ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ «ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ «ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ «ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Άρθρο 1 Περίοδοι Λειτουργίας Κατασκήνωσης Οι Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως με την ονομασία «ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» λειτουργούν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. τις παρακάτω κατασκηνωτικές περιόδους: α. Περίοδος μικρών αγοριών: Για αγόρια που έχουν τελειώσει μέχρι και την Ε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. β. Περίοδος μικρών κοριτσιών: Για κορίτσια που έχουν τελειώσει μέχρι και την Ε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. γ. Περίοδος μεγάλων αγοριών: Για αγόρια που έχουν τελειώσει την ΣΤ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και μεγαλύτερα. δ. Περίοδος μεγάλων κοριτσιών: Για κορίτσια που έχουν τελειώσει την ΣΤ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και μεγαλύτερα. Τα όρια ηλικίας στις κατασκηνωτικές περιόδους τηρούνται αυστηρά για παιδαγωγικούς λόγους. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) με δική της ευθύνη και σε χρόνο που αυτή θα αποφασίζει, θα ρυθμίζει τα κάτωθι: α. Την ακριβή ημερομηνία που θα πραγματοποιούνται οι παραπάνω κατασκηνωτικές περίοδοι. β. Τη διάρκεια των παραπάνω κατασκηνωτικών περιόδων. γ. Τη σειρά των παραπάνω κατασκηνωτικών περιόδων. δ. Τη δημιουργία και άλλων κατασκηνωτικών περιόδων όπως θα κρίνει και θα αποφασίζει αυτή, (όπως π.χ. 3ήμερο φοιτητών/τριών, κυριών, οικογενειών, κ.α.). Άρθρο 2 Οργάνωση Κατασκηνωτών Οι κατασκηνωτές χωρίζονται από τις πρώτες ώρες παρουσίας τους στην Κατασκήνωση, σε 10 το πολύ ομάδες (όσα και τα οικήματα φιλοξενίας) των 10 ατόμων. Η κατανομή των κατασκηνωτών πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο κληρικό και μέλος της Δ.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγείου, για καθαρά παιδαγωγικούς σκοπούς σύμφωνα με την ηλικία τους και όχι σύμφωνα με την παρέα ή την προτίμηση τους. Έτσι είναι δυνατό δυο αδέλφια να χωριστούν σε διαφορετικές ομάδες, όπως επίσης και παιδιά από την ίδια ενορία. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τα παιδιά για το θέμα αυτό.

2 Παρακαλούνται οι γονείς να μην ενοχλούν τους υπεύθυνους της Κατασκήνωσης, χωρίς σοβαρό λόγο, ζητώντας να γίνονται εξαιρέσεις σε βάρος άλλων παιδιών. Όπου κρίνεται απαραίτητο και κατόπιν εγκρίσεως του εκπροσώπου κληρικού, τα παραπάνω δύναται να μεταβληθούν, για την καλύτερη κατανομή των κατασκηνωτών και με βάσει τις προσωπικές τους ανάγκες. Προβλήματα και ιδιαιτερότητες των κατασκηνωτών, πρέπει να γνωστοποιούνται στους υπεύθυνους της Κατασκήνωσης κατά την εγγραφή των παιδιών και να αναγράφονται αναλυτικά στο τυποποιημένο έντυπο εγγραφής των κατασκηνωτών, ώστε κάθε περίπτωση να εξετάζεται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Άρθρο3 Επιλογή Προσωπικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Την ευθύνη επιλογής του προσωπικού της κατασκήνωσης έχει η Διοικούσα Επιτροπή των Κατασκηνώσεων, μέσω του Υπευθύνου κληρικού της. Μετά την επιλογή του αρχηγού, δύναται να συνεργαστούν και να εξετάσουν τις εισηγήσεις του, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική οποιαδήποτε επιλογή ή επιθυμία του. Η επιλογή κατάλληλων εισηγητών, ομιλητών και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού, πραγματοποιείται πάντα μετά την έγκριση της Δ.Ε. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Στελεχών Μία (1) ώρα μετά το σιωπητήριο των παιδιών, όλα τα στελέχη υποχρεούνται να πηγαίνουν για ύπνο. Στο διάστημα αυτής της ώρας, τα στελέχη έχουν την δυνατότητα συγκέντρωσης σε συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να ενοχλούν και να γυρίζουν στο χώρο της κατασκήνωσης, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν υπό έλεγχο την ομάδα τους. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω είναι το Αρχηγείο. Ειδικότερα τα καθήκοντα των ομαδαρχών, αναλύονται εκτενέστερα στο «Μνημόνιο Ομαδάρχη». Άρθρο 5 Επιλογή Κατασκηνωτών Αιτήσεις Κατασκηνωτών Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής στην Κατασκήνωση, έχουν όλα τα παιδιά χωρίς κανέναν περιορισμό.

3 Η έγκριση για τη συμμετοχή τους θα πραγματοποιηθεί μόνο από την Δ.Ε. του τομέα των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Απορρίψεις αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς να είναι υποχρεωμένη η Δ.Ε. να δικαιολογήσει την απόφασή της. Τυχόν προηγούμενη δυσκολία συνεργασίας με κατασκηνωτές (αποβολή τους από την Κατασκήνωση), μπορεί να οδηγήσει στην αυτόματη απόρριψη της αιτήσεώς τους σε επόμενες χρονιές. Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των αιτήσεων ή μη προσκόμιση όλων των απαραίτητων βεβαιώσεων (π.χ. ιατρικών) ή άλλων εντύπων (π.χ. διαζευκτήριο γονέων όπου θα αναγράφεται ξεκάθαρα ποιος ασκεί την κηδεμονία των παιδιών) από τους κηδεμόνες των παιδιών, απορρίπτεται η αίτηση χωρίς άλλη προειδοποίηση. Πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, παύουν να γίνονται αποδεκτές αιτήσεις. Καμία αναφορά ιδιαιτερότητας τέκνου δεν θα θεωρείται γνωστή προς την κατασκήνωση, εάν δεν είναι εμφανώς καταγεγραμμένη και σαφώς διατυπωμένη στην αίτηση εγγραφής. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων εγγραφής, θα ορίζεται από την Δ.Ε. και θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τρόπο που θα κρίνει η Δ.Ε. Η Δ.Ε. έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει κάτι από τα παραπάνω, χωρίς άλλη προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα το καλό του συνόλου των κατασκηνωτών και της λειτουργίας της κατασκήνωσης. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις Κατασκηνωτών Οι κατασκηνωτές πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες, γραπτούς και προφορικούς της κατασκήνωσης. Μη συμμόρφωσή τους, μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνσή τους για το υπόλοιπο της κατασκηνωτικής περιόδου. Οφείλουν να τηρούν απόλυτα τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις εντολές των στελεχών και του αρχηγείου. Η συμπεριφορά τους προς τους άλλους κατασκηνωτές και τα στελέχη πρέπει να είναι κόσμια. Η εμφάνιση τους πρέπει να είναι στα πλαίσια της ευπρέπειας και να αποφεύγονται οι ακρότητες. Είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης χωρίς καμία παρέκκλισή του.

4 Οι κατασκηνωτές αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί στον ομαδάρχη τους και σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους, παρουσιάζονται με το ομαδάρχη τους στο αρχηγείο της Κατασκήνωσης. Οι κατασκηνωτές κυκλοφορούν μόνο στους χώρους που τους επιτρέπεται να κυκλοφορούν. Απαγορεύεται η χρήση αναπτήρων, σπίρτων, κεριών και άλλων συναφών αντικειμένων. Σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής έχει κάτι από τα παραπάνω, οι υπεύθυνοι της Κατασκήνωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για κακή χρήση του και ο κάτοχός του θα πρέπει άμεσα να αποχωρήσει από τον χώρο της κατασκήνωσης. Ο κάθε κατασκηνωτής εκτός από την μέριμνα για την ατομική καθαριότητα, θα ασχολείται σε επίπεδο ομάδας και με την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρου διαμονής σε καθημερινή βάση. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η ανάπτυξη του αισθήματος της αυτοσυντήρησης, του σεβασμού των κοινόχρηστων χώρων και της ομαδικότητας. Οι κατασκηνωτές θα έχουν μαζί τους ΜΟΝΟ τα ατομικά εφόδια που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και οτιδήποτε άλλο κρίνουν αυτοί απαραίτητο, για την άνετη διαβίωσή τους στην κατασκηνωτική ζωή. Προσωπικά αντικείμενα υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρο, σφουγγάρι, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, πετσέτες). Προσωπικός ρουχισμός όπως: ρούχα καθημερινής χρήσης, αθλητικά ρούχα, «καλά» ρούχα για την εκκλησία (μακρύ παντελόνι για τα αγόρια και σεμνή φούστα για τα κορίτσια), παντόφλες, πιζάμες, μαγιό, αντηλιακό και καπέλο και ζακέτα για τις ψυχρές μέρες. Σεντόνια, λεπτή κουβέρτα, μαξιλάρι, μαξιλαροθήκη Σακούλα για τα άπλυτα Φακό, τετράδιο, μολύβι, στυλό, βιβλία για ανάγνωση Καινή Διαθήκη Μουσικά όργανα Απαγορεύονται, διότι δεν μας χρειάζονται τα παρακάτω: Τρόφιμα τυποποιημένα (π.χ. τσιπς, γαριδάκια σοκολάτες κ.α.) Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, walkman-cd/mp3 player, πολλά χρήματα.

5 Άρθρο 7 Άδειες Έξοδοι Όλα τα στελέχη και οι κατασκηνωτές, έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν πριν την έναρξη της περιόδου της Κατασκήνωσης το Αρχηγείο, για τυχόν προγραμματισμένες υποχρεωτικές προσωπικές τους εργασίες, για τις οποίες απαιτείται ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απομάκρυνσή τους από τον χώρο της Κατασκήνωσης. Οποιαδήποτε άλλη απομάκρυνσή τους από την κατασκήνωση, θα πρέπει να τυγχάνει εγκρίσεως από τον υπεύθυνο κληρικό, κατόπιν ενημερώσεως του Αρχηγείου, εξετάζοντας πάντα με μεγάλη προσοχή τις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Απαγορεύεται η απομάκρυνση στελεχών από τον χώρο της Κατασκήνωσης, χωρίς την έγκριση του υπεύθυνου κληρικού και την ενημέρωση του Αρχηγείου. Απαγορεύεται η απομάκρυνση κατασκηνωτών με συγγενείς τους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα του. Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση, ειδικά των μικρών κατασκηνωτών, από το χώρο της Κατασκήνωσης, καταστρέφει το ρυθμό προσαρμογής στα νέα δεδομένα συμβίωσης που δημιουργεί ο απαιτητικός τρόπος ζωής στην Κατασκήνωση, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνήθως δυσκολία προσαρμογής των παιδιών, μετά την επάνοδό τους από ολιγόωρη έξοδο. Άρθρο 8 Ομάδες Εργασιών Η κάθε ομάδα, με τον ορισμένο από το Αρχηγείο ομαδάρχη της, είναι υπεύθυνη για την συνεχή ευταξία του χώρου διαμονής τους, για τον χώρο πλησίον και πέριξ αυτού, όπως επίσης και για την συνεχή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Καθημερινά ορίζονται από το Αρχηγείο οι απαραίτητες ομαδικές εργασίες, για την καλή και ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης. Η εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από τις υπάρχουσες ομάδες, οι οποίες εναλλάσσονται κυκλικά στα καθήκοντα αυτά. Η ομαδικές εργασίες αυτές, σαν σκοπό έχουν: α. Την τήρηση της ευταξίας της κατασκήνωσης. β. Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των κατασκηνωτών. γ. Την εμπέδωση στη συνείδηση των παιδιών, ότι για την δημιουργία ενός άριστου κοινωνικού περιβάλλοντος, απαιτείται η καθημερινή και συστηματική συνεργασία όλου του κοινωνικού συνόλου, σεβόμενοι πάντα την εργασία που καταβάλουν οι συνάνθρωποί μας, για το καλό όλων μας.

6 Οι ομαδικές εργασίες, με τις απορρέουσες ευθύνες αυτών, διευκρινίζονται όπως παρακάτω: Α. Ομάδα «Αγάπης» Σκοπός Ομάδας: 1. Η ετοιμασία της τραπεζαρίας για την έγκαιρη παράθεση των γευμάτων όλου του 24ώρου. 2. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με το πρωινό εγερτήριο, τα παραδίδει μετά την ολοκλήρωση του βραδινού γεύματος και τακτοποίηση του χώρου της τραπεζαρίας. Ορίζονται τις πρώτες μέρες οι μεγαλύτερες σε ηλικία ομάδες. Η ομάδα δίνει το παρόν στην πρωινή αναφορά της Κατασκήνωσης και κατά την διάρκεια της γυμναστικής ετοιμάζει την τραπεζαρία για το πρωινό γεύμα. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του πρωινού συμμετέχει στο υπόλοιπο πρόγραμμα (πρωινή προσευχή, μελέτη Αγίας Γραφής, έπαρση ελληνικής σημαίας). Κατά τη διάρκεια παράθεσης των γευμάτων και μετά το πρώτο πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο (καθορίζεται από το Αρχηγείο), εξυπηρετεί τις ανάγκες της κάθε ομάδας σε οτιδήποτε ζητηθεί, μέσω του εκάστοτε ομαδάρχη, όπως π.χ. την τοποθέτηση κρύου νερού στα τραπέζια των ομάδων, συμπλήρωση επιπλέον γεύματος ή ψωμιού κ.α. Η ομάδα «Αγάπης» συμμετέχει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της κατασκηνωτικής μέρας. Μία ώρα πριν το μεσημεριανό και βραδινό γεύμα, όλη η ομάδα φροντίζει για την προετοιμασία της τραπεζαρίας. Μετά την ολοκλήρωση των γευμάτων, ο ομαδάρχης ορίζει κατάλληλα άτομα για την μεταφορά των σκουπιδιών της τραπεζαρίας και των μαγειρείων, στους κατάλληλους κάδους απορριμμάτων. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η είσοδος των κατασκηνωτών στον χώρο των μαγειρείων. Η έπαρση και υποστολή της σημαίας, ανατίθεται σε δύο άτομα από την ομάδα «αγάπης», κατόπιν επιλογής του ομαδάρχη. Β. Ομάδα «Καθαριότητας» Σκοπός Ομάδας: 1. Η περισυλλογή σκουπιδιών εντός του χώρου της Κατασκήνωσης. 2. Λίγο πριν την πρωινή επιθεώρηση, αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων στους μεγάλους κάδους συλλογής απορριμμάτων. Μπορούν να οριστούν όλες οι ομάδες της Κατασκήνωσης. Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας για την πρωινή επιθεώρηση, ο ομαδάρχης ορίζει ανάλογα άτομα, τα

7 οποία έχοντας μία σακούλα στα χέρια της, ελέγχουν όλα τα σημεία της Κατασκήνωσης για τυχόν σκουπίδια. Μετά την ολοκλήρωση των καθαριοτήτων και λίγο πριν την επιθεώρηση, περνάνε από το Αρχηγείο, όλους τους θαλάμους και παίρνουν τις σακούλες απορριμμάτων που υπάρχουν. Μαζί με τις σακούλες των κάδων απορριμμάτων, μεταφέρουν όλα τα σκουπίδια που συνέλεξαν στους μεγάλους κάδους απορριμμάτων. Δεν ξεχνούν να τοποθετήσουν καινούριες σακούλες σε όλους του κάδους και καλάθια εντός του χώρου της κατασκήνωσης. Γ. Ομάδα «Εθελοντικής Εργασίας» Μπορούν να δεχτούν να αναλάβουν εθελοντική εργασία όλες οι ομάδες της κατασκήνωσης. Ανάλογα με τις ανάγκες τις κατασκήνωσης, είναι δυνατό να ζητηθεί από το Αρχηγείο η ομαδική εργασία σε διάφορους τομείς, π.χ. καθαριότητα στον χώρο του αμφιθεάτρου, ή στον χώρο των γηπέδων, ή στο συνεδριακό χώρο κ.α. Οι ομαδάρχες αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των εργασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες των ομάδων τους. Τονίζεται ότι συντονιστής όλων των παραπάνω ομαδικών εργασιών, είναι ο ομαδάρχης της ομάδας, ο οποίος πάντα φροντίζει για την ισοκατανομή των επιμέρους εργασιών, σε όλους του κατασκηνωτές της ομάδας του. Άρθρο 9 Μετάβαση Αποχώρηση Κατασκηνωτών Η μετάβαση και η αποχώρηση των κατασκηνωτών, γίνεται με μέριμνα και ευθύνη των γονέων τους. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης των κατασκηνωτών, θα ανακοινώνεται έγκαιρα από τον τομέα των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως για την κάθε περίοδο χωριστά. Κατά την αίτηση εγγραφής των κατασκηνωτών, θα δηλώνεται η επιθυμία τους να μεταβούν από την Αλεξ/πολη προς την Κατασκήνωση και αντίστροφα, με το ειδικά ναυλωμένο λεωφορείο. Η ναύλωση του λεωφορείου αυτού, θα πραγματοποιείται από τον τομέα των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, εάν και εφόσον υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών. Τονίζεται ότι ο τομέας των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως δεν έχει υποχρέωση για την μεταφορά των κατασκηνωτών από και προς τον χώρο της

8 Κατασκήνωσης, η ναύλωση του λεωφορείου πραγματοποιείται για διευκόλυνση των παιδιών, χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση για την πραγματοποίησή της. Άρθρο 10 Επισκεπτήριο Το επισκεπτήριο κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, θα περιορίζεται μόνο στις μέρες και ώρες που θα ανακοινώνονται για κάθε περίοδο χωριστά, ύστερα από κοινή απόφαση του Υπεύθυνου κληρικού με τον εκάστοτε Αρχηγό. Παρατηρείται κυρίως στους γονείς των μικρών κατασκηνωτών, να επιδιώκουν καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά τους και να πραγματοποιούν επισκεπτήρια στην κατασκήνωση, πολλές φορές και επιπλέον του προκαθορισμένου. Η παραπάνω συνήθεια κρίνεται αντιπαιδαγωγική, αφού αποσυντονίζει την ομαλή λειτουργία των κατασκηνωτών, αφενός γιατί τους αποσπά από την συμμετοχή στις ομαδικές καθημερινές δραστηριότητες, αφετέρου λόγω του απαιτούμενου χρόνου επανένταξής τους (ψυχολογικά) στην κατασκηνωτική ζωή. Όποιος γονέας επιθυμεί τηλεφωνική ενημέρωση, μπορεί να το κάνει, σεβόμενος το πρόγραμμα και τις ανάγκες της Κατασκήνωσης και μόνο κατά τις ώρες που αναγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο. Οι λόγοι επικοινωνίας θα πρέπει να είναι σοβαροί και όχι απλά ζητήματα π.χ. αν έφαγε το παιδί ή αν ντύθηκε καλά. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ο υπεύθυνος θα ενημερώσει τους γονείς. Τονίζεται ότι ο χώρος επισκεπτηρίου είναι το κιόσκι στην είσοδο της κατασκήνωσης και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε απομάκρυνση των επισκεπτών από το χώρο αυτό και ειδικά η είσοδός τους στους θαλάμους τον κατασκηνωτών. Γνωρίζετε ότι τρόφιμα εισερχόμενα στο χώρο της κατασκήνωσης απαγορεύονται. Τυχόν φαγητά ή γλυκά που οι γονείς φέρνουν στα παιδιά τους, θα παραδίδονται στον ομαδάρχη για να μην ανατρέπεται το πρόγραμμα του φαγητού, αλλά και για να υπάρχει ισότητα σε όλους τους κατασκηνωτές. Ο εντοπισμός τροφίμων από τα στελέχη της κατασκήνωσης θα επιβάλει την άμεση επιστροφή τους ή όταν αυτό δεν είναι δυνατόν θα φυλάσσονται, μέχρι την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου και θα επιστρέφονται στον κατασκηνωτή την ημέρα αναχώρησης. Άρθρο 11 Γενικοί Κανόνες Κατασκήνωσης Στην Κατασκήνωση απαγορεύονται το κάπνισμα, η χρήση αλκοολούχων ποτών, η χρήση άσεμνων λέξεων και χειρονομιών, η κατοχή άσεμνων εντύπων και κάθε συζήτηση που μπορεί να προκαλέσει διχαστικό κλίμα σε κατασκηνωτές και στελέχη.

9 Η απομάκρυνση από το χώρο της Κατασκήνωσης, ακόμα και στην παραλίααναψυκτήριο των ΚΑΑΥ, απαγορεύεται καθ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου. Η ώρα του πρωινού εγερτηρίου είναι κοινή για όλους. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δεν πρέπει κανένας κατασκηνωτής να βρίσκεται στο σπιτάκι της ομάδας του ή σε σπιτάκια άλλων κατασκηνωτών. Η ώρα της κοινής ησυχίας τηρείται αυστηρά από τα στελέχη και τους κατασκηνωτές. Επισκέψεις και διανυκτερεύσεις εξωκατασκηνωτικών ατόμων, είναι δυνατές μόνο μετά από άδεια του Υπεύθυνου ιερέα και του Αρχηγού, για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα. Άρθρο 12 Τελικοί Κανόνες Κατασκήνωσης Παραβίαση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος κανονισμού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και έτσι αντιμετωπίζεται. Ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος, ο υπεύθυνος ιερέας και το αρχηγείο, μπορούν να απομακρύνουν τον παραβάτη από τον χώρο της κατασκήνωσης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης. Θέμα: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικής Κατασκήνωσης Τρίπολης στο «Παράλιο Άστρος»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης. Θέμα: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικής Κατασκήνωσης Τρίπολης στο «Παράλιο Άστρος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 02 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης Θέμα: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικής Κατασκήνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΛΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΛΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΛΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ & ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Κανονισμοί Παιδικής Κατασκήνωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικό 2. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων του

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 13/5/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Π.: 24/52783 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 101 10 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Ιδιωτικό Ελληνογαλλικό Νηπιαγωγείο «Ελένη Κοκκώνη» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Σχολικό έτος 2014-2015 Γιάννη Ρίτσου 5, 17455 Άλιμος Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Σχολής Αναβύσσου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Σχολής Αναβύσσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-20012 Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ. Εισαγωγή - Σκοπός και στόχοι του Ο.Τ.Ε.Κ. Ο Οργανισμός Τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το σχολείο, µαθητές και καθηγητές, είναι µια µικρογραφία της ανθρώϖινης κοινωνίας ϖου έχει δικαιώµατα και υϖοχρεώσεις. Μια κοινωνία, για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές προς τους γονείς

Συμβουλές προς τους γονείς Συμβουλές προς τους γονείς Ο πρώτος καλοκαιρινός αποχωρισμός μπορεί να φοβίζει έναν γονέα, είναι ωστόσο απαραίτητος για να απολαύσει το παιδί ξέγνοιαστο μια μοναδική εμπειρία και να χαρεί. Δεν πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου - Λυκείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου - Λυκείου Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου - Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή σελ. 4 1. Προσέλευση σελ. 4-5 2. Αργοπορίες σελ. 5 3. Άδειες εξόδου σελ. 5-6 4. Σχολικά λεωφορεία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η ΣΤΟΛΗ 2-3 ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΥΜΦΑΝΙΣΗ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 5-12 ΕΚΔΡΟΜΕΣ 12-15 ΔΙΑΦΟΡΑ 15-17 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Άργος Ορεστικό, Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Άφιξη στο σχολείο... 3 3. Αναχώρηση από το σχολείο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ: 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους και όπως η κοινωνία είναι οργανωμένη με θεσμούς, έτσι και το σχολείο, ως οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας 2 3 Ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μικροί Μάγειρες» έχει ως βασικό στόχο τη γνωστική ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη των παιδιών, ηλικίας δύο έως πέντε ετών, μέσα από τη βιωματική εμπλοκή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ.. 6 2. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΣΟΛΗ... 7 3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ.. 10 4. ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ... 13

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ.. 6 2. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΣΟΛΗ... 7 3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ.. 10 4. ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ... 13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 2 3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ.. 6 2. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΣΟΛΗ..... 7 3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ.. 10 4. ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ...... 13 5. ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΗ.. 17

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ I. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου υποχρεούται να προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας εγκαίρως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα