ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΑΘddd Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Συστημάτων Οπτικών Ινών με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. Απρίλιος 2011 Θεσσαλονίκη ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Ταυτότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρική Δραστηριότητα Περιγραφή Δικτύων και Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Δικτυακής Υποδομής Οπτικών Ινών & Παροχής Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Επιφυλάξεις της Εταιρείας Το χρονοδιάγραμμα και φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Εμπιστευτικότητα Οι δαπάνες της Διαδικασίας Η γλώσσα της Διαδικασίας Διάθεση του Αναλυτικού Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Πληροφοριακού Τεύχους - Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων Ο ορισμός Εκπροσώπου Το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων της Διαδικασίας ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Επιστολή Υποβολής Πρότασης Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Στοιχείων Επαγγελματικής Επάρκειας Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Διαδικασία (1 ο Στάδιο) Τα στοιχεία Επιχειρηματικής Επάρκειας των Υποψηφίων Χρηματοοικονομική Επάρκεια των Υποψηφίων Επαγγελματική Επάρκεια των Υποψηφίων Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Φάκελος της Τεχνοοικονομικής Πρότασης ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των προτάσεων Τυχόν παρατάσεις στο χρόνο υποβολής των προτάσεων Ο τρόπος υποβολής των Προτάσεων Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...24 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2

3 6.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΠ) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση της επιχειρηματικής επάρκειας των υποψηφίων Περιεχόμενο και αξιολόγηση των τεχνοοικονομικών προσφορών Παρουσιάσεις - συνεντεύξεις και διευκρινίσεις Η επιλογή Πρότασης Διαπραγμάτευση - Οριστικοποίηση της προκρινόμενης λύσης ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...27 Υπόδειγμα Επιστολής Υποβολής Πρότασης...27 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 3

4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων οπτικών ινών εντός του Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. με και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η παρούσα διαδικασία διεξάγεται ως εξής: 1 ο Στάδιο: Προεπιλογή Ενδιαφερομένων Αρχικά καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι διαθέτουν προσόντα που προβλέπονται στην παρούσα, ενώ ακολουθεί προεπιλογή ενδιαφερομένων. 2 ο Στάδιο: Τελική αξιολόγηση προεπιλεγέντων του 1 ου σταδίου Πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως διαδικασία και υποβολή αναλυτικής πρότασης μόνο από εκείνους που έχουν προεπιλεγεί. Το πρώτο (1ο) στάδιο της διαδικασίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Εγνατία 127, 7ος όροφος. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει καταστατική δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον Τομέα των τηλεπικοινωνιών. Προκειμένου αν αρχίσει η ουσιαστική ενεργοποίηση της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ζητά από κάθε πιθανό ενδιαφερόμενου να προτείνει σχετική συνεργασία στο σχεδιασμό, υλοποίηση, και ενδεχόμενη εμπορική εκμετάλλευση δικτύων οπτικών ινών τα οποία θα κατασκευαστούν εντός των δικτύων αποχέτευσης της εταιρείας. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα της ανάπτυξης στο άμεσα προσεχές μέλλον εκτεταμένων και αξιόπιστων δικτύων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, ως προϋπόθεσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την διασφάλιση της ψηφιακής σύγκλισης της περιοχής, προτίθεται να επιτρέψει την ανάπτυξη μέσα από το Δίκτυο Αποχέτευσης της εταιρείας, Δικτύων Οπτικών Ινών από εξειδικευμένες εταιρείες εγκατάστασης. Βούληση της εταιρείας είναι η αξιοποίηση των αγωγών του αποχετευτικού δικτύου που διαθέτει η εταιρεία, μήκους περίπου 1600 χλμ, στην περιοχή της μείζονος Θεσσαλονίκης με στόχο την δημιουργία ανοικτών υποδομών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν μελλοντικά την ανάπτυξη/αξιολοποίηση νέας γενιάς υπηρεσιών και θα εξυπηρετήσει σε βάθος χρόνου τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε χωρητικότητα και ταχύτητες, που δεν καλύπτουν οι ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης. Ζητούμενο από πλευράς Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι να συμβάλει με την αξιοποίηση των δικτύων της στην δημιουργία μιας απόλυτα σύγχρονης και δυναμικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από μια νέα πλευρά, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των αναπτυξιακών υποδομών της Θεσσαλονίκης με στόχο την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα για την εταιρεία θα είναι μια παράλληλη επικερδής δραστηριότητα που θα έχει και παράλληλα οφέλη στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δικτύων της. Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με την εταιρεία, εφόσον δύναται να προσφέρουν: 1. Χρήση της υφιστάμενης υποδομής αγωγών αποχέτευσης για την ανάπτυξη μέσα από αυτούς, δικτύου οπτικών ινών. 2. Προσφορά τεχνικής λύσης, η οποία διασφαλίζει την αβλαβή διέλευση από τους αγωγούς και την εύκολη αφαίρεση, αν παραστεί ανάγκη, χωρίς επιπτώσεις στο αποχετευτικό σύστημα, καθώς και την μικρότερη επίδραση στην ροή των λυμάτων, ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 5

6 την ταχύτερη εγκατάσταση και την οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη εγκατάσταση. 3. Διασφάλιση υψηλής ασφάλειας και εύρους ζώνης του υπό ανάπτυξη δικτύου. 4. Διασφάλιση χρήσης αγωγών κάθε τύπου (Αργιλοπυρητικούς, πλαστικούς (PVC), αμιάντου και τσιμεντένιους) και όλων των υφιστάμενων διαμέτρων. 5. Διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής εγκατάστασης των οπτικών ινών σε συνάρτηση με το χαμηλότερο κόστος. 6. Αναλυτική πρόταση συνεργασίας με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την ανάπτυξη και ενδεχόμενη εκμετάλλευση του δικτύου. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα αποφασίσει μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων, που θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί και τη μορφή συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχουν οι προτάσεις που περιλαμβάνουν και την εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου οπτικών ινών από τον ενδιαφερόμενο φορέα σε συνεργασία με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται να αναστείλει, ή να ακυρώσει την όλη διαδικασία, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση από τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν προτάσεις. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Για παροχή διευκρινήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γεώργιο Αγγέλου, τηλ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 6

7 ΟΡΙΣΜΟΙ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» είναι: η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση της παρούσας και σκοπό έχει την αναζήτηση και αξιολόγηση προτάσεων εκμετάλλευση των Υποδομών Δικτύων Αποχέτευσης και λοιπών Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς τον σκοπό της κατασκευής και εκμετάλλευσης δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. «Ενδιαφερόμενος» είναι: κάθε Φυσικό, ή Νομικό Πρόσωπο, Σύμπραξη, ή Κοινοπραξία που έχει ζητήσει, ή έχει λάβει το Τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης. «Υποψήφιος» είναι: κάθε Φυσικό, ή Νομικό Πρόσωπο, ή ένωση Προσώπων που έχει υποβάλλει πρόταση στην συγκεκριμένη κλήση ενδιαφέροντος. «Εκπρόσωπος» είναι: το πρόσωπο που εκπροσωπεί νομίμως τον Υποψήφιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. «Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότασης, ή ΕΑΠ» είναι: η Επιτροπή που θα οριστεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και θα εισηγηθεί σχετικά. «Πρόταση:» είναι: ο φάκελος ενδιαφέροντος τον οποίο θα υποβάλλουν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. οι Υποψήφιοι. «Αγωγοί Δικτύου Αποχέτευσης ή Δίκτυο Αποχέτευσης» είναι: οι αγωγοί του δικτύου αποχέτευσης μέσα από τους οποίους θα περάσουν οι οπτικές ίνες. «Εγκατάσταση» είναι: οι Υποδομές που η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα διαθέσει για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών, με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. «Επένδυση» είναι: το σύνολο των έργων / επενδυτικών δαπανών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης για την ανάπτυξη, δικτύου οπτικών ινών, με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7

8 1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος είναι η 1. Χρήση της υφιστάμενης υποδομής αγωγών αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών 2. Προσφορά τεχνικής λύσης, η οποία να διασφαλίζει την αβλαβή διέλευση από τους αγωγούς και την εύκολη αφαίρεση, αν παραστεί ανάγκη, χωρίς επιπτώσεις στο αποχετευτικό σύστημα, καθώς και την μικρότερη επίδραση στην ροή των λυμάτων, την ταχύτερη εγκατάσταση και την οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη εγκατάσταση. 3. Διασφάλιση υψηλής ασφάλειας και εύρους ζώνης του υπό ανάπτυξη δικτύου 4. Διασφάλιση χρήσης αγωγών κάθε τύπου (Αργιλοπυρητικούς, πλαστικούς (PVC), αμιάντου και τσιμεντένιους) και όλων των υφιστάμενων διαμέτρων 5. Διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής εγκατάστασης των οπτικών ινών σε συνάρτηση με το χαμηλότερο κόστος με σκοπό την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Κύριος στόχος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι, μέσω της παρούσης διαδικασίας, η επιλογή κατάλληλης εταιρείας που δύναται να προβεί στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, δικτύου οπτικών ινών και γενικότερα εκμετάλλευση του εν λόγω δικτύου Ταυτότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Εταιρική Δραστηριότητα Η Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (Ν. 2651/ (Φ.Ε.Κ. Α' 248/ ). Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του καταστατικού της, η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 27 του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και συμπληρωματικά του α.ν. 1563/1939, του ν.δ. 787/1970, του Π.Δ. 156/1997 και Π.Δ. 157/1997. Ως ανώνυμη εταιρία, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα δε με το άρθρο 44 του καταστατικού της, ορίζεται ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 και του ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 8

9 άρθρου 20 του Ν. 2651/1998, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/Β/98/32, η δε διάρκειά της ορίσθηκε σε ενενηνταεννέα (99) έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998 δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου Η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ και μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΑ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001, ο οποίος αποτελεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αλλά και από τον κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, ως προς τα θέματα με τα οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση. Η έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η διοίκησή της στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Εγνατίας 127. Στους σκοπούς της Εταιρίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του καταστατικού της, περιλαμβάνονται: Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 του καταστατικού. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως μέσω των δικτύων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως. Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς και με την εκμετάλλευση των προϊόντων της επεξεργασίας λυμάτων (βιοαερίου), καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενεργείας. Η περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. καθορίζεται από το νόμο 2937/2001 (άρθρο 26). Το δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Εύοσμου Σταυρούπολης, Μενεμένης, Ελευθέριου - Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράματος, Ρεντζικίου, Πυλαίας και της ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 9

10 Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Η Ε.Υ.Α.Θ. έχει πρόσφατα επεκτείνει την περιοχή δραστηριότητάς της στον τομέα της ύδρευσης στους Δήμους Ευκαρπίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων και Πυλαίας. Το δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Εύοσμου, Μενεμένης, Πυλαίας, Ιωνίας, Ωραιοκάστρου, Ελευθέριου - Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράματος, Ευκαρπίας, Μηχανιώνας, Καλοχωρίου, Θέρμης και Φιλύρου. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της που είναι: α) Για την ύδρευση: Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης με το Δήμο Πανοράματος και τη Βιομηχανική Περιοχή. Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει σήμερα κατά μέγιστο, τα m 3 και κατ ελάχιστον τα m 3 νερού, ημερησίως. β) Για την αποχέτευση: Η περιοχή που εκτείνεται από τον Αξιό ποταμό, τα υψώματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης μέχρι τις Τουριστικές περιοχές, ενώ μέση επεξεργασία λυμάτων m 3. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επικεντρώνει την προσπάθεια της στο να λειτουργεί, να συντηρεί, να ανακαινίζει, να μειώνει τις διαρροές και να βελτιώνει τα υφιστάμενα δίκτυα (για τα οποία έχει μόνο τη χρήση, αφού αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων) ώστε να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους καταναλωτές της και με την υποχρέωση να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις απαιτήσεις για την ποιότητα νερού και τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Περιγραφή Δικτύων και Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν έργα υδροληψίας, εξωτερικά υδραγωγεία με τις γεωτρήσεις και τους αγωγούς μεταφοράς, αντλιοστάσια, δεξαμενές, δίκτυο διανομής και υδρόμετρα. Το συνολικό μήκος των αγωγών του Δικτύου ύδρευσης είναι χιλιόμετρα περίπου. Ενώ ο συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων υδρομέτρων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι περί τις Αντίστοιχα για την κάλυψη των αναγκών απόχέτευσης, η ΕΥΑΘ διαθέτει ένα σύνολο αγωγών αποχέτευσης περί τα 1600 χιλιόμετρα διαμέτρου από Φ150 έως Φ2700. Επίσης το σύνολο των εγκαταστάσεων που διαθέτει η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την παροχή ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 10

11 υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως κτίρια προσωπικού, αντλιοσταστάσια, δεξαμενές, και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις ανέρχεται στις 111. Αναλυτικότερη περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών δικτύων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στο σχετικό Πληροφοριακό Τεύχος που θα παραδοθεί στους ενδιαφερομένους που θα προεπιλεγούν κατά το πρώτο (1 ο ) στάδιο της τρέχουσας Διαδικασίας Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Δικτυακής Υποδομής Οπτικών Ινών & Παροχής Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Η δικτυακή υποδομή οπτικών ινών που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, όπως Τοπολογία δικτύου, Καλώδια οπτικών ινών, Διαχείριση, Συντήρηση δικτύου, Ταχύτητες Πρόσβασης, Διαθεσιμότητα υπηρεσίας, Τεχνική υποστήριξη χρηστών, όπως αυτά θα καθοριστούν από την μελέτη της πρότασης. Επιπρόσθετα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν, εκτός των άλλων και τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε όλη την έκταση της δραστηριότητάς της Επιφυλάξεις της Εταιρείας Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν δεσμεύεται για την τελική επιλογή Υποψηφίου, ή υπογραφή της Σύμβασης υλοποίησης της τελικής πρότασης που θα επιλεγεί και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, ή όχι σε Σύμβαση, να ματαιώσει, να αναβάλει, ή να επαναλάβει τη Διαδικασία με τους ίδιους, ή τροποποιημένους όρους, ή και να προχωρήσει κατά οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ή, αν το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, να προσφύγει στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς εξ αυτού του λόγου να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής, ή αποζημίωσης στους υποψηφίους, ή / και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος Το χρονοδιάγραμμα και φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και οι φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης καθώς και ο βαθμός αξιοπιστίας του αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της Τεχνοοικονομικής Πρότασης των Υποψηφίων που θα υποβληθεί στο 2 ο στάδιο της Διαδικασίας. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 11

12 2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν πρόσωπα, ή ομάδα προσώπων που εδρεύουν στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και σε Κράτη που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Οι Υποψήφιοι, που θα λάβουν μέρος στη Διαδικασία, και που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός μέλη (εταιρίες), δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή παρά μόνο απαιτείται η κοινή Δήλωση συνεργασίας του συνόλου των συμμετεχόντων στο επιχειρηματικό σχήμα του κάθε Υποψηφίου. Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό του σε όλες τις σχέσεις του Υποψηφίου με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ο "Εκπρόσωπος"). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελείται από περισσότερα από ένα Μέλη, ο Εκπρόσωπος διορίζεται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικά και από κοινού από όλα τα Μέλη. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας με τον Εκπρόσωπο καθώς και τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας του με τη Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (δηλ. με επιστολή, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες αυτών κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που είναι Μέλη ενός Υποψηφίου, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν Υποψήφιο. Στη Διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί και συνεπώς απορρίπτονται οι υποψηφιότητές τους: (α) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών προσώπων, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους προέλευσης του (β) Όσοι έχουν διαπράξει ή υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Επί νομικών προσώπων πρέπει να μην συντρέχει η περίπτωση αυτή στους νομίμους εκπροσώπους και τους διοικούντες αυτό με βάση το καταστατικό του νομικού προσώπου ή ισοδύναμο ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 12

13 έγγραφο. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική διαγωγή νοούνται η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: (β.1) η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.). (β.2) (β.3) (β.4) η δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (2) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Ε.Κ. η απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ε.Κ. η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου Ε.Κ., της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (γ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. (δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. (ε) Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον κάθε συμμετέχοντα στη Διαδικασία (Υποψήφιο) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Η εν λόγω δήλωση, θα είναι συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύεται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική. Επιπλέον των παραπάνω, ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Η Ε.Α.Π. έχει το δικαίωμα να απορρίψει, πλήρως αιτιολογημένα, μία, ή περισσότερες ή, και όλες τις Προτάσεις ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η Διαδικασία. 2. Πρόταση Υποψηφίου, η οποία είναι αόριστη, ή δεν μπορεί να εκτιμηθεί, ή περιέχει ελλιπή, ή ανακριβή στοιχεία, ή δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας απορρίπτεται. 3. Η απόρριψη Πρότασης δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για τον Υποψήφιο. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13

14 3. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3.1. Εμπιστευτικότητα Όλα τα στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, σχέδια και προδιαγραφές και κάθε υλικό που διατίθεται από την Ε.Υ.Α.Θ. στους Υποψήφιους που έχουν προεπιλεγεί κατά τα 1 ο στάδιο της Διαδικασίας, ή περιέχεται σε γνώση τους και αντίστροφα καθ όλη την διάρκεια της Διαδικασίας, παραμένουν εμπιστευτικά και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη και εξουσιοδότηση Ε.Υ.Α.Θ./Υποψηφίων αντίστοιχα, εκτός και εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο, ή από κάποια υπεύθυνη νομική αρχή με αντίστοιχη δικαιοδοσία. Αναλυτικότερα, οι Υποψήφιοι που θα προκριθούν από το 1 ο στάδιο της Διαδικασίας θα υπογράψουν μαζί με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σύμβαση τήρησης εμπιστευτικότητας Οι δαπάνες της Διαδικασίας Η συμμετοχή στη Διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψήφιου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης Η γλώσσα της Διαδικασίας Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και επιχειρηματικές επάρκειας, καθώς και τα έγγραφα που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Πρότασης, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα πλην αυτών που ορίζονται σε άλλο σημείο της Πρόσκλησης, διαφορετικά. Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα Διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα. Δεν απαιτείται η μετάφραση των πληροφοριακών στοιχείων (ΡROSΡΕCΤUS) που θα περιληφθούν στους φακέλους πρότασης και θα αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα των Υποψηφίων, εφ όσον υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 14

15 3.4. Διάθεση του Αναλυτικού Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Πληροφοριακού Τεύχους - Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα Πρόσκληση, από το Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Τσιμισκή 98, 8 ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια: Ελένη Παχατουρίδου, τηλέφωνο: ) μέχρι και την λήξη της προθεσμίας υποβολής του 1 ου Σταδίου των προτάσεων ενδιαφέροντος. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την παρούσα Πρόσκληση από την ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Η προθεσμία ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από την Δημοσίευση της Παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστημα, μέχρι και στο διπλάσιο, είτε αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτημα των Υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση του 1 ου Σταδίου (ελέγχου των δικαιολογητικών και αποδεικτικών χρηματοοικονομικής, τεχνικής ικανότητας) το σύνολο των υποψηφίων κατά το εν λόγω στάδιο ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της προεπιλογής, ενώ οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν σχετικό Πληροφοριακό Τεύχος (με τα διαθέσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά σενάρια εκμετάλλευσης της υποδομής που θα δημιουργηθεί και τον τρόπο συνεργασίας με την ΕΥΑΘ ΑΕ) μέχρι και την δέκατη (10 η ) ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των τεχνοοικονομικών προτάσεων, από τα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Η προθεσμία υποβολής των τεχνοοικονομικών προτάσεων ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της γνωστοποίησης του αποτελέσματος της προεπιλογής των Υποψηφίων του 1 ου Σταδίου από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστημα, μέχρι και στο διπλάσιο, είτε αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτημα των Υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι προκειμένου να παραλάβουν το Πληροφοριακό Τεύχος θα πρέπει: Να υπογράφουν Σύμβαση Τήρησης Εμπιστευτικότητας. Η εξουσία του υπογράφοντος θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Να γνωστοποιούν στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το φυσικό πρόσωπο, μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τους Υποψήφιους, μέχρι την καταληκτική ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 15

16 ημερομηνία υποβολής της Πρότασης, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας, ήτοι διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, και αριθμό FAX, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι, υποψήφιοι, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Τεύχους, από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μέχρι και την έκτη (6 η ) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής. Πρότασης (2 ο Στάδιο). Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα το ζητήσουν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Η αποστολή των εγγράφων ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαντήσεων εκ μέρους της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής του δεύτερου (2 ου ) Σταδίου, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τουλάχιστον έξη (6) ημερολογιακές μέρες πριν από την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών και θα απαντήσει, είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την αρτιότερη υποβολή των Φακέλων των Προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν προκριθεί στο δεύτερο (2 ο ) στάδιο της διαδικασίας, δικαιούνται να προβούν σε επιτόπου αυτοψία επιθεώρηση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να αξιολογήσουν τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις εξυγίανσης για τις ανάγκες της ανάπτυξης δικτυακής υποδομής οπτικών ινών. Η επιθεώρηση αυτή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το πολύ μέχρι δέκα (10) μέρες πριν από την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων. (Αρμόδιος: Γεώργιος Αγγέλου Τηλ.: , ) Ο ορισμός Εκπροσώπου Για την επικοινωνία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και της Ε.Α.Π. με τον Υποψήφιο ορίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 2 της παρούσας, Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και fax κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία μαζί του. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 16

17 3.6. Το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων της Διαδικασίας Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, ή ματαιώσει τη Διαδικασία, καθώς και να τροποποιήσει τους όρους ή / και το χρονοδιάγραμμα της Διαδικασίας εν γένει, οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει τη Διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σε αυτή, ή / και τρίτων μερών. Η συμμετοχή στη Διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 17

18 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 4.1. Επιστολή Υποβολής Πρότασης Με την Επιστολή Υποβολής Πρότασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ως Υποψήφιος την Πρότασή του στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Στην Επιστολή Υποβολής Πρότασης θα διατυπώνεται μεταξύ των άλλων το ενδιαφέρον του Υποψηφίου για τη συμμετοχή του στη Διαδικασία, καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης. Η Επιστολή Υποβολής Προσφοράς θα υπογράφεται από τον Υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου, η Επιστολή Υποβολής Προσφοράς θα υπογράφεται από τον κοινό Εκπρόσωπό τους. Υπόδειγμα της Επιστολής Υποβολής Προσφοράς παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Στοιχείων Επιχειρηματικής Επάρκειας (1 ο Στάδιο) Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Διαδικασία Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», Τα στοιχεία του προσφέροντος, Τεκμηρίωση κατοχής και προσφοράς της ζητούμενης τεχνογνωσίας, από τον ίδιο τον προσφέροντα (τεκμηρίωση πρωτογενούς διάθεσης από διεθνή οίκο ή παράρτημά του εγκατεστημένο στην Ελλάδα). Αποκλείονται ενδιάμεσοι φορείς - προμηθευτές. Την περιγραφή της προτεινόμενης τεχνολογίας, με αναλυτική αναφορά στην τεχνική λύση και στον τρόπο εγκατάστασης της οπτικής ίνας εντός των αγωγών ώστε να ικανοποιεί τις ζητούμενες ποιοτικές παραμέτρους της παρούσας πρόσκλησης. Αναφορά στην υφιστάμενη εμπειρία υλοποίησης και ολοκλήρωσης παρόμοιων έργων Τη μεθοδολογία προσέγγισης των αναφερόμενων παραπάνω δράσεων - απαιτήσεων. Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος με συμμετοχή σε παρελθόντα έργα κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης δικτύων οπτικών ινών διαμέσου των δικτύων αποχέτευσης. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 18

19 Ανάλυση πλεονεκτημάτων της προσφερόμενης λύσης, με βάση την υφιστάμενη διεθνή και εγχώρια εμπειρία Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Πρότασή τους υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην ενότητα Τα στοιχεία Επιχειρηματικής Επάρκειας των Υποψηφίων Χρηματοοικονομική Επάρκεια των Υποψηφίων Για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ο κάθε Υποψήφιος για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας, θα πρέπει να υποβάλει οικονομικά στοιχεία για τις τελευταίες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις, ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές, ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο όργανο, εφόσον απαιτείται, από τα οποία να αποδεικνύονται τα κάτωθι: Συνολικό Ενεργητικό / Παθητικό μεγαλύτερο από 20 εκατ.. Κύκλος εργασιών που σχετίζεται με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τριετίας, μεγαλύτερος από 1 εκατ. Πιστοληπτική ικανότητα μεγαλύτερη από 3 εκατ.. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών οι παραπάνω προϋποθέσεις αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας Επαγγελματική Επάρκεια των Υποψηφίων Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη αξιόλογη εμπειρία στην υλοποίηση διαχείριση ή/και εκμετάλλευση έργων δικτυακής υποδομής οπτικών ινών αντίστοιχη με την προτεινόμενη τεχνολογία και παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη αξιόλογη εμπειρία σε συναφή έργα, επιχειρηματικές δραστηριότητες, κατ' ελάχιστον αναλόγου μεγέθους και χαρακτηριστικών με το παρόν έργο, δραστηριότητα. Για την απόδειξη της τεχνικής του εμπειρίας καθώς και της επαγγελματικής - επιχειρηματικής του ικανότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και εμπειρία στην υλοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών αντίστοιχης με την προτεινόμενη τεχνολογία κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη. Ειδικότερα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην παρούσα διαδικασία είναι οι ακόλουθες: θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει την τελευταία τετραετία τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 19

20 οπτικών ινών αντίστοιχης με την προτεινόμενη τεχνολογία μήκους τουλάχιστον 100 χλμ. και να παρέχουν μέσω αυτού, οι ίδιοι ή οι πελάτες τους, ευρυζωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν εκτελέσει μία σύμβαση, η οποία να περιλαμβάνει λειτουργία και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών αντίστοιχης με την προτεινόμενη τεχνολογία, με συμβατικό τίμημα τουλάχιστον 1 εκατ.. τέλος, πρέπει να υποβάλουν πίνακα με το διαθέσιμο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό. Οι συμμετοχές που περιλαμβάνουν και εμπειρία στην εμπορική εκμετάλλευση των ευρυζωνικών υποδομών (παθητικού ή/και ενεργού εξοπλισμού) έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Για την απόδειξη των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, συνοδευόμενα από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, ή ανάλογο έγγραφο. Βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου είναι επιτρεπτή η προσφυγή των προσφερόντων σε δάνεια εμπειρία, προκειμένου να έχουν στην διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους για να αποδείξουν την χρηματοοικονομική/επαγγελματική τους επάρκεια. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλης επιχείρησης, προκειμένου να έχει στην διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης και να αποδείξει την χρηματοοικονομική/επαγγελματική του επάρκεια, πρέπει να τεκμηριώσει την διάθεση των συγκεκριμένων πόρων με Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της άλλης επιχείρησης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, απόφαση του Οργάνου Διοίκησής της, ότι θα θέσει στην διάθεση του Υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση Κατακύρωσης υπέρ αυτού των αποτελεσμάτων της παρούσας διαδικασίας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του Υποψηφίου με περιγραφή των ζητούμενων πόρων που θα χρησιμοποιήσει από τον άλλο φορέα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της επαγγελματικής ικανότητας τρίτων φορέων, θα πρέπει να υποβάλλουν τα αντίστοιχα στοιχεία για τους φορείς των οποίων τους πόρους επικαλούνται (θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Δικαιολογητικών). Κάθε τρίτος φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, προς ένα μόνο υποψήφιο. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 20

21 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Με την ολοκλήρωση του πρώτου (1 ου ) σταδίου της διαδικασίας οι υποψήφιοι που προκρίθηκαν θα κληθούν να υποβάλλουν εντός διαστήματος σαράντα (40) ημερών Φάκελο Αναλυτικής Τεχνοοικονομικής Πρότασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστημα, μέχρι και το διπλάσιο, είτε αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτημα των Υποψηφίων Ο Φάκελος της Τεχνοοικονομικής Πρότασης (2 ο Στάδιο) Η Τεχνοοικονομική Πρόταση του Υποψηφίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 1. Την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας, με αναλυτική αναφορά στην προτεινόμενη τεχνολογία, στην τεχνική λύση και στον τρόπο εγκατάστασης της οπτικής ίνας εντός των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στους διατιθέμενους αγωγούς και λοιπές υποδομές της εταιρείας. 3. Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον Προϋπολογισμό της Επένδυσης, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το χρονοδιάγραμμα των μελετών, αδειών, εγκρίσεων, κατασκευών και λειτουργίας του δικτύου. 4. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) του Υποψηφίου για τη Λειτουργία και ενδεχόμενη Εκμετάλλευση του Ευρυζωνικού Δικτύου, που θα αναπτυχθεί με βάση την υποβαλλόμενη πρόταση. 5. Την αναλυτική πρόταση συνεργασίας του υποψηφίου με την Ε.Υ.Α.Θ. Α..Ε. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο της αξιολόγησης από την Ε.Α.Π.., η οποία θα εισηγηθεί με σχετικό πρακτικό της τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία της Τεχνοοικονομικής Προσφοράς τους με τρόπο σαφή και επαρκή, ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από την Ε.Α.Π. Τονίζεται ότι προτάσεις που περιλαμβάνουν και την εμπορική εκμετάλλευση της υποδομής που θα κατασκευασθεί έχουν προτεραιότητα. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 21

22 5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1. Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των προτάσεων Μόνο ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την παρούσα Πρόσκληση από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούνται να υποβάλουν «Φάκελο Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επιχειρηματικής Επάρκειας». Ο «Φάκελος Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επιχειρηματικής Επάρκειας» μπορεί να υποβληθεί στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: (α) (β) ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ Α.Ε., στην ανωτέρω διεύθυνση από τον Υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, στα κεντρικά γραφεία της, Εγνατία, 127, 6ος Όροφος, γραφείο Πρωτόκολλου, μέχρι την 13/5/2011..ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., ή όποια άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί κατά τυχόν παράταση κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους όσους έχουν παραλάβει την παρούσα Πρόσκληση. (γ) με παράδοση του φακέλου απευθείας στην ΕΑΠ αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας. Η διαδικασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Εγνατία 127, 7ος όροφος. Οι φάκελοι των προτάσεων οι οποίοι θα παραληφθούν αργότερα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν Τυχόν παρατάσεις στο χρόνο υποβολής των προτάσεων Η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την κρίση της, δύναται να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Στην περίπτωση παρατάσεων, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση πριν από την αρχική καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προτάσεων. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 22

23 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την νέα καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των προτάσεων τους Ο τρόπος υποβολής των Προτάσεων 1ο Στάδιο (προεπιλογή συμμετεχόντων) Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας οι Προτάσεις θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (εξωτερικό φάκελο), ο οποίος θα περιέχει την Επιστολή Υποβολής Προτάσεων και τον «Φάκελο Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επιχειρηματικής Επάρκειας». 2 ο Στάδιο (υποβολή αναλυτικής πρότασης από προεπιλεγμένους υποψηφίους) Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εντός προθεσμίας 40 ημερών και αφού παραλάβουν το Πληροφοριακό Τεύχος, οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι θα υποβάλλουν «Φάκελο Πρότασης: Αναλυτική Τεχνοοικονομική Πρόταση», το κατ ελάχιστον περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. Όλοι οι ανωτέρω φάκελοι θα φέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση του Ενδιαφερόμενου, τους αριθμούς τηλεφώνου και fax καθώς επίσης και τα ακόλουθα: Προς: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Δ/νση: Εγνατία 127, Θεσσαλονίκη, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» ΦΑΚΕΛΟΣ : (τίτλος φακέλου) (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) : (Στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των Μελών) Οι Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 23

24 6. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 6.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΠ) Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα οριστεί Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (Ε.Α.Π.), η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προτάσεων και η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. την πλέον συμφέρουσα Πρόταση για την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) 6.2. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση της επιχειρηματικής επάρκειας των υποψηφίων Η Ε.Α.Π. θα αποσφραγίσει κατ αρχάς τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και επιχειρηματικής επάρκειας. Εν συνεχεία η Ε.Α.Π. θα προβεί στην αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της επιχειρηματικής επάρκειας των Υποψηφίων που συνδέονται με την οικονομική/χρηματοοικονομική τους κατάσταση και την τεχνική/ επαγγελματική τους ικανότητα όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Μόνον οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις συμμετοχής επιλέγονται για συμμετοχή στο επόμενο 2 ο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση Ενώσεων, ή Κοινοπραξιών Προσώπων, οι ελάχιστες ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατό να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με βάση τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Ένωση / Κοινοπραξία. Με το πέρας του 1 ου Σταδίου το σύνολο των συμμετεχόντων ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της Διαδικασίας. Κατόπιν οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους 40 ημέρες να αξιολογήσουν το τεύχος του πληροφοριακού υλικού «Δικτύων και Υποδομών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» καθώς και να προβούν σε επιλεκτικές επισκέψεις κατόπιν συνεννοήσεως με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και να υποβάλλουν αναλυτική τεχνοοικονομική πρόταση εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών καθώς και σχετική πρόταση συνεργασίας. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 24

25 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ) 6.3. Περιεχόμενο και αξιολόγηση των τεχνοοικονομικών προσφορών Η Ε.Α.Π. αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνοοικονομικών Προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους προεπιλεγμένους υποψηφίους και ελέγχει το περιεχόμενό τους ως προς τη συμβατότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. Εν συνεχεία η Ε.Α.Π. αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία της Τεχνοοικονομικής Πρότασης στα εξής στοιχεία : 1. Αρτιότητα, εφικτότητα και λειτουργικότητα της τεχνικής πρότασης και του προτεινόμενου Γενικού Σχεδίου Πρότασης Αξιοποίησης των διατιθέμενων Υποδομών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. i. Την περιγραφή της προτεινόμενης τεχνολογίας, με αναλυτική αναφορά στην τεχνική λύση και στον τρόπο εγκατάστασης της οπτικής ίνας εντός των αγωγών με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στους αγωγούς. ii. Τη μεθοδολογία προσέγγισης των αναφερόμενων παραπάνω δράσεων - απαιτήσεων. iii. Ανάλυση πλεονεκτημάτων της προσφερόμενης λύσης, με βάση την υφιστάμενη διεθνή και εγχώρια εμπειρία. 2. Αναλυτική πρόταση συνεργασίας με την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του δικτύου 3. Πληρότητα, τεκμηρίωση και αποδοτικότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) i. Τεκμηρίωση & ύψος προϋπολογισμού της Επένδυσης ii. Πληρότητα, αρτιότητα και εφικτότητα χρονοδιαγράμματος και φάσεων υλοποίησης 6.4. Παρουσιάσεις - συνεντεύξεις και διευκρινίσεις Η Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που συνδέεται με τα στοιχεία της πρότασης των Υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό είναι στη διακριτική της ευχέρεια ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 25

26 να προσκαλεί κάθε Υποψήφιο, ή και όλους για μία, ή και περισσότερες παρουσιάσεις συνεντεύξεις, ή διευκρινίσεις των στοιχείων των προτάσεων τους. Τα έξοδα που συνδέονται με τα παραπάνω βαρύνουν τους Υποψηφίους Η επιλογή Πρότασης Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα αποφασίσει μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων, που θα διενεργηθεί από την Ε.Α.Π. η οποία και θα εισηγηθεί προς το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. την μορφή συνεργασίας Διαπραγμάτευση - Οριστικοποίηση της προκρινόμενης λύσης Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και ο Τελικός Υποψήφιος η πρόταση του οποίου αξιολογήθηκε ως πλέον συμφέρουσα για την εταιρεία δύναται να διαπραγματευτούν περαιτέρω, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική της μορφή και να υπογραφεί και να υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding). Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα αφορούν πρωτίστως την ανάλυση και την επεξήγηση των δεσμεύσεων δύο πλευρών που αναλαμβάνουν οι δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά τη λήξη των Διαπραγματεύσεων η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μπορεί να διακόψει την ανωτέρω διαδικασία και να την επαναλάβει με τον δεύτερο ή/και τρίτο σε κατάταξη Υποψήφιο χωρίς καμία απαίτηση από τον αρχικώς επιλεγέντα Υποψήφιο. 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στον Τύπο. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα Επιστολής Υποβολής Πρότασης (Υποβάλλεται ανάλογα για το 1 ο και 2 ο Στάδιο της Διαδικασίας) Προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. Δ/νση:... [ημέρα]-[μήνας]-2011 Θέμα: Υποβολή Πρότασης.στο πλαίσιο της Διαδικασίας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.» Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε την πρότασή μας για την Εκμετάλλευση των Υποδομών Δικτύων Αποχέτευσης και Λοιπών Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Υποψηφιότητα μας αποτελείται από τις εταιρείες [...]. Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε μελετήσει, ότι ήμαστε εξοικειωμένοι και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους, τις προϋπόθεσης και το σύνολο των περιεχομένων του από../.../... Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και στο Πληροφορικό Τεύχος( για το 2 ο Στάδιο). Με την παρούσα διασφαλίζουμε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες που παρέχονται στην πρότασή μας είναι αληθινές και ορθές. Συνημμένα σας υποβάλουμε (ορίζεται ανάλογα σε κάθε στάδιο) Φάκελο Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και.. βάσει των προβλεπομένων στην από.../.../... Πρόσκληση. Φάκελο Πρότασης: Αναλυτική Τεχνοοικονομική Πρόταση Ως Εκπρόσωπο μας ορίζουμε τον/την [...], στη διεύθυνση [...], στο τηλέφωνο [...], στο Fax [...] και στο [...]. Με εκτίμηση Ο Υποψήφιος [ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, ή άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, ή στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου από τον κοινό εκπρόσωπο τους] [...] [ υπογραφή - σφραγίδα] ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘddd Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος στην ΕΕΛΘ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 19588 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 1. τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΕΡΙΩΝ» (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΕΡΙΩΝ» (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 24-06-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 20832 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα