Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση: Σχηµατισµός και χαρακτηριστικά εικόνων Πυρηνικής Ιατρικής. Κ. ελήµπασης 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση: Σχηµατισµός και χαρακτηριστικά εικόνων Πυρηνικής Ιατρικής. Κ. ελήµπασης 1"

Transcript

1 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση: Σχηµατισµός και χαρακτηριστικά εικόνων Πυρηνικής Ιατρικής Κ. ελήµπασης Κ. ελήµπασης 1

2 Γενικά Η Πυρηνική Ιατρική (Nuclear Medicine) µελετά την κατανοµή ενός ραδιουλικού στο σώµα του ασθενή Η πηγή της ακτινοβολίας βρίσκεται εντός του ασθενή. Η χωρική ανάλυση των εικόνων είναι χαµηλή (~cm) Σχεδόν όλα τα συστήµατα του ανθρώπινου σώµατος µπορούν να µελετηθούν Τα είδη των εικόνων που παράγονται είναι 3D τοµογραφίες (SPECT: Single Photon Emission Computer Tomography) 2D επίπεδα σπινθηρογραφήµατα υναµικές µελέτες µεταβολής της κατανοµής του ραδιοφαρµάκου µε το χρόνο Το κύριο απεικονιστικό όργανο είναι η γ-κάµερα Κ. ελήµπασης 2

3 Αρχές ραδιοϊσοτοπικής απεικόνισης Ας θεωρήσουµε το απλούστερο πρόβληµα ραδιοϊσοτοπικής απεικόνισης: µία σφαίρα διαµέτρου d µε συγκέντρωση ραδιοφαρµάκου C2, η οποία βρίσκεται στο µέσον υλικού πάχους L µε συγκέντρωση ραδιοφαρµάκου C1. Τα εκπεµπόµενα φωτόνια καταγράφονται από ένα εξωτερικό απεικονιστικό σύστηµα και δηµιουργούν την ραδιοισοτοπική εικόνα. Τόσο η σφαίρα, όσο και το υλικό στο οποίο βρίσκεται έχουν συντελεστή απορρόφησης µ (στην Ενέργεια εκποµπής του ραδιοφαρµάκου). Ποσοστό των εκπεµπόµενων φωτονίων απορροφώνται από το υλικό της σφαίρας ή και του υποβάθρου. Το φαινόµενο ονοµάζεται αυτοαπορρόφηση και προκαλεί ανεπιθύµητα αποτελέσµατα στην καταγραφόµενη εικόνα. Η απεικόνιση της σφαίρας είναι δυνατή µόνο όταν η συγκέντρωση τόυ ραδιοφαρµάκου C2 σε αυτή είναι σηµαντικά διαφορετική αυτής στον υπόλοιπο ιστό C1. Κ. ελήµπασης 3

4 Υπολογισµός της αντίθεσης και του σηµατοθορυβικού λόγου (SNR) της ραδιοισοτοπικής εικόνας jhgj L C 2 d C 1, µ N 1 N 2 N 2 SNR = N 2 1 N N 1 Image values N=N 2 -N 1 c = N N N N Position on image Κ. ελήµπασης 4

5 Ο αριθµός φωτονίων γ που καταγράφει ένας ανιχνευτής, µε κατεύθυνση κάθετα στην επιφάνεια του ανά µονάδα επιφανείας, dn 1 /da είναι ανάλογος της συγκέντρωσης ραδιοφαρµάκου κατά µήκος της κάθετης στην στοιχειώδη επιφάνεια γραµµής. Εύκολα επιβεβαιώνεται ότι L ( e ) dn L 1 µ z kc1 = k C e dz= 1 µ 1 0 da Ο αριθµός dn 2 /da στην περίπτωση που η κάθετη γραµµή διέρχεται από τον σφαιρικό όγκο υπολογίζεται: L d L d L d dn2 kc1 L kc µ L kc µ µ + µ µ = ( 1 e ) + e + e + e e da µ µ µ µ Κ. ελήµπασης 5

6 Αν θεωρήσουµε επιφάνεια Α η οποία εκτίθεται στην ακτινοβολία για χρόνο Τ, τότε το καταγραφόµενο σήµα στις παραπάνω περιπτώσεις θα είναι Ο σηµατοθορυβικός λόγος (SNR) υπολογίζεται ως εξής (θυµηθείτε ότι το Ν καταγραφόµενα φωτόνια σε εµβαδό Α του ανιχνευτή, σε χρόνο Τ- ακολουθεί κατανοµή Poisson): Μετά τις αντικαταστάσεις και τις πράξεις, προκύπτει ότι: N = AT.. SNR SNR ~ = dn da N 2 kta N C 2 N 1 C 1 C 1 1 Κ. ελήµπασης 6

7 Άρα, για να µεγιστοποιήσουµε το SNR πρέπει: Να αυξήσουµε το k (ευαισθησία του ανιχνευτή) Να αυξήσουµε το Τ (χρόνος έκθεσης) Να αυξήσουµε το µέγεθος του στοιχειώδους ανιχνευτή Να αυξήσουµε το pixel size Να επιτύχουµε µεγάλη συγκέντρωση ραδιοφαρµάκου στη σφαίρα που θέλουµε να δούµε (C2) και µικρή συγκέντρωση οπουδήποτε αλλού (C1). Κ. ελήµπασης 7

8 Συσχέτιση ραδιοϊσοτοπικής µε ραδιογραφική απεικόνιση ιάταξη Μέγεθος που απεικονίζεται Χωρική ανάλυση Ραδιο-ισοτοπική απεικόνιση Λήψη ραδιοφαρµάκου από τον ασθενή και απεικόνιση της κατανοµής του. ιαφορά συγκέντρωσης ραδιοφαρµάκου. Το µ δεν απεικονίζεται. ~cm Ραδιογραφική απεικόνιση Εξωτερική δέσµη ακτίνων Χ. Απορρόφηση δέσµης λόγω διαφορετικού συντελεστή απορόφησης. Συντελεστής απορόφησης µ. ~mm Κ. ελήµπασης 8

9 Ραδιοφάρµακα Τα Ραδιοφάρµακα πρέπει Να αποθέτουν ελάχιστη δόση στον ασθενή εκποµπή γ µε Ε= kev Μικρή Ε µεγάλη δόση (διότι µ~ε -3 ), καλύτερη χωρική ανάλυση εικόνων, λόγω αποτελεσµατικότερου collimation, υψηλότερο SNR λόγω αποτελεσµατικότερης ανίχνευσης από τον κρύσταλλο σπινθηρισµού Μεγάλη Ε µικρή δόση, χειρότερη χωρική ανάλυση εικόνων, λόγω αναποτελεσµατικού collimation, χαµηλότερο SNR λόγω λιγότερο αποτελεσµατικής ανίχνευσης από τον κρύσταλλο σπινθηρισµού Χρόνος ηµίσειας ζωής (Τ1/2): µεγάλος µεγάλη δόση ασθενούς, µικρός παρασκευή on site, ακριβά Ραδιοφάρµακα Έχει προταθεί το Τ1/2 να είναι ~ συνολικής διάρκειας της εξέτασης Κ. ελήµπασης 9

10 Παραδείγµατα ραδιοφαρµάκων 87Υ γ480 kev, 3,35d: απεικόνιση αδένων Τα ισότοπα 90,91 εκπέµπουν β, το 89 είναι σταθερό, το 88 έχει γ 1830kev, T=106,6d 201Tl γ200kev, T=3d 99mTc γ140kev, T=6h 99Tc: σχεδόν σταθερό ( y), β I β 971keV, T=8d (θεραπεία θυρεοειδούς) 123Ι: γ, Τ=13h (απεικόνιση θυρεοειδούς) 111In, γ, Τα=2,8d 113In: σταθερό (4, y) 127 Xe: γ 662keV (EC), T=35d 75Se: γ 264 kev, T=119d Κ. ελήµπασης 10

11 Τρόποι παρασκευής Ραδιοφαρµάκων Με αντιδραστήρα (υλικά σχάσης) Με κύκλοτρο / βήτατρο Με γεννήτρια: αποτελεί τον πλέον προσιτό και διαδεδοµένο τρόπο. Χρησιµοποιείται για την Παρασκευή του 99mTc το οποίο χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία των εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής Για λεπτοµέρειες βλ εισαγωγικές σηµειώσεις. Κ. ελήµπασης 11

12 Επισήµανση - Labeling Το ραδιοισότοπο από µόνο του είναι άχρηστο για διαγνωστική χρήση: πρέπει να συνδεθεί χηµικά µε µόρια, τα οποία: Έχουν σαφή ρόλο στην ανθρώπινη φυσιολογία Είναι αποστειρωµένα, µη τοξικά, έχουν κατάλληλο ph Έχουν κατάλληλο µέγεθος για απεικόνιση του αντίστοιχου συστήµατος. Το χηµικό µόριο το οποίο έχει ραδιοεπισηµανθεί µε το ραδιοϊσότοπο θα καλείται ραδιοφάρµακο. Κ. ελήµπασης 12

13 Παραδείγµατα επισήµανσης και απορρόφησης από τους ιστούς Απεικόνιση αίµατος (blood pool imaging): Ανάλογα το είδος της µελέτης, εισάγεται ενδοφλέβια ένας «βώλος» (δηλ. µικρός όγκος διαλύµατος υψηλής ραδιενεργού συγκέντρωσης) ενδοφλέβια Αυτό περνά χωρίς να διαλυθεί από τους θαλάµους της καρδιάς και για ~30sec λαµβάνουµε µετρήσεις της λειτουργίας τους. Επισήµανση ερυθρών αιµοσφαιρίων: µέσω 99mTc Pertechnetate, το οποίο προσδένεται στα ερυθρά αιµοσφαίρια µέσω άλλης χηµικής ένωσης η οποία έχει εισαχθεί πριν το 99mTc. Με αυτό τον τρόπο απεικονίζεται η λειτουργία του µυοκαρδίου Κ. ελήµπασης 13

14 Απεικόνιση µέσω ραδιο-επισηµασµένων σωµατιδίων (radiolabelled particles): Χρησιµοποιείται για την απεικόνιση της κυκλοφορίας των πνευµόνων, ενδοθηλιακού ιστού σε ήπαρ σπλήνα και µυελό των οστών και του λεµφικού συστήµατος Χρησιµοποιούνται σωµατίδια που ανάλογα µε το µέγεθος τους χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Μακροσύµπλοκα ~ 100µm Μικροσφαίρες ~ 30 40µm (κυκλοφορία πνευµόνων) Μικροσύµπλοκα ~ 1 µm (ενδοθηλιακό ιστό, µέσω φαγοκύττωσης) Μιλιµικροσφαίρες ~ 1 µm Κ. ελήµπασης 14

15 Άλλες διαδικασίες ενσωµάτωσης των ραδιοεπισηµασµένων χηµικών στην ανθρώπινη φυσιολογία Ανταλλαγή ιόντων (ion exchange) Σύµπλοκα Φωσφόρου, επισηµασµένα µε Tc 99m για απεικόνιση οστών TlCl (χλωριούχο θάλλιο) επισηµασµένο µε Tl 201, για απεικόνιση του µυοκαρδίου Ενεργή µεταφορά (Active transport): ραδιοεπισηµασµένα µόρια που προσλαµβάνονται επιλεκτικά από συγκεκριµένους ιστούς Ι 131, Ι 123 προσλαµβάνεται από το θυρεοειδή. IDA σύµπλκο ραδιοεπισηµασµένο µε Tc 99m, προσλαµβάνεται από τα πολυγωνικά κύτταρα του ήπατος και του χοληφόρου σωλήνα Ιωδο-ιππουρικό οξύ (Hippourin) ραδιοεπισηµασµένο µε Ι 123 κατακρατείται από τα νεφρά, κλπ Επιλεκτική απορρόφηση από νεοπλάσµατα: δεν έχει βρεθεί σύµπλοκο µε επιλεκτική απορρόφηση από κάθε όγκο. Συχνά χρησιµοποιείται Ga 67. Κ. ελήµπασης 15

16 Αιµάτωση εγκεφάλου (Tc 99m HMPAO). Απεικονίζονται ένας αριθµός οριζόντιων τοµών. Κ. ελήµπασης 16

17 Επισήµανση συµπλόκου µε In 111, το οποίο δεν διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό (AACR Journals) Κ. ελήµπασης 17

18 Αιµάτωση πνευµόνων (µικροσφαίρες µε Tc 99m ). Σπινθηρογράφηµα οστών (σύµπλοκο Νa µε Tc 99m ). Κ. ελήµπασης 18

19 Σπινθηρογράφηµα θυρεοειδούς αδένα µε 123 Ι 123. Σπινθηρογράφηµα θυρεοειδούς αδένα µε Tl 201. Κ. ελήµπασης 19

20 Σπινθηρογράφηµα νεφρών, Ι131 Hippuran. Σπινθηρογράφηµα νεφρών, Tc99m DTPA. Παρατηρείστε τη διαφορά στην εκλεκτική αποµάκρυνση µέσω των νεφρών Κ. ελήµπασης 20

21 Επιλεκτική απορρόφηση σε µολύνσεις (Infections): χρησιµοποιούνται επισηµασµένα λευκοκύτταρα, που συγκεντρώνονται στο χώρο της µόλυνσης: πχ λευκοκύτταρα µε 111 In δείχνουν µόλυνση στο κατιόν παχύ έντερο. Κ. ελήµπασης 21

22 ιαµερισµατικός εντοπισµός ραδιοφαρµάκων: όταν το ραδιοεπισηµασµένο σύµπολκο εισαχθεί σε ένα κλειστό «διαµέρισµα» κανονικά δεν αποµακρύνεται από αυτό. Σύµπλοκο DTPA ραδιοεπισηµασµένο µε In 111, Yt 169, ή Tc 99m εγχύεται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό µε παρακέντηση της σπονδυλικής στήλης. Χρήση αέριων ουσιών για µελέτη των αεραγωγών των πνευµόνων: Kr 81m (παράγεται από γεννήτρια Rb-Kr), Xe 133, Xe 127 κλπ. Κ. ελήµπασης 22

23 klfhkldj Έγχυση In 111 στην σπονδυλική στήλη και απεικόνιση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (AACR Journals) Κ. ελήµπασης 23

24 Σχηµατικό διάγραµµα γ-κάµερας Θωράκιση µολύβδου Ηλεκτρονικά υπολογισµού θέσης Φωτοπολλαπλασιαστές PMT- σε εξαγωνική διάταξη Κυµατοδηγοί Κρύσταλλος σπινθηρισµού Antiscatter grid - Collimator Ένα φωτόνιο γ εκπέµπεται από τον ιστό. Αν είναι παράλληλο στο grid, περνά χωρίς να αλληλεπιδράσει και αλληλεπιδρά µε τον κρύσταλλο σπινθηρισµού Παράγονται ορατά γ τα οποία συλλέγονται από κυµατοδηγούς και κατευθύνονται στους φωτοπολλαπλασιαστές PMTs Υπολογίζεται η θέση και η ενέργεια του αρχικού φωτονίου Κ. ελήµπασης 24

25 Το σύστηµα συλλογής δεδοµένων της γ-κάµερας Antiscatter grid Κρύσταλλος σπινθηρισµού Κυµατοδηγοί Φωτοπολλαπλασιαστές PMTs Κύρια σηµεία: Οι οπές του grid είναι πολύ περισσότερες από τους PMTs 1 φωτόνιο Χ παράγει ~ φωτόνια στο ορατό υπέρυθρο φάσµα τα οποία µοιράζονται στους γειτονικούς PMTs Κ. ελήµπασης 25

26 Σχάρα αντισκέδασης Antiscatter Grid Σχάρα αντισκέδασης (antiscatter grid ή antiscatter collimator) Τοποθετείται ανάµεσα στον ασθενή και τον ανιχνευτή Σκοπός: να απορροφά τα φωτόνια που προσπίπτουν όχι παράλληλα µε τη γεωµατρία του grid, είτε λόγω σκέδασης Compton, είτε λόγω εκποµπής σε τυχαία κατεύθυνση. Μειονέκτηµα: απορρίπτει µεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας που εξέρχεται από τον ασθενή (90% - 95%) αυξάνει η δόση του ασθενούς Αποτελείται από ακτινοσκιερό υλικό (πχ Μόλυβδο Pb) αυξάνει πολύ το βάρος της κεφαλής της γ-κάµερα grid ratio=µήκος οπής / διάµετρος οπής µαστογραφία 8:1 ραδιογραφία 5:1 Κ. ελήµπασης 26

27 Τα χαρακτηριστικά του παράλληλου collimator L w w: Πάχος χωρισµάτων g: πλάτος κενού L: µήκος οπής g Κ. ελήµπασης 27

28 Παράλληλο antiscatter grid (Collimator) Ορίζεται το grid του οποίου οι οπές έχουν παράλληλο άξονα Η χωρική ανάλυση της σχάρας αντισκέδασης είναι: Ανάλογη της διαµέτρου της οπής Αντιστρόφως ανάλογη του µήκους της οπής L Ανάλογη της απόστασης πηγής από grid d r Κ. ελήµπασης 28

29 Αριθµητικά στοιχεία Collimators R (διάµετρος οπών) (mm) Πλήθος οπών d Πάχος χωρισµάτων Χαµηλής Ενέργειας, υψηλής ανάλυσης 1, ,3 Χαµηλής Ενέργειας, γενικής χρήσης 2, ,3 Χαµηλής Ενέργειας, υψηλής ευαισθησίας 3, ,3 Μεσαίας Ενέργειας, υψηλής ευαισθησίας 3, ,4 Κ. ελήµπασης 29

30 Παράδειγµα σωστής και λανθασµένης επιλογής σχάρας αντισκέδασης (grid) για 111 In (αριστερά επιλέχθηκε σωστά σχάρα αντισκέδασης υψηλής ενέργειας, ενώ δεξιά επιλέχθηκε σχάρα αντικέδασης χαµηλής ενέργειας). εξιά σηµαντικό ποσοστό των φωτονίων διαπερνά τη σχάρα αντισκέδασης και καταγράφεται. Κ. ελήµπασης 30

31 Άλλες γεωµετρίες σχάρας αντισκέδασης - grid Παράλληλη γεωµετρία: το µέγεθος της εικόνας είναι ίσο µε το µέεθος του αντικειµένου Σχάρα αντισκέδασης pinhole: µεγέθυνση του ειδώλου ανάλογα µε την αποσταση του αντικείµενου από τη σχάρα. Συγκλίνουσα σχάρα αντισκέδασης: µεγενθυµένο είδωλο σε σχέση µε το αντικείµενο. Αποκλίνουσα σχάρα αντισκέδασης: είδωλο σε σµίκρυνση σε σχέση µε το αντικείµενο. Κ. ελήµπασης 31

32 Κρύσταλλος σπινθηρισµού (Scintillation Crystal) Τα εισερχόµενα X, µετά το grid, προσπίπτουν στον κρύσταλλο σπινθηρισµού. Ο ρόλος του SC είναι να ανιχνεύει τα εισερχόµενα X, µετατρέποντας τα σε φωτόνια ορατού ή υπέρυθρου φάσµατος. Κάθε φωτόνιο Χ που προσπίπτει στον SC παράγει χιλιάδες φωτόνια ορατού ή υπέρυθρου. Υλικό: NaI µε προσµίξεις Tl (θαλίου), ή Γερµανικό Βισµούθιο (BiGe 4 O 12 ), Ιωδιούχο Κέσιο (CsI) κλπ. Συνήθως: NaI (Tl), µε ένα κρύσταλλο διαµέτρου 28 cm. Το πάχος 0.5 (1,2 cm) έως 2,5 cm. Ο κρύσταλλος είναι σφραγισµένος σε µεµβράνη από πλαστικό, ή αλουµίνιο (Al), ώστε να προστατεύεται από την υγρασία (αρκετοά είδη κρυστάλλων είναι υγροσκοπικοί) και να µην εισέρχεται φως από το περιβάλλον. Στην περίπτωση του 99m Tc, (Ε γ =140keV) ανιχνεύεται το 80% των γ. Όταν η Ε γ αυξάνει, η ευαισθησία του κρυστάλλου µειώνεται (Ε γ =511keV ανιχνεύεται το 10% των γ). Κ. ελήµπασης 32

33 Μετά από κάθε πρόσκρουση φωτονίου Χ, τα παραγόµενα φωτόνια φθορισµού διασπείρονται σε µία επιφάνεια που αντιστοιχεί σε ένα αριθµό φωτοπολλαπλασιαστών. Τα φωτόνια φθορισµού οδηγούνται στους φωτοπολλαπλασιαστές µέσω κυµατοδηγών. Η διδιάστατη κατανοµή των PMTs στην επιφάνεια του κρυστάλλου. Κ. ελήµπασης 33

34 Αρχή λειτουργίας του Φωτοπολλαπλασιαστή PMT Σωλήνας σε κενό αέρος, µε φωτοκάθοδο στο ένα άκρο και άνοδο στο άλλο άκρο. Η µεταξύ τους διαφορά τάσης είναι ~100kV, που µοιράζεται σε µία σειρά 6-10 δυνόδους (δύνοδοι και άνοδος σε θετική τάση). Το εισερχόµενο φωτόνιο φθορισµού, προσκρούει στην φωτοκάθοδο και παράγει µικρό αριθµό ηλεκτρονίων e. Τα e επιταχύνονται προσκρούοντας από δύνοδο σε δύνοδο και κάθε φορά παράγονται δευτερογενή e. Το φαινόµενο είναι εκθετικό, µε αποτέλεσµα στην άνοδο τελικά να προσκρούουν ~10 6 e. Άνοδος γ ορατό ή UV Φωτοκάθοδος Κ. ελήµπασης 34

35 Ο PMT παρουσιάζει νεκρό χρόνο ~1µsec µετά την καταγραφή κάποιου φωτονίου, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν αντιλαµβάνεται την είσοδο νέου φωτονίου. Όπως θα δούµε αργότερα, αυτό επιδρά στην ποιότητα των ραδιϊσοτοπικών εικόνων. Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε εικόνα αιµάτωσης πνευµόνων µε 1 PMT να υπερλειτουργεί και ένα PMT να µην λειτουργεί. Παράδειγµα σπινθηρογραφήµατος µε ελαττωµατικό PMT Κ. ελήµπασης 35

36 Υπολογισµός θέσης Ο πλέον διαδεδοµένος και εύκολος τρόπος υπολογισµού της θέσης της αλληλεπίδρασης του φωτονίου γ µε τον κρύσταλλο σπινθηρισµού, γίνεται µε µέσο όρο των θέσεων του κάθε PMT, σταθµισµένο µε την ισχύ του σήµατος εξόδου τους: PMT(i): η ισχύς εξόδου κάθε PMT, i=1 Ν x i η υπολογιζόµενη θέση του φωτονίου στον κρύσταλλο x = i i Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο υπολογισµός της θέσης απαιτεί να υπάρχει έξοδος από ένα αριθµό φωτοπολλαπλασιαστών. Μέσω αυτού του τρόπου είναι δυνατή η παραγωγή ραδιοισοτοπικών εικόνων µε αριθµό pixel πολύ µεγαλύτερο από τον αριθµό των φωτοπολλαπλασιαστών της γ-κάµερας. ( ) x PMT i Κ. ελήµπασης 36

37 Εναλλακτικά, ο υπολογισµός της θέσης της πηγής γίνεται µε συνέλιξη του PMT σήµατος µε µία µάσκα m, που ορίζεται ως ακολούθως: Μήκος ίσο µε τον αριθµό των PMTs. Το 1ο στοιχείο της µάσκας έχει τιµή -1, το τελευταίο έχει τιµή 1 και τα ενδιάµεσα στοιχεία κατανέµονται γραµµικά Η συνέλιξη της m µε το PMT σήµα, αποτελεί τη σταθµισµένη παράγωγο του PMT σήµατος, και η αλλαγή προσήµου της γίνεται στη θέση της πηγής. Κ. ελήµπασης 37

38 Υπολογισµός ενέργειας εισερχόµενου φωτονίου Χ για απόριψη των σκεδασµένων Αρχή τόσο της ραδιοϊσοτοπικής, όσο και της ραδιογραφικής απεικόνισης, αποτελεί η καταγραφή φωτονίων που προσπίπτουν σύµφωνα µε τη γεωµετρία της σχάρας αντισκέδασης. Στο σχήµα δίνεται παράδειγµα φωτονίου που καταγράφεται αφού υπέστη σκέδαση Compton, σε θέση του κρυστάλλου, η οποία δεν αντιστοιχεί στο σηµείο έκποµπής του (περίπτωση β). Ο µόνος τρόπος να ανιχνευτούν αυτά τα σκεδασµένα φωτόνια, ώστε να µη συµµετάσχουν στην παραγωγή της ραδιοϊσοτοπικής εικόνας, είναι µέσω της ανίχνευσης τους βάσει της ενέργειας τους που είναι µειωµένη λόγω της σκέδασης. (α) (β) Σκέδαση Compton Κ. ελήµπασης 38

39 Υπολογισµός ενέργειας του εισερχόµενου φωτονίου Χ Το πλάτος του σήµατος που παράγεται από τον PMT είναι ανάλογο της Ε του εισερχόµενου φωτονίου Χ. Η γ κάµερα αποκλείει τη συνεισφορά των εισερχόµενων φωτονίων µε ενέργεια σηµαντικά µικρότερη από αυτή της εκποµπής του ραδιοισοτόπου. Αυτό συµβαίνει, διότι εισερχόµενο φωτόνιο Χ µε ενέργεια µικρότερη της ενέργειας εκποµπής του χρησιµοποιούµενου ραδιοισοτόπου συνεπάγεται ότι έχει υποστεί σκέδαση Compton. Αν λάβουµε υπόψη ότι το 25% των εισερχόµενων ορατών / υπέρυθρων γ στον PMT παράγουν ηλεκτρόνια, περιορίζεται η ικανότητα της γ κάµερας να διακρίνει φωτόνια διαφορετικής ενέργειας περίπου στο 10% της κύριας ενέργειας εκποµπής. Κ. ελήµπασης 39

40 Το απεικονιστικό σύστηµα ως γραµµικό σύστηµα Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, αν το απεικονιστικό σύστηµα απεικονίζει µία σηµειακή ραδιενεργή πηγή, τότε η έξοδος της είναι µία (σχεδόν) γκαουσιανή συνάρτηση που καλείται συνάρτηση διασποράς σηµείου Point Spread Function: PSF, σε πλήρη αναλογία µε την κρουστική απόκριση του S Η γ-κάµερα τότε µπορεί να θεωρηθεί ως γραµµικό σύστηµα µε κρουστική απόκριση ίση µε την PSF. δ(n,m) Απεικονιστικό σύστηµα PSF Η εικόνα που παράγει η γ-κάµερα όταν έχει για είσοδο φωτόνια από µία χωρική κατανοµή C(n,m) ραδιοισοτόπου είναι η συνέλιξη της κατανοµής µε το PSF: C(n,m) Απεικονιστικό σύστηµα PSF*C(n,m), *: συνέλιξη Κ. ελήµπασης 40

41 Η PSF περιγράφεται από το πλάτος της στο µισό του ύψους (Full Width at Half Maximum FWHM) της και από το πλάτος της στο 1/10 του ύψους της (Full Width at Tenth Maximum FWTM). Ο παράγοντας FWTM χρησιµοποιείται διότι συχνά µία πηγή απεικονίζεται ως κατανοµή µε «ουρές» µικρού ύψους, λόγω της καταγραφής σκεδασµένων φωτινίων, Κ. ελήµπασης 41

42 Το απεικονιστικό σύστηµα ως γραµµικό σύστηµα Η Γ-κάµερα µπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασµός 2 απεικονιστικών υποσυστηµάτων συνδεδεµένα σε σειρά: της σχάρας αντισκέδασης και του υποσυστήµατος υπολογισµού της θέσης κάθε φωτονίου Χ στον κρύσταλλο σπινθιρισµού: C(n,m) Σχάρα αντισκέδασης PSF GRID Υπολογισµός θέσης PSF INTERNAL PSF GRID* PSF INTERNAL*C (n,m) Κ. ελήµπασης 42

43 Η έννοια της χωρικής ανάλυσης -spatial resolution Η ικανότητα του απεικονιστικού συστήµατος να διαχωρίζει (απεικονίζει ξεχωριστά) 2 σηµεία του αντικειµένου. Η χωρική ανάλυση καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως: Φυσικό µέγεθος pixel Γεωµετρία antiscatter grid Απόσταση αντικειµένου από ανιχνευτή Πάχος κρυστάλλου ανιχνευτή Ενέργεια ακτίνων Χ κλπ. Κ. ελήµπασης 43

44 Όριο χωρικής διακριτικότητας Ως όριο διακριτικότητας ορίζεται η µικρότερη απόσταση κάτω από την οποία δύο σηµεία του υπό απεικόνιση αντικειµένου απεικονίζονται σαν ένα. Η PSF ενός απεικονιστικού συστήµατος συνήθως έχει τη µορφή µίας γκαουσιανής. Ως όριο της απόστασης δύο σηµείων του αντικειµένου που απεικονίζεται από το σύστηµα, κάτω από την οποία τα δύο σηµεία απεικονίζονται σαν ένα, ενώ πάνω από την οποία διακρίνονται σαν δύο σηµεία ορίζεται το πλάτος του PSF στο µισό του µέγιστου ύψους του (Full Width at Half Maximum FWHM) Κ. ελήµπασης 44

45 Η χωρική ανάλυση της γ-κάµερας µπορεί να αναλυθεί σε δύο επιµέρους χωρικές αναλύσεις: Την χωρική ανάλυση της σχάρας αντισκέδασης Την εσωτερική χωρική ανάλυση (internal spatial resolution) που προέρχεται από τον τρόπο υπολογισµού της θέσης πρόσκρουσης των φωτονίων Χ µε τον κρύσταλλο σπινθυρισµού, µέσω της εξόδου των φωτοπολλαπλασιαστών Στην περίπτωση της γ-κάµερας, η χωρική ανάλυση επηρεάζεται από: Τη γεωµετρία του grid Την απόσταση της πηγής από το grid. Τη διάταξη των PMTs και τον τρόπο που µεταφέρονται σε αυτούς τα ορατά φωτόνια από τον κρύσταλλο Κ. ελήµπασης 45

46 Η επίδραση της απόστασης της πηγής στη χωρική ανάλυση της σχάρας αντισκέδασης (ισοδύναµα πλάτος του PSF GRID ). Μικρότερη απόσταση πηγής µεγαλύτερη περιοχή καταγράφεται από 1 µόνο οπή του grid Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόσταση πηγής grid δεν επηρεάζει την εσωτερική σωρική ανάλυση της γ-κάµερας. Κ. ελήµπασης 46

47 µεγαλύτερο το grid ratio µήκος/διάµετρο µικρότερη η διασπορά των καταγραφόµενων γ στον κρύσταλλο σπινθηρισµού από συγκεκριµένη περιοχή του σώµατος Ανάλογα µε την απόσταση από την σχάρα αντισκέδασης, υπάρχουν περιοχές του χώρου, που καταγράφονται από 1, 2, ή 3 οπές του grid. Κ. ελήµπασης 47

48 Ορισµός του MTF και σχέση µε το PSF Όπως είδαµε, το PSF συνήθως προσεγγίζεται από µία γκαουσιανή. Ο FT του PSF, κανονικοποιηµένος ως προς το ολοκλήρωµα της PSF, καλείται συνάρτηση µεταφοράς του απεικονιστικού συστήµατος (System Transfer Function STF). To STF είναι µιγαδική συνάρτηση και µπορεί να αναλυθεί σε συνάρτηση πλάτους (η οποία καλείται Modulation Transfer Function MTF) και σε συνάρτηση φάσης (η οποία καλείται Phase Transfer Function PTF). Η MTF είναι ίση µε το πραγµατικό µέρος της STF. Η MTF δείχνει πόσο καλά το απεικονιστικό σύστηµα µεταφέρει τις χωρικές συχνότητες. Αποδεικνύεται ότι ο FT µίας γκαουσιανής είναι επίσης γκαουσιανή µε αντίστροφο σ. Σύστηµα µε υψηλή χωρική ανάλυση (δηλ PSF µε α µικρό) έχει MTF µε πλάτος µεγάλο µεταφέρει καλά και τις υψηλές συχνότητες και αντιστρόφως Κ. ελήµπασης 48

49 (α) Απεικόνιση δύο σηµείων σε απόσταση = FWHF του PSF του απεικονιστικού συστήµατος. Στην τελική εικόνα οριακά διακρίνονται (α). (β) Απεικόνιση δύο σηµείων σε απόσταση < FWHF του PSF. Στην τελική εικόνα δεν διακρίνονται (β) (γ) Απεικόνιση δύο σηµείων σε απόσταση > FWHF του PSF. Στην τελική εικόνα διακρίνονται σαν δύο σηµεία (γ) Κ. ελήµπασης 49

50 Antiscatter grid (β) (δ) Κρύσταλλος Σπινθηρισµού Φωτοδίοδοι (γ) (α) ένα σηµείο του αντικειµένου απεικονίζεται σαν PSF (πχ σ=4) (β) 2 σηµεία του αντικειµένου απεικονίζονται σαν PSF και το αποτέλεσµα αθροίζεται. Τα σηµεία διακρίνονται (γ) 2 σηµεία του αντικειµένου απεικονίζονται σαν PSF. Το αποτέλεσµα αθροίζεται και προκύπτει µία νέα PSF. Αρα το σύστηµα δεν µπορεί να διακρίνει τα δύο αυτά σηµεία, διότι δεν απέχουν αρκετά. (α) (β) Κ. ελήµπασης 50

51 Εσωτερική ανάλυση της γ κάµερας (intrinsic resolution) Ένα φωτόνιο Χ που αλληλεπιδρά µε τον κρύσταλλο σπινθηρισµού, παράγει ένα αριθµό από γ (στο ορατό ή υπέρυθρο φάσµα). Τα παραγόµενα φωτόνια συλλέγονται από ένα αριθµό PMTs (και όχι µόνο από έναν). Έτσι το σήµα των PMTs δεν είναι µία συνάρτηση δ, αλλά έχει «ουρά» δεξιά και αριστερά, όπως µία γκαουσιανή. Το πλάτος του σήµατος στο µισό του ύψους του FWHM και πλάτος του σήµατος στο 1/10 του ύψους του FWTM ορίζει την εσωτερική ανάλυση της γ κάµερας Κατά συνέπεια, η εσωτερική ανάλυση µετριέται χωρίς την ύπαρξη του grid. Αφαιρείται το antiscatter grid Τοποθετείται µία ακτινοσκιερή πλάκα στον κρύσταλλο, µε µία σχισµή Η πλάκα µε τη σχισµή ακτινοβολούνται εξωτερικά και λαµβάνεται η εικόνα της σχισµής Κ. ελήµπασης 51

52 Χωρική γραµµικότητα Spatial Linearity Αν επαναλάβουµε τον υπολογισµό θέσης αλληλεπίδρασης ενός φωτονίου X µε τον κρύσταλλο θα υπολογίσουµε ελαφρώς διαφορετική θέση µία γραµµή (όπως περιγράφτηκε κατά τη µέτρηση της εσωτερικής ανάλυσης) δεν απεικονίζεται σαν ευθεία γραµµή. Το φαινόµενο αυτό καλείται χωρική µη γραµµικότητα (spatial non linearity). H χωρική (µη) γραµµικότητα γίνεται αντιληπτή αν το σφάλµα στον υπολογισµό θέσης της αλληλεπίδρασης Χ µε κρύσταλλο είναι µεγαλύτερο από το FWHM της εσωτερική χωρικής ανάλυσης της κάµερας Κ. ελήµπασης 52

53 Οµοιογένεια πεδίου - Uniformity Θεωρητικά, αν τοποθετήσουµε ένα δίσκο µε οµοιογενώς κατανεµηµένο ραδιενεργό υλικό, πάνω στο Grid και τον κρύσταλλο της γ κάµερας, πρέπει να πάρουµε µία εικόνα µε όλα τα Pixel να έχουν την ίδια τιµή. Πρέπει να συλλέξουµε αρκετά φωτόνια ανά pixel της εικόνας, ώστε το σφάλµα λόγω της στατιστικής Poisson να είναι µικρό (για σφάλµα 1% απαιτούνται φωτόνια / pixel). Γιατί? Αν τα µετρούµενα φωτόνια παρουσιάζουν διακυµάνσεις µεγαλύτερες από αυτές που δικαιολογούνται από την κατανοµή Poisson, τότε παρατηρείται Ανοµοιογένεια πεδίου (Non Uniformity) Η οµοιογένεια πεδίου είναι απαραίτητο να µετράται και να λαµβάνεται υπόψη, ώστε να µην οδηγήσει σε λανθασµένες διαγνώσεις. Κ. ελήµπασης 53

54 Κορεσµός PMT και λειτουργία γ-κάµερας σε υψηλό ρυθµό καταγραφής Συνολικός χρόνος εξόδου σήµατος PMT: 1 µsec Ρυθµός καταγραφής φωτονίων στο PMT: µετριέται σε kcounts / sec kcps Σε 70 kcps 5 15% των εισερχόµενων γ ταυτίζονται χρονικά γ µικρότερης ενέργειας (πχ Compton) αθροίζονται και θεωρούνται ως γ της δέσµης γ της δέσµης που λόγω συγχρονισµού θεωρούνται σαν ένα γ µεγαλύτερης ενέργειας, το οποίο απορρίπτεται από το κύκλωµα ελέγχου της ενέργειας της κάµερας Κ. ελήµπασης 54

55 Είδη εικόνων γ κάµερας και σχετική πληροφορία Εικόνα -επίπεδα σπινθηρογραφήµατα: καταγράφει τον αριθµό των φωτονίων που καταγράφονται σε κάθε θεση (pixel) Χωρική ανάλυση εικόνας: καθορίζεται από το FWHM του PSF της γ κάµερας (~ cm) ιαστάσεις εικόνας 256x256 (τυπική τιµή) x 8bit / pixel Τοµογραφικές εικόνες (Single Photon Emission Tomography SPECT) υναµικές µελέτες (Dynamic Studies) Κ. ελήµπασης 55

56 Μονοφωτονιακές Τοµογραφικές εικόνες (Single Photon Emission Tomography SPECT) Τα δεδοµένα για την µονοφωτονιακή τοµογραφία συλλέγονται σε παράλληλες προβολές και εφαρµόζεται η µέθοδος της φιλτραρισµένης οπισθοπροβολής (όπως στο CT) Κ. ελήµπασης 56

57 Η κύρια διαφορά είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της αυτοαπορρόφησης (self-attenuation). Ο εκθετικός συντελεστής της αυτοαπορόφησης exp(-µl θ ij) υπεισέρχεται στον υπολογισµό των προβολών, όπου exp(-µl θ ij) η απόσταση του σηµείου (x,y) από τον ανιχνευτή, όπου θ η γωνία µεταξύ του άξονα t της προβολής και του x. l ( ) (, ) (, ) xy θ µ µ l P t f x y e dt f x y e θ = = Αν η συγκέντρωση του ραδιοφαρµάκου και ο συντελεστής απορόφησης µ είναι σταθερά (τετριµένη περίπτωση), τότε ο συντελεστής διόρθωσης υπολογίζεται εύκολα: θ µ l 1 xy µ L f ( x, y) = f Pθ ( t) = f ( x, y) e dt= ( 1 e ) f µ t θ xy Κ. ελήµπασης 57

58 Επαναληπτικές µέθοδοι ανακατασκευής εικόνας Η ανακατασκευή σαν αλγεβρικό πρόβληµα Εστω η συνάρτηση f(x,y)=c(x,y) η οποία πρέπει να ανακατασκευαστεί και η οποία αντιστοιχεί στην άγνωστη χωρική κατανοµή της συγκέντρωσης του ραδιοφαρµάκου. Χωρίζουµε την f(x,y) σε ισοµεγέθη pixels µε συνολικό αριθµό Ν. Θεωρούµε ότι ο ανιχνευτής και το grid που υπάρχει µπροστά του καθορίζουν δέσµη (beam) µε πλάτος όσο και ένα pixel της f(x,y). Θεωρούµε D ανιχνευτές ανά προβολή και Ν θ προβολές. Υπολογίζουµε την µέτρηση p j κάθε ανιχνευτή για κάθε προβολή, j=1,2, Ν θ D. όπου i=1,2, N, ο συνολικός αριθµός των pixel j=1,2,.,n θ D. p j N = i= 1 ij ( ) θ mlij, w f i j e Οι συντελεστές w ij υπολογίζονται ως το κλάσµα του εµβαδού του pixel i το οποίο βρίσκεται εντός της δέσµης j. Για λεπτοµέρειες βλ εισαγωγικές σηµειώσεις. Κ. ελήµπασης 58

59 Επαναληπτικός τύπος ανακατασκευής Εστω w ij το ποσοστό του pixel i που είναι ορατό από τη δέσµη j. Ο δείκτης j αποτελεί συνδυασµό του ανιχνευτή D και της προβολής κατά γωνία θ. r i 1 r i i 1 f. wi di r f = f r r w w. w i=1,2,., N θ D, o συνολικός αριθµός των ανιχνευτών για κάθε προβολή N θ. f, w i είναι διανύσµατα µε µήκος ίσο µε το συνολικό αριθµό pixel, d i είναι βαθµωτό µέγεθος. i i i Για λεπτοµέρειες βλ εισαγωγικές σηµειώσεις. Κ. ελήµπασης 59

60 Η έννοια της ραδιοϊσοτοπικής απεικόνισης σα συνάρτηση του χρόνου -temporal imaging: υναµικές µελέτες Η πυρηνική ιατρική συχνά χρησιµοποιείται για παρακολούθηση φυσιολογικών µεταβολών (functional imaging). Λαµβάνεται µία εικόνα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Άρα καταλήγουµε µε µία σειρά εικόνων που δεν αποτελούν διαφορετικά επίπεδα στο σώµα του ασθενούς, αλλά απεικονίζουν την ίδια περιοχή σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (temporal imaging): ( x, y, t ), ( x, y) I, k 0... tmax I k = Τα δεδοµένα της µορφής I(x,y,t k ) καλούνται δυναµική µελέτη (dynamic study). Παράδειγµα δυναµικής µελέτης νεφρών (νεφρόγραµµα renogram) δίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Κ. ελήµπασης 60

61 Παράδειγµα εικόνων δυναµικής µελέτης λειτουργίας νεφρών. Κ. ελήµπασης 61

62 Τυπική επεξεργασία δυναµικής µελέτης Ορίζουµε µία περιοχή ενδιαφέροντος Region of Interest -ROI Συνήθως εξάγεται η πληροφορία της χρονικής µεταβολής της συνολικής έντασης της εικόνας µίας περιοχής ενδιαφέροντος ( ) = I( x. y, t) A t ( x, y) ROI Το A(t) καλείται καµπύλη ενεργότητας και µας δείχνει το συνολικό αριθµό φωτονίων Χ (ισοδύναµα διασπάσεων) που προήλθαν από την περιοχή ενδιαφέροντος. Το Α(t) έχει µεγάλη διαγνωστική αξία για την παθολογία τoυ ασθενούς Το διορθώνεται, υπολογίζοντας την καµπύλη x ενεργότητας σε µία ακόµη περιοχή που αντιστοιχεί στο υπόβαθρο, ώστε να αφαιρεθούν φωτόνια που προστίθονται στην καµπύλη ενεργότητας Α(t) λόγω σκέδασης ή αναπαρκούς εντοπισµού του ραδιοφαρµάκου. t 0 x 0 t 1 t 2 Κ. ελήµπασης 62 t 3 t y 0 y

63 Βήµατα διαδικασίας Ο χρήστης επιλέγει µία εικόνα (frame) και οριοθετεί το όργανο ενδιαφέροντος, δηλ σχεδιάζει το περίγραµµα του. Η σχεδίαση του περιγράµµατος µπορεί να γίνει είτε µε το χέρι (free hand), είτε ο χρήστης να διορθώσει / συµπληρώσει το αποτέλεσµα της ανίχνευσης ακµών. Για κάθε χρονική στιγµή k A(k)=0 Για κάθε pixel (i,j) της εικόνας Ι k Αν το pixel (i,j) ανήκει (βρίσκεται εντός) της περιοχής ενδιαφέροντος ROI Α(k)=A(k)+I k (i,j) Βάσει του παραπάνω αλγόριθµου, χρειάζεται µία συνάρτηση για να υπολογίζει αν ένα pixel (σηµείο) (x0,y0) βρίσκεται εντός ενός περιγράµµατος (θα το καλούµε contour). Κ. ελήµπασης 63

64 Εφαρµογή δυναµικής µελέτης στην καρδιολογία: υπολογισµός του κλάσµατος εξώθησης: ejection fraction - EF Το κλάσµα εξώθησης EF- αποτελεί ένδειξη καρδιακής λειτουργίας. Υπολογίζεται σαν EF=(Όγκος διαστολής Όγκος συστολής)/όγκος διαστολής Το EF υπολογίζεται σε κάθε καρδιακό θάλαµο, αλλά µας ενδιαφέρει πρωτίστως στην αριστερή κοιλία (Left Ventricle -LV). Τα ερυθρά αιµοσφαίρια επισηµαίνονται µε Tc99m Ζωγραφίζεται µία περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) που περικλείει την αριστερή κοιλία Θεωρείται ότι: Όγκος διαστολής: ανάλογος του αθροίσµατος των τιµών των Pixel της εικόνας εντός του ROI της αριστερής κοιλίας (left ventricle LV) του frame που αντιστοιχεί στη διαστολή Οµοίως για τον όγκο της συστολής Σε κάθε µέτρηση ζωγραφίζεται και ένα νέο ROI κοντά στο ROI LV, ώστε να καταγράφεται η επίδραση του υποβάθρου και να αφαιρείται. Οφείλεται σε σκεδασµένα γ ή σε ραδιοφάρµακο που δε δεσµεύθηκε εκεί που έπρεπε και διαχύθηκε. Κ. ελήµπασης 64

65 Το EF υπολογίζεται ως Η γραφική παράσταση του Α(t) για όλη τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου φαίνεται δίπλα: Όγκος LV EF = ALV A ( diast) ALV( syst) ( diast) AΥΠΟΒ LV EF>65% θεωρείται κανονική τιµή Χρόνος Κανονική καρδιακή λειτουργία Μειωµένη καρδιακή λειτουργία Κ. ελήµπασης 65

66 Η χρήση ψευδοχρώµατος (false color) Το ψευδοχρώµα ορίζεται µε ένα µετασχηµατισµό Τ που αντιστοιχεί τιµές pixel µε τριάδες τιµών (Red, Green, Blue): ( x, y) = [ R( x, y), G( x, y), B( x, y) ] = T( I( x y) ) c, Η έξοδος του µετασχηµατισµού Τ καλείται colormap. Χρησιµότητα: αύξηση της αντίθεσης µεταξύ περιοχών Αλγόριθµος: Για κάθε pixel (x,y) της εικόνας I Υπολογίζεται η τιµή της κόκκινης, πράσινης και µπλε συνιστώσας του χρώµατος: R(x,y)=T r (I(x,y)) G(x,y)=T g (I(x,y)) B(x,y)=T b (I(x,y)) Το αποτέλεσµα στέλνεται στο σύστηµα απεικόνισης Κ. ελήµπασης 66

67 (R,G,B) (R,G,B) R G B B G R, G R (α) Τιµές pixel Απεικόνιση ψευδοχρώµατος θερµού σώµατος (α). (β) Τιµές pixel Γεωγραφική απεικόνιση ψευδοχρώµατος (β). Κ. ελήµπασης 67

68 (α) (β) (γ) Παράδειγµα απεικόνισης µυοκαρδίου µε Tl201, µε αποχρώσεις του γκρι (α), απεικόνιση θερµού σώµατος (β) και γεωγραφική απεικόνιση (γ). Κ. ελήµπασης 68

69 (α) (β) (γ) Απεικόνιση θυρεοειδούς µε αποχρώσεις του γκρι (α), απεικόνιση θερµού σώµατος (β) και γεωγραφική απεικόνιση (γ). Κ. ελήµπασης 69

70 (α) (β) (γ) Απεικόνιση αιµάτωσης πνεύµονα µε αποχρώσεις του γκρι (α), απεικόνιση θερµού σώµατος (β) και γεωγραφική απεικόνιση (γ). Κ. ελήµπασης 70

Σχηματισμός και χαρακτηριστικά εικόνων Πυρηνικής Ιατρικής. Κ. ελήμπασης

Σχηματισμός και χαρακτηριστικά εικόνων Πυρηνικής Ιατρικής. Κ. ελήμπασης Ραδιοϊσοτοπική ο Απεικόνιση: Σχηματισμός και χαρακτηριστικά εικόνων Πυρηνικής Ιατρικής Κ. ελήμπασης Γενικά Η Πυρηνική Ιατρική (Nuclear Medicine) μελετά την κατανομή ενός ραδιο- υλικού στο σώμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας. K. ελήµπασης

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας. K. ελήµπασης Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας K. ελήµπασης Ποζιτρονική τοµογραφία Ανήκει στη ραδιοισοτοπική απεικόνιση Μηχανισµός εκποµπής ποζιτρονίου (e + ): Μετατροπή ενός πρωτονίου σε νετρόνιο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Εισαγωγή Πυρηνική Ιατρική: διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούν την εισαγωγή ραδιενέργειας στον οργανισμό με ενδοφλέβια ένεση,

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 7. Υπολογιστική τοµογραφία Η ανάγκη απεικόνισης στις 3- ιαστάσεις Στην κλασική ακτινολογία η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται πάνω στο ακτινογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Ραδιενεργές διασπάσεις Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Νουκλίδια Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων ή/και νετρονίων ονοµάζονται νουκλίδια. Υπάρχουν 1500 περίπου νουκλίδια (φυσικά +τεχνητά). Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-γ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

μιας χημικής ουσίας. Θα πρέπει όμως η ουσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά. Το 99m Tc ένας από τους πιο διαδεδομένους ιχνηθέτες

μιας χημικής ουσίας. Θα πρέπει όμως η ουσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά. Το 99m Tc ένας από τους πιο διαδεδομένους ιχνηθέτες Ιδιότητες ραδιοφαρμάκου Ασφαλής χορήγηση ραδιοφαρμάκου Ασφάλεια για τον ασθενή και μη τοξικότητα για τον οργανισμό. Η ποσότητα της χημικής ουσίας που χορηγείται για να έχουμε την επιθυμητήδόσηναείναιμικρήώστεναμηνέχουμεπρόβληματοξικής

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών.

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Φασματοφωτομετρία Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Το λευκό φως που φτάνει από τον ήλιο περιέχει φωτόνια που πάλλονται σε

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( 0 ) ( e. ( t) ( ) λ ( ) dn dt. Ιδανική ισορροπία! t, ο λόγος των ενεργοτήτων Β/Α: λ λ. N b. c b b. η ενεργότητα = 0. δεν ειναι λb. tmax.

( ) ( 0 ) ( e. ( t) ( ) λ ( ) dn dt. Ιδανική ισορροπία! t, ο λόγος των ενεργοτήτων Β/Α: λ λ. N b. c b b. η ενεργότητα = 0. δεν ειναι λb. tmax. Αλυσίδες Ραδιενεργών ιασπάσεων A B C ιαδοχικές διασπάσεις: λ λ (σταθερός πυρήνας dn = λnd N η ενεργότητα dn = λnd λnd Αρχικές συνθήκες: της πηγης N ( = N δεν ειναι λ dn = λ N d Nc ( = c λ N ( = N ( e λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. To ορατό καταλαµβάνει ένα πολύ µικρό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος: 1,6-3,2eV. Page 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Μέθοδος ανακατασκευής με χρήση χαρακτηριστικών δειγμάτων προβολής Αναστάσιος Κεσίδης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέματα που θα αναπτυχθούν Εισαγωγή στις τομογραφικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Πυρηνική Απεικόνιση Πυρηνική Ιατρική Ακόμα ένας τρόπος για να βλέπουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα Χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Άτομα αερίου υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), διεγείρονται με κρούση από δέσμη ηλεκτρονίων που έχουν επιταχυνθεί από διαφορά δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία 37 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ακτινοπροστασία σε εφαρµογές επεµβατικής Καρδιολογίας Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία Π. Ι. Παπαγιάννης Επ. Καθ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Πώς εξαρτάται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου από το μήκος κύματος; Β Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνες Ενίσχυσης κ Ενισχυτές Εικόνας

Οθόνες Ενίσχυσης κ Ενισχυτές Εικόνας Οθόνες Ενίσχυσης κ Ενισχυτές Εικόνας Η πληροφορία που μεταφέρεται από τις ακτίνες Χ δε γίνεται απ ευθείας αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι. Για να έχουμε ορατή πληροφορία χρησιμοποιούμε είτε φωτογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ. ΛΗΨΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ SPECT γ-camera

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ. ΛΗΨΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ SPECT γ-camera ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2004-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Α. Ακτινοβολία υποβάθρου (Background radiation) Εξαιτίας της κοσµικής ακτινοβολίας που βοµβαρδίζει συνεχώς την ατµόσφαιρα της γης και της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές σωματιδίων

Ανιχνευτές σωματιδίων Ανιχνευτές σωματιδίων Προκειμένου να κατανοήσουμε την φύση του πυρήνα αλλά και να καταγράψουμε τις ιδιότητες των στοιχειωδών σωματιδίων εκτός των επιταχυντικών συστημάτων και υποδομών εξίσου απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΒΛΙΑ ΦΟΡΤΙΣΜΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ μβέλεια είδος (φορτίο, μάζα) & ενέρεια Φ.Σ. μβέλεια πυκνότητα, Ζ & Α του Α.Μ. μβέλεια σωματιδίων-α 1. Κινούνται σε ευθεία ραμμή μέσα στο Α.Μ.. Στα στερεά και υρά μικρότερη εμβέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ Όταν οι ακτίνες Χ περνούν μέσα από την ύλη (πχ το σώμα του ασθενή) μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε από τα 4 φαινόμενα που αναλύονται στις επόμενες σελίδες. Πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ Μάθηµα 1 ο, 30 Σεπτεµβρίου 2008 (9:00-11:00). ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ Ακτινοβολία µέλανος σώµατος (1900) Plank: έδωσε εξήγηση του φάσµατος (κβαντική ερµηνεία*) ΠΑΡΑ ΟΧΗ Το φως δεν είναι µόνο κύµα. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Η δημιουργία της ακτινολογικής εικόνας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φωτονίων που φθάνουν στο φιλμ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης http://eclass.uoa.gr/courses/md73/ Ε. Παντελής Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργαστήριο προσομοίωσης 10-746

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Η κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας εισήχθηκε από το Γερμανό Φυσικό Μ. Plank με σκοπό να εξηγήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα.

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα. ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα. Στα παραπάνω ιστογράμματα, παρατηρούμε, ότι αν και υπάρχει διαφορά στη διασπορά των τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ή Άσκηση η 3

Εργαστηριακή ή Άσκηση η 3 Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:09101187 Υπεύθυνος Άσκησης: Μ. Κόκκορης Συνεργάτης: Κώστας Καραϊσκος Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9/11/005 Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών ν Σωματιδίων Εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 9. Υπολογιστική τοµογραφία και 3 απεικόνιση-περίληψη/συµπεράσµατα Για την Ιστορία Nobel prizes Roentgen (1901): Discovery of X-rays X Hounsfield & Cormack

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές Ακτινοβολιών

Ανιχνευτές Ακτινοβολιών Ανιχνευτές Ακτινοβολιών Ανίχνευση φορτισμένης ακτινοβολίας (Θάλαμοι Ιονισμού, Ανιχνευτής Geiger-Mueller Mueller) Ανίχνευση γ-ακτινοβολίας γ (Κρυσταλλικοί Ανιχνευτές, Ανιχνευτές Γερμανίου) Λοιποί Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Αποδείξαμε πειραματικά, με τη βοήθεια του φαινομένου της περίθλασης, ότι τα ηλεκτρόνια έχουν εκτός από τη σωματιδιακή και κυματική φύση. Υπολογίσαμε τις σταθερές πλέγματος του γραφίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Niels Bohr (885-962) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Η θεωρία των κβάντα:

Μονάδες Η θεωρία των κβάντα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 MAΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α3 να

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ Διεγείρεται το μόριο σε ένα μήκος κύματος απορρόφησης και μετρείται η εκπομπή σε ένα άλλο μήκος κύματος που καλείται φθορισμού. Π.χ. Το δι-νυκλεοτίδιο της Νικοτιναμίδης- Αδενίνης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ακτίνων Χ. V e = h ν = h c/λ λ min = h c/v e λ min (Å) 12400/V

Παραγωγή ακτίνων Χ. V e = h ν = h c/λ λ min = h c/v e λ min (Å) 12400/V Παραγωγή ακτίνων Χ Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε µήκη κύµατος της τάξης των Å (=10-10 m). Στο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα η ακτινοβολία Χ εκτείνεται µεταξύ της περιοχής των ακτίνων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σπινθηριστές ήταν από τα πρώτα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της ραδιενέργειας, χρησιμοποιούνται δε ευρέως έως και σήμερα. Η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Τυπική καμπύλη δόσης επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα μετά από ακτινοβόληση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές µεθοδολογίες στη Ραδιοφαρµακευτική. Ραδιοϊσοτοπική-Ραδιοχηµική Ανάλυση. ρ. Σπ. Χ. Αρχιµανδρίτης 11 Ιουλίου 2005

Αναλυτικές µεθοδολογίες στη Ραδιοφαρµακευτική. Ραδιοϊσοτοπική-Ραδιοχηµική Ανάλυση. ρ. Σπ. Χ. Αρχιµανδρίτης 11 Ιουλίου 2005 Αναλυτικές µεθοδολογίες στη Ραδιοφαρµακευτική. Ραδιοϊσοτοπική-Ραδιοχηµική Ανάλυση ρ. Σπ. Χ. Αρχιµανδρίτης 11 Ιουλίου 2005 Ραδιενέργεια Είναι η ενέργεια η οποία ελευθερώνεται όταν ασταθείς πυρήνες ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Σχάση. X (x, y i ) Y 1, Y 2 1.1

Σχάση. X (x, y i ) Y 1, Y 2 1.1 Σχάση Το 1934 ο Fermi βομβάρδισε Θόριο και Ουράνιο με νετρόνια και βρήκε ότι οι παραγόμενοι πυρήνες ήταν ραδιενεργοί. Οι χρόνοι ημισείας ζωής αυτών των νουκλιδίων δεν μπορούσε να αποδοθούν σε κανένα ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η χρήση ακτίνων-χ και ραδιοϊχνηθετών συνηθίζεται: Στην Ιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα