ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ α ολύτως φυσικό φαινόµενο α ολύτως α αραίτητο για ε ιβίωση γλώσσας συνεχής αν και όχι άντα εµφανής αφορά όλα τα ε ί εδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ α ολύτως φυσικό φαινόµενο α ολύτως α αραίτητο για ε ιβίωση γλώσσας συνεχής αν και όχι άντα εµφανής αφορά όλα τα ε ί εδα"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ α ολύτως φυσικό φαινόµενο α ολύτως α αραίτητο για ε ιβίωση γλώσσας συνεχής αν και όχι άντα εµφανής αφορά όλα τα ε ί εδα µιας γλώσσας άλλοτε ταχύτερη κι άλλοτε όχι δεν συνιστά φθορά αιτίες της αλλαγής: ψυχολογικές και κοινωνικές 1

2 Αλλαγή α ολύτως φυσικό φαινόµενο Αναγνωρίζεται ως ενδιαφέρον και φυσικό φαινόµενο το 19ο αιώνα στη γλωσσολογία (ιστορική-συγκριτική), ενώ νωρίτερα, εξιδανίκευση της γρα τής αρχαίας ελληνικής και λατινικής ( ου εµφανίζονται ως ρότυ α γλωσσών δήθεν αναλλοίωτα ανά τους αιώνες). Λεξικογράφος της αγγλικής Johnson: «M ορούµε να γελάµε µε το λεξικογράφο ου, ενώ δεν είναι σε θέση να αναφέρει ούτε ένα αράδειγµα έθνους ου κατάφερε να ροφυλάξει τις λέξεις και τις φράσεις του α ό την αλλαγή, φαντάζεται ότι το λεξικό του θα ταριχεύσει τη γλώσσα του και θα την ροστατέψει α ό τη φθορά.» 2

3 οµική γλωσσολογία 20 ου αιώνα: Σωσύρ (ως γλωσσολόγος 19 ου αιώνα ου ενδιαφέρεται για την αλλαγή των γλωσσών): «ο χρόνος αλλάζει τα άντα και δεν υ άρχει λόγος η γλώσσα να ξεφεύγει α ό αυτόν τον καθολικό κανόνα» Σωσύρ (ως ιδρυτής της σύγχρονης δοµικής γλωσσολογίας στον 20 ο αιώνα). Αναγκαία η εριθωριο οίηση του φαινοµένου εάν µας ενδιαφέρει η γλώσσα ως σύστηµα συµβάσεων. Τη γλώσσα ρέ ει να τη µελετήσουµε στη συγχρονία της και όχι στη διαχρονία. Ανάδυση κοινωνικών εδίων της γλώσσας α ό δεκαετία του 60: Αναγνώριση ξανά της σηµασίας της αλλαγής στα κοινωνικά εδία ου αµφισβητούν την ιδέα της γλώσσας ως οµοιόµορφου και στατικού συστήµατος 3

4 Αλλαγή α αραίτητη για ε ιβίωση γλωσσών Οι γλώσσες ου δεν αλλάζουν εξαφανίζονται Γιατί δεν µ ορούν να εξυ ηρετήσουν τις συνεχώς ανανεούµενες ανάγκες των οµιλητών,.χ. υλικές αλλαγές (κινητό, διαδίκτυο, µ λογκόσφαιρα, ιστοσελίδα, λεωφορειόδροµος κλειδάριθµος), κοινωνικά-ψυχολογικά φαινόµενα ( αγκοσµιο οίηση, λανητάρχης, κυριλάτη, γιά ης, αµοιβαία κεφάλαια, κούρεµα, µ αχαλάκηδες,) 4

5 Οι γλώσσες αλλάζουν και µέσω δανεισµού α ό άλλες γλώσσες. Ολες οι γλώσσες συνιστούν ε ιµείξεις γλωσσών ( εν υ άρχουν γλώσσες αµόλυντες α ό δάνεια). Οι δανεισµοί συντείνουν στη συνέχεια µιας γλώσσας και όχι στη φθορά της -δεν α ειλούν (.χ. 70% λεξιλογίου αγγλικής α ό γαλλικά, σηµαντικό µέρος λεξιλογίου δηµοτικής α ό τουρκικά) -συχνά λουτίζουν (ακόµη κι όταν αρέχουν µόνο δυνατότητα υφολογικής διαφορο οίησης,.χ. κοµ ιούτερ/υ ολογιστής, ίντερνετ/διαδίκτυο, έφηβος/τηνέϊτζερ, γεµάτος/φουλ, ιγκ όγκ/αντισφαίριση, φαστφουντάδικο/ταχυφαγείο, µ εστσέλλερ/ευ ώλητο, µισά µισά/φίφτυ-φίφτυ) 5

6 Αλλαγή συνεχής αλλά όχι άντα ορατή για διάφορους λόγους Π.χ. Πιο ορατή και συχνή στο λεξιλόγιο έναντι της γραµµατικής (ειδικά στη σύνταξη αργεί αφανής) Πιο ορατή όταν κατακρίνεται κοινωνικά (.χ. Ορισµένα δάνεια α ό αγγλικά στα ιδιώµατα νέων) αλλά όχι όταν ε ιστηµονικοί νεολογισµοί. Πιο ορατή όταν δάνεια α ό γλώσσες µε «κύρος» κοινωνικό ό ως αγγλικά αλλά όχι τουρκικά Πιο ορατή όταν ρόσφατα δάνεια και λιγότερο ενσωµατωµένα 6

7 Πιο ορατή και συχνή στο λεξιλόγιο.χ. Φαίνεται όταν θυµηθούµε εκφράσεις α ό αλιές ελληνικές ταινίες του (τεντυµ όυς, µ ασκίνας, σωφερίνα, νοµαταίοι, τεφτέρι, ατούµενα, µ ογιατίζει, φερ ει είν, άνω οταµών, τεµενάδες, γιωταχήδες, µ αλκονάτος, τζιτζιφιόγκος, δεσ οινίς, µ ερµ άτης, αγαµ όντης, µοτοσακό, σενιαρίστηκα, αγα ητικός, κόρτε, χαϊβάνι, χαβάς, όλισµαν/ ολισµάνος, µ εσαλής, καλοβαλµένος, ολυκαιρισµένο, λουτροκαµ ινές) Ακόµη ιο ορατή όταν κατακρίνεται (.χ. χρησιµο οιείται ερισσότερο α ό νέους µ αρόβιος, φρικάρω, χάι, νταουνιασµένος, τζαµάτος) έναντι των ιο λόγιων ιριδοσκό ηση, αυτοκαθαριζόµενο, αυτοδιαχείριση, αυτοδιοίκηση, µηχανοργάνωση 7

8 Λιγότερο ορατή και ιο σταδιακή στη γραµµατική.χ. Εισαγωγή εµφατικού άρθρου στα ελληνικά τη δεκαετία του 80 α ό την αγγλική- Είναι τό βιβλίο!, Εισαγωγή αθητικής σύνταξης α ό µεταφράσεις αγγλικών κειµένων στον τύ ο.χ. Ο εφο λιστής α ήχθη α ό οµάδα ο λισµένων µασκοφόρων 8

9 Λεξιλόγιο των αρχών του 21 ου αιώνα αραδείγµατα α ό εφηµερίδες ριν µία δεκαετία Νεολογισµοί ου κά οιοι καθιερώθηκαν και άλλοι όχι Υ ο-χαβάς (χαβάς του Υ ουργείου Πολιτισµού), ζωντανοθάφτης, CCNική (δηµοσιογράφος), σαχλόφουσκα, αρθρο ενία, σχιζοφρενικόµορφη, ανάτριχο (=ανατριχιαστικό), ηλεκτρο αραλία (=µε ολλά µαγαζιά ηλεκτρονικής µουσικής), θαλαµοθερα εία (ειρωνικά για κράτηση φρούτων σε ψυγεία), κουτσοµ ολοφυλλάδες, αραθυρόβιοι, µεγαλοαδελφικές, συναισθηµατολαγνικό, βεδουίνες, δευτεραγωνίστρια, γρηγορόσηµο (φακελάκι στους δηµοσίους υ αλλήλους για να κάνουν γρήγορα κάτι), φιλανθρωµ ίζνες, ολυέρωτας, γιαουρτοµελο όλεµος, καψουλιάδα, µ ακαλοιεκ, καλ οµαχίες, ζαχο ουλιάδα, ρεζίλιτυ σόου 9

10 Πρόσθετα αραδείγµατα λέξεων ου µάλλον δεν εµ εριέχονται στα λεξικά: Εφηµερίδα 21 Α ριλίου 2010 Αθλητικές σελίδες: Χλοοτά ητας, αυτοάµυνα, µ άτζετ, facebook (και φατσοµ ούκι), α α-παοκ, αντινοµάρχης, Ευρωλίγκα, σµολ φόργουορντ, λέϋ οφ, smartphones, σκόρερ, µικροαθλητικά ιαφηµίσεις/αγγελίες: Αρωµατοθερα εία, µικροαντικείµενα, υ ερσύγχρονα, ο τικοακουστικά, αµοιβαία κεφάλαια, οµολογιακό, κεφαλαιο οίηση, λίφτιγκ, ο ισθόφυλλο Τηλεκριτική: Μεσηµεριανάδικα, σουσουδισµός 10

11 Μάρτιος 2012: Γκουγκλάρω (δάνειο ου ενσωµατώθηκε για µια νέα κοινωνική δραστηριότητα) ιασυσκότιση (κατά το διαφώτιση, ειρωνική έκφραση) Ευελφάλεια (ευηµερία και ασφάλεια, ολιτικός νεολογισµός) Ελληνόµετρο Μνηµονιακή/αντιµνηµονιακή ολιτική, γη εδική, ο αδική Iδεοδρόµιο Βανάκια, φλάντζα Υ ερα όδοση (όρος ασφαλιστικών εταιρειών) Ευρω εριφέρεια Σ ρεντ (δάνειο αυτούσιο), Συναλλακτική δραστηριότητα Κοινωνική δικτύωση Αριστερόµετρο, ρατσιστόµετρο 11

12 Ταλαι ωρόσηµο Συνδυαστικό ακέτο Μάϊος

13 Καθιερωµένο λέον νέο λεξιλόγιο ερισσότερο ή λιγότερο (αρκετά ισχυρή η τάση ελληνικής για σύνθετα ονόµατα,.χ. σκληρός δίσκος) Για τεχνολογία:, κινητή τηλεφωνία, εικονική ραγµατικότητα, εκτυ ωτής, σιντιρόµ, κό ιες, εικονοµηνύµατα, ιντερνετική, διαδίκτυο, ιστοσελίδα, δικτυακός τό ος, ροσοµοίωση, δισκέτα, ληροφορική, λογισµικό, βιντεοκλί, βιντεοσκό ηση, βιντεοκασέτα, βιντεο αιχνίδια, αερόσακοι, ψηφιακό ταµ λό, εµφακέλωση, µετρο όντικας, λέιζερ, µηχανογράφηση, µηχανοοργάνωση, ο τικοακουστικό, βιοενέργεια, σαρωτής/σάρωση (σκάνερ), τηλεµαγνητοβιντεοσκο ήσεις, σερφάρω, µ λογκόσφαιρα, λογισµικό, ζά ινγκ, οθόνη αφής, φλασάκι Για ολιτική/εργασία: ευρωζώνη, ευρωβαρόµετρο, ευρωβιογραφικό, ευρωτιµές, ευρωσκε τικισµός, ευρωχαστούκι, ευρωστρατός, ευρωζώνη, ευροεκλογές, ντοράκιας, σηµιτικός, ανθρω οώρες, οσόστωση, γκάλο, δηµοσκό ηση, λανητάρχης, δελφινοµαχίες, ράσινοι φόροι, µ αχαλάκηδες για µέσα ενηµέρωσης: ντιµ έιτ, νιουσκάστερ, τοκ σόου, µιντιακό, ριάλιτυ σόου, µαγκαζίνο, τηλε αρουσιαστής, τηλεκοντρόλ, τηλεταινία, τηλεκριτική, τηλεαγγελία, τηλε αράθυρο, τηλε ωλήσεις, τηλεθέαση, διακαναλική, σήριαλ, σα ουνό ερα, ολυµέσα, βιβλιοδρόµιο 13

14 Μουσική/τέχνη/διασκέδαση: α αροκάδες, σουξεδιάρικο, ελληνάδικο, ρωτο- ανκ, ντανς κουλτούρα, ρά ερ, ηλεκτρονική µουσική, τεχνό ολη, ολυκεντρικό µουσείο, βιντεοκλι, χά ενιγκ, µ αρόβιος, µ άρµαν, γκράφιτι, βι, κιτς/κιτσαριό, ζά ιγκ, σερφάρισµα Για εµ όριο/οικονοµία/φαρµακευτική: γιαλότουβλα, κούριερ, µαιζονέτα, ενεργειακό τζάκι, εορτοδάνειο, αµόλυβδη, ψητοµαγεία, γιγαντοαφίσα, καυστηρατζής, σταυροκατσάβιδο, ιστωτική κάρτα, σοκολατοβιοµήχανος, ισοφλαβόνες, µ εστσέλλερ-ευ ώλητα, υδροµασάζ, χρεοφειλέτες, λαστικό χρήµα, σλόγκαν, ατµοµάγειρας, ε ιδα έδιο, µ εστ σέλλερ/ευ ώλητο, ορθάδικο, σάντουϊτς, εντάτσε ο, εντάθυρο, βιοδραστικά, τζι άδες, µ αζάρ, στερόλες, γλουτένη, λαχανοµ ουκιές, χι, φλασάτα, στροφόµετρο, αερόσακος, εργονοµία, γκριλ, αράλλαξη, γκάτζετς, ριµ, web κάµερα, headset, live chat/διαδικτυακή συνοµιλία, δωροε ιταγή, µάντατζερ, αντικλε τικά, στεικάδικο, µ αράζ) Άλλες: αυτογκόλ, ούφο, ληζάρω, σήριαλ κίλλερ, µ αργούµαν, λίφτιγκ, ευθανασία, ιδιώτευση, ξενέρωτος, σαρδελο οίηση, ντο έ/ντό α/ντο αρισµένος/ντό ιγκ, αρσιβαρίστρια, ατού, ανεµογεννήτρια, ηλεκτρο αραγωγή, λέυ οφ, κοντράστ, δηµοσιοσχετίστικα 14

15 Νέο λεξιλόγιο ελληνικής ειδικά σε ιο ε ίσηµες χρήσεις ισχυρή τάση για σύνθετα ονόµατα Π.χ. Κινητή τηλεφωνία, ράσινη ανά τυξη, συµ λήρωµα διατροφής, χιονοδροµικό κέντρο, ιστωτική κάρτα, ρολόι αφής, ψηφιακός χρονογράφος, ε ικοινωνιακή καµ άνια, έλεγχος οιότητας, εκ οµ ές ρύ ων, εργονοµικός σχεδιασµός, βιοτικό ε ί εδο, ε ιχρωµιωµένος χάλυβας, ορός σύσφιξης, ζωντανή εκ οµ ή/µουσική/µετάδοση, νοµοσχέδιο-σκού α, ακέτο µέτρων, τηλε ικοινωνιακοί άροχοι, µέθοδος franchise, κου όνι- ρόσκληση, αιολικό άρκο, ανανεώσιµες ηγές ενέργειας, ε ενδυτικό σχέδιο, ιστο οιητικό ενεργειακής α όδοσης, σύστηµα διαξονικής ιχνηλάτησης (dual axis tracking), διασυνδεδεµένα άρκα, ενεργειακά α οθέµατα, ηλιακά συστήµατα(= θερµοσίφωνες), ε ενδύσεις µαµούθ, εισοδηµατικές τάξεις, λύση «µε το κλειδί στο χέρι» (turnkey), υβριδικά συστήµατα, ροαστιακός σιδηρόδροµος, µιντιακή κουλτούρα, ροθεσµιακή κατάθεση, αµοιβαία κεφάλαια 15

16 αν και δυνατές άντα και οι σύνθετες λέξεις π.χ. θερµοµονωτική, υαλο ίνακες, ηλιοµηχανική, φωτοβολταϊκό, θερµοδιακο τόµενα, ηλεκτρο αραγωγή, ανεµογεννήτρια, κλειδάριθµος 16

17 Νέο λεξιλόγιο ελληνικής ισχυρή τάση για µεταφορικές χρήσεις ό ως σε όλες τις γλώσσες Σφηνάκι, ράσινη ε ένδυση, ράσινο σ ίτι, θωράκιση κτηρίου, σ άσιµο τιµών, ψαλίδισµα µισθών, µου ήρθε φλασάκι, έκανε φλας, βοµβαρδισµός ειδήσεων, σκού α (=εκκαθάριση µεταναστών), κούρεµα 17

18 Νέο λεξιλόγιο νέων και αιδιών Εφεύρεση λέξεων για ψυχολογικά/κοινωνικά φαινόµενα (.χ. χαρακτηρισµοί ανθρώ ων, ψυχολογικών καταστάσεων). Μέσω συνηθισµένων µηχανισµών αλλαγής (ό ως και σε άλλες κοινωνικές οµάδες) Παραδείγµατα α ό λέξεις αιδιών δηµοτικού τέλη δεκαετίας 90: µ αζόλα (µ άζο), φλόµ α (φλωράκι), οζέρης (ε ιδειξίας), καβούρι (αυτός ου φοράει µάρκες), φέτα (χαζό κορίτσι), συνεννόηση κεφτές (ασυνεννοησία), τζαµάτος (τέλειος), νιανιαµ ουλίνος (βουτυρό αιδο) 18

19 Νεανικό λεξιλόγιο: Α ό καθαρεύουσα (µε σκω τική χροιά) Προγενέστερα εριθωριακά συστήµατα (αργκό, οδανά) Λεξιλόγια ειδικού ενδιαφέροντος (.χ. γκόθικ µουσική) άνεια α ό ξένες ή α ό µειονοτικές γλώσσες (.χ. ε µ αρ-ιέστε;) Στιγµατισµένα ή καινοτοµικά στοιχεία (.χ. τα ητοκρανίαση) Σηµασιολογικοί νεολογισµοί (.χ. Tατιάνα, αρέδωσα ινακίδες) E έκταση της χρήσης αραγωγικών καταλήξεων ανε ίσηµου ύφους και µε µη αναµενόµενες ρίζες (.χ. χαριτωµενιά, κλαµ άκιας, φοιτητόνι, τα ουλητάρια) ανεισµός συνήθως µε ροσαρµογή όµως στην ελληνική είτε στη γραµµατική είτε στις ρίζες των λέξεων(.χ. χαϊχλίδογλου, µούλιγκαν, σιταουνιάσου, ουρέιντζερ) 19

20 ιδιωµατικές εκφράσεις είτε µε αξιο οίηση συντακτικών δοµών ου συνηθίζονται ήδη,.χ. α ουσία άρθρου ( άµε λατεία, τρώω ήττα) είτε µε δηµιουργία νέων,.χ. ανακατανοµή των συντακτικών κατηγοριών: η κατάσταση είναι ό α (ε ιφώνηµα ως κατηγορούµενο). 20

21 Αλλαγές άλλοτε ταχύτερες κι άλλοτε όχι Επιβράδυνσηλόγω α οµόνωσης (.χ. ισλανδικά, τσακώνικα στην Ελλάδα) ε ιβολής γραµµατικών και ορθογραφικών κανόνων µέσω του υ οχρεωτικού σχολείου, διάδοσης γραµµατισµού, συγγραφής λεξικών και γραµµατικών. Ε ιτάχυνση λόγω (.χ. αγγλικά σήµερα) ιάδοσης σε µεγάλο αριθµό οµιλητών Ειδικά όταν ζουν σε ερί λοκες κοινωνίες µε ολλές διαφορετικές χρήσεις γλώσσας Ειδικά σε ληθυσµούς µε δύο τουλάχιστον γλώσσες: όλες οι διεθνείς γλώσσες ειδικά µε νέες χρήσεις και α ό α οµακρυσµένους ληθυσµούς (.χ. κοινή ελληνιστική, λατινική, αγγλική σήµερα). ιόλου τυχαία η Κοινή Ελληνιστική: οι µεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της ελληνικής α ό αττική διάλεκτο.χ. Φωνολογία ( ροφορά) 21

22 H αλλαγή δεν συνιστά φθορά -ιδεολογικές ροκαταλήψεις Κρίνεται συχνά αρνητικά, ενώ αλαιότερες εκδοχές εξιδανικεύονται εν ε ιτρέ ουν να εριγράψουµε/δούµε τις αλλαγές µε αντικειµενικό τρό ο 22

23 Αρνητικές ε ικρίσεις,.χ. «Η γλώσσα µας έχει σήµερα κακο οιηθεί. Κανείς δεν γνωρίζει ια να τη µιλά και να τη γράφει σωστά» Πρίγκιπας Κάρολος για τα αγγλικά αρχές δεκαετίας 90 Κριτική εφηµερίδας σε λεξικό: «Εκφράζω τη λύ η µου ου οι ε ιµελητές σκύβουν µ ροστά σε κάθε ρόχειρη και χυδαία αλλαγή στις σηµασίες των λέξεων» 1978 για Λεξικό Οχφόρδης «Η γραµµατική µας α λο οιείται και εκχυδαϊζεται όλο και ιο ολύ» «Α ό α λή έλλειψη φροντίδας κινδυνεύουµε να χάσουµε βασικές γραµµατικές δοµές» Αρχιεπίσκοπος Λονδίνου 18 ος αιώνας 23

24 «600 χρόνια ριν και ο τελευταίος αγράµµατος χρησιµο οιούσε µε αξιοθαύµαστο τρό ο τη γλώσσα µας. Σήµερα όµως ακόµη και οι σηµαντικότεροι συγγραφείς µας την οδηγούν στη φθορά» 19 ος αιώνας αδελφοί Γκρίµ για γερµανικά «Τη γλώσσα µας την ροφέρουν όλο και ερισσότεροι άνθρω οι λανθασµένα. Γίνεται δε όλο και ιο ακαταλαβίστικη». «Ολισθαίνουµε στον κατήφορο της γλωσσικής υ οβάθµισης». Στη σηµερινή γλώσσα συναντούµε λεξιλόγιο φτωχό, µε λεκτικούς τύ ους εζοδροµιακής ροέλευσης, ε ιτηδευµένα ξενικούς» «Το γλωσσικό µου αισθητήριο κινδυνεύει να άθει στρέβλωση γιατί δέχοµαι βάναυση ε ίθεση α ό τα µέσα ενηµέρωσης» Ελληνικές εφηµερίδες, δεκαετία 90 24

25 Μύθος ενιαίας ελληνικής γλώσσας Αρχαία ελληνικά ζωντανή γλώσσα vs. νεκρή λατινική. Αρχαία Ελληνική; = γρα τή αττική διάλεκτος 5ου.χ. αιώνα; Όµως, οµοιότητα νέας και αρχαιότερων µορφών ελληνικής (.χ. οµηρική, αττική διάλεκτος), µόνο ε ιφανειακή στο λεξιλόγιο βασικά. Μεγάλες συντακτικές & ολλές µορφολογικές αλλαγές, φωνολογικές αλλαγές µεγάλες. Αντιθέτως, η λατινική χρησιµο οιείται έως τα τέλη του Μεσαίωνα αρκετά σε λόγια και ε ίσηµα κείµενα. Νεότερη ιστορικά α ό την αττική διάλεκτο και συνέχειά της σε όλες τις λατινογενείς γλώσσες. Ωστόσο, ράγµατι ελληνικά ιο ενιαία/οµοιόµορφα σε σύγκριση µε λατινικά, λόγω µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας ενιαίου βυζαντινού κράτους, δηλαδή της ανατολικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Αντιθέτως, η δυτική διασ άστηκε διοικητικά σχετικά νωρίς και συνε ώς διαιρέθηκε νωρίτερα σε διαλέκτους/γλώσσες. 25

26 Ευθ. Φοίβος Παναγιωτίδης ε. καθηγητής Γλωσσολογίας. Πανε ιστήµιο Κύ ρου. Kαθηµερινή Το αρελθόν είναι ξένη χώρα η αρχαία ελληνική είναι ξένη α ό την ά οψη του όσο οικεία (δε) µας είναι: α ροσ έλαστη γραµµατικά, εκτός και αν της αφιερώσουµε ολλή και κο ιώδη µελέτη, ενώ το λεξιλόγιό της κά οτε µας ξεγελάει, κά οτε κάτι µας θυµίζει, αλλά σ άνια µας είναι αναγνωρίσιµο χωρίς λεξικό. Οµως ας αφήσουµε ίσω µας ακόµα κι ότι διαβάζουµε τα Αρχαία στην έντυ η εκδοχή της µικρογράµµατης µορφής τους (καινοτοµίας των βυζαντινών, αφού µέχρι τότε µόνον κεφαλαία υ ήρχαν). Τουλάχιστον, η «τροµερή µας η λαλιά» θα µας ήταν οικεία σαν άκουσµα αν µεταφερόµασταν στην Αθήνα του Σοφοκλέους, του Θουκυδίδου ή και του Αριστοτέλους. 26

27 Οχι. υστυχώς και εδώ, ιδίως εδώ, η Αρχαία θα µας ήταν αγνώριστη. όχι µόνον ακατάλη τη στην ροφορική της µορφή αλλά κι εντελώς ξενόφωνη. Τους χαρακτηριστικούς φθόγγους χ, γ, θ, δ, φ και β της νέας ελληνικής δεν θα τους βρίσκαµε ουθενά, ο συνωστισµός µακρών φωνηέντων, βραχέων φωνηέντων και διφθόγγων (µερικών γνώριµων σε εµάς µόνον α ό ξένες γλώσσες) µέσα στα στόµατα των οµιλητών θα µας ξένιζε ο ωσδή οτε. Η κά ως σουηδόφωνη ροσωδία της Αρχαίας µε τα όντως µακρά και και τα όντως βραχέα αλλά και τους µουσικούς τόνους να ανεβαίνουν (οξεία) και να ανεβοκατεβαίνουν ( ερισ ωµένη) θα µας έκανε να αναρωτιόµαστε Και οιος ξέρει τι άλλο, ου χάθηκε ύστερα α ό 24 αιώνες σιω ής και µόνο γρα τής ε ιβίωσης της Αρχαίας. Μιας γλωσσικής οικιλίας η ο οία, µέσα α ό την Κοινή, διαµόρφωσε τη δική µας. Γενικότερα, δεν ρέ ει να µας ξεγελάει η σχετική αναγνωρισιµότητα ου δίνει στην Αρχαία ο τρό ος γραφής της: η νέα ελληνική και η αρχαία ελληνική µοιάζουν και µ ορούν να γίνουν αντιλη τές ως δύο στάδια µιας αδιάσ αστης συνέχειας µόνο χάρη στη φιλολογική, στη γλωσσική και (τον τελευταίο ενάµιση αιώνα) στη γλωσσολογική ανάλυση. 27

28 Ιστορικές αλλαγές ελληνικής Μέχρι 3ο.Χ. αιώνα, διαφορετικές διάλεκτοι (δωρική, αττική, αιολική κλ.) δεν αρεµ οδίζουν την ε ικοινωνία. Μακεδονική κυριαρχία: Η αττική διάλεκτος εξα λώνεται έρα α ό τα γεωγραφικά της όρια και καθίσταται ηγεµονική. Χρησιµο οιείται ωστόσο ολύ α ό ληθυσµούς ουέχουν άλλη διάλεκτο ή γλώσσα ως µητρική. Ε οχή εκτεταµένης διγλωσσίας. Κυριαρχία Κοινής άνω στις άλλες διαλέκτους αλλά και υ οχώρηση άλλων γλωσσών. Εξελληνισµός (.χ. στην Αίγυ το µετάφραση Παλαιάς ιαθήκης στα ελληνικά). Κοινή ελληνιστική ωστόσο ολύ διαφορετική α ό αττική διάλεκτο. Η τελευταία ήδη «νεκρή» για τους οµιλητές, δηλ. ακατανόητη. Κίνηµα για ε ιστροφή στον αττικισµό τον 1ο.Χ. αιώνα όταν αρακµή λέον ελληνιστικού κόσµου και άνοδος ρωµαϊκής κυριαρχίας. Παρόµοια κινήµατα «καθαρισµού» σε ε οχές κοινωνικής κρίσης. Αττικισµός θέτει άντως βάσεις ελληνικής διγλωσσίας (ή γλωσσικού διχασµού): δηλ. διάκριση ανάµεσα σε ανώτερη και καθοµιλούµενη γλώσσα. 28

29 Κοινή συνεχίζει στις αραλλαγές της και φυσικά µέσα στην ιστορική της εξέλιξη εξυ ηρετεί ανάγκες και Βυζαντινών, δηλ. ανατολικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Ωστόσο, «σκοτεινοί αιώνες»: διάσ αση σε διαλέκτους και Κοινή σε αστικά κέντρα, αλλά έως 11ο µ.χ. αιώνα δεν υ άρχουν γρα τά τεκµήρια της οµιλούµενης ελληνικής. 12ος αιώνας ρώτη γρα τή λογοτεχνία στην καθοµιλούµενη και συνε ώς τεκµήρια για µεσαιωνική ελληνική. Ελληνική ε ανάσταση: µεγάλες γλωσσικές αλλαγές. ηµιουργία νέας Κοινής σε δύο όµως µορφές. α) Συµβιβασµός για καθαρεύουσα β) Καθοµιλουµένη δηµοτική ( ελο οννησιακή κυρίως) ου σµιλεύεται σταδιακά και ουσιαστικά αναδύεται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Αντίδραση στην καθαρεύουσα και αρχαϊζουσα α ό τη λογοτεχνία. ηµιουργία νέου λεξιλογίου (είτε µέσω δανεισµού είτε νεολογισµών) Πρώτη ερίοδος ελληνικού κράτους: συνύ αρξη γλωσσών και κωδίκων: αρβανίτικα, γερµανικά, αρχαϊζουσα σχολείου, καθαρεύουσα κράτους, δηµοτική λογοτεχνίας και κειµένων στις εφηµερίδες ου α ευθύνονται σε γυναίκες. 29

30 Μύθοι για το λεξιλόγιο Λέξεις ου θεωρείται ότι κατάγονται α ό την αρχαία ελληνική (δηλ. την αττική διάλεκτο της κλασικής Αθήνας) αλλά δεν είναι. ηµιουργήθηκαν µεταγενέστερα, α ό την ερίοδο της Κοινής Ελληνιστικής έως ρόσφατα: Βασίζονται ορισµένες φορές σε ρίζες αρχαιότερες αλλά µε διαφορετική σηµασία..χ. Ε οχή κοινής ελληνιστικής (γεωγραφία, αστρονοµία) ρωµαϊκή ε οχή ( όρτα αρχικά ως καστρό ορτα κατό ιν ως όρτα σ ιτιού, οσ ίτιο-σ ίτι, θρίαµβος µε τη λατινική σηµασία) µεσαίωνας (ιεραρχία, ανθρω ιά) Ύστερος µεσαίωνας: δάνειο α ό ιταλική και γαλλική οι αντωνυµίες «ο ο οίος/η ο οία ) 19ος αιώνας: σταχτοδοχείο, ηχογράφηση, µαγνητόφωνο, κινηµατογράφος, οικογένεια (οίκος/οικία στα αρχαία δεκαετία 60-70: οικολογία εκαετία 80 και µετά: τηλεχειριστήριο, τηλεδιάσκεψη 30

31 Πολλοί νεολογισµοί συνιστούν διεθνισµούς 19ου- 20 ου αιώνα, δηλ. λέξεις µε κοινή ρίζα ου αρχικά δηµιουργήθηκαν στις «ισχυρές ολιτικά» γλώσσες της γαλλικής και αγγλικής (µε ρίζες µερικές φορές ελληνικές αλλά µε νέα σηµασία): χιλιόµετρο, µελόδραµα, νεό λασµα, τηλεσκό ιο, τηλέφωνο, φωτογραφία, κινηµατογράφος, οικολογία, ανόραµα, ορθο αιδική, ανόραµα, µικρόβιο, ουτο ία, ολυκλινική, ακουστική, ανδαιµόνιο Πολλά µεταφραστικά δάνεια 19 ου -20 ου αιώνα, δηλ. νεολογισµοί κατ αναλογία µε αντίστοιχους σε άλλες ευρω αϊκές γλώσσες, κυρίως τις «ισχυρές»: µικροαστός, ηχογραφώ, διαδίκτυο, ουρανοξύστης, υ άλληλος, ολυµέσα, ακταιωρός, βιβλίο τσέ ης, ευ ώλητο 31

32 εν αναγνωρίζουµε οικειο οιηµένα δάνεια:.χ. ζουµ ούλι, καρ ούζι, ε όνι, µ ογιά/ µ ογιατζής, τενεκές, µανάβης, τεµ έλης, τσάντα, τασάκι, καφετζής, τσουρέκι, φουκαράς, φουστάνι, ζόρι, κέφι, καραγκιόζης, φυστίκι, ζαρζαβατικά, ντολµαδάκια, ντιβάνι, µαραφέτι, µ ούτι, ζόρι, κέφι, µ ογιά, τενεκές, µ ελάς, καυγάς (τουρκική) ιµ εριαλισµός, ασανσέρ, φερµουάρ, µ ουφές, φεστιβάλ, µ λέ, γκαράζ, αξεσουάρ, φερµουάρ,ρεζέρβα/ρεζερβέ, κραγιόν, σεζόν(γαλλική) φούρνος, σβέρκος, µ έσα(αλβανική) ο ο οίος, βα όρι(ιταλική) κούκλα, α ούτσια(ρωσική) Ειδικά όταν ροέρχονται α ό γλώσσες µε χαµηλό στη χώρα µας κοινωνικό κύρος ό ως η τουρκική και η αλβανική 32

33 εν γνωρίζουµε ότι οικείες λέξεις είχαν κά οτε άλλο νόηµα.χ. εκνευρίζω (α ονευρώνω), εκδροµή (στρατιωτική ε ιδροµή), ολιτισµός (διοίκηση δηµοσίων υ οθέσεων), σταυρός (όρθιος άσσαλος), αράδεισος (κλειστό άρκο Πέρση άρχοντα). Ε ανεισαγωγή λέξεων το 19 αιώνα α ό αλαιότερες ε οχές ελληνικής αλλά µε νέα σηµασία,.χ. α ό ελληνιστική ερίοδο (οδός, χθόνιος), α ό άλλες γλώσσες αλλά µε νέα σηµασία: τραγωδία = φριχτή κατάσταση ενώ κά οτε θεατρικό έργο, τρα εζαρία (χώρος δεί νων ενώ κά οτε καλόγρια ε ιφορτισµένη µε σίτιση), κα νιστήριο (=χώρος για κά ισµα ενώ κά οτε θερµά λουτρά), υ άλληλος (εργαζόµενος ενώ κά οτε µαθηµατικός όρος). Εφεύρεση νέων λέξεων το 19 ο αιώνα µε αλαιότερα συνθετικά: οικογένεια (=φαµίλια/φαµελιά), σταχτοδοχείο (=τασάκι) Αντιδάνεια:.χ. φανταστικό! (αρχικά µε την κύρια σηµασία αυτού ου φανταζόµαστε), µεταφορά στην αγγλική ως fantastic µε την έννοια του κατα ληκτικού, ε αναφορά α ό αγγλική δεκαετία 80 µε την ρόσθετη αυτή σηµασία έραν της αρχικής. 33

34 Πώς αλλάζουν οι γλώσσες; Σε όλα τα γλωσσικά ε ί εδα φωνολογία:.χ. Αρχαία Ελληνικά Νέα ( χόνος =φόνος, µ έεµα βήµα) Νέα Ελληνικά άνδρας άντρας µορφολογία:.χ. εξαφάνιση α αρέµφατου στο ρήµα και δοτικής τώσης στα ουσιαστικά, αντιθέτως εισαγωγή νέων στοιχείων στο ρήµα αργότερα ό ως διαφορές θέµατος ου δηλώνουν διάρκεια/ε ανάληψη ή µη (.χ. να διαβάσει-να διαβάζει) + εριφραστικός µέλλοντας χρόνος σύνταξη: τεράστιες αλλαγές α ό Αρχαία (.χ. ρήµα όχι στο τέλος της ρότασης λέον αλλά µαζί µε το αντικείµενό του συνήθως.χ. το σκή τρο το στολισµένο έριξε έριξε το σκή τρο ου ήταν στολισµένο, το σκή τρο έριξε ) σηµασιολογία: αλλαγές στη σηµασία των λέξεων κυρίως µέσω νέων µεταφορικών χρήσεων (.χ. τζάµι=τέλειο), νεολογισµών και δανείων (.χ. φαστφουντάδικο) κλ. 34

35 Γιατί αλλάζουν οι γλώσσες; Αιτίες ολλές Ενδογλωσσικές & εξωγλωσσικές δυναµικές (διάκριση του κοινωνιογλωσσολόγου Labov) Εξωγλωσσικές = κυρίως εξελίξεις κοινωνικές ( ολιτικές, τεχνολογικές, οικονοµικές, τρό οι ζωής και ιδεολογίες),.χ. νέο λεξιλόγιο εξαιτίας τεχνολογικών εξελίξεων (.χ. ιστοσελίδα), οικονοµικών (.χ. οµόλογα), ολιτικών (.χ. ευρωκοινοβούλιο). Λέξεις άλλοτε δάνεια α ό άλλες γλώσσες, άλλοτε εφευρέσεις, άλλοτε ε ιβολή τους στην εκ αίδευση ή ρόσω α κύρους ( ολιτικοί, δηµοσιογράφοι ). Αλλαγές συχνά λόγω ε αφής γλωσσών (βλ..χ. ε ιδράσεις βαλκανικών γλωσσών στην ελληνική λόγω µακράς συµβίωσης στην Οθωµανική αυτοκρατορία). 35

36 Ενδογλωσσικές = κυρίως ψυχολογικές, δηλαδή ροτίµηση για α λούστερους και α οδοτικότερους τρό ους έκφρασης ενός νοήµατος χωρίς όµως εριορισµός αλλά ενίσχυση νοηµάτων ου εκφράζονται, (κοινές εν µέρει και µε τις αλλαγές ου ε ιφέρουν τα αιδιά στη γλώσσα ου ακούνε) (βλέ ε αραδείγµατα ε όµενης σελίδας) 36

37 Ενδογλωσσικές δυναµικές Μορφολογία: οµαλο οίηση κλιτικών συστηµάτων (.χ. αγά αγε ό ως αγά ησε δηλαδή ροτίµηση για ίδιο τόνο στους δύο αρελθοντικούς χρόνους, ηθο οιές ροτίµηση για ίδια κατάληξη σε όλα τα θηλυκά και διαφορο οίηση γένους) Φωνολογία: διευκόλυνση άρθρωσης.χ. α λο οίηση συλλαβών (αµφιφορεύς αµφορεύς), ηχηρο οίηση ρώτου συµφώνου λέξης (.χ. ρίζα µ ρίζα). Σύνταξη: Αλλαγές ακόµη και σε γλώσσες διαφορετικές ώστε λέξεις ου συγγενεύουν συντακτικά/νοηµατικά να εµφανίζονται µαζί. Π.χ. αλλαγές στη θέση αντικειµένου-ρήµατος Το σκή τρο ου ήταν σκαλισµένο µε ετράδια έριξε Εριξε το σκή τρο, ου ήταν σκαλισµένο µε ετράδια / Το σκαλισµένο µε ετράδια σκή τρο έριξε 37

38 Σηµασιολογία: Αλλαγές σηµασίας λέξεων: Ενίσχυση σηµασίας: καλυτερότερος, αργοτερότερα, α ό ανέκαθεν (κά οτε µόνο ανέκαθεν) Νέα µεταφορική χρήση: αφασία, µ άζο, χλωµό, κούρεµα Νεολογισµοί: λεωφορειόδροµος, φατσοκόφτης, ευφυή συστήµατα, αεροσυµ ίεστο, χοροστάσιο 38

39 Κινδυνολογία για τα γλωσσικά λάθη των οµιλητών Πρόκειται συχνά για µορφολογικές οµαλο οιήσεις ή αλλαγές στη σηµασία λέξεων (.χ. ο ιο καλύτερος, α ό ανέκαθεν) Κατακρίνονται γιατί α έχουν α ότι θεωρείται ρότυ η/σωστή γλώσσα, αν και συνήθως µόνο όταν ροέρχονται α ό κοινωνικές οµάδες µε χαµηλό κύρος. Τα σηµερινά λάθη είναι συχνά η γλώσσα του αύριο. Είναι φυσικά και εξηγήσιµα. Παρατηρούνται δε σε όλες τις γλώσσες και ιστορικές στιγµές. Ε ί τωσή τους: αφενός συχνά λουτίζουν τα νοήµατα µιας γλώσσας, αφετέρου διευκολύνουν την έκφρασή τους (.χ. οµαλο οιώντας γραµµατικά φαινόµενα ή καθιστώντας την άρθρωση ιο βολική). 39

40 «Λάθη» ου κατακρίνουν οι φιλόλογοι Οι γλωσσολόγοι τα καταγράφουν, µελετούν και θεωρούν φυσιολογικά και εξηγήσιµα Κά οια έχουν ήδη καθιερωθεί εν κατακρίνονται όλα εξίσου Όχι όσα ακούγονται λόγια ή δεν συνειδητο οιούνται.χ. Αµετάβατα ρήµατα ως µεταβατικά. «Ο δηµοσιογράφος διέρρευσε την είδηση», «έτρεξα το ρόγραµµα», «τον κυκλοφόρησα» Πλεοναστικά στοιχεία: α ό ανέκαθεν Λόγια ρήµατα: συνελήφθη, α ήχθη Άλλα όµως κοινωνικά στιγµατισµένα: της διεθνής κοινότητας, της Αννας Βίσσης, της Νικαράγουας, το διαφανή νυχτικό 40

41 Παράδειγµα: Λάθη οµιλητών στην Αρχαία Ελλάδα α ό µελέτη του Εµµ. Ροίδη «Τα είδωλα» τα τέρα(τα), κρέα(τα) Ποσειδώ (=Ποσειδών) Γραυς (=γραίας, γράας, γηραιάς) οι βους (=οι βόες) [το ίδιο σήµερα: οι µύς = οι µύες] Κοµιώ (=κοµίσω), εριελώ (= εριελάσω) Ειρωνικό σχόλιο Ε. Ροϊδη: «Ουδέν άλλο είναι της αττικής διαλέκτου η γραµµατική αρά συλλογή κανόνων κυρούντων την ε ανάστασιν του αθηναϊκού λαού κατά της εριττοφωνίας. Ο Σοφοκλής µετεχειρίζοντο γράφων συντρίµµατα της αρχαιοτέρας ελληνικής.» 41

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους Μπ Απ ό τον έννυ Λιούις Πίνακας περιεχομέν ων ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ 1 ο: ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ...12 ΚΙΝΗΤΡΑ...14 ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ

Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Λευκωσία, 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Α. Εισαγωγή...3 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες...4 ΞΥΛΟ...4 ΠΗΛΟΣ...4 ΛΙΘΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis.

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis. θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι ~ http://www.triaridis.gr/mengele/ 2012 1 2 Α ν ε ί σ α ι, ε ί µ α ι. σηµείωση Ο Μένγκελε (ό ως και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.»

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. A νάγκες και π ροσδοκίες των π ολιτών, ως προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» Γιάνης Μαΐστρος, Επ ίκουρος Καθηγητής Ε. Μ. Π. Θέλουμε μια κοινωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.4. H ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ A.-Φ. Xριστίδης

4.4. H ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ A.-Φ. Xριστίδης 4.4. H ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ A.-Φ. Xριστίδης H αντίληψη που καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια ότι η επάρκεια στη νεοελληνική γλώσσα στη δηµοτική εξαρτάται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας.

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας. tim ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΦΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, µαζί µε τα Φιλιατρά, την Κυ αρισσία και τις γύρω κοινότητες τους, α οτελούν τον καλλικρατικό ήµο Τριφυλίας.

Οι Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, µαζί µε τα Φιλιατρά, την Κυ αρισσία και τις γύρω κοινότητες τους, α οτελούν τον καλλικρατικό ήµο Τριφυλίας. Πανηγυρικός λόγος Οι Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, µαζί µε τα Φιλιατρά, την Κυ αρισσία και τις γύρω κοινότητες τους, α οτελούν τον καλλικρατικό ήµο Τριφυλίας. Την Κυριακή 8 Ιουλίου, εκφώνησα τον ανηγυρικό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα