Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασύνδεση τοπικών δικτύων"

Transcript

1 Κεφάλαιο 10 Διασύνδεση τοπικών δικτύων Μάθημα 10.1 : Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων Μάθημα 10.2 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης Μάθημα 10.3 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μονάδων διασύνδεσης Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις Βιβλιογραφία Διευθύνσεις Διαδικτύου (URLs)

2 Επιμέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης 110 Ερώτηση 1 η : Ποια είναι τα προβλήματα διασύνδεσης ετερογενών τοπικών δικτύων? Απάντηση : Δύο τοπικά δίκτυα λέγονται ετερογενή, όταν χρησιμοποιούν διαφορετικού τύπου υλικό και λογισμικό, και διαφορετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Λόγω αυτής της ασυμβατότητας που υφίσταται ανάμεσα στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ετερογενών τοπικών δικτύων, είναι προφανές πως η διασύνδεση τέτοιων δικτύων, δεν είναι πάντα μια εύκολη διαδικασία και χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος προβλημάτων, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα : Τα ετερογενή τοπικά δίκτυα, χρησιμοποιούν γενικά διαφορετικά πρότυπα λειτουργίας, τα οποία στηρίζονται στη χρήση διαφορετικών πρωτοκόλλων, μη συμβατών μεταξύ τους. Εάν λοιπόν θελήσουμε να διασυνδέσουμε δύο τέτοια δίκτυα (για παράδειγμα ένα δίκτυο Ethernet και ένα δίκτυο Token Ring) θα πρέπει να μετασχηματίσουμε τη διακινούμενη πληροφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από το δίκτυο στο οποίο αποστέλλεται. Τα ετερογενή τοπικά δίκτυα, χρησιμοποιούν συνήθως διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι τεχνολογικά συμβατές μεταξύ τους. Για να είναι λοιπόν δυνατή η διασύνδεση τέτοιων δικτύων, θα πρέπει η τεχνολογία που χρησιμοποιούν να είναι συμβατή με παλαιότερες μορφές επικοινωνίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσά τους (κάτι τέτοιο συμβαίνει για παράδειγμα ανάμεσα στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και στην τεχνολογία του παγκόσμιου διαδικτύου, η συμβατότητα των οποίων επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε κινητό τηλέφωνο μέσω του Internet). Τα ετερογενή τοπικά δίκτυα στηρίζονται συνήθως σε ολοκληρωμένες λύσεις συγκεκριμένων εταιρειών, οι οποίες δεν αποτελούν διεθνή πρότυπα, κάτι που οδηγεί σε προβλήματα συμβατότητας μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ενδιάμεσες συσκευές διασύνδεσης προκειμένου να γεφυρωθεί αυτή η ασυμβατότητα, κάτι που βεβαίως συνεπάγεται πιο πολύπλοκη σχεδίαση του δικτύου, και φυσικά, μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Ερώτηση 2 η : Ποια προβλήματα καλείται να λύσει η διασύνδεση τοπικών δικτύων? Απάντηση : Η διασύνδεση των τοπικών δικτύων που επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσά τους, καλείται να λύσει μια σειρά από προβλήματα, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς : Στους τρόπους με τους οποίους ένα τοπικό δίκτυο μπορεί να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο της επιχείρησης προκειμένου να προσπελάσουν τα δεδομένα τους και να εκμεταλλευτούν τις δικτυακές υπηρεσίες που τους προσφέρονται.

3 Μετάδοση δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών (Τόμος ΙΙ) 111 Στους τρόπους με τους οποίους το ευρύτερο δίκτυο μιας επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, καθώς και στο διαδίκτυο. Στο κόστος της διασύνδεσης των συστημάτων, έτσι ώστε αυτό να κρατείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Στους τρόπους διασύνδεσης των απομακρυσμένων ή άλλων διασυνδεόμενων δικτύων με το τοπικό δίκτυο της επιχείρησης. Το όλο σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα ευρύτερο τοπικό δίκτυο, παρακάμπτοντας περιορισμούς που ενδέχεται να δημιουργούνται από ορισμένους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση, το μέσο μεταφοράς της πληροφορίας και ο τύπος του δικτύου. Επιπλέον, οι χρήστες του δικτύου θα πρέπει να απολαμβάνουν με ευκολία, αξιοπιστία και ταχύτητα, όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο, όπως είναι για παράδειγμα, η πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιφερειακές διατάξεις, ο διαμοιρασμός αρχείων, η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του δικτύου, και η γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά πληροφοριών. Ερώτηση 3 η : Ποιοι είναι οι τύποι των τοπικών δικτύων που μπορούν να διασυνδεθούν? Απάντηση : Η διασύνδεση των παραδοσιακών τοπικών δικτύων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία τους και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσά τους, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μεταξύ δύο δικτύων του ιδίου τύπου, αλλά ακόμη και όταν τα δίκτυα που θέλουμε να διασυνδέσουμε δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα η διασύνδεση τοπικών δικτύων μπορεί να αφορά μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Τοπικά δίκτυα του ιδίου τύπου, τα οποία μπορεί να βρίσκονται κοντά ή μακριά το ένα από το άλλο. Στην πρώτη περίπτωση το μόνο που απαιτείται είναι μια συσκευή διασύνδεσης δια της οποίας θα πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των δύο δικτύων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει χρήση κάποιας σύνδεσης ευρείας περιοχής, (π.χ. κάποιου μόνιμου κυκλώματος). Στην τελευταία περίπτωση, για την υλοποίηση της σύνδεσης απαιτούνται δύο συσκευές, μια σε κάθε άκρη του συνδέσμου επικοινωνίας. Τοπικά δίκτυα διαφορετικού τύπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης, αποτελεί η διασύνδεση ενός δικτύου Ethernet και ενός δικτύου Token Ring έτσι ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο βρίσκονται. Πρόκειται για πιο σύνθετη διασύνδεση από αυτή των τοπικών δικτύων του ιδίου τύπου. Και στην περίπτωση αυτή, τα δύο δίκτυα μπορεί να βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο, ή να είναι απομακρυσμένα. Παραδοσιακά τοπικά δίκτυα που διασυνδέονται με τοπικό δίκτυο υψηλών επιδόσεων. Επειδή τα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων (π.χ. Fast Ethernet) χαρακτηρίζονται από πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων σε σχέση με τα παραδοσιακά τοπικά δίκτυα, αποτελούν συνήθως το δίκτυο κορμού

4 Επιμέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης 112 (backbone) πάνω στο οποίο συνδέονται όλα τα άλλα παραδοσιακά τοπικά δίκτυα. Η λειτουργία του δικτύου κορμού δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή ενός παραδοσιακού τοπικού δικτύου, εκτός από το ότι προσφέρει πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Παραδοσιακά τοπικά δίκτυα που διασυνδέονται με δίκτυο ευρείας περιοχής. Για τη διασύνδεση ενός τοπικού παραδοσιακού δικτύου με δίκτυο ευρείας περιοχής, χρειάζεται συσκευή με εξειδικευμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, είναι πιθανό ένα δίκτυο TCP/IP να διασυνδεθεί με ένα δίκτυο ευρείας περιοχής της μορφής Χ.25, Frame Relay, ISDN, κλπ. Ερώτηση 4 η : Πως επηρεάζεται η επιλογή τοπικού δικτύου από το μέσο μετάδοσης? Απάντηση : Λόγω της πληθώρας των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται τα τοπικά δίκτυα, είναι αδύνατο να επιλέξουμε το ίδιο πρότυπο τοπικού δικτύου σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, η επιλογή του κατάλληλου δικτύου, στηρίζεται στην κάλυψη των διαφορετικών σε κάθε περίσταση αναγκών επικοινωνίας. Για παράδειγμα, στο δίκτυο ενός εργοστασίου οι απαιτήσεις των χρηστών επιβάλλουν αξιόπιστη μεταφορά μικρού μεγέθους πακέτων δεδομένων σε συνθήκες πραγματικού χρόνου, ενώ σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται για γραμματειακή υποστήριξη, επιθυμούμε μεταφορά μεγάλου μεγέθους δεδομένων, μεταξύ μιας ενδεχόμενης μεγάλης ομάδας χρηστών. Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό πως η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών του δικτύου, λαμβάνει χώρα δια της χρήσης των διαφόρων τύπων μέσων μετάδοσης. Το κάθε μέσο μετάδοσης χαρακτηρίζεται από τις δικές του φυσικές ιδιότητες (εύρος ζώνης και χωρητικότητα, μεγάλη ή μικρή εξασθένηση σήματος, δημιουργία ή όχι ανεπιθύμητου θορύβου), οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τόσο την ταχύτητα όσο και την αξιοπιστία της διαδικασίας μετάδοσης δεδομένων. Έτσι, η επιλογή του μέσου μετάδοσης (και κατ επέκταση του τοπικού δικτύου η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη χρήση αυτού του μέσου) εξαρτάται από την ταχύτητα και την αξιοπιστία που διασφαλίζει το μέσο, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία σχεδιάζουμε το δίκτυο. Ερώτηση 5 η : Ποιες είναι οι τεχνικές μετάδοσης στα τοπικά δίκτυα και σε τι διαφέρουν? Απάντηση : Οι δύο βασικές τεχνικές μετάδοσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα τοπικά δίκτυα υπολογιστών, είναι η μετάδοση βασικής ζώνης (baseband transmission) που χρησιμοποιεί ομοαξονικά καλώδια των 50 Ohm ή καλώδια UTP, και η μετάδοση ευρείας ζώνης (broadband transmission) που χρησιμοποιεί ομοαξονικά καλώδια με αντίσταση 75 Ohm και διάμετρο που εξαρτάται από την απόσταση μετάδοσης του σήματος. Πιο συγκεκριμένα, η διάμετρος αυτή είναι 1.5 έως 2.5 εκατοστά για απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων, 1 έως 1.2 εκατοστά για απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, και 0.6

5 Μετάδοση δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών (Τόμος ΙΙ) 113 εκατοστά για απόσταση μόλις μερικών μέτρων. Όσον αφορά τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τις δύο βασικές τεχνικές μετάδοσης, οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: Η μετάδοση ευρείας ζώνης είναι αναλογική μετάδοση σε αντίθεση με τη μετάδοση βασικής ζώνης που είναι καθαρά ψηφιακή. Επειδή όμως το ψηφιακό σήμα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευαισθησία στο θόρυβο, είναι πιθανή η διακοπή της μετάδοσης και η απώλεια των μεταδιδόμενων δεδομένων, εάν υπάρχει θόρυβος στην περιοχή της συχνότητας εκπομπής. Επιπλέον λόγω της ταχύτατης εξασθένησης του πλάτους του σήματος (amplitude attenuation), τίθεται περιορισμός στο μήκος του καλωδιακού μέσου που χρησιμοποιείται, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα λίγα χιλιόμετρα. Η μετάδοση ευρείας ζώνης επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση πολλών σημάτων μέσα από το ίδιο κανάλι. Αυτό βεβαίως συνεπάγεται τη διαμόρφωση (modulation) των αναλογικών σημάτων πριν από την εισαγωγή τους στο κανάλι (έτσι ώστε να μεταφερθούν στην κατάλληλη περιοχή συχνοτήτων) η οποία πραγματοποιείται δια της χρήσης διαποδιαμορφωτών (modems). Αντίθετα στη μετάδοση βασικής ζώνης μόνο ένα σήμα είναι δυνατό να μεταδοθεί από το κανάλι σε κάθε χρονική στιγμή, και το οποίο μπορεί να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μετάδοση ευρείας ζώνης δε χρησιμοποιείται στα τοπικά δίκτυα, αλλά βρίσκει ευρεία εφαρμογή στα ραδιοφωνικά δίκτυα καθώς και στα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης. Αντίθετα, η μετάδοση βασικής ζώνης χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα τοπικά δίκτυα (όπως είναι για παράδειγμα το Ethernet) επειδή συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με την τοπολογία διαύλου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την τοπολογία δέντρου, στην οποία η μετάδοση βασικής ζώνης δεν βρίσκει εφαρμογή, λόγω των ανακλάσεων του σήματος στα σημεία συνδέσεως των κλαδιών. Ερώτηση 6 η : Ποια είναι τα κυριότερα μέσα μετάδοσης, και πως επηρεάζονται από την εξασθένηση? Απάντηση : Η επιλογή του μέσου μετάδοσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά της πληροφορίας σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών, καθορίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την απόδοση και την αξιοπιστία του δικτύου. Όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουμε το μέσο μετάδοσης που θα χρησιμοποιήσουμε, αυτά κυρίως αφορούν το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων, την απόσταση των κόμβων του δικτύου, καθώς επίσης το κόστος και το σκοπό της λειτουργίας του δικτύου. Μια από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες που εμφανίζεται σε όλα τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης είναι η εξασθένηση του πλάτους του σήματος καθώς αυτό μεταδίδεται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη. Η εξασθένηση του πλάτους αυξάνει σε συνάρτηση με την απόσταση, μετρείται σε db/km και είναι ένας από τους βασικούς λόγους εμφάνισης σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Πράγματι, εάν το πλάτος του σήματος εξασθενήσει περισσότερο από κάποιο όριο, η ανίχνευσή του από τον παραλήπτη δεν θα είναι πλέον εφικτή, κάτι που θα οδηγήσει σε ανεπιτυχή μετάδοση. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σήμα διανύει μεγάλες αποστάσεις, χρησιμοποιούνται επαναλήπτες (repeaters) οι οποίοι

6 Επιμέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης 114 ενισχύουν το πλάτος του σήματος σε τιμές που να επιτρέπουν την επιτυχή ανίχνευσή του. Στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις τοπικών δικτύων, τα μέσα μετάδοσης που χρησιμοποιούνται πιο πολύ, είναι τα χάλκινα καλώδια (ομοαξονικά και συνεστραμμένα καλώδια) και οι οπτικές ίνες. Από τα μέσα αυτά η καλύτερη επιλογή είναι ο οπτικές ίνες (fiber optics) οι οποίες υπερτερούν σημαντικά των χάλκινων καλωδίων τόσο στο θέμα της εξασθένησης όσο και στο εύρος ζώνης τους το οποίο στις οπτικές ίνες μπορεί να λάβε πολύ μεγάλες τιμές. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα της εξασθένησης στα χάλκινα καλώδια αντισταθμίζεται εάν αυτά χρησιμοποιηθούν σε σχετικά μικρές αποστάσεις (μέχρι 100 μέτρα). Έτσι τελικά η επιλογή του μέσου μετάδοσης που θα χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, εξαρτάται από τις ανάγκες που το δίκτυο πρόκειται να καλύψει και σε κάθε περίπτωση επηρεάζεται σημαντικά και από το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του δικτύου. Ερώτηση 7 η : Πως επηρεάζεται η επιλογή τοπικού δικτύου από την τοπολογία? Απάντηση : Η επιλογή της τοπολογίας που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα δίκτυο, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως είναι η αξιοπιστία της μετάδοσης, η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου, και η απόδοσή του. Σε γενικές γραμμές τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις πιο γνωστές τοπολογίες τοπικών δικτύων, είναι τα ακόλουθα: Η τοπολογία αρτηρίας είναι πιο ευέλικτη σε σχέση με άλλες τοπολογίες, και μπορεί να χειριστεί μεγάλο πλήθος και ποικιλία διατάξεων με ικανοποιητικούς ρυθμούς μετάδοσης και διαφορετικές μορφές πληροφορίας. Επίσης στις πιο πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από υψηλό εύρος ζώνης. Το βασικό της πρόβλημα είναι η απενεργοποίηση ενός τμήματος του δικτύου, ή ακόμη και ολόκληρου του δικτύου εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στο μέσο μετάδοσης. Εάν κατά τη φάση της σχεδίασης του δικτύου επιλεγεί ως τοπολογία δικτύου, αυτή της αρτηρίας, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν πως στις πιο πολλές περιπτώσεις το μέσο μετάδοσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κάποιο χάλκινο καλώδιο (ομοαξονικό ή συνεστραμμένο), και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξασθένηση του σήματος. Εάν λοιπόν το δίκτυό μας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και αξιόπιστη διακίνηση της πληροφορίας, θα πρέπει να καταφύγουμε στην τοπολογία δακτυλίου η οποία επιτρέπει τη χρήση οπτικών ινών για τη διασύνδεση των κόμβων του δικτύου (βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια είναι δυνατή η χρήση οπτικών ινών και σε τοπολογίες αρτηρίας με αρκετά υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων). Οι τοπολογίες δακτυλίου από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζονται από κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των διατάξεων που μπορούν να συνδεθούν όσο και την ποικιλία των τύπων δεδομένων που μεταδίδονται, ενώ όπως και στην περίπτωση της τοπολογίας αρτηρίας, η βλάβη του μέσου μετάδοσης μπορεί να θέσει ένα τμήμα του δικτύου ή ακόμη και ολόκληρο το δίκτυο, εκτός λειτουργίας.

7 Μετάδοση δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών (Τόμος ΙΙ) 115 Σε γενικές γραμμές, η απόδοση της τοπολογίας δακτυλίου είναι σημαντικά καλύτερη συγκρινόμενη με την τοπολογία αρτηρίας ή δέντρου. Στην τοπολογία αρτηρίας η εξασθένηση του σήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιτυχή μετάδοση της πληροφορίας, κάτι που δεν συμβαίνει στην τοπολογία δακτυλίου, όπου ο κάθε σταθμός συνδέεται στο δίκτυο μέσω μιας συσκευής η οποία οδηγεί ως επαναλήπτης και η οποία ενισχύει το σήμα, εμποδίζοντας έτσι την παραμόρφωσή του. Ερώτηση 8 η : Πως επηρεάζεται η επιλογή τοπικού δικτύου από τις μονάδες διασύνδεσης? Απάντηση : Οι μονάδες διασύνδεσης χρησιμοποιούνται στα τοπικά δίκτυα υπολογιστών, προκειμένου τα τελευταία να ξεπεράσουν περιορισμούς κάθε είδους, οι οποίοι προέρχονται τόσο από την τοπολογία του δικτύου όσο και από το μέσο μετάδοσης και το πρωτόκολλο πρόσβασης σε αυτό. Επίσης αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την επικοινωνία του τοπικού μας δικτύου με άλλα δίκτυα, όταν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου που διαθέτουμε καθώς και το είδος του γειτονικού μας δικτύου με το οποίο θέλουμε να συνδεθούμε, χρησιμοποιούμε και την κατάλληλη μονάδα διασύνδεσης η οποία στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις θα είναι επαναλήπτης, γέφυρα ή δρομολογητής. Οι βασικές εφαρμογές των μονάδων διασύνδεσης είναι η επέκταση των τοπικών δικτύων όταν υφίστανται γεωγραφικοί περιορισμοί, καθώς και η διασύνδεση ετερογενών γενικά δικτύων που χρησιμοποιούν διαφορετικό μέσο μετάδοσης, διαφορετικό αλγόριθμο πρόσβασης στο μέσο και διαφορετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ερώτηση 9 η : Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα χρησιμοποιούσατε επαναλήπτη για τη διασύνδεση ενός παραδοσιακού τοπικού δικτύου? Απάντηση : Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η λειτουργία ενός επαναλήπτη (repeater), συνίσταται στην αναπαραγωγή και ενίσχυση του εξασθενημένου σήματος, έτσι ώστε αυτό να φτάσει σωστά στον προορισμό του. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις χρήσης επαναληπτών είναι η διασύνδεση δύο ή περισσότερων τοπικών δικτύων που είτε χρησιμοποιούνε διαφορετικό μέσο μετάδοσης, είτε δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους λόγω περιορισμών που συσχετίζονται τόσο με το μήκος του καλωδίου όσο και με το πλήθος των σταθμών που συνδέονται σε αυτό. Δια της χρήσης επαναληπτών, είναι δυνατή η διασύνδεση διαφορετικού τύπου μέσων μετάδοσης όπως είναι για παράδειγμα (α) ομοαξονικό καλώδιο με UTP ή STP, (β) ομοαξονικό καλώδιο με οπτική ίνα, (γ) UTP με STP και (δ) UTP ή STP με οπτική ίνα. Ας σημειωθεί ωστόσο πως η χρήση επαναληπτών δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μόνο όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τη φύση και τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις προϋποθέσεις, είναι οι ακόλουθες:

8 Επιμέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης 116 Ο αριθμός των τοπικών δικτύων που θέλουμε να συνδέσουμε, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3 δίκτυα, με μέγιστο μήκος καλωδίου για το κάθε ένα από αυτά, τα 500 μέτρα. Το συνολικό μήκος του δικτύου Ethernet που θα προκύψει από τη χρήση επαναληπτών, δεν θα υπερβαίνει τα 3 χιλιόμετρα. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ επαναληπτών που διασυνδέουν τοπικά δίκτυα Token Bus και Token Ring, δεν υπερβαίνει τα 300 μέτρα για καλώδιο UTP, τα 700 μέτρα για καλώδιο STP, και τα 2 χιλιόμετρα, για οπτική ίνα. Ο μέγιστος αριθμός κόμβων και επαναληπτών που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο Token Bus ή Token Ring, δεν υπερβαίνει τους 260. Η συνολική απόσταση μεταξύ δύο απομακρυσμένων επαναληπτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μέτρα, εκτός εάν χρησιμοποιείται οπτική ίνα, οπότε μπορεί να φτάσει και τα 2 χιλιόμετρα. Ερώτηση 10 η : Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα χρησιμοποιούσατε γέφυρα για τη διασύνδεση ενός παραδοσιακού τοπικού δικτύου? Απάντηση : Η γέφυρα (bridge) χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση δύο ή περισσότερων τοπικών δικτύων στο επίπεδο γραμμής δεδομένων (data link layer) του μοντέλου αναφοράς OSI. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον επαναλήπτη που απλώς ενισχύει και επαναμεταδίδει το σήμα, η γέφυρα, πραγματοποιεί και λειτουργίες δρομολόγησης πακέτων, αποθηκεύοντας τα δεδομένα που λαμβάνει και προωθώντας τα προς τον τελικό τους προορισμό. Η γέφυρα ως συσκευή διασύνδεσης δικτύων, χρησιμοποιείται, όταν τα δίκτυα που θέλουμε να συνδέσουμε βρίσκονται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα. Αποτελεί δε, ιδανική λύση για τη διασύνδεση δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικό αλγόριθμο πρόσβασης στο μέσο, κάτι που απαγορεύει τη χρήση επαναληπτών. Με τον ίδιο τρόπο, μια γέφυρα διασυνδέει δύο τμήματα του ιδίου δικτύου, τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα ενιαίο δίκτυο, λόγω περιορισμών στο μήκος του μέσου μετάδοσης. Μιλώντας γενικά, η χρήση της γέφυρας συνίσταται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των τμημάτων των δικτύων που πρόκειται να συνδεθούν είναι μικρός, και τα δίκτυα είναι του ιδίου τύπου. Τέλος χρησιμοποιώντας μια γέφυρα, μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση ενός τοπικού δικτύου Ethernet, χωρίζοντάς το σε μικρότερα δίκτυα τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους. Αυτό γίνεται διότι το Ethernet, ως πρότυπο που στηρίζεται σε πρωτόκολλο ανταγωνισμού (contention protocol), λειτουργεί καλύτερα όταν ο αριθμός των υπολογιστών που ζητούν πρόσβαση στο μέσο είναι μικρότερος. Επομένως η χρήση μιας ή περισσοτέρων γεφυρών, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των επιμέρους τμημάτων του δικτύου. Για να λάβουμε δε άριστα αποτελέσματα, θα πρέπει να αναλύσουμε λεπτομερώς την

9 Μετάδοση δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών (Τόμος ΙΙ) 117 τοπολογία του δικτύου, και να χωρίσουμε το δίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε δύο τμήματα του ιδίου δικτύου. Ερώτηση 11 η : Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα χρησιμοποιούσατε δρομολογητή για τη διασύνδεση ενός παραδοσιακού τοπικού δικτύου? Απάντηση : Ο δρομολογητής (router) ως συσκευή διασύνδεσης, λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τη γέφυρα, διαθέτει όμως περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τη διαδικασία δρομολόγησης δεδομένων. Αυτή η δρομολόγηση γίνεται δια της χρήσης πληροφοριών που υπάρχουν στο τρίτο επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI (επίπεδο δικτύου) με αποτέλεσμα ο δρομολογητής ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί, να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τις διευθύνσεις αυτού του επιπέδου. Επιπλέον ανάλογα με τον τύπο των πακέτων που χρησιμοποιούν, οι δρομολογητές έχουν και δυνατότητες φιλτραρίσματος των διακινούμενων πακέτων (packet filtering) συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ασφάλειας του δικτύου. Οι δρομολογητές είναι οι πιο συνηθισμένες συσκευές διασύνδεσης ανάμεσα σε δίκτυα Ethernet και δίκτυα Token Ring. Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί πως τα δίκτυα που θέλουμε να συνδέσουμε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο δικτύου. Όσον αφορά τα μέσα μετάδοσης της πληροφορίας, οι δρομολογητές υποστηρίζουν συνδέσεις πολλών από αυτά μεταξύ τους, όπως είναι για παράδειγμα καλώδια UTP και οπτική ίνα. Η επιλογή του κατάλληλου σε κάθε περίπτωση δρομολογητή, εξαρτάται από τις ανάγκες που υφίστανται σε κάθε περίπτωση και έχει να κάνει κυρίως με τα πρωτόκολλα δικτύου που υποστηρίζει, καθώς μια από τις βασικές του λειτουργίες είναι η εύρεση μιας διαδρομής για τα διακινούμενα πακέτα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Υλικό τοπικών δικτύων

Λογισμικό Υλικό τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 9 Λογισμικό Υλικό τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 9.1 : Δικτυακό λειτουργικό σύστημα Μάθημα 9.2 : Ειδικός δικτυακός εξοπλισμός Μάθημα 9.3 : Επαναλήπτες Μάθημα 9.4 : Γέφυρες Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Τα πρώτα δίκτυα δημιουργήθηκαν γύρω στο 1960. Αιτία η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1. Εισαγωγή Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι διασύνδεσης των μηχανημάτων που απαρτίζουν ένα δίκτυο: διασύνδεση διαύλου, αστέρα, δέντρου και δακτυλίου. Στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου 1 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 33 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων, και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται?

Ερώτηση 1 η : Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων, και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται? Επιμέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης (amarg@uom.gr) 86 Ερώτηση 1 η : Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων, και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται? Απάντηση : Η τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία Ενότητα 3: Συστατικά Μέρη Ενός Δικτύου Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία)

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία) Αρχές Θεωρία Δικτύων 1 Εισαγωγή Έννοια Ιδιότητες Κατηγορίες Τοπολογία Ακτινωτό Κομβικό Βροχικό Γεωγραφία LAN WAN MAN Τύπος Κοινό τηλεφωνικό δίκτυο Ιδιωτικό δίκτυο (Αρχές & Θεωρία) ΔημόσιοΔίκτυα δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να περιγράψουμε τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN) και το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Να διακρίνουμε ένα απλό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δίκτυα υπολογιστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δίκτυα υπολογιστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής 74 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Εφαρμογές Πληροφορικής Δίκτυα υπολογιστών Διδακτικές ενότητες 8.1 Επικοινωνία και δίκτυα υπολογιστών 8.2 Ταξινόμηση δικτύων υπολογιστών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ.

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ. Πρότυπο FDDI Fiber Distributed Data Interface Διδακτική Ενότητα Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων Εκπαιδευτής : Εισαγωγή Έχοντας εξαντλήσει τις δυνατότητες των υπαρχόντων τοπικών δικτύων που βασίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων ΔΙΚΤΥΑ Π. Φουληράς Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων Οποιοδήποτε δικτυακό σύστημα παραχωρεί σε μία εφαρμογή αποκλειστική χρήση των μεριζομένων πόρων θέτει σε εμπλοκή τους άλλους υπολογιστές για απαράδεκτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 6 Κατηγορίες Δικτύων Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) για περιορισμένη απόσταση κάλυψης Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) για επικοινωνία σε ευρύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου Α Β διασυνδετικό δίκτυο Γ Δ Ε π.χ. οι επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα