Πρόγραµµα Επιχειρηµατικών Σεµιναρίων (Blended Executive Learning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Επιχειρηµατικών Σεµιναρίων (Blended Executive Learning)"

Transcript

1 Πρόγραµµα Επιχειρηµατικών Σεµιναρίων (Blended Executive Learning) Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Διαδικτύωση - Internet Case Studies Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων Το µοντέλο OSI Τεχνολογία TCP/IP Μελέτη εγκατάστασης Voip Δικτύου Διαχείριση Παραµέτρων(Co nfiguration Management) Τεχνικές Μεταγωγής (Circuit, Packet Switching) Διευθυνσιοδότηση( Ip addressing, Ip address classes, Subnet addressing) Μελέτη εγκατάστασης WIFI Δικτύου Διαχείριση σφαλµάτων(faul t Management) Ενσύρµατα, Ασύρµατα Τοπικά Δίκτυα Πρωτόκολλα Δροµολόγησης(R IP, IGRP, OSPF) Πρότυπα Διαχείρισης(CMI P, SNMP) Βασικές Διαδικτυακές Υπηρεσίες Τεχνικές Ασφάλειας

2

3 ü Η απλούστερη περιγραφή που θα µπορούσε να δώσει κάποιος για το internet είναι ότι αποτελεί ένα χώρο που αποθηκεύεται η πληροφορία. ü Η πληροφορία από τη φύση της όµως δεν είναι στατική. ü Υφίσταται µόνο δυναµικά υποκείµενη σε διαρκή µετάδοση. v Ένας πιο ακριβής ορισµός θα ήταν ότι το Internet είναι ένας χώρος αποθήκευσης αλλά και ένα µέσο µετάδοσης, επεξεργασίας και µετεξέλιξης της πληροφορίας

4 ü Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του δικτύου εµφανίστηκαν και δοκιµάστηκαν πολλά εργαλεία. Μέθοδοι και τρόποι αποθήκευσης και µετάδοσης της πληροφορίας. ü Anonymous FTP -Εισήγαγε την ένοια του αρχείου Εφικτή η πρόσβαση σε αρχεία σε όλη την υφήλιο. ü WAIS Αναζήτηση (full text) σε (data base). ü Gopher- Ενσωµατώνει δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης αρχείων ή κειµένων.

5 Κατά βάση όλα τα εργαλεία και οι σχετικές λειτουργίες εξακολουθήσαν να υφίστανται και να λειτουργούν ανεξάρτητα η µια από την άλλη. 1. Εντοπισµός Εργαλείο αναζήτησης 2. Μεταφορά Εργαλείο Μεταφοράς Δίκτυο Πληροφορία Internet

6 Το αποφασιστικό βήµα για την ολοκλήρωση (integration) της αναζήτησης της πληροφορίας στο Internet έγινε µε την εισαγωγή µιας νέας υπηρεσίας που ονοµάζεται World Wide Web ή WWW ή W3.

7 Στα τέλη του 1991 το ερευνητικό κέντρο για την πυρηνική φυσική και τη φυσική στοιχειωδών σωµατιδίων CERN, στη Γενεύη της Ελβετίας εγκατέστησε τον πρώτο υπολογιστή που υποστηριζε τη νέα υπηρεσία του WWW (Web Server). H µεγάλη δηµοσιότητα του Internet οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό στο WWW.

8 ü Ένας εξυπηρετητής ή (διανοµέας WEB), έχει αποθηκευµένα ηλεκτρονικά έγγραφα γραµµένα σε µια γλώσσα που ονοµάζεται HTML. ü HTML, HyperText Markup Language (Γλώσσα Επισήµανσης Υπερκειµένου) ü Τα έγγραφα αυτά µπορούν να περιέχουν ένα πλούσιο φάσµα δεδοµένων.(κείµενο, πίνακες, φόρµες, γραφικά, ήχο και video) ü Αποκαλούνται web documents ή web pages ή Html pages.

9 Αυτό που κάνει τα έγγραφα ξεχωριστά είναι οι περίφηµοι υπερσύνδεσµοι (hyperlinks). ü Πρόκειται για περιοχές σε ένα έγγραφο που όταν ενεργοποιηθούν on click τον οδηγούν σε κάποιο άλλο web document όχι απαραίτητα στον ίδιο υπολογιστή.

10 Διευθύνσεις Για να γίνει εφικτή η πρόσβαση σε κάποιο αρχείο στο δίκτυο πρέπει να γνωστή διεύθυνση του αρχείου. Η πρόσβαση πραγµατοποιείται µέσω ειδικών ανιχνευτών (locators). Urls Τη µέθοδο: το πρωτόκολλο που θα χρησιµοποιηθεί για να αποκτηθεί το αρχείο. Το όνοµα του υπολογιστή/εξυπηρετητή στον οποίο βρίσκεται η πληροφορία. Τη θύρα του εξυπηρετητή (προαιρετικά)

11 Συνήθως το όνοµα του εξυπηρετητή ξεκινάει µε www, χωρίς να είναι αυτό υποχρεωτικό. Το µονοπάτι συνήθως περιέχει χαρακτήρες / για να διαχωρίσει τους υποφακέλους. Μέθοδος:// Ξενιστής/Host :Θύρα /Μονοπάτι

12

13 Internet Addiction

14 Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει µεταξύ τους σύνδεση από σηµείο σε σηµείο. Η σύνδεση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε: ü Καλώδιο ü Οπτική Ίνα ü Ραδιοζεύξη Όταν ο αριθµός των συσκευών αυξάνει και πρέπει να είναι δυνατή επικοινωνία µεταξύ δύο οποιονδήποτε συσκευών προφανώς δεν είναι πρακτική λύση. Σχήµα 1.1 Αριθµός συνδέσεων για 4,5 συνδροµητές

15 Για να αντιληφθούµε το πρόβληµα ας δούµε την περίπτωση της απευθείας τηλεφωνικής σύνδεσης. Για τη σύνδεση Ν συνδροµητών απαιτούνται Ν-1 συσκευές και Ν(Ν-1)/2 επικοινωνιακές γραµµές. Στην περίπτωση µικρού χωριού 1000 κατοίκων θα έπρεπε κάθε συνδροµητής να έχει 999 συσκευές και να υπάρχουν συνολικά επικοινωνιακές γραµµές!!!!

16 ü Mε την αύξηση των συνδροµητών, γίνεται προφανής η ανάγκη του τηλεφωνικού δικτύου (telephone network). ü Δεν υπάρχουν άπειρες πολλαπλές συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο αλλά γίνεται από κοινού εκµετάλλευση του υπάρχοντος εξοπλισµού και των τηλεπικοινωνιακών γραµµών.

17 ü Το ίδιο πρόβληµα υπάρχει και και στις συνδέσεις υπολογιστών, στην αρχή υπήρχαν συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν τα δίκτυα δεδοµένων (data networks).

18 Η λύση στο πρόβληµα της επικοινωνίας είναι η ύπαρξη επικοινωνιακού δικτύου του οποίου τις γραµµές, τους κόµβους και γενικότερα τους πόρους (resources) να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε συσκευή που θέλει να επικοινωνήσει. Σχήµα 1.2 Τερµατικοί και Επικοινωνιακοί κόµβοι σε ένα επικοινωνιακό δίκτυο.

19 Επικοινωνιακό δίκτυο είναι ένα σύνολο κόµβων διασυνδεδεµένων µε γραµµές επικοινωνίας, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφορίας. Οι κόµβοι µπορεί να είναι ή τερµατικές συσκευές ή συσκευές επικοινωνίας. Τηλεφωνικές Συσκευές Οι τερµατικοί κόµβοι παράγουν ή καταναλώνουν την πληροφορία, που µεταφέρεται στο δίκτυο. Τερµατικοί Υπολογιστές Εκτυπωτές Οι επικοινωνιακοί κόµβοι µεταφέρουν την πληροφορία, αλλά ούτε την παράγουν ούτε την καταναλώνουν. Εξυπηρετητές Αρχείων Τηλεφωνικά Κέντρα Επικοινωνιακοί Δροµολογητές Επαναλήπτες

20 Μια από τις πρώτες γραπτές περιγραφές συστήµατος µετάδοσης δεδοµένων είναι αυτή του ιστορικού Πολύβιου, που χρονολογείται από το 300 π.χ. Σύµφωνα µε αυτή την περιγραφή, για τη µετάδοση µηνύµατος χρησιµοποιούνται σταθµοί επαναλήπτες τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένες αποστάσεις. Σε κάθε σταθµό υπάρχουν δύο τοίχοι µήκους 3 µέτρων και ύψους 2,5 µέτρων, που απέχουν µεταξύ τους περί 1 µέτρο. Στην κορυφή κάθε τοίχου τοποθετούνται 5 πυρσοί. Ο αριθµός των αναµένων πυρσών σε κάθε τοίχο προσδιορίζει και το γράµµα της αλφαβήτου σύµφωνα µε τον πίνακα 1-1. Το γράµµα Α για παράδειγµα αναπαρίσταται από έναν πυρσό σε κάθε τοίχο. Πίνακας 1-1 Ο κώδικας του Πολύβιου, 300 π.χ

21 Η σύγκλιση των τεχνολογιών των επικοινωνιών και των υπολογιστών κάνει δυνατή τη µετάδοση κάθε µορφής πληροφορίας, όπως είναι εικόνα, ήχος, κείµενο, γραφικά και δεδοµένα µέσα από ένα δίκτυο επικοινωνίας. Υπάρχει όµως µια θεµελιώδης αρχή, στην οποία βασίζεται η οποιουδήποτε τύπου ανταλλαγή πληροφορίας. Η πληροφορία µεταφέρεται και αποθηκεύεται στο δίκτυο επικοινωνίας µε τη µορφή bits. Σχήµα 1.3 Bits & Bytes

22 Ανάλογα µε την υπηρεσία, η µεταφορά των bits µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστη και να διαρκεί περισσότερο ή λιγότερο χρόνο. Τις διαφορετικές αυτές απαιτήσεις εξυπηρετεί το δίκτυο χρησιµοποιώντας λίγες µόνο διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας. Κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας Ασύγχρονες Σύγχρονες

23 Κατά τη σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, µεταδίδεται σειρά από bits µε σταθερή καθυστέρηση και συγκεκριµένο ρυθµό µετάδοσης. Tο τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας. Σε όλη τη διάρκεια της σύνδεσης, οι δύο συνδροµητές έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστικά ένα κανάλι από σηµείο σε σηµείο, το οποίο πάντα παραδίδει πληροφορίες µε τη σειρά που στάλθηκαν. Σχήµα 1.4 Στην υπηρεσία σύγχρονης επικοινωνίας κάθε bit καθυστερεί το ίδιο.

24 Κατά την ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, η σειρά από bits πριν τη µετάδοσή της διαιρείται σε πακέτα. Τα πακέτα µεταδίδονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο µέσα από το δίκτυο επικοινωνίας, και, συνεπώς, λαµβάνονται στον προορισµό µε διαφορετικές καθυστερήσεις, πιθανά και εκτός σειράς. Σχήµα 1.5 Στην υπηρεσία ασύγχρονης επικοινωνίας µεταφέρονται πακέτα µε µεταβλητή καθυστέρηση

25 v Οι ασύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνιών κατηγοριοποιούνται σε υπηρεσίες µε σύνδεση και υπηρεσίες χωρίς σύνδεση. Στην υπηρεσία µε σύνδεση (connection oriented service), ο χρήστης διαθέτει µια αξιόπιστη από άκρο σε άκρο σύνδεση, η οποία µεταφέρει τα πακέτα µε τη σειρά που στάλθηκαν. Ανάλογα µε την ποιότητα της υπηρεσίας µπορεί να παρέχεται και εγγύηση για την απουσία ή όχι λαθών. Σχήµα 1.6 Στην υπηρεσία µε σύνδεση µεταφέρονται πακέτα στη σωστή σειρά

26 v Στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση (connectionless service), ο χρήστης απλά συγκεντρώνει την πληροφορία, που έχει να στείλει, της βάζει διεύθυνση και µετά τη στέλνει, ελπίζοντας ότι θα φτάσει στον προορισµό της. v Η υπηρεσία χωρίς σύνδεση µας θυµίζει το ταχυδροµικό σύστηµα. Ελπίζουµε να παραδοθεί σωστά. Σχήµα 1.7 Στην υπηρεσία µε χωρίς σύνδεση τα πακέτα µεταφέρονται µε τυχαία σειρά και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα παραληφθούν χωρίς λάθη.

27 Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές, που χρησιµοποιούνται για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων µέσω του επικοινωνιακού δικτύου. Αυτές είναι:

28 Με τη µεταγωγή (switching), η πληροφορία, που στέλνει ένας σταθµός, περνά από διαδοχικούς κόµβους του δικτύου, για να φτάσει τελικά στο σταθµό προορισµού. ü ü Οι κόµβοι µεταγωγής δεν ασχολούνται µε το περιεχόµενο της πληροφορίας, αλλά µόνο µε το πώς θα προωθήσουν την πληροφορία κατάλληλα από κόµβο σε κόµβο, µέχρι αυτή να φτάσει στον προορισµό της. Οι σταθµοί, στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες επικοινωνίας από το δίκτυο µπορεί να είναι (PCs, τερµατικά, τηλεφωνικές συσκευές κ.α) Οι κόµβοι µεταγωγής συνδέονται µεταξύ τους µε τις επικοινωνιακές γραµµές. Κάθε σταθµός συνδέεται µε κάποιο κόµβο.

29 ü Μερικοί κόµβοι συνδέονται µόνο µε άλλους κόµβους και εκτελούν µόνο τη λειτουργία της µεταγωγής, ενώ µερικοί άλλοι συνδέονται ταυτόχρονα µε έναν η περισσότερους σταθµούς. ü Η τοπολογία διασύνδεσης των κόµβων δεν είναι πλήρης ü Μέσα από τις επικοινωνιακές γραµµές (µεταξύ κόµβων) περνούν περισσότερες από µια συνδέσεις σταθµών κι αυτό επιτυγχάνεται µε την πολυπλεξία. Σχήµα 1.9 Σε ένα δίκτυο µεταγωγής, η πληροφορία που στέλνει ένας σταθµός, περνά από διαδοχικούς κόµβους του δικτύου, για να φτάσει τελικά στο σταθµό προορισµού.

30 Μεταγωγή (switching) 24 ports

31 Πολυπλεξία (multiplexing) είναι η τεχνική, που επιτρέπει, δεδοµένα από πολλές πηγές να µεταδίδονται µέσα από την ίδια γραµµή επικοινωνίας. Έτσι, γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραµµών υψηλής χωρητικότητας. Υπάρχουν n γραµµές εισόδου σε µια συσκευή, που λέγεται πολυπλέκτης (multiplexer). Ο πολυπλέκτης συνδέεται µέσω επικοινωνιακής γραµµής µε έναν αποπολυπλέκτη (demultiplexer). Σχήµα 1.10 Δεδοµένα από πολλές πηγές µεταδίδονται µέσα από την ίδια γραµµή επικοινωνίας

32 Μεταγωγή Πακέτου Μεταγωγή κυκλώµατος Τεχνικές Μεταγωγής

33

34 Ο σταθµός Α θέλει να επικοινωνήσει µε τον Δ Η σύνδεση αποκαθίσταται τµηµατικά. Α->Κ1->Κ3 -> ->Κ6->Δ.Αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι απασχοληµένος, αποκαθίσταται η σύνδεση. Η µεταδιδόµενη πληροφορία από το Α<->Δ µπορεί να είναι αναλογική ή ψηφιακή. Η µεταφορά δεδοµένων τελειώνει και η σύνδεση τερµατίζεται. Οι κόµβοι ενηµερώνονται κατάλληλα ώστε να ελευθερώσουν τους πόρους, που είχαν δεσµεύσει.

35 Η τεχνική της µεταγωγής κυκλώµατος µπορεί να είναι αναποτελεσµατική. Αφιερώνεται σε όλη τη διάρκεια ης επικοινωνίας των δύο σταθµών όλη η πολύτιµη χωρητικότητα του καναλιού ακόµη και εάν δεν µεταδίδεται πληροφορία. Για τηλεφωνική σύνδεση η χρήση του καναλιού είναι υψηλή χωρίς να πλησιάζει το 100%.Πολλές φορές οι συνοµιλητές σιωπούν. Υπάρχει πάντα καθυστέρηση πριν τη µετάδοση της πληροφορίας, ώστε να αποκατασταθεί η σύνδεση.

36 Το πιο γνωστό παράδειγµα δικτύου µεταγωγής κυκλώµατος είναι το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο(ρublίc Switched Telephone Network, PSTN). ü Αρχικά είχε σχεδιασθεί και αναπτυχθεί, ώστε να παρέχει αναλογικές τηλεφωνικές υπηρεσίες στους συνδροµητές του. ü Υποστηρίζει και µετάδοση δεδοµένων (σύνδεση υπολογιστών) χρησιµοποιώντας κατάλληλα modems, και µετατρέπεται σταδιακά σε ψηφιακό δίκτυο. Σχήµα 1.11 Το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο είναι δίκτυο µεταγωγής κυκλώµατος.

37 Μεταγωγή Πακέτου Πακέτα Μικρού Αριθµού Bytes Μήνυµα Πακέτα Μικρού Αριθµού Bytes Πακέτα Μικρού Αριθµού Bytes Τυπικό µέγιστο µήκος πακέτου 1000 bytes

38 Πακέτο Πληροφορίες Χρήστη Διεύθυνση Προορισµού (destination address) Πακέτο Πακέτο Αριθµός σειράς (sequence number)

39 Σχήµα 1.12 Στην τεχνική µεταγωγής πακέτου η πληροφορία τεµαχίζεται σε πακέτα. Κάθε κόµβος του δικτύου, αφού λάβει ολόκληρο το πακέτο, το προωθεί στον επόµενο, µέχρι να φτάσει στον προορισµό.

40 Αυτοδύναµο Πακέτο Νοητό Κύκλωµα Οι δύο µέθοδοι µεταγωγής πακέτου

41 Στη µέθοδο του αυτοδύναµου πακέτου(datagram), το κάθε πακέτο ακολουθεί τη δική του διαδροµή µέσα στο δίκτυο. Κάθε φορά επιλέγεται η καλύτερη (π.χ χρονικά συντοµότερη διαδροµή) ü Πλεονέκτηµα : Καλύτερη αξιοποίηση φυσικών κυκλωµάτων. ü Μειονέκτηµα: Πιθανόν τα πακέτα να πρέπει να αναδιαταχθούν στον κόµβο του παραλήπτη. Σχήµα 1.13 Προώθηση πακέτων µε τη µέθοδο αυτοδύναµου πακέτου

42 Στη µέθοδο του νοητού κυκλώµατος (virtual circuit), πριν αρχίσει η ανταλλαγή πακέτων, επιλέγεται η καλύτερη διαδροµή. Αυτή διαδροµή ακολοθούν όλα τα πακέτα από την έναρξη µέχρι τον τερµατισµό της σύνδεσης. ü Πλεονέκτηµα: Ταξινοµηµένη παραλαβή των πακέτων, εύκολη και χωρίς ελέγχους και καθυστερήσεις µετάδοση. ü Μειονεκτήµατα: Αν υπάρχει συµφόρηση σε κάποιο τµήµα ή χαλάσει κάποιος κόµβος η αναδροµολόγηση είναι δύσκολη. Σχήµα 1.14 Προώθηση πακέτων µε τη µέθοδο νοητού κυκλώµατος

43 ü Καλύτερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραµµών. Εναλλακτικές διαδροµές ü Εφικτή η µετατροπή ρυθµού δεδοµένων. Σταθµοί µε διαφορετικές ταχύτητες ανταλλάσουν πακέτα. Συνδέονται στον κόµβο µε τη δική τους ταχύτητα. ü Η αύξηση της κυκλοφορίας στο δικτυο µεταγωγής κυκλώµατος συνεπάγεται την εµπλοκή κλήσεων. Αντίθετα σε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτων εξακολουθεί να δέχεται πακετα µε επιπλέον καθυστέρηση.

44 Προκειµένου να ανταλλάξουν δεδοµένα δυο σταθµοί, εκτός από την ύπαρξη διαδροµής µεταξύ τους, χρειάζεται να ακολουθήσουν επίσης συγκεκριµένες διαδικασίες. ü Πρωτόκολλο (communication protocol) Σύνολο κανόνων ü Οντότητα (entities) Προγράµµατα εφαρµογής χρηστών, mails ftps,dbs, οτιδήποτε γενικά ανταλλάσει πληροφορία. ü Σύστηµα Είναι ένα φυσικό αντικείµενο το οποίο περιέχει µια η περισσότερες οντότητες

45 Η διεργασία της επικοινωνίας µεταξύ οντοτήτων, που βρίσκονται σε διαφορετικά συστήµατα, είναι αρκετά περίπλοκη, για να υλοποιείται από ένα συµπαγές πρωτόκολλο. Χρησιµοποιείται ένα σύνολο πρωτοκόλλων, µε ιεραρχική ή στρωµατοποιηµένη δοµή. Ο ρόλος των διαφόρων τµηµάτων του λογισµικού και του υλικού στη διεργασία της επικοινωνίας καθορίζονται από την αρχιτεκτονική του δικτύου (network architecture)

46 Με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η σχεδίαση και υλοποίηση ενός δικτύου χρησιµοποιούνται ανεξάρτητα δοµικά στοιχεία τα στρώµατα (layers). Σχήµα 1.15 Στρωµατοποιηµένη αρχιτεκτονική δικτύου

47 Οι σχεδιαστές εφόσον αποφασίσουν τον αριθµό των επιπέδων που θα συµπεριλάβουν σε ένα δίκτυο σχεδιάζουν και τη διεπαφή (interface) ανάµεσα σε γειτονικά επίπεδα. Η διεπαφή καθορίζει τις βασικές λειτουργίες που προσφέρει κάθε επίπεδο στο ανώτερό του, και τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ γειτονικών επιπέδων. Σχήµα 1.16 Επίπεδα, πρωτόκολλα και διεπαφές κατά την επικοινωνία δύο υπολογιστών

48 Λόγω της σπουδαιότητας της αρχιτεκτονικής δικτύου, διάφοροι οργανισµοί και κατασκευαστές υπολογιστών έχουν ασχοληθεί µε την τυποποίηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικών. Από τις πιο σηµαντικές είναι: ü Αρχιτεκτονική Συστήµατος Δικτύου (System Network Architecture, SNA) της ΙΒΜ ü Η αρχιτεκτονική ΟSI (το µοντέλο αναφοράς OSI) του ΙSO ü H αρχιτεκτονική TCP/IP

49 Η τυποποίηση είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ κατασκευαστών διαφόρων κατασκευαστών και να προωθείται ο ανταγωνισµός. ü Το 1984 ο διεθνής οργανισµός τυποποίησης δηµοσίευσε ένα µοντέλο στρωµατοποιηµένης αρχιτεκτονικής δικτύου µε στόχο την τυποποίηση της επικοινωνίας. Το µοντέλο ονοµάστηκε (open Systems Interconnection reference model, OSI RM).

50 Από τότε που τα δίκτυα άρχιζαν να εµφανίζονται όλο και περισσότερες νέες τεχνολογίες από διαρκώς αυξανόµενο πλήθος κατασκευαστών. Η ανάγκη ύπαρξης ενός σηµείου αναφοράς ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας οδήγησε στη δηµιουργία προτύπων. Βασικός σκοπός τους η διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες προτύπων: Τα επίσηµα η δια νόµου(de jure) και τα τετελεσµένα (de facto)

51 Σχήµα 1.17 Το µοντέλο αναφοράς OSI είναι µια αρχιτεκτονική δικτύου 7 επιπέδων, που περιγράφει όλα τα θέµατα, που αφορούν την επικοινωνία µεταξύ των συσκευών ενός δικτύου

52 Επίπεδο Εφαρµογής (Application layer) ü Το υψηλότερο επίπεδο του µοντέλου OSI. ü Διαχειρίζεται όλες τις εφαρµογές που επικοινωνούν µέσω δικτύου. ü Εφαρµογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ),η µεταφορά αρχείων (file transfer) η πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων.

53 Επίπεδο παρουσίασης (Presentation layer) ü Αποτελεί το µεταφραστή του δικτύου. ü Συµπίεση δεδοµένων για καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων του δικτύου. ü Κρυπτογράφηση για λόγους ασφάλειας.

54 Επίπεδο συνόδου (Session layer) ü Επιτρέπει σε δύο εφαρµογές (σε 2 διαφορετικά pcs) να δηµιουργούν, να χρησιµοποιούν και να τερµατίζουν µια σύνοδο (session). ü Διαχειρίζεται την πρόσβαση σε ένα αποµακρυσµένο υπολογιστή. ü Παράδειγµα επιστολής (πρόλογο, κυρίως κείµενο, επίλογος υπογραφή µας) ü Παράδειγµα επικοινωνίας δυο συνοµιλητών.

55 Επίπεδο µεταφοράς (Transport layer) v Είναι το χαµηλότερο επίπεδο που παρέχει απ άκρη σε άκρη (end to end) επικοινωνία. Τα επίπεδα µεταφοράς των δυο σταθµών που επικοινωνούν θεωρούν ότι είναι (δίπλα δίπλα) αφήνοντας στα τρία τελευταία επίπεδα το έργο µετάδοσης µεταξύ των κόµβων. ü Τεµαχισµός µηνυµάτων σε πακέτα. ü Έλεγχος αρτιότητας πακέτων. ü Έλεγχος απώλειας ή διπλής εκποµπής. ü Segments Τµήµατα

56 Επίπεδο δικτύου (Network layer) v Ο ρόλος του επιπέδου δικτύου είναι η µετάδοση της πληροφορίας από τον σταθµό πηγής στο σταθµό προορισµού µέσω του δικτύου. ü Απόδοση διευθύνσεων στα πακέτα. ü Μετατροπή λογικών σε φυσικές διευθύνσεις. ü Φροντίζει να ακολουθήσουν τα πακέτα την καλύτερη διαδροµή µέσα στο δίκτυο (αποφυγή congestion). ü Packets

57 Επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων (Data link layer) v Το επίπεδο σύνδεσης έχει σκοπό να κάνει αξιόπιστη τη φυσική γραµµή σύνδεσης µεταξύ δύο σταθµών. ü Από τα πακέτα του δικτύου φτιάχνει πλαίσια δεδοµένων (data frames) ü Ορίζει που αρχίζει και που τελειώνει κάθε πλαίσιο προσθέτοντας την κατάλληλη επικεφαλίδα (header) και ουρά (trailer). ü Επιδιορθώνει αλλοιωµένα δεδοµένα. ü Μεταβάλει κατά περίπτωση το ρυθµό αποστολής πλαισίων αναλόγως µε το ρυθµό που µπορεί να αντέξει ο παραλήπτης.

58 Φυσικό επίπεδο (Physical layer) Το χαµηλότερο επίπεδο του µοντέλου OSI. Είναι υπεύθυνο για τη µετάδοση bits µέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι.(δισύρµατη γραµµή, οµοαξονικό καλώδιο, οπτική ίνα, ασύρµατη ζεύξη) Καθορίζει ηλεκτρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά. Τρόπος αναπαράστασης των bits 0 και 1. Το φυσικό επίπεδο δεν το απασχολεί εάν µεταδίδει bytes ή χαρακτήρες ASCII

59 Ανάλογα µε την έκταση, που καταλαµβάνουν, κατατάσσουµε τα δίκτυα σε: Ø LAN (Local Area networks) Ø MAN(Metropolitan Area Networks) Ø WAN( Wide Area Networks)

60 LANs ü Εκτείνονται σε περιορισµένη γεωγραφική περιοχή (π.χ κτήριο ή συγκροτήµατα κτηρίων σε έκταση µερικών µέτρων και σπάνια λίγων χιλιοµέτρων). ü Χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης( mbps), (Megabits per second). ü Χαρακτηρίζονται από µικρό αριθµό σφαλµάτων. ü Χρησιµοποιούν ιδιωτικά µέσα µετάδοσης. Σχήµα 1.18 Παράδειγµα δικτύου LAN

61 ΜΑΝs : Μητροπολιτικά Δίκτυα -Metropolitan Area Networks ü Είναι τα δίκτυα µε πιο µεγάλη γεωγραφική κάλυψη (µέχρι 200km). ü Ο αριθµός των υπολογιστών µπορεί να είναι µέχρι ü Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων είναι µέχρι 100Mbps

62 ΜΑΝs Σχήµα 1.19 Παράδειγµα δικτύου MAN του Ε.Μ.Π

63 WΑΝs ü Τα δίκτυα ευρείας περιοχής καλύπτουν εκτεταµένη γεωγραφική περιοχή (πόλη ή πόλεις που βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη). ü Η σύνδεση πραγµατοποιείται µε επιλεγόµενες (dial-up) τηλεφωνικές γραµµές, µε αφιερωµένες ή αλλιώς µισθωµένες τηλεφωνικές γραµµές ή µε δορυφορικές ζεύξεις. ü Τα δίκτυα ευρείας περιοχής χαρακτηρίζονται από χαµηλές ταχύτητες και µεγαλύτερες καθυστερήσεις.

64 Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων Ο όρος «τοπολογία» ενός δικτύου καθορίζει ü Τον τρόπο που είναι συνδεδεµένοι οι σταθµοί που το απαρτίζουν (φυσική τοπολογία) ü Τη ροή της πληροφορίας από τον έναν σταθµό στον άλλον (λογική τοπολογία).

65 Τοπολογία διαύλου (bus topology) Φυσική Όλοι οι σταθµοί είναι συνδεδεµένοι µε το κεντρικό µέσο µεταφοράς, το δίαυλο, και η πληροφορία µεταφέρεται µέσω αυτού. Στα άκρα υπάρχουν ειδικές συσκευές να τερµατίζουν τα σήµατα. Σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι µια πιθανή βλάβη σε οποιοδήποτε σηµείο στο δίαυλο οδηγεί σε µη διαθεσιµότητα όλου του δικτύου Λογική Η πληροφορία που αποστέλλεται από ένα σταθµό λαµβάνεται από όλους τους κόµβους του δικτύου, αλλά µόνο ο πραγµατικός παραλήπτης κρατάει την πληροφορία. Οι άλλοι απορρίπτουν τα πακέτα.

66 Τοπολογία διαύλου (bus topology) Σχήµα 1.20 Φυσική και λογική τοπολογία διαύλου

67 10Base2 (thin-net) Λεπτό και εύκαµπτο οµοαξονικό καλώδιο

68 Τοπολογία αστέρα (star topology) Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Φυσική Υπάρχει ένας κεντρικός κόµβος όπου συνδέονται όλοι οι σταθµοί. Switch ή Hub. Το switch έχει τη δυνατότητα ελέγχου των διευθύνσεων γεγονός που επηρεάζει τη λογική τοπολογία του δικτύου. Λογική Στην περίπτωση αυτή όταν αποστέλλεται ένα πακέτο από έναν σταθµό, παραλήπτης είναι µόνο αυτός που καθορίζεται από τη φυσική διεύθυνση (MAC address). Η φυσική τοπολογία που υλοποιεί τη λογική του αστέρα είναι µόνο το switch. Μια τοπολογία αστέρα που χρησιµοποιεί Hub έχει τη λογική του διαύλου.

69 Τοπολογία αστέρα (star topology) Σχήµα 1.21 Φυσική τοπολογία αστέρα λογική τοπολογία διαύλου

70 Τοπολογία αστέρα (star topology) Σχήµα 1.22 Φυσική και λογική τοπολογία αστέρα

71 Τοπολογία δακτυλίου (Token Ring) Φυσική Όταν άρχισαν να χρησιµοποιούνται τα τοπικά δίκτυα η πιο συνήθης τοπολογία ήταν αυτή του δακτυλίου. Εδώ οι σταθµοί εργασίας είναι συνδεδεµένοι κυκλικά, δηλαδή ο κάθε σταθµός συνδέεται µε τον επόµενο. Η ταχύτητα µετάδοσης είναι µεταξύ 4 και 16 Mbps Λογική Υπάρχει µια «σκυτάλη» (token) η οποία διατρέχει το δίκτυο εφόσον δεν είναι κατειληµµένο. Όταν κάποιος σταθµός επιθυµεί να στείλει κάποια πληροφορία, δεσµεύει τη σκυτάλη και αποστέλλει την πληροφορία. Όταν ο παραλήπτης ενηµερώσει για την παραλαβή ή όχι της πληροφορίας, ο αποστολέας αποδεσµεύει τη σκυτάλη.

72 Τοπολογία Δακτυλίου (Token ring) Σχήµα 1.23 Τοπολογία Token Ring

73 _inst/nm_inst/nm-doc/connteth.htm#wp

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 10 η Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αντώνης Σταµατάκης ίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο ίκτυο Υπολογιστών αναφερόµαστε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας?

Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 54 Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? Απάντηση : Όπως είναι γνωστό από τη βασική θεωρία, σε ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορούν να συνδεθούν υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίίκτυα επικοινωνίίας

Δίίκτυα επικοινωνίίας Ενότητα 5 η Δίίκτυα επικοινωνίίας Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων, Σηµειώσεις διαλέξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του).

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του). ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 20.11.20104 Πρόοδος Οδηγίες: Η κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δίκτυα υπολογιστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δίκτυα υπολογιστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής 74 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Εφαρμογές Πληροφορικής Δίκτυα υπολογιστών Διδακτικές ενότητες 8.1 Επικοινωνία και δίκτυα υπολογιστών 8.2 Ταξινόμηση δικτύων υπολογιστών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα