ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΑΘddd Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Συστημάτων Οπτικών Ινών με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. Απρίλιος 2011 Θεσσαλονίκη ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Ταυτότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρική Δραστηριότητα Περιγραφή Δικτύων και Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Δικτυακής Υποδομής Οπτικών Ινών & Παροχής Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Επιφυλάξεις της Εταιρείας Το χρονοδιάγραμμα και φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Εμπιστευτικότητα Οι δαπάνες της Διαδικασίας Η γλώσσα της Διαδικασίας Διάθεση του Αναλυτικού Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Πληροφοριακού Τεύχους - Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων Ο ορισμός Εκπροσώπου Το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων της Διαδικασίας ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Επιστολή Υποβολής Πρότασης Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Στοιχείων Επαγγελματικής Επάρκειας Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Διαδικασία (1 ο Στάδιο) Τα στοιχεία Επιχειρηματικής Επάρκειας των Υποψηφίων Χρηματοοικονομική Επάρκεια των Υποψηφίων Επαγγελματική Επάρκεια των Υποψηφίων Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Φάκελος της Τεχνοοικονομικής Πρότασης ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των προτάσεων Τυχόν παρατάσεις στο χρόνο υποβολής των προτάσεων Ο τρόπος υποβολής των Προτάσεων Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...24 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2

3 6.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΠ) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση της επιχειρηματικής επάρκειας των υποψηφίων Περιεχόμενο και αξιολόγηση των τεχνοοικονομικών προσφορών Παρουσιάσεις - συνεντεύξεις και διευκρινίσεις Η επιλογή Πρότασης Διαπραγμάτευση - Οριστικοποίηση της προκρινόμενης λύσης ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...27 Υπόδειγμα Επιστολής Υποβολής Πρότασης...27 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 3

4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων οπτικών ινών εντός του Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. με και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η παρούσα διαδικασία διεξάγεται ως εξής: 1 ο Στάδιο: Προεπιλογή Ενδιαφερομένων Αρχικά καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι διαθέτουν προσόντα που προβλέπονται στην παρούσα, ενώ ακολουθεί προεπιλογή ενδιαφερομένων. 2 ο Στάδιο: Τελική αξιολόγηση προεπιλεγέντων του 1 ου σταδίου Πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως διαδικασία και υποβολή αναλυτικής πρότασης μόνο από εκείνους που έχουν προεπιλεγεί. Το πρώτο (1ο) στάδιο της διαδικασίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Εγνατία 127, 7ος όροφος. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει καταστατική δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον Τομέα των τηλεπικοινωνιών. Προκειμένου αν αρχίσει η ουσιαστική ενεργοποίηση της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ζητά από κάθε πιθανό ενδιαφερόμενου να προτείνει σχετική συνεργασία στο σχεδιασμό, υλοποίηση, και ενδεχόμενη εμπορική εκμετάλλευση δικτύων οπτικών ινών τα οποία θα κατασκευαστούν εντός των δικτύων αποχέτευσης της εταιρείας. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα της ανάπτυξης στο άμεσα προσεχές μέλλον εκτεταμένων και αξιόπιστων δικτύων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, ως προϋπόθεσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την διασφάλιση της ψηφιακής σύγκλισης της περιοχής, προτίθεται να επιτρέψει την ανάπτυξη μέσα από το Δίκτυο Αποχέτευσης της εταιρείας, Δικτύων Οπτικών Ινών από εξειδικευμένες εταιρείες εγκατάστασης. Βούληση της εταιρείας είναι η αξιοποίηση των αγωγών του αποχετευτικού δικτύου που διαθέτει η εταιρεία, μήκους περίπου 1600 χλμ, στην περιοχή της μείζονος Θεσσαλονίκης με στόχο την δημιουργία ανοικτών υποδομών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν μελλοντικά την ανάπτυξη/αξιολοποίηση νέας γενιάς υπηρεσιών και θα εξυπηρετήσει σε βάθος χρόνου τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε χωρητικότητα και ταχύτητες, που δεν καλύπτουν οι ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης. Ζητούμενο από πλευράς Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι να συμβάλει με την αξιοποίηση των δικτύων της στην δημιουργία μιας απόλυτα σύγχρονης και δυναμικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από μια νέα πλευρά, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των αναπτυξιακών υποδομών της Θεσσαλονίκης με στόχο την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα για την εταιρεία θα είναι μια παράλληλη επικερδής δραστηριότητα που θα έχει και παράλληλα οφέλη στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δικτύων της. Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με την εταιρεία, εφόσον δύναται να προσφέρουν: 1. Χρήση της υφιστάμενης υποδομής αγωγών αποχέτευσης για την ανάπτυξη μέσα από αυτούς, δικτύου οπτικών ινών. 2. Προσφορά τεχνικής λύσης, η οποία διασφαλίζει την αβλαβή διέλευση από τους αγωγούς και την εύκολη αφαίρεση, αν παραστεί ανάγκη, χωρίς επιπτώσεις στο αποχετευτικό σύστημα, καθώς και την μικρότερη επίδραση στην ροή των λυμάτων, ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 5

6 την ταχύτερη εγκατάσταση και την οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη εγκατάσταση. 3. Διασφάλιση υψηλής ασφάλειας και εύρους ζώνης του υπό ανάπτυξη δικτύου. 4. Διασφάλιση χρήσης αγωγών κάθε τύπου (Αργιλοπυρητικούς, πλαστικούς (PVC), αμιάντου και τσιμεντένιους) και όλων των υφιστάμενων διαμέτρων. 5. Διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής εγκατάστασης των οπτικών ινών σε συνάρτηση με το χαμηλότερο κόστος. 6. Αναλυτική πρόταση συνεργασίας με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την ανάπτυξη και ενδεχόμενη εκμετάλλευση του δικτύου. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα αποφασίσει μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων, που θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί και τη μορφή συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχουν οι προτάσεις που περιλαμβάνουν και την εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου οπτικών ινών από τον ενδιαφερόμενο φορέα σε συνεργασία με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται να αναστείλει, ή να ακυρώσει την όλη διαδικασία, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση από τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν προτάσεις. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Για παροχή διευκρινήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γεώργιο Αγγέλου, τηλ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 6

7 ΟΡΙΣΜΟΙ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» είναι: η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση της παρούσας και σκοπό έχει την αναζήτηση και αξιολόγηση προτάσεων εκμετάλλευση των Υποδομών Δικτύων Αποχέτευσης και λοιπών Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς τον σκοπό της κατασκευής και εκμετάλλευσης δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. «Ενδιαφερόμενος» είναι: κάθε Φυσικό, ή Νομικό Πρόσωπο, Σύμπραξη, ή Κοινοπραξία που έχει ζητήσει, ή έχει λάβει το Τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης. «Υποψήφιος» είναι: κάθε Φυσικό, ή Νομικό Πρόσωπο, ή ένωση Προσώπων που έχει υποβάλλει πρόταση στην συγκεκριμένη κλήση ενδιαφέροντος. «Εκπρόσωπος» είναι: το πρόσωπο που εκπροσωπεί νομίμως τον Υποψήφιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. «Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότασης, ή ΕΑΠ» είναι: η Επιτροπή που θα οριστεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και θα εισηγηθεί σχετικά. «Πρόταση:» είναι: ο φάκελος ενδιαφέροντος τον οποίο θα υποβάλλουν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. οι Υποψήφιοι. «Αγωγοί Δικτύου Αποχέτευσης ή Δίκτυο Αποχέτευσης» είναι: οι αγωγοί του δικτύου αποχέτευσης μέσα από τους οποίους θα περάσουν οι οπτικές ίνες. «Εγκατάσταση» είναι: οι Υποδομές που η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα διαθέσει για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών, με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. «Επένδυση» είναι: το σύνολο των έργων / επενδυτικών δαπανών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης για την ανάπτυξη, δικτύου οπτικών ινών, με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7

8 1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος είναι η 1. Χρήση της υφιστάμενης υποδομής αγωγών αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών 2. Προσφορά τεχνικής λύσης, η οποία να διασφαλίζει την αβλαβή διέλευση από τους αγωγούς και την εύκολη αφαίρεση, αν παραστεί ανάγκη, χωρίς επιπτώσεις στο αποχετευτικό σύστημα, καθώς και την μικρότερη επίδραση στην ροή των λυμάτων, την ταχύτερη εγκατάσταση και την οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη εγκατάσταση. 3. Διασφάλιση υψηλής ασφάλειας και εύρους ζώνης του υπό ανάπτυξη δικτύου 4. Διασφάλιση χρήσης αγωγών κάθε τύπου (Αργιλοπυρητικούς, πλαστικούς (PVC), αμιάντου και τσιμεντένιους) και όλων των υφιστάμενων διαμέτρων 5. Διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής εγκατάστασης των οπτικών ινών σε συνάρτηση με το χαμηλότερο κόστος με σκοπό την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Κύριος στόχος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι, μέσω της παρούσης διαδικασίας, η επιλογή κατάλληλης εταιρείας που δύναται να προβεί στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, δικτύου οπτικών ινών και γενικότερα εκμετάλλευση του εν λόγω δικτύου Ταυτότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Εταιρική Δραστηριότητα Η Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (Ν. 2651/ (Φ.Ε.Κ. Α' 248/ ). Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του καταστατικού της, η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 27 του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και συμπληρωματικά του α.ν. 1563/1939, του ν.δ. 787/1970, του Π.Δ. 156/1997 και Π.Δ. 157/1997. Ως ανώνυμη εταιρία, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα δε με το άρθρο 44 του καταστατικού της, ορίζεται ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 και του ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 8

9 άρθρου 20 του Ν. 2651/1998, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/Β/98/32, η δε διάρκειά της ορίσθηκε σε ενενηνταεννέα (99) έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998 δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου Η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ και μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΑ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001, ο οποίος αποτελεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αλλά και από τον κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, ως προς τα θέματα με τα οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση. Η έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η διοίκησή της στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Εγνατίας 127. Στους σκοπούς της Εταιρίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του καταστατικού της, περιλαμβάνονται: Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 του καταστατικού. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως μέσω των δικτύων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως. Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς και με την εκμετάλλευση των προϊόντων της επεξεργασίας λυμάτων (βιοαερίου), καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενεργείας. Η περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. καθορίζεται από το νόμο 2937/2001 (άρθρο 26). Το δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Εύοσμου Σταυρούπολης, Μενεμένης, Ελευθέριου - Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράματος, Ρεντζικίου, Πυλαίας και της ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 9

10 Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Η Ε.Υ.Α.Θ. έχει πρόσφατα επεκτείνει την περιοχή δραστηριότητάς της στον τομέα της ύδρευσης στους Δήμους Ευκαρπίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων και Πυλαίας. Το δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Εύοσμου, Μενεμένης, Πυλαίας, Ιωνίας, Ωραιοκάστρου, Ελευθέριου - Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράματος, Ευκαρπίας, Μηχανιώνας, Καλοχωρίου, Θέρμης και Φιλύρου. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της που είναι: α) Για την ύδρευση: Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης με το Δήμο Πανοράματος και τη Βιομηχανική Περιοχή. Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει σήμερα κατά μέγιστο, τα m 3 και κατ ελάχιστον τα m 3 νερού, ημερησίως. β) Για την αποχέτευση: Η περιοχή που εκτείνεται από τον Αξιό ποταμό, τα υψώματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης μέχρι τις Τουριστικές περιοχές, ενώ μέση επεξεργασία λυμάτων m 3. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επικεντρώνει την προσπάθεια της στο να λειτουργεί, να συντηρεί, να ανακαινίζει, να μειώνει τις διαρροές και να βελτιώνει τα υφιστάμενα δίκτυα (για τα οποία έχει μόνο τη χρήση, αφού αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων) ώστε να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους καταναλωτές της και με την υποχρέωση να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις απαιτήσεις για την ποιότητα νερού και τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Περιγραφή Δικτύων και Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν έργα υδροληψίας, εξωτερικά υδραγωγεία με τις γεωτρήσεις και τους αγωγούς μεταφοράς, αντλιοστάσια, δεξαμενές, δίκτυο διανομής και υδρόμετρα. Το συνολικό μήκος των αγωγών του Δικτύου ύδρευσης είναι χιλιόμετρα περίπου. Ενώ ο συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων υδρομέτρων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι περί τις Αντίστοιχα για την κάλυψη των αναγκών απόχέτευσης, η ΕΥΑΘ διαθέτει ένα σύνολο αγωγών αποχέτευσης περί τα 1600 χιλιόμετρα διαμέτρου από Φ150 έως Φ2700. Επίσης το σύνολο των εγκαταστάσεων που διαθέτει η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την παροχή ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 10

11 υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως κτίρια προσωπικού, αντλιοσταστάσια, δεξαμενές, και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις ανέρχεται στις 111. Αναλυτικότερη περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών δικτύων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στο σχετικό Πληροφοριακό Τεύχος που θα παραδοθεί στους ενδιαφερομένους που θα προεπιλεγούν κατά το πρώτο (1 ο ) στάδιο της τρέχουσας Διαδικασίας Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Δικτυακής Υποδομής Οπτικών Ινών & Παροχής Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Η δικτυακή υποδομή οπτικών ινών που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, όπως Τοπολογία δικτύου, Καλώδια οπτικών ινών, Διαχείριση, Συντήρηση δικτύου, Ταχύτητες Πρόσβασης, Διαθεσιμότητα υπηρεσίας, Τεχνική υποστήριξη χρηστών, όπως αυτά θα καθοριστούν από την μελέτη της πρότασης. Επιπρόσθετα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν, εκτός των άλλων και τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε όλη την έκταση της δραστηριότητάς της Επιφυλάξεις της Εταιρείας Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν δεσμεύεται για την τελική επιλογή Υποψηφίου, ή υπογραφή της Σύμβασης υλοποίησης της τελικής πρότασης που θα επιλεγεί και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, ή όχι σε Σύμβαση, να ματαιώσει, να αναβάλει, ή να επαναλάβει τη Διαδικασία με τους ίδιους, ή τροποποιημένους όρους, ή και να προχωρήσει κατά οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ή, αν το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, να προσφύγει στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς εξ αυτού του λόγου να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής, ή αποζημίωσης στους υποψηφίους, ή / και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος Το χρονοδιάγραμμα και φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και οι φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης καθώς και ο βαθμός αξιοπιστίας του αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της Τεχνοοικονομικής Πρότασης των Υποψηφίων που θα υποβληθεί στο 2 ο στάδιο της Διαδικασίας. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 11

12 2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν πρόσωπα, ή ομάδα προσώπων που εδρεύουν στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και σε Κράτη που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Οι Υποψήφιοι, που θα λάβουν μέρος στη Διαδικασία, και που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός μέλη (εταιρίες), δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή παρά μόνο απαιτείται η κοινή Δήλωση συνεργασίας του συνόλου των συμμετεχόντων στο επιχειρηματικό σχήμα του κάθε Υποψηφίου. Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό του σε όλες τις σχέσεις του Υποψηφίου με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ο "Εκπρόσωπος"). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελείται από περισσότερα από ένα Μέλη, ο Εκπρόσωπος διορίζεται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικά και από κοινού από όλα τα Μέλη. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας με τον Εκπρόσωπο καθώς και τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας του με τη Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (δηλ. με επιστολή, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες αυτών κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που είναι Μέλη ενός Υποψηφίου, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν Υποψήφιο. Στη Διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί και συνεπώς απορρίπτονται οι υποψηφιότητές τους: (α) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών προσώπων, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους προέλευσης του (β) Όσοι έχουν διαπράξει ή υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Επί νομικών προσώπων πρέπει να μην συντρέχει η περίπτωση αυτή στους νομίμους εκπροσώπους και τους διοικούντες αυτό με βάση το καταστατικό του νομικού προσώπου ή ισοδύναμο ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 12

13 έγγραφο. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική διαγωγή νοούνται η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: (β.1) η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.). (β.2) (β.3) (β.4) η δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (2) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Ε.Κ. η απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ε.Κ. η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου Ε.Κ., της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (γ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. (δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. (ε) Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον κάθε συμμετέχοντα στη Διαδικασία (Υποψήφιο) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Η εν λόγω δήλωση, θα είναι συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύεται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική. Επιπλέον των παραπάνω, ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Η Ε.Α.Π. έχει το δικαίωμα να απορρίψει, πλήρως αιτιολογημένα, μία, ή περισσότερες ή, και όλες τις Προτάσεις ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η Διαδικασία. 2. Πρόταση Υποψηφίου, η οποία είναι αόριστη, ή δεν μπορεί να εκτιμηθεί, ή περιέχει ελλιπή, ή ανακριβή στοιχεία, ή δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας απορρίπτεται. 3. Η απόρριψη Πρότασης δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για τον Υποψήφιο. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13

14 3. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3.1. Εμπιστευτικότητα Όλα τα στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, σχέδια και προδιαγραφές και κάθε υλικό που διατίθεται από την Ε.Υ.Α.Θ. στους Υποψήφιους που έχουν προεπιλεγεί κατά τα 1 ο στάδιο της Διαδικασίας, ή περιέχεται σε γνώση τους και αντίστροφα καθ όλη την διάρκεια της Διαδικασίας, παραμένουν εμπιστευτικά και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη και εξουσιοδότηση Ε.Υ.Α.Θ./Υποψηφίων αντίστοιχα, εκτός και εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο, ή από κάποια υπεύθυνη νομική αρχή με αντίστοιχη δικαιοδοσία. Αναλυτικότερα, οι Υποψήφιοι που θα προκριθούν από το 1 ο στάδιο της Διαδικασίας θα υπογράψουν μαζί με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σύμβαση τήρησης εμπιστευτικότητας Οι δαπάνες της Διαδικασίας Η συμμετοχή στη Διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψήφιου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης Η γλώσσα της Διαδικασίας Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και επιχειρηματικές επάρκειας, καθώς και τα έγγραφα που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Πρότασης, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα πλην αυτών που ορίζονται σε άλλο σημείο της Πρόσκλησης, διαφορετικά. Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα Διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα. Δεν απαιτείται η μετάφραση των πληροφοριακών στοιχείων (ΡROSΡΕCΤUS) που θα περιληφθούν στους φακέλους πρότασης και θα αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα των Υποψηφίων, εφ όσον υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 14

15 3.4. Διάθεση του Αναλυτικού Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Πληροφοριακού Τεύχους - Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα Πρόσκληση, από το Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Τσιμισκή 98, 8 ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια: Ελένη Παχατουρίδου, τηλέφωνο: ) μέχρι και την λήξη της προθεσμίας υποβολής του 1 ου Σταδίου των προτάσεων ενδιαφέροντος. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την παρούσα Πρόσκληση από την ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Η προθεσμία ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από την Δημοσίευση της Παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστημα, μέχρι και στο διπλάσιο, είτε αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτημα των Υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση του 1 ου Σταδίου (ελέγχου των δικαιολογητικών και αποδεικτικών χρηματοοικονομικής, τεχνικής ικανότητας) το σύνολο των υποψηφίων κατά το εν λόγω στάδιο ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της προεπιλογής, ενώ οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν σχετικό Πληροφοριακό Τεύχος (με τα διαθέσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά σενάρια εκμετάλλευσης της υποδομής που θα δημιουργηθεί και τον τρόπο συνεργασίας με την ΕΥΑΘ ΑΕ) μέχρι και την δέκατη (10 η ) ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των τεχνοοικονομικών προτάσεων, από τα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Η προθεσμία υποβολής των τεχνοοικονομικών προτάσεων ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της γνωστοποίησης του αποτελέσματος της προεπιλογής των Υποψηφίων του 1 ου Σταδίου από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστημα, μέχρι και στο διπλάσιο, είτε αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτημα των Υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι προκειμένου να παραλάβουν το Πληροφοριακό Τεύχος θα πρέπει: Να υπογράφουν Σύμβαση Τήρησης Εμπιστευτικότητας. Η εξουσία του υπογράφοντος θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Να γνωστοποιούν στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το φυσικό πρόσωπο, μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τους Υποψήφιους, μέχρι την καταληκτική ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 15

16 ημερομηνία υποβολής της Πρότασης, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας, ήτοι διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, και αριθμό FAX, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι, υποψήφιοι, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Τεύχους, από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μέχρι και την έκτη (6 η ) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής. Πρότασης (2 ο Στάδιο). Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα το ζητήσουν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Η αποστολή των εγγράφων ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαντήσεων εκ μέρους της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής του δεύτερου (2 ου ) Σταδίου, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τουλάχιστον έξη (6) ημερολογιακές μέρες πριν από την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών και θα απαντήσει, είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την αρτιότερη υποβολή των Φακέλων των Προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν προκριθεί στο δεύτερο (2 ο ) στάδιο της διαδικασίας, δικαιούνται να προβούν σε επιτόπου αυτοψία επιθεώρηση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να αξιολογήσουν τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις εξυγίανσης για τις ανάγκες της ανάπτυξης δικτυακής υποδομής οπτικών ινών. Η επιθεώρηση αυτή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το πολύ μέχρι δέκα (10) μέρες πριν από την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων. (Αρμόδιος: Γεώργιος Αγγέλου Τηλ.: , ) Ο ορισμός Εκπροσώπου Για την επικοινωνία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και της Ε.Α.Π. με τον Υποψήφιο ορίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 2 της παρούσας, Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και fax κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία μαζί του. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 16

17 3.6. Το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων της Διαδικασίας Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, ή ματαιώσει τη Διαδικασία, καθώς και να τροποποιήσει τους όρους ή / και το χρονοδιάγραμμα της Διαδικασίας εν γένει, οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει τη Διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σε αυτή, ή / και τρίτων μερών. Η συμμετοχή στη Διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 17

18 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 4.1. Επιστολή Υποβολής Πρότασης Με την Επιστολή Υποβολής Πρότασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ως Υποψήφιος την Πρότασή του στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Στην Επιστολή Υποβολής Πρότασης θα διατυπώνεται μεταξύ των άλλων το ενδιαφέρον του Υποψηφίου για τη συμμετοχή του στη Διαδικασία, καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης. Η Επιστολή Υποβολής Προσφοράς θα υπογράφεται από τον Υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου, η Επιστολή Υποβολής Προσφοράς θα υπογράφεται από τον κοινό Εκπρόσωπό τους. Υπόδειγμα της Επιστολής Υποβολής Προσφοράς παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Στοιχείων Επιχειρηματικής Επάρκειας (1 ο Στάδιο) Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Διαδικασία Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», Τα στοιχεία του προσφέροντος, Τεκμηρίωση κατοχής και προσφοράς της ζητούμενης τεχνογνωσίας, από τον ίδιο τον προσφέροντα (τεκμηρίωση πρωτογενούς διάθεσης από διεθνή οίκο ή παράρτημά του εγκατεστημένο στην Ελλάδα). Αποκλείονται ενδιάμεσοι φορείς - προμηθευτές. Την περιγραφή της προτεινόμενης τεχνολογίας, με αναλυτική αναφορά στην τεχνική λύση και στον τρόπο εγκατάστασης της οπτικής ίνας εντός των αγωγών ώστε να ικανοποιεί τις ζητούμενες ποιοτικές παραμέτρους της παρούσας πρόσκλησης. Αναφορά στην υφιστάμενη εμπειρία υλοποίησης και ολοκλήρωσης παρόμοιων έργων Τη μεθοδολογία προσέγγισης των αναφερόμενων παραπάνω δράσεων - απαιτήσεων. Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος με συμμετοχή σε παρελθόντα έργα κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης δικτύων οπτικών ινών διαμέσου των δικτύων αποχέτευσης. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 18

19 Ανάλυση πλεονεκτημάτων της προσφερόμενης λύσης, με βάση την υφιστάμενη διεθνή και εγχώρια εμπειρία Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Πρότασή τους υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην ενότητα Τα στοιχεία Επιχειρηματικής Επάρκειας των Υποψηφίων Χρηματοοικονομική Επάρκεια των Υποψηφίων Για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ο κάθε Υποψήφιος για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας, θα πρέπει να υποβάλει οικονομικά στοιχεία για τις τελευταίες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις, ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές, ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο όργανο, εφόσον απαιτείται, από τα οποία να αποδεικνύονται τα κάτωθι: Συνολικό Ενεργητικό / Παθητικό μεγαλύτερο από 20 εκατ.. Κύκλος εργασιών που σχετίζεται με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τριετίας, μεγαλύτερος από 1 εκατ. Πιστοληπτική ικανότητα μεγαλύτερη από 3 εκατ.. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών οι παραπάνω προϋποθέσεις αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας Επαγγελματική Επάρκεια των Υποψηφίων Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη αξιόλογη εμπειρία στην υλοποίηση διαχείριση ή/και εκμετάλλευση έργων δικτυακής υποδομής οπτικών ινών αντίστοιχη με την προτεινόμενη τεχνολογία και παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη αξιόλογη εμπειρία σε συναφή έργα, επιχειρηματικές δραστηριότητες, κατ' ελάχιστον αναλόγου μεγέθους και χαρακτηριστικών με το παρόν έργο, δραστηριότητα. Για την απόδειξη της τεχνικής του εμπειρίας καθώς και της επαγγελματικής - επιχειρηματικής του ικανότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και εμπειρία στην υλοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών αντίστοιχης με την προτεινόμενη τεχνολογία κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη. Ειδικότερα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην παρούσα διαδικασία είναι οι ακόλουθες: θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει την τελευταία τετραετία τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 19

20 οπτικών ινών αντίστοιχης με την προτεινόμενη τεχνολογία μήκους τουλάχιστον 100 χλμ. και να παρέχουν μέσω αυτού, οι ίδιοι ή οι πελάτες τους, ευρυζωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν εκτελέσει μία σύμβαση, η οποία να περιλαμβάνει λειτουργία και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών αντίστοιχης με την προτεινόμενη τεχνολογία, με συμβατικό τίμημα τουλάχιστον 1 εκατ.. τέλος, πρέπει να υποβάλουν πίνακα με το διαθέσιμο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό. Οι συμμετοχές που περιλαμβάνουν και εμπειρία στην εμπορική εκμετάλλευση των ευρυζωνικών υποδομών (παθητικού ή/και ενεργού εξοπλισμού) έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Για την απόδειξη των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, συνοδευόμενα από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, ή ανάλογο έγγραφο. Βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου είναι επιτρεπτή η προσφυγή των προσφερόντων σε δάνεια εμπειρία, προκειμένου να έχουν στην διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους για να αποδείξουν την χρηματοοικονομική/επαγγελματική τους επάρκεια. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλης επιχείρησης, προκειμένου να έχει στην διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης και να αποδείξει την χρηματοοικονομική/επαγγελματική του επάρκεια, πρέπει να τεκμηριώσει την διάθεση των συγκεκριμένων πόρων με Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της άλλης επιχείρησης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, απόφαση του Οργάνου Διοίκησής της, ότι θα θέσει στην διάθεση του Υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση Κατακύρωσης υπέρ αυτού των αποτελεσμάτων της παρούσας διαδικασίας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του Υποψηφίου με περιγραφή των ζητούμενων πόρων που θα χρησιμοποιήσει από τον άλλο φορέα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της επαγγελματικής ικανότητας τρίτων φορέων, θα πρέπει να υποβάλλουν τα αντίστοιχα στοιχεία για τους φορείς των οποίων τους πόρους επικαλούνται (θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Δικαιολογητικών). Κάθε τρίτος φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, προς ένα μόνο υποψήφιο. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 20

21 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Με την ολοκλήρωση του πρώτου (1 ου ) σταδίου της διαδικασίας οι υποψήφιοι που προκρίθηκαν θα κληθούν να υποβάλλουν εντός διαστήματος σαράντα (40) ημερών Φάκελο Αναλυτικής Τεχνοοικονομικής Πρότασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστημα, μέχρι και το διπλάσιο, είτε αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτημα των Υποψηφίων Ο Φάκελος της Τεχνοοικονομικής Πρότασης (2 ο Στάδιο) Η Τεχνοοικονομική Πρόταση του Υποψηφίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 1. Την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας, με αναλυτική αναφορά στην προτεινόμενη τεχνολογία, στην τεχνική λύση και στον τρόπο εγκατάστασης της οπτικής ίνας εντός των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στους διατιθέμενους αγωγούς και λοιπές υποδομές της εταιρείας. 3. Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον Προϋπολογισμό της Επένδυσης, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το χρονοδιάγραμμα των μελετών, αδειών, εγκρίσεων, κατασκευών και λειτουργίας του δικτύου. 4. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) του Υποψηφίου για τη Λειτουργία και ενδεχόμενη Εκμετάλλευση του Ευρυζωνικού Δικτύου, που θα αναπτυχθεί με βάση την υποβαλλόμενη πρόταση. 5. Την αναλυτική πρόταση συνεργασίας του υποψηφίου με την Ε.Υ.Α.Θ. Α..Ε. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο της αξιολόγησης από την Ε.Α.Π.., η οποία θα εισηγηθεί με σχετικό πρακτικό της τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία της Τεχνοοικονομικής Προσφοράς τους με τρόπο σαφή και επαρκή, ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από την Ε.Α.Π. Τονίζεται ότι προτάσεις που περιλαμβάνουν και την εμπορική εκμετάλλευση της υποδομής που θα κατασκευασθεί έχουν προτεραιότητα. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 21

22 5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1. Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των προτάσεων Μόνο ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την παρούσα Πρόσκληση από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούνται να υποβάλουν «Φάκελο Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επιχειρηματικής Επάρκειας». Ο «Φάκελος Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επιχειρηματικής Επάρκειας» μπορεί να υποβληθεί στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: (α) (β) ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ Α.Ε., στην ανωτέρω διεύθυνση από τον Υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, στα κεντρικά γραφεία της, Εγνατία, 127, 6ος Όροφος, γραφείο Πρωτόκολλου, μέχρι την 13/5/2011..ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., ή όποια άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί κατά τυχόν παράταση κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους όσους έχουν παραλάβει την παρούσα Πρόσκληση. (γ) με παράδοση του φακέλου απευθείας στην ΕΑΠ αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας. Η διαδικασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Εγνατία 127, 7ος όροφος. Οι φάκελοι των προτάσεων οι οποίοι θα παραληφθούν αργότερα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν Τυχόν παρατάσεις στο χρόνο υποβολής των προτάσεων Η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την κρίση της, δύναται να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Στην περίπτωση παρατάσεων, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση πριν από την αρχική καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προτάσεων. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 22

23 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την νέα καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των προτάσεων τους Ο τρόπος υποβολής των Προτάσεων 1ο Στάδιο (προεπιλογή συμμετεχόντων) Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας οι Προτάσεις θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (εξωτερικό φάκελο), ο οποίος θα περιέχει την Επιστολή Υποβολής Προτάσεων και τον «Φάκελο Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επιχειρηματικής Επάρκειας». 2 ο Στάδιο (υποβολή αναλυτικής πρότασης από προεπιλεγμένους υποψηφίους) Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εντός προθεσμίας 40 ημερών και αφού παραλάβουν το Πληροφοριακό Τεύχος, οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι θα υποβάλλουν «Φάκελο Πρότασης: Αναλυτική Τεχνοοικονομική Πρόταση», το κατ ελάχιστον περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. Όλοι οι ανωτέρω φάκελοι θα φέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση του Ενδιαφερόμενου, τους αριθμούς τηλεφώνου και fax καθώς επίσης και τα ακόλουθα: Προς: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Δ/νση: Εγνατία 127, Θεσσαλονίκη, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» ΦΑΚΕΛΟΣ : (τίτλος φακέλου) (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) : (Στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των Μελών) Οι Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 23

24 6. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 6.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΠ) Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα οριστεί Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (Ε.Α.Π.), η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προτάσεων και η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. την πλέον συμφέρουσα Πρόταση για την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) 6.2. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση της επιχειρηματικής επάρκειας των υποψηφίων Η Ε.Α.Π. θα αποσφραγίσει κατ αρχάς τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και επιχειρηματικής επάρκειας. Εν συνεχεία η Ε.Α.Π. θα προβεί στην αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της επιχειρηματικής επάρκειας των Υποψηφίων που συνδέονται με την οικονομική/χρηματοοικονομική τους κατάσταση και την τεχνική/ επαγγελματική τους ικανότητα όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Μόνον οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις συμμετοχής επιλέγονται για συμμετοχή στο επόμενο 2 ο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση Ενώσεων, ή Κοινοπραξιών Προσώπων, οι ελάχιστες ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατό να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με βάση τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Ένωση / Κοινοπραξία. Με το πέρας του 1 ου Σταδίου το σύνολο των συμμετεχόντων ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της Διαδικασίας. Κατόπιν οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους 40 ημέρες να αξιολογήσουν το τεύχος του πληροφοριακού υλικού «Δικτύων και Υποδομών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» καθώς και να προβούν σε επιλεκτικές επισκέψεις κατόπιν συνεννοήσεως με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και να υποβάλλουν αναλυτική τεχνοοικονομική πρόταση εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών καθώς και σχετική πρόταση συνεργασίας. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 24

25 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ) 6.3. Περιεχόμενο και αξιολόγηση των τεχνοοικονομικών προσφορών Η Ε.Α.Π. αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνοοικονομικών Προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους προεπιλεγμένους υποψηφίους και ελέγχει το περιεχόμενό τους ως προς τη συμβατότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. Εν συνεχεία η Ε.Α.Π. αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία της Τεχνοοικονομικής Πρότασης στα εξής στοιχεία : 1. Αρτιότητα, εφικτότητα και λειτουργικότητα της τεχνικής πρότασης και του προτεινόμενου Γενικού Σχεδίου Πρότασης Αξιοποίησης των διατιθέμενων Υποδομών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. i. Την περιγραφή της προτεινόμενης τεχνολογίας, με αναλυτική αναφορά στην τεχνική λύση και στον τρόπο εγκατάστασης της οπτικής ίνας εντός των αγωγών με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στους αγωγούς. ii. Τη μεθοδολογία προσέγγισης των αναφερόμενων παραπάνω δράσεων - απαιτήσεων. iii. Ανάλυση πλεονεκτημάτων της προσφερόμενης λύσης, με βάση την υφιστάμενη διεθνή και εγχώρια εμπειρία. 2. Αναλυτική πρόταση συνεργασίας με την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του δικτύου 3. Πληρότητα, τεκμηρίωση και αποδοτικότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) i. Τεκμηρίωση & ύψος προϋπολογισμού της Επένδυσης ii. Πληρότητα, αρτιότητα και εφικτότητα χρονοδιαγράμματος και φάσεων υλοποίησης 6.4. Παρουσιάσεις - συνεντεύξεις και διευκρινίσεις Η Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που συνδέεται με τα στοιχεία της πρότασης των Υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό είναι στη διακριτική της ευχέρεια ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 25

26 να προσκαλεί κάθε Υποψήφιο, ή και όλους για μία, ή και περισσότερες παρουσιάσεις συνεντεύξεις, ή διευκρινίσεις των στοιχείων των προτάσεων τους. Τα έξοδα που συνδέονται με τα παραπάνω βαρύνουν τους Υποψηφίους Η επιλογή Πρότασης Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα αποφασίσει μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων, που θα διενεργηθεί από την Ε.Α.Π. η οποία και θα εισηγηθεί προς το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. την μορφή συνεργασίας Διαπραγμάτευση - Οριστικοποίηση της προκρινόμενης λύσης Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και ο Τελικός Υποψήφιος η πρόταση του οποίου αξιολογήθηκε ως πλέον συμφέρουσα για την εταιρεία δύναται να διαπραγματευτούν περαιτέρω, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική της μορφή και να υπογραφεί και να υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding). Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα αφορούν πρωτίστως την ανάλυση και την επεξήγηση των δεσμεύσεων δύο πλευρών που αναλαμβάνουν οι δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά τη λήξη των Διαπραγματεύσεων η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μπορεί να διακόψει την ανωτέρω διαδικασία και να την επαναλάβει με τον δεύτερο ή/και τρίτο σε κατάταξη Υποψήφιο χωρίς καμία απαίτηση από τον αρχικώς επιλεγέντα Υποψήφιο. 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στον Τύπο. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα Επιστολής Υποβολής Πρότασης (Υποβάλλεται ανάλογα για το 1 ο και 2 ο Στάδιο της Διαδικασίας) Προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. Δ/νση:... [ημέρα]-[μήνας]-2011 Θέμα: Υποβολή Πρότασης.στο πλαίσιο της Διαδικασίας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.» Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε την πρότασή μας για την Εκμετάλλευση των Υποδομών Δικτύων Αποχέτευσης και Λοιπών Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Υποψηφιότητα μας αποτελείται από τις εταιρείες [...]. Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε μελετήσει, ότι ήμαστε εξοικειωμένοι και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους, τις προϋπόθεσης και το σύνολο των περιεχομένων του από../.../... Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και στο Πληροφορικό Τεύχος( για το 2 ο Στάδιο). Με την παρούσα διασφαλίζουμε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες που παρέχονται στην πρότασή μας είναι αληθινές και ορθές. Συνημμένα σας υποβάλουμε (ορίζεται ανάλογα σε κάθε στάδιο) Φάκελο Πρότασης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και.. βάσει των προβλεπομένων στην από.../.../... Πρόσκληση. Φάκελο Πρότασης: Αναλυτική Τεχνοοικονομική Πρόταση Ως Εκπρόσωπο μας ορίζουμε τον/την [...], στη διεύθυνση [...], στο τηλέφωνο [...], στο Fax [...] και στο [...]. Με εκτίμηση Ο Υποψήφιος [ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, ή άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, ή στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου από τον κοινό εκπρόσωπο τους] [...] [ υπογραφή - σφραγίδα] ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘddd Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος στην ΕΕΛΘ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α. Αντικείμενο Πρόσκλησης Η Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. (Invest

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 16/01/2017 Αρ. πρωτ.: Γ-72/16-01-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Τρίκαλα: Υπηρεσίες μηχανικού 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Τρίκαλα: Υπηρεσίες μηχανικού 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:104558-2012:text:el:html GR-Τρίκαλα: Υπηρεσίες μηχανικού 2012/S 64-104558 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα