Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Βασιλική Κουβάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ Mphil Cantab Γράµµου 27, Θεσσαλονίκη Τ.Κ KEYWORDS: ξενοδοχεία, ανάπτυξη, περιβαλλοντικός σχεδιασµός, αρχιτεκτονική, hotels, development, environmental design, architecture ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ξενοδοχεία υπόσχονται µέγιστη άνεση στους πελάτες τους στα πλαίσια αυτά η αρχιτεκτονική και ειδικά ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός ελέγχουν ένα µεγάλο κοµµάτι αυτής της άνεσης: αισθητική, θερµική, οπτική και ακουστική. Εποµένως ένα υγιές πλάνο ανάπτυξης ξενοδοχείων θα πρέπει να βασίζεται σε υπεύθυνο και εµπνευσµένο σχεδιασµό. Η εργασία που ακολουθεί θα ερευνήσει τα οφέλη του περιβαλλοντικού σχεδιασµού για το κτίριο και την επιχείρηση ενός ξενοδοχείου και θα τον συγκρίνει ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας µε άλλες στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, που ήδη χρησιµοποιούνται σήµερα. ENVIRONMENTAL DESIGN AS A DEVELOPMENT STRATEGY FOR HOTELS Vassiliki Kouvaki, Architect Dip AUT Mphil Cantab 27 Grammou, Thessaloniki 55236, Greece KEYWORDS: hotels, development, environmental design, architecture SUMMARY Hotels claim that they offer the highest possible comfort to their guests; however architecture and especially environmental design control a large portion of this promised comfort (sensual, thermal, visual, acoustic). Therefore, a healthy hotel development should be largely based on its responsible and stimulating design. The essay that follows will explore the benefits of environmental design for a hotel building and business and compare it in terms of energy efficiency with the environmental management and engineering strategies, which are applied today. 1

2 Εισαγωγή Τα ξενοδοχεία έχουν ως στόχο και θέτουν ως υπόσχεση τη µέγιστη άνεση στους πελάτες τους. Στο πλαίσιο αυτό η αρχιτεκτονική και ειδικά ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός ελέγχουν ένα µεγάλο κοµµάτι αυτής της άνεσης: την αισθητική, θερµική, οπτική και ακουστική. Εποµένως ένα υγιές πλάνο ανάπτυξης ξενοδοχείων θα πρέπει να βασίζεται σε υπεύθυνο και εµπνευσµένο σχεδιασµό. Από την άλλη, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις πωλήσεις των υπηρεσιών ύπνου και εστίασης, όπως δείχνει το διάγραµµα εσόδων τυπικού ξενοδοχείου: Σχήµα 1: ιάγραµµα εσόδων τυπικών ξενοδοχείων [1] Τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές εξαρτώνται κατά ένα µεγάλο µέρος από την ποιότητα τους, η οποία κατά ένα µεγάλο µέρος στηρίζεται στην ελκυστικότητα και άνεση των χώρων, άρα και στον σχεδιασµό τους: Είναι πλέον αποδεκτό ότι η επένδυση στην ποιότητα αποτελεί την πιο αποδοτική επένδυση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, µε θεαµατικά αποτελέσµατα στα πεδία της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. [2] Παράλληλα, πολλοί ξενοδοχειακοί όµιλοι παγκοσµίως κάνουν σηµαντικές προσπάθειες µείωσης των αρνητικών επιρροών τους στο περιβάλλον, µέσω στρατηγικών περιβαλλοντικής διαχείρισης [3]. Όσον αφορά την δαπανούµενη ενέργεια, οι στρατηγικές διαχείρισής της περιορίζονται αποκλειστικά σε α. εφαρµογή µηχανολογικών συστηµάτων υψηλής απόδοσης και ελέγχου χρήσης της, και β. σε περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού. Σχετικές εγγυήσεις αποζητούν πλέον όλο και περισσότερο τα ξενοδοχεία. Η εισήγηση αυτή σκοπεύει να δείξει ότι µία καινούρια στρατηγική, που πηγάζει από τα παραπάνω στοιχεία, όπως ο περιβαλλοντική µέριµνα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του ξενοδοχείου µπορεί να επιφέρει νέα οφέλη σε µια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Με αυτήν συνδυάζεται η κοινωνική και περιβαλλοντική πιστοποίηση των ξενοδοχείων µε την ουσιαστική παροχή άνεσης και ποιοτικού περιβάλλοντος στον πελάτη. Ούτως ή άλλως, στα πλαίσια των στρατηγικών βελτίωσης της προσφερόµενης ποιότητας από τα ξενοδοχεία, γίνεται και προσπάθεια αύξησης της άνεσης και της πρωτοτυπίας ή αυθεντικότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς του χώρους. Το αποτέλεσµα θα είναι η διασφάλιση από τα ξενοδοχεία και ενός ακόµα ζωτικού επιχειρηµατικά στόχου για υγιή ανάπτυξη: της ποιότητας. 2

3 Περιβαλλοντικός σχεδιασµός για ξενοδοχεία Αρχικά, είναι απαραίτητο να οριστεί ο όρος «περιβαλλοντικός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός», που θα χαρακτηρίσει τη στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχείων. Με τον όρο αυτό ορίζεται η αρχιτεκτονική που καταφέρνει να αυξήσει τα επίπεδα θερµικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης σε ένα χώρο, στηριζόµενη κατά το µέγιστο σε παθητικά συστήµατα και οικολογικά υλικά περιορίζοντας στο ελάχιστο τις τεχνολογίες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, φτάνοντας τελικά σε αποτελέσµατα που ταυτόχρονα ενισχύουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου. Όλα αυτά είναι άρρηκτα δεµένα µε την άνεση και την ευχαρίστηση που νιώθει ο χρήστης και πελάτης ενός ξενοδοχείου. Πρωταρχικό ρόλο στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό παίζει η χωροθέτηση και ο προσανατολισµός του κτιρίου ή του συνόλου κτιρίων. Η εκµετάλλευση της διαθέσιµης ηλιακής ακτινοβολίας και ανέµων του οικοπέδου είναι καθοριστική για τις εφαρµογές των παθητικών συστηµάτων και την αρχιτεκτονική επίλυση. Η επιτυχής χωροθέτηση των διάφορων λειτουργιών ανάλογα µε την εποχή ή την ώρα της ηµέρας που τίθενται σε χρήση θα καθορίσει το πόσο διαθέσιµο φυσικό φωτισµό ή αερισµό µπορεί να έχουν και αν µπορούν να εφαρµόσουν σε µεγάλο εύρος τα παθητικά συστήµατα. Εφόσον οι πρώτες αυτές αποφάσεις γίνουν µε γνώµονα το ποιοτικό και ενεργειακό κέρδος, στη συνέχεια εστιάζεται η προσοχή στην εκµετάλλευση των φυσικών στοιχείων και στην προσπάθεια χρήσης τους ή προστασίας από αυτά τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Η δηµιουργική εκµετάλλευση του κλίµατος και του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να κατανεµηθούν οι χρήσεις σε χώρους φωτεινούς ή σκιερούς, ζεστούς ή δροσερούς, απάνεµους ή µε πολλά ρεύµατα, γίνεται άµεσα αντιληπτή από τους πελάτες και οποιαδήποτε ευχάριστη έκπληξη ή ενόχληση µπορεί να γίνει αφορµή θετικής ή αρνητικής κριτικής για το ξενοδοχείο σε σύνολο. Επίσης, η δηµιουργία χώρων µε διαφορετικές κλιµατικές ιδιότητες είναι χρήσιµη για ένα κτίριο σαν το ξενοδοχείο, που πρέπει να καλύπτει πολλές διαφορετικές προτιµήσεις ταυτόχρονα. Επιπλέον ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός προάγει την εφαρµογή ενδιάµεσων χώρων (buffer spaces), δηλαδή µη-κλιµατιζόµενων χώρων µεταξύ κύριου κλιµατιζόµενου χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος. Χώροι όπως η υποδοχή (lobby), πολυώροφα αίθρια και διάδροµοι κυκλοφορίας καταναλώνουν συχνά το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας από όλο το κτίριο για τον κλιµατισµό τους, ενώ συγχρόνως έχουν τις µεγαλύτερες απώλειες από συνεχώς ανοιγµένες πόρτες ή παράθυρα. Λύσεις όπως αυτή των Michael Hopkins and Partners στο Jubilee Campus του University of Nottingham, όπου ανάµεσα στα κλιµατιζόµενα κτίρια δηµιουργούνται γυάλινοι ενδιάµεσοι χώροι για εστίαση και ξεκούραση. Οι χώροι αυτοί κλιµατίζονται από τα παθητικά συστήµατα που έχουν εφαρµοστεί και τις απώλειες των διπλανών τους κλιµατιζόµενων χώρων. Ταυτόχρονα οι κύριοι χώροι εκατέρωθέν τους «µονώνονται» κατά µία έννοια και οι απώλειες στην ενέργεια κλιµατισµού τους δεν πηγαίνουν χαµένες. 3

4 Σχήµα 2: Αριστερά-ενδιάµεσοι χώροι για εστίαση και ξεκούραση στο Jubilee Campus του University of Nottingham, αρχιτέκτονες Michael Hopkins and Partners, δεξιά- παράδειγµα ενδιάµεσου χώρου εστίασης στο ξενοδοχείο Coste στο Παρίσι) Παράδειγµα ενδιάµεσου χώρου σε κτίριο ξενοδοχείου αποτελεί η λύση του Renzo Piano στο Hilton της Lyon στο Cité International, όπου σε κάθε δωµάτιο διαµορφώνει έναν ενδιάµεσο χώρο προς τα έξω όπου ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες και τις επιθυµίες του κάθε πελάτη µεταµορφώνεται από ανοικτό µπαλκόνι µέχρι και σε κλειστό ηλιόλουστο γυάλινο χώρο. Σχήµα 3: Hilton στο Cité International της Lyon και οι γυάλινες προσόψεις-µπαλκόνια των δωµατίων του, αρχιτέκτονες Renzo Piano Building Workshop Επιµέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως, για παράδειγµα, τα κλιµακοστάσια µε φυσικό φωτισµό και αερισµό µπορούν να ελαφρύνουν και να διακοσµήσουν τους χώρους, στους οποίους, λόγω της µεγάλης τους έκτασης, δεν θα έφτανε διαφορετικά ο φυσικός φωτισµός (όπως χώροι υποδοχής ή µεγάλα εστιατόρια ξενοδοχείων) και έτσι να σώσουν από αλόγιστη κατανάλωση ρεύµατος κατά τη διάρκεια της µέρας. Τέτοια κλιµακοστάσια µε την πρακτικότητα και την ελαφρότητα που αποπνέουν έχουν ανακαλυφθεί από πολύ παλιά. Η πρώτη µορφή τέτοιων κλιµακοστασίων βρίσκεται στο µινωικό παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη, όπου η λαβυρινθοειδής κάτοψη απαιτούσε τη δηµιουργία µεγάλων φωταγωγών δίπλα στα κλιµακοστάσια [4]. Σήµερα η σκάλα της Τσέχας αρχιτεκτόνισσας Eva Jiricva σε ένα υποκατάστηµα ρούχων Joseph στο Λονδίνο της Μ.Βρετανίας, φανερώνει αυτό το επιχείρηµα ίσως στην πιο εξεζητηµένη του µορφή. 4

5 Σχήµα 4: Κλιµακοστάσια µε φυσικό φωτισµό (αριστερά-το µεγάλο κλιµακοστάσιο στο παλάτι του Μίνωα στην Κνωσσό, Κρήτη 1700 π.χ. και κέντρο και δεξιά-σκάλα της Τσέχας αρχιτεκτόνισσας Eva Jiricva σε ένα υποκατάστηµα ρούχων Joseph στο Λονδίνο, Μ.Βρετανία 1989) Περιβαλλοντικός σχεδιασµός για τουριστικές εγκαταστάσεις σε παρθένα µέρη της γης Είναι χρήσιµο να συµπεριληφθεί στην εισήγηση ένας ειδικός τύπος τουριστικού καταλύµατος: τα τουριστικά θέρετρα σε αποµακρυσµένα ή απάτητα µέρη της γης, που αποτελούν την κατηγορία που µπορεί να λειτουργήσει µόνο µετά από περιβαλλοντικό σχεδιασµό. Τα είδη µικρών και µεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων διακρίνονται στα παραδοσιακά τοπικά καταλύµατα και σε αυτά που είναι κατασκευασµένα µε σύγχρονα µέσα από την αρχή µε αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και τα δύο είδη έχουν ή θα έπρεπε να έχουν ως στόχο την αποφυγή της πρόκλησης οποιασδήποτε αναταραχής της ισορροπίας της φύσης. Όσο αφορά ξενοδοχεία που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, στη χώρα µας έχουµε µια πληθώρα από τουριστικές εγκαταστάσεις σε παραδοσιακούς οικισµούς και εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από τοπικούς τεχνίτες ή και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες στο παρελθόν, οπότε τα υλικά, οι τρόποι κατασκευής και συχνά και η λειτουργία τους δεν έβλαψαν το περιβάλλον (π.χ. υπόσκαφα στη Σαντορίνη, παραδοσιακοί οικισµοί στο Πήλιο, στην Ήπειρο και σε όλη την Ελλάδα). Η αξιοποίησή τους επιβάλλει την προσεκτική επαναλειτουργία τους µε τρόπους που δεν προσβάλλουν το περιβάλλον και το ίδιο το κτίσµα και αφήνουν τους επισκέπτες να ζήσουν την αυθεντικότητα του τόπου που επισκέπτονται. Η κατασκευή νέων υποδοµών για τη λειτουργία µιας τουριστικής εγκατάστασης σε παρθένα µέρη αργά ή γρήγορα µπορεί να έχει ανεξέλεγκτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστηµα του τόπου. Για να µην συµβεί αυτό και ταυτόχρονα να είναι προσβάσιµες πολλές εξωτικές περιοχές προς ανακάλυψη και αναψυχή, οι λειτουργίες και οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιες. Ο περιβαλλοντικός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός τους προσφέρει χώρους ύπνου, ξεκούρασης, εστίασης και διασκέδασης µε τη µεγαλύτερη δυνατή θερµική, οπτική και ακουστική άνεση. Τα όρια όµως του σχεδιασµού στις περιπτώσεις αυτές είναι στενά και η απαίτηση για καλά µελετηµένο σχεδιασµό µεγάλη. Το Kingfisher Bay Resort and Village είναι παράδειγµα µεγάλου 4-άστερου θέρετρου σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή στην Αυστραλία. Χτίστηκε µε πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές διότι το νησί Fraser στο οποίο βρίσκεται είναι κηρυγµένο ως διατηρητέο από το World Heritage. Περιλαµβάνει 152 δωµάτια, 100 βίλες, 100 κλίνες στο καταφύγιο Wilderness Lodge, πισίνες, εµπορικό χωριό, και όλες γενικά τις υπηρεσίες που διαθέτει ένα θέρετρο. Κρυµµένο µέσα στα δέντρα, όλα του τα δωµάτια έχουν καταπληκτικές θέες στη θάλασσα ή στο δάσος που 5

6 απολαµβάνονται από ιδιωτικές πλατιές βεράντες. Το συγκρότηµα διακρίνεται για την παραδοσιακή αυστραλιανή του αρχιτεκτονική µε διώροφα τοπικά κτίρια από ξύλο. Σχήµα 5: Το Kingfisher Bay Resort and Village είναι παράδειγµα µεγάλου 4-άστερου θέρετρου σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή στο νησί Fraser της Αυστραλίας [5] Οι απαιτήσεις για αποτελεσµατικό περιβαλλοντικό σχεδιασµό γίνονται ακόµη πιο υψηλές, διότι στις περιπτώσεις αυτές, η ξενοδοχειακή επιχείρηση χρησιµοποιεί την συµβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος και την αυθεντική εµπειρία ή περιπέτεια µέσα στην στρατηγική ανάπτυξης και προώθησής της. Είναι η µόνη ίσως περίπτωση που η απόλυτη άνεση δεν είναι ο πρωταρχικός τρόπος έλξης πελατών, µιας και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές τα επίπεδα άνεσης για τους χρήστες δεν είναι αυστηρά, απλώς είναι τα µέγιστα δυνατά. Και ο λόγος είναι ότι τα χαλαρά αυτά επίπεδα άνεσης σε τέτοια µέρη γίνονται υποσυνείδητα ίσως ανεκτά από τους επισκέπτες, µιας και είναι προετοιµασµένοι τόσο ψυχολογικά όσο και ενδυµατολογικά για να ζήσουν µια διαφορετική εµπειρία [6]. Και αυτό είναι εύκολα κατανοητό, εάν σκεφτεί κανείς το οικονοµικό κόστος που συνεπάγουν πολλά από αυτά τα ταξίδια. Σύγκριση του σχεδιασµού µε άλλες περιβαλλοντικές στρατηγικές για ξενοδοχεία Πριν την τελική ανάλυση των κινήτρων για τη χρήση του περιβαλλοντικού σχεδιασµού από µια ξενοδοχειακή επιχείρηση, είναι ενδιαφέρον να γίνει σύγκριση µε τις άλλες περιβαλλοντικές στρατηγικές, την περιβαλλοντική διαχείριση και εφαρµογή κατάλληλων Η/Μ συστηµάτων. Η σύγκριση έγινε ως προς µια κοινή µονάδα µέτρησης αποδοτικότητας όλων των στρατηγικών: την συνολική κατανάλωση ενέργειας σε ένα χρόνο από όλες τις λειτουργίες ενός ξενοδοχείου ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας του ξενοδοχείου. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για να υπολογιστεί η ετήσια καταναλισκόµενη ενέργεια ήταν ένας συνδυασµός υπολογισµών ενέργειας που καταναλώνει το κτίριο χρησιµοποιώντας α. την Method Α και β. συγκριτικών υπολογισµών µε δηµοσιευµένα επίπεδα καταναλισκόµενης ενέργειας [7] από τις υπόλοιπες ανάγκες λειτουργίας (πλυντήρια, εστιατόρια, πισίνες, γραφεία, κλπ). Μελετήθηκαν ταυτόχρονα διαφορετικές περιπτώσεις ανάλογα µε το κλίµα του τόπου (νότια Ελλάδα και Αγγλία) και τον κτιριακό τύπο του ξενοδοχείου (µονή µπαταρία δωµατίων, διπλή µπαταρία δωµατίων µε διάδροµο ανάµεσα, αίθριο µε δωµάτια περιµετρικά) [8]. Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται αναλυτικά η διαδικασία υπολογισµού αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών µε την ανάλυση στις µεταβλητές. Α Μέθοδος και λογισµικό υπολογισµού κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων, που σχεδιάστηκε στο Martin Centre του University of Cambridge, UK 6

7 MATRIX OF ENERGY SAVINGS COMPARISON OF DESIGN AND ENGINEERING/MANAGEMENT STRATEGIES ON HOTELS ENERGY TYPE: BUILDIND related: Heating, cooling, ventilation Lighting VARIATION OF TEST CASES ON: CLIMATE DESIGN LAYOUT (incl. SIZE) AGE ENERGY SAVINGS CALCULATION EUROPE METHOD: RESUS: AIM: SAVINGS USING: DESIGN STRATEGIES ENGINEERING/MANAGEMENT STRATEGIES FACILITIES-related: Hot water Laundry Catering AGE BEST PRACTICE BENCHMARKS (DIFFERENCE OF GOOD-POOR CASES) SAVINGS USING: ENGINEERING/MANAGE MENT STRATEGIES COMPARISON OF SAVINGS ON: DESIGN STRATEGIES (for building-related energy load) ENGINEERING/MANAGEMENT STRATEGIES (for building- and facilities-related energy load) Σχήµα 6: Πίνακας ανάλυσης της διαδικασίας σύγκρισης Single-loaded slab µονή µπαταρία δωµατίων Double-loaded slab διπλή µπαταρία δωµατίων µε διάδροµο ανάµεσα atrium type αίθριο µε δωµάτια περιµετρικά Σχήµα 7: Κτιριακοί τύποι ξενοδοχείων που µελετήθηκαν (σχηµατικές κατόψεις τυπικών ορόφων) Κρίθηκε επίσης απαραίτητο να γίνει κατανοητό ποια µέθοδος εφαρµογής των διαφορετικών στρατηγικών εξοικονόµησης ενέργειας είναι πιο αποτελεσµατική (π.χ. εάν η χρήση οικολογικών φωτιστικών λαµπτήρων είναι πιο αποτελεσµατική στην εξοικονόµηση ενέργειας από την χρήση συστηµάτων ελέγχου πληρότητας δωµατίων). Έτσι αναλύθηκαν οι τρεις περιβαλλοντικές στρατηγικές σε περισσότερες, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: DIFFERENT ENVIRONMENTAL STRATEGIES & CALCULATION METHOD Energy strategies saving Environmental Design Strategies Calculation Method Environmental Management Strategies Engineering- Calculation Method Reduce Energy Demand - Need Passive solar design (heating) Passive Cooling (cooling) Natural Ventilation (ventilation) Day lighting (lighting) 7

8 Sun control - Shading (ventilationcooling) Reduce and Control Energy Use Reduce water consumption (hot water) Reduce towel changes (Laundry) Benchmarks Aerated Taps and Showers (hot water) Occupancy Control Systems (all) Dimmers (lighting) Motion Detectors (all) Split Circuits and Monitor (lighting, heating) Housekeeping & Staff training (all) Reduce energy loss - Retain and Reuse Energy Sealing, Insulation, High Thermal Mass Sun control - Shading (ventilationcooling) Heat Exchanger (heating for back of house) Heat Recovery (Hot water) Piping Insulation (Hot water, heating) Benchmarks Transform Deliver Energy with Efficiency Design techniques: Daylighting pipes, light reflectors, glass staircases, light-air shafts, smart windows Not included in the calculations Energy Efficient equipment for: Lighting (energy-efficiency lamps), Ventilation (fan), Cooling (chillersplant), Heating Hot Water (boiler), Refrigerating (fridges), Laundry & Catering Equipment Benchmarks Σχήµα 8: Πίνακας των περιβαλλοντικών στρατηγικών εξοικονόµησης ενέργειας για τα ξενοδοχεία και η αντιστοίχηση του τρόπου υπολογισµού της Έτσι συνολικά υπολογίστηκαν 45 διαφορετικές περιπτώσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί συγκεντρώνει αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις και τα αποτελέσµατα: 8

9 Relative energy performance between three hotel types in UK and Greece and comparison with the best practise benchmarks primary energy in kwh/m UK Single UK Double UK Atrium GR Single GR Double GR Atrium B.P Luxury B.P Medium B.P Small Base Design 1 Design 2 Eng/Manag 1 Eng/Manag 2 All 1 All 2 DESCRIPTION OF THE CASES MODELLED IN EUROPE Base Case Retrofit building with low standard building envelope and services (Variation) 1 2 Design Engineering/Management New or old building with environmentally responsive building envelope and nonenergy efficient services. New or old building with a weak building envelope for the climate that it is in, but the services and systems are of a good quality. New building with very strict building standards (very low u- values) and non-energy efficient services. New or old building with a weak building envelope for the climate that it is in, but the services and systems are of a very good quality. Additional occupancy control systems. All New or old building with an environmentally responsive building envelope as well as services and systems are of a good quality. New or old building with very high standard environmentally responsive building envelope, as well as services and systems of a very good quality. Additional occupancy control systems. Σχήµα 9: Πίνακας αποτελεσµάτων και πίνακας επεξήγησης των περιπτώσεων που διαχωρίζονται στο γράφηµα. Αποδεικνύεται ότι αν ενταχθεί στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό η περιβαλλοντική µέριµνα από την αρχή (σχέδιο ανάπτυξης), τότε οι απαιτήσεις για περιβαλλοντική διαχείριση κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου δεν θα είναι υψηλές. Το ξενοδοχείο, δηλαδή, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του µε πολύ χαµηλά επίπεδα καταναλισκόµενης ενέργειας (30-40% λιγότερες ενεργειακές ανάγκες από µία κοινή κατσκευή). Σηµαντικό επίσης συµπέρασµα είναι ότι όταν όλες οι στρατηγικές συνδυαστούν, η εξοικονόµηση της καταναλισκόµενης ενέργειας ξεπερνά το 50%. 9

10 Η ανάπτυξη των ξενοδοχείων και τα κίνητρα για την εφαρµογή του περιβαλλοντικού σχεδιασµού ως νέα στρατηγική Τα οφέλη της στρατηγικής αυτής για ένα ξενοδοχείο συνοψίζονται σε περιβαλλοντικά και αισθητικά: Περιβαλλοντικά και οικονοµικά έµµεσα και άµεσα οφέλη: Η µείωση των επιπέδων καταναλισκόµενης ενέργειας λειτουργίας και γενικότερα επιπτώσεων στο περιβάλλον εξασφαλίζουν σε µια επιχείρηση την πιστοποίηση ποιότητας και υπευθυνότητας και εµπιστοσύνης, χαρακτηριστικά που µπορούν να την κάνουν ανταγωνιστική ανάµεσα σε άλλες και να αποπνέουν εµπιστοσύνη στους πελάτες (οικονοµικά έµµεσα οφέλη) [9]. Επιπλέον, η µείωση της εξάρτησης από µηχανολογικά µέσα και συντήρησή τους, θα µειώσει και τα έξοδα αγοράς καυσίµων και ηλεκτρισµού (οικονοµικά άµεσο όφελος). Αισθητικά και οικονοµικά έµµεσα οφέλη: Η ιδιαιτερότητα της εµπλοκής της αρχιτεκτονικής στις στρατηγικές ανάπτυξης είναι η δυνατότητα ελέγχου της αισθητικής και της άνεσης και πρακτικότητας του ξενοδοχείου. Πρόκληση αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόµου αρχιτεκτονικής που καταφέρνει να συνδυάσει επιτυχώς τόσο τη µειωµένη ενέργεια λειτουργίας του κτιρίου όσο και ένα άνετο και αρχιτεκτονικά µοναδικό χώρο. Ταυτόχρονα οι χρήστες µπορούν να επωφεληθούν σωµατικά και ψυχικά από ένα υγιές και φυσικό περιβάλλον. εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι όταν νιώσουµε άνετα σε ένα χώρο τείνουµε να θέλουµε να επιστρέψουµε σε αυτόν. Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά και αισθητικά οφέλη της ένταξης του περιβαλλοντικού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού στο πρόγραµµα ανάπτυξης µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης παρέχουν παράλληλα και τη δυνατότητα εµπορευσιµότητάς τους για προσέλκυση πελατών. Συνεπώς µπορούν να αποτελέσουν οικονοµικά κίνητρα για την προτίµηση της στρατηγικής αυτής από τα ξενοδοχεία Η ένταξη του περιβαλλοντικού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού στο πρόγραµµα ανάπτυξης από τα πρώτα στάδια δηµιουργίας νέου ξενοδοχείου, και όχι αφού κατασκευαστεί, µπορεί εποµένως να ωφελήσει µια ξενοδοχειακή επιχείρηση όχι µόνο ως προς τη θέση της απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και απέναντι στους ανταγωνιστές της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Laventhol and Horwath (1983) Hotel Industry Focus, U.S. Lodging Industry [2] HCIMA (1994) Managing Quality, Distance Learning Manual: HCIMA. [3] International Hotels Environment Initiative (1996) Environmental Management for Hotels, Butterworth Heinemann [4] Pendlebury, J.D.S. (1933) A handbook to the palace of Minos at Knossos, MacMillan & Co. Ltd [5] [6[ Mills D. E. (1983) Design for Holidays and Tourism Butterworths [7] Department of Environment (1996) Guide 36, Energy Efficiency in Hotels, Crown Copyright International Hotels Environment Initiative (1996) Environmental Management for Hotels, Butterworth Heinemann 10

11 [8] Hayes (1970) Principles of Hotel Design, The Architect s Journal, Architectural Press Lawson F. (1995) Hotels & Resorts Planning, Design and Refurbishment Butterworth- Architecture [9] Roffmann H., Stipanuk D. (1992) Hospitality Facilities Management and Design Educational Institute American Hotel & Motel Association Aulbach R. (1988) Energy and Water Resource Management, Educational Institute American Hotel & Motel Association 11

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΜΠΕΛΕΚΑ ΔΟΜΝΑ ΑΜ: 41 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Φυσικός, M.Sc. Computing Computer Control Systems A.E. Αθήνα, Ελλάδα e-mail: dinos@ccs.gr 1.Περίληψη Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διεθνείς τάσεις στην ξενοδοχειακή αγορά 1 1.1 Ο ρόλος του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1 1.2 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων και των προτιμήσεων των

Διαβάστε περισσότερα