Ασκήσεις στη δομή επιλογής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκήσεις στη δομή επιλογής"

Transcript

1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Εμφάνιση μηνυμάτων Έλεγχος περιπτώσεων 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις αριθμούς και να εμφανίζει το μεγαλύτερο και το μικρότερο από αυτούς. Αλγόριθμος Άσκηση1 Διάβασε α, β, γ Αν α < β τότε min α max β min β max α Αν γ < min τότε min γ _αν γ > max τότε max γ Εμφάνισε max, min Τέλος Άσκηση1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ, min, max ΔΙΑΒΑΣΕ α, β, γ ΑΝ α < β ΤΟΤΕ min <- α max <- β min <- β max <- α ΑΝ γ < min ΤΟΤΕ min <- γ _ΑΝ γ > max ΤΟΤΕ max <- γ ΓΡΑΨΕ max, min Διάβασε α, β, γ α < β min α max β min β max α γ < min γ > max min γ max γ Εμφάνισε max, min

2 2 Ασκήσεις στη δομή επιλογής 2. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα γράμμα Ο, Ζ, Π και να εμφανίζει αντίστοιχα τη λέξη Όνομα, Ζώο ή Πράγμα. Σε περίπτωση λάθος εισόδου (δηλαδή αν δεν δοθεί Ο ή Ζ ή Π) να εμφανίζει το μήνυμα Λάθος Τιμή. Αλγόριθμος Άσκηση2 Διάβασε x! Ελέγχουμε για μικρά! και κεφαλαία γράμματα Αν x = "o" ή x = "O" τότε Εμφάνισε "Όνομα" _αν x = "ζ" ή x = "Ζ" τότε Εμφάνισε "Ζώο" _αν x = "π" ή x = "Π" τότε Εμφάνισε "Πράγμα" Εμφάνισε "Λάθος τιμή" Τέλος Άσκηση2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: x ΔΙΑΒΑΣΕ x ΑN x = 'o' Ή x = 'O' ΤΟΤΕ Γράψε 'Όνομα' _ΑΝ x = 'ζ' Ή x = 'Ζ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ζώο' _ΑΝ x = 'π' Ή x = 'Π' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Πράγμα' ΓΡΑΨΕ 'Λάθος τιμή' Διάβασε x x = "ο" ή x = "O" x = "ζ" ή x = "Ζ" x = "π" ή x = "Π" Εμφάνισε "Όνομα" Εμφάνισε "Ζώο" Εμφάνισε "Πράγμα" Εμφάνισε "Λάθος τιμή" 3. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει δύο πραγματικές τιμές Α, Β, οι οποίες είναι τα άκρα ενός κλειστού διαστήματος [Α, Β], καθώς και μια πραγματική τιμή Χ και να εμφανίζει μήνυμα της μορφής Η τιμή ανήκει στο διάστημα ή Η τιμή δεν ανήκει στο διάστημα (στο κενό εμφανίζεται η τιμή της μεταβλητής Χ), ανάλογα με το αν η Χ ανήκει ή όχι στο διάστημα αυτό. Αλγόριθμος Άσκηση3 Διάβασε α, β, x Αν x α και x β τότε Εμφάνισε "Η τιμή", x, " ανήκει στο διάστημα" Εμφάνισε "Η τιμή", x, " δεν ανήκει στο διάστημα" Τέλος Άσκηση3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, x ΔΙΑΒΑΣΕ α, β, x ΑΝ x >= α ΚΑΙ x <= β ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Η τιμή', x, & ' ανήκει στο διάστημα' ΓΡΑΨΕ 'Η τιμή', x, & ' δεν ανήκει στο διάστημα'

3 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 3 Διάβασε α, β, x Εμφάνισε "Η τιμή ", x, " ανήκει στο διάστημα x α και x β Εμφάνισε "Η τιμή ", x, " δεν ανήκει στο διάστημα 4. Σε τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας καταγράφηκαν στις 12 το μεσημέρι οι θερμοκρασίες a, b, c. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: (i) Να διαβάζει τις θερμοκρασίες a, b, c. (ii) Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω θερμοκρασιών. (iii) Να εμφανίζει το μήνυμα ΚΑΥΣΩΝΑΣ, αν η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 37 βαθμών Κελσίου. Αλγόριθμος Άσκηση4 Διάβασε a, b, c Μέση_Τιμή (a + b + c) / 3 Εμφάνισε "Η μέση τιμή είναι", Μέση_Τιμή Αν Μέση_Τιμή > 37 τότε Εμφάνισε "ΚΑΥΣΩΝΑΣ" Τέλος Άσκηση4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: a, b, c, MT ΔΙΑΒΑΣΕ a, b, c MT <- (a + b + c) / 3 ΓΡΑΨΕ 'Η μέση τιμή είναι', ΜΤ ΑΝ MT > 37 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΚΑΥΣΩΝΑΣ' Διάβασε a, b, c ΜΤ (a + b + c) / 3 Εμφάνισε "Η μέση τιμή είναι ", ΜΤ ΜΤ > 37 Εμφάνισε "ΚΑΥΣΩΝΑΣ"

4 4 Ασκήσεις στη δομή επιλογής 5. Σε μια γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος της ποιότητας του ελάσματος που παράγεται. Η ποιότητα του ελάσματος χαρακτηρίζεται από την απόκλιση από το επιθυμητό πάχος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Απόκλιση πάχους (Χιλιοστά) Μικρότερη ή ίση από 0,2 Μεγαλύτερη από 0,2 έως και 0,8 Μεγαλύτερη από 0,8 έως και 1,00 Μεγαλύτερη από 1,00 Ποιότητα Εξαιρετική Υψηλή Μέτρια Μη αποδεκτή Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: (i) Να διαβάζει την απόκλιση του πάχους του ελάσματος. Στη συνέχεια, να γίνεται έλεγχος της τιμής εισόδου ώστε αν είναι αρνητική να εμφανίζει μήνυμα λάθους και να τερματίζει. (ii) Να εμφανίζει μήνυμα το οποίο να χαρακτηρίζει την ποιότητα του ελάσματος. Αλγόριθμος Άσκηση5 Διάβασε απόκλιση Αν απόκλιση < 0 τότε Εμφάνισε "Λάθος τιμή" _αν απόκλιση 0.2 τότε Εμφάνισε "Εξαιρετική" _αν απόκλιση 0.8 τότε Εμφάνισε "Υψηλή" _αν απόκλιση 1 τότε Εμφάνισε "Μέτρια" Εμφάνισε "Μη αποδεκτή" Τέλος Άσκηση5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση5 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: απόκλιση ΔΙΑΒΑΣΕ απόκλιση ΑΝ απόκλιση < 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Λάθος τιμή' _ΑΝ απόκλιση <= 0.2 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Εξαιρετική' _ΑΝ απόκλιση <= 0.8 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Υψηλή' _ΑΝ απόκλιση <= 1 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Μέτρια' ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή' Διάβασε απόκλιση απόκλιση < 0 απόκλιση 0.2 απόκλιση 0.8 απόκλιση 1 Εμφάνισε "Λάθος τιμή" Εμφάνισε "Εξαιρετική" Εμφάνισε "Υψηλή" Εμφάνισε "Μέτρια" Εμφάνισε "Μη αποδεκτή"

5 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 5 6. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί τη λειτουργία ενός αυτόματου τυποποιητή πορτοκαλιών που είναι η παρακάτω: Για κάθε πορτοκάλι που εισάγεται στον τυποποιητή, διαβάζεται η τιμή του βάρους (Β) και η διάμετρός του (Δ). Το πορτοκάλι κατατάσσεται ανάλογα με το βάρος και τη διάμετρό του ως εξής: Αν 100 Β 150 και 8 Δ < 10, τότε να τυπώνεται το μήνυμα πρώτη διαλογή. Αν 6 < Δ < 8, τότε, ανεξαρτήτως βάρους, τυπώνεται το μήνυμα δεύτερη διαλογή. Σε κάθε άλλη περίπτωση τυπώνεται το μήνυμα χυμοποίηση. Αλγόριθμος Άσκηση6 Διάβασε Β, Δ Αν Β 100 και Β 150 και Δ 8 και Δ < 10 τότε Εκτύπωσε "πρώτη διαλογή" _αν Δ > 6 και Δ < 8 τότε Εκτύπωσε "δεύτερη διαλογή" Εκτύπωσε "χυμοποίηση" Τέλος Άσκηση6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Β, Δ ΔΙΑΒΑΣΕ Β, Δ ΑΝ Β >= 100 ΚΑΙ Β <= 150 ΚΑΙ & Δ >= 8 ΚΑΙ Δ < 10 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'πρώτη διαλογή _ΑΝ Δ > 6 ΚΑΙ Δ < 8 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'δεύτερη διαλογή ΓΡΑΨΕ 'χυμοποίηση' Διάβασε Β, Δ Β 100 και Β 150 και Δ 8 και Δ < 10 Δ > 6 και Δ < 8 Εκτύπωσε "πρώτη διαλογή" Εκτύπωσε "δεύτερη διαλογή" Εκτύπωσε "χυμοποίηση" 7. Για να περάσει κάποιος φοιτητής ένα μάθημα, θα εξεταστεί με τρεις τρόπους: με προφορική εξέταση, με γραπτή εξέταση και με εξέταση σε εργαστηριακές ασκήσεις. Ο τελικός βαθμός του στο μάθημα προκύπτει από το άθροισμα των τριών επιμέρους βαθμών, όπου η προφορική εξέταση έχει συντελεστή βαρύτητας 20%, η εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις 30% και η γραπτή εξέταση 50%. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: (i) Να διαβάζει τον προφορικό, εργαστηριακό και γραπτό βαθμό σε ένα μάθημα (θεωρήστε ότι κάθε εξέταση βαθμολογείται με 0 10). Να μην κάνετε έλεγχο ορθότητας δεδομένων. (ii) Να υπολογίζει τον τελικό βαθμό του φοιτητή στο μάθημα. (iii) Να χαρακτηρίζει την επίδοση του μαθητή με βάση τον παρακάτω πίνακα:

6 6 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Τελικός Βαθμός Χαρακτηρισμός 0 4,9 Απορρίπτεται 5 6,5 Καλώς 6,6 8,5 Λίαν Καλώς 8,6 10 Άριστα Αλγόριθμος Άσκηση7 Διάβασε πβ, εβ, γβ τβ 0.2*πβ + 0.3*εβ + 0.5*γβ Εμφάνισε "Τελικός βαθμός: ", τβ Αν τβ 4.9 τότε x "Απορρίπτεται" _αν τβ 6.5 τότε x "Καλώς" _αν τβ 8.5 τότε x "Λίαν Καλώς" x "Άριστα" Εμφάνισε x Τέλος Άσκηση7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση7 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΠ = 0.2! Συντελεστής προφορικών ΣΕ = 0.3! Συντελεστής εργαστηρίου ΣΓ = 0.5! Συντελεστής γραπτών ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: πβ, εβ, γβ, τβ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: x ΓΡΑΨΕ 'Δώσε προφορικό, εργαστηριακό και γραπτό βαθμό:' ΔΙΑΒΑΣΕ πβ, εβ, γβ Τβ <- ΣΠ * πβ + ΣΕ * εβ + ΣΓ * γβ ΓΡΑΨΕ 'Τελικός βαθμός: ', τβ ΑΝ τβ <= 4.9 ΤΟΤΕ x <- 'Απορρίπτεται' _ΑΝ τβ <= 6.5 ΤΟΤΕ x <- 'Καλώς' _ΑΝ τβ <= 8.5 ΤΟΤΕ x <- 'Λίαν Καλώς' x <- 'Άριστα' ΓΡΑΨΕ x Διάβασε πβ, εβ, γβ τβ 0.2*πβ + 0.3*εβ + 0.5*γβ Εμφάνισε "Τελικός βαθμός: ", τβ τβ 4.9 τβ 6.5 τβ 8.5 x "Απορρίπτεται" x "Καλώς" x "Λίαν καλώς" x "Άριστα" Εμφάνισε x 8. Μια εταιρία δίνει ωρομίσθιο στους υπαλλήλους της 3,5 για κανονική διάρκεια απασχόλησης (8 ώρες την ημέρα). Σε περίπτωση ωστόσο που πραγματοποιούνται υπερωρίες (δηλαδή ένας υπάλληλος απασχολείται περισσότερες από 8 ώρες ημερησίως), τότε ο υπολογισμός του ημερομισθίου γίνεται ως εξής: Κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης υπολογίζεται προσαυξημένη κατά 25% αν πρόκειται για

7 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 7 καθημερινή ημέρα, κατά 75% αν πρόκειται για Σάββατο και κατά 100% αν πρόκειται για Κυριακή. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: (i) Να διαβάζει το όνομα, τις υπερωρίες ενός υπαλλήλου (θεωρήστε ότι οι υπερωρίες δεν λαμβάνουν αρνητικές τιμές) και τη μέρα που αυτές πραγματοποιήθηκαν ( Κ για καθημερινή, Σ για Σάββατο, ΚΥ για Κυριακή). (ii) Να υπολογίζει το τελικό ημερομίσθιο του υπαλλήλου. (iii) Να εμφανίζει το όνομα του υπαλλήλου και το τελικό ημερομίσθιό του. Αλγόριθμος Άσκηση8 Εμφάνισε "Δώσε όνομα" Διάβασε όνομα Εμφάνισε "Δώσε υπερωρίες" Διάβασε ώρες Εμφάνισε "Δώσε κατηγορία (Κ, Σ ή ΚΥ)" Διάβασε κατ! Συντελεστής υπερωριών συντ 0 Αν κατ = "Κ" τότε συντ 1.25 _αν κατ = "Σ" τότε συντ 1.75 _αν κατ = "ΚΥ" τότε συντ 2 υπερ_απζ 3.5 * συντ * ώρες! 8 ώρες * 3.5 ευρώ ανά ώρα ημερ_αμοιβή 8 * 3.5 αμοιβή ημερ_αβοιβή + υπερ_απζ Εμφάνισε "Όνομα υπαλλήλου: ", όνομα Εμφάνισε "Ημερομίσθιο: ", ημερ_αμοιβή Εμφάνισε "Υπερ/κή αποζημίωση: ", υπερ_απζ Εμφάνισε "Τελικό ημερομίσθιο: ", αμοιβή Τέλος Άσκηση8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση8 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΩΡ_ΑΠΖ = 3.5! Ωριαία αποζημίωση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ώρες, συντ, αμοιβή, & υπερ_απζ, ημερ_αμοιβή ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: όνομα, κατ ΓΡΑΨΕ 'Δώσε όνομα' ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα ΓΡΑΨΕ 'Δώσε υπερωρίες' ΔΙΑΒΑΣΕ ώρες ΓΡΑΨΕ 'Δώσε κατηγορία (Κ, Σ ή ΚΥ)' ΔΙΑΒΑΣΕ κατ! Συντελεστής υπερωριών συντ <- 0 ΑΝ κατ = 'Κ' ΤΟΤΕ συντ < _ΑΝ κατ = 'Σ' ΤΟΤΕ συντ < _ΑΝ κατ = 'ΚΥ' ΤΟΤΕ συντ <- 2 υπερ_απζ <- ΩΡ_ΑΠΖ * συντ * ώρες ημερ_αμοιβή <- 8 * ΩΡ_ΑΠΖ αμοιβή <- ημερ_αμοιβή + υπερ_απζ ΓΡΑΨΕ ''Ονομα υπαλλήλου: ', όνομα ΓΡΑΨΕ 'Ημερομίσθιο: ', ημερ_αμοιβή ΓΡΑΨΕ 'Υπερ/κή αποζημίωση: ', υπερ_απζ ΓΡΑΨΕ 'Τελικό ημερομίσθιο: ', αμοιβή

8 8 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Διάβασε όνομα, ώρες, κατ συντ 0 κατ = "Κ" κατ = "Σ" κατ = "ΚΥ" συντ 1.25 συντ 1.75 συντ 2 υπερ_απζ 3.5 * συντ * ώρες ημερ_αμοιβή 8 * 3.5 αμοιβή ημερ_αμοιβή + υπερ_απζ Εμφάνισε όνομα, ημερ_αμοιβή, υπερ_απζ, αμοιβή Κλιμακωτές Κλιμακούμενες Χρεώσεις Οι ασκήσεις της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται συνήθως από την εφαρμογή ποσοστώσεων με κλιμακωτό τρόπο, δηλαδή με διαφορετικές διαβαθμίσεις (οι οποίες καλούνται κλίμακες) σε κάποια ποσότητα. Σε καθεμιά κλίμακα εφαρμόζεται ένα διαφορετικό ποσοστό υπολογισμού, όπως για παράδειγμα γίνεται σε ένα λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας, στο φόρο που αντιστοιχεί σε ένα εισόδημα, στον τόκο ενός ποσού κατάθεσης κλπ. Σπανιότερα συναντώνται υπολογισμοί με κλιμακούμενες ποσοστώσεις, στις οποίες το αντίστοιχο ποσοστό μιας κλίμακας εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ποσότητα. 9. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την κλιμακωτή πολιτική τιμών που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πάγιο 1500 δρχ Χρόνος τηλεφωνημάτων (δευτερόλεπτα) Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: Χρονοχρέωση (δρχ / δευτερόλεπτο) , ,9 801 και άνω 0,5

9 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 9 (i) Να διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε διάστημα ενός μήνα. (ii) Να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. (iii) Να εμφανίζει τη λέξη Χρέωση και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. Αλγόριθμος Άσκηση9 Διάβασε διάρκεια Αν διάρκεια 500 τότε χρέωση 1.5 * διάρκεια _αν διάρκεια 800 τότε χρέωση 1.5 * * (διάρκεια - 500) χρέωση 1.5 * * * (διάρκεια - 800) Εμφάνισε "Χρέωση ", χρέωση Τέλος Άσκηση9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση9 ΣΤΑΘΕΡΕΣ Σ1 = 1.5 Σ2 = 0.9 Σ3 = 0.5 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: διάρκεια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χρέωση ΓΡΑΨΕ 'Δώσε διάρκεια' ΔΙΑΒΑΣΕ διάρκεια ΑΝ διάρκεια <= 500 ΤΟΤΕ χρέωση <- Σ1 * διάρκεια _ΑΝ διάρκεια <= 800 ΤΟΤΕ χρέωση <- Σ1 * & Σ2 * (διάρκεια - 500) χρέωση <- Σ1 * Σ2 * & Σ3 * (διάρκεια - 800) ΓΡΑΨΕ 'Χρέωση ', χρέωση Διάβασε διάρκεια διάρκεια 500 διάρκεια 800 χρέωση 1.5 * διάρκεια χρέωση 1.5 * * (διάρκεια - 500) χρέωση 1.5 * * * (διάρκεια - 800) Εμφάνισε "Χρέωση :", χρέωση

10 10 Ασκήσεις στη δομή επιλογής 10. Μια εταιρία ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Βάρος επιστολής σε γραμμάρια Χρέωση Χρέωση εσωτερικού σε ευρώ εξωτερικού σε ευρώ Από 0 έως και 500 2,0 4,8 Από 500 έως και ,5 7,2 Από έως και ,6 11,5 Για παράδειγμα, τα έξοδα αποστολής μιας επιστολής βάρους 800 γραμμαρίων και προορισμού εσωτερικού είναι 3,5. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: (i) Να διαβάζει το βάρος της επιστολής. (ii) Να διαβάζει τον προορισμό της επιστολής. Η τιμή ΕΣ δηλώνει προορισμό εσωτερικού και η τιμή ΕΞ δηλώνει προορισμό εξωτερικού. (iii) Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος της αποστολής. (iv) Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής. Αλγόριθμος Άσκηση10 Διάβασε βάρος, προορισμός Αν προορισμός = "ΕΣ" τότε Αν βάρος 500 τότε έξοδα 2 _αν βάρος 1000 τότε έξοδα 3.5 έξοδα 4.6 Αν βάρος 500 τότε έξοδα 4.8 _αν βάρος 1000 τότε έξοδα 7.2 έξοδα 11.5 Εκτύπωσε έξοδα Τέλος Άσκηση10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση10 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βάρος, έξοδα ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: προορισμός ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βάρος' ΔΙΑΒΑΣΕ βάρος ΓΡΑΨΕ 'Δώσε προορισμό (ΕΣ ή ΕΞ)' ΔΙΑΒΑΣΕ προορισμός ΑΝ προορισμός = 'ΕΣ' ΤΟΤΕ ΑΝ βάρος <= 500 ΤΟΤΕ έξοδα <- 2 _ΑΝ βάρος <= 1000 ΤΟΤΕ έξοδα <- 3.5 έξοδα <- 4.6 ΑΝ βάρος <= 500 ΤΟΤΕ έξοδα <- 4.8 _ΑΝ βάρος <= 1000 ΤΟΤΕ έξοδα <- 7.2 έξοδα < ΓΡΑΨΕ 'Έξοδα αποστολής: ', έξοδα

11 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 11 Διάβασε βάρος, προορισμός προορισμός = "ΕΣ" βάρος 500 έξοδα 2 έξοδα 4.8 βάρος 500 βάρος 1000 έξοδα 3.5 έξοδα 7.2 βάρος 1000 έξοδα 4.6 έξοδα 11.5 Εκτύπωσε έξοδα 11. Μια εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική: (i) Κάθε ημέρα μέχρι και την πέμπτη χρεώνεται προς 60. (ii) Αν το σύνολο των ημερών που νοικιάζεται το αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερο από 5 και μικρότερο ή ίσο των 10, τότε αυτές οι ημέρες χρεώνονται με 50, ενώ οι πριν από τις 5 εξακολουθούν να χρεώνονται με 60 η ημέρα. (iii) Αν το σύνολο των ημερών ενοικίασης υπερβεί τις 10, τότε όλες οι ημέρες χρεώνονται με 40. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει το πλήθος των ημερών ενοικίασης και να εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής. Θεωρήστε ότι δίνονται ακέραιες θετικές τιμές ως είσοδος. Αλγόριθμος Άσκηση11 Διάβασε πλήθος Αν πλήθος 5 τότε ποσό 60 * πλήθος _αν πλήθος 10 τότε ποσό 60 * * (πλήθος - 5) ποσό 40 * πλήθος Εμφάνισε ποσό Τέλος Άσκηση11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση11 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλήθος, ποσό ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλήθος ημερών' ΔΙΑΒΑΣΕ πλήθος ΑΝ πλήθος <= 5 ΤΟΤΕ ποσό <- 60 * πλήθος _ΑΝ πλήθος <= 10 ΤΟΤΕ ποσό <- 60 * * (πλήθος - 5) ποσό <- 40 * πλήθος ΓΡΑΨΕ 'Ποσό πληρωμής: ', ποσό

12 12 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Διάβασε πλήθος πλήθος 5 πλήθος 10 ποσό 60 * πλήθος ποσό 60 * * (πλήθος - 5) ποσό 40 * πλήθος Εμφάνισε ποσό 12. Ένας υπάλληλος έχει τις εξής κρατήσεις στο μισθό του: Μισθός ( ) Φόρος Ασφάλιση Έως και % 16% % 17% % 20% Μεγαλύτερος από % 20% Ο φόρος εφαρμόζεται κλιμακωτά, ενώ η ασφάλεια εφαρμόζεται κλιμακούμενα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να εμφανίζει το ποσό των κρατήσεων καθώς και τον καθαρό μισθό του. Το ποσό των κρατήσεων είναι το άθροισμα του φόρου και του ποσού της ασφάλισης. Αλγόριθμος Άσκηση12 Εμφάνισε "Δώσε μισθό" Διάβασε μισθός Αν μισθός 1000 τότε φόρος 0 ασφ 0.16 * μισθός _αν μισθός 1500 τότε φόρος 0.05 * (μισθός ) ασφ 0.17 * μισθός _αν μισθός 2500 τότε φόρος 0.05 * * (μισθός ) ασφ 0.2 * μισθός φόρος 0.05 * * * (μισθός ) ασφ 0.2 * μισθός κρατήσεις φόρος + ασφ καθ_μισθός μισθός - κρατήσεις Εμφάνισε "Κρατήσεις: ", κρατήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση12 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: μισθός, φόρος, ασφ, & Κρατήσεις, καθ_μισθός ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μισθό' ΔΙΑΒΑΣΕ μισθός ΑΝ μισθός <= 1000 ΤΟΤΕ φόρος <- 0 ασφ < * μισθός _ΑΝ μισθός <= 1500 ΤΟΤΕ φόρος < * (μισθός ) ασφ < * μισθός _ΑΝ μισθός <= 2500 ΤΟΤΕ φόρος < * & 0.15 * (μισθός ) ασφ <- 0.2 * μισθός φόρος < * * & 0.35 * (μισθός ) ασφ <- 0.2 * μισθός

13 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 13 Εμφάνισε "Καθαρός μισθός: ", καθ_μισθός Τέλος Άσκηση12 κρατήσεις <- φόρος + ασφ καθ_μισθός <- μισθός - κρατήσεις ΓΡΑΨΕ 'Κρατήσεις: ', κρατήσεις ΓΡΑΨΕ 'Καθαρός μισθός: ', καθ_μισθός Διάβασε μισθός μισθός 1000 μισθός 1500 μισθός 2500 φόρος 0 ασφ 0.16 * μισθός φόρος 0.05 * (μισθός ) ασφ 0.17 * μισθός φόρος 0.05 * * (μισθός ) ασφ 0.2 * μισθός φόρος 0.05 * * * (μισθός ) ασφ 0.17 * μισθός κρατήσεις φόρος + ασφ καθ_μισθός μισθός - κρατήσεις Εμφάνισε κρατήσεις, καθ_μισθός 13. Μια τράπεζα διαθέτει έναν καταθετικό λογαριασμό, ο οποίος έχει κλιμακούμενο ετήσιο επιτόκιο ως εξής: Ποσό κατάθεσης ( ) Επιτόκιο Έως και ,25% ,75% ,0% ,0% και πάνω 2,5% Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει το αρχικό ποσό κατάθεσης (αρχικό κεφάλαιο), να υπολογίζει και εμφανίζει τον τόκο και το τελικό κεφάλαιο ύστερα από έναν χρόνο. Θεωρήστε ότι όλα τα δεδομένα εισόδου είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί. Αλγόριθμος Άσκηση13 Εμφάνισε 'Δώσε ποσό' Διάβασε ποσό Αν ποσό 5000 τότε τόκος 0.25 / 100 * ποσό _αν ποσό τότε τόκος 0.75 / 100 * ποσό _αν ποσό τότε τόκος 1 / 100 * ποσό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση13 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ποσό, τόκος, τελ_ποσό ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ποσό' ΔΙΑΒΑΣΕ ποσό ΑΝ ποσό <= 5000 ΤΟΤΕ τόκος < / 100 * ποσό _ΑΝ ποσό <= ΤΟΤΕ τόκος < / 100 * ποσό

14 14 Ασκήσεις στη δομή επιλογής _αν ποσό τότε τόκος 2 / 100 * ποσό τόκος 2.5 / 100 * ποσό τελ_ποσό ποσό + τόκος Εμφάνισε "Τόκος: ", τόκος Εμφάνισε "Τελικό ποσό: ", τελ_ποσό Τέλος Άσκηση13 _ΑΝ ποσό <= ΤΟΤΕ τόκος <- 1 / 100 * ποσό _ΑΝ ποσό <= ΤΟΤΕ τόκος <- 2 / 100 * ποσό τόκος <- 2.5 / 100 * ποσό τελ_ποσό <- ποσό + τόκος ΓΡΑΨΕ 'Τόκος: ', τόκος ΓΡΑΨΕ 'Τελικό ποσό: ', τελ_ποσό Διάβασε ποσό ποσό 5000 ποσό ποσό ποσό τόκος 0.25 / 100 * ποσό τόκος 0.75 / 100 * ποσό τόκος 1 / 100 * ποσό τόκος 2 / 100 * ποσό τόκος 2.5 / 100 * ποσό τελ_ποσό ποσό + τόκος Εμφάνισε τόκος, τελ_ποσό 14. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει κάθε κλήση 0,07 ευρώ ανά 30 δευτερόλεπτα για κλήσεις συνολικής διάρκειας κάτω των 180 δευτερολέπτων, και 0,05 ευρώ ανά 30 δευτερόλεπτα για κλήσεις μεγαλύτερης συνολικής διάρκειας. Για παράδειγμα, μια κλήση 40 δευτερολέπτων θα χρεωθεί 2*0,07 ευρώ (όσο και μια κλήση 60 δευτερολέπτων), ενώ μια κλήση 230 δευτερολέπτων θα χρεωθεί 8*0,05 ευρώ (όσο και μια κλήση 240 δευτερολέπτων). Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τη συνολική διάρκεια μιας κλήσης σε δευτερόλεπτα και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη χρέωση. Θεωρήστε ότι ως είσοδος δίνονται ακέραιοι θετικοί αριθμοί. Αλγόριθμος Άσκηση14 Εμφάνισε "Δώσε διάρκεια" Διάβασε διάρκεια! Τμήματα των 30 δευτερολέπτων τμήματα διάρκεια div 30 Αν διάρκεια mod 30 > 0 τότε τμήματα τμήματα + 1 Αν διάρκεια < 180 τότε χρέωση 0.07 * τμήματα χρέωση 0.05 * τμήματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση14 ΣΤΑΘΕΡΕΣ Σ1 = 0.07 Σ2 = 0.05 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: διάρκεια, τμήματα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χρέωση ΓΡΑΨΕ 'Δώσε διάρκεια' ΔΙΑΒΑΣΕ διάρκεια τμήματα <- διάρκεια div 30 ΑΝ διάρκεια mod 30 > 0 ΤΟΤΕ

15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 15 Εμφάνισε "Χρέωση: ", χρέωση Τέλος Άσκηση14 τμήματα <- τμήματα + 1 ΑΝ διάρκεια < 180 ΤΟΤΕ χρέωση <- Σ1 * τμήματα χρέωση <- Σ2 * τμήματα ΓΡΑΨΕ 'Χρέωση: ', χρέωση Διάβασε διάρκεια τμήματα διάρκεια div 30 διάρκεια mod 30 > 0 τμήματα τμήματα + 1 διάρκεια < 180 χρέωση 0.05 * τμήματα χρέωση 0.07 * τμήματα Εμφάνισε χρέωση 15. Ο υπολογισμός του λογαριασμού της ΔΕΗ γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: (i) Η κατανάλωση ρεύματος (σε κιλοβατώρες KWh) υπολογίζεται ως η διαφορά της τρέχουσας ένδειξης του μετρητή του ρεύματος από την προηγούμενη. (ii) Υπάρχουν δύο είδη τιμολογίων: του νυκτερινού ρεύματος, το οποίο τιμολογείται με σταθερή τιμή 0,07 /KWh, και του ημερήσιου, το οποίο τιμολογείται κλιμακωτά σύμφωνα με τον πίνακα: KWh > /KWh 0,2 0,25 0,3 0,4 (iii) Τα πάγια τέλη ανέρχονται σε 15. (iv) Το συνολικό κόστος του λογαριασμού της ΔΕΗ είναι το άθροισμα των πάγιων τελών, του αντίτιμου που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ημερήσιου ρεύματος και του αντίτιμου που αντιστοιχεί στην κατανάλωση νυκτερινού ρεύματος. (v) Στο συνολικό αυτό κόστος προστίθεται ΦΠΑ 19% και τέλος για το δήμο 7,5%, για να προκύψει έτσι το τελικό ποσό του λογαριασμού. Να γραφεί αλγόριθμος υπολογισμού του λογαριασμού της ΔΕΗ, ο οποίος:

16 16 Ασκήσεις στη δομή επιλογής (i) Να διαβάζει τις ενδείξεις των μετρητών του ημερήσιου και του νυκτερινού ρεύματος αντίστοιχα. Οι ενδείξεις είναι ακέραιοι αριθμοί. (ii) Να υπολογίζει την ημερήσια και νυκτερινή κατανάλωση. (iii) Να υπολογίζει το συνολικό κόστος της ΔΕΗ και να εμφανίζει το τελικό ποσό του λογαριασμού. Αλγόριθμος Άσκηση15 Εμφάνισε "Τρέχουσα ένδειξη ημερήσιου" Διάβασε τρ_ημ Εμφάνισε "Προηγούμενη ένδειξη ημερήσιου" Διάβασε πρ_ημ Εμφάνισε "Τρέχουσα ένδειξη νυκτερινού" Διάβασε τρ_νυκ Εμφάνισε "Προηγούμενη ένδειξη νυκτερινού" Διάβασε πρ_νυκ κατ_ημ τρ_ημ - πρ_ημ κατ_νυκ τρ_νυκ - πρ_νυκ κόστος_νυκ 0.07 * κατ_νυκ Αν κατ_ημ 500 τότε κόστος_ημ 0.2 * κατ_ημ _αν κατ_ημ 1000 τότε κόστος_ημ 0.2 * (κατ_ημ - 500) _αν κατ_ημ 1500 τότε κόστος_ημ 0.2 * * * (κατ_ημ ) κόστος_ημ 0.2 * * * * (κατ_ημ ) κόστος 15 + κόστος_ημ + κόστος_νυκ φπα 0.19 * κόστος δημ * κόστος τελικό κόστος + φπα + δημ Εμφάνισε "Κόστος ΔΕΗ: ", κόστος Εμφάνισε "ΦΠΑ: ", φπα Εμφάνισε "Δημ. τέλη: ", δημ Εμφάνισε "Τελικό ποσό: ", τελικό Τέλος Άσκηση15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση15 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΓΙΟ = 15 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: τρ_ημ, πρ_ημ, τρ_νυκ, πρ_νυκ, & κατ_ημ, κατ_νυκ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: κόστος_ημ, κόστος_νυκ, & κόστος, φπα, δημ, τελικό ΓΡΑΨΕ 'Τρέχουσα ένδειξη ημερήσιου' ΔΙΑΒΑΣΕ τρ_ημ ΓΡΑΨΕ 'Προηγούμενη ένδειξη ημερήσιου' ΔΙΑΒΑΣΕ πρ_ημ ΓΡΑΨΕ 'Τρέχουσα ένδειξη νυκτερινού' ΔΙΑΒΑΣΕ τρ_νυκ ΓΡΑΨΕ 'Προηγούμενη ένδειξη νυκτερινού' ΔΙΑΒΑΣΕ πρ_νυκ κατ_ημ <- τρ_ημ - πρ_ημ κατ_νυκ <- τρ_νυκ - πρ_νυκ κόστος_νυκ < * κατ_νυκ ΑΝ κατ_ημ <= 500 ΤΟΤΕ κόστος_ημ <- 0.2 * κατ_ημ _ΑΝ κατ_ημ <= 1000 ΤΟΤΕ κόστος_ημ <- 0.2 * & 0.25 * (κατ_ημ - 500) _ΑΝ κατ_ημ <= 1500 ΤΟΤΕ κόστος_ημ <- 0.2 * * & 0.3 * (κατ_ημ ) κόστος_ημ <- 0.2 * * & 0.3 * & 0.4 * (κατ_ημ ) κόστος <- ΠΑΓΙΟ + κόστος_ημ + κόστος_νυκ φπα < * κόστος δημ < * κόστος τελικό <- κόστος + φπα + δημ ΓΡΑΨΕ 'Κόστος ΔΕΗ: ', κόστος ΓΡΑΨΕ 'ΦΠΑ: ', φπα ΓΡΑΨΕ 'Δημ. τέλη: ', δημ ΓΡΑΨΕ 'Τελικό ποσό: ', τελικό

17 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 17 Διάβασε τρ_ημ, πρ_ημ, τρ_νυκ, πρ_νυκ κατ_ημ τρ_ημ - πρ_ημ κατ_νυκ τρ_νυκ - πρ_νυκ κόστος_νυκ 0.07 * κατ_νυκ κατ_ημ 500 κατ_ημ 1000 κατ_ημ 1500 κόστος_ημ 0.2 * κατ_ημ κόστος_ημ 0.2 * * (κατ_ημ - 500) κόστος_ημ 0.2 * * * (κατ_ημ ) κόστος_ημ 0.2 * * * * (κατ_ημ ) κόστος 15 + κόστος_ημ + κόστος_νυκ φπα 0.19 * κόστος δημ * κόστος τελικό κόστος + φπα + δημ Εμφάνισε τελικό Απλή Λίστα Επιλογών (Μενού Επιλογών) Στην κατηγορία αυτή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαλέξει τις ενέργειες τις οποίες θα εκτελέσει ο αλγόριθμος, μέσα από μια λίστα ενεργειών, η οποία συχνά καλείται μενού επιλογών. Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούνται γενικά από τα εξής βήματα: Εμφάνιση μενού επιλογών Είσοδος επιλογής από το χρήστη (Διάβασμα) Εκτέλεση εντολών ανάλογα με την επιλογή 16. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα ή το γινόμενο των 2 αριθμών, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο χρήστης. Δηλαδή θα εμφανίζονται οι επιλογές: 1. Άθροισμα 2. Γινόμενο

18 18 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Για τιμή εισόδου 1, θα υπολογίζεται και θα εμφανίζεται το άθροισμα των αριθμών που διαβάστηκαν, ενώ για τιμή εισόδου 2 θα υπολογίζεται και θα εμφανίζεται το γινόμενό τους. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας τιμών της επιλογής του χρήστη και σε περίπτωση λάθους ο αλγόριθμος να τερματίζεται. Αλγόριθμος Άσκηση16 Εμφάνισε "Δώσε 2 αριθμούς" Διάβασε α, β Εμφάνισε "1. Άθροισμα" Εμφάνισε "2. Γινόμενο" Εμφάνισε "Δώσε την επιλογή σου" Διάβασε επιλογή Αν επιλογή = "1" τότε Εμφάνισε "Άθροισμα = ", α + β _αν επιλογή = "2" τότε Εμφάνισε "Γινόμενο = ", α * β Εμφάνισε "Μη έγκυρη επιλογή" Τέλος Άσκηση16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση16 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: επιλογή ΓΡΑΨΕ 'Δώσε δύο αριθμούς' ΔΙΑΒΑΣΕ α, β ΓΡΑΨΕ '1. Άθροισμα' ΓΡΑΨΕ '2. Γινόμενο' ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την επιλογή σου' ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή ΑΝ επιλογή = '1' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Άθροισμα = ', α + β _ΑΝ επιλογή = '2' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Γινόμενο = ', α * β ΓΡΑΨΕ 'Μη έγκυρη επιλογή' 17. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει την παρακάτω λίστα επιλογών: Π.. Πρωί Μ.. Μεσημέρι Ν.. Νύχτα Ο αλγόριθμος θα διαβάζει το όνομα του χρήστη και την επιλογή του και θα εμφανίζει μήνυμα της παρακάτω μορφής, ανάλογα με την επιλογή που έγινε: Καλημέρα Καλησπέρα Καληνύχτα Στο κενό θα εμφανίζεται το όνομα του χρήστη. Αλγόριθμος Άσκηση17 Εμφάνισε "Πώς σε λένε; " Διάβασε όνομα Εμφάνισε "Π..Πρωί" Εμφάνισε "Μ..Μεσημέρι" Εμφάνισε "Ν..Νύχτα" Εμφάνισε "Δώσε την επιλογή σου" Διάβασε επιλογή Αν επιλογή = "π" ή επιλογή = "Π" τότε Εμφάνισε "Καλημέρα ", όνομα _αν επιλογή = "μ" ή επιλογή = "Μ" τότε Εμφάνισε "Καλησπέρα ", όνομα _αν επιλογή = "ν" ή επιλογή = "Ν" τότε Εμφάνισε "Καληνύχτα ", όνομα Τέλος Άσκηση17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: όνομα, επιλογή ΓΡΑΨΕ 'Πώς σε λένε; ' ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα ΓΡΑΨΕ "Π..Πρωί" ΓΡΑΨΕ "Μ..Μεσημέρι" ΓΡΑΨΕ "Ν..Νύχτα" ΓΡΑΨΕ "Δώσε την επιλογή σου" ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή ΑΝ επιλογή = "π" Ή επιλογή = "Π" ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ "Καλημέρα ", όνομα _ΑΝ επιλογή = "μ" Ή επιλογή = "Μ" ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ "Καλησπέρα ", όνομα _ΑΝ επιλογή = "ν" Ή επιλογή = "Ν" ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ "Καληνύχτα ", όνομα

19 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει την ακτίνα ενός κύκλου και να υπολογίζει το εμβαδόν ή την περίμετρό του, με βάση τις εξής επιλογές που θα δίνει ο χρήστης: 1.. Εμβαδόν κύκλου 2.. Περίμετρος κύκλου Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν δώσει καμία από τις παραπάνω επιλογές, ο αλγόριθμος θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα λάθους και θα τερματίζει. Δίνεται: Ε = πr 2 και Π = 2πR, όπου R η ακτίνα του κύκλου και π 3,14. Αλγόριθμος Άσκηση18 Εμφάνισε "Δώσε ακτίνα κύκλου" Διάβασε r Εμφάνισε "1..Εμβαδόν κύκλου" Εμφάνισε "2..Περίμετρος κύκλου" Εμφάνισε "Δώσε την επιλογή σου" Διάβασε επιλογή Αν επιλογή = "1" τότε απ 3.14 * r^2 Εμφάνισε "Εμβαδόν = ", απ _αν επιλογή = "2" τότε απ 2 * 3.14 * r Εμφάνισε "Περίμετρος = ", απ Εμφάνισε "Μη έγκυρη επιλογή" Τέλος Άσκηση18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση18 ΣΤΑΘΕΡΕΣ π = 3.14 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: r, απ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: επιλογή ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ακτίνα κύκλου' ΔΙΑΒΑΣΕ r ΓΡΑΨΕ '1..Εμβαδόν κύκλου' ΓΡΑΨΕ '2..Περίμετρος κύκλου' ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την επιλογή σου' ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή ΑΝ επιλογή = '1' ΤΟΤΕ απ <- π * r^2 ΓΡΑΨΕ 'Εμβαδόν = ', απ _ΑΝ επιλογή = '2' ΤΟΤΕ απ <- 2 * π * r ΓΡΑΨΕ 'Περίμετρος = ', απ ΓΡΑΨΕ 'Μη έγκυρη επιλογή' 19. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να υπολογίζει τα εμβαδά σχημάτων ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, η οποία θα δίνεται ως εξής: 1.. Εμβαδόν τριγώνου 2.. Εμβαδόν τετραγώνου 3.. Εμβαδόν τραπεζίου 4.. Εμβαδόν κύκλου 5.. Έξοδος Για καθεμία από τις επιλογές 1 4 ο αλγόριθμος θα διαβάζει τα κατάλληλα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αντίστοιχου εμβαδού και θα εμφανίζει το εμβαδόν. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την περίπτωση 5, τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα Τέλος Εφαρμογής και θα τερματίζει ο αλγόριθμος. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν δώσει καμία από τις παραπάνω επιλογές, τότε ο αλγόριθμος θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα λάθους και θα τερματίζει. Δίνονται: Εμβαδόν τριγώνου = Β Υ, όπου Β η βάση και Υ το ύψος του τριγώνου 2 Εμβαδόν τετραγώνου = Α 2, όπου Α η πλευρά του τετραγώνου

20 20 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Εμβαδόν τραπεζίου = (Β 1 + Β 2 ) Υ, όπου Β 2 1, Β 2 η μικρή και η μεγάλη βάση του τραπεζίου και Υ το ύψος του Εμβαδόν κύκλου = πr 2, όπου π 3,14 και R η ακτίνα του κύκλου Αλγόριθμος Άσκηση19 Εμφάνισε "1..Εμβαδόν τριγώνου" Εμφάνισε "2..Εμβαδόν τετραγώνου" Εμφάνισε "3..Εμβαδόν τραπεζίου" Εμφάνισε "4..Εμβαδόν κύκλου" Εμφάνισε "5..Έξοδος" Εμφάνισε "Δώσε την επιλογή σου" Διάβασε επιλογή Αν επιλογή = "1" τότε Εμφάνισε "Δώσε βάση" Διάβασε β Εμφάνισε "Δώσε ύψος" Διάβασε υ απ β * υ / 2 Εμφάνισε "Εμβαδόν = ", απ _αν επιλογή = "2" τότε Εμφάνισε "Δώσε πλευρά" Διάβασε α απ α * α Εμφάνισε "Εμβαδόν = ", απ _αν επιλογή = "3" τότε Εμφάνισε "Δώσε βάση1" Διάβασε β1 Εμφάνισε "Δώσε βάση2" Διάβασε β2 Εμφάνισε "Δώσε ύψος" Διάβασε υ απ (β1 + β2) * υ / 2 Εμφάνισε "Εμβαδόν = ", απ _αν επιλογή = "4" τότε Εμφάνισε "Δώσε ακτίνα" Διάβασε ρ απ 3.14 * ρ * ρ Εμφάνισε "Εμβαδόν = ", απ _αν επιλογή = "5" τότε Εμφάνισε "Τέλος Εφαρμογής" Εμφάνισε "Μη έγκυρη επιλογή" Τέλος Άσκηση19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση19 ΣΤΑΘΕΡΕΣ π = 3.14 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: β, υ, α, β1, β2, ρ, απ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: επιλογή ΓΡΑΨΕ '1..Εμβαδόν τριγώνου' ΓΡΑΨΕ '2..Εμβαδόν τετραγώνου' ΓΡΑΨΕ '3..Εμβαδόν τραπεζίου' ΓΡΑΨΕ '4..Εμβαδόν κύκλου' ΓΡΑΨΕ '5..Έξοδος' ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την επιλογή σου' ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή ΑΝ επιλογή = '1' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βάση' ΔΙΑΒΑΣΕ β ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ύψος' ΔΙΑΒΑΣΕ υ απ <- β * υ / 2 ΓΡΑΨΕ 'Εμβαδόν = ', απ _ΑΝ επιλογή = '2' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλευρά' ΔΙΑΒΑΣΕ α απ α * α ΓΡΑΨΕ 'Εμβαδόν = ', απ _ΑΝ επιλογή = '3' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βάση1' ΔΙΑΒΑΣΕ β1 ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βάση2' ΔΙΑΒΑΣΕ β2 ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ύψος' ΔΙΑΒΑΣΕ υ απ (β1 + β2) * υ / 2 ΓΡΑΨΕ 'Εμβαδόν = ', απ _ΑΝ επιλογή = '4' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ακτίνα' ΔΙΑΒΑΣΕ ρ απ 3.14 * ρ * ρ ΓΡΑΨΕ 'Εμβαδόν = ', απ _ΑΝ επιλογή = '5' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Τέλος Εφαρμογής' ΓΡΑΨΕ 'Μη έγκυρη επιλογή'

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( )

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( ) Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» (2000-2012) 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α > 0 τότε α α mod 5 Τέλος_αν Εκτύπωσε α Τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Άσκηση 1. Ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής x μετά την εκτέλεση καθενός από τα παρακάτω τμήματα προγραμμάτων (1 ο τμήμα) (2 ο τμήμα) X 5 X 7 AN X>5 TOTE AN X>5 TOTE

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου.

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Αλγόριθμος Τραπέζιο Εκτύπωσε 'Δώσε τη μικρή βάση του τραπεζίου Διάβασε Β1 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μεγάλη βάση του τραπεζίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς 1-4 των προτάσεων και δίπλα τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη. 1 Οι μόνες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να γράψετε αλγόριθμο α) σε διάγραμμα ροής, β) σε ψευδογλώσσα και γ) σε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, ο οποίος θα διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δομή ακολουθίας Ασκήσεις 1. Ποιά από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο

Δομή ακολουθίας Ασκήσεις 1. Ποιά από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο Δομή ακολουθίας Ασκήσεις 1. Ποιά από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή ii. Τιμή-1 iii. Τιμή_2 iv. Χασρτοπσ v. Τιμή.δ 2. Να κρίνετε για την ορθότητά τους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σημειώσεις Μαθήματος (Β) Τσιωτάκης Παναγιώτης http://ptsiotakis.mysch.gr 4o Λύκειο Κορίνθου Τσιωτάκης Παναγιώτης Σελίδα 1 ομή Επιλογής Αν τότε. Σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποια είναι η «τιμή φρουρός» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα»; Διάβασε όνομα Όσο όνομα < > ΤΕΛΟΣ επανάλαβε Εμφάνισε όνομα

β. Ποια είναι η «τιμή φρουρός» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα»; Διάβασε όνομα Όσο όνομα < > ΤΕΛΟΣ επανάλαβε Εμφάνισε όνομα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α. Α1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα» το οποίο παραβιάζει δύο(2) αλγοριθμικά κριτήρια: Κ 1 Λ 0 Αρχή_επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1.

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1. Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4, 6.3, 7.1-7.10, 8.1, 8.1.1 Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Η αμοιβή ενός τεχνίτη κατασκευής δαπέδων εξαρτάται από το πλήθος των τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει σε μια οικοδομή. Η χρέωση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο και κλιμακωτά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 - οµή Επιλογής Ασκ1. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 Χ 2 Υ Χ ^ 2-1 Ζ 2 * Χ +

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 - οµή Επιλογής Ασκ1. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 Χ 2 Υ Χ ^ 2-1 Ζ 2 * Χ + Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµή Επιλογής Ασκ1. Να διατυπώσετε µε λογικές εκφράσεις τις παρακάτω προτάσεις: i. Το α ανήκει στο διάστηµα [-5, 6) ii. Το α είναι µικρότερο του 3 ή µεγαλύτερο του 15 iii. Το α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πίνακας_Τιμών2 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ Α < 3 Β < 13 Γ < 2 ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ Επεξεργασία_Τιμών2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 1. Να εκτελέσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, για Κ = 24 και L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις)

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Άσκηση 33. Α. Δίνεται το παρακάνω τμήμα αλγορίθμου: S 0 i 5 Όσο (i > 1) επανάλαβε S S + i i i 1 Εμφάνισε i Εμφάνισε S Μπορείτε δημιουργήσετε κωδικοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή επιλογής - πακέτο 2

Δομή επιλογής - πακέτο 2 Δομή επιλογής - πακέτο 2 Άσκηση 16. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας CityTel παρέχει στους συνδρομητές της λογότυπα και μελωδίες για τα κινητά τους. Για να καταβιβάσει κάποιος συνδρομητής στο κινητό του κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Θεωρούµε ότι όλα τα ονόµατα µαθητών που ανήκουν στο ίδιο σχολείο είναι διαφορετικά µεταξύ τους, ενώ σε διαφορετικά σχολεία µπορεί να

Σηµείωση : Θεωρούµε ότι όλα τα ονόµατα µαθητών που ανήκουν στο ίδιο σχολείο είναι διαφορετικά µεταξύ τους, ενώ σε διαφορετικά σχολεία µπορεί να ΦΥΛΛΑ ΙΟ 1 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ασκ 1. Να σχηµατισθεί ο πίνακας τιµών των µεταβλητών του παρακάτω προγράµµατος. Τι θα εκτυπωθεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Πράξεις(κ, λ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος (ονομαστικά) Να αναφέρετε με τεκμηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3)

Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2011 ΘΕΜΑ Α Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3) (β). ίνεται ο παρακάτω πίνακας που στην Στήλη 1 υπάρχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α :

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι τώρα, εκτελούνταν όλες οι εντολές σειριακά (η μια εντολή μετά την άλλη). Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα : Επώνυμο: Τάξη : Καθηγητής : Ημ/νία : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ) Γ2

Όνομα : Επώνυμο: Τάξη : Καθηγητής : Ημ/νία : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ) Γ2 Όνομα : Επώνυμο: Τάξη : ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 - ΤΗΛ. 2108048919 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 29 - ΤΗΛ. 2108100606 www.dinamiko.gr, email: info@dinamiko.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας. Εξάμηνο Β' Φύλλο Ασκήσεων 2 ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκοντες: Στέλιος Ξυνόγαλος, Θεόδωρος Κασκάλης

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας. Εξάμηνο Β' Φύλλο Ασκήσεων 2 ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκοντες: Στέλιος Ξυνόγαλος, Θεόδωρος Κασκάλης Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξάμηνο Β' Φύλλο Ασκήσεων 2 ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκοντες: Στέλιος Ξυνόγαλος, Θεόδωρος Κασκάλης Παρατηρήσεις: 1. Τα δεδομένα εισόδου διαβάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ 1 ο ( Μονάδες 30 ) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας Η δοµή Ακολουθίας είναι η πιο απλή δοµή του δοµηµένου προγραµµατισµού. Η κάθε εντολή ακολουθεί κάποια άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς µε τη σειρά όπως θα δοθούν στον αλγόριθµο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα.

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα. 10. Υποπρογράµµατα 10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός. ΗΜ11-Α5-α Τι ονοµάζεται τµηµατικός προγραµµατισµός; 10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων. ΕΠ03-Θ1Ε Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθµος. Μονάδες 5 2. Ποιο κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 1. Μια μεταβλητή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα)

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Επικοινωνία Το υποπρόγραμμα δέχεται τιμές από το πρόγραμμα Επιστρέφει,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Εφαρμογές Υπολογιστών Προγραμματισμός υπολογιστή Ορισμοί Αλγόριθμος: Μια βήμα προς βήμα διαδικασία η οποία οδηγεί στην επίλυση ενός προβλήματος. Πρέπει να είναι σαφής και να έχει συγκεκριμένο σημείο τερματισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θέματα Προγραμματισμού. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θέματα Προγραμματισμού. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 7 Βασικά Θέματα Προγραμματισμού Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 1. Τύποι και Μεταβλητές Τύποι δεδομένων: 1. Ακέραιος π.χ. 3, -9, 2004 2. Πραγματικός π.χ. 3.14 3. Χαρακτήρας π.χ. 3ο Ενιαίο Λύκειο 4. Λογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON.

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. 1. Nα περιγράψετε τι εκφράζουν οι παρακάτω εκφράσεις για τη μεταβλητή Χ: α). Χ >-50 ΚΑΙ Χ = 10 ΚΑΙ Χ 0ΚΑΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε αν τις θεωρείτε σωστές () ή άθος () 1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για επίλυση προβλήματος μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. Προτεινόµενα Θέµατα Γ Λυκείου Οκτώβριος Aνάπτυξη Εφαρµογών ΘΕΜΑ Α

B ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. Προτεινόµενα Θέµατα Γ Λυκείου Οκτώβριος Aνάπτυξη Εφαρµογών ΘΕΜΑ Α Aνάπτυξη Εφαρµογών τεχνολογικής κατεύθυνσης[β ] ΘΕΜ 1. Να χαρακτηρίσετε την καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Οι λογικοί τελεστές είναι το ΚΙ, το Ή και το ΟΧΙ Σ Λ 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10.

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10. Οι δοµές επανάληψης εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, όπου µια οµάδα εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό. Οι τρεις µορφές δοµών επανάληψης είναι: 1. Επαναληπτική οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Τι είναι οι τελεστές και ποιες είναι οι κατηγορίες των τελεστών; 2. Να δώσετε τον ορισμό της δομής δεδομένων.

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Τι είναι οι τελεστές και ποιες είναι οι κατηγορίες των τελεστών; 2. Να δώσετε τον ορισμό της δομής δεδομένων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα Α A1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Σύγχρονο ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Μαθητικό Φροντιστήριο 25 ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25 ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.20.990 50.27.990 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-9-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους Τάξη: Γ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (7.1-7.8) Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 1. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ ένα πρόγραμμα αντιστοιχίζονται από το μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών /Τεχνολογική Κατεύθυνση Γ Λυκείου

Ανάπτυξη Εφαρμογών /Τεχνολογική Κατεύθυνση Γ Λυκείου χ. τζόκας -2009 1 Θέματα Θεωρίας 1. Ποιες είναι οι τρεις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Αναπτύξτε δύο απ αυτές 2. Να γράψετε τα τέσσερα πλεονεκτήματα που τμηματικού προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: ,

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: , ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων : Οικονομόπουλος Σπύρος ΘΕΜΑ Α: Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 401 Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει και να αποθηκεύει με τη σειρά τα γράμματα μιας λέξης 10 χαρακτήρων και να αποφαίνεται αν είναι καρκινική ή όχι. 402 Να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις στη Δομή επιλογής

2. Ασκήσεις στη Δομή επιλογής 2. Ασκήσεις στη Δομή επιλογής 201 Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) βγάζει συμπέρασμα για την εκδήλωση βροχής εξετάζοντας την πυκνότητα νέφωσης και τη βαρομετρική πίεση μιας περιοχής. Αν η πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1 Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της μεταβλητής Χ1 μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών; Χ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Ένας αυτόματος πωλητής αναψυκτικών λειτουργεί δεχόμενος μόνο κέρματα των 50, 20 και 10

Άσκηση 4 Ένας αυτόματος πωλητής αναψυκτικών λειτουργεί δεχόμενος μόνο κέρματα των 50, 20 και 10 Δομή ακολουθίας Έστω ότι σε ένα δελτίο στοιχήματος μπορούν να συμπληρωθούν τρεις ακριβώς αγώνες. Ένα δελτίο κερδίζει αν προβλεφθούν ορθά και οι τρεις αγώνες. Το ποσό που κερδίζεται είναι ίσο με το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.1 Τι ονομάζουμε αλγόριθμο και ποια κριτήρια πρέπει να πληροί;. Από ποιες σκοπιές εξετάζει η πληροφορική τους αλγορίθμους;.3 Με ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Θέμα εξετάσεων 2000 Εξετάσαμε 50 μαθητές ως προς τα βιβλία που έχουν διαβάσει και διαπιστώσαμε ότι: 5 μαθητές δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, 15 μαθητές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 43 2.55 Ποιες είναι οι δύο μορφές της δομής πολλαπλής επιλογής και ποτέ χρησιμοποιείται; 1 η Μορφή:Η πολλαπλή επιλογή εφαρμόζεται στα προβλήματα όπου μπορούν να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα & group. μαθητικό φροντιστήριο. σύγχρονo. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα & group. μαθητικό φροντιστήριο. σύγχρονo. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονo Φάσµα & group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης. Όσο μέχρις ότου για. 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1

Δομές Επανάληψης. Όσο μέχρις ότου για. 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1 Δομές Επανάληψης Όσο μέχρις ότου για 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1 Όσο. επανάλαβε Όσο Συνθήκη επανάλαβε Εντολή1 Εντολή2.. Ομάδα εντολών Συνθήκη Αληθής Ομάδα εντολών Εντολή Ν Τέλος_Επανάληψης Ψευδής 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα, τα οποία πρέπει να γράψετε σε μορφή προγράμματος.

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα, τα οποία πρέπει να γράψετε σε μορφή προγράμματος. Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Θέμα1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν // Σ 0 π 0 ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν ΔΙΑΒΑΣΕ α, β Σ Σ + α+ β π

Διαβάστε περισσότερα

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή.

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/Γ' ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-1-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Χ.ΠΑΠΠΑ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΘΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΘΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45-9:45 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 9/10/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας

Διαδικασία Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας Διαδικασία Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου Ενδεικτικές ασκήσεις με τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO (στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro)

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου Ενδεικτικές ασκήσεις με τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO (στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro) Πληροφορική Γ' Γυμνασίου Ενδεικτικές ασκήσεις με τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO (στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro) 1. Ποιες εντολές πρέπει να γράψουμε για να βρούμε το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα