ΗΜΥ 001 "Υγεία και Τεχνολογία"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΥ 001 "Υγεία και Τεχνολογία""

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΥ 001 "Υγεία και Τεχνολογία" Η πιο κάτω ύλη από τις σηµειώσεις και τις διαλέξεις µπορεί να εµφανιστεί στις εξετάσεις. Κεφάλαιο 1 Ιστορία της Ιατρικής και της Τεχνολογίας της ( εν εξετάζεται το κεφάλαιο 1. Εξετάζονται µόνο οι διαφάνειες από τη διάλεξη.) Κεφάλαιο 2 - Αντλίες και Ρεύµατα Τι έργο επιτελεί το αίµα; Που βρίσκεται η καρδιά; Από ποια και πόσα µέρη αποτελείται η καρδιά; Περιγράψετε την κυκλοφορία του αίµατος; Τι γίνεται µε το αίµα στους πνεύµονες και τι στα τριχοειδή αγγεία; Περιγράψετε τις φάσεις της καρδιάς; Ποιος είναι ο µέσος φυσιολογικός αριθµός καρδιακών συσφίξεων το λεπτό; Τι γίνεται όταν η καρδιά αποκοπεί από τον εγκέφαλο; Ποιος είναι ο βηµατοδότης της καρδιάς; Πότε µεταβάλλετε ο ρυθµός της καρδιάς; Από πού παίρνει την τροφή της η καρδιά; Γιατί η καρδιά χρειάζεται υπερδιπλάσιο οξυγόνο από άλλα όργανα του σώµατος; Τι προκαλεί την στένωση των στεφανιαίων αρτηριών; Ποια είναι τα συµπτώµατα της στένωσης των αρτηριών; Τι είναι το έµφραγµα του µυοκαρδίου; Τι προκαλεί έµφραγµα του µυοκαρδίου; Ποιους προσβάλλει πιο συχνά (άνδρες και διαβητικούς); Σε τι βασίζεται η διάγνωση του εµφράγµατος; Τι είναι το γαλβανόµετρο νήµατος και τι το γαλβανόµετρο απεικόνισης; Τι καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφηµα; Για ποιους λόγους γίνεται το ΗΚΓ; Ποια είναι τα µέρη του ηλεκτροκαρδιογράφου; Για πιο λόγο χρησιµοποιούµε 12 απαγωγές; (δεν χρειάζεται να ξέρεται που ενώνονται) Τι είναι εκπόλωση και τι επαναπόλωση; Ποια είναι τα µέρη του ΗΚΓ και τι αντιπροσωπεύουν; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ΗΚΓ σε ασθενή µε έµφραγµα; Τι είναι η στεφανογραφία; Γιατί και σε ποιους γίνεται η στεφανογραφία; Περιγράψετε πως γίνεται η στεφανογραφία; Τι µπορούµε να δούµε στην στεφανογραφία; Ποιοι είναι οι περιορισµοί και ποιοι οι κύνδινοι από την στεφανογραφία; Τι είναι µαγνητική στεφανογραφία και ποια τα προτερήµατα της; Τι είναι αγγειοπλαστική και ποια η διαδικασία; Σε ποιους γίνεται και σε ποιους δεν γίνεται αγγειοπλαστική;

2 Ποια είναι τα προβλήµατα και οι επιπλοκές της αγγειοπλαστικής; Ποιοι είναι οι µηχχανισµοί επαναστένωσης; Τι είναι ο νάρθηκας και ποιο το όφελος από την χρήση του; Ποιοι ασθενείς ενδύκνειται να προχωρήσουν µε αορτοστεφανιαία παράκαµψη; Ποιες είναι οι επιπλοκές της ΑΣΠ; Από πού παίρνουµε µοσχεύµατα και που ενώνονται; Πως συγκρίνεται η βατότητα των φλεβικών και αρτηριακών µοσχευµάτων; Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την βατότητα των µοσχευµάτων; Ποιο ποσοστό ασθενής χρειάζονται επαναχειρούργηση; Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν οι ασθενείς µετά από ΑΣΠ; Ποια είναι τα τρία βασικά προβλήµατα µε τις εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς; Πως αντιµετωπίζονται; Ποια είναι η διαδικασία ένωσης του ασθενή µε ΚΑΜ; Περιγράψετε την λειτουργία της ΚΑΜ; Ποιοι είναι οι τύποι οξυγονωτών, ποια τα προτερήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα τους; Ποιο είναι οι κίνδυνοι από εξωσωµατική κυκλοφορία; Πότε χρησιµοποιείται βηµατοδότης; Τι κάνει ο βηµατοδότης; Από ποια τµήµατα αποτελείται ο βηµατοδότης και τι κάνει το κάθε τµήµα; Που τοποθετείτε ο βηµατοδότης; Πως τροφοδοτείται µε ενέργεια; Κινδυνεύει από παρεµβολές; Πότε γίνετε χρήση του απινιδωτή; Πως γίνεται η απινιδώτηση; Ποια είναι τα επακόλουθα της εφαρµογής ηλεκτρικού ρεύµατος στην καρδιά; Γιατί και που µπορεί ΑΕΑ να είναι χρήσιµοι; Ποιες είναι οι επιπλοκές από απινιδώτηση; Πότε εµφυτεύεται ο απινιδωτής; Ποιοι είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για µεταµόσχευση καρδιάς; Πως γίνεται η µεταµόσχευση καρδιάς; Πως, ποτέ παρουσιάζεται απόρριψη του µοσχεύµατος και πως µπορεί να αποφευχθεί; Πόσες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης µετά από µεταµόσχευση καρδιάς; Τι είναι η ενδοαορτική αντλία και πότε χρησιµοποιείται; Ποιος είναι ο σκοπός των συσκευών υποστήριξης και πως λειτουργούν; Ποιος είναι ο σκοπός των τεχνητών καρδιών και ποια τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν; Ποια νοσήµατα αντιµετωπίζονται στην ΜΕΘ; Σε ποια µέρη του νοσοκοµείου πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση η ΜΕΘ; Γιατί το κόστος των ΜΕΘ αυξάνεται διαρκώς; Ποιες είναι οι συνέπειες της µη ορθής χρήσης της ΜΕΘ Σε τι χρησιµεύει ο αναπνευστήρας; Που χρησιµοποιείται ο αναπνευστήρας; Περιγράψετε τα πειράµατα του Ντρίνκερ µε τους γάτους; Από ποια τµήµατα αποτελείται ο αναπνευστήρας και τι κάνει το καθένα; Ποια η διάφορα του πλήρους και υποστηριζόµενου ελέγχου της αναπνοής; Ποια διαφορά του ελέγχου πίεσης από τον έλεγχο όγκου; Τι µετρά το ΗΕΓ; Τι µπορεί να διαγνώσει το ΗΕΓ (όχι σε τριτοκοσµικές χώρες); Γιατί τα κύµατα α ονοµάστηκαν έτσι;

3 Ποια είναι η διαδικασία του ΗΕΓ; Γιατί δείνονται ερεθίσµατα κατά το ΗΕΓ; Τι µπορούν να διαταράξουν την καταγραφή ενός ΗΕΓ; Ποιοι ρυθµοί παρουσιάζονται κατά την διάρκεια του ύπνου; Ποιά είναι τα διάφορα στάδια του ύπνου και ποια η σηµασία της παρουσίας ή απουσίας τους; Ποιοι ρυθµοί παρουσιάζονται κατά την διάρκεια και ενδιάµεσα σε επιληπτικές κρίσεις; Τι είναι εγκεφαλικός θάνατος; Γιατί είναι δύσκολο για τους συγγενείς του θύµατος να το δεκτού; Ποια είναι τα σηµεία που υποδηλώνουν εγκεφαλικό θάνατο; Ποιες είναι οι διαφορές του εγκεφαλικού θανάτου µε το κώµα; Ποιες είναι οι διαφορές του εγκεφαλικού θανάτου µε την φυτική κατάσταση ; Σε ποιον ανήκει η απόφαση για προφορά οργάνων; Πως νοιώθουν οι συγγενείς θύµατος όταν του ζητείται προσφορά οργάνων;

4 Κεφάλαιο 3 Φως και Ίνες Τι είναι ένα λέιζερ; Από ποια µέρη αποτελείται ένα λέιζερ; Πως λειτουργεί το λέιζερ; Από προέρχονται τα επιπλέον φωτόνια; Ποιες είναι οι ιδιότητες της ακτινοβολίας λέιζερ; Γράψετε µερικές εφαρµογές των λέιζερ; Πως σχηµατίζεται το είδωλο στο µάτι; Ποιο µέρος του µατιού έχει τα αισθητήρια του φωτός; Ποια µέρη είναι υπεύθυνα για την εστίαση του µατιού; Περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των 4 κυριοτέρων διαθλαστικών ανωµαλιών; Τι είναι αυτό που αλλάζει την εστιακή απόσταση του µατιού κατά την διαθλαστική χειρουργική; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του excimer λέιζερ; Πως γίνεται το LASIK; Ποιο µπορούν να υποβληθούν σε LASIK; Γιατί είναι σηµαντικές οι προεγχειριτικές εξετάσεις στο LASIK; Τι είναι καινούργιο στην τεχνολογία wavefront; Ποιες είναι µερικές από τις κυριότερες επιπλοκές του LASIK; Ποια είναι η διαφορά της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής από το LASIK; Πότε ενδείκνυται; Με ποιους τρόπους µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µεγαλύτερες αµετρωπείες; Στην αποτρίχωση µε λέιζερ, γιατί καταστρέφεται επιλεκτικά η τρίχα και όχι ο γύρο ιστός; Ποια είδη λέιζερ χρησιµοποιούνται για αποτρίχωση; Γιατί χρησιµοποιούνται υπέρυθρα µήκη κύµατος; Πόσες επισκέψεις χρειάζονται για πλήρη αποτρίχωση µε λέιζερ; Σε ποιες περιπτώσεις η αποτρίχωση µε λέιζερ µπορεί να πετύχει αλλά να µην είναι µόνιµη; Σε ποιους τύπους δέρµατος και τρίχας δεν µπορεί να εφαρµοσθεί αποτρίχωση µε λέιζερ; Πότε αντενδείκνυται η αποτρίχωση µε λέιζερ; Είναι επώδυνη η αποτρίχωση µε λέιζερ; Ποιες είναι µερικές παρενέργειες της αποτρίχωσης µε λέιζερ; Ποιες θεωρούνται εξωγενείς και ποιες ενδογενείς χρωµατικές βλάβες; Με ποιους τρόπους µπορεί να αφαιρεθεί ένα τατουάζ; Με τι αντιδρά το λέιζερ κατά την διάρκεια της αφαίρεσης χρωµατικών βλαβών; Τι γίνεται µε την χρωστική ουσία µετά από την χρήση λέιζερ στην χρωµατική βλάβη; Πόσο διαρκεί αυτή η διαδικασία αποµάκρυνσης; Ποια είναι τα αποτελέσµατα της αφαίρεσης χρωµατικών βλαβών µε λέιζερ και πως µπορούν να βελτιωθούν για χρωµατικές βλάβες µε πολλά χρώµατα; Από τι εξαρτάται ο αριθµός των επεµβάσεων αφαίρεσης χρωµατικών βλαβών µε λέιζερ; Ποιες θεωρίες υπάρχουν για τα αίτια της ενδοµητρίωσης; Τι προβλήµατα µπορεί να προκαλέσουν η εστίες ενδοµητριακών κυττάρων; Από πού προέρχονται οι σοκολατοειδείς κύστες και γιατί ονοµάζονται έτσι; Σε ποια όργανα ή µέρη του σώµατος µπορεί να εξαπλωθεί η ενδοµητρίωση; Ποιοι παράγοντες µπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για παρουσίαση ενδοµητρίωσης; Ποια είναι τα συµπτώµατα της ενδοµητρίωσης; Είναι η εγκυµοσύνη θεραπεία της ενδοµητρίωσης; Ποιες είναι οι µέθοδοι πρόληψης της ενδοµητρίωσης; Από τι εξαρτάται το µέγεθος του πόνου της ενδοµητρίωσης; Ποια είναι η θεραπεία της ενδοµητρίωσης; Γιατί η ενδοµητρίωση προκαλεί υπογονιµότητα; Γιατί οι γυναίκες µε ενδοµητρίωση που επιθυµούν να τεκνοποιήσουν πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα;

5 Τι γίνεται όταν µια ακτίνα φωτός φτάσει σε µια διεπιφάνεια δυο υλικών µε διαφορετικό δείκτη διάθλασης; Πότε έχουµε ολική ανάκλαση του φωτός; Γιατί το φως ταξιδεύει µέσα σε µια οπτική ίνα χωρίς να ξεφεύγει; Από ποια µέρη αποτελείται µια οπτική ίνα; Ποιος είναι ο ρόλος της επίστρωσης (Cladding) της οπτικής ίνας; Γιατί είναι τόσο σηµαντική αφού και ο αέρας από µόνος του έχει πιο µικρό δείκτη διάθλασης; Τι είναι το ενδοσκόπιο και σε τι χρησιµεύει; Σε τι χρησιµεύουν οι δέσµες οπτικών ινών; Σε τι χρησιµεύει ο σωλήνας πρόσβασης του ενδοσκοπίου; Ποια είναι τα προτερήµατα της τοποθέτησης της ψηφιακής κάµερας στο µπροστινό µέρος του ενδοσκοπίου; Ποιες είναι οι διαφορές του εύκαµπτου από το άκαµπτο ενδοσκόπιο; Ποιες είναι µερικές επιπλοκές της ενδοσκόπησης; Τι είναι λαπαροσκόπηση; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της λαπαροσκόπησης;

6 Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Τι είναι οι ακτίνες Χ; Τι ακριβώς µετρούµε στην ακτινογραφία µε ακτίνες Χ; Πότε χρησιµοποιούνται οι ακτινογραφίες µε ακτίνες Χ; Πως φαίνονται ο αέρας, οι µαλακοί ιστοί, και τα οστά στις ακτινογραφίες µε ακτίνες Χ; Πώς παράγονται οι ακτίνες Χ; Πότε χρησιµοποιείται σκιαγραφικό υλικό στην ακτινογραφία µε ακτίνες Χ; Γιατί οι ακτίνες Χ είναι επικίνδυνες; Γιατί είναι σηµαντικό η µαστογραφία να γίνεται τακτικά και σε κανονικά διαστήµατα; Ποιες γυναίκες πρέπει και ποιες δεν πρέπει να προβαίνουν σε µαστογραφικό έλεγχο; Πως η µαστογραφία χρησιµοποιείται για προεγχειρητικό έλεγχο; Τι είναι εγκεφαλικό επεισόδιο; Ποια η διαφορά του ισχαιµικού από το αιµορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο; Τι είναι τα παροδικά εγκεφαλικά επεισόδια; Ποιοι είναι µερικοί παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια; Από πού εξαρτάται η βαρύτητα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου; Γιατί είναι υπεύθυνος ο κάθε λοβός του εγκεφάλου; Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ αριστερού και δεξιού ηµισφαιρίου; Από πού εφοδιάζεται µε αίµα ο εγκέφαλος; Πως γίνεται η διάγνωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου; Ποια είναι η θεραπεία ενός ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου; Ποια είναι η θεραπεία ενός αιµορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου; Ποια είναι η θεραπεία ενός παροδικού εγκεφαλικού επεισοδίου; Τι ακριβώς µετρούµε στην αξονική τοµογραφία; Πως φαίνονται ο αέρας, οι µαλακοί ιστοί, και τα οστά στην αξονική τοµογραφία; Πότε χρησιµοποιείται η αξονική τοµογραφία; Πως επιτυγχάνετε η δισδιάστατη απεικόνιση στην αξονική τοµογραφία; Ποια είναι τα κύρια µέρη ενός αξονικού τοµογράφου; Ποιες είναι η διαφορές της ελικοειδούς από την συµβατική αξονική τοµογραφία; Τι είναι και σε τι χρησιµεύει η τεχνολογία των ολισθαινόντων δακτυλίων; Πότε χρησιµοποιούµε σκιαγραφικό υλικό στην αξονική τοµογραφία; Τι ακριβώς µετρούµε στην µαγνητική τοµογραφία; Πως φαίνονται ο αέρας, οι µαλακοί ιστοί, και τα οστά στην µαγνητική τοµογραφία; Πότε χρησιµοποιείται η µαγνητική τοµογραφία; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της µαγνητικής τοµογραφίας σε σχέση µε την αξονική τοµογραφία; Τι είναι Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισµός ; Πως γίνεται η επιλογή µιας τοµής στην µαγνητική τοµογραφία; Πως γίνεται η επιλογή µιας γραµµής στην µαγνητική τοµογραφία; Σε µια συγκεκριµένη τοµή, µε ποιους τρόπους µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια δισδιάστατη εικόνα; Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι µαγνητών του µαγνητικού τοµογράφου;; Τι είναι τα υπεραγώγιµα υλικά και γιατί προτιµούνται για τους ηλεκτροµαγνήτες του µαγνητικού τοµογράφου; Τι ακριβώς µετρούµε στο υπερηχογράφηµα; Πως φαίνονται ο αέρας, οι µαλακοί ιστοί, και τα οστά στο υπερηχογράφηµα; Πότε χρησιµοποιείται το υπερηχογράφηµα;

7 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα του υπερηχογραφήµατος σε σχέση µε την ακτινογραφία µε ακτίνες Χ; Τι είναι ένα ηχητικό κύµα και ποια τα χαρακτηριστικά του; Τι συµβαίνει στη διεπαφή αέρα-δέρµατος και µαλακού ιστού-οστού; Τι είναι A-mode; Τι είναι Β-mode; Τι είναι Μ-mode; Ποια είναι τα κύρια µέρη µιας συσκευής υπερήχων; Από τι αποτελείται και ποια η χρήση του ηχοβολέα; Τι είναι το φαινόµενο Doppler; Πότε χρησιµοποιούνται υπέρηχοι Doppler; Πότε γίνονται υπέρηχοι κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης; Τι εξετάζουµε κατά τους υπερήχους του 3 ου τριµήνου; Τι ακριβώς µετρούµε στη ΤΕΠ; Πως φαίνονται ο αέρας, οι µαλακοί ιστοί, και τα οστά στη ΤΕΠ; Πότε χρησιµοποιείται η ΤΕΠ; Τι ακριβώς µετρούµε στη ΤΜΦΕ; Πως φαίνονται ο αέρας, οι µαλακοί ιστοί, και τα οστά στη ΤΜΦΕ; Πότε χρησιµοποιείται η ΤΜΦΕ; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της πυρηνικής απεικόνισης σε σχέση µε την αξονική τοµογραφία; Ποιες είναι οι διαφορές της ΤΕΠ σε σχέση µε την ΤΜΦΕ; Ποια ραδιονουκελϊδια χρησιµοποιούνται στην ΤΕΠ και ποια στην ΤΜΦΕ; Ποιες οι διαφορές τους; Ποιος ο σκοπός και πως λειτουργεί η κάµερα Anger; Τι προσπαθούµε να δούµε στην καρδιακή απεικόνιση µε πυρηνική ιατρική; Πότε έχουµε σταθερό και πότε ανατρέψιµο έλλειµµα στην καρδιακή απεικόνιση µε πυρηνική ιατρική; Τι προσπαθούµε να δούµε στην απεικόνιση οστών µε πυρηνική ιατρική; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του υπερθυρεοειδισµού; Ποιες είναι οι θεραπείες του υπερθυρεοειδισµού; Τι είναι πνευµονική εµβολή; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πνευµονικής εµβολής; Πως γίνεται η διάγνωση της πνευµονικής εµβολής µε πυρηνική ιατρική;

8 Κεφάλαιο 5 Σενάρια Ιατρικής Φαντασίας ( εν εξετάζεται η Τηλεϊατρική.) Ποια είναι τα κυριότερα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν για να κατασκευαστεί ένα συνθετικός ιστός; Πως µπορούµε να κατασκευάσουµε συνθετικό δέρµα; Πότε µπορεί να χρειαστεί συνθετικό δέρµα; Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις και ποια τα προτερήµατα/µειονεκτήµατα του συνθετικού δέρµατος σε σχέση προς αυτές; Πως µπορούµε να κατασκευάσουµε συνθετικά οστά και άλλα ικριώµατα; Πότε µπορεί να χρειαστούν τα συνθετικά οστά; Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις και ποια τα προτερήµατα/µειονεκτήµατα των συνθετικών οστών σε σχέση προς αυτές; Πως µπορούµε να κατασκευάσουµε όργανα µε πυκνό δίκτυο αγγείων; Πως µπορούµε να κατασκευάσουµε µεγαλύτερα αγγεία; Πότε µπορεί να χρειαστούν συνθετικά αγγεία; Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις και ποια τα προτερήµατα/µειονεκτήµατα των συνθετικών αγγείων σε σχέση προς αυτές; Γιατί ο Μέντελ αποφάσισε να µελετήσει τα µπιζέλια; Πως άρχισε τα πειράµατα του; Τι παρατήρησε ο Μέντελ για την µεταφορά των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά; Από τι εξαρτάται το κάθε χαρακτηριστικό; Πως µεταδίδεται; Ποια είναι η διαφορά των επικρατών από τα υπολειπόµενα χαρακτηριστικά; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα µόριο για να µπορεί να µεταφέρει γενετικές πληροφορίες; Από τι αποτελείται το DNA και ποια η δοµή και το σχήµα του; Γιατί είναι σηµαντική ιδιότητα ο αυτοδιπλασιασµός; Τι είναι η αντιγραφή ; Από τι αποτελούνται τα χρωµατοσώµατα; Πόσα έχει ο άνθρωπος; Ποια είναι η µονάδα που µεταφέρει/περιέχει τους κληρονοµικούς παράγοντες; Πως κωδικοποιείται η σειρά και το είδος των αµινοξέων µιας πρωτεΐνης στο DNA; Ποιο είναι το πρώτο στάδιο της αποκωδικοποίησης του DNA; Ποιες η διαφορές του RNA από το DNA; Ποιες είναι οι συνέπειες λαθών στη δηµιουργία του RNA; Πως γίνεται η σύνθεση πρωτεΐνης από το mrna; Γιατί τα διάφορα κύτταρα είναι διαφορετικά αφού όλα περιέχουν το ίδιο DNA; Ποιες είναι οι διαφορές της µιτωτικής από τη µειωτική διαίρεση των κυττάρων και πότε παρουσιάζεται η κάθε µια; Ποιοι παράγοντες µπορούν να προκαλέσουν µεταλλάξεις; Τι είναι οι γονιδιακές και τι οι χρωµοσωµικές ανωµαλίες; Τι ξέρετε για το σύνδροµο Down; Πως οι επιστήµονες µπορούν να αλλάξουν τα γονίδια ενός οργανισµού; Ποιες εφαρµογές µπορούν αν έχουν οι τεχνικές αυτές στην ιατρική, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία; Ποιες εφαρµογές µπορούν αν έχουν οι τεχνικές αυτές στα φυτά; Τι είναι η διαδικασία PCR και πότε χρησιµοποιείται; Πως κατασκευάζονται γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα; Ποια κυκλοφορούν στην αγορά; Ποια είναι τα κυριότερα προτερήµατα και µειονεκτήµατα των ΓΤΤ; Γιατί προσπαθούµε να αποκρυπτογραφήσουµε το ανθρώπινο γονιδίωµα; Ποιους βιοηθικούς κινδύνους εγκυµονεί αυτή η προσπάθεια; Τι είναι κλωνισµός και ποιες οι κυριότερες µέθοδοι κλωνισµού; Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; Ποιες οι διαφορές τους από τα βλαστικά κύτταρα των ενηλίκων και από τα συνηθισµένα κύτταρα του οργανισµού; Σε τι µπορεί να χρησιµεύσουν βλαστικά κύτταρα που είναι προϊόντα κλωνισµού;

9 Τι γνωρίζεται για τον κλωνισµό στα ζώα; Ποια είναι τα προβλήµατα και ποιο το ποσοστό επιτυχίας σε τέτοιες απόπειρες; Γιατί δεν θα µπορούσαµε να κλωνοποιήσουµε το Χίτλερ, το Χριστό ή τους δεινόσαυρους; Αν κλωνοποιούσαµε το Μότζαρτ, θα ήταν πανοµοιότυπος µε τον αρχικό; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη του κλώνου; Με ποιους τρόπους, εκτός από τον κλωνισµό, µπορεί η κοινωνία να παράγει πανοµοιότυπους ανθρώπους; Ποια είναι τα ηθικά επιχειρήµατα υπέρ και κατά του κλωνισµού; Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των υποθέσεων Zain και Whitaker;

10 Κεφάλαιο 6 Πόσο Κοστίζει; Πόσο κοστίζει η υγεία; Πώς το κόστος αλλάζει ανάλογα µε την σκοπιά από την οποία βλέπουµε το πρόβληµα; Η τεχνολογία µειώνει ή αυξάνει το κόστος της υγείας; Γιατί η ιατρική τεχνολογία δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης όπως άλλες τεχνολογίες; Γιατί γίνονται και τι πρέπει να συµπεριλαµβάνουν οι µελέτες Κόστους της Ασθένειας; Που µπορεί να εφαρµοστεί η τεχνολογία στην ιατρική για µείωση του κόστους; Ποια είναι η έκταση και η φύση των ιατρικών λαθών και πως µπορούν να περιοριστούν; Σε ποια (σχετικά) επίπεδα κυµαίνονται η προσφορά, η ζήτηση και οι πόροι της υγείας στη σύγχρονη εποχή; Γιατί έχουν αλλάξει από τις αρχές του αιώνα; Ποια τρία χαρακτηριστικά πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε οικονοµική αξιολόγηση; Περιγράψετε το κάθε ένα. Ποιοι είναι οι τέσσερις τρόποι οικονοµικής ανάλυσης και σε τι διαφέρουν; Ποιος χρησιµοποιείται πιο ευρέως στην ιατρική; Τι είναι υγεία; Πως αξιολογείται οι ποιότητα της ζωής; Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν το φόρτο στο σύστηµα υγείας; Ποια είναι τα ηθικά διλήµµατα σε σχέση µε την κατανοµή το πόρων της υγείας; Σε ποια επίπεδα γίνεται η κατανοµή; Τι εννοούµε όταν λέµε καταµερισµό των πόρων; Ποιοι παράγοντες µπορούν να βοηθήσουν ώστε ο καταµερισµός να είναι δίκαιος; Ποιοι πιστεύει το κοινό ότι είναι ποιο σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να κατευθύνουν των καταµερισµό των πόρων της υγείας;

Κεφάλαιο 2. Αντλίες και Ρεύµατα

Κεφάλαιο 2. Αντλίες και Ρεύµατα Κεφάλαιο 2 Αντλίες και Ρεύµατα Η Π.Κ. είναι µια ευτραφής κυρία 58 ετών. Έχει ιδιαίτερη αδυναµία στα γλυκά και ειδικά στα crème brûlée. Ως αποτέλεσµα δεν µπόρεσε να χάσει βάρος παρ όλες τις δίαιτες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Αντλίες και Ρεύµατα (Αναπνευστήρας, Εγκεφαλογράφηµα)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Αντλίες και Ρεύµατα (Αναπνευστήρας, Εγκεφαλογράφηµα) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Αντλίες και Ρεύµατα (Αναπνευστήρας, Εγκεφαλογράφηµα) Και η ιστορία της Π.Κ. συνεχίζεται Η Π.Κ. µετά από πολύωρη χειρουργική επέµβαση απόκτησε την δική της Heartmate LVAD.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Ιατρική Εξ αποστάσεως

Κεφάλαιο 5. Ιατρική Εξ αποστάσεως Ιατρική Εξ αποστάσεως Κεφάλαιο 5 Σενάρια Ιατρικής Φαντασίας Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της υποδοµής των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία 40 χρόνια έφερε καινούργιες προοπτικές και στον τοµέα της ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Πόσο Κοστίζει;

Κεφάλαιο 6. Πόσο Κοστίζει; Κεφάλαιο 6 Πόσο Κοστίζει; Η υγεία είναι ένα θέµα που αφορά και ανησυχεί όλους. Όλοι µας σε κάποια φάση της ζωής µας επισκεφθήκαµε τον γιατρό ή τον οδοντίατρο και πολλοί από εµάς περάσαµε και µερικά βράδια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 1. Οργάνωση παρουσίασης 2 Διαγνωστικά Συστήματα Ακτίνες Χ Αξονική τομογραφία Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων αξονική τομογραφία Υπέρηχοι Μαγνητική τομογραφία Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Μελέτη της ροής του αίµατος σε ανεύρυσµα αορτής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Μελέτη της ροής του αίµατος σε ανεύρυσµα αορτής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Μελέτη της ροής του αίµατος σε ανεύρυσµα αορτής Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Μεταξά Ελένη Ονοµατεπώνυµο: Κελαράκη Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Φως και Ίνες

Κεφάλαιο 3. Φως και Ίνες Κεφάλαιο 3 Φως και Ίνες Η Κ.Μ. είναι μια νεαρή κοπέλα 19 χρονών από την Λευκωσία. Παρ όλους τους ενδοιασμούς, και ενίοτε απειλές, του πατέρα της που είναι φθαρτέμπορος από τη Μόρφου και τώρα στη Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών Peter Gorman, Mario De Nunzio, Richard Donnelly Ανασκόπηση Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες τεχνικές διαγνωστικής διερεύνησης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Αντλίες και Ρεύµατα (Αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαµψη, εξωσωµατική κυκλοφορία) Θυµάστε τι έγινε µε την Π.Κ.; Η Π.Κ. ένοιωσε ένα ισχυρό πόνο στο κέντρο του στήθους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΑΠΟΒΟΛΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΑ ΣΦΥΓΜΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Αξονική Τοµογραφία)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Αξονική Τοµογραφία) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Αξονική Τοµογραφία) Η ιστορία του Ρ.Μ. Ο Ρ.Μ. ένοιωσε την καρδιά του να χτυπά σε ξέφρενο ρυθµό! οκίµασε να τρέξει προς το µέρος της Κ.Μ. για να την

Διαβάστε περισσότερα

AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Οδηγός για τους Γονείς Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2004 AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες (Οπτικές Ίνες, Ενδοσκόπηση, Λαπαροσκόπηση)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες (Οπτικές Ίνες, Ενδοσκόπηση, Λαπαροσκόπηση) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες (Οπτικές Ίνες, Ενδοσκόπηση, Λαπαροσκόπηση) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Και ενώ όλα πήγαιναν καλά για την επίδοξη τραγουδίστρια, η Κ.Μ. άρχισε να νοιώθει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Οι Τύποι Εικόνων και η οµή τους στο MATLAB... 3 1.1.1 Ενδεικτικές (indexed) εικόνες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ LASER ΚΑΙ IPL ΣΤΟΝ ΤΡΙΧΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ LASER ΚΑΙ IPL ΣΤΟΝ ΤΡΙΧΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ- ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ LASER ΚΑΙ IPL ΣΤΟΝ ΤΡΙΧΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΝΑΤΑΣΑ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ.:7779 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Κυπαρίσση ΛΑΡΙΣΑ 2010-11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί µε σκοπό να σας δώσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του προστάτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Πυρηνική Ιατρική)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Πυρηνική Ιατρική) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Πυρηνική Ιατρική) Η ιστορία του Ρ.Μ και της Π.Μ. Μετά από 18 µέρες, µόλις ξύπνησε το πρωί και αποπειράθηκε να σηκωθεί από το κρεβάτι, άρχισε να νοιώθει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Αντλίες και Ρεύµατα (Βηµατοδότες, Απινιδωτές, Τεχνητή Καρδιά)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Αντλίες και Ρεύµατα (Βηµατοδότες, Απινιδωτές, Τεχνητή Καρδιά) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Αντλίες και Ρεύµατα (Βηµατοδότες, Απινιδωτές, Τεχνητή Καρδιά) Και η ιστορία της Π.Κ. συνεχίζεται Η εγχείρηση της Π.Κ. διάρκεσε αρκετές ώρες αλλά στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα