Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α Μελέτη βιωσιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.3.1 - Μελέτη βιωσιμότητας"

Transcript

1 Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α Μελέτη βιωσιμότητας 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ECOBIZ UNITED BRAINS (UB) VALLOR INNOV ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ AEGEANBIZ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερευνητικό έργο ERMIS, στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε το παρόν παραδοτέο, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις στην διαχείριση περιφερειακής καινοτομίας κι έδωσε τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους εταίρους να εμβαθύνουν σε σχετικές βέλτιστες πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πιλοτικά το AegeanBiz μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών και δια-ζώσης συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων η οποία φιλοδοξεί να φέρει κοντά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου με στόχο να γνωρίσουν νέους τοπικούς εταίρους: α)που μπορούν να τους βοηθήσουν στην επίλυση των υπαρχουσών επιχειρηματικών τους αναγκών, β) με τους οποίους μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το AegeanBiz βασίστηκε στο EcoBiz το οποίο είναι μία αντίστοιχη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στην Κυανή Ακτή της Γαλλίας. Στα επόμενα κεφάλαια αναπτύσσουμε τη μελέτη βιωσιμότητας στους εξής άξονες: ανάλυση SWOT, βέλτιστες πρακτικές, και επιχειρηματικές προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του AegeanBiz. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα του AegeanBiz, πρέπει πρώτα να απεικονίσουμε τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες και τα προβλήματα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λειτουργεί το AegeanBiz. 2.1 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ Strengths: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο στη Λέσβο, μαστίχα στη Χίο, κλπ. Weaknesses: α) Χαμηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ εταιριών διαφορετικών οικονομικών κλάδων, αλλά και μεταξύ εταιριών στον ίδιο οικονομικό κλάδο β) Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων έμφαση δίνεται στις τοπικές αγορές γ) Εξειδικευμένοι επαγγελματίες και νέοι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι δεν βρίσκουν αρκετές ευκαιρίες στο Β. Αιγαίο 3

4 Opportunities: α) Κεφαλαιοποίηση των δυναμικών οικονομικών κλάδων του Β. Αιγαίου, π.χ. τουρισμός, αγροτικά προϊόντα β) Συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γ) Εξαιρετικές ευκαιρίες για προώθηση τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά (με τη μορφή καλαθιών τοπικών προϊόντων). Threats: α) Οι τοπικοί επιχειρηματίες δεν ξέρουν πώς να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, και άρα να είναι ανταγωνιστικοί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. β) Το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων δυσκολεύεται συχνά να υιοθετήσει καινοτόμες μεθοδολογίες, εργαλεία και διαδικασίες. 2.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Strengths: Μέχρι πρόσφατα, σημαντικό μέρος επενδύσεων (κυρίως ευρωπαϊκών προγραμμάτων) κατευθυνόταν προς την Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Weaknesses: α) Δεν υπάρχει εταιρία Venture Capital στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου β) Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρηματικές κινήσεις στο Β. Αιγαίο είναι χαμηλές Opportunities: α) Ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon 2020) β) Εφοπλιστές που κατάγονται από το Β. Αιγαίο και οι οποίοι πιθανώς ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τόπο καταγωγής τους Threats: Η οικονομική κρίση που διανύουμε περιορίζει τους επενδυτικούς πόρους, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 2.3 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Strengths: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 4

5 Weaknesses: α) Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές προέρχονται από περιοχές εκτός του Β. Αιγαίου και ελλείψει τοπικών ευκαιριών, επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, μετά την περάτωση των σπουδών τους. β) Πολύ μικρός αριθμός ξένων ειδικευμένων επαγγελματιών και φοιτητών Opportunities: Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κεντρική κυβέρνηση για προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς. Threats: Η οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό που διαμένει στο Β. Αιγαίο να μετακινηθεί σε νέους προορισμούς. 2.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Strengths: α) Αύξηση των συνδέσεων ADSL στο Β. Αιγαίο β) Λιμάνια σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Weaknesses: Ανεπαρκείς συνδέσεις (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές) μεταξύ των νησιών Opportunities: Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την κάλυψη του χάσματος διασύνδεσης μεταξύ των νησιών Threats: Η μη αντίληψη των ψηφιακών δυνατοτήτων που υπάρχουν και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών γεφυρών μεταξύ των νησιών. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, το κρίσιμο σημείο βιωσιμότητας του AegeanBiz έγκειται στο βαθμό που θα γίνει αντιληπτό στις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου ότι το AegeanBiz είναι μία εξαιρετική λύση για να επικοινωνούν χωρίς να βρίσκονται στο ίδιο νησί και να συνεργάζονται χωρίς να είναι γείτονες. 5

6 3. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Το AegeanBiz βασίζεται στο EcoBiz το οικοσύστημα/πλατφόρμα συνεργασίας των επιχειρήσεων της Κυανής Ακτής (Cote d Azur) της Γαλλίας. Σε αυτήν την ενότητα αναλύουμε τις βασικές αρχές και τη λειτουργία του EcoBiz, και επιπλέον περιγράφουμε δύο ακόμα βέλτιστες πρακτικές περιφερειακής καινοτομίας (United Brains, Vallor Innov), τις οποίες θα μπορούσε να υιοθετήσει το AegeanBiz και να αναδείξει περαιτέρω την αξία του. 3.1 ECOBIZ Η Περιφέρεια της Cote d Azur θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες περιφέρειες της Ευρώπης. Τεχνολογικά πάρκα, εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και πολυεθνικές εταιρίες έχουν τη βάση τους εκεί. Παρ όλα αυτά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της περιοχής αποτελούν βασικό μοχλό καινοτομίας, είτε σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες μεγαλύτερους οργανισμούς, είτε αυτόνομα. Προβλήματα που αντιμετώπιζε η εν λόγω γαλλική περιφέρεια και οδήγησαν στην ανάπτυξη του Ecobiz είναι ανάλογα με αυτά που κάνουν επιτακτική την άμεση υλοποίηση του AegeanBiz: έλλειψη συνεργασιών και συνεργειών μεταξυ των μικρομεσαίων εταιριών (ΜμΕ) της περιφέρειας, χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας, και μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες που πρέπει να οργανωθούν καλύτερα. Το EcoBiz αναπτύχθηκε ως ένας επιταχυντής συνεργασιών, υπό την αιγίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Cote d Azur. To βασικό δομικό του στοιχείο είναι η κοινότητα: μία ομάδα επιχειρήσεων που έχουν κάποιο κοινό επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή ανάγκη. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται ενδεικτικά ορισμένες από τις κοινότητες που έχουν αναπτυχθεί στο ECOBIZ. 6

7 Σχήμα 1. Κοινότητες του Ecobiz Η δημιουργία μιας κοινότητας στο ΕCOBIZ μπορεί να προταθεί: Από την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Από οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας. Για παράδειγμα, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Cote d Azur είναι συνεχώς σε επαφή με τους ιδιοκτήτες/διευθυντές των τοπικών ΜμΕ για να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους Από μία τοπική ΜμΕ που έχει κάποιον από τους παραπάνω τύπους ενδιαφερόντων/αναγκών Από συνδυασμούς των παραπάνω. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναδειχθεί η διαφορά μεταξύ μιας επαγγελματικής ένωσης από μία κοινότητα στο ECOBIZ. Στο τελευταίο, η ύπαρξη μιας κοινότητας σημαίνει την άρση πιθανών στεγανών που υπάρχουν σε επαγγελματικές ενώσεις. Ο ανοιχτός χαρακτήρας μίας κοινότητας ECOBIZ δρα συμπληρωματικά ως προς τον εν γένει κλειστό χαρακτήρα μιας επαγγελματικής ένωσης: οποιαδήποτε τοπική επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε οποιαδήποτε κοινότητα, χωρίς να χρειάζεται εκπροσώπηση της επιχείρησης από τον πρόεδρο της επαγγελματικής ένωσης. 7

8 3.1.1 Δομή και λειτουργία του Ecobiz To ECOΒΙΖ μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια ηλεκτρονική επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικών γνωριμιών. Η γενικότερη δομή της φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 2. Η γενική δομή του Ecobiz Διαχείριση κοινοτήτων. Κάθε κοινότητα που λειτουργεί στο ECOBIZ στελεχώνεται ως εξής: Σχήμα 3. Η στελεχιακή δομή του Ecobiz Ο βασικός πυλώνας αυτής της δομής είναι η Εκτελεστική Επιτροπή (Steering Committee), η οποία αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου με τον οποίο σχετίζεται η κάθε κοινότητα. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να καθορίσει το εύρος λειτουργίας της κοινότητας, τους στόχους της και το ετήσιο πλάνο λειτουργίας της. Ο Community Leader είναι ο εκτελεστικός διεθυντής της κοινότητας, υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της κοινότητας. Ο Administrator είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της κοινότητας και την γενικότερη υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. 8

9 Partners και contributors είναι εξωτερικοί ειδικοί που συνεισφέρουν γνώσεις και απόψεις σχετικές με το αντικείμενο της κοινότητας. Τέλος, Members είναι οι επιχειρήσεις που αποτελούν την κοινότητα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω ρόλοι (πλην Member) θεωρούνται θέσεις ευθύνης για την κοινότητα και γι αυτό η απασχόληση των αντίστοιχων προσώπων διέπεται από συμβάσεις εργασίας (με μισθό, bonus βάσει στόχων, κλπ) δεν πρόκειται δηλαδή για εθελοντική προσφορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει ειδική ομάδα στελεχών του ECOBIZ που παρακολουθεί τις δραστηριότητες όλων των κοινοτήτων, έτσι ώστε να προωθούν ιδέες συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Σχήμα 4. Η διευρυμένη δομή του Ecobiz Δραστηριότητες και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποδομής. Η βασικότερη δραστηριότητα των στελεχών μιας κοινότητας είναι η συνεχής παρακίνηση των επιχειρήσεων μιας κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα στελέχη μιας κοινότητας: Οργανώνουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας. Οι συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για όλες τις εταιρίες μιας κοινότητας. Έτσι δημιουργούνται κοινωνικές κι επιχειρηματικές επαφές, καθώς και καλύτερη αντίληψη του τι προσφέρουν/τι χρειάζονται άλλες εταιρίες με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες. Επιπλέον, οι εξωτερικοί ειδικοί (Partners, Contributors) που συμμετέχουν σε μια κοινότητα μπορούν να παρουσιάσουν θέματα προστιθέμενης αξίας και να προσφέρουν βασικές συμβουλές/ιδέες στις επιχειρήσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουν (π.χ. μέσω workshops, knowledge cafes, etc.) Παρακολουθούν το βαθμό ικανοποίησης των μελών μιας κοινότητας και καταγράφουν τις απαιτήσεις και προτάσεις τους για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της κοινότητας. Σε πρώτο βαθμό, αξιολογούνται τα αποτελέσματα των τακτικών συναντήσεων. Σε δεύτερο βαθμό, και σε ετήσια βάση, αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, τόσο αυτόνομα όσο και σε 9

10 σχέση με τους στόχους που έχει καθορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή (Steering Committee). Επιπλέον, η τελευταία είναι υπεύθυνη για την ετήσια ανασκόπηση των στόχων και αποτελεσμάτων της κοινότητας, με δυνατότητα ανασχεδιασμού των λειτουργιών και καθηκόντων των στελεχών της. Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα υπηρεσιών του Ecobiz είναι η οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου Ecobiz, το οποίο είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη όλων των κοινοτήτων του. Η δομή και η οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου περιστρέφεται γύρω από την ανάδειξη των κοινοτήτων. Η διάρκεια του συνεδρίου είναι συνήθως δύο πλήρεις εργάσιμες μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται αρκετές παράλληλες συνεδρίες (workshops) σε διάφορα θέματα. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των workshops είναι ότι συνήθως οργανώνονται από δύο ή περισσότερες κοινότητες και πολλές φορές σε συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς, προσκεκλημένους εκπροσώπους φορέων, κλπ. Τα workshops συμπληρώνονται από άλλες δραστηριότητες και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των συνέδρων. Για παράδειγμα, στο τέλος κάθε ημέρας του συνεδρίου οργανώνονται speed business meetings. Οι σύνεδροι που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν τη δραστηριότητα χωρίζονται σε κύκλους των 10 ατόμων και ανταλλάσσουν μεταξύ τους business cards. Στη συνέχεια, κάθε ένα από τα 10 άτομα έχει τρία λεπτά για να περιγράψει την επιχείρησή του/της. Έτσι σε διάστημα μισής ώρας κάθε επιχειρηματίας έχει γνωρίσει 9 άλλους κι έχει μια πρώτη εικόνα αν και με ποιους μπορεί να συνεργαστεί (είτε για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών του είτε για την μελλοντική δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές. Το απτό αποτέλεσμα είναι ότι στο τέλος αυτή της δραστηριότητας κάθε συμμετέχων επιχειρηματίας διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών του κατά 27 άτομα (3 γύροι επί 9 business cards/γύρο). Ένας άλλος σημαντικός θεσμός που αναδεικνύεται στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου του EcoBiz είναι η βράβευση μελών και στελεχών διαφόρων κοινοτήτων. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στην πιο δραστήρια κοινότητα, μέσα από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη όλων των κοινοτήτων. Κατηγορίες βράβευσης είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Πιο δραστήριο μέλος κοινότητας Πιο εξωστρεφής κοινότητα Κοινότητα με περισσότερα ενεργά μέλη Κοινότητα με τις περισσότερες συνεργασίες μεταξύ των μελών της Διαχείριση γνώσης. Κάθε κοινότητα στο ECOBIZ συνδέεται με μία συνεχή ροή περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται/προσφέρεται: α) εσωτερικά, από την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων μιας κοινότητας, β) εξωτερικά, από τα στελέχη της 10

11 κοινότητας ή τους εξωτερικούς ειδικούς που συνδέονται με αυτή. Το σύνολο αυτής της επιχειρηματικής γνώσης πρέπει να ψηφιοποιηθεί και να οργανωθεί έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη της κοινότητας να ανατρέξουν σε αυτή, να την επαναχρησιμοποιούν, να την εμπλουτίζουν, κλπ. Έτσι, το ECOBIZ δημιούργησε τη δική του μεθοδολογία διαχείρισης γνώσης ECOBIZ Knowledge Hub που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 5. Ecobiz Knowledge Hub Υπηρεσίες τεχνολογικής υποδομής. Τα μέλη κάθε κοινότητας έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το ECOBIZ. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί με βάση την επιχειρηματική υποδομή και την αναγκαία διαχείριση γνώσης: Παροχή στατικών πληροφοριών o o o o Μηχανή αναζήτησης Νέα Κατάλογος μελών (βάση δεδομένων), κατηγοριοποιημένος με πολλαπλές λέξεις-κλειδιά, για ευκολότερη αναζήτηση Ημερολόγιο, για διάφορα events που σχετίζονται με το θεματικό αντικείμενο μιας κοινότητας Διαδραστικές υπηρεσίες o o o Φόρουμ συζητήσεων Περιοχές αποθήκευσης εγγράφων, για κοινή πρόσβαση μέσω αυτών Αγγελίες συνεργασίας Αξιολόγηση του Ecobiz 11

12 Το ECOBIZ αναγνωρίζεται ως ένας επιτυχημένος θεσμός στη Γαλλία. Έχουν μάλιστα δημιουργηθεί αντίστοιχα επιχειρηματικά concepts σε άλλες Περιφέρειες της Γαλλίας, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο από ΕCOBIZ ανά την γαλλική επικράτεια. Η επιτυχία του ECOBIZ της Cote d Azur οφείλεται εν πολλoίς στην έμφαση που δίνει στην επιχειρηματικότητα, με την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που βασίζονται άρρηκτα σε αυτήν. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης: Σχήμα 6. Δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του Ecobiz (πηγή: Ecobiz annual report 2010) Οι εταιρίες που συμμετέχουν στις κοινότητες του ECOBIZ έχουν εκφραστεί πολύ θετικά για την προσέγγιση αυτή, όπως φαίνεται από τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία που συλλέγει το ECOBIZ σε τακτά χρονικά διαστήματα: 12

13 Σχήμα 7. Δείκτες ικανοποίησης μελών του Ecobiz (πηγή: Ecobiz annual report 2010) 3.2 UNITED BRAINS (UB) Το United Brains είναι μια πλατφόρμα online συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής Eindhoven Ολλανδίας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών που δημιούργησαν το UB στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και περιλαμβάνουν: Το Πολυτεχνείο του Eindhoven (Technische Universiteit Eindhoven) To Ερευνητικό Ινστιτούο ΤΝΟ Τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ROC Τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Fontys Hogescholen Σκοπός του UB είναι να φέρει σε επαφή μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κέντρα γνώσης τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα στρατηγικής, καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών, κλπ. Η επιτυχία του βασίζεται στην κατανόηση μιας δυσάρεστης αλήθειας: μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κέντρα γνώσης συνεργάζονται ελάχιστα. Πράγματι, πανευρωπαϊκές έρευνες καταδεικνύουν ότι μόλις το 2% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν σταθερές σχέσεις με κέντρα γνώσης. Ο βασικός λόγος αφορά τη φύση των τελευταίων: πρόκειται συνήθως για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, για τα οποία πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι προσφέρουν απλώς γενικές 13

14 γνώσεις, ξεκομμένες από την πραγματικότητα και επομένως δεν μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων μιας επιχείρησης. Αυτήν ακριβώς την λανθασμένη νοοτροπία έρχεται να αντιμετωπίσει το UB, και μάλιστα με επιτυχία, αφού μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι σημαντικό να αναφερεθεί ότι το UB δεν είναι ανταγωνιστής των εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων. Είναι απλά ένας ενδιάμεσος κρίκος που ανοίγει το δρόμο προς πόρους γνώσης και ανθρώπινους πόρους τους οποίους κατέχουν οι οργανισμοί που στηρίζουν το UB και προς τους οποίους δεν υπάρχουν άλλα κανάλια πρόσβασης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η λειτουργία του United Brains H διαδικασία λειτουργίας της εν λόγω πλατφόρμας ακολουθεί τα εξής βήματα: 1. Η επιχείρηση στέλνει ηλεκτρονικά την ερώτησή της είτε μέσω εμαιλ είτε συμπληρώνοντας σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες στον ιστοχώρο του UΒ. Αν χρειάζονται διευκρινίσεις, κάποιο στέλεχος του UB έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση. 2. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μία φορά την εβδομάδα), τα στελέχη του UB συναντώνται και συζητούν τις ερωτήσεις που έχουν συγκεντρωθεί ώστε να επιλέξουν τους ειδικούς που θα αναλάβουν την επίλυσή τους. Τα στελέχη αυτά προέρχονται από τους οργανισμούς που στηρίζουν το UB και διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία για να φιλτράρουν τις ερωτήσεις που λαμβάνονται. 3. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος ειδικός, το UB τον φέρνει σε επαφή με την επιχείρηση που έθεσε την ερώτηση 4. Στις συναντήσεις που γίνονται στο βήμα 2, τα στελέχη του UB αναλύουν την πρόοδο επίλυσης ερωτήσεων που έχουν ήδη ανατεθεί σε ειδικούς, ώστε να εξασφαλίζεται η πορεία προς επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το κόστος της υποβολής μίας ερώτησης από μία επιχείρηση είναι μηδενικό, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το UB. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη φύση της ερώτησης (πολυπλοκότητα, χρονικές απαιτήσεις επίλυσης, κλπ), η επίλυσή της μπορεί να είναι είτε δωρεάν είτε καθορίζεται συγκεκριμένο ποσό αμοιβής από τον ειδικό που έχει αναλάβει την επίλυση της ερώτησης. Τα σημαντικότερα ρίσκα στην υλοποίηση του UB είναι: α) η εύρεση κατάλληλων ειδικών σε ένα εύρος γνωστικών πεδίων, ώστε να μπορεί να προσελκυθούν πολλές επιχειρήσεις (δημιουργία κρίσιμης μάζας ειδικών και επιχειρήσεων), β) η ύπαρξη κουλτούρας επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας, η οποία συνεπάγεται παροχή δωρεάν υπηρεσιών. 14

15 3.3 VALLOR INNOV Το Vallor Innov είναι ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής που οργανώνεται από την Περιφέρεια της Κυανής Ακτής (Γαλλία) προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς της. Με βάση την παραδοχή ότι μία επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζει την καινοτομία ως βασικό άξονα στρατηγικής που κατευθύνει όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, το Vallor Innov απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε τους πόρους που απαιτούνται για να αντιλαμβάνονται την πραγματική προοπτική των έργων που υλοποιούν. Το Vallor Innov προσφέρει στις τοπικές επιχειρήσεις: Αντικειμενική ανάλυση της αξίας των έργων που υλοποιούν, στο πλαίσιο των αγορών στις οποίες στοχεύουν και με βάση τους πόρους τους Συμβουλευτική επί θεμάτων στρατηγικής και σχετικών πλάνων υλοποίησης Εργαλεία και μεθοδολογίες για το σχεδιασμό των παραπάνω Coaching και on-the-job παρουσία και βοήθεια για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και σε αυτό συμμετέχουν ομάδες των 10 επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση των επιχειρηματιών σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης αλλαγών, καθώς και συνεχή σεμινάρια όπου οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρίες συνεργάζονται είτε στην επίλυση κοινών προβλημάτων είτε στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών ορισμένων από τις επιχειρήσεις. Το κόστος για κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση ανέρχεται σε ευρώ ποσό που καλύπτεται από περιφερειακούς και εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και από πόρους της ίδιας της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 40 εταιρίες και τα αποτελέσματα μπορούν να περιγραφούν από τα εξής στατιστικά στοιχεία: Το 1/3 από τις εταιρίες αυτές δημιούργησαν νέες εταιρικές δομές για τη βέλτιστη διαχείριση καινοτομικών έργων Η εφαρμογή των συμβουλών που αποκόμισαν οδήγησαν κατά μέσο όρο στην αύξηση των πωλήσεων κατά 10-15% μετά από 18 μήνες, καθώς και στη δημιουργία τουλάχιστον 2-3 νέων θέσεων εργασίας από κάθε επιχείρηση του προγράμματος. Οι γενικοί διευθυντές των εταιριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναγνώρισαν ικανοποιητική βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών τους. Το γεγονός ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν ομάδες των 10 επιχειρήσεων (κι όχι μία επιχείρηση μόνο κάθε φορά) οδήγησε σε αρκετές συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων. 15

16 Το πρόγραμμα βοήθησε αρκετές από τις συμμετέχουσες εταιρίες να δημιουργήσουν επιτυχημένα business plans μέσω των οποίων εξασφάλισαν χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα που ήθελαν να υλοποιήσουν. Το σημαντικό ρίσκο στην υλοποίηση του Vallor Innov είναι η εύρεση κατάλληλων και έμπειρων συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης αλλαγών. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η σύνδεση με κέντρα καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα) για την υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής επιχειρήσεων. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ AEGEANBIZ Το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει το AegeanBiz είναι η ασυνέχεια του νησιωτικού χώρου του Β. Αιγαίου και η δυσκολία φυσικής σύνδεσης μεταξύ των νησιών (αεροπορική, ακτοπλοϊκή), όπως εντοπίστηκε και στην ανάλυση SWOT. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πιθανή δυσκολία υλοποίησης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που απαιτούν φυσική παρουσία. Για παράδειγμα, θα είναι αρκετά δύσκολο για μία κοινότητα στο AegeanBiz να οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των μελών της, όπως γίνεται σε πολλές κοινότητες του Ecobiz. Εξίσου δύσκολη θα είναι η μετακίνηση των μελών μιας κοινότητας του AegeanBiz για να παρακολουθούν τις (ιδανικά συχνές) εκδηλώσεις που θα οργανώνονται από τους εξωτερικούς ειδικούς μιας κοινότητας για την μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα μέλη της. 4.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Για τους παραπάνω λόγους, η βιωσιμότητα του AegeanBiz θα πρέπει να βασιστεί αρκετά σε έξυπνες χρήσεις τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, έτσι ώστε η μη δυνατότητα φυσικής παρουσίας να αντικατασταθεί από ευρεία ψηφιακή παρουσία. Για παράδειγμα, οι συναντήσεις των μελών μιας επιχειρηματικής κοινότητας του AegeanBiz μπορούν να γίνονται κάθε μήνα, ίσως και σε διαφορετικό νησί κάθε φορά. Σε κάθε τέτοια εκδήλωση, τα μέλη μιας κοινότητας που βρίσκονται στο συγκεκριμένο νησί (ή μπορούν να μετακινηθούν εύκολα προς αυτό) μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στην εκδήλωση, ενώ μέλη που βρίσκονται σε άλλα νησιά να μπορούν να παρακολουθούν την εκδήλωση από τον ιστοχώρο του AegeanBiz, μέσω live streaming. Γενικά, η καινοτόμα χρήση τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών θα βοηθήσει το AegeanBiz να προσαρμοστεί στις πραγματικότητες του Β. Αιγαίου. Παράλληλα, θα πρέπει επισημάνουμε δύο σημαντικές παραμέτρους επιτυχούς υλοποίησης: 16

17 1. Όπως εντοπίστηκε και στην ενότητα της Ανάλυσης SWOT, η επιχειρηματική κοινότητα του Β. Αιγαίου έχει αρκετή απόσταση ακόμα να διανύσει προς την ψηφιακή της επάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι η βιωσιμότητα των όποιων τεχνολογικών λύσεων θα προταθούν και υλοποιηθούν στα πλαίσια του AegeanBiz θα έχουν αυξημένο ρίσκο μη χρήσης, στερώντας έτσι την δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών φυσικής παρουσίας κι επικοινωνίας μεταξύ των μελών των κοινοτήτων του AegeanBiz. Γι αυτό και αρχικά πρέπει να αναζητηθούν επιχειρήσεις/ επιχειρηματίες που έχουν άνεση στη χρήση του Διαδικτύου ώστε να διαφημιστεί προς αυτούς, να εμπλακούν ως χρήστες του και να αρχίσουν σιγά-σιγά να το διαδίδουν. Για επιχειρήσεις/επιχειρηματίες που δεν έχουν άνεση στη χρήση του Διαδικτύου (ώστε να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του AegeanBiz) θα μπορούσαν να γίνουν ταχύρυθμα σεμινάρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Μια τέτοια προσέγγιση, σε συνδυασμό με μινιμαλιστικό και πολύ φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό των υπηρεσιών του AegeanBiz, θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση δημιουργίας κρίσιμης μάζας για την επιτυχή λειτουργία του. 2. Σε μια επιχειρηματική πρακτική όπως το AegeanBiz, η φυσική παρουσία παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την γνωριμία μεταξύ επιχειρηματιών και κατά συνέπεια για την έναρξη συνεργασιών που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Η χρήση live streaming μέσω υπολογιστή δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμο αντικαταστάτη της φυσικής παρουσίας αλλά έναν προτεινόμενο συμβιβασμό, με βάση τα οικονομικά και γεωγραφικά δεδομένα του Β. Αιγαίου. Για την βιωσιμότητα του AegeanBiz, θα πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια προώθησης της ανάγκης για φυσική παρουσία των μελών μιας κοινότητας, προτού προκριθούν τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτό θα μπορούσαν να συνδράμουν οι Εταίροι μιας κοινότητας, π.χ. προσφέροντας χορηγίες για την μεταφορά των μελών μιας κοινότητας για να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις της κοινότητας ή του AegeanBiz. 4.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Με δεδομένες τις παραπάνω επισημάνσεις, είναι προφανές ότι το AegeanBiz ενδέχεται να έχει αρκετές δυσκολίες ανάδειξης της πραγματικής του αξίας και του ρόλου που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Β. Αιγαίο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με επιπλέον υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται από το United Brains και το Vallor Innov, δημιουργώντας έτσι μια ευρύτερη πλατφόρμα online και offline υπηρεσιών. 17

18 Η υιοθέτηση υπηρεσιών τύπου United Brains ( AegeanBiz Brains ) προϋποθέτει την δημιουργία σχέσεων με κέντρα γνώσης, με προφανή πρώτο υποψήφιο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θέματα που πρέπει να επιλυθούν για τη δημιουργία τέτοιων σχέσεων αφορούν κυρίως: Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, τόσο των επιχειρήσεων που θα θέτουν ερωτήματα και πιθανώς να πρέπει να παρέχουν εσωτερικές, εμπιστευτικές πληροφορίες, όσο και των κέντρων γνώσης που θα απαντούν στις ερωτήσεις και θα παρέχουν την τεχνογνωσία τους. Διαχείριση εσόδων, όταν οι απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις μετουσιώνονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ή απαιτούν υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (δηλ. απαιτείται η δημιουργία κάποιου εμπορικού συμβολαίου). Το σχετικό επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει: α) διάφορα επίπεδα συνδρομής στο AegeanBiz Brains, β) ποσοστό επί του συμβολαίου. Στελέχωση, τόσο για τη διαχειριστική ομάδα του AegeanBiz Brains, όσο και για τους ειδικούς που θα επιλεγούν για να επιλύουν τις τιθέμενες ερωτήσεις. Διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να αναδεικνύεται η επαγγελματικότητά του. Προώθηση προς όλες τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου, σε συνεργασία με τα κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια και λοιπούς επαγγελματικούς φορείς. Η υιοθέτηση υπηρεσιών τύπου Vallor Innov ( AegeanBiz Advisory ) αποτελεί μία φυσική μετεξέλιξη του AegeanBiz Brains, με ταυτόχρονη αύξηση της πολυπλοκότητας σε όλα τα επίπεδα. Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία σχέσεων με ειδικούς σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και διαχείρισης αλλαγών, με προφανή πρώτη υποψηφιότητα τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θέματα που πρέπει να επιλυθούν για τη δημιουργία τέτοιων σχέσεων αφορούν κυρίως: Εμπορικό προφίλ/κοστολόγηση της υπηρεσίας, αφού το AegeanBiz Advisory θα είναι συμβουλευτική υπηρεσία Εξωτερική χρηματοδότηση από πόρους της περιφέρειας, της κεντρικής κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος που θα πρέπει να επωμισθεί η επιχείρηση που θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του AegeanBiz Advisory. 18

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Περιγραφή της επίσκεψης στη Sophia-Antipolis (Γαλλία) Παρουσίαση τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA S = STRENGTHS ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ W = WEAKNESSES ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ O = OPPORTUNITIES ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.appsforgreece.eu Γενικά Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα : Η περίπτωση του Ηρακλείου

Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα : Η περίπτωση του Ηρακλείου Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα : Η περίπτωση του Ηρακλείου Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Μέλος της επιτροπής Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ Μέλος του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 2 ου κύκλου του Προγράμματος egg - enter grow go Δευτέρα 17.02.

Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 2 ου κύκλου του Προγράμματος egg - enter grow go Δευτέρα 17.02. Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 2 ου κύκλου του Προγράμματος egg - enter grow go Δευτέρα 17.02.14 Κτήριο egg Ο καθ. Βασίλειος Μακιός είναι Γενικός Διευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης

Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης 2008 Β ΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Το πλαίσιο της πολιτικής... 3 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr Diploma In Negotiations Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 Το ετήσιο, καινοτόμο και βιωματικό Πρόγραμμα Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr), το οποίο είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ελληνική Πραγματικότητα

Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ελληνική Πραγματικότητα Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ελληνική Πραγματικότητα του Αθανάσιου Θεοχαρίδη* Κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό εξασφαλίζουν μια ποικιλία μέσων στους αποφοίτους τους προκειμένου να υποστηρίξουν τη μετέπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας. Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος

Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας. Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος Το μήνυμα της unlocked International Η unlocked International GmbH ιδρύθηκε το 2013 στο Αμβούργο της Γερμανίας, αποσκοπώντας στο

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ethos Sustainability Awards 2014 www.ethos-sustainabilityforum.gr

Ethos Sustainability Awards 2014 www.ethos-sustainabilityforum.gr Ethos Sustainability Awards 2014 29.04.2014 Η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών για τη Βιωσιμότητα & την Κοινωνική Καινοτομία! Η Ethos Media Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2. Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις)

Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2. Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις) Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2 Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΑ LOGISTICS 2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS UP GREEK LOGISTICS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα