(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX"

Transcript

1 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα οποία η χρήση των λέξεων «µικρότερο» και «µεγαλύτερο» δεν έχουν νόηµα. Ας δούµε δύο τέτοια παραδείγµατα. Οι λέξεις σε κάθε λεξικό ακολουθούν µια συγκεκριµένη διάταξη που λέγεται «λεξικογραφική διάταξη». Ετσι στα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας η λέξη «µήλο» προηγείται πάντα της λέξης «ψάθα». Αν συµβολίζαµε µε τη λεξικογραφική διάταξη ϑα γράφαµε «µήλο ψάθα». Αλλά αν ϑέλαµε να διαβάσουµε την προηγούµενη ϕράση δεν ϑα είχε νόηµα να πούµε «το µήλο είναι µικρότερο της ψάθας». Αντιθέτως, η ϕράση «το µήλο προηγείται της ψάθας», µιλώντας για τη λεξικογραφική διάταξη, είναι πλήρως κατανοητή. Το επόµενο παράδειγµα από τον κόσµο των υπολογιστών έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να δώσει άλλο ένα παράδειγµα όπως το προηγούµενο και ο άλλος είναι να προσπαθήσει να πείσει ότι η έννοια της διάταξης αποκοµµένη από τη γνωστή διάταξη των αριθµών δεν είναι άχρηστη ϑεωρία αλλά απαραίτητη γενίκευσή της, µε εφαρµογές έξω από τα Μαθηµατικά. Ενας υπολογιστής αποθηκεύει τα δεδοµένα σε ένα καινούργιο δίσκο γραµµικά. ηλαδή, γράφει το πρώτο αρχείο στους πρώτους τοµείς του δίσκου και αν πρόκειται να γράψει στο δίσκο ένα δεύτερο αρχείο το γράφει στους επόµενους τοµείς. Ας υποθέσουµε ότι ο χρήστης έγραψε στον δίσκο αρκετά αρχεία ώστε ο δίσκος να έχει γεµίσει. Τώρα αρχίζει και σβήνει αρχεία. Συνήθως αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο δίσκος να αποκτήσει κενά σε όλη την έκταση της επιφάνειάς του, αφού ο χρήστης µπορεί να σβήσει το πρώτο, το τρίτο, το πέµπτο, το έβδοµο κ.λπ. αρχείο. Ετσι στην επιφάνεια του δίσκου υπάρχουν διάσπαρτα αρχεία και διάσπαρτα κενά. Τώρα ο χρήστης αρχίζει να ξαναγράφει αρχεία. Αλλά αυτή τη ϕορά ας υποθέσουµε ότι το µέγεθος του πρώτου αρχείου που ϑέλει να γράψει είναι µεγαλύτερο από το πρώτο κενό που υπάρχει στο δίσκο. Ετσι ο υπολογιστής ϑα αναγκαστεί να γράψει τµήµα του αρχείου στο πρώτο κενό, και το υπόλοιπο στο δεύτερο κενό, αν χωράει, αλλιώς ϑα συνεχίσει να γράψει και στο τρίτο κενό µέχρι να γραφτεί όλο το αρχείο. Αν αυτό συνεχιστεί, και ο χρήστης συνεχίζει να σβήνει και να γράφει αρχεία (που ισοδυναµεί µε τη συνηθισµένη χρήση του υπολογιστή) µετά από λίγο καιρό τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή ϑα είναι κατακερµατισµένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πτώση της απόδοσης του συστήµατος αφού για να ανοίξει ο χρήστης ένα αρχείο το οποίο έχει γραφτεί σε διάφορα τµήµατα του δίσκου, ο υπολογιστής ϑα πρέπει να ψάξει στο δίσκο πολλές ϕορές, µια για κάθε κοµµάτι του αρχείου. Η λύση για την αποκατάσταση του προβλήµατος είναι να γίνει «ανασυγκρότηση» του δίσκου. Πρόκειται για έναν αλγόριθµο που προσπαθεί να ξαναφέρει τον δίσκο στην κατάσταση όπου κάθε αρχείο είναι γραµµένο σε ένα συνεχόµενο κοµµάτι του δίσκου. Αυτό το κάνει µετακινώντας το δεύτερο αρχείο ώστε να δηµιουργήσει χώρο για το πρώτο, στον οποίο χώρο ϑα µεταφέρει τα κοµµάτια του πρώτου αρχείου που είναι γραµµένα σε άλλα σηµεία του δίσκου. Αλλά πιο είναι το πρώτο αρχείο ; Εκείνο που είναι µεγαλύτερο σε µέγεθος ή εκείνο που ξεκινάει νωρίτερα στο δίσκο ; Η µήπως εκείνο που είναι κοµµένο σε λιγότερα κοµµάτια ; Είναι σαφές ότι ο προγραµµατιστής πρέπει να αποφασίσει για Με συνηθισµένη χρήση, το πρόβληµα αυτό, εµφανίζεται µόνο στα λειτουργικά συστήµατα της MicroSoft, λόγω του κακού σχεδιασµού του συστήµατος αρχείων που χρησιµοποιούν. Στα συστήµατα Unix και στα παράγωγά τους (GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX κ.λπ.) η ανασυγκρότηση δεν είναι απαραίτητη γιατί το λειτουργικό σύστηµα γράφει τα αρχεία στο δίσκο µε πολύ πιο εξελιγµένο αλγόριθµο που δεν οδηγεί σε εκτεταµένη κατακερµάτιση. 1

2 τη διάταξη των αρχείων πριν προχωρήσει στην υλοποίηση του αλγορίθµου. εν ϑα µπούµε σε λεπτοµέρειες της ανασυγκρότησης. Απλώς ϑέλαµε να δείξουµε ότι η έννοια της διάταξης στην πράξη, ξεφεύγει από το πλαίσιο της γνωστής διάταξης των αριθµών. 2

3 1.7 φραγµενα συνολα (σελ. 18) Παράδειγµα 2 (άνω και κάτω ϕράγµα, µέγιστο, ελάχιστο, supremum και infimum) Θεωρούµε το σύνολο των υποσυνόλων του χωρίς το ίδιο το, δηλαδή το σύνολο X = P( ) \ {. Σε αυτό ορίζουµε τη διάταξη µε τη σχέση του περιέχεσ- ϑαι. ηλαδή, για A, B X γράφουµε A B αν και µόνο αν A B. Τότε 1. το σύνολο Y = { {2k : k είναι το µονοσύνολο µε µοναδικό στοιχείο το σύνολο των αρτίων ϕυσικών αριθµών. Ως µονοσύνολο είναι ϕραγµένο. Ενα άνω ϕράγµα του είναι το στοιχείο B = {1 {2k : k. Αυτό είναι σωστό διότι κάθε στοιχείο του Y (δηλαδή το {2k : k, αφού το Y δεν έχει άλλο στοιχείο) προηγείται του B. Το B όµως δεν είναι το ελάχιστο άνω ϕράγµα. Το ελάχιστο άνω ϕράγµα είναι το ίδιο το {2k : k. Αυτό είναι ταυτόχρονα και µέγιστο. ηλαδή έχουµε : sup Y = max Y = {2k : k. 2. το σύνολο Y = { {n, n + 2 : n δεν είναι ϕραγµένο. Αυτό ισχύει γιατί αν υποθέσουµε ότι υπάρχει M X ώστε {n, n + 2 M για κάθε n, αυτό ϑα σηµαίνει ότι {n, n + 2 M για κάθε n, δηλαδή n M για κάθε n και άρα M =. Αλλά τότε M X, το οποίο είναι άτοπο. Παρατηρήστε ότι αν αφαιρέσουµε ένα στοιχείο από το Y, αυτό ϑα είναι ϕραγµένο. Για παράδειγµα, το Y = { { {n, n + 2 : n \ {1, 3 έχει άνω ϕράγµα το M = \ {1 X. 3. το σύνολο Y = { {2k : k n : n δηλαδή το σύνολο { {2, {2, 4, {2, 4, 6, {2, 4, 6, 8,... είναι άνω ϕραγµένο από το στοιχείο M = {2k : k X. Το M είναι το ελάχιστο άνω ϕράγµα του Y, δηλαδή είναι το supremum του Y, αλλά το Y δεν έχει µέγιστο στοιχείο (αφού M Y ). 3

4 3.1α διαιρετότητα (σελ. 48) Μετά την απόδειξη του ϑεωρήµατος 3.1.2: Παρατήρηση 3 Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το υπόλοιπο µιας διαίρεσης πρέπει να είναι πάντα ϑετικό ή µηδέν και ποτέ αρνητικό. Ως εκ τούτου, ενώ η διαίρεση 14 δια 3 έχει πηλίκο 4 και υπόλοιπο 2 (14 = ), η διαίρεση 14 δια 3 έχει πηλίκο 5 και υπόλοιπο 1: 14 = ( 5)

5 4.1 ακολουθιες πραγµατικων αριθµων (σελ. 74) Μετά τον Ορισµό 4.1.4: Παρατήρηση 4 Μπορείτε να σκεφτόσαστε τη σύγκλιση ως ένα παιχνίδι µε δύο παίκτες Α και Β ως εξής : Ο παίκτης Α Ϲητάει από τον παίκτη Β να του πει πόσο κοντά ϑα ήθελε να πλησιάσουν οι όροι της ακολουθίας a n στο l. Ας υποθέσουµε ότι ο παίκτης Β του λέει ότι ϑα ήθελε να ϐεβαιωθεί ότι οι όροι της ακολουθίας µπορούν να πλησιάσουν το l σε απόσταση µικτότερη από 1/100. Τότε ο παίκτης Α καλείται να ϐρει µετά από ποιόν δείκτη n 0 όλοι οι όροι τη ακολουθίας απέχουν από το όριο λιγότερο από 1/100. Ο παίκτης Α κερδίζει αν µπορεί να ϐρίσκει πάντα το κατάλληλο n 0 ανεξάρτητα από το πόσο µικρή απόσταση του Ϲητάει ο Β. Οταν λοιπόν, ό,τι απόσταση και να Ϲητήσει ο Β ο Α είναι σε ϑέση να ϐρεί από ποιον όρο (n 0 ) και µετά ικανοποιείται η απαίτηση του αντιπάλου παίκτη, τότε ο Α κερδίζει, δηλαδή η ακολουθία a n συγκλίνει πράγµατι στο l. Οµοίως µπορούµε να σκεφτούµε και την άρνηση, δηλαδή πότε µια ακολουθία a n δεν συγκλίνει στο l. Αυτό συµβαίνει όταν ο παίκτης Α δεν µπορεί να κερδίσει. ηλαδή όταν ο Β δώσει στον Α τέτοιον µικρό αριθµό ε που να είναι ανέφικτο για τον Α να ϐρεί n 0 πέραν του οποίου όλοι οι όροι της ακολουθίας να απέχουν από το l λιγότερο του ε. Σε αυτή την περίπτωση ο Β δίνει έναν µικρό αριθµό ε και ό,τι n 0 και να σκεφτεί ο Α υπάρχει ένας όρος της ακολουθίας a n µε n n 0 ώστε a n l > ε. Συµπαιρένουµε λοιπόν ότι a n l αν και µόνο αν υπάρχει ε > 0 ώστε για κάθε n 0 υπάρχει n n 0 που ικανοποιεί την a n l > ε 5

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Περιεχόµενα 1. Τοπολογικοί Χώροι - Βάσεις - Υποβάσεις 4 2. Κλειστότητα και Εσωτερικό 7 3. Σύγκλιση 10 4. Συνέχεια 13 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Σημειώσεις Σταύρος Τουμπής ΟΠΑ, 24 i Οδηγίες Χρήσης Το παρόν ΔΕΝ είναι διδακτικό βιβλίο. Είναι οι σημειώσεις του μαθήματος «Μαθηματικά Ι», όπως το διδάσκω στο πρώτο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Η φράση επιστήµη των υπολογιστών σήµερα έχει αποκτήσει ευρύτατο νόηµα. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό ορίζουµε τη φράση ως "θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογιστή". Αυτό το εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών»)

Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών») Πρώτοι αριθµοί: Τι µας λέει στο βιβλίο (σελ.25-26): 1. Μου αρέσουν οι πρώτοι αριθµοί, γι αυτό αρίθµησα µε πρώτους τα κεφάλαια. Οι πρώτοι αριθµοί είναι αυτό που αποµένει όταν αφαιρέσεις όλα τα στερεότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ηµιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου Χρήστος Πηλιχός Φοιτητής του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα