ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ. H Χαρτογράφηση της βλάστησης για οικολογικούς σκοπούς:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ. H Χαρτογράφηση της βλάστησης για οικολογικούς σκοπούς:"

Transcript

1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ H Χαρτογράφηση της βλάστησης για οικολογικούς σκοπούς: περιλαμβάνει τη γραφική αναπαράσταση σε δυο διαστάσεις των προτύπων κατανομής ή των μωσαϊκών των φυτοκοινοτήτων ή υπο-περιοχών μιας μεγάλης ή μικρής περιοχής.

2

3 Χάρτης βλάστησης στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 Δράπανο-Έλος Γεωργιούπολης

4

5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ Η χαρτογράφηση μιας περιοχής (τόπου) ορίζεται ως η χαρτογράφηση του δυναμικού της περιοχής ή η παραγωγική ικανότητα των επιμέρους οικοτόπων όπως προκύπτει με τη βοήθεια της βλάστησης. αποτελεί μια όψη της χαρτογράφησης της βλάστησης, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τη βλάστηση μόνο έμμεσα.

6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ Η χαρτογράφηση μιας περιοχής (τόπου) αφορά το «σύνολο της περιοχής» ή «μια συνδυασμένη χαρτογράφηση». Συνολική ή συνδυασμένη χαρτογράφηση σημαίνει ότι τόσο η βλάστηση, όσο και τα περιβαλλοντικά κριτήρια θα πρέπει να συνδυαστούν με βάση κριτήρια χαρτογράφησης. Χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμοσμένους σκοπούς.

7 ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ? ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ? Η χαρτογράφηση της πραγματικής βλάστησης θα πρέπει σαφώς να διακριθεί από τη χαρτογράφηση της δυνητικής βλάστησης, η οποία μπορεί ποτέ να μην υπάρξει. Εκτός από το αντικείμενο της χαρτογράφησης, αυτή η διάκριση σχετίζεται συχνά και με την κλίμακα χαρτογράφησης.

8

9

10 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ Η βλάστηση χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο για τη χαρτογράφηση μιας ολόκληρης περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει, πριν ξεκινήσει τη χαρτογράφηση, σημαντικές λεπτομέρειες για την οικολογία της περιοχής. Αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα: α) με τη γνώση της ενδεικτικής αξίας (indicator value) συγκεκριμένων ειδών, ομάδων ειδών (π.χ. οικολογικές ομάδες) ή κοινοτήτων

11 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΩΝ β) με τη γνώση των οικολογικών επιδράσεων από παράγοντες της περιοχής μελέτης, όπως είναι: η τοπογραφία, η αποστράγγιση, το υδρολογικό καθεστώς, η υφή του εδάφους και άλλα εδαφικά χαρακτηριστικά, μεταβολές που προέρχονται από ανθρωπογενείς διαταραχές.

12 Πραγματική και Δυνητική Φυσική Βλάστηση Είναι αδύνατο να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια ποια θα ήταν η φυτοκάλυψη σε μια ορισμένη περιοχή στην πορεία του χρόνου, εάν ο άνθρωπος και τα ζώα του (οικιακά ζώα, κοπάδια) απομακρύνονταν εντελώς από την περιοχή. Μια τέτοια πρόβλεψη γίνεται αβέβαιη ιδιαίτερα από την άποψη των διαφορετικών ρυθμών με τους οποίους μια κοινότητα υποκατάστασης (replacement community) μπορεί να αναπτυχθεί προς μια σχετικά σταθερή «φυσική» κοινότητα.

13 Πραγματική και Δυνητική Φυσική Βλάστηση Αυτός ο ρυθμός καθορίζεται από το τοποκλίμα, το έδαφος, την παρούσα κατάσταση της βλάστησης και τις ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις των ειδών. Σε μερικές περιπτώσεις η ανάπτυξη μιας νέας σταθερής κατάστασης ή δυναμικής ισορροπίας με τους νέους οικολογικούς παράγοντες μπορεί να διαρκέσει τόσο πολύ, που το έδαφος, το κλίμα και η γενετική δομή σημαντικών πληθυσμών ειδών να έχουν υποστεί ήδη σημαντικές αλλαγές.

14 Δυνητική Φυσική Βλάστηση Οι προηγούμενες σκέψεις οδήγησαν τον Tüxen (1956) στην εισαγωγή μιας νέας έννοιας, της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης (PNV), η οποία εκφράζει το βιοτικό δυναμικό μιας περιοχής, όσον αφορά εκείνους τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη της βλάστησης. Σύμφωνα με τον Tüxen (1956), ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια των μονάδων βλάστησης και πιο συγκεκριμένα: α) με την εφαρμογή των χλωριδικών-φυτοκοινωνιολογικών αρχών ταξινόμησης της βλάστησης, β) με τον προσδιορισμό των μονάδων χαρτογράφησης.

15 Δυνητική Φυσική Βλάστηση Αν και η PNV έχει επιδιώξεις συγκρίσιμες με τη θεωρία της κλίμακας, ωστόσο, στηρίζεται σε μια νέα προσέγγιση σύμφωνα με την οποία: ως σημείο αναφοράς για την κατασκευή της PNV χρησιμοποιούνται μόνο οι πραγματικές (υφιστάμενες) συνθήκες ενός τόπου. Με αυτή τη νέα προσέγγιση, το πρόβλημα του χρόνου που ήταν έντονο στην έννοια της κλίμακας, εδώ παρακάμπτεται.

16 Η άποψη του Tüxen για τη Δυνητική Φυσική Βλάστηση Η τελική έκβαση της μακράς συζήτησης γύρω από την έννοια της «κλίμακας» είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση της έννοιας της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης από τον Tüxen το Ο TUXEN (1956) πρότεινε να βασιστεί η έννοια της «δυνητικής φυσικής βλάστησης» στην παρούσα βλάστηση και στο υπάρχον μωσαϊκό.

17 Η άποψη του Tüxen για τη Δυνητική Φυσική Βλάστηση Με αυτό το «μαγικό τρόπο» ο TUXEN περιόρισε το πρόβλημα στον πυρήνα των σχέσεων περιβάλλοντος και βλάστησης. Η δυνητική φυσική βλάστηση ενός βιοτόπου είναι ταυτόχρονα το σύμβολο όλων των υπαρχόντων, αλλά και των πιθανών τεχνητών τύπων βλάστησης αυτού του βιοτόπου. Με άλλα λόγια, αποτελεί μια ένδειξη του δυναμικού παραγωγής του βιοτόπου.

18 Δυνητική Φυσική Βλάστηση Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κατά TUXEN πρόκειται για: - μια υποθετική φυσική κατάσταση της βλάστησης που θα μπορούσε να περιγραφεί για το παρών ή για ορισμένη προηγούμενη περίοδο, - μια δομή βλάστησης που θα αποίκιζε μια περιοχή εάν όλες οι ακολουθίες διαδοχής συμπληρώνονταν χωρίς ανθρώπινη επέμβαση και κάτω από την επίδραση των σημερινών κλιματικών και εδαφικών συνθηκών.

19 Η Δυνητική Φυσική Βλάστηση - μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από την υπάρχουσα πραγματική βλάστηση (actual ή real vegetation) και από την τάση ανάπτυξής της, - μπορεί μόνο να δημιουργηθεί, - δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα και δεν θα υπάρξει ποτέ με τη μορφή προβολής πάνω σε χάρτη, - δημιουργήθηκε από τη γνώση της υπάρχουσας βλάστησης.

20 Δυνητική Φυσική Βλάστηση - αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα όλους τους υπάρχοντες, αλλά και τους πιθανούς τεχνητούς τύπους βλάστησης ενός βιοτόπου.

21 Η άποψη του Kowarik (1987) για τη Δυνητική Φυσική Βλάστηση Ο Kowarik το 1987 πρότεινε μια τροποποίηση στον αρχικό ορισμό του Tüxen, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να κατασκευαστεί η PNV θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: εκτός από τις φυσικές συνθήκες του τόπου, και οι σταθερές στο χρόνο ανθρωπογενείς επιδράσεις που προκαλούν σταθερές μεταβολές στο περιβάλλον (π.χ. παρατεταμένες αλλαγές στη στάθμη του υπόγειου νερού ή εισαγωγή ξένων ειδών σε μια περιοχή).

22 Η άποψη του Kowarik (1987) για τη Δυνητική Φυσική Βλάστηση Συνοψίζοντας, από τον αρχικό ορισμό του Tüxen και την τροποποίησή του αργότερα από τον Kowarik προκύπτουν τα εξής βασικά σημεία όσον αφορά τη Δυνητική Φυσική Βλάστηση (PNV): Η δυνητική φυσική βλάστηση είναι μια υποθετική κατασκευασμένη βλάστηση που δεν παρατηρείται στην πραγματικότητα. Υπολείμματα της πραγματικής βλάστησης με φυσικό ή περίπου φυσικό χαρακτήρα χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την κατασκευή της PNV, αλλά δεν είναι απαραίτητο να την αντιπροσωπεύουν.

23 Η άποψη του Kowarik (1987) για τη Δυνητική Φυσική Βλάστηση Η δυνητική φυσική βλάστηση αναφέρεται μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αποφεύγοντας έτσι τις επιδράσεις της διαδοχής και τις αλλαγές που αυτή προκαλεί στο έδαφος και τη βλάστηση. Επιπρόσθετα με τις φυσικές συνθήκες ενός τόπου, θα πρέπει όταν κατασκευάζουμε τη δυνητική φυσική βλάστηση να λαμβάνουμε υπόψη και τις σταθερές στο χρόνο ανθρωπογενείς αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Έτσι, σύμφωνα με νεότερο ορισμό από τον KOWARIK (1987) προστέθηκαν στις φυσικές συνθήκες του τόπου και οι σταθερές ανθρωπογενείς μεταβολές που λαμβάνουν χώρα.

24 Δυνητική Φυσική Βλάστηση - Οι χάρτες που παριστάνουν τη Σημερινή Δυνητική Φυσική Βλάστηση (Potential Natural Vegetation of Today), δεν είναι τίποτα άλλο παρά μικρής κλίμακας χάρτες μιας περιοχής που χρησιμοποιούν τη σημερινή βλάστηση ως δείκτη. Για την προετοιμασία τους χρησιμοποιούμε κυρίως: - εδαφολογικά στοιχεία (εδαφολογικούς χάρτες), - κλιματικά στοιχεία και ιστορικές πληροφορίες.

25

26 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Κατά την κατασκευή της PNV, πολλοί ερευνητές αποκλίνουν από τον αρχικό ορισμό του Tüxen χωρίς να το αναφέρουν σαφώς ή να δίνουν εξηγήσεις μέσα στο κείμενό τους γι αυτό. Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι η έννοια της PNV ερμηνεύεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και παραποιείται με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεθοδολογικών λαθών. Ένα τέτοιο λάθος, και μάλιστα συχνό, αφορά το ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι μόνιμες (μη αναστρέψιμες) ανθρωπογενείς μεταβολές κατά την κατασκευή της PNV.

27 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Παράδειγμα Ο χάρτης PNV της πόλης του Minden (Trautmann 1966) υποδεικνύει ότι στο κέντρο της πόλης και σε περιοχές στις οποίες το έδαφος έχει ασφαλτοστρωθεί, η PNV αποτελείται από δασικές κοινότητες. Οι κοινότητες όμως αυτές δεν έχουν κάποια σχέση με τις κοινότητες PNV, όπως αυτές ορίστηκαν από τον Tüxen, καθώς κατά την κατασκευή τους δε συνυπολογίστηκαν οι ανθρωπογενείς μεταβολές στην εξεταζόμενη περιοχή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μια τέτοια μεταβολή είναι το "σφράγισμα" των εδαφών, το οποίο επηρέασε καθοριστικά τις ιδιότητες του εδάφους στο κέντρο της πόλης.

28 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Επομένως, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα ως προς την οικολογία της περιοχής, μέσω της κατασκευασμένης Δυνητικής Βλάστησης. Αν και τέτοιες περιοχές είναι τις περισσότερες φορές δευτερεύουσας σημασίας, αυτό που συνήθως γίνεται είναι να αφήνουμε τις περιοχές αυτές κενές πάνω στο χάρτη PNV και να τις χαρακτηρίζουμε ως περιοχές στις οποίες ασκούνται έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Επιπλέον, σε πολλές ερευνητικές εργασίες δεν λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές κατασκευής της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης, όπως αυτές διατυπώνονται στον αρχικό ορισμό του Tüxen.

29 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένα σημαντικό ζήτημα κατά την κατασκευή της PNV είναι: α) οι ανθρωπογενείς μεταβολές στον εξεταζόμενο τόπο και β) ποιες από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες-μεταβολές θα πρέπει να συνυπολογιστούν κατά την κατασκευή της PNV. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι αναστρέψιμες, αλλά και οι σταθερές ως προς τη διάρκειά τους μη αναστρέψιμες μεταβολές στο περιβάλλον μιας περιοχής. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν ήταν δυνατό να δοθεί από τον ορισμό του Tüxen, ο οποίος δέχεται πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Μια λύση δόθηκε από τον Neuhausl (1980, 1984) και διατυπώθηκε μέσω του Kowarik (1987) στην άποψή του για την PNV.

30 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Έτσι, ο Neuhausl επινόησε την έννοια της «περιβαλλοντικής φυσικής βλάστησης» η οποία βρίσκεται σε ισορροπία, όχι μόνο με τις συνθήκες που δημιουργούνται από τις μη αναστρέψιμες ανθρωπογενείς μεταβολές, αλλά και με τις συνθήκες που δημιουργούνται από αναστρέψιμες ανθρωπογενείς μεταβολές που έχουν όμως μεγάλη διάρκεια ή επηρεάζουν τοπικά μια περιοχή σε σημαντικό βαθμό. Τέτοιες επιπτώσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι η επιβάρυνση του εδάφους, η ρύπανση της ατμόσφαιρας σε τοπικό επίπεδο και η μείωση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

31 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι άμεσες και συχνές επιδράσεις (π.χ. η βόσκηση, η λίπανση κλπ). Επίσης, οι μη αναστρέψιμες αλλαγές που οφείλονται στον άνθρωπο (π.χ. το σφράγισμα των εδαφών, η εναπόθεση εδαφικού υλικού) έχουν καθιερωθεί με τον ορισμό του Tüxen (1956).

32 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Βέβαια, ο διαχωρισμός αναστρέψιμων (οι οποίες για κάποιους ερευνητές δε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη) και μη αναστρέψιμων μεταβολών δεν είναι τόσο εύκολος, γιατί δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διαπιστώσουμε κατά πόσον ένας τόπος είναι ικανός να αποκατασταθεί και να αναγεννηθεί μετά από κάποια μεταβολή.

33 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Σύμφωνα με τον Trautmann (1996), προκειμένου να εκφραστεί το πραγματικό βιοτικό δυναμικό μιας περιοχής (που αποτελεί το στόχο της PNV), οι ανθρωπογενείς μεταβολές που θα πρέπει να εξαιρεθούν κατά την κατασκευή της PNV είναι: οι άμεσες επιδράσεις του ανθρώπου στη φυτοκάλυψη μιας περιοχής, οι οποίες έχουν μικρή και αναστρέψιμη επίδραση στο παραγωγικό δυναμικό της. Τέτοιες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η υλοτομία, η βόσκηση, οι πυρκαγιές, το θέρισμα, το κυνήγι, η λίπανση, το όργωμα, το σκάψιμο, η ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νερού.

34 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Ως παράδειγμα ανθρωπογενών επιδράσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή της PNV αναφέρουμε: τη ροή των ποταμών της Δυτικής Ευρώπης που έχει ρυθμιστεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσω τάφρων, αλλά και άλλων έργων, με αποτέλεσμα το σχηματισμό σταθερών ελωδών εδαφών, τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως, καθώς και νέων χερσαίων τμημάτων γης. Οι νέοι αυτοί τύποι εδάφους βρίσκονται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και προστατεύονται από την επανακατάκλυση με τάφρους και αντλίες.

35 Ανθρωπογενείς επιδράσεις και PNV Τα υφιστάμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικοτόπων αυτών των ποτάμιων και θαλάσσιων εδαφών θα υποστηρίξουν, ως Δυνητική Φυσική Βλάστηση, δάση φτελιάς - φράξου ή δάση φράξου-σκλήθρου και όχι υδρόβια βλάστηση. Με άλλα λόγια, έχοντας κατά νου τους στόχους χαρτογράφησης της PNV, δεν είναι ρεαλιστικό να αντιμετωπίζουμε τις τάφρους και τα αποστραγγιστικά συστήματα ως τμήματα του τοπικού περιβάλλοντος που μπορούν να απομακρυνθούν.

36 Τελικό στάδιο διαδοχής και PNV Εδώ πρέπει να αποσαφηνιστούν δύο έννοιες οι οποίες πολλές φορές συγχέονται λόγω της ιστορικής εξέλιξης και προέλευσης της έννοιας της PNV. Οι δύο αυτές έννοιες είναι: 1. το τελικό στάδιο της διαδοχής ενός τύπου βλάστησης που αναπτύσσεται στο χώρο και το χρόνο και 2. η PNV. Δεν θα πρέπει να ταυτίζουμε τις δύο αυτές έννοιες, αφού η PNV είναι μια εντελώς θεωρητική και υποθετική κατάσταση η οποία δεν αναπτύσσεται με κανένα τρόπο, ούτε στο χώρο ούτε στο χρόνο.

37 Τελικό στάδιο διαδοχής και PNV Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο αυτών εννοιών, είναι ότι και οι δύο αναπαριστούν μια σταθερή κατάσταση της βλάστησης, δείχνοντας ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης της βλάστησης σε ένα συγκεκριμένο τόπο.

38 Σύνοψη Συμπερασματικά, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: η PNV είναι μια θεωρητική και υποθετική κατάσταση της βλάστησης. η PNV βρίσκεται σε ισορροπία με τις συνθήκες του τόπου οι οποίες έχουν ληφθεί ως βάση για την κατασκευή της. κατά την κατασκευή της PNV συνυπολογίζονται τόσο οι μόνιμες δραστικές μεταβολές του τόπου καθώς και εξωγενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν διάρκεια (π.χ. μείωση της στάθμης του υπόγειου νερού).

39 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Οι αρχές και οι μέθοδοι καθορισμού και χαρτογράφησης της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης (PNV) αναλύονται σε μεγάλο βαθμό από τον Tüxen (1956, 1957) και τον Trautmann (1966). Εναρκτήριο σημείο κατά την κατασκευή της PNV είναι η αναγνώριση και η περιγραφή των κοινοτήτων φυσικής βλάστησης. Στις περισσότερες ζώνες βλάστησης της γης, η βλάστηση έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρωπο.

40 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Σε τέτοιες περιοχές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις εντατικά καλλιεργούμενες εύκρατες περιοχές, υπάρχουν αρκετά «υπολείμματα» "περίπου φυσικής βλάστησης" και λίγα υπολείμματα φυσικής βλάστησης. Ακριβώς αυτή η περίπου φυσική βλάστηση θεωρείται ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με την PNV, εξαιτίας της σχετικής σταθερότητας στο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές, όπως για παράδειγμα οι τροπικές, οι ορεινές, οι αρκτικές και οι αλπικές, στις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι η βλάστηση δεν είναι τόσο έντονα επηρεασμένη. Σε τέτοιες περιοχές οι εκτάσεις που καλύπτονται από την "περίπου φυσική βλάστηση" είναι μεγάλες.

41 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Σε ζώνες όπου η PNV αποτελείται από δάση, τα θαμνώδη και τα δενδρώδη είδη, καθώς και διάφορα άλλα διάσπαρτα απαντούμενα είδη είναι δείκτες της τοπικής εξάπλωσης των θάμνων και των δέντρων, των ξυλωδών δηλ. στοιχείων της PNV. Η συνεισφορά του κάθε είδους στον καθορισμό της τοπικής εξάπλωσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, στις πεδιάδες της ΒΔ Ευρώπης,, τα είδη Coryllus avelana, Prunus spinosa, Rosa canina και Crataegus monogyna καθορίζουν συγκεκριμένα δάση δρυός γαύρου ως PNV, ενώ στις ορεινές περιοχές της κεντρικής Γερμανίας τα ίδια είδη δίνουν ως PNV δάση οξιάς.

42 Χάρτης βλάστησης κλίμακας 1:1000. Είναι δυνατή η απεικόνιση ακόμη και ειδών. Απεικονίζεται η ανάπτυξη μιας υδροσειράς μετά από περίοδο 15 χρόνων αυξημένης ιζηματογένεσης

43 Πρότυπο δυνητικής ζώνωσης και της πραγματικής βλάστησης στην Α. Θεσσαλία (RAUS 1981) 1. Ελαιώνες. 2. Γεωργική γη, καλλιέργειες πάνω σε αναβαθμίδες. 3. Αείφυλλες σκληρόφυλλες κοινότητες με κυρίαρχα είδη την κουμαριά (Arbutus unedo),το δενδρώδες ρείκι (Erica arborea), το σχίνο (Pistacia lentiscus), σε μίξη με κοινότητες φρυγάνων σε εγκαταλελειμμένους αγρούς (Erica manipuliflora, Cistus spp., Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada, Anthylis hermanniae). 4. Ημι-αειθαλείς κοινότητες ψευδο-μακκίας βλάστησης με κυρίαρχα είδη το πουρνάρι (Quercus coccifera), τον κέδρο τον οξύκεδρο (Juniperus oxycedrus), το γαύρο (Carpinus orientalis) σε μίξη με ασφάκα (Phlomis fruticosa) και σφοντίλι (Asphodelus microcarpus). 5. Υπαλπικά λιβάδια με Festuca-Astragalus και θαμνώδεις κοινότητες με Berberis cretica. 6. Πτεριδώνες (Pteridium aquilinum) σε αποδασωμένες περιοχές μεγάλων υψομέτρων. 7. Καστανοδάση (Castanea sativa). 8. Δάση οξυάς, δρυός και ελάτης (αντίστοιχα Fagus moesiaca, Quercus frainetto & Abies borisii-regis).

44 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Παρά τη μεγάλη σημασία των μεμονωμένων θάμνων και δέντρων, κατά την κατασκευή της PNV απαιτείται προσοχή προτού αυτά χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της PNV. Για παράδειγμα, μια «παγίδα» που μπορεί να κρύβεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα μεμονωμένα φυτικά είδη θάμνων ή δέντρων να βρίσκονται σε οικοτόπους, οι οποίοι διαφέρουν αρκετά ως προς τις ιδιότητές τους από τους οικοτόπους των οποίων αναζητείται η PNV.

45 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Σε μακροχρόνια καλλιεργούμενες εκτάσεις, τέτοια δασικά στοιχεία βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες, λόγω των ιδιοτήτων τους, δεν προσφέρονταν για καλλιέργεια. Επομένως, τα εδάφη τέτοιων περιοχών επηρεάστηκαν σε μικρό βαθμό από τις καλλιεργητικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετική PNV από αυτή των καλλιεργούμενων περιοχών.

46 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Ένα σημαντικό σημείο κατά την κατασκευή της PNV, είναι η διάκριση των φυτο-κοινοτήτων υποκατάστασης, οι οποίες είναι ανθρωπογενείς και η έκταση αλλά και ο αριθμός τους ποικίλλει σε μια περιοχή ανάλογα με την επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε αυτή την περιοχή (Σχήμα 4-6). Ο Tüxen διέκρινε μάλιστα κοινότητες υποκατάστασης διαφόρων βαθμών (1 ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου ).

47 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Οι κοινότητες 1ου και 2ου βαθμού χρησιμεύουν αρκετά για τον καθορισμό της PNV (συγκεκριμένα βοηθούν στην επιλογή του τύπου της PNV και των ορίων της επιφάνειάς της), καθώς συναντώνται σε περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από τον άνθρωπο (για παράδειγμα ελαφρά καλλιεργούμενες εκτάσεις) και για τον λόγο αυτό ονομάζονται και ημι φυσικοί τύποι βλάστησης. Οι φυτοκοινότητες 3ου και 4ου βαθμού είναι λιγότερο ενδεικτικές της PNV ενός τόπου, γιατί απαντούν σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

48 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Δεν είναι δυνατό να αναπαρασταθεί χαρτογραφικά η PNV ενός τόπου, αν δε ληφθούν υπόψη οι οικολογικοί παράγοντες του τόπου, ο κυριότερος από τους οποίους είναι το εδαφικό προφίλ, που μπορεί να παρατηρηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στο πεδίο. Αρκετά χρήσιμοι είναι και οι εδαφολογικοί χάρτες, οι οποίοι βοηθούν ειδικά στον καθορισμό του τύπου της PNV και στη χάραξη των ορίων της. Οι γεωμορφολογικοί και οι τοπογραφικοί χάρτες είναι σημαντικοί γιατί βοηθούν στην εύρεση των ορίων της PNV, ενώ επιπρόσθετα δίνουν και σημαντικές πληροφορίες για την ίδια την περιοχή όπως είναι η έκθεση, το ύψος, η κλίση και οι χρήσεις γης.

49

50 Χαρτογράφηση της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης Ο καθορισμός της δομής και της σύνθεσης της Δυνητικής Φυσικής Βλάστησης βασίζεται ουσιαστικά στις υπολειμματικές συστάδες των φυσικών ή σχεδόν-φυσικών οικοσυστημάτων και των συσχετίσεών τους με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής (δηλ. κλίμα, έδαφος, υδρολογική, θερμική ισορροπία, ισορροπία σε θρεπτικά κ.ά.).

51 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (Actual) ΒΛΑΣΤΗΣΗ - Ο χάρτης της υπάρχουσας βλάστησης μιας περιοχής αναπαριστά τη φυτοκάλυψη κατά τη χρονική στιγμή της έρευνας. Αν και αυτός μπορεί να είναι ο λόγος κατασκευής ενός χάρτη, μπορεί ωστόσο να αποτελεί και ένα μειονέκτημα στην προσπάθεια να διαπιστωθεί το δυναμικό, από την άποψη της βλάστησης μιας περιοχής. - Η «πραγματική βλάστηση» δηλ. το υπάρχων μωσαϊκό βλάστησης σε μια περιοχή μπορεί να αναπαρασταθεί μόνο πάνω σε χάρτες μεγάλης κλίμακας (κλίμακα > 1:100000). - Πάνω σε τέτοιους χάρτες, οι περισσότερες μονάδες βλάστησης μπορεί να αναπαρασταθούν με την πραγματική επιφάνεια που κατέχουν.

52 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (Actual) ΒΛΑΣΤΗΣΗ - Αυτό είναι αλήθεια για την υπάρχουσα σήμερα βλάστηση, αλλά και για την ιστορικά πραγματική βλάστηση δηλ. για τη βλάστηση που σε παλαιότερες περιόδους ήταν παρούσα σε μία περιοχή. - Η ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ.

53 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (Actual) ΒΛΑΣΤΗΣΗ - Συγκριτικά η χαρτογράφηση της πραγματικής και της Δυνητικής Φυσικής βλάστησης μιας περιοχής φαίνεται στο Σχήμα 4-1, - ενώ η συγκριτική αποτύπωση της πραγματικής βλάστησης σε δυο διαφορετικά έτη (1985, 1993) φαίνεται στο Σχήμα 4-2.

54 Σχήμα 4-2. Χάρτης Πραγματικής βλάστησης: (Α) το 1985, (Β) το 1993 (TOYOHARA & FUJIHARA 1998).

55

56 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (Actual) ΒΛΑΣΤΗΣΗ - Χάρτες ανασκόπησης μικρής και μεσαίας κλίμακας (1: , 1: έως 1: ) δεν μας επιτρέπουν να αναπαραγάγουμε το μωσαϊκό της βλάστησης μιας περιοχής είτε με το τρέχον, είτε με το ιστορικά υπάρχον πρότυπο κατανομής της βλάστησης.

57 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (Actual) ΒΛΑΣΤΗΣΗ - Η έννοια της φυσικής βλάστησης (natural vegetation) δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της αρχικής βλάστησης (original vegetation) με την οποία αναφερόμαστε στη βλάστηση που υπήρχε σε μια περιοχή πριν ακόμη ο άνθρωπος επιδράσει σ αυτή. - Στην Ευρώπη, η έναρξη της ανθρώπινης επίδρασης πάνω στη βλάστηση είναι τόσο παλιά, όταν το κλίμα που επικρατούσε ήταν διαφορετικό και η χλωριδική σύνθεση διαφορετική.

58 ΦΥΣΙΚΗ (Natural) ΒΛΑΣΤΗΣΗ - Όταν η ανθρώπινη επίδραση εκλείψει, η βλάστηση ακολουθεί μια διαδοχή προς ένα τελικό στάδιο που ονομάζεται φυσική βλάστηση (σταθερή βλάστηση = climax). - Ύπαρξη ενός σταθερού τελικού σταδίου ανάπτυξης της βλάστησης, υπό την προϋπόθεση ότι το μακροκλίμα δεν αλλάζει και ο άνθρωπος δεν παρεμβαίνει. - Κάθε περίοδος σχετικής σταθερότητας έχει τη δική της φυσική βλάστηση.

59

60

Πρότυπο δυνητικής ζώνωσης και της πραγματικής βλάστησης στην Α. Θεσσαλία (RAUS 1981)

Πρότυπο δυνητικής ζώνωσης και της πραγματικής βλάστησης στην Α. Θεσσαλία (RAUS 1981) Πρότυπο δυνητικής ζώνωσης και της πραγματικής βλάστησης στην Α. Θεσσαλία (RAUS 1981) 1. Ελαιώνες. 2. Γεωργική γη, καλλιέργειες πάνω σε αναβαθμίδες. 3. Αείφυλλες σκληρόφυλλες κοινότητες με κυρίαρχα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Τηλ.

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών   Τηλ. Βλάστηση της Ελλάδας Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών E-mail: dkchrist@upatras.gr Τηλ.: 2610 997277 Χλωρίδα: Το σύνολο των φυτικών ειδών μιας περιοχής. Βλάστηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωβοτανική. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Τηλ.

Γεωβοτανική. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών   Τηλ. Γεωβοτανική Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών E-mail: dkchrist@upatras.gr Τηλ.: 2610 997277 Χλωριδικά βασίλεια της Γης Χλωρίδα: το σύνολο των φυτικών ειδών σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8 η Διάλεξη : Υδραυλική Τραχύτητα Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Πηγή: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Η χαρτογράφηση σήμερα: «η έκφραση χωρικών πληροφοριών με τη βοήθεια χαρτών».

OΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Η χαρτογράφηση σήμερα: «η έκφραση χωρικών πληροφοριών με τη βοήθεια χαρτών». OΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η χαρτογράφηση σήμερα: «η έκφραση χωρικών πληροφοριών με τη βοήθεια χαρτών». Επομένως, στο πεδίο της χαρτογράφησης ανήκουν όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και η χρήση των χαρτών. OΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 3: Φωτοερμηνεία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11 Κεφάλαιο Πρώτο: Το μοντέλο του οικοσυστήματος 1.1. Βασικές αρχές και ορισμοί της Οικολογίας των Οικοσυστημάτων 1.2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων)

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έννοια του όρου αποκατάσταση Ο προσδιορισμός μιας έννοιας, το περιεχόμενο της και η δυναμική που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τοπίο συνήθως αποκαλείται ένας συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος που έχει ιδιαίτερη ομορφιά και προκαλεί ευχαρίστηση στον κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Οικολογία

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Οικολογία Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Οικολογία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη Οικολογία-Διαχείριση Οικοσυστημάτων & Βιολογικών Πόρων» Μάθημα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια MIL006 - Εκβολή Αγκάθια Περιγραφή Η εκβολή στα Αγκάθια βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 4,4 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου σε άμεση αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Β Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση Κωδικός Natura 2000: 8210 Περιγραφή. Ασβεστολιθικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ Έντυπο καταγραφής δεδομένων βλάστησης δειγματοληπτικών επιφανειών Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Αγγελάκη Ειρήνη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κιτικίδου Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Διαχείριση της Γενετικής Ποικιλότητας (με έμφαση στα μεσογειακά δάση) 1 Βιοποικιλότητα Ορίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Eαρινό 2013-2014 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βλοντάκης. Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής

Γ. Βλοντάκης. Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής Περιοχές NATURA: Προστασία και αναβάθμιση των τοπικών φυσικών πόρων - βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία Γ. Βλοντάκης Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής Περιοχές δικτύου NATURA 2000 Φυσικοί πόροι Έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Πεδίου Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αγρίνιο 2013 1 Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs 1. Γενικές Κατηγορίες Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ ΗΓΕΩΡΓΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ Α 2 H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση προτύπων. 21 March Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου;

Διαμόρφωση προτύπων. 21 March Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου; Διαμόρφωση προτύπων Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου; Το χωρικό πρότυπο επηρεάζει τις οικολογικές διεργασίες (δυναμική των πληθυσμών, τη βιοποικιλότητα, οικοφυσιολογικές διεργασίες των οικοσυστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Σχετικά με το μάθημα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Σχετικά με το μάθημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Εργαστήριο Εαρινό εξάμηνο 2010 2011 Κ. Ποϊραζίδης Ορισμός και έννοια του τοπίου. Δομή του τοπίου. Ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών του τοπίου. Κατανόηση των βασικών δεικτών τοπίου. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης Διαμόρφωση προτύπων ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου; Το χωρικό πρότυπο επηρεάζει τις οικολογικές διεργασίες (δυναμική των πληθυσμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΟΜΑΔΑ PC1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΟΜΑΔΑ PC1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΝΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ User 1 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΟΜΑΔΑ PC1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΝΑ Ελληνικά δάση Ζώνες βλάστησης της Ελλάδας Η Ελλάδα γενικά είναι χώρα ορεινή και θα έπρεπε να έχει μεγάλες δασικές εκτάσεις όμως

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ; Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; Σκόπιμη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών φυτών στο ίδιο μέρος γης Δρ. Κωνσταντίνος Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ι. Αναστασίου, Χ. Γεωργιάδης & Α. Λεγάκις Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων.

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Μάνια Ε. Λάμπρου manialambr@gmail.com Ναύπλιο, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ιαχείρισης και Αποκατάστασης

Μέτρα ιαχείρισης και Αποκατάστασης Μέτρα ιαχείρισης και Αποκατάστασης Τα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία (ΜΕΛ) (τύπος οικοτόπου 3170) αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των εξεταζόµενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, τα οποία περιλαµβάνουν επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο

Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο Ένα παράδειγμα που μπορεί να γενικευτεί Στροφυλιά-Καλόγρια-Κοτύχι SCI Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφυλιάς και έλος Λαμίας, Άραξος (GR2320001) Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Μπρίνια

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και λιβαδικών οικοσυστημάτων στα Ακαρνανικά όρη

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και λιβαδικών οικοσυστημάτων στα Ακαρνανικά όρη Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και λιβαδικών οικοσυστημάτων στα Ακαρνανικά Π.Δ. Πλατής 1, Ι. Μελιάδης 2, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Δ. Τρακόλης 3, Κ. Μαντζανάς 4 και Α. Μάκρας 5 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή Το ιοξείδιο του άνθρακα Τα τελευταία χρόνια, που η Κλιματική αλλαγή έχει μπει στις συζητήσεις όλης της ανθρωπότητας, εμείς στην Ελλάδα κοιτάζουμε με αληθινή λύπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπάλογλου Χαράλαμπος Τούλιος Λεωνίδας

Τοπάλογλου Χαράλαμπος Τούλιος Λεωνίδας Τοπάλογλου Χαράλαμπος Τούλιος Λεωνίδας Ινστιτούτο Βιομηχανικών Kτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ Δήμητρα e-mail chartopal@gmail.com Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του υποέργου ΓΕΩΦΥΤΑ της πράξης ΑγροΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης

Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης Οι ζώνες βλάστησης των νησιών του Β. Αιγαίου Τα φυτά, προκειμένου να πετύχουν τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 04-08-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. πρωτ: 5686 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου

Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου Σ. Σ. Κανδρέλης 1 και Β. Π. Παπαναστάσης 2 1 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 471 00 Άρτα 2 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η παλυνολογία εξετάζει την παλαιοβλάστηση τα παλαιο-περιβάλλοντα το παλαιο-κλίμα Την επίδραση του ανθρώπου (π.χ. γεωργία)

Η παλυνολογία εξετάζει την παλαιοβλάστηση τα παλαιο-περιβάλλοντα το παλαιο-κλίμα Την επίδραση του ανθρώπου (π.χ. γεωργία) ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ Παλυνολογία είναι η μελέτη των κόκκων γύρεως (pollen) και των σπορίων (spores) Περιλαμβάνει και: βρυόφυτα (bryophytes), φύκη (phycophyta, algae) και μύκητες (mycophyta, fungi) Η παλυνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 2 η Άσκηση Μέτρηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση δεικτών Εισηγητής: Δρ Γιώργος Καρρής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ)

Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ) Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ) εμφανίζεται ως έννοια για πρώτη φορά το 1993 (Baldock et al., 1993). επιβεβαιώνει την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ορισμένων τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων και των "φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης.

Δομή της παρουσίασης. Το μέλλον των δασών Δομή της παρουσίασης. Γιατί καίγονται τα δάση μας; Πως καίγονται τα δάση μας; Καίγονται όλα τα δάση μας; Ζημιά ή καταστροφή; Γιατί τόσο συχνά; Φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση; Γιατί γιγαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα;

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα; ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 3,3) 1. Ποια είναι η διοικητική ιεραρχία των πόλεων στην Ελλάδα; Πως λέγεται ο διοικητής του κάθε διοικητικού τομέα; 2. Ποιους γεωλογικούς αιώνες περιλαμβάνει η γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ κατά τη διαμόρφωση του δικαίου περιβάλλοντος δεν θα εκλαμβάνεται πια ο άνθρωπος μόνον ως σφετεριστής της φύσης και του περιβάλλοντος αλλά επίσης ως τμήμα και ως μέλος της και συνεπώς κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Ordination) ΚΑΤΑ Bray-Curtis

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Ordination) ΚΑΤΑ Bray-Curtis 5η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Ordination) ΚΑΤΑ Bray-Curtis To 1913 o J. Czekanowski ανέπτυξε έναν επιπλέον δείκτη μέτρησης της ποικιλότητας (ομοιότητας), ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ (οι Εθνικοί ρυµοί) Στόχοι της δραστηριότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ CARABIDAE ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ. Ι. Αναστασίου & Α. Λεγάκις

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ CARABIDAE ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ. Ι. Αναστασίου & Α. Λεγάκις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ CARABIDAE ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όρος Χολομώντα. 105 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Όρος Χολομώντα. 105 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Όρος Χολομώντα 105 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ Περιγραφή της Περιοχής Υψόμετρο: 50 1000 μέτρα Εμβαδόν: 275,000 στρ. Ορεινή περιοχή που καλύπτεται από δάσος Fagus, Quercus και Castanea και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν, ακόμα και σήμερα, μεγάλο πρόβλημα για τα δάση αλλά και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1-1 1.1. Εισαγωγή Στοιχεία Σχεδίου... 1-1 1.2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.)... 1-5 1.3. Σύντομη περιγραφή ακινήτου... 1-6

Διαβάστε περισσότερα

μεταβολών χρήσεων - κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας

μεταβολών χρήσεων - κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας Μοντελοποίηση διαχρονικών μεταβολών χρήσεων - κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας Χατζηπέτρου Χρυσάφω Άννα, Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, ΦΠΑΠ, Εργαστήριο Βιομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ ΧΡΥΣΑΕΤΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είμαστε μέλη της ερευνητικής ομάδας που ασχολείται με το περιβάλλον και με το τι μας κάνει να χαμογελάμε στη φύση. Επιλέξαμε αυτό το θέμα επειδή πιστεύουμε πως ακόμα υπάρχουν πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, Δασολόγος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές Οικολογίας

Γενικές Αρχές Οικολογίας Γενικές Αρχές Οικολογίας Γιώργος Αμπατζίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Στο προηγούμενο μάθημα Αντικείμενο της επιστήμης της οικολογίας Ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα