C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΕΚΤ/2017/10) (2017/C 120/02) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 και παράγραφος 5 στοιχείο γ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ). Η ίδια επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή υψηλών προτύπων εποπτείας και η συνοχή των αποτελεσμάτων των εποπτικών διαδικασιών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. (2) Η ΕΚΤ υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) ( 2 ). (3) Ως αρμόδια αρχή για τα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται σημαντικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ άσκησε ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/4) ( 3 ). Ακόμη, στον οδηγό τον οποίο εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (εφεξής ο «Οδηγός της ΕΚΤ»), η ίδια καθορίζει κοινή δέσμη προδιαγραφών που πρέπει να εφαρμόζονται στην κατά περίπτωση άσκηση ορισμένων άλλων δικαιωμάτων κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλουν προς τούτο μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία χαρακτηρίζονται σημαντικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και με τις διατάξεις του μέρους IV και του άρθρου 147 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014. (4) Προκειμένου να προκριθεί μια κοινή εποπτική προσέγγιση της αξιολόγησης της άσκησης των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών εκ μέρους των μεμονωμένων εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ), η ΕΚΤ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, να προβαίνει στην έκδοση σύστασης αναφορικά με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές για τους σκοπούς αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων που υποβάλλουν τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. (5) Η θέσπιση κοινής δέσμης προδιαγραφών για την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε μεμονωμένη βάση είναι απαραίτητη, αφενός, για να προαχθούν η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εντός του ΕΕΜ και, αφετέρου, για να ενισχυθεί, όπου απαιτείται, η ίση μεταχείριση σημαντικών και λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων και η ισοτιμία των όρων ανταγωνισμού για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας και οι θεμιτές προσδοκίες των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. (6) Ενόψει τούτου η ΕΚΤ εντόπισε ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες μεταξύ των περιλαμβανομένων στον Οδηγό της ΕΚΤ, που θα ήταν σκόπιμο να ασκούνται με τον ίδιο τρόπο τόσο για τα σημαντικά όσο και για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Η ίδια εντόπισε και άλλα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες, περιλαμβανομένων και δύο γενικής φύσης που προβλέπονται στα άρθρα 380 και 420 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για την άσκηση των οποίων συνιστά την υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. (7) Προκειμένου για τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με την ενοποιημένη εποπτεία και τις απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας κατά τα οριζόμενα στις συστάσεις του κεφαλαίου 1 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ οι ΕΑΑ θα πρέπει να καλούνται να επιδεικνύουν σύνεση όταν χορηγούν τέτοιες απαλλαγές σε μεμονωμένη βάση. Προκειμένου για απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνων ρευστότητας σε διασυνοριακό επίπεδο η ΕΚΤ συνιστά την υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, λόγω του ότι δεν εφαρμόζονται σε αυτά όλες οι προδιαγραφές αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων σύμφωνα με τον Οδηγό της ΕΚΤ. ( 1 ) ΕΕ L 287 της , σ. 63. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της , σ. 1). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) (ΕΕ L 78 της , σ. 60).

2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/3 (8) Προκειμένου για τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στα κεφάλαια 2 και 3 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ ενδείκνυται η υιοθέτηση μιας συνεπούς και συνετής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕΜ, διότι οι σχετικές εποπτικές αποφάσεις επηρεάζουν το ύψος και την ποιότητα των διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων. Το ίδιο ισχύει για τα πρόσθετα μέσα κατηγορίας 1 και τα μέσα κατηγορίας 2 ή για τα δικαιώματα μειοψηφίας που μπορούν να περιληφθούν στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια υπό προϋποθέσεις. Επίσης, προς διασφάλιση της ισοτιμίας των όρων ανταγωνισμού η τυποποιημένη προσέγγιση, η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, η μέθοδος των εσωτερικών υποδειγμάτων και η προσέγγιση των εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα του ΕΕΜ. Εξάλλου, για τον ίδιο σκοπό θα πρέπει να βασίζεται σε κοινή δέσμη προδιαγραφών η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής μηδενικού συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα εντός ομίλου. Πάντως, η ΕΚΤ έχει εντοπίσει ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. (9) Προκειμένου για τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που αφορούν ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται σε θεσμικό σύστημα προστασίας, για λόγους διασφάλισης εποπτικής συνέπειας συνιστάται η χρήση κοινής δέσμης προδιαγραφών για την αξιολόγηση των αιτήσεων απαλλαγής από απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ, δεδομένου ότι τα θεσμικά συστήματα προστασίας συνήθως περιλαμβάνουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Ωστόσο, προκειμένου για τις συμμετοχές σε ιδρύματα που περιλαμβάνονται σε θεσμικά συστήματα προστασίας κατά το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συνιστάται η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με σκοπό τη μείωση κατά το δυνατόν της διοικητικής επιβάρυνσης των τελευταίων. (10) Η προσέγγιση που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά τη συμμόρφωση των σημαντικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις για τα μεγάλα ανοίγματα θα πρέπει να υιοθετείται και σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, προκειμένου να προάγεται η συνετή μεταχείριση των μεγάλων ανοιγμάτων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων του ΕΕΜ, με αποτέλεσμα τη διαχείριση και τον περιορισμό των κινδύνων συγκέντρωσης με τον προσφορότερο τρόπο. (11) Προκειμένου για τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ρευστότητας κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ η τελευταία συνιστά την υιοθέτηση συνεπούς και συνετής προσέγγισης, διότι η άσκησή τους επηρεάζει τον υπολογισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τον δείκτη κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, για παράδειγμα μέσω του καθορισμού της μεταχείρισης συγκεκριμένων εισροών και εκροών. Στα προϊόντα εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με χρηματοδότηση του εμπορίου οι ΕΑΑ μπορούν να εφαρμόζουν ποσοστό εκροών μικρότερο του 5 %, εφόσον το εφαρμοστέο ποσοστό εκροών έχει υπολογιστεί βάσει στατιστικών στοιχείων τεκμηρίωσης. (12) Προκειμένου για τη χορήγηση απαλλαγών σε πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό κατά το άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) και προς επίτευξη ισοτιμίας των όρων ανταγωνισμού συνιστάται η υιοθέτηση της προσέγγισης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. (13) Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και την προληπτική εποπτεία και προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή πρόσφορων απαιτήσεων διακυβέρνησης σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα συνιστάται η υιοθέτηση συνετής και συνεπούς προσέγγισης κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 11 του τμήματος II του Οδηγού της ΕΚΤ. Ωστόσο, ενόψει της αρχής της αναλογικότητας θεωρείται πρόσφορη για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης όσον αφορά τη σύσταση κοινής επιτροπής αποτελούμενης από την επιτροπή κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου. (14) Ακόμη, ενόψει της ανάγκης διασφάλισης ομαλής συνεργασίας εντός του ΕΕΜ η παρούσα σύσταση καλύπτει δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ αρχών. (15) Όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά το άρθρο 115 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ απαιτείται η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, δεδομένου ότι το εν λόγω δικαίωμα έχει η αρμόδια αρχή που χορηγεί τις άδειες λειτουργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ΕΕΜ και, συνεπώς, πρέπει να συμμετέχει στη σύναψη διμερών συμφωνιών για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). ( 2 ) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338).

3 C 120/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ: 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ I. Η παρούσα σύσταση καθορίζει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την άσκηση από τις ΕΑΑ ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης ισχύουν οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής ( 1 ). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΥΧΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ II. Απαλλαγές από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 1. Άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας σε διασυνοριακό επίπεδο Κατά την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας σε διασυνοριακό επίπεδο οι ΕΑΑ θα πρέπει να αξιολογούν τη συμμόρφωση με όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές αξιολόγησης της ενότητας II, κεφάλαιο 1, παράγραφος 4 του Οδηγού της ΕΚΤ, πλην εκείνων που αφορούν το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ως άνω κανονισμού. III. Κεφαλαιακές απαιτήσεις 1. Άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων Όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων κάθε ΕΑΑ θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειές της με την ΕΚΤ για σκοπούς αξιολόγησης του ενδεχόμενου σημαντικών προβλημάτων συγκέντρωσης στο οικείο συμμετέχον κράτος μέλος, πριν από τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή μη μερικής απαλλαγής από την εφαρμογή του άρθρου 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την έγκριση της χρήσης της δεύτερης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού ποσού των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδότη. 2. Άρθρο 311 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αντιμετώπιση ανοιγμάτων έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων 2.1. Κάθε ΕΑΑ θα πρέπει να επιτρέπει σε πιστωτικό ίδρυμα να αντιμετωπίζει τα ανοίγματα συναλλαγών του και τις συνεισφορές του στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 310 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει ενημερώσει το πιστωτικό ίδρυμα ότι έχει παύσει να υπολογίζει το K CCP (υποθετικό κεφάλαιο) κατά το άρθρο 311 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ως άνω κανονισμού Για τους σκοπούς της παραγράφου 2.1, κατά την αξιολόγηση της εγκυρότητας των λόγων για τους οποίους ορισμένος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έπαυσε να υπολογίζει το K CCP (υποθετικό κεφάλαιο) οι ΕΑΑ θα πρέπει να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η ΕΚΤ ως προς τον κεντρικό αυτό αντισυμβαλλόμενο κατά την επαλήθευση της εγκυρότητας των παραπάνω λόγων. ( 1 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της , σ. 1).

4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/5 3. Άρθρο 380 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγή σε περίπτωση δυσλειτουργίας συστήματος 3.1. Σε περίπτωση εκδήλωσης δυσλειτουργίας συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 380 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία επιβεβαιώνεται με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύει η ΕΚΤ, και μέχρι τη δημοσίευση νεότερης ανακοίνωσης της τελευταίας περί αποκατάστασής της, η ΕΚΤ θα πρέπει να την αξιολογεί, οι δε ΕΑΑ να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της ΕΚΤ και να κάνουν χρήση του δικαιώματος του ως άνω άρθρου 380. Στην περίπτωση αυτή: α) τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να υποχρεούνται σε τήρηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων των άρθρων 378 και 379 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και β) ο μη διακανονισμός συναλλαγής από ορισμένο αντισυμβαλλόμενο δεν θα πρέπει να θεωρείται αθέτηση για τους σκοπούς του πιστωτικού κινδύνου ΕΑΑ η οποία σκοπεύει να προβεί σε δημοσίευση ανακοίνωσης με την οποία επιβεβαιώνεται η εκδήλωση δυσλειτουργίας συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 380 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειές της με την ΕΚΤ πριν από την εν λόγω δημοσίευση. IV. Θεσμικά συστήματα προστασίας 1. Άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αφαίρεση τοποθετήσεων σε ιδρύματα που περιλαμβάνονται σε θεσμικά συστήματα προστασίας 1.1. Όταν ζητείται η άδεια αφαίρεσης τοποθετήσεων σε μέσα ίδιων κεφαλαίων, οι ΕΑΑ θα πρέπει να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές της ενότητας ΙΙ, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4 του Οδηγού της ΕΚΤ προκειμένου να αξιολογήσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Μια ΕΑΑ μπορεί να επιτρέπει σε θεσμικό σύστημα προστασίας να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για λογαριασμό όλων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΑ μπορεί να εκδίδει απόφαση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, η οποία ισχύει για όλα τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που αναφέρονται στην αίτηση. V. Ρευστότητα 1. Άρθρο 420 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εκροές ρευστότητας 1.1. Ακολούθως προς το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/445, για προϊόντα εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με χρηματοδότηση του εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 429 και στο παράρτημα I του ως άνω κανονισμού οι ΕΑΑ θα πρέπει να ορίζουν ποσοστό εκροών 5 % το οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα θα εφαρμόζουν κατά την αξιολόγηση των εκροών ρευστότητας. Οι ΕΑΑ θα πρέπει να υποχρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα να τους αναφέρουν τις αντίστοιχες εκροές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής ( 1 ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1.1, προκειμένου για λιγότερο σημαντικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε ορισμένο κράτος μέλος η οικεία ΕΑΑ μπορεί να ορίζει ποσοστό εκροών μικρότερο του 5 % βάσει στατιστικών στοιχείων τεκμηρίωσης. VI. Προληπτική εποπτεία 1. Άρθρο 76 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: σύσταση κοινής επιτροπής αποτελούμενης από την επιτροπή κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου 1.1. Προκειμένου για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι θυγατρικές ομίλων) που δεν θεωρούνται σημαντικά κατά την έννοια του άρθρου 76 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ οι ΕΑΑ θα πρέπει, ασκώντας το σχετικό δικαίωμα, να επιτρέπουν τη σύσταση κοινής επιτροπής αποτελούμενης από την επιτροπή κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου Οι ΕΑΑ θα πρέπει να αξιολογούν τη σημασία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την έννοια του άρθρου 76 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσης, πεδίου εφαρμογής και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αξιολόγησης της ενότητας ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ Εφόσον συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται στο οικείο δίκαιο η οδηγία 2013/36/ΕΕ θεσπίζει ήδη κριτήρια πέραν των προδιαγραφών που προβλέπονται στην ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ, οι οικείες ΕΑΑ θα πρέπει να τα εφαρμόζουν. ( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της , σ. 1).

5 C 120/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 115 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: διμερής συμφωνία σχετικά με την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη 2.1. Δεδομένης της αρμοδιότητας της ΕΚΤ για την αρχική αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων εντός του ΕΕΜ και της αρμοδιότητας των ΕΑΑ για την προληπτική εποπτεία λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, οι ΕΑΑ θα πρέπει να γνωστοποιούν στην ΕΚΤ τυχόν πρόθεσή τους είτε να εκχωρήσουν την άμεση εποπτική αρμοδιότητά τους επί ενός λιγότερο σημαντικού ιδρύματος στην αρμόδια αρχή που έχει αδειοδοτήσει και εποπτεύει τη μητρική επιχείρησή του είτε να αναλάβουν την εποπτική αρμοδιότητα επί θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος που έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Ως αρχή αρμόδια για την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεργάζεται με την οικεία ΕΑΑ με σκοπό την κατάρτιση διμερούς συμφωνίας όσον αφορά την εκχώρηση εποπτικών αρμοδιοτήτων σε ΕΑΑ που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σε διαρκή βάση της μητρικής οντότητας, ή την ανάληψη τέτοιων αρμοδιοτήτων από ΕΑΑ που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σε διαρκή βάση της θυγατρικής οντότητας, στο οικείο συμμετέχον κράτος μέλος Η παράγραφος 2.1 εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ορισμένη ΕΑΑ σκοπεύει να εκχωρήσει την αρμοδιότητά της για άσκηση άμεσης εποπτείας ενός λιγότερο σημαντικού ιδρύματος στην ΕΑΑ που αδειοδότησε και εποπτεύει τη μητρική επιχείρηση και β) όταν ορισμένη ΕΑΑ, ως αρχή αρμόδια για την άμεση εποπτεία μητρικής επιχείρησης που είναι πιστωτικό ίδρυμα, επιδιώκει ή της ζητείται να αναλάβει την αρμοδιότητα για την εποπτεία θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος που έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΥΧΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ VII. Στο παράρτημα της παρούσας παρατίθενται τα δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες που θα ασκούνται κατά περίπτωση και επί των οποίων θα πρέπει να υιοθετείται κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα σημαντικά και τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Προκειμένου για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα οι ΕΑΑ ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες σύμφωνα με τον πίνακα αναφοράς του παραρτήματος. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ VIII. Τελική διάταξη Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στις ΕΑΑ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Φρανκφούρτη, 4 Απριλίου Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νομική βάση δικαιώματος ή/και διακριτικής ευχέρειας Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα Ενοποιημένη εποπτεία και απαλλαγές από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές από την εφαρμογή κεφαλαιακών απαιτήσεων Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μέθοδος μερικής ενοποίησης Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές για πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό Άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων εκτός ισολογισμού χρήση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 4 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 5 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 6 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 8 του Οδηγού της ΕΚΤ Ίδια κεφάλαια Άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αφαίρεση ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου Άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αφαίρεση τοποθετήσεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα Άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μείωση ιδίων κεφαλαίων περιθώριο υπέρβασης κεφαλαιακών απαιτήσεων Άρθρο 78 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μείωση ιδίων κεφαλαίων αλληλασφαλιστικές ενώσεις, ταμιευτήρια και συνεταιρισμοί Άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγή για πρόσθετα μέσα κατηγορίας 1 και μέσα κατηγορίας 2 που εκδίδονται από οντότητα ειδικού σκοπού Άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: δικαιώματα μειοψηφίας που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 4 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 5 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 6 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 7 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 9 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 10 του Οδηγού της ΕΚΤ Κεφαλαιακές απαιτήσεις Άρθρο 113 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: υπολογισμός των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων ανοίγματα εντός ομίλου Άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: ληκτότητα ανοιγμάτων Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 5 του Οδηγού της ΕΚΤ

7 C 120/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική βάση δικαιώματος ή/και διακριτικής ευχέρειας Άρθρο 225 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εσωτερικές εκτιμήσεις των προσαρμογών μεταβλητότητας Άρθρο 243 παράγραφος 2 και άρθρο 244 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μεταφορά σημαντικού κινδύνου Άρθρο 283 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εφαρμογή της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων Άρθρο 284 παράγραφοι 4 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: υπολογισμός της αξίας ανοίγματος για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου Άρθρο 311 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: κίνδυνος αγοράς (ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων) Άρθρο 366 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: υπολογισμός της δυνητικής ζημίας Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 7 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 8 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 9 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 10 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 11 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 12 του Οδηγού της ΕΚΤ Θεσμικά συστήματα προστασίας Άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγή μελών θεσμικών συστημάτων προστασίας από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας Ενότητα II κεφάλαιο 4 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ Μεγάλα ανοίγματα Άρθρο 396 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα Ενότητα II κεφάλαιο 5 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ Ρευστότητα Άρθρο 422 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: εκροές ρευστότητας εντός του ίδιου ομίλου Άρθρο 425 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και άρθρο 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: εισροές ρευστότητας εντός του ίδιου ομίλου Άρθρο 8 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: διαφοροποίηση ρευστών στοιχείων ενεργητικού Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: διαχείριση ρευστών στοιχείων ενεργητικού Άρθρο 8 παράγραφος 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: νομισματική αναντιστοιχία Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: περικοπές σε εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 11 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα II κεφάλαιο 6 παράγραφος 15 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 5 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 6 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 4 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 7 του Οδηγού της ΕΚΤ

8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/9 Νομική βάση δικαιώματος ή/και διακριτικής ευχέρειας Άρθρο 24 παράγραφος 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: πολλαπλασιαστής για καταθέσεις λιανικής που καλύπτονται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων Άρθρο 25 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: υψηλότερα ποσοστά εκροής Άρθρο 26 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: εκροές με αλληλοεξαρτώμενες εισροές Άρθρο 30 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: συμπληρωματικές εκροές εξασφαλίσεων λόγω υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας Άρθρο 33 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: ανώτατο όριο εισροών Άρθρο 33 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 8 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 9 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 10 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 12 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 13 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 14 του Οδηγού της ΕΚΤ Μόχλευση Άρθρο 429 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εξαίρεση των εντός ομίλου ανοιγμάτων από τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης Ενότητα II κεφάλαιο 7 παράγραφος 3 του Οδηγού της ΕΚΤ Γενικοί όροι πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: απαλλαγή για πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 9 παράγραφος 1 του Οδηγού της ΕΚΤ Ρυθμίσεις διακυβέρνησης και προληπτική εποπτεία Άρθρο 88 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: ταυτόχρονη άσκηση των καθηκόντων προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Άρθρο 91 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 108 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: εσωτερική διαδικασία εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας για πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται κατά μόνιμο τρόπο με κεντρικό οργανισμό Άρθρο 111 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: εποπτεία χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών ή μεικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών όπου τμήμα του ομίλου είναι εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος Άρθρα 117 και 118 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: υποχρεώσεις συνεργασίας Άρθρο 142 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ: σχέδια διατήρησης κεφαλαίου Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 4 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 5 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 7 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 8 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 10 του Οδηγού της ΕΚΤ Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 13 του Οδηγού της ΕΚΤ

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενοποιημένη έκδοση

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενοποιημένη έκδοση Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Ενοποιημένη έκδοση Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού σχετικά με την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Αύγουστος 2016 Εισαγωγή (1) Το παρόν έγγραφο καθορίζει την προσέγγιση της ΕΚΤ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2013/02 20 Δεκεμβρίου 2013 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 5(Ι)/2015 5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Οδηγός. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας

Δημόσια διαβούλευση. Οδηγός. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Δημόσια διαβούλευση Οδηγός όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Ιούλιος 2016 1 Εισαγωγή 1. Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν των άρθρων που αναφέρονται εδώ, μπορεί να ισχύουν ή να θεωρούνται σχετικά και άλλα άρθρα.

Πέραν των άρθρων που αναφέρονται εδώ, μπορεί να ισχύουν ή να θεωρούνται σχετικά και άλλα άρθρα. DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Φρανκφούρτη, 6 Ιούνιος 2016 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ σχετικά με την επανεξέταση του χαρακτηρισμού κεφαλαιακών μέσων ως πρόσθετων μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα