Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο"

Transcript

1 1. Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο Η διαδρομή ξεκινά κοντά στους Κήπους και κατευθύνεται δυτικά μέσω της Θράκης, της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας προς τα Αλβανικά σύνορα, νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής. Η διαδρομή του αγωγού είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και της πληροφόρησης που ελήφθη από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς και ιδιαιτερότητες. 2. Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή και πόσο θα διαρκέσει; Η βασική κατασκευή του έργου του ΤΑΡ στην Ελλάδα προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2016 και θα διαρκέσει περίπου 3,5 χρόνια. Πιθανά, η κατασκευή κάποιων προσωρινών εγκαταστάσεων (αποθηκευτικοί χώροι υλικών, εργοτάξια, κλπ.) να ξεκινήσουν νωρίτερα, το Η κατασκευή του αγωγού αποτελεί μια τμηματική διαδικασία με μικρή διάρκεια σε κάθε περιοχή από την οποία θα διέρχεται, ώστε οι κατασκευαστικές δραστηριότητες να έχουν τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και επίπτωση στις παρακείμενες κοινότητες. Η κατασκευή του αγωγού TAP και των σχετικών υποδομών, θα πραγματοποιηθεί σε στάδια/φάσεις και θα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και σε ορισμένες περιπτώσεις, εποχιακούς περιορισμούς. Η πραγματική εντατική κατασκευή εντός της ζώνης κατασκευής του έργου, θα αποτελέσει τμηματική διαδικασία που, κατά κύριο λόγο, θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο 3-6 μηνών. Ωστόσο, συνολική πρόσβαση στη γη θα απαιτηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στη ζώνη κατασκευής για και άλλες περιφερειακές κατασκευαστικές δραστηριότητες, και συνολικά ενδέχεται να διαρκέσει μεταξύ 12 και 24 μηνών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των 3-6 μηνών της εντατικής κατασκευής. Όλη η γη που θα χρησιμοποιηθεί θα αποκατασταθεί τουλάχιστον στην αρχική της κατάσταση. Ο ΤΑΡ θα καταβάλει αποζημίωση για το συνολικό χρόνο διατάραξης (δηλαδή, για τον πραγματικό χρόνο διατάραξης ή για 24 μήνες, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο), όταν η γη χρησιμοποιείται. Η κατασκευή του σταθμού συμπίεσης θα είναι μία συνεχής δραστηριότητα διάρκειας 20 μηνών.

2 Η διαδικασία θα είναι ανοικτή και σε ελληνικές εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας. 3. Ποια θα είναι τα οφέλη που οι τοπικές κοινότητες θα λάβουν από την κατασκευή του έργου; Ο ΤAP έχει δεσμευθεί μέσω της πολιτικής για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, να υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών που επηρεάζονται άμεσα από την διέλευση του αγωγού μέσα από συνεχή οφέλη τόσο για τις κοινότητες όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά μήκος του αγωγού. Τόσο με ευκαιρίες απασχόλησης όσο και με οικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου θα διέρχεται ο αγωγός. Επιπλέον, ο TAP βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδυτικών προγραμμάτων (SEI), τα οποία θα είναι επιπλέον των Γενικών Αρχών Αποζημίωσης για την απόκτηση της γης. Το πρόγραμμα SEI θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές χρηματοδότησης του TAP για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και σε συνεννόηση με τις κοινότητες κατά μήκος του αγωγού. Τα προγράμματα πιθανά να αφορούν την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, τη διατήρηση της φύσης, την κοινοτική στήριξη, τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής ή ανάπτυξης κλπ. 4. Ποιος θα αναλάβει την κατασκευή του έργου; Για την κατασκευή του αγωγού, η εταιρεία TAP θα επιλέξει εργολάβους ακολουθώντας ανοικτή και διάφανη διαδικασία προσφορών. Η διαδικασία θα είναι ανοικτή και σε ελληνικές εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας. 5. Ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές καικοινωνικές επιπτώσεις του έργου; Η διαδρομή έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφευχθούν πυκνοκατοικημένες εκτάσεις, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και χώροι πολιτιστικού επιστημονικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο ΤΑΡ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε προσωρινή επίπτωση στην καθημερινή ζωή και στην βλάστηση θα μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ θα εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένα για τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. 6. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και του φυσικού τοπίου θα αλλάξουν λόγω της κατασκευής του αγωγού; Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις από την κατασκευή του αγωγού θα είναι προσωρινές. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, ο αγωγός θα καλυφθεί και η γη θα αποκατασταθεί πλήρως (μονοετείς καλλιέργειες). Συγκεκριμένοι περιορισμοί θα υπάρχουν στο διάδρομο των 8 μέτρων. Κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού θα υπάρχει σήμανση με στύλους ύψους 2 μέτρων που θα τοποθετηθούν σε απόσταση ανά 100 μέτρα. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, η γη και το τοπίο θα αποκατασταθεί πλήρως και το μόνο ορατό θα είναι οι σταθμοί συμπίεσης και τα βαλβιδοστάσια. Πριν 2 Ο ΤΑΡ έχει διεξάγει μία από τις πιο πλήρεις Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην Ελλάδα μαζί με εξειδικευμένους μηχανικούς από περισσότερες από 25 ελληνικές εταιρίες και σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Μετά 3

3 Τι σημαίνει ο αποκατάσταση όρος «πλήρης Πώς αυτό θα επιτευχθεί; της γης»; Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από την κατασκευή του αγωγού και πώς σκοπεύετε να τους περιορίσετε; Ο όρος «πλήρης αποκατάσταση» σημαίνει ότι η γη επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του αγωγού, ο διάδρομος κατασκευής αποκαθίσταται σύμφωνα με τα παρακάτω: Τα αρχικά όρια του αγροτεμαχίου ορίζονται. Το χώμα που έχει αφαιρεθεί και αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τοποθετείται πίσω Όλες οι προσωρινές διαβάσεις αποσύρονται Οτιδήποτε έχει διαταραχτεί ή μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής αποκαθίσταται στην προηγούμενη κατάστασή του. Η σύγχρονη τεχνολογία εξασφαλίζει ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου μπορεί να λειτουργήσουν με ένα πολύ ασφαλή και σίγουρο τρόπο. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που σχετίζονται με τη μεταφορά του φυσικού αερίου, ο ΤΑΡ θα κατασκευάσει τον αγωγό σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας και με τη συμβολή των κορυφαίων επαγγελματιών εταιρειών. Οι εταιρείεςμέτοχοι του TAP έχουν μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εκμετάλλευση χιλιάδων χιλιομέτρων αγωγών φυσικού αερίου υψηλής πίεσης τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα χωρίς σημαντικά επεισόδια. Η εκτεταμένη εμπειρία τους θα εξασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια στην κατασκευή αυτού του αγωγού. Κάποια από τα πρότυπα ασφαλείας που ακολουθούνται για την κατασκευή ενός αγωγού προϋποθέτουν: Η σύγχρονη τεχνολογία εξασφαλίζει ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου μπορούν να λειτουργήσουν με ένα πολύ ασφαλή και σίγουρο τρόπο. 4 Ο αγωγός θα θαφτεί σε όλο το μήκος της διαδρομής του. Το ελάχιστο βάθος τοποθέτησής του είναι 1 μέτρο σε κανονικές συνθήκες Ο αγωγός θα έχει μία επικάλυψη από πολυαιθυλένιο τριών στρωμάτων και ένα ενεργό σύστημα καθοδικής προστασίας. Υδραυλικές δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στον αγωγό πριν την εισροή φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των σωλήνων. Ο αγωγός θα παρακολουθείται από ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροών που λειτουργεί για έλεγχο της ροής, της πίεσης και της θερμοκρασίας, ανιχνεύοντας με τον τρόπο αυτό τις απώλειες σε μια αυτόματη βάση. Οι διαρροές είναι πλέον πολύ σπάνιο φαινόμενο στους σύγχρονους αγωγούς γιατί τα σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης επιτρέπουν άμεση ειδοποίηση και δράση. Ο TAP έχει επιλέξει τη βέλτιστη διαδρομή που αποφεύγει τυχόν πυκνοκατοικημένες περιοχές Τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση διαρροής αερίου; Οι σύγχρονοι αγωγοί είναι πολύ ασφαλείς. Παρόλα αυτά, ο ΤΑΡ θα εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση του αγωγού, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια. Το σύστημα ασφαλείας και συντήρησης θα παρακολουθεί τον αγωγό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του και έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να εντοπίζει τυχόν διαρροές ή λειτουργικά προβλήματα. Αν ανιχνευθεί οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος, ο αγωγός θα κλείσει αμέσως και θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης του θέματος θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των γειτονικών κοινοτήτων. Ποια θα είναι τα επίπεδα θορύβου; Το έργο θα ακολουθήσει τα εθνικά και διεθνή πρότυπα / προδιαγραφές για τα ανώτατα όρια θορύβου, ανάλογα με τις περιοχές. Αν ανιχνευθεί οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος, ο αγωγός θα κλείσει αμέσως και θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Θα υπάρχουν εκπομπές ρύπου στον αέρα; Οι εκπομπές στον αέρα θα προκύπτουν από τις ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν στους σταθμούς συμπίεσης. Έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές ώστε να έχουν την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στις γειτονικές κοινότητες. Το φυσικό αέριο θεωρείται ως η καθαρότερη πηγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Θα ακολουθηθούν όλες οι ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές σχετικά με τις εκπομπές στον αέρα. 5

4 12. Θα υπάρξουν υπέργειες κατασκευές μέσα ή κοντά στις κοινότητες; Ένας σταθμός συμπίεσης στους Κήπους κοντά στα τουρκικά σύνορα. Αν η δυναμικότητα του αγωγού αυξηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ένας δεύτερος σταθμός συμπίεσης θα εγκατασταθεί στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και επιπλέον εξοπλισμός θα προστεθεί στο σταθμό των Κήπων χωρίς να επεκταθεί. Οι σταθμοί συμπίεσης χρησιμοποιούνται για την αύξηση της πίεσης του αερίου ώστε να μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις Περίπου 23 βαλβιδοστάσια μεταξύ των Κήπων και των Αλβανικών συνόρων (περίπου ένα ανά κάθε 30 χλμ.) Τα βαλβιδοστάσια χρησιμοποιούνται για να μπορεί να σταματήσει η ροή του φυσικού αερίου και να απομονώσουν τα τμήματα του αγωγού. Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση βλάβης και ασφάλειας. Και μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι παρακάτω προσωρινές εγκαταστάσεις: 17 χώροι αποθήκευσης υλικών 8 εργοτάξια Όλες αυτές οι κατασκευές θα βρίσκονται μακριά από τις κοινότητες. 13. Θα υπάρξουν μελλοντικά περιορισμοί στην ανάπτυξη των περιοχών από όπου περνάει ο αγωγός; Ναι. Οι περιορισμοί προστατεύουν την ακεραιότητα του αγωγού και την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν κοντά στον αγωγό. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία οι περιορισμοί είναι οι ακόλουθοι: Ζώνη A: Διάδρομος πλάτους 8 μέτρων με τον αγωγό στο κέντρο του (4 μέτρα εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα), όπου δεν επιτρέπεται κανενός είδους δόμηση, απαγορεύεται η άροση σε βάθος καθώς και τα δέντρα με βαθιές ρίζες. Ζώνη B: Διάδρομος πλάτους 40 μέτρων με τον αγωγό στο κέντρο του (20 μέτρα εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα), όπου δεν επιτρέπονται κτήρια. Εντούτοις, έχει διασφαλιστεί ότι η διαδρομή του αγωγού θα αποφεύγει τις οικιστικές περιοχές. Οι αγροτικές εργασίες θα μπορούν να συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς. Ζώνη Γ: Διάδρομος πλάτους 400 μέτρων με τον αγωγό στο κέντρο του (200 μέτρα εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα). Κατά την εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε αυτή τη ζώνη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κανόνες ασφάλειας Συστήματος Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης με πιθανότητα περιορισμού του επιτρεπόμενου αριθμού κτηρίων στη ζώνη ασφαλείας. Ο TAP δεσμεύεται να Ο TAP αναγνωρίζει τη συμμορφώνεται με μεγάλη σημασία της τις εθνικές και διεθνείς γεωργικής κοινότητας ως εκ τούτου δεσμεύεται ότι αφού προδιαγραφές ασφάλειας και η κατασκευή ολοκληρωθεί, η γη 6 και πως οι προαναφερθέντες περιορισμοί είναι σε πλήρη συμμόρφωση με αυτές. Οι περιορισμοί αυτοί θα αποζημιωθούν σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές. 7

5 Οι ιδιοκτήτες της επηρεαζόμενης γης 14. θα αποζημιωθούν για τις απώλειες των καλλιεργειών τους; Ναι. Ο ΤΑΡ θα αποζημιώσει τις ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες και η αποζημίωση θα καταβληθεί πριν η γη χρησιμοποιηθεί για το έργο. Οι περισσότερες επιπτώσεις στη γη θα είναι προσωρινές και περιορισμένες κατά το στάδιο της κατασκευής. Μετά την κατασκευή οι εκτάσεις που θίγονται θα αποκατασταθούν σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ώστε οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης θα είναι σε θέση να επανέλθουν στις γεωργικές τους δραστηριότητες με ορισμένους περιορισμούς. Η τιμή αποκατάστασης υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη εύλογη αξία αγοράς και συμπεριλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα που σχετίζονται με την κάθε συναλλαγή. Οι περισσότερες επιπτώσεις στη γη θα είναι προσωρινές και περιορισμένες κατά το στάδιο της κατασκευής Πως θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες της επηρεαζόμενης γης; Η εταιρεία ΤΑΡ θα αγοράσει μόνο τη γη που θα χρειαστεί για την κατασκευή των σταθμών συμπίεσης, των βαλβιδοστασίων ή άλλων υπέργειων κατασκευών. Όλες οι άλλες εκτάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του αγωγού, είτε θα μισθωθούν είτε θα υποβληθούν σε δουλεία διόδου από την εταιρεία ΤΑΡ. Οι αποζημιώσεις θα διαμορφωθούν ως εξής : Για την πλήρη αποκατάσταση της γης Για την αντικατάσταση ετήσιων ή πολυετών καλλιεργειών Για την αντικατάσταση βελτιωτικών εγκαταστάσεων (άρδευση, αποχέτευση, υπόστεγα, πηγάδια, κλπ ) Όπου ο Ιδιοκτήτης και ο Χρήστης της γης είναι το ίδιο πρόσωπο, τότε θα λαμβάνει όλη την αποζημίωση σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Αποζημίωσης. Όπου ο Ιδιοκτήτης και ο Χρήστης της γης είναι ξεχωριστά πρόσωπα, τότε το ποσό της αποζημίωσης θα λαμβάνεται ως εξής : Στις περιπτώσεις Μόνιμης χρήσης γης : Αποζημίωση για τη γη στον Ιδιοκτήτη. Αποζημίωση για τις καλλιέργειες στον Χρήστη. Στις περιπτώσεις Προσωρινής χρήσης γης : Αποζημίωση για τη μίσθωση της γης στον Ιδιοκτήτη. Αποζημίωση για τις καλλιέργειες στον Χρήστη. Τυχόν κατασκευές ή άλλες δομές θα εξεταστούν κατά περίπτωση και θα αποζημιωθούν ανάλογα. 16. Η γη μου θα επηρεαστεί από την κατασκευή του αγωγού; Για πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό της όδευσης του αγωγού καθώς και για τις αποζημιώσεις της γης και των θιγόμενων καλλιεργειών, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Γραφεία Πληροφόρησης της εταιρίας ΤΑΡ που βρίσκονται στις περιοχές κατά μήκος του αγωγού. Στην-Ελλάδα 17. Όλες οι αποζημιώσεις θα κατατεθούν προκαταβολικά; Οι αποζημιώσεις για την γη και τις καλλιέργειες που επηρεάζονται από την κατασκευή του αγωγού θα κατατεθούν πριν την έναρξη των έργων, με βάση την πλήρη αξία αντικατάστασης. Τυχόν κατασκευές ή άλλες δομές θα εξεταστούν κατά περίπτωση και θα αποζημιωθούν ανάλογα. 9

6 18. ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, για περισσότερες δυνατότητες οικιακής χρήσης, ο σημερινός σχεδιασμός του TAP επιτρέπει μια σειρά από επιπλέον αναμονές κατά μήκος της διαδρομής του, μία κάθε 30 χιλιόμετρα περίπου. Ως εκ τούτου, η διαδρομή του TAP που θα διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά τη «ραχοκοκαλιά» ενός αγωγού υψηλής πίεσης, ασφαλούς μεταφοράς και μεγάλης χωρητικότητας φυσικού αερίου εντός της ελληνικής επικράτειας που περνάει από 30 δήμους σε όλη τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής μέσης και χαμηλής πίεσης του δικτύου για οικιακή και βιομηχανική χρήση σε κοντινές περιοχές γίνεται πολύ πιο εφικτή και οικονομικά βιώσιμη επιλογή για άλλους πιθανούς ιδιωτικούς ή / και δημόσιους επενδυτές. Ο TAP αναγνωρίζει την ανάγκη και τη σημασία για περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής αγοράς φυσικού αερίου και συνεργάζεται ενεργά με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για να διευκολυνθεί αυτή η εξέλιξη. Πρόσφατα Τι θα συμβεί εάν κάποιος ιδιοκτήτης αρνηθεί να πουλήσει/διαθέσει το αγροτεμάχιο που του ανήκει; Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες γης, η εταιρεία TAP μπορεί να προσφύγει σε αναγκαστική δουλεία ή απόκτηση της γης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Ελληνικό Δίκαιο. 19. Θα διανεμηθεί φυσικό αέριο στα νοικοκυριά; Πραγματικά ο TAP παρέχει μία ευκαιρία στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στον αγωγό, για πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Ο TAP θα ενισχύσει την υπάρχουσα υποδομή ώστε οι εταιρείες διανομής που θα συνδεθούν θα μπορέσουν να διανέμουν το φυσικό αέριο στους καταναλωτές. Ο ΤΑΡ είναι μέρος του «Νοτίου Διαδρόμου» που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη. Το φυσικό αέριο, το οποίο θα σταλεί μέσω αυτού του διαδρόμου, πωλείται από την κοινοπραξία Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν για τους αγοραστές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής εταιρείας φυσικού αερίου ΔΕΠΑ στην Ελλάδα. Οι αγοραστές, όπως η ΔΕΠΑ, με τη σειρά τους, είτε θα χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο είτε θα το πουλήσουν για βιομηχανική ή οικιακή χρήση. Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση παρέχεται από τις τοπικές εταιρείες διανομής ( EPA ) Ένα τυπικό σύστημα παροχής αερίου λειτουργεί ως εξής : Ο κύριος αγωγός ( όπως ο TAP) είναι μία ασφαλής μεταφορά αερίου υψηλής πίεσης. Υπάρχει ένας αριθμός από αναμονές κατά μήκος της διαδρομής του που επιτρέπει στις εταιρείες διανομής να συνδεθούν και να λαμβάνουν αέριο. Οι εταιρείες διανομής εγκαθιστούν σταθμούς μείωσης της πίεσης σε αυτές τις αναμονές, που επιτρέπουν στο αέριο να φύγει με ασφάλεια από τη γραμμή υψηλής πίεσης και να πάει στο τοπικό δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ή απευθείας στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. Αυτά τα δίκτυα διανομής στη συνέχεια έχουν περαιτέρω σταθμούς μείωσης της πίεσης, που μειώνουν την πίεση του αερίου ακόμη περισσότερο, πριν τεθεί σε χαμηλή πίεση δικτύου εγχώριου φυσικού αερίου, όπου θα συνδεθεί με μεμονωμένες κατοικίες. Προκειμένου να συμβάλει στην μελλοντική ανάπτυξη της 20. Εάν θέλω να κάνω κάποια αναφορά σχετικά με το Έργο, που μπορώ να απευθυνθώ; Η εταιρεία TAP έχει δημιουργήσει μία λειτουργική και γρήγορη «Διαδικασία Υποβολής Αναφορών» να δέχεται τις επιφυλάξεις ή/και τις εκφράσεις ανησυχίας από τους ανθρώπους που ζουν κοντά στον αγωγό. Η εταιρεία TAP δεσμεύεται να απαντήσει σε όλες τις σχετικές αναφορές και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράσχει τις ενδεδειγμένες λύσεις. Κάθε αναφορά θα καταχωρείται, θα αξιολογείται και θα απαντάται. Οι αρμόδιοι θα επατροφοδοτούν τη λήψη κάθε αναφοράς και θα απαντούν σε όλα τα ερωτήματα. Η εταιρεία ΤΑΡ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την εύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων σε όλα τα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας και εάν επιθυμείτε να αναλάβετε νομική δράση ανά πάσα στιγμή Εάν θέλετε να υποβάλλετε κάποια αναφορά σχετικά με τον έργο, στείλτε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Trans Adriatic Pipeline AG Ελλάδα 21 ος όροφος Πύργου Αθηνών, Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, ΤΚ 11527, Αθήνα, Ελλάδα ή καλέστε στα τηλέφωνα: / ή στείλτε μήνυμα στο νούμερο: , ή στείλτε φαξ στο νούμερο: ή στείλτε mail στη διεύθυνση: com Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα υποβολής αναφορών στην παρακάτω ιστοσελίδα: νέα Διαδικασία Απόκτησης Γης και Αποζημιώσεων Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2014 ο οδηγός του ΤΑΡ για τη διαδικασία Απόκτησης Γης και Αποζημιώσεων. Στον οδηγό περιλαμβάνονται οι τιμές αποκατάστασης γης και καλλιεργειών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες απ όπου διέρχεται ο αγωγός. Για τη δημοσιοποίηση των τιμών και την ενημέρωση των τοπικών αρχών έχουν γίνει ειδικές συναντήσεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας με τους Περιφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες. Ο οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημιώσεων είναι διαθέσιμος στα κατά τόπους Κτηματογραφικά γραφεία του ΤΑΡ και οργανώνονται ανοικτές συναντήσεις με το κοινό για την άμεση ενημέρωση τους. Αναμενόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προμηθειών Προγραμματίζοντας για το 2015, ο TAP σχεδιάζει να εκδώσει Προσκλήση Υποβολής Προσφορών και για την προμήθεια σωληναγωγών μεταφοράς και γωνιών για το χερσαίο τμήμα, όπως επίσης να εγκαινιάσει τη διαδικασία προ-επιλογής και να καλέσει τους εγκεκριμένους υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους για τις παρακάτω συμβάσεις: Έργο Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) για χερσαίες εργασίες στην Ιταλία (Τερματικός σταθμός υποδοχής αγωγού και τμήμα αγωγού) Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδοµένων (SCADA) Έργο Μελέτης, Προμήθειας, Κατασκευής και Εγκατάστασης (ECPI) του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού Σωληναγωγοί/σωληνώσεις για το υποθαλάσσιο τμημα Καλώδια οπτικών ινών Ο TAP εκτιμά ότι η πλειονότητα των συμβάσεων αυτών θα ανατεθούν στο β εξάμηνο του 2015 Εκδηλώσεις γνωριμίας με τους υποψήφιους βασικούς εργολάβους του ΤΑΡ O Φυσικού Αερίου (TAP) διοργάνωσε στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2015, δύο εκδηλώσεις γνωριμίας σε Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) και με τη συνδρομή περισσότερων από 30 εμποροβιομηχανικών και τεχνικών επιμελητηρίων της Β. Ελλάδας. Στις ημερίδες συμμετείχαν περισσότερες από 350 εταιρείες ενδιαφερόμενων υπεργολάβων και προμηθευτών που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προμηθειών ενώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι εργολάβοι έκαναν σύντομες παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων τους και των τομέων για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνάψουν περαιτέρω συμβάσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών. Οι εκδηλώσεις είχαν στόχο να αποτελέσουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας πιθανών επιχειρηματικών εταίρων και διερεύνησης ευκαιριών μελλοντικών συνεργασιών 10 11

7 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Περιεχόμενα. Τι είναι ο TAP; 02. Η δέσμευσή μας 22. Περιβάλλον 24 Κοινότητα 25 Υγεία και Ασφάλεια 25 Υπευθυνότητα 26. Το ευρύτερο πλαίσιο 04

Περιεχόμενα. Τι είναι ο TAP; 02. Η δέσμευσή μας 22. Περιβάλλον 24 Κοινότητα 25 Υγεία και Ασφάλεια 25 Υπευθυνότητα 26. Το ευρύτερο πλαίσιο 04 Περιεχόμενα Τι είναι ο TAP; 02 Το ευρύτερο πλαίσιο 04 Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου 06 Στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 07 Στρατηγικές συνεργασίες 08 Οφέλη για τις φιλοξενούσες χώρες 09 Ο αγωγός 10 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Έργου : Σελίδα 2 από 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 6 4.1 Περίληψη του έργου του TAP 6 4.1.1 Σκοπός της Περιγραφής του Έργου 6 4.1.2 Έργο του TAP - Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Page 2 of 186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 12 0.1 Εισαγωγή 12 0.2 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης Σελίδα 2 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Σκοπός της Μελέτης 4 1.2 Επισκόπηση του Έργου 4 1.3 Νομοθετικό και λοιπό πλαίσιο εκπόνησης ΕΟΑ για Περιοχές Natura 2000 5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 10 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία 13 Απριλίου 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο TAP ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 έργου: Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 Σελίδα 2 από 88 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης Διάρκεια του Έργου και Κατασκευή 38μ Η τυπική διάσταση της ζώνης κατασκευής είναι 38μ 3-6 μήνες Η διάρκεια κατασκευής θα διαρκέσει

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009

Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009 Κέντρο διανομής Θεσσαλονίκης Ανάβρα, λατομείο κερατόλιθου 00 01 02 04 06 07 08 10 12 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 31 32 34 36 37 38 46 48 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσία μας Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», Αθήνα, 2009 Ομάδα Εργασίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Παρουσιάστηκε από: Bulgaria Economic Forum (BEF) Επωνυμία επιχείρησης Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1 2 Έκδοση Ιούλιος 2014 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης Δ.Σ. Χρώμασυν Λτδ ΙSSN 1450-2186 Ετήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2013 Εξοχότατο Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα