοδος CPM». Έκδοση: 1.0. Πάτρα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

90 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 90

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Διαχείριση Έργων Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 5: Διαχείριση Έργων υπό συνθήκες αβεβαιότητας

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 5: Διαχείριση Έργων υπό συνθήκες αβεβαιότητας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 5: Διαχείριση Έργων υπό συνθήκες αβεβαιότητας Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 10: Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 10: Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 10: Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 11: Διανύσματα (Φροντιστήριο) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.3: Μεθοδολογία εφαρμογής προγράμματος Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.3: Μεθοδολογία εφαρμογής προγράμματος Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.3: Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Υποενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Λεξικό δεδομένων, Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.4: ISO 9004:2009

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.4: ISO 9004:2009 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.4: ISO 9004:2009 Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.2: Παραδοσιακή VS νέα προσέγγιση της ΔΟΠ

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.2: Παραδοσιακή VS νέα προσέγγιση της ΔΟΠ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.2: Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 4: Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις (Φροντιστήριο) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Ενότητα 3: Ασκήσεις Bayes Περιοχές Απόφασης Διακρίνουσες Συναρτήσεις Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση)

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση) Διαχείριση Έργων Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (1ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (1ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (1ο Μέρος) 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση Λειτουργίες του βιβλίου διευθύνσεων σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου... 4 2 η Άσκηση Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.6.1: Το οργανόγραμμα της ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.6.1: Το οργανόγραμμα της ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.6.1: Το οργανόγραμμα της ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 2: Εφαρμογές Δικτυωτής Ανάλυσης (1 ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 2: Εφαρμογές Δικτυωτής Ανάλυσης (1 ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 2: Εφαρμογές Δικτυωτής Ανάλυσης (1 ο Μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 13: Διαγραμματικές τεχνικές Επαναληπτικές ασκήσεις Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 2: Αξία για τους Πελάτες

Μάρκετινγκ. Ενότητα 2: Αξία για τους Πελάτες Μάρκετινγκ Ενότητα 2: Αξία για τους Πελάτες Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 2 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 8: Μοντελοποίηση με Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 5η: Το «Προϊόν» της υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 5η: Το «Προϊόν» της υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 5η: Το «Προϊόν» της υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ISO 17025 5.9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (1) 5.9.1 Το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 4: Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 4: Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 4: Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 2: Γραμμικές συναρτήσεις (Θεωρία) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 6: Διαγράμματα Κλάσης (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 6: Διαγράμματα Κλάσης (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 6: Διαγράμματα Κλάσης (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Γραμματείας Τμήματος ΑΕΙ... 4 2 η Άσκηση ΠΣ Υπολογισμού Μισθοδοσίας... 10 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς... 13 Σημείωμα Αδειοδότησης... 14

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας Ενότητα 11: Είδη και μετασχηματισμοί πινάκων Σγάρμπας Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Είδη και μετασχηματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Επιστημονικού Συλλόγου... 4 Χρηματοδότηση... 10 Σημείωμα Αναφοράς... 11 Σημείωμα Αδειοδότησης... 12 2 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Διάγραμμα Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σε αυτή την ενότητα διατυπώνεται το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2: Ανάλυση Αγοραστικής Συμπεριφοράς Οργανισμών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 6: Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού (2 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους.

Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους. Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους. Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς

Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Μάρκετινγκ Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα #12: Περιπτώσεις Χρήσης Σταμέλος Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 6: Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Ενότητα 6: Αλγόριθμοι Τοπικής Αναζήτησης Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα # 8: Άτρακτοι και σφήνες Μ. Γρηγοριάδου Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 9: Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανικό Εμπόριο

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 9: Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανικό Εμπόριο Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 9: Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 7: Επίλυση με τη μέθοδο Simplex (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Ενότητα 8: Αναζήτηση με Αντιπαλότητα Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Ενότητα 2: Θεωρία Απόφασης του Bayes Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων καταστάσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων καταστάσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων καταστάσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 6 3 η Άσκηση... 8 4 η Άσκηση... 10 5 η Άσκηση... 12 Χρηματοδότηση... 13 Σημείωμα Αναφοράς... 14 Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 7: Διαγράμματα Καταστάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 7: Διαγράμματα Καταστάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 7: Διαγράμματα Καταστάσεων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών Ενότητα 3: Το Επίπεδο Συνδέσμου Δεδομένων Δημήτριος Τσώλης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης γυμναστηρίου... 4 2 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη... 6 3 η Άσκηση ΠΣ ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων... 8

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 9: Λύσεις παιγνίων δύο παικτών

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 9: Λύσεις παιγνίων δύο παικτών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 9: Λύσεις παιγνίων δύο παικτών Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Ενότητα 6: Προδιάθεση του καταναλωτή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 11: «Ασκήσεις 1» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 5: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Βιομηχανικού Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Ενότητα 3: Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model) Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 13 η Διάλεξη Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων... 4 2 η Άσκηση ΠΣ ταχυδρομείου... 6 3 η Άσκηση ΒΔ εταιρίας... 9 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 14: Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 6 η Άσκηση - DFS δένδρα Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος) 1 Περιεχόμενα 1η Άσκηση Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών ενός Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης... 4 2 η Άσκηση Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων Δέντρα Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων Δέντρα Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων Δέντρα Αποφάσεων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

6 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 6 η Διάλεξη Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 3 2 η Άσκηση... 4 3 η Άσκηση... 4 4 η Άσκηση... 4 5 η Άσκηση... 5 6 η Άσκηση... 5 7 η Άσκηση... 5 8 η Άσκηση... 6 Χρηματοδότηση... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 5 3 η Άσκηση... 7 4 η Άσκηση... 8 5 η Άσκηση... 10 6 η Άσκηση... 12 7 η Άσκηση... 13 Χρηματοδότηση...

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 6: Μέθοδοι ς Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Ενότητα 9: Άσκηση εμπορικής πολιτικής Παράδειγμα άσκησης εμπορικής πολιτικής Γρηγόριος Ζαρωτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 5: Επιλογή και Αγορά Αγαθών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 7: Ανάλυση Υπηρεσίας

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 7: Ανάλυση Υπηρεσίας Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 7: Ανάλυση Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 4: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΕΝΤΡΑ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 4: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΕΝΤΡΑ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 4: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΕΝΤΡΑ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 11: Θεωρία Οργάνωσης & Διοίκησης Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 7: Κοστολογική διάρθρωση Κέντρα Κόστους.

Λογιστική Κόστους Ενότητα 7: Κοστολογική διάρθρωση Κέντρα Κόστους. Λογιστική Κόστους Ενότητα 7: Κοστολογική διάρθρωση Κέντρα Κόστους. Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Φυσικής Ι

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Φυσικής Ι Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Φυσικής Ι Ενότητα: Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενοτήτων 5, 6 & 7 Όνομα Καθηγητή: Γεωργά Σταυρούλα Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Οργάνωση και Διοίκηση Εισαγωγή Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων 1o-2ο Φροντιστήριο - Εκφωνήσεις Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Ασκήσεις 1 Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Σελίδα 2 1. Σκοποί ενότητας... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Ενότητα 5: Υποδείγματα Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

4 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 4 η Διάλεξη Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 3 2 η Άσκηση... 3 3 η Άσκηση... 4 4 η Άσκηση... 5 5 η Άσκηση... 6 6 η Άσκηση... 7 Χρηματοδότηση... 8 Σημείωμα Αναφοράς... 9 Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 8: Μερίδες και ψήφοι Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Μερίδες και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 7: Η πληροφορική και ο προγραμματισμός στο εκπαιδευτικό σύστημα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 11: Μεταθέτες και ιδιότητες. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 11: Μεταθέτες και ιδιότητες. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Φυσική Ι Ενότητα 11: Μεταθέτες και ιδιότητες Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοπός ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να δοθούν ορισμένες από τις βασικές ιδιότητες του μεταθέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 4: Στρατηγικοί προσανατολισμοί Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 3η: Πρόβλεψη πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 3η: Πρόβλεψη πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 3η: Πρόβλεψη πωλήσεων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Διαχωρισμός σωματιδίων κόνεων σε κλάσματα διαφορετικού μεγέθους Κ. Αυγουστάκης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Σκοπός της ενότητας Επισκόπηση και ανάλυση των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 8: Αξιολόγηση και επιλογή αγορών στόχων από ελληνική εταιρία στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας έτοιμου γυναικείου Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 3: Κύκλος Προγραμματισμού και ελέγχου. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 3: Κύκλος Προγραμματισμού και ελέγχου. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 3: Κύκλος Προγραμματισμού και ελέγχου Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 4: Διδακτικός μετασχηματισμός βασικών εννοιών πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εργαστήριο 9 Καθηγητές: Αβούρης Νικόλαος, Παλιουράς Βασίλης, Κουκιάς Μιχαήλ, Σγάρμπας Κυριάκος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο 9: Άσκηση Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 2: Καταχωρήσεις Λογιστικών Γεγονότων κατά το Διπλογραφικό Σύστημα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα