ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. 9 ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΟΜΗΜΈΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Υφιστάμενη Εγκαταστάσεις ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Εξαιρ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Εξαιρ. ΦΠΑ 1 2 Το υφιστάμενο καλώδιο FIBRE-OPTIC να αναδρομολογηθεί προσεκτικά στο ύψος του ταβανιού για να συνδεθεί με την νέα καμπίνα για σύστημα δομημένης καλωδίωσης που θα τοποθετηθεί στην αποθήκη. Αφαίρεση της υπάρχουσας εγκατάστασης και να δώσει στην Τράπεζα ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. όλο όλο Νέα Εγκαταστάσεις Τιμή για ένα πλήρες σύστημα με σημεία που φαίνεται στο σχέδιο ΚΔ.01 3 Νέο rack 21U 10,00 τεμ 4 Double RJ45 Cat 6 Outlets 4,00 τεμ 5 Single RJ45 Cat 6 Outlets 6 Wire Manager 7 Patch Panel 8 Patch Cords 9 Voice Panel 10 UTP Cat 6 Cable 11 Telephone Cable for incoming Calls 12 Labelling, Testing and Commissioning Σύνολο (εξαιρουμένου ΦΠΑ) A B Γ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ Ο υπεργολάβος πρέπει να λάβει υπόψη ότι θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για την απομάκρυνση όλης της ύλης αποβλήτων, κουτιά, κλπ από το έργο μoλης έχει ολοκληρωθεί. Τα πλαστικά κανάλια που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση των επιφανειακών φωτιστικών σημείων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδων του φωτισμού. Δεν ήταν μετρημένα στις ποσότητες των πλαστικό καναλιών. Επισυνάπτονται τεχνικοί όροι Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφοροδότη

2 ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Michael C.Orphanides Chartered Architects Θερμοπυλών 14, Καϊμακλι, 1021 Λευκωσία Tel : Fax: Mob: ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

3 1. Αντικείμενο 1.1 Περιγραφή Εργασίας Η εργασία περιλαμβάνει την εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στο νέο κατάστημα που θα δημιουργηθούν στην ανακαίνιση του υφιστάμενου κατάστημα τις ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ στο Αγιος Γεωργιος, Λακαταμια όλα όπως φαίνεται στα σχέδια. Τα υφιστάμενα καλώδια (τηλεφωνικά και δικτύου), θα αφαιρεθούν από την υφιστάμενη θέση και θα επανατοποθετηθούν εντός των καινούργιων σωληνώσεων. Η νέα καμπίνα θα τοποθετηθεί στην αποθήκη στο ισόγειο. Ο Ηλεκτρολόγος του έργου θα εγκαταστήσει το περίμετρο πλαστικών καναλιών. Ο Ηλεκτρολόγος θα εγκαταστήσει επίσης τα κάθετα πλαστικά κανάλια όπου απαιτείται από την ψευδοροφή μέχρι το επίπεδο των πλαστικό καναλιών. Η Δομημένη Καλωδίωση υπεργολάβος πρέπει να συντονιστούν με τον Ηλεκτρολόγο για να επιβεβαιώσει την σωστή θέση όλων των πλαστικών κανάλια και με τον Κύριο Εργολάβο για να καθορίσει όλες τις τρύπες που χρειάζονται για το περάσουν τα καλωδίων στους τοίχους. Θα είναι οι ευθύνη του υπεργολάβοι να αποσυνδέσετε και να αποσυναρμολογήσει και να αφαιρέσει τα υφιστάμενα καλώδια και σημεία (τηλεφωνικά και δικτύου). Αυτό θα πρέπει να συντονίζεται με τον ιδιοκτήτη, έτσι ώστε η διακοπή της υπάρχουσας υπηρεσίας περιορίζεται σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. 1.2 Καvovισμoί και Νομοθεσία Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο BS 7671:2001(2004) [16 η Έκδοση των Κανονισμών του Βρετανικού Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας για τον Εξοπλισμό Κτιρίων (IΕΕ Wiring Regulations), τους Κυπριακούς Νόμους (Κεφ. 170 και 171) και Καvovισμoύς για τov Ηλεκτρισμό (oι περί Ηλεκτρισμού Καvovισμoί και oι Γενικοί Όροι Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και Κανονισμούς της Α.ΤΗ. Κ. για τις τηλεπικοινωνίες. 1.3 Υλικά Όλα τα υλικά, εξαρτήματα, συσκευές και μηχανήματα που θα χρησιμoπoιηθoύv θα είvαι καινούργια άριστης ποιότητας, θα φέρουν την σήμανση CE και θα είναι βάσει των τελευταίων Ευρωπαϊκών ή Βρετανικών Προτύπων και / ή ισοδύναμων. Θα εγκριθούν προηγουμένως από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Δείγματα υλικών θα παρέχονται όπου ζητηθούν. Ο Εργολάβος, δεσμεύεται ότι θα ενσωματώσει στο έργο όλα τα απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια. Στο στάδιο της υποβολής της προσφοράς, θα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο τα στοιχεία που ζητούνται στον Πίνακα Υλικών, συσκευών, εξαρτημάτων και προτεινόμενοι κατασκευαστές 1.

4 Α/A Περιγραφή Συμμόρφωσ η ΝΑΙ/ΟΧΙ IX Πρωτόκολλα Δικτύου: ΙΕΕΕ X Πρότυπα: ΕΝ XI Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 ο C-70 o C Παραπομπ ή σε Τεχνικά Εγκατάσταση Καλωδιώσεων i. Οι καλωδιώσεις του συστήματος θα εγκατασταθούν όπως ορίζεται στα σχέδια ii. Γενικά για τις καλωδιώσεις εντός του κτηρίου θα γίνονται πάνω σε δικτυωτές σχάρες ασθενών ρευμάτων και κατά την εγκατάσταση τους θα τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις αποφυγής ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από άλλες υπηρεσίες. iii. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν επιφανειακές εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλου μεγέθους σωληναγωγό. iv. Σε περιπτώσεις επιφανειακών εγκαταστάσεων σε αντίξοο περιβάλλον, με κινδύνους για την μηχανική ακεραιότητα του εξοπλισμού, οι καλωδιώσεις θα εγκαθίστανται μέσα σε μεταλλικές γαλβανισμένες σωλήνες ή σε μεταλλικά γαλβανισμένα κανάλια. v. Σε περίπτωση που το μέγεθος των σωλήνων, των πλαστικών και μεταλλικών σωληναγωγών, και των μεταλλικών πλεγμάτων δεν ορίζεται στα σχέδια, τότε να επιλεγούν υλικά με χωρητικότητα ικανοποιητική για την ποσότητα των καλωδιώσεων που θα φιλοξενήσουν συνυπολογίζοντας 50% εφεδρική χωρητικότητα. vi. Γενικά η εγκατάσταση των καλωδιώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα κατά περίπτωση πρότυπα και κανόνες καλής πρακτικής 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 6.1 Σκοπός Σκοπός του συστήματος είναι η παροχή φωνής και δεδομένων στους χρήστες του συστήματος, που θα γίνει μέσω της οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης και του κατάλληλου τερματικού εξοπλισμού. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια, εκτέλεση, έλεγχο, δοκιμή και παράδοση σε άριστη λειτουργήσιμη κατάσταση του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης όπως περιγράφεται στους όρους και τα σχέδια του διαγωνισμού. 6.2 Προδιαγραφές Γενικά - Ο σχεδιασμός του δικτύου καλωδίωσης και η μελέτη θα γίνουν σύμφωνα με τις πρόνοιες των προτύπων ANSI/EIA-TIA-568A ή ANSI/EIA-TIA-568B (Electronic Industries Association Telec. Ind. Assc) ή ISO/IEC Το δίκτυο θα διακλαδωθεί με καλώδια οπτικών ινών και καλώδια UTP κατηγορίας 6 ( Category 6). 2.

5 6.2.2 Υλικά, εξαρτήματα, συσκευές - Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και άριστης ποιότητας. - Κάθε εξάρτημα πρέπει να φέρει αναγραμμένο τον κωδικό του αριθμό. - Για κάθε υλικό πρέπει να ικανοποιούνται μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να καθορίζονται με την υποβολή της προσφοράς: Να υπάρχει στον πρωτότυπο κατάλογο του κατασκευαστή, που θα πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά, η σήμανση UL ή CSA με αναφορά στα πρότυπα ANSI/EIA-TIA. Η προσφορά να συνοδεύεται με πιστοποιητικά των εργαστηρίων UL ή CSA με αναφορά στα πρότυπα ANSI/EΙA-TΙA, που να δείχνουν ότι τα εξαρτήματα είναι UL ή CSA LISTED ή με πιστοποιητικά ανεξάρτητου ανεγνωρισμένου διεθνούς εργαστηρίου για επιβεβαίωση ότι το εξάρτημα είναι κατάλληλο για χρήση σε δίκτυα σχεδιασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/EΙA-TΙA ή ISO/IEC11801 και συνάδει με τα πιο πάνω πρότυπα. Ο κατασκευαστής να κατέχει το Διεθνές πιστοποιητικό ISO 9001 και να δηλώνει στον πρωτότυπο κατάλογο του ότι κατασκευάζει προϊόντα κατάλληλα για χρήση σε δίκτυα σχεδιασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/EIA-TIA-568 ή ISO/IEC Συνδετικοί Πίνακες Ταχείας Βυσματοδότησης Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους (ΝΑΙ) με όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποκλειστούν από το Διαγωνισμό. Α/Α Περιγραφή Συμμόρφωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1. Συνδετικοί Πίνακες Καλωδίων CAT 6/Υποδοχών Τύπου RJ Γενικά Ο πίνακας πρέπει να είναι κατάλληλος για να τοποθετηθεί και στηριχτεί σε ικρίωμα αυτοφερόμενο ή επίτοιχο 19. Με το Συνδετικό Πίνακα θα πρέπει να εξασφαλίζεται τερματισμός του δικτύου δεδομένων στο πίσω μέρος του αφήνοντας ελεύθερο το μπροστινό i. μέρος το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από πρίζες RJ45, 8 επαφών, με αναλογία μια προς μια με τις πρίζες του δικτύου. Ο Συνδετικός Πίνακας θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό στον ii. οποίο θα στηριχτούν οι συνδετικές υποδοχές RJ45 (modules) για μεταφορά πληροφοριών για δίκτυο κατηγορίας 6 και να είναι Δομημένου τύπου. iii. Στο πίσω μέρος του συνδετικού πίνακα ή/και των υποδοχών RJ45 (modules) πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σύμβολα και χρωματισμοί σύμφωνα με τις κατηγορίες που υπάρχουν που αφορούν την συνδεσμολογία του καλωδίου 2. Συνδετικοί Πίνακες Καλωδίων Οπτικής Ίνας / Υποδοχών Οπτικών Ινών i. Να συνοδεύεται με ειδικό κουτί διαχείρισης καλωδίων οπτικών ινών ώστε να αποφεύγονται οι μηχανικές καταπονήσεις. ii. Στήριξη των βυσμάτων τερματισμού. iii. Κατάλληλοι για ικρίωμα αυτοφερόμενο ή επίτοιχο 19. iv. Χωρητικότητα μέχρι 12 ίνες ή συνδυασμό άλλων χωρητικοτήτων για επίτευξη του αναγκαίου αριθμού ινών. v. Η συνολική εξασθένηση από τις συνδέσεις να μην υπερβαίνει τα 2 db. vi. Να παρέχουν φυσική απομόνωση, υποστήριξη και οργάνωση των οπτικών ινών μέσα σε κατάλληλο χώρο. 3.

6 6.4 Πρίζα Φωνής και Δεδομένων Κατηγορίας 6 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους (ΝΑΙ) με όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποκλειστούν από το Διαγωνισμό. Α/Α Περιγραφή Συμμόρφωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1. Πρίζα Φωνής και Δεδομένων Κατηγορίας 6 για καλώδια 4 ζευγών UTP 1.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις i. Να είναι δομημένου τύπου και να παρέχει δυνατότητα εγκατάστασης μονής ή διπλής ξεχωριστής υποδοχής (RJ45) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας. ii. Να είναι κατάλληλη να δεχθεί σήματα φωνής και δεδομένων (voice and data) σε επίπεδο κατηγορίας 6. iii. Να έχουν σύμβολα στην πρόσοψη τους που να συνάδουν με τα σχετικά Πρότυπα για τη σωστή σύνδεση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, εκτυπωτή και τηλεφωνικής συσκευής. iv. Στο πίσω μέρος των υποδοχών RJ45 (modules) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σύμβολα και χρωματισμοί σύμφωνα με τις κατηγορίες που υπάρχουν που αφορούν την συνδεσμολογία του καλωδίου. v. Οι υποδοχές βύσματος (RJ 45) δομημένου τύπου να συνοδεύονται με το κατάλληλο κάλυμμα (face plate) για την στήριξη τους. vi. Να εφαρμόζει σε μεταλλικό κουτί ηλεκτρολόγου για χωστή εγκατάσταση ή/και πλαστικό κουτί για επιφανειακή εγκατάσταση πάνω σε πλαστικά κανάλια. 4.

7 6.5 Καλώδια Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους (ΝΑΙ) με όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποκλειστούν από το Διαγωνισμό. Α/Α Περιγραφή Συμμόρφω ση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1. Συνεστραμμένο Καλώδιο τύπου CAT Γενικά i. Το καλώδιο κατηγορίας 6 (CAT 6) θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC/ISO 11801, ΕΝ και ANSI/TIA/EIA Θα διαθέτει 4 ζεύγη συνεστραμμένων καλωδίων και θα έχει χαμηλές εκπομπές καπνού και μηδενικές εκπομπές αλογόνου. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή και εξωτερικό περιβάλλον 1.2 Ελάχιστες Απαιτήσεις i. - Κατάλληλο για εφαρμογές Ethernet και Gigabit Ethernet ii. 4 ζεύγη συνεστραμμένων καλωδίων iii. Σύνθετη αντίσταση 100Ω iv. Χαμηλής παραγωγής καπνού και καθόλου αλογόνου (LSOH) v. Κατάλληλο για εσωτερική/εξωτερική χρήση (ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης) vi. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/ISO 11801, ΕΝ και ANSI/TIA/EIA Συνδετικά Καλώδια τύπου UTP 4 Ζευγών Κατηγορίας Γενικά i. Συνδετικό Καλώδιο από πρίζα τηλεπικοινωνιών μέχρι τον τερματικό εξοπλισμό (Office Cable) και μεταξύ Συνδετικών Πινάκων Ταχείας Βυσματοδότησης (Patch Cord) κατάλληλου μήκους 2.2 Ελάχιστες Απαιτήσεις i. Τα συνδετικά καλώδια πρέπει να είναι ευλύγιστα 4 ζευγών, τύπου πολλαπλών συρμάτων (stranded) κατηγορίας 6 με φίσιες RJ45 κατηγορίας 6 στα δύο άκρα τους. ii. Τα συνδετικά καλώδια πρέπει να έχουν στα άκρα λαστιχένια κατασκευή για αντοχή σε καταπόνηση από κάμψη (strain relief rubber boot) και να είναι εργοστασιακής κατασκευής και ελέγχου (factory made and tested). 3. Καλώδια Οπτικών Ινών 3.1 Γενικά i. Ο τερματισμός των καλωδίων θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Όλες οι ενώσεις θα γίνονται με τη μέθοδο fusion splicing και με τη χρήση εργοστασιακών pigtails ή με μηχανική σύνδεση με τη μέθοδο crimping χωρίς τη χρήση εποξικού. ii. Η εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην κάθε οπτική ίνα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να ελεγχθεί με OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), για να επιβεβαιωθεί ότι οι παράμετροι της ικανοποιούν τις απαιτήσεις. iii. Όλα τα καλώδια οπτικών ινών θα πρέπει να φέρουν ικανοποιητική προστασία από τρωκτικά, προστασία από υγρασία, να έχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και να έχουν ικανοποιητική ευκαμψία. 3.2 Ελάχιστες Απαιτήσεις i. Αριθμός Οπτικών Ινών: τουλάχιστον 8 ii. Τύπος: Multimode με διάμετρο οπτικού μέρους 62.5/125μm ή 50/125μm (όπως περιγράφεται στα σχηματικά σχέδια του συστήματος) iii. Κατάλληλη για ρυθμούς μετάδοσης μέχρι 10 Gbps iv. Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους v. Μη μεταλλική προστασία από τρωκτικά (rodent resistant), με περιφερειακή ευστάθεια των μελών της. vi. Να διαθέτει κεντρικό στοιχείο μηχανικής ενίσχυσης στον άξονα του καλωδίου vii. Να είναι χαλαρής δομής (Loose tube), με τους πλαστικούς συστρεμμένους σωληνίσκους να περιβάλλονται από κατάλληλο πληρωτικό υλικό (gel) για την προστασία τους από τυχόν διείσδυση νερού. viii. Χαμηλή παραγωγή καπνού και μηδενική παραγωγή αλογόνου (Low Smoke Zero Halogen) ix. Απόσβεση:

8 6.6 Ικριώματα Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους (ΝΑΙ) με όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποκλειστούν από το Διαγωνισμό. Α/Α Περιγραφή Συμμόρφωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1. Ικριώματα Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης 1.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις i. Το κάθε ικρίωμα θα είναι τύπου RACK 19, μεγέθους (ύψους) 21U, με βάθος όπως ορίζεται (650mm), πλάτος 60εκ. και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συστήματος. ii. Tο κάθε ικρίωμα θα είναι επιδαπέδιο εσωτερικού χώρου θα παρέχει σύγχρονη σχεδίαση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Δομημένης Καλωδίωσης (τηλεφωνικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, data, κλπ). iii. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές IEC 297-1/2, DIN Part 7, DIN Part 1, EN , BS 5954 και θα καλύπτονται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO iv. Να διαθέτει 2 πόρτες "εμπρός & πίσω" (η εμπρόσθια με διάτρητη λαμαρίνα) με 2 κλειδαριές ασφαλείας, αφαιρούμενη πόρτα, και με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας (αριστερά-δεξιά). v. Να έχει βοηθητική εμπρόσθια περιστροφική χειρολαβή ανοίγματος πόρτας. vi. Τα πλαϊνά καλύμματα (2) θα είναι αποσπώμενα με κλειδαριές ασφαλείας. vii. Θα έχει τέσσερις ρυθμιζόμενες κολόνες (ικριώματα 19'') στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) με αριθμημένη σήμανση ανά U. viii. Τα ικριώματα 19 (κολόνες) διαθέτουν δύο σειρές κατακόρυφων εγκοπών 19 (εμπρόσθια και πλαϊνή) για την τοποθέτηση εξαρτημάτων. Η πλαϊνή πλευρά να δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης σταθερών και τηλεσκοπικών ραφιών (ύψους 1U) χωρίς να καταλαμβάνεται ωφέλιμο ύψος από το Rack. ix. Το ικρίωμα 19 διαθέτει ειδικές πλαϊνές σχισμές για την στήριξη (δέσιμο) των οριζόντιων και κατακόρυφων καλωδίων. x Οι είσοδοι καλωδίων να επιλεγούν από τον εργολάβο ανάλογα με τη διέλευση των καλωδίων. Τα ανοίγματα διέλευσης θα είναι με βούρτσες για προστασία κατά της σκόνης. xi. Εξαερισμοί: Έτοιμες αναμονές στην άνω βάση για τοποθέτηση ενός έως τεσσάρων ανεμιστήρων xii. Θα διαθέτει δύο κεντρικά σημεία γειώσεων καθώς και καλώδια γειώσεων στις (2) πόρτες και στο εσωτερικό των ικριωμάτων 19 (εμπρός - πίσω). xiii. Θα υπάρχουν πλαϊνές αναμονές για τη σύνδεση (επέκταση) 2 ή και περισσότερων καμπινών για ενδεχόμενη επέκταση των συστημάτων. xiv. Θα διαθέτει Ρυθμιζόμενους ρεγουλαδόρους (ύψουςευθυγράμμισης) καθώς και βοηθητικές ρόδες. xv. Το υλικό θα είναι λαμαρίνα πάχους περίπου 1.5mm (αντοχή στα στατικά φορτία). xvi. Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Ανθρακί RAL

9 6.7 Έλεγχοι Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους (ΝΑΙ) με όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποκλειστούν από το Διαγωνισμό. Α/Α Περιγραφή Συμμόρφωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1. Αποτύπωση Δικτύου i. Όλες οι πρίζες, πίνακες ταχείας βυσματοδότησης και οι κατανεμητές πρέπει να είναι αριθμημένα και να φέρουν τον ίδιο αριθμό που καταγράφεται στο αποτυπωτικό σχέδιο του Έργου. ii. Η αρίθμηση πρέπει να γίνει με ειδική συσκευή εκτύπωσης πινακίδων 2. Έλεγχοι Δικτύου i. Ο Εργολάβος θα προβεί σε έλεγχο του δικτύου με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για να διαπιστωθεί ότι η ταχύτητα της μετάδοσης δεδομένων και το επίπεδο του δικτύου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Έργου. ii. Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα όργανα (scanning) για έλεγχο δικτύου κατηγορίας 6 και τα οποία να έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα θα αποτελούν μέρος των τελικών αποτυπωτικών σχεδίων του Έργου. 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 7.1 Σκοπός Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια, εκτέλεση, έλεγχο, δοκιμή και παράδοση σε άριστη λειτουργήσιμη κατάσταση του Συστήματος Τηλεόρασης όπως περιγράφεται στους όρους και τα σχέδια του διαγωνισμού. 7.2 Υλικά και Εξαρτήματα - Θα είναι καινούργια και άριστης ποιότητας. - Θα πληρούν Ευρωπαϊκά πρότυπα και θα φέρουν σήμανση CE Ομοαξονικό καλώδιο (Coaxial Cable) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους (ΝΑΙ) με όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποκλειστούν από το Διαγωνισμό. 7.

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v.11.04.13 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 Νοεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14767/719437

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 702/02 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΑΚΤΟΣ ΛΤΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KZ/ελ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΑΚΤΟΣ ΛΤΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΜΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.00 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Υποδοµή τηλεπικοινωνιακού καλωδιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΓΚΡΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΟΡΘ469Β7Θ-6Ρ2 ΑΔΑΜ: 15PROC003029637 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. «Ανάπτυξη Διαδραστικού Συστήματος Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Δομημένης Καλωδίωσης»

Διπλωματική Εργασία. «Ανάπτυξη Διαδραστικού Συστήματος Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Δομημένης Καλωδίωσης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1.Γενικές οδηγίες εγκαταστάσεως Δικτύου Δομημένης. 1.2 Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πρίν την υλοποίηση ενός δικτύου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1.Γενικές οδηγίες εγκαταστάσεως Δικτύου Δομημένης. 1.2 Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πρίν την υλοποίηση ενός δικτύου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά αίτια που οδήγησαν στην επινόηση των νέων δικτύων. ΣΕΛ.2 Χρήσιμοι όροι. ΣΕΛ.5 Αναλυτική περιγραφή Δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης ΣΕΛ.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1.Γενικές οδηγίες εγκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9).

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ: 7616469Η5-Β1Υ ΑΔΑΜ: ( Ε.. φ.) - Μ.Π.^. 14PROC0013679 014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-06-014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα