Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

2 Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Οι συσκευές Leica MacroFluo µε ζουµ 6.3:1 ή 16:1 είναι τα µοναδικά στον κόσµο συστήµατα τεκµηρίωσης µάκρο για φθορισµό. Ο σχεδιασµός των συστηµάτων MacroFluo συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της µακρο-παρατήρησης µεγάλα οπτικά πεδία, µεγάλες αποστάσεις εργασίας, χωρίς σφάλ- µατα παράλλαξη και ακριβής απεικόνιση µε την τεχνολογία φθορισµού (συµπεριλαµβανοµένου του πολυχρωµατικού φθορισµού) σε υψηλή ανάλυση. Για το σκοπό αυτόν, συνδυάσαµε τα άριστα οπτικά εξαρτήµατα των αποχρωµατικών συστηµάτων ζουµ Leica Z6 APO (ζουµ 6.3:1) ή Z16 APO (ζουµ 16:1) µε την έξοχη τεχνολογία φθορισµού της Leica. Τα συστήµατα Leica MacroFluo συνιστούν τη σωστή επιλογή για την εξέταση και την ψηφιακή καταγραφή των συνεπειών µιας γονιδιακής πάθησης σε ζωντανά, διαγονιδιακά µοντέλα στο µέγεθος ενός ολόκληρου ποντικού µε µέγιστη ακρίβεια και ανάλυση σε έντονα φθορίζον οπτικό πεδίο. Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων µας, δώσαµε µεγάλη βαρύτητα στην απλό και αυτονόητο χειρισµό τους. Ωστόσο, αφιερώστε κάποιο χρόνο και διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τα δεδοµένα για την ασφάλεια λειτουργίας, έτσι ώστε να γνωρίσετε τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της συσκευής σας Leica MacroFluo, και για να µπορείτε να τα χρησι- µοποιείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε ασφάλεια. Σε περίπτωση που έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Leica. Η διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπροσωπίας, αλλά και πολύτιµες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις παροχές της Leica Microsystems µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας Είµαστε πρόθυµοι να σας βοηθήσουµε. Για µας, το ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, έχει κεφαλαιώδη σηµασία, τόσο πριν όσο και µετά την αγορά. Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Stereo & Macroscope Systems Τα συστήµατα Leica MacroFluo αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε το Imaging Centre της IGBMC. Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

3 Συνοπτική παρουσίαση της συσκευής Σχ. 1 Leica MacroFluo µε σύστηµα ζουµ 16:1 3 1 Σύνολο βάσης (στην εικόνα βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL RC ) Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη (στην εικόνα µε µηχανοκίνητη εστίαση) και αναστολέας εστίασης (στην εικόνα µε σφιγκτήρα για καλώδια οπτικών ινών) 3 Ελεγκτής χειρός (µόνο στον εξοπλισµό µε µηχανοκίνητη εστίαση) 4 Ολισθαίνουσα τράπεζα (προαιρετική), στάνταρ είναι η γυάλινη βάση αντικειµένου 5 Σύστηµα ζουµ 6.3:1 ή 16:1 (στην εικόνα Z16 APO µε ζουµ 16:1) 6 Αντικειµενικός φακός της επιλογής σας 7 Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού 8 Οµοαξονική διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού LRF 4/ 9 Κυτίο λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 10Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων (στην εικόνα FSA HC L 3TP 4/5/7) 11Ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλµιοι φακοί HC 10 / ή 10 /5 1Προσαρµογέας τηλεόρασης της επιλογής σας 13Βιντεοκάµερα CCD της επιλογής σας (στην εικόνα Leica DFC300 FX) 14 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα 15Μπάλαστ Hg 100W και 103W/ 3 Leica MacroFluo Συνοπτική παρουσίαση

4 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1 Κανόνες ασφαλείας Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σχήµατα Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Κανόνες ασφαλείας Φωτεινή πηγή: Κανόνες ασφαλείας Συναρµολόγηση ιάγραµµα συναρµολόγησης Σειρά που ακολουθείται κατά τη συναρµολόγηση Συναρµολόγηση βάσης ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Σύστηµα ζουµ Αντικειµενικοί φακοί Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία Κυτίο λαµπτήρα Εξοπλισµός περιστροφικού φορέα Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής ή βιντεοκάµερας Ηλεκτρικές συνδέσεις ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού ιάφραγµα οπτικού πεδίου ιάφραγµα οπτικού ανοίγµατος Στοπ φωτός Φίλτρο BG Μπλοκ φίλτρων Παράρτηµα Μπλοκ φίλτρων για φθορισµό µάκρο Αντιστοίχιση φθοριζουσών ενώσεων και µπλοκ φίλτρων Οπτικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά, επιδόσεις ιαστάσεις Χειρισµός Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Παρατήρηση µε φωτισµό από κάτω ή πάνω Προσπίπτων φωτισµός φθορισµού Αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Μεγέθυνση (ζουµ) ιάφραγµα ίριδας Εστίαση Εστίαση ακριβείας Χρήση του µικροσκοπίου µε/χωρίς γυαλιά Ρύθµιση διοπτριών Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 4

5 1. Κανόνες ασφαλείας 1.1 Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Η συσκευή Leica MacroFluo συνοδεύεται από ένα διαδραστικό δίσκο CD-ROM µε όλες τις σχετικές οδηγίες χρήσης στα Γερµανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, ανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά και Ελληνικά. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται επι- µελώς και να είναι πάντα διαθέσιµος στο χρήστη. Οδηγίες χρήσης και ενηµερωµένες εκδόσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα µας από όπου µπορείτε και να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τις εκτυπώσετε. Το εσωκλειόµενο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφει τις ειδικές λειτουργίες του συστήµατος Leica MacroFluo και περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια λειτουργίας, τη συντήρηση και τα προαιρετικά εξαρτήµατα. Τα συστή- µατα Leica MacroFluo έχουν δοµοστοιχειωτή κατασκευή. Τα εξαρτήµατα που ακολουθούν περιγράφονται στα ειδικά εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του εσωκλειό- µενου CD-ROM: Συστήµατα ζουµ Leica Z6 APO και Z16 APO: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-1 Συσκευή µπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης 100W. ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Μ M Σύστηµα µηχανοκίνητης εστίασης: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-67-1 Βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL RC της Leica: εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16- Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί ουσιαστικό µέρος της συσκευής. Πριν από την τοποθέτηση, τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις προαναφερθείσες οδηγίες χρήσης. Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανόνες ασφαλείας. Αποσκοπώντας στην καλή διατήρηση της συσκευής και στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που περιλαµβάνει το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σχήµατα (1.8) Οι αριθµοί µέσα σε παρενθέσεις εντός των περιγραφών αναφέρονται στους αριθµούς των σχηµάτων και στα αντικείµενα στα σχήµατα. Παράδειγµα (1.8): Το σχήµα 1 βρίσκεται στη σελίδα 3 και το αντικείµενο 8 είναι η οµοαξονική διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού. Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 5

6 1.1. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Προειδοποίηση για περιοχή κινδύνου Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται. Τυχόν παράλειψη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό! µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ζηµίες στη συσκευή. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται. Τυχόν παράλειψη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό! µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ζηµίες στη συσκευή. Προειδοποίηση για πολύ θερµή επιφάνεια Το σύµβολο αυτό προειδοποιεί για πολύ ζεστά σηµεία που µπορεί να αγγίξετε, π.χ. λαµπτήρες πυράκτωσης. Σηµαντικές πληροφορίες Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες συµβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών. Ενέργεια Το σύµβολο αυτό παραπέµπει, εντός του κειµένου, σε ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Συµπληρωµατικές υποδείξεις Το σύµβολο αυτό παραπέµπει, εντός του κειµένου, σε συµπληρωµατικές πληροφορίες και επεξηγήσεις. 1. Κανόνες ασφαλείας Περιγραφή Τα συστήµατα Leica MacroFluo είναι µακροσκόπια µε κατακόρυφη οπτική διαδροµή για επακριβείς εφαρµογές φθορισµού. Τα συστή- µατα Leica MacroFluo έχουν δοµοστοιχειωτή κατασκευή και µπορούν να συνδυαστούν ξεχωριστά. Ένας εξοπλισµός MacroFluo αποτελείται από: ένα σύστηµα ζουµ της επιλογής σας µε αντικειµενικό φακό της επιλογής σας, ενδεχοµένως εστίαση ακριβείας το φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού τα µπλοκ φίλτρων της επιλογής σας το κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W, τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία και τη συσκευή µπάλαστ τη διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα και σφιγκτήρα ένα σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων της επιλογής σας δύο προσοφθάλµιους φακούς της επιλογής σας µια βάση της επιλογής σας ένα ρυθµιστή εστίασης της επιλογής σας µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή υψηλών επιδόσεων µε προσαρµογείς φωτογραφικής µηχανής/βιντεοκάµερας της επιλογής σας Έγγραφα, εξαγωγή από τη συσκευασία Συγκρίνετε προσεκτικά τα εξαρτήµατα παράδοσης µε το δελτίο αποστολής, την απόδειξη παραλαβής και την παραγγελία σας. Σας συνιστούµε να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των εγγράφων µαζί µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προσέξτε κατά την εξαγωγή των εξαρτηµάτων από τη συσκευασία να µην ξεχάσετε µικρά αντικείµενα µέσα στα υλικά της συσκευασίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες µας (όπως προβλέπεται από το ISO 14001), χρησιµοποιούµε υλικά συσκευασίας που εξασφαλίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση, καθώς επίσης και µεµβράνη (αµπαλάζ) µε φυσαλίδες αέρα, που ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (RESY). Μην συνδέετε σε καµία περίπτωση τώρα τις συσκευές στην πρίζα! 6 Leica MacroFluo Γενικές υποδείξεις

7 Ενδεδειγµένη χρήση Με τη συσκευή Leica MacroFluo είναι δυνατή η χωρίς προηγούµενη προετοιµασία, εξέταση, χειρισµός, ταξινόµηση και τεκµηρίωση ολόκληρων, φθοριζόντων αντικειµένων. Η υψηλή ανάλυση, η υψηλή χρήση του φωτός και ειδικά επιλεγµένα µπλοκ φίλτρων επιτρέπουν τη διάκριση ακόµα και των πιο µικρών δοµών, αυξάνουν δε τη συλλογή πληροφοριών στην περίπτωση προσπίπτοντος φωτισµού φθορισ- µού. Με τη συσκευή Leica MacroFluo µπορείτε όµως να προχωρήσετε και σε παρατήρηση χωρίς φωτισµό φθορισµού από κάτω ή από πάνω. Μη ενδεδειγµένη χρήση Σε περίπτωση που η συσκευή Leica MacroFluo και τα προαιρετικά και µη εξαρτή- µατά της χρησιµοποιηθούν µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί ή υλικές ζηµιές. εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η χρήση άλλων φις ή καλωδίων. η µετατροπή ή η αποσυναρµολόγηση εξαρτηµάτων, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν περιγράφεται ρητά στις οδηγίες χρήσης. το άνοιγµα των εξαρτηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. η χρήση της συσκευής Leica MacroFluo για εξετάσεις και επεµβάσεις στο ανθρώπινο µάτι. Οι συσκευές ή τα προαιρετικά και µη εξαρτή- µατα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έχουν ελεγχθεί ως προς την ασφάλεια ή πιθανούς κινδύνους. Πριν από οποιαδήποτε επέµβαση στη συσκευή, µετατροπή ή λειτουργία της µε εξαρτήµατα άλλου κατασκευαστή που δεν εµπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να συµβουλεύεστε τον αρµόδιο αντιπρόσωπο της Leica ή το εργοστάσιο στο Wetzlar! Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης επέµβασης στη συσκευή ή µη ενδεδειγµένης χρήσης, αποσβέννυται οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την εγγύηση. Χώρος χρήσης Η συσκευή Leica MacroFluo επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε κλειστούς χώρους χωρίς σκόνη, σε θερµοκρασίες από +10 C έως +40 C. ιασφαλίστε ότι οι χώροι χρήσης είναι απαλλαγµένοι από ατµούς λαδιού και άλλων χηµικών και από εξαιρετικά υψηλή υγρασία. Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 10 εκατοστών τουλάχιστον από τον τοίχο και από εύφλεκτα αντικείµενα. Πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, το άµεσο ηλιακό φως και τα τραντάγµατα. Εξαιτίας αυτών, οι µετρήσεις ή οι φωτογραφίες από τη µικροφωτογράφηση µπορεί να εµπεριέχουν σφάλ- µατα. Οι οπτικές συσκευές που χρησιµοποιούνται σε ζεστές ή υγρές και ζεστές κλιµατικές περιοχές χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, προς αποφυγή σχηµατισµού µυκήτων. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο ιασφαλίστε ότι η συσκευή Leica MacroFluo και ο εξοπλισ- µός χρησιµοποιείται, συντηρείται και επισκευάζεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. το προσωπικό που χειρίζεται τη συσκευή έχει διαβάσει, κατανοήσει και εφαρµόσει όλες τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα 5 και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας. Μεταφορά Να χρησιµοποιείτε την αρχική συσκευασία για την αποστολή ή τη µεταφορά της συσκευής Leica MacroFluo και των προαιρετικών και µη εξαρτηµάτων της. Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ζηµίες από τραντάγµατα, αποσυναρµολογήστε και συσκευάστε ξεχωριστά όλα τα κινητά εξαρτήµατα που µπορούν, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, να συναρµολογηθούν και να αποσυναρµολογηθούν από τον ίδιο το χρήστη, όπως ο αντικειµενικός φακός, το σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων, οι προσοφθάλµιοι φακοί, το κυτίο λαµπτήρα, ο λαµπτήρας κοκ. Leica MacroFluo Γενικές υποδείξεις 7

8 Επισκευή, εργασίες σέρβις Η πραγµατοποίηση επισκευαστικών εργασιών επιτρέπεται µόνο από εκπαιδευµένους τεχνικούς σέρβις της Leica Microsystems ή από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό του υπεύθυνου φορέα. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Προτού ανοίξετε µέρη που είναι υπό τάση, όπως η συσκευή MacroFluo, το τροφοδοτικό ή τη συσκευή µπάλαστ, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν αγγίξετε το υπό τάση κύκλωµα, ενδέχεται να τραυµατιστείτε. Τοποθέτηση σε προϊόντα άλλου κατασκευαστή Κατά την τοποθέτηση προϊόντων της Leica σε προϊόντα άλλου κατασκευαστή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το εξής: Ο κατασκευαστής ολόκληρου του συστήµατος ή ο αντιπρόσωπος είναι ο υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, της νοµοθεσίας και των οδηγιών που είναι σε ισχύ. Ηλεκτρικές συνδέσεις Προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες υποδείξεις και προειδοποιητικές παρατηρήσεις: Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας επιτρέπεται να συνδέεται µόνο σε γειωµένη πρίζα µε προστατευτική επαφή. Αν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σύνδεση χωρίς αγωγό γείωσης, συµβουλευθείτε το σέρβις. Μην καταργείτε την προστασία της συσκευής µε τη χρήση καλωδίου προέκτασης χωρίς αγωγό γείωσης. Απόρριψη Νοµικές διατάξεις Λάβετε υπόψη τις προβλεπόµενες εκ του νόµου γενικές και κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις, που αφορούν στην πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ Η συσκευή Leica MacroFluo και τα εξαρτή- µατά της έχουν κατασκευαστεί µε βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και παρέχονται µε δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ. Κίνδυνοι για την υγεία Ο εργονοµικός σχεδιασµός του οπτικού συστήµατος και η κατασκευή των συσκευών Leica αποσκοπούν στην ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του χρήστη. Οι χώροι εργασίας µε οπτικά συστή- µατα διευκολύνουν και βελτιώνουν την παρατήρηση, θέτουν όµως ιδιαίτερες απαιτήσεις για την όραση και τη µυϊκή δύναµη του χρήστη. Ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια της απρόσκοπτης εργασίας, ενδέχεται να αισθανθείτε ενοχλήσεις εξασθένισης της οπτικής οξύτητας και ενοχλήσεις µυοσκελετικής φύσεως, έτσι ώστε η λήψη κατάλληλων µέτρων για την µείωση της καταπόνησης να θεωρείται απαραίτητη: Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη µιας σταθερής τράπεζας στο καλύτερο δυνατό ύψος (70 80cm). Αν µάλιστα συνδυαστεί µε µια καρέκλα πολλαπλών ρυθµίσεων µε σωστή εργονοµία, τότε πληρούνται οι εξωτερικές προϋποθέσεις για την άνετη και χωρίς κόπωση παρατήρηση µε µικροσκόπιο. βέλτιστη διαµόρφωση του χώρου εργασίας, της φύσης των εργασιών και του τρόπου εργασίας (συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων). λεπτοµερή καθοδήγηση του προσωπικού µε τη λήψη εργονοµικών οργανωτικών µέτρων. Σε ό,τι αφορά την απόρριψη των ανωτέρω προϊόντων, πρέπει να εφαρµόζονται οι κατά τόπου ισχύοντες νόµοι και προδιαγραφές. Οι λαµπτήρες υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα ειδικά απορρίµµατα. 8 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

9 Η άµεση επαφή µε τους προσοφθάλ- µιους φακούς µπορεί να αποτελέσει πιθανό µέσο διάδοσης βακτηριδίων και ιογενών µολύνσεων στα µάτια. Οι χρήστες πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για ενδεχόµενο κίνδυνο µόλυνσης. Η χρήση ατοµικών προσοφθάλµιων φακών ή αποσπώµενων δακτυλίων περιορίζει τον κίνδυνο. 1.3 Φωτεινή πηγή: Κανόνες ασφαλείας Μέτρα προστασίας του κατασκευαστή: Η διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µπροστά από το επίπεδο του αντικειµένου δεν σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας τις υπεριώδεις ακτίνες. Η κατασκευή εµποδίζει την άµεση υπεριώδη ακτινοβολία να φθάσει στα µάτια όταν οι θέσεις του περιστροφικού φορέα είναι κενές. Τα φίλτρα στις οπτικές διαδροµές παρατήρησης προστατεύουν τα µάτια. Η διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κυτίο λαµπτήρα αποτρέπει την έκθεση των χεριών σε ακτινοβολία. Προειδοποίηση: Η υπεριώδη ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια. Για το λόγο αυτόν µην κοιτάζετε ποτέ το φωτιζόµενο πεδίο πάνω στο επίπεδο του αντικειµένου χωρίς προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. µην επιλέγετε λευκό, έντονα ανακλαστικό φόντο για το αντικείµενο. µην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης! Μπάλαστ Πραγµατοποιήστε τη σύνδεση αφού πρώτα τοποθετήσετε τους λαµπτήρες. Ελέγξτε τη ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας και διορθώστε την αν χρειάζεται. Ανατρέξτε και στις ειδικές οδηγίες χρήσης. Να αποσυνδέετε πάντοτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του µπάλαστ: κατά την τοποθέτηση και την εξαγωγή του κυτίου λαµπτήρα, πριν από το άνοιγµα του κυτίου λαµπτήρα, κατά την αντικατάσταση του λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης και λοιπών εξαρτηµάτων, όπως του φίλτρου θερµικής προστασίας ή του συλλέκτη, κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο µπάλαστ. Κυτίο λαµπτήρα Η συσκευή Leica MacroFluo µε διάταξη φωτισµού φθορισµού επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο µε το κυτίο λαµπτήρα 106 z της Leica για λαµπτήρα Hg 100W, τη συσκευή µπάλαστ και τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Κατά τις εργασίες συναρµολόγησης, να βγάζετε πάντοτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του µπάλαστ από την πρίζα! Προτού τοποθετήσετε τον λαµπτήρα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος. Ρυθµίστε τον λαµπτήρα αµέσως µετά την ενεργοποίηση. Ανατρέξτε και στις ειδικές οδηγίες χρήσης. Η Leica Microsystems δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµίες στην περίπτωση χρήσης λαµπτήρων άλλων κατασκευαστών. Ελάχιστη απόσταση του κυτίου λαµπτήρα (πολύ θερµές επιφάνειες!) 10cm (4") από εύφλεκτα αντικείµενα, όπως για παράδειγµα βιβλία, κουρτίνες, ταπετσαρίες. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας την οπτική διαδροµή! Κίνδυνος τύφλωσης! Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Να αποσυνδέετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του µπάλαστ. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης! Αφήστε το κυτίο λαµπτήρα να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά προτού το ανοίξετε. Κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος εγκαυµάτων. Μην καλύπτετε σε καµία περίπτωση τα στό- µια εξαερισµού στο κυτίο του λαµπτήρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Να χρησιµοποιείτε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Η υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια. Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 9

10 . Συναρµολόγηση MacroFluo.1 ιάγραµµα συναρµολόγησης C-Mount x x x x C-Mount x - 1.6x 0.55x - 1.1x B-Mount / MPV-Adapter, HC/delta B-Mount 1/ Vario TV-Adapter, delta x - 1.1x C-Mount 1x Filter / Z6 APO EPQ Z16 APO x 5x 1x x x (500 mm) (500mm) (500mm) Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

11 . Σειρά που ακολουθείται κατά τη συναρµολόγηση Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε την παρακάτω σειρά: σύνολο βάσης: βάση, στήλη µε ρυθµιστή εστίασης, αναστολέας εστίασης, γυάλινη βάση αντικειµένου ή προαιρετική ειδική τράπεζα (ολισθαίνουσα τράπεζα, θερµαινόµενη τράπεζα Leica MATS) φορέας για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων και δύο προσοφθάλµιοι φακοί σύστηµα ζουµ και αντικειµενικός φακός, προαιρετική εστίαση ακριβείας διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα και σφιγκτήρα κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης 100W, διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία και µπάλαστ εξοπλισµός περιστροφικού φορέα µε µπλοκ φίλτρων στην περίπτωση βάσης για µικροσκοπία διέλευσης HL RC : καλώδια οπτικών ινών µε φωτεινή πηγή στην περίπτωση µηχανοκίνητης εστίασης: ελεγκτής χειρός και/ή ποδοδιακόπτης και ενδεχοµένως PC προαιρετική ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε προσαρµογείς φωτογραφικής µηχανής/βιντεοκάµερας ηλεκτρικές συνδέσεις Για τη συναρµολόγηση χρειάζονται είτε οι ενσωµατωµένες βίδες σύσφιξης ή κλειδί Allen, που περιλαµβάνονται στη συσκευασία. εστίασης στο ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Μην συνδέετε σε καµία περίπτωση τώρα τις συσκευές µε το ρεύµα! Ρυθµιστής εστίασης βάση Σε περίπτωση χρήσης της µηχανοκίνητης εστίασης, διαβάστε οπωσδήποτε το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-67-1 και ειδικά τις υποδείξεις ασφαλείας. Σχ., βλέπε σελ. 1 Στερεώστε το ρυθµιστή εστίασης (.) µε στήλη, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, στη βάση (.1). Εργαλείο: κλειδί Allen. Στερεώστε τον αναστολέα εστίασης (.3) µε τη βίδα σύσφιξης στη στήλη της βάσης, κάτω από το ρυθµιστή εστίασης. Τοποθετήστε τη γυάλινη βάση αντικειµένου ή την ειδική τράπεζα (.5) στην υποδοχή..4 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού ρυθµιστής εστίασης Σχ. 3 βλέπε σελ. 13 Εργαλείο: κλειδί Allen. Σφίξτε το φορέα (3.1) µε βίδα Allen (3.) στο ρυθµιστή εστίασης (3.3). Σφίξτε τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού (3.4) µε βίδα Allen (3.5) πάνω στο φορέα (3.1)..3 Συναρµολόγηση βάσης Η συναρµολόγηση της βάσης για µικροσκοπία διέλευσης HL RC περιγράφεται στο ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-. Περαιτέρω βάσεις καθώς και ο χειροκίνητος ρυθµιστής εστίασης παρατίθενται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M του εσωκλειόµενου CD-ROM, ενώ ο µηχανοκίνητος ρυθµιστής Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 11

12 Σχ. Leica MacroFluo µε ζουµ 6:1 1 Σύνολο βάσης (στην εικόνα βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL RC ) Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη (στην εικόνα µε µηχανοκίνητη εστίαση) 3 Αναστολέας εστίασης 4 Ελεγκτής χειρός (µόνο στον εξοπλισµό µε µηχανοκίνητη εστίαση) 5 Ολισθαίνουσα τράπεζα (προαιρετική) µε γυάλινη βάση αντικειµένου 6 Σύστηµα ζουµ (στην εικόνα Z6 APO) 7 Αντικειµενικός φακός της επιλογής σας 8 ακτύλιος διαφράγµατος 9 Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού 10 Βίδα Allen 11Οµοαξονική διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού LRF 4/ 1Κυτίο λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 13Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων (στην εικόνα FSA HC L 3TP 4/5/7) 14 Ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλµιοι φακοί HC 10 / ή 10 /5 15Προσαρµογέας τηλεόρασης της επιλογής σας 16Βιντεοκάµερα CCD της επιλογής σας (στην εικόνα Leica DFC300 FX) 17 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία µε βραχίονα και σφιγκτήρα στη στήλη ειδικής διατοµής 18 Μπάλαστ Hg 100W και 103W/ 1 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

13 .5 Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Εργαλείο: κλειδί Allen. Ξεβιδώστε ελαφρώς τη βίδα Allen (3.9). Εισαγάγετε το σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων FSA HC L 3TP (3.8) στην κυκλική υποδοχή (δακτύλιος σε σχήµα V) και ευθυγραµµίστε το µε περιστροφή (όπως φαίνεται από µπροστά). Προσέξτε µην σφηνώσουν τα εξαρτήµατα µεταξύ τους. Σφίξτε τη βίδα Allen (3.9). Προσοφθάλµιοι φακοί Η περιγραφή πάνω στον προσοφθάλµιο φακό, π.χ. 10 /5, δίνει τη µεγέθυνση και τον αριθµό οπτικού πεδίου του προσοφθάλµιου φακού. Ο αριθµός οπτικού πεδίου (SFZ) προσδιορίζει τη διάµετρο του ενδιάµεσου ειδώλου στον προσοφθάλµιο φακό εκφρασµένη σε mm, δηλ. τη διάµετρο του κυκλικού διαφράγµατος που περιορίζει το είδωλο και βρίσκεται εντός του προσοφθάλµιου φακού. Οι ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλ- µιοι φακοί HC 10 /5 και 10 / διαθέτουν αφαιρούµενους ή αναδιπλούµενους δακτυλίους εφαρµογής µατιών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα που φορούν και από άτοµα που δεν φορούν γυαλιά. Όταν το µικροσκόπιο χρησιµοποιείται από άτοµο µε γυαλιά, οι τοποθετηµένοι δακτύλιοι εφαρµογής µατιών (10.3) πρέπει να αφαιρούνται ή να διπλώνονται, διαφορετικά ο παρατηρητής δεν θα µπορεί να δει πιθανόν ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Κατά κανόνα, να χρησιµοποιείτε µόνο δύο προσοφθάλµιους φακούς µε ίδια µεγέθυνση και ίδιο αριθµό οπτικού πεδίου. Οι ευρυγώνιοι επίπεδου πεδίου προσοφθάλ- µιοι φακοί HC 10 /5 και 10 / διαθέτουν ένα ρυθµιζόµενο φακό για την αντιστάθµιση των διοπτριών και µια υποδοχή για σταυρονήµατα µε διάµετρο 6mm. Βάλτε τους ευρυγώνιους επίπεδου πεδίου προσοφθάλµιους φακούς HC 10 /5 ή 10 / στους υποδοχείς..6 Σύστηµα ζουµ Έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη συσκευή MacroFluo µε σύστηµα ζουµ 6:1 (Z6 APO) ή 16:1 (Z16 APO). Σύστηµα ζουµ Φορέας για διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Χαλαρώστε τη βίδα Allen (3.7) µε το παρεχό- µενο κλειδί Allen. Προσαρµόστε το σύστηµα ζουµ (3.6) στο δακτύλιο σε σχήµα V του φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού (3.1) και σφίξτε τη βίδα Allen (3.7) Σχ. 3 1 Φορέας για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Βίδα Allen για τη στερέωση του φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού στο ρυθµιστή εστίασης 3 Ρυθµιστής εστίασης 4 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού 5 Βίδα Allen για τη στερέωση της διάταξης προσπίπτοντος φωτισµού πάνω στο φορέα 6 Σύστηµα ζουµ 7 Βίδα Allen για τη στερέωση του συστήµατος ζουµ στο φορέα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού 8 Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων 9 Βίδα Allen για τη στερέωση του συστήµατος παρατήρησης τριών εξόδων στη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 13

14 .7 Αντικειµενικοί φακοί Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε επίπεδου πεδίου αποχρωµατικούς αντικειµενικούς φακούς 1,, 0.8, 0.5, για να αξιοποιήσετε την υψηλή απόδοση του αποχρωµατικού συστήµατος ζουµ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους αντικει- µενικούς φακούς απευθείας στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ ή µε εστίαση ακριβείας. Σε περίπτωση χρήσης της εστίασης ακριβείας, αφαιρέστε το δακτύλιο διαφράγµατος (βλέπε πιο κάτω). Για µεγεθύνσεις σε µικροσκοπική κλίµατα διατίθεται ένας επίπεδου πεδίου αποχρωµατικός αντικειµενικός φακός HR 5 (βλέπε διάγραµµα συναρµολόγησης σελ. 10). Να χρησι- µοποιείτε πάντοτε τον αντικειµενικό φακό HR µε εστίαση ακριβείας. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν, επίσης, οι αχρωµατικοί αντικειµενικοί φακοί των στερεοσκοπικών µικροσκοπίων της σειράς M της Leica 0.63, 0.5, 0.3, οι οποίοι µπορούν να στερεωθούν µε έναν προσαρµογέα στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ ή στην εστίαση ακριβείας (βλέπε διάγραµµα συναρµολόγησης σελ. 10). ακτύλιος διαφράγµατος Στο κάτω µέρος του συστήµατος ζουµ βρίσκεται ένας δακτύλιος διαφράγµατος (4.4). Ο δακτύλιος διαφράγµατος πρέπει να αφαιρείται, όταν χρησιµοποιείται η εστίαση ακριβείας. Αντικειµενικός φακός σύστηµα ζουµ Βιδώστε τον επίπεδου πεδίου αποχρωµατικό αντικειµενικό φακό (4.3) αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ (4.4). Ή: Βιδώστε τον αχρωµατικό αντικειµενικό φακό στο δακτύλιο διαφράγµατος του συστήµατος ζουµ (4.4) χρησιµοποιώντας έναν προσαρµογέα. Αντικειµενικός φακός εστίαση ακριβείας σύστηµα ζουµ Χαλαρώστε τις 3 βίδες Allen (4.6) στο δακτύλιο διαφράγµατος (4.4) και αφαιρέστε το δακτύλιο διαφράγµατος. Στερεώστε την εστίαση ακριβείας (4.5) µε τις 3 βίδες Allen (4.7) στο σύστηµα ζουµ (4.). Βιδώστε τον επίπεδου πεδίου αποχρωµατικό αντικειµενικό φακό (4.3) αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού στην εστίαση ακριβείας (4.5). Ή: Στερεώστε τον αχρωµατικό αντικειµενικό φακό στην εστίαση ακριβείας (4.5) χρησιµοποιώντας έναν προσαρµογέα Σχ. 4 Z6 APO στα αριστερά: αντικειµενικός φακός τοποθετηµένος στο δακτύλιο διαφράγ- µατος του συστήµατος ζουµ. Z16 APO στα δεξιά: αντικειµενικός φακός τοποθετηµένος στην εστίαση ακριβείας (δακτύλιος διαφράγµατος βγαλµένος). 1 Z6 APO µε ζουµ 6:1 Z16 APO µε ζουµ 16:1 3 Αντικειµενικός φακός 4 ακτύλιος διαφράγµατος 5 Εστίαση ακριβείας 6 3 βίδες Allen για τη στερέωση του δακτυλίου διαφράγµατος στο σύστηµα ζουµ (στην εικόνα δεν φαίνονται και οι 3 βίδες Allen) 7 3 βίδες Allen για τη στερέωση της εστίασης ακριβείας στο σύστηµα ζουµ (στην εικόνα δεν φαίνονται και οι 3 βίδες Allen) Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

15 .8 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία Στερεώστε τη διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (5.5) µε το σφιγκτήρα (5.4) στον αρθρωτό βραχίονα (5.1). Στερεώστε τον αρθρωτό βραχίονα µε διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία στο φορέα χρησιµοποιώντας ένα σφιγκτήρα (5.) Ο αρθρωτός βραχίονας µπορεί να ανοίγει και να κλείνει από το κεντρικό περιστροφικό κουµπί (5.3). Όταν είναι ανοικτός, όλες οι αρθρώσεις µετακινούνται ελεύθερα και ο αρθρωτός βραχίονας µπορεί να τοποθετηθεί σε όποια θέση θέλετε. Στη συνέχεια, στρέψτε το περιστροφικό κουµπί δεξιόστροφα για να µπλοκάρετε όλες τις αρθρώσεις. Να τοποθετείτε πάντοτε τη διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο χειριστής να µην µπορεί ποτέ να δει απευθείας το φωτιζόµενο πεδίο (βλέπε σελ. 9). Σχ. 5 Αρθρωτός βραχίονας µε διάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 1 Αρθρωτός βραχίονας Σφιγκτήρας µε βίδα σύσφιξης για στερέωση στο φορέα 3 Κεντρικό περιστροφικό κουµπί 4 Σφιγκτήρας µε βίδα σύσφιξης για στερέωση της διάταξης προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 5 ιάταξη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 5 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 15

16 .9 Κυτίο λαµπτήρα Το κυτίο λαµπτήρα 106 z ( ) της Leica είναι η φωτεινή πηγή για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού LRF 4/. Χρησιµοποιείται µε λαµπτήρες Hg 100W ( ) ή 103W/ ( ) µε παρατεταµένη διάρκεια ζωής, τη συσκευή µπάλαστ ebq 100W και 103W/ ( ) και τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία ( ). ιαβάστε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-1 και τους κανόνες ασφαλείας για το κυτίο λαµπτήρα της Leica το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας για τη συσκευή µπάλαστ ebq 100 το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή του λαµπτήρα και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά µε τη θραύση του λαµπτήρα µε την απελευθέρωση υδραργύρου. Στερεώστε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κυτίο λαµπτήρα 106 z (1.9) µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Στερεώστε το κυτίο λαµπτήρα 106 z (1.9) στο τεµάχιο προσαρµογέα της διάταξης προσπίπτοντος φωτισµού µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Συνδέστε το καλώδιο από το κυτίο λαµπτήρα στο µπάλαστ ebq 100W και 103W/. Συνδέστε το µπάλαστ στην πρίζα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συµφωνεί µε τα τοπικά πρότυπα. Τοποθετήστε το λαµπτήρα Hg 100W ή 103W/ στο ντουί και στο κυτίο λαµπτήρα µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Εξοπλισµός περιστροφικού φορέα Ο περιστροφικός φορέας µπορεί να εξοπλιστεί συνολικά µε 4 µπλοκ φίλτρων (συστήµατα φίλτρων). Προς το παρόν, διατίθενται 19 µπλοκ φίλτρων φθορισµού (σελ. 5) για ποικίλες εφαρµογές µακροσκοπίας και πολυχρωµατικές εφαρµογές (πρόσθετα µπλοκ φίλτρων κατόπιν παραγγελίας). Η προσφερόµενη γκάµα µπλοκ φίλτρων της Leica Microsystems διευρύνεται µε βάση µε τις σύγχρονες απαιτήσεις εφαρµογών. Τα µπλοκ φίλτρων (συστήµατα φίλτρων) αποτελούνται από ένα συνδυασµό φίλτρου διέγερσης, κατόπτρου διαχωρισµού δέσµης και φίλτρου αποκοπής. εν είναι απαραίτητη η κατάληψη και των 4 θέσεων. Η κατασκευή εµποδίζει την τύφλωση των µατιών. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6.1) στη δεξιά πλευρά της διάταξης φωτισµού, τραβώντας το προς τα πάνω (εσοχή [6.] για να µπαίνει το δάχτυλο στην κάτω πλευρά του καλύµµατος). Σπρώξτε το µπλοκ φίλτρων µέχρι τέρµα µέσα στον οδηγό µε το φάλτσο άκρο του οδηγού σχήµατος V (7.1) µπροστά. Στρέψτε τον περιστροφικό φορέα (6.3) και πληρώστε τις 4 θέσεις. Ενεργοποιήστε το µπάλαστ αφού πρώτα εξοικειωθείτε µε τις λειτουργίες του συστήµατος Leica MacroFluo στο φωτισµό από κάτω, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο "Χειρισµός". Αφού ενεργοποιήσετε το µπάλαστ, πρέπει να ρυθµίσετε αµέσως το λαµπτήρα (βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M-16-1). 16 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

17 Κάθε µία από τις 4 θέσεις του περιστροφικού φορέα φέρει ετικέτα µε τους αριθµούς 1 έως 4 στα αριστερά του οδηγού σχήµατος V. Μπορείτε να δείτε τους αριθµούς όταν η σχισµή του περιστροφικού φορέα είναι ανοικτή. Επιπλέον, η ενεργή θέση στην οπτική διαδροµή απεικονίζεται εξωτερικά πάνω στον περιστροφικό φορέα (6.3). Τα µπλοκ φίλτρων παρέχονται µε αυτοκόλλητες ετικέτες αριθµηµένες από 1 έως το 4 και ετικέτες µε σύντοµη περιγραφή του µπλοκ φίλτρων (π. χ. GFP). Κολλήστε την ετικέτα στην ορθογώνια κοιλότητα στο µπροστινό µέρος της διάταξης φωτισµού (Σχ. 8). Συγκρίνετε ποια θέση του περιστροφικού φορέα (αριθµός στα αριστερά του οδηγού σχήµατος V) έχετε εξοπλίσει µε ποιο µπλοκ φίλτρων. Κολλήστε τις ετικέτες µε τις σύντοµες περιγραφές κάτω από τις αντίστοιχες ετικέτες 1 έως 4 στο µπροστινό µέρος της διάταξης φωτισµού. Κουµπώστε ξανά το κάλυµµα (6.1) ασκώντας πίεση. Σχ. 7 Μπλοκ φίλτρων: Σύστηµα φίλτρων αποτελούµενο από φίλτρο διέγερσης, κάτοπτρο διαχωρισµού δέσµης και φίλτρο αποκοπής. 1 Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας την οπτική διαδροµή προσπίπτοντος φωτισµού! Σχ. 8 Αυτοκόλλητες ετικέτες και περιστροφικός φορέας 3 1 Σχ. 6 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού 1 Κάλυµµα σχισµής περιστροφικού φορέα Εσοχή για να µπαίνει το δάχτυλο 3 Περιστροφικός φορέας για την αλλαγή των µπλοκ φίλτρων Leica MacroFluo Συναρµολόγηση 17

18 .11 Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής ή βιντεοκάµερας Το σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων είναι ένας προσαρµογέας παρατήρησης και ταυτόχρονα ένας προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής, διαθέτει δε κατάλληλο υποδοχέα για την προσαρµογή ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής ή βιντεοκάµερας. ιατίθενται διάφοροι προσαρµογείς, καθώς και προσαρµογείς τηλεόρασης Vario (µε µεταβλητή µεγέθυνση) µε σπείρωµα C και B. Η περιοχή της εικόνας στην οθόνη εξαρτάται από το χρησιµοποιού- µενο προσαρµογέα και από το µέγεθος των τσιπ της βιντεοκάµερας. 1 Σχ. 10 Υποδοχέας φωτογραφικής µηχανής 3 1 Βίδα Allen για τη στερέωση ενός προσαρµογέα τηλεόρασης στον υποδοχέα φωτογραφικής µηχανής Ηλεκτρικές συνδέσεις Ανάλογα µε τον εξοπλισµό πρέπει να συνδέονται: καλώδιο οπτικών ινών / βάση για µικροσκοπία διέλευσης HL ή HL RC / φωτεινή πηγή / σύστηµα τροφοδοσίας καλώδιο οπτικών ινών για πλάγιο φωτισµό από πάνω / φωτεινή πηγή / σύστηµα τροφοδοσίας κυτίο λαµπτήρα µε λαµπτήρα / µπάλαστ / σύστηµα τροφοδοσίας Μην ενεργοποιήσετε ακόµα το µπάλαστ µε λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης. Μετά την ενεργοποίηση, ο λαµπτήρας πρέπει να ρυθµίζεται αµέσως. Σχ. 9 Συναρµολόγηση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής µε προσαρµογέα τηλεόρασης Vario 1 Υποδοχέας φωτογραφικής µηχανής στο σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων Προσαρµογέας τηλεόρασης Vario 3 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Leica 4 Βίδα σύσφιξης για στερέωση του εξαρτήµατος ρύθµισης του προσαρµογέα τηλεόρασης Vario 18 Leica MacroFluo Συναρµολόγηση

19 3. Χειρισµός 3.1 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Σας συνιστούµε να εξοικειωθείτε και να δοκιµάσετε το σύστηµα Leica MacroFluo, όπως για παράδειγµα, να ρυθµίσετε την παρεστίαση, το ζουµ, το ρυθµιστή εστίασης, την απόσταση µατιών κοκ., πρώτα στο φωτισµό από κάτω. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε το µπάλαστ για το λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, πρέπει να ρυθµίσετε αµέσως το λαµπτήρα σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Όταν ενεργοποιείτε ηλεκτρικά εξαρτή- µατα, να λαµβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφάλειας. Προσέξτε την τάση τροφοδοσίας και τις ασφάλειες Παρατήρηση µε φωτισµό από κάτω ή πάνω Ενεργοποιήστε το φωτισµό από κάτω ή πάνω στη φωτεινή πηγή. Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία της βάσης για µικροσκοπία διέλευσης ή του προσπίπτοντος φωτισµού παρατίθενται στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Αν η διάταξη φωτισµού φθορισµού στο µπάλαστ είναι ενεργοποιηµένη και ρυθµισµένη: Μετακινήστε τον περιστροφικό φορέα φίλτρων (14.1) σε µια κενή θέση ή κλείστε το στοπ φωτός (14.4) (σχ. 14, βλέπε σελ. 4) Προσπίπτων φωτισµός φθορισµού Ενεργοποιήστε το κυτίο λαµπτήρα για τη διάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού στο µπάλαστ και ρυθµίστε το λαµπτήρα Αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το ρεύµα. 3. Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων HC L3TP 4/5/7 Υπάρχουν τρεις επιλέξιµες θέσεις µεταξύ της οπτικής διαδροµής παρατήρησης και φωτογράφησης. Η απόσταση µατιών µπορεί να ρυθµιστεί από 55 έως 75mm. Θέσεις εναλλαγής: Vis: 50% στους δύο προσοφθάλµιους φακούς για διοπτρική παρατήρηση 50/50: 50% για φωτογράφηση και 50% για παρατήρηση µέσα από προσοφθάλµιο φακό Photo: 100% για φωτογράφηση Σχ. 11 βλέπε σελ. 0 Ρυθµίστε τις θέσεις µετακινώντας την ωστική ράβδο (11.1). Απόσταση µατιών: Μετακινήστε την ωστική ράβδο (11.1) στη θέση Vis. Κοιτάξτε µέσα από τους προσοφθάλµιους φακούς και πλησιάστε ή αποµακρύνετε τους υποδοχείς (11.) µε τα δυο σας χέρια. Η απόσταση µατιών έχει ρυθµιστεί σωστά όταν βλέπετε και µε τα δυο σας µάτια ένα µόνο κυκλικό οπτικό πεδίο. Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής µπάλαστ και του κυτίου λαµπτήρα παρατίθενται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Ρυθµίστε το λαµπτήρα σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M Για τη λειτουργία της διάταξης προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού, ανατρέξτε στην παράγρ. 3.8 Leica MacroFluo Χειρισµός 19

20 Για επαναλαµβανόµενες εργασίες µπορούν να ενεργοποιηθούν συγκεκριµένες θέσεις ζουµ: Στη συσκευή Leica Z6 APO είναι οι θέσεις 0.57 / 0.8 / 1 / 1.5 / 1.6 / /.5 / 3. / 3.6. Στη συσκευή Leica Z16 APO είναι οι θέσεις 0.57 / 0.8 / 1 / 1.5 / 1.6 / /.5 / 3. / 4 / 5 / 6.3 / 8 / Η συνολική µεγέθυνση αυξάνει κατά το συντελεστή 1.5 του συστήµατος παρατήρησης τριών εξόδων HC L3TP (βλέπε πίνακα στη σελ. 31). Ρυθµίστε τη µεγέθυνση περιστρέφοντας τον κονδυλωτό δακτύλιο (1.1). Μπορείτε να διαβάσετε τους συντελεστές µεγέθυνσης στην κλίµακα (1.). Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους αναστολείς του ζουµ µε πάτηµα του διακόπτη (1.3) b 6a Σχ. 11 Σύστηµα παρατήρησης τριών εξόδων HC L3TP 1 Ωστική ράβδος µε 3 θέσεις εναλλαγής για εκτροπή του φωτός στους προσοφθάλµιους φακούς ή στη συνδεδεµένη φωτογραφική µηχανή Ρύθµιση της απόστασης µατιών µε µετακίνηση των υποδοχέων 3 ακτύλιοι εφαρµογής µατιών 4 Ρυθµιζόµενοι φακοί (διοπτρίες) 3.3 Μεγέθυνση (ζουµ) Το σύστηµα ζουµ Leica Z6 APO µε ζουµ 6.3:1 επιτρέπει την αδιαβάθµητη µεταβολή της µεγέθυνσης από Το σύστηµα ζουµ Leica Z6 APO µε ζουµ 16:1 επιτρέπει την αδιαβάθµητη µεταβολή της µεγέθυνσης από b Σχ. 1 Ζουµ: αριστερά 6.3:1, δεξιά 16:1 1 Κονδυλωτός δακτύλιος για τη ρύθµιση του ζουµ Κλίµακα µε τους συντελεστές µεγέθυνσης 3 ιακόπτης για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των αναστολέων του ζουµ 4 Εστίαση ακριβείας (προαιρετική) 5 Βίδα σύσφιξης για τη ρύθµιση και την ασφάλιση του διαφράγµατος ίριδας 6 Ρυθµιστής εστίασης, προσεγγιστικός (6a), ακριβείας (6b) 6a 0 Leica MacroFluo Χειρισµός

21 3.4 ιάφραγµα ίριδας Το ενσωµατωµένο διάφραγµα ίριδας εξυπηρετεί στην αδιαβάθµητη ρύθµιση του βάθους πεδίου χωρίς µεταβολή της µεγέθυνσης. Το βάθος πεδίου µπορεί να διευρυνθεί µε µείωση της διαµέτρου του διαφράγµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο κώνος φωτός µικραίνει και η φωτεινότητα της εικόνας µειώνεται. Η βίδα σύσφιξης (1.5) χρησιµοποιείται ως λαβή για τη ρύθµιση και την ασφάλιση του διαφράγµατος ίριδας: 1 = κατώτατη διάµετρος (µέγιστο βάθος πεδίου) 5 = ανοικτό OPEN. 3.5 Εστίαση Ο προσεγγιστικός ρυθµιστής/ρυθµιστής ακριβείας υποστηρίζει φορτίο έως 15kg. Ανάλυση µε φορτίο 5kg: 1 µικρό Ανάλυση µε φορτίο 10kg: µικρά Να ρυθµίζετε τις µεγάλες αποστάσεις µε τον εσωτερικό προσεγγιστικό ρυθµιστή (1.6a). Να εστιάζετε µε ακρίβεια µε τον εξωτερικό ρυθµιστή ακριβείας (1.6b). Σε περίπτωση χρήσης συστήµατος µηχανοκίνητης εστίασης, διαβάστε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Ρύθµιση ευκολίας περιστροφής του ρυθµιστή εστίασης Περιστρέφεται ο ρυθµιστής εστίασης υπερβολικά εύκολα/δύσκολα ή µετακινείται ο εξοπλισµός µόνος του προς τα κάτω; Ανάλογα µε το βάρος του εξοπλισµού και τις προσωπικές σας ανάγκες, είναι δυνατόν να ρυθµίσετε την ευκολία περιστροφής του ρυθµιστή εστίασης: Ακινητοποιήστε τον αριστερό ή το δεξιό ρυθµιστή ακριβείας (1.6b). Περιστρέψτε τον άλλο ρυθµιστή ακριβείας, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή αντίσταση κατά την εστίαση Εστίαση ακριβείας στον αντικειµενικό φακό Η προαιρετική εστίαση ακριβείας (1.4) επιτρέπει την επακριβή εστίαση στα 10mm. Η εστίαση ακριβείας είναι απαραίτητη, για να είναι εφικτή η επακριβής εστίαση στις υψηλές τιµές µεγέθυνσης, ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται αντικειµενικοί φακοί µικροσκοπίου HR. Ρυθµίστε την ευκρίνεια περιστρέφοντας τον κονδυλωτό δακτύλιο (1.4). 3.6 Χρήση του µικροσκοπίου µε/χωρίς γυαλιά Στους περιστροφικούς φακούς (11.4) των προσοφθάλµιων φακών ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει τις διοπτρίες του. Κατά τη χρήση του µικροσκοπίου µε γυαλιά, οι δακτύλιοι εφαρµογής µατιών (11.3) πρέπει να αφαιρούνται ή να διπλώνονται, διαφορετικά ο παρατηρητής δεν θα µπορεί να δει πλέον ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Τα γυαλιά µε πολλαπλούς φακούς (διεστιακά και πολυεστιακά γυαλιά) πρέπει να αφαιρούνται κατά την παρατήρηση µε µικροσκόπιο. Κατά τη χρήση του µικροσκοπίου χωρίς γυαλιά, ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει τους δακτυλίους εφαρµογής µατιών (11.3) µε βάση τις προσωπικές του προτιµήσεις. Πολλοί χρήστες επιθυµούν άµεση επαφή µε τους φακούς και χρησιµοποιούν τους δακτυλίους εφαρµογής µατιών. Για να αποφύγετε τυχόν µόλυνση των µατιών σας, συνιστούµε κάθε χρήστης να χρησιµοποιεί το δικό του ζεύγος δακτυλίων εφαρ- µογής µατιών. Αν περιστρέψετε τους προσοφθάλ- µιους φακούς, εξωτερικά και γύρω γύρω από το περίβληµα των προσοφθάλµιων φακών είναι χαραγµένη µια ασηµί γραµµή. Η γραµµή αυτή δείχνει τη σωστή θέση του φακού για κανονική παρατήρηση καθώς και για άτοµα µε γυαλιά κατά τη χρήση του µικροσκοπίου µε γυαλιά. Leica MacroFluo Χειρισµός 1

22 3.7 Ρύθµιση διοπτριών (παρεστίαση) Ο παρατηρητής µπορεί να αντισταθµίσει τα πιθανά προβλήµατα όρασης µε τους ρυθµιζό- µενους φακούς στους προσοφθάλµιους φακούς. Η σωστή αντιστάθµιση των διοπτριών απαιτείται και για τα δύο µάτια, προκειµένου η εστίαση να παραµένει σταθερή όταν κάνετε ζουµ (παρεστιακή). Όταν η ρύθµιση είναι σωστή, δεν πρέπει να εστιάσετε ξανά όταν κάνετε ζουµ. Αν περιστρέψετε τους προσοφθάλ- µιους φακούς, εξωτερικά και γύρω γύρω από το περίβληµα των προσοφθάλµιων φακών διαγράφεται µια τυπωµένη ασηµί γραµµή. Η γραµµή αυτή δείχνει τη σωστή θέση του φακού για κανονική παρατήρηση καθώς και για άτοµα µε γυαλιά κατά τη χρήση του µικροσκοπίου µε γυαλιά. Αντιστάθµιση διοπτριών στην περίπτωση προβληµάτων όρασης Σας συνιστούµε να προβείτε στις παρακάτω ρυθµίσεις µε φωτισµό από κάτω ή πάνω. Ενεργοποιήστε το φωτισµό από κάτω ή πάνω στη φωτεινή πηγή. Στην περίπτωση που η διάταξη φωτισµού φθορισµού στο µπάλαστ είναι ήδη ενεργοποιηµένη και ο λαµπτήρας ήδη ρυθµισµένος: Μετακινήστε τον περιστροφικό φορέα φίλτρων σε µια κενή θέση (14.1) ή κλείστε το στοπ φωτός (14.4). Ρυθµίστε το σύστηµα ζουµ στην απόσταση εργασίας (13.5) του χρησιµοποιούµενου αντικειµενικού φακού (βλέπε πίνακα στη σελ. 30). Ρυθµίστε την απόσταση µατιών (13.1). Ανοίξτε εντελώς το διάφραγµα ίριδας (13.6). Περιστρέψτε τους φακούς (13.), έως ότου το περιστρεφόµενο τµήµα αγγίξει τη γραµµή που είναι χαραγµένη στο περίβληµα του προσοφθάλµιου φακού. Όταν ρυθµίζετε τους φακούς, ακινητοποιήστε τον προσοφθάλµιο φακό από τον κονδυλωτό δακτύλιο στο κάτω µέρος. Επιλέξτε την κατώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Φωτίστε ένα επίπεδο δοκίµιο µε ευκρινές περίγραµµα χρησιµοποιώντας φωτισµό από πάνω ή από κάτω και εστιάστε µε το ρυθµιστή εστίασης (13.8, στην εικόνα µε µηχανοκίνητη εστίαση). Επιλέξτε την ανώτατη τιµή για το ζουµ και βελτιστοποιήστε την ευκρίνεια µε το ρυθµιστή εστίασης. Επιλέξτε την κατώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Ρυθµίστε την ευκρίνεια διαδοχικά για κάθε µάτι ξεχωριστά περιστρέφοντας τους φακούς (13.): Παρατηρήστε, για παράδειγµα, το αντικεί- µενο πρώτα µε το αριστερό µάτι κρατώντας το δεξί µάτι κλειστό. Περιστρέψτε αργά τον αριστερό φακό, έως ότου το ανοικτό αριστερό µάτι να βλέπει ευκρινώς το δοκίµιο. Κλείστε τώρα το αριστερό µάτι και ρυθµίστε το φακό για το δεξί µάτι. Επιλέξτε την ανώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Αν χρειάζεται, εστιάστε επακριβώς µε το ρυθµιστή εστίασης (13.8). Επιλέξτε την κατώτατη τιµή για το ζουµ στον επιλογέα µεγέθυνσης (13.7). Ελέγξτε την ευκρίνεια και την παρεστίαση: Κάντε αργά ζουµ µέχρι την υψηλότερη τιµή ζουµ (13.7). Η ευκρίνεια πρέπει να παραµένει σταθερή για κάθε τιµή µεγέθυνσης, χωρίς να χρειάζεται να εστιάζετε ξανά µε το ρυθµιστή εστίασης. Αν δεν συµβαίνει αυτό, επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφηκε. Leica MacroFluo Χειρισµός

23 Σχ. 13 Παρεστίαση 1 Ρυθµιζόµενοι υποδοχείς προσοφθάλµιων φακών για τη ρύθµιση της απόστασης µατιών Φακοί για τη ρύθµιση των διοπτριών 3 Ρυθµιζόµενοι δακτύλιοι εφαρµογής µατιών 4 Απόσταση εργασίας 5 ιάφραγµα ίριδας 6 Κονδυλωτός δακτύλιος για τη ρύθµιση του ζουµ 7 Ρυθµιστής εστίασης (στην εικόνα µηχανοκίνητη εστίαση) Leica MacroFluo Χειρισµός 3

24 3.8 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού Η κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Zero Pixel Shift της Leica εξασφαλίζει την επακριβή σύγκλιση κατά την υπέρθεση διαφόρων φθορισµών. Κατά την εναλλαγή των µπλοκ φίλτρων, δεν παρουσιάζεται η ενοχλητική µετατόπιση των εικονοστοιχείων µεταξύ των επιµέρους εικόνων των διαφόρων φασµατικών περιοχών ιδανική προϋπόθεση για ψηφιακά πειράµατα πολυχρωµατικού φθορισµού. Ο φωτισµός είναι συνδεδεµένος µε το οπτικό σύστηµα µεγέθυνσης (ζουµ). Η µοναδική αυτή καινοτοµία της Leica Microsystems εγγυάται επακριβή οδήγηση του φωτός, µέγιστη αξιοποίηση του φωτός και οµογενές οπτικό πεδίο για κάθε θέση του ζουµ ιάφραγµα οπτικού πεδίου Το διάφραγµα οπτικού πεδίου εξυπηρετεί στη µείωση των ανακλάσεων και στην προστασία των παρασκευασµάτων. Ανοίξτε το διάφραγµα οπτικού πεδίου F (14.) έως ότου φωτιστεί ολόκληρο το οπτικό πεδίο. 3 = ανοικτό Για την προστασία των ευαίσθητων παρασκευασµάτων φθορισµού, περιορίστε αναλόγως το διάφραγµα οπτικού πεδίου (14.). Κεντράρισµα διαφράγµατος οπτικού πεδίου Βάλτε τα παρεχόµενα κλειδιά κεντραρίσµατος στις δύο υποδοχές κεντραρίσµατος (14.6). Γυρίστε τα κλειδιά κεντραρίσµατος, µέχρι να κεντραριστεί το διάφραγµα Σχ. 14 ιάταξη προσπίπτοντος φωτισµού φθορισµού LRF 4/ 1 Περιστροφικός φορέας µε 4 θέσεις Ρύθµιση διαφράγµατος οπτικού πεδίου F 3 Ρύθµιση διαφράγµατος οπτικού ανοίγµατος A 4 Στοπ φωτός (θυρίδα συσκότισης) STOP 5 Μπλε φίλτρο BG 38 6 Υποδοχές για κλειδιά κεντραρίσµατος (διάφραγµα οπτικού πεδίου) 7 Υποδοχές για κλειδιά κεντραρίσµατος (διάφραγµα οπτικού ανοίγµατος) 4 Leica MacroFluo Χειρισµός

25 3.8. ιάφραγµα οπτικού ανοίγµατος Το διάφραγµα οπτικού ανοίγµατος εξυπηρετεί στη ρύθµιση της αντίθεσης για τα ανακλαστικά δοκίµια ή ακόµα, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, στη µείωση της ακτινοβολίας διέγερσης, προκειµένου να αποφευχθεί το υπερβολικό ξεθώριασµα των παρασκευασµάτων. ιάφραγµα οπτικού ανοίγµατος A (14.3): Ανοίξτε το τέρµα για το φθορισµό. Για τη µείωση των ανακλάσεων και την προστασία των παρασκευασµάτων, περιορίστε αναλόγως το διάφραγµα οπτικού ανοίγµατος (14.3) Στοπ φωτός Αν θέλετε να εργαστείτε χωρίς φθορισµό µε φωτισµό από κάτω ή πάνω: Κλείστε το στοπ φωτός (14.4), σε περίπτωση που στον περιστροφικό φορέα των φίλτρων έχετε καταλάβει και τις 4 θέσεις µε µπλοκ φίλτρων. Αν στον περιστροφικό φορέα των φίλτρων υπάρχουν κενές θέσεις, µπορείτε µε τον επιλογέα φίλτρου (14.1) να µεταβείτε και στην κενή θέση Μπλοκ φίλτρων Ο περιστροφικός φορέας φίλτρων (14.1) µπορεί να δεχθεί έως και τέσσερα µπλοκ φίλτρων (παράγρ..10). Τα εν λόγω µπλοκ φίλτρων περιλαµβάνουν το φίλτρο διέγερσης, το διχρωϊκό κάτοπτρο διαχωρισµού δέσµης και το φίλτρο αποκοπής. Το φίλτρο διέγερσης επιλέγει από τη δέσµη της φωτεινής πηγής εκείνα τα µήκη κύµατος που εξυπηρετούν στη διέγερση του φθορισµού. Αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της µέγιστης διαπερατότητας στην περιοχή της διέγερσης και της µέγιστης δυνατής αποκοπής στις άλλες περιοχές µηκών κύµατος. Το διχρωϊκό κάτοπτρο διαχωρισµού δέσµης ανακλά την ακτινοβολία διέγερσης µικρού µήκους κύµατος στο παρασκεύασµα, είναι όµως διαφανές για το φθορισµό που εκπέµπεται από αυτό. Το φίλτρο αποκοπής µπλοκάρει το φως διέγερσης που διαχέεται από το παρασκεύασµα και φθάνει στον αντικειµενικό φακό. Ωστόσο, παρουσιάζει τη µέγιστη διαπερατότητα για τη συγκεκριµένη ακτινοβολία φθορισµού Φίλτρο BG38 Το φίλτρο BG38 εµποδίζει την εµφάνιση απαλού κόκκινου υπόβαθρου στην εικόνα. Αν δεν είναι πρόβληµα, µπορείτε να περιστρέψετε εκτός θέσης το φίλτρο BG38 (14.5), για να αξιοποιήσετε την πλήρη ισχύ του λαµπτήρα για τη διέγερση του φθορισµού. Leica MacroFluo Χειρισµός 5

26 4. Παράρτηµα 4.1 Μπλοκ φίλτρων για φθορισµό µάκρο Μπλοκ Φθορίζουσα ιέγερση Φίλτρο ιχρωϊκό Φίλτρο Αρ.παραγφίλτρων ένωση διέγερσης κάτοπτρο αποκοπής γελίας A ποικίλες UV BP LP A4 ποικίλες UV BP 360/ BP 470/ D ποικίλες UV / violet BP LP E4 ποικίλες violet / blue BP 436/7 455 LP H3 ποικίλες violet / blue BP LP I3 ποικίλες blue BP LP K3 ποικίλες blue BP LP L5 ποικίλες blue BP 480/ BP 57/ M ποικίλες green BP 546/ LP N.1 ποικίλες green BP LP N3 ποικίλες green BP 546/1 565 BP 600/ TX TEXAS RED green BP 560/ BP 645/ Y3 CY3 green BP545/ BP 610/ Y5 CY5 red BP 60/ BP 700/ Y7 CY7 red BP 710/ BP 810/ GFP Green-FP blue BP 470/ BP 55/ YFP Yellow-FP blue BP 500/0 515 BP 535/ Red GFP Red-FP green BP 546/1 560 BP 605/ CGFP Cyan-FP violet / blue BP 436/0 455 BP 480/ Κενό σύστηµα* BP ζωνοπερατό φίλτρο, µήκος κύµατος σε nm LP φίλτρο διέλευσης µεγάλων µηκών κύµατος, µήκος κύµατος αποκοπής σε nm + ειδικά για φθορισµό πολλαπλών παραµέτρων * για εξοπλισµό ειδικά για τον πελάτη Κατά κανόνα, είναι δυνατή η τοποθέτηση συνδυασµών φίλτρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πελάτη (µε φίλτρα άλλων κατασκευαστών), έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις σύµφωνα µε την τεχνολογία 0-Pixel-Shift (παράγρ. 3.8). Αυτό σηµαίνει όµως ότι τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας. 6 Leica FluoCombi III Παράρτηµα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Leica A60 F Εγχειρίδιο

Leica A60 F Εγχειρίδιο Leica A60 F Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 F 12 Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 14 Συναρμολόγηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 15 Σφιγκτήρας τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Living up to Life Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σειρά Leica S Γενικές υποδείξεις Αρχές ασφαλείας Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" που συνοδεύει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1.Κανόνες ασφαλείας....................... 3 1.1 Περιγραφή.............................. 3 1.2 Μέτρα προστασίας.......................

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

McProfit 68093x / 68103x

McProfit 68093x / 68103x McProfit 68093x / 68103x 681030 ΛΕΥΚΟΣ 681032 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 120W 680930 ΛΕΥΚΟΣ 680932 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 400W Σελίδα 2 Οπωσδήποτε κρατήσατε ελάχιστο όριο απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 Εγχειρίδιο

Leica ICC50 Εγχειρίδιο Leica ICC50 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Leica ICC50 9 Ετοιμαστείτε! 12 Έτοιμοι για λειτουργία! 15 Ξεκινήστε! 22 Φροντίδα και καθαρισμός 24 Τεχνικά χαρακτηριστικά 26 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα