Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)"

Transcript

1 Dell Storage Center SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J, E10J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J001, E10J001

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος. Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους Αναθ. A00

3 Προτού ξεκινήσετε Λάβετε υπόψη τις παρακάτω βέλτιστες πρακτικές προτού ρυθμίσετε το Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). Η Dellσυνιστά να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό δίκτυο SAN για τη μεταφορά δεδομένων κατά τη χρήση ενός σύστημα αποθήκευσης με κανάλι οπτικών ινών ή iscsi. Συμπληρώστε φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών συστήματος σε αυτόν τον οδηγό προτού διαμορφώσετε το σύστημα αποθήκευσης. Ρυθμίζετε πάντα εφεδρικές διαδρομές δεδομένων ώστε να έχετε εναλλακτικές διαδρομές προς και από τον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή σε περίπτωση απενεργοποίησης μίας από τις διαδρομές δεδομένων. Προτού συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο μεταξύ του σύστημα αποθήκευσης και του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή ή του κουτί επέκτασης, τοποθετήστε ετικέτες σε κάθε θύρα και βύσμα. Ακολουθείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες έναρξης και τερματισμού λειτουργίας στο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά στοιχεία του δικτύου βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν προορίζεται για τοποθεσίες περιορισμένης πρόσβασης, όπως π.χ. μια ειδική αίθουσα εξοπλισμού ή ένα ειδικό ντουλάπι εξοπλισμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εγκατασταθεί σε μια κλειστή διάταξη rack ή σε μια διάταξη rack πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας στο rack μπορεί να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα. Συνεπώς, πρέπει να προσέξετε ώστε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σε χώρο συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που ορίζει ο κατασκευαστής. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρέστε την μπαταρία προτού αφαιρέσετε έναν ελεγκτής αποθήκευσης από το σύστημα αποθήκευσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τοποθέτηση μιας ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις: Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με μια ίδια ή ισοδύναμη με αυτήν που έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να συντηρήσετε την μπαταρία. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη διεύθυνση του πλησιέστερου σημείου απόρριψης μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Ακτινοβολία λέιζερ για Συστήματα αποθήκευσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπέμπεται ακτινοβολία κατηγορίας I όταν είναι ανοικτό, αποφεύγετε την έκθεση στη δέσμη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακτινοβολία λέιζερ, αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στη δέσμη. 3

4 Η μονάδα έχει πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου DHHS 21 CFR, κεφάλαιο 1 υποκεφάλαιο J για τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I (1) και σε άλλες χώρες ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας I, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC :2007. Τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Το σύστημα και η μονάδα λέιζερ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα άτομα να μην έχουν ποτέ πρόσβαση σε ακτινοβολία λέιζερ πάνω από το επίπεδο κατηγορίας I στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, της συντήρησης από τον χρήστη ή κατά το προγραμματισμένο σέρβις. 4

5 Φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών συστήματος Χρησιμοποιήστε το παρακάτω φύλλο για να καταγράψετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). Πληροφορίες για το Storage Center Συγκεντρώστε και καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες για το δίκτυο του Storage Center και τον χρήστηδιαχειριστή. Πίνακας 1. Δίκτυο του Storage Center ετικέτα εξυπηρέτησης Διεύθυνση IPv4 διαχείρισης (διεύθυνση διαχείρισης του Storage Center) Διεύθυνση IPv4 του επάνω ελεγκτή (θύρα MGMT ελεγκτή 1) Διεύθυνση IPv4 του επάνω ελεγκτή (θύρα MGMT ελεγκτή 2) Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Όνομα τομέα Διεύθυνση διακομιστή DNS Διεύθυνση δευτερεύοντος διακομιστή DNS Πίνακας 2. Διαχειριστής Storage Center Κωδικός πρόσβασης για τον προεπιλεγμένο χρήστη-διαχειριστή Admin του Storage Center Διεύθυνση του προεπιλεγμένου χρήστη-διαχειριστή Admin του Storage Center Πληροφορίες τομέα σφάλματος iscsi Για ένα σύστημα αποθήκευσης με iscsi front-end θύρες, συγκεντρώστε και καταγράψτε πληροφορίες δικτύου για τους τομείς σφάλματος iscsi. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του οδηγού Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ένα σύστημα αποθήκευσης με δύο μεταγωγείς Ethernet, η Dell συνιστά τη ρύθμιση του κάθε τομέα σφάλματος σε ξεχωριστά υποδίκτυα. Ανατρέξτε στον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση τομέων σφάλματος iscsi. 5

6 Πίνακας 3. Τομέας σφάλματος 1 iscsi Διεύθυνση IPv4 προορισμού Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 1 του ελεγκτή αποθήκευσης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 1 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 3 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 3 του ελεγκτή αποθήκευσης Πίνακας 4. Τομέας σφάλματος 2 iscsi Διεύθυνση IPv4 προορισμού Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 2 του ελεγκτή αποθήκευσης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 2 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 4 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 4 του ελεγκτή αποθήκευσης Πρόσθετες πληροφορίες για το Storage Center Οι πληροφορίες διακομιστή για το πρωτόκολλο ώρας δικτύου (NTP) το απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου (SMTP) είναι προαιρετικές. Οι πληροφορίες για τον διακομιστή μεσολάβησης είναι επίσης προαιρετικές, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν, για να συμπληρώσουν τον οδηγό Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. Πίνακας 5. NTP, SMTP και διακομιστές μεσολάβησης Διεύθυνση IPv4 διακομιστή NTP Διεύθυνση IPv4 διακομιστή SMTP Διεύθυνση IPv4 εφεδρικού διακομιστή SMTP Αναγνωριστικό σύνδεσης διακομιστή SMTP Κωδικός πρόσβασης διακομιστή SMTP Διεύθυνση IPv4 διακομιστή μεσολάβησης 6

7 Πληροφορίες ζώνης του καναλιού οπτικών ινών Για ένα σύστημα αποθήκευσης με front-end θύρες καναλιού οπτικών ινών, καταγράψτε τα φυσικά και εικονικά WWN των θυρών καναλιού οπτικών ινών στον τομέα σφάλματος 1 και στον τομέα σφάλματος 2. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στη σελίδα Review Front-End του οδηγού Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες αυτές για να ρυθμίσετε τις ζώνες του κάθε μεταγωγέα καναλιού οπτικών ινών. Ανατρέξτε στον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των ζωνών καναλιού οπτικών ινών. Πίνακας 6. Φυσικά WWN στον τομέα σφάλματος 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 Πίνακας 7. Εικονικά WWN στον τομέα σφάλματος 1 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 Πίνακας 8. Φυσικά WWN στον τομέα σφάλματος 2 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 Πίνακας 9. Εικονικά WWN στον τομέα σφάλματος 2 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 7

8 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 Εντοπισμός ετικέτας εξυπηρέτησης Το σύστημα αποθήκευσης σας αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης πάνω στην ετικέτα αποσκευής που βρίσκεται δίπλα στην οθόνη του μπροστινού πλαισίου. Ο αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης βρίσκεται επίσης στο πίσω μέρος του πλαίσιο συστήματος αποθήκευσης. ΗDell χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δρομολογήσει τις κλήσεις υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό. Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε Πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε για την εγκατάσταση του σύστημα αποθήκευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. τις πληροφορίες για την ασφάλεια και τις ρυθμιστικές πληροφορίες που αποστέλλονται μαζί με τα εξαρτήματα του Storage Center. Περιλαμβάνονται πληροφορίες εγγύησης σε ξεχωριστό έγγραφο. Ο οδηγός ανάπτυξης Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System παρέχει πληροφορίες για την καλωδίωση των εξαρτημάτων υλικού του Storage Center και για τη διαμόρφωση ενός νέου Storage Center χρησιμοποιώντας το Dell Storage Client. Ο οδηγός διαχειριστή Dell Storage Center Dell Storage Client Administrator s Guide περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Dell Storage Client για τη διαχείριση ενός Storage Center. Εγκατάσταση και διαμόρφωση Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μέρος που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το σύστημα αποθήκευσης έχει τυπική τροφοδοσία ρεύματος από μια ανεξάρτητη πηγή ή μια μονάδα διανομής ρεύματος rack με UPS. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος μέσα στο rack για να εγκαταστήσετε το σύστημα αποθήκευσης. Άνοιγμα της συσκευασίας του εξοπλισμού του Storage Center Ανοίξτε στη συσκευασία του σύστημα αποθήκευσης και ταυτοποιήστε τα στοιχεία που σας έχουν αποσταλεί. 8

9 Αριθμός 1. Εξαρτήματα του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Τεκμηρίωση 2. Σύστημα αποθήκευσης 3. Ράγες του rack 4. Πρόσοψη Εγκατάσταση του Σύστημα αποθήκευσης σε ένα rack Εγκαταστήστε το Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 και τα άλλα εξαρτήματα συστήματος του Storage Center σε ένα rack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σύστημα αποθήκευσης με τρόπο που επιτρέπει την επέκταση στο rack και αποτρέπει τη συγκέντρωση βάρους στο πάνω μέρος του rack. 1. Ασφαλίστε τις ράγες που είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων και στις δύο πλευρές του πλαισίου του σύστημα αποθήκευσης. a. Σηκώστε τη γλωττίδα ασφάλισης της ράγας. b. Ωθήστε τη ράγα προς το πίσω μέρος του πλαισίου έως ότου εφαρμόσει στη θέση του. 2. Καθορίστε που θα τοποθετηθεί το σύστημα αποθήκευσης στο rack και σημειώστε το σημείο στην μπροστινή και πίσω πλευρά του rack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα αποθήκευσης και τα κουτιά επέκτασης χρειάζονται το καθένα 2U χώρου rack για εγκατάσταση. 3. Τοποθετήστε τις ράγες στο σημειωμένα μέρη και επεκτείνετε τις ράγες ώστε να εφαρμόσουν στο rack. 4. Εισαγάγετε την ακίδα της επάνω ράγας στην μεσαία οπή του επάνω 1U και εισαγάγετε την ακίδα της κάτω ράγας στην κάτω οπή του κάτω 1U. 5. Εισαγάγετε μια βίδα στην επάνω οπή του κάτω 1U και σφίξτε τη βίδα για να ασφαλίσετε τη ράγα στο rack. 9

10 Αριθμός 2. Θέσεις οπών στο rack 1. Μεσαία οπή του πάνω 1U 2. Επάνω οπή του κάτω 1U 3. Κάτω οπή του κάτω 1U 6. Ολισθήστε το πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης στις ράγες. Αριθμός 3. Τοποθετήστε το πλαίσιο του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ασφαλίστε το πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης στο rack χρησιμοποιώντας τις βίδες συναρμολόγησης εντός κάθε γλωττίδας πλαισίου. a. Ανασηκώστε την ασφάλεια σε κάθε γλωττίδα του πλαισίου για να έχετε πρόσβαση στις βίδες. b. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο στο rack. c. Κλείστε την ασφάλεια σε κάθε γλωττίδα του πλαισίου. 8. Αν το σύστημα Storage Center περιλαμβάνει κουτιά επέκτασης, τοποθετήστε τα κουτιά επέκτασης μέσα στο rack. Ανατρέξτε στις οδηγίες που αποστέλλονται μαζί με το κουτί επέκτασης για τα λεπτομερή βήματα. Εγκατάσταση της πρόσοψης Εγκαταστήστε την πρόσοψη στο μπροστινό μέρος του σύστημα αποθήκευσης. 1. Αγκιστρώστε το δεξί άκρο της πρόσοψης επάνω στον σύστημα αποθήκευσης. 10

11 Αριθμός 4. Πρόσοψη 2. Εισαγάγετε το αριστερό άκρο της πρόσοψης στην υποδοχή ασφάλισης μέχρι η ασφάλεια να κουμπώσει στη θέση της. 3. Στερεώστε την πρόσοψη με το λουκέτο. Καλωδίωση μπροστινού άκρου Η καλωδίωση μπροστινού άκρου αναφέρεται στις συνδέσεις ανάμεσα στο σύστημα αποθήκευσης και στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Οι συνδέσεις μπροστινού άκρου μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας διασυνδέσεις με καλώδια οπτικών ινών, iscsi ή SAS. Το σύστημα αποθήκευσης συνδέεται σε μεταγωγείς ή συνδέεται απευθείας σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή, ανάλογα με τον τύπο των θυρών μπροστινού άκρου. Ένα σύστημα αποθήκευσης με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών συνδέεται σε έναν ή περισσότερους μεταγωγείς FC, οι οποίοι συνδέονται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Ένα σύστημα αποθήκευσης με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών συνδέεται σε έναν ή περισσότερους Ethernet FC, οι οποίοι συνδέονται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Ένα σύστημα αποθήκευσης με διασύνδεση μπροστινού άκρου SAS συνδέεται απευθείας σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, η θύρα MGMT σε κάθε ελεγκτής αποθήκευσης συνδέεται σε έναν μεταγωγέα Ethernet στο δίκτυο διαχείρισης. Αυτή η σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης επιτρέπει τη διαμόρφωση, διοίκηση και διαχείριση του Storage Center. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον οδηγό Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System. Καλωδίωση διακομιστών κεντρικού υπολογιστή με σύνδεση SAN Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών ή iscsi συνδέεται σε διακομιστές κεντρικού υπολογιστή μέσω μεταγωγέων καναλιού οπτικών ινών ή Ethernet. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης1 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 2 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από δεξιά προς τα αριστερά. 1. Συνδέστε κάθε διακομιστή κεντρικού υπολογιστή στους μεταγωγείς. 2. Συνδέστε τον τομέα σφάλματος στον μεταγωγέα 1. 11

12 a. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 στον μεταγωγέα 1. b. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 στον μεταγωγέα 1. c. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 στον μεταγωγέα 1. d. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 στον μεταγωγέα Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 2 στον μεταγωγέα 2. a. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 στον μεταγωγέα 2. b. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 στον μεταγωγέα 2. c. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 στον μεταγωγέα 2. d. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 στον μεταγωγέα 2. Αριθμός 5. Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο σε μεταγωγείς και διακομιστές κεντρικού υπολογιστή 1. Διακομιστής 1 2. Διακομιστής 2 3. Μεταγωγέας 1 4. Μεταγωγέας 2 5. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 7. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση διακομιστών κεντρικού υπολογιστή άμεσης σύνδεσης Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 με θύρες μπροστινού άκρου SAS συνδέεται απευθείας στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης1 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 2 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από δεξιά προς τα αριστερά. 1. Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 1 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 1. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 στον διακομιστή 1. 12

13 b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 2 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 2. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 στον διακομιστή 2. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 3 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 3. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 στον διακομιστή 3. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 4 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 4. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 στον διακομιστή 4. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 στον διακομιστή 4. Αριθμός 6. Σύστημα αποθήκευσης απευθείας συνδεδεμένο σε διακομιστές κεντρικού υπολογιστή 1. Διακομιστής 1 2. Διακομιστής 2 3. Διακομιστής 3 4. Διακομιστής 4 5. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 7. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση του δικτύου διαχείρισης Ethernet Η διασύνδεση διαχείρισης Ethernet (MGMT) σε κάθε ελεγκτής αποθήκευσης πρέπει να συνδέεται σε ένα δίκτυο διαχείρισης. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσηςείναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα MGMT στον ελεγκτής αποθήκευσης 1 στον μεταγωγέα δικτύου διαχείρισης. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα MGMT στον ελεγκτής αποθήκευσης 2 στον μεταγωγέα δικτύου διαχείρισης. Αριθμός 7. Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο διαχείρισης 1. Μεταγωγέας δικτύου διαχείρισης 2. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 4. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση πίσω άκρου Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) μπορεί να αναπτυχθεί με ή χωρίς SC100/ SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) (κουτιά επέκτασης). Αν το σύστημα αποθήκευσης έχει εγκατασταθεί χωρίς κουτιά επέκτασης, πρέπει να διασυνδέσετε τους δύο ελεγκτές αποθήκευσης μαζί. Διασύνδεση δύο Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) Όταν ένα SCv2000/SCv2020 με δύο ελεγκτές αποθήκευσης εφαρμόζεται χωρίς κουτιά επέκτασης, οι ελεγκτές αποθήκευσης πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι με καλώδια SAS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσηςείναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Συνδέστε ένα καλώδιο SAS ανάμεσα στον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα A και στον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα B. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS ανάμεσα στον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα Β και στον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα Α. 14

15 Αριθμός 8. Διασυνδεδεμένοι Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) 1. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 3. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση ενός Κουτί επέκτασης σε ένα Σύστημα αποθήκευσης Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) υποστηρίζει πολλαπλά SC100/SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) (κουτιά επέκτασης). Χρησιμοποιήστε καλώδια SAS για να συνδέσετε ένα SC100/SC120 expansion enclosure (κουτί επέκτασης)(κουτί επέκτασης) σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης), ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Αν εγκαθιστάτε περισσότερα από ένα κουτί επέκτασης, καλωδιώστε τα κουτιά επέκτασης σε σειρά συνδέοντας ένα καλώδιο SAS από την επάνω μονάδα EMM, τη θύρα B ενός κουτί επέκτασης στην επάνω μονάδα EMM, τη θύρα A του επόμενου κουτί επέκτασης. Συνεχίστε την καλωδίωση των κουτιά επέκτασης σε σειρά μέχρι να συνδεθούν μαζί όλα τα κουτιά επέκτασης. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα A στο πρώτο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: επάνω μονάδα EMM, θύρα A. 3. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα Β στο τελευταίο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: επάνω μονάδα EMM, θύρα Β. 4. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα Β στο τελευταίο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: κάτω μονάδα EMM, θύρα Β. 5. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα A στο πρώτο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: κάτω μονάδα EMM, θύρα A. 15

16 Αριθμός 9. Καλωδίωση ενός SC100/SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) (κουτί επέκτασης) σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) 1. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 3. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 4. Κουτί επέκτασης 1 5. Κουτί επέκτασης 2 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα αποθήκευσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες τροφοδοσίας πάνω στο σύστημα αποθήκευσης είναι στη θέση OFF προτού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας. 2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στα τροφοδοτικά στο πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης. Αριθμός 10. Καλώδια τροφοδοσίας 3. Στερεώστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας στο πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες ανακούφισης έντασης. 4. Τοποθετήστε την άλλη άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). 16

17 Ενεργοποίηση του Σύστημα αποθήκευσης Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης μετά την τοποθέτηση στο rack και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων του Storage Center. Ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα του συστήματος Storage Center με την παρακάτω σειρά: 1. Ενεργοποιήστε τους μεταγωγείς δικτύου (αν είναι εγκατεστημένοι). 2. Ενεργοποιήστε το κουτιά επέκτασης(αν είναι εγκατεστημένα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την ενεργοποίηση του σύστημα αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του κουτί επέκτασης είναι μπλε. 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης πατώντας και τους δύο διακόπτες τροφοδοσίας ταυτόχρονα. Αριθμός 11. Θέση των διακοπτών τροφοδοσίας του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του σύστημα αποθήκευσης είναι μπλε. 4. Ενεργοποιήστε τους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα αποθήκευσης. Εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού Dell Storage Client Το λογισμικό Dell Storage Client διαμορφώνει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com και κάντε λήψη του λογισμικού Enterprise Manager της Dell. 2. Εγκαταστήστε το λογισμικό Enterprise Manager Client σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανακαλύψετε και να διαμορφώσετε ένα Storage Center, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με το σύστημα αποθήκευσης 3. Ξεκινήστε το λογισμικό κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση Enterprise Manager Client. Θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής του Dell Storage Client. Για να ανακαλύψετε και να διαμορφώσετε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 που δεν έχει προετοιμαστεί, κάντε κλικ στη σύνδεση Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. Για να συνδεθείτε σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 που έχει προετοιμαστεί, κάντε κλικ στη σύνδεση Log in to a Storage Center or Data Collector. Για να ρυθμίσετε τον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή για πρόσβαση στο Storage Center και να διαμορφώσετε τις βέλτιστες πρακτικές για εκτέλεση IO, κάντε κλικ στη σύνδεση Setup this host to access a Storage Center και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού Dell Storage Client, τη διαμόρφωση ενός σύστημα αποθήκευσης και την εκτέλεση εργασιών μετά την εγκατάσταση, βλ. τον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System. Πληροφορίες NOM (Μόνο για Μεξικό) Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στη συσκευή την οποία περιγράφει το έγγραφο σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των επίσημων προτύπων του Μεξικού (NOM). Εισαγωγέας: Αριθμός μοντέλου: Τάση τροφοδοσίας: Συχνότητα: Κατανάλωση ρεύματος: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Atlas México, D.F. E09J και E10J VAC 50/60 Hz 7,6 3,0 A Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των Συστήματα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. Μονάδες δίσκου Σκληροί δίσκοι SAS SCv2000: Έως και 12 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 3,5 ιντσών (6,0 Gbps) SCv2020: Έως και 24 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 2,5 ιντσών (6,0 Gbps) Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) Ελεγκτές αποθήκευσης Έως και δύο ελεγκτές αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης με τις παρακάτω επιλογές IO: Δύο θύρες καναλιού οπτικών ινών 16 Gbps Τέσσερις θύρες καναλιού οπτικών ινών 8 Gbps Δύο θύρες iscsi 10 Gbps Τέσσερις θύρες iscsi 1 Gbps Τέσσερις θύρες SAS 12 Gbps Συνδεσιμότητα του Storage Διαμορφώσεις Το Storage Center υποστηρίζει έως και 168 μονάδες δίσκου σε κάθε αλυσίδα SAS εφεδρικής διαδρομής Ένα SCv2000 υποστηρίζει έως και 13 SC100 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) ή 6 SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) Ένα SCv2020 υποστηρίζει έως και 12 SC100 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) ή 6 SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) Πλεονάζουσα Συστοιχία Ανεξάρτητων Δίσκων (RAID) Ελεγκτής Διαχείριση Δύο ελεγκτές αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης Διαχείριση RAID χρησιμοποιώντας το Dell Storage Client 2015 R1 18

19 Πίσω θύρες (ανά μονάδα Ελεγκτής αποθήκευσης) Θύρες καναλιού οπτικών ινών, iscsi ή SAS Θύρες Ethernet Θύρες SAS Σύνδεση σε fabric καναλιού οπτικών ινών, δίκτυο iscsi ή απευθείας σύνδεση σε διακομιστές με SAS HBA MGMT: ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps ή 1 Gbps που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του Storage Center REPL: ενσωματωμένη θύρα iscsi 10 Mbps, 100 Mbps ή 1 Gbps που χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή σε ένα άλλο Storage Center Θύρες SAS 6 Gbps για πλεονασμό θυρών SAS και πρόσθετα κουτιά επέκτασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θύρες SAS είναι συμβατές με SFF-8086/SFF-8088 Θύρα USB Σειριακή θύρα Μία θύρα USB 3.0 που χρησιμοποιείται για τις ενημερώσεις του Storage Center ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προορίζεται για χρήση από τον πελάτη Ενδεικτικές λυχνίες LED Μπροστινό πλαίσιο Μία δίχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση του συστήματος. Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση τροφοδοσίας. Οθόνη δύο ψηφίων, επτά τμημάτων που υποδεικνύει τον αριθμό αναγνώρισης του σύστημα αποθήκευσης Κουμπί αναγνώρισης με μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει τις καταστάσεις έναρξης και πατήματος Συγκρατητής σκληρού δίσκου Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για τη δραστηριότητα Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση ανά μονάδα δίσκου Ελεγκτής αποθήκευσης Δύο μονόχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED ανά θύρα Ethernet που υποδεικνύουν δραστηριότητα και ταχύτητα σύνδεσης Τέσσερις δίχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED ανά θύρα SAS που υποδεικνύουν δραστηριότητα και κατάσταση θύρας Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει την κατάσταση Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει σφάλμα Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για αναγνώριση Οκτώ μονόχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED για διαγνωστικούς ελέγχους Τροφοδοτικό/ανεμιστήρας ψύξης Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης για την Κατάσταση τροφοδοτικού, την κατάσταση βλάβης εναλλασσόμενου ρεύματος, την κατάσταση βλάβης συνεχούς ρεύματος και την κατάσταση βλάβης ανεμιστήρα Τροφοδοτικά Τροφοδοτικό AC (ανά παροχή τροφοδοσίας) Ισχύς σε watt 580 W (μέγιστη ισχύς σε watt: 584 W) Τάση VAC (7,6 3,0 A) Έκλυση θερμότητας SCv2000: 65 W σε 230 VAC και 99 W σε 115 VAC SCv2020: 65 W σε 230 VAC και 99 W σε 115 VAC 19

20 Τροφοδοτικά Μέγιστο ρεύμα εισροής Υπό τυπικές συνθήκες γραμμής και πάνω από την περιοχή των τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας όλου του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να φτάσει στα 45 A ανά τροφοδοτικό για 40 ms ή λιγότερο Διαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) Υποστηριζόμενη κατανάλωση τροφοδοσίας σκληρού δίσκου (συνεχής) Έως και 1,2 A σε +5 V Έως και 0,5 A σε +12 V Φυσικά χαρακτηριστικά Ύψος Πλάτος Βάθος Βάρος (μέγιστη διαμόρφωση) Βάρος χωρίς τις μονάδες δίσκου 8,79 cm 48,2 cm SCv2000: 54,68 cm SCv2020: 54,68 cm SCv2000: 29 kg SCv2020: 24 kg SCv2000: 21 kg SCv2020: 19 kg Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις σύστημα αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα dell.com/environmental_datasheets. Θερμοκρασία Λειτουργία 5 έως 57 C (41 F έως 135 F), με μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 10 C την ώρα 52 C (126 F) μέγιστο 2,000 έως m 47 C (117 F) μέγιστο έως m Αποθήκευση 40 έως 65 C ( 40 έως 149 F) σε μέγιστο υψόμετρο m Σχετική υγρασία Λειτουργία Αποθήκευση 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) με 29 C (84,2 F) μέγιστη θερμοκρασία δρόσου 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) με 33 C (91 F) μέγιστη θερμοκρασία δρόσου Μέγιστη ταλάντευση Λειτουργία Αποθήκευση 0,21 G στα Hz για 15 λεπτά 1,04 G στα Hz για 15 λεπτά Μέγιστη δόνηση 20

21 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Λειτουργία Αποθήκευση Ημιτονοειδής δόνηση 5 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% (μόνο σε κατευθύνσεις λειτουργίας) Ημιτονοειδής δόνηση 30 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% (όλες οι πλευρές) Υψόμετρο Λειτουργία Αποθήκευση 0 έως μέτρα Για υψόμετρα πάνω από 915 m, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μειώνεται κατά 1ºC ανά 300 m 300 έως m Επίπεδο ρύπων στην ατμόσφαιρα Κατηγορία G1 ή χαμηλότερο όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Σύστημα αποθήκευσης SCv2000 και SCv2020

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000 και SCv2020 Dell Storage Center Σύστημα αποθήκευσης SCv2000 και SCv2020 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J, E10J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J001, E10J001 Σημείωση, προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής αποθήκευσης Dell SC7020 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Ελεγκτής αποθήκευσης Dell SC7020 Οδηγός Τα πρώτα βήματα Ελεγκτής αποθήκευσης Dell SC7020 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03T Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03T001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC180 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC180 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC180 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E11J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E11J001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Σύστημα αποθήκευσης SCv2080

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα Σύστημα αποθήκευσης SCv2080 Dell Storage Center Σύστημα αποθήκευσης SCv2080 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E11J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E11J001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός Τα πρώτα βήματα Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: SP-2584, E11J Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Οδηγός Τα πρώτα βήματα Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge T20 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell PowerEdge T20 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell PowerEdge T20 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D13M Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D13M001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R420xr Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Dell PowerEdge R420xr Οδηγός Τα πρώτα βήματα Dell PowerEdge R420xr Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E27S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E27S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Storage Enclosure για το σύστημα αποθήκευσης PowerVault MD3060e της Dell Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Λογισμικό Storage Enclosure για το σύστημα αποθήκευσης PowerVault MD3060e της Dell Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Λογισμικό Storage Enclosure για το σύστημα αποθήκευσης PowerVault MD3060e της Dell Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E08J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E08J001 Σημειώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge R420 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron Όψεις. Προδιαγραφές Inspiron 3650 Όψεις Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E10S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E10S003 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R720 και R720xd Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge R720 και R720xd Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge R720 και R720xd Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Σύστημα αποθήκευσης SC9000

Dell Storage Center. Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Σύστημα αποθήκευσης SC9000 Dell Storage Center Σύστημα αποθήκευσης SC9000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E31S Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E31S001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge T320 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge T320 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge T320 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E20S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E20S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 24. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 24.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge T620 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge T620 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge T620 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E17S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E17S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell Precision T1700 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 11. εγχειρίδιο σέρβις Series

Inspiron 11. εγχειρίδιο σέρβις Series Inspiron 11 3000 Series εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 11 3162 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις Inspiron 15 5000 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5567 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell OptiPlex Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell OptiPlex 9020 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 15. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 15.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Inspiron 15 Σειρά 3000 Όψεις Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις

XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 13 9350 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P54G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P54G002 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 15 R3 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Καλωσορίσατε Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Arlo Q Plus. Η έναρξη χρήσης είναι εύκολη. 2 3 Περιεχόμενα 3 τρόποι σύνδεσης της νέας σας κάμερας Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακή κάμερα μίνι θόλου

Δικτυακή κάμερα μίνι θόλου Κάμερα Δικτυακή κάμερα μίνι θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα