ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014"

Transcript

1 Θέσεις και δράσεις / 2014

2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014 Η Αλλαγή Πορείας, ως µείζων µειοψηφία (2011 έως σήµερα) κατέθεσε τις θέσεις της και υπέβαλε προτάσεις για όλους τους τοµείς που άπτονται της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων του ήµου Πόρου. Οι θέσεις αυτές είχαν ως βάση τους το προεκλογικό πρόγραµµα του 2010 και, µετά την κατηγοριοποίησή τους, συνθέτουν το πρόγραµµα του συνδυασµού µας στις δηµοτικές εκλογές του Κεντρικός στόχος του προγράµµατός µας είναι να καταφέρουµε να κρατήσουµε τους νέους στον τόπο µας και η επίτευξή του µεθοδεύεται µέσα από µία στρατηγική θέσεων και δράσεων, που βασίζεται στο τρίπτυχο «Αειφόρος ανάπτυξη Τουρισµός - Περιβάλλον». Η αδιαφιλονίκητη αξία του τουρισµού ως θεµελιώδους πυλώνα της τοπικής οικονοµίας, επιβάλλει την ποιοτική ανάπτυξη του τουριστικού µας προϊόντος (ενίσχυση θερινού τουρισµού ανάπτυξη χειµερινού). Το µέσο για αυτήν, είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία παράλληλα αποτελεί και µέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µας. Η ανεξαρτησία της Αλλαγής Πορείας, από κάθε πολιτική ή οικονοµική επιρροή, τοπικού ή κεντρικού χαρακτήρα, αποτελεί εγγύηση για την αδιάλειπτη εφαρµογή του προγράµµατός µας, χωρίς κόκκινες γραµµές και χωρίς παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να θέσουν όρια στην ριζική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος µας. 2

3 Ο σχεδιασµός µας επιµερίζεται σε θέσεις και δράσεις για 7 βασικούς τοµείς: Α. Για τον ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου που υπάγονται σε αυτόν Β. Για τις Υποδοµές Γ. Για τη Χωροταξία και τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. Για το Λιµάνι Ε. Για την Ανάπτυξη ΣΤ. Για την Κοινωνία Ζ. Για το Περιβάλλον Για τους τοµείς αυτούς απαιτούνται ταυτόχρονες δράσεις σε δύο επίπεδα: 1ο. ράσεις για την αντιµετώπιση υφιστάµενων προβληµάτων 2ο. Νέες αναπτυξιακές δράσεις Οι δράσεις αυτές συνθέτουν το συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την υλοποίηση του µακρόπνοου οράµατος για τον Πόρο που ονειρευόµαστε. Είναι επιβεβληµένη η ταυτόχρονη και εντατική εργασία σε όλους τους τοµείς και ο προσδιορισµός ρεαλιστικών χρονοδιαγραµµάτων για την σταδιακή επίτευξη των επί µέρους στόχων, χωρίς να παραµερίζονται οι δυσκολότεροι ή οι πιο χρονοβόροι από αυτούς. Οι 6 προτεραιότητες του συνδυασµού µας από την πρώτη µέρα της εκλογής του θα είναι οι εξής: 1. Αποκατάσταση υποδοµών (ΒΙΟΚΑ, Λιµάνι, Καθαριότητα, Κυκλοφοριακό, Ακτοπλοΐα, Σχολεία). 2. Εξυγίανση ήµου. 3. Ανατροπή των κυβερνητικών σχεδίων για την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού και για τη δηµιουργία βιοµηχανικής περιοχής ιχθυοτροφείων στον Πόρο. 4. Λειτουργία µηχανισµού εξεύρεσης χρηµατοδοτήσεων για αναγκαία και χρήσιµα έργα. 5. ιεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωµάτων µας στην παροχή υγείας και ασφάλιση όλου του πληθυσµού του Πόρου για επείγουσα αεροδιακοµιδή. 6. Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής και πολεοδοµικής µελέτης για την αξιοποίηση του Κ.Ε.Πόρος σε συνεργασία µε το Π.Ν. και διεκδίκηση κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεών του από την Πολιτεία. 3

4 Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ 1. Οικονοµική διαχείριση Υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Οικονοµικών για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον ήµο και στο Λιµενικό Ταµείο σε βάθος εικοσαετίας. Μέγιστη απορροφητικότητα των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του : Πρόσληψη ειδικού συµβούλου για την εξεύρεση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης έργων και για την υποβολή προτάσεων για υπαγωγή σε τέτοια προγράµµατα. Αξιοποίησή του για τις ανάγκες του ήµου, αλλά και για την γνωστοποίηση στους δηµότες προγραµµάτων επιδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων. Υιοθέτηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, που βασίζεται στη µείωση των τελών του ήµου και του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και στην είσπραξή τους µε ισότιµο τρόπο. Απαλλαγή δηµοτικών τελών για νέους επιχειρηµατίες και για επιχειρηµατίες στο εσωτερικό του παραδοσιακού οικισµού. Εξάντληση κάθε δυνατότητας που παρέχει η νοµοθεσία για τη ρύθµιση δηµοτικών οφειλών, µε τον πλέον ρεαλιστικό και εξυπηρετικό τρόπο για τους οφειλέτες. Επιστροφή του 50% των τελών καθαριότητας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, αναδροµικά από το έτος λήψης της σχετικής απόφασης (2006). Απογραφή και αξιοποίηση όλων των ακινήτων που ανήκουν στον ήµο και στα κληροδοτήµατά του. Παύση µισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ήµου, στις περιπτώσεις που οι στέγαση τους µπορεί να γίνει σε δηµοτικά ακίνητα (Πολεοδοµία, Λιµενικό Ταµείο κ.α.). Αξίζει της προσοχής σας: Όπως έχει παραδεχτεί πρόσφατα ο διευθυντής της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, ο ήµος Πόρου δεν διαθέτει σήµερα κανένα µηχανισµό για την εξεύρεση και υπαγωγή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης. Ζητούµενο για τον συνδυασµό µας είναι, όχι µόνο η εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων για µεγάλα έργα, αλλά πρωτίστως η εξασφάλιση της σκοπιµότητας των έργων αυτών και η άρτια εκτέλεσή τους. Με τη µνηµονιακή νοµοθεσία δεν υπάρχει πλέον καµία δυνατότητα για «χαλαρή» εισπρακτική πολιτική εκ µέρους των ήµων. Με αυτό το δεδοµένο, αλλά και µε δεδοµένη την αδυναµία πολλών δηµοτών να πληρώνουν τα σηµερινά δηµοτικά τέλη, η µόνη δυνατότητα για την ελάφρυνση των δηµοτών, δεν είναι η µη είσπραξη των τελών, αλλά η µείωσή τους. Η παράταξή µας έχει προτείνει ήδη από το 2011 τη µείωση αυτή, υπολογίζοντας µάλιστα ότι, σε επίπεδο συνολικών εσόδων του ήµου, η είσπραξη από όλους τους δηµότες των µειωµένων τελών, θα φέρει 4

5 στα ταµεία του ήµου περισσότερα έσοδα από την, επιλεκτικής αυστηρότητας, είσπραξη υψηλότερων τελών. Η παράταξή µας για το 2014 εισηγήθηκε, αλλά καταψηφίστηκε από τους συµβούλους της πλειοψηφίας α) την µείωση των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2014 κατά 20%, προκειµένου να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα, β) την απαλλαγή όλων των δηµοτών από τα τέλη αποχέτευσης, επειδή είναι ανταποδοτικά και το δίκτυο ΒΙΟΚΑ δεν λειτουργεί και γ) την υπαγωγή των µακροχρόνια ανέργων στους δικαιούχους µειωµένου τιµολογίου 50% στα τέλη καθαριότητας, δηµοτικού φωτισµού και ΤΑΠ. 2. ιοίκηση, λειτουργία ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών Συνεργασία µε ειδικούς για όλα τα ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας του ήµου (νοµικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, µηχανολογικά, τουριστικά, πρωτογενούς παραγωγής κ.α.), µέσω πρόσληψης, εθελοντικής προσφοράς ή ακόµα και ιδιωτικής ανάθεσης εργασιών από τον Γιάννη ηµητριάδη. Καταµερισµός και ανάθεση αρµοδιοτήτων σε όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη, µε σαφείς ιεραρχικές σχέσεις και τοµείς ευθύνης. Ορισµός δύο αντιδηµάρχων (και όχι ενός όπως σήµερα) και ορισµός «εντεταλµένων» δηµοτικών συµβούλων µε συγκεκριµένους τοµείς ευθύνης. Στελέχωση του Σ του Λιµενικού Ταµείου, του Σ των ΝΠ του ήµου και των Επιτροπών από όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη και, όπου επιτρέπεται, από µη αιρετά στελέχη του συνδυασµού µας και από πολίτες, γνώστες των διαφόρων αντικειµένων, που επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά. Ζωντανή διαδικτυακή µετάδοση των δηµοτικών συµβουλίων. Αποµαγνητοφώνηση και έκδοση πρακτικών όλων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, καθώς και των αντίστοιχων συνεδριάσεων των προηγούµενων ετών που παρανόµως δεν έχουν εκδοθεί. Σύσταση και αυτόνοµη λειτουργία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο Επιτροπών του ηµοτικού Συµβουλίου (Τουριστική Επιτροπή, Επιτροπή ιαχείρισης ΒΙΟΚΑ, Κυκλοφοριακού - Συγκοινωνιών, Παρακολούθησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων) και στελέχωσή τους µε κριτήρια την εξειδίκευση των µελών τους. Αξίζει της προσοχής σας: Ο Γιάννης ηµητριάδης από τις εκλογές του 2010 έχει δεσµευτεί ότι δεν θα λαµβάνει το µισθό του ηµάρχου, αλλά ότι θα τον επιστρέφει µε διάφορους τρόπους στην κοινωνία. Τηρώντας τη δέσµευση αυτή ακόµα και από την θέση της αντιπολίτευσης, οι πέντε σύµβουλοι της Αλλαγής Πορείας, τα τέσσερα προηγούµενα έτη επέστρεψαν τις «αποζηµιώσεις» τους από τις παρουσίες τους στις συνεδριάσεις του Σ (περίπου το χρόνο), χορηγώντας δωροεπιταγές σε περισσότερους από 100 συµπολίτες µας κάθε χρόνο. 3. Εξυπηρέτηση δηµοτών, διαφάνεια, ενηµέρωση Ανάρτηση όλων των αποφάσεων στη ΙΑΥΓΕΙΑ. Άµεση πρωτοκόλληση όλων των εισερχόµενων εγγράφων του ήµου και απάντησή τους εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Λειτουργία «Γραφείου του ηµότη» για την υποβολή παραπόνων και υποδείξεων προς τον ήµο. Έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων για την ενηµέρωση των δηµοτών για κάθε σηµαντικό θέµα. Περιοδική έκδοση του ενηµερωτικού εντύπου «Τα Νέα του Πόρου». Εκσυγχρονισµός και λειτουργία του site του ήµου και καθηµερινή συνεργασία µε τα ενηµερωτικά sites προβολής του Πόρου. 5

6 B ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 1. Βιολογικός Καθαρισµός Ούτε ένα έργο και ούτε ένα ευρώ χωρίς προηγούµενη διάγνωση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων: εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης - πραγµατογνωµοσύνης» για τη διάγνωση και αντιµετώπιση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων. Ανάκληση της πρόσφατης απόφασης του Σ Πόρου για εκτέλεση νέων πολυδάπανων έργων χωρίς προηγούµενη διάγνωση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων. Εφαρµογή πάση θυσία των λύσεων τις οποίες θα υποδεικνύει η «Συνολική Μελέτη - πραγµατογνωµοσύνη» για τη διάγνωση και αντιµετώπιση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων. Εκπόνηση και εφαρµογή µελέτης µε αντικείµενο τον διαχωρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου οµβρίων στον παραδοσιακό οικισµό. Σύνδεση όλων των ασύνδετων κάθετων αγωγών στο λιµάνι που σήµερα εξακολουθούν να καταλήγουν στη θάλασσα. Επέκταση του δικτύου στις περιοχές που σήµερα δεν υπάρχει (π.χ. Συνοικισµός, Ασκέλι) και σύνδεση των τµηµάτων του δικτύου που σήµερα δεν έχουν συνδεθεί (π.χ. Πούντα). ηµιουργία αυτοτελούς τµήµατος ή οργανισµού ΒΙΟΚΑ στον ήµο, για την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων (µονάδα, δίκτυο), µε στελέχωση από ειδικούς επιστήµονες (χηµικούς µηχανικούς, µηχανολόγους). Συµµετοχή του (εξυπηρετούµενου από τη λειτουργία του έργου) ήµου Τροιζηνίας στα έξοδα λειτουργίας των έργων κατά 30%. Αποκατάσταση λειτουργίας µονάδας ΒΙΟΚΑ βήµα - βήµα: α) επαναλειτουργία, β) εφαρµογή τριτοβάθµιας επεξεργασίας και γ) εκπόνηση και εφαρµογή µελέτης για την αξιοποίηση του εξαγόµενου ύδατος για σκοπούς πυρασφάλειας και άρδευσης. Εξέταση από κοινού µε τον ήµο Τροιζηνίας, της δυνατότητας µελλοντικής αντιστροφής του δικτύου µε τη δηµιουργία µονάδας επεξεργασίας στον κάµπο της Τροιζηνίας και αξιοποίηση του εξαγόµενου ύδατος για αρδευτικούς σκοπούς. 6

7 Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας τα τελευταία τρία χρόνια έφερε έντεκα φορές προς συζήτηση την πρότασή της για εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης - πραγµατογνωµοσύνης». Μετά από έντεκα φορές καταψήφισης της πρότασής µας, και αφού ο Γιάννης ηµητριάδης δήλωσε ότι διατίθεται να καλύψει ο ίδιος την δαπάνη για την εκπόνηση της µελέτης, τον Μάιο του 2013 οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας υπερψήφισαν την πρόταση. Έξι µήνες αργότερα και αφού επιλέχθηκε οµόφωνα το µελετητικό γραφείο που θα έκανε τη µελέτη και ο Γιάννης ηµητριάδης κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασµό του ήµου για την αµοιβή του, οι σύµβουλοι της µειοψηφίας αποφάσισαν την ακύρωση της διαδικασίας. Αποτέλεσµα είναι ότι, µετά από τέσσερα χαµένα χρόνια, βρισκόµαστε ακόµα στο σηµείο µηδέν, ενώ η δωρεά των παραµένει ανενεργή, αφού απαγορεύεται η επιστροφή των χρηµάτων και η διάθεσή τους για άλλο σκοπό. Η αξιοποίηση της δωρεάς για την εκπόνηση της «Συνολικής Μελέτης» θα είναι µία από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει ως ήµαρχος ο Γιάννης ηµητριάδης. Τον εκέµβριο του 2013, µετά από συνεννόηση των κυρίων Κατσικάρη, Σπυρίδωνα και Στρατηγού, η οποία εγκρίθηκε στο Σ από τους συµβούλους της µειοψηφίας, αποφασίστηκε η εκτέλεση νέων έργων αξίας περίπου 2,5 εκ., τα οποία υποσχέθηκε η Περιφέρεια, µε την προϋπόθεση να µην προηγηθεί πραγµατογνωµοσύνη. Τα έργα περιλαµβάνουν ολική αντικατάσταση του εξοπλισµού της µονάδας του ΒΙΟΚΑ και ελάχιστες παρεµβάσεις στο δίκτυο. Τα έργα κατασκευής της µονάδας και του δικτύου ΒΙΟΚΑ ξεκίνησαν το 1991 και ολοκληρώθηκαν το Η µονάδα ΒΙΟΚΑ λειτούργησε το 2006 χωρίς να προηγηθεί δοκιµαστική λειτουργία. Το δίκτυο του ΒΙΟΚΑ έχει κατασκευαστεί µέχρι σήµερα δύο φορές, αφού το 2003 αποφασίστηκε η αντικατάσταση του πρώτου έργου. εν προηγήθηκε καµία απολύτως ενέργεια για τον καταλογισµό των ευθυνών που οδήγησαν στην απόλυτη αχρήστευση και ακαταλληλότητα του πρώτου δικτύου. Το δεύτερο δίκτυο ολοκληρώθηκε το 2008 και σήµερα, µόλις έξι χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του, είναι κοινά αποδεκτό ότι χρειάζεται ριζική επισκευή και πιθανώς αναθεώρηση των επιστηµονικών δεδοµένων κατασκευής του. 7

8 2. Καθαριότητα: ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων Χωροθέτηση εξ αρχής των θέσεων τοποθέτησης όλων των κάδων και αντικατάσταση των φθαρµένων καθώς και των µπλε της ανακύκλωσης, που κακώς χρησιµοποιούνται για κοινά απορρίµµατα. Εφαρµογή συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων, όπου είναι τεχνικά δυνατό. Επανέναρξη της διαδικασίας ανακύκλωσης µε προοπτική ανάπτυξης διαχωρισµού υλικών µε χρήση διαφορετικών χρωµάτων σακουλών και παροχή κινήτρων για οικιακή κοµποστοποίηση, ειδικά στα σπίτια της υπαίθρου. Θέσπιση τις µέρες αιχµής διπλών δροµολογίων των απορριµµατοφόρων, το πρωί και το µεσηµέρι, και δροµολογίου του µικρού απορριµµατοφόρου στη Σφαιρία στη 1:00 π.µ. Τα καταστήµατα εστίασης και τα εµπορικά καταστήµατα της Σφαιρίας θα πρέπει να βγάζουν τα απορρίµµατά τους µόνο µισή ώρα νωρίτερα από την ώρα των δροµολογίων και ακριβώς την ώρα διέλευσης του βραδινού δροµολογίου (οι συγκεκριµένες προθεσµίες δεν θα ισχύουν για τους ιδιώτες). Τοποθέτηση 20 κάδων στο πάρκινγκ του νέου λιµανιού για απόθεση απορριµµάτων όλες τις ώρες. Πλήρης απαγόρευση απόθεσης χαρτοκιβωτίων, µεγάλων αντικειµένων, κλαδιών κτλ. στους κάδους απορριµµάτων και ανακύκλωσης και τοποθέτηση κάδου οικοδοµών σε προκαθορισµένο χώρο. Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την εφαρµογή του προγράµµατος καθαριότητας. Μέτρα ελέγχου: επιβολή προστίµων σε περιπτώσεις επανειληµµένης µη συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα. ιενέργεια καθηµερινών δειγµατοληπτικών ελέγχων. Αξίζει της προσοχής σας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε ΣΝΑ), στον οποίο µετέχουν οι ήµοι και η Περιφέρεια Αττικής και έχει τη διαχείριση του ΧΥΤΑ της Φυλής, ο ήµος Πόρου χτύπησε «κόκκινο» µε 651 κιλά παραγόµενων απορριµµάτων ανά άτοµο, ενώ ο µέσος όρος της Αττικής για το 2012 ανέρχεται σε 472 κιλά ανά άτοµο. 8

9 3. Κυκλοφοριακό Εκπόνηση και εφαρµογή νέας κυκλοφοριακής µελέτης Μετατροπή της παραλιακής οδού, από κτήριο Συγγρού έως Πούντα, σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας τροχοφόρων. Πιλοτική εφαρµογή των ακόλουθων έκτακτων µέτρων τις «µέρες και ώρες αιχµής» (δηλαδή, από 20:00 έως 1:00 όλα τα Σάββατα του Ιουνίου και της περιόδου από 1η έως 15η Σεπτεµβρίου, όλα τα Παρασκευο -Σαββατοκύριακα του Ιουλίου, όλες τις µέρες του Αυγούστου, από Μ. Πέµπτη έως Κυριακή του Πάσχα, το τριήµερο της γιορτής του Αγ. Πνεύµατος και την επόµενη µέρα) : α) απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. στην παραλιακή οδό από το νέο λιµάνι έως την Πούντα, β) καθολική απαγόρευση εισόδου όλων των οχηµάτων (και των δικύκλων) µε τοποθέτηση εµποδίου και πεζοδρόµηση από την πιάτσα ταξί έως την Πούντα (µε εξαιρέσεις για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες) και γ) αλλαγή χώρου αφετηρίας λεωφορείων, ώστε να µην περνάνε από την παραλιακή οδό. Θέσπιση µέτρων εναλλακτικής κίνησης των πολιτών. ιαβούλευση µε τους εκπροσώπους των επαγγελµατιών της τοπικής µαζικής µεταφοράς (ταξί, λεωφορεία, βάρκες, φέρρυ µποτς) για την δηµιουργία «ενιαίου χάρτη συγκοινωνίας του Πόρου», µε γνώµονα την εξυπηρέτηση κοινού, κατοίκων και επισκεπτών, υπό την ευθύνη του ήµου. Καθιέρωση νέου δροµολογίου λέµβων «νέο λιµάνι πλατεία Ηρώων Πούντα» και επαναφορά των παλαιών δροµολογίων «Πόρος Ασκέλι», «Πόρος Νεώριο». Χωροθέτηση θέσεων αφετηρίας. Οριοθέτηση πολλών µικρών προσδιορισµένων χώρων στάθµευσης για τα µηχανάκια και κατάργηση των σηµερινών χώρων µαζικής στάθµευσης έναντι του Σοφράνο και της Πλατείας Ηρώων. Άρση, µόνο για τα µηχανάκια, της απαγόρευσης στάθµευσης µέχρι την Αγροτική. ηµιουργία πλατείας στο πλάτωµα της Αγροτικής και στον Αγ. Γιάννη στην Πούντα, ώστε να γίνεται αναστροφή των οχηµάτων. Αποµάκρυνση όλων των αλτανών από την πιάτσα ταξί έως την πλατεία Ηρώων. Εφαρµογή συστήµατος αυτόµατης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων από το κτήριο Συγγρού έως την Πούντα: τα ποδήλατα θα χρησιµοποιούνται δωρεάν από τους µόνιµους κατοίκους του Πόρου και θα υπάρχουν 3 σταθµοί διάθεσής τους στον ιόνυσο, την δηµοτική αγορά και την Πούντα. 9

10 Μελλοντική δροµολόγηση µικρού µέσου µαζικής µεταφοράς, φιλικού προς το περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικό mini bus) µόνο για την Σφαιρία. Ορισµός προδιαγραφών mini bus για τη δροµολόγηση των επόµενων λεωφορείων προς Ασκέλι και Νεώριο, όταν έρθει η ώρα απόσυρσης των δροµολογηµένων σηµερινών λεωφορείων. Σήµανση θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ α) από µία στο πάρκινγκ της αγοράς και στο φαρµακείο ρούγκα και β) τέσσερις στο πάρκινγκ του νέου δυτικού λιµανιού. Τοποθέτηση ταµπελών που επιδεικνύουν τις κατευθύνσεις για τις περιοχές του Πόρου, ειδικά στο νέο δυτικό λιµάνι, και οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση στους άξονες Νεώριου και Ασκελίου για την πληροφόρηση οχηµάτων και πεζών. Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στους δρόµους της Καλαυρίας. ηµιουργία χώρων στάθµευσης στον Αγ. Στέφανο και µελλοντικά σε έκταση του Κ.Ε.Πόρος (εφόσον τµήµατά του παραχωρηθούν στον ήµο) και σε Ασκέλι και Νεώριο. Υιοθέτηση ειδικής πολιτικής για την προστασία και ικανοποίηση των αναγκών των πεζών: Κατάλληλα, επαρκή και ελκυστικά πεζοδρόµια, µόνιµες ή περιοδικές πεζοδροµήσεις σε κεντρικά σηµεία, απελευθέρωση πεζοδροµίων από αυθαίρετες καταλήψεις, δηµιουργία νέων πεζοδροµίων, εξασφάλιση συνέχειας στο δίκτυο χωρίς απότοµες διακοπές, έµφαση στις διαδροµές για περίπατο δίπλα στη θάλασσα, επίστρωσή τους και τοποθέτηση παγκακιών µε παραδοσιακό χρώµα, επιλογή σηµείων στάσης µε θέα. Αξίζει της προσοχής σας: Επισηµαίνουµε ότι πολλά από τα ανωτέρω µέτρα δεν θα µπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που προχωρήσουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του λιµανιού, αφού όλη η έκταση µεταξύ της ασφάλτου και της θάλασσας, καθώς και το πάρκινγκ στο νέο λιµάνι, θα περάσουν στη διοίκηση του ιδιώτη. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που αποδεικνύει ότι, στην περίπτωση του λιµανιού µας, η ιδιωτικοποίηση αποτελεί τερατούργηµα, το οποίο πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. 4. Κοινόχρηστοι χώροι Τεχνικές υπηρεσίες Εκπόνηση και εφαρµογή συνολικής µελέτης επάρκειας Υδάτινων Πόρων: Καταγραφή και αξιολόγηση επάρκειας υφιστάµενων γεωτρήσεων, εντοπισµός σηµείων για διάνοιξη νέων γεωτρήσεων στην Καλαυρία, ήπια άντληση µε βυθιζόµενες αντλίες και αποθήκευση σε δεξαµενές µε ρυθµό που δεν εξαντλεί τις γεωτρήσεις, µέτρα αποκατάστασης στερεµένων γεωτρήσεων, δηµιουργία επάρκειας γεωτρήσεων στον Πόρο, ώστε να είναι δυνατό το σφράγισµα ορισµένων γεωτρήσεων στο Μιστρέτσι. Άµεση και ολική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αµυάντου. Εφαρµογή της εκπονηθείσας (και παραδοθείσας στον ήµο στις αρχές της δεκαετίας του 2000) µελέτης του Ποριώτη αρχιτέκτονα Νίκου ηµητριάδη για την ανάπλαση της ηµοτικής Αγοράς. Επιδιόρθωση βλαβών στους κοινόχρηστους χώρους: Ενεργοποίηση δηµοτικού συνεργείου, το οποίο θα ασχολείται καθηµερινά µε την επισκευή µεµονωµένων βλαβών, φθορών και κακοτεχνιών (µονοπάτια που χρειάζονται επίστρωση, πλακάκια που χρειάζονται αντικατάσταση, σηµεία που χρειάζονται βάψιµο κτλ). Το συνεργείο αυτό θα επιδιορθώνει κάθε ζηµιά µικρής έκτασης, για την οποία δεν απαιτείται ειδική έγκριση και ειδική χρηµατοδότηση, και θα επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση τα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβη. 10

11 Ανάθεση εργολαβιών για αποκατάσταση σοβαρότερων βλαβών, που απαιτούν πιο εξειδικευµένες εργασίες, σε τοπικά συνεργεία, µε στόχο οι κοινόχρηστοι χώροι να βρίσκονται πάντα σε υποδειγµατική κατάσταση και κυρίως να είναι ασφαλείς. Ασφαλτόστρωση όλων των οδών που είναι έτοιµες και ειδικά στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου. Αξίζει της προσοχής σας: Ενώ επί δεκαετίες δεκάδες χιλιόµετρα του οδικού δικτύου στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου παρέµειναν χωρίς ασφαλτόστρωση, η δηµοτική αρχή της δεκαετίας του 2000 αποφάσισε και υλοποίησε δαπανώντας υπέρογκα ποσά- την ασφαλτόστρωση του δρόµου προς την παράνοµη χωµατερή στο Κοκορέλι (η οποία ήταν γνωστό ότι τα αµέσως επόµενα χρόνια θα έκλεινε), καθώς και του δρόµου από τη µονάδα ΒΙΟΚΑ προς Φούσα. 5. Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ ιεκδίκηση τµηµάτων του στρατοπέδου από τον ήµο και µεταβίβασή τους σε αυτόν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2745/1999 ο οποίος έχει θεσπιστεί ακριβώς για να ρυθµίσει τις περιπτώσεις αυτές), όπως έχει γίνει και µε άλλα στρατόπεδα στην Ελλάδα. Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής και πολεοδοµικής µελέτης για την αξιοποίηση του. ηµιουργία φορέα διαχείρισης µε τη συµµετοχή του Π.Ν. και πιθανώς και ιδιωτών. Απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων και ακτογραµµής, αποµάκρυνση φρακτών, τειχών και συρµατοπλεγµάτων. Ενοποίηση της παραλίας από το νέο λιµάνι µέχρι την Πέρλια και από τον Άγιο Στέφανο µέχρι το Κανάλι. Επέκταση λιµανιού Πόρου βόρεια έως τη νησίδα και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Πέρλιας νότια, έως το ίδιο σηµείο. ιάνοιξη του καναλιού και δηµιουργία µιας µεγαλύτερης γέφυρας αυτοκινήτων και δύο µικρότερων για τους πεζούς. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γραφείων σε όλους τους τοπικούς συλλόγους. ηµιουργία µουσείου µε αντικείµενο συναφές µε την ιστορία του Πόρου και τη ναυτική παράδοση στο κτήριο του παλατιού, αξιοποίηση των κτηρίων (χωρίς καµία περαιτέρω δόµηση), δηµιουργία χώρων εκδηλώσεων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης. 11

12 Αξιοποίηση κοιτώνων και εστιατορίου για φιλοξενία αθλητικών αποστολών. Στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών και αποσυµφόρηση του κέντρου του Πόρου. Αντιµετώπιση προβληµάτων στέγασης σχολείων (νηπιαγωγείο ή δηµοτικό). Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξη µείζονος µειοψηφίας «Αλλαγή Πορείας» είναι η µοναδική που έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το θέµα (ήδη από το προεκλογικό πρόγραµµά της το 2010) και έχει δηµοσιοποιήσει τη θέση της. Η θέση αυτή δικαιώνεται σήµερα, µετά από δύο χρόνια κατά τα οποία το στρατόπεδο υπολειτουργεί. Μάλιστα, αν ο ήµος δεν εκµεταλλευτεί το παράθυρο ευκαιρίας για την διεκδίκηση του Κ.Ε.Πόρος, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος αυτό να µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου και στη συνέχεια να ιδιωτικοποιηθεί. 12

13 Γ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Χωροταξία - Πολεοδοµία Θεσµοθέτηση των προβλεπόµενων πλαισίων και παρέµβαση σε όλες τις διαδικασίες κατάρτισης εθνικών και περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων. Ολοκλήρωση και θεσµοθέτηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ήµου Πόρου, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2004 και έχει αδρανήσει εξαιτίας πολιτικών σκοπιµοτήτων. Με βάση το Γ.Π.Σ. : α) επέκταση του σχεδίου πόλης στην Πέρλια και στην Μπρίνια Αγ. Στέφανο (µέχρι την υφιστάµενη γραµµή οικοδόµησης), β) δηµιουργία Σχεδίου Πόλης στο Ασκέλι, στο Νεώριο και στη Φούσα (µε µικρούς συντελεστές δόµησης κάλυψης στην τελευταία, ώστε να διατηρηθεί ο εξοχικός χαρακτήρας της), γ) δηµιουργία ειδικού καθεστώτος προστασίας στο Λεµονοδάσος και δ) ρύθµιση ζητήµατος αρτιότητας στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου. Ανάληψη όλων των απαιτούµενων πολιτικών και νοµικών ενεργειών για την εξοµοίωση, µε νοµοθετική ρύθµιση, των ιδιοκτησιακών και πολεοδοµικών δικαιωµάτων ιδιοκτησιών εντός οικισµών προϋφιστάµενων του 1923, που έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης (Ασκέλι, Νεώριο), µε εκείνα των αντίστοιχων οικισµών προ του 1923 που έχουν εγκριθεί µε Προεδρικά ιατάγµατα. Νοµικές και πολιτικές Ενέργειες σχετικά µε τις δυσµενείς προβλέψεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής για τον Πόρο. Νοµικές και πολιτικές Ενέργειες για την ακύρωση του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών. Πρωτοβουλία για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων στον παραδοσιακό οικισµό του Πόρου. Παροχή κινήτρων και αναζήτηση τρόπων επιχορήγησης για την εθελοντική εφαρµογή της µελέτης αποκατάστασης του µετώπου του παραδοσιακού οικισµού από ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες. 13

14 Αξίζει της προσοχής σας: Από την θεσµοθέτηση του Γ.Π.Σ. εξαρτώνται διάφορα σοβαρά θέµατα, τα οποία σήµερα βρίσκονται σε εκκρεµότητα (π.χ. η πολεοδόµηση ή η µη πολεοδόµηση του ανατολικού τµήµατος της Σφαιρίας). Η παράταξή µας, από το 2011, µε πρόταση που υπέβαλε στο Σ, έχει ζητήσει την προώθηση της διαδικασίας κατάρτισης του Γ.Π.Σ. και την λήψη απόφασης για τον τρόπο διεκπεραίωσης αυτών των θεµάτων (π.χ. επιθυµεί το Σ να επεκταθεί ο οικισµός του Πόρου και ανατολικά από τον Μύλο, ή όχι). Ωστόσο οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας αποφάσισαν την αναβολή του θέµατος, αποφεύγοντας να αγγίξουν τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Η παράταξή µας είναι η µόνη που υπέβαλε αναλυτικό υπόµνηµα µε τις θέσεις της για τα χωροταξικά ζητήµατα του Πόρου (ήπια ανάπτυξη, σεβασµός περιβάλλοντος, ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού), το οποίο το απέστειλε στο ΥΠΕΚΑ, στον Οργανισµό Αθήνας και κοινοποίησε στο Σ. Επίσης η παράταξή µας, µαζί µε την ελάσσονα µειοψηφία, προσέβαλε στο ΣτΕ το Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών, πρωτοστατώντας στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή 111 φορέων που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Η εξοµοίωση όλων των προϋφιστάµενων του 1923 οικισµών, θα κατοχυρώσει τα ιδιοκτησιακά πολεοδοµικά δικαιώµατα των ιδιοκτησιών στο Ασκέλι και στο Νεώριο, οι οικισµοί των οποίων δεν έχουν εγκριθεί µε Προεδρικό ιάταγµα, αλλά µε διοικητική πράξη (Απόφαση Νοµάρχη). Το 2011, µετά από πρόταση της παράταξής µας, το Σ Πόρου ζήτησε για πρώτη φορά από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία να απογράψει τους δύο αυτούς οικισµούς ως αυτοτελείς, κάτι που δεν είχε γίνει στις προηγούµενες απογραφές πληθυσµών. Η Αλλαγή Πορείας, στις αρχές του 2014, έφερε το θέµα προς συζήτηση στο Σ και πρότεινε την µοναδική δυνατή λύση για την αντιµετώπιση του ζητήµατος, η οποία είναι η υποβολή αιτήµατος από το ήµο στους αρµόδιους Υπουργούς Πολιτισµού και ΠΕΚΑ, µε το οποίο να ζητάει τον άµεσο επαναχαρακτηρισµό του οικισµού του Πόρου (µε βάση το άρθρο 73, παρ. 10 του Ν 3028 /2002) ως «ιστορικού τόπου», δεδοµένου ότι η διατήρηση του ισχύοντος όρου «ιστορικό µνηµείο» προκαλεί ανυπέρβλητα προβλήµατα στην εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Η πρόταση αυτή διαµορφώθηκε µετά από συνεννόηση µε α) όλους τους προϊστάµενους των καθ ύλην αρµόδιων υπηρεσιών των σχετικών Υπουργείων, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν στη συνέχεια να εφαρµοστούν οι διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, β) τους αρµόδιους υπαλλήλους του Γραφείου όµησης του ήµου Πόρου και γ) τους περισσότερους µηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον Πόρο. Παρ όλα αυτά οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας την καταψήφισαν. 2. Εσωτερικός Οικισµός: Τέλος στην αποµόνωση µε ξεκάθαρες δεσµεύσεις Καθορισµός, ανάδειξη και σήµανση των βασικών διαδροµών µονοπατιών περιήγησης στον εσωτερικό οικισµό, µε αφετηρία 10 περίπου διαφορετικά σηµεία επί του παραλιακού δρόµου από την Μπρίνια έως το τέρµα της Πούντας, στα οποία θα υπάρχει εµφανής σχετική σήµανση. Παροχή κινήτρων (µείωση ή απαλλαγή από δηµοτικά τέλη) για λειτουργία εµπορικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό του οικισµού. Ανάδειξη όλων των σηµείων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον του εσωτερικού οικισµού (Ρολόι, δεξαµενές, Χριστός, Εκκλησίες, Μύλος, ξέφωτα µε ιδιαίτερη θέα κ.α.). Τοποθέτηση παγκακιών σε όσα από τα σηµεία αυτά είναι δυνατό. Εφαρµογή µελετών ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων έναντι του Αγ. Κωνσταντίνου, του Χριστού κ.α. και δηµιουργία πλατειών. 14

15 Λειτουργία κυλικείου στο Ρολόι (µε τουαλέτα). ιαγωνισµός από τον ήµο για παραχώρησή του σε ιδιώτη. ιαµόρφωση της περιοχής µε διατήρηση του ιδιαίτερου εξοχικού παραδοσιακού χαρακτήρα της. Αποκατάσταση όλων των οδοστρωµάτων και επενδύσεων µονοπατιών και σκαλοπατιών, αποκατάσταση και τοποθέτηση κάγκελων και χειρολισθήρων στα απότοµα σκαλιά και ετήσιο άσπρισµα ειδικά όλων των βασικών διαδροµών. Χρήση παραδοσιακών υλικών και σταδιακή επαναφορά τους στις περιπτώσεις που τα τελευταία χρόνια έχει χρησιµοποιηθεί τσιµέντο. Συντήρηση δηµοτικού φωτισµού και τοποθέτηση νέου όπου υπάρχει ανάγκη. Κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση βασικής οδικής αρτηρίας (οδός ηµοσθένους) και αποµάκρυνση όλων των δηµόσιων υπηρεσιών από το εσωτερικό του οικισµού (Πολεοδοµία, Αστυνοµία, Νηπιαγωγείο). Λειτουργία µίνι βαν προς τους δρόµους που δεν χωράει αυτοκίνητο για την µετακίνηση ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Αξίζει της προσοχής σας: Το κτήριο του παιδικού σταθµού συµβολίζει τον παραλογισµό και την τοπική διαπλοκή. Το συγκεκριµένο κτήριο αποτελούσε δωρεά για τη στέγαση του Αστυνοµικού Τµήµατος Πόρου. Όµως, ο τότε διοικητής, το χαρακτήρισε ακατάλληλο λόγω της θέσης του στο εσωτερικό του οικισµού, η οποία αποτρέπει την γρήγορη προσέγγιση στον παραλιακό δρόµο. Έτσι, το Α.Τ. στεγάστηκε για λίγα χρόνια σε κτήριο της παραλίας. Το 1997 ο ήµος Πόρου βρήκε την ευκαιρία να στείλει τα παιδάκια προνηπιακής ηλικίας στο παρ ολίγον Α.Τ., η µετάβαση στο οποίο είναι δυνατή µόνο µε µηχανάκι (καθηµερινά όλα τα παιδάκια πηγαινοέρχονται υποχρεωτικά «δικάβαλο» χωρίς κράνος, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν στάσης αυτοκινήτου). «Τουλάχιστον το Α.Τ. δεν παρέµεινε στο πλέον ακατάλληλο σηµείο του νησιού», θα σκεφτόταν κανείς. Κι όµως! Μετά τη στέγαση του παιδικού σταθµού, το Α.Τ. µεταστεγάστηκε σε ιδιωτικό κτήριο υποδεέστερων προδιαγραφών σε ακόµα πιο ακατάλληλο σηµείο της ίδιας στενής οδού, για το οποίο το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει έκτοτε υψηλά ενοίκια. 15

16 3. Αγ. Στέφανος ιαµόρφωση του χώρου νότιας εισόδου του Λυκείου: κατασκευή γηπέδου χειροσφαίρισης, διαστάσεων 30µ x 20µ, το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου και γηπέδου πετοσφαίρισης - καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 25µ x 15µ. ιαµόρφωση του χώρου απέναντι από τα σχολεία: δηµιουργία χώρου πάρκινγκ που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες θα δώσει λύση και θα αποσυµφορήσει το χώρο στάθµευσης στο νέο λιµάνι και δηµιουργία χώρου πρασίνου και περιπάτου µε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδική χαρά. Εξωραϊσµός της παραλίας του Αγ. Στεφάνου και µελλοντική ενοποίησή της, µε το τµήµα που σήµερα χρησιµοποιείται µόνο από το Κ.Ε.Πόρος. Σύνδεση όλων των οικιών µε το δίκτυο ΒΙΟΚΑ. Αξίζει της προσοχής σας: Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιούνται από τους µαθητές των δύο σχολείων τις πρωινές ώρες και τα απογεύµατα θα διατίθενται για το κοινό και τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. 4. Συνοικισµός Πέρλια Γκρεµύλες Εκπόνηση µελέτης ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόµια, χερσαία ζώνη λιµένα) µε στόχο την λειτουργικότητα και την προσθήκη στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα, που θα διαφοροποιήσουν τον αστικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η περιοχή. Σύνδεση όλων των οικιών µε το δίκτυο ΒΙΟΚΑ και αντιµετώπιση προβληµάτων δυσοσµίας µέσω της συνολικής αντιµετώπισης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ. Σήµανση, φωτισµός και δηµιουργία προϋποθέσεων ασφαλείας για την οδική κυκλοφορία και την κυκλοφορία πεζών. Συνολική µελέτη εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης καναλιού και δηµιουργίας δύο πεζογεφυρών στην ανατολική και τη δυτική άκρη της διώρυγας. Η συγκεκριµένη περιοχή, από τη νοητή ευθεία της βόρειας πύλης του στρατοπέδου 16

17 µε το βόρειο άκρο το στίβου του γηπέδου έως το κανάλι, σε κάθε περίπτωση θα γίνει αντικείµενο διεκδίκησης από τον ήµο. Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου παραδοσιακού χαρακτήρα µε πασσαλωτές και πλωτές προβλήτες (όχι µπετόν και όχι λιµενικά έργα που θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα της περιοχής). 5. Ασκέλι Μελέτη και εφαρµογή λιµενικού έργου επέκτασης της αµµώδους παραλίας µε αποτελεσµατικά και µόνιµα µέτρα. ηµιουργία µικρών παράλληλων µόλων (πιθανότατα τριών τέτοιων) που παγιδεύουν την άµµο στη διάρκεια του χειµώνα. Μελέτη και εφαρµογή διαµόρφωσης της δεντροστοιχίας σε λωρίδα περιπάτου, µε ζώνες χρήσης της παραλίας σε ελεύθερα και οργανωµένα τµήµατα και πρόβλεψη για λωρίδα στάθµευσης παράλληλης προς την οδό. Εξεύρεση πρόσθετων χώρων στάθµευσης εκτός της οδού και εκτός της παραλιακής λωρίδας. Εντοπισµός και ενοικίαση ή αγορά χώρων βορείως της οδού, για στάθµευση οχηµάτων. Βελτίωση της διαδροµής από την πόλη στο Ασκέλι, ώστε να γίνει ασφαλής για όλους και ελκυστική για τους πεζούς. Οι απαιτήσεις της σχετικής µελέτης µπορούν να αντιµετωπιστούν τόσο µε στοιχειώδη µέτρα, όπως οριζόντια σήµανση στο κατάστρωµα της οδού και πληρέστερη σήµανση, όσο και διαµόρφωση πεζοδροµίων κτλ. Σύνδεση όλων των οικιών µε το δίκτυο ΒΙΟΚΑ και αντιµετώπιση προβληµάτων δυσοσµίας µέσω της συνολικής αντιµετώπισης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ. ηµιουργία παιδικής χαράς στο δηµοτικό οικόπεδο στο βόρειο τµήµα του Ασκελίου. Αξίζει της προσοχής σας: Ιδιοκτήτης παραθαλάσσιου οικοπέδου έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν στη δηµοτική µας αρχή τη χρήση του οικοπέδου του, ως χώρου στάθµευσης. 17

18 6. Νεώριο Οριστική αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ. Μείωση δηµοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Νεωρίου και απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευσης µέχρι την οριστική επίλυση των προβληµάτων. Εξεύρεση πρόσθετων χώρων στάθµευσης εκτός της οδού και εκτός της παραλιακής λωρίδας. Εντοπισµός και ενοικίαση ή αγορά χώρων βορείως της οδού, για στάθµευση οχηµάτων. Οριοθέτηση της οδού και δηµιουργία πεζοδροµίου σε όλη τη διαδροµή από το Κανάλι έως το τέλος του Νεωρίου. Αποµάκρυνση οπτικών εµποδίων που αποκόπτουν τη θέα της θάλασσας στη διαδροµή µεταξύ Μικρού και Μεγάλου Νεωρίου. Εξωραϊσµός και τακτικός καθαρισµός όλων των παραλιών και της παράκτιας ζώνης. εντροφύτευση µε αλµυρίκια και λυγαριές, όπου υπήρχαν τις παλαιότερες δεκαετίες στα σηµεία µεταξύ δρόµου και θάλασσας. Εξεύρεση χώρου για δηµιουργία µικρής παιδικής χαράς, πιθανότατα σε κάποια από τις προβλήτες του Μεγάλου Νεωρίου. 7. Φούσα - βόρειος Πόρος Λήψη µέτρων αντιµετώπισης της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου (τοποθέτηση µπαρών, αποκατάσταση οδών, σήµανση). Έµφαση στους τοµείς της υδροδότησης όλων των οικιών και στην πυρασφάλεια. Αντιµετώπιση πολεοδοµικών εκκρεµοτήτων (δασικά, αρχαιολογικές ζώνες) και εκµετάλλευση των αρχαιολογικών χώρων για την αύξηση της επισκεψιµότητας, την ήπια τουριστική αξιοποίηση και τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Αποµάκρυνση των ιχθυοτροφείων και απόδοση στους πολίτες των τριών µοναδικών σε οµορφιά παραλιών, στις οποίες είναι σήµερα εγκατεστηµένα. 18

19 8. Ηπειρωτικό τµήµα ήµου Λεµονοδάσος Αντιµετώπιση της περιοχής και των κατοίκων της µε τα ίδια κριτήρια µε το νησιωτικό τµήµα του ήµου. Ανάθεση αρµοδιοτήτων καθοδήγησης και εποπτείας επί των θεµάτων που αφορούν στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου σε «εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους» που προέρχονται από τη συγκεκριµένη περιοχή. Έµφαση στους τοµείς της αποκοµιδής απορριµµάτων, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων (ακτές, δρόµοι, ρέµατα), της επέκτασης των δικτύων ύδρευσης (Καραπολίτι, Μπέλεσι κ.α) και της επισκευής τους (Λεµονοδάσος), καθώς και της ασφαλτόστρωσης των δεκάδων χωµατόδροµων για την οποία κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί δεκαετίες. Πάγια συνεργασία µε τον ήµο Τροιζηνίας για όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος (ΒΙΟΚΑ, µεταφορά απορριµµάτων, ύδρευση, θαλάσσιες µεταφορές, τουριστική ανάπτυξη κ.α.). Λεµονοδάσος: Αναπρογραµµατισµός υποδοµών όπως δίκτυο ύδρευσης, πλακόστρωση µονοπατιών, παραδοσιακά φώτα και παγκάκια. Ανάθεση σε οµάδα ντόπιων ειδικών, της κατάρτισης και της εκτέλεσης του «Σχεδίου Σωτηρίας του Λεµονοδάσους», µε έµφαση στην αποτροπή της αστικοποίησής του (θεσµοθέτηση ειδικού καθεστώτος προστασίας του χαρακτήρα του και κατοχύρωσης των ήπιων πολεοδοµικών δικαιωµάτων των ιδιοκτητών), στα θέµατα άρδευσης και υδροδότησης, στην αντιµετώπιση της γήρανσης των δέντρων και την αντικατάστασή τους. Κατάργηση του υλοποιηµένου έργου ηλεκτροφωτισµού της Αρτίµου και εξέταση της σκοπιµότητας και των κριτηρίων αντικατάστασής του µε συµβατά µε το χαρακτήρα της περιοχής στοιχεία. Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας, τονίζει ότι το πραγµατικό δίληµµα για τους κατοίκους των ηπειρωτικών τµηµάτων του ήµου δεν είναι «ήµος Πόρου ή ήµος Τροιζηνίας;», αλλά «εκλογή και πάλι της ίδιας δηµοτικής αρχής στον ήµο Πόρου που τους κοροϊδεύει τόσες δεκαετίες ή εκλογή µιας νέας δηµοτικής αρχής που θα ασχοληθεί επιτέλους µε τα προβλήµατα της περιοχής και θα τα λύσει;». 19

20 ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 1. Αναστολή της ιδιωτικοποίησης που συντελείται µέσω του Τ.Α.Ι.ΠΕ.. Άµεση έναρξη όλων των απαραίτητων νοµικών και πολιτικών ενεργειών, για ακύρωση των κυβερνητικών σχεδίων για παραχώρηση 40 ετών σε ιδιώτη επενδυτή «τµήµατος του λιµένα του Πόρου», µέσω του διαγωνισµού που διενεργείται από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.. Άµεση έναρξη όλων των απαραίτητων νοµικών και πολιτικών ενεργειών για επιστροφή του δικαιώµατος παραχώρησης του λιµανιού µας στο ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο. Αξίζει της προσοχής σας: Σύµφωνα µε την ισχύουσα οριοθέτηση του «λιµένα του Πόρου», σε αυτόν περιλαµβάνονται όλες οι ακτές της Σφαιρίας από το Σταυρό έως το Κ.Ε.Πόρος, οι ακτές από Κ.Ε.Πόρος δυτικά έως Λιµανάκι Αγάπης και ανατολικά έως Παναγίτσα, καθώς και οι ηπειρωτικές ακτές από Μπούγια έως Αλυκή. Μεταξύ άλλων, η µεταβίβαση όλων των δικαιωµάτων παραχώρησης του λιµένα στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.., καθιστά παράνοµη κάθε παραχώρηση χώρων χερσαίας ζώνης λιµένα ή παραλίας (Ασκέλι) στην οποία προβαίνει το Λιµενικό Ταµείο µετά τον Αύγουστο του Ο συντελούµενος από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.. διαγωνισµός βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Τ.Α.Ι.ΠΕ.. για το λιµάνι µας προβλέπονται µεταξύ άλλων: µείωση της ζώνης ελλιµενισµού σκαφών θαλάσσιου τουρισµού και απαγόρευση πρόσδεσης στο λιµάνι µεγάλων σκαφών (επιτρέπεται η πρόσδεση µόλις 12 σκαφών µήκους 15 18µ. και µόλις 2 σκαφών άνω των 18µ.), δυνατότητα δηµιουργίας µαρίνας µόνιµου ελλιµενισµού αντί διερχόµενων σκαφών, δυνατότητα περίφραξης της χερσαίας ζώνης, οικοδόµηση δύο κτηρίων διοίκησης εµβαδού 150 τ.µ. έναντι του κτ. Συγγρού, απαγόρευση χρήσεων πάρκινγκ και αναστροφής οχηµάτων στην Αγροτική και στο νέο λιµάνι. Η παράταξή µας είναι η µόνη που τάχθηκε ξεκάθαρα εξ αρχής κατά της ιδιωτικοποίησης του λιµανιού, διαµόρφωσε σχετικές εισηγήσεις προς το Σ, και απέστειλε επιστολές και υποµνήµατα προς τα αρµόδια Υπουργεία και το ίδιο το Τ.Α.Ι.ΠΕ.., δηλώνοντας µε νοµική και πολιτική τεκµηρίωση, τους λόγους αντίθεσής της. Το σχετικό εξώδικο που αποστείλαµε τον εκέµβριο στους αρµόδιους Υπουργούς είναι ο µοναδικός λόγος για την καθυστέρηση της διαδικασίας, η οποία προβλέπει κατάρτιση masterplan, έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων και τροποποίηση της χωροθέτησης του Λιµανιού. Οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας στο Σ αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν την προσυπογραφή του εξωδίκου από τον ήµο, ενώ οι περιφερειακοί σύµβουλοι της µειοψηφίας (µε επικεφαλής τον κ. Σπ. Σπυρίδωνα) δεν καταψήφισαν στο Περιφερειακό Συµβούλιο τη σχετική µελέτη που υπέβαλε το Τ.Α.Ι.ΠΕ.. 20

21 2. Υποδοµές και διαχείριση θαλάσσιου µετώπου ιαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση, τεχνοκρατική διοίκηση και αξιοποίηση των εσόδων του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου ( ΛΤ) για εκπόνηση µελετών και υλοποίηση έργων. Κατάρτιση και εφαρµογή masterplan από το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πόρου για την χωροθέτηση των χρήσεων του λιµένα και των χώρων ελλιµενισµού (ακτοπλοΐα, πορθµείο, θαλάσσιος τουρισµός, αλιευτικά, λέµβοι, ερασιτεχνικά σκάφη). Αποκατάσταση και επισκευή των κρηπιδωµάτων από Αµβροσία έως Σινεµά και από παλιά ηλεκτρική έως «Γοργόνα». Νοµική και τεχνική αντιµετώπιση του σκανδαλώδους έργου της πασσαλωτής προβλήτας: καταγγελία της ετεροβαρούς σύµβασης µε τον ΕΟΤ του 2005, απαίτηση αποζηµιώσεων για τις κακοτεχνίες, επανασχεδιασµός του έργου από το µηδέν και ανακατασκευή του µε ασφαλείς προδιαγραφές για σκάφη και πεζούς. Αποκατάσταση και επισκευή των τσιµεντένιων κρηπιδωµάτων στην ίδια περιοχή (παράλληλα µε την πασσαλωτή προβλήτα στο ύψος της οικοδοµής της Αγροτικής Τράπεζας), τα οποία είναι έτοιµα να καταρρεύσουν. Εγκατάσταση σύγχρονων υποδοµών παροχών λιµένα: πίλαρς, κάδοι για εναπόθεση απορριµµάτων και υγρών αποβλήτων, δέστρες και αγκυροβόλια µε σηµαδούρες κ.α. Στελέχωση του ΛΤ µε εισπράκτορες και καβοδέτες και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Λειτουργία συχνότητας VHF για συνεννόηση µε τα καταπλέοντα και αποπλέοντα σκάφη. ιάθεση τµηµάτων του νέου δυτικού λιµένα Πόρου για ελλιµενισµό θαλαµηγών σκαφών (και µελλοντικά διάθεση κρηπιδωµάτων του Κ. Ε. Πόρος, εφόσον ευοδωθούν οι προσπάθειες διεκδίκησης µέρους των εγκαταστάσεών του). Μόνιµη σήµανση των επιτρεπόµενων ζωνών και των απαγορεύσεων ελλιµενισµού. Εγκατάσταση των γραφείων του ΛΤ στο παραλιακό κτήριο της ΗΚΕΠ µε χώρους υγιεινής και ενδιαίτησης (όπως προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση του 2005) και παύση της σκανδαλώδους πολυετούς µίσθωσης ιδιωτικού κτηρίου. Τοποθέτηση πλωτήρων σήµανσης των αβαθών του διαύλου (προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισµό Λιµένα, αλλά δεν έχει εφαρµοστεί). Συστηµατική συνεργασία µε το Λιµεναρχείο για την αστυνόµευση του λιµανιού σε ό,τι αφορά στις θέσεις πρόσδεσης σκαφών, στην τήρηση σταθερών κανόνων και ειδικά στην καταπολέµηση των ακραίων φαινοµένων άγρας πελατών και δέσµευσης χώρων του λιµανιού, για την αποκλειστική πρόσδεση πελατών έναντι καταστηµάτων. Χωροθέτηση θέσεων αφετηρίας λέµβων: νέο δυτικό λιµάνι, Αγροτική, Πλατεία Ηρώων, Σοφράνο, Πούντα. 21

22 Αξίζει της προσοχής σας: Τα τελευταία οχτώ χρόνια δεν εκτελέστηκε ούτε ένα νέο έργο στο λιµάνι. Τις δεκαετίες 1990 και 2000 εκτελέστηκαν ορισµένα µεγάλα έργα, τα οποία στο σύνολό τους αποδείχτηκαν σκανδαλώδη και κακότεχνα: κρηπιδώµατα από Αµβροσία έως Σινεµά (κατέρρευσε ήδη το πρώτο τµήµα), πασσαλωτή προβλήτα (δεν έχει παραδοθεί από το 2006 λόγω κακοτεχνιών), νέο δυτικό λιµάνι (δεν εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενες αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις στην επιφάνειά του). Το έργο της ξύλινης πασσαλωτής προβλήτας ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2005 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι τον Μάρτιο του 2006, αλλά «ολοκληρώθηκε» τελικά περίπου το 2008, χωρίς ποτέ να παραδοθεί λόγω των κακοτεχνιών του. Έκτοτε, το ΛΤ δεν έχει προβεί σε καµία ενέργεια καταγγελίας των συµβάσεων της κατασκευής και επισκευής του έργου. Αντίθετα, από το 2005 πληρώνει αντάλλαγµα στο ηµόσιο για τη χρήση του και, από το 2008, το έχει θέσει σε κοινή χρήση, θέτοντας σε κίνδυνο τους πεζούς, αλλά και τα σκάφη που ελλιµενίζονται σε αυτό. Η σύµβαση που υπογράφτηκε το 2005 µεταξύ ΕΟΤ και ήµου Πόρου δεν περιλάµβανε καµία ρήτρα για τις περιπτώσεις κακοτεχνιών και καθυστέρησης παράδοσης. 3. Υποδοµές κοινόχρηστων χώρων λιµανιού Λειτουργική και αρχιτεκτονική ενοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων στην παραλία του παραδοσιακού οικισµού, από το µέτωπο των παραλιακών κτηρίων έως την θάλασσα: Ενιαία υψοµετρική στάθµη εσωτερικού πεζοδροµίου οδού παραθαλάσσιου πεζοδροµίου και λοιπών χώρων. Ενιαία χρήση υλικών επικάλυψης (αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα µε κυβόλιθους ή/και ποριώτικη πέτρα). ηµιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδροµου. ηµιουργία αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων, χώρων πρασίνου, πεζόδροµων, χώρων αναµονής επιβατών οχηµάτων και τουαλετών στο νέο δυτικό λιµάνι. Συνολική ανάπλαση του Άλσους Παπαντωνίου: αποµάκρυνση των καταπατήσεων, εκσυγχρονισµός της παιδικής χαράς, παραχώρηση ολόκληρου του κτηρίου Ναυτοπροσκόπων στον Ναυτικό Όµιλο. Λήψη απόφασης για αναστολή της µελέτης «ανάπλασης» (και στην πραγµατικότητα υπογειοποίησης) της Πούντας που έχει δροµολογήσει η Περιφέρεια και, αντί αυτής, εφαρµογή της εκπονηθείσας (και πληρωµένης από το ήµο Πόρου) µελέτης του Ποριώτη αρχιτέκτονα ηµήτρη ιαµαντόπουλου. Εφαρµογή της εκπονηθείσας µελέτης ιαµαντόπουλου για τον χώρο µεταξύ νέου δυτικού λιµένα και Παλιάς Ηλεκτρικής. Εκπόνηση και εφαρµογή µελέτης αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων της προβλήτας έναντι της Αγροτικής, που πρόσφατα επισκευάστηκε και τοποθετήθηκε στην επιφάνειά της µόνο µπετόν. Αξίζει της προσοχής σας: Τα έργα που διενεργήθηκαν πρόσφατα στην προβλήτα έναντι της Αγροτικής έγιναν χωρίς να υπάρχει καµία µελέτη αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων. Μετά από σχετική ανακοίνωση της παράταξής µας, η Περιφέρεια υποχρεώθηκε στην επιδιόρθωση του ορίου της προβλήτας προς την οδό µε τη δηµιουργία σκαλοπατιού. Η αδειοδότηση της κατασκευής του νέου δυτικού λιµένα προέβλεπε αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Η µελέτη ιαµαντόπουλου για την Πούντα έχει παραδοθεί στον ήµο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και προβλέπει την ανάπλαση της Πούντας µε σεβασµό στον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Ανάµεσα σε άλλα, προβλέπει αντικατάσταση της ασφάλτου µε κυβόλιθους, δηµιουργία πλατείας αναστροφής οχηµάτων στον Αγ. Γιάννη, διατήρηση του υφιστάµενου παραλιακού κρηπιδώµατος. 22

23 Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Τουρισµός Τουρισµός Περιβάλλον Πολιτισµός: οι πυλώνες για την οικονοµική ανάπτυξη του Πόρου. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων µε έµφαση στην αντιµετώπιση των τοπικών και περιφερειακών προβληµάτων υποδοµής. Ενίσχυση του θερινού τουρισµού: Έµφαση στις παραλίες και στη νυκτερινή ζωή. Πολιτική παρέµβαση µε στόχο την αντιµετώπιση µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων, ορισµένων παράλογων νοµοθετικών στρεβλώσεων (π.χ. αναφορικά µε τον χρόνο και τη διάρκεια παραχώρησης των πλαζ) ηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης χειµερινού τουρισµού: Έµφαση στη γεωγραφική εξάπλωση εκτός Πόρου των προβαλλόµενων τοπικών προορισµών (εσωτερικός τουρισµός) και στη δηµιουργία υποδοµών εξυπηρέτησης αθλητικών αποστολών και διοργάνωσης αγώνων (οργανωµένος αθλητικός τουρισµός) Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, στις οποίες ο Πόρος έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων προορισµών, µε δυνατότητα διεύρυνσής τους. Ειδικότερα: α) θαλάσσιος τουρισµός, β) πολιτιστικός τουρισµός, γ) ηµερήσια κρουαζιέρα, δ) εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, ε) παραθεριστική κατοικία, στ) ναυταθλητικός αθλητικός τουρισµός και ε) καταδυτικός τουρισµός κ.α. Καθαριότητα των ακτών, των θαλασσών, των δασών και της υπαίθρου. Αντιµετώπιση προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο: α) ΒΙΟΚΑ, β) υποδοµές εξυπηρέτησης θαλάσσιου τουρισµού και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, γ) έλλειψη προσβάσιµων ελεύθερων παραλιών, δ) κυκλοφοριακό, ε) δροµολόγια φέρρυ µποτς Πόρου Γαλατά και ασταθής προγραµµατισµός νυκτερινών βαρδιών λέµβων Πόρου Γαλατά και στ) έλλειψη τουριστικής ταυτότητας του Πόρου. Αντιµετώπιση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο: α) πλοία και περιοδικότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τριτοκοσµικές συνθήκες αναµονής στο λιµάνι του Πειραιά, β) απόσταση και κόστος του «Ελ. Βενιζέλος», γ) οδικό δίκτυο και δ) ανεπάρκεια των δικτύων ηλεκτροδότησης (συχνές διακοπές το καλοκαίρι). Αναστολή της αστικοποίησης και βιοµηχανοποίησης των ακτών του Σαρωνικού και ειδικά ακύρωση των χωροταξικών ρυθµίσεων του ΥΠΕΚΑ και του Οργανισµού Αθήνας, που χαρακτηρίζουν την περιοχή µας ως βιοµηχανική περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας. ιάθεση κονδυλίων ποσοστού 10% επί του προϋπολογισµού του ήµου για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη. Στήριξη δράσεων από το ήµο, οικονοµική (µέχρι ποσού που θα αντιστοιχεί στο 50% του προϋπολογισµού της κάθε δράσης) και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που συντελεί στην τουριστική 23

24 προβολή του Πόρου, όπως συµµετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, διοργανώσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδόσεις βιβλίων, παραγωγές ταινιών κτλ. Ουσιαστική λειτουργία της Τουριστικής Επιτροπής και εφαρµογή των γνωµοδοτήσεών της. Παραχώρηση της πλαζ Ασκελίου µε τριετή διάρκεια, µε θέσπιση υψηλών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών και πρόσληψη ναυαγοσώστη. ιακριτική ευχέρεια του ΛΤ για διενέργεια διαγωνισµού ή απ ευθείας παραχώρηση στο όµορο ξενοδοχείο. Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας το 2013 είχε προτείνει στο Σ την λήψη απόφασης για την στήριξη των ιδιωτικών πρωτοβουλιών προβολής του Πόρου, αλλά καταψηφίστηκε από τους συµβούλους της πλειοψηφίας. Στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν η Τουριστική Επιτροπή είχε απολύτως διακοσµητικό χαρακτήρα και δεν επιτέλεσε κανένα ουσιαστικό έργο. Σε όλες τις επίσηµες συζητήσεις που γίνονται στον Πόρο ή στην Περιφέρεια αναφορικά µε την τουριστική ανάπτυξη, µοναδικά θέµατα που θίγονται είναι τα θέµατα προβολής (διαφήµιση) και πρόσβασης (αεροδρόµιο). Ποτέ δεν έχει γίνει συζήτηση για τα τοπικά και περιφερειακά προβλήµατα υποδοµών και για τους τρόπους αντιµετώπισής τους. 2. Ακτοπλοΐα Σύνδεση Πόρου Γαλατά ιαµόρφωση ενιαίου µετώπου όλων των ενδιαφερόµενων ήµων του Αργοσαρωνικού, µε στόχο αφενός την από κοινού διαπραγµάτευση µε τους αρµόδιους φορείς και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες και αφετέρου τη διερεύνηση εναλλακτικής λύσης εξυπηρέτησης της γραµµής µε τη δροµολόγηση ηµιταχύπολου πλοίου µεσαίου µεγέθους. Κατάργηση του προστατευόµενου µονοπωλίου, ώστε να αποδεσµευτούν οι βιώσιµες γραµµές του Αργοσαρωνικού από τις ευρύτερες σταθµίσεις κόστους οφέλους µιας υπερδανεισµένης εταιρίας µε παρουσία σε δεκάδες γραµµές σε όλη της Ελλάδα. Ενθάρρυνση και στήριξη νέων εταιριών για την είσοδό τους στη γραµµή. Πρόταξη της κοινωνικής υπηρεσίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης (µε δεδοµένη την συγκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας στον Πειραιά) και διεκδίκηση ειδικών δικαιωµάτων από την Πολιτεία. ιαπραγµατευτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πλοίων στο λιµάνι του Πόρου. ηµιουργία υδατοδροµίου στον Πόρο και ενθάρρυνση καθιέρωσης τακτικών δροµολογίων υδροπλάνων στη γραµµή Πόρου Πειραιά. Αύξηση του ωραρίου και των δροµολογίων των φέρρυ µποτς Πόρου Γαλατά, κατ αντιστοιχία της αναµενόµενης τουριστικής κίνησης ανά χρονική περίοδο και διατήρηση της ανά µισάωρο περιοδικότητάς τους. Ειδικότερα : α) µέχρι τα µεσάνυκτα τους τρεις καλοκαιρινούς µήνες, τις δύο βδοµάδες του Πάσχα, τα τριήµερα της Καθαράς ευτέρας και του Αγίου Πνεύµατος και όλες τις Παρασκευές και Κυριακές του χρόνου και β) έκτακτα δροµολόγια περισσοτέρων από ένα πλοίων, στις ώρες αιχµής όλων των ανωτέρω ηµερών, καθώς και όλων των ηµερών µε έκτακτη προσέλευση επισκεπτών στο νησί. Σταθερή νυκτερινή σύνδεση Πόρου Γαλατά µε λέµβους όλο το χρόνο. Τακτική διαβούλευση µε τους ιδιοκτήτες των φέρρυ µποτς και λέµβων για εθελοντική υιοθέτηση των ανωτέρω δροµολογίων µε παροχή οικονοµικών ή άλλων κινήτρων. 24

25 Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε εφοπλιστική εταιρία για τη δροµολόγηση ταχύπλοου πλοίου τύπου καταµαράν, µέσω θυγατρικής εταιρίας που θα δηµιουργηθεί µε έδρα τον Πόρο. Οι εκπρόσωποι της εταιρίας, σε συναντήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά και µε επιστολή τους, έχουν δεσµευθεί εγγράφως για την δροµολόγηση του πλοίου σε περίπτωση εκλογής του Γιάννη ηµητριάδη ως ηµάρχου Πόρου και ο Γιάννης ηµητριάδης έχει δηλώσει τη στήριξή του στο εγχείρηµα, το οποίο προϋποθέτει ότι οι δηµότες του Πόρου θα στηρίξουν εµπράκτως την προσπάθειά, µετέχοντας µαζικά µε συµβολικό κατά κεφαλήν ποσό, στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. 3. Πρωτογενής τοµέας Στήριξη του αλιευτικού κλάδου και υιοθέτηση δράσεων για την αύξηση των τοπικών ιχθυοαποθεµάτων. Ορισµός προστατευόµενων περιοχών για την αναπαραγωγή και πολλαπλασιασµό των αλιευµάτων, απελευθέρωση κατειληµµένων θαλάσσιων χώρων στους οποίους δραστηριοποιούνται ιχθυοτροφεία. Στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας στη Φούσα, στο Λεµονοδάσος και στο υπόλοιπο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου και ενθάρρυνση επιχειρηµατικών δράσεων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας τοπικών προϊόντων (ελαιόλαδο, λεµόνια κ.α.). Στήριξη µε κάθε τρόπο του ενδροκοµικού Σταθµού Πόρου, µε στόχο την εξασφάλιση του λειτουργικού του κόστους από την Πολιτεία και τη στελέχωσή του µε επιστηµονικό και εργατικό δυναµικό, µε σκοπό την αξιοποίηση του έργου του στην τοπική αγροτική παραγωγή. 25

Η Αλλαγή Πορείας στις γειτονιές του Πόρου

Η Αλλαγή Πορείας στις γειτονιές του Πόρου Οι δράσεις της παράταξής µας Σελ. 3 Η Αλλαγή Πορείας στις γειτονιές του Πόρου Η Αλλαγή Πορείας συνεχίζει τις ανοικτές συζητήσεις που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στις γειτονιές του Πόρου µε στόχο να ακούσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1 Σχέδια ράσης Στα προηγούµενα κεφάλαια τέθηκαν οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου Εµµ. Παππά. Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Πρόλογος Πολίτες του ήµου µας, γυναίκες και άνδρες, νέες και νέοι. Εµείς που συµµετέχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχεδίου νόµου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, α- ναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» Ι. ΓΕΝΙΚΑ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΛΑΟ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΛΑΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΛΑΟ Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, 1 Σε λίγο συμπληρώνεται 1 χρόνος από τότε που η νέα Δημοτική Αρχή που εσείς οι ίδιοι δημοκρατικά επιλέξατε ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία.

Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία. Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία. Α. Κατ αρχήν, το θέµα της ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης της Θήβας µε το δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, για την ύδρευσή µας από το Μόρνο. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι

Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι Σταµάτησαν τα έργα στον Αγ. Αντώνιο Θύµα του κακού προγραµµατισµού της πολιτείας πέφτει όπως όλα δείχνουν το δεύτερο µέρος των έργων ανάπλασης του οικισµού του Αγίου Αντωνίου. Ο προγραµµατισµός εκτροχιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού.

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού. 1 Κύριε Πρόεδρε Αγαπητοί συνάδελφοι Αγαπητοί παριστάµενοι, κυρίες και κύριοι, Για ακόµη µια φορά, την έβδοµη συνεχόµενη, έχω την τιµή ως επικεφαλής της ηµοτικής Αρχής να ξεκινήσω τη διαδικασία του απολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιµοι για την Αλλαγή Πορείας του Πόρου

Έτοιµοι για την Αλλαγή Πορείας του Πόρου ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ Ε ν η µ ε ρ ωτ ι κό έ ν τ υ π ο τ η ς π α ρ ά τ α ξ η ς µ ε ί ζονο ς µ ε ι ο ψ η φ ί α ς Α λ λα γ ή Π ο ρ ε ί α ς EΚ ΟΣΗ 11 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ ΜΑΪΟΣ 2014 Έτοιµοι για την Αλλαγή Πορείας του Πόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩΞΕ-Μ9Μ. Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Π. Φαλήρου.

ΑΔΑ: Β43ΕΩΞΕ-Μ9Μ. Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Π. Φαλήρου. Δ: Β43ΕΩΞΕ-Μ9Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ρ. Aπόφασης 262 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ πόσπασµα πό το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2014-2019 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2. Επιτροπή Έργου... 4 Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά από την ανάγκη του πολίτη!

Ένα βήμα μπροστά από την ανάγκη του πολίτη! Κοινωνική Μέριμνα Ένα βήμα μπροστά από την ανάγκη του πολίτη! Η κοινωνική μέριμνα, η πρόνοια για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, του πιο ζωντανού κυττάρου της κοινωνίας, που σήμερα πλήττονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα