Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 11507/15 COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl, pl,pt,ro,sk,sl,sv) UD 166 DELACT 108 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Μαρτίου 2017 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου C(2017) 1365 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final. συνημμ.: C(2017) 1365 final 11507/15 COR 1 ριτ DG G 3 B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2017) 1365 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343 της 29 ης Δεκεμβρίου 2015) EL EL

3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343 της 29 ης Δεκεμβρίου 2015) Στη σελίδα 2, στην αιτιολογική σκέψη (6): αντί: «(6) Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλων φορέων, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τον εκτελωνισμό των αντικειμένων αλληλογραφίας και ταχυδρομικών αποστολών προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών με ταυτόχρονη πρόληψη της απάτης και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, πρέπει να τεθούν κατάλληλοι και εφικτοί κανόνες για τελωνειακή διασάφηση ταχυδρομικών αντικειμένων οι οποίοι να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την υποχρέωση των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.», διάβαζε: «(6) Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών φορέων και άλλων φορέων, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τον εκτελωνισμό των αντικειμένων αλληλογραφίας και ταχυδρομικών αποστολών προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών με ταυτόχρονη πρόληψη της απάτης και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, πρέπει να τεθούν κατάλληλοι και εφικτοί κανόνες για τελωνειακή διασάφηση ταχυδρομικών αντικειμένων οι οποίοι να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την υποχρέωση των ταχυδρομικών φορέων για παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.». Στη σελίδα 7, στο άρθρο 1 σημείο 2: αντί: «2) Δελτίο ATA : το διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισδοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΤΑ ή τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», διάβαζε: «2) Δελτίο ATA : το διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΤΑ ή τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης». EL 2 EL

4 Στη σελίδα 7, στο άρθρο 1 σημείο 3: αντί: «3) Σύμβαση ΑΤΑ : η τελωνειακή σύμβαση περί του δελτίου ΑΤΑ για την προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων, που συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 1961», διάβαζε: «3) Σύμβαση ΑΤΑ : η τελωνειακή σύμβαση περί του δελτίου ΑΤΑ για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, που συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 1961». Στη σελίδα 7, στο άρθρο 1 σημείο 4: αντί: «4) Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης : η σύμβαση για την προσωρινή εισδοχή, που συνήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου 1990», διάβαζε: «4) Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης : η σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή, που συνήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου 1990». Στη σελίδα 8, στο άρθρο 1 σημείο 9: αντί: «9) Σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης : η σύμβαση για το κοινό καθεστώς διαμετακόμισης ( 1 )», διάβαζε: «9) Σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης : η σύμβαση για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης ( 1 )». Στη σελίδα 8, στο άρθρο 1 σημείο 12: αντί: «12) Δελτίο CPD : διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισδοχής μέσου μεταφοράς, που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», διάβαζε: «12) Δελτίο CPD : διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισαγωγής μέσου μεταφοράς, που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης». Στη σελίδα 18, στο άρθρο 24 παράγραφος 1: αντί: «1. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας υπόκειται σε λιγότερους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους βάσει παραστατικών σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς.», EL 3 EL

5 διάβαζε: «1. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας υπόκειται σε λιγότερους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους εγγράφων σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς.». Στη σελίδα 18, στο άρθρο 24 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο: αντί: «4. Όταν επιλέγονται για φυσικό έλεγχο ή έλεγχο βάσει παραστατικών αποστολές φορτίων για τις οποίες έχει υποβληθεί διασάφηση από AEO, οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται κατά προτεραιότητα.», διάβαζε: «4. Όταν επιλέγονται για φυσικό έλεγχο ή έλεγχο εγγράφων αποστολές φορτίων για τις οποίες έχει υποβληθεί διασάφηση από AEO, οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται κατά προτεραιότητα.». Στη σελίδα 21, στο άρθρο 33 τρίτο εδάφιο: αντί: «Για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από το παράρτημα 22-01, εάν η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία δεν κρίνεται οικονομικά δικαιολογημένη, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί στην τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία τους, η οποία κατέληξε στην παρασκευή ενός νέου προϊόντος ή αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο της παρασκευής, στη χώρα ή στο έδαφος καταγωγής του μεγαλύτερου μέρους των υλικών, όπως καθορίζεται με βάση την αξία των υλικών.», διάβαζε: «Για τα εμπορεύματα που δεν καλύπτονται από το παράρτημα 22-01, εάν η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία δεν κρίνεται οικονομικά δικαιολογημένη, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί στην τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία τους, η οποία κατέληξε στην παρασκευή ενός νέου προϊόντος ή αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο της παρασκευής, στη χώρα ή στο έδαφος καταγωγής του μεγαλύτερου μέρους των υλικών, όπως καθορίζεται με βάση την αξία των υλικών.». Στη σελίδα 24, στο άρθρο 40 και στον τίτλο του άρθρου αυτού: αντί: «Άρθρο 40 Μέσα υποβολής αίτησης εγγραφής εξαγωγέα [άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] Οι αιτήσεις εγγραφής εξαγωγέα δύναται να υποβάλλονται με μέσα άλλα εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.», διάβαζε: «Άρθρο 40 Μέσα υποβολής αίτησης εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων [άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] EL 4 EL

6 Οι αιτήσεις εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων είναι δυνατό να υποβάλλονται με μέσα άλλα εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.». Στη σελίδα 42, στο άρθρο 79: αντί: «Για εμπορεύματα υπαγόμενα σε διαμετακόμιση σύμφωνα με την τελωνειακή σύμβαση σχετικά με το δελτίο ΑΤΑ για την προσωρινή εισδοχή των εμπορευμάτων,», διάβαζε: «Για εμπορεύματα υπαγόμενα σε διαμετακόμιση σύμφωνα με την τελωνειακή σύμβαση σχετικά με το δελτίο ΑΤΑ για την προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων,». Στη σελίδα 43, στο άρθρο 80 στοιχείο δ): αντί: «δ) διάβαζε: «δ) της καθορισμένης προθεσμίας για τον τερματισμό της κίνησης των εμπορευμάτων,», της καθορισμένης προθεσμίας για τον τερματισμό της διακίνησης των εμπορευμάτων,». Στη σελίδα 44, στο άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο γ): αντί: «γ) διάβαζε: «γ) σύσταση συμβατικής παθητικής αλληλεγγύης από τρίτο πρόσωπο,», σύσταση συμβατικής παθητικής αλληλεγγύης για το πλήρες ποσό της οφειλής από τρίτο πρόσωπο,». Στη σελίδα 46, στο άρθρο 85 παράγραφος 2: αντί: «εντός τριών ετών από την ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης,», διάβαζε: «εντός τριών ετών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης διαμετακόμισης,». Στη σελίδα 59, στο άρθρο 119 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ): αντί: «α) όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται αεροπορικώς και φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε ενωσιακό αερολιμένα με προορισμό άλλον ενωσιακό αερολιμένα, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει ενιαίου παραστατικού μεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος β) όταν, προκειμένου για θαλάσσια μεταφορά, τα εμπορεύματα έχουν μεταφερθείμεταξύ ενωσιακών λιμένων στο πλαίσιο τακτικής γραμμής EL 5 EL

7 θαλάσσιας μεταφοράς για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 120 γ) όταν, προκειμένου για σιδηροδρομική μεταφορά, τα εμπορεύματα έχουν μεταφερθεί σιδηροδρομικώς μέσω τρίτης χώρας η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης περί καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης βάσει ενιαίου παραστατικού μεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος και η δυνατότητα αυτή προβλέπεται σε διεθνή συμφωνία.», διάβαζε: «α) όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται αεροπορικώς και φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε ενωσιακό αερολιμένα με προορισμό άλλον ενωσιακό αερολιμένα, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος β) όταν, προκειμένου για θαλάσσια μεταφορά, τα εμπορεύματα έχουν μεταφερθεί μεταξύ ενωσιακών λιμένων στο πλαίσιο τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 120 γ) όταν, προκειμένου για σιδηροδρομική μεταφορά, τα εμπορεύματα έχουν μεταφερθεί σιδηροδρομικώς μέσω τρίτης χώρας η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης περί καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος και η δυνατότητα αυτή προβλέπεται σε διεθνή συμφωνία.». Στη σελίδα 59, στο άρθρο 119 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ): αντί: «β) εμπορεύματα που διακινήθηκαν μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διαμέσου εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, χωρίς μεταφόρτωση, και μεταφέρονται βάσει ενιαίου παραστατικού μεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος γ) εμπορεύματα που διακινήθηκαν μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διαμέσου εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και μεταφορτώθηκαν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σε μεταφορικό μέσο άλλο εκτός εκείνου στο οποίο φορτώθηκαν αρχικά με έκδοση νέου παραστατικού μεταφοράς, το οποίο κάλυπτε τη μεταφορά από το έδαφος που βρισκόταν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο παραστατικό συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού ενιαίου παραστατικού μεταφοράς δ) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα ταξινομημένα σε κράτος μέλος, τα οποία εξήλθαν προσωρινά από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και επανήλθαν σε αυτό», διάβαζε: «β) εμπορεύματα που διακινήθηκαν μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διαμέσου εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, χωρίς μεταφόρτωση, και μεταφέρονται βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος EL 6 EL

8 γ) εμπορεύματα που διακινήθηκαν μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διαμέσου εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και μεταφορτώθηκαν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σε μεταφορικό μέσο άλλο εκτός εκείνου στο οποίο φορτώθηκαν αρχικά με έκδοση νέου εγγράφου μεταφοράς, το οποίο κάλυπτε τη μεταφορά από το έδαφος που βρισκόταν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο έγγραφο συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού ενιαίου εγγράφου μεταφοράς δ) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα ταξινομημένα σε κράτος μέλος, τα οποία εξήλθαν προσωρινά από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εισήλθαν εκ νέου σε αυτό». Στη σελίδα 61, στο άρθρο 122 πρώτο εδάφιο: αντί: «Όταν ένα σκάφος νηολογημένο για την εκτέλεση τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς», διάβαζε: «Όταν ένα σκάφος καταχωρισμένο για την εκτέλεση τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς». Στη σελίδα 61, στο άρθρο 123 και στον τίτλο του άρθρου αυτού: αντί: «Άρθρο 123 Διάρκεια ισχύος του εντύπου T2L ή T2LF ή του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων (άρθρο 22 παράγραφος 5 του κώδικα) Η απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων διά του εντύπου T2L ή T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρισης ή, όταν σύμφωνα με το άρθρο 128 δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων, από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και με βάσιμη αιτιολογία, το τελωνείο δύναται να ορίσει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος των αποδείξεων.», διάβαζε: «Άρθρο 123 Διάρκεια ισχύος του παραστατικού T2L ή T2LF ή του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων (άρθρο 22 παράγραφος 5 του κώδικα) Η απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων διά του παραστατικού T2L ή T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρισης ή, όταν σύμφωνα με το άρθρο 128 δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων, από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και με βάσιμη αιτιολογία, το τελωνείο δύναται να ορίσει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος των αποδείξεων.». EL 7 EL

9 Στη σελίδα 61, στο άρθρο 124 εισαγωγική φράση και στον τίτλο του άρθρου αυτού: αντί: «Άρθρο 124 Μέσα κοινοποίησης του MRN του εντύπου T2L ή T2LF ή του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων [άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] Ο MRN του εντύπου T2L ή T2LF ή του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων δύναται να κοινοποιείται με τη χρήση ενός από τα ακόλουθα μέσα άλλα από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων:», διάβαζε: «Άρθρο 124 Μέσα κοινοποίησης του MRN του παραστατικού T2L ή T2LF ή του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων [άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] Ο MRN του παραστατικού T2L ή T2LF ή του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων δύναται να κοινοποιείται με τη χρήση ενός από τα ακόλουθα μέσα άλλα από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων:». Στη σελίδα 61, στο άρθρο 126, στον τίτλο του άρθρου αυτού: αντί: «Άρθρο 126 Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων με προσκόμιση τιμολογίου ή παραστατικού μεταφοράς», διάβαζε: «Άρθρο 126 Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων με προσκόμιση τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς». Στη σελίδα 62, στο άρθρο 126 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2: αντί: «β) με παραστατικό μεταφοράς σχετικό με τα εμπορεύματα. 2. Στο τιμολόγιο ή στο παραστατικό μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναγράφεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα ή του ενδιαφερομένου, όταν δεν υπάρχει αποστολέας, το αρμόδιο τελωνείο, ο αριθμός των δεμάτων καθώς και το είδος, τα σήματα και οι αριθμοί αναφοράς τους, η περιγραφή των εμπορευμάτων, η μεικτή μάζα των εμπορευμάτων σε χιλιόγραμμα (kg), η αξία των εμπορευμάτων καθώς και, κατά περίπτωση, οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων. EL 8 EL

10 Ο αποστολέας ή ο ενδιαφερόμενος, όταν δεν υπάρχει αποστολέας, προσδιορίζει τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων σημειώνοντας τον κωδικό «T2L» ή «T2LF», κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από την υπογραφή του στο τιμολόγιο ή στο παραστατικό μεταφοράς.», διάβαζε: «β) με έγγραφο μεταφοράς σχετικό με τα εμπορεύματα. 2. Στο τιμολόγιο ή στο έγγραφο μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναγράφεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα ή του ενδιαφερομένου, όταν δεν υπάρχει αποστολέας, το αρμόδιο τελωνείο, ο αριθμός των δεμάτων καθώς και το είδος, τα σήματα και οι αριθμοί αναφοράς τους, η περιγραφή των εμπορευμάτων, η μεικτή μάζα των εμπορευμάτων σε χιλιόγραμμα (kg), η αξία των εμπορευμάτων καθώς και, κατά περίπτωση, οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων. Ο αποστολέας ή ο ενδιαφερόμενος, όταν δεν υπάρχει αποστολέας, προσδιορίζει τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων σημειώνοντας τον κωδικό «T2L» ή «T2LF», κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από την υπογραφή του στο τιμολόγιο ή στο έγγραφο μεταφοράς.». Στη σελίδα 62, στον τίτλο V κεφάλαιο 1 τμήμα 3 υποτμήμα 3, στον τίτλο του εν λόγω υποτμήματος: αντί: «Υποτμήμα 3 Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων που εκδίδει εξουσιοδοτημένος εκδότης», διάβαζε: «Υποτμήμα 3 Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων που εκδίδει εγκεκριμένος εκδότης».. Στη σελίδα 63, στο άρθρο 129 στοιχείο ε): αντί: «ε) διάβαζε: «ε) με μεταφορικό μέσο που καλύπτεται από ενιαίο παραστατικό μεταφοράς», με μεταφορικό μέσο που καλύπτεται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς». Στη σελίδα 68, στο άρθρο 141 παράγραφος 4: αντί: «4. Εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ και τα οποία δεν υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς, θεωρείται διασαφίζονται για εξαγωγή κατά την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.», EL 9 EL

11 διάβαζε: «4. Εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ και τα οποία δεν υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς, θεωρείται ότι διασαφίζονται για εξαγωγή κατά την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.». Στη σελίδα 71, στο άρθρο 148 παράγραφος 4 στοιχείο β): αντί: «β) όταν τα ενωσιακά εμπορεύματα έχουν διασαφιστεί εσφαλμένα για τελωνειακό καθεστώς το οποίο ισχύει μόνο για μη ενωσιακά εμπορεύματα, και ο τελωνειακός χαρακτήρα τους ως ενωσιακών εμπορευμάτων αποδείχτηκε μεταγενέστερα μέσω του εντύπου T2L ή T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων», διάβαζε: «β) όταν τα ενωσιακά εμπορεύματα έχουν διασαφιστεί εσφαλμένα για τελωνειακό καθεστώς το οποίο ισχύει μόνο για μη ενωσιακά εμπορεύματα, και ο τελωνειακός χαρακτήρα τους ως ενωσιακών εμπορευμάτων αποδείχτηκε μεταγενέστερα μέσω παραστατικού T2L ή T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων». Στη σελίδα 73, στο άρθρο 151: αντί: «η αίτηση για αυτοαξιολόγηση αφορά τα τελωνειακά καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 150 παράγραφος 1 ή επανεξαγωγή», διάβαζε: «η αίτηση για αυτοαξιολόγηση αφορά τα τελωνειακά καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 150 παράγραφος 2 ή επανεξαγωγή». Στη σελίδα 85, στο άρθρο 178 παράγραφος 2 στοιχείο α): αντί: «α) τα στοιχεία αναγνώρισης των παραστατικών μεταφοράς για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ελεύθερες ζώνες ή εξέρχονται από αυτές», διάβαζε: «α) τα στοιχεία αναγνώρισης των εγγράφων μεταφοράς για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ελεύθερες ζώνες ή εξέρχονται από αυτές». Στη σελίδα 85, στο άρθρο 179 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο: αντί: «Η διακίνηση υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης τερματίζεται εντός 30 ημερών από την απομάκρυνση των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.», διάβαζε: «Η διακίνηση υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης τερματίζεται εντός 30 ημερών από την έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.». EL 10 EL

12 Στη σελίδα 86, στο άρθρο 179 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο: αντί: «4. Όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης διακινούνται από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο τελωνείο εξόδου, οι λογιστικές καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 1 του κώδικα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων εντός 100 ημερών από την ημερομηνία απομάκρυνσης των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.», διάβαζε: «4. Όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης διακινούνται από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο τελωνείο εξόδου, οι λογιστικές καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 1 του κώδικα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων εντός 100 ημερών από την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.». Στη σελίδα 90, στο άρθρο 198 στοιχείο β): αντί: «β) μεταφορά εμπορευμάτων αεροπορικώς και διά θαλάσσης εάν δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό παραστατικό μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης.», διάβαζε: «β) μεταφορά εμπορευμάτων αεροπορικώς και διά θαλάσσης εάν δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης.»,». Στη σελίδα 109, στον πίνακα περιεχομένων των παραρτημάτων, στον τίτλο ΙΙΙ «Τελωνειακή οφειλή και εγγυήσεις», στους τίτλους των παραρτημάτων 32-01, 32-02, 32-03, 32-04, 32-05, και 33-02: αντί: «ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Δήλωση εγγύησης Μεμονωμένη εγγύηση 517 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Δήλωση εγγύησης Μεμονωμένη εγγύηση με τη μορφή τίτλων 518 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Δήλωση εγγύησης Συνολική εγγύηση 519 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Γνωστοποίηση στον εγγυητή της μη εκκαθάρισης του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης 520 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Γνωστοποίηση στον εγγυητή της ευθύνης καταβολής οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης 521 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Απαίτηση καταβολής, ενώπιον του εγγυοδοτικού οργανισμού, της οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου ATA/e-ATA 522 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Γνωστοποίηση στον εγγυητή της ευθύνης καταβολής οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου CPD 523», EL 11 EL

13 διάβαζε: «ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Δήλωση εγγύησης τριτεγγυητή Μεμονωμένη εγγύηση 517 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Δήλωση εγγύησης τριτεγγυητή Μεμονωμένη εγγύηση με τη μορφή τίτλων 518 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Δήλωση εγγύησης τριτεγγυητή Συνολική εγγύηση 519 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Γνωστοποίηση στον τριτεγγυητή της μη εκκαθάρισης του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης 520 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Γνωστοποίηση στον τριτεγγυητή της ευθύνης καταβολής οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης 521 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Απαίτηση καταβολής, ενώπιον του εγγυοδοτικού οργανισμού, της οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου ATA/e-ATA 522 ΠΑΡΑΡТΗΜΑ Γνωστοποίηση στον τριτεγγυητή της ευθύνης καταβολής οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου CPD 523». Στη σελίδα 112, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 1, στο υπόμνημα πίνακα, στα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη για το στοιχείο 4β: αντί: «Αίτηση και άδεια αναστολής πληρωμής του ποσού του καταβλητέου δασμού, εφόσον η άδεια δεν χορηγείται για μία και μόνο πράξη» διάβαζε: «Αίτηση και άδεια αναβολής πληρωμής του ποσού του καταβλητέου δασμού, εφόσον η άδεια δεν χορηγείται για μία και μόνο πράξη». Στη σελίδα 112, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 1, στο υπόμνημα πίνακα, στα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη για το στοιχείο 6α: αντί: «Αίτηση και άδεια δημιουργίας τακτικών γραμμών» διάβαζε: «Αίτηση και άδεια λειτουργίας τακτικών γραμμών». Στη σελίδα 114, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 1, στο υπόμνημα πίνακα, στα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη για το στοιχείο 9ε: αντί: «Αίτηση και άδεια για χρήση δήλωσης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων» διάβαζε: «Αίτηση και άδεια για χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων». EL 12 EL

14 Στη σελίδα 116, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 1, στον πίνακα απαιτήσεων δεδομένων, στα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη για το στοιχείο 2/3: αντί: «Εκκρεμείς ή τελεσίδικες νομικές ή διοικητικές διαδικασίες» διάβαζε: «Εκκρεμείς ή περαιωθείσες νομικές ή διοικητικές διαδικασίες». Στη σελίδα 123, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 1, στην περιγραφή της σημείωσης 4: αντί: «Η πληροφορία αυτή είναι υποχρεωτική μόνο όταν δεν είναι απαιτείται να δηλωθεί ο αριθμός EORI του προσώπου.» διάβαζε: «Η πληροφορία αυτή είναι υποχρεωτική μόνο όταν δεν απαιτείται να δηλωθεί ο αριθμός EORI του προσώπου.». Στη σελίδα 126, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 2, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 2/3, στον τίτλο της εν λόγω σημείωσης: αντί: «2/3. Εκκρεμείς ή τελεσίδικες νομικές ή διοικητικές διαδικασίες» διάβαζε: «2/3. Εκκρεμείς ή περαιωθείσες νομικές ή διοικητικές διαδικασίες». Στη σελίδα 131, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 2, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 4/16, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη 9β του πίνακα», στο πέμπτο εδάφιο: αντί: «Αναφέρετε την προθεσμία (σε λεπτά) που διαθέτει το τελωνείο αναχώρησης μετά την κατάθεση της δήλωσης διαμετακόμισης από τον εγκεκριμένο αποστολέα εντός της οποίας η αρχή μπορεί να διενεργήσει τυχόν αναγκαίους ελέγχους πριν από την παράδοση και την αναχώρηση των εμπορευμάτων.» διάβαζε: «Αναφέρετε την προθεσμία (σε λεπτά) που διαθέτει το τελωνείο αναχώρησης μετά την κατάθεση της διασάφησης διαμετακόμισης από τον εγκεκριμένο αποστολέα εντός της οποίας η αρχή μπορεί να διενεργήσει τυχόν αναγκαίους ελέγχους πριν από την παράδοση και την αναχώρηση των εμπορευμάτων.». Στη σελίδα 137, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 2, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 6/3, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη 9β του πίνακα», στο πρώτο εδάφιο: αντί: «Προσδιορίστε αν ο εγκεκριμένος αποστολέας οφείλει να υποβάλει δήλωση διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων.» διάβαζε: «Προσδιορίστε αν ο εγκεκριμένος αποστολέας οφείλει να υποβάλει διασάφηση διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων.». EL 13 EL

15 Στη σελίδα 139, στο παράρτημα Α τίτλος Ι κεφάλαιο 2, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 8/3: αντί: «Προσδιορίστε τα μέσα με τα οποία τα στοιχεία της τελωνειακής διασάφησης ή της δήλωσης διαμετακόμισης είναι διαθέσιμα για τις τελωνειακές αρχές.» διάβαζε: «Προσδιορίστε τα μέσα με τα οποία τα στοιχεία της τελωνειακής διασάφησης ή της διασάφησης διαμετακόμισης είναι διαθέσιμα για τις τελωνειακές αρχές.». Στη σελίδα 153, στο παράρτημα Α τίτλος X, στον τίτλο του εν λόγω τίτλου: αντί: «Αίτηση και άδεια παροχής υπηρεσιών τακτικής γραμμής» διάβαζε: «Αίτηση και άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής». Στη σελίδα 153, στο παράρτημα Α τίτλος X κεφάλαιο 1, στον τίτλο του εν λόγω κεφαλαίου: αντί: «Ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια παροχής υπηρεσιών τακτικής γραμμής» διάβαζε: «Ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής». Στη σελίδα 153, στο παράρτημα Α τίτλος X κεφάλαιο 2, στον τίτλο του εν λόγω κεφαλαίου: αντί: «Σημειώσεις σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια παροχής υπηρεσιών τακτικής γραμμής» διάβαζε: «Σημειώσεις σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής». Στη σελίδα 161, στο παράρτημα Α τίτλος XX, στον τίτλο του εν λόγω τίτλου: αντί: «Αίτηση και άδεια για την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης» διάβαζε: «Αίτηση και άδεια για το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης». Στη σελίδα 161, στο παράρτημα Α τίτλος XX κεφάλαιο 1, στον τίτλο του εν λόγω κεφαλαίου: EL 14 EL

16 αντί: «Ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια σχετικά με την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης» διάβαζε: «Ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια σχετικά με το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης». Στη σελίδα 161, στο παράρτημα Α τίτλος XX κεφάλαιο 2, στον τίτλο του εν λόγω κεφαλαίου: αντί: «Σημειώσεις σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια σχετικά με την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης» διάβαζε: «Σημειώσεις σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις δεδομένων για την αίτηση και την άδεια σχετικά με το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης». Στη σελίδα 162, στο παράρτημα Α τίτλος XXΙ κεφάλαιο 2, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο XXΙ/1: αντί: «Απόφαση: Επιβεβαίωση από την αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή ότι η σφραγίδα πληροί τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και συμμορφώνεται προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι η χρήση των ειδικών τελωνειακών σφραγίδων είναι τεκμηριωμένη, συγκεκριμένα ότι έχει δημιουργηθεί διαδρομή ελέγχου και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.» διάβαζε: «Απόφαση: Επιβεβαίωση από την αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή ότι η τελωνειακή σφραγίδα πληροί τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και συμμορφώνεται προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι η χρήση των ειδικών τελωνειακών σφραγίδων είναι τεκμηριωμένη, συγκεκριμένα ότι έχει δημιουργηθεί διαδρομή ελέγχου και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.». Στη σελίδα 165, στο παράρτημα B τίτλος Ι κεφάλαιο 2 τμήμα 1, στα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη για τα στοιχεία Δ1 και Δ2: αντί: ««Δ1 Ειδικό καθεστώς Δήλωση διαμετακόμισης Δ2 Ειδικό καθεστώς Δήλωση διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων (σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές)» EL 15 EL

17 διάβαζε: ««Δ1 Ειδικό καθεστώς Διασάφηση διαμετακόμισης Δ2 Ειδικό καθεστώς Διασάφηση διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων (σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές)». Στη σελίδα 169, στο παράρτημα B τίτλος Ι κεφάλαιο 3 τμήμα 1, στον πίνακα απαιτήσεων δεδομένων, στην ομάδα 1 Πληροφορίες μηνύματος (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών καθεστώτος), στα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη για τα στοιχεία1/1, 1/2 και 1/3: αντί: «1/1 Τύπος διασάφησης 1/2 Είδος πρόσθετης διασάφησης 1/3 Είδος δήλωσης διαμετακόμισης/αποδεικτικού τελωνειακού χαρακτήρα» διάβαζε: ««1/1 Είδος διασάφησης 1/2 Πρόσθετο είδος διασάφησης 1/3 Είδος διασάφησης διαμετακόμισης/αποδεικτικού τελωνειακού χαρακτήρα». Στη σελίδα 189, στο παράρτημα B τίτλος Ι κεφάλαιο 3 τμήμα 2, στην περιγραφή της σημείωσης [37] πρώτη περίπτωση: αντί: «όταν η δήλωση διαμετακόμισης υποβάλλεται από το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα ή αμέσως μετά από τελωνειακή διασάφηση που περιλαμβάνει κωδικό εμπορεύματος, ή» διάβαζε: «όταν η διασάφηση διαμετακόμισης υποβάλλεται από το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα ή αμέσως μετά από τελωνειακή διασάφηση που περιλαμβάνει κωδικό εμπορεύματος, ή». Στη σελίδα 189, στο παράρτημα B τίτλος Ι κεφάλαιο 3 τμήμα 2, στην περιγραφή της σημείωσης [45] εισαγωγική φράση: αντί: «Στις ακόλουθες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση αναγραφής της πληροφορίας αυτής σε δήλωση διαμετακόμισης που EL 16 EL

18 κατατίθεται στο τελωνείο αναχώρησης σχετικά με τα μεταφορικά μέσα στα οποία φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα:» διάβαζε: «Στις ακόλουθες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση αναγραφής της πληροφορίας αυτής σε διασάφηση διαμετακόμισης που κατατίθεται στο τελωνείο αναχώρησης σχετικά με τα μεταφορικά μέσα στα οποία φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα:». Στη σελίδα 190, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 1/2, στον τίτλο της εν λόγω σημείωσης: αντί: «1/2. Είδος πρόσθετης διασάφησης» διάβαζε: «1/2. Πρόσθετο είδος διασάφησης». Στη σελίδα 190, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 1/3, στον τίτλο της εν λόγω σημείωσης: αντί: «1/3. Είδος δήλωσης διαμετακόμισης/αποδεικτικού τελωνειακού χαρακτήρα» διάβαζε: «1/3. Είδος διασάφησης διαμετακόμισης/αποδεικτικού τελωνειακού χαρακτήρα». Στη σελίδα 192, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 2/1, υπό την επικεφαλίδα «Στήλες Δ1 έως Δ3 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων»: αντί: «Όταν πρόκειται για δήλωση διαμετακόμισης, αναγράψτε τα στοιχεία αναφοράς της προσωρινής εναπόθεσης ή του προηγούμενου τελωνειακού καθεστώτος ή των αντίστοιχων τελωνειακών παραστατικών. Εάν, στην περίπτωση έντυπων δηλώσεων διαμετακόμισης, απαιτείται η αναφορά περισσότερων του ενός στοιχείων, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την αναγραφή του σχετικού κωδικού σε αυτή τη θέση και την επισύναψη κατάστασης των σχετικών στοιχείων στη δήλωση διαμετακόμισης.» διάβαζε: «Όταν πρόκειται για διασάφηση διαμετακόμισης, αναγράψτε τα στοιχεία αναφοράς της προσωρινής εναπόθεσης ή του προηγούμενου τελωνειακού καθεστώτος ή των αντίστοιχων τελωνειακών παραστατικών. Εάν, στην περίπτωση έντυπων διασαφήσεων διαμετακόμισης, απαιτείται η αναφορά περισσότερων του ενός στοιχείων, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την αναγραφή του σχετικού κωδικού σε αυτή τη θέση και την επισύναψη κατάστασης των σχετικών στοιχείων στη διασάφηση διαμετακόμισης.». Στη σελίδα 193, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 2/1, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη Ζ4 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο: EL 17 EL

19 αντί: «Όταν η διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται μετά τη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 11 του κώδικα, παρέχεται ο MRN της δήλωσης διαμετακόμισης. Όταν παρέχεται ο MRN της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, της δήλωσης διαμετακόμισης ή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 του κώδικα, της τελωνειακής διασάφησης, και η διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης δεν αφορά όλα τα είδη εμπορευμάτων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, της δήλωσης διαμετακόμισης ή της τελωνειακής διασάφησης, ο διασαφιστής παρέχει τον έναν ή τους περισσότερους σχετικούς αριθμούς ειδών που έχουν αποδοθεί στα εμπορεύματα στην αρχική συνοπτική διασάφηση εισόδου, δήλωση διαμετακόμισης ή τελωνειακή διασάφηση.» διάβαζε: «Όταν η διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται μετά τη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 11 του κώδικα, παρέχεται ο MRN της διασάφησης διαμετακόμισης. Όταν παρέχεται ο MRN της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, της διασάφησης διαμετακόμισης ή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 του κώδικα, της τελωνειακής διασάφησης, και η διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης δεν αφορά όλα τα είδη εμπορευμάτων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, της διασάφησης διαμετακόμισης ή της τελωνειακής διασάφησης, ο διασαφιστής παρέχει τον έναν ή τους περισσότερους σχετικούς αριθμούς ειδών που έχουν αποδοθεί στα εμπορεύματα στην αρχική συνοπτική διασάφηση εισόδου, διασάφηση διαμετακόμισης ή τελωνειακή διασάφηση.». Στη σελίδα 194, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 2/3, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη Δ3 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο πρώτο εδάφιο: αντί: «Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει τον τύπο και τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως δήλωση διαμετακόμισης.» διάβαζε: «Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει τον τύπο και τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως διασάφηση διαμετακόμισης.». Στη σελίδα 195, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 2/3, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη Ε2 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο πρώτο εδάφιο: αντί: «Χρησιμοποιώντας τους σχετικούς ενωσιακούς κωδικούς, αναγράψτε τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου μεταφοράς που καλύπτει την προβλεπόμενη μεταφορά των εμπορευμάτων προς το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μετά την κατάθεση του τελωνειακού δηλωτικού.» διάβαζε: «Χρησιμοποιώντας τους σχετικούς ενωσιακούς κωδικούς, αναγράψτε τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου μεταφοράς που καλύπτει την προβλεπόμενη μεταφορά των εμπορευμάτων προς το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μετά την κατάθεση του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων στο τελωνείο.». Στη σελίδα 197, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 2/5: EL 18 EL

20 αντί: «Καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και τίθεται από τον διασαφιστή σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές για την ταυτοποίηση κάθε δήλωσης.» διάβαζε: «Καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και τίθεται από τον διασαφιστή σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές για την ταυτοποίηση κάθε διασάφησης.». Στη σελίδα 197, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/1, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη Δ1 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο δεύτερο εδάφιο: αντί: «Σε περίπτωση ομαδικών αποστολών, όταν χρησιμοποιούνται έντυπες δηλώσεις διαμετακόμισης ή έντυπα αποδεικτικά του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή του σχετικού κωδικού με επισύναψη της κατάστασης των εξαγωγέων στη διασάφηση.» διάβαζε: «Σε περίπτωση ομαδικών αποστολών, όταν χρησιμοποιούνται έντυπες διασαφήσεις διαμετακόμισης ή έντυπα αποδεικτικά του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή του σχετικού κωδικού με επισύναψη της κατάστασης των εξαγωγέων στη διασάφηση.». Στη σελίδα 199, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/5, υπό την επικεφαλίδα «Στήλες ΣΤ1γ, ΣΤ2γ, ΣΤ2δ, ΣΤ3β και ΣΤ4γ του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο πρώτο εδάφιο: αντί: «Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, τον διαμεταφορέα, τον φορέα συγκεντρωτικής διαχείρισης, τον φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών ή τον εκτελωνιστή.» διάβαζε: «Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, τον διαμεταφορέα, τον φορέα συγκεντρωτικής διαχείρισης, τον ταχυδρομικό φορέα ή τον εκτελωνιστή.». Στη σελίδα 200, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/9, υπό την επικεφαλίδα «Στήλες Δ1 και Δ2 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων»: αντί: «Σε περίπτωση περισσότερων αποστολέων/εξαγωγέων, και εφόσον χρησιμοποιούνται έντυπες δηλώσεις διαμετακόμισης, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή του σχετικού κωδικού στη θέση αυτή, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάπτεται στη διασάφηση ο κατάλογος των παραληπτών.» διάβαζε: «Σε περίπτωση περισσότερων αποστολέων/εξαγωγέων, και εφόσον χρησιμοποιούνται έντυπες διασαφήσεις διαμετακόμισης, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή του σχετικού κωδικού στη θέση αυτή, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάπτεται στη διασάφηση ο κατάλογος των παραληπτών.». Στη σελίδα 200, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/11, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη ΣΤ5 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων»: EL 19 EL

21 αντί: «Σε περίπτωση που τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται στο ίδιο μήνυμα με τα στοιχεία της δήλωσης διαμετακόμισης, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου και χρησιμοποιείται το στοιχείο 3/26. Αγοραστής.» διάβαζε: «Σε περίπτωση που τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται στο ίδιο μήνυμα με τα στοιχεία της διασάφησης διαμετακόμισης, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου και χρησιμοποιείται το στοιχείο 3/26. Αγοραστής.». Στη σελίδα 201, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/12, υπό την επικεφαλίδα «Στήλη ΣΤ5 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων»: αντί: «Σε περίπτωση που τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται στο ίδιο μήνυμα με τα στοιχεία της δήλωσης διαμετακόμισης, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου και χρησιμοποιείται το στοιχείο 3/27. Αριθμός αναγνώρισης αγοραστή.» διάβαζε: «Σε περίπτωση που τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται στο ίδιο μήνυμα με τα στοιχεία της διασάφησης διαμετακόμισης, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου και χρησιμοποιείται το στοιχείο 3/27. Αριθμός αναγνώρισης αγοραστή.». Στη σελίδα 201, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/13, στο τρίτο εδάφιο: αντί: «Εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι διαφορετικό από τον διαμεταφορέα, τον φορέα (διαχωρισμού) συγκεντρωτικής διαχείρισης, τον φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών ή τον εκτελωνιστή είτε από το πρόσωπο που υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2, στο στοιχείο 3/38 Αριθμός αναγνώρισης του προσώπου που υποβάλλει τα πρόσθετα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.» διάβαζε: «Εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι διαφορετικό από τον διαμεταφορέα, τον φορέα (διαχωρισμού) συγκεντρωτικής διαχείρισης, τον ταχυδρομικό φορέα ή τον εκτελωνιστή είτε από το πρόσωπο που υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2, στο στοιχείο 3/38 Αριθμός αναγνώρισης του προσώπου που υποβάλλει τα πρόσθετα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.». Στη σελίδα 203, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/22: αντί: «Σημειώστε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης. Αναφέρετε, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που καταθέτει τη δήλωση διαμετακόμισης για λογαριασμό του δικαιούχου του καθεστώτος. EL 20 EL

22 Εάν χρησιμοποιούνται έντυπες δηλώσεις, διαμετακόμισης, το αντίτυπο της έντυπης δήλωσης που φυλάσσεται στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου προσώπου.» διάβαζε: «Σημειώστε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης. Αναφέρετε, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που καταθέτει τη διασάφηση διαμετακόμισης για λογαριασμό του δικαιούχου του καθεστώτος. Εάν χρησιμοποιούνται έντυπες διασαφήσεις διαμετακόμισης, το αντίτυπο της έντυπης διασάφησης που φυλάσσεται στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου προσώπου.». Στη σελίδα 206, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 3/38: αντί: «Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI του προσώπου το οποίο εκδίδει σύμβαση μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο ή του παραλήπτη που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 και 2 (π.χ. ο διαμεταφορέας, ο φορέας εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών), και το οποίο υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δυνάμει του άρθρου 112 ή 113.» διάβαζε: «Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI του προσώπου το οποίο εκδίδει σύμβαση μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο ή του παραλήπτη που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 και 2 (π.χ. ο διαμεταφορέας, ο ταχυδρομικός φορέας), και το οποίο υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δυνάμει του άρθρου 112 ή 113.». Στη σελίδα 210, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 5/7, στο πρώτο εδάφιο: αντί: «Αναφέρετε τον κωδικό του προβλεπόμενου τελωνείου εισόδου σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης περί καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης διαφορετικό από την Ένωση (εφεξής «μη ενωσιακή χώρα κοινής διαμετακόμισης»), μέσω του οποίου προβλέπεται η διέλευση της μεταφοράς, καθώς και το τελωνείο εισόδου από το οποίο τα εμπορεύματα επανεισάγονται εισέρχονται εκ νέου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αφού διέλθουν από το έδαφος μη ενωσιακής χώρας κοινής διαμετακόμισης ή, όταν η μεταφορά πρέπει να διέλθει από έδαφος άλλο από εκείνο της Ένωσης και μη ενωσιακής χώρας κοινής διαμετακόμισης, το τελωνείο εξόδου από το οποίο η μεταφορά εγκαταλείπει την Ένωση και το τελωνείο εισόδου από το οποίο εισέρχεται εκ νέου σε αυτή.» διάβαζε: «Αναφέρετε τον κωδικό του προβλεπόμενου τελωνείου εισόδου σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης περί καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης διαφορετικό από την Ένωση (εφεξής «μη ενωσιακή χώρα κοινής διαμετακόμισης»), μέσω του οποίου προβλέπεται η διέλευση της μεταφοράς, καθώς και το τελωνείο εισόδου από το οποίο τα εμπορεύματα εισέρχονται εκ νέου στο τελωνειακό έδαφος EL 21 EL

23 της Ένωσης, αφού διέλθουν από το έδαφος μη ενωσιακής χώρας κοινής διαμετακόμισης ή, όταν η μεταφορά πρέπει να διέλθει από έδαφος άλλο από εκείνο της Ένωσης και μη ενωσιακής χώρας κοινής διαμετακόμισης, το τελωνείο εξόδου από το οποίο η μεταφορά εγκαταλείπει την Ένωση και το τελωνείο εισόδου από το οποίο εισέρχεται εκ νέου σε αυτή.». Στη σελίδα 216, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 6/5, υπό την επικεφαλίδα «Στήλες Δ1 έως Δ3 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο τρίτο εδάφιο: αντί: «Όταν η έντυπη δήλωση διαμετακόμισης αφορά περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων, αρκεί η αναφορά της συνολικής μεικτής μάζας στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 35. Τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν τον κανόνα αυτό σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στον πίνακα του τίτλου I.» διάβαζε: «Όταν η έντυπη διασάφηση διαμετακόμισης αφορά περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων, αρκεί η αναφορά της συνολικής μεικτής μάζας στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 35. Τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν τον κανόνα αυτό σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στον πίνακα του τίτλου I.». Στη σελίδα 219, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 7/1, υπό την επικεφαλίδα «Όλες οι χρησιμοποιούμενες σχετικές στήλες του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων», στο τρίτο εδάφιο: αντί: «Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η πράξη διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της δήλωσης διαμετακόμισης.» διάβαζε: «Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η πράξη διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της διασάφησης διαμετακόμισης.». Στη σελίδα 225, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 7/18, υπό την επικεφαλίδα «Στήλες Δ1 έως Δ3 του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων»: αντί: «Η εν λόγω πληροφορία παρέχεται εφόσον εγκεκριμένος αποστολέας υποβάλλει διασάφηση για την οποία η άδειά του απαιτεί τη χρήση σφραγίδων ή έχει επιτραπεί στον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης η χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων.» διάβαζε: «Η εν λόγω πληροφορία παρέχεται εφόσον εγκεκριμένος αποστολέας υποβάλλει διασάφηση για την οποία η άδειά του απαιτεί τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ή έχει επιτραπεί στον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης η χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων.». EL 22 EL

24 Στη σελίδα 225, στο παράρτημα B τίτλος ΙΙ, στη σημείωση που αφορά το στοιχείο 7/20, υπό την επικεφαλίδα «Στήλες ΣΤ4α, ΣΤ4β και ΣΤ4δ του πίνακα απαιτήσεων δεδομένων»: αντί: «Αναγράψτε τους αριθμούς αναγνώρισης των υποδοχέων που απαρτίζουν την ενοποιημένη ταχυδρομική αποστολή η οποία εκτελείται από φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών.» διάβαζε: «Αναγράψτε τους αριθμούς αναγνώρισης των υποδοχέων που απαρτίζουν την ενοποιημένη ταχυδρομική αποστολή η οποία εκτελείται από ταχυδρομικό φορέα.». Στη σελίδα 231, στο παράρτημα B-01 τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 4 σημείο Β τρίτη περίπτωση: αντί: «το τμήμα «ανακεφαλαίωση» της θέσης 47 αφορά την τελική ανακεφαλαίωση όλων των ειδών που αποτελούν το αντικείμενο των χρησιμοποιούμενων εντύπων IM και IM/c, EX και EX/c ή EU και EU/c ή CO και CO/c.» διάβαζε: «το τμήμα «περίληψη» της θέσης 47 αφορά την τελική ανακεφαλαίωση όλων των ειδών που αποτελούν το αντικείμενο των χρησιμοποιούμενων εντύπων IM και IM/c, EX και EX/c ή EU και EU/c ή CO και CO/c.». Στη σελίδα 231, στο παράρτημα B-01 τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 4 σημείο Γ δεύτερη περίπτωση: αντί: «όταν στην τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 αναγράφεται το σύμβολο «Τ», διαγράφονται οι θέσεις 32 «Αριθμός είδους εμπορευμάτων», 33 «Κωδικός εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» 40, «Συνοπτική διασάφηση/προηγούμενο έγγραφο» και 44 «Ειδική μνεία, προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες» του πρώτου είδους εμπορευμάτων στη δήλωση διαμετακόμισης, ενώ η πρώτη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» της διασάφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά των σημάτων, των αριθμών, του αριθμού και του είδους των δεμάτων ή για την περιγραφή των εμπορευμάτων.» διάβαζε: «όταν στην τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 αναγράφεται το σύμβολο «Τ», διαγράφονται οι θέσεις 32 «Αριθμός είδους εμπορευμάτων», 33 «Κωδικός εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» 40, «Συνοπτική διασάφηση/προηγούμενο έγγραφο» και 44 «Ειδική μνεία, προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες» του πρώτου είδους εμπορευμάτων στη διασάφηση διαμετακόμισης, ενώ η πρώτη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» της διασάφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά των σημάτων, των αριθμών, του αριθμού και του είδους των δεμάτων ή για την περιγραφή των εμπορευμάτων.». Στη σελίδα 267, στο παράρτημα B-02 κεφάλαιο ΙΙ τρίτο εδάφιο: αντί: «Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης εκτυπώνεται με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη δήλωση διαμετακόμισης, τροποποιείται εφόσον απαιτείται από τον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης και/ή επαληθεύεται από το τελωνείο αναχώρησης, και συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:» EL 23 EL

25 διάβαζε: «Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης εκτυπώνεται με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διασάφηση διαμετακόμισης, τροποποιείται εφόσον απαιτείται από τον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης και/ή επαληθεύεται από το τελωνείο αναχώρησης, και συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:». Στη σελίδα 267, στο παράρτημα B-02 κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4 τρίτη περίπτωση: αντί: «ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης,» διάβαζε: «ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης διαμετακόμισης,». Στη σελίδα 268, στο παράρτημα Β-02 κεφάλαιο II σημείο 6, υπό την επικεφαλίδα «Θέση Μεταφόρτωση (7/1)» δεύτερο εδάφιο: αντί: «Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια που μετακινούνται με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν στον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης να μην συμπληρώσει τη θέση 7/7-/7/8, εάν στο σημείο αναχώρησης η υλικοτεχνική υποδομή ενδέχεται να καθιστά αδύνατη, κατά τη στιγμή που συντάσσεται η δήλωση διαμετακόμισης, την παροχή των στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας του μεταφορικού μέσου και εφόσον είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση 7/1.» διάβαζε: «Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια που μετακινούνται με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν στον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης να μην συμπληρώσει τη θέση 7/7-/7/8, εάν στο σημείο αναχώρησης η υλικοτεχνική υποδομή ενδέχεται να καθιστά αδύνατη, κατά τη στιγμή που συντάσσεται η διασάφηση διαμετακόμισης, την παροχή των στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας του μεταφορικού μέσου και εφόσον είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση 7/1.». Στη σελίδα 270, στο παράρτημα Β-03 κεφάλαιο II σημείο 2 στοιχείο α): αντί: «α) διάβαζε: «α) Θέση Τύπος δήλωσης (1/3) εάν το καθεστώς των εμπορευμάτων είναι το ίδιο για ολόκληρη τη δήλωση, η θέση δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση μεικτής αποστολής, εκτυπώνεται το πραγματικό καθεστώς T1, T2 ή T2F.» Θέση Τύπος διασάφησης (1/3) εάν το καθεστώς των εμπορευμάτων είναι το ίδιο για ολόκληρη τη διασάφηση, η θέση δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση μεικτής αποστολής, εκτυπώνεται το πραγματικό καθεστώς T1, T2 ή T2F.». EL 24 EL

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008 6.12.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13644/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: UD 243 CID 7 TRANS 430 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεώργιος Βήτος Τελωνειακός σύμβουλος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Εν.Τ.Κ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε Η τελωνειακή ένωση υπήρξε η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο λόγος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 343/558 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) Η ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 1.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Συνθήκες C1 C5 C6 C10 C15 C30 C35 Εάν η "Χώρα προορισµού" (θέση 17α) στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει στις χώρες ιαµετακόµισης τότε η ενότητα ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/46 EL 7.5.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2014 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό (2014/255/EΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.6.2017 L 149/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3384 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ 2010 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Π.Δ. ΚΟΙΝ:

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ 2010 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Π.Δ. ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0174 (COD) 6187/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 19 CODEC 183 ECO 16

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2014) 1447 final - Παραρτήματα 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2014) 1447 final - Παραρτήματα 1 έως 2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7648/14 ADD 1 AGRI 206 AGRIFIN 35 AGRIORG 40 DELACT 58 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2017 COM(2017) 408 final 2017/0182 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15570/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο,

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο, Δημιουργία Νέας διασάφησης εισαγωγής Προσοχή : Προϋπόθεση για να δημιουργήσετε μία νέα διασάφηση εισαγωγής, αποτελεί η ενημέρωση πρώτα των πινάκων των πελατών, αποστολέων / εξαγωγέων και εμπορευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 EL 19.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1221/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

5803/17 ROD/ech DGG 3B

5803/17 ROD/ech DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5803/17 Διοργανικός φάκελος: 2016/0327 (NLE) UD 13 SPG 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α. Εισαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk 1.Το ΕΔΕ άνευ στατιστικής εισαγωγής ΠΕΑΕ - είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό, προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3681 Κ.Δ.Π. 630/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 630 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλομένους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 L 107/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/43 L 107/44 Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019482/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019482/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 212 Μαρτίου 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 16 Μαρτίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα