ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO /GRECO

2 2

3 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας... 5 Αντισυμπυκνωτική ΔΙΑΤΑΞΗ (υποχρεωτική)... 5 Τοποθέτηση σόμπας... 6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ... 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 Γενικά... 7 Πέλετ και φόρτωση... 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΜΜΑ... 9 ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΛΕΤ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ... 9 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΒΟΛΒΟΥ - ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΟΙ:... 9 Πίνακας ελέγχου...10 Λεζάντα εικονιδίων οθόνης...10 Γενικό μενού...11 Βασικές οδηγίες...11 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...12 Ενεργοποίηση καθυστερημένου σβησίματος...12 Τυπολογία και αντικατάσταση των μπαταριών...12 Ρυθμίσεις για την ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ...13 Συχνότητα δικτύου 50/ 60Hz...13 Ρύθμιση ώρας, ημέρας, μήνα και έτους...13 Ρύθμιση της γλώσσας...13 Άλλες λειτουργίες...13 Εκκένωση αέρα...13 ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ...13 Λειτουργία και λογική μονάδα...14 Συμπληρωματικός θερμοστάτης...15 Λειτουργία συμπληρωματικού θερμοστάτη με stby ενεργό...15 Λειτουργία συμπληρωματικού θερμοστάτη με stby απενεργοποιημένο...15 Εγκατάσταση συμπληρωματικού θερμοστάτη...15 Set ower...16 Σετ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ...16 ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ...16 Καθαρισμός μαγκαλιού...16 reset...16 reserve...17 SET CHRONO...17 STATUS...18 Ρυθμίσεις...18 set clock...18 Ρύθμιση της γλώσσας...18 Dislay...18 Stand - by...19 aux...19 Καθαρισμός και συντήρηση...20 συντήρηση...20 Καθαρισμός και συντήρηση με ευθύνη του χρήστη...20 Τακτική συντήρηση που πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς...22 Απενεργοποίηση (τέλος σεζόν)...22 Εμφανίσεις...24 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

4 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας υψηλότατου επιπέδου και ένα design πάντα μοντέρνο, με σκοπό να ικανοποιεί πάντα με απόλυτη ασφάλεια την φανταστική αίσθηση που η θερμότητα της φλόγας μπορεί να σας δώσει. Προειδοποιήσεις Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα μαζί με τη συσκευή ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης σε άλλο ιδιοκτήτη, χρήστη, ή μεταφοράς σε άλλο μέρος. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας ζητήστε ένα άλλο αντίτυπο από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας. Αυτό το προϊόν πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σαφώς κατασκευαστεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη υπευθυνότητα συμβατική και εξωσυμβατική του κατασκευαστή για ζημιές που προκαλούνται σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης, τακτικής συντήρησης και από ακατάλληλη χρήση. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει όλη την ευθύνη της οριστικής εγκατάστασης και της επακόλουθης καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου προϊόντος Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή, καθώς και τις οδηγίες που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο. O κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτών των προδιαγραφών. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και πληρότητα της συσκευής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Όλα τα ηλεκτρικά συστατικά μέρη που αποτελούν τη συσκευή εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια μέρη αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Ασφάλεια Απαγορεύεται η χρήση της γεννήτριας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία εκτός και αν επιβλέπονται ή εκπαιδεύονται ως προς τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αγγίζετε τη γεννήτρια με γυμνά πόδια και με βρεγμένα ή υγρά μέρη του σώματος. Απαγορεύεται να τροποποιείται τις συσκευές ασφαλείας ή ρύθμισης χωρίς εξουσιοδότηση ή τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τραβάτε, αποσυνδέετε ή στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που προεξέχουν από τη σόμπα ακόμη και είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνίσταται η τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση. Αποφεύγετε να κλείνετε ή να μειώνετε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης, τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για τη σωστή καύση. Μην αφήνετε τα στοιχεία της συσκευασίας κοντά στα παιδιά ή σε άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς βοήθεια. Κατά την κανονική λειτουργία του προϊόντος η πόρτα της εστίας πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Όταν η συσκευή λειτουργεί είναι ζεστή στην επαφή, συγκεκριμένα σε όλα τα εξωτερικά μέρη, για το λόγο αυτό συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή. Ελέγχετε για την παρουσία τυχόν εμποδίων πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά από μια μεγάλη περίοδο μη χρήσης της. Η γεννήτρια έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε περίπτωση πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών (δυνατό άνεμο, παγετό) μπορεί να επέμβουν τα συστήματα ασφαλείας τα οποία θα απενεργοποιήσουν τη γεννήτρια. Αν επισημανθεί κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία υποστήριξης και σε κάθε περίπτωση μην αποσυνδέσετε τα συστήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του σωλήνα καπνοδόχου εξοπλιστείτε με τα κατάλληλα συστήματα για να καταπνίξετε τις φλόγες ή ζητήστε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποτεφρωτήρας απορριμάτων. Μη χρησιμοποιείτε κανένα τύπο εύφλεκτου υγρού για την ανάφλεξη Στη φάση της πλήρωσης μη φέρνετε το σακί του πέλετ σε επαφή με το προϊόν Τα φαγεντιανά είναι προϊόντα υψηλής τεχνικής και ως εκ τούτου μπορεί να παρουσιάσουν πολύ μικρά σκασίματα, ρωγμές και χρωστικές ατέλειες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η απόδειξη της υψηλής ποιότητας. Το σμάλτο και τα φαγεντιανά, λόγω του διαφορετικού συντελεστή θερμικής διαστολής, παράγουν μικρο-ρωγμές (ράγισμα) που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα. Για τον καθαρισμό των φαγεντιανών σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αν χρησιμοποιείτε ένα οποιοδήποτε καθαριστικό ή υγρό, αυτό το τελευταίο μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό των κοιλωμάτων τονίζοντάς τα. Τακτική Συντήρηση Σύμφωνα με το διάταγμα της 22 Ιανουαρίου 2008 Αρ. 37 άρθρο 2 η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει επεμβάσεις που στοχεύουν στο να περιορίζουν τη φθορά της κανονικής χρήσης, καθώς και την αντιμετώπιση ατυχημάτων που επιφέρουν την ανάγκη των πρώτων επεμβάσεων, οι οποίες ωστόσο δεν μεταβάλλουν τη δομή της εγκατάσταση όπου γίνεται η επέμβαση ή τον προορισμό της χρήσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών που ισχύουν και του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή. 4

5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται ορισμένες έννοιες που αναφέρονται στην ιταλική νομοθεσία UNI (2009). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για την εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες εθνικοί, περιφερειακοί, επαρχιακοί και δημοτικοί κανονισμοί που προβλέπονται από τη χώρα στην οποία έχει εγκατασταθεί η συσκευή. Κατά τη διάρκεια της εγκατάσταση της γεννήτριας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνεται η προσαρμογή του συστήματος με ένα μανόμετρο για την εμφάνιση της πίεσης του νερού. Πίνακας των διατάξεων για εγκατάσταση κλειστού δοχείου που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στο προϊόν. Βαλβίδα ασφαλείας Θερμοστάτης ελέγχου του κυκλοφορητή (ρυθμίζεται από τον αισθητήρα νερού και από το πρόγραμμα του δελτίου) Θερμοστάτης ακουστικής ενεργοποίησης του συναγερμού - Δείκτης θερμοκρασίας νερού (οθόνης) Μετατροπέας πίεσης με οθόνη παρουσίασης Ακουστικό συναγερμό - Θερμικός αυτόματος διακόπτης ρύθμισης (ελέγχεται από το πρόγραμμα δελτίου) Μετατροπέας ελάχιστης και μέγιστης πίεσης με διακόπτη συναγερμό Θερμικός αυτόματος διακόπτης εμπλοκής (θερμοστάτης εμπλοκής) υπερθέρμανσης νερού. Σύστημα κυκλοφορίας (αντλίας) Σύστημα διαστολής Εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας. Η εγκατάσταση και οι ανάλογες συνδέσεις της εγκατάστασης, η ενεργοποίηση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά, τηρώντας αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας είτε εθνικούς είτε περιφερειακούς και δημοτικούς, όπως επίσης και τις υπάρχουσες οδηγίες. Όσον αφορά την Ιταλία, η εγκατάσταση θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό (Υπουργική Απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 2008 αριθ.^37). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά ζημιές σε πράγματα ή/και σε πρόσωπα που προκαλούνται από την εγκατάσταση. Τυπολογία της εγκατάστασης Υπάρχουν 2 διαφορετικές τυπολογίες της εγκατάστασης: Εγκατάσταση ανοιχτού και κλειστού δοχείου. Το προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να λειτουργεί με εγκαταστάσεις κλειστού δοχείου. βεβαιωθείτε ότι η εκ των προτέρων φόρτωση του δοχείου διαστολής είναι στην πίεση των 1.5 bar. Διατάξεις ασφαλείας για εγκατάσταση με κλειστό δοχείο Σύμφωνα με τον κανονισμό UNI (2009) που ισχύει στην Ιταλία, οι κλειστές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν: βαλβίδα ασφαλείας, θερμοστάτη ελέγχου του κυκλοφορητή, θερμοστάτη ενεργοποίησης του ακουστικού συναγερμού, δείκτη θερμοκρασίας, δείκτη πίεσης, ακουστικό συναγερμό, θερμικό αυτόματο διακόπτη ρύθμισης, θερμικό αυτόματο διακόπτη μπλοκαρίσματος (θερμοστάτης μπλοκαρίσματος), σύστημα ανακυκλοφορίας, σύστημα διαστολής, σύστημα ασφαλείας απώλειας ενέργειας ενσωματωμένο στη γεννήτρια με βαλβίδα θερμικής εκκένωσης (που ενεργοποιείται αυτόματα), σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Αποστάσεις ασφαλείας των διατάξεων σύμφωνα με τον κανονισμό. Οι αισθητήρες ασφαλείας της θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκονται στο μηχάνημα ή σε απόσταση όχι ανώτερη των 30 cm από τη σύνδεση παροχής. Αν οι γεννήτριες δεν είναι εξοπλισμένες με όλες τις συσκευές, εκείνες που δεν υπάρχουν μπορούν να εγκατασταθούν στη σωλήνωση παροχής της γεννήτριας, εντός μιας απόστασης από το μηχάνημα όχι ανώτερης του 1 m. Έλεγχοι κατά την πρώτη ανάφλεξη Πριν συνδέσετε το λέβητα φροντίστε για τα εξής: a) ένα σχολαστικό πλύσιμο των σωληνώσεων της εγκατάστασης για την αφαίρεση τυχόν κατάλοιπων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία κάποιου εξαρτήματος της εγκατάστασης (αντλίες, βαλβίδες, κλπ.). b) έναν έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος έχει έναν επαρκή ελκυσμό, που δεν παρουσιάζει στενώσεις και στο σωλήνα διαφυγής καπνού δεν υπάρχουν εκκενώσεις άλλων συσκευών. Κάτι τέτοιο προκειμένου να αποφευχθεί η μη προβλεπόμενη αύξηση της ισχύος. Μόνο μετά από αυτόν τον έλεγχο μπορεί να συναρμολογηθεί η σύνδεση της καμινάδας μεταξύ του λέβητα και της καπνοδόχου. Σας συνιστούμε να κάνετε έναν έλεγχο των συνδέσεων με τις καπνοδόχους που ήδη υπάρχουν. Αντισυμπυκνωτική ΔΙΑΤΑΞΗ (υποχρεωτική) Είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ένα κατάλληλο αντισυμπυκνωτικό κύκλωμα, το οποίο εξασφαλίζει μια θερμοκρασία επιστροφής της συσκευής τουλάχιστον 55 C. Για παράδειγμα, η αντισυμπυκνωτική βαλβίδα εφαρμόζεται στους λέβητες στερεών καύσιμων διότι εμποδίζει η επιστροφή του κρύου νερού στον εναλλάκτη θερμότητας. Μια υψηλή θερμοκρασία επιστροφής, βελτιώνει την απόδοση, μειώνει το σχηματισμό συμπύκνωσης του καπνού και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του λέβητα. Ο κατασκευαστής συνιστά τη χρήση του μοντέλου 55 C με υδραυλικές συνδέσεις από 1". Βαλβίδα που πωλείται ως εξάρτημα (προαιρετικά) 5

6 Τοποθέτηση σόμπας Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος σας προτείνουμε να το τοποθετήσετε έτσι ώστε να είναι απολύτως επίπεδο με τη βοήθεια ενός αλφαδιού. ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται οι θέσεις των επαναφορών της δεξαμενής (85 C) και H2O (100 C). Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σε περίπτωσηπου ενεργοποιηθεί μία από τις επαναφορές, για τον έλεγχο της αιτίας. 100 C 85 C STBY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LILIANA IDRO DIADEMA IDRO Περιεκτικότητα νερού εναλλάκτη (l) του θερμοπροϊόντος 21 Όγκος δοχείου διαστολής ενσωματωμένο στο θερμοπροϊόν (l) 8 Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar ενσωματωμένη στο θερμοπροϊόν ΝΑΙ Ελάχιστη και μέγιστη ρύθμιση πίεσης ενσωματωμένη στο θερμοπροϊόν ΝΑΙ Ενσωματωμένος κυκλοφορητής στο θερμοπροϊόν ΝΑΙ Μέγιστη επικράτηση κυκλοφορητή (m) 6 * Προβλέψτε ενδεχόμενο συμπληρωματικό δοχείο διαστολής με βάση το περιεχόμενο του νερού της εγκατάστασης. 7 6 * Το παρακάτω διπλανό διάγραμμα απεικονίζει τη συμπεριφορά του κυκλοφορητή που χρησιμοποιείται από τα θερμοπροϊόντα μας στις ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Υδροστατικό ύψος (m) ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Παροχή (m 3 /h) 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά Τα καυσαέρια και οι υδραυλικές συνδέσεις θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τεκμηρίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παραδώσει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που ενεργεί για αυτόν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη δήλωση συμβατότητας της εγκατάστασης, που σχετίζεται με: 1) το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της συσκευής και των συστατικών μερών της εγκατάστασης (όπως για παράδειγμα αγωγοί διοχέτευσης καπνού, τζάκι, κλπ.), 2) φωτοτυπία ή φωτογραφία της πλάκας τζακιού, 3) εγχειρίδιο εγκατάστασης (όπου προβλέπεται). Συνιστούμε στον εγκαταστάτη να ζητήσει απόδειξη της τεκμηρίωσης που έχει παραδοθεί και να τη φυλάξει μαζί με ένα αντίγραφο της τεχνικής τεκμηρίωσης σχετικά με την εγκατάσταση που έχει γίνει. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, θα πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων η γνώμη του διαχειριστή. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό χώρων με κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό οικιακών χώρων (με εξαίρεση τις συσκευές με στεγανή λειτουργία): στους οποίους υπάρχουν συσκευές υγρών καυσίμων συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας που λαμβάνουν τον αέρα καύσης στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένες, ή στους οποίους υπάρχουν συσκευές αερίου τύπου Β για τη θέρμανση των χώρων, με ή χωρίς παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και σε χώρους με τους οποίους γειτνιάζουν και επικοινωνούν, ή στους οποίους ωστόσο η ύφεση που μετριέται σε λειτουργία μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερο από 4 Pa Εγκαταστάσεις σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρσονιέρες Σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρσονιέρες επιτρέπεται αποκλειστικά η στεγανή εγκατάσταση ή συσκευές κλειστής εστίας με λήψη που διοχετεύεται από εξωτερικό αέρα καύσης. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι επιφάνειες στήριξης ή/και τα σημεία υποστήριξης θα πρέπει να έχουν μια φέρουσα ικανότητα κατάλληλη να αντέξει το συνολικό βάρος της συσκευής, των αξεσουάρ και των επενδύσεων της ίδιας. Αν το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από καύσιμο υλικό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα άκαυστο υλικό προστασίας που προστατεύει το μπροστινό μέρος από τυχόν πτώση των καυσαερίων κατά το συνήθη καθαρισμό. Για τη σωστή λειτουργία, η γεννήτρια θα πρέπει να τοποθετείται σε αλφάδι. Τα παρακείμενα πλευρικά και πίσω τοιχώματα και η επιφάνεια στήριξης στο πάτωμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη εύφλεκτο υλικό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρακείμενη σε υλικά καύσης ή ευαίσθητα στη θερμότητα υπό την προϋπόθεση ότι παρεμβάλλεται μια κατάλληλη απόσταση ασφαλείας, η οποία για τις σόμπες πέλετ είναι ίση με: A B C ΑΝΑΦΟΡΕΣ Εύφλεκτα αντικείμενα Αντικείμενα που δεν είναι εύφλεκτα A 200 mm 100 mm B 1500 mm 750 mm C 200 mm 100 mm Λήψη αέρα πλάκα προστασίας Εγκατάσταση ένθετων Σε περίπτωση εγκατάστασης ένθετων, θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της συσκευής και κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτροφόρα μέρη. Οποιαδήποτε καλωδίωση όπως για παράδειγμα το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι αισθητήρες περιβάλλοντος θα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ούτως ώστε να μην καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του ένθετου ή να έρχονται σε επαφή με τα θερμά μέρη. Αερισμός και εξαερισμός των χώρων της εγκατάστασης Ο αερισμός θεωρείται επαρκής όταν ο χώρος είναι εξοπλισμένος με αεραγωγούς με βάση τον πίνακα: Κατηγορίες των συσκευών Πρότυπο αναφοράς Ποσοστό του τμήματος σαφές άνοιγμα ανάλογα με το τμήμα εξόδου των καπνών της συσκευής Ελάχιστη καθαρή τιμή ανοίγματος αγωγού αερισμού Σόμπες ellet UNI EN cm² Λέβητες UNI EN % 100 cm² Εν πάση περιπτώσει ο αερισμός θεωρείται επαρκής, όταν η διαφορά της πίεσης μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι ίση ή μικρότερη από 4 Pa. 7

8 Αν υπάρχουν συσκευές αερίου τύπου Β με διακεκομμένη λειτουργία που δεν προορίζονται για θέρμανση θα πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα αερισμού ή/ και εξαερισμού. Οι αεραγωγοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: να προστατεύονται με σχάρες, μεταλλικά δίχτυα, κλπ., χωρίς να μειώνεται ωστόσο το χρήσιμο σαφές τμήμα. να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε καθιστούν δυνατές τις εργασίες της συντήρησης, να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να φράξουν, Η εισροή του καθαρού αμόλυντου αέρα μπορεί να ληφθεί ακόμη και σε χώρους παρακείμενους σε εκείνο της εγκατάστασης (έμμεσος αερισμός και εξαερισμός) εφόσον η εισροή αυτή μπορεί να επιτευχθεί ελεύθερα μέσω μόνιμων ανοιγμάτων που επικοινωνούν με έξω. Ο παρακείμενος χώρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γκαράζ, αποθήκη εύφλεκτων υλικών ή δραστηριοτήτων με κίνδυνο πυρκαγιάς, μπάνιο, υπνοδωμάτιο ή ως κοινόχρηστος χώρος της κατοικίας. ΚΑΥΣΑΡΕΡΙΑ Η γεννήτρια θερμότητας λειτουργεί υπό υποπίεση και είναι εξοπλισμένη με ανεμιστήρα στην έξοδο για την αποβολή των καπνών. Το σύστημα εξάτμισης θα πρέπει να είναι μοναδικό για τη γεννήτρια, δεν επιτρέπονται εκκενώσεις σε καπνοδόχο από κοινού με άλλες συσκευές. Τα εξαρτήματα του συστήματος απαγωγής καπνού πρέπει να επιλέγονται σε σχέση με τον τύπο της συσκευής που πρόκειται να εγκατασταθεί σύμφωνα με: UNI/ TS σε περίπτωση μεταλλικών καπνοδόχων, ιδίως σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή, UNI EN και UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806: σε περίπτωση μη μεταλλικών καπνοδόχων. Το μήκος του οριζόντιου τμήματος θα πρέπει να είναι ελάχιστο και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, με μια ελάχιστη κλίση του 3% προς τα πάνω. Ο αριθμός των αλλαγών κατεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου εκείνου που οφείλεται στη χρήση του στοιχείου σε "Τ" δεν πρέπει να είναι ανώτερο του 4. Θα χρειαστεί να προβλέψετε για μια σύνδεση "Τ" με καπάκι για τη συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων στη βάση του κάθετου τμήματος. Απαιτείται, αν η εξάτμιση δεν ταιριάζει σε μια υπάρχουσα καπνοδόχο, ένα κάθετο τμήμα με ένα αντιανεμικό τερματικό ( UNI 10683). Ο κάθετος αγωγός μπορεί να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου. Αν το κανάλι καπνού τοποθετείται σε μια υπάρχουσα καπνοδόχο, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη για τα στερεά καύσιμα. Αν το κανάλι καπνού είναι εξωτερικά του κτιρίου θα πρέπει να είναι πάντα μονωμένο. Τα κανάλια καπνού θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μια υποδοχή στεγανότητας για τυχόν δειγματοληψίες καπνού. Όλα τα τμήματα του αγωγού καπνών θα πρέπει να επιθεωρούνται. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγματα επιθεώρησης για τον καθαρισμό. ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Οι απολήξεις καπνοδόχου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: να έχουν χρήσιμο τμήμα εξόδου όχι μικρότερο από το διπλάσιο του τζακιού/διασωληνωμένο σύστημα στο οποίο έχει εισαχθεί. να διαμορφώνονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση της βροχής και του χιονιού στο τζάκι/διασωληνωμένο σύστημα, να κατασκευάζονται με τρόπο έτσι ώστε, ακόμη και στην περίπτωση ανέμων παντός κατεύθυνσης και κλίσης, να εξασφαλίζεται η εκκένωση των προϊόντων της καύσης Παραδείγματα σωστής σύνδεσης στο τζάκι Προστασία από τη βροχή και τον άνεμο Προστασία από τη βροχή και τον άνεμο Μονωμένος σωλήνας καπνοδόχου Max 3 mt Σύνδεση σε "T" αντισυμπύκνωσης με καπάκι επιθεώρησης 3-5% Σύνδεση σε "T"με καπάκι επιθεώρησης Σύνδεση σε μονωμένο "T" με καπάκι επιθεώρησης ΣΥΝΔΕΣΗ με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η γεννήτρια παρέχεται με καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα των 230V 50 Hz, κατά προτίμηση με μαγνητοθερμικό διακόπτη. Η ηλεκτρική πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι έγκυρη. Ελέγξτε ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα του κυκλώματος γείωσης. Μια μη κατάλληλη γείωση της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία για την οποία ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Διακυμάνσεις της τροφοδοσίας μεγαλύτερες του 10% μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο προϊόν. 8

9 Πέλετ και φόρτωση Τα πέλετ κατασκευάζονται υποβάλλοντας το πριονίδι σε υψηλή πίεση, δηλαδή τα υπολείμματα καθαρού ξύλου (χωρίς βερνίκια) που παράγονται σε ξυλουργεία και από άλλες εργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία και την μεταποίηση του ξύλου. Αυτό το είδος καυσίμου είναι απόλυτα οικολογικό γιατί δεν χρησιμοποιεί κανένα είδος συνδετικού για να γίνει συμπαγές. Η σύσταση των πέλετ στο χρόνο εξασφαλίζεται από μία φυσική ουσία που υπάρχει στο ξύλο: το λιγνίτη. Εκτός του ότι είναι οικολογικό καύσιμο, καθώς αξιοποιεί τα υπολείμματα του ξύλου, το πέλετ έχει και τεχνικά πλεονεκτήματα. Ενώ το ξύλο έχει θερμαντική ισχύ 4,4 kwh/kg. (με 15% υγρασία, δηλαδή μετά από 18 μήνες ξήρανσης) τα πέλετ έχουν 5 kwh/kg. Η πυκνότητα του είναι 650 kg/m3 και η περιεκτικότητα σε νερό είναι ίση με το 8% του βάρους του. Για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η ξήρανση του πέλετ ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμαντική ισχύ. Το πέλετ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να συνάδει με τα χαρακτηριστικά που ορίζουν οι κανονισμοί: EN lus - UNI EN (UNI EN ISO ) κλάση a1 ή a2 Ο κατασκευαστής για τα δικά του προϊόντα συνιστά πάντα τη χρήση πέλετ διαμέτρου 6 mm. Αποθήκευση των πέλετ Για να εξασφαλίσετε την καλή καύση χωρίς προβλήματα θα πρέπει το πέλετ να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και φορτώστε πέλετ με τη βοήθεια ενός φτυαριού. Η ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΕΤ ΚΑΚΗΣ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ Η ΑΠΌ ΑΛΛΌ ΥΛΙΚΌ, ΠΡΌΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΣΗ ΤΌΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ, Η ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 0,6 ΚΑΙ 2,5 BAR. Σε περίπτωση που η πίεση που ανιχνεύει ο ψηφιακός πιεζοστάστης είναι χαμηλότερη από 0,6 ή υψηλότερη από 2,5 bar, ο λέβητας μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (συναγερμό). Αφού επαναφέρετε την πίεση του νερού εντός των προβλεπόμενων ορίων, μπορείτε να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία (reset συναγερμού), πατώντας το κουμπί /1 για 3 δευτερόλεπτα. (Για να μπορέσετε να κάνετε reset του συναγερμού, το μοτέρ αναρρόφησης καπνών πρέπει να είναι σταματημένο και να έχουν περάσει 15 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του συναγερμού). ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΛΕΤ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Με το γέμισμα της εγκατάστασης είναι φυσιολογικό να μπει και αέρας μέσα στο κύκλωμα. Κατά τον 1 κύκλο ανάμματος, η κίνηση του νερού προκαλεί την μετατόπιση των φυσαλίδων του αέρα και την έξοδό τους από τις αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού της εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μείωση της πίεσης και την επέμβαση του πιεζοστάτη ελάχιστης πίεσης, ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ μεταφοράς πέλετ και, κατά συνέπεια, τη λειτουργία της γεννήτριας θερμότητας. Πρέπει να εξαερίζετε αρκετές φορές την εγκατάσταση, για την απομάκρυνση του αέρα, και να προσθέτετε νερό, αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή. Δεν πρόκειται για προβληματική λειτουργία, αλλά για κανονικό φαινόμενο που οφείλεται στο γέμισμα. Μετά το γέμισμα, ο υδραυλικός πρέπει να κάνει πάντοτε και καλά τον εξαερισμό της εγκατάστασης, μέσω των ειδικών βαλβίδων που υπάρχουν στο κύκλωμα, βάζοντας τη συσκευή να εκτελέσει τη λειτουργία «εξαερισμός». (Μετά το πρώτο άναμμα και αφού κρυώσει η συσκευή, ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία «εξαερισμός». - βλ. κεφάλαιο «ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ»). ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΒΟΛΒΟΥ - ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ελέγξτε, πατώντας τα κουμπιά επανοπλισμού ( C) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής, πριν καλέσετε τον τεχνικό (βλ. κεφάλαιο «ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΟΙ»). 9

10 Πίνακας ελέγχου ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF Εμφάνιση των διαφόρων Μηνυμάτων του κειμένου ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Στο Μενού OFF ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Λεζάντα εικονιδίων οθόνης Δείχνει τη λήψη του ραδιοσήματος Αναμμένο = κατά τη διάρκεια της ράδιο επικοινωνίας Σβηστό = απουσία της ράδιο επικοινωνίας Αναβοσβήνει = σειριακή πόρτα αποκλεισμένη Δείχνει την παρουσία ενός συναγερμού Αναμμένο: δείχνει την παρουσία ενός συναγερμού Σβηστό: δείχνει την απουσία συναγερμών Αναβοσβήνει: δείχνει την απενεργοποίηση του αισθητήρα χαμηλής πίεσης. Δείχνει την κατάσταση της θερμοκρασίας νερού Σβηστό = η T που διαβάζεται από τον αισθητήρα είναι ανώτερη του set της ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας Αναμμένο = η T που διαβάζεται από τον αισθητήρα είναι κατώτερη του set της ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας Δείχνει τη λειτουργία του κινητήρα καπνών. Σβηστό = κινητήρας καπνών απενεργοποιημένος Αναμμένο = κινητήρας καπνών ενεργοποιημένος Αναβοσβήνει = βλάβη (επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης) Δεν είναι σε λειτουργία Δείχνει τη λειτουργία του κινητήρα φόρτωσης πέλετ Σβηστό = κινητήρας φόρτωσης πέλετ απενεργοποιημένος Αναμμένη = κινητήρας φόρτωσης πέλετ ενεργός Δείχνει τη θερμοκρασία του κυκλοφορητή Σβηστό = κυκλοφορητής απενεργοποιημένος Αναμμένο = κυκλοφορητής ενεργοποιημένος Αναβοσβήνει = είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια (θερμοκρασία H2O > 85 C) Δείχνει τη διαμόρφωση της σόμπας Αναμμένο = η σόμπα εργάζεται στην προγραμματισμένη ισχύ Αναβοσβήνει = η ισχύς με την οποία εργάζεται η σόμπα είναι διαφορετική από την προγραμματισμένη ισχύ, η σόμπα διαμορφώνεται (για διάφορους λόγους) Δείχνει τη λειτουργία του εβδομαδιαίου προγραμματισμού Λυχνία αναμμένη = εβδομαδιαίος προγραμματισμός ενεργοποιημένος Λυχνία σβηστή = εβδομαδιαίος προγραμματισμός απενεργοποιημένος Δείχνει την επαφή του συμπληρωματικού εξωτερικού θερμοστάτη Αναβοσβήνει με κλειστή επαφή:η επαφή του συμπληρωματικού εξωτερικού θερμοστάτη είναι κλειστή και η λειτουργία stby είναι ενεργοποιημένη Επαφή ανοιχτή: η επαφή του συμπληρωματικού εξωτερικού θερμοστάτη είναι ανοιχτή και η λειτουργία stby είναι απενεργοποιημένη Αναβοσβήνει με κλειστή επαφή:η επαφή του συμπληρωματικού εξωτερικού θερμοστάτη είναι κλειστή και η λειτουργία STBY είναι ενεργοποιημένη Αναβοσβήνει με ανοιχτή επαφή: η επαφή του συμπληρωματικού εξωτερικού θερμοστάτη είναι ανοιχτή και η λειτουργία STBY είναι ενεργοποιημένη Δείχνει τη λειτουργία καλοκαίρι/χειμώνας Σβηστός: Ενεργοποιεί τη λειτουργία χειμώνα Αναμμένος: Ενεργοποιεί τη λειτουργία καλοκαίρι Δείχνει το αίτημα του νερού οικιακής χρήσης Σβηστό = νερό οικιακής χρήσης ικανοποιητικό, κυκλοφορητής σβηστός Αναβοσβήνει = υπάρχει το αίτημα του νερού οικιακής χρήσης αλλά δεν έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες εργασίας, κυκλοφορητής σβηστός Αναμμένο = το νερό οικιακής χρήσης είναι σε αίτημα και έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες εργασίας, κυκλοφορητής αναμμένος Δείχνει το αίτημα της θέρμανσης Σβηστό: θέρμανση ικανοποιημένη, κυκλοφορητής σβηστός Αναβοσβήνει: υπάρχει το αίτημα της θέρμανσης αλλά δεν έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες εργασίας, κυκλοφορητής σβηστός Αναμμένο: η θέρμανση είναι σε αίτημα και έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες εργασίας, κυκλοφορητής αναμμένος Δείχνει το αίτημα του uffer, αν είναι ενεργό. Σβηστό: uffer ικανοποιημένο, κυκλοφορητής σβηστός Αναβοσβήνει: υπάρχει το αίτημα του uffer αλλά δεν έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες εργασίας, κυκλοφορητής σβηστός Αναμμένο: το uffer είναι σε αίτημα και έχουν ικανοποιηθεί οι συνθήκες εργασίας, κυκλοφορητής αναμμένος 10

11 Γενικό μενού OFF Πηγαίνετε πίσω - έξοδος 2 3 Ροή παραμέτρων: επόμενη (2), προηγούμενη (3) 4 5 Αλλαγή δεδομένων προγραμματισμού: αύξηση (4), μείωση (5) 6 Επιβεβαίωση - πρόσβαση στο Μενού Set ower Power Set temerature set h2o Μενού Χρήστη BURN POT CLEANING reset Set chrono Enable Chrono Pellet Enable rg1 Enable rg2 Status * STOVE STATUS Enable rg3 Enable rg4 Ρυθμίσεις set clock start rg1 * Μενού Τεχνικού language dislay stand-by sto rg1 Monday rg1... Sunday rg1 Set rg1 Ίδιες διαδικασίες για τις άλλες 3 χρονικές φάσεις * ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ Βασικές οδηγίες Κατά τη διάρκεια των πρώτων ενεργοποιήσεων της σόμπας πρέπει να δώσετε προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές: Μπορεί να δημιουργηθούν ελαφριές οσμές που οφείλονται στη ξήρανση του βερνικιού και της χρησιμοποιημένης σιλικόνης. Αποφύγετε την παρατεταμένη παραμονή στο χώρο. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες που μπορεί να είναι ακόμη ασταθής. Αερίστε καλά και περισσότερες φορές το χώρο. Η σκλήρυνση των επιφανειών τερματίζεται μετά από μερικές διαδικασίες θέρμανσης. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την καύση απορριμμάτων. Πριν προχωρήσετε με την έναυση της σόμπας είναι απαραίτητο να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία: Η υδραυλική εγκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου. Η δεξαμενή πρέπει να είναι γεμάτη με πέλετ. Ο θάλαμος καύσης πρέπει να είναι καθαρός. Το μαγκάλι πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερο και καθαρό. Ελέγξτε το ερμητικό κλείσιμο της πόρτας φωτιάς και του συρταριού τέφρας. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο διπολικός διακόπτης στο πίσω δεξιά μέρος πρέπει να είναι στη θέση 1. Η εταιρεία διαθέτει ένα συμπληρωματικό προαιρετικό δελτίο που επιτρέπει στο λέβητα τις ακόλουθες περαιτέρω λειτουργίες σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι διάφορες δυνατότητες που το otional μπορεί να προσφέρει. Διαχείριση Αποθήκευσης νερού οικιακής χρήσης Διαχείριση Puffer 3 περιοχές θέρμανσης Επιλογή στιγμιαίου ζεστού νερού Διαχείριση αντλίας uffer ή 4^ περιοχή θέρμανσης Διαχείριση για την πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων λόγω αποθήκευσης νερού οικιακής χρήσης Διαχείριση χρονομέτρου αποθήκευσης νερού οικιακής χρήσης Διαχείριση και έλεγχος βοηθητικής εξόδου 11

12 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε όλα όσα μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά με την οθόνη Lcd. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες λειτουργίες: INFO On / Off Πατώντας το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα η σόμπα θα ανάψει ή θα σβήσει 2 Αύξηση ισχύος Πατώντας το πλήκτρο μπορείτε να αυξήσετε την ισχύ της λειτουργίας 3 Μείωση ισχύος Πατώντας το πλήκτρο μπορείτε να μειώσετε την ισχύ της λειτουργίας 4 Αύξηση t Το πλήκτρο επιτρέπει την αύξηση του σετ θερμοκρασίας 5 Μείωση t Το πλήκτρο επιτρέπει τη μείωση του σετ θερμοκρασίας 6 7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση χρονομέτρου Ενεργοποίηση καθυστερημένου σβησίματος 8 Μενού Πατώντας το πλήκτρο μια φορά μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη Το πλήκτρο επιτρέπει την καθυστέρηση του σβησίματος προγραμματίζοντας την καθυστέρηση. Για παράδειγμα αν έχει ρυθμιστεί το σβήσιμο σε μία ώρα η σόμπα θα σβήσει στη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου αυτόματα, εμφανίζοντας κάθε λεπτό την αντίστροφη μέτρηση του καθυστερημένου αυτόματου σβησίματος. Το πλήκτρο επιτρέπει την είσοδο στο μενού χρήστη και τεχνικού (το μενού τεχνικού είναι αποκλειστικά για την τεχνική βοήθεια) 9 Αύξηση Το πλήκτρο επιτρέπει την αύξηση του σετ θερμοκρασίας 10 Πλήκτρο ESC Το πλήκτρο επιτρέπει την έξοδο από οποιοδήποτε προγραμματισμό ή την εμφάνιση επαναφέροντας το αρχικό μενού, χωρίς αποθήκευση των δεδομένων 11 Πίσω Το πλήκτρο υποχωρεί στην εμφάνιση των διαφόρων μενού 12 Πλήκτρο επιβεβαίωσης Το πλήκτρο επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στη φάση του προγραμματισμού του μενού χρήστη 13 Εμπρός Το πλήκτρο χρησιμεύει για να προχωρήσετε στα διάφορα μενού 14 Ενεργοποίηση λειτουργίας F1 Πλήκτρο που χρησιμεύει για μελλοντικές εφαρμογές 15 Μείωση Το πλήκτρο χρησιμεύει για τη μείωση της τιμής που πρόκειται να προγραμματιστεί 16 Κατάσταση σόμπας Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η γενική κατάσταση της σόμπας Σημείωση: οι αριθμοί που απεικονίζονται στο τηλεχειριστήριο είναι ενδεικτικοί και δεν υπάρχουν στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το προϊόν. Τυπολογία και αντικατάσταση των μπαταριών Οι μπαταρίες βρίσκονται στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Για να τις αντικαταστήσετε θα πρέπει να βγάλετε την πόρτα της μπαταρίας, να αφαιρέστε ή να βάλετε τη μπαταρία ακολουθώντας τα σύμβολα που είναι χαραγμένα στο τηλεχειριστήριο και στην ίδια τη μπαταρία. Για τη λειτουργία χρειάζεται αρ. 1 βύσμα Μπαταρία λιθίου CR2025 των 3V. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες περιέχουν μέταλλα που βλάπτουν το περιβάλλον, επομένως θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους. Αν το τηλεχειριστήριο είναι σβηστό λόγω απουσίας μπαταριών, μπορείτε να ελέγχετε τη σόμπα από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σόμπας. Κατά τη διαδικασία αντικατάστασης προσέξτε την πολικότητα ακολουθώντας τα σύμβολα που βρίσκονται μέσα στη θήκη του τηλεχειριστηρίου. all clean check u J Σε περίπτωση που παρουσιαστεί "clean check u" θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του μαγκαλιού είναι ελεύθερο από υπολείμματα ή καταθέσεις. Οι οπές που υπάρχουν στο κάτω μέρος πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερες, για να εξασφαλίζουν τη σωστή καύση. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Pellet feed regulation" για να προσαρμόσετε την καύση ανάλογα με τις ανάγκες που αναφέρονται. Σε περίπτωση που επιμένει η σήμανση του συναγερμού, και έχουν διαπιστωθεί οι παραπάνω προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. ΟΠΕΣ ΜΑΓΚΑΛΙΟΥ 12

13 Ρυθμίσεις για την ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ Αφού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της σόμπας, μεταφέρετε το διακόπτη, πάντα τοποθετημένος στο πίσω μέρος στη θέση (I). Ο διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας χρειάζεται για να δίνει τάση στην κάρτα της σόμπας. Η σόμπα παραμένει σβηστή και στον πίνακα εμφανίζεται μια πρώτη οθόνη με την επιγραφή OFF. Συχνότητα δικτύου 50/ 60Hz Σε περίπτωση που η σόμπα έχει εγκατασταθεί σε χώρα με συχνότητα 60Hz,, η σόμπα θα εμφανίσει "συχνότητα δικτύου εσφαλμένη". Αλλάξτε τη συχνότητα όπως αναφέρεται στη σελίδα. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6, Επιλέξτε την αναγκαία συχνότητα με τα πλήκτρα 4 ή 5. Πατήστε το πλήκτρο 6 για να επιβεβαιώσετε και το πλήκτρο 1 για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού μέχρι την αρχική κατάσταση. Ρύθμιση ώρας, ημέρας, μήνα και έτους Το set ρολογιού επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Επιβεβαιώστε SET CLOCK με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιείστε την ίδια διαδικασία 4 ή 5 για να ρυθμίσετε και το πλήκτρο 2 για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας, των λεπτών, της ημερομηνίας, του μήνα και του έτους. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. Set clock Day mon, tue, wed,...sun Hours Minutes Date Month Year Ρύθμιση της γλώσσας Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάται για την εμφάνιση των διαφόρων μηνυμάτων. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4 ή 5 για να ρυθμίσετε τη γλώσσα. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. Language set language Italian English German French Sanish Άλλες λειτουργίες Εκκένωση αέρα Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εκκένωση του αέρα που μπορεί να υπάρχει στη σόμπα. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάβει η λυχνία του κυκλοφορητή στην οθόνη (για 15 λεπτά 30 δευτερόλεπτα οι κυκλοφορητές θα τροφοδοτούνται, εναλλάξ από 30 δευτερόλεπτα σε στάση). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Με τη σόμπα σε κατάσταση "OFF" πατήστε τα πλήκτρα 1 και 4 ταυτόχρονα, καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης "77" μέσω των πλήκτρων 4 και 5 και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Για να διακόψετε, αφαιρέστε την τροφοδοσία. ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση του ηλεκτρομειωτήρα πλήρωσης πέλετ σε συνεχή λειτουργία: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Με τη σόμπα κρύα και σε "OFF" πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 2 και 5 για μερικά δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή first load. Για να διακόψετε την πλήρωση στο συνεχές πατήσετε το πλήκτρο 1. 13

14 Λειτουργία και λογική μονάδα Έναυση Αφού ελέγξετε τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, πατήστε το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα για να ανάψετε τη σόμπα. Για τη φάση της έναυσης διατίθενται 15 λεπτά, μετά την έναυση και την επίτευξη της θερμοκρασία ελέγχου, η σόμπα θα διακόψει τη φάση της έναυση και θα περάσει στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Εκκίνηση Στη φάση της εκκίνησης η σόμπα καθορίζει την καύση, αυξάνοντας προοδευτικά την καύση και προχωρεί σε ΕΡΓΑΣΙΑ. Work Στη φάση λειτουργίας η σόμπα μεταφέρεται στο ρυθμιζόμενο σετ ισχύος, δείτε το θέμα που ακολουθεί. Ρύθμιση SET ΙΣΧΥΟΣ Ρυθμίστε την ισχύ της λειτουργίας από 1 έως 5. Ισχύς 1 = ελάχιστο επίπεδο - Ισχύς 5 = μέγιστο επίπεδο. Ρύθμιση SET θερμοκρασίας H2O Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του λέβητα από C. Λειτουργία του κυκλοφορητή Ο κυκλοφορητής ενεργοποιεί την κυκλοφορία του νερού όταν στη σόμπα η θερμοκρασία του νερού φθάσει τους 60 C. Έχοντας τον κυκλοφορητή πάντα σε λειτουργία άνω των 60, συνίσταται μια περιοχή θέρμανσης πάντα ανοιχτή για να καθίσταται η λειτουργία του προϊόντος πιο ομοιογενής και να αποφεύγεται το μπλοκάρισμα λόγω υπερθέρμανσης, συνήθως αυτή η περιοχή ονομάζεται "περιοχή ασφαλείας". Καθαρισμός μαγκαλιού Σε προκαθορισμένα διαστήματα η σόμπα εκτελεί έναν καθαρισμό του μαγκαλιού φέρνοντας το μηχάνημα σε σβήσιμο. Αφού τελειώσει η φάση του καθαρισμού, η σόμπα θα ανάψει ξανά στο αυτόματο και θα συνεχίσει τη λειτουργία της φθάνοντας και πάλι στην επιλεγμένη ισχύ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ και H-OFF Καθώς η θερμοκρασία του νερού πλησιάζει το καθορισμένο set ο λέβητας αρχίζει να διαμορφώνεται οδηγούμενος αυτόματα στην ελάχιστη ισχύ. Αν η θερμοκρασία αυξάνεται υπερβαίνοντας το καθορισμένο set θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως επισημαίνοντας H-off, για να λειτουργήσει ξανά πάντα στο αυτόματο αμέσως μόλις η θερμοκρασία πέσει κάτω από το καθορισμένο set. Απενεργοποίηση Πατήστε το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα. Ακολουθώντας αυτή τη λειτουργία η συσκευή εισέρχεται αυτόματα στη φάση σβησίματος, μπλοκάροντας τον εφοδιασμό του ellet. Ο κινητήρας αναρρόφησης καπνών θα παραμείνει αναμμένος έως ότου η θερμοκρασία της θερμάστρας να πέσει κάτω από τις παραμέτρους του εργοστασίου. Ενεργοποίηση Η εκ νέου λειτουργία τόσο στο αυτόματο όσο και στο χειροκίνητο της σόμπας είναι δυνατή, μόνο όταν οι συνθήκες του κύκλου ψύξης και του προκαθορισμένου timer έχουν επιτελεστεί. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ! ΣΕ ΦΑΣΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΤΟΥ PELLET ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΚΑΥΤΗ ΣΟΜΠΑ! Σε περίπτωση συνεχόμενων αποτυχημένων εναύσεων επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Απουσία έναυσης J Η πρώτη έναυση μπορεί και να αποτύχει, δεδομένου ότι ο κοχλίας είναι άδεις και δεν καταφέρνει πάντα να φορτώσει εγκαίρως το μαγκάλι με την αναγκαία ποσότητα ellet για την κανονική έναρξη της φλόγας. Αν το πρόβλημα εμφανιστεί μόνο μετά από μερικούς μήνες λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι οι τακτικές εργασίες καθαριότητας, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο της σόμπας, έχουν εκτελεστεί σωστά. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής χωρίς το διαχωριστικό Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΩΤΙΑΣ (δείτε εικόνα στο πλάι). Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και επιφέρει την άμεση άρση της περιόδου εγγύησης. Σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης απαιτείται η αντικατάσταση του μέρους από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (Αντικατάσταση που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος εφόσον υπόκειται σε ιδιαίτερη φθορά). ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ πάνω ΜΑΓΚΑΛΙΟΥ 14

15 Συμπληρωματικός θερμοστάτης ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό Υπάρχει δυνατότητα να βάλετε θερμοστάτη σε ένα χώρο δίπλα στο δωμάτιο όπου έχει τοποθετηθεί η σόμπα: απλά συνδέστε ένα θερμοστάτη) ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια (σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τον προαιρετικό μηχανικό θερμοστάτη σε ύψος 1,50 m από το δάπεδο). Η λειτουργία της σόμπας με εξωτερικό θερμοστάτη συνδεδεμένο στον ακροδέκτη STBY μπορεί να διαφέρει ως προς την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας STBY. Από το εργοστάσιο ο ακροδέκτης STBY κατασκευάζεται γεφυρωμένος για αυτό είναι πάντα με κλειστή επαφή (κατόπιν αιτήματος). Λειτουργία συμπληρωματικού θερμοστάτη με stby ενεργό Όταν η λειτουργία STBY είναι ενεργή το led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν η επαφή ή ο εξωτερικός θερμοστάτης ικανοποιηθούν (ανοιχτή επαφή / επίτευξη θερμοκρασίας) η σόμπα θα σβήσει. Αμέσως μόλις η επαφή ή ο εξωτερικός θερμοστάτης οδηγηθεί στην κατάσταση "όχι ικανοποιημένος" (επαφή κλειστή / θερμοκρασία προς επίτευξη) θα γίνει και πάλι την ενεργοποίηση. Σημείωση: η λειτουργία της σόμπας εξαρτάται οπωσδήποτε από τη θερμοκρασία του εσωτερικού νερού της σόμπας και από τους ανάλογους περιορισμούς που έχουν καθοριστεί από το εργοστάσιο. Αν η σόμπα είναι σε H OFF (επίτευξη θερμοκρασίας νερού), το τυχόν αίτημα επαφής ή ο συμπληρωματικός θερμοστάτης θα αγνοηθούν. Λειτουργία συμπληρωματικού θερμοστάτη με stby απενεργοποιημένο Όταν η λειτουργία STBY είναι απενεργοποιημένη το led είναι σταθερό. Όταν η επαφή ή ο εξωτερικός θερμοστάτης ικανοποιηθούν (ανοιχτή επαφή / επίτευξη θερμοκρασίας) η σόμπα θα μεταφερθεί στο ελάχιστο. Αμέσως μόλις η επαφή ή ο εξωτερικός θερμοστάτης μεταβεί στην κατάσταση "μη ικανοποιημένος" (επαφή κλειστή / θερμοκρασία προς επίτευξη) η σόμπα θα αρχίσει να λειτουργεί και πάλι στην προκαθορισμένη ισχύ. Σημείωση: η λειτουργία της σόμπας εξαρτάται οπωσδήποτε από τη θερμοκρασία του εσωτερικού νερού της σόμπας και από τους ανάλογους περιορισμούς που έχουν καθοριστεί από το εργοστάσιο. Αν η σόμπα είναι σε H OFF (επίτευξη θερμοκρασίας νερού), το τυχόν αίτημα επαφής ή ο συμπληρωματικός θερμοστάτης θα αγνοηθούν. Εγκατάσταση συμπληρωματικού θερμοστάτη Σβήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας. Βγάλτε το βύσμα από την αντίστοιχη ηλεκτρική πρίζα. Ανατρέχοντας στο ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα, συνδέστε τα δύο καλώδια του θερμοστάτη στους αντίστοιχους ακροδέκτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ένα κόκκινο και το άλλο μαύρο (ακροδέκτηςstby). Κάθε μοντέλο μπορεί να παρουσιάσει στο πίσω μέρος του μηχανήματος μια διαφορετική θέση των αντίστοιχων ακροδεκτών. Η εικόνα είναι μόνο για λόγους απεικόνισης. J ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ STAND BY ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" STBY STBY 15

16 Set ower Το ακόλουθο μενού σας επιτρέπει τη ρύθμιση ισχύος της γεννήτριας Ελάχιστη ισχύς 1, μέγιστη ισχύς 5. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6 - SET POWER. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4 ή 5 για να προγραμματίσετε την ισχύ. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. Σετ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Το μενού που ακολουθεί σας επιτρέπει να ρυθμίσετε: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του λέβητα από C. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι set temerature. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 4 ή 5 για να ρυθμίσετε το SET H2O. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Καθαρισμός μαγκαλιού Το μενού επιτρέπει την αύξηση της συχνότητας του αυτόματου καθαρισμού του μαγκαλιού. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι USER MENU. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Για να αυξήσετε τη συχνότητα του αυτόματου καθαρισμού πατήστε 4. Για να επαναφέρετε τις στάνταρντ τιμές (00) μειώστε πατώντας 5. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. reset Επιτρέπει τη μεταφορά όλων των τροποποιημένων τιμών από το χρήστη όπως από το εργοστάσιο. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι USER MENU. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι "reset". Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4-5 για να επιλέξετε σε ON και πατήστε το πλήκτρο 6. Για επιβεβαίωση θα εμφανιστεί στην οθόνη" done". 16

17 reserve Το μενού που ακολουθεί επιτρέπει τη ρύθμιση σε ποσοστό της φόρτωσης του πέλετ. Σε περίπτωση που η σόμπα παρουσιάσει λειτουργικά προβλήματα λόγω της ποσότητας του πέλετ μπορείτε να προχωρήσετε κατευθείαν από τον πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε τη φόρτωση του πέλετ. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποσότητα του καύσιμου υλικού μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες: Έλλειψη καύσιμου υλικού: Η σόμπα δεν καταφέρνει σε καμιά περίπτωση να αναπτύξει την κατάλληλη φλόγα τείνοντας να παραμένει συνέχεια πολύ χαμηλά ακόμη και σε υψηλή ισχύ. σε ελάχιστη ισχύ η σόμπα τείνει σχεδόν να σβήσει μεταφερόμενη σε συναγερμό no ellets. όταν η σόμπα εμφανίζει το συναγερμό no ellets μπορεί να είναι λόγω του πέλετ που δεν έχει καεί (μη καμένο) μέσα στο μαγκάλι. Υπερβολικό καύσιμο υλικό: Η σόμπα αναπτύσσει πολύ μεγάλη φλόγα ακόμη και σε χαμηλή ισχύ. τείνει να λερώνει πολύ το πανοραμικό γυαλί σκουραίνοντάς το σχεδόν εντελώς. το μαγκάλι τείνει να αναπτύσσει κρούστα φράζοντας τα ανοίγματα αναρρόφησης του αέρα λόγω του υπερβολικού πέλετ που έχει φορτωθεί εφόσον καίγεται μόνο μερικώς. Η ρύθμιση που πρέπει να ακολουθήσετε είναι σε ποσοστιαίου τύπου, κατά συνέπεια μια τροποποίηση αυτής της παραμέτρου θα επιφέρει ανάλογη μεταβολή όλων των ταχυτήτων φόρτωσης της σόμπας. Η φόρτωση είναι δυνατή στην τάξη του -30% έως +20%. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι USER MENU. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι να εμφανιστεί "ellet". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 4-5 για να αυξήσετε (4) ή να μειώσετε (5) το φορτίο κατά τη φάση WORK. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. SET CHRONO Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προγραμματίσετε την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της γεννήτριας με αυτόματο τρόπο. Από το εργοστάσιο οι γεννήτριες έχουν το ΣΕΤ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗαπενεργοποιημένο. Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 4 χρονικές φάσεις μιας ημέρας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Σε κάθε φάση μπορείτε να ρυθμίσετε το ωράριο έναυσης και σβησίματος, τις ημέρες της προγραμματισμένης φάσης και τη θερμοκρασία νερού που επιθυμείτε (65-80 C). Η ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας και ώρας είναι πολύ σημαντική για τη σωστή λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Συστάσεις Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημέρα και την τρέχουσα ώρα, προκειμένου να ελέγχετε ότι έχετε ακολουθήσει τα σημεία που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο Set ρολογιού έτσι ώστε να είναι ενεργή η λειτουργία χρονομέτρου, και εκτός από το να την προγραμματίσετε πρέπει και να την ενεργοποιήσετε. Οι ώρες έναρξης και σβησίματος πρέπει να είναι εντός μιας ημέρας, από 0 έως 24, και όχι επισωρευμένες σε περισσότερες ημέρες. Παράδειγμα: ΣΩΣΤΟ Έναρξη στις 07:00 Διακοπή στις 18:00 ΛΑΘΟΣ Έναρξη στις 22:00 Σβήσιμο στις 05:00 17

18 Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 4-5 για να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε - προγραμματίσετε/ τροποποιήσετε την ώρα. Πατήστε το πλήκτρο 2 για να προωθήσει το πλήκτρο 3 να υποχωρήσει. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. Dislay Προγραμματισμός Σημασία set Chrono Enable chrono On/off Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση όλου του σετ χρονοδιακόπτη Enable rg1 On/off Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του PRG1 Enable rg2 On/off Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του PRG2 Enable rg3 On/off Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του PRG3 Enable rg4 On/off Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του PRG4 Start rg1 OFF-00:00-23:50 Ωράριο ανάφλεξης PRG1 Sto rg1 OFF-00:00-23:50 Ωράριο απενεργοποίησης PRG1 Δευτέρα...Κυριακή On/off Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ημερών του PRG1 Set rg c Θερμοκρασία λέβητα του PRG1 Start rg2 OFF-00:00-23:50 Ωράριο ανάφλεξης PRG2 Sto rg2 OFF-00:00-23:50 Ωράριο απενεργοποίησης PRG2 Δευτέρα...Κυριακή On/off Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ημερών του PRG2 Set rg c Θερμοκρασία λέβητα του PRG2 Start rg3 OFF-00:00-23:50 Ωράριο ανάφλεξης PRG13 Sto rg3 OFF-00:00-23:50 Ωράριο απενεργοποίησης PRG3 Δευτέρα...Κυριακή On/off Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ημερών του PRG3 Set rg c Θερμοκρασία λέβητα του PRG3 Start rg4 OFF-00:00-23:50 Ωράριο ανάφλεξης PRG4 Sto rg4 OFF-00:00-23:50 Ωράριο απενεργοποίησης PRG4 Δευτέρα...Κυριακή On/off Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ημερών του PRG4 Set rg c Θερμοκρασία λέβητα του PRG4 J Όταν ο εβδομαδιαίος Προγραμματιστής είναι ενεργός στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει το τετραγωνάκι του ανάλογου εικονιδίου STATUS Αναφορές που αφορούν τον τεχνικό Ρυθμίσεις set clock Ρύθμιση της γλώσσας βλέπε κεφάλαιο: ρυθμίσεις πρώτης ενεργοποίησης Dislay Το μενού "Dislay" περιέχει δύο υπομενού: Keys locked Φωτεινότητα. 18

19 Keys locked Το μενού επιτρέπει το μπλοκάρισμα των πλήκτρων του dislay (όπως στα κινητά τηλέφωνα). Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι settings. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι να εμφανιστεί dislay. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Θα εμφανιστεί η επιγραφή keys block - επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4-5 για ενεργοποίηση "ON"/ απενεργοποίηση "OFF". Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. Χρήση εμπλοκής πλήκτρων μετά την Ενεργοποίηση: J για να μπλοκάρετε το πληκτρολόγιο, πατήστε τα πλήκτρα 1 και 5 ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί: "keys locked" για να ξεμπλοκάρετε το πληκτρολόγιο, πατήστε τα πλήκτρα 1 και 5 ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί: "keys unlock" Brightness Αυτό το μενού επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας του dislay. Οι πιθανές ρυθμίσεις είναι από OFF - 10 έως 31. Ενεργοποιήσεις OFF, ο πίσω φωτισμός της οθόνης θα σβήσει μετά από μια προκαθορισμένη καθυστέρηση. Ο πίσω φωτισμός θα ανάψει αμέσως μόλις πατηθεί το πλήκτρο ή αν το μηχάνημα πάει σε συναγερμό. Διαδικασία εντολών Πατήστε το πλήκτρο 6. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο 2 μέχρι settings. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι την dislay και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι τη Brightness και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4-5 για να προγραμματίσετε τη φωτεινότητα. Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. OFF OFF Stand - by Η λειτουργία Stby χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε αμέσως τη σόμπα ή να τη διαμορφώσετε μέσω του συμπληρωματικός θερμοστάτη. Διαδικασία εντολών Πατώντας το πλήκτρο 6 θα εμφανίσει η γραφή set ower. Πατήστε αρκετές φορές το πλήκτρο 2 μέχρι να εμφανιστεί settings. Πατήστε το πλήκτρο 6. Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι τη STAND-BY και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 6. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4-5 για να επιλέξετε ενεργοποίηση "ON"/απενεργοποίηση "OFF". Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 1 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το μενού. aux Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αξεσουάρ με φέρουσα συχνότητα από τον κατασκευαστή, η σύνδεση θα πρέπει να εκτελείται από τον αρμόδιο τεχνικό απευθείας στο δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το μεταπωλητή. 19

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ... 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ... 6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ για σόμπες πέλετ lcd Ελληνικά 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ HE NO FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR 004275888_mu_stufe_pellet_Rev001_160211_2272575_lcd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET HE NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Rev004_280411_2272575 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ GR NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Manuale Utente Termoprodotti - Rev004_280411 -

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ LONDRA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΜΕ PELLET ELENA (LX) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΜΕ PELLET ELENA (LX) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ PELLET ELENA (LX) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα