Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

2 Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Οι συσκευές Leica MacroFluo µε ζουµ 6.3:1 ή 16:1 είναι τα µοναδικά στον κόσµο συστήµατα τεκµηρίωσης µάκρο για φθορισµό. Ο σχεδιασµός των συστηµάτων MacroFluo συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της µακρο-παρατήρησης µεγάλα οπτικά πεδία, µεγάλες αποστάσεις εργασίας, χωρίς σφάλ- µατα παράλλαξη και ακριβής απεικόνιση µε την τεχνολογία φθορισµού (συµπεριλαµβανοµένου του πολυχρωµατικού φθορισµού) σε υψηλή ανάλυση. Για το σκοπό αυτόν, συνδυάσαµε τα άριστα οπτικά εξαρτήµατα των αποχρωµατικών συστηµάτων ζουµ Leica Z6 APO (ζουµ 6.3:1) ή Z16 APO (ζουµ 16:1) µε την έξοχη τεχνολογία φθορισµού της Leica. Τα συστήµατα Leica MacroFluo συνιστούν τη σωστή επιλογή για την εξέταση και την ψηφιακή καταγραφή των συνεπειών µιας γονιδιακής πάθησης σε ζωντανά, διαγονιδιακά µοντέλα στο µέγεθος ενός ολόκληρου ποντικού µε µέγιστη ακρίβεια και ανάλυση σε έντονα φθορίζον οπτικό πεδίο. Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων µας, δώσαµε µεγάλη βαρύτητα στην απλό και αυτονόητο χειρισµό τους. Ωστόσο, αφιερώστε κάποιο χρόνο και διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τα δεδοµένα για την ασφάλεια λειτουργίας, έτσι ώστε να γνωρίσετε τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της συσκευής σας Leica MacroFluo, και για να µπορείτε να τα χρησι- µοποιείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε ασφάλεια. Σε περίπτωση που έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Leica. Η διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπροσωπίας, αλλά και πολύτιµες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις παροχές της Leica Microsystems µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας Είµαστε πρόθυµοι να σας βοηθήσουµε. Για µας, το ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, έχει κεφαλαιώδη σηµασία, τόσο πριν όσο και µετά την αγορά. Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Stereo & Macroscope Systems Τα συστήµατα Leica MacroFluo αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε το Imaging Centre της IGBMC. Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

3 Συνοπτική παρουσίαση της συσκευής Σχ. 1 Leica MacroFluo µε σύστηµα ζουµ 16:1 3 1 Σύνολο βάσης (στην εικόνα βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL RC ) Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη (στην εικόνα µε µηχανοκίνητη εστίαση) και αναστολέας εστίασης (στην εικόνα µε σφιγκτήρα για καλώδια οπτικών ινών) 3 Ελεγκτής χειρός (µόνο στον εξοπλισµό µε µηχανοκίνητη εστίαση) 4 Ολισθαίνουσα τράπεζα (προαιρετική), στάνταρ είναι η γυάλινη βάση αντικειµένου 5 Σύστηµα ζουµ 6.3:1 ή 16:1 (στην εικόνα Z16 APO µε ζουµ 16:1) 6 Αντικειµενικός φακός της επιλογής σας 7 Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού 8 Οµοαξονική διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού LRF 4/ 9 Κυτίο λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 10Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων (στην εικόνα FSA HC L 3TP 4/5/7) 11Ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλµιοι φακοί HC 10 / ή 10 /5 1Προσαρµογέας τηλεόρασης της επιλογής σας 13Βιντεοκάµερα CCD της επιλογής σας (στην εικόνα Leica DFC300 FX) 14 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα 15Μπάλαστ Hg 100W και 103W/ 3 Leica MacroFluo Συνοπτική παρουσίαση

4 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1 Κανόνες ασφαλείας Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σχήµατα Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Κανόνες ασφαλείας Φωτεινή πηγή: Κανόνες ασφαλείας Συναρµολόγηση ιάγραµµα συναρµολόγησης Σειρά που ακολουθείται κατά τη συναρµολόγηση Συναρµολόγηση βάσης ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Σύστηµα ζουµ Αντικειµενικοί φακοί Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία Κυτίο λαµπτήρα Εξοπλισµός περιστροφικού φορέα Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής ή βιντεοκάµερας Ηλεκτρικές συνδέσεις ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού ιάφραγµα οπτικού πεδίου ιάφραγµα οπτικού ανοίγµατος Στοπ φωτός Φίλτρο BG Μπλοκ φίλτρων Παράρτηµα Μπλοκ φίλτρων για φθορισµό µάκρο Αντιστοίχιση φθοριζουσών ενώσεων και µπλοκ φίλτρων Οπτικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά, επιδόσεις ιαστάσεις Χειρισµός Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Παρατήρηση µε φωτισµό από κάτω ή πάνω Προσπίπτων φωτισµός φθορισµού Αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Μεγέθυνση (ζουµ) ιάφραγµα ίριδας Εστίαση Εστίαση ακριβείας Χρήση του µικροσκοπίου µε/χωρίς γυαλιά Ρύθµιση διοπτριών Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 4

5 1. Κανόνες ασφαλείας 1.1 Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Η συσκευή Leica MacroFluo συνοδεύεται από ένα διαδραστικό δίσκο CD-ROM µε όλες τις σχετικές οδηγίες χρήσης στα Γερµανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, ανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά και Ελληνικά. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται επι- µελώς και να είναι πάντα διαθέσιµος στο χρήστη. Οδηγίες χρήσης και ενηµερωµένες εκδόσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα µας από όπου µπορείτε και να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τις εκτυπώσετε. Το εσωκλειόµενο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφει τις ειδικές λειτουργίες του συστήµατος Leica MacroFluo και περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια λειτουργίας, τη συντήρηση και τα προαιρετικά εξαρτήµατα. Τα συστή- µατα Leica MacroFluo έχουν δοµοστοιχειωτή κατασκευή. Τα εξαρτήµατα που ακολουθούν περιγράφονται στα ειδικά εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του εσωκλειό- µενου CD-ROM: Συστήµατα ζουµ Leica Z6 APO και Z16 APO: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-1 Συσκευή µπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης 100W. ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Μ M Σύστηµα µηχανοκίνητης εστίασης: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-67-1 Βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL RC της Leica: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16- Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί ουσιαστικό µέρος της συσκευής. Πριν από την τοποθέτηση, τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις προαναφερθείσες οδηγίες χρήσης. Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανόνες ασφαλείας. Αποσκοπώντας στην καλή διατήρηση της συσκευής και στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που περιλαµβάνει το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σχήµατα (1.8) Οι αριθµοί µέσα σε παρενθέσεις εντός των περιγραφών αναφέρονται στους αριθµούς των σχηµάτων και στα αντικείµενα στα σχήµατα. Παράδειγµα (1.8): Το σχήµα 1 βρίσκεται στη σελίδα 3 και το αντικείµενο 8 είναι η οµοαξονική διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού. Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 5

6 1.1. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Προειδοποίηση για περιοχή κινδύνου Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται. Τυχόν παράλειψη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό! µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ζηµίες στη συσκευή. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται. Τυχόν παράλειψη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό! µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ζηµίες στη συσκευή. Προειδοποίηση για πολύ θερµή επιφάνεια Το σύµβολο αυτό προειδοποιεί για πολύ ζεστά σηµεία που µπορεί να αγγίξετε, π.χ. λαµπτήρες πυράκτωσης. Σηµαντικές πληροφορίες Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες συµβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών. Ενέργεια Το σύµβολο αυτό παραπέµπει, εντός του κειµένου, σε ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Συµπληρωµατικές υποδείξεις Το σύµβολο αυτό παραπέµπει, εντός του κειµένου, σε συµπληρωµατικές πληροφορίες και επεξηγήσεις. 1. Κανόνες ασφαλείας Περιγραφή Τα συστήµατα Leica MacroFluo είναι µακροσκόπια µε κατακόρυφη οπτική διαδροµή για επακριβείς εφαρµογές φθορισµού. Τα συστή- µατα Leica MacroFluo έχουν δοµοστοιχειωτή κατασκευή και µπορούν να συνδυαστούν ξεχωριστά. Ένας εξοπλισµός MacroFluo αποτελείται από: ένα σύστηµα ζουµ της επιλογής σας µε αντικειµενικό φακό της επιλογής σας, ενδεχοµένως εστίαση ακριβείας το φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού τα µπλοκ φίλτρων της επιλογής σας το κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W, τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία και τη συσκευή µπάλαστ τη διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα και σφιγκτήρα ένα σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων της επιλογής σας δύο προσοφθάλµιους φακούς της επιλογής σας µια βάση της επιλογής σας ένα ρυθµιστή εστίασης της επιλογής σας µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή υψηλών επιδόσεων µε προσαρµογείς φωτογραφικής µηχανής/βιντεοκάµερας της επιλογής σας Έγγραφα, εξαγωγή από τη συσκευασία Συγκρίνετε προσεκτικά τα εξαρτήµατα παράδοσης µε το δελτίο αποστολής, την απόδειξη παραλαβής και την παραγγελία σας. Σας συνιστούµε να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των εγγράφων µαζί µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προσέξτε κατά την εξαγωγή των εξαρτηµάτων από τη συσκευασία να µην ξεχάσετε µικρά αντικείµενα µέσα στα υλικά της συσκευασίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες µας (όπως προβλέπεται από το ISO 14001), χρησιµοποιούµε υλικά συσκευασίας που εξασφαλίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση, καθώς επίσης και µεµβράνη (αµπαλάζ) µε φυσαλίδες αέρα, που ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (RESY). Μην συνδέετε σε καµία περίπτωση τώρα τις συσκευές στην πρίζα! 6 Leica MacroFluo Γενικές υποδείξεις

7 Ενδεδειγµένη χρήση Με τη συσκευή Leica MacroFluo είναι δυνατή η χωρίς προηγούµενη προετοιµασία, εξέταση, χειρισµός, ταξινόµηση και τεκµηρίωση ολόκληρων, φθοριζόντων αντικειµένων. Η υψηλή ανάλυση, η υψηλή χρήση του φωτός και ειδικά επιλεγµένα µπλοκ φίλτρων επιτρέπουν τη διάκριση ακόµα και των πιο µικρών δοµών, αυξάνουν δε τη συλλογή πληροφοριών στην περίπτωση προσπίπτοντος φωτισµού φθορισ- µού. Με τη συσκευή Leica MacroFluo µπορείτε όµως να προχωρήσετε και σε παρατήρηση χωρίς φωτισµό φθορισµού από κάτω ή από πάνω. Μη ενδεδειγµένη χρήση Σε περίπτωση που η συσκευή Leica MacroFluo και τα προαιρετικά και µη εξαρτή- µατά της χρησιµοποιηθούν µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί ή υλικές ζηµιές. εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η χρήση άλλων φις ή καλωδίων. η µετατροπή ή η αποσυναρµολόγηση εξαρτηµάτων, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν περιγράφεται ρητά στις οδηγίες χρήσης. το άνοιγµα των εξαρτηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. η χρήση της συσκευής Leica MacroFluo για εξετάσεις και επεµβάσεις στο ανθρώπινο µάτι. Οι συσκευές ή τα προαιρετικά και µη εξαρτή- µατα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έχουν ελεγχθεί ως προς την ασφάλεια ή πιθανούς κινδύνους. Πριν από οποιαδήποτε επέµβαση στη συσκευή, µετατροπή ή λειτουργία της µε εξαρτήµατα άλλου κατασκευαστή που δεν εµπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να συµβουλεύεστε τον αρµόδιο αντιπρόσωπο της Leica ή το εργοστάσιο στο Wetzlar! Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης επέµβασης στη συσκευή ή µη ενδεδειγµένης χρήσης, αποσβέννυται οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την εγγύηση. Χώρος χρήσης Η συσκευή Leica MacroFluo επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε κλειστούς χώρους χωρίς σκόνη, σε θερµοκρασίες από +10 C έως +40 C. ιασφαλίστε ότι οι χώροι χρήσης είναι απαλλαγµένοι από ατµούς λαδιού και άλλων χηµικών και από εξαιρετικά υψηλή υγρασία. Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 10 εκατοστών τουλάχιστον από τον τοίχο και από εύφλεκτα αντικείµενα. Πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, το άµεσο ηλιακό φως και τα τραντάγµατα. Εξαιτίας αυτών, οι µετρήσεις ή οι φωτογραφίες από τη µικροφωτογράφηση µπορεί να εµπεριέχουν σφάλ- µατα. Οι οπτικές συσκευές που χρησιµοποιούνται σε ζεστές ή υγρές και ζεστές κλιµατικές περιοχές χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, προς αποφυγή σχηµατισµού µυκήτων. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο ιασφαλίστε ότι η συσκευή Leica MacroFluo και ο εξοπλισ- µός χρησιµοποιείται, συντηρείται και επισκευάζεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. το προσωπικό που χειρίζεται τη συσκευή έχει διαβάσει, κατανοήσει και εφαρµόσει όλες τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα 5 και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας. Μεταφορά Να χρησιµοποιείτε την αρχική συσκευασία για την αποστολή ή τη µεταφορά της συσκευής Leica MacroFluo και των προαιρετικών και µη εξαρτηµάτων της. Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ζηµίες από τραντάγµατα, αποσυναρµολογήστε και συσκευάστε ξεχωριστά όλα τα κινητά εξαρτήµατα που µπορούν, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, να συναρµολογηθούν και να αποσυναρµολογηθούν από τον ίδιο το χρήστη, όπως ο αντικειµενικός φακός, το σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων, οι προσοφθάλµιοι φακοί, το κυτίο λαµπτήρα, ο λαµπτήρας κοκ. Leica MacroFluo Γενικές υποδείξεις 7

8 Επισκευή, εργασίες σέρβις Η πραγµατοποίηση επισκευαστικών εργασιών επιτρέπεται µόνο από εκπαιδευµένους τεχνικούς σέρβις της Leica Microsystems ή από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό του υπεύθυνου φορέα. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Προτού ανοίξετε µέρη που είναι υπό τάση, όπως η συσκευή MacroFluo, το τροφοδοτικό ή τη συσκευή µπάλαστ, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν αγγίξετε το υπό τάση κύκλωµα, ενδέχεται να τραυµατιστείτε. Τοποθέτηση σε προϊόντα άλλου κατασκευαστή Κατά την τοποθέτηση προϊόντων της Leica σε προϊόντα άλλου κατασκευαστή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το εξής: Ο κατασκευαστής ολόκληρου του συστήµατος ή ο αντιπρόσωπος είναι ο υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, της νοµοθεσίας και των οδηγιών που είναι σε ισχύ. Ηλεκτρικές συνδέσεις Προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες υποδείξεις και προειδοποιητικές παρατηρήσεις: Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας επιτρέπεται να συνδέεται µόνο σε γειωµένη πρίζα µε προστατευτική επαφή. Αν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σύνδεση χωρίς αγωγό γείωσης, συµβουλευθείτε το σέρβις. Μην καταργείτε την προστασία της συσκευής µε τη χρήση καλωδίου προέκτασης χωρίς αγωγό γείωσης. Απόρριψη Νοµικές διατάξεις Λάβετε υπόψη τις προβλεπόµενες εκ του νόµου γενικές και κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις, που αφορούν στην πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ Η συσκευή Leica MacroFluo και τα εξαρτή- µατά της έχουν κατασκευαστεί µε βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και παρέχονται µε δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ. Κίνδυνοι για την υγεία Ο εργονοµικός σχεδιασµός του οπτικού συστήµατος και η κατασκευή των συσκευών Leica αποσκοπούν στην ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του χρήστη. Οι χώροι εργασίας µε οπτικά συστή- µατα διευκολύνουν και βελτιώνουν την παρατήρηση, θέτουν όµως ιδιαίτερες απαιτήσεις για την όραση και τη µυϊκή δύναµη του χρήστη. Ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια της απρόσκοπτης εργασίας, ενδέχεται να αισθανθείτε ενοχλήσεις εξασθένισης της οπτικής οξύτητας και ενοχλήσεις µυοσκελετικής φύσεως, έτσι ώστε η λήψη κατάλληλων µέτρων για την µείωση της καταπόνησης να θεωρείται απαραίτητη: Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη µιας σταθερής τράπεζας στο καλύτερο δυνατό ύψος (70 80cm). Αν µάλιστα συνδυαστεί µε µια καρέκλα πολλαπλών ρυθµίσεων µε σωστή εργονοµία, τότε πληρούνται οι εξωτερικές προϋποθέσεις για την άνετη και χωρίς κόπωση παρατήρηση µε µικροσκόπιο. βέλτιστη διαµόρφωση του χώρου εργασίας, της φύσης των εργασιών και του τρόπου εργασίας (συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων). λεπτοµερή καθοδήγηση του προσωπικού µε τη λήψη εργονοµικών οργανωτικών µέτρων. Σε ό,τι αφορά την απόρριψη των ανωτέρω προϊόντων, πρέπει να εφαρµόζονται οι κατά τόπου ισχύοντες νόµοι και προδιαγραφές. Οι λαµπτήρες υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα ειδικά απορρίµµατα. 8 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

9 Η άµεση επαφή µε τους προσοφθάλ- µιους φακούς µπορεί να αποτελέσει πιθανό µέσο διάδοσης βακτηριδίων και ιογενών µολύνσεων στα µάτια. Οι χρήστες πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για ενδεχόµενο κίνδυνο µόλυνσης. Η χρήση ατοµικών προσοφθάλµιων φακών ή αποσπώµενων δακτυλίων περιορίζει τον κίνδυνο. 1.3 Φωτεινή πηγή: Κανόνες ασφαλείας Μέτρα προστασίας του κατασκευαστή: Η διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µπροστά από το επίπεδο του αντικειµένου δεν σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας τις υπεριώδεις ακτίνες. Η κατασκευή εµποδίζει την άµεση υπεριώδη ακτινοβολία να φθάσει στα µάτια όταν οι θέσεις του περιστροφικού φορέα είναι κενές. Τα φίλτρα στις οπτικές διαδροµές παρατήρησης προστατεύουν τα µάτια. Η διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κυτίο λαµπτήρα αποτρέπει την έκθεση των χεριών σε ακτινοβολία. Προειδοποίηση: Η υπεριώδη ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια. Για το λόγο αυτόν µην κοιτάζετε ποτέ το φωτιζόµενο πεδίο πάνω στο επίπεδο του αντικειµένου χωρίς προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. µην επιλέγετε λευκό, έντονα ανακλαστικό φόντο για το αντικείµενο. µην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης! Μπάλαστ Πραγµατοποιήστε τη σύνδεση αφού πρώτα τοποθετήσετε τους λαµπτήρες. Ελέγξτε τη ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας και διορθώστε την αν χρειάζεται. Ανατρέξτε και στις ειδικές οδηγίες χρήσης. Να αποσυνδέετε πάντοτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του µπάλαστ: κατά την τοποθέτηση και την εξαγωγή του κυτίου λαµπτήρα, πριν από το άνοιγµα του κυτίου λαµπτήρα, κατά την αντικατάσταση του λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης και λοιπών εξαρτηµάτων, όπως του φίλτρου θερµικής προστασίας ή του συλλέκτη, κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο µπάλαστ. Κυτίο λαµπτήρα Η συσκευή Leica MacroFluo µε διάταξη φωτισµού φθορισµού επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο µε το κυτίο λαµπτήρα 106 z της Leica για λαµπτήρα Hg 100W, τη συσκευή µπάλαστ και τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Κατά τις εργασίες συναρµολόγησης, να βγάζετε πάντοτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του µπάλαστ από την πρίζα! Προτού τοποθετήσετε τον λαµπτήρα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος. Ρυθµίστε τον λαµπτήρα αµέσως µετά την ενεργοποίηση. Ανατρέξτε και στις ειδικές οδηγίες χρήσης. Η Leica Microsystems δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµίες στην περίπτωση χρήσης λαµπτήρων άλλων κατασκευαστών. Ελάχιστη απόσταση του κυτίου λαµπτήρα (πολύ θερµές επιφάνειες!) 10cm (4") από εύφλεκτα αντικείµενα, όπως για παράδειγµα βιβλία, κουρτίνες, ταπετσαρίες. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας την οπτική διαδροµή! Κίνδυνος τύφλωσης! Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Να αποσυνδέετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του µπάλαστ. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης! Αφήστε το κυτίο λαµπτήρα να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά προτού το ανοίξετε. Κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος εγκαυµάτων. Μην καλύπτετε σε καµία περίπτωση τα στό- µια εξαερισµού στο κυτίο του λαµπτήρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Να χρησιµοποιείτε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Η υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια. Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 9

10 . Συναρµολόγηση MacroFluo.1 ιάγραµµα συναρµολόγησης C-Mount x x x x C-Mount x - 1.6x 0.55x - 1.1x B-Mount / MPV-Adapter, HC/delta B-Mount 1/ Vario TV-Adapter, delta x - 1.1x C-Mount 1x Filter / Z6 APO EPQ Z16 APO x 5x 1x x x (500 mm) (500mm) (500mm) Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

11 . Σειρά που ακολουθείται κατά τη συναρµολόγηση Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε την παρακάτω σειρά: σύνολο βάσης: βάση, στήλη µε ρυθµιστή εστίασης, αναστολέας εστίασης, γυάλινη βάση αντικειµένου ή προαιρετική ειδική τράπεζα (ολισθαίνουσα τράπεζα, θερµαινόµενη τράπεζα Leica MATS) φορέας για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων και δύο προσοφθάλµιοι φακοί σύστηµα ζουµ και αντικειµενικός φακός, προαιρετική εστίαση ακριβείας διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα και σφιγκτήρα κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης 100W, διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία και µπάλαστ εξοπλισµός περιστροφικού φορέα µε µπλοκ φίλτρων στην περίπτωση βάσης για µικροσκοπία διέλευσης HL RC : καλώδια οπτικών ινών µε φωτεινή πηγή στην περίπτωση µηχανοκίνητης εστίασης: ελεγκτής χειρός και/ή ποδοδιακόπτης και ενδεχοµένως PC προαιρετική ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε προσαρµογείς φωτογραφικής µηχανής/βιντεοκάµερας ηλεκτρικές συνδέσεις Για τη συναρµολόγηση χρειάζονται είτε οι ενσωµατωµένες βίδες σύσφιξης ή κλειδί Allen, που περιλαµβάνονται στη συσκευασία. εστίασης στο ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Μην συνδέετε σε καµία περίπτωση τώρα τις συσκευές µε το ρεύµα! Ρυθµιστής εστίασης βάση Σε περίπτωση χρήσης της µηχανοκίνητης εστίασης, διαβάστε οπωσδήποτε το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-67-1 και ειδικά τις υποδείξεις ασφαλείας. Σχ., βλέπε σελ. 1 Στερεώστε το ρυθµιστή εστίασης (.) µε στήλη, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, στη βάση (.1). Εργαλείο: κλειδί Allen. Στερεώστε τον αναστολέα εστίασης (.3) µε τη βίδα σύσφιξης στη στήλη της βάσης, κάτω από το ρυθµιστή εστίασης. Τοποθετήστε τη γυάλινη βάση αντικειµένου ή την ειδική τράπεζα (.5) στην υποδοχή..4 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού ρυθµιστής εστίασης Σχ. 3 βλέπε σελ. 13 Εργαλείο: κλειδί Allen. Σφίξτε το φορέα (3.1) µε βίδα Allen (3.) στο ρυθµιστή εστίασης (3.3). Σφίξτε τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού (3.4) µε βίδα Allen (3.5) πάνω στο φορέα (3.1)..3 Συναρµολόγηση βάσης Η συναρµολόγηση της βάσης για µικροσκοπία διέλευσης HL RC περιγράφεται στο ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-. Περαιτέρω βάσεις καθώς και ο χειροκίνητος ρυθµιστής εστίασης παρατίθενται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M του εσωκλειόµενου CD-ROM, ενώ ο µηχανοκίνητος ρυθµιστής Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 11

12 Σχ. Leica MacroFluo µε ζουµ 6:1 1 Σύνολο βάσης (στην εικόνα βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL RC ) Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη (στην εικόνα µε µηχανοκίνητη εστίαση) 3 Αναστολέας εστίασης 4 Ελεγκτής χειρός (µόνο στον εξοπλισµό µε µηχανοκίνητη εστίαση) 5 Ολισθαίνουσα τράπεζα (προαιρετική) µε γυάλινη βάση αντικειµένου 6 Σύστηµα ζουµ (στην εικόνα Z6 APO) 7 Αντικειµενικός φακός της επιλογής σας 8 ακτύλιος διαφράγµατος 9 Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού 10 Βίδα Allen 11Οµοαξονική διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού LRF 4/ 1Κυτίο λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 13Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων (στην εικόνα FSA HC L 3TP 4/5/7) 14 Ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλµιοι φακοί HC 10 / ή 10 /5 15Προσαρµογέας τηλεόρασης της επιλογής σας 16Βιντεοκάµερα CCD της επιλογής σας (στην εικόνα Leica DFC300 FX) 17 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα και σφιγκτήρα στη στήλη ειδικής διατοµής 18 Μπάλαστ Hg 100W και 103W/ 1 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

13 .5 Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Εργαλείο: κλειδί Allen. Ξεβιδώστε ελαφρώς τη βίδα Allen (3.9). Εισαγάγετε το σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων FSA HC L 3TP (3.8) στην κυκλική υποδοχή (δακτύλιος σε σχήµα V) και ευθυγραµµίστε το µε περιστροφή (όπως φαίνεται από µπροστά). Προσέξτε µην σφηνώσουν τα εξαρτήµατα µεταξύ τους. Σφίξτε τη βίδα Allen (3.9). Προσοφθάλµιοι φακοί Η περιγραφή πάνω στον προσοφθάλµιο φακό, π.χ. 10 /5, δίνει τη µεγέθυνση και τον αριθµό οπτικού πεδίου του προσοφθάλµιου φακού. Ο αριθµός οπτικού πεδίου (SFZ) προσδιορίζει τη διάµετρο του ενδιάµεσου ειδώλου στον προσοφθάλµιο φακό εκφρασµένη σε mm, δηλ. τη διάµετρο του κυκλικού διαφράγµατος που περιορίζει το είδωλο και βρίσκεται εντός του προσοφθάλµιου φακού. Οι ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλ- µιοι φακοί HC 10 /5 και 10 / διαθέτουν αφαιρούµενους ή αναδιπλούµενους δακτυλίους εφαρµογής µατιών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα που φορούν και από άτοµα που δεν φορούν γυαλιά. Όταν το µικροσκόπιο χρησιµοποιείται από άτοµο µε γυαλιά, οι τοποθετηµένοι δακτύλιοι εφαρµογής µατιών (10.3) πρέπει να αφαιρούνται ή να διπλώνονται, διαφορετικά ο παρατηρητής δεν θα µπορεί να δει πιθανόν ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Κατά κανόνα, να χρησιµοποιείτε µόνο δύο προσοφθάλµιους φακούς µε ίδια µεγέθυνση και ίδιο αριθµό οπτικού πεδίου. Οι ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλ- µιοι φακοί HC 10 /5 και 10 / διαθέτουν ένα ρυθµιζόµενο φακό για την αντιστάθµιση των διοπτριών και µια υποδοχή για σταυρονήµατα µε διάµετρο 6mm. Βάλτε τους ευρυγώνιους επίπεδου πεδίου προσοφθάλµιους φακούς HC 10 /5 ή 10 / στους υποδοχείς..6 Σύστηµα ζουµ Έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη συσκευή MacroFluo µε σύστηµα ζουµ 6:1 (Z6 APO) ή 16:1 (Z16 APO). Σύστηµα ζουµ Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Χαλαρώστε τη βίδα Allen (3.7) µε το παρεχό- µενο κλειδί Allen. Προσαρµόστε το σύστηµα ζουµ (3.6) στο δακτύλιο σε σχήµα V του φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού (3.1) και σφίξτε τη βίδα Allen (3.7) Σχ. 3 1 Φορέας για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Βίδα Allen για τη στερέωση του φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού στο ρυθµιστή εστίασης 3 Ρυθµιστής εστίασης 4 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού 5 Βίδα Allen για τη στερέωση της διάταξης προσπίπτοντος φωτισµού πάνω στο φορέα 6 Σύστηµα ζουµ 7 Βίδα Allen για τη στερέωση του συστήµατος ζουµ στο φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού 8 Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων 9 Βίδα Allen για τη στερέωση του συστήµατος παρατήρησης τριών εξόδων στη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 13

14 .7 Αντικειµενικοί φακοί Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε επίπεδου πεδίου αποχρωµατικούς αντικειµενικούς φακούς 1,, 0.8, 0.5, για να αξιοποιήσετε την υψηλή απόδοση του αποχρωµατικού συστήµατος ζουµ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους αντικει- µενικούς φακούς απευθείας στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ ή µε εστίαση ακριβείας. Σε περίπτωση χρήσης της εστίασης ακριβείας, αφαιρέστε το δακτύλιο διαφράγµατος (βλέπε πιο κάτω). Για µεγεθύνσεις σε µικροσκοπική κλίµατα διατίθεται ένας επίπεδου πεδίου αποχρωµατικός αντικειµενικός φακός HR 5 (βλέπε διάγραµµα συναρµολόγησης σελ. 10). Να χρησι- µοποιείτε πάντοτε τον αντικειµενικό φακό HR µε εστίαση ακριβείας. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν, επίσης, οι αχρωµατικοί αντικειµενικοί φακοί των στερεοσκοπικών µικροσκοπίων της σειράς M της Leica 0.63, 0.5, 0.3, οι οποίοι µπορούν να στερεωθούν µε έναν προσαρµογέα στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ ή στην εστίαση ακριβείας (βλέπε διάγραµµα συναρµολόγησης σελ. 10). ακτύλιος διαφράγµατος Στο κάτω µέρος του συστήµατος ζουµ βρίσκεται ένας δακτύλιος διαφράγµατος (4.4). Ο δακτύλιος διαφράγµατος πρέπει να αφαιρείται, όταν χρησιµοποιείται η εστίαση ακριβείας. Αντικειµενικός φακός σύστηµα ζουµ Βιδώστε τον επίπεδου πεδίου αποχρωµατικό αντικειµενικό φακό (4.3) αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ (4.4). Ή: Βιδώστε τον αχρωµατικό αντικειµενικό φακό στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ (4.4) χρησιµοποιώντας έναν προσαρµογέα. Αντικειµενικός φακός εστίαση ακριβείας σύστηµα ζουµ Χαλαρώστε τις 3 βίδες Allen (4.6) στο δακτύλιο διαφράγµατος (4.4) και αφαιρέστε το δακτύλιο διαφράγµατος. Στερεώστε την εστίαση ακριβείας (4.5) µε τις 3 βίδες Allen (4.7) στο σύστηµα ζουµ (4.). Βιδώστε τον επίπεδου πεδίου αποχρωµατικό αντικειµενικό φακό (4.3) αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού στην εστίαση ακριβείας (4.5). Ή: Στερεώστε τον αχρωµατικό αντικειµενικό φακό στην εστίαση ακριβείας (4.5) χρησιµοποιώντας έναν προσαρµογέα Σχ. 4 Z6 APO στα αριστερά: αντικειµενικός φακός τοποθετηµένος στο δακτύλιο διαφράγ- µατος του συστήµατος ζουµ. Z16 APO στα δεξιά: αντικειµενικός φακός τοποθετηµένος στην εστίαση ακριβείας (δακτύλιος διαφράγµατος βγαλµένος). 1 Z6 APO µε ζουµ 6:1 Z16 APO µε ζουµ 16:1 3 Αντικειµενικός φακός 4 ακτύλιος διαφράγµατος 5 Εστίαση ακριβείας 6 3 βίδες Allen για τη στερέωση του δακτυλίου διαφράγµατος στο σύστηµα ζουµ (στην εικόνα δεν φαίνονται και οι 3 βίδες Allen) 7 3 βίδες Allen για τη στερέωση της εστίασης ακριβείας στο σύστηµα ζουµ (στην εικόνα δεν φαίνονται και οι 3 βίδες Allen) Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

15 .8 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία Στερεώστε τη διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (5.5) µε το σφιγκτήρα (5.4) στον αρθρωτό βραχίονα (5.1). Στερεώστε τον αρθρωτό βραχίονα µε διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία στο φορέα χρησιµοποιώντας ένα σφιγκτήρα (5.) Ο αρθρωτός βραχίονας µπορεί να ανοίγει και να κλείνει από το κεντρικό περιστροφικό κουµπί (5.3). Όταν είναι ανοικτός, όλες οι αρθρώσεις µετακινούνται ελεύθερα και ο αρθρωτός βραχίονας µπορεί να τοποθετηθεί σε όποια θέση θέλετε. Στη συνέχεια, στρέψτε το περιστροφικό κουµπί δεξιόστροφα για να µπλοκάρετε όλες τις αρθρώσεις. Να τοποθετείτε πάντοτε τη διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο χειριστής να µην µπορεί ποτέ να δει απευθείας το φωτιζόµενο πεδίο (βλέπε σελ. 9). Σχ. 5 Αρθρωτός βραχίονας µε διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 1 Αρθρωτός βραχίονας Σφιγκτήρας µε βίδα σύσφιξης για στερέωση στο φορέα 3 Κεντρικό περιστροφικό κουµπί 4 Σφιγκτήρας µε βίδα σύσφιξης για στερέωση της διάταξης προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 5 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 5 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 15

16 .9 Κυτίο λαµπτήρα Το κυτίο λαµπτήρα 106 z ( ) της Leica είναι η φωτεινή πηγή για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού LRF 4/. Χρησιµοποιείται µε λαµπτήρες Hg 100W ( ) ή 103W/ ( ) µε παρατεταµένη διάρκεια ζωής, τη συσκευή µπάλαστ ebq 100W και 103W/ ( ) και τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία ( ). ιαβάστε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-1 και τους κανόνες ασφαλείας για το κυτίο λαµπτήρα της Leica το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας για τη συσκευή µπάλαστ ebq 100 το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή του λαµπτήρα και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά µε τη θραύση του λαµπτήρα µε την απελευθέρωση υδραργύρου. Στερεώστε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κυτίο λαµπτήρα 106 z (1.9) µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Στερεώστε το κυτίο λαµπτήρα 106 z (1.9) στο τεµάχιο προσαρµογέα της διάταξης προσπίπτοντος φωτισµού µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Συνδέστε το καλώδιο από το κυτίο λαµπτήρα στο µπάλαστ ebq 100W και 103W/. Συνδέστε το µπάλαστ στην πρίζα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συµφωνεί µε τα τοπικά πρότυπα. Τοποθετήστε το λαµπτήρα Hg 100W ή 103W/ στο ντουί και στο κυτίο λαµπτήρα µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Εξοπλισµός περιστροφικού φορέα Ο περιστροφικός φορέας µπορεί να εξοπλιστεί συνολικά µε 4 µπλοκ φίλτρων (συστήµατα φίλτρων). Προς το παρόν, διατίθενται 19 µπλοκ φίλτρων φθορισµού (σελ. 5) για ποικίλες εφαρµογές µακροσκοπίας και πολυχρωµατικές εφαρµογές (πρόσθετα µπλοκ φίλτρων κατόπιν παραγγελίας). Η προσφερόµενη γκάµα µπλοκ φίλτρων της Leica Microsystems διευρύνεται µε βάση µε τις σύγχρονες απαιτήσεις εφαρµογών. Τα µπλοκ φίλτρων (συστήµατα φίλτρων) αποτελούνται από ένα συνδυασµό φίλτρου διέγερσης, κατόπτρου διαχωρισµού δέσµης και φίλτρου αποκοπής. εν είναι απαραίτητη η κατάληψη και των 4 θέσεων. Η κατασκευή εµποδίζει την τύφλωση των µατιών. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6.1) στη δεξιά πλευρά της διάταξης φωτισµού, τραβώντας το προς τα πάνω (εσοχή [6.] για να µπαίνει το δάχτυλο στην κάτω πλευρά του καλύµµατος). Σπρώξτε το µπλοκ φίλτρων µέχρι τέρµα µέσα στον οδηγό µε το φάλτσο άκρο του οδηγού σχήµατος V (7.1) µπροστά. Στρέψτε τον περιστροφικό φορέα (6.3) και πληρώστε τις 4 θέσεις. Ενεργοποιήστε το µπάλαστ αφού πρώτα εξοικειωθείτε µε τις λειτουργίες του συστήµατος Leica MacroFluo στο φωτισµό από κάτω, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο "Χειρισµός". Αφού ενεργοποιήσετε το µπάλαστ, πρέπει να ρυθµίσετε αµέσως το λαµπτήρα (βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-1). 16 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

17 Κάθε µία από τις 4 θέσεις του περιστροφικού φορέα φέρει ετικέτα µε τους αριθµούς 1 έως 4 στα αριστερά του οδηγού σχήµατος V. Μπορείτε να δείτε τους αριθµούς όταν η σχισµή του περιστροφικού φορέα είναι ανοικτή. Επιπλέον, η ενεργή θέση στην οπτική διαδροµή απεικονίζεται εξωτερικά πάνω στον περιστροφικό φορέα (6.3). Τα µπλοκ φίλτρων παρέχονται µε αυτοκόλλητες ετικέτες αριθµηµένες από 1 έως το 4 και ετικέτες µε σύντοµη περιγραφή του µπλοκ φίλτρων (π. χ. GFP). Κολλήστε την ετικέτα στην ορθογώνια κοιλότητα στο µπροστινό µέρος της διάταξης φωτισµού (Σχ. 8). Συγκρίνετε ποια θέση του περιστροφικού φορέα (αριθµός στα αριστερά του οδηγού σχήµατος V) έχετε εξοπλίσει µε ποιο µπλοκ φίλτρων. Κολλήστε τις ετικέτες µε τις σύντοµες περιγραφές κάτω από τις αντίστοιχες ετικέτες 1 έως 4 στο µπροστινό µέρος της διάταξης φωτισµού. Κουµπώστε ξανά το κάλυµµα (6.1) ασκώντας πίεση. Σχ. 7 Μπλοκ φίλτρων: Σύστηµα φίλτρων αποτελούµενο από φίλτρο διέγερσης, κάτοπτρο διαχωρισµού δέσµης και φίλτρο αποκοπής. 1 Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας την οπτική διαδροµή προσπίπτοντος φωτισµού! Σχ. 8 Αυτοκόλλητες ετικέτες και περιστροφικός φορέας 3 1 Σχ. 6 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού 1 Κάλυµµα σχισµής περιστροφικού φορέα Εσοχή για να µπαίνει το δάχτυλο 3 Περιστροφικός φορέας για την αλλαγή των µπλοκ φίλτρων Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 17

18 .11 Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής ή βιντεοκάµερας Το σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων είναι ένας προσαρµογέας παρατήρησης και ταυτόχρονα ένας προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής, διαθέτει δε κατάλληλο υποδοχέα για την προσαρµογή ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής ή βιντεοκάµερας. ιατίθενται διάφοροι προσαρµογείς, καθώς και προσαρµογείς τηλεόρασης Vario (µε µεταβλητή µεγέθυνση) µε σπείρωµα C και B. Η περιοχή της εικόνας στην οθόνη εξαρτάται από το χρησιµοποιού- µενο προσαρµογέα και από το µέγεθος των τσιπ της βιντεοκάµερας. 1 Σχ. 10 Υποδοχέας φωτογραφικής µηχανής 3 1 Βίδα Allen για τη στερέωση ενός προσαρµογέα τηλεόρασης στον υποδοχέα φωτογραφικής µηχανής Ηλεκτρικές συνδέσεις Ανάλογα µε τον εξοπλισµό πρέπει να συνδέονται: καλώδιο οπτικών ινών / βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL ή HL RC / φωτεινή πηγή / σύστηµα τροφοδοσίας καλώδιο οπτικών ινών για πλάγιο φωτισµό από πάνω / φωτεινή πηγή / σύστηµα τροφοδοσίας κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα / µπάλαστ / σύστηµα τροφοδοσίας Μην ενεργοποιήσετε ακόµα το µπάλαστ µε λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης. Μετά την ενεργοποίηση, ο λαµπτήρας πρέπει να ρυθµίζεται αµέσως. Σχ. 9 Συναρµολόγηση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής µε προσαρµογέα τηλεόρασης Vario 1 Υποδοχέας φωτογραφικής µηχανής στο σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Προσαρµογέας τηλεόρασης Vario 3 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Leica 4 Βίδα σύσφιξης για στερέωση του εξαρτήµατος ρύθµισης του προσαρµογέα τηλεόρασης Vario 18 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

19 3. Χειρισµός 3.1 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Σας συνιστούµε να εξοικειωθείτε και να δοκιµάσετε το σύστηµα Leica MacroFluo, όπως για παράδειγµα, να ρυθµίσετε την παρεστίαση, το ζουµ, το ρυθµιστή εστίασης, την απόσταση µατιών κοκ., πρώτα στο φωτισµό από κάτω. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε το µπάλαστ για το λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, πρέπει να ρυθµίσετε αµέσως το λαµπτήρα σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Όταν ενεργοποιείτε ηλεκτρικά εξαρτή- µατα, να λαµβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφάλειας. Προσέξτε την τάση τροφοδοσίας και τις ασφάλειες Παρατήρηση µε φωτισµό από κάτω ή πάνω Ενεργοποιήστε το φωτισµό από κάτω ή πάνω στη φωτεινή πηγή. Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία της βάσης για µικροσκοπία διέλευσης ή του προσπίπτοντος φωτισµού παρατίθενται στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Αν η διάταξη φωτισµού φθορισµού στο µπάλαστ είναι ενεργοποιηµένη και ρυθµισµένη: Μετακινήστε τον περιστροφικό φορέα φίλτρων (14.1) σε µια κενή θέση ή κλείστε το στοπ φωτός (14.4) (σχ. 14, βλέπε σελ. 4) Προσπίπτων φωτισµός φθορισµού Ενεργοποιήστε το κυτίο λαµπτήρα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού στο µπάλαστ και ρυθµίστε το λαµπτήρα Αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το ρεύµα. 3. Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων HC L3TP 4/5/7 Υπάρχουν τρεις επιλέξιµες θέσεις µεταξύ της οπτικής διαδροµής παρατήρησης και φωτογράφησης. Η απόσταση µατιών µπορεί να ρυθµιστεί από 55 έως 75mm. Θέσεις εναλλαγής: Vis: 50% στους δύο προσοφθάλµιους φακούς για διοπτρική παρατήρηση 50/50: 50% για φωτογράφηση και 50% για παρατήρηση µέσα από προσοφθάλµιο φακό Photo: 100% για φωτογράφηση Σχ. 11 βλέπε σελ. 0 Ρυθµίστε τις θέσεις µετακινώντας την ωστική ράβδο (11.1). Απόσταση µατιών: Μετακινήστε την ωστική ράβδο (11.1) στη θέση Vis. Κοιτάξτε µέσα από τους προσοφθάλµιους φακούς και πλησιάστε ή αποµακρύνετε τους υποδοχείς (11.) µε τα δυο σας χέρια. Η απόσταση µατιών έχει ρυθµιστεί σωστά όταν βλέπετε και µε τα δυο σας µάτια ένα µόνο κυκλικό οπτικό πεδίο. Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής µπάλαστ και του κυτίου λαµπτήρα παρατίθενται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Ρυθµίστε το λαµπτήρα σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Για τη λειτουργία της διάταξης προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού, ανατρέξτε στην παράγρ. 3.8 Leica MacroFluo Χειρισµός 19

20 Για επαναλαµβανόµενες εργασίες µπορούν να ενεργοποιηθούν συγκεκριµένες θέσεις ζουµ: Στη συσκευή Leica Z6 APO είναι οι θέσεις 0.57 / 0.8 / 1 / 1.5 / 1.6 / /.5 / 3. / 3.6. Στη συσκευή Leica Z16 APO είναι οι θέσεις 0.57 / 0.8 / 1 / 1.5 / 1.6 / /.5 / 3. / 4 / 5 / 6.3 / 8 / Η συνολική µεγέθυνση αυξάνει κατά το συντελεστή 1.5 του συστήµατος παρατήρησης τριών εξόδων HC L3TP (βλέπε πίνακα στη σελ. 31). Ρυθµίστε τη µεγέθυνση περιστρέφοντας τον κονδυλωτό δακτύλιο (1.1). Μπορείτε να διαβάσετε τους συντελεστές µεγέθυνσης στην κλίµακα (1.). Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους αναστολείς του ζουµ µε πάτηµα του διακόπτη (1.3) b 6a Σχ. 11 Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων HC L3TP 1 Ωστική ράβδος µε 3 θέσεις εναλλαγής για εκτροπή του φωτός στους προσοφθάλµιους φακούς ή στη συνδεδεµένη φωτογραφική µηχανή Ρύθµιση της απόστασης µατιών µε µετακίνηση των υποδοχέων 3 ακτύλιοι εφαρµογής µατιών 4 Ρυθµιζόµενοι φακοί (διοπτρίες) 3.3 Μεγέθυνση (ζουµ) Το σύστηµα ζουµ Leica Z6 APO µε ζουµ 6.3:1 επιτρέπει την αδιαβάθµητη µεταβολή της µεγέθυνσης από Το σύστηµα ζουµ Leica Z6 APO µε ζουµ 16:1 επιτρέπει την αδιαβάθµητη µεταβολή της µεγέθυνσης από b Σχ. 1 Ζουµ: αριστερά 6.3:1, δεξιά 16:1 1 Κονδυλωτός δακτύλιος για τη ρύθµιση του ζουµ Κλίµακα µε τους συντελεστές µεγέθυνσης 3 ιακόπτης για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των αναστολέων του ζουµ 4 Εστίαση ακριβείας (προαιρετική) 5 Βίδα σύσφιξης για τη ρύθµιση και την ασφάλιση του διαφράγµατος ίριδας 6 Ρυθµιστής εστίασης, προσεγγιστικός (6a), ακριβείας (6b) 6a 0 Leica MacroFluo Χειρισµός

21 3.4 ιάφραγµα ίριδας Το ενσωµατωµένο διάφραγµα ίριδας εξυπηρετεί στην αδιαβάθµητη ρύθµιση του βάθους πεδίου χωρίς µεταβολή της µεγέθυνσης. Το βάθος πεδίου µπορεί να διευρυνθεί µε µείωση της διαµέτρου του διαφράγµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο κώνος φωτός µικραίνει και η φωτεινότητα της εικόνας µειώνεται. Η βίδα σύσφιξης (1.5) χρησιµοποιείται ως λαβή για τη ρύθµιση και την ασφάλιση του διαφράγµατος ίριδας: 1 = κατώτατη διάµετρος (µέγιστο βάθος πεδίου) 5 = ανοικτό OPEN. 3.5 Εστίαση Ο προσεγγιστικός ρυθµιστής/ρυθµιστής ακριβείας υποστηρίζει φορτίο έως 15kg. Ανάλυση µε φορτίο 5kg: 1 µικρό Ανάλυση µε φορτίο 10kg: µικρά Να ρυθµίζετε τις µεγάλες αποστάσεις µε τον εσωτερικό προσεγγιστικό ρυθµιστή (1.6a). Να εστιάζετε µε ακρίβεια µε τον εξωτερικό ρυθµιστή ακριβείας (1.6b). Σε περίπτωση χρήσης συστήµατος µηχανοκίνητης εστίασης, διαβάστε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Ρύθµιση ευκολίας περιστροφής του ρυθµιστή εστίασης Περιστρέφεται ο ρυθµιστής εστίασης υπερβολικά εύκολα/δύσκολα ή µετακινείται ο εξοπλισµός µόνος του προς τα κάτω; Ανάλογα µε το βάρος του εξοπλισµού και τις προσωπικές σας ανάγκες, είναι δυνατόν να ρυθµίσετε την ευκολία περιστροφής του ρυθµιστή εστίασης: Ακινητοποιήστε τον αριστερό ή το δεξιό ρυθµιστή ακριβείας (1.6b). Περιστρέψτε τον άλλο ρυθµιστή ακριβείας, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή αντίσταση κατά την εστίαση Εστίαση ακριβείας στον αντικειµενικό φακό Η προαιρετική εστίαση ακριβείας (1.4) επιτρέπει την επακριβή εστίαση στα 10mm. Η εστίαση ακριβείας είναι απαραίτητη, για να είναι εφικτή η επακριβής εστίαση στις υψηλές τιµές µεγέθυνσης, ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται αντικειµενικοί φακοί µικροσκοπίου HR. Ρυθµίστε την ευκρίνεια περιστρέφοντας τον κονδυλωτό δακτύλιο (1.4). 3.6 Χρήση του µικροσκοπίου µε/χωρίς γυαλιά Στους περιστροφικούς φακούς (11.4) των προσοφθάλµιων φακών ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει τις διοπτρίες του. Κατά τη χρήση του µικροσκοπίου µε γυαλιά, οι δακτύλιοι εφαρµογής µατιών (11.3) πρέπει να αφαιρούνται ή να διπλώνονται, διαφορετικά ο παρατηρητής δεν θα µπορεί να δει πλέον ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Τα γυαλιά µε πολλαπλούς φακούς (διεστιακά και πολυεστιακά γυαλιά) πρέπει να αφαιρούνται κατά την παρατήρηση µε µικροσκόπιο. Κατά τη χρήση του µικροσκοπίου χωρίς γυαλιά, ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει τους δακτυλίους εφαρµογής µατιών (11.3) µε βάση τις προσωπικές του προτιµήσεις. Πολλοί χρήστες επιθυµούν άµεση επαφή µε τους φακούς και χρησιµοποιούν τους δακτυλίους εφαρµογής µατιών. Για να αποφύγετε τυχόν µόλυνση των µατιών σας, συνιστούµε κάθε χρήστης να χρησιµοποιεί το δικό του ζεύγος δακτυλίων εφαρ- µογής µατιών. Αν περιστρέψετε τους προσοφθάλ- µιους φακούς, εξωτερικά και γύρω γύρω από το περίβληµα των προσοφθάλµιων φακών είναι χαραγµένη µια ασηµί γραµµή. Η γραµµή αυτή δείχνει τη σωστή θέση του φακού για κανονική παρατήρηση καθώς και για άτοµα µε γυαλιά κατά τη χρήση του µικροσκοπίου µε γυαλιά. Leica MacroFluo Χειρισµός 1

22 3.7 Ρύθµιση διοπτριών (παρεστίαση) Ο παρατηρητής µπορεί να αντισταθµίσει τα πιθανά προβλήµατα όρασης µε τους ρυθµιζό- µενους φακούς στους προσοφθάλµιους φακούς. Η σωστή αντιστάθµιση των διοπτριών απαιτείται και για τα δύο µάτια, προκειµένου η εστίαση να παραµένει σταθερή όταν κάνετε ζουµ (παρεστιακή). Όταν η ρύθµιση είναι σωστή, δεν πρέπει να εστιάσετε ξανά όταν κάνετε ζουµ. Αν περιστρέψετε τους προσοφθάλ- µιους φακούς, εξωτερικά και γύρω γύρω από το περίβληµα των προσοφθάλµιων φακών διαγράφεται µια τυπωµένη ασηµί γραµµή. Η γραµµή αυτή δείχνει τη σωστή θέση του φακού για κανονική παρατήρηση καθώς και για άτοµα µε γυαλιά κατά τη χρήση του µικροσκοπίου µε γυαλιά. Αντιστάθµιση διοπτριών στην περίπτωση προβληµάτων όρασης Σας συνιστούµε να προβείτε στις παρακάτω ρυθµίσεις µε φωτισµό από κάτω ή πάνω. Ενεργοποιήστε το φωτισµό από κάτω ή πάνω στη φωτεινή πηγή. Στην περίπτωση που η διάταξη φωτισµού φθορισµού στο µπάλαστ είναι ήδη ενεργοποιηµένη και ο λαµπτήρας ήδη ρυθµισµένος: Μετακινήστε τον περιστροφικό φορέα φίλτρων σε µια κενή θέση (14.1) ή κλείστε το στοπ φωτός (14.4). Ρυθµίστε το σύστηµα ζουµ στην απόσταση εργασίας (13.5) του χρησιµοποιούµενου αντικειµενικού φακού (βλέπε πίνακα στη σελ. 30). Ρυθµίστε την απόσταση µατιών (13.1). Ανοίξτε εντελώς το διάφραγµα ίριδας (13.6). Περιστρέψτε τους φακούς (13.), έως ότου το περιστρεφόµενο τµήµα αγγίξει τη γραµµή που είναι χαραγµένη στο περίβληµα του προσοφθάλµιου φακού. Όταν ρυθµίζετε τους φακούς, ακινητοποιήστε τον προσοφθάλµιο φακό από τον κονδυλωτό δακτύλιο στο κάτω µέρος. Επιλέξτε την κατώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Φωτίστε ένα επίπεδο δοκίµιο µε ευκρινές περίγραµµα χρησιµοποιώντας φωτισµό από πάνω ή από κάτω και εστιάστε µε το ρυθµιστή εστίασης (13.8, στην εικόνα µε µηχανοκίνητη εστίαση). Επιλέξτε την ανώτατη τιµή για το ζουµ και βελτιστοποιήστε την ευκρίνεια µε το ρυθµιστή εστίασης. Επιλέξτε την κατώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Ρυθµίστε την ευκρίνεια διαδοχικά για κάθε µάτι ξεχωριστά περιστρέφοντας τους φακούς (13.): Παρατηρήστε, για παράδειγµα, το αντικεί- µενο πρώτα µε το αριστερό µάτι κρατώντας το δεξί µάτι κλειστό. Περιστρέψτε αργά τον αριστερό φακό, έως ότου το ανοικτό αριστερό µάτι να βλέπει ευκρινώς το δοκίµιο. Κλείστε τώρα το αριστερό µάτι και ρυθµίστε το φακό για το δεξί µάτι. Επιλέξτε την ανώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Αν χρειάζεται, εστιάστε επακριβώς µε το ρυθµιστή εστίασης (13.8). Επιλέξτε την κατώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Ελέγξτε την ευκρίνεια και την παρεστίαση: Κάντε αργά ζουµ µέχρι την υψηλότερη τιµή ζουµ (13.7). Η ευκρίνεια πρέπει να παραµένει σταθερή για κάθε τιµή µεγέθυνσης, χωρίς να χρειάζεται να εστιάζετε ξανά µε το ρυθµιστή εστίασης. Αν δεν συµβαίνει αυτό, επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφηκε. Leica MacroFluo Χειρισµός

23 Σχ. 13 Παρεστίαση 1 Ρυθµιζόµενοι υποδοχείς προσοφθάλµιων φακών για τη ρύθµιση της απόστασης µατιών Φακοί για τη ρύθµιση των διοπτριών 3 Ρυθµιζόµενοι δακτύλιοι εφαρµογής µατιών 4 Απόσταση εργασίας 5 ιάφραγµα ίριδας 6 Κονδυλωτός δακτύλιος για τη ρύθµιση του ζουµ 7 Ρυθµιστής εστίασης (στην εικόνα µηχανοκίνητη εστίαση) Leica MacroFluo Χειρισµός 3

24 3.8 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Η κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Zero Pixel Shift της Leica εξασφαλίζει την επακριβή σύγκλιση κατά την υπέρθεση διαφόρων φθορισµών. Κατά την εναλλαγή των µπλοκ φίλτρων, δεν παρουσιάζεται η ενοχλητική µετατόπιση των εικονοστοιχείων µεταξύ των επιµέρους εικόνων των διαφόρων φασµατικών περιοχών ιδανική προϋπόθεση για ψηφιακά πειράµατα πολυχρωµατικού φθορισµού. Ο φωτισµός είναι συνδεδεµένος µε το οπτικό σύστηµα µεγέθυνσης (ζουµ). Η µοναδική αυτή καινοτοµία της Leica Microsystems εγγυάται επακριβή οδήγηση του φωτός, µέγιστη αξιοποίηση του φωτός και οµογενές οπτικό πεδίο για κάθε θέση του ζουµ ιάφραγµα οπτικού πεδίου Το διάφραγµα οπτικού πεδίου εξυπηρετεί στη µείωση των ανακλάσεων και στην προστασία των παρασκευασµάτων. Ανοίξτε το διάφραγµα οπτικού πεδίου F (14.) έως ότου φωτιστεί ολόκληρο το οπτικό πεδίο. 3 = ανοικτό Για την προστασία των ευαίσθητων παρασκευασµάτων φθορισµού, περιορίστε αναλόγως το διάφραγµα οπτικού πεδίου (14.). Κεντράρισµα διαφράγµατος οπτικού πεδίου Βάλτε τα παρεχόµενα κλειδιά κεντραρίσµατος στις δύο υποδοχές κεντραρίσµατος (14.6). Γυρίστε τα κλειδιά κεντραρίσµατος, µέχρι να κεντραριστεί το διάφραγµα Σχ. 14 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού LRF 4/ 1 Περιστροφικός φορέας µε 4 θέσεις Ρύθµιση διαφράγµατος οπτικού πεδίου F 3 Ρύθµιση διαφράγµατος οπτικού ανοίγµατος A 4 Στοπ φωτός (θυρίδα συσκότισης) STOP 5 Μπλε φίλτρο BG 38 6 Υποδοχές για κλειδιά κεντραρίσµατος (διάφραγµα οπτικού πεδίου) 7 Υποδοχές για κλειδιά κεντραρίσµατος (διάφραγµα οπτικού ανοίγµατος) 4 Leica MacroFluo Χειρισµός

25 3.8. ιάφραγµα οπτικού ανοίγµατος Το διάφραγµα οπτικού ανοίγµατος εξυπηρετεί στη ρύθµιση της αντίθεσης για τα ανακλαστικά δοκίµια ή ακόµα, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, στη µείωση της ακτινοβολίας διέγερσης, προκειµένου να αποφευχθεί το υπερβολικό ξεθώριασµα των παρασκευασµάτων. ιάφραγµα οπτικού ανοίγµατος A (14.3): Ανοίξτε το τέρµα για το φθορισµό. Για τη µείωση των ανακλάσεων και την προστασία των παρασκευασµάτων, περιορίστε αναλόγως το διάφραγµα οπτικού ανοίγµατος (14.3) Στοπ φωτός Αν θέλετε να εργαστείτε χωρίς φθορισµό µε φωτισµό από κάτω ή πάνω: Κλείστε το στοπ φωτός (14.4), σε περίπτωση που στον περιστροφικό φορέα των φίλτρων έχετε καταλάβει και τις 4 θέσεις µε µπλοκ φίλτρων. Αν στον περιστροφικό φορέα των φίλτρων υπάρχουν κενές θέσεις, µπορείτε µε τον επιλογέα φίλτρου (14.1) να µεταβείτε και στην κενή θέση Μπλοκ φίλτρων Ο περιστροφικός φορέας φίλτρων (14.1) µπορεί να δεχθεί έως και τέσσερα µπλοκ φίλτρων (παράγρ..10). Τα εν λόγω µπλοκ φίλτρων περιλαµβάνουν το φίλτρο διέγερσης, το διχρωϊκό κάτοπτρο διαχωρισµού δέσµης και το φίλτρο αποκοπής. Το φίλτρο διέγερσης επιλέγει από τη δέσµη της φωτεινής πηγής εκείνα τα µήκη κύµατος που εξυπηρετούν στη διέγερση του φθορισµού. Αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της µέγιστης διαπερατότητας στην περιοχή της διέγερσης και της µέγιστης δυνατής αποκοπής στις άλλες περιοχές µηκών κύµατος. Το διχρωϊκό κάτοπτρο διαχωρισµού δέσµης ανακλά την ακτινοβολία διέγερσης µικρού µήκους κύµατος στο παρασκεύασµα, είναι όµως διαφανές για το φθορισµό που εκπέµπεται από αυτό. Το φίλτρο αποκοπής µπλοκάρει το φως διέγερσης που διαχέεται από το παρασκεύασµα και φθάνει στον αντικειµενικό φακό. Ωστόσο, παρουσιάζει τη µέγιστη διαπερατότητα για τη συγκεκριµένη ακτινοβολία φθορισµού Φίλτρο BG38 Το φίλτρο BG38 εµποδίζει την εµφάνιση απαλού κόκκινου υπόβαθρου στην εικόνα. Αν δεν είναι πρόβληµα, µπορείτε να περιστρέψετε εκτός θέσης το φίλτρο BG38 (14.5), για να αξιοποιήσετε την πλήρη ισχύ του λαµπτήρα για τη διέγερση του φθορισµού. Leica MacroFluo Χειρισµός 5

26 4. Παράρτηµα 4.1 Μπλοκ φίλτρων για φθορισµό µάκρο Μπλοκ Φθορίζουσα ιέγερση Φίλτρο ιχρωϊκό Φίλτρο Αρ.παραγφίλτρων ένωση διέγερσης κάτοπτρο αποκοπής γελίας A ποικίλες UV BP LP A4 ποικίλες UV BP 360/ BP 470/ D ποικίλες UV / violet BP LP E4 ποικίλες violet / blue BP 436/7 455 LP H3 ποικίλες violet / blue BP LP I3 ποικίλες blue BP LP K3 ποικίλες blue BP LP L5 ποικίλες blue BP 480/ BP 57/ M ποικίλες green BP 546/ LP N.1 ποικίλες green BP LP N3 ποικίλες green BP 546/1 565 BP 600/ TX TEXAS RED green BP 560/ BP 645/ Y3 CY3 green BP545/ BP 610/ Y5 CY5 red BP 60/ BP 700/ Y7 CY7 red BP 710/ BP 810/ GFP Green-FP blue BP 470/ BP 55/ YFP Yellow-FP blue BP 500/0 515 BP 535/ Red GFP Red-FP green BP 546/1 560 BP 605/ CGFP Cyan-FP violet / blue BP 436/0 455 BP 480/ Κενό σύστηµα* BP ζωνοπερατό φίλτρο, µήκος κύµατος σε nm LP φίλτρο διέλευσης µεγάλων µηκών κύµατος, µήκος κύµατος αποκοπής σε nm + ειδικά για φθορισµό πολλαπλών παραµέτρων * για εξοπλισµό ειδικά για τον πελάτη Κατά κανόνα, είναι δυνατή η τοποθέτηση συνδυασµών φίλτρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πελάτη (µε φίλτρα άλλων κατασκευαστών), έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις σύµφωνα µε την τεχνολογία 0-Pixel-Shift (παράγρ. 3.8). Αυτό σηµαίνει όµως ότι τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας. 6 Leica FluoCombi III Παράρτηµα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Leica MZ16 F. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica MZ16 F. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica MZ16 F Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Με το πλήρως αποχρωµατικό µικροσκόπιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Leica A60 S Εγχειρίδιο

Leica A60 S Εγχειρίδιο Leica A60 S Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 S Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 S 14 Εγκατάσταση του μικροσκοπίου Leica A60 S Στήλη και επίπεδη βάση 16 Δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Leica A60 F Εγχειρίδιο

Leica A60 F Εγχειρίδιο Leica A60 F Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 F 12 Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 14 Συναρμολόγηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 15 Σφιγκτήρας τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία) Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η χρήση λυχνιών διαφορετικών αερίων για παραγωγή διαφορετικών γραμμικών φασμάτων εκπομπής. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η παραγωγή λευκού φωτός με τη χρήση λαμπτήρα πυράκτωσης. Η χρήση πηγών φωτός διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1.Κανόνες ασφαλείας....................... 3 1.1 Περιγραφή.............................. 3 1.2 Μέτρα προστασίας.......................

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 P Εγχειρίδιο

Leica DM750 P Εγχειρίδιο Leica DM750 P Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 P 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 36 Φροντίδα του μικροσκοπίου 38 Διαστάσεις 42 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα