Υδάτινες διαδρομές Έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδάτινες διαδρομές Έκθεση"

Transcript

1 Υδάτινες διαδρομές Έκθεση φωτογραφίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ για τη σημασία με την συνεργασία της Οικολογικής Οργάνωσης Περιβαλλοντική Συνείδηση ΤΩΡΑ και την υποστήριξη της KODAK Inc. των υγροτόπων

2 Υδάτινες διαδρομές ένα μικρό ερέθισμα για να σκεφτούμε ΦοίΜ ΚΟΙΙ IKJMi (Ι'ΙΐΙΗΊΙΗ (ψιίί'ιι* inlit ï) Τ ο υλικό της έκθεσης προέρχεται α πό το φωτογραφικό αρχείο του ΕΚΒΥ, της Οικολογικής Οργάνωσης "Περιβαλλοντική Συνείδηση ΤΩΡΑ" και συνεργατώ ν του ΕΚΒΥ. Την ευθυνη του σχεδιασμου της έκθεσης, της συγγραφής των κειμένων και του συντονισμού της έκδοσης, είχε η κ. Μαρία Κατσακιώρη. Στη συγγραφή των κειμένων, πολύτιμη ήταν η βοήθεια της κ. Μαρίας Αναγνο)- στοπουλου και του κ. Μάνου Κουτράκη. Τη φωτογραφική αναπαραγωγή επιμελήθηκε η κ. Τιτίκα Κακαράντζη (KODAK Inc.). Τη γραφιστική επιμέλεια της έκδοσης καθώς και την παραγωγή της είχε το εργαστήριο γραφικών τεχνών ANIMA GRAPHICS. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων δίνοντας ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη ροή πληροφοριών και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, πραγματοποίησε τα τελευταία έτη, σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, έκδοση έντυπου υλικοΰ κ.λπ. Και αυτό διότι θεωρεί ότι μόνο ένα σωστά ενημερωμένο κοινό μπορεί να αποτελέσει τον φυσικό σύμμαχο των ειδικών επιστημόνων-ερευνητών στις προσπάθειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτές τις σκέψεις το ΕΚΒΥ αποφάσισε τη δημιουργία φωτογραφικής έκθεσης για τη σημασία των υγροτόπων, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό και κυρίως στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, που, από αυτή καθαυτή τη φύση της εργασίας τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και μεταβίβαση αξιών και να πολλαπλασιάσουν τους αποδέκτες του όποιου μηνύματος τους. Η πραγματοποίηση της έκθεσης αυτής δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την οικονομική υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Έτους Διατήρησης της Φύσης, και της Εταιρίας KODAK Inc. καθώς και χωρίς τη βοήθεια της Οικολογικής Οργάνωσης "Περιβαλλοντική Συνείδηση ΤΩΡΑ" και των φωτογράφων που μας παραχώρησαν το φωτογραφικό τους υλικό. Σε όλους αυτούς εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.

3 του έτους. Υγρότοπος: Μια λέξη που δεν υπήρχε στη γλώσσα μας ως πριν από δυο δεκαετίες. Είναι ένας νέος όρος που υποδηλώνει κάθε τόπο που καλύπτεται εποχικά ή μόνιμα από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά έχει υπόστρωμα (έδαφος, άμμο, χαλίκια κ.λπ.) υγρό για μεγάλο διάστημα Οι φυσικοί υγρότοποι μπορεί να είναι παράκτιοι ή εσωτερικοί. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ρηχά θαλασσινά νερά, τα δέλτα και οι εκβολές των ποταμών, τα αλμυρά έλη, οι κλειστές ή ανοικτές λιμνοθάλασσες κ.λπ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους ποταμούς και τα ρυάκια, τις λίμνες, τα έλη γλυκοΰ νεροΰ, τα υγρά λιβάδια, τους καλαμώνες καθώς και τα παραποτάμια δάση και θαμνώνες. Υπάρχουν επίσης και τεχνητοί ή ημιτεχνητοί υγρότοποι που δημιουργοΰνται για διάφ ορους σκοπούς όπως για πμραγω γή αλατιού, για αποθήκευση πόσιμου ή αρδευτικού νερού, για υδροηλεκτρική ενέργεια, για υδατοκαλλιέργειες κ.λπ. και περιλαμβάνουν τις αλυκές, ορισμένες εντατικές και ημιεντατικές υδατοκαλλιέργειες, τους ορυζώνες, τις τεχνητές λίμνες ή άλλους μικρότερους ταμιευτήρες νερού, τις αρδευτικές διώρυγες και τις στραγγιστικές τάφρους καθώς και τις λεκάνες καθαρισμού λυμάτων.

4 Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα στα οποία συμβαίνουν διάφορες φυσικές λειτουργίες όπως: Εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων: η λειτουργία αυτή αναφέρεται περισσότερο στη λεκάνη απορροής του υγροτόπου. Τροποποίηση των πλημμυρικών φαινομένων: οι υγρότοποι αποθηκεύουν το νερό της πλημμύρας και το αποδίδουν βαθμιαία μετά το τέλος της με αποτέλεσμα τη μείωση της πλημμυρικής αιχμής. Παγίδευση ιζημάτων και διαφόρων χημικών ουσιών: τα υλικά που παρασύρει το νερό της βροχής από τη λεκάνη απορροής αποτίθενται και κατακρατούνται στον υγρότοπο. Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα: οι υδάτινες μάζες μπορούν να απορροφήσουν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας: η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού καθιστά τους υγροτόπους, ως ένα βαθμό, ρυθμιστές του κλίματος των παρόχθιων περιοχών. Δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων: η υγροτοπική βλάστηση παρέχει στους ετερότροφους οργανισμούς τροφή και χώρους για καταφύγιο και αναπαραγωγή. Ό λες αυτές οι λειτουργίες δεν συμβαίνουν σε όλους τους υγροτόπους ή συμβαίνουν σε διάφορο βαθμό, σε διάφορο χρόνο και με διάφορο τρόπο. Η γνώση των λειτουργιών ενός υγροτόπου είναι σημαντική, διότι αυτές προσδιορίζουν τις αξίες του υγροτόπου για τον Άνθρωπο. Οι κυριότερες από τις αξίες αυτές είναι: Βιολογική: η βιοποικιλότητα των υγροτόπων αποτελεί αξιόλογο τμήμα της όλης βιοποικιλότητας της Γης. Υδρευτική: θεωρείται ως η πρώτη, σε προτεραιότητα χρήσης, αξία των υγροτόπων, εξαιτίας της εξάντλησης ή και της αλάτωσης των υπογείων νερών. Αρδευτική: σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές η αρδευόμενη γεωργία δίνει στον αγρότη δεκαπλάσιο ως εικοσαπλάσιο ακαθάριστο εισόδημα από όσο η ξηρική. Αλιευτική: οι ελληνικοί υγρότοποι καλύπτουν μέρος των αναγκών της χώρας μας σε αλιεύματα και η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη. Εκτός από την οικονομική πλευρά, η αλιεία στους υγροτόπους, όταν ασκείται με συνετό τρόπο, συνεισφέρει και στην προστασία τους καθότι η ύπαρξη εμπορεύσιμων ιχθυοπληθυσμών προϋποθέ- 0

5 τει ένα υγιές οικοσύστημα. Κτηνοτροφική: πολλοί υγρότοποι προσφέρουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα για μακρά περίοδο του έτους. Υλοτομική: ένας υγρότοπος έχει υλοτομική αξία αν από τη βλάστησή του μπορεί κανείς να συγκομίσει υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς π.χ. κατασκευή καλαθιών, μόνωση στεγών, παρασκευή χαρτοπολτού. Αλατοληπτική: η συμπύκνωση του αλατιού της θάλασσας σε ειδικά διαμορφωμένες παραθαλάσσιες περιοχές, τις ονομαζόμενες αλυκές, αποτελεί μία πανάρχαια τεχνική. Υδροηλεκτρική: με εξαίρεση λίγες λίμνες μεγάλου υψομέτρου, υδροηλεκτρική αξία έχουν συνήθως οι ποταμοί που διασχίζουν ορεινές περιοχές. Αμμοληπτική: μεταξύ των ανόργανων φερτών υλικών που φέρει ένας ποταμός είναι και η άμμος, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα ως οικοδομικό υλικό. Επιστημονική: θέματα όπως η απογραφή, η ταξινόμηση, η παρακολούθηση, η υδρολογία, οι οργανισμοί των υγροτόπων, ελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Πολιτιστική: την πολιτιστική αξία ενός υγροτόπου συνθέτει η σύνδεσή του με τη μυθολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη θρησκεία, τη λαογραφία και τη λογοτεχνία. Αναψυχή: οι υγρότοποι προσφέρουν θαυμάσιες ευκαιρίες αναψυχής (π.χ. απόλαυση τοπίου, φωτογράφηση, παρατήρηση πουλιών και φυτών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλήματα). Εκπαιδευτική: η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών καθιστούν τους υγροτόπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αντιπλημμυρική: οι υγρότοποι προσφέρουν προστασία σε καλλιεργούμενα φυτά και οικισμούς από πλημμύρες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από ποταμούς και χειμάρρους ή και από τη θάλασσα. Αντιδιαβρωτική: η παρόχθια βλάστηση των υγροτόπων, μεταξύ των άλλων αξιών της, συγκρατεί το έδαφος και διαχέει τις διαβρωτικές δυνάμεις των ρεόντων υδάτων και των κυμάτων. Βελτιωτική της ποιότητας του νερού: οι υγρότοποι μπορούν όχι μόνο να παγιδεύουν φερτά υλικά και ρύπους αλλά και να απαλλάσσουν μερικώς το νερό από ανεπιθύμητες ουσίες. Βουβάλια στη Λίμνη Κερκ ίν η # >

6 Βελτιωτική του κλίματος: το ηπιότερο κλίμα που επικρατεί στους υγροτόπους και στην περιμετρική ζώνη, σε σύγκριση με τις απομακρυσμένες από υγροτόπους περιοχές, επιτρέπει στους αγρότες μεγαλύτερη επιλογή φυτών για καλλιέργεια. Θηραματική: παγκόσμιοι οργανισμοί και κυβερνήσεις περιλαμβάνουν ανάμεσα στις αξίες των υγροτόπων και τη θηραματική, όταν αυτή ασκείται με συνετό τρόπο. Υπάρχουν όμως πολίτες και ενώσεις πολιτών που αντιτίθενται απόλυτα, για λόγους αρχής, στη θανάτωση άγριων ζώων. Κρίνος της Θάλασσας Οι υγρότοποι είναι δυναμικά συστήματα που μεταβάλλονται από φυσικά αίτια όπως οι μεταβολές του κλίματος, οι γεωλογικές μεταβολές και η ιζηματογένεση. Οι άνθρωποι αλλοιώνουν τους υγροτόπους από τα πανάρχαια χρόνια. Κάθε υδρευτικό και αρδευτικό έργο προκαλεί αλλοίωση. Ό μως μεγάλα έργα έγιναν δυνατά μόνο στον παρόντα αιώνα. Στην Ελλάδα, οι μεγάλες αλλοιώσεις άρχισαν από τη δεκαετία του Μέσα σε δύο γενιές η Ελλάδα αποξήρανε τα δύο τρίτα των υγροτοπικών της εκτάσεων, μετατόπισε και εγκιβώτισε κοίτες ποταμών, κατασκεύασε αντιπλημμυρικά έργα, έκτισε φράγματα για ύδρευση, άρδευση και υδροηλεκτρική ενέργεια, εκχέρσωσε όλα σχεδόν τα πεδινά παρόχθια δάση και αποψίλωσε λεκάνες απορροής. Αντίθετα, λίγοι μόνον νέοι υγρότοποι δημιουργήθηκαν. Σήμερα ο ρυθμός των αποξηράνσεων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά τα παλαιά αίτια που υποβάθμιζαν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα εξακολουθούν να δρουν (π.χ. οι καταπατήσεις των εκτάσεων που αποκαλύπτονται από τις λίμνες εξαιτίας της υποχώρησης της στάθμης τους, οι καταστροφές φυσικής βλάστησης, η υπεράντληση, η υπεραλίευση, το υπερβολικό κυνήγι, η απόθεση σε υγροτόπους υγρών και στερεών αποβλήτων). Επιπλέον εμφανίσθηκαν και νέα αίτια όπως η ρύπανση με συνθετικές χημικές ουσίες και οι αλλοιώσεις που προκαλούν ο μαζικός τουρισμός, οι παραθεριστικοί οικισμοί, τα παραθαλάσσια αεροδρόμια, τα λιμάνια κ.λπ. Ό πω ς και σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι απώλειες της Ελλάδας σε υγροτόπους ήταν πράγματι μεγάλες. Εντούτοις, ο υγροτοπικός πλούτος που παραμένει είναι πολύ αξιόλογος τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα. Η τελευταία απογραφή των υγροτόπων της Ελλάδας, έγινε το από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, με τη συνεργασία του Τ μ ή μ α το ς Δ ια χείρ ισ η ς Φ υσικού Π ερ ιβ ά λλοντο ς του

7 ΥΠΕΧΩΔΕ, διαφόρων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και ιδιαίτερα της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικοΰ Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών επιστημόνων. Οι υγρότοποι της Ελλάδας πλησιάζουν τους τετρακόσιους, καλύπτοντας συνολικώς περίπου δύο εκατομμύρια στρέμματα (η έκταση αυτή δεν περιλαμβάνει τις κοίτες των ποταμών). Μερικοί είναι συμπλέγματα, π.χ. τα δέλτα, τα οποία αποτελούνται από επιμέρους μικρότερους υγροτόπους. Από αυτούς οι 11 έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ (Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματα Υδροβίων Πουλιών), η οποία είναι γνωστή από το όνομα της περσικής πόλης Ραμσάρ, στην οποία υπογράφηκε η σύμβαση το Οι 11 ελληνικοί υγρότοποι που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο είναι: το Δέλτα του Έβρου, η Λίμνη Ισμαρίδα και οι Λιμνοθάλασσες Ροδόπης, η Λίμνη Βιστονίδα και η Λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγος, το Δέλτα του Νέστου, η Λίμνη Κερκίνη, οι Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, το Δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και η Αλυκή Κίτρους, η Λίμνη Μικρή Πρέσπα, ο Αμβρακικός Κόλπος, η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και η Λιμνοθάλασσα Κοτύχι με το Δάσος Στροφυλιάς. Ας σημειωθεί ότι η σύμβαση αυτή αναφέρεται στην προστασία όλων των υγροτόπων και όχι μ ό ν ο εκείνω ν που έχουν διεθνή σημασία. Ό λοι οι υγρότοποι αποτελούν σπουδαίο τμήμα της φυσικής μας κληρονομιάς και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας απέναντι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Έ νω - σης. Η διατήρηση λοιπόν τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα αυτών των βιολογικά, οικονομικά και πολιτιστικά πολύτιμων φυσικών πόρων είναι εθνική ανάγκη.

8 1 φωτ. Λεύτερης Χ αλκιαδάκης Ρυάκι στην Κρήτη - Υγρότοποι είναι οι υγροί τόποι, όλες οι μικρού βάθους συγκεντρώσεις νερού είτε αυτές είναι στάσιμες είτε ρέουσες. 2 φωτ. Λεύτερης Χ αλκιαδάκης Άποψη της Λίμνης Κερκίνης (Νομός Σερρών) - Η Ελλάδα έχει συνολικά 81 λίμνες (φυσικές και τεχνητές), που καλύπτουν περίπου το 47% του συνολικού εμβαδού των ελληνικών υγροτόπων. 3 φωτ. Κώστας Μ πακογιάννης Η Τεχνητή Λίμνη Ταυρω ποΰ (Νομός Καρδίτσας) - Η Ελλάδα έχει 25 τεχνητές λίμνες, οι οποίες κατασκευάστηκαν κυρίως για άρδευση, για ύδρευση και για π α ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρισμένες από αυτές εξελίχθηκαν σε αξιόλογους υγροτόπους και στηρίζουν πλούσια πανίδα. Άλλες όμως, και κυρίως αυτές που χρησιμοποιούνται για την παραγω γή υδροηλεκτρικής ενέργειας, έχουν όχθες με μεγάλες κλίσεις και μεγάλες διακυμάνσεις της στάθμης του νεροΰ, με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πλούσιας υδρόβιας βλάστησης και πανίδας. I 11»V. 4 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Ο Π οταμός Βοϊδομάτης (Νομός Ιωαννίνων) - Ενενήντα περίπου μικροί και μεγάλοι ποταμοί, οι περισσότεροι με διαρκή ροή καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους, διασχίζουν τη χώρα μας. Τ έσσερις από τους μεγαλύτερους (Έ βρος, Νέστος, Στρυμόνας, Αξιός) διασχίζουν όμορες χώ ρες πριν περάσουν τα σύνορά μας. 5 φωτ. Φώτης Π εργαντής Το Δέλτα του Καλαμά ή θ ύ α μ η (Νομός Θ εσπρωτίας) - Συχνά στις εκβολές των ποταμών, αποτίθενται άμμος και άλλα φερτά υλικά, τα οποία σε συνδυασμό με τη δράση των κυμάτων και τα θαλάσσια ρεύματα, συχνά σχηματίζουν σφήνες προσχώσεων, θίνες, έλη, γενικά υγροτοπικές περιοχές που αποτελούν το δέλτα του ποταμού. 6 φωτ. Φώτης Π εργαντής Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) - Πολλές ακτές της Μεσογείου είναι βραχώδεις και απόκρημνες. Στις περιοχές όμως όπου υπάρχουν δέλτα ή ομαλές παράκτιες πεδιάδες, ευνοείται η δημιουργία λιμνοθαλασσών. Συνήθως οι λιμνοθάλασσες επικοινωνούν με τη θάλασσα μέσω στενών δίαυλων και πολλές φορές τροφοδοτούνται από νερά ποταμώ ν και χειμάρρω ν. Ορεινός χείμαρρος mij Ροόόιιη 7 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Η Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας Πύλου (Νομός Μ εσσηνίας) - Εξήντα μικρές ή μεγαλύτερες λιμνοθάλασσες απαντώνται στη χώρα μας και αποτελούν περίπου το 14% του συνολικού εμβαδού των υγροτοπικών μας εκτάσεων. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται στα δέλτα των ποταμών. 8 φωτ. Kathy Patey Ο ρεινός χείμαρρος στη Ροδόπη (Νομός Δ ράμας) - Με τον ερχομό της άνοιξης και το λιώσιμο των πάγων, το νερό στους ορεινούς χειμάρρους, ρέει ορμητικά προς τα πεδινά.

9 9 φωτ. Φώτης Π εργαντής Άποψη του Αμβρακικου Κόλπου (Νομοί Π ρέβεζας, Άρτας & Αιτωλοακαρνανίας) - Στα παράλια, μεταξύ Δυτικής Στερεός Ελλάδας και Η πείρου, εκτείνεται μία μεγάλη εγκόλπωση 400 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Π ρόκειται για τον Αμβρακικό Κόλπο, ο οποίος επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω δίαυλου πλάτους περίπου 600 μέτρων. Η ύπαρξη του μεγάλου συστήματος δέλτα των ποταμών Λουρου και Ά ραχθου, στο βόρειο τμήμα του κόλπου, με το εκτεταμένο μωσαϊκό υγροτόπων που σχηματίζεται, προσδίδει ιδιαίτερες οικολογικές και παραγω γικές αξίες στον κόλπο. 10 φωτ. Μιχάλης Μ πολιάκης Ο Κ αταρράκτης του Φονιά στη Σαμοθράκη (Νομός Έ βρου) - Η Σαμοθράκη, που αυλακώνεται από αμέτρητα μικρά και μεγάλα ρυάκια, είναι και το μοναδικό ελληνικό νησί με καταρράκτες υψους μέχρι και 35 μέτρων. Ο καταρράκτης του Φονιά, με ύψος 15 μέτρα χύνεται σε μια μεγάλη βά θρα όπως αποκαλουν οι ντόπιοι τη μικρή λίμνη που σχηματίζεται. 11 φωτ. Σωτήρης Μ ηλιώνης Π ηγές Αραβησσου (Νομός Πέλλας) - Οι πηγές αποτελούν ένα σπάνιο και ελάχιστα μελετημένο τυπο υγροτόπου. Οι περισσότερες έχουν χάσει τη φυσικότητά τους γιατί τα νερά τους χρησιμοποιούνται για την υδρευση κοντινών οικισμών και πόλεων. Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι πηγές Αραβησσου, από τις οποίες κυρίως υδρεύεται η Θεσσαλονίκη. Τ ο μεγαλύτερο τμήμα των πηγών αυτών έχει καλυφθεί με τσιμέντο, χω ρίς καμία προσπάθεια μερικής ανόρθω σης του τοπίου. 12 φωτ. Σωκράτης Γρηγορόπουλος Από τη Λιμνοθάλασσα του Π όρτο Λάγος (Νομοί Ξάνθης & Ροδόπης) - Άμμος, χαλίκια, και άλλα υλικά μπορούν να αποτελόσουν υπόστρωμα υγροτόπων. 13 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Άποψη μικρού υγροτόπου στην Ανάβυσσο (Νομός Αττική). Η παρουσία του νερού στον υγρότοπο αυτό είναι εποχική. 14 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Π λημμυρισμένο δάσος στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Υγροτοπικά δάση χα - ρακτηρίζονται τα δάση που το έδαφος τους κατακλύζεται ή είναι κορεσμένο με επιφανειακά ή υπόγεια νερά σε τέτοια συχνότητα και διάρκεια ώστε κάτω από φυσικές συνθήκες να αναπτύσσονται ξυλώδη είδη προσαρμοσμένα σε ανεπαρκώς αεριζόμενα ή κορεσμένα με υγρασία εδάφη. Π αλαιότερα τα υγροτοπικά δάση της χώρας μας κάλυπταν αρκετά μεγάλες εκτάσεις και είχαν σπουδαίο οικολογικό και οικονομικό ρόλο. Οι παράνομες και σύννομες εκχερσώσεις για απόκτηση καλλιεργήσιμης γης, οι διευθετήσεις ποταμών κ.λπ. εξαφάνισαν τα περισσότερα παρόχθια δάση μας. 15 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Π αρόχθιο δάσος στη Στροφυλιά (Ν ομοί Α χαίας & Ηλείας) - Π αρόχθια δάση αναπτύσσονται κατά μήκος των οχθών των ποταμών ή λιμνών και ονομάζονται παραποτάμια ή παραλίμνια αντιστοίχως. Σκλήθρα, ιτιές πλατάνια, φράξοι, ποδισκοφόρος Ο Καταρράκτης του Φονιά στη Σαμοθράκη Κουκουναριές στη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπου

10 δρυς και φτελιές είναι τα κυριότερα είδη που απαντώνται στα ελληνικά παρόχθια δάση. I ΙΛημμυριομενο δάοος <mj Λίμνη Κερκίνη Υδρόβιο έντομο (ελικοιιιερύκι) 16 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κουκουναριές στη Λιμνοθάλασσα Π ρόκοπου (Νομός Αχαΐας) - Έ να από τα σημαντικότερα παράκτια υχροτοπικά δάση της χώ ρας μας είναι αυτό της Στροφυλιάς, στο βορειοδυτικό τμήμα της Πελοπονήσσου, με έκταση 15 χιλιομέτρων κατά μήκος της παραλίας. Κοντά στη θάλασσα απαντώνται χαλέπιος πευκη και άρκευθοι, πίσω από αυτά αναπτύσσεται πυκνό δάσος ώριμων αλλά και πολλών νεαρών ατόμων χαλεπίου πευκης, ενώ πιο μέσα αρχίζουν να ξεπροβάλλουν οι χαρακτηριστικές κόμες των πρώτων δένδρων κουκουναριάς. Ενδιαφέρον γνώρισμα αυτοΰ του δάσους είναι η ύπαρξη διάσπαρτω ν μικρών υδατοσυλλογών στο εσωτερικό του. 17 φιοτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Αναρριχώμενα φυτά στο Μεγάλο Δάσος (Κοτζά-Ορμάν) (Νομοί Κ αβάλας & Ξάνθης) - Έ να από τα μεγαλύτερα παραποτάμια δάση της χώ ρας μας ήταν αυτό στο Δέλτα του Νέστου, με ασπρόλευκες, ιτιές, σκλήθρα, δρυς, φτελιές, φράξους και με 12 είδη αναρριχώμενων φυτών όπως η αγράμπελη, ο λυκίσκος, η περιπλοκάδα, ο κισσός, το αγιόκλιμα κ.λπ. Σήμερα, παρόλη την καταστροφή που έγινε με τις εκχερσώσεις και τα έργα διευθέτησης του ποταμού, το κομμάτι του δάσους που παραμένει εμφανίζει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. 18 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Άποψη της Λιμνοθάλασσας Γιάλοβας Πυλου (Νομός Μεσσηνίας) - Πολλές φορές, σε γειτνίαση με παράκτιους υγροτόπους και όπου δεν επιδρά ο κυματισμός της θά - λασσας, αναπτύσσεται αμμοθινική βλάστηση. Σ αυτή συμμετέχουν φυτά προσαρμοσμένα στην έλλειψη υγρασίας και ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες, που αναπτύσσονται κατά το θέρος. Αναπτύσσουν βαθΰ ριζικό σύστημα και βοηθούν στη συγκράτηση της άμμου. 19 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Τ ο Φ ο ιν ικ ό δ α σ ο ς Β άι (Ν ο μ ό ς Λ α σ ιθίο υ ) - Η ύ π α ρ ξ η του φ ο ίν ικ α (Phoenix theophrastii) στην Κρήτη είναι γνωστή από τους αρχαίους χρόνους και ο Θ εόφραστος αναφέρει την ύπαρξή του, στο έργο του Π ερί φυτών ιστορία. Το φοινικόδασος καταλαμβάνει έκταση 120 περίπου στρεμμάτων. 2 0 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Φ όβη καλαμιού στη Λίμνη Βόλβη (Νομός Θ εσσαλονίκης) - Οι καλαμώνες αναπτύσσονται συνήθως στη ρηχή παραλιακή ζώνη των λιμνών, ελών και πολλών ποταμών. Απαντώνται επίσης σε τάφρους και σε διώρυγες. Τ α κυρίαρχα είδη των καλαμώνων είναι το κοινό καλάμι (Phragmites communis) και το ψ αθί (Typha sp.). Ο ρόλος των καλαμώνων είναι σημαντικός γιατί, σταθεροποιούν το ίζημα του πυθμένα, παράγουν οξυγόνο κατά τη φωτοσύνθεση, φιλτράρουν το νερό, παρέχουν καταφύγιο και υπόστρωμα για άλλους παράκτιους και υδρόβιους μικροοργανισμούς (μικροφυκη, βακτήρια, μύκητες) και διάφ ορες ομάδες ζώιον (π.χ. ψ άρια, πουλιά), που βρίσκουν καταφύγιο, τροφ ή και χώρους για ωοτοκία κ.λπ.

11 21 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Άνθος του είδους Nymphea alba, στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Η νυμφαία είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά των υγροτόπων. Τ α άνθη και τα φύλλα της αναπτύσσονται στην κορυφή ενός σκληρού βλαστού που φτάνει ως τα 3 μέτρα σε ορισμένα είδη και είναι καλά στερεωμένος στον πυθμένα της λίμνης ή οποιουδήποτε ποταμού που κυλάει αργά. Εντυπωσιακό τάπητα νυμφαίας, έκτασης αρκετών τετραγω νικών χιλιομέτρων μπορεί να θαυμάσει κανείς στη Λίμνη Κερκίνη. 22 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κρίνος της θάλασσας στον υγρότοπο του Αγ. Μάμα (Νομός Χαλκιδικής) - Ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium rrumtimum) είναι ένα σπάνιο είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Αναπτύσσεται κατά μήκος των ακτών σε παράλληλες σχεδόν σειρές προς το νερό. Είναι ίσως το εντυπωσιακότερο από τα φυτά των θινών με μεγάλα μακρόμιοχα λουλούδια. 23 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Από την παρόχθια βλάστηση στο ρέμα της Π ικροδάφνης (Νομός Αττικής) - Η υγροφυτική βλάστηση είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των υγροτόπων. Δίνει τροφή σε ετερότροφους υδρόβιους οργανισμούς αλλά και σε πολλούς χερσαίους. Επίσης εξασφαλίζει σε αυτους, χώρους φωλιάσματος, ξεκούρασης, προστασίας από αντίξοες συνθήκες, ωοτοκίας κ.λπ. 24 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Τ ο υδρόβιο έντομο της τάξης O donata, κοινώς ελικοπτεράκι, ακροβατεί σε ένα κλαδίσκο υδρόβιου φυτοΰ - Το έντομο αυτό τρέφεται με άλλα είδη εντόμων που τα συλλαμβάνει είτε όταν ξεκουράζονται στην υδρόβια βλάστηση είτε όταν πετοΰν. 25 φωτ. Τζέλα Κατσίκη Τ α φυτοφάγα (όπως η πεταλούδα της φωτογραφίας) και τα σαρκοφάγο έντομα των υγροτόπων είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολυπληθέστερες ομάδες ζώων που ζουν σε υγροτόπους. Αποτελούν καίριο τμήμα του υγροτοπικου συστήματος και σπουδαία συνιστώσα της βιοποικιλότητας των υγροτόπων. 26 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Π ληθώρα κοχυλιών (δίθυρα μαλάκια) βρίσκουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης στο υγρό στοιχείο των υγροτόπω ν ενώ σαλιγκάρια και πεταλίδες (γαστερόποδα μαλάκια) βόσκουν πάνω σε υδρόβια φυτά ή βυθισμένες στο νερό πέτρες, όπου τρώνε το στρώμα από φ ύκη, τα οποία τις καλύπτουν. 27 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Έ να από τα 16 είδη αμφιβίων της Ελλάδας είναι και ο βάτραχος της φωτογραφίας (βάτραχος του γένους Rana) - Η αναπαραγω γή των αμφιβίων και τα πρώτα στάδια της ζωής τους εξαρτάται απόλυτα από το υγρό στοιχείο. Τ α ώριμα άτομα επίσης εξαρτώ νται σε μεγάλο βαθμό από το νερό καθώς η παραμονή τους μακριά από υγρές συνθήκες για πολύ χρόνο επιφέρει τον θάνατο. Τ α αμφίβια χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: α) τους τρίτωνες και τις σαλαμάνδρες, που έχουν ουρά και β) τους βάτραχους και τους φ ρ ύνους, που δεν έχουν ουρά στο ώριμό τους στάδιο. Σαλιγκάρια

12 ΚαΛαμοκανάς (Hunantopus liiimnlopus) Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crisp us) 28 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Χ ουλιαρομύτες που πετούν συνοδευόμενες από ένα σμήνος κορμοράνω ν - Τ α υδρόβια και τα παρυδάτια πουλιά ζουν σε όλους σχεδόν τους τύπους υγροτόπων. Υ δρόβια λέγονται τα πουλιά που ζουν σε άμεση επαφ ή με το νερό, κολυμπουν και καταδύονται. Τέτοια είναι οι πάπιες, οι χήνες, τα βουτηχτάρια, οι κύκνοι, οι πελεκάνοι και οι κορμοράνοι. Π αρυδάτια λέγονται τα πουλιά που ζουν και φωλιάζουν κοντά στο νερό, αλλά δεν κολυμπουν, όπως οι ερωδιοί, οι πελαργοί, οι τουρλίδες, οι καλαμοκανάδες, οι αβοκέτες, οι σκαλίδρες, οι στρειδοφάγοι, τα νεροχελίδονα, οι χουλιαρομυτες και πολλά άλλα όμορφα πουλιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) είναι ένα από τα πιο σπάνια είδη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα εξακολουθεί να αναπαράγεται αλλά σε λίγους πια υγροτόπους. 29 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κ αλαμοκανάς (Himantopus hiviantopus) - Έ να από τα πιο χαρακτηριστικά μεταναστευτικά παρυδάτια πουλιά των ελληνικών υγροτόπων, και από τα πιο αγαπημένα των παρατηρητώ ν, ο καλαμοκανάς, καταφθάνει την άνοιξη για να φτιάξει τη φωλιά του κοντά στο νερό. Το φθινόπωρο, αναχω ρεί και πάλι μαζί με τους αναπτυγμένους πλέον νεοσσούς του. Λιμνοθάλασσες και έλη αποτελούν τα ενδιαιτήματα του καλαμοκανά, από τα πλέον απειλούμενα στην Ελλάδα, λόγω των αλλοιώσεων που επ ιφ έ ρουν διάφ ορες ασύνετες χρήσεις των υγροτόπων. 3 0 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κ ρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) - Ο κρυπτοτσικνιάς φωλιάζει σε δένδρα, θάμνους ή καλαμώνες μοναχικά ή κατά αποικίες και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, α π α ντά σε μικρούς, λίγο-πολύ σταθερούς πληθυσμούς. Τ α υδρόβια και τα παρυδάτια πουλιά, όντας στις κορυφαίες θέσεις του τροφικού πλέγματος, έχουν μεγάλη αξία ως βιολογικοί δείκτες της υγείας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Η παρουσία ή η απουσία τους, το μέγεθος των πληθυσμών τους και ο βαθμός της αναπαραγω γικής επιτυχίας, δείχνουν αν και σε ποιό βαθμό υπήρξε κάποια αλλοίωση σε ένα ή περισ σότερα από τα δομικά και λειτουργικά γνω ρίσματα του υγροτόπου. 31 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) - Οι πελεκάνοι είναι από τα αρχαιότερα πουλιά στη Γη. Υ πάρχουν επτά είδη στον κόσμο ενώ στην Ευρώπη μόνο δυο και αμφότερα φωλιάζουν στην Ελλάδα. Τ α δυο αυτά είδη είναι ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και ο ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) και κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση. Ο αργυροπελεκάνος είναι από τα πιο μεγαλόσωμα είδη πουλιών της Γης. Ζυγίζει περίπου 11 κιλά και το άνοιγμα των φτερών του φτάνει έως τα 3,20 μέτρα. Έ χει χρώ μα λευκό προς σταχτί και η σακούλα του ράμφους του είναι κόκκινη, ως πορτοκαλί ή και ροζ, αναλόγως με την εποχή. Οι πελεκάνοι είναι ψ αροφ άγα πουλιά, αλλά δεν ανταγωνίζονται τους ψαράδες, γιατί η τροφή τους αποτελείται κατά 95% από ψ άρια που όχι μόνο αφθονοΰν αλλά και έχουν μικρή ή μηδενική εμπορική αξία. 32 φωτ. Σωτήρης Μ ηλιώνης Φ οινικόπτερο (Phoenicopterus ruber) - Τ α φοινικόπτερα είναι από τα πιο μεγαλόσωμα πουλιά των υγροτόπων και ξεχειμωνιάζουν κατά χιλιάδες, κυρίως στους υγροτόπους

13 της Ανατολικής Μ ακεδονίας και της Θράκης. Παίρνουν το ροζ χρώμα τους από τη χρωστική που υπάρχει στα μικρά ασπόνδυλα ζώα με τα οποία τρέφονται, φιλτράροντας με το ογκώδες ράμφος τους την ιλυ στα ρηχά νερά. 3 3 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Φωλιά σ ακουλοπαπαδίτσας - Εκτός τα φοινικόπτερα στους υγροτόπους ζουν και πολλά μικρότερα στρουθιόμορφα πουλιά. Η σακουλοπαπαδίτσα (Remiz pendulinus) φτιάχνει συχνά την περίτεχνη φωλιά της, σε κλαδιά άγριας ιτιάς που γέρνουν πάνω από τα νερά ποταμώ ν ή λιμνών. Κλειστή με μορφή "σακουλιού" και σωληνοειδή είσοδο, εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των νεοσσών από σαρκοφάγα ζώα. Για την αναγνώριση αυτών των πουλιών ένας έμπειρος παρατηρητής μπορεί να βασισθεί και μόνο στο τραγούδι τους. 34 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Τ υπικό είδος φωλιάς παρυδάτιων πουλιών - Τ α αυγά, σ αυτόν τον τύπο φωλιάς, είναι εκτεθειμένα στους υποψήφιους θηρευτές (αρπακτικά πουλιά ή θηλαστικά) και η προστασία τους βασίζεται στον κατά αποικίες τρόπο φωλιάσματος και στην παραλλαγή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση φυτικού υλικού από την περιοχή ή και σκέτη άμμο και με το στικτό χρώμα των αυγών. 35 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Τ α αγροτικά ζώα αποτελούν μέρος της ζωοκοινότητας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Π ολλοί υγρότοποι και ιδιαίτερα τα υγρολίβαδα, προσφέρουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Επίσης, οι υγρότοποι γλυκού νερού ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών κοπαδιώ ν σε πόσιμο νερό. 36 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Βουβάλια στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Μία ειδική περίπτωση αγροτικού ζώου είναι τα βουβάλια τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο υγρό περιβάλλον. 37 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Έ ν α από τα ελάχιστα κοπάδια βουβαλιών που ζουν ακόμη στην Ελλάδα (σε τέσσερις μόνον υγροτόπους), είναι αυτό που βόσκει στα παρόχθια λιβάδια της Λίμνης Κ ερκίνης και του Στρυμόνα. 38 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Α ρδευόμενες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Κοτύχι (Νομός Ηλείας) - Στις ημίξηρες περιοχές της Γης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χώρου, μπορεί να ασκηθεί ξηρική γεωργία, αλλά οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Η άρδευση εξασφαλίζει υψηλές και σταθερές α ποδόσεις και επιτρέπει στον γεωργό να επιλέγει για καλλιέργεια ανάμεσα σε πολλά είδη φυτών. 39 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Λευκοκαλλιέργεια στον Νέστο (Ν ομοί Καβάλας & Ξάνθης) - Η λευκοκαλλιέργεια είναι μία εκτατική μορφή χρήσης υγροτοπικών περιοχώ ν αλλά και σημάδι ριζικής αλ- λοίωσης του φυσικού συστήματος. φ ω λ ιά σ α κ ο υ λ ο π α π α δ ίτ σ α ς Α ρδεόμενες καλλιέργειες σιην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλαοοας Κοτύχι

14 Ζευγάρι ηλικιωμένων ψαμάδο>ν στη Λίμνη Πρέσπα 1Ιαραδοοισκός ιρόιιος ψαρέματος στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 40 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Υλικό για την κατασκευή καλαμωτής στη Λίμνη των Ιωαννίνων (Νομός Ιωαννίνων) - Από τους υγροτόπους μ πορεί να συγκομίσει κανείς υλικά που είναι δυνατόν να χρ η σιμοποιηθούν ως ξυλεία ή για άλλους ειδικούς σκοπούς (καλάθια, καλαμωτές, κ.ά.). Η οικοτεχνία και η κατασκευή παραδοσιακών κτισμάτων με τη χρήση καλαμιών και ψαθιώ ν αποτελούν μέρος της πολιτιστικής αξίας των υγροτόπων μας. 41 φο>τ. Λάμπρος Λογοθέτης Ζευγάρι ηλικιωμένων ψαράδω ν στη Λίμνη Π ρέσπα (Νομός Φλώρινας) - Οι ελληνικοί υγρότοποι καλύπτουν μέρος των αναγκών της χώ ρας μας σε αλιεύματα και η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη. Πολλές παραλίμνιες κοινότητες εξαρτώνται αποκλειστικά από την αλιεία όπως οι κάτοικοι του νησιού Άγιος Αχίλλειος της Λίμνης Μικρής Π ρέσπας. 42 φωτ. Φώτης Π εργαντής Π αραδοσιακός τρόπος ψ αρέματος στη Λιμνοθάλασσα Μ εσολογγίου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) - Οι λιμνοθάλασσες είναι γνωστές για τη μεγάλη ιχθυοπαραγω γική τους αξία. Στην Ελλάδα τα είδη των λιμνοθαλασσών με την υψηλότερη παραγω γή αλλά και με την υψηλότερη εμπορική αξία είναι οι κέφαλοι, τα λαυράκια και τα χέλια. 43 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Π αραδοσιακός τρόπος ψαρέματος στη Λιμνοθάλασσα Κοτΰχι (Νομός Ηλείας) - Τ α ψ άρια των υγροτόπων, εκτός από την εμπορική τους αξία, συνδέονται και με άλλες αξίες όπως αυτή την πολιτιστική (παραδοσιακές τεχνικές ψ αρέματος, βάρκες κ.λπ.). 44 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Π αρατήρηση πουλιών στη Λίμνη Π ρέσπα (Νομός Φλίόρινας) - Η π αρατήρηση πουλιών και άλλων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον από απλούς λάτρεις της φύσης είναι σε άλλες χώρες αρκετά διαδεδομένο και ανήκει μαζί με τη φωτογράφηση της φΰσης, το βάδισμα σε ειδικά μονοπάτια, την ιστιοπλοΐα, το ερασιτεχνικό ψάρεμα κ.λπ. στις δραστηριότητες αναψυχής. Οι δραστηριότητες αυτές, πάντα υπό αυστηρό έλεγχο, αποτελούν τη βάση του οικολογικού τουρισμού ο οποίος, σε σύγκριση με τον μαζικό τουρισμό, απειλεί πολύ λιγότερο τα φυσικά οικοσυστήματα με διαταράξεις. 45 φωτ. Μ αρία Αναγνωστοποΰλου Μ εσοχειμωνιάτικη καταμέτρηση πουλιών στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρο5ν) - Οι υγρότοποι ελκυουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων πολλών κλάδων. Θ έματα όπως η απογραφή, η ταξινόμηση, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση, η υδρολογία, η μελέτη της άγριας ζωής κ.λπ. θεωρούνται άξια μελέτης. 46 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Τ α τελευταία έτη, εξέχουσα θέση, στα θέματα που πραγματεύονται εκπαιδευτικοί για την Π εριβαλλοντική Εκπαίδευση, κατέχουν οι υγρότοποι. Π οιά καλύτερη ευκαιρία μ π ο ρούν να έχουν τα παιδιά για να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της χώ ρας μας και να μελετήσουν στο πεδίο τις βασικές διεργασίες της όπως ο υδρολογικός κύκλος, η αναπαραγω γή των οργανισμών, τα τροφ ικά πλέγματα κ.λπ.

15 47 φωτ. Σάββας Κ αζαντζίδης Π αραδοσιακό γεφύρι στον ποταμό Αγχίτη (Νομός Δράμας) - Η μυθολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η θρησκεία, η λαογραφία κ.λπ. συνθετουν την πολιτιστική αξία των υγροτόπων. Μ νήμες και κτίσματα, θρύλοι και παραμυθία, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. 48 φωτ. Ελένη Ψ αλλιδά Υδρόμυλος στην Κλειτορία (Νομός Μεσσηνίας) - Υδρόμυλοι, υδραυλικοί κριοί, αρχεγονες τεχνικές ψαρέματος, καλύβες από καλάμια, στοιχεία του πολιτισμού μας που χάνονται. Αξίζουν καταγραφή και μελέτη. 49 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Π α ρ α δο σ ια κ ές βάρκες στη Λίμνη Κ ερκίνη (Ν ομός Σερρών) - Στους ελληνικούς υγροτόπους, αναπτύχθηκε μέσα από τα χρόνια ένας ειδικός τύπος σκαφών που χα ρακτηρίζεται από την έλλειψη καρίνας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στα ρηχά νερά και να τραβιούνται εύκολα στην ξηρά. Είχαν διάφορα ονόματα όπως γαΐτες, σταφνοκάρια, πριάρια, πλάβες. 5 0 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Π αρ αδοσ ια κ ές καλύβες στη Λ ιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Νομός Α ιτωλοακαρνανίας) - Η πρώτη αναφορά παραλίμνιων οικισμών έγινε από τον Ηρόδοτο ενώ χα ρα κτηριστικές είναι οι αναφορές για τις καλύβες (πελάδες) στη Λίμνη των Γιαννιτσών, ή αυτές της Λ ιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Η Π ηνελόπη Δέλτα περιγράφει την αρ χιτεκτονική αυτών των κτισμάτων, ως εξής:... Οι καλύβες αυτε'ς, χτισμένες με καλάμια και ξύλα κακής ποιότητας, των δέντρων της λίμνης... Ένας σκελετός από δοκάρια μπηγμένα στο βυθό που υψώνονταν πάνω στα ρηχά νερά, σχημάτιζαν το πάτωμα. Στη μέση ή λίγο προς τη μίαν άκρη τον πατώματος, άλλα δοκάρια υψώνονταν και, γύρω τους, καλάμια πλεγμένα με ψαθί και με ραγάζι σχιμιάτιζαν τους τοίχους της καλύβας. Τα δοκάρια αυτά της καλύβας υποστήριζαν μια κωνική στέγη, σκεπασμένη και αυτή από καλάμια και ραγάζι, για να κυλά η βροχή και να μην πλημμυρίζει το εσωτερικό. Όπου τα νερά ήταν βαθιά, το πάτωμα αυτό θα έπρεπε να είναι πλωτό, δηλ. πυκνό και λαψρύ, ωστε να επιπλέει και συνάμα αρκετά στερεό για να βαστάζει καλύβα και άνδρες... Γύρω σ αυτό το πρωτόγονο στέγασμα επεκτείνονταν λίγο το πάτωμα, δηλαδή το στρώμα από στοιβαγμένα ξύλα και καλάμια, χωρίς στέγη, ανοιχτό απ όλες τις μεριές, όπου κάθονταν και έπαιρναν τον αέρα τους ή ψάρευαν ή δούλευαν οι ψαράδες... 1Ιαμαίίοοκικό γκφΐ'μι <π<>\ ιιοκιμό ^ίιη / Παρατήρηση ιιουλιών σιη Λίμνη Πρέπσα

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά στοιχεία...- 3 Τι είναι υγρότοπος και ποιοι τύποι υπάρχουν...- 3 Ποια η κατάσταση των υγροτόπων στην Ελλάδα...- 5 Τι µας προσφέρουν οι υγρότοποι...-

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών «Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου, Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Δρ. Μάνος Κουτράκης Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αν. Μακεδονίας & Θράκης Τακτικός Ερευνητής -ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος Καθηγητής «Η Ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών» Στις λιμνοθάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη

Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη στον κόσμο Δούναβης Ο υδάτινος δρόμος που ενώνει B Δ A N Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη O Δούναβης (μήκος 2.780 χιλιόμετρα περίπου) είναι ο δεύτερος μακρύτερος ποταμός στην ευρωπαϊκή ήπειρο (ο

Διαβάστε περισσότερα

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Δρ. Μάνος Κουτράκης & Δρ. Αργύρης Καλλιανιώτης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 1993 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής 2013-2014 Ποτάμια και Λίμνες της Ευρώπης για την αειφορία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος Τάξη: Γ Τμήμα: Οικονομίας Καθηγήτριες: Ζαγγελίδου Ελπίδα Α.Καραπουλατίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ γενικά στοιχεία Το χωριό µας, η Ειδοµένη, είναι στενά συνδεδεµένο µε τον Αξιό ποταµό, ο οποίος εισέρχεται στην Ελλάδα σε απόσταση 1.500 µέτρων από τον οικισµό και δηµιουργεί µια εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»* '* mwm WM'ti «βρηκ?' 1 ύ>, - 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti P p'!^j^ β ^ Η Basllli Μ V "r." i η,% ΨΈΒΜ, ν; mt:;" IV' ' -» g g j Μ

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Δρ Μάνος Κουτράκης, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ο ποταμός Νέστος πηγάζει από τη Βουλγαρία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ E. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, A. ΝΤΟΤΑ, Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Περιοδική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιοδική Έκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας στην Έκθεση British Birdfair 2014 2. Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ηλεκρονικές σημειώσεις για την Παραγωγή Ιχθύων Γλυκού Νερού Επιμέλεια Περδικάρης Κώστας Ναθαναηλίδης Κοσμάς Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ Μαρία Κατσακιώρη, Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΕΚΒΥ Ναζλού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. φωτο: GreenPeace - SteakEarth

Πρόλογος. φωτο: GreenPeace - SteakEarth Μάρτιος 2009 1 Πρόλογος Η εφημερίδα ξεκίνησε ως ιδέα με την απόφαση συμμετοχής της τάξης στο πρόγραμμα «Πράσινος Πλανήτης» του «Τομέα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης» της Δ' Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας. Είναι μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Χρήση φαρμακευτικών φυτών και αποδοχή τους από τους κατοίκους της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα