Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)"

Transcript

1 Dell Storage Center SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J, E10J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J001, E10J001

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος. Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους Αναθ. A00

3 Προτού ξεκινήσετε Λάβετε υπόψη τις παρακάτω βέλτιστες πρακτικές προτού ρυθμίσετε το Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). Η Dellσυνιστά να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό δίκτυο SAN για τη μεταφορά δεδομένων κατά τη χρήση ενός σύστημα αποθήκευσης με κανάλι οπτικών ινών ή iscsi. Συμπληρώστε φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών συστήματος σε αυτόν τον οδηγό προτού διαμορφώσετε το σύστημα αποθήκευσης. Ρυθμίζετε πάντα εφεδρικές διαδρομές δεδομένων ώστε να έχετε εναλλακτικές διαδρομές προς και από τον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή σε περίπτωση απενεργοποίησης μίας από τις διαδρομές δεδομένων. Προτού συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο μεταξύ του σύστημα αποθήκευσης και του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή ή του κουτί επέκτασης, τοποθετήστε ετικέτες σε κάθε θύρα και βύσμα. Ακολουθείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες έναρξης και τερματισμού λειτουργίας στο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά στοιχεία του δικτύου βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν προορίζεται για τοποθεσίες περιορισμένης πρόσβασης, όπως π.χ. μια ειδική αίθουσα εξοπλισμού ή ένα ειδικό ντουλάπι εξοπλισμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εγκατασταθεί σε μια κλειστή διάταξη rack ή σε μια διάταξη rack πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας στο rack μπορεί να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα. Συνεπώς, πρέπει να προσέξετε ώστε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σε χώρο συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που ορίζει ο κατασκευαστής. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρέστε την μπαταρία προτού αφαιρέσετε έναν ελεγκτής αποθήκευσης από το σύστημα αποθήκευσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τοποθέτηση μιας ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις: Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με μια ίδια ή ισοδύναμη με αυτήν που έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να συντηρήσετε την μπαταρία. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη διεύθυνση του πλησιέστερου σημείου απόρριψης μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Ακτινοβολία λέιζερ για Συστήματα αποθήκευσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπέμπεται ακτινοβολία κατηγορίας I όταν είναι ανοικτό, αποφεύγετε την έκθεση στη δέσμη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακτινοβολία λέιζερ, αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στη δέσμη. 3

4 Η μονάδα έχει πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου DHHS 21 CFR, κεφάλαιο 1 υποκεφάλαιο J για τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I (1) και σε άλλες χώρες ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας I, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC :2007. Τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Το σύστημα και η μονάδα λέιζερ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα άτομα να μην έχουν ποτέ πρόσβαση σε ακτινοβολία λέιζερ πάνω από το επίπεδο κατηγορίας I στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, της συντήρησης από τον χρήστη ή κατά το προγραμματισμένο σέρβις. 4

5 Φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών συστήματος Χρησιμοποιήστε το παρακάτω φύλλο για να καταγράψετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). Πληροφορίες για το Storage Center Συγκεντρώστε και καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες για το δίκτυο του Storage Center και τον χρήστηδιαχειριστή. Πίνακας 1. Δίκτυο του Storage Center ετικέτα εξυπηρέτησης Διεύθυνση IPv4 διαχείρισης (διεύθυνση διαχείρισης του Storage Center) Διεύθυνση IPv4 του επάνω ελεγκτή (θύρα MGMT ελεγκτή 1) Διεύθυνση IPv4 του επάνω ελεγκτή (θύρα MGMT ελεγκτή 2) Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Όνομα τομέα Διεύθυνση διακομιστή DNS Διεύθυνση δευτερεύοντος διακομιστή DNS Πίνακας 2. Διαχειριστής Storage Center Κωδικός πρόσβασης για τον προεπιλεγμένο χρήστη-διαχειριστή Admin του Storage Center Διεύθυνση του προεπιλεγμένου χρήστη-διαχειριστή Admin του Storage Center Πληροφορίες τομέα σφάλματος iscsi Για ένα σύστημα αποθήκευσης με iscsi front-end θύρες, συγκεντρώστε και καταγράψτε πληροφορίες δικτύου για τους τομείς σφάλματος iscsi. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του οδηγού Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ένα σύστημα αποθήκευσης με δύο μεταγωγείς Ethernet, η Dell συνιστά τη ρύθμιση του κάθε τομέα σφάλματος σε ξεχωριστά υποδίκτυα. Ανατρέξτε στον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση τομέων σφάλματος iscsi. 5

6 Πίνακας 3. Τομέας σφάλματος 1 iscsi Διεύθυνση IPv4 προορισμού Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 1 του ελεγκτή αποθήκευσης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 1 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 3 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 3 του ελεγκτή αποθήκευσης Πίνακας 4. Τομέας σφάλματος 2 iscsi Διεύθυνση IPv4 προορισμού Μάσκα υποδικτύου Διεύθυνση IPv4 πύλης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 2 του ελεγκτή αποθήκευσης Διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 2 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 1: θύρα 4 του ελεγκτή αποθήκευσης (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) διεύθυνση IPv4 για τη μονάδα 2: θύρα 4 του ελεγκτή αποθήκευσης Πρόσθετες πληροφορίες για το Storage Center Οι πληροφορίες διακομιστή για το πρωτόκολλο ώρας δικτύου (NTP) το απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου (SMTP) είναι προαιρετικές. Οι πληροφορίες για τον διακομιστή μεσολάβησης είναι επίσης προαιρετικές, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν, για να συμπληρώσουν τον οδηγό Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. Πίνακας 5. NTP, SMTP και διακομιστές μεσολάβησης Διεύθυνση IPv4 διακομιστή NTP Διεύθυνση IPv4 διακομιστή SMTP Διεύθυνση IPv4 εφεδρικού διακομιστή SMTP Αναγνωριστικό σύνδεσης διακομιστή SMTP Κωδικός πρόσβασης διακομιστή SMTP Διεύθυνση IPv4 διακομιστή μεσολάβησης 6

7 Πληροφορίες ζώνης του καναλιού οπτικών ινών Για ένα σύστημα αποθήκευσης με front-end θύρες καναλιού οπτικών ινών, καταγράψτε τα φυσικά και εικονικά WWN των θυρών καναλιού οπτικών ινών στον τομέα σφάλματος 1 και στον τομέα σφάλματος 2. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στη σελίδα Review Front-End του οδηγού Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες αυτές για να ρυθμίσετε τις ζώνες του κάθε μεταγωγέα καναλιού οπτικών ινών. Ανατρέξτε στον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των ζωνών καναλιού οπτικών ινών. Πίνακας 6. Φυσικά WWN στον τομέα σφάλματος 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 Πίνακας 7. Εικονικά WWN στον τομέα σφάλματος 1 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 Πίνακας 8. Φυσικά WWN στον τομέα σφάλματος 2 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Φυσικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 Πίνακας 9. Εικονικά WWN στον τομέα σφάλματος 2 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 7

8 (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Εικονικό WWN του ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 Εντοπισμός ετικέτας εξυπηρέτησης Το σύστημα αποθήκευσης σας αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης πάνω στην ετικέτα αποσκευής που βρίσκεται δίπλα στην οθόνη του μπροστινού πλαισίου. Ο αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης βρίσκεται επίσης στο πίσω μέρος του πλαίσιο συστήματος αποθήκευσης. ΗDell χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δρομολογήσει τις κλήσεις υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό. Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε Πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε για την εγκατάσταση του σύστημα αποθήκευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. τις πληροφορίες για την ασφάλεια και τις ρυθμιστικές πληροφορίες που αποστέλλονται μαζί με τα εξαρτήματα του Storage Center. Περιλαμβάνονται πληροφορίες εγγύησης σε ξεχωριστό έγγραφο. Ο οδηγός ανάπτυξης Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System παρέχει πληροφορίες για την καλωδίωση των εξαρτημάτων υλικού του Storage Center και για τη διαμόρφωση ενός νέου Storage Center χρησιμοποιώντας το Dell Storage Client. Ο οδηγός διαχειριστή Dell Storage Center Dell Storage Client Administrator s Guide περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Dell Storage Client για τη διαχείριση ενός Storage Center. Εγκατάσταση και διαμόρφωση Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μέρος που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το σύστημα αποθήκευσης έχει τυπική τροφοδοσία ρεύματος από μια ανεξάρτητη πηγή ή μια μονάδα διανομής ρεύματος rack με UPS. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος μέσα στο rack για να εγκαταστήσετε το σύστημα αποθήκευσης. Άνοιγμα της συσκευασίας του εξοπλισμού του Storage Center Ανοίξτε στη συσκευασία του σύστημα αποθήκευσης και ταυτοποιήστε τα στοιχεία που σας έχουν αποσταλεί. 8

9 Αριθμός 1. Εξαρτήματα του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Τεκμηρίωση 2. Σύστημα αποθήκευσης 3. Ράγες του rack 4. Πρόσοψη Εγκατάσταση του Σύστημα αποθήκευσης σε ένα rack Εγκαταστήστε το Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 και τα άλλα εξαρτήματα συστήματος του Storage Center σε ένα rack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σύστημα αποθήκευσης με τρόπο που επιτρέπει την επέκταση στο rack και αποτρέπει τη συγκέντρωση βάρους στο πάνω μέρος του rack. 1. Ασφαλίστε τις ράγες που είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων και στις δύο πλευρές του πλαισίου του σύστημα αποθήκευσης. a. Σηκώστε τη γλωττίδα ασφάλισης της ράγας. b. Ωθήστε τη ράγα προς το πίσω μέρος του πλαισίου έως ότου εφαρμόσει στη θέση του. 2. Καθορίστε που θα τοποθετηθεί το σύστημα αποθήκευσης στο rack και σημειώστε το σημείο στην μπροστινή και πίσω πλευρά του rack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα αποθήκευσης και τα κουτιά επέκτασης χρειάζονται το καθένα 2U χώρου rack για εγκατάσταση. 3. Τοποθετήστε τις ράγες στο σημειωμένα μέρη και επεκτείνετε τις ράγες ώστε να εφαρμόσουν στο rack. 4. Εισαγάγετε την ακίδα της επάνω ράγας στην μεσαία οπή του επάνω 1U και εισαγάγετε την ακίδα της κάτω ράγας στην κάτω οπή του κάτω 1U. 5. Εισαγάγετε μια βίδα στην επάνω οπή του κάτω 1U και σφίξτε τη βίδα για να ασφαλίσετε τη ράγα στο rack. 9

10 Αριθμός 2. Θέσεις οπών στο rack 1. Μεσαία οπή του πάνω 1U 2. Επάνω οπή του κάτω 1U 3. Κάτω οπή του κάτω 1U 6. Ολισθήστε το πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης στις ράγες. Αριθμός 3. Τοποθετήστε το πλαίσιο του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ασφαλίστε το πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης στο rack χρησιμοποιώντας τις βίδες συναρμολόγησης εντός κάθε γλωττίδας πλαισίου. a. Ανασηκώστε την ασφάλεια σε κάθε γλωττίδα του πλαισίου για να έχετε πρόσβαση στις βίδες. b. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο στο rack. c. Κλείστε την ασφάλεια σε κάθε γλωττίδα του πλαισίου. 8. Αν το σύστημα Storage Center περιλαμβάνει κουτιά επέκτασης, τοποθετήστε τα κουτιά επέκτασης μέσα στο rack. Ανατρέξτε στις οδηγίες που αποστέλλονται μαζί με το κουτί επέκτασης για τα λεπτομερή βήματα. Εγκατάσταση της πρόσοψης Εγκαταστήστε την πρόσοψη στο μπροστινό μέρος του σύστημα αποθήκευσης. 1. Αγκιστρώστε το δεξί άκρο της πρόσοψης επάνω στον σύστημα αποθήκευσης. 10

11 Αριθμός 4. Πρόσοψη 2. Εισαγάγετε το αριστερό άκρο της πρόσοψης στην υποδοχή ασφάλισης μέχρι η ασφάλεια να κουμπώσει στη θέση της. 3. Στερεώστε την πρόσοψη με το λουκέτο. Καλωδίωση μπροστινού άκρου Η καλωδίωση μπροστινού άκρου αναφέρεται στις συνδέσεις ανάμεσα στο σύστημα αποθήκευσης και στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Οι συνδέσεις μπροστινού άκρου μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας διασυνδέσεις με καλώδια οπτικών ινών, iscsi ή SAS. Το σύστημα αποθήκευσης συνδέεται σε μεταγωγείς ή συνδέεται απευθείας σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή, ανάλογα με τον τύπο των θυρών μπροστινού άκρου. Ένα σύστημα αποθήκευσης με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών συνδέεται σε έναν ή περισσότερους μεταγωγείς FC, οι οποίοι συνδέονται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Ένα σύστημα αποθήκευσης με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών συνδέεται σε έναν ή περισσότερους Ethernet FC, οι οποίοι συνδέονται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Ένα σύστημα αποθήκευσης με διασύνδεση μπροστινού άκρου SAS συνδέεται απευθείας σε έναν ή περισσότερους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, η θύρα MGMT σε κάθε ελεγκτής αποθήκευσης συνδέεται σε έναν μεταγωγέα Ethernet στο δίκτυο διαχείρισης. Αυτή η σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης επιτρέπει τη διαμόρφωση, διοίκηση και διαχείριση του Storage Center. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον οδηγό Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System. Καλωδίωση διακομιστών κεντρικού υπολογιστή με σύνδεση SAN Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) με θύρες μπροστινού άκρου καναλιού οπτικών ινών ή iscsi συνδέεται σε διακομιστές κεντρικού υπολογιστή μέσω μεταγωγέων καναλιού οπτικών ινών ή Ethernet. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης1 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 2 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από δεξιά προς τα αριστερά. 1. Συνδέστε κάθε διακομιστή κεντρικού υπολογιστή στους μεταγωγείς. 2. Συνδέστε τον τομέα σφάλματος στον μεταγωγέα 1. 11

12 a. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 στον μεταγωγέα 1. b. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 στον μεταγωγέα 1. c. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 στον μεταγωγέα 1. d. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 στον μεταγωγέα Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 2 στον μεταγωγέα 2. a. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 στον μεταγωγέα 2. b. Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 στον μεταγωγέα 2. c. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 στον μεταγωγέα 2. d. (Τέσσερις θύρες μόνο για κάρτα I/O) Συνδέστε ένα καλώδιο από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 στον μεταγωγέα 2. Αριθμός 5. Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο σε μεταγωγείς και διακομιστές κεντρικού υπολογιστή 1. Διακομιστής 1 2. Διακομιστής 2 3. Μεταγωγέας 1 4. Μεταγωγέας 2 5. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 7. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση διακομιστών κεντρικού υπολογιστή άμεσης σύνδεσης Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 με θύρες μπροστινού άκρου SAS συνδέεται απευθείας στους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης1 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 2 και οι θύρες μπροστινού άκρου αριθμούνται από δεξιά προς τα αριστερά. 1. Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 1 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 1. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 1 στον διακομιστή 1. 12

13 b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 1 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 2 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 2. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 2 στον διακομιστή 2. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 2 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 3 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 3. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 3 στον διακομιστή 3. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 3 στον διακομιστή Συνδέστε τον τομέα σφάλματος 4 στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή 4. a. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα 4 στον διακομιστή 4. b. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα 4 στον διακομιστή 4. Αριθμός 6. Σύστημα αποθήκευσης απευθείας συνδεδεμένο σε διακομιστές κεντρικού υπολογιστή 1. Διακομιστής 1 2. Διακομιστής 2 3. Διακομιστής 3 4. Διακομιστής 4 5. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 7. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση του δικτύου διαχείρισης Ethernet Η διασύνδεση διαχείρισης Ethernet (MGMT) σε κάθε ελεγκτής αποθήκευσης πρέπει να συνδέεται σε ένα δίκτυο διαχείρισης. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσηςείναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα MGMT στον ελεγκτής αποθήκευσης 1 στον μεταγωγέα δικτύου διαχείρισης. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα MGMT στον ελεγκτής αποθήκευσης 2 στον μεταγωγέα δικτύου διαχείρισης. Αριθμός 7. Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο διαχείρισης 1. Μεταγωγέας δικτύου διαχείρισης 2. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 4. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση πίσω άκρου Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) μπορεί να αναπτυχθεί με ή χωρίς SC100/ SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) (κουτιά επέκτασης). Αν το σύστημα αποθήκευσης έχει εγκατασταθεί χωρίς κουτιά επέκτασης, πρέπει να διασυνδέσετε τους δύο ελεγκτές αποθήκευσης μαζί. Διασύνδεση δύο Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) Όταν ένα SCv2000/SCv2020 με δύο ελεγκτές αποθήκευσης εφαρμόζεται χωρίς κουτιά επέκτασης, οι ελεγκτές αποθήκευσης πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι με καλώδια SAS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσηςείναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Συνδέστε ένα καλώδιο SAS ανάμεσα στον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα A και στον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα B. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS ανάμεσα στον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα Β και στον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα Α. 14

15 Αριθμός 8. Διασυνδεδεμένοι Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) 1. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 3. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 Καλωδίωση ενός Κουτί επέκτασης σε ένα Σύστημα αποθήκευσης Ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) υποστηρίζει πολλαπλά SC100/SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) (κουτιά επέκτασης). Χρησιμοποιήστε καλώδια SAS για να συνδέσετε ένα SC100/SC120 expansion enclosure (κουτί επέκτασης)(κουτί επέκτασης) σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης), ο επάνω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης 1 και ο κάτω ελεγκτής αποθήκευσης είναι ο ελεγκτής αποθήκευσης Αν εγκαθιστάτε περισσότερα από ένα κουτί επέκτασης, καλωδιώστε τα κουτιά επέκτασης σε σειρά συνδέοντας ένα καλώδιο SAS από την επάνω μονάδα EMM, τη θύρα B ενός κουτί επέκτασης στην επάνω μονάδα EMM, τη θύρα A του επόμενου κουτί επέκτασης. Συνεχίστε την καλωδίωση των κουτιά επέκτασης σε σειρά μέχρι να συνδεθούν μαζί όλα τα κουτιά επέκτασης. 2. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα A στο πρώτο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: επάνω μονάδα EMM, θύρα A. 3. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα Β στο τελευταίο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: επάνω μονάδα EMM, θύρα Β. 4. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 1: θύρα Β στο τελευταίο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: κάτω μονάδα EMM, θύρα Β. 5. Συνδέστε ένα καλώδιο SAS από τον ελεγκτής αποθήκευσης 2: θύρα A στο πρώτο κουτί επέκτασηςστην αλυσίδα SAS: κάτω μονάδα EMM, θύρα A. 15

16 Αριθμός 9. Καλωδίωση ενός SC100/SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) (κουτί επέκτασης) σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 (σύστημα αποθήκευσης) 1. Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Ελεγκτής αποθήκευσης 1 3. Ελεγκτής αποθήκευσης 2 4. Κουτί επέκτασης 1 5. Κουτί επέκτασης 2 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα αποθήκευσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες τροφοδοσίας πάνω στο σύστημα αποθήκευσης είναι στη θέση OFF προτού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας. 2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στα τροφοδοτικά στο πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης. Αριθμός 10. Καλώδια τροφοδοσίας 3. Στερεώστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας στο πλαίσιο του σύστημα αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες ανακούφισης έντασης. 4. Τοποθετήστε την άλλη άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). 16

17 Ενεργοποίηση του Σύστημα αποθήκευσης Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης μετά την τοποθέτηση στο rack και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων του Storage Center. Ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα του συστήματος Storage Center με την παρακάτω σειρά: 1. Ενεργοποιήστε τους μεταγωγείς δικτύου (αν είναι εγκατεστημένοι). 2. Ενεργοποιήστε το κουτιά επέκτασης(αν είναι εγκατεστημένα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την ενεργοποίηση του σύστημα αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του κουτί επέκτασης είναι μπλε. 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης πατώντας και τους δύο διακόπτες τροφοδοσίας ταυτόχρονα. Αριθμός 11. Θέση των διακοπτών τροφοδοσίας του Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του σύστημα αποθήκευσης είναι μπλε. 4. Ενεργοποιήστε τους διακομιστές κεντρικού υπολογιστή που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα αποθήκευσης. Εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού Dell Storage Client Το λογισμικό Dell Storage Client διαμορφώνει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv Μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com και κάντε λήψη του λογισμικού Enterprise Manager της Dell. 2. Εγκαταστήστε το λογισμικό Enterprise Manager Client σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανακαλύψετε και να διαμορφώσετε ένα Storage Center, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν διακομιστή κεντρικού υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με το σύστημα αποθήκευσης 3. Ξεκινήστε το λογισμικό κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση Enterprise Manager Client. Θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής του Dell Storage Client. Για να ανακαλύψετε και να διαμορφώσετε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 που δεν έχει προετοιμαστεί, κάντε κλικ στη σύνδεση Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. Για να συνδεθείτε σε ένα Σύστημα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 που έχει προετοιμαστεί, κάντε κλικ στη σύνδεση Log in to a Storage Center or Data Collector. Για να ρυθμίσετε τον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή για πρόσβαση στο Storage Center και να διαμορφώσετε τις βέλτιστες πρακτικές για εκτέλεση IO, κάντε κλικ στη σύνδεση Setup this host to access a Storage Center και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού Dell Storage Client, τη διαμόρφωση ενός σύστημα αποθήκευσης και την εκτέλεση εργασιών μετά την εγκατάσταση, βλ. τον Οδηγός ανάπτυξης του Dell Storage Center SCv2000/SCv2020 Storage System. Πληροφορίες NOM (Μόνο για Μεξικό) Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στη συσκευή την οποία περιγράφει το έγγραφο σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των επίσημων προτύπων του Μεξικού (NOM). Εισαγωγέας: Αριθμός μοντέλου: Τάση τροφοδοσίας: Συχνότητα: Κατανάλωση ρεύματος: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Atlas México, D.F. E09J και E10J VAC 50/60 Hz 7,6 3,0 A Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των Συστήματα αποθήκευσης SCv2000/SCv2020 εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. Μονάδες δίσκου Σκληροί δίσκοι SAS SCv2000: Έως και 12 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 3,5 ιντσών (6,0 Gbps) SCv2020: Έως και 24 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 2,5 ιντσών (6,0 Gbps) Storage Controllers (Ελεγκτές αποθήκευσης) Ελεγκτές αποθήκευσης Έως και δύο ελεγκτές αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης με τις παρακάτω επιλογές IO: Δύο θύρες καναλιού οπτικών ινών 16 Gbps Τέσσερις θύρες καναλιού οπτικών ινών 8 Gbps Δύο θύρες iscsi 10 Gbps Τέσσερις θύρες iscsi 1 Gbps Τέσσερις θύρες SAS 12 Gbps Συνδεσιμότητα του Storage Διαμορφώσεις Το Storage Center υποστηρίζει έως και 168 μονάδες δίσκου σε κάθε αλυσίδα SAS εφεδρικής διαδρομής Ένα SCv2000 υποστηρίζει έως και 13 SC100 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) ή 6 SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) Ένα SCv2020 υποστηρίζει έως και 12 SC100 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) ή 6 SC120 expansion enclosures (κουτιά επέκτασης) Πλεονάζουσα Συστοιχία Ανεξάρτητων Δίσκων (RAID) Ελεγκτής Διαχείριση Δύο ελεγκτές αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης Διαχείριση RAID χρησιμοποιώντας το Dell Storage Client 2015 R1 18

19 Πίσω θύρες (ανά μονάδα Ελεγκτής αποθήκευσης) Θύρες καναλιού οπτικών ινών, iscsi ή SAS Θύρες Ethernet Θύρες SAS Σύνδεση σε fabric καναλιού οπτικών ινών, δίκτυο iscsi ή απευθείας σύνδεση σε διακομιστές με SAS HBA MGMT: ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps ή 1 Gbps που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του Storage Center REPL: ενσωματωμένη θύρα iscsi 10 Mbps, 100 Mbps ή 1 Gbps που χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή σε ένα άλλο Storage Center Θύρες SAS 6 Gbps για πλεονασμό θυρών SAS και πρόσθετα κουτιά επέκτασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θύρες SAS είναι συμβατές με SFF-8086/SFF-8088 Θύρα USB Σειριακή θύρα Μία θύρα USB 3.0 που χρησιμοποιείται για τις ενημερώσεις του Storage Center ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προορίζεται για χρήση από τον πελάτη Ενδεικτικές λυχνίες LED Μπροστινό πλαίσιο Μία δίχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση του συστήματος. Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση τροφοδοσίας. Οθόνη δύο ψηφίων, επτά τμημάτων που υποδεικνύει τον αριθμό αναγνώρισης του σύστημα αποθήκευσης Κουμπί αναγνώρισης με μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει τις καταστάσεις έναρξης και πατήματος Συγκρατητής σκληρού δίσκου Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για τη δραστηριότητα Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση ανά μονάδα δίσκου Ελεγκτής αποθήκευσης Δύο μονόχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED ανά θύρα Ethernet που υποδεικνύουν δραστηριότητα και ταχύτητα σύνδεσης Τέσσερις δίχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED ανά θύρα SAS που υποδεικνύουν δραστηριότητα και κατάσταση θύρας Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει την κατάσταση Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει σφάλμα Μία μονόχρωμη ενδεικτική λυχνία LED για αναγνώριση Οκτώ μονόχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED για διαγνωστικούς ελέγχους Τροφοδοτικό/ανεμιστήρας ψύξης Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης για την Κατάσταση τροφοδοτικού, την κατάσταση βλάβης εναλλασσόμενου ρεύματος, την κατάσταση βλάβης συνεχούς ρεύματος και την κατάσταση βλάβης ανεμιστήρα Τροφοδοτικά Τροφοδοτικό AC (ανά παροχή τροφοδοσίας) Ισχύς σε watt 580 W (μέγιστη ισχύς σε watt: 584 W) Τάση VAC (7,6 3,0 A) Έκλυση θερμότητας SCv2000: 65 W σε 230 VAC και 99 W σε 115 VAC SCv2020: 65 W σε 230 VAC και 99 W σε 115 VAC 19

20 Τροφοδοτικά Μέγιστο ρεύμα εισροής Υπό τυπικές συνθήκες γραμμής και πάνω από την περιοχή των τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας όλου του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να φτάσει στα 45 A ανά τροφοδοτικό για 40 ms ή λιγότερο Διαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) Υποστηριζόμενη κατανάλωση τροφοδοσίας σκληρού δίσκου (συνεχής) Έως και 1,2 A σε +5 V Έως και 0,5 A σε +12 V Φυσικά χαρακτηριστικά Ύψος Πλάτος Βάθος Βάρος (μέγιστη διαμόρφωση) Βάρος χωρίς τις μονάδες δίσκου 8,79 cm 48,2 cm SCv2000: 54,68 cm SCv2020: 54,68 cm SCv2000: 29 kg SCv2020: 24 kg SCv2000: 21 kg SCv2020: 19 kg Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις σύστημα αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα dell.com/environmental_datasheets. Θερμοκρασία Λειτουργία 5 έως 57 C (41 F έως 135 F), με μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 10 C την ώρα 52 C (126 F) μέγιστο 2,000 έως m 47 C (117 F) μέγιστο έως m Αποθήκευση 40 έως 65 C ( 40 έως 149 F) σε μέγιστο υψόμετρο m Σχετική υγρασία Λειτουργία Αποθήκευση 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) με 29 C (84,2 F) μέγιστη θερμοκρασία δρόσου 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) με 33 C (91 F) μέγιστη θερμοκρασία δρόσου Μέγιστη ταλάντευση Λειτουργία Αποθήκευση 0,21 G στα Hz για 15 λεπτά 1,04 G στα Hz για 15 λεπτά Μέγιστη δόνηση 20

21 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Λειτουργία Αποθήκευση Ημιτονοειδής δόνηση 5 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% (μόνο σε κατευθύνσεις λειτουργίας) Ημιτονοειδής δόνηση 30 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% (όλες οι πλευρές) Υψόμετρο Λειτουργία Αποθήκευση 0 έως μέτρα Για υψόμετρα πάνω από 915 m, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μειώνεται κατά 1ºC ανά 300 m 300 έως m Επίπεδο ρύπων στην ατμόσφαιρα Κατηγορία G1 ή χαμηλότερο όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός Τα πρώτα βήματα Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: SP-2584, E11J Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρότυπα DCME και DCMF Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MX610 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675

MX610 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675 MX610 Series Οδηγός χρήσης Οκτώβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

VIP X1600. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού

VIP X1600. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού VIP X1600 Δικτυακός διακομιστής βίντεο el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού VIP X1600 Πίvακας πεpιεχομένων el 3 Πίvακας πεpιεχομένων 1 Πρόλογος 7 1.1 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο 7 1.2 Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα Πρώτα βήματα Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2011 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4513 Μοντέλο(α): 200, 220, 230 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ. Διαδραστικός πίνακας SMART Board V280 Οδηγός χρήστη και εγκατάστασης

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ. Διαδραστικός πίνακας SMART Board V280 Οδηγός χρήστη και εγκατάστασης ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ Διαδραστικός πίνακας SMART Board V280 Οδηγός χρήστη και εγκατάστασης Εγγραφή προϊόντος Αν εγγράψετε το προϊόν SMART που έχετε αγοράσει, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιµοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Scitex FB500 Εκτυπωτής HP Scitex FB700. Οδηγός χρήσης

Εκτυπωτής HP Scitex FB500 Εκτυπωτής HP Scitex FB700. Οδηγός χρήσης Εκτυπωτής HP Scitex FB500 Εκτυπωτής HP Scitex FB700 Οδηγός χρήσης Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα