Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS"

Transcript

1 Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ

2 Σκοπός, Στόχοι & Χαρακτηριστικά της Έρευνας Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης (Εφεξής Έρευνα Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης) Σκοπός της Έρευνας του Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS που υλοποιείται συμπληρωματικά και σε εναρμόνιση με την Ετήσια Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι η ολοκλήρωση της επίσης Έρευνας Συνόρων για τα βασικά μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό νέα επίπεδα πληροφόρησης για την τουριστική πολιτική και τους εντεταλμένους φορείς και αρχές. Στόχος της Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης είναι η ολοκλήρωση των εθνικών στατιστικών του εισερχόμενου τουρισμού σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας (στις 13 περιφέρειες της χώρας) Απώτερος στόχος του υπολογισμού περιφερειακών στατιστικών τουρισμού ως μέρους της Ετήσιας έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η θεμελίωση και στοιχείων ικανών να οδηγήσουν και στη συγκρότηση περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΔΛΤ) και επομένως στην ολοκλήρωση του συστήματος ΔΛΤ της χώρας. -2-

3 Χαρακτηριστικά της Έρευνας Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Η ανταπόκριση των επισκεπτών στην Έρευνα του Ξ.Ε.Ε. κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της ήταν ικανοποιητική (συνολικό δείγμα ερωτηματολογίων από τα της Έρευνα Συνόρων) Τα αποτελέσματα που ακολουθούν και αφορούν τον μήνα Αύγουστο θα παράγονται στο εξής σε μηνιαία βάση με χρονική υστέρηση 2 μηνών από το μήνα αναφοράς Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των αποκρινόμενων και της αντιπροσωπευτικότητας των αποτελεσμάτων -3-

4 Συγκεντρωτικά Περιφερειακά Στατιστικά Εισερχόμενου Τουρισμού Συγκεντρωτικά περιφερειακά στατιστικά εισερχόμενου τουρισμού - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Επισκέπτες Διανυκτερεύσεις Δαπάνες (ευρώ) Δαπάνες ανά διανυκτέρευση Δαπάνες ανά επισκέπτη Διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη Ανατ. Μακεδονία - Θράκη ,7 395,8 6,4 Κεντρική Μακεδονία ,4 284,2 5,6 Δυτική Μακεδονία ,6 401,9 7,1 Ήπειρος ,4 417,3 5,7 Θεσσαλία ,7 321,1 5,6 Ιόνια Νησιά ,7 615,1 8,6 Δυτική Ελλάδα ,9 341,9 5,2 Στερεά Ελλάδα ,4 344,7 4,5 Πελοπόννησος ,7 392,2 6,7 Αττική ,2 362,3 4,2 Νησιά Βορ. Αιγαίου ,6 772,9 9,5 Νησιά Νοτ. Αιγαίου ,4 805,4 8,4 Κρήτη ,2 8,7 Σύνολο ,9 8,1-4-

5 Συγκεντρωτικά Περιφερειακά Στατιστικά Εισερχόμενου Τουρισμού Συγκεντρωτικά περιφερειακά στατιστικά εισερχόμενου τουρισμού (κατάταξη των περιφερειών σε φθίνουσα σειρά) - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Επισκέπτες Διανυκτερεύσεις Δαπάνες (ευρώ) Δαπάνες ανά διανυκτέρευση Δαπάνες ανά επισκέπτη Διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Νησιά Βορ. Αιγαίου Νησιά Νοτ.Αιγαίου Κρήτη

6 Συγκεντρωτικά Περιφερειακά Στατιστικά Εισερχόμενου Τουρισμού Πλήθος επισκέψεων περιφερειών ανά επισκέπτη - Αύγουστος

7 Συγκεντρωτικά Περιφερειακά Στατιστικά Εισερχόμενου Τουρισμού Ημέρες επίσκεψης και δαπάνες ανά επίσκεψη (σε εκατοντάδες ευρώ) σε επίπεδο περιφέρειας - Αύγουστος

8 Συγκεντρωτικά Περιφερειακά Στατιστικά Εισερχόμενου Τουρισμού Δαπάνες σε ευρώ ανά ημέρα διανυκτέρευσης σε επίπεδο περιφέρειας - Αύγουστος

9 Εθνικότητα Δαπάνες (σε εκατομμύρια ευρώ) ανά περιφέρεια και χώρα προέλευσης - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Σύνολο Χώρες Ε.Ε. Γαλλία Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Χώρες Ευρώπης εκτός Ε.Ε. Ρωσία Λοιπές χώρες Εκτός Ευρώπης Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 100,35 41,75 5,11 14,97 4,41 6,68 47,28 5,75 11,31 Κεντρ. Μακεδονία 290,39 109,48 2,40 41,91 12,47 21,23 171,11 49,91 9,80 Δυτική Μακεδονία 13,91 * * * * * * * * Ήπειρος 33,54 20,30 1,58 1,47 * 10,75 * * * Θεσσαλία 32,97 19,34 1,43 3,67 * 5,85 9,33 * 4,30 Ιόνια Νησιά 315,38 265,18 15,27 33,38 73,28 62,00 45,08 24,82 5,12 Δυτική Ελλάδα 23,65 17,68 4,43 * 3,28 4,41 2,97 * 3,00 Στερεά Ελλάδα 16,67 6,25 1,59 * * 0,83 * * * Πελοπόννησος 43,53 23,35 9,50 2,45 4,59 3,44 7,30 4,39 12,88 Αττική 145,48 68,13 14,50 6,90 16,73 7,73 25,68 8,54 51,67 Νησιά Βορ. Αιγαίου 16,20 * * * * * * * * Νησιά Νοτ. Αιγαίου 811,64 579,90 113,22 74,79 106,98 87,22 146,45 94,94 85,29 Κρήτη 615,41 442,80 108,71 109,19 55,58 37,23 150,14 116,96 22,47 Σύνολο 2.459, ,64 279,77 294,95 281,48 248,57 626,43 318,18 228,06 * Δε δημοσιεύεται για λόγους εμπιστευτικότητας / αξιοπιστίας -9-

10 Εθνικότητα Δαπάνες (σε εκατομμύρια ευρώ) ανά περιφέρεια και χώρα προέλευσης (κατάταξη των περιφερειών σε φθίνουσα σειρά για κάθε χώρα προέλευσης) - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Σύνολο Χώρες Ε.Ε. Γαλλία Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Χώρες Ευρώπης εκτός Ε.Ε. Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία 13 * * * * * * * * Ήπειρος * 5 * * * Ρωσία Λοιπές χώρες Εκτός Ευρώπης Θεσσαλία * 8 7 * 8 Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα * * 9 Στερεά Ελλάδα * * 11 * * * Πελοπόννησος Αττική Νησιά Βορ. Αιγαίου 12 * * * * * * * * Νησιά Νοτ. Αιγαίου Κρήτη * Δε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς για λόγους εμπιστευτικότητας / αξιοπιστίας -10-

11 Είδος δαπάνης Δαπάνες ανά περιφέρεια και είδος δαπάνης (σε εκατομμύρια ευρώ) για το σύνολο των επισκεπτών - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Νησιά Βορ. Αιγαίου Νησιά Νοτ.Αιγαίου Κρήτη Σύνολο 26,2 24,7 15,4 5,8 28,2 100,3 72,9 74,3 35,1 17,5 90,5 290,4 2,0 2,8 1,6 1,3 6,3 13,9 8,8 9,1 4,7 1,7 9,3 33,5 10,5 8,5 4,6 1,8 7,7 33,0 93,4 93,6 35,9 26,2 66,3 315,4 6,9 6,1 3,6 2,1 4,9 23,6 4,1 4,6 2,8 1,7 3,5 16,7 11,9 12,3 7,1 2,8 9,4 43,5 38,9 39,8 26,0 11,3 29,5 145,5 5,4 4,9 2,2 0,9 2,9 16,2 251,2 219,3 100,5 73,3 167,4 811,6 177,0 157,2 81,1 64,6 135,4 615,4 709,1 657,3 320,6 210,9 561, ,1-11-

12 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Δαπανών ανά περιφέρεια (σε εκατομμύρια ευρώ) για το σύνολο των επισκεπτών - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 3,69% 3,76% 4,80% 2,75% 5,03% 4,08% Κεντρική Μακεδονία 10,28% 11,30% 10,95% 8,30% 16,13% 11,81% Δυτική Μακεδονία 0,28% 0,43% 0,50% 0,62% 1,12% 0,57% Ήπειρος 1,24% 1,38% 1,47% 0,81% 1,66% 1,36% Θεσσαλία 1,48% 1,29% 1,43% 0,85% 1,37% 1,34% Ιόνια Νησιά 13,17% 14,24% 11,20% 12,42% 11,82% 12,83% Δυτική Ελλάδα 0,97% 0,93% 1,12% 1,00% 0,87% 0,96% Στερεά Ελλάδα 0,58% 0,70% 0,87% 0,81% 0,62% 0,68% Πελοπόννησος 1,68% 1,87% 2,21% 1,33% 1,68% 1,77% Αττική 5,49% 6,06% 8,11% 5,36% 5,26% 5,92% Νησιά Βορ. Αιγαίου 0,76% 0,75% 0,69% 0,43% 0,52% 0,66% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 35,43% 33,36% 31,35% 34,76% 29,83% 33,00% Κρήτη 24,96% 23,92% 25,30% 30,63% 24,13% 25,03% Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ -12-

13 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Είδους Δαπανών ανά περιφέρεια (σε εκατομμύρια ευρώ) για το σύνολο των επισκεπτών - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 26,12% 24,63% 15,35% 5,78% 28,12% 100% Κεντρική Μακεδονία 25,10% 25,59% 12,09% 6,03% 31,16% 100% Δυτική Μακεδονία 14,39% 20,14% 11,51% 9,35% 45,32% 100% Ήπειρος 26,27% 27,16% 14,03% 5,07% 27,76% 100% Θεσσαλία 31,82% 25,76% 13,94% 5,45% 23,33% 100% Ιόνια Νησιά 29,61% 29,68% 11,38% 8,31% 21,02% 100% Δυτική Ελλάδα 29,24% 25,85% 15,25% 8,90% 20,76% 100% Στερεά Ελλάδα 24,55% 27,54% 16,77% 10,18% 20,96% 100% Πελοπόννησος 27,36% 28,28% 16,32% 6,44% 21,61% 100% Αττική 26,74% 27,35% 17,87% 7,77% 20,27% 100% Νησιά Βορ. Αιγαίου 33,33% 30,25% 13,58% 5,56% 17,90% 100% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 30,95% 27,02% 12,38% 9,03% 20,63% 100% Κρήτη 28,76% 25,54% 13,18% 10,50% 22,00% 100% Σύνολο 28,84% 26,73% 13,04% 8,58% 22,82% 100% Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ -13-

14 Είδος δαπάνης Δαπάνες ανά περιφέρεια και είδος δαπάνης (σε εκατομμύρια ευρώ) για τους επισκέπτες που διέμειναν αποκλειστικά σε ξενοδοχείο - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 18,6 13,0 6,6 3,9 11,8 54,0 Κεντρική Μακεδονία 50,6 42,6 16,2 14,4 44,4 168,2 Δυτική Μακεδονία 1,7 1,7 0,9 1,1 2,9 8,3 Ήπειρος 4,0 2,8 1,3 0,9 2,1 11,2 Θεσσαλία 7,1 4,4 1,9 1,3 4,0 18,7 Ιόνια Νησιά 61,1 55,7 23,5 20,0 45,2 205,4 Δυτική Ελλάδα 4,9 3,6 1,9 1,5 2,8 14,7 Στερεά Ελλάδα 3,1 2,5 1,8 1,3 1,9 10,6 Πελοπόννησος 7,9 5,2 3,1 2,0 4,8 22,9 Αττική 29,1 22,8 11,2 8,8 16,3 88,2 Νησιά Βορ.Αιγαίου 2,2 1,7 0,8 0,6 1,1 6,4 Νησιά Νοτ. Αιγαίου 213,2 171,1 80,3 65,5 141,2 671,2 Κρήτη 147,0 122,8 64,2 59,4 113,8 507,1 Σύνολο 550,5 449,8 213,8 180,5 392, ,9 * Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες επισκεπτών που διέμειναν και σε ενοικιαζόμενα σπίτια / δωμάτια -14-

15 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Δαπανών ανά περιφέρεια (σε εκατομμύρια ευρώ) για τους επισκέπτες που διέμειναν αποκλειστικά σε ξενοδοχείο - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 3,38% 2,89% 3,09% 2,16% 3,01% 3,02% Κεντρική Μακεδονία 9,19% 9,47% 7,58% 7,98% 11,32% 9,41% Δυτική Μακεδονία 0,31% 0,38% 0,42% 0,61% 0,74% 0,46% Ήπειρος 0,73% 0,62% 0,61% 0,50% 0,54% 0,63% Θεσσαλία 1,29% 0,98% 0,89% 0,72% 1,02% 1,05% Ιόνια Νησιά 11,10% 12,38% 10,99% 11,08% 11,52% 11,49% Δυτική Ελλάδα 0,89% 0,80% 0,89% 0,83% 0,71% 0,82% Στερεά Ελλάδα 0,56% 0,56% 0,84% 0,72% 0,48% 0,59% Πελοπόννησος 1,44% 1,16% 1,45% 1,11% 1,22% 1,28% Αττική 5,29% 5,07% 5,24% 4,88% 4,15% 4,94% Νησιά Βορ. Αιγαίου 0,40% 0,38% 0,37% 0,33% 0,28% 0,36% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 38,73% 38,04% 37,56% 36,29% 35,99% 37,56% Κρήτη 26,70% 27,30% 30,03% 32,91% 29,01% 28,38% Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ. * Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες επισκεπτών που διέμειναν και σε ενοικιαζόμενα σπίτια / δωμάτια -15-

16 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Είδους Δαπανών ανά περιφέρεια (σε εκατομμύρια ευρώ) για τους επισκέπτες που διέμειναν αποκλειστικά σε ξενοδοχείο - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 34,44% 24,07% 12,22% 7,22% 21,85% 100% Κεντρική Μακεδονία 30,08% 25,33% 9,63% 8,56% 26,40% 100% Δυτική Μακεδονία 20,48% 20,48% 10,84% 13,25% 34,94% 100% Ήπειρος 35,71% 25,00% 11,61% 8,04% 18,75% 100% Θεσσαλία 37,97% 23,53% 10,16% 6,95% 21,39% 100% Ιόνια Νησιά 29,75% 27,12% 11,44% 9,74% 22,01% 100% Δυτική Ελλάδα 33,33% 24,49% 12,93% 10,20% 19,05% 100% Στερεά Ελλάδα 29,25% 23,58% 16,98% 12,26% 17,92% 100% Πελοπόννησος 34,50% 22,71% 13,54% 8,73% 20,96% 100% Αττική 32,99% 25,85% 12,70% 9,98% 18,48% 100% Νησιά Βορ. Αιγαίου 34,38% 26,56% 12,50% 9,38% 17,19% 100% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 31,76% 25,49% 11,96% 9,76% 21,04% 100% Κρήτη 28,99% 24,22% 12,66% 11,71% 22,44% 100% Σύνολο 30,81% 25,17% 11,96% 10,10% 21,95% 100% Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ. * Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες επισκεπτών που διέμειναν και σε ενοικιαζόμενα σπίτια / δωμάτια -16-

17 Είδος δαπάνης Δαπάνες ανά περιφέρεια και είδος δαπάνης (σε εκατομμύρια ευρώ) για τους επισκέπτες που δεν διέμειναν σε ξενοδοχείο - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 7,6 11,7 8,8 1,9 16,4 46,3 Κεντρική Μακεδονία 22,3 31,7 18,9 3,1 46,1 122,2 Δυτική Μακεδονία 0,3 1,1 0,7 0,2 3,4 5,6 Ήπειρος 4,8 6,3 3,4 0,8 7,2 22,3 Θεσσαλία 3,4 4,1 2,7 0,5 3,7 14,3 Ιόνια Νησιά 32,3 37,9 12,4 6,2 21,1 110 Δυτική Ελλάδα 2 2,5 1,7 0,6 2,1 8,9 Στερεά Ελλάδα 1 2,1 1 0,4 1,6 6,1 Πελοπόννησος 4 7,1 4 0,8 4,6 20,6 Αττική 9, ,8 2,5 13,2 57,3 Νησιά Βορ. Αιγαίου 3,2 3,2 1,4 0,3 1,8 9,8 Νησιά Νοτ. Αιγαίου 38 48,2 20,2 7,8 26,2 140,4 Κρήτη 30 34,4 16,9 5,2 21,6 108,3 Σύνολο 158,6 207,5 106,8 30,4 168,8 672,20-17-

18 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Δαπανών ανά περιφέρεια (σε εκατομμύρια ευρώ) για τους επισκέπτες που δεν διέμειναν σε ξενοδοχείο - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 4,79% 5,64% 8,24% 6,25% 9,72% 6,89% Κεντρική Μακεδονία 14,06% 15,28% 17,70% 10,20% 27,31% 18,18% Δυτική Μακεδονία 0,19% 0,53% 0,66% 0,66% 2,01% 0,83% Ήπειρος 3,03% 3,04% 3,18% 2,63% 4,27% 3,32% Θεσσαλία 2,14% 1,98% 2,53% 1,64% 2,19% 2,13% Ιόνια Νησιά 20,37% 18,27% 11,61% 20,39% 12,50% 16,36% Δυτική Ελλάδα 1,26% 1,20% 1,59% 1,97% 1,24% 1,32% Στερεά Ελλάδα 0,63% 1,01% 0,94% 1,32% 0,95% 0,91% Πελοπόννησος 2,52% 3,42% 3,75% 2,63% 2,73% 3,06% Αττική 6,18% 8,19% 13,86% 8,22% 7,82% 8,52% Νησιά Βορ. Αιγαίου 2,02% 1,54% 1,31% 0,99% 1,07% 1,46% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 23,96% 23,23% 18,91% 25,66% 15,52% 20,89% Κρήτη 18,92% 16,58% 15,82% 17,11% 12,80% 16,11% Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνα Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ -18-

19 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Είδους Δαπανών ανά περιφέρεια (σε εκατομμύρια ευρώ) για τους επισκέπτες που δεν διέμειναν σε ξενοδοχείο - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 16,41% 25,27% 19,01% 4,10% 35,42% 100% Κεντρική Μακεδονία 18,25% 25,94% 15,47% 2,54% 37,73% 100% Δυτική Μακεδονία 5,36% 19,64% 12,50% 3,57% 60,71% 100% Ήπειρος 21,52% 28,25% 15,25% 3,59% 32,29% 100% Θεσσαλία 23,78% 28,67% 18,88% 3,50% 25,87% 100% Ιόνια Νησιά 29,36% 34,45% 11,27% 5,64% 19,18% 100% Δυτική Ελλάδα 22,47% 28,09% 19,10% 6,74% 23,60% 100% Στερεά Ελλάδα 16,39% 34,43% 16,39% 6,56% 26,23% 100% Πελοπόννησος 19,42% 34,47% 19,42% 3,88% 22,33% 100% Αττική 17,10% 29,67% 25,83% 4,36% 23,04% 100% Νησιά Βορ. Αιγαίου 32,65% 32,65% 14,29% 3,06% 18,37% 100% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 27,07% 34,33% 14,39% 5,56% 18,66% 100% Κρήτη 27,70% 31,76% 15,60% 4,80% 19,94% 100% Σύνολο 23,59% 30,87% 15,89% 4,52% 25,11% 100% -19-

20 Είδος δαπάνης Ποσοστιαία Κατανομή Είδους Δαπανών ανά περιφέρεια στο σύνολο των επισκεπτών - Αύγουστος 2013 Περιφέρεια Διαμονή Μπαρ & Εστιατόρια Μεταφορές Διασκέδαση Αγορές και άλλες δαπάνες Σύνολο Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 1,07% 1,00% 0,63% 0,24% 1,15% 4,08% Κεντρική Μακεδονία 2,96% 3,02% 1,43% 0,71% 3,68% 11,81% Δυτική Μακεδονία 0,08% 0,11% 0,07% 0,05% 0,26% 0,57% Ήπειρος 0,36% 0,37% 0,19% 0,07% 0,38% 1,37% Θεσσαλία 0,43% 0,35% 0,19% 0,07% 0,31% 1,35% Ιόνια Νησιά 3,80% 3,81% 1,46% 1,07% 2,70% 12,83% Δυτική Ελλάδα 0,28% 0,25% 0,15% 0,09% 0,20% 0,96% Στερεά Ελλάδα 0,17% 0,19% 0,11% 0,07% 0,14% 0,68% Πελοπόννησος 0,48% 0,50% 0,29% 0,11% 0,38% 1,77% Αττική 1,58% 1,62% 1,06% 0,46% 1,20% 5,92% Νησιά Βορ. Αιγαίου 0,22% 0,20% 0,09% 0,04% 0,12% 0,66% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 10,22% 8,92% 4,09% 2,98% 6,81% 33,01% Κρήτη 7,20% 6,39% 3,30% 2,63% 5,51% 25,02% Σύνολο 28,84% 26,73% 13,04% 8,58% 22,83% 100% Επεξεργασία στοιχείων της «Έρευνας Περιφερειακής Τουριστικής Δαπάνης» από το ΙΤΕΠ -20-

21 Περιφερειακά Στατιστικά Εισερχόμενου Τουρισμού Οδικός Τουρισμός Οδικές Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών ανά Εθνικότητα Οδικές Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών Χώρα Προέλευσης Οδικά Δαπάνες % Οδικών Δαπάνη ανά διανυκτέρευση Επισκέψεις Διανυκτερεύσεις Επισκέψεις Διανυκτερεύσεις Δαπάνες Δαπάνη ανά άφιξη ΠΓΔΜ ,9 100,0% 100,0% 100,0% 139,1 36,1 Σερβία ,0 97,5% 96,8% 95,0% 276,6 37,4 Τουρκία ,0 93,7% 91,0% 92,9% 329,6 76,9 Γερμανία ,7 14,9% 15,6% 8,1% 403,6 39,0 Βουλγαρία ,0 87,6% 69,8% 89,5% 134,1 40,7 Αλβανία ,2 91,1% 70,1% 96,6% 409,6 130,6 Ρουμανία ,1 56,6% 56,8% 43,0% 354,7 51,5 Ρωσία ,4 2,5% 2,9% 1,4% 546,2 49,8 Ουκρανία ,9 18,7% 23,6% 12,2% 532,3 46,7 Υπόλοιπες ,3 1,2% 0,7% 0,4% 269,1 46,4 Σύνολο ,5 26,4% 17,1% 9,6% 230,0 43,8-21-

22 Τέλος παρουσίασης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! -22-

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός 5. Αναστασία Ψάλτη, Εφαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2009-2010

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2009-2010 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη - Αθήνα, Νοέμβριος 1 Εξελίξεις στη διεθνή τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2010-2011

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2010-2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2010-2011 Αθήνα, Νοέμβριος 2011 1 2 Πρόσφατες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων Αθήνα Οκτώβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Φεβρουάριος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34-105 58 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα