Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 266 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά από την υπ αριθ. Πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρό ντε ς 22 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ. Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Πάπιτσης υπέβαλε την παραίτησή του η οποία διαβιβάστηκε στο Δήμο με το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Συνδυασμού «ΣΥΡΟΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» και έγινε αποδεκτή με την αριθ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της Μελέτης «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης» - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός. Παρίσταται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης κ. Ανθή Χαλκιά, με δικαίωμα ψήφου.

2 Σελ της 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση της Προέδρου, η οποία θέτει υπόψη του σώματος: α) Την από Τεχνική Έκθεση, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, με θέμα Τροποποίηση Μελέτης «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου», η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α Ν Α Γ Ι Γ Ν Ω Σ Κ Ε Τ Α Ι β) Την με αριθ. 48/2015, Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης με θέμα Εισήγηση για την έγκριση της τροποποίησης της «Μελέτης Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου» της οποίας το αποφατικό έχει ως εξής: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κ.κ. Γ. Καφούρου, Ελ. Βιτάλη και Μ. Κοντορούση Α. Να γνωμοδοτήσει θετικά στην τροποποίηση της Μελέτης «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης» - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου», όπως εισηγείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις που λήφθηκαν υπόψη από την Επ. Συγκοινωνιών του Δήμου, Β. Το Τεύχος με τίτλο «Τροποποίηση Μελέτης Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ερμούπολης & Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου» καθώς και το σχετικό σχέδιο επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής, Γ. Αποστέλλει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν και να κάνουν τις δέουσες ενέργειες.» γ) Την με αριθ. 29/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Περί τροποποίησης ή μη της μελέτης «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου», η οποία στο αποφατικό της έχει ως εξής: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ερμούπολης και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου, σύμφωνα με την από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Το μέλος της Επιτροπής κ. Φωτεινιάς Νικόλαος ψήφισε λευκό λέγοντας: ψηφίζω λευκό καθόσον δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε έγκαιρα για την πρόταση της Επιτροπής Διαβούλευσης την οποία είδαμε σήμερα το πρωί λίγο πριν την παρούσα συνεδρίαση και δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να την μελετήσουμε ως εκ του παραπάνω λόγου. Θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού την μελετήσουμε ανεξάρτητα εάν η Δημοτική Αρχή έχει υιοθετήσει τις περισσότερες προτάσεις μας. δ) Το από Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, και τις Προταθείσες Τροποποιήσεις επι της Πρότασης. Α Ν Α Γ Ι Γ Ν Ω Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι ε) Το Θέμα Σχεδίου Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Θερινής Περιόδου, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. στ) Την Αιτιολόγηση αναγκαιότητας λήψης (προσωρινών και μόνιμων) κυκλοφοριακών μέτρων στο κέντρο Ερμουπόλεως Σύρου, του νομικού συμβούλου του γραφείου νομικής υποστήριξης του Δήμου κ. Νικολάου Βιτάλη. 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος και απάντησε σε ερωτήσεις.

3 Σελ της 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 3.- Την πρόταση της Προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει: 1. Την τροποποίηση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 345/2011 Κανονιστικού Περιεχομένου, σύμφωνα με τα προτεινόμενα της συνημμένης στην παρούσα Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Σχεδίου με α/α 1, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας Απόφασης, όπως εξειδικεύονται και τροποποιούνται στα επόμενα. 2. Ως περίοδος αναφοράς των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την έννοια της ανωτέρω Τεχνικής Εκθεσης, ορίζεται η χρονική περίοδος μεταξύ της 18 ης Ιουνίου και 15 ης Σεπτεμβρίου και μεταξύ των ωρών 21:00 έως 04: Κάθε αναφορά της απόφασης 345/2011 και της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης στον χώρο στάθμευσης της περιοχής «Νησάκι» και την παραλιακή οδό παύει να ισχύει. Κάθε ρύθμιση για τον συγκεκριμένο χώρο και την παραλιακή οδό, προκύπτει από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 4. Επιπροσθέτως, των προβλεπόμενων στην απόφαση 345/2011 και της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης, κατά την περίοδο αναφοράς της παρ. 2 ανωτέρω, τροποποιείται ο κανονισμός της παρ της Τεχνικής Έκθεσης ως εξής: σελ. 10, ενότητα 3: Επιτρέπεται η διέλευση δικύκλων διανομής έτοιμου φαγητού (delivery) όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως έδρας και μόνο κατόπιν άδειας και κατάλληλου σήματος που θα εκδοθεί από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και μόνο για ένα δίκυκλο ανά επιχείρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. σελ. 10, ενότητα 4: Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών και μεταφορά αποσκευών από και προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης και είναι αδύνατη οποιαδήποτε άλλη επιτρεπόμενη διαδρομή προς και από αυτές και μόνο για τριάντα (30) λεπτά πριν και μετά την άφιξη πλοίου. Οι οδηγοί των οχημάτων αυτών, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το εισιτήριο του οχήματος για το συγκεκριμένο πλοίο και με αποδεικτικό κράτησης για την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6: θα υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης περιορισμένου αριθμού οχημάτων, σε περιπτώσεις εκδηλώσεων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της παρ. 4. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη αίτηση της ενδιαφερόμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7: Το τουριστικό τρενάκι θα μπορεί να διέρχεται από τον άξονα Ερμού Γ. Γεννηματά Μ. Μερκούρη. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8: Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση άκρως επειγόντων περιστατικών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και αυστηρά προσωρινή στάση για την εξυπηρέτηση φαρμακείων για τα οποία δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατή πρόσβαση. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 9: Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση άλλων επιτακτικών αναγκών, μόνο αφού προηγηθεί εγκαίρως και εγγράφως αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Δ.Κ. Ερμούπολης και θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών. Η παρούσα απόφαση υπερισχύει κάθε άλλης σχετικής απόφασης εφόσον προβλέπεται διαφορετικά και ειδικά υπερισχύει των αποφάσεων 189/2009, 18/2009, /2010, 146/2010, 147/2010, 149/2010, 27/2011 και 345/2011. Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση κανονιστικού περιεχομένου που εγκρίθηκε και επισυνάπτεται στην απόφαση 345/2011.

4 Σελ της 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4. - Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση της Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Σ. Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Εμ. Αρμακόλας, Μ. Βουτσίνος, Δ. Σαγκινέτος, Α. Ρουσσουνέλος, Θ. Μενδρινού, Α. Αθανασίου, Φρ. Βακόνδιος, Γ. Πρίντεζης, Μ. Πρίντεζης, Γ. Δούναβης, Π. Χρυσαφίδης, Ν. Καϊλης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, κ. Α. Χαλκιά σύνολο δεκαοκτώ (18) ψήφοι. Η Παράταξη της μείζονος μειοψηφίας κατέθεσε την πρόταση: να εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην πρόταση της Προέδρου εφόσον όμως όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες (διαμορφώσεις πάρκινγκ, σύμβαση με το διώροφο πάρκινγκ, σύμβαση με το ΚΤΕΛ, τοποθέτηση εμποδίων διέλευσης σε πεζόδρομους και σήμανση) έχουν ολοκληρωθεί. Την πρόταση αυτή ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Α. Γιαλόγλου, Π. Μώτος, Ι. Κεράνης, Ν. Φωτεινίας, Ι. Βρούτσης, Μ. Ζουλουφός, Μ. Ρούσσος, σύνολο επτά (7) ψήφοι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Στρογγύλης καταψήφισε την πρόταση της Προέδρου λέγοντας ότι η πρόταση περιέχει πολλές ασάφειες και δεν συνοδεύεται από τα προσδοκώμενα οφέλη για την πόλη. Σύνολο μία (1) ψήφος Τις διατάξεις: α) του άρθρου 52, παρ.1, του Ν. Ν. 2696/99, β) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006 και γ) των άρθρων 65,67,69,94 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Α. Γιαλόγλου, Π. Μώτου, Ι. Κεράνη, Ν. Φωτεινία, Ι. Βρούτση, Μ. Ζουλουφού, Μ. Ρούσσου, Κ. Στρογγύλη Α. Εγκρίνει: 1. Την τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 345/2011 Κανονιστικού Περιεχομένου, σύμφωνα με τα προτεινόμενα της συνημμένης στην παρούσα Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Σχεδίου με α/α 1 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας απόφασης, όπως εξειδικεύονται και τροποποιούνται στα επόμενα. 2. Ως περίοδος αναφοράς των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την έννοια της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης, ορίζεται η χρονική περίοδος μεταξύ της 18 ης Ιουνίου και 15 ης Σεπτεμβρίου και μεταξύ των ωρών 21:00 έως 04: Κάθε αναφορά της απόφασης 345/2011 και της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης στον χώρο στάθμευσης της περιοχής «Νησάκι» και την παραλιακή οδό παύει να ισχύει. Κάθε ρύθμιση για τον συγκεκριμένο χώρο και την παραλιακή οδό, προκύπτει από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 4. Επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην απόφαση 345/2011 και της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης, κατά την περίοδο αναφοράς της παρ. 2 ανωτέρω, τροποποιείται ο κανονισμός της παρ της Τεχνικής Έκθεσης ως εξής: σελ. 10, ενότητα 3: Επιτρέπεται η διέλευση δικύκλων διανομής έτοιμου φαγητού (delivery) όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως έδρας και μόνο κατόπιν άδειας και κατάλληλου σήματος που θα εκδοθεί από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και μόνο για ένα δίκυκλο ανά επιχείρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. σελ. 10, ενότητα 4: Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών και μεταφορά αποσκευών από και προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης και είναι αδύνατη οποιαδήποτε άλλη επιτρεπόμενη διαδρομή προς και από αυτές και μόνο για 20 λεπτά πριν και μετά την άφιξη πλοίου. Οι οδηγοί των οχημάτων αυτών, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το εισιτήριο του οχήματος για το συγκεκριμένο πλοίο και με αποδεικτικό κράτησης για την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6: θα υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης περιορισμένου αριθμού οχημάτων, σε περιπτώσεις εκδηλώσεων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της παρ. 4. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη αίτηση της ενδιαφερόμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης.

5 Σελ της 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7: Το τουριστικό τρενάκι θα μπορεί να διέρχεται από τον άξονα Ερμού Γ. Γεννηματά Μ. Μερκούρη. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8: Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση άκρως επειγόντων περιστατικών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και αυστηρά προσωρινή στάση για την εξυπηρέτηση φαρμακείων για τα οποία δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατή πρόσβαση. Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 9: Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση άλλων επιτακτικών αναγκών, μόνο αφού προηγηθεί εγκαίρως και εγγράφως αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Δ.Κ. Ερμούπολης και θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών. Β. Η παρούσα Απόφαση υπερισχύει κάθε άλλης σχετικής απόφασης εφόσον προβλέπεται διαφορετικά και ειδικά υπερισχύει των Αποφάσεων 189/2009, 18/2009, /2010, 146/2010, 147/2010, 149/2010, 27/2011 και 345/2011. Κατά τα λοιπά, ισχύει η Απόφαση κανονιστικού περιεχομένου που εγκρίθηκε και επισυνάπτεται στην απόφαση 345/2011. Γ. Η μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα και η μη τήρηση των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ και την σχετική νομοθεσία. Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

6 Σελ της 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ ΑΝΘΗ ΧΑΛΚΙΑ (Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης)

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Μάιος 2015

8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη, αφορά: Α. την πρόταση τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» η οποία: 1. εγκρίθηκε με την 145/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης, 2. εγκρίθηκε ο κανονισμός της με την 18/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης, 3. τροποποιήθηκε η μελέτη και ο κανονισμός της με την 189/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης, 4. τροποποιήθηκε ο κανονισμός της με την 345/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις στάθμευσης μόνιμου χαρακτήρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του υπό εξέλιξη έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης» και να αποτελούν την απαραίτητη σταθερή βάση επί της οποίας θα εφαρμόζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της θερινής περιόδου. Β. την πρόταση εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια. Προκειμένου οι προσωρινές αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να μπορούν να εφαρμοσθούν με τις απλούστερες δυνατές παρεμβάσεις και χωρίς να δημιουργούν σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση της κυκλοφορίας και τις στάθμευσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε λάθη εφαρμογής και σε σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου, καθιστούν αναγκαίο να συνοδευθούν και από μόνιμες ρυθμίσεις όπως αναφέρθηκε. Ο πολεοδομικός ιστός της περιοχής μελέτης, χαρακτηρίζεται από μικρού πλάτους, κλιμακωτές και αδιέξοδες οδούς, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της πόλης της Ερμούπολης. Το γεγονός αυτό, καθιστά εξαιρετικά περιορισμένες τις διαθέσιμες επιλογές για την κυκλοφοριακή τους διαχείριση. Παράλληλα η ρυμοτομία και η αρχιτεκτονική που κυριαρχεί έχουν καθιερώσει την πόλη ως έναν κηρυγμένο ιστορικό τόπο μεγάλου ενδιαφέροντος. Η διενέργεια εκδηλώσεων κυρίως πολιτιστικού περιεχομένου (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.α.) προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Η πόλη αποτελεί επίσης το μοναδικό αστικό κέντρο των Κυκλάδων, επιτελώντας τον ρόλο της ως υπερτοπικό κέντρο μεταξύ των γύρω νησιών. Η Σύρος, ως μέρος του συμπλέγματος των Κυκλάδων, ακολουθεί την υφιστάμενη τάση των άλλων νησιών, δηλαδή της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού της κατά την θερινή περίοδο, ως τόπος παραθερισμού, και η πόλη της Ερμούπολης καλείται την ίδια περίοδο να καλύψει τις ανάγκες αυτού του πληθυσμού (εμπόριο, αναψυχή, υπηρεσίες κ.α.). Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά της πόλης (ιδιόμορφη ρυμοτομία, ιστορικός τόπος, αστικό κέντρο, νησιωτικό περιβάλλον) οδηγούν κατά την θερινή περίοδο σε αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου και της ζήτησης στάθμευσης, που τελικά δυσχεραίνουν την ομαλή διαβίωση των κατοίκων και επισκεπτών της. Την ίδια χρονική περίοδο και ιδίως κατά τις βραδινές ώρες παρατηρείται στο κέντρο της πόλης ιδιαίτερα αυξημένος φόρτος πεζών. Ο μεγάλος αριθμός των πεζών δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί από τα περιορισμένου πλάτους πεζοδρόμια του οδικού δικτύου. Έτσι, είναι το πλέον σύνηθες φαινόμενο η κίνηση των πεζών στο οδόστρωμα, παράλληλα με την κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλές οδούς. Ιδιαίτερα, την θερινή περίοδο του 2015, επί της παραλιακής οδού της Ερμούπολης, θα εξελίσσεται το έργο με τίτλο «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης», το οποίο θα προκαλέσει σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κατάργηση τόσο κατά την διάρκειά του, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του πολλών θέσεων στάθμευσης. Αυτές ειδικά οι θέσεις στάθμευσης, νόμιμες και κυρίως παράνομες, δημιουργούν σήμερα μεγάλα

9 κυκλοφοριακά, αισθητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, παράλληλα με την εξέλιξη του έργου αναμένεται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα όπως: 1. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης εντός των περιοχών κατοικίας, καθώς θα περιορισθούν οι υφιστάμενες θέσεις στο θαλάσσιο μέτωπο. 2. Την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου ιδιαίτερα στις οδούς εξόδου από την πόλη, λόγω της μονοδρόμησης της παραλιακής οδού. 3. Την δημιουργία συνθηκών συμφόρησης κατά τις βραδινές ώρες όπου ο μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος συνδυάζεται με την αυξημένη κίνηση πεζών. Έτσι, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου το οποίο θα καλύψει ολόκληρη την θερινή περίοδο και κατά τις βραδινές ώρες να λαμβάνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται στην παρούσα με σκοπό: 1. Την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και άνεσης των πεζών στο κέντρο της πόλης. 2. Την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και εργαζομένων του κέντρου της πόλης, με την απαλλαγή των οδών από τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, που παρατηρείται τις ίδιες περιόδους, την ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση. 3. Την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως κατά την διέλευσή τους από το κέντρο, καθώς ο παρατηρούμενος αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος και η παράνομη στάθμευση μειώνει το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης. 4. Την προστασία του ιστορικού κέντρου της πόλης, ως κηρυγμένου ιστορικού τόπου. 5. Την ενοποίηση των σημαντικότερων περιοχών εμπορίου, αναψυχής και τουρισμού σε ένα ενιαίο και προστατευμένο πολεοδομικό σύνολο. 6. Την αποτροπή κυκλοφορίας και στάθμευσης μεγάλου αριθμού οχημάτων στο κέντρο της πόλης, για την αποφυγή της αναμενόμενης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης λόγω της εξέλιξης του έργου που προαναφέρθηκε. Η παρούσα συνοδεύεται από το Σχέδιο 1. Για την σύνταξή της προηγήθηκαν συνολικά έξι (6) σχέδια μελέτης και συσκέψεις με την Επιτροπή Συγκοινωνιών και την Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια, η έκταση εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναφέρεται ως «περιοχή μελέτης» ενώ, η χρονική διάρκεια ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της θερινής περιόδου, ως «περίοδος αναφοράς». Η περιοχή μελέτης, ταυτίζεται με την περιοχή εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (σύμφωνα με την απόφαση 345/2011 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου Ερμούπολης) και οριοθετείται στο Σχέδιο 1 με την έντονη κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Η περίοδος αναφοράς, θα καθορισθεί σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Με την παρούσα προτείνεται να καθορισθεί μεταξύ της 15 ης Ιουνίου και της 15 ης Σεπτεμβρίου, και μεταξύ των ωρών 21:00 έως 04: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Πρωτεύουσα σημασία για την ασφάλεια των πεζών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από το έργο της ανάπλασης της παράκτιας ζώνης, έχει ο όσο το δυνατό περιορισμός των κυκλοφοριακών φόρτων και της ζήτησης στάθμευσης. Η βασική προσέγγιση, για τον περιορισμό των φόρτων, είναι η συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων με προσωρινά πεζοδρομημένες οδούς και οδούς με περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων. Επιδιώχθηκε ο διαχωρισμός της πόλης σε δύο τμήματα (βόρεια και νότια της Πλ. Μιαούλη), έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η διαμπερής κυκλοφορία, κάτι το οποίο δημιουργεί αυξημένο φόρτο ακόμα και από μικρό αριθμό οχημάτων. Η διαμπερής αυτή κυκλοφορία θα γίνεται για όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη με την χρήση των αστικών λεωφορείων και των ΤΑΞΙ. Για την μείωση της ζήτησης στάθμευσης, προτείνεται η επαναλειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και η προσωρινή άρση της δυνατότητας πρόσβασης στην περιοχή «Νησάκι». Πολλά από τα προτεινόμενα κυκλοφοριακά μέτρα, κατευθύνθηκαν από την ρυμοτομία της πόλης που οδήγησε στην αναγκαστική χρήση οδικών τμημάτων με φτωχά γεωμετρικά

10 χαρακτηριστικά. Η χρήση όμως αυτών των οδών από τα οχήματα (π.χ. Καλομενοπούλου, Κέας, Εμμ. Ροϊδη κ.α.), ελευθερώνει πολύτιμο χώρο στις πλέον πολυσύχναστες και κεντρικές οδούς της πόλης για τους πεζούς. Με τα προτεινόμενα μέτρα, διασφαλίζεται η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μελέτης αλλά και η πρόσβαση μέχρι κάποια σημεία των οχημάτων των επισκεπτών, χωρίς όμως την δυνατότητα στάθμευσης εντός του κέντρου της πόλης. Για τους μόνιμους κατοίκους λήφθηκε κάθε δυνατή πρόβλεψη ώστε να έχουν αδιάλειπτη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις οδούς που διατίθενται για την στάθμευσή τους. Για το λόγο αυτό, περιμετρικά της Πλ. Μιαούλη θα επιτρέπεται η κατ εξαίρεση κίνηση των οχημάτων τους, ενώ μέσω των οδού Εμμ. Ροϊδη θα έχουν πρόσβαση στην περιοχή ανατολικά της πλατείας. Οι επισκέπτες, μπορούν να προσεγγίσουν με το όχημά τους το κέντρο μέσω της παραλιακής οδού (π.χ. για αποβίβαση επιβίβαση επιβατών) και να απομακρυνθούν μέσω των οδών Κέας ή Δωδεκανήσου προς τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Η τροποποίηση της διαχείρισης των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας, ώστε να καλύπτεται η περίοδος αναφοράς, αναμένεται να προσφέρει σημαντική εξυπηρέτηση (κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα) συνδέοντας τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης με το κέντρο της πόλης τις νυχτερινές ώρες. Ο χώρος στάθμευσης στο «Νησάκι» θα μπορεί να φιλοξενεί οχήματα την περίοδο αναφοράς. Όμως κατά την διάρκειά της δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση αλλά μόνο η έξοδος των οχημάτων μέσω των οδών Θυμ. Σπερχειού Ευαγγελιστρίας Καλομενοπούλου Απόλλωνος. Ετσι, θα μπορεί κάποιος πριν την ώρα έναρξης των προσωρινών ρυθμίσεων να σταθμεύσει στον χώρο και να απομακρυνθεί όποτε επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοτικές οδούς στην περιοχή αυτή. Επισημαίνεται ότι, η πρόσβαση για στάθμευση στην περιοχή του χώρου στάθμευσης «Νησάκι» για τους μη έχοντες κάρτα μόνιμου κατοίκου, θα απαγορεύεται για την περίοδο αναφοράς, κατά τις ώρες από 21:00 έως 10:00 ενώ για τους έχοντες κάρτα μόνιμου κατοίκου κατά τις ώρες από 21:00 έως 04:00. Τα δίκυκλα (είτε είναι μόνιμων κατοίκων είτε επισκεπτών), θα μπορούν να σταθμεύουν στις κατάλληλες για το σκοπό αυτό θέσεις. Η πλεονεκτική αντιμετώπισή τους αναμένεται να στρέψει ένα μέρος των οδηγών στην χρήση τους. Ακόμα πλεονεκτικότερη είναι η χρήση των ποδηλάτων, για τα οποία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και μπορούν να κινηθούν ακόμα και στο πεζοδρομημένο δίκτυο. Στην συνέχεια αναφέρονται λεπτομερέστερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται για την υλοποίηση του περιγραφέντος γενικού σχεδιασμού. 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3.1 Διαχείριση της Στάθμευσης. Σύμφωνα με την απόφαση 345/2011, στην περιοχή μελέτης ισχύει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου περιλαμβάνονται στον κανονισμό που συνοδεύει την απόφαση. Το μέτρο αυτό, παρότι αρχικά λειτούργησε αποτελεσματικά και απάλλαξε την περιοχή μελέτης από ζήτηση στάθμευσης δυσανάλογη με την χωρητικότητά της, σταδιακά ατόνησε κυρίως λόγω της κατάργησης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου και της ελλειπούς αστυνόμευσης. «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» - Μόνιμες ρυθμίσεις. Με την παρούσα, προτείνεται η επαναλειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με την προγενέστερη απόφαση 345/2011 κατόπιν των προτεινόμενων στο παρόν τροποποιήσεων. Τα οδικά τμήματα στα οποία επιτρέπεται η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μελέτης, εμφανίζονται με καφέ απόχρωση στο Σχέδιο 1. Λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρατηρούνται, αυξημένων ποσοστών παράνομης στάθμευσης και συνέπειας με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προτείνεται: 1. Η τροποποίηση της χρονικής διάρκειας ισχύος του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας για ολόκληρο το έτος. 2. Η απαγόρευση της στάθμευσης επί των οδών: Γ. Γεννηματά, Μ. Μερκούρη και Χίου.

11 3. Η απαγόρευση της στάθμευσης επί των οδών Γ. Σουρή (μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη), Απόλλωνος και Κ. Καραμανλή, εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και ποδηλάτων. 4. Η μεταφορά των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ και υπηρεσιακού οχήματος, από την οδό Καλομενοπούλου στην οδό Γ. Σουρή (παραπλεύρως Πλ. Τσιροπινά). Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιόδου αναφοράς Λόγω των προσωρινών πεζοδρομήσεων που αναφέρονται στην συνέχεια, προτείνονται κατά την περίοδο αναφοράς εκτός των ρητών εξαιρέσεων της επόμενης παραγράφου για την ίδια περίοδο τα εξής: 1. Η απαγόρευση της στάσης επί της οδού Στ. Πρωίου (μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κέας), Γ. Σουρή (μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη) και Κ. Καραμανλή. 2. Η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της παραλιακής οδού μεταξύ των οδών Κέας και Ελ. Βενιζέλου. 3. Η απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Καλομενοπούλου. 4. Η απαγόρευση της εισόδου στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι». Αυτό το μέτρο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό διότι αναμένεται να αποτρέψει την μεγάλη διέλευση οχημάτων από το κέντρο της πόλης και να επιτρέψει την επέκταση του πεζοδρομημένου οδικού δικτύου όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Στον χώρο στάθμευσης στην περιοχή Νησάκι, επιτρέπεται κατά την περίοδο αναφοράς η στάθμευση οχημάτων. Δεν θα επιτρέπεται όμως η πρόσβαση οχημάτων στον βαθμό που έρχονται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην συνέχεια, αλλά είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοτικές οδούς της περιοχής. 5. Η είσοδος στον χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» θα επιτρέπεται από τις 10:00 και μετά. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται η ενίσχυση των βραχυχρόνιων σταθμεύσεων των επισκεπτών έναντι την μακροχρόνιων σταθμεύσεων των εργαζομένων που αναζητούν θέση στάθμευσης νωρίτερα. Η εφαρμογή των ανωτέρω και ιδίως το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης για ολόκληρο το 24ωρο και ο περιορισμός της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» την περίοδο αναφοράς, αναμένεται να αυξήσουν την ζήτηση στάθμευσης περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Για το λόγο αυτό, διατίθενται αρκετοί ελεύθεροι χώροι στάθμευσης, οργανωμένης ή μη, οι κυριότεροι εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως: 1. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Μαρινόπουλος», δυναμικότητας 160 επιβατικών αυτοκινήτων. 2. Ανοικτός χώρος στάθμευσης έμπροσθεν του ΑΚΕΝ, δυναμικότητας 80 επιβατικών αυτοκινήτων. 3. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Καρνάγιο Ι» (Καρνάγιο 1), δυναμικότητας 60 επιβατικών αυτοκινήτων. 4. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Καρνάγιο ΙΙ» (Καρνάγιο 2), δυναμικότητας 60 επιβατικών αυτοκινήτων. 5. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Μπαμπαγιώτειο», δυναμικότητας 40 επιβατικών αυτοκινήτων. 6. Κλειστός χώρος στάθμευσης στην διασταύρωση των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, δυναμικότητας 125 επιβατικών αυτοκινήτων. 7. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Πλακούρα», δυναμικότητας 65 επιβατικών αυτοκινήτων. 8. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Νησάκι», δυναμικότητας 150 επιβατικών αυτοκινήτων. 9. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Δόξα», δυναμικότητας 90 επιβατικών αυτοκινήτων. Ειδικά τα δίκυκλα, εκτός των ανωτέρω χώρων μπορούν να σταθμεύουν και παρά την οδό εντός της περιοχής μελέτης για όλο το 24ωρο, αλλά μόνο στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό κατάλληλα σημασμένες θέσεις.

12 3.2 Δίκτυο πεζοδρόμων οδών περιορισμένης κυκλοφορίας. Σήμερα, το κέντρο της πόλης διαθέτει ένα δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο δημιουργεί έναν αρκετά εκτεταμένο πυρήνα ανατολικά της οδού Ελ. Βενιζέλου. Επιπρόσθετα, την θερινή περίοδο γίνεται η προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Π. Ράλλη, αλλά η άρση της πεζοδρόμησης του άξονα Θυμ. Σπερχειού Πρωτοπαπαδάκη για την διευκόλυνση της πρόσβασης οχημάτων στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι». Με την παρούσα τροποποίηση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, προτείνεται η κατάργηση της δυνατότητας πρόσβασης στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» κατά την περίοδο αναφοράς και για συγκεκριμένες ώρες όπως ρητώς προβλέπεται. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιόδου αναφοράς Με την πρόταση αυτή, επιδιώκεται η αύξηση της έκτασης του πεζοδρομημένου τμήματος με την προσθήκη σε αυτό κατά την περίοδο αναφοράς των οδών: 1. Στ. Πρωίου (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κέας) προσωρινή πεζοδρόμηση. 2. Γ. Σουρή (από οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό Εμμ. Ροϊδη) προσωρινή πεζοδρόμηση. 3. Ελ. Βενιζέλου περιορισμένη κυκλοφορία. 4. Κ. Καραμανλή περιορισμένη κυκλοφορία. 5. Γ. Γενημματά περιορισμένη κυκλοφορία. 6. Χίου (ολόκληρο το μη μονίμως πεζοδρομημένο τμήμα της) περιορισμένη κυκλοφορία. 7. Μ. Μερκούρη περιορισμένη κυκλοφορία. 8. Οι πεζοδρομήσεις αυτές, συμπληρώνονται με την προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Π. Ράλλη η οποία υλοποιείται την θερινή περίοδο για λόγους ασφαλείας των πεζών που συσσωρεύονται σε αυτή λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων αναψυχής. Η οδός αυτή, προτείνεται να λειτουργεί ως οδός περιορισμένης κυκλοφορίας. 9. Συμπληρωματικά, προτείνεται η περιορισμένη κυκλοφορία επί της παραλιακής οδού Εθν. Αντιστάσεως (μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κέας). Οι παραπάνω οδοί, εκτός της περιόδου αναφοράς, θα λειτουργούν με την υφιστάμενη κατεύθυνσή τους. Για την παροχή δυνατότητας αποχώρησης των οχημάτων από την περιοχή «Νησάκι», είτε από τον χώρο στάθμευσης, είτε εκτός αυτού, προτείνεται κατά την περίοδο αναφοράς η αναστολή της πεζοδρόμησης των οδών: 1. Θυμ. Σπερχειού 2. Ευαγγελίστριας. Για το σύνολο των υφιστάμενων σήμερα πεζοδρομημένων οδών της περιοχής μελέτης, ισχύει ο κανονισμός πεζοδρόμων που συνοδεύει την απόφαση 345/2011 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κατά την περίοδο αναφοράς, στο σύνολο των παραπάνω προτεινόμενων για προσωρινή πεζοδρόμηση και προσωρινό περιορισμό από την κυκλοφορία οδών, προτείνεται ο παρακάτω κανονισμός: «Δεν επιτρέπεται η κίνηση, η στάθμευση και η στάση οχημάτων, πλην των οχημάτων άμεσης ανάγκης, υπηρεσιακών οχημάτων στα πλαίσια εκτέλεσης επειγουσών και απαραίτητων εργασιών, ποδηλάτων και των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στην συνέχεια. Ειδικότερα: 1. Επιτρέπεται η διέλευση και προσωρινή στάση, μόνο μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Γ. Γεννηματά και Μ. Μερκούρη των οχημάτων που διενεργούν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας και των ταξί. 2. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων εφοδιασμένων με την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου, μόνο μέσω των οδών Μ. Μερκούρη, Γ. Γεννηματά, Κ. Καραμανλή και Χίου (στο μη μόνιμα πεζοδρομημένο τμήμα της). 3. Επιτρέπεται η διέλευση δικύκλων διανομής έτοιμου φαγητού (delivery) επιχειρήσεων που η έδρα τους βρίσκεται επί των μονίμως και προσωρινά πεζοδρομημένων οδών και μόνο κατόπιν άδειας και κατάλληλου σήματος που θα εκδοθεί από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και μόνο για ένα δίκυκλο ανά επιχείρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 4. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών και μεταφορά αποσκευών από και προς τις ξενοδοχειακές

13 επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης και είναι αδύνατη οποιαδήποτε άλλη επιτρεπόμενη διαδρομή προς και από αυτές και μόνο για τριάντα (30) λεπτά πριν και μετά την άφιξη πλοίου. Τα οχήματα αυτά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο σήμα, το οποίο θα εκδίδεται από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Η τοποθέτηση του σήματος στα οχήματα θα είναι ευθύνη της ξενοδοχειακής μονάδας και ο αριθμός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο (2) οχήματα ανά ξενοδοχειακή μονάδα. 5. Σε ότι αφορά την παραλιακή οδό ο αντίστοιχος κανονισμός που εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατ εξαίρεση διέλευσης οχημάτων από τις προσωρινά πεζοδρομημένες οδούς και τις οδούς περιορισμένης κυκλοφορίας, αυτή θα γίνεται με ταχύτητα κάτω των 20 χιλιομέτρων ανά ώρα. Σε κάθε περίπτωση οι πεζοί επί των οδών αυτών έχουν την απόλυτη προτεραιότητα. Σε περίπτωση που σε κάποια από τις παραπάνω οδούς επιτρέπεται εκτός της περιόδου αναφοράς η στάθμευση και η στάση οχημάτων, αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται εγκαίρως με ευθύνη του κατόχου τους πριν την ώρα έναρξης ισχύος της παρούσας». 3.3 Τροποποιήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών. Πέρα των απαραίτητων αντιδρομήσεων λόγω των κυκλοφοριακών αλλαγών που θα επιφέρει το έργο της ανάπλασης της παράκτιας ζώνης Ερμούπολης, προκύπτει λόγω των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της θερινής περιόδου η ανάγκη τροποποίησης της κατεύθυνσης και άλλων οδών. Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των οδηγών, οι τροποποιήσεις αυτές προτείνεται να είναι μόνιμου χαρακτήρα για όλο το 24ωρο της θερινής περιόδου και περιλαμβάνονται στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» - Μόνιμες ρυθμίσεις. Λόγω της μεταφοράς της στάσης αναμονής των λεωφορείων των ΚΤΕΛ στο οικόπεδο παραπλεύρως του κτηρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και για την δυνατότητα δημιουργίας κυκλικής κίνησης των οχημάτων πέριξ του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, προτείνεται: 1. Η αντιδρόμηση των οδών Φολεγάνδρου, Αφροδίτης και του τμήματος παραπλεύρως του κτηρίου της πυροσβεστικής. 2. Μονοδρόμηση της οδού έμπροσθεν του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου (από οδό Αγ. Νικολάου προς οδό Λαδοπούλου). Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιόδου αναφοράς Οι παρακάτω τροποποιήσεις προτείνεται να ισχύουν για όλο το 24ωρο της θερινής περιόδου: 1. Αντιδρόμηση της οδού Κέας (για να δίνεται η δυνατότητα αναστροφής των οχημάτων από την παραλιακή οδό προς την οδό Στ. Πρωίου). 2. Μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Ροϊδη από την Πλ. Βαρδάκα προς την οδό Γ. Σουρή. 3. Μονοδρόμηση της οδού Καλομενοπούλου με κατεύθυνση από την οδό Ευαγγελιστρίας προς την Πλ. Τσιροπινά. 4. Μονοδρόμηση των οδών Θυμ. Σπερχειού και Ευαγγελιστρίας κατά την περίοδο αναφοράς, με κατεύθυνση από την Πλ. Κανάρη προς την οδό Καλομενοπούλου. 3.4 Μέσα μαζικής μεταφοράς Ποδήλατα. Τις πρωινές ώρες της θερινής περιόδου, λόγω της μη λειτουργίας των σχολείων και του πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και των αδειών των εργαζομένων ο επιβατικός φόρτος των αστικών λεωφορείων εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με την τυπική περίοδο. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων σε κάποιες περιόδους, με σκοπό την επέκταση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας κατά την περίοδο αναφοράς με συχνότητα ανά λεπτά ανά κατεύθυνση. Η ακριβής διαχείριση των δρομολογίων θα προκύψει έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή κάλυψη των αναγκών της περιόδου αναφοράς αλλά και ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου κόστους. Για την τροποποίηση αυτή θα υπάρξει ξεχωριστή εισήγηση. Η εγκατάσταση του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου, η σταδιακή κατασκευή του ποδηλατοδρόμου στην παραλιακή οδό και η επιτρεπόμενη κίνηση των ποδηλάτων επί των πεζοδρομημένων οδών, αναμένεται να καταστήσει το συγκεκριμένο μέσο εξαιρετικά ανταγωνιστικό και προσιτό σε σχέση με την χρήση των υπόλοιπων οχημάτων, όχι μόνο κατά την περίοδο αναφοράς αλλά και για όλες τις περιόδους.

14 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί έγκαιρα ο κάτωθι εξοπλισμός: 1. Πινακίδες σήμανσης για τα κυκλοφοριακά μέτρα που προτείνεται να ισχύουν σε μόνιμη και προσωρινή βάση, κατόπιν μελέτης σήμανσης που θα εκπονηθεί μετά την έγκριση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας. 2. Αποσπώμενες μπάρες, είτε με βάση, είτε τοποθετούμενες επί οπών του οδοστρώματος, σε σημεία του οδικού δικτύου από όπου δεν είναι επιθυμητή η διέλευση οχημάτων. Τέτοια σημεία είναι (Σχέδιο 1): Η διασταύρωση της οδού Εμμ. Ροΐδη με την οδό Γ. Σουρή. Η διασταύρωση της οδού Πρωίου με την οδό Κέας. Η διασταύρωση της οδού Θυμ. Σπερχειού με την οδό Πρωτοπαπαδάκη. Η διασταύρωση της οδού Π. Ράλλη με την οδό Ελ. Βενιζέλου. 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 1. Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την προσωρινή πεζοδρόμηση για λόγους ασφαλείας των οδικών τμημάτων αρμοδιότητάς του, περιορισμό χρονικής διάρκειας λειτουργίας του χώρου στάθμευσης στο «Νησάκι» και έκδοση αντίστοιχου κανονισμού εφόσον απαιτείται. 2. Απόφαση Λιμενικής Αστυνομίας για την προσωρινή πεζοδρόμηση για λόγους ασφαλείας των οδικών τμημάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα. 3. Σύμφωνη γνώμη Διεύθυνσης Τροχαίας Σύρου, για την τοποθέτηση των προτεινόμενων αποσπώμενων μπαρών. 4. Έκδοση κατάλληλων σημάτων για τους μόνιμους κατοίκους, τα οχήματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις διανομής έτοιμου φαγητού. 5. Ανακοίνωση διάθεσης των σημάτων στους ενδιαφερόμενους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 6. Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την έγκριση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 7. Τροποποίηση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας ώστε να καλύπτουν την περίοδο αναφοράς. 8. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αστυνόμευση των ρυθμίσεων. 9. Σημαντικό μέτρο για την επιτυχία των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κρίνεται η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση των πολιτών μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και εφόσον κριθεί αναγκαίο η καθιέρωση τηλεφωνικής υπηρεσίας παροχής σχετικών πληροφοριών. 6. ΣΥΝΟΨΗ Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται επιγραμματικά ανά ομάδα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα επιμέρους μέτρα, ανάλογα του μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα τους. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Στάθμευση ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 24ωρο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Απαγόρευση της στάθμευσης στις οδούς: Γ. Γεννηματά, Μ. Μερκούρη, Χίου. Απαγόρευση της στάθμευσης στις οδούς: Γ. Σουρή (μεταξύ Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη), Απόλλωνος και Κ. Καραμανλή, εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και ποδηλάτων. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) Απαγόρευση της στάσης επί της οδού Στ. Πρωίου (μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Κέας), Γ. Σουρή (μεταξύ Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη) και Κ. Καραμανλή. Απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Καλομενοπούλου. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της παραλιακής οδού μεταξύ των

15 Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ και υπηρεσιακού οχήματος από την οδό Καλομενοπούλου στην οδό Γ. Σουρή (παραπλεύρως Πλ. Τσιροπινά). οδών Κέας και Ελ. Βενιζέλου. Η απαγόρευση της εισόδου στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι», από έναρξη ώρας περιόδου αναφοράς έως 10:00 π.μ. Πεζοδρομήσεις περιορισμός κυκλοφορίας Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών Αντιδρόμηση των οδών Φολεγάνδρου, Αφροδίτης και του τμήματος παραπλεύρως του κτηρίου της πυροσβεστικής. Μονοδρόμηση της οδού έμπροσθεν του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου (από οδό Αγ. Νικολάου προς οδό Λαδοπούλου). Στ. Πρωίου (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κέας) προσωρινή πεζοδρόμηση. Γ. Σουρή (από οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό Εμμ. Ροϊδη) προσωρινή πεζοδρόμηση. Ελ. Βενιζέλου περιορισμένη κυκλοφορία. Κ. Καραμανλή περιορισμένη κυκλοφορία. Γ. Γενημματά περιορισμένη κυκλοφορία. Χίου (ολόκληρο το μη μονίμως πεζοδρομημένο τμήμα της) περιορισμένη κυκλοφορία. Μ. Μερκούρη περιορισμένη κυκλοφορία. Θυμ. Σπερχειού προσωρινή άρση πεζοδρόμησης Ευαγγελίστριας προσωρινή άρση πεζοδρόμησης. Π. Ράλλη περιορισμένη κυκλοφορία (Δ.Λ.Τ.Σ.). Εθν. Αντίστασης (από Κέας έως Ελ. Βενιζέλου) - περιορισμένη κυκλοφορία (Δ.Λ.Τ.Σ.). Αντιδρόμηση της οδού Κέας. Μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Ροϊδη από την Πλ. Βαρδάκα προς την οδό Γ. Σουρή. Μονοδρόμηση της οδού Καλομενοπούλου από την οδό Ευαγγελίστριας προς την Πλ. Τσιροπινά. Μονοδρόμηση των οδών Θυμ. Σπερχειού και Ευαγγελιστρίας από την Πλ. Κανάρη προς την οδό Καλομενοπούλου. (Τα παραπάνω θα ισχύουν για όλο το 24ωρο της θερινής περιόδου).

16 Μέσα μαζικής μεταφοράς Επιτρεπόμενη κίνηση, στάθμευση και στάση επί των πεζοδρόμων. Δρομολόγια λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας όλη την περίοδο αναφοράς. Ο Συντάξας Ερμούπολη, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Διακοδημητρίου Δαυίδ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Διεύθυνσης Τ.Υ. & Υ.Δ. Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Καρακατσάνης Παναγιώτης Αρχιτέκτωνας Μηχανικός Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. & Υ.Δ. Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

17 ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΠΕΖΟΔΡ ΟΜΗΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡ ΟΣΩΡ ΙΝΩΣ ΠΕΖΟΔ ΡΟΜΗΜΕ ΝΟΙ ΟΔΟΙ (ΑΠΑΓΟΡΕΥETAI H ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ) ΕΠΙΤΡ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕ ΛΕ ΥΣΗ ΜΟΝΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥETAI H ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΡ ΟΣΩΡ ΙΝΗ Α ΝΑΣΤΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΘΜΕΥ ΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΡ ΓΟΤΑ ΞΙΟ (ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ) ΚΑ ΤΕ ΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΤΕ ΥΘΥΝΣΗ ΚΥ ΚΛ ΟΦΟΡ ΙΑΣ ΟΧ ΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΑΞΙ ΚΑ ΤΕ ΥΘΥΝΣΗ ΚΥ ΚΛ ΟΦΟΡ ΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕ ΣΕ ΙΣ Ε ΜΠΟΔ ΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 1 41 ΘΕ ΣΕ ΙΣ ΣΤΑ ΘΜΕΥ ΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΣ (345/2011 απ. Δ.Σ.) ΕΛ ΕΥ ΘΕ ΡΕ Σ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕ ΣΕ ΙΣ ΣΤΑ ΘΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ "ΝΗΣΑΚΙ" ΘΕ ΣΕ ΙΣ ΣΤΑ ΘΜΕΥ ΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑ ΞΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΕ ΣΕ ΙΣ ΣΤΑ ΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ (Σημ. Οι ανωτέρω συμβολισμοί επί του σχεδίου, υποδεικνύουν περιοχές ανά είδος στάθμευσης και όχ ι αριθμό θέσεων στάθμευσης). ΟΡ ΙΟ ΕΦΑΡ ΜΟΓΗΣ ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛ ΕΓΧ ΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (345/2011 απ. Δ.Σ.) ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛ ΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΞ 1:2500 ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 125 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2015 Ο συντάξας ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Εθεωρήθη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο Προϊστάμενος Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 147 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 109

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 109 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 11/4/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελ.- 2 - της 22/2014 πόφσης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Α ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2014 1.Γι συστήμτ μηχνοργάνωσης νλώσιμ είδη πληροφορικής, ηλεκτρονικό / ηλεκτρολογικό & τηλεπικοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 12η/ 04-09-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/A Έκθεσ η Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 247 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 ΘΕΜΑ : «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με α) πεζοδρόμηση οδός Ξεν. Στρατηγού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Σύρος, 16/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Σας γνωστοποιούμε επικαιροποιημένο πίνακα υποψηφίων του συνδυασμού «Η Σύρος που αξίζουμε» (61 υποψήφιοι). Τα στοιχεία των υποψηφίων μας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 457ΓΩΕΜ-4Η8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Απόφασης 471/2011 Συνεδρίαση 29 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 29 Νοεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 52743 ΘΕΜΑ: Επανέγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 14 η Συνεδρίαση της 03-06-2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα