ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014"

Transcript

1 Θέσεις και δράσεις / 2014

2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014 Η Αλλαγή Πορείας, ως µείζων µειοψηφία (2011 έως σήµερα) κατέθεσε τις θέσεις της και υπέβαλε προτάσεις για όλους τους τοµείς που άπτονται της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων του ήµου Πόρου. Οι θέσεις αυτές είχαν ως βάση τους το προεκλογικό πρόγραµµα του 2010 και, µετά την κατηγοριοποίησή τους, συνθέτουν το πρόγραµµα του συνδυασµού µας στις δηµοτικές εκλογές του Κεντρικός στόχος του προγράµµατός µας είναι να καταφέρουµε να κρατήσουµε τους νέους στον τόπο µας και η επίτευξή του µεθοδεύεται µέσα από µία στρατηγική θέσεων και δράσεων, που βασίζεται στο τρίπτυχο «Αειφόρος ανάπτυξη Τουρισµός - Περιβάλλον». Η αδιαφιλονίκητη αξία του τουρισµού ως θεµελιώδους πυλώνα της τοπικής οικονοµίας, επιβάλλει την ποιοτική ανάπτυξη του τουριστικού µας προϊόντος (ενίσχυση θερινού τουρισµού ανάπτυξη χειµερινού). Το µέσο για αυτήν, είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία παράλληλα αποτελεί και µέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µας. Η ανεξαρτησία της Αλλαγής Πορείας, από κάθε πολιτική ή οικονοµική επιρροή, τοπικού ή κεντρικού χαρακτήρα, αποτελεί εγγύηση για την αδιάλειπτη εφαρµογή του προγράµµατός µας, χωρίς κόκκινες γραµµές και χωρίς παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να θέσουν όρια στην ριζική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος µας. 2

3 Ο σχεδιασµός µας επιµερίζεται σε θέσεις και δράσεις για 7 βασικούς τοµείς: Α. Για τον ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου που υπάγονται σε αυτόν Β. Για τις Υποδοµές Γ. Για τη Χωροταξία και τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. Για το Λιµάνι Ε. Για την Ανάπτυξη ΣΤ. Για την Κοινωνία Ζ. Για το Περιβάλλον Για τους τοµείς αυτούς απαιτούνται ταυτόχρονες δράσεις σε δύο επίπεδα: 1ο. ράσεις για την αντιµετώπιση υφιστάµενων προβληµάτων 2ο. Νέες αναπτυξιακές δράσεις Οι δράσεις αυτές συνθέτουν το συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την υλοποίηση του µακρόπνοου οράµατος για τον Πόρο που ονειρευόµαστε. Είναι επιβεβληµένη η ταυτόχρονη και εντατική εργασία σε όλους τους τοµείς και ο προσδιορισµός ρεαλιστικών χρονοδιαγραµµάτων για την σταδιακή επίτευξη των επί µέρους στόχων, χωρίς να παραµερίζονται οι δυσκολότεροι ή οι πιο χρονοβόροι από αυτούς. Οι 6 προτεραιότητες του συνδυασµού µας από την πρώτη µέρα της εκλογής του θα είναι οι εξής: 1. Αποκατάσταση υποδοµών (ΒΙΟΚΑ, Λιµάνι, Καθαριότητα, Κυκλοφοριακό, Ακτοπλοΐα, Σχολεία). 2. Εξυγίανση ήµου. 3. Ανατροπή των κυβερνητικών σχεδίων για την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού και για τη δηµιουργία βιοµηχανικής περιοχής ιχθυοτροφείων στον Πόρο. 4. Λειτουργία µηχανισµού εξεύρεσης χρηµατοδοτήσεων για αναγκαία και χρήσιµα έργα. 5. ιεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωµάτων µας στην παροχή υγείας και ασφάλιση όλου του πληθυσµού του Πόρου για επείγουσα αεροδιακοµιδή. 6. Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής και πολεοδοµικής µελέτης για την αξιοποίηση του Κ.Ε.Πόρος σε συνεργασία µε το Π.Ν. και διεκδίκηση κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεών του από την Πολιτεία. 3

4 Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ 1. Οικονοµική διαχείριση Υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Οικονοµικών για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον ήµο και στο Λιµενικό Ταµείο σε βάθος εικοσαετίας. Μέγιστη απορροφητικότητα των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του : Πρόσληψη ειδικού συµβούλου για την εξεύρεση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης έργων και για την υποβολή προτάσεων για υπαγωγή σε τέτοια προγράµµατα. Αξιοποίησή του για τις ανάγκες του ήµου, αλλά και για την γνωστοποίηση στους δηµότες προγραµµάτων επιδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων. Υιοθέτηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, που βασίζεται στη µείωση των τελών του ήµου και του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και στην είσπραξή τους µε ισότιµο τρόπο. Απαλλαγή δηµοτικών τελών για νέους επιχειρηµατίες και για επιχειρηµατίες στο εσωτερικό του παραδοσιακού οικισµού. Εξάντληση κάθε δυνατότητας που παρέχει η νοµοθεσία για τη ρύθµιση δηµοτικών οφειλών, µε τον πλέον ρεαλιστικό και εξυπηρετικό τρόπο για τους οφειλέτες. Επιστροφή του 50% των τελών καθαριότητας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, αναδροµικά από το έτος λήψης της σχετικής απόφασης (2006). Απογραφή και αξιοποίηση όλων των ακινήτων που ανήκουν στον ήµο και στα κληροδοτήµατά του. Παύση µισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ήµου, στις περιπτώσεις που οι στέγαση τους µπορεί να γίνει σε δηµοτικά ακίνητα (Πολεοδοµία, Λιµενικό Ταµείο κ.α.). Αξίζει της προσοχής σας: Όπως έχει παραδεχτεί πρόσφατα ο διευθυντής της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, ο ήµος Πόρου δεν διαθέτει σήµερα κανένα µηχανισµό για την εξεύρεση και υπαγωγή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης. Ζητούµενο για τον συνδυασµό µας είναι, όχι µόνο η εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων για µεγάλα έργα, αλλά πρωτίστως η εξασφάλιση της σκοπιµότητας των έργων αυτών και η άρτια εκτέλεσή τους. Με τη µνηµονιακή νοµοθεσία δεν υπάρχει πλέον καµία δυνατότητα για «χαλαρή» εισπρακτική πολιτική εκ µέρους των ήµων. Με αυτό το δεδοµένο, αλλά και µε δεδοµένη την αδυναµία πολλών δηµοτών να πληρώνουν τα σηµερινά δηµοτικά τέλη, η µόνη δυνατότητα για την ελάφρυνση των δηµοτών, δεν είναι η µη είσπραξη των τελών, αλλά η µείωσή τους. Η παράταξή µας έχει προτείνει ήδη από το 2011 τη µείωση αυτή, υπολογίζοντας µάλιστα ότι, σε επίπεδο συνολικών εσόδων του ήµου, η είσπραξη από όλους τους δηµότες των µειωµένων τελών, θα φέρει 4

5 στα ταµεία του ήµου περισσότερα έσοδα από την, επιλεκτικής αυστηρότητας, είσπραξη υψηλότερων τελών. Η παράταξή µας για το 2014 εισηγήθηκε, αλλά καταψηφίστηκε από τους συµβούλους της πλειοψηφίας α) την µείωση των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2014 κατά 20%, προκειµένου να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα, β) την απαλλαγή όλων των δηµοτών από τα τέλη αποχέτευσης, επειδή είναι ανταποδοτικά και το δίκτυο ΒΙΟΚΑ δεν λειτουργεί και γ) την υπαγωγή των µακροχρόνια ανέργων στους δικαιούχους µειωµένου τιµολογίου 50% στα τέλη καθαριότητας, δηµοτικού φωτισµού και ΤΑΠ. 2. ιοίκηση, λειτουργία ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών Συνεργασία µε ειδικούς για όλα τα ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας του ήµου (νοµικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, µηχανολογικά, τουριστικά, πρωτογενούς παραγωγής κ.α.), µέσω πρόσληψης, εθελοντικής προσφοράς ή ακόµα και ιδιωτικής ανάθεσης εργασιών από τον Γιάννη ηµητριάδη. Καταµερισµός και ανάθεση αρµοδιοτήτων σε όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη, µε σαφείς ιεραρχικές σχέσεις και τοµείς ευθύνης. Ορισµός δύο αντιδηµάρχων (και όχι ενός όπως σήµερα) και ορισµός «εντεταλµένων» δηµοτικών συµβούλων µε συγκεκριµένους τοµείς ευθύνης. Στελέχωση του Σ του Λιµενικού Ταµείου, του Σ των ΝΠ του ήµου και των Επιτροπών από όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη και, όπου επιτρέπεται, από µη αιρετά στελέχη του συνδυασµού µας και από πολίτες, γνώστες των διαφόρων αντικειµένων, που επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά. Ζωντανή διαδικτυακή µετάδοση των δηµοτικών συµβουλίων. Αποµαγνητοφώνηση και έκδοση πρακτικών όλων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, καθώς και των αντίστοιχων συνεδριάσεων των προηγούµενων ετών που παρανόµως δεν έχουν εκδοθεί. Σύσταση και αυτόνοµη λειτουργία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο Επιτροπών του ηµοτικού Συµβουλίου (Τουριστική Επιτροπή, Επιτροπή ιαχείρισης ΒΙΟΚΑ, Κυκλοφοριακού - Συγκοινωνιών, Παρακολούθησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων) και στελέχωσή τους µε κριτήρια την εξειδίκευση των µελών τους. Αξίζει της προσοχής σας: Ο Γιάννης ηµητριάδης από τις εκλογές του 2010 έχει δεσµευτεί ότι δεν θα λαµβάνει το µισθό του ηµάρχου, αλλά ότι θα τον επιστρέφει µε διάφορους τρόπους στην κοινωνία. Τηρώντας τη δέσµευση αυτή ακόµα και από την θέση της αντιπολίτευσης, οι πέντε σύµβουλοι της Αλλαγής Πορείας, τα τέσσερα προηγούµενα έτη επέστρεψαν τις «αποζηµιώσεις» τους από τις παρουσίες τους στις συνεδριάσεις του Σ (περίπου το χρόνο), χορηγώντας δωροεπιταγές σε περισσότερους από 100 συµπολίτες µας κάθε χρόνο. 3. Εξυπηρέτηση δηµοτών, διαφάνεια, ενηµέρωση Ανάρτηση όλων των αποφάσεων στη ΙΑΥΓΕΙΑ. Άµεση πρωτοκόλληση όλων των εισερχόµενων εγγράφων του ήµου και απάντησή τους εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Λειτουργία «Γραφείου του ηµότη» για την υποβολή παραπόνων και υποδείξεων προς τον ήµο. Έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων για την ενηµέρωση των δηµοτών για κάθε σηµαντικό θέµα. Περιοδική έκδοση του ενηµερωτικού εντύπου «Τα Νέα του Πόρου». Εκσυγχρονισµός και λειτουργία του site του ήµου και καθηµερινή συνεργασία µε τα ενηµερωτικά sites προβολής του Πόρου. 5

6 B ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 1. Βιολογικός Καθαρισµός Ούτε ένα έργο και ούτε ένα ευρώ χωρίς προηγούµενη διάγνωση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων: εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης - πραγµατογνωµοσύνης» για τη διάγνωση και αντιµετώπιση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων. Ανάκληση της πρόσφατης απόφασης του Σ Πόρου για εκτέλεση νέων πολυδάπανων έργων χωρίς προηγούµενη διάγνωση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων. Εφαρµογή πάση θυσία των λύσεων τις οποίες θα υποδεικνύει η «Συνολική Μελέτη - πραγµατογνωµοσύνη» για τη διάγνωση και αντιµετώπιση των αιτιών των υφιστάµενων προβληµάτων. Εκπόνηση και εφαρµογή µελέτης µε αντικείµενο τον διαχωρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου οµβρίων στον παραδοσιακό οικισµό. Σύνδεση όλων των ασύνδετων κάθετων αγωγών στο λιµάνι που σήµερα εξακολουθούν να καταλήγουν στη θάλασσα. Επέκταση του δικτύου στις περιοχές που σήµερα δεν υπάρχει (π.χ. Συνοικισµός, Ασκέλι) και σύνδεση των τµηµάτων του δικτύου που σήµερα δεν έχουν συνδεθεί (π.χ. Πούντα). ηµιουργία αυτοτελούς τµήµατος ή οργανισµού ΒΙΟΚΑ στον ήµο, για την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων (µονάδα, δίκτυο), µε στελέχωση από ειδικούς επιστήµονες (χηµικούς µηχανικούς, µηχανολόγους). Συµµετοχή του (εξυπηρετούµενου από τη λειτουργία του έργου) ήµου Τροιζηνίας στα έξοδα λειτουργίας των έργων κατά 30%. Αποκατάσταση λειτουργίας µονάδας ΒΙΟΚΑ βήµα - βήµα: α) επαναλειτουργία, β) εφαρµογή τριτοβάθµιας επεξεργασίας και γ) εκπόνηση και εφαρµογή µελέτης για την αξιοποίηση του εξαγόµενου ύδατος για σκοπούς πυρασφάλειας και άρδευσης. Εξέταση από κοινού µε τον ήµο Τροιζηνίας, της δυνατότητας µελλοντικής αντιστροφής του δικτύου µε τη δηµιουργία µονάδας επεξεργασίας στον κάµπο της Τροιζηνίας και αξιοποίηση του εξαγόµενου ύδατος για αρδευτικούς σκοπούς. 6

7 Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας τα τελευταία τρία χρόνια έφερε έντεκα φορές προς συζήτηση την πρότασή της για εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης - πραγµατογνωµοσύνης». Μετά από έντεκα φορές καταψήφισης της πρότασής µας, και αφού ο Γιάννης ηµητριάδης δήλωσε ότι διατίθεται να καλύψει ο ίδιος την δαπάνη για την εκπόνηση της µελέτης, τον Μάιο του 2013 οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας υπερψήφισαν την πρόταση. Έξι µήνες αργότερα και αφού επιλέχθηκε οµόφωνα το µελετητικό γραφείο που θα έκανε τη µελέτη και ο Γιάννης ηµητριάδης κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασµό του ήµου για την αµοιβή του, οι σύµβουλοι της µειοψηφίας αποφάσισαν την ακύρωση της διαδικασίας. Αποτέλεσµα είναι ότι, µετά από τέσσερα χαµένα χρόνια, βρισκόµαστε ακόµα στο σηµείο µηδέν, ενώ η δωρεά των παραµένει ανενεργή, αφού απαγορεύεται η επιστροφή των χρηµάτων και η διάθεσή τους για άλλο σκοπό. Η αξιοποίηση της δωρεάς για την εκπόνηση της «Συνολικής Μελέτης» θα είναι µία από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει ως ήµαρχος ο Γιάννης ηµητριάδης. Τον εκέµβριο του 2013, µετά από συνεννόηση των κυρίων Κατσικάρη, Σπυρίδωνα και Στρατηγού, η οποία εγκρίθηκε στο Σ από τους συµβούλους της µειοψηφίας, αποφασίστηκε η εκτέλεση νέων έργων αξίας περίπου 2,5 εκ., τα οποία υποσχέθηκε η Περιφέρεια, µε την προϋπόθεση να µην προηγηθεί πραγµατογνωµοσύνη. Τα έργα περιλαµβάνουν ολική αντικατάσταση του εξοπλισµού της µονάδας του ΒΙΟΚΑ και ελάχιστες παρεµβάσεις στο δίκτυο. Τα έργα κατασκευής της µονάδας και του δικτύου ΒΙΟΚΑ ξεκίνησαν το 1991 και ολοκληρώθηκαν το Η µονάδα ΒΙΟΚΑ λειτούργησε το 2006 χωρίς να προηγηθεί δοκιµαστική λειτουργία. Το δίκτυο του ΒΙΟΚΑ έχει κατασκευαστεί µέχρι σήµερα δύο φορές, αφού το 2003 αποφασίστηκε η αντικατάσταση του πρώτου έργου. εν προηγήθηκε καµία απολύτως ενέργεια για τον καταλογισµό των ευθυνών που οδήγησαν στην απόλυτη αχρήστευση και ακαταλληλότητα του πρώτου δικτύου. Το δεύτερο δίκτυο ολοκληρώθηκε το 2008 και σήµερα, µόλις έξι χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του, είναι κοινά αποδεκτό ότι χρειάζεται ριζική επισκευή και πιθανώς αναθεώρηση των επιστηµονικών δεδοµένων κατασκευής του. 7

8 2. Καθαριότητα: ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων Χωροθέτηση εξ αρχής των θέσεων τοποθέτησης όλων των κάδων και αντικατάσταση των φθαρµένων καθώς και των µπλε της ανακύκλωσης, που κακώς χρησιµοποιούνται για κοινά απορρίµµατα. Εφαρµογή συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων, όπου είναι τεχνικά δυνατό. Επανέναρξη της διαδικασίας ανακύκλωσης µε προοπτική ανάπτυξης διαχωρισµού υλικών µε χρήση διαφορετικών χρωµάτων σακουλών και παροχή κινήτρων για οικιακή κοµποστοποίηση, ειδικά στα σπίτια της υπαίθρου. Θέσπιση τις µέρες αιχµής διπλών δροµολογίων των απορριµµατοφόρων, το πρωί και το µεσηµέρι, και δροµολογίου του µικρού απορριµµατοφόρου στη Σφαιρία στη 1:00 π.µ. Τα καταστήµατα εστίασης και τα εµπορικά καταστήµατα της Σφαιρίας θα πρέπει να βγάζουν τα απορρίµµατά τους µόνο µισή ώρα νωρίτερα από την ώρα των δροµολογίων και ακριβώς την ώρα διέλευσης του βραδινού δροµολογίου (οι συγκεκριµένες προθεσµίες δεν θα ισχύουν για τους ιδιώτες). Τοποθέτηση 20 κάδων στο πάρκινγκ του νέου λιµανιού για απόθεση απορριµµάτων όλες τις ώρες. Πλήρης απαγόρευση απόθεσης χαρτοκιβωτίων, µεγάλων αντικειµένων, κλαδιών κτλ. στους κάδους απορριµµάτων και ανακύκλωσης και τοποθέτηση κάδου οικοδοµών σε προκαθορισµένο χώρο. Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την εφαρµογή του προγράµµατος καθαριότητας. Μέτρα ελέγχου: επιβολή προστίµων σε περιπτώσεις επανειληµµένης µη συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα. ιενέργεια καθηµερινών δειγµατοληπτικών ελέγχων. Αξίζει της προσοχής σας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε ΣΝΑ), στον οποίο µετέχουν οι ήµοι και η Περιφέρεια Αττικής και έχει τη διαχείριση του ΧΥΤΑ της Φυλής, ο ήµος Πόρου χτύπησε «κόκκινο» µε 651 κιλά παραγόµενων απορριµµάτων ανά άτοµο, ενώ ο µέσος όρος της Αττικής για το 2012 ανέρχεται σε 472 κιλά ανά άτοµο. 8

9 3. Κυκλοφοριακό Εκπόνηση και εφαρµογή νέας κυκλοφοριακής µελέτης Μετατροπή της παραλιακής οδού, από κτήριο Συγγρού έως Πούντα, σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας τροχοφόρων. Πιλοτική εφαρµογή των ακόλουθων έκτακτων µέτρων τις «µέρες και ώρες αιχµής» (δηλαδή, από 20:00 έως 1:00 όλα τα Σάββατα του Ιουνίου και της περιόδου από 1η έως 15η Σεπτεµβρίου, όλα τα Παρασκευο -Σαββατοκύριακα του Ιουλίου, όλες τις µέρες του Αυγούστου, από Μ. Πέµπτη έως Κυριακή του Πάσχα, το τριήµερο της γιορτής του Αγ. Πνεύµατος και την επόµενη µέρα) : α) απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. στην παραλιακή οδό από το νέο λιµάνι έως την Πούντα, β) καθολική απαγόρευση εισόδου όλων των οχηµάτων (και των δικύκλων) µε τοποθέτηση εµποδίου και πεζοδρόµηση από την πιάτσα ταξί έως την Πούντα (µε εξαιρέσεις για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες) και γ) αλλαγή χώρου αφετηρίας λεωφορείων, ώστε να µην περνάνε από την παραλιακή οδό. Θέσπιση µέτρων εναλλακτικής κίνησης των πολιτών. ιαβούλευση µε τους εκπροσώπους των επαγγελµατιών της τοπικής µαζικής µεταφοράς (ταξί, λεωφορεία, βάρκες, φέρρυ µποτς) για την δηµιουργία «ενιαίου χάρτη συγκοινωνίας του Πόρου», µε γνώµονα την εξυπηρέτηση κοινού, κατοίκων και επισκεπτών, υπό την ευθύνη του ήµου. Καθιέρωση νέου δροµολογίου λέµβων «νέο λιµάνι πλατεία Ηρώων Πούντα» και επαναφορά των παλαιών δροµολογίων «Πόρος Ασκέλι», «Πόρος Νεώριο». Χωροθέτηση θέσεων αφετηρίας. Οριοθέτηση πολλών µικρών προσδιορισµένων χώρων στάθµευσης για τα µηχανάκια και κατάργηση των σηµερινών χώρων µαζικής στάθµευσης έναντι του Σοφράνο και της Πλατείας Ηρώων. Άρση, µόνο για τα µηχανάκια, της απαγόρευσης στάθµευσης µέχρι την Αγροτική. ηµιουργία πλατείας στο πλάτωµα της Αγροτικής και στον Αγ. Γιάννη στην Πούντα, ώστε να γίνεται αναστροφή των οχηµάτων. Αποµάκρυνση όλων των αλτανών από την πιάτσα ταξί έως την πλατεία Ηρώων. Εφαρµογή συστήµατος αυτόµατης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων από το κτήριο Συγγρού έως την Πούντα: τα ποδήλατα θα χρησιµοποιούνται δωρεάν από τους µόνιµους κατοίκους του Πόρου και θα υπάρχουν 3 σταθµοί διάθεσής τους στον ιόνυσο, την δηµοτική αγορά και την Πούντα. 9

10 Μελλοντική δροµολόγηση µικρού µέσου µαζικής µεταφοράς, φιλικού προς το περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικό mini bus) µόνο για την Σφαιρία. Ορισµός προδιαγραφών mini bus για τη δροµολόγηση των επόµενων λεωφορείων προς Ασκέλι και Νεώριο, όταν έρθει η ώρα απόσυρσης των δροµολογηµένων σηµερινών λεωφορείων. Σήµανση θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ α) από µία στο πάρκινγκ της αγοράς και στο φαρµακείο ρούγκα και β) τέσσερις στο πάρκινγκ του νέου δυτικού λιµανιού. Τοποθέτηση ταµπελών που επιδεικνύουν τις κατευθύνσεις για τις περιοχές του Πόρου, ειδικά στο νέο δυτικό λιµάνι, και οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση στους άξονες Νεώριου και Ασκελίου για την πληροφόρηση οχηµάτων και πεζών. Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στους δρόµους της Καλαυρίας. ηµιουργία χώρων στάθµευσης στον Αγ. Στέφανο και µελλοντικά σε έκταση του Κ.Ε.Πόρος (εφόσον τµήµατά του παραχωρηθούν στον ήµο) και σε Ασκέλι και Νεώριο. Υιοθέτηση ειδικής πολιτικής για την προστασία και ικανοποίηση των αναγκών των πεζών: Κατάλληλα, επαρκή και ελκυστικά πεζοδρόµια, µόνιµες ή περιοδικές πεζοδροµήσεις σε κεντρικά σηµεία, απελευθέρωση πεζοδροµίων από αυθαίρετες καταλήψεις, δηµιουργία νέων πεζοδροµίων, εξασφάλιση συνέχειας στο δίκτυο χωρίς απότοµες διακοπές, έµφαση στις διαδροµές για περίπατο δίπλα στη θάλασσα, επίστρωσή τους και τοποθέτηση παγκακιών µε παραδοσιακό χρώµα, επιλογή σηµείων στάσης µε θέα. Αξίζει της προσοχής σας: Επισηµαίνουµε ότι πολλά από τα ανωτέρω µέτρα δεν θα µπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που προχωρήσουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του λιµανιού, αφού όλη η έκταση µεταξύ της ασφάλτου και της θάλασσας, καθώς και το πάρκινγκ στο νέο λιµάνι, θα περάσουν στη διοίκηση του ιδιώτη. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που αποδεικνύει ότι, στην περίπτωση του λιµανιού µας, η ιδιωτικοποίηση αποτελεί τερατούργηµα, το οποίο πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. 4. Κοινόχρηστοι χώροι Τεχνικές υπηρεσίες Εκπόνηση και εφαρµογή συνολικής µελέτης επάρκειας Υδάτινων Πόρων: Καταγραφή και αξιολόγηση επάρκειας υφιστάµενων γεωτρήσεων, εντοπισµός σηµείων για διάνοιξη νέων γεωτρήσεων στην Καλαυρία, ήπια άντληση µε βυθιζόµενες αντλίες και αποθήκευση σε δεξαµενές µε ρυθµό που δεν εξαντλεί τις γεωτρήσεις, µέτρα αποκατάστασης στερεµένων γεωτρήσεων, δηµιουργία επάρκειας γεωτρήσεων στον Πόρο, ώστε να είναι δυνατό το σφράγισµα ορισµένων γεωτρήσεων στο Μιστρέτσι. Άµεση και ολική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αµυάντου. Εφαρµογή της εκπονηθείσας (και παραδοθείσας στον ήµο στις αρχές της δεκαετίας του 2000) µελέτης του Ποριώτη αρχιτέκτονα Νίκου ηµητριάδη για την ανάπλαση της ηµοτικής Αγοράς. Επιδιόρθωση βλαβών στους κοινόχρηστους χώρους: Ενεργοποίηση δηµοτικού συνεργείου, το οποίο θα ασχολείται καθηµερινά µε την επισκευή µεµονωµένων βλαβών, φθορών και κακοτεχνιών (µονοπάτια που χρειάζονται επίστρωση, πλακάκια που χρειάζονται αντικατάσταση, σηµεία που χρειάζονται βάψιµο κτλ). Το συνεργείο αυτό θα επιδιορθώνει κάθε ζηµιά µικρής έκτασης, για την οποία δεν απαιτείται ειδική έγκριση και ειδική χρηµατοδότηση, και θα επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση τα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβη. 10

11 Ανάθεση εργολαβιών για αποκατάσταση σοβαρότερων βλαβών, που απαιτούν πιο εξειδικευµένες εργασίες, σε τοπικά συνεργεία, µε στόχο οι κοινόχρηστοι χώροι να βρίσκονται πάντα σε υποδειγµατική κατάσταση και κυρίως να είναι ασφαλείς. Ασφαλτόστρωση όλων των οδών που είναι έτοιµες και ειδικά στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου. Αξίζει της προσοχής σας: Ενώ επί δεκαετίες δεκάδες χιλιόµετρα του οδικού δικτύου στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου παρέµειναν χωρίς ασφαλτόστρωση, η δηµοτική αρχή της δεκαετίας του 2000 αποφάσισε και υλοποίησε δαπανώντας υπέρογκα ποσά- την ασφαλτόστρωση του δρόµου προς την παράνοµη χωµατερή στο Κοκορέλι (η οποία ήταν γνωστό ότι τα αµέσως επόµενα χρόνια θα έκλεινε), καθώς και του δρόµου από τη µονάδα ΒΙΟΚΑ προς Φούσα. 5. Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ ιεκδίκηση τµηµάτων του στρατοπέδου από τον ήµο και µεταβίβασή τους σε αυτόν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2745/1999 ο οποίος έχει θεσπιστεί ακριβώς για να ρυθµίσει τις περιπτώσεις αυτές), όπως έχει γίνει και µε άλλα στρατόπεδα στην Ελλάδα. Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής και πολεοδοµικής µελέτης για την αξιοποίηση του. ηµιουργία φορέα διαχείρισης µε τη συµµετοχή του Π.Ν. και πιθανώς και ιδιωτών. Απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων και ακτογραµµής, αποµάκρυνση φρακτών, τειχών και συρµατοπλεγµάτων. Ενοποίηση της παραλίας από το νέο λιµάνι µέχρι την Πέρλια και από τον Άγιο Στέφανο µέχρι το Κανάλι. Επέκταση λιµανιού Πόρου βόρεια έως τη νησίδα και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Πέρλιας νότια, έως το ίδιο σηµείο. ιάνοιξη του καναλιού και δηµιουργία µιας µεγαλύτερης γέφυρας αυτοκινήτων και δύο µικρότερων για τους πεζούς. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γραφείων σε όλους τους τοπικούς συλλόγους. ηµιουργία µουσείου µε αντικείµενο συναφές µε την ιστορία του Πόρου και τη ναυτική παράδοση στο κτήριο του παλατιού, αξιοποίηση των κτηρίων (χωρίς καµία περαιτέρω δόµηση), δηµιουργία χώρων εκδηλώσεων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης. 11

12 Αξιοποίηση κοιτώνων και εστιατορίου για φιλοξενία αθλητικών αποστολών. Στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών και αποσυµφόρηση του κέντρου του Πόρου. Αντιµετώπιση προβληµάτων στέγασης σχολείων (νηπιαγωγείο ή δηµοτικό). Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξη µείζονος µειοψηφίας «Αλλαγή Πορείας» είναι η µοναδική που έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το θέµα (ήδη από το προεκλογικό πρόγραµµά της το 2010) και έχει δηµοσιοποιήσει τη θέση της. Η θέση αυτή δικαιώνεται σήµερα, µετά από δύο χρόνια κατά τα οποία το στρατόπεδο υπολειτουργεί. Μάλιστα, αν ο ήµος δεν εκµεταλλευτεί το παράθυρο ευκαιρίας για την διεκδίκηση του Κ.Ε.Πόρος, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος αυτό να µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου και στη συνέχεια να ιδιωτικοποιηθεί. 12

13 Γ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Χωροταξία - Πολεοδοµία Θεσµοθέτηση των προβλεπόµενων πλαισίων και παρέµβαση σε όλες τις διαδικασίες κατάρτισης εθνικών και περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων. Ολοκλήρωση και θεσµοθέτηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ήµου Πόρου, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2004 και έχει αδρανήσει εξαιτίας πολιτικών σκοπιµοτήτων. Με βάση το Γ.Π.Σ. : α) επέκταση του σχεδίου πόλης στην Πέρλια και στην Μπρίνια Αγ. Στέφανο (µέχρι την υφιστάµενη γραµµή οικοδόµησης), β) δηµιουργία Σχεδίου Πόλης στο Ασκέλι, στο Νεώριο και στη Φούσα (µε µικρούς συντελεστές δόµησης κάλυψης στην τελευταία, ώστε να διατηρηθεί ο εξοχικός χαρακτήρας της), γ) δηµιουργία ειδικού καθεστώτος προστασίας στο Λεµονοδάσος και δ) ρύθµιση ζητήµατος αρτιότητας στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου. Ανάληψη όλων των απαιτούµενων πολιτικών και νοµικών ενεργειών για την εξοµοίωση, µε νοµοθετική ρύθµιση, των ιδιοκτησιακών και πολεοδοµικών δικαιωµάτων ιδιοκτησιών εντός οικισµών προϋφιστάµενων του 1923, που έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης (Ασκέλι, Νεώριο), µε εκείνα των αντίστοιχων οικισµών προ του 1923 που έχουν εγκριθεί µε Προεδρικά ιατάγµατα. Νοµικές και πολιτικές Ενέργειες σχετικά µε τις δυσµενείς προβλέψεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής για τον Πόρο. Νοµικές και πολιτικές Ενέργειες για την ακύρωση του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών. Πρωτοβουλία για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων στον παραδοσιακό οικισµό του Πόρου. Παροχή κινήτρων και αναζήτηση τρόπων επιχορήγησης για την εθελοντική εφαρµογή της µελέτης αποκατάστασης του µετώπου του παραδοσιακού οικισµού από ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες. 13

14 Αξίζει της προσοχής σας: Από την θεσµοθέτηση του Γ.Π.Σ. εξαρτώνται διάφορα σοβαρά θέµατα, τα οποία σήµερα βρίσκονται σε εκκρεµότητα (π.χ. η πολεοδόµηση ή η µη πολεοδόµηση του ανατολικού τµήµατος της Σφαιρίας). Η παράταξή µας, από το 2011, µε πρόταση που υπέβαλε στο Σ, έχει ζητήσει την προώθηση της διαδικασίας κατάρτισης του Γ.Π.Σ. και την λήψη απόφασης για τον τρόπο διεκπεραίωσης αυτών των θεµάτων (π.χ. επιθυµεί το Σ να επεκταθεί ο οικισµός του Πόρου και ανατολικά από τον Μύλο, ή όχι). Ωστόσο οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας αποφάσισαν την αναβολή του θέµατος, αποφεύγοντας να αγγίξουν τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Η παράταξή µας είναι η µόνη που υπέβαλε αναλυτικό υπόµνηµα µε τις θέσεις της για τα χωροταξικά ζητήµατα του Πόρου (ήπια ανάπτυξη, σεβασµός περιβάλλοντος, ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού), το οποίο το απέστειλε στο ΥΠΕΚΑ, στον Οργανισµό Αθήνας και κοινοποίησε στο Σ. Επίσης η παράταξή µας, µαζί µε την ελάσσονα µειοψηφία, προσέβαλε στο ΣτΕ το Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών, πρωτοστατώντας στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή 111 φορέων που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Η εξοµοίωση όλων των προϋφιστάµενων του 1923 οικισµών, θα κατοχυρώσει τα ιδιοκτησιακά πολεοδοµικά δικαιώµατα των ιδιοκτησιών στο Ασκέλι και στο Νεώριο, οι οικισµοί των οποίων δεν έχουν εγκριθεί µε Προεδρικό ιάταγµα, αλλά µε διοικητική πράξη (Απόφαση Νοµάρχη). Το 2011, µετά από πρόταση της παράταξής µας, το Σ Πόρου ζήτησε για πρώτη φορά από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία να απογράψει τους δύο αυτούς οικισµούς ως αυτοτελείς, κάτι που δεν είχε γίνει στις προηγούµενες απογραφές πληθυσµών. Η Αλλαγή Πορείας, στις αρχές του 2014, έφερε το θέµα προς συζήτηση στο Σ και πρότεινε την µοναδική δυνατή λύση για την αντιµετώπιση του ζητήµατος, η οποία είναι η υποβολή αιτήµατος από το ήµο στους αρµόδιους Υπουργούς Πολιτισµού και ΠΕΚΑ, µε το οποίο να ζητάει τον άµεσο επαναχαρακτηρισµό του οικισµού του Πόρου (µε βάση το άρθρο 73, παρ. 10 του Ν 3028 /2002) ως «ιστορικού τόπου», δεδοµένου ότι η διατήρηση του ισχύοντος όρου «ιστορικό µνηµείο» προκαλεί ανυπέρβλητα προβλήµατα στην εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Η πρόταση αυτή διαµορφώθηκε µετά από συνεννόηση µε α) όλους τους προϊστάµενους των καθ ύλην αρµόδιων υπηρεσιών των σχετικών Υπουργείων, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν στη συνέχεια να εφαρµοστούν οι διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, β) τους αρµόδιους υπαλλήλους του Γραφείου όµησης του ήµου Πόρου και γ) τους περισσότερους µηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον Πόρο. Παρ όλα αυτά οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας την καταψήφισαν. 2. Εσωτερικός Οικισµός: Τέλος στην αποµόνωση µε ξεκάθαρες δεσµεύσεις Καθορισµός, ανάδειξη και σήµανση των βασικών διαδροµών µονοπατιών περιήγησης στον εσωτερικό οικισµό, µε αφετηρία 10 περίπου διαφορετικά σηµεία επί του παραλιακού δρόµου από την Μπρίνια έως το τέρµα της Πούντας, στα οποία θα υπάρχει εµφανής σχετική σήµανση. Παροχή κινήτρων (µείωση ή απαλλαγή από δηµοτικά τέλη) για λειτουργία εµπορικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό του οικισµού. Ανάδειξη όλων των σηµείων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον του εσωτερικού οικισµού (Ρολόι, δεξαµενές, Χριστός, Εκκλησίες, Μύλος, ξέφωτα µε ιδιαίτερη θέα κ.α.). Τοποθέτηση παγκακιών σε όσα από τα σηµεία αυτά είναι δυνατό. Εφαρµογή µελετών ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων έναντι του Αγ. Κωνσταντίνου, του Χριστού κ.α. και δηµιουργία πλατειών. 14

15 Λειτουργία κυλικείου στο Ρολόι (µε τουαλέτα). ιαγωνισµός από τον ήµο για παραχώρησή του σε ιδιώτη. ιαµόρφωση της περιοχής µε διατήρηση του ιδιαίτερου εξοχικού παραδοσιακού χαρακτήρα της. Αποκατάσταση όλων των οδοστρωµάτων και επενδύσεων µονοπατιών και σκαλοπατιών, αποκατάσταση και τοποθέτηση κάγκελων και χειρολισθήρων στα απότοµα σκαλιά και ετήσιο άσπρισµα ειδικά όλων των βασικών διαδροµών. Χρήση παραδοσιακών υλικών και σταδιακή επαναφορά τους στις περιπτώσεις που τα τελευταία χρόνια έχει χρησιµοποιηθεί τσιµέντο. Συντήρηση δηµοτικού φωτισµού και τοποθέτηση νέου όπου υπάρχει ανάγκη. Κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση βασικής οδικής αρτηρίας (οδός ηµοσθένους) και αποµάκρυνση όλων των δηµόσιων υπηρεσιών από το εσωτερικό του οικισµού (Πολεοδοµία, Αστυνοµία, Νηπιαγωγείο). Λειτουργία µίνι βαν προς τους δρόµους που δεν χωράει αυτοκίνητο για την µετακίνηση ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Αξίζει της προσοχής σας: Το κτήριο του παιδικού σταθµού συµβολίζει τον παραλογισµό και την τοπική διαπλοκή. Το συγκεκριµένο κτήριο αποτελούσε δωρεά για τη στέγαση του Αστυνοµικού Τµήµατος Πόρου. Όµως, ο τότε διοικητής, το χαρακτήρισε ακατάλληλο λόγω της θέσης του στο εσωτερικό του οικισµού, η οποία αποτρέπει την γρήγορη προσέγγιση στον παραλιακό δρόµο. Έτσι, το Α.Τ. στεγάστηκε για λίγα χρόνια σε κτήριο της παραλίας. Το 1997 ο ήµος Πόρου βρήκε την ευκαιρία να στείλει τα παιδάκια προνηπιακής ηλικίας στο παρ ολίγον Α.Τ., η µετάβαση στο οποίο είναι δυνατή µόνο µε µηχανάκι (καθηµερινά όλα τα παιδάκια πηγαινοέρχονται υποχρεωτικά «δικάβαλο» χωρίς κράνος, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν στάσης αυτοκινήτου). «Τουλάχιστον το Α.Τ. δεν παρέµεινε στο πλέον ακατάλληλο σηµείο του νησιού», θα σκεφτόταν κανείς. Κι όµως! Μετά τη στέγαση του παιδικού σταθµού, το Α.Τ. µεταστεγάστηκε σε ιδιωτικό κτήριο υποδεέστερων προδιαγραφών σε ακόµα πιο ακατάλληλο σηµείο της ίδιας στενής οδού, για το οποίο το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει έκτοτε υψηλά ενοίκια. 15

16 3. Αγ. Στέφανος ιαµόρφωση του χώρου νότιας εισόδου του Λυκείου: κατασκευή γηπέδου χειροσφαίρισης, διαστάσεων 30µ x 20µ, το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου και γηπέδου πετοσφαίρισης - καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 25µ x 15µ. ιαµόρφωση του χώρου απέναντι από τα σχολεία: δηµιουργία χώρου πάρκινγκ που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες θα δώσει λύση και θα αποσυµφορήσει το χώρο στάθµευσης στο νέο λιµάνι και δηµιουργία χώρου πρασίνου και περιπάτου µε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδική χαρά. Εξωραϊσµός της παραλίας του Αγ. Στεφάνου και µελλοντική ενοποίησή της, µε το τµήµα που σήµερα χρησιµοποιείται µόνο από το Κ.Ε.Πόρος. Σύνδεση όλων των οικιών µε το δίκτυο ΒΙΟΚΑ. Αξίζει της προσοχής σας: Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιούνται από τους µαθητές των δύο σχολείων τις πρωινές ώρες και τα απογεύµατα θα διατίθενται για το κοινό και τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. 4. Συνοικισµός Πέρλια Γκρεµύλες Εκπόνηση µελέτης ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόµια, χερσαία ζώνη λιµένα) µε στόχο την λειτουργικότητα και την προσθήκη στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα, που θα διαφοροποιήσουν τον αστικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η περιοχή. Σύνδεση όλων των οικιών µε το δίκτυο ΒΙΟΚΑ και αντιµετώπιση προβληµάτων δυσοσµίας µέσω της συνολικής αντιµετώπισης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ. Σήµανση, φωτισµός και δηµιουργία προϋποθέσεων ασφαλείας για την οδική κυκλοφορία και την κυκλοφορία πεζών. Συνολική µελέτη εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης καναλιού και δηµιουργίας δύο πεζογεφυρών στην ανατολική και τη δυτική άκρη της διώρυγας. Η συγκεκριµένη περιοχή, από τη νοητή ευθεία της βόρειας πύλης του στρατοπέδου 16

17 µε το βόρειο άκρο το στίβου του γηπέδου έως το κανάλι, σε κάθε περίπτωση θα γίνει αντικείµενο διεκδίκησης από τον ήµο. Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου παραδοσιακού χαρακτήρα µε πασσαλωτές και πλωτές προβλήτες (όχι µπετόν και όχι λιµενικά έργα που θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα της περιοχής). 5. Ασκέλι Μελέτη και εφαρµογή λιµενικού έργου επέκτασης της αµµώδους παραλίας µε αποτελεσµατικά και µόνιµα µέτρα. ηµιουργία µικρών παράλληλων µόλων (πιθανότατα τριών τέτοιων) που παγιδεύουν την άµµο στη διάρκεια του χειµώνα. Μελέτη και εφαρµογή διαµόρφωσης της δεντροστοιχίας σε λωρίδα περιπάτου, µε ζώνες χρήσης της παραλίας σε ελεύθερα και οργανωµένα τµήµατα και πρόβλεψη για λωρίδα στάθµευσης παράλληλης προς την οδό. Εξεύρεση πρόσθετων χώρων στάθµευσης εκτός της οδού και εκτός της παραλιακής λωρίδας. Εντοπισµός και ενοικίαση ή αγορά χώρων βορείως της οδού, για στάθµευση οχηµάτων. Βελτίωση της διαδροµής από την πόλη στο Ασκέλι, ώστε να γίνει ασφαλής για όλους και ελκυστική για τους πεζούς. Οι απαιτήσεις της σχετικής µελέτης µπορούν να αντιµετωπιστούν τόσο µε στοιχειώδη µέτρα, όπως οριζόντια σήµανση στο κατάστρωµα της οδού και πληρέστερη σήµανση, όσο και διαµόρφωση πεζοδροµίων κτλ. Σύνδεση όλων των οικιών µε το δίκτυο ΒΙΟΚΑ και αντιµετώπιση προβληµάτων δυσοσµίας µέσω της συνολικής αντιµετώπισης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ. ηµιουργία παιδικής χαράς στο δηµοτικό οικόπεδο στο βόρειο τµήµα του Ασκελίου. Αξίζει της προσοχής σας: Ιδιοκτήτης παραθαλάσσιου οικοπέδου έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν στη δηµοτική µας αρχή τη χρήση του οικοπέδου του, ως χώρου στάθµευσης. 17

18 6. Νεώριο Οριστική αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ. Μείωση δηµοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Νεωρίου και απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευσης µέχρι την οριστική επίλυση των προβληµάτων. Εξεύρεση πρόσθετων χώρων στάθµευσης εκτός της οδού και εκτός της παραλιακής λωρίδας. Εντοπισµός και ενοικίαση ή αγορά χώρων βορείως της οδού, για στάθµευση οχηµάτων. Οριοθέτηση της οδού και δηµιουργία πεζοδροµίου σε όλη τη διαδροµή από το Κανάλι έως το τέλος του Νεωρίου. Αποµάκρυνση οπτικών εµποδίων που αποκόπτουν τη θέα της θάλασσας στη διαδροµή µεταξύ Μικρού και Μεγάλου Νεωρίου. Εξωραϊσµός και τακτικός καθαρισµός όλων των παραλιών και της παράκτιας ζώνης. εντροφύτευση µε αλµυρίκια και λυγαριές, όπου υπήρχαν τις παλαιότερες δεκαετίες στα σηµεία µεταξύ δρόµου και θάλασσας. Εξεύρεση χώρου για δηµιουργία µικρής παιδικής χαράς, πιθανότατα σε κάποια από τις προβλήτες του Μεγάλου Νεωρίου. 7. Φούσα - βόρειος Πόρος Λήψη µέτρων αντιµετώπισης της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου (τοποθέτηση µπαρών, αποκατάσταση οδών, σήµανση). Έµφαση στους τοµείς της υδροδότησης όλων των οικιών και στην πυρασφάλεια. Αντιµετώπιση πολεοδοµικών εκκρεµοτήτων (δασικά, αρχαιολογικές ζώνες) και εκµετάλλευση των αρχαιολογικών χώρων για την αύξηση της επισκεψιµότητας, την ήπια τουριστική αξιοποίηση και τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Αποµάκρυνση των ιχθυοτροφείων και απόδοση στους πολίτες των τριών µοναδικών σε οµορφιά παραλιών, στις οποίες είναι σήµερα εγκατεστηµένα. 18

19 8. Ηπειρωτικό τµήµα ήµου Λεµονοδάσος Αντιµετώπιση της περιοχής και των κατοίκων της µε τα ίδια κριτήρια µε το νησιωτικό τµήµα του ήµου. Ανάθεση αρµοδιοτήτων καθοδήγησης και εποπτείας επί των θεµάτων που αφορούν στο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου σε «εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους» που προέρχονται από τη συγκεκριµένη περιοχή. Έµφαση στους τοµείς της αποκοµιδής απορριµµάτων, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων (ακτές, δρόµοι, ρέµατα), της επέκτασης των δικτύων ύδρευσης (Καραπολίτι, Μπέλεσι κ.α) και της επισκευής τους (Λεµονοδάσος), καθώς και της ασφαλτόστρωσης των δεκάδων χωµατόδροµων για την οποία κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί δεκαετίες. Πάγια συνεργασία µε τον ήµο Τροιζηνίας για όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος (ΒΙΟΚΑ, µεταφορά απορριµµάτων, ύδρευση, θαλάσσιες µεταφορές, τουριστική ανάπτυξη κ.α.). Λεµονοδάσος: Αναπρογραµµατισµός υποδοµών όπως δίκτυο ύδρευσης, πλακόστρωση µονοπατιών, παραδοσιακά φώτα και παγκάκια. Ανάθεση σε οµάδα ντόπιων ειδικών, της κατάρτισης και της εκτέλεσης του «Σχεδίου Σωτηρίας του Λεµονοδάσους», µε έµφαση στην αποτροπή της αστικοποίησής του (θεσµοθέτηση ειδικού καθεστώτος προστασίας του χαρακτήρα του και κατοχύρωσης των ήπιων πολεοδοµικών δικαιωµάτων των ιδιοκτητών), στα θέµατα άρδευσης και υδροδότησης, στην αντιµετώπιση της γήρανσης των δέντρων και την αντικατάστασή τους. Κατάργηση του υλοποιηµένου έργου ηλεκτροφωτισµού της Αρτίµου και εξέταση της σκοπιµότητας και των κριτηρίων αντικατάστασής του µε συµβατά µε το χαρακτήρα της περιοχής στοιχεία. Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας, τονίζει ότι το πραγµατικό δίληµµα για τους κατοίκους των ηπειρωτικών τµηµάτων του ήµου δεν είναι «ήµος Πόρου ή ήµος Τροιζηνίας;», αλλά «εκλογή και πάλι της ίδιας δηµοτικής αρχής στον ήµο Πόρου που τους κοροϊδεύει τόσες δεκαετίες ή εκλογή µιας νέας δηµοτικής αρχής που θα ασχοληθεί επιτέλους µε τα προβλήµατα της περιοχής και θα τα λύσει;». 19

20 ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 1. Αναστολή της ιδιωτικοποίησης που συντελείται µέσω του Τ.Α.Ι.ΠΕ.. Άµεση έναρξη όλων των απαραίτητων νοµικών και πολιτικών ενεργειών, για ακύρωση των κυβερνητικών σχεδίων για παραχώρηση 40 ετών σε ιδιώτη επενδυτή «τµήµατος του λιµένα του Πόρου», µέσω του διαγωνισµού που διενεργείται από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.. Άµεση έναρξη όλων των απαραίτητων νοµικών και πολιτικών ενεργειών για επιστροφή του δικαιώµατος παραχώρησης του λιµανιού µας στο ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο. Αξίζει της προσοχής σας: Σύµφωνα µε την ισχύουσα οριοθέτηση του «λιµένα του Πόρου», σε αυτόν περιλαµβάνονται όλες οι ακτές της Σφαιρίας από το Σταυρό έως το Κ.Ε.Πόρος, οι ακτές από Κ.Ε.Πόρος δυτικά έως Λιµανάκι Αγάπης και ανατολικά έως Παναγίτσα, καθώς και οι ηπειρωτικές ακτές από Μπούγια έως Αλυκή. Μεταξύ άλλων, η µεταβίβαση όλων των δικαιωµάτων παραχώρησης του λιµένα στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.., καθιστά παράνοµη κάθε παραχώρηση χώρων χερσαίας ζώνης λιµένα ή παραλίας (Ασκέλι) στην οποία προβαίνει το Λιµενικό Ταµείο µετά τον Αύγουστο του Ο συντελούµενος από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.. διαγωνισµός βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Τ.Α.Ι.ΠΕ.. για το λιµάνι µας προβλέπονται µεταξύ άλλων: µείωση της ζώνης ελλιµενισµού σκαφών θαλάσσιου τουρισµού και απαγόρευση πρόσδεσης στο λιµάνι µεγάλων σκαφών (επιτρέπεται η πρόσδεση µόλις 12 σκαφών µήκους 15 18µ. και µόλις 2 σκαφών άνω των 18µ.), δυνατότητα δηµιουργίας µαρίνας µόνιµου ελλιµενισµού αντί διερχόµενων σκαφών, δυνατότητα περίφραξης της χερσαίας ζώνης, οικοδόµηση δύο κτηρίων διοίκησης εµβαδού 150 τ.µ. έναντι του κτ. Συγγρού, απαγόρευση χρήσεων πάρκινγκ και αναστροφής οχηµάτων στην Αγροτική και στο νέο λιµάνι. Η παράταξή µας είναι η µόνη που τάχθηκε ξεκάθαρα εξ αρχής κατά της ιδιωτικοποίησης του λιµανιού, διαµόρφωσε σχετικές εισηγήσεις προς το Σ, και απέστειλε επιστολές και υποµνήµατα προς τα αρµόδια Υπουργεία και το ίδιο το Τ.Α.Ι.ΠΕ.., δηλώνοντας µε νοµική και πολιτική τεκµηρίωση, τους λόγους αντίθεσής της. Το σχετικό εξώδικο που αποστείλαµε τον εκέµβριο στους αρµόδιους Υπουργούς είναι ο µοναδικός λόγος για την καθυστέρηση της διαδικασίας, η οποία προβλέπει κατάρτιση masterplan, έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων και τροποποίηση της χωροθέτησης του Λιµανιού. Οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας στο Σ αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν την προσυπογραφή του εξωδίκου από τον ήµο, ενώ οι περιφερειακοί σύµβουλοι της µειοψηφίας (µε επικεφαλής τον κ. Σπ. Σπυρίδωνα) δεν καταψήφισαν στο Περιφερειακό Συµβούλιο τη σχετική µελέτη που υπέβαλε το Τ.Α.Ι.ΠΕ.. 20

21 2. Υποδοµές και διαχείριση θαλάσσιου µετώπου ιαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση, τεχνοκρατική διοίκηση και αξιοποίηση των εσόδων του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου ( ΛΤ) για εκπόνηση µελετών και υλοποίηση έργων. Κατάρτιση και εφαρµογή masterplan από το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πόρου για την χωροθέτηση των χρήσεων του λιµένα και των χώρων ελλιµενισµού (ακτοπλοΐα, πορθµείο, θαλάσσιος τουρισµός, αλιευτικά, λέµβοι, ερασιτεχνικά σκάφη). Αποκατάσταση και επισκευή των κρηπιδωµάτων από Αµβροσία έως Σινεµά και από παλιά ηλεκτρική έως «Γοργόνα». Νοµική και τεχνική αντιµετώπιση του σκανδαλώδους έργου της πασσαλωτής προβλήτας: καταγγελία της ετεροβαρούς σύµβασης µε τον ΕΟΤ του 2005, απαίτηση αποζηµιώσεων για τις κακοτεχνίες, επανασχεδιασµός του έργου από το µηδέν και ανακατασκευή του µε ασφαλείς προδιαγραφές για σκάφη και πεζούς. Αποκατάσταση και επισκευή των τσιµεντένιων κρηπιδωµάτων στην ίδια περιοχή (παράλληλα µε την πασσαλωτή προβλήτα στο ύψος της οικοδοµής της Αγροτικής Τράπεζας), τα οποία είναι έτοιµα να καταρρεύσουν. Εγκατάσταση σύγχρονων υποδοµών παροχών λιµένα: πίλαρς, κάδοι για εναπόθεση απορριµµάτων και υγρών αποβλήτων, δέστρες και αγκυροβόλια µε σηµαδούρες κ.α. Στελέχωση του ΛΤ µε εισπράκτορες και καβοδέτες και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Λειτουργία συχνότητας VHF για συνεννόηση µε τα καταπλέοντα και αποπλέοντα σκάφη. ιάθεση τµηµάτων του νέου δυτικού λιµένα Πόρου για ελλιµενισµό θαλαµηγών σκαφών (και µελλοντικά διάθεση κρηπιδωµάτων του Κ. Ε. Πόρος, εφόσον ευοδωθούν οι προσπάθειες διεκδίκησης µέρους των εγκαταστάσεών του). Μόνιµη σήµανση των επιτρεπόµενων ζωνών και των απαγορεύσεων ελλιµενισµού. Εγκατάσταση των γραφείων του ΛΤ στο παραλιακό κτήριο της ΗΚΕΠ µε χώρους υγιεινής και ενδιαίτησης (όπως προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση του 2005) και παύση της σκανδαλώδους πολυετούς µίσθωσης ιδιωτικού κτηρίου. Τοποθέτηση πλωτήρων σήµανσης των αβαθών του διαύλου (προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισµό Λιµένα, αλλά δεν έχει εφαρµοστεί). Συστηµατική συνεργασία µε το Λιµεναρχείο για την αστυνόµευση του λιµανιού σε ό,τι αφορά στις θέσεις πρόσδεσης σκαφών, στην τήρηση σταθερών κανόνων και ειδικά στην καταπολέµηση των ακραίων φαινοµένων άγρας πελατών και δέσµευσης χώρων του λιµανιού, για την αποκλειστική πρόσδεση πελατών έναντι καταστηµάτων. Χωροθέτηση θέσεων αφετηρίας λέµβων: νέο δυτικό λιµάνι, Αγροτική, Πλατεία Ηρώων, Σοφράνο, Πούντα. 21

22 Αξίζει της προσοχής σας: Τα τελευταία οχτώ χρόνια δεν εκτελέστηκε ούτε ένα νέο έργο στο λιµάνι. Τις δεκαετίες 1990 και 2000 εκτελέστηκαν ορισµένα µεγάλα έργα, τα οποία στο σύνολό τους αποδείχτηκαν σκανδαλώδη και κακότεχνα: κρηπιδώµατα από Αµβροσία έως Σινεµά (κατέρρευσε ήδη το πρώτο τµήµα), πασσαλωτή προβλήτα (δεν έχει παραδοθεί από το 2006 λόγω κακοτεχνιών), νέο δυτικό λιµάνι (δεν εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενες αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις στην επιφάνειά του). Το έργο της ξύλινης πασσαλωτής προβλήτας ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2005 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι τον Μάρτιο του 2006, αλλά «ολοκληρώθηκε» τελικά περίπου το 2008, χωρίς ποτέ να παραδοθεί λόγω των κακοτεχνιών του. Έκτοτε, το ΛΤ δεν έχει προβεί σε καµία ενέργεια καταγγελίας των συµβάσεων της κατασκευής και επισκευής του έργου. Αντίθετα, από το 2005 πληρώνει αντάλλαγµα στο ηµόσιο για τη χρήση του και, από το 2008, το έχει θέσει σε κοινή χρήση, θέτοντας σε κίνδυνο τους πεζούς, αλλά και τα σκάφη που ελλιµενίζονται σε αυτό. Η σύµβαση που υπογράφτηκε το 2005 µεταξύ ΕΟΤ και ήµου Πόρου δεν περιλάµβανε καµία ρήτρα για τις περιπτώσεις κακοτεχνιών και καθυστέρησης παράδοσης. 3. Υποδοµές κοινόχρηστων χώρων λιµανιού Λειτουργική και αρχιτεκτονική ενοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων στην παραλία του παραδοσιακού οικισµού, από το µέτωπο των παραλιακών κτηρίων έως την θάλασσα: Ενιαία υψοµετρική στάθµη εσωτερικού πεζοδροµίου οδού παραθαλάσσιου πεζοδροµίου και λοιπών χώρων. Ενιαία χρήση υλικών επικάλυψης (αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα µε κυβόλιθους ή/και ποριώτικη πέτρα). ηµιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδροµου. ηµιουργία αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων, χώρων πρασίνου, πεζόδροµων, χώρων αναµονής επιβατών οχηµάτων και τουαλετών στο νέο δυτικό λιµάνι. Συνολική ανάπλαση του Άλσους Παπαντωνίου: αποµάκρυνση των καταπατήσεων, εκσυγχρονισµός της παιδικής χαράς, παραχώρηση ολόκληρου του κτηρίου Ναυτοπροσκόπων στον Ναυτικό Όµιλο. Λήψη απόφασης για αναστολή της µελέτης «ανάπλασης» (και στην πραγµατικότητα υπογειοποίησης) της Πούντας που έχει δροµολογήσει η Περιφέρεια και, αντί αυτής, εφαρµογή της εκπονηθείσας (και πληρωµένης από το ήµο Πόρου) µελέτης του Ποριώτη αρχιτέκτονα ηµήτρη ιαµαντόπουλου. Εφαρµογή της εκπονηθείσας µελέτης ιαµαντόπουλου για τον χώρο µεταξύ νέου δυτικού λιµένα και Παλιάς Ηλεκτρικής. Εκπόνηση και εφαρµογή µελέτης αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων της προβλήτας έναντι της Αγροτικής, που πρόσφατα επισκευάστηκε και τοποθετήθηκε στην επιφάνειά της µόνο µπετόν. Αξίζει της προσοχής σας: Τα έργα που διενεργήθηκαν πρόσφατα στην προβλήτα έναντι της Αγροτικής έγιναν χωρίς να υπάρχει καµία µελέτη αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων. Μετά από σχετική ανακοίνωση της παράταξής µας, η Περιφέρεια υποχρεώθηκε στην επιδιόρθωση του ορίου της προβλήτας προς την οδό µε τη δηµιουργία σκαλοπατιού. Η αδειοδότηση της κατασκευής του νέου δυτικού λιµένα προέβλεπε αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Η µελέτη ιαµαντόπουλου για την Πούντα έχει παραδοθεί στον ήµο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και προβλέπει την ανάπλαση της Πούντας µε σεβασµό στον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Ανάµεσα σε άλλα, προβλέπει αντικατάσταση της ασφάλτου µε κυβόλιθους, δηµιουργία πλατείας αναστροφής οχηµάτων στον Αγ. Γιάννη, διατήρηση του υφιστάµενου παραλιακού κρηπιδώµατος. 22

23 Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Τουρισµός Τουρισµός Περιβάλλον Πολιτισµός: οι πυλώνες για την οικονοµική ανάπτυξη του Πόρου. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων µε έµφαση στην αντιµετώπιση των τοπικών και περιφερειακών προβληµάτων υποδοµής. Ενίσχυση του θερινού τουρισµού: Έµφαση στις παραλίες και στη νυκτερινή ζωή. Πολιτική παρέµβαση µε στόχο την αντιµετώπιση µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων, ορισµένων παράλογων νοµοθετικών στρεβλώσεων (π.χ. αναφορικά µε τον χρόνο και τη διάρκεια παραχώρησης των πλαζ) ηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης χειµερινού τουρισµού: Έµφαση στη γεωγραφική εξάπλωση εκτός Πόρου των προβαλλόµενων τοπικών προορισµών (εσωτερικός τουρισµός) και στη δηµιουργία υποδοµών εξυπηρέτησης αθλητικών αποστολών και διοργάνωσης αγώνων (οργανωµένος αθλητικός τουρισµός) Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, στις οποίες ο Πόρος έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων προορισµών, µε δυνατότητα διεύρυνσής τους. Ειδικότερα: α) θαλάσσιος τουρισµός, β) πολιτιστικός τουρισµός, γ) ηµερήσια κρουαζιέρα, δ) εσωτερικός χειµερινός τουρισµός, ε) παραθεριστική κατοικία, στ) ναυταθλητικός αθλητικός τουρισµός και ε) καταδυτικός τουρισµός κ.α. Καθαριότητα των ακτών, των θαλασσών, των δασών και της υπαίθρου. Αντιµετώπιση προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο: α) ΒΙΟΚΑ, β) υποδοµές εξυπηρέτησης θαλάσσιου τουρισµού και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, γ) έλλειψη προσβάσιµων ελεύθερων παραλιών, δ) κυκλοφοριακό, ε) δροµολόγια φέρρυ µποτς Πόρου Γαλατά και ασταθής προγραµµατισµός νυκτερινών βαρδιών λέµβων Πόρου Γαλατά και στ) έλλειψη τουριστικής ταυτότητας του Πόρου. Αντιµετώπιση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο: α) πλοία και περιοδικότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τριτοκοσµικές συνθήκες αναµονής στο λιµάνι του Πειραιά, β) απόσταση και κόστος του «Ελ. Βενιζέλος», γ) οδικό δίκτυο και δ) ανεπάρκεια των δικτύων ηλεκτροδότησης (συχνές διακοπές το καλοκαίρι). Αναστολή της αστικοποίησης και βιοµηχανοποίησης των ακτών του Σαρωνικού και ειδικά ακύρωση των χωροταξικών ρυθµίσεων του ΥΠΕΚΑ και του Οργανισµού Αθήνας, που χαρακτηρίζουν την περιοχή µας ως βιοµηχανική περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας. ιάθεση κονδυλίων ποσοστού 10% επί του προϋπολογισµού του ήµου για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη. Στήριξη δράσεων από το ήµο, οικονοµική (µέχρι ποσού που θα αντιστοιχεί στο 50% του προϋπολογισµού της κάθε δράσης) και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που συντελεί στην τουριστική 23

24 προβολή του Πόρου, όπως συµµετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, διοργανώσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδόσεις βιβλίων, παραγωγές ταινιών κτλ. Ουσιαστική λειτουργία της Τουριστικής Επιτροπής και εφαρµογή των γνωµοδοτήσεών της. Παραχώρηση της πλαζ Ασκελίου µε τριετή διάρκεια, µε θέσπιση υψηλών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών και πρόσληψη ναυαγοσώστη. ιακριτική ευχέρεια του ΛΤ για διενέργεια διαγωνισµού ή απ ευθείας παραχώρηση στο όµορο ξενοδοχείο. Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας το 2013 είχε προτείνει στο Σ την λήψη απόφασης για την στήριξη των ιδιωτικών πρωτοβουλιών προβολής του Πόρου, αλλά καταψηφίστηκε από τους συµβούλους της πλειοψηφίας. Στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν η Τουριστική Επιτροπή είχε απολύτως διακοσµητικό χαρακτήρα και δεν επιτέλεσε κανένα ουσιαστικό έργο. Σε όλες τις επίσηµες συζητήσεις που γίνονται στον Πόρο ή στην Περιφέρεια αναφορικά µε την τουριστική ανάπτυξη, µοναδικά θέµατα που θίγονται είναι τα θέµατα προβολής (διαφήµιση) και πρόσβασης (αεροδρόµιο). Ποτέ δεν έχει γίνει συζήτηση για τα τοπικά και περιφερειακά προβλήµατα υποδοµών και για τους τρόπους αντιµετώπισής τους. 2. Ακτοπλοΐα Σύνδεση Πόρου Γαλατά ιαµόρφωση ενιαίου µετώπου όλων των ενδιαφερόµενων ήµων του Αργοσαρωνικού, µε στόχο αφενός την από κοινού διαπραγµάτευση µε τους αρµόδιους φορείς και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες και αφετέρου τη διερεύνηση εναλλακτικής λύσης εξυπηρέτησης της γραµµής µε τη δροµολόγηση ηµιταχύπολου πλοίου µεσαίου µεγέθους. Κατάργηση του προστατευόµενου µονοπωλίου, ώστε να αποδεσµευτούν οι βιώσιµες γραµµές του Αργοσαρωνικού από τις ευρύτερες σταθµίσεις κόστους οφέλους µιας υπερδανεισµένης εταιρίας µε παρουσία σε δεκάδες γραµµές σε όλη της Ελλάδα. Ενθάρρυνση και στήριξη νέων εταιριών για την είσοδό τους στη γραµµή. Πρόταξη της κοινωνικής υπηρεσίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης (µε δεδοµένη την συγκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας στον Πειραιά) και διεκδίκηση ειδικών δικαιωµάτων από την Πολιτεία. ιαπραγµατευτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πλοίων στο λιµάνι του Πόρου. ηµιουργία υδατοδροµίου στον Πόρο και ενθάρρυνση καθιέρωσης τακτικών δροµολογίων υδροπλάνων στη γραµµή Πόρου Πειραιά. Αύξηση του ωραρίου και των δροµολογίων των φέρρυ µποτς Πόρου Γαλατά, κατ αντιστοιχία της αναµενόµενης τουριστικής κίνησης ανά χρονική περίοδο και διατήρηση της ανά µισάωρο περιοδικότητάς τους. Ειδικότερα : α) µέχρι τα µεσάνυκτα τους τρεις καλοκαιρινούς µήνες, τις δύο βδοµάδες του Πάσχα, τα τριήµερα της Καθαράς ευτέρας και του Αγίου Πνεύµατος και όλες τις Παρασκευές και Κυριακές του χρόνου και β) έκτακτα δροµολόγια περισσοτέρων από ένα πλοίων, στις ώρες αιχµής όλων των ανωτέρω ηµερών, καθώς και όλων των ηµερών µε έκτακτη προσέλευση επισκεπτών στο νησί. Σταθερή νυκτερινή σύνδεση Πόρου Γαλατά µε λέµβους όλο το χρόνο. Τακτική διαβούλευση µε τους ιδιοκτήτες των φέρρυ µποτς και λέµβων για εθελοντική υιοθέτηση των ανωτέρω δροµολογίων µε παροχή οικονοµικών ή άλλων κινήτρων. 24

25 Αξίζει της προσοχής σας: Η παράταξή µας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε εφοπλιστική εταιρία για τη δροµολόγηση ταχύπλοου πλοίου τύπου καταµαράν, µέσω θυγατρικής εταιρίας που θα δηµιουργηθεί µε έδρα τον Πόρο. Οι εκπρόσωποι της εταιρίας, σε συναντήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά και µε επιστολή τους, έχουν δεσµευθεί εγγράφως για την δροµολόγηση του πλοίου σε περίπτωση εκλογής του Γιάννη ηµητριάδη ως ηµάρχου Πόρου και ο Γιάννης ηµητριάδης έχει δηλώσει τη στήριξή του στο εγχείρηµα, το οποίο προϋποθέτει ότι οι δηµότες του Πόρου θα στηρίξουν εµπράκτως την προσπάθειά, µετέχοντας µαζικά µε συµβολικό κατά κεφαλήν ποσό, στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. 3. Πρωτογενής τοµέας Στήριξη του αλιευτικού κλάδου και υιοθέτηση δράσεων για την αύξηση των τοπικών ιχθυοαποθεµάτων. Ορισµός προστατευόµενων περιοχών για την αναπαραγωγή και πολλαπλασιασµό των αλιευµάτων, απελευθέρωση κατειληµµένων θαλάσσιων χώρων στους οποίους δραστηριοποιούνται ιχθυοτροφεία. Στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας στη Φούσα, στο Λεµονοδάσος και στο υπόλοιπο ηπειρωτικό τµήµα του ήµου και ενθάρρυνση επιχειρηµατικών δράσεων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας τοπικών προϊόντων (ελαιόλαδο, λεµόνια κ.α.). Στήριξη µε κάθε τρόπο του ενδροκοµικού Σταθµού Πόρου, µε στόχο την εξασφάλιση του λειτουργικού του κόστους από την Πολιτεία και τη στελέχωσή του µε επιστηµονικό και εργατικό δυναµικό, µε σκοπό την αξιοποίηση του έργου του στην τοπική αγροτική παραγωγή. 25

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

The Clean Blue: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

The Clean Blue: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ The Clean Blue: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ A DRAFT BUSINESS STRATEGY FOR 2012 Sotiris Milonas, www.msolutions.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΑΛΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Το μνημόνιο έχει ήδη οδηγήσει σε ανεργία, συρρίκνωση κοινωνικών παροχών, μείωση μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου. Στο ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Στην θαλάσσια περιοχή της Νήσου Πλατειάς στο Αργολικό Κόλπο αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διάφορες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Η λειτουργία των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 4+ προβλήτες κρουαζιερόπλοιων

Διαβάστε περισσότερα

Προς Νέα Ιωνία 8/3/11 Δήμαρχο κ. Γκότση Εκτελεστική Επιτροπή Παρατάξεις Κοινοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Προς Νέα Ιωνία 8/3/11 Δήμαρχο κ. Γκότση Εκτελεστική Επιτροπή Παρατάξεις Κοινοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Προς Νέα Ιωνία 8/3/11 Δήμαρχο κ. Γκότση Εκτελεστική Επιτροπή Παρατάξεις Κοινοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ; Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Προβλημάτων και Δημόσιου Διαλόγου

Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Προβλημάτων και Δημόσιου Διαλόγου Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Προβλημάτων και Δημόσιου Διαλόγου Για πρώτη φορά ο λόγος στους πολίτες Αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Προβλημάτων και Δημόσιου Διαλόγου που η Ανεξάρτητη Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Ταχ. /νση : Νεάρχου 23 & Γιαµπουδάκη 73134, Χανιά Τηλ. επικ. : 2821042314, 2821051521 Ε-mail : info@archa.gr Site : www.archa.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ)

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας? Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα