PRESIDENT HOTEL ATHENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRESIDENT HOTEL ATHENS"

Transcript

1 HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ( ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 4.1 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ.Σ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ 5.1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥΕ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ) ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.1 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΚΑΙ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 25, ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.1 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΚΕ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΚΕ Α.Ε ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 8.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 9.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 31, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2002 ποσά σε Ευρώ 2003 ποσά σε Ευρώ 2004 ποσά σε Ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ , , ,15 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , , ,28 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ , , ,98 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , , ,79 ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ , , ,56 ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. & ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , , ,26 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 ποσά σε Ευρώ 2003 ποσά σε Ευρώ 2004 ποσά σε Ευρώ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , ,62 ΠΑΓΙΑ & ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , , ,85 ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,46 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , , ,69 ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) 0,36 0,41 1,16 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA 46,14% 44,39% 76,35% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘ. ΚΕΡ ΟΥΣ 40,78% 32,20% 66,57% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10,73% 11,62% 25,41% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) 2,90 2,97 3,32 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1 Γενικά Στον παρόντα Απολογισµό είναι ενσωµατωµένες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται για την σύνταξη του ετήσιου ελτίου που προβλέπεται στην υπ αριθ. 5/204/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έτσι ώστε οι επενδυτές και οι σύµβουλοι τους επί των επενδύσεων να µπορούν να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, την κεφαλαιακή διάρθρωση, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Γεώργιος Κεφάλας ιευθύνων Σύµβουλος, και ο κ. ηµήτριος Μυλωνάς Προϊστάµενος Λογιστηρίου και ο κ. Ναπολέων Ζήσης ιευθυντής Οικονοµικών, οι οποίοι εξ όσων γνωρίζουν βεβαιώνουν ότι : Α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό είναι πλήρη αληθή και ακριβή. Β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων ή πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ετήσιο ελτίο. Γ. Τον έλεγχο της παρούσας χρήσεως 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Γεώργιος Ξενοκτιστάκης µε αριθµό Μητρώου ΣΟΕ της εταιρείας Α.Ε «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.» Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα µαζί µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις τα οποία δεν περιέχουν επιφυλάξεις για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των λογιστικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων 2003,2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4

5 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία «Ανώνυµος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ»µε τον διακριτικό τίτλο ΓΕΚΕ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου 1972 µε την υπ αριθµ. 5194/ πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάµπους Παναγιώτη αούτη (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 330/ ) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 1932/01/Β/86/1931. Μετά την εισαγωγή των µετoχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριον Αξιών Αθηνών η εταιρεία έλαβε νέο αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών ο οποίος είναι 1932/06/Β/86/99. Η νοµική της µορφή είναι Ανώνυµη Εταιρεία. Η εταιρεία εδρεύει στο ήµο Αθηναίων και η διάρκειά της ορίσθηκε στα 40 έτη. Τα γραφεία της στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Κηφισίας αριθµός 43. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να προµηθευτούν τις καταστάσεις που προβλέπονται από το νόµο θα πρέπει να απευθυνθούν στην ανωτέρω ιεύθυνση Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε µεταγενέστερα είναι : 1. Η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση Ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, τουριστικών περιπτέρων και ξενώνων τύπου µπανγκαλόου στην Αθήνα και στην Ελληνική επικράτεια. 2. Η εκµίσθωση ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτηµάτων εις ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. 3. Η άσκηση εν γένει πάσης ξενοδοχειακής τουριστικής επιχειρήσεως στην Ελλάδα. 4. Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών οίκων του εξωτερικού και η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως εντός και εκτός Ελλάδος. Η εταιρεία δεν έχει τροποποιήσει το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της κατά την τελευταία τριετία. Η εταιρεία ανέγειρε σε ιδιόκτητο οικόπεδο ένα από τα υψηλότερα κτίρια των Αθηνών για να χρησιµοποιηθεί ως ξενοδοχείο µε την επωνυµία «PRESIDENT» του οποίου η εκµετάλλευση είναι η αποκλειστική δραστηριότητά της µέχρι σήµερα. Κατά συνέπεια από ιδρύσεως της εταιρείας και µέχρι σήµερα η δραστηριότητα του Ξενοδοχείου ταυτίζεται µε την δραστηριότητα της εταιρείας. Το ξενοδοχείο «PRESIDENT» ανήκει στην κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) και προσφέρει όλες τις συνήθεις Ξενοδοχειακές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών εστίασης και ενοικίασης αιθουσών για συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις γενικότερα. Επίσης διαθέτει µπαρ, πισίνα, υπόγειο πάρκινγκ 400 θέσεων και πρατήριο καυσίµων. 5

6 3.2 Ασφαλιστικές καλύψεις Η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια έναντι κινδύνων από πυρκαγιά που καλύπτουν το κτίριο και τον εξοπλισµό του ξενοδοχείου µε συνολικό ύψος κάλυψης ,06 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε πάγια συνολικής αναπόσβεστης λογιστικής αξίας µε 31/12/04 Ευρώ ,76. Τα συµβόλαια ανανεώνονται ετησίως. Ασφαλιστική εταιρεία Αριθµός συµβολαίου Καλυπτόµενα πάγια Alpha Ασφαλιστική /2 Κτίριο Εξοπλισµός Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» Ασφαλιστικές Καλύψεις ( σε Ευρώ ) Κτίριο Εξοπλισµός Ύψος κάλυψης Κίνδυνοι Λήξη συµβολαίου ,00 Πυρκαγιά, πρόσκρουση οχήµατος, πτώση αεροσκαφών, τροµοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη ενέργεια, κεραυνός, έκρηξη 01/04/ ,00 Πυρκαγιά, έκρηξη, τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, απεργίες, κακόβουλη ενέργεια, πτώση αεροσκαφών 01/04/05 CGU Insurance Κτίριο ,00 Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη λέβητα, πτώση αεροσκαφών 01/04/05 CGU Insurance Κτίριο ,00 Πυρκαγιά, κεραυνός 23/03/05 Εθνική Ασφαλιστική Αστική ευθύνη ,00 Θάνατος, σωµατικές βλάβες, υλικές προς τρίτους ζηµιές τρίτων 01/02/05 Allianz Ανώνυµος / Κτίριο ,06 Πυρκαγιά Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων 23/03/ Μέτοχοι (Μετοχική Σύνθεση ) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της εταιρείας κατά την 31/12/2004: ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου ,42% Κεφάλα Αγγελική συζ. Γεωργίου ,85% Κεφάλα ωροθέα του Γεωργίου ,39% Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου ,39% Λοιποί ,95% Σύνολο ,00% Οι µετοχές της εταιρείας είναι όλες κοινές ανώνυµες. 6

7 3.4 ικαιώµατα Μετόχων Κάθε µετοχή της εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Νόµο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το Καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 3.5 Μετοχικό κεφάλαιο Με την από 11/05/2000 απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή κατά δρχ. ή Ευρώ ,19 µε έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. ή Ευρώ 0,5869 έκαστης. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µας ανέρχεται σε δρχ. ή Ευρώ ,94 διηρηµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. ή Ευρώ 0,5869 έκαστη. Με την από 28/6/2002 απόφασιν της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ( βάσει του αρθρ.12 του Ν. 2842/2000 όπου προβλέπονται α) η µετατροπή και στρογγυλοποίηση σε ΕΥΡΩ του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και β) η έκφραση τους σε ΕΥΡΩ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,56 Ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικού διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 0,59 Ευρώ εκάστης. Εποµένως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,50 Ευρώ διηρηµένο σε µετοχές κοινές και ανώνυµες ονοµαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστης. Η εταιρεία εισήχθει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 1/9/

8 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 4.1 ιοίκηση της εταιρείας Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» διοικείται από εξαµελές ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 19 ης Μαρτίου 1999 και συγκροτήθηκε σε σώµα µε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 19/3/1999 και είναι η ακόλουθη: 4.2 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου : Χρήστος Φραγκάκης του Ελευθερίου Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου Φώτιος Κωστόπουλος του Παναγιώτη Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου Γρηγόριος Μαντούβαλος του Αποστόλου Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Η θητεία του παραπάνω ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. Την 26 ην Μαρτίου 2001 παραιτήθηκε δια προσωπικούς λόγους ο εκ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτιος Κωστόπουλος του Παναγιώτη, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφάλα του Γεωργίου κατά την συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου Πρακ. Υπ αρ. 211/30/10/2001 (ΦΕΚ 10174/15/11/2001) η εκλογή του οποίου επικυρώθηκε από την προσεχή Τακτικήν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/6/2002. Κατά την συνεδρίασιν του ιοικητικού Συµβουλίου της 18/7/2002 Πρακ. Υπ αρ. 219/18/7/2002 (ΦΕΚ 12021/29/11/2002) εξελέγη νέο µέλος του.σ ο κ. Ηρακλής ρίκος του Θεµιστοκλή εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος λόγω υγείας κ. Γρηγορίου Μαντούβαλου του Αποστόλου η εκλογή του οποίου επικυρώθηκε από την 27/6/2003 Τακτικήν Γενική Συνέλευσιν. Κατά την συνεδρίασιν του ιοικητικού Συµβουλίου της 8/11/2002 Πρακ. Υπ αρ. 222/8/11/2002 (ΦΕΚ 1819/3/3/2003), α) εξελέγησαν νέα µέλη του.σ ο κ. Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου και ο κ. Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου εις αντικατάστασιν του αποβιώσαντος Προέδρου κ. Χρήστου Φραγκάκη του Ελευθερίου και του αποχωρήσαντος δια λόγους υγείας κ. Ηρακλή ρίκου του Θεµιστοκλή η εκλογή των οποίων επικυρώθηκε από την 27/6/2003 Τακτικήν Γενική Συνέλευσιν των Μετόχων και β) Ανασυγκρότηση σε σώµα του.σ. Ούτω το ιοικητικόν Συµβούλιον της εταιρείας µετά τας γενοµένας ως άνω µεταβολάς αποτελείται ως εξής: Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου, ιευθύνων Σύµβουλος ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου, Μέλος Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου, Μέλος Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου, Μέλος Με απόφαση της από 27/6/2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων εξελέγη νέον ιοικητικόν Συµβούλιον για µια πενταετία σύµφωνα µε το άρθρον 3 του Ν. 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8

9 Ούτω το ιοικητικόν Συµβούλιον της εταιρείας µετά την Συγκρότηση σε σώµα ( Πρακ. Υπ αρ. 230/2/7/2003 ΦΕΚ 9156/29/8/2003) αποτελείται ως εξής: Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου, ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου, µη εκτελεστικό µέλος Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Οι αµοιβές του.σ. που κατεβλήθησαν εντός του 2004 ανήλθαν στο ποσόν των Ευρώ , ιεύθυνση Απασχολούµενο Προσωπικό: Η διεύθυνση της εταιρείας αποτελείται από τους: Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου ηµήτριος Μίχαλος του Χρήστου ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου Αγγελος έλλας του Βασιλείου Σκαλή Βασιλική του Σεραφείµ Φώτιος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ Ναπολέων Ζήσης του Βασιλείου ηµήτριος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου Θεοφάνης Ανδρικόπουλος του Παναγιώτη Χρήστος Λαµπρόπουλος του Ιωάννη ιευθύνων Σύµβουλος Γενικός ιευθυντής Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Προϊστάµενος Υποδοχής Προϊσταµένη Ορόφων Maître d hotel ιευθυντής Οικονοµικών Προϊστάµενος Λογιστηρίου Προϊστάµενος Προσωπικού Chef de la Cuisine 4.4 Κατάλογος Προσώπων του Άρθρου 8 του Κανονισµού Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιριών. Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπ. Αριθµ.5/204/ απόφασης του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα οποία έχουν κωδικό συναλλαγών στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ( ΟΑΣΗΣ) και λογαριασµό αξιών στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων είναι τα κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μανουσάκης Εµµανουήλ του Μανούσου Κεφάλα ωροθέα του Γεωργίου Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου Πάκης Χρήστος του Ευσταθίου Μαντούβαλος Ιωάννης του Αποστόλου Ξενοκτιστάκης Γεώργιος του Κων/νου Ζήσης Ναπολέων του Βασιλείου Ι ΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ.Σ ΜΕΛΟΣ.Σ ΜΕΛΟΣ.Σ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 9

10 4.5 Συµµετοχές Μετόχων και Μελών.Σ σε άλλες Εταιρείες ΜΕΛΟΣ.Σ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου Ανώνυµος Ξενοδοχειακή και Γενικός ιευθυντής 7,59% Τουριστική εταιρεία ΑΤΕΞ Κεφάλα ωροθέα του Γεωργίου -//- - 20,33% Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου -//- - 20,33% Πάκης Χρήστος του Ευσταθίου -//- Σύµβουλος 1,75% Κεφάλα Αγγελική συζ. Γεωργίου -//- Σύµβουλος - Τα µέλη του.σ. και οι κύριοι µέτοχοι δηλώνουν ότι πέρα της παραπάνω εταιρίας, δεν συµµετέχουν στο.σ. ή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%. Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της εταιρείας και των εταιριών στα µετοχικά κεφάλαια και στα.σ. των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του.σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της εταιρείας. 4.6 Οργανόγραµµα Το οργανόγραµµα της εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΑΑ ΧΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ RECEPTION ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΡΟΙΣ.ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΜΑΡ. ΩΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ & ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CHECK IN-OUT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΛΕ ΕΣ ΚΑΘΑΡ. ΗΜΟΣ. ΧΩΡΩΝ BANQUET ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ ΓΚΡΟΥΜΣ ΕΚ ΟΣΗ ΛΟΓ. 10

11 4.7 Απασχολούµενο Προσωπικό Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αριθµητική εξέλιξη του µέσου όρου του προσωπικού της εταιρείας κατά την τριετία , όπως αυτό παρουσιάζεται στο προσάρτηµα των ισολογισµών κάθε έτους: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Α ) Υπαλληλικό/ ιοικητικό προσωπικό Εργατοτεχνικό προσωπικό Σύνολο Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εξέλιξη του αριθµού και της σύνθεσης των απασχολουµένων στην εταιρεία βάσει της µορφώσεώς τους στο τέλος κάθε έτους: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Β ) Πτυχιούχοι πανεπιστηµίων εξωτερικού Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πτυχιούχοι ΤΕΙ Πτυχιούχοι ΣΤΕ Λοιποί Σύνολο Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρείας, το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων είναι ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σαν καµαριέρες, καθαρίστριες δηµοσίων χώρων, σερβιτόροι και γενικότερα σε θέσεις εντάσεως εργασίας ή είναι απόφοιτοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων (ΣΤΕ) που έχουν την επίβλεψη και τον συντονισµό τους. Οι σχέσεις της εταιρείας µε το προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα. Η εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό εργασίας Προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν /1957 και συµµορφώνεται µε τις κατά Κλάδο Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 4.8 Εταιρική διακυβέρνηση Η ΓΕΚΕ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εφαρµογή των θεσµοθετηµένων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Με την αντίληψη ότι η διαφάνεια στην πληροφόρηση και η ανεξαρτησία στην διοίκηση, συµβάλλουν ουσιαστικά στην εδραίωση της αξιοπιστίας της εταιρίας και την επίτευξη υψηλών αποτελεσµάτων, προσδίδοντας µεγαλύτερη αξία στους µετόχους της, υιοθέτησε ένα λειτουργικό µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης. Τµήµα εσωτερικού ελέγχου Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται από τον Ν/3016/2002 καθώς και από την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων & εξυπηρέτηση µετόχων Η ευθύνη άµεσης εξυπηρέτησης των µετόχων, της ισότιµης πληροφόρησής τους και της ενηµερώσεως των αρχών της Κεφαλαιαγοράς (Χ.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) έχει ανατεθεί στον Οικονοµικό ιευθυντή της εταιρίας. 11

12 4.9 Επενδυτικό πρόγραµµα 1. Ποσό περίπου 7,2 εκατ. Ευρώ έχει διατεθεί για τη γενική ανακαίνιση των δωµατίων, η οποία περιλαµβάνει την αναβάθµιση του χώρου εισόδου, του χώρου του µπάνιου, του χώρου του κυρίως δωµατίου και της βεράντας των δωµατίων. Η ανακαίνιση περιλαµβάνει τη συντήρηση των χώρων (βαφή, αλλαγή µοκέτας, ταπετσαρίας και θυρών), την ανανέωση της επίπλωσης, των ειδών υγιεινής και των πλακιδίων του µπάνιου, των ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π. Οι εργασίες ανακαίνισης άρχισαν το δεύτερο εξάµηνο του 2001 και προχώρησαν σταδιακά, λόγω της φύσεως της δραστηριότητας της Εταιρείας. Συγκεκριµένα, η ανακαίνιση των δωµατίων έγινε όροφο προς όροφο, µε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του και µε κύριο µέληµα την αποφυγή παρενόχλησης των λοιπών ορόφων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. 2. Ποσό 264,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για τη συντήρηση και την αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων και των γραφείων των ορόφων (βάψιµο, αλλαγή µοκετών, φωτιστικών κ.λ.π.). Οι εργασίες αυτές πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα µε αυτές της ανακαίνισης των δωµατίων, και όσο ο όροφος παραµένει κλειστός. Η εργασία αυτή ξεκίνησε το δεύτερο εξάµηνο του 2001 και ολοκληρώθηκε το τέλος του Ποσό 235,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση των χώρων υποδοχής, της εισόδου και του γραφείου υποδοχής (reception). Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθηκε ως το τέλος του Ποσό 600 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων του ηµιορόφου (mezzo), του κυρίως σαλονιού, της µικρής και της µεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων, του χωλ και του περίβολου των καταστηµάτων. Οι εργασίες ολοκληρώθησαν τέλος του Ποσό 312 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση του µπαρ, του εστιατορίου και της ταβέρνας. Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθησαν τέλος του Ποσό 80,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση της ταράτσας (roof-top), στην οποία βρίσκεται η πισίνα του ξενοδοχείου µε τους περιβάλλοντες χώρους ανάπαυσης και ηλιοθεραπείας, τα αποδυτήρια και το Roof-Top µπιστρό. Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθησαν ως το τέλος του Ποσό 348,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση της υποδοµής του ξενοδοχείου µε την ανακαίνιση της κουζίνας, των χώρων πλυντηρίου, των χώρων αποθήκευσης τροφίµων και των ψυγείων. Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθησαν ως το τέλος του Ποσό 594 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί συνολικά για την εξωτερική συντήρηση του κτιρίου του ξενοδοχείου και των λοιπών εξωτερικών χώρων. Ήδη έχει αποπερατωθεί η κατασκευή δεύτερου κλιµακοστασίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις των αυστηρότερων διεθνών προδιαγραφών πυρασφάλειας για την γενική αναβάθµιση της πυρασφάλειας του κτιρίου. 9. Ποσό 185 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανανέωση του online µηχανογραφικού συστήµατος που συνδέει τα διάφορα τµήµατα και για σταθερή σύνδεση µε το Internet. Η επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε ως το τέλος του Ποσό 267 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανανέωση, συντήρηση του Parking. Η εξαγορά ή η ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας δεν πραγµατοποιήθηκε εισέτι διότι δεν ανερεύθει κατάλληλος χώρος ακόµη προς ανέγερση νέας ξενοδοχειακής µονάδας ή ήδη υπάρχουσας. 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ 5.1 Προσδιορισµός Κλάδου ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) Ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας της ΓΕΚΕ Α.Ε., σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 91), ορίζεται ο κλάδος «Υπηρεσίες ξενοδοχείου µε εστιατόριο, πολυτελείας & Α κατηγορίας» (Κ.Α ). 12

13 5.2 Γενικά Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Ο τουριστικός κλάδος είναι παράλληλα από τους µεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, απασχολώντας (άµεσα και έµµεσα) περί τους εργαζοµένους, που αντιπροσωπεύουν το 9,5 % του συνολικού εργατικού δυναµικού της Ελλάδας. Η ουσιαστική τουριστική υποδοµή της χώρας αποτελείται από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Τα τουριστικά καταλύµατα διαχωρίζονται σε πλήρους και µερικής απασχολήσεως, αναλόγως της λειτουργίας τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους ή για µέρος µόνο αυτού. Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων (65%) εργάζεται σε τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν για τµήµα του έτους, ενώ το 35% σε ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας. Τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε αστικά και εποχιακής λειτουργίας. Τα πρώτα είναι εγκατεστηµένα σε αστικά κέντρα και λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ τα δεύτερα είναι γεωγραφικά διάσπαρτα σε όλη τη χώρα και κυρίως στις τουριστικές περιοχές και λειτουργούν µόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 5.3 Ανταγωνισµός Η περιοχή της Αθήνας, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλου αριθµού ξενοδοχειακών µονάδων χαµηλής τάξεως. Πρόκειται κυρίως για ξενοδοχεία µικρού και µεσαίου µεγέθους, τα οποία απευθύνονται σε πελάτες χαµηλού εισοδήµατος και τα οποία παρουσιάζουν χαµηλή πληρότητα. Αντιθέτως, η αγορά των ξενοδοχείων πολυτελείας (5*) και Α κατηγορίας (4*), όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, βάσει της υπάρχουσας υποδοµής, συναντά στο να αντιµετωπίσει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, µε αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλών βαθµών πληρότητας καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η πλειοψηφία των ανωτέρω µονάδων ανήκουν σε µεγάλα εγχώρια ή διεθνή ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, µε ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σύγχρονη διοικητική δοµή. 5.4 Τάσεις Προοπτικές του Κλάδου Η θέση του τουριστικού κλάδου στην ελληνική οικονοµία είναι δεδοµένη, αναµένεται δε να ισχυροποιηθεί στο µέλλον, ως αποτέλεσµα της επιχειρούµενης ποιοτικής αναβάθµισης του εισερχόµενου τουρισµού. Παράλληλα, η επιχειρούµενη επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου εκτιµάται ότι θα βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης των ξενοδοχειακών µονάδων, µε συνέπεια την καλύτερη οικονοµική τους απόδοση, η οποία θα οδηγήσει και στον στόχο της ποιοτικής αναβάθµισης του εισερχόµενου τουρισµού. 5.5 Θέση της εταιρείας στον κλάδο Το ξενοδοχείο «PRESIDENT» είναι µια µεγάλου µεγέθους µονάδα Α κατηγορίας ( 4* Αστέρων) που λειτουργεί συνεχώς καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται, η Αθήνα, είναι κατ εξοχήν κορεσµένη περιοχή. Το «PRESIDENT» απασχόλησε το έτος 2004 µέσο όρο περίπου 141 άτοµα, η µέση ετήσια πληρότης ανήλθε στο 79%. Σταθερά επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά πληρότητος τα οποία κυµαίνονται σε επίπεδα ανώτερα του µέσου όρου του κλάδου κατά γεωγραφική περιοχή. Το ποσοστό µικτού κέρδους επί του κύκλου εργασιών ανήλθε το 2004 στο 53% ανώτερο του µεσαίου όρου του ποσοστού του κλάδου (Περιφέρεια Αττικής). 13

14 6. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αντικείµενο δραστηριότητος της ΓΕΚΕ Α.Ε. αποτελεί η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών εντός Ελλάδας µε τις µορφές που προβλέπει το καταστατικό της. Όπως αναφέρεται και προηγουµένως, από ιδρύσεώς της και µέχρι σήµερα η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά µε την εκµετάλλευση του Ξενοδοχείου «PRESIDENT». Η ΓΕΚΕ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες του «PRESIDENT» ολοκληρωµένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες ενδιαίτησης και εστίασης, δηλαδή ενοικίαση δωµατίων για διανυκτέρευση και σίτιση, οι οποίες αποτελούν τις δύο κύριες πηγές εσόδων αντιπροσωπεύοντας το 87,7 %, 88,2% και 89,5% των εσόδων του Ξενοδοχείου το 2002, 2003 και 2004 αντίστοιχα. Παράλληλα όπως σε κάθε µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες προς τους πελάτες του ξενοδοχείου όπως παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών γενικά (τηλέφωνα, τέλεξ, φαξ), υπηρεσιών πλυντηρίου, ενοικίασης θυρίδων κ.α. Επιπλέον το εστιατόριο, η ταβέρνα και το µπαρ είναι φυσικά ανοικτά και για µη ένοικους, ενώ το πάρκινγκ εξυπηρετεί κυρίως µηνιαίους πελάτες και δευτερεύοντως διερχοµένους. Το πρατήριο καυσίµων λειτουργεί κανονικά για το κοινό αλλά οι πωλήσεις του κυρίως περιλαµβάνουν τους µηνιαίους πελάτες του πάρκινγκ. Πέρα από τις προαναφερθείσες πηγές εσόδων το «PRESIDENT» ενοικιάζει τρεις αίθουσες εκδηλώσεων που διαθέτει και τα καταστήµατα που στεγάζονται εντός ξενοδοχείου. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα έσοδα της εταιρείας ανά κατηγορία παρεχοµένων υπηρεσιών κατά τα τρία τελευταία έτη. 6.1 ιάρθρωση κύκλου εργασιών ανά κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών Ακαθάριστα έσοδα από Εκµετάλλευση Ξενοδοχείου ΕΥΡΩ % ΕΥΡΩ % ΕΥΡΩ % Έσοδα Υπνοδωµατίων ,10 68,2% ,92 67,5% ,65 66,3% Έσοδα Πλυντηρίου ,95 0,2% ,22 0,2% ,08 0,3% Έσοδα Τηλεφώνων ,16 1,3% ,41 0,9% ,90 0,5% Έσοδα Τελεξ 1.665,72 0,0% 3.079,88 0,0% 2.199,06 0,0% Λοιπά Έσοδα (θυρίδες) 5.278,67 0,1% 4.078,62 0,1% ,40 0,1% Έσοδα PAY T.V ,03 0,5% ,80 0,4% Έσοδα Μπαρ ,00 2,5% ,46 2,0% ,68 2,3% Έσοδα Εστιατορίου ,98 19,6% ,08 20,7% ,81 23,2% Έσοδα εξ ενοικίων αιθουσών ,22 0,8% Υποσύνολο ,58 91,9% ,62 91,9% ,60 93,9% Λοιπά Ακαθάριστα Έσοδα % Έσοδα Πάρκινγκ ,14 4,8% ,77 5,1% ,70 4,3% Έσοδα Πρατηρίου Βενζίνης ,60 3,3% ,63 3,0% ,85 1,8% Υποσύνολο ,74 8,1% ,40 8,1% ,55 6,1% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,32 100,0% ,02 100,0% ,15 100,0% Οι κύριες εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν το οικόπεδο και το κτίριο του Ξενοδοχείου «PRESIDENT» Κηφισίας 43. Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, στη χρήση 2004 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων καθώς και των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους, εξαιτίας της οποίας η 14

15 αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ευρώ ,17 των κτιρίων κατά ευρώ ,85 και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις τους κατά ευρώ ,01, η δε προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ευρώ ,01 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.2 «ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Σε βάρος της εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Ο µέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά την διάρκεια του έτους 2004 ανήλθε σε 141 άτοµα. 6.2 Εξέλιξη Κύκλου εργασιών - Αποτελέσµατα χρήσεων. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας την τριετία συνοψίζεται στο ακόλουθο πίνακα: Πίνακας αποτελεσµάτων χρήσεων 2002 ποσά σε Ευρώ 2003 ποσά σε Ευρώ 2004 ποσά σε Ευρώ Ακαθάριστα έσοδα από εκµετάλλευση Ξενοδοχείου , , ,60 Λοιπά ακαθάριστα έσοδα , , ,55 Σύνολο κύκλου εργασιών , , ,15 Μείον: κόστος πωλήσεων , , ,67 Μικτό κέρδος (Προ αποσβέσεων) , , ,48 ( % επί του κύκλου εργασιών) 42,91% 58,13% 63,87% Πλέον: άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , , ,47 Σύνολο , , ,95 ( % επί του κύκλου εργασιών) 44,46% 59,57% 64,12% Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , ,95 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , ,78 Σύνολο Εξόδων , , ,73 ( % επί του κύκλου εργασιών) 5,29% 4,69% 3,21% Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) , , ,22 ( % επί του κύκλου εργασιών) 39,17% 54,87% 60,91% Πλέον:Έκτακ. & ανόργανα έσοδα , , ,00 Έσοδα προηγ. χρήσεων 0, ,40 0,00 Έκτακτα κέρδη 1.423, , ,06 Μείον: Έκτακ. & ανόργανα έξοδα 0, ,66 0,00 Έξοδα προήγ. χρήσεων 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , ,28 ( % επί του κύκλου εργασιών) 46,14% 44,39% 76,35% Πλέον: πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , ,70 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,98 ( % επί του κύκλου εργασιών) 53,63% 46,74% 78,59% Μείον: Σύνολο αποσβέσεων , , ,19 Καθαρά κέρδη προ φόρων , , ,79 ( % επί του κύκλου εργασιών) 40,78% 32,21% 66,57% Μείον: φόρος εισοδήµατος , , ,81 Μείον: Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , ,42 Μείον: αµοιβές.σ , , ,00 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ , ,56 ( % επί του κύκλου εργασιών) 25,69% 20,51% 42,00% Μείον: φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0, , ,30 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου , , ,26 ( % επί του κύκλου εργασιών) 25,69% 20,13% 41,89% 15

16 Κύκλος Εργασιών Περιθώρια Μικτού Κέρδους Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 35,97% στη χρήση 2004 έναντι της χρήσης 2003 ανερχόµενος σε Ευρώ ,15 έναντι Ευρώ ,02. Το κόστος πωλήσεων µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ανήλθε στο 36,13% του κύκλου εργασιών µε αποτέλεσµα το περιθώριο Μικτού Κέρδους να ανέλθει στο 63,87% έναντι 58,13% στη χρήση Το περιθώριο του µικτού κέρδους κυµάνθηκε σταθερά σε υψηλά επίπεδα (άνω του 40%) λόγω της πολιτικής συγκράτησης του κόστους πωλήσεων που εφαρµόζει η εταιρεία σε συνδιασµό µε την ευνοϊκή εξέλιξη του κύκλου εργασιών. Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης: Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης εξ Ευρώ ,47 περιλαµβάνουν τα έσοδα που έχει η εταιρεία από ενοικίαση των καταστηµάτων που στεγάζονται στο πρώτο υπόγειο και επιδοτήσεις από τον ΟΑΕ. Η ανάλυση του λογαριασµού έχει ως εξής: 2004 Ποσά σε Ευρώ Έσοδα από ενοίκια καταστηµάτων ,72 Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ 8.067,75 Σύνολο ,47 Έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης εξ Ευρώ ,73 αντιπροσωπεύουν το 3,21% του κύκλου εργασιών και αποτελούνται από αµοιβές έµµισθου προσωπικού, έξοδα προβολής, υποδοχής και φιλοξενίας, έξοδα κίνησης και συντήρησης µεταφορικών µέσων. Έκτακτα Αποτελέσµατα: Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται η διάρθρωση των εκτάκτων και ανοργάνων εσόδων και εξόδων της εταιρείας κατά τη χρήση Λογαριασµός Ποσά σε Ευρώ Έκτακτα & ανόργανα έσοδα ,00 Αναλογούσες στη χρήση αποσβ. Παγίων επενδύσεων Έκτακτα Κέρδη Α) ,06 Συναλλαγµατικές διαφορές Β) 3.000,00 Κέρδη από εκποίηση µηχανηµάτων 16

17 Πιστωτικοί Τόκοι: Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει τα έσοδα από τόκους ανερχόµενα σε Ευρώ ,70 έναντι Ευρώ ,20 το 2003 και ,62 Ευρώ το 2002 οφείλονται δε κατά βάσιν στα µη διατεθέντα εισέτι κεφάλαια (από τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή) που είναι τοποθετηµένα σε προθεσµιακές καταθέσεις. Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις για την τριετία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Αποσβέσεις 2002 ποσά σε Ευρώ 2003 ποσά σε Ευρώ 2004 ποσά σε Ευρώ Αποσβέσεις στο κόστος πωλήσεων , , ,65 Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό , , ,54 κόστος Σύνολο Αποσβέσεων , , ,19 Η αύξηση των αποσβέσεων στην χρήση 2004 οφείλεται στην αύξηση των ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων λόγω αυξήσεως των παγίων ένεκα υλοποιήσεως του επενδυτικού προγράµµατος. Κέρδη Προ φόρων Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 181,00% στη χρήση 2004 έναντι της χρήσης 2003 ανερχόµενα σε Ευρώ ,79 έναντι Ευρώ ,16 το Η αύξηση των κερδών οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών ( η αύξησις του οποίου οφείλεται κατά µέγα µέρος στην τέλεση των ολυµπιακών αγώνων στην χώρα µας) και στην πολιτική της συγκράτησης του κόστους πωλήσεων αλλά και των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων. Έτσι παρά την αύξηση των αποσβέσεων τα προ φόρων κέρδη ανέρχονται στο 66,57% επί του κύκλου εργασιών δια την χρήση 2004 και σε 32,21% δια την χρήση ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών: Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί το µεγαλύτερο µέρος των κερδών της διετίας διατέθηκε δια την πληρωµή φόρων και µερισµάτων. 17

18 ιάθεση κερδών προ αποσβέσεων 2002 ποσά σε Ευρώ % 2003 ποσά σε Ευρώ % 2004 ποσά σε Ευρώ Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ , , ,98 φόρων και αποσβέσεων Υπολ. Απ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως ,20 830, ,05 Σύνολο ,62 100,0% ,42 100,0% ,03 100,0% Σύνολο αποσβέσεων ,69 23,8% ,21 31,1% ,19 15,3% Φόροι χρήσης ,26 27,3% ,11 24,7% ,23 30,7% ιαφορές φορ. Ελεγχου προηγ. Χρήσεων 0,00 0,0% ,00 0,8% ,30 0,2% Τακτικό αποθεµατικό ,37 2,4% ,05 2,2% ,41 2,7% Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0 Αµοιβές.Σ ,00 0,7% ,00 0,3% ,00 0,5% Μερίσµατα ,25 45,8% ,00 40,9% ,50 50,6% Υπόλοιπον κερδών εις νέο 830,05 0,0% 1.063,05 0,0% 2.437,40 0,0% Σύνολο ,62 100,0% ,42 100,0% ,03 100,0% % 6.4 Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή της Εταιρείας Η εξέλιξη των κερδών και των κερδών ανά µετοχή παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: ποσά σε Ευρώ ποσά σε Ευρώ ποσά σε Ευρώ Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων , , ,79 Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους χρήσης και αµοιβές.σ , , ,56 Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων , , , Αριθµός µετοχών Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0,36 0,41 1,16 Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. 0,23 0,26 0,73 Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων 0,23 0,26 0,73 18

19 6.5 Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας (ισολογισµός) για την περίοδο 2002, 2003, Ισολογισµοί Χρήσεων ποσά σε Ευρώ 2003 ποσά σε Ευρώ 2004 ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης , , ,10 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου , , ,37 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , , ,00 Έξοδα εγκατάστασης , , ,47 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις , , ,32 Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης , , ,15 Γήπεδα Οικόπεδα , , ,26 Κτίρια & τεχνικά έργα , , ,45 Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατάστασης και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός , , ,40 Μεταφορικά Μέσα , , ,31 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός , , ,37 Ακινητοποιήσεις από εκτέλεση και προκαταβολές , ,65 0,00 Ενσωµάτες Ακινητοποιήσεις (Αξία Κτήσης) , , ,79 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις , , ,03 Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,76 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.575, , ,94 Σύνολο πάγιον Ενεργητικού , , ,70 Αποθέµατα-Εµπορεύµατα , , ,04 Πελάτες , , ,90 Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 290,53 0, ,00 Χρεώστες διάφοροι , , ,35 Απαιτήσεις κατά ηµοσίου , , ,09 Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην διαθεσίµων , , ,38 Ταµείο , , ,43 Καταθέσεις όψεως , , ,03 ιαθέσιµα , , ,46 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , ,84 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,68 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,69 19

20 2002 ποσά σε Ευρώ 2003 ποσά σε Ευρώ 2004 ποσά σε Ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,50 ιάφορα από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,02 ιαφορές αναπρ/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0, ,01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού , ,66 Τακτικό αποθεµατικό , , ,03 Υπόλοιπον κερδών είς νέο 830, , ,40 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , ,62 Προβλέψεις για αποζηµίωση Προσωπικού 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , ,03 399,89 Σύνολο Προβλέψεων , ,03 399,89 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.163, , ,18 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 4.163, , ,18 Προµηθευτές , , ,83 Προκαταβολές Πελατών , , ,48 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,35 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,52 Μερίσµατα πληρωτέα , , ,16 Πιστωτές διάφοροι , , ,11 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,45 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,63 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού , , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,69 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : Έξοδα Εγκατάστασης : Ο λογαριασµός «Έξοδα Εγκατάστασης» περιλαµβάνει δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας και κατά την διενέργεια υλοποιήσεως του επενδυτικού προγράµµατος (έξοδα σύστασης, εγκατάστασης, κ.λ.π.) τους τόκους της κατασκευαστικής περιόδου του δανείου που έλαβε η εταιρεία για την ανέγερση του «PRESIDENT» και τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου που πραγµατοποίησε η εταιρεία από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή και τα έξοδα αναδιοργανώσεως. Τα αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης ύψους Ευρώ ,15 την 31/12/2004 αναλύονται ως ακολούθως: Ανάλυση εξόδων εγκατάστασης : Ευρώ Έξοδα σύστασης & πρώτης εγκατάστασης ,10 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου ,37 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου ,00 Έξοδα αναδιοργανώσεως ,00 Σύνολο εξόδων εγκατάστασης ,47 Μείον: Αποσβέσεις ,32 Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης ,15 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 περιόδου 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΛΠ - 34) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα