ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES (20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C Στ. Χατζηγιάννης Αθήνα Ιανουαρίου 2013 Royal Olympic Hotel ) XX HADZIYANNIS INTERNATIONAL HEPATITIS B & C MEETING OF ATHENS Αthens January 2013 Royal Olympic Hotel TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAM

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES 20 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C Στ. Χατζηγιάννης Ιανουαρίου/January 2013 Royal Olympic Hotel Aθήνα/Athens ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XX HADZIYANNIS INTERNATIONAL HEPATITIS B & C MEETING OF ATHENS SCIENTIFIC PROGRAM

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ GOLD SPONSORS ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ MAJOR SPONSORS ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, Θεσσαλονίκη Τ: , F: E: W: 12, Κ. Κaramanli str., Thessaloniki, Greece Τ: , F: E: W:

5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ. Χατζηγιάννης και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕΜΗ Πρόεδρος : Σ. Καραταπάνης Αντιπρόεδρος : Ι. Κοσκίνας Γεν. Γραμματέας : Ι. Γουλής Ταμίας : Σ. Κουτσουνάς Μέλος : Ι. Βλαχογιαννάκος Eπιστημονική : Γραμματεία K. Δούνια ORGANIZING COMMITTEE S. Hadziyannis & the GOVERNING BOARD of HASL President : S. Karatapanis Vice President : I. Koskinas Secretary : I. Goulis Treasurer : S. Koutsounas Member : I. Vlachogiannakos Scienti ic : Secretariat K. Dounia ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λ. Μεσογείων Αμπελόκηποι Τ/F: E mail: W: HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES 48 S. Sliman str. & Mesogeion Av Ampelokipoi Τ/F: E mail: W:

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7 ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ SATURDAY 26 JANUARY Χαιρετισμοί - Greetings ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ROUND TABLE Ιογενείς Ηπατίτιδες Β & C και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα Προεδρείο: Α. Χατζάκης Ν. Τασσόπουλος Viral Hepatitis B & C and Health Policies in Greece Presidents: A. Hatzakis N. Tassopoulos I. Γουλής: Επιδημιολογική κατάσταση Σύγχρονα δεδομένα I. Goulis: Epidemiological situation current data Ν. Βουδούρη: Ηπατίτιδα C και HIV στους δρόμους της Αθήνας ΜΚΟ PRAKSIS N. Voudouri: Hepatitis C and HIV in the roads of Athens NGO PRAKSIS Γ. Παπαθεοδωρίδης: Ηπατίτιδα Β και C, τηλεφωνική έρευνα Ελλήνων G. Papatheodoridis: Hepatitis B & C, phone survey of Greeks Ν. Μαλλιώρη: Ενοποιημένες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση ηπατίτιδας Β, C και HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών N. Malliori: Integrated services in the management of hepatitis B, C and HIV in persons who inject drugs S. Hasardzhiev: Euro Hepatitis Index Καλές πρακτικές στα Βαλκάνια (Βουλγαρία Κροατία) S. Hasardzhiev: Euro Hepatitis Index Good Practices in Balkans (Bulgaria Croatia) Συζήτηση Discussion Διάλειμμα Break 7

8 ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ SATURDAY 26 JANUARY Προεδρείο: Α. Χατζάκης Ε. Μάνεσης Presidents: A. Hatzakis Ε. Manesis Σ. Μανωλακόπουλος: Συνάντηση κορυφής στην Κύπρο για Ηπατίτιδα B και C S. Manolakopoulos: Summit Meeting in Cyprus for Hepatitis B and C Π. Ευσταθίου: Προβλήματα αντιμετώπισης ηπατίτιδας Β, C και HIV σε ανασφάλιστους και μετανάστες P. Eftstathiou: Problems in the management of hepatitis B, C and HIV in immigrants and people without insurance Ι. Τούντας: ΕΟΦ και διαδικασίες έγκρισης νέων θεραπειών Ηπατίτιδας Β και C Ι. Tountas: EOF and process for the approval of new treatments for Ηepatitis B and C Γ. Καλαμίτσης: Προμηθέας: Ξεκίνημα και άμεσοι στόχοι G. Kalamitsis: Prometheus: Beginning and immediate targets Α. Χατζάκης: Για ένα Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης Ηπατίτιδας B και C Α. Hatzakis: For a National Plan for the management of Hepatitis B and C Συζήτηση - Discussion Διάλειμμα καφέ Coffee Break ΟΜΙΛΙΑ STATE OF THE ART LECTURE Προεδρείο: Σ. Καραταπάνης President: S. Karatapanis Σ. Χατζηγιάννης: Ποια είναι τα τρέχοντα ερευνητικά ερωτήματα στη Χρόνια Ηπατίτιδα Β S. Hadziyannis: Which are the current research questions in Chronic Hepatitis B 8

9 ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ SATURDAY 26 JANUARY ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ROUND TABLE Πρόσφατες πρόοδοι στην αντιμετώπιση της χρόνιας Ηπατίτιδας Β Προεδρείο: Ε. Τσιάνος Σ. Ντουράκης Recent progress in the management of chronic Hepatitis B Presidents: E. Tsianos S. Dourakis Β. Παπαδημητρόπουλος: Χρόνια Ηπατίτιδα Β ή ανενεργός φορέας Hπατίτιδας Β: Πoυ είναι η διαχωριστική γραμμή; V. Papadimitropoulos: Chronic Hepatitis B or inactive carrier Hepatitis B: Where is the de ining line? Γ. Νταλέκος: Ελληνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες G. Dalekos: Greek and international guidelines Ι. Ελευσινιώτης: Η χορήγηση PEG IFN έχει θέση στην αντιμετώπιση της Xρόνιας Hπατίτιδας Β ΝΑΙ I. Elefsiniotis: Peg IFN administration has a place in the management of Chronic Hepatitis B YES Κ. Μιμίδης: Η χορήγηση PEG IFN έχει θέση στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β ΟΧΙ K. Mimidis: Peg IFN administration has a place in the management of chronic Hepatitis B NO Συζήτηση - Discussion Διάλειμμα για γεύμα Lunch Break ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Παρουσίαση ελληνικών μελετών Προεδρείο: Ε. Βαφειάδη Γ. Χατζής RESEARCH FORUM Presentation of Greek studies Presidents: E. Vafeiadi G. Hatzis ΟΜΙΛΙΑ - LECTURE Προεδρείο: Ι. Κοσκίνας President: I. Koskinas M. Buti: AASLD Debrief 9

10 ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ SATURDAY 26 JANUARY Διάλειμμα καφέ Coffee Break ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ROUND TABLE Επίκαιρα θέματα Ηπατίτιδας B & C Προεδρείο: Θ. Βασιλειάδης Μ. Ραπτοπούλου Current topics in Hepatitis B & C Presidents: T. Vasileiadis M. Raptopoulou Ε. Σινάκος: Πότε κάνουμε βιοψία ήπατος σε ασθενείς με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Ε. Sinakos: When do we perform liver biopsy in chronic viral hepatitis Γ. Γερμανίδης: Σε ποιο βαθμό οι τρέχουσες θεραπείες μπορούν να προλάβουν την ανάπτυξη ΗΚΚ σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β & C G. Germanidis: To what degree do current treatments can prevent the development of HCC in patients with chronic hepatitis B & C Ε. Χολόγκιτας: Μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα E. Cholongitas: Liver transplantation in patients with chronic viral hepatitis Συζήτηση - Discussion 10

11 11

12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ SUNDAY 27 JANUARY ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ROUND TABLE Οι πρόσφατα εγκριθέντες αναστολείς πρωτεάσης στην αντιμετώπιση της χρόνιας HCV λοίμωξης Προεδρείο: Σ. Χατζηγιάννης R. Esteban Recently approved protease inhibitors for the management of chronic HCV infection Presidents: S. Hadziyannis R. Esteban R. Esteban: Προγνωστικοί παράγοντες επιτυχημένης θεραπείας σε ασθενείς με Χρόνια Ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 R. Esteban: Prognostic factors for a successful treatment in patients with Chronic Hepatitis C genotype 1 Debate Γ. Παπαθεοδωρίδης: Η θεραπεία έχει θέση μόνο σε ασθενείς με προχωρημένη ίνωση κίρρωση και εμπειρία προηγούμενης θεραπείας K. Agarwal: Τα σχήματα τριπλής θεραπείας είναι η θεραπεία εκλογής για όλους τους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίτιδα C γονότυπου 1 G. Papatheodoridis: Triple combination regimens are indicated only for patients with advanced ibrosis cirrhosis and previous treatment experience K. Agarwal: Triple combination regimens is the treatment of choice for all patients with Chronic Hepatitis C genotype 1 Β. Σεβαστιανός: Θεραπεία δύσκολων ομάδων ασθενών V. Sevastianos: Treatment of dif icult patient groups Σ. Μανωλακόπουλος: Διαχείριση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας S. Manolakopoulos: Problem management during treatment Συζήτηση - Discussion Διάλειμμα καφέ Coffee Break 12

13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ SUNDAY 27 JANUARY ΟΜΙΛΙΑ - LECTURE Προεδρείο: Η. Κουρούμαλης President: E. Kouroumalis Π. Καραγιάννης: Ο κύκλος ζωής του ιού HCV: Στόχοι θεραπείας με νεότερους αντιικούς παράγοντες P. Karayiannis: The HCV life cycle: targets for treatment with new antiviral agents ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ROUND TABLE Τι προσδοκούμε στο μέλλον για τη θεραπεία της χρόνιας Ηπατίτιδας C Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης Δ. Τσαντούλας What do we expect from the future in the treatment of Chronic Hepatitis C Presidents: E. Akriviadis D. Tsantoulas M. Ντόιτς: Χαρακτηριστικά αντιικών παραγόντων M. Deutsch: Characteristics of antiviral agents Α. Αλεξοπούλου: Σε ποιούς ασθενείς τα μελλοντικά σχήματα υπόσχονται απόλυτη επιτυχία A. Alexopoulou: In which patients do the future treatment schemes promise absolute success Ι. Βλαχογιαννάκος: Αντιμετώπιση δύσκολων ασθενών με τα νέα σχήματα I. Vlachogiannakos: Management of dif icult to treat patient with the new schemes Ι. Κοσκίνας: Θα υπάρχει HCV το 2020; I. Koskinas: Will HCV still be a medical problem after 20 years? Σ. Χατζηγιάννης: Συμπεράσματα και λήξη της Διημερίδας S. Hadziyannis: Conclusions and close up of the Meeting 13

14

15

16

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 2 AIDS& Ηπατίτιδες η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2014 19-21 Σεπτεμβρίου Aθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Αίθουσα «OLYMPIA» Xορήγηση πιστοποιητικού με 18 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY. Gastroenterology

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY. Gastroenterology QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of Gastroenterology Abstracts of the 3st Hellenic Congress of Gastroenterology October 6-8, 20 Thessaloniki Volume 24 Supplement

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

13ο. Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο

13ο. Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο 13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, Με μεγάλη τιμή και χαρά σας προσκαλώ στο 13ο Πανελληνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 26-28 Σεπτεμβρίου το 2014. Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα.

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα. 2ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Ξενοδοχείο ΕLΙΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Παυλίδης 1, Ι.Ελευσινιώτης 2, Δ.Δημητρουλόπουλος 3, Κ.Μίχας 2, Ρ.Τοντόροβα 4, Ε.Βεζαλή 2, Σ.Κουτσουνάς 1, Α.Μουλακάκης 4, Ε.Παρασκευάς 3.

Χρ. Παυλίδης 1, Ι.Ελευσινιώτης 2, Δ.Δημητρουλόπουλος 3, Κ.Μίχας 2, Ρ.Τοντόροβα 4, Ε.Βεζαλή 2, Σ.Κουτσουνάς 1, Α.Μουλακάκης 4, Ε.Παρασκευάς 3. 62 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER RAINERSTRASSE 6-8, SALZBURG, 5020 AUSTRIA Hotel Front Desk: 43-662-88978 X0 Hotel Fax: 43-662-878893

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α ν α σ κ ό π η σ η Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α. Χατζηγιάννη Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, µε µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδηµίας Αισθητικής Οδοντιατρικής που συνδιοργανώνεται µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 3 Ιούλιος/July - Σεπτέμβριος/September 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Organizing Committee

Οργανωτική Επιτροπή. Organizing Committee Οργανωτική Επιτροπή Organizing Committee Ειρήνη Τσιγαρίδα Γεώργιος Μαράκης Σταµατίνα Λουκά Μαγδαληνή Ζήκα Irene Tsigarida Georgios Marakis Stamatina Louka Magdalini Zika ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ EFSA Ο Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE State & Corruption: The role of Leadership BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / CV s Κώστας Μπακούρης Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Τον Δεκέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα