«ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ."

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Χρονική περίοδος 1/1/2016 έως 31/7/2016 Α Θ Η Ν Α,

2 Συντάκτης Έκθεσης: Δρ. Παντελής Βουλτσίδης, Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. Επεξεργασία στοιχείων ΟΠΣ: Δρ. Γεώργιος Παπαμιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. 2

3 Περιεχόμενα Εξαμηνιαία Έκθεση αξιολόγησης Εκπαιδευτών/τριών που αξιοποιήθηκαν σε επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ. κατά τη χρονική περίοδο από 1/1/2016 έως 31/7/ Εισαγωγικό σημείωμα Θεσμικό πλαίσιο- Στοιχεία για το εκπαιδευτικό έργο του ΙΝΕΠ κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος- Ιούλιος Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά Θεματικό κύκλο ΙΝ.ΕΠ Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, επιμορφωνόμενων και εκπαιδευτών ανά Περιφέρεια Αριθμός επιμορφωνόμενων κατά το πρώτο εξάμηνο του Αριθμός ανθρωποωρών εκπαιδευομένων ανά Θεματικό κύκλο Αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά Θεματικό κύκλο Αριθμός εκπαιδευτών/τριών του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ στους οποίους ανατέθηκε διδακτικό έργο το α εξάμηνο του Αξιολόγηση εκπαιδευτών/τριών από εκπαιδευόμενους/ες Αριθμός αξιολογήσεων Ποσοστό συμμετοχής εκπαιδευομένων στην διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών/τριών- μελών Μητρώου ΚΔΠ που αξιοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουλίου Στοιχεία για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους - Συνολική εικόνα Στοιχεία για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους ανά Θεματικό κύκλο επιμόρφωσης Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου Στοιχεία για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ.- Συνολική εικόνα Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της συνεργασιμότητας Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιστημονικής συνάφειας Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας

4 4.5 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιμορφωτικής εμπειρίας Στοιχεία εκπαιδευτών αναφορικά με το Βαθμό ένταξής τους στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ Αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους και επιστημονικά υπεύθυνους κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

5 Εξαμηνιαία Έκθεση αξιολόγησης Εκπαιδευτών/τριών που αξιοποιήθηκαν σε επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ. κατά τη χρονική περίοδο από 1/1/2016 έως 31/7/ Εισαγωγικό σημείωμα Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) έχοντας σαν βασική αποστολή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και την υποστήριξη της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών, σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών του δημοσίου, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης εντάσσεται στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Ο εξορθολογισμός των δομών και ιδιαίτερα της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της εφαρμογής και του θεσμού της κινητικότητας, καθώς και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κρίθηκαν ως βασικές προτεραιότητες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Η διαχείριση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης οφείλει, μέσω της υλοποίησης των νέων δημόσιων πολιτικών, να οδηγεί στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ υλοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Σ.Π.Α ) και συγκεκριμένα από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα ». Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης που παρέχει το ΙΝΕΠ, βασίζεται: 1. Στην Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και την εκπόνηση Σχεδίων των φορέων του δημοσίου, τα οποία προσδιορίζουν την επιμορφωτική δράση του κάθε οργανισμού με βάση τους επιχειρησιακούς του στόχους, 1. Στις δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζονται, 2. Στα Μνημόνια Συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έχουν ως στόχο την 5

6 . ανάπτυξη συνεκτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, από το στάδιο του σχεδιασμού έως το στάδιο της αξιολόγησης των δράσεων, σε επίπεδο φορέα, 3. Στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης και της αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων που κάνουν τα στελέχη του δημοσίου Ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ βασίζεται καταρχάς στο Σύστημα Ανίχνευσης εκπαιδευτικών επιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση με συγκρότηση Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών/τριών (ΕΟΕ) και Ομάδων Ειδικών Επιστημόνων σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/ΦΙ/15582 «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών/τριών» και υπουργική απόφαση υπ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15607 «Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικώνεπιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση» (ΦΕΚ 1909/ ). Προς την κατεύθυνση αυτή τα επιμορφωτικά προγράμματα με αντικείμενο την Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών Αναγκών και την Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία του ΙΝΕΠ με τους φορείς του δημοσίου, αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και διευκολύνουν την αποτίμηση της συμβολής των εκπαιδευτικών δράσεων στη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Βασικός άξονας για το ΙΝΕΠ είναι, επίσης, η διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων και προτύπων διακυβέρνησης στις δημόσιες υπηρεσίες και το Ινστιτούτο, μέσω της έρευνας και της υποστήριξης που παρέχει στους φορείς, έχει τα στοιχεία αυτά ως βασική πτυχή της αποστολής του. Με βάση τα ανωτέρω, το ΙΝΕΠ σχεδιάζει και υλοποιεί πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται στους/τις υπαλλήλους των φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων αυτών, προκειμένου να διασφαλίσει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την υιοθέτηση νέων εργαλείων εκπαίδευσης, τον σχεδιασμό των δράσεων εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των νέων 6

7 τεχνολογιών με την προσαρμογή και ένταξή τους στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι επιχειρησιακοί στόχοι του Ινστιτούτου κατά τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης το Α εξάμηνο του 2016 είναι: Σταδιακή βελτίωση της παρεχόμενης επιμόρφωσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων, ειδικά σε τομείς όπως η ηγεσία, διαχείριση πόρων και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιχειρησιακός σχεδιασμός e-learning επιμορφωτικών δράσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε δημόσιους λειτουργούς των φορέων της περιφέρειας να αναπτύξουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους. Διοργάνωση εργαστηρίων διαβούλευσης επίλυσης προβλημάτων που άπτονται δημόσιων πολιτικών. Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους/τις υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν εκ νέου σε θέσεις εργασίας φορέων του δημοσίου. Βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος Ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών για την παροχή επιμορφωτικών δράσεων εναρμονισμένων με τις ανάγκες των φορέων του δημοσίου Προγραμματισμός των δράσεων με βάση τα Σχέδια εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα Ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας για βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης. Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων. Μία βασική παράμετρος για την επίτευξη των στόχων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης είναι η διαρκής αξιολόγηση όλων των διαστάσεων του έργου που επιτελεί, πρωτίστως μέσω της αξιολόγησης των εκπαιδευτών/τριών και της αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί, αλλά και της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης από τους/τις ίδιους/ες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και τους/τις προϊσταμένους τους. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τις διαδικασίες αξιολόγησης δίνει την δυνατότητα να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά: 7

8 1. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων/χουσών ως επιμορφωνόμενων για το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 2. Η αξιολόγηση των εισηγητών/τριών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που συμμετείχαν. 3. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης, όσον αφορά την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν στην καθημερινή εργασία, αλλά και τις επιπτώσεις στη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται (με υποβολή ερωτηματολογίου-έκθεσης) δύο έως τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιστροφή των εκπαιδευομένων στο φορέα. Όλες οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστηρίζονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΚΔΔΑ, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτατη επεξεργασία δεδομένων και τεκμηρίωση συμπερασμάτων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Το Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου αριθμού εισηγητών/τριών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι επιλέγονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΝΕΠ με βάση τη θεματική ενότητα που έχουν δηλώσει, μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και αμέσως μετά την κατάρτιση του προγραμματισμού του ΙΝΕΠ. Επιπρόσθετα, για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/τριών- μελών του Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, το ΙΝΕΠ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/τριών στις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/τριών στην ηλεκτρονική μάθηση και Εκπαίδευσης στο χώρο Εργασίας (On the Job Training). 2. Θεσμικό πλαίσιο- Στοιχεία για το εκπαιδευτικό έργο του ΙΝΕΠ κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 Το Διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν είναι μόνιμο και περιλαμβάνει δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, διδακτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό Ανώτερων 8

9 και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπειρογνώμονες, ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης στο ΙΝΕΠ. Ο μεγάλος αριθμός των μελών του Μητρώου Κύριου Διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, σε συνδυασμό με την ποικιλία και το εύρος των επιστημονικών και επαγγελματικών προφίλ που έχουν, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επιλογής και αξιοποίησης των καταλληλότερων εκπαιδευτών/τριών για τις ανάγκες των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ, σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 4 του Π.Δ. 57, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3966 (ΦΕΚ118/Α/ ) άρθρο 57,/35 Α παρ.4, η συμμετοχή ενός μέλους του Μητρώου στο διδακτικό προσωπικό γίνεται με ανάθεση καθηκόντων, η δε αξιοποίησή του εξαρτάται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΚΔΔΑ και τη διαθεσιμότητά του. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αρχική αξιολόγηση (η βαθμολογία που λαμβάνει κατά τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο ΚΔΠ) και η συνεχής αξιολόγησή του. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η έκδοση σχετικής Εξαμηνιαίας Έκθεσης και η ανάρτηση συγκεντρωτικών και ανώνυμων στοιχείων στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ. Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σε διακριτές ενότητες τα εξής: Στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτών/τριών από τους/τις εκπαιδευόμενους/νες Στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτών/τριών από τους/τις Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Υπεύθυνους/ες Σπουδών και Έρευνας) του ΙΝΕΠ. Επίσης, περιλαμβάνονται σε Παραρτήματα τα πλήρη δεδομένα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών/τριών από τους εκπαιδευόμενους και τους Επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων, με ονομαστικά στοιχεία των εκπαιδευτών/τριών. Η έκθεση αναφέρεται στις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα. 9

10 Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά (και ανά θεματικό κύκλο) τα στοιχεία που αφορούν στο επιμορφωτικό έργο του Ινστιτούτου και ειδικότερα στο έργο των εκπαιδευτών, κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο. 10

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ) ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 (01/01/ /07/2016) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γενικό άθροισμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ το Α εξάμηνο , ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΔΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Ο αριθμός δεν αφορά σε μοναδικές εγγραφές. Αναλυτικά, πρόκειται για εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες, οι οποίοι/ες ενδέχεται να έχουν διδάξει, κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε περισσότερες από μια θεματικές ενότητες και σε περισσότερα από ένα επιμορφωτικά προγράμματα. Ο αριθμός των εκπαιδευτών στους οποίους ανατέθηκε διδακτικό έργο ανέρχεται σε

12 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, το ποσοστό των αξιολογήσεων ( αξιολογήσεις) ανέρχεται στο 81% των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά προγράμματα. Συνολικά δημόσιοι υπάλληλοι συμμετείχαν σε 1041 επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα. Συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο (Έτος 2015) παρατηρείται μικρή μείωση του ποσοστού των αξιολογήσεων. Ωστόσο, συνολικά, από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης (2011), καταγράφονται αυξημένα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης του επιμορφωτικού έργου του ΙΝ.ΕΠ. Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία από το συνολικό επιμορφωτικό έργο του Ινστιτούτου κατά το πρώτο εξάμηνο του Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά Θεματικό κύκλο ΙΝ.ΕΠ. Όπως αναφέρεται και στον Πίνακα 1, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 υλοποιήθηκαν συνολικά 1041 επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες εντάχθηκαν στους έξι θεματικούς κύκλους του ΙΝ.ΕΠ. και στον τομέα της εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων. Ο συνολικός αυτός αριθμός αφορά σε πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα, σε ημερίδες/διημερίδες, καινοτόμα εργαστήρια, επιμορφωτικά προγράμματα τύπου Βest practices και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η επιμόρφωση αφορούσε σε 219 τίτλους επιμορφωτικών δράσεων. Σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (128 τίτλοι) καταγράφεται ανανέωση των πιστοποιημένων τίτλων και συνεπώς προσφορά νέων θεματικών αντικειμένων, ειδικότερα στο πλαίσιο εξής Θεματικών Κύκλων: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση», «Κοινωνική Πολιτική» και «Βιώσιμη ανάπτυξη». Ο δε θεματικός κύκλος της Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής περιέχει σταθερά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων τίτλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, λόγω της συγχώνευσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) με το ΕΚΔΔΑ και την ανάληψη του έργου της από το ΙΝΕΠ, όπως έχει ήδη επισημανθεί και στις Εκθέσεις που αφορούν στις προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους. Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι τίτλοι των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2016, ανά θεματικό κύκλο. 12

13 Α/Α Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 COACHING ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 4 5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ 6 ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 8 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 9 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ(ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 13 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2008 ΚΑΙ 19011: 2011 ΣΤΟ 14 ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 16 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 17 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 18 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 19 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 20 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 21 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 22 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 23 ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ" 24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 25 ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 26 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 27 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 28 ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 29 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 30 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 31 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 32 (ΚΠΑ) 13

14 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 33 ΠΡΑΞΕΩΝ 34 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α/Α Κύκλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 1 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π ΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 7 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 8 ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:ΘΕΣΜΙΚΑ Ο ΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 10 ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠ.ΕΘ.Α.) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ 14 ΥΠΟΥΡΓΕΙ Υ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠ.ΕΘ.Α.) 15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α/Α Κύκλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ 2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 4 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΧΚ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 7 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ 10 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ- ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 14

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ ICISnet: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ICISnet, ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ ICISnet: ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 18 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ 19 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 21 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Ε.Φ. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Ε.Φ. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ ΕΛΕΓΚΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΛ/ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIS)" ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RIF (RISK INFORMATION FORM) ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRMS-COMMON RISK MANAGEMENT 28 SYSTEM) 29 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΤ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AFIS-MAB 30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ./ΘΕΣΜΙΚΟ 31 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε. ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.Π.- ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 32 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 34 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 35 Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 15

16 37 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 38 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 39 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 40 ΧΡΕΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 41 (ΚΗΜΔΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ MAB (MUTUAL ASSISTANCE 42 BROKER) ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 43 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ 44 ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε, ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ 45 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 47 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 48 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 49 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 50 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 51 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΦΕ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 52 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, 53 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟ 55 SESAM ANALYSIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, 56 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 57 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 58 ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 60 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 61 ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 62 ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Α/Α Κύκλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1 AUTOCAD-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16

17 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ TAXISNET 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 (INTEROPERABILITY MATURITY MODEL-IMM) 6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA 11 ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Libre 14 Office) 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, A 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΠΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ 18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON 20 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (LIBRE 22 OFFICE) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 23 ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 24 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ORACLE 25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 26 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 27 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 28 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 30 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 31 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 32 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 33 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 34 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNIX ΚΑΙ LINUX 35 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 17

18 Α/Α Κύκλος: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ - 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΑ Α ΚΑΙ 10 Β ΒΑΘΜΟΥ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12 ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ 14 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 16 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 17 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 18 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ) Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 20 ΕΛΛΑΔΑ 21 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 22 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- 23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24 ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ- 25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 26 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 27 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 28 ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (1) 29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 30 ΠΟΛΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 31 ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 18

19 32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TRACES (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 33 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TRACES (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 34 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 35 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 36 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 37 ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 38 ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ 39 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α/Α 1 Κύκλος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 5 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ 6 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (LOGISTICS 9 MANAGEMENT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10 ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ 12 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΠΕ, ΣΕ 13 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 14 ΦΥΛΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 16 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 17 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 19 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 20 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ 19

20 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 21 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 22 ΟΜΑΔΩΝ 23 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ο ΘΕΣΜΟΣ TOY/TΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΚΗΣ 25 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ 26 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 27 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 28 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 29 ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ ( trafficking) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 30 ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 31 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ DRGs/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 32 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η κατανομή των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ ανά θεματικό κύκλο αποτυπώνεται στο Γράφημα 1 που ακολουθεί: Γράφημα 1 20

21 Όπως προκύπτει από το ανωτέρω γράφημα περίπου 60% των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά το α εξάμηνο 2016 κατανέμεται σε τρεις βασικούς Θεματικούς Κύκλους: «Οικονομία & Δημοσιονομική Πολιτική» (22,0%), «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση» (18.0%), και «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες» (17,6%). Η κατανομή, σε επίπεδο υλοποίησης, μεταξύ των τριών αυτών θεματικών κύκλων παρουσιάζει αναλογίες με την αρχική κατανομή των επιμορφωτικών δράσεων, σε επίπεδο προγραμματισμού. Στο πλαίσιο της Εισαγωγικής εκπαίδευσης υλοποιήθηκε το 5,1% των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το 10,1% των υλοποιηθέντων προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου της Βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ το 13,4 % των επιμορφωτικών προγραμμάτων υλοποιήθηκε στον κύκλο της Κοινωνικής Πολιτικής και το 13,8% των δράσεων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης. 2.2 Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, επιμορφωνόμενων και εκπαιδευτών ανά Περιφέρεια Στην συνέχεια παρατίθενται Πίνακας και γραφήματα, στα οποία αποτυπώνεται η επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα. 21

22 Πίνακας 2 Επιμορφωτικές δράσεις ΙΝ.ΕΠ. ανά Περιφέρεια Περιφέρειες Αριθμός ΑΤΤΙΚΗΣ 619 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 207 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚΗΣ 24 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 32 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14 ΗΠΕΙΡΟΥ 25 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 22 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 16 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 11 ΚΡΗΤΗΣ 41 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 12 ΣΥΝΟΛΟ 1041 Στο Γράφημα 2 αποτυπώνεται η κατανομή των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποίησε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα, ανά Περιφέρεια. 22

23 Κατά το α εξάμηνο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, υλοποιήθηκαν συνολικά 1041 επιμορφωτικές δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι. Ο πίνακας και το γράφημα 3 που ακολουθούν αποτυπώνουν, ανά Περιφέρεια, την κατανομή του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν κατά το α εξάμηνο του Πίνακας 3 Επιμορφωτικές δράσεις ΙΝ.ΕΠ. ανά Περιφέρεια Περιφέρειες Αριθμός εκπαιδευομένων ανά Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4484 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚΗΣ 491 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1205 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 148 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 311 ΗΠΕΙΡΟΥ 741 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 557 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 361 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 315 ΚΡΗΤΗΣ 1009 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 342 ΣΥΝΟΛΟ Συνολικά αξιοποιήθηκαν 1508 εισηγητές/τριες του Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ για τις επιμορφωτικές δράσεις όλων των θεματικών κύκλων επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ σε όλη τη χώρα. Ο πίνακας και το γράφημα 4 αποτυπώνει την 24

25 ποσοστιαία κατανομή των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν σε συνάρτηση με τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς, ανά Περιφέρεια. Πίνακας 2. Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΝ.ΕΠ. ανά Περιφέρεια Περιφέρειες Αριθμός εκπαιδευτών ανά Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ 819 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 343 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚΗΣ 43 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 61 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 29 ΗΠΕΙΡΟΥ 48 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 38 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 23 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 16 ΚΡΗΤΗΣ 42 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13 ΣΥΝΟΛΟ

26 2.3 Αριθμός επιμορφωνόμενων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 συμμετείχαν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ συνολικά δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των έξι θεματικών κύκλων του Ινστιτούτου και στην εισαγωγική εκπαίδευση. Αναλυτικά τα στοιχεία αποτυπώνονται στο γράφημα 5 που ακολουθεί. Γράφημα 5 26

27 Όπως φαίνεται στο γράφημα 5, το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 επιμορφώθηκε στο πλαίσιο των θεματικών κύκλων «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση» και Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική (21,53% και 20,0% αντίστοιχα). Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των εκπαιδευόμενων στο θεματικό πεδίο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες» (16,13%). Το 15,32 % του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων που μετείχαν στα προγράμματα επιμορφώθηκε στο πλαίσιο του κύκλου «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση», ενώ το 12,05% στο πλαίσιο του κύκλου της Κοινωνικής Πολιτικής. Μικρότερα είναι τα ποσοστά που κατανέμονται στους θεματικούς κύκλους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εισαγωγικής εκπαίδευσης (9,94%) και της (5,02%), στους οποίους αντιστοιχεί μικρότερος αριθμός επιμορφωτικών δράσεων. 2.4 Αριθμός ανθρωποωρών εκπαιδευομένων ανά Θεματικό κύκλο Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά ανθρωποώρες εκπαιδευόμενων, οι οποίες αποτυπώνονται ανά κύκλο στο Γράφημα 6 που παρατίθεται. Η κατανομή, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσιάζει ανάλογη εικόνα με την προηγούμενη κατανομή που αφορά στον αριθμό των εκπαιδευόμενων ανά θεματικό κύκλο. Γράφημα 6 27

28 2.5 Αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά Θεματικό κύκλο Το πρώτο εξάμηνο του 2016 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης του ΙΝ.ΕΠ. συνολικά ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες ανά θεματικό κύκλο αποτυπώνονται στο Γράφημα 7. Γράφημα 7 28

29 Όπως φαίνεται στο Γράφημα 7, το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αριθμού των ωρών επιμόρφωσης αφορά στους θεματικούς κύκλους της Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας στην Δημόσια Διοίκηση (21,47%), και της Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής (19,51%). Ο κύκλος της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών κατατάσσεται τρίτος με ποσοστό 17,23%. Το 12,97% των ανθρωποωρών επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση που περιλαμβάνει και νέους τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επίσης, 12,40% των ανθρωποωρών εκπαίδευσης αφορά στον θεματικό κύκλο της Κοινωνικής πολιτικής στον οποίο παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο κατά 5%, ενώ μόνο το 5,73 % του συνολικού αριθμού των ωρών αφορά στον κύκλο της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, ο αριθμός προγραμμάτων του οποίου βαίνει μειούμενος λόγω του περιορισμού των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και της συνακόλουθης μείωσης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων. Τέλος, ο θεματικός κύκλος της Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποίσε το 10,69% του συνολικού αριθμού ανθρωποωρών επιμόρφωσης. 2.6 Αριθμός εκπαιδευτών/τριών του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ στους οποίους ανατέθηκε διδακτικό έργο το α εξάμηνο του

30 Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 δίδαξαν εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται σε όλους τους θεματικούς κύκλους και αφορά στο σύνολο επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό των μελών του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (6.036), ο αριθμός των εκπαιδευτών στους οποίους αντιπροσωπεύει περίπου το 23,36%. ανατέθηκε διδακτικό έργο Διευκρινίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των μελών του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ μεταβάλλεται παρουσιάζοντας σταθερά αυξητική τάση, καθώς η πρόσβαση σε αυτό είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης, ο αριθμός των μελών του Μητρώου ΚΔΠ στους οποίους ανατίθεται διδακτικό έργο ποικίλει ανάλογα με το συνολικό αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν ανά επιμορφωτική περίοδο, τον εξειδικευμένο χαρακτήρα τους ή/και το βαθμό ανανέωσης (πρώτη ανάθεση διδακτικού έργου) που επιτυγχάνεται κάθε φορά. Στο Γράφημα 8 που ακολουθεί αποτυπώνεται η εικόνα ανά Θεματικό κύκλο. 30

31 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 22,66,% του συνόλου των εκπαιδευτών που δίδαξαν κατά το διάστημα αναφοράς, αξιοποιήθηκε στο θεματικό κύκλο «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση». Κατά το β εξάμηνο 2015, ο ίδιος θεματικός κύκλος συγκέντρωνε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτών. Ακολουθούν, με ποσοστό 15% οι δύο θεματικοί κύκλοι Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική και «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση», ενώ η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες»συγκεντρώνει 14% του συνόλου των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν κατά το ίδιο διάστημα. Το 13% και 11% του συνόλου των εκπαιδευτών που συμμετείχαν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ κατανέμονται στην την «Κοινωνική Πολιτική» και «Βιώσιμη Ανάπτυξη» αντίστοιχα. Τέλος, Η Εισαγωγική Εκπαίδευση συγκεντρώνει το 9% του συνόλου των εκπαιδευτών Το ποσοστό αυτό μειώνεται συγκριτικά με αντίστοιχες προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους, στοιχείο που συνδέεται και με το μειωμένο συγκριτικά αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων σε αυτό τον τομέα, όπως έχει ήδη σημειωθεί. Το σύνολο των εκπαιδευτών/τριών που είχαν αναλάβει διδακτικό έργο κατά την περίοδο αναφοράς της έκθεσης αξιολογήθηκε: α) από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και β) από τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝΕΠ, οι οποίοι έχουν εισηγηθεί και την επιλογή τους. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτών/τριών από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτών/τριών από εκπαιδευόμενους/ες Σε συνέχεια των σημαντικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί, από το 2011, στο σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και την οργάνωση του επιμορφωτικού έργου στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η αξιολόγηση κατέχει κεντρική θέση σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων (από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση). 31

32 Σε αυτό το πλαίσιο έχει εκπονηθεί ειδικό εργαλείο αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικό έντυπο που περιλαμβάνει ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στις επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά, εντός μιας εβδομάδας μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μια δέσμη δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και οργανωτικών διαστάσεων των επιμορφωτικών προγραμμάτων (π.χ. θεματολογία επιμορφωτικού προγράμματος, οργανωτική υποστήριξη, κλπ.). Μια από τις βασικές συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου του ΙΝΕΠ (δείκτης αξιολόγησης) είναι οι εκπαιδευτές που αξιοποιούνται στο μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται. Η αξιολόγηση των εισηγητών από τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα γίνεται με βάση δεκαβάθμια κλίμακα (0-10, όπου 0= «απόλυτα ανεπαρκής» και 10= «εξαιρετικά επαρκής»), ο δε δείκτης περιλαμβάνει τους κάτωθι υπο-δείκτες: Καλή προετοιμασία- Σχέδιο μαθήματος Πληρότητα εισήγησης-ολοκλήρωση ύλης Σαφήνεια-κατανόηση-μεταδοτικότητα Συνεργασία-διαθεσιμότητα-παροχή συμβουλών-βοήθεια Εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος-συμμετοχή των συμμετεχόντων Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία από την επεξεργασία των αξιολογήσεων των εκπαιδευτών/τριών που έχουν κάνει οι εκπαιδευόμενοι. Ειδικότερα, στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν: α) συγκεντρωτικά στοιχεία σε γραφήματα με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών/τριών συνολικά β) πίνακες με στοιχεία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών/τριών, ανά θεματικό κύκλο επιμορφωτικής δράσης του ΙΝ.ΕΠ. 32

33 3.1 Αριθμός αξιολογήσεων Το πρώτο εξάμηνο του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά αξιολογήσεις (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης) από το σύνολο των εκπαιδευομένων, δηλαδή 80,6% των συμμετεχόντων στις επιμορφωτικές δράσεις, κατά το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου 2016, αξιολόγησαν το έργο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Η αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στελεχών της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων προς όφελος της αποτίμησης των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης και της βελτίωσης της ποιότητάς της. Διευκρινίζεται ότι ο προαναφερόμενος συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων αποτελεί το άθροισμα των συμμετεχόντων σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, ένας δημόσιος υπάλληλος ενδέχεται να έχει παρακολουθήσει περισσότερα του ενός επιμορφωτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια μιας επιμορφωτικής περιόδου και συνεπώς να έχει συμπληρώσει περισσότερες από μια αξιολογήσεις. Στο Γράφημα 9 αποτυπώνεται η εικόνα των αξιολογήσεων ανά θεματικό κύκλο, ενώ ταυτόχρονα με βάση τον Πίνακα 1 που παρουσιάστηκε ανωτέρω (σελ.11) προκύπτουν στοιχεία που αφορούν στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης εντός του κάθε θεματικού κύκλου και συγκριτικά μεταξύ των διαφορετικών κύκλων. Γράφημα 9 33

34 Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Πίνακα 1 και το Γράφημα 9 προκύπτουν τα εξής: Στο θεματικό κύκλο «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση» καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογήσεων (22,04%), με βάση το συνολικό αριθμό αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν (19.234), ενώ στη διαδικασία αξιολόγησης έχει ανταποκριθεί το 82,51% των συμμετεχόντων/χουσών στα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν εντός του συγκεκριμένου θεματικού κύκλου. Ο θεματικός κύκλος της Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής συγκεντρώνει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογήσεων (19,02%), ενώ το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων στα επιμορφωτικά προγράμματα αυτού του Κύκλου είναι 76,64%. Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης εμφανίζονται να συγκεντρώνουν 15,47% του συνόλου των αξιολογήσεων που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν. Οι δε συμμετέχοντες/χουσες στα προγράμματα αυτά ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 81,43%. Στον θεματικό κύκλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περίπου το 73,15% των συμμετεχόντων/χουσών αξιολόγησε τα προγράμματα, ενώ το ποσοστό των αξιολογήσεων που αφορούν σε αυτό τον Κύκλο ανέρχεται σε 14,63%. Τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στην αξιολόγηση εμφανίζει ο θεματικός Κύκλος της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με ποσοστό 85,44% των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά 34

35 προγράμματα να έχουν συμπληρώσει τα σχετικά ερωτηματολόγια. Αναφορικά με το συνολικό αριθμό των αξιολογήσεων, στον εν λόγω θεματικό κύκλο καταγράφεται ποσοστό 10,54%. Οι συμμετέχοντες/χουσες στα προγράμματα του κύκλου της Κοινωνικής πολιτικής ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 85,60% και συνολικά, όπως φαίνεται στο σχετικό γράφημα, αποτελούν το 12,8% των αξιολογήσεων, στη δε Εισαγωγική Εκπαίδευση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 5,5% ενώ ανταποκρίθηκαν το 88,21 συμμετεχόντων. 3.2 Ποσοστό συμμετοχής εκπαιδευομένων στην διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών/τριών- μελών Μητρώου ΚΔΠ που αξιοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουλίου Σε αυτή την ενότητα παρατίθεται Πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται, αριθμητικά και ποσοστιαία, η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου Ιουλίου Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 3 και στο σχετικό ιστόγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων του ΙΝΕΠ έχει αξιολογηθεί από το 70% και άνω των συμμετεχόντων στις επιμορφωτικές δράσεις. Πίνακας 3 Ποσοστό αξιολογήσεων εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους Κλάση (ποσοστό επιμορφωμένων που αξιολόγησαν) Αθροιστικό % Συχνότητα (αριθμός προγραμμάτων) 2 0,19% 4 0,58% 1 0,67% 4 1,06% 4 1,44% 4 1,83% 7 2,50% 22 4,61% 9 5,48% 17 7,11% 35

36 ,45% 29 11,24% 39 14,99% 56 20,37% 62 26,32% 80 34,01% ,19% ,79% ,89% ,00% Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται επίσης στο Ιστόγραμμα που ακολουθεί. 36

37 3.3 Στοιχεία για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους - Συνολική εικόνα Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 υλοποιήθηκαν συνολικά (βλ. Πίνακα 1 της παρούσας έκθεσης), επιμορφωτικές δράσεις και αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτές από το Μητρώο ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ. Συνολικά έχουν καταγραφεί αξιολογήσεις εκπαιδευτών. Όπως αναφέρθηκε ήδη εισαγωγικά στο Κεφάλαιο 3, τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους αφορούν στην προετοιμασία και την πληρότητα της εισήγησής τους, στο εκπαιδευτικό υλικό, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν, καθώς και γενικά στο κατά πόσο μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να είναι σε θέση να τους παρέχουν την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη. Στον Πίνακα 4 που παρατίθεται αποτυπώνεται συνολικά η εικόνα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών στους οποίους ανατέθηκε διδακτικό έργο την περίοδο που αφορά η παρούσα Έκθεση, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο Κριτήρια αξιολόγησης ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Πίνακας 4 -Συνολική εικόνα αξιολόγησης εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Ανεπαρκής (0-60%) Μέτρια (60-70%) Ικανοποιητική (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 0,62% 0,42% 2,22% 32,18% 64,56% 0,55% 0,55% 2,70% 33,91% 62,27% 0,49% 0,83% 3,68% 35,23% 59,78% 0,49% 0,62% 4,37% 41,26% 53,26% 0,49% 0,62% 4,37% 41,26% 53,26% 0,62% 0,83% 4,85% 43,07% 50,62% 0,62% 0,83% 4,72% 37,66% 56,17% 37

38 Από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα και με βάση τις αξιολογήσεις συνολικά, παρατηρείται ότι η εικόνα που έχουν οι εκπαιδευμένοι για τους εκπαιδευτές είναι «άριστη» σε ποσοστά που κυμαίνονται από 50,62% έως 64,56% το ανώτερο. Η εν λόγω κατηγορία συγκεντρώνει δε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη επιμορφωτική περίοδο (β εξάμηνο 2015). Τα ποσοστά που αποτυπώνουν ότι υπάρχει «καλή» εικόνα για τους εκπαιδευτές κυμαίνονται από 32,18% το ελάχιστο έως 43,07% το ανώτερο. Συνεπώς, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτές στους οποίους ανατέθηκε διδακτικό έργο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τυγχάνουν συνολικά πολύ θετικής αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους για το σύνολο των πτυχών της διδακτικής τους παρουσίας. Τα ποσοστά των εκπαιδευομένων που κρίνουν ότι οι εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν στα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν είχαν απλά «ικανοποιητική» έως και «ανεπαρκή» παρουσία κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Εξετάζοντας τις κατανομές των αξιολογήσεων ανά επιμέρους κριτήριο (υπο-δείκτη), παρατηρείται ότι η υψηλότερη θετική αξιολόγηση αφορά στο κριτήριο Καλή προετοιμασία, σχέδιο μαθήματος, ενώ η χαμηλότερη αξιολόγηση αφορά στα κριτήρια εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές (πρακτικές εφαρμογές) και Ενεργοποίηση του Ενδιαφέροντος Συμμετοχή. Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτές του ΙΝΕΠ λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία, καθώς προκύπτει ότι κάνουν πολύ καλή προετοιμασία του μαθήματος και ότι οι εισηγήσεις τους χαρακτηρίζονται από πληρότητα. Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι διατηρείται η αντίληψη ότι πρόκειται για καταρτισμένους και καλά προετοιμασμένους στο θεματικό τους αντικείμενο εισηγητές, των οποίων οι εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι χρήζουν κάποιας ενίσχυσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης έχει υλοποιήσει και εντάσσει συστηματικά στον προγραμματισμό του ειδικά προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Στην συνέχεια παρατίθενται γραφήματα (7 συνολικά) που αποτυπώνουν την ανωτέρω εικόνα ανά κριτήριο αξιολόγησης. Γράφημα

39 Γράφημα 10.2 Γράφημα

40 Γράφημα 10.4 Γράφημα

41 Γράφημα 10.6 Γράφημα

42 3.4 Στοιχεία για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους ανά Θεματικό κύκλο επιμόρφωσης. Στην συνέχεια παρατίθενται στοιχεία αξιολόγησης των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους για κάθε κύκλο επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ. και για την Εισαγωγική Εκπαίδευση στους Πίνακες 5,6,7,8,9,10 και 11 που ακολουθούν. Η αναλυτική παράθεση των στοιχείων αξιολόγησης, ανά θεματικό κύκλο επιμόρφωσης επιβεβαιώνει τις γενικές τάσεις, όπως παρουσιάστηκαν ήδη, καθώς και αντίστοιχες διαφοροποιήσεις, αν ληφθούν υπόψη τα επιμέρους κριτήρια. Συνολικά σε όλους τους θεματικούς κύκλους καταγράφεται υψηλή ικανοποίηση των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά προγράμματα από τους εκπαιδευτές τους. Πίνακας 5. «Αποτελεσματικότητα & Διαφάνεια» 42

43 Κριτήρια αξιολόγησης ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Κύκλος: Αποτελεσματικότητα & Διαφάνεια Ανεπαρκής Μέτρια (60- Ικανοποιητική (0-60%) 70%) (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 0,25% 0,25% 2,02% 32,49% 64,99% 0,25% 0,25% 2,27% 35,01% 62,22% 0,25% 0,25% 3,53% 36,27% 59,70% 0,25% 0,00% 2,27% 28,21% 69,27% 0,25% 0,00% 3,53% 42,32% 53,90% 0,25% 0,76% 3,78% 44,58% 50,63% 0,25% 0,76% 4,53% 38,29% 56,17% Πίνακας 6. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Κύκλος: Διοικητική Μεταρρύθμιση & Αποκέντρωση Κριτήρια αξιολόγησης Ανεπαρκής (0-60%) Μέτρια (60-70%) Ικανοποιητική (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 0,75% 0,37% 3,73% 33,58% 61,57% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ 0,37% 1,12% 3,73% 37,69% 57,09% ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,37% 1,49% 4,10% 37,31% 56,72% ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ 0,37% 0,75% 3,73% 25,75% 69,40% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0,37% 1,12% 4,85% 45,52% 48,13% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 0,75% 0,75% 5,60% 46,27% 46,64% 43

44 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,37% 1,12% 5,60% 35,82% 57,09% Πίνακας 7 «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική» Κύκλος: Οικονομία & Δημοσιονομική Πολιτική Κριτήρια αξιολόγησης Ανεπαρκής (0-60%) Μέτρια (60-70%) Ικανοποιητική (70-80%) ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 0,78% 0,00% 1,17% 29,69% 68,36% 0,78% 0,00% 1,95% 31,64% 65,63% 0,78% 0,39% 2,34% 32,03% 64,45% 0,39% 0,39% 1,17% 25,78% 72,27% 0,39% 0,78% 3,13% 40,23% 55,47% 0,78% 0,78% 3,13% 41,02% 54,30% 0,78% 0,39% 2,73% 36,72% 59,38% Πίνακας 8- «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες» Κριτήρια αξιολόγησης ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κύκλος: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Ανεπαρκής Μέτρια (60-70%) (0-60%) Ικανοποιητ ική (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 0,00% 1,19% 1,19% 25,00% 72,62% 0,00% 1,19% 1,19% 23,02% 74,60% 0,00% 1,59% 1,98% 29,37% 67,06% 0,00% 0,40% 1,19% 22,62% 75,79% 0,00% 0,79% 2,38% 32,14% 64,68% 44

45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00% 1,19% 3,17% 31,35% 64,29% 0,00% 1,19% 3,57% 30,56% 64,68% Κύκλος: Βιώσιμη Ανάπτυξη Κριτήρια αξιολόγησης Ανεπαρκής (0-60%) ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Πίνακας 9- «Βιώσιμη Ανάπτυξη» Μέτρια (60-70%) Ικανοποιητική (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 1,06% 0,00% 2,66% 31,38% 64,89% 1,06% 0,00% 2,66% 36,70% 59,57% 0,53% 1,06% 2,13% 37,23% 59,04% 0,53% 0,53% 2,66% 28,19% 68,09% 1,06% 0,53% 3,19% 46,81% 48,40% 1,06% 0,53% 4,26% 50,00% 44,15% 1,06% 0,53% 4,79% 38,83% 54,79% Πίνακας 10- «Κοινωνική Πολιτική» Κύκλος: Κοινωνική Πολιτική Κριτήρια αξιολόγησης Ανεπαρκής (0-60%) Μέτρια (60-70%) ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ Ικανοποιητική (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 0,00% 0,45% 1,34% 30,36% 67,86% 0,00% 0,45% 1,79% 31,70% 66,07% 0,00% 0,45% 3,13% 33,04% 63,39% 0,00% 0,89% 1,34% 27,68% 70,09% 45

46 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00% 0,45% 5,80% 37,50% 56,25% 0,00% 0,45% 5,36% 43,75% 50,45% 0,45% 0,89% 3,13% 37,05% 58,48% Κριτήρια αξιολόγησης ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Πίνακας 11- Εισαγωγική Εκπαίδευση Κύκλος: Εισαγωγική Εκπαίδευση Ανεπαρκής Μέτρια (60- (0-60%) 70%) Ικανοποιητ ική (70-80%) Καλή (80-90%) Άριστη (90-100%) 0,00% 0,00% 0,65% 27,92% 71,43% 0,00% 0,00% 1,95% 28,57% 69,48% 0,00% 0,65% 3,25% 31,17% 64,94% 0,00% 0,00% 0,65% 20,78% 78,57% 0,00% 0,65% 1,30% 39,61% 58,44% 0,00% 0,00% 3,90% 42,86% 53,25% 0,00% 0,00% 4,55% 36,36% 59,09% 4. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2016 Τα στοιχεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτών που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες αφορούν αποκλειστικά στην αξιολόγηση που έκαναν οι εκπαιδευόμενοι. Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του επιμορφωτικού έργου που παρέχουν οι εκπαιδευτές-μέλη του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ, καθώς και η συνολική παρουσία τους 46

47 αξιολογείται επίσης από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των προγραμμάτων του ΙΝΕΠ, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης όλων των επιμορφωτικών δράσεων. Η καθιέρωση διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του Ινστιτούτου με αξιοποίηση αφενός των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων (ηλεκτρονικές διαδικασίες), αφετέρου των σημαντικών βάσεων δεδομένων που διαθέτει πλέον το ΕΚΔΔΑ, διεύρυνε τις δυνατότητες αξιολόγησης και εισήγαγε νέους αυτοματοποιημένους τρόπους εξαγωγής συγκεντρωτικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους επιστημονικά υπεύθυνους του ΙΝΕΠ γίνεται περιοδικά (μετά την ολοκλήρωση της κάθε επιμορφωτικής περιόδου) μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας-εφαρμογής στην οποία γίνεται καταχώριση των αξιολογήσεων (βαθμολόγηση) με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αξιολογούνται με συντελεστή βαρύτητας και ορίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης ΙΝ.ΕΠ. Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων καλούνται να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτές είναι τα κάτωθι: Επιστημονική συνάφεια με τη θεματική ενότητα Συνεργασιμότητα/ανταπόκριση στις υποχρεώσεις Εργασιακή εμπειρία Επιμορφωτική εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής μιας συνολικής αξιολόγησης, η ειδική αυτή εφαρμογή περιλαμβάνει και τα ακόλουθα συμπληρωματικά κριτήρια, τα οποία δεν βαθμολογούνται από το επιστημονικό προσωπικό αλλά συμμετέχουν (με συντελεστή βαρύτητας) στη συνολική βαθμολογία που εξάγεται για τον κάθε εκπαιδευτή. Βαθμός ένταξης στο Μητρώο ΚΔΠ 1 Μέσος όρος αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους (εφόσον έχει ήδη διδάξει τη θεματική ενότητα. 2 1 Πρόκειται για αυτοματοποιημένη βαθμολογία που εξάγεται από τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει ο εκπαιδευτής στην αίτηση ένταξής του στο Μητρώο (π.χ. Τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εργασιακή εμπειρία κλπ.) 2 Αφορά τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 3. 47

48 Ώρες διδασκαλίας (αξιοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτών, καθώς λαμβάνεται μέριμνα για την διαρκή ανανέωση των μελών του Μητρώου ΚΔΠ που αξιοποιούνται στα επιμορφωτικά προγράμματα). 4.1 Στοιχεία για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ.- Συνολική εικόνα Συνολικά, 16 Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας, επιστημονικά υπεύθυνοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2016, πραγματοποίησαν 878. αξιολογήσεις εκπαιδευτών, 3 στους οποίους είχε ανατεθεί διδακτικό έργο κατά την περίοδο αυτή. Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία αξιολογήθηκαν σε όλα τα κριτήρια οι εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς είναι η ακόλουθη: Από 0-6: «Ανεπαρκής» Από 6-7: «Μέτρια» Από 7-8: «Ικανοποιητική» Από 8-9: «Καλή» Από 9-10: «Άριστη» Η συνολική εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα 11 που ακολουθεί. 3 Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν, καθώς οι εκπαιδευτές μπορεί να αξιολογήθηκαν από διαφορετικούς επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν. Συνολικά αξιολογήθηκαν 697 εισηγητές/τριες από υπεύθυνους σπουδών και έρευνας και από τους εκπαιδευόμενους. 48

49 Γράφημα 11 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, 453 εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν συνολικά στο ΙΝ.ΕΠ. την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2016 αξιολογήθηκαν με «άριστα», ενώ 231 είχαν «καλή» επίδοση και 6 εκπαιδευτές «ικανοποιητική». Στην συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους με βάση τα επιμέρους κριτήρια. 4.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της συνεργασιμότητας Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, οι Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας πρέπει να συναντούν και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτές πριν τους επιλέξουν για να διδάξουν σε κάποια από τις θεματικές ενότητες των επιμορφωτικών προγραμμάτων των οποίων έχουν την επιστημονική ευθύνη. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και μετά τη λήξη του. Η ιδιαιτερότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο είναι ότι οι θεματικές ενότητες διαφοροποιούνται και εμπλουτίζονται συνεχώς, σε συνάρτηση με την ανανέωση των τίτλων. Πρόκειται για μια συνεχή και δυναμική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο σε μία αξιολόγηση, αλλά εμπλουτίζεται και διαφοροποιείται συνεχώς, ανάλογα με τη δυναμική του Ινστιτούτου. 49

50 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εισήχθηκαν στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχουν ιδιαιτέρως θετική αξιολόγηση από τους επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. αναφορικά με το κριτήριο της Συνεργασιμότητας. Συνολικά, 531 αξιολογήθηκαν με «άριστα» ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 388 αξιολογήθηκαν με «καλά», 21 με «ικανοποιητικά», ενώ μόνο 3 εκπαιδευτής κρίθηκαν ως «ανεπαρκής» όσον αφορά στην συνεργασιμότητα. Γράφημα Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιστημονικής συνάφειας Σύμφωνα με τα στοιχεία των αξιολογήσεων, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, αξιολογήθηκε με «άριστα» όσον αφορά στο κριτήριο της επιστημονικής συνάφειας που είχαν με το θεματικό αντικείμενο το οποίο δίδαξαν. Η εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί: 50

51 Γράφημα Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας Η επαγγελματική εμπειρία συνιστά ένα πολύ σημαντικό κριτήριο στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά και ειδικότερα αναφορικά με τους εκπαιδευτές που αξιοποιούνται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών κρίνεται ότι έχουν πολύ σημαντική επαγγελματική εμπειρία, καθώς μεγάλο ποσοστό (534 άτομα) αξιολογήθηκε με «άριστα» στο κριτήριο αυτό, 132 εκπαιδευτές αξιολογήθηκαν με «καλά» και κανένας δεν κατατάσσεται στην κατηγορία «ανεπαρκής». Η εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί: 51

52 Γράφημα Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους Επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιμορφωτικής εμπειρίας Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική εμπειρία είναι ένα από τα σημαντικά κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτών του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να διδάξουν στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. Ιδιαίτερης σημασίας κριτήριο, ωστόσο, είναι η επιμορφωτική εμπειρία των εκπαιδευτών και δη στη δημόσια διοίκηση, καθώς η εκπαίδευση που προσφέρει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης είναι εκπαίδευση ενηλίκων. Συνεπώς καταβάλλεται προσπάθεια να αξιοποιούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, όλες οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η μάθηση στηρίζεται σε εμπειρίες και βιώματα που βασίζονται σε ασκήσεις, στην εργασία σε ομάδες, στα παιχνίδια ρόλων, στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών κλπ. Προκειμένου άλλωστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Μητρώου ΚΔΠ και έχει ως σκοπό να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν αποτελεσματικότερα το ρόλο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. 52

53 Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, 371 εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο ως και τον Ιούλιο του 2016, αξιολογήθηκαν με «άριστα» αναφορικά με τη επιμορφωτική τους εμπειρία, 191 με «καλή», 116 με «ικανοποιητική», 16 είχαν «μέτρια» και 3 εκπαιδευτές κρίθηκε ότι είχαν «ανεπαρκή» επιμορφωτική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Η εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που παρατίθεται. Γράφημα Στοιχεία εκπαιδευτών αναφορικά με το Βαθμό ένταξής τους στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης αξιοποιεί για όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων που οργανώνει εκπαιδευτές υψηλού κύρους και τεχνογνωσίας, οι οποίοι αξιολογούνται συνεχώς μέσω ενός ανοικτού Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, το οποίο αναμορφώθηκε και λειτουργεί από 1/1/2011. Όπως προαναφέρθηκε, ένα επιπλέον στοιχείο που συνιστά κριτήριο για τη διαμόρφωση μιας συνολικής βαθμολογίας για κάθε εκπαιδευτή, είναι ο Βαθμός που λαμβάνει κατά την ένταξή του στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, κατόπιν αξιολόγησης της ηλεκτρονικής του αίτησης. 53

54 Τα διαθέσιμα στοιχεία από την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ παρέχουν συμπληρωματικά μια εικόνα όσον αφορά στο πώς κατατάσσονται (ως προς το βαθμό ένταξής τους) οι εκπαιδευτές στους οποίους είχε ανατεθεί διδακτικό έργο κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς και οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί (με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια που παρουσιάστηκαν παραπάνω) από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η κατανομή τους με βάση τη βαθμολογία που έχουν λάβει μπορεί επίσης να αποτυπωθεί σε μια ποιοτική κλίμακα, στοιχείο που επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων ότι ο βαθμός ένταξης στο Μητρώο ΚΔΠ ενός υποψήφιου εκπαιδευτή συνιστά πρωτογενώς κριτήριο επιλογής για τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 129 εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, έλαβαν βαθμό «άριστα» κατά την ένταξή τους, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 196 εκπαιδευτές είχαν βαθμό ένταξης «καλό», 129 είχαν «ικανοποιητικό» βαθμό ένταξης, 189 είχαν «μέτριο» βαθμό ένταξης, ενώ 54 εκπαιδευτές είχαν «χαμηλό» βαθμό ένταξης. Γράφημα Αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους και επιστημονικά υπεύθυνους κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου

55 Συνολικά, για την περίοδο αναφοράς, αξιολογήθηκαν 691 εισηγητές και εισηγήτριες από τους εκπαιδευόμενους και από τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝΕΠ. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της συνολικής βαθμολογίας που λαμβάνουν οι εκπαιδευτές, με βάση τις αξιολογήσεις τόσο των συμμετεχόντων στα προγράμματα όσο και των Επιστημονικά Υπεύθυνων, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών, ήτοι συνολικά 408 εκπαιδευτές, αξιολογήθηκαν με «άριστα». Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες, 265 εκπαιδευτές είχαν «καλή» αξιολόγηση, 15 αξιολογήθηκαν ως «ικανοποιητικοί» και μόνο 3 εκπαιδευτές έλαβαν «χαμηλή» συνολική βαθμολογία. Συμπερασματικά προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών μελών του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ που αξιοποιήθηκαν στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 έχει συνολικά αξιολογηθεί πολύ θετικά. Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών συνιστά βασικό στόχο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Με αυτό το δεδομένο είναι συνεχής η μέριμνα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που αξιοποιούνται στις δράσεις του ΙΝΕΠ αλλά και των εν δυνάμει εκπαιδευτών, μέσω εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων και σχετικών άλλων παρεμβάσεων. Γράφημα 14 55

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 07/03/2016 28/03/2016 40 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ. 0/0/0 0/0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ /0/0 /0/0 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 10/11/2014 13/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκπαιδευτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Δ.''

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Δ.'' ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Δ.'' Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 2 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,95 8,91 8,87 9,01 8,93 8,98 8,96 8,96 8,8 8,85 8,9 8,95 9 9,05 Στατιστικά Στοιχεία Τίτλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 06/10/2014 31/10/2014 40 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,50 9,48 9,58 9,45 9,55 9,45 9,38 9,4 9,42 9,44 9,46 9,48 9,5 9,52 9,54 9,56 9,58 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 3: Εκπαιδευτικές Συνιστώσες

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 3: Εκπαιδευτικές Συνιστώσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,82 8,42 8,71 9,03 9,23 8,87 8,77 9,16 8,35 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 5: Υποδομές

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 5: Υποδομές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,36 9,45 9,23 9,45 9,16 9,42 9,35 9,29 9,52 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α εξάμηνο 2016 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ 1 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 08/02/2016 12/02/2016 35 2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 18/04/2016 22/04/2016 35 3 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 2 /9/2016 Αρ. πρωτ. 5066 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 19/07/2012 Αρ.πρωτ. 8107/ Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/12/2013 Αρ.πρωτ. 14283/Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Aθήνα, 18/10/2013 Αρ.πρωτ. 11200/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/7/2015 Αρ.πρωτ. 5585 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αθήνα, 20 /08/2013 Αρ. πρωτ. 8811 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 03/01/2012 Αρ.πρωτ. 25 /Φ.234.03 Προς: α. Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς β. Ανεξάρτητες Αρχές γ. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Αναστασία Παπαστυλιανού Συντονίστρια Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών apapas@ekdd.gr Γιατί Ανοικτή Διακυβέρνηση; Στρατηγική Europe 2020 Εθνική Στρατηγική & Αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δρ Σαββατού Τσολακίδου Τηλέφωνο: 2131306421 E-mail: stsolakidou@ekdd.gr Aθήνα, 01/02/2013 Αρ. πρωτ.: 1141 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥNAΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα: 20/7/2016. Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ:

Λάρισα: 20/7/2016. Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα