Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)"

Transcript

1 Dell Storage Center SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J, E10J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J001, E10J001

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος. Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους Αναθ. A00

3 Προτού ξεκινήσετε Λάβετε υπόψη τις παρακάτω βέλτιστες πρακτικές προτού ρυθμίσετε το Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). Η Dellσυνιστά να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό δίκτυο SAN για τη μεταφορά δεδομένων κατά τη χρήση ενός σύστημα αποθήκευσης με κανάλι οπτικών ινών ή iscsi. Συμπληρώστε φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών συστήματος σε αυτόν τον οδηγό προτού διαμορφώσετε το σύστημα αποθήκευσης. Ρυθμίζετε πάντα εφεδρικές διαδρομές δεδομένων ώστε να έχετε εναλλακτικές διαδρομές προς και από τον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή σε περίπτωση απενεργοποίησης μίας από τις διαδρομές δεδομένων. Προτού συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο μεταξύ του σύστημα αποθήκευσης και του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή ή του κουτί επέκτασης, τοποθετήστε ετικέτες σε κάθε θύρα και βύσμα. Ακολουθείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες έναρξης και τερματισμού λειτουργίας στο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά στοιχεία του δικτύου βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν προορίζεται για τοποθεσίες περιορισμένης πρόσβασης, όπως π.χ. μια ειδική αίθουσα εξοπλισμού ή ένα ειδικό ντουλάπι εξοπλισμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εγκατασταθεί σε μια κλειστή διάταξη rack ή σε μια διάταξη rack πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας στο rack μπορεί να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα. Συνεπώς, πρέπει να προσέξετε ώστε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σε χώρο συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που ορίζει ο κατασκευαστής. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρέστε την μπαταρία προτού αφαιρέσετε έναν ελεγκτής αποθήκευσης από το σύστημα αποθήκευσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τοποθέτηση μιας ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις: Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με μια ίδια ή ισοδύναμη με αυτήν που έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να συντηρήσετε την μπαταρία. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη διεύθυνση του πλησιέστερου σημείου απόρριψης μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Ακτινοβολία λέιζερ για Συστήματα αποθήκευσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπέμπεται ακτινοβολία κατηγορίας I όταν είναι ανοικτό, αποφεύγετε την έκθεση στη δέσμη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακτινοβολία λέιζερ, αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στη δέσμη. 3

4 Η μονάδα έχει πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου DHHS 21 CFR, κεφάλαιο 1 υποκεφάλαιο J για τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I (1) και σε άλλες χώρες ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας I, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC :2007. Τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Το σύστημα και η μονάδα λέιζερ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα άτομα να μην έχουν ποτέ πρόσβαση σε ακτινοβολία λέιζερ πάνω από το επίπεδο κατηγορίας I στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, της συντήρησης από τον χρήστη ή κατά το προγραμματισμένο σέρβις. 4

5 Φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών συστήματος Χρησιμοποιήστε το παρακάτω φύλλο για να καταγράψετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). Πληροφορίες για το Storage Center Συγκεντρώστε και καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες για το δίκτυο του Storage Center και τον χρήστηδιαχειριστή. Πίνακας 1. Δίκτυο του Storage Center ετικέτα εξυπηρέτησης Διεύθυνση IPv4 διαχείρισης (διεύθυνση διαχείρισης του Storage Center) Διεύθυνση IPv4 του επάνω ελεγκτή (θύρα MGMT ελεγκτή 1) Διεύθυνση IPv4 του επάνω ελεγκτή (θύρα MGMT ελεγκτή 2) Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Όνομα τομέα Διεύθυνση διακομιστή DNS Διεύθυνση δευτερεύοντος διακομιστή DNS Πίνακας 2. Διαχειριστής Storage Center Κωδικός πρόσβασης για τον προεπιλεγμένο χρήστη-διαχειριστή Admin του Storage Center Διεύθυνση του προεπιλεγμένου χρήστη-διαχειριστή Admin του Storage Center Πληροφορίες τομέα σφάλματος iscsi Για ένα σύστημα αποθήκευσης με iscsi front-end θύρες, συγκεντρώστε και καταγράψτε πληροφορίες δικτύου για τους τομείς σφάλματος iscsi. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του οδηγού Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ένα σύστημα αποθήκευσης με δύο μεταγωγείς Ethernet, η Dell συνιστά τη ρύθμιση του κάθε τομέα σφάλματος σε ξεχωριστά υποδίκτυα. Ανατρέξτε στον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση τομέων σφάλματος iscsi. 5

6 Πίνακας 3. Τομέας σφάλματος 1 iscsi Διεύθυνση IPv4 προορισμού Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 1 του ελεγκτή αποθήκευσης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 1 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 3 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 3 του ελεγκτή αποθήκευσης Πίνακας 4. Τομέας σφάλματος 2 iscsi Διεύθυνση IPv4 προορισμού Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 2 του ελεγκτή αποθήκευσης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 2 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 4 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 4 του ελεγκτή αποθήκευσης Πρόσθετες πληροφορίες για το Storage Center Οι πληροφορίες διακομιστή για το πρωτόκολλο ώρας δικτύου (NTP) το απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου (SMTP) είναι προαιρετικές. Οι πληροφορίες για τον διακομιστή μεσολάβησης είναι επίσης προαιρετικές, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν, για να συμπληρώσουν τον οδηγό Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. Πίνακας 5. NTP, SMTP και διακομιστές μεσολάβησης Διεύθυνση IPv4 διακομιστή NTP Διεύθυνση IPv4 διακομιστή SMTP Διεύθυνση IPv4 εφεδρικού διακομιστή SMTP Αναγνωριστικό σύνδεσης διακομιστή SMTP Κωδικός πρόσβασης διακομιστή SMTP Διεύθυνση IPv4 διακομιστή μεσολάβησης 6

7 Πληροφορίες ζώνης του καναλιού οπτικών ινών Για ένα σύστημα αποθήκευσης με front-end θύρες καναλιού οπτικών ινών, καταγράψτε τα φυσικά και εικονικά WWN των θυρών καναλιού οπτικών ινών στον τομέα σφάλματος 1 και στον τομέα σφάλματος 2. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στη σελίδα Review Front-End του οδηγού Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες αυτές για να ρυθμίσετε τις ζώνες του κάθε μεταγωγέα καναλιού οπτικών ινών. Ανατρέξτε στον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των ζωνών καναλιού οπτικών ινών. Πίνακας 6. Φυσικά WWN στον τομέα σφάλματος 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 Πίνακας 7. Εικονικά WWN στον τομέα σφάλματος 1 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 Πίνακας 8. Φυσικά WWN στον τομέα σφάλματος 2 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 Πίνακας 9. Εικονικά WWN στον τομέα σφάλματος 2 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 7

8 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 Εντοπισμός ετικέτας εξυπηρέτησης Το σύστημα αποθήκευσης σας αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης πάνω στην ετικέτα αποσκευής που βρίσκεται δίπλα στην οθόνη του μπροστινού πλαισίου. Ο αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης βρίσκεται επίσης στο πίσω μέρος του πλαίσιο συστήματος αποθήκευσης. ΗDell χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δρομολογήσει τις κλήσεις υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό. Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε Πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε για την εγκατάσταση του σύστημα αποθήκευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. τις πληροφορίες για την ασφάλεια και τις ρυθμιστικές πληροφορίες που αποστέλλονται μαζί με τα εξαρτήματα του Storage Center. Περιλαμβάνονται πληροφορίες εγγύησης σε ξεχωριστό έγγραφο. Ο οδηγός ανάπτυξης Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System παρέχει πληροφορίες για την καλωδίωση των εξαρτημάτων υλικού του Storage Center και για τη διαμόρφωση ενός νέου Storage Center χρησιμοποιώντας το Dell Storage Client. Ο οδηγός διαχειριστή Dell Storage Center Dell Storage Client Administrator s Guide περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Dell Storage Client για τη διαχείριση ενός Storage Center. Εγκατάσταση και διαμόρφωση Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μέρος που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το σύστημα αποθήκευσης έχει τυπική τροφοδοσία ρεύματος από μια ανεξάρτητη πηγή ή μια μονάδα διανομής ρεύματος rack με UPS. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος μέσα στο rack για να εγκαταστήσετε το σύστημα αποθήκευσης. Άνοιγμα της συσκευασίας του εξοπλισμού του Storage Center Ανοίξτε στη συσκευασία του σύστημα αποθήκευσης και ταυτοποιήστε τα στοιχεία που σας έχουν αποσταλεί. 8

9 Αριθμός 1. Εξαρτήματα του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Τεκμηρίωση 2. Σύστημα αποθήκευσης 3. Ράγες του rack 4. Πρόσοψη Εγκατάσταση του Σύστημα αποθήκευσης σε ένα rack Εγκαταστήστε το Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 και τα άλλα εξαρτήματα συστήματος του Storage Center σε ένα rack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σύστημα αποθήκευσης με τρόπο που επιτρέπει την επέκταση στο rack και αποτρέπει τη συγκέντρωση βάρους στο πάνω μέρος του rack. 1. Ασφαλίστε τις ράγες που είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων και στις δύο πλευρές του πλαισίου του σύστημα αποθήκευσης. a. Σηκώστε τη γλωττίδα ασφάλισης της ράγας. b. Ωθήστε τη ράγα προς το πίσω μέρος του πλαισίου έως ότου εφαρμόσει στη θέση του. 2. Καθορίστε που θα τοποθετηθεί το σύστημα αποθήκευσης στο rack και σημειώστε το σημείο στην μπροστινή και πίσω πλευρά του rack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα αποθήκευσης και τα κουτιά επέκτασης χρειάζονται το καθένα 2U χώρου rack για εγκατάσταση. 3. Τοποθετήστε τις ράγες στο σημειωμένα μέρη και επεκτείνετε τις ράγες ώστε να εφαρμόσουν στο rack. 4. Εισαγάγετε την ακίδα της επάνω ράγας στην μεσαία οπή του επάνω 1U και εισαγάγετε την ακίδα της κάτω ράγας στην κάτω οπή του κάτω 1U. 5. Εισαγάγετε μια βίδα στην επάνω οπή του κάτω 1U και σφίξτε τη βίδα για να ασφαλίσετε τη ράγα στο rack. 9

10 Αριθμός 2. Θέσεις οπών στο rack 1. Μεσαία οπή του πάνω 1U 2. Επάνω οπή του κάτω 1U 3. Κάτω οπή του κάτω 1U 6. Ολισθήστε το πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης στις ράγες. Αριθμός 3. Τοποθετήστε το πλαίσιο του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ασφαλίστε το πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης στο rack χρησιμοποιώντας τις βίδες συναρμολόγησης εντός κάθε γλωττίδας πλαισίου. a. Ανασηκώστε την ασφάλεια σε κάθε γλωττίδα του πλαισίου για να έχετε πρόσβαση στις βίδες. b. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο στο rack. c. Κλείστε την ασφάλεια σε κάθε γλωττίδα του πλαισίου. 8. Αν το σύστημα Storage Center περιλαμβάνει κουτιά επέκτασης, τοποθετήστε τα κουτιά επέκτασης μέσα στο rack. Ανατρέξτε στις οδηγίες που αποστέλλονται μαζί με το κουτί επέκτασης για τα λεπτομερή βήματα. Εγκατάσταση της πρόσοψης Εγκαταστήστε την πρόσοψη στο μπροστινό μέρος του σύστημα αποθήκευσης. 1. Αγκιστρώστε το δεξί άκρο της πρόσοψης επάνω στον σύστημα αποθήκευσης. 10

11 Αριθμός 4. Πρόσοψη 2. Εισαγάγετε το αριστερό άκρο της πρόσοψης στην υποδοχή ασφάλισης μέχρι η ασφάλεια να κουμπώσει στη θέση της. 3. Στερεώστε την πρόσοψη με το λουκέτο. Καλωδίωση μπροστινού άκρου Η καλωδίωση μπροστινού άκρου αναφέρεται στις συνδέσεις ανάμεσα στο σύστημα αποθήκευσης και στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Οι συνδέσεις μπροστινού άκρου μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας διασυνδέσεις με καλώδια οπτικών ινών, iscsi ή SAS. Το σύστημα αποθήκευσης συνδέεται σε μεταγωγείς ή συνδέεται απευθείας σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή, ανάλογα με τον τύπο των θυρών μπροστινού άκρου. Ένα σύστημα αποθήκευσης με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών συνδέεται σε έναν ή περισσότερους μεταγωγείς FC, οι οποίοι συνδέονται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Ένα σύστημα αποθήκευσης με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών συνδέεται σε έναν ή περισσότερους Ethernet FC, οι οποίοι συνδέονται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Ένα σύστημα αποθήκευσης με διασύνδεση μπροστινού άκρου SAS συνδέεται απευθείας σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, η θύρα MGMT σε κάθε ελεγκτής αποθήκευσης συνδέεται σε έναν μεταγωγέα Ethernet στο δίκτυο διαχείρισης. Αυτή η σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης επιτρέπει τη διαμόρφωση, διοίκηση και διαχείριση του Storage Center. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον οδηγό Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System. Καλωδίωση διακομιστών κεντρικού υπολογιστή με σύνδεση SAN Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών ή iscsi συνδέεται σε διακομιστές κεντρικού υπολογιστή μέσω μεταγωγέων καναλιού οπτικών ινών ή Ethernet. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης1 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 2 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από δεξιά προς τα αριστερά. 1. Συνδέστε κάθε διακομιστή κεντρικού υπολογιστή στους μεταγωγείς. 2. Συνδέστε τον τομέα σφάλματος στον μεταγωγέα 1. 11

12 a. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 στον μεταγωγέα 1. b. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 στον μεταγωγέα 1. c. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 στον μεταγωγέα 1. d. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 στον μεταγωγέα Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 2 στον μεταγωγέα 2. a. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 στον μεταγωγέα 2. b. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 στον μεταγωγέα 2. c. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 στον μεταγωγέα 2. d. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 στον μεταγωγέα 2. Αριθμός 5. Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο σε μεταγωγείς και διακομιστές κεντρικού υπολογιστή 1. Διακομιστής 1 2. Διακομιστής 2 3. Μεταγωγέας 1 4. Μεταγωγέας 2 5. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 7. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση διακομιστών κεντρικού υπολογιστή άμεσης σύνδεσης Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 με θύρες μπροστινού άκρου SAS συνδέεται απευθείας στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης1 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 2 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από δεξιά προς τα αριστερά. 1. Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 1 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 1. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 στον διακομιστή 1. 12

13 b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 2 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 2. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 στον διακομιστή 2. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 3 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 3. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 στον διακομιστή 3. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 4 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 4. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 στον διακομιστή 4. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 στον διακομιστή 4. Αριθμός 6. Σύστημα αποθήκευσης απευθείας συνδεδεμένο σε διακομιστές κεντρικού υπολογιστή 1. Διακομιστής 1 2. Διακομιστής 2 3. Διακομιστής 3 4. Διακομιστής 4 5. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 7. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση του δικτύου διαχείρισης Ethernet Η διασύνδεση διαχείρισης Ethernet (MGMT) σε κάθε ελεγκτής αποθήκευσης πρέπει να συνδέεται σε ένα δίκτυο διαχείρισης. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσηςείναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα MGMT στον ελεγκτής αποθήκευσης 1 στον μεταγωγέα δικτύου διαχείρισης. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα MGMT στον ελεγκτής αποθήκευσης 2 στον μεταγωγέα δικτύου διαχείρισης. Αριθμός 7. Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο διαχείρισης 1. Μεταγωγέας δικτύου διαχείρισης 2. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 4. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση πίσω άκρου Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) μπορεί να αναπτυχθεί με ή χωρίς SC100/ SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) (κουτιά επέκτασης). Αν το σύστημα αποθήκευσης έχει εγκατασταθεί χωρίς κουτιά επέκτασης, πρέπει να διασυνδέσετε τους δύο ελεγκτές αποθήκευσης μαζί. Διασύνδεση δύο Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) Όταν ένα SCv2000/SCv2020 με δύο ελεγκτές αποθήκευσης εφαρμόζεται χωρίς κουτιά επέκτασης, οι ελεγκτές αποθήκευσης πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι με καλώδια SAS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσηςείναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Συνδέστε ένα καλώδιο SAS ανάμεσα στον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα A και στον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα B. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS ανάμεσα στον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα Β και στον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα Α. 14

15 Αριθμός 8. Διασυνδεδεμένοι Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) 1. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 3. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση ενός Κουτί επέκτασης σε ένα Σύστημα αποθήκευσης Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) υποστηρίζει πολλαπλά SC100/SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) (κουτιά επέκτασης). Χρησιμοποιήστε καλώδια SAS για να συνδέσετε ένα SC100/SC120 expansion enclosure (κουτί επέκτασης)(κουτί επέκτασης) σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης), ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Αν εγκαθιστάτε περισσότερα από ένα κουτί επέκτασης, καλωδιώστε τα κουτιά επέκτασης σε σειρά συνδέοντας ένα καλώδιο SAS από την επάνω μονάδα EMM, τη θύρα B ενός κουτί επέκτασης στην επάνω μονάδα EMM, τη θύρα A του επόμενου κουτί επέκτασης. Συνεχίστε την καλωδίωση των κουτιά επέκτασης σε σειρά μέχρι να συνδεθούν μαζί όλα τα κουτιά επέκτασης. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα A στο πρώτο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: επάνω μονάδα EMM, θύρα A. 3. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα Β στο τελευταίο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: επάνω μονάδα EMM, θύρα Β. 4. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα Β στο τελευταίο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: κάτω μονάδα EMM, θύρα Β. 5. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα A στο πρώτο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: κάτω μονάδα EMM, θύρα A. 15

16 Αριθμός 9. Καλωδίωση ενός SC100/SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) (κουτί επέκτασης) σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) 1. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 3. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 4. Κουτί επέκτασης 1 5. Κουτί επέκτασης 2 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα αποθήκευσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες τροφοδοσίας πάνω στο σύστημα αποθήκευσης είναι στη θέση OFF προτού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας. 2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στα τροφοδοτικά στο πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης. Αριθμός 10. Καλώδια τροφοδοσίας 3. Στερεώστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας στο πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες ανακούφισης έντασης. 4. Τοποθετήστε την άλλη άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). 16

17 Ενεργοποίηση του Σύστημα αποθήκευσης Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης μετά την τοποθέτηση στο rack και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων του Storage Center. Ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα του συστήματος Storage Center με την παρακάτω σειρά: 1. Ενεργοποιήστε τους μεταγωγείς δικτύου (αν είναι εγκατεστημένοι). 2. Ενεργοποιήστε το κουτιά επέκτασης(αν είναι εγκατεστημένα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την ενεργοποίηση του σύστημα αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του κουτί επέκτασης είναι μπλε. 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης πατώντας και τους δύο διακόπτες τροφοδοσίας ταυτόχρονα. Αριθμός 11. Θέση των διακοπτών τροφοδοσίας του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του σύστημα αποθήκευσης είναι μπλε. 4. Ενεργοποιήστε τους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα αποθήκευσης. Εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού Dell Storage Client Το λογισμικό Dell Storage Client διαμορφώνει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com και κάντε λήψη του λογισμικού Enterprise Manager της Dell. 2. Εγκαταστήστε το λογισμικό Enterprise Manager Client σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανακαλύψετε και να διαμορφώσετε ένα Storage Center, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με το σύστημα αποθήκευσης 3. Ξεκινήστε το λογισμικό κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση Enterprise Manager Client. Θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής του Dell Storage Client. Για να ανακαλύψετε και να διαμορφώσετε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 που δεν έχει προετοιμαστεί, κάντε κλικ στη σύνδεση Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. Για να συνδεθείτε σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 που έχει προετοιμαστεί, κάντε κλικ στη σύνδεση Log in to a Storage Center or Data Collector. Για να ρυθμίσετε τον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή για πρόσβαση στο Storage Center και να διαμορφώσετε τις βέλτιστες πρακτικές για εκτέλεση IO, κάντε κλικ στη σύνδεση Setup this host to access a Storage Center και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού Dell Storage Client, τη διαμόρφωση ενός σύστημα αποθήκευσης και την εκτέλεση εργασιών μετά την εγκατάσταση, βλ. τον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System. Πληροφορίες NOM (Μόνο για Μεξικό) Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στη συσκευή την οποία περιγράφει το έγγραφο σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των επίσημων προτύπων του Μεξικού (NOM). Εισαγωγέας: Αριθμός μοντέλου: Τάση τροφοδοσίας: Συχνότητα: Κατανάλωση ρεύματος: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Atlas México, D.F. E09J και E10J VAC 50/60 Hz 7,6 3,0 A Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των Συστήματα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. Μονάδες δίσκου Σκληροί δίσκοι SAS SCv2000: Έως και 12 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 3,5 ιντσών (6,0 Gbps) SCv2020: Έως και 24 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 2,5 ιντσών (6,0 Gbps) Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) Ελεγκτές αποθήκευσης Έως και δύο ελεγκτές αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης με τις παρακάτω επιλογές IO: Δύο θύρες καναλιού οπτικών ινών 16 Gbps Τέσσερις θύρες καναλιού οπτικών ινών 8 Gbps Δύο θύρες iscsi 10 Gbps Τέσσερις θύρες iscsi 1 Gbps Τέσσερις θύρες SAS 12 Gbps Συνδεσιμότητα του Storage Διαμορφώσεις Το Storage Center υποστηρίζει έως και 168 μονάδες δίσκου σε κάθε αλυσίδα SAS εφεδρικής διαδρομής Ένα SCv2000 υποστηρίζει έως και 13 SC100 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) ή 6 SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) Ένα SCv2020 υποστηρίζει έως και 12 SC100 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) ή 6 SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) Πλεονάζουσα Συστοιχία Ανεξάρτητων Δίσκων (RAID) Ελεγκτής Διαχείριση Δύο ελεγκτές αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης Διαχείριση RAID χρησιμοποιώντας το Dell Storage Client 2015 R1 18

19 Πίσω θύρες (ανά μονάδα Ελεγκτής αποθήκευσης) Θύρες καναλιού οπτικών ινών, iscsi ή SAS Θύρες Ethernet Θύρες SAS Σύνδεση σε fabric καναλιού οπτικών ινών, δίκτυο iscsi ή απευθείας σύνδεση σε διακομιστές με SAS HBA MGMT: ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps ή 1 Gbps που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του Storage Center REPL: ενσωματωμένη θύρα iscsi 10 Mbps, 100 Mbps ή 1 Gbps που χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή σε ένα άλλο Storage Center Θύρες SAS 6 Gbps για πλεονασμό θυρών SAS και πρόσθετα κουτιά επέκτασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θύρες SAS είναι συμβατές με SFF-8086/SFF-8088 Θύρα USB Σειριακή θύρα Μία θύρα USB 3.0 που χρησιμοποιείται για τις ενημερώσεις του Storage Center ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προορίζεται για χρήση από τον πελάτη Ενδεικτικές λυχνίες LED Μπροστινό πλαίσιο Μία δίχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση του συστήματος. Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση τροφοδοσίας. Οθόνη δύο ψηφίων, επτά τμημάτων που υποδεικνύει τον αριθμό αναγνώρισης του σύστημα αποθήκευσης Κουμπί αναγνώρισης με μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει τις καταστάσεις έναρξης και πατήματος Συγκρατητής σκληρού δίσκου Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για τη δραστηριότητα Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση ανά μονάδα δίσκου Ελεγκτής αποθήκευσης Δύο μονόχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED ανά θύρα Ethernet που υποδεικνύουν δραστηριότητα και ταχύτητα σύνδεσης Τέσσερις δίχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED ανά θύρα SAS που υποδεικνύουν δραστηριότητα και κατάσταση θύρας Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει την κατάσταση Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει σφάλμα Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για αναγνώριση Οκτώ μονόχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED για διαγνωστικούς ελέγχους Τροφοδοτικό/ανεμιστήρας ψύξης Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης για την Κατάσταση τροφοδοτικού, την κατάσταση βλάβης εναλλασσόμενου ρεύματος, την κατάσταση βλάβης συνεχούς ρεύματος και την κατάσταση βλάβης ανεμιστήρα Τροφοδοτικά Τροφοδοτικό AC (ανά παροχή τροφοδοσίας) Ισχύς σε watt 580 W (μέγιστη ισχύς σε watt: 584 W) Τάση VAC (7,6 3,0 A) Έκλυση θερμότητας SCv2000: 65 W σε 230 VAC και 99 W σε 115 VAC SCv2020: 65 W σε 230 VAC και 99 W σε 115 VAC 19

20 Τροφοδοτικά Μέγιστο ρεύμα εισροής Υπό τυπικές συνθήκες γραμμής και πάνω από την περιοχή των τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας όλου του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να φτάσει στα 45 A ανά τροφοδοτικό για 40 ms ή λιγότερο Διαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) Υποστηριζόμενη κατανάλωση τροφοδοσίας σκληρού δίσκου (συνεχής) Έως και 1,2 A σε +5 V Έως και 0,5 A σε +12 V Φυσικά χαρακτηριστικά Ύψος Πλάτος Βάθος Βάρος (μέγιστη διαμόρφωση) Βάρος χωρίς τις μονάδες δίσκου 8,79 cm 48,2 cm SCv2000: 54,68 cm SCv2020: 54,68 cm SCv2000: 29 kg SCv2020: 24 kg SCv2000: 21 kg SCv2020: 19 kg Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις σύστημα αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα dell.com/environmental_datasheets. Θερμοκρασία Λειτουργία 5 έως 57 C (41 F έως 135 F), με μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 10 C την ώρα 52 C (126 F) μέγιστο 2,000 έως m 47 C (117 F) μέγιστο έως m Αποθήκευση 40 έως 65 C ( 40 έως 149 F) σε μέγιστο υψόμετρο m Σχετική υγρασία Λειτουργία Αποθήκευση 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) με 29 C (84,2 F) μέγιστη θερμοκρασία δρόσου 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) με 33 C (91 F) μέγιστη θερμοκρασία δρόσου Μέγιστη ταλάντευση Λειτουργία Αποθήκευση 0,21 G στα Hz για 15 λεπτά 1,04 G στα Hz για 15 λεπτά Μέγιστη δόνηση 20

21 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Λειτουργία Αποθήκευση Ημιτονοειδής δόνηση 5 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% (μόνο σε κατευθύνσεις λειτουργίας) Ημιτονοειδής δόνηση 30 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% (όλες οι πλευρές) Υψόμετρο Λειτουργία Αποθήκευση 0 έως μέτρα Για υψόμετρα πάνω από 915 m, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μειώνεται κατά 1ºC ανά 300 m 300 έως m Επίπεδο ρύπων στην ατμόσφαιρα Κατηγορία G1 ή χαμηλότερο όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός Τα πρώτα βήματα Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: SP-2584, E11J Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720 Τεχνική υποστήριξη Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν στη διεύθυνση https://my.netgear.com. Για να

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στην Ελβετία. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Προσαρµογέας powerline ethernet Εγχειρίδιο χρήσης SYE5600/00 SYK3600/00 SYK5600/00 Ηπειρωτική Ευρώπη SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 2 EL Περιεχόµευα EL Τι περιέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα