70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13"

Transcript

1 3 Τ Ρ Ι Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η & Τ Ο Μ Ε Α Κ Η Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Τ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 65

2 Γ-1 Γεωγραφική Κατανοµή της Bοηθειας Γ-1. Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής της βοήθειας και κατηγορίες χωρών Τα προγράµµατα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας αποτελούν µέρος της αναπτυξιακής διπλωµατίας και ουσιαστικό εργαλείο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού της αναπτυξιακής βοήθειας για το 2008, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της βοήθειας, η ελληνική αναπτυξιακή στρατηγική επικεντρώθηκε σε περιορισµένο αριθµό επωφελούµενων χωρών και σηµαντικών τοµέων προτεραιότητας (χώρες στόχοι και τοµείς στόχοι), ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθµός αποτελεσµατικότητος των χρηµατοδοτικών παρεµβάσεών της. (βλέπε το σύνολο των επιλέξιµων αποδεκτριών χωρών ODA στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [V]). Προγράµµατα που δεν εντάσσονται στους κατωτέρω τοµείς - στόχους και χώρες - στόχους, δεν χρηµατοδοτήθηκαν, εκτός εάν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συγκυρίας και τα εθνικά συµφέροντα το επέβαλαν. Ωστόσο, επιλέξιµος προς υλοποίηση ήταν και αριθµός προγραµµάτων Προστασίας Αντιµετώπισης Φυσικών Καταστροφών, είτε αυτοτελώς, είτε ως ειδική δράση προγραµµάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Επιλέξιµος για χρηµατοδότηση, ήταν επίσης και αριθµός προγραµµάτων εντός Ελλάδος που στόχευαν: στην προώθηση της αναπτυξιακής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινής γνώµης και στην εξοικείωση της µε την έννοια της ανθρωπιστικής/αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγεί τόσο η Ελλάδα όσο και η Ε. Ε, στην προώθηση του εθελοντισµού και στη προετοιµασία στελεχών στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και στην καταπολέµηση του trafficking. Γενικότερα, η Ελλάς ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές στρατηγικές ανάπτυξης στη διαδικασία παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Προϋπόθεση για την επιλογή µιας χώρας ως αποδέκτριας, είναι η εκπεφρασµένη από πλευράς της βούληση να αναπτυχθεί, εντός του διεθνώς παραδεκτού πλαισίου αναπτυξιακής στρατηγικής. Να αποδίδει δηλαδή προτεραιότητα στη µείωση της φτώχειας, στην ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της χρηστής διοίκησης και της αειφορίας του περιβάλλοντος. Με την πάροδο των ετών ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα της παρεχόµενης βοήθειας παρέχεται στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες (ΛΑΧ) της Ασίας και της Αφρικής. Αυτό αποτελεί δέσµευση της ιεθνούς Κοινότητας και ασφαλώς της Ελλάδος. Κατ αυτήν την έννοια το Ελληνικό στρατηγικό πλαίσιο στις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής του, περιλαµβάνει νέες πρωτοβουλίες που απευθύνονται στις ΛΑΧ, µεταξύ των οποίων και η ετήσια αύξηση της παρεχόµενης ODA. 66

3 Το 2008 περιελήφθησαν στην προκήρυξη της HELLENIC AID και οκτώ (8) οριζόντιες δράσεις, ήτοι: Προγράµµατα επισιτιστικής ασφάλειας. Λόγω της διεθνούς συγκυρίας, η επισιτιστική ασφάλεια ορίζεται ως τοµέας βασικής προτεραιότητας της Ελληνικής διµερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας, πέραν της συνεισφοράς της Χώρας σε ανάλογα προγράµµατα ιεθνών Οργανισµών (πολυµερής βοήθεια). Ενθαρρύνεται συνεπώς η υποβολή προγραµµάτων που αφορούν τόσο στην παροχή άµεσης επισιτιστικής βοήθειας, όσο και µακροπρόθεσµες δράσεις για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας. Τα προγράµµατα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας αυτής δράσης, θα αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα, ανάλογα και µε την εξέλιξη της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης. Προγράµµατα σχετιζόµενα µε τη µετανάστευση στοχεύοντας στην ενεργότερη συµµετοχή των εν Ελλάδι µεταναστών σε προγράµµατα που απευθύνονται στις χώρες προέλευσης, την αξιοποίησή τους δηλαδή ως «γέφυρες» µεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισµού. ράσεις αιχµής σχετικά µε το περιβάλλον µε έµφαση στις κλιµατικές αλλαγές. Ανθρώπινη ασφάλεια µε έµφαση σε δράσεις καταπολέµησης του trafficking. Προγράµµατα «Βοήθειας στο Εµπόριο» των αναπτυσσόµενων χωρών, ειδικότερα για Εµπορικές Υποδοµές και την Οικοδόµηση Παραγωγικών Ικανοτήτων ώστε να προωθηθεί η µεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις των αναπτυσσόµενων χωρών - εταίρων. Χρηστή διακυβέρνηση µε έµφαση στην οικοδόµηση θεσµών και διοικητικών ικανοτήτων. Μεταφορά τεχνογνωσίας και πιλοτική προβολή καινοτόµων λύσεων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας. Μεταφορά τεχνογνωσίας και προβολή καινοτόµων λύσεων στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών. Στην έννοια της οριζόντιας δράσης περιλαµβάνεται η υλοποίηση ενός ενιαίου προγράµµατος σε ικανό αριθµό χωρών σε µια ή περισσότερες γεωγραφικές περιφέρειες. Η οριζόντια δράση επικεντρώνεται στις χώρες στόχευσης, µπορεί όµως να περιλαµβάνει και άλλες επιλέξιµες χώρες στις ευρύτερες περιοχές ενδιαφέροντος της Ελλάδος, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της σχετικής πρότασης. Στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών προωθείται συνεργασία µε την USAID στους ακόλουθους τοµείς: Aνανεώσιµες πηγές ενέργειας σε συµβαλλόµενες χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας στην βάση Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ USAID και Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Οι προτεινόµενες δράσεις περιλαµβάνουν την εκτίµηση και αξιολόγηση Ανανεώσιµης Ενέργειας στην Ενεργειακή Κοινότητα, τον στρατηγικό σχεδιασµό, οικοδόµηση ικανοτήτων και µεταφορά τεχνογνωσίας. Τουρισµός στα υτικά Βαλκάνια µέσω περιφερειακού προγράµµατος και εθνικών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και, περαιτέρω, σε οικονοµική ανάπτυξη και συνεργασία στην περιοχή. Βελτίωση της ασφάλειας των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων (property rights) στα υτικά Βαλκάνια µε δράσεις που στοχεύουν στην καταγραφή και βελτίωση των διαδικασιών απόκτησης ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε ακίνητα. 67

4 Γ-1.2 Χώρες προτεραιότητος ή συγκέντρωσης της βοήθειας Βάσει του στρατηγικού σχεδιασµού της Ελλάδος, επελέγησαν οι κάτωθι χώρες - στόχοι για το ΑΦΡΙΚΗ Αγκόλα, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, ηµοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό, Μποτσουάνα, Νότιος Αφρική, Ζιµπάµπουε. (Το Σουδάν παραµένει χώρα προτεραιότητος, στο βαθµό που οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επιτόπια υλοποίηση προγραµµάτων, ενώ σε χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής µπορούν κατά περίπτωση να συνεχισθούν προγράµµατα χορήγησης επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας που άρχισαν να υλοποιούνται σε προηγούµενες περιόδους). ΑΣΙΑ - ΝΟΤΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ, ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Κίνα. (Το Αφγανιστάν παραµένει χώρα προτεραιότητος, στο βαθµό που οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επιτόπια υλοποίηση προγραµµάτων) ΑΣΙΑ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Ιορδανία, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία. (Ο Λίβανος παραµένει χώρα προτεραιότητος, η βοήθεια χορηγείται µέσω ειδικών προκηρύξεων, ενώ το Ιράκ παραµένει χώρα προτεραιότητος, στο βαθµό που οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επιτόπια υλοποίηση προγραµµάτων). ΕΥΡΩΠΗ Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, Π.Γ..Μ, Σερβία. 68

5 Το έτος 2008 χορηγήθηκε στις αναπτυσσόµενες χώρες δωρεάν διµερής κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) ύψους 312,17 ολ. ΗΠΑ ή 216,43 ΕΥΡΩ (ΠΙΝΑΚΕΣ [1Β] & [2]). ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΙΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΣΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 36,44 70,46 ΧΩΡΕΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΙΟΡ ΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΣΟΥ ΑΝ ΜΟΛ ΑΒΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Λ.. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΙΡΑΚ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΠΓ Μ ΚΕΝΥΑ ΚΟΝΓΚΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΙΡΓΙΖΙΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΑΓΚΟΛΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13 0,13 0,06 0,02 0, ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ 69

6 Από το συνολικό ποσό των 312,17 ολ. ΗΠΑ ή 216,43 ΕΥΡΩ, ποσοστό περίπου 62% (194,86 ολ. ΗΠΑ ή 135,10 ΕΥΡΩ) διοχετεύθηκε στις χώρες προτεραιότητας της Ελλάδος του έτους Ειδικότερα, τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά χώρα προτεραιότητας εµφαίνoνται στην ανωτέρω ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Οι κυριότερες δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος το έτος 2008, στις χώρες προτεραιότητας, διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω (βλέπε επίσης ΠΙΝΑΚΕΣ [3] και [4] και ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ [Γ] ΚΑΙ [ ]). 70

7 Γ Α Φ Ρ Ι Κ Η H παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Αφρικής παρουσίασε αυξητικές τάσεις διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ,66 ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΤΗ ,81 14,30 17,02 29,68 44, ΕΤΟΣ 71

8 Αντιστοίχως, η παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής παρουσίασε αυξητικές τάσεις διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΤΗ ,05 7,98 9,62 12,66 16,86 24, ΕΤΟΣ Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί η αύξηση της διµερούς βοήθειας που παρασχέθηκε από την Ελλάδα στις χώρες της Αφρικής (2007 = 29,68 ολ. ΗΠΑ ή 21,68 ΕΥΡΩ, 2008 = 44,28 ολ. ΗΠΑ ή 30,70 ΕΥΡΩ, δηλαδή περίπου κατά 50%), καθώς και ειδικότερα, στις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής (2007 = 16,86 ολ. ΗΠΑ ή 12,32 ΕΥΡΩ, 2008 = 24,85 ολ. ΗΠΑ ή 17,22 ΕΥΡΩ, δηλαδή περίπου κατά 48%). Η εικόνα που διαµορφώθηκε, ως προς τις χώρες προτεραιότητας της Ελλάδος για το έτος 2008, ήταν η ακόλουθη: ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 12,75 ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΣΟΥ ΑΝ 3,11 2,98 ΧΩΡΕΣ ΚΟΝΓΚΟ Λ.. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΚΕΝΥΑ ΚΟΝΓΚΟ. 1,97 1,68 1,52 1,20 0,80 ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΑΓΚΟΛΑ 0,13 0,06 0, ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ 72

9 ΑΓΚΟΛΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,01 0,02 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,02 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,25 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ , ,25 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,03 0,04 0,30 0,37 0,02 0,03 0,06 0,08 0,01 0,02 0,42 0,54 73

10 ΑΙΓΥΠΤΟΣ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,05 0,08 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,24 0,35 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 8,23 11,87 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,32 0,46 ΣΥΝΟΛΟ 8,84 12,76 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ , , ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.000, , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 5.625, , ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ , , ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ , , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙCT) 7.500, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ , , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3.333, , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,81 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , ,91 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MEDIES «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ AΤΖΕΝΤΑ 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ MEDWET. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2008 ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η Η ΟΡΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (MED EUWI) - ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ 74

11 Υ ΑΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ ΕΝΑ ΝΕΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑKH ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤOΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CIHEAM ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΥΒΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΣΟΥΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,88 1,10 3,01 3,74 2,61 3,27 5,07 6,94 8,84 12,76 20,41 27,81 75

12 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,01 0,02 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,18 1,71 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,96 1,38 ΣΥΝΟΛΟ 2,15 3,11 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9.247, , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,98 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 5.610, ,74 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΑΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ CATERING AND TOURISM TRAINING INSTITUTE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΓΟΡΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ HIV/AIDS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΟ - ΑΜΧΑΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 1,28 1,59 1,20 1,49 0,93 1,17 1,78 2,43 2,15 3,11 7,34 9,79 76

13 ΕΡΥΘΡΑΙΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,05 0,07 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,04 0,06 ΣΥΝΟΛΟ 0,09 0,13 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ , ,32 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.000, ,75 ΣΥΝΟΛΟ , ,01 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ HIV/AIDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,63 0,78 0,56 0,70 0,56 0,70 0,04 0,05 0,09 0,13 1,88 2,36 77

14 ΚΕΝΥΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,38 0,55 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,45 0,65 ΣΥΝΟΛΟ 0,83 1,20 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9.247, , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,06 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , ,92 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΑΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ KANDARIAS ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΘΡΕΨΗ ΥΠΟΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,14 0,18 0,14 0,17 0,14 0,18 0,34 0,47 0,83 1,20 1,59 2,20 78

15 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,05 0,06 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,05 0,07 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,46 0,67 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,56 0,80 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ , ,85 περιλαµβάνεται το AIDS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,79 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ , ,20 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΥ ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ AIDS ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,41 0,51 0,51 0,63 0,18 0,23 0,36 0,50 0,56 0,80 2,02 2,67 79

16 ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,01 0,02 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,02 0,03 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,63 0,91 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,70 1,01 ΣΥΝΟΛΟ 1,36 1,97 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α , , ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 255,15 368, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,79 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ,93 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,98 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΕΛΑ ΩΝ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 14 ΑΓΕΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 2 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΝΣΑΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΩΡΗΘΕΝ ΑΠO ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΣΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,26 0,32 0,28 0,35 2,02 2,54 0,74 1,01 1,36 1,97 4,66 6,19 80

17 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,00 0,00 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,04 0,06 ΣΥΝΟΛΟ 0,04 0,06 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ,08 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,08 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,09 81

18 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,06 1,52 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1,06 1,52 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΚΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙCT) 7.500, , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 7.219, ,85 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ , ,11 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΑΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΚΑΣΤΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΑΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,28 0,34 0,67 0,83 0,93 1,17 0,66 0,90 1,06 1,52 3,60 4,76 82

19 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,25 0,36 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,09 0,14 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,82 1,18 ΣΥΝΟΛΟ 1,16 1,68 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,87 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , ,66 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ W.F.P. Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ Εκατ. 0,18 0,23 0,36 0,45 0,20 0,25 0,41 0,56 1,16 1,68 2,31 3,17 83

20 ΣΟΥ ΑΝ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,06 0,09 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,20 0,29 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,03 1,48 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,78 1,12 ΣΥΝΟΛΟ 2,07 2,98 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 9.900, , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,31 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘ./ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 5.610, ,74 ΣΥΝΟΛΟ , ,47 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥ ΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ.Α.Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΝΤΑΡΦΟΥΡ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ HIV/AIDS Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,76 0,95 0,89 1,11 0,76 0,96 2,05 2,80 2,07 2,98 6,53 8,80 84

21 Γ Α Σ Ι Α Ν Ο Τ Ι Α & Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Α Σ Ι Α, Α Π Ω Α Ν Α Τ Ο Λ Η H παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Ασίας παρουσίασε αυξητικές τάσεις διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. 70 ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΤΗ ,14 ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ,33 42,32 48,76 44,21 54, ΕΤΟΣ 85

22 Αντιστοίχως, η παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Νότιας & Κεντρικής Ασίας παρουσίασε µεικτή εικόνα διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΤΗ ,94 31, ,40 ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ,40 18,28 18, ΕΤΟΣ Η συνολική διµερής ODA που παρασχέθηκε το έτος 2008 στις χώρες της Ασίας ανήλθε σε 66,14 ολ. ΗΠΑ (βλέπε και ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Β]). Η εικόνα που διαµορφώθηκε, ως προς τις χώρες προτεραιότητος της Ελλάδος, ήταν η ακόλουθη: ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10,13 ΚΙΝΑ 7,72 ΓΕΩΡΓΙΑ 4,47 ΑΡΜΕΝΙΑ 3,01 ΧΩΡΕΣ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0,53 0,44 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 0,30 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 0,29 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 0,13 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 0, ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ 86

23 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,01 0,02 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,19 0,27 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,01 0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,21 0,30 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ 8.000, , ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ 9.731, , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 5.000, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , ,31 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠO ΤΟ ΝΑΓΚΟΡΝΟ-ΚΑΡΑΜΠΑΧ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΑΣΕ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΜΕ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΕΠ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,25 0,32 0,52 0,64 0,16 0,20 0,23 0,31 0,21 0,30 1,37 1,77 87

24 ΑΡΜΕΝΙΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,31 0,44 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,51 2,18 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,27 0,39 ΣΥΝΟΛΟ 2,09 3,01 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α 650,00 937, ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ , , ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ , , ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ 9.731, , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,84 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 9.896, , ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ,41 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 8.000, ,02 ΣΥΝΟΛΟ , ,84 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΟ ΑΛΑΒΕΡΝΤΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΑΤΖΑΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 88

25 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΞΑΓΩΓΗ FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤOΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CIHEAM ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος ,61 2,00 έτος ,60 1,99 έτος ,17 1,47 έτος ,94 5,40 89 έτος ,09 3,01 ΣΥΝΟΛΟ 10,41 13,87

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Β Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 30 Β-1 ιµερές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Βοήθειας Β-1.1 Επείγουσα ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος «Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008

Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008 Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008 Οι Ευρωμεσογειακοί Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνάντηση, στο Παρίσι, στις 13 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα