Υδάτινες διαδρομές Έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδάτινες διαδρομές Έκθεση"

Transcript

1 Υδάτινες διαδρομές Έκθεση φωτογραφίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ για τη σημασία με την συνεργασία της Οικολογικής Οργάνωσης Περιβαλλοντική Συνείδηση ΤΩΡΑ και την υποστήριξη της KODAK Inc. των υγροτόπων

2 Υδάτινες διαδρομές ένα μικρό ερέθισμα για να σκεφτούμε ΦοίΜ ΚΟΙΙ IKJMi (Ι'ΙΐΙΗΊΙΗ (ψιίί'ιι* inlit ï) Τ ο υλικό της έκθεσης προέρχεται α πό το φωτογραφικό αρχείο του ΕΚΒΥ, της Οικολογικής Οργάνωσης "Περιβαλλοντική Συνείδηση ΤΩΡΑ" και συνεργατώ ν του ΕΚΒΥ. Την ευθυνη του σχεδιασμου της έκθεσης, της συγγραφής των κειμένων και του συντονισμού της έκδοσης, είχε η κ. Μαρία Κατσακιώρη. Στη συγγραφή των κειμένων, πολύτιμη ήταν η βοήθεια της κ. Μαρίας Αναγνο)- στοπουλου και του κ. Μάνου Κουτράκη. Τη φωτογραφική αναπαραγωγή επιμελήθηκε η κ. Τιτίκα Κακαράντζη (KODAK Inc.). Τη γραφιστική επιμέλεια της έκδοσης καθώς και την παραγωγή της είχε το εργαστήριο γραφικών τεχνών ANIMA GRAPHICS. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων δίνοντας ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη ροή πληροφοριών και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, πραγματοποίησε τα τελευταία έτη, σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, έκδοση έντυπου υλικοΰ κ.λπ. Και αυτό διότι θεωρεί ότι μόνο ένα σωστά ενημερωμένο κοινό μπορεί να αποτελέσει τον φυσικό σύμμαχο των ειδικών επιστημόνων-ερευνητών στις προσπάθειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτές τις σκέψεις το ΕΚΒΥ αποφάσισε τη δημιουργία φωτογραφικής έκθεσης για τη σημασία των υγροτόπων, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό και κυρίως στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, που, από αυτή καθαυτή τη φύση της εργασίας τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και μεταβίβαση αξιών και να πολλαπλασιάσουν τους αποδέκτες του όποιου μηνύματος τους. Η πραγματοποίηση της έκθεσης αυτής δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την οικονομική υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Έτους Διατήρησης της Φύσης, και της Εταιρίας KODAK Inc. καθώς και χωρίς τη βοήθεια της Οικολογικής Οργάνωσης "Περιβαλλοντική Συνείδηση ΤΩΡΑ" και των φωτογράφων που μας παραχώρησαν το φωτογραφικό τους υλικό. Σε όλους αυτούς εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.

3 του έτους. Υγρότοπος: Μια λέξη που δεν υπήρχε στη γλώσσα μας ως πριν από δυο δεκαετίες. Είναι ένας νέος όρος που υποδηλώνει κάθε τόπο που καλύπτεται εποχικά ή μόνιμα από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά έχει υπόστρωμα (έδαφος, άμμο, χαλίκια κ.λπ.) υγρό για μεγάλο διάστημα Οι φυσικοί υγρότοποι μπορεί να είναι παράκτιοι ή εσωτερικοί. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ρηχά θαλασσινά νερά, τα δέλτα και οι εκβολές των ποταμών, τα αλμυρά έλη, οι κλειστές ή ανοικτές λιμνοθάλασσες κ.λπ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους ποταμούς και τα ρυάκια, τις λίμνες, τα έλη γλυκοΰ νεροΰ, τα υγρά λιβάδια, τους καλαμώνες καθώς και τα παραποτάμια δάση και θαμνώνες. Υπάρχουν επίσης και τεχνητοί ή ημιτεχνητοί υγρότοποι που δημιουργοΰνται για διάφ ορους σκοπούς όπως για πμραγω γή αλατιού, για αποθήκευση πόσιμου ή αρδευτικού νερού, για υδροηλεκτρική ενέργεια, για υδατοκαλλιέργειες κ.λπ. και περιλαμβάνουν τις αλυκές, ορισμένες εντατικές και ημιεντατικές υδατοκαλλιέργειες, τους ορυζώνες, τις τεχνητές λίμνες ή άλλους μικρότερους ταμιευτήρες νερού, τις αρδευτικές διώρυγες και τις στραγγιστικές τάφρους καθώς και τις λεκάνες καθαρισμού λυμάτων.

4 Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα στα οποία συμβαίνουν διάφορες φυσικές λειτουργίες όπως: Εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων: η λειτουργία αυτή αναφέρεται περισσότερο στη λεκάνη απορροής του υγροτόπου. Τροποποίηση των πλημμυρικών φαινομένων: οι υγρότοποι αποθηκεύουν το νερό της πλημμύρας και το αποδίδουν βαθμιαία μετά το τέλος της με αποτέλεσμα τη μείωση της πλημμυρικής αιχμής. Παγίδευση ιζημάτων και διαφόρων χημικών ουσιών: τα υλικά που παρασύρει το νερό της βροχής από τη λεκάνη απορροής αποτίθενται και κατακρατούνται στον υγρότοπο. Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα: οι υδάτινες μάζες μπορούν να απορροφήσουν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας: η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού καθιστά τους υγροτόπους, ως ένα βαθμό, ρυθμιστές του κλίματος των παρόχθιων περιοχών. Δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων: η υγροτοπική βλάστηση παρέχει στους ετερότροφους οργανισμούς τροφή και χώρους για καταφύγιο και αναπαραγωγή. Ό λες αυτές οι λειτουργίες δεν συμβαίνουν σε όλους τους υγροτόπους ή συμβαίνουν σε διάφορο βαθμό, σε διάφορο χρόνο και με διάφορο τρόπο. Η γνώση των λειτουργιών ενός υγροτόπου είναι σημαντική, διότι αυτές προσδιορίζουν τις αξίες του υγροτόπου για τον Άνθρωπο. Οι κυριότερες από τις αξίες αυτές είναι: Βιολογική: η βιοποικιλότητα των υγροτόπων αποτελεί αξιόλογο τμήμα της όλης βιοποικιλότητας της Γης. Υδρευτική: θεωρείται ως η πρώτη, σε προτεραιότητα χρήσης, αξία των υγροτόπων, εξαιτίας της εξάντλησης ή και της αλάτωσης των υπογείων νερών. Αρδευτική: σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές η αρδευόμενη γεωργία δίνει στον αγρότη δεκαπλάσιο ως εικοσαπλάσιο ακαθάριστο εισόδημα από όσο η ξηρική. Αλιευτική: οι ελληνικοί υγρότοποι καλύπτουν μέρος των αναγκών της χώρας μας σε αλιεύματα και η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη. Εκτός από την οικονομική πλευρά, η αλιεία στους υγροτόπους, όταν ασκείται με συνετό τρόπο, συνεισφέρει και στην προστασία τους καθότι η ύπαρξη εμπορεύσιμων ιχθυοπληθυσμών προϋποθέ- 0

5 τει ένα υγιές οικοσύστημα. Κτηνοτροφική: πολλοί υγρότοποι προσφέρουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα για μακρά περίοδο του έτους. Υλοτομική: ένας υγρότοπος έχει υλοτομική αξία αν από τη βλάστησή του μπορεί κανείς να συγκομίσει υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς π.χ. κατασκευή καλαθιών, μόνωση στεγών, παρασκευή χαρτοπολτού. Αλατοληπτική: η συμπύκνωση του αλατιού της θάλασσας σε ειδικά διαμορφωμένες παραθαλάσσιες περιοχές, τις ονομαζόμενες αλυκές, αποτελεί μία πανάρχαια τεχνική. Υδροηλεκτρική: με εξαίρεση λίγες λίμνες μεγάλου υψομέτρου, υδροηλεκτρική αξία έχουν συνήθως οι ποταμοί που διασχίζουν ορεινές περιοχές. Αμμοληπτική: μεταξύ των ανόργανων φερτών υλικών που φέρει ένας ποταμός είναι και η άμμος, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα ως οικοδομικό υλικό. Επιστημονική: θέματα όπως η απογραφή, η ταξινόμηση, η παρακολούθηση, η υδρολογία, οι οργανισμοί των υγροτόπων, ελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Πολιτιστική: την πολιτιστική αξία ενός υγροτόπου συνθέτει η σύνδεσή του με τη μυθολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη θρησκεία, τη λαογραφία και τη λογοτεχνία. Αναψυχή: οι υγρότοποι προσφέρουν θαυμάσιες ευκαιρίες αναψυχής (π.χ. απόλαυση τοπίου, φωτογράφηση, παρατήρηση πουλιών και φυτών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλήματα). Εκπαιδευτική: η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών καθιστούν τους υγροτόπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αντιπλημμυρική: οι υγρότοποι προσφέρουν προστασία σε καλλιεργούμενα φυτά και οικισμούς από πλημμύρες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από ποταμούς και χειμάρρους ή και από τη θάλασσα. Αντιδιαβρωτική: η παρόχθια βλάστηση των υγροτόπων, μεταξύ των άλλων αξιών της, συγκρατεί το έδαφος και διαχέει τις διαβρωτικές δυνάμεις των ρεόντων υδάτων και των κυμάτων. Βελτιωτική της ποιότητας του νερού: οι υγρότοποι μπορούν όχι μόνο να παγιδεύουν φερτά υλικά και ρύπους αλλά και να απαλλάσσουν μερικώς το νερό από ανεπιθύμητες ουσίες. Βουβάλια στη Λίμνη Κερκ ίν η # >

6 Βελτιωτική του κλίματος: το ηπιότερο κλίμα που επικρατεί στους υγροτόπους και στην περιμετρική ζώνη, σε σύγκριση με τις απομακρυσμένες από υγροτόπους περιοχές, επιτρέπει στους αγρότες μεγαλύτερη επιλογή φυτών για καλλιέργεια. Θηραματική: παγκόσμιοι οργανισμοί και κυβερνήσεις περιλαμβάνουν ανάμεσα στις αξίες των υγροτόπων και τη θηραματική, όταν αυτή ασκείται με συνετό τρόπο. Υπάρχουν όμως πολίτες και ενώσεις πολιτών που αντιτίθενται απόλυτα, για λόγους αρχής, στη θανάτωση άγριων ζώων. Κρίνος της Θάλασσας Οι υγρότοποι είναι δυναμικά συστήματα που μεταβάλλονται από φυσικά αίτια όπως οι μεταβολές του κλίματος, οι γεωλογικές μεταβολές και η ιζηματογένεση. Οι άνθρωποι αλλοιώνουν τους υγροτόπους από τα πανάρχαια χρόνια. Κάθε υδρευτικό και αρδευτικό έργο προκαλεί αλλοίωση. Ό μως μεγάλα έργα έγιναν δυνατά μόνο στον παρόντα αιώνα. Στην Ελλάδα, οι μεγάλες αλλοιώσεις άρχισαν από τη δεκαετία του Μέσα σε δύο γενιές η Ελλάδα αποξήρανε τα δύο τρίτα των υγροτοπικών της εκτάσεων, μετατόπισε και εγκιβώτισε κοίτες ποταμών, κατασκεύασε αντιπλημμυρικά έργα, έκτισε φράγματα για ύδρευση, άρδευση και υδροηλεκτρική ενέργεια, εκχέρσωσε όλα σχεδόν τα πεδινά παρόχθια δάση και αποψίλωσε λεκάνες απορροής. Αντίθετα, λίγοι μόνον νέοι υγρότοποι δημιουργήθηκαν. Σήμερα ο ρυθμός των αποξηράνσεων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά τα παλαιά αίτια που υποβάθμιζαν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα εξακολουθούν να δρουν (π.χ. οι καταπατήσεις των εκτάσεων που αποκαλύπτονται από τις λίμνες εξαιτίας της υποχώρησης της στάθμης τους, οι καταστροφές φυσικής βλάστησης, η υπεράντληση, η υπεραλίευση, το υπερβολικό κυνήγι, η απόθεση σε υγροτόπους υγρών και στερεών αποβλήτων). Επιπλέον εμφανίσθηκαν και νέα αίτια όπως η ρύπανση με συνθετικές χημικές ουσίες και οι αλλοιώσεις που προκαλούν ο μαζικός τουρισμός, οι παραθεριστικοί οικισμοί, τα παραθαλάσσια αεροδρόμια, τα λιμάνια κ.λπ. Ό πω ς και σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι απώλειες της Ελλάδας σε υγροτόπους ήταν πράγματι μεγάλες. Εντούτοις, ο υγροτοπικός πλούτος που παραμένει είναι πολύ αξιόλογος τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα. Η τελευταία απογραφή των υγροτόπων της Ελλάδας, έγινε το από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, με τη συνεργασία του Τ μ ή μ α το ς Δ ια χείρ ισ η ς Φ υσικού Π ερ ιβ ά λλοντο ς του

7 ΥΠΕΧΩΔΕ, διαφόρων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και ιδιαίτερα της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικοΰ Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών επιστημόνων. Οι υγρότοποι της Ελλάδας πλησιάζουν τους τετρακόσιους, καλύπτοντας συνολικώς περίπου δύο εκατομμύρια στρέμματα (η έκταση αυτή δεν περιλαμβάνει τις κοίτες των ποταμών). Μερικοί είναι συμπλέγματα, π.χ. τα δέλτα, τα οποία αποτελούνται από επιμέρους μικρότερους υγροτόπους. Από αυτούς οι 11 έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ (Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματα Υδροβίων Πουλιών), η οποία είναι γνωστή από το όνομα της περσικής πόλης Ραμσάρ, στην οποία υπογράφηκε η σύμβαση το Οι 11 ελληνικοί υγρότοποι που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο είναι: το Δέλτα του Έβρου, η Λίμνη Ισμαρίδα και οι Λιμνοθάλασσες Ροδόπης, η Λίμνη Βιστονίδα και η Λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγος, το Δέλτα του Νέστου, η Λίμνη Κερκίνη, οι Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, το Δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και η Αλυκή Κίτρους, η Λίμνη Μικρή Πρέσπα, ο Αμβρακικός Κόλπος, η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και η Λιμνοθάλασσα Κοτύχι με το Δάσος Στροφυλιάς. Ας σημειωθεί ότι η σύμβαση αυτή αναφέρεται στην προστασία όλων των υγροτόπων και όχι μ ό ν ο εκείνω ν που έχουν διεθνή σημασία. Ό λοι οι υγρότοποι αποτελούν σπουδαίο τμήμα της φυσικής μας κληρονομιάς και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας απέναντι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Έ νω - σης. Η διατήρηση λοιπόν τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα αυτών των βιολογικά, οικονομικά και πολιτιστικά πολύτιμων φυσικών πόρων είναι εθνική ανάγκη.

8 1 φωτ. Λεύτερης Χ αλκιαδάκης Ρυάκι στην Κρήτη - Υγρότοποι είναι οι υγροί τόποι, όλες οι μικρού βάθους συγκεντρώσεις νερού είτε αυτές είναι στάσιμες είτε ρέουσες. 2 φωτ. Λεύτερης Χ αλκιαδάκης Άποψη της Λίμνης Κερκίνης (Νομός Σερρών) - Η Ελλάδα έχει συνολικά 81 λίμνες (φυσικές και τεχνητές), που καλύπτουν περίπου το 47% του συνολικού εμβαδού των ελληνικών υγροτόπων. 3 φωτ. Κώστας Μ πακογιάννης Η Τεχνητή Λίμνη Ταυρω ποΰ (Νομός Καρδίτσας) - Η Ελλάδα έχει 25 τεχνητές λίμνες, οι οποίες κατασκευάστηκαν κυρίως για άρδευση, για ύδρευση και για π α ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρισμένες από αυτές εξελίχθηκαν σε αξιόλογους υγροτόπους και στηρίζουν πλούσια πανίδα. Άλλες όμως, και κυρίως αυτές που χρησιμοποιούνται για την παραγω γή υδροηλεκτρικής ενέργειας, έχουν όχθες με μεγάλες κλίσεις και μεγάλες διακυμάνσεις της στάθμης του νεροΰ, με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πλούσιας υδρόβιας βλάστησης και πανίδας. I 11»V. 4 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Ο Π οταμός Βοϊδομάτης (Νομός Ιωαννίνων) - Ενενήντα περίπου μικροί και μεγάλοι ποταμοί, οι περισσότεροι με διαρκή ροή καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους, διασχίζουν τη χώρα μας. Τ έσσερις από τους μεγαλύτερους (Έ βρος, Νέστος, Στρυμόνας, Αξιός) διασχίζουν όμορες χώ ρες πριν περάσουν τα σύνορά μας. 5 φωτ. Φώτης Π εργαντής Το Δέλτα του Καλαμά ή θ ύ α μ η (Νομός Θ εσπρωτίας) - Συχνά στις εκβολές των ποταμών, αποτίθενται άμμος και άλλα φερτά υλικά, τα οποία σε συνδυασμό με τη δράση των κυμάτων και τα θαλάσσια ρεύματα, συχνά σχηματίζουν σφήνες προσχώσεων, θίνες, έλη, γενικά υγροτοπικές περιοχές που αποτελούν το δέλτα του ποταμού. 6 φωτ. Φώτης Π εργαντής Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) - Πολλές ακτές της Μεσογείου είναι βραχώδεις και απόκρημνες. Στις περιοχές όμως όπου υπάρχουν δέλτα ή ομαλές παράκτιες πεδιάδες, ευνοείται η δημιουργία λιμνοθαλασσών. Συνήθως οι λιμνοθάλασσες επικοινωνούν με τη θάλασσα μέσω στενών δίαυλων και πολλές φορές τροφοδοτούνται από νερά ποταμώ ν και χειμάρρω ν. Ορεινός χείμαρρος mij Ροόόιιη 7 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Η Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας Πύλου (Νομός Μ εσσηνίας) - Εξήντα μικρές ή μεγαλύτερες λιμνοθάλασσες απαντώνται στη χώρα μας και αποτελούν περίπου το 14% του συνολικού εμβαδού των υγροτοπικών μας εκτάσεων. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται στα δέλτα των ποταμών. 8 φωτ. Kathy Patey Ο ρεινός χείμαρρος στη Ροδόπη (Νομός Δ ράμας) - Με τον ερχομό της άνοιξης και το λιώσιμο των πάγων, το νερό στους ορεινούς χειμάρρους, ρέει ορμητικά προς τα πεδινά.

9 9 φωτ. Φώτης Π εργαντής Άποψη του Αμβρακικου Κόλπου (Νομοί Π ρέβεζας, Άρτας & Αιτωλοακαρνανίας) - Στα παράλια, μεταξύ Δυτικής Στερεός Ελλάδας και Η πείρου, εκτείνεται μία μεγάλη εγκόλπωση 400 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Π ρόκειται για τον Αμβρακικό Κόλπο, ο οποίος επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω δίαυλου πλάτους περίπου 600 μέτρων. Η ύπαρξη του μεγάλου συστήματος δέλτα των ποταμών Λουρου και Ά ραχθου, στο βόρειο τμήμα του κόλπου, με το εκτεταμένο μωσαϊκό υγροτόπων που σχηματίζεται, προσδίδει ιδιαίτερες οικολογικές και παραγω γικές αξίες στον κόλπο. 10 φωτ. Μιχάλης Μ πολιάκης Ο Κ αταρράκτης του Φονιά στη Σαμοθράκη (Νομός Έ βρου) - Η Σαμοθράκη, που αυλακώνεται από αμέτρητα μικρά και μεγάλα ρυάκια, είναι και το μοναδικό ελληνικό νησί με καταρράκτες υψους μέχρι και 35 μέτρων. Ο καταρράκτης του Φονιά, με ύψος 15 μέτρα χύνεται σε μια μεγάλη βά θρα όπως αποκαλουν οι ντόπιοι τη μικρή λίμνη που σχηματίζεται. 11 φωτ. Σωτήρης Μ ηλιώνης Π ηγές Αραβησσου (Νομός Πέλλας) - Οι πηγές αποτελούν ένα σπάνιο και ελάχιστα μελετημένο τυπο υγροτόπου. Οι περισσότερες έχουν χάσει τη φυσικότητά τους γιατί τα νερά τους χρησιμοποιούνται για την υδρευση κοντινών οικισμών και πόλεων. Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι πηγές Αραβησσου, από τις οποίες κυρίως υδρεύεται η Θεσσαλονίκη. Τ ο μεγαλύτερο τμήμα των πηγών αυτών έχει καλυφθεί με τσιμέντο, χω ρίς καμία προσπάθεια μερικής ανόρθω σης του τοπίου. 12 φωτ. Σωκράτης Γρηγορόπουλος Από τη Λιμνοθάλασσα του Π όρτο Λάγος (Νομοί Ξάνθης & Ροδόπης) - Άμμος, χαλίκια, και άλλα υλικά μπορούν να αποτελόσουν υπόστρωμα υγροτόπων. 13 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Άποψη μικρού υγροτόπου στην Ανάβυσσο (Νομός Αττική). Η παρουσία του νερού στον υγρότοπο αυτό είναι εποχική. 14 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Π λημμυρισμένο δάσος στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Υγροτοπικά δάση χα - ρακτηρίζονται τα δάση που το έδαφος τους κατακλύζεται ή είναι κορεσμένο με επιφανειακά ή υπόγεια νερά σε τέτοια συχνότητα και διάρκεια ώστε κάτω από φυσικές συνθήκες να αναπτύσσονται ξυλώδη είδη προσαρμοσμένα σε ανεπαρκώς αεριζόμενα ή κορεσμένα με υγρασία εδάφη. Π αλαιότερα τα υγροτοπικά δάση της χώρας μας κάλυπταν αρκετά μεγάλες εκτάσεις και είχαν σπουδαίο οικολογικό και οικονομικό ρόλο. Οι παράνομες και σύννομες εκχερσώσεις για απόκτηση καλλιεργήσιμης γης, οι διευθετήσεις ποταμών κ.λπ. εξαφάνισαν τα περισσότερα παρόχθια δάση μας. 15 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Π αρόχθιο δάσος στη Στροφυλιά (Ν ομοί Α χαίας & Ηλείας) - Π αρόχθια δάση αναπτύσσονται κατά μήκος των οχθών των ποταμών ή λιμνών και ονομάζονται παραποτάμια ή παραλίμνια αντιστοίχως. Σκλήθρα, ιτιές πλατάνια, φράξοι, ποδισκοφόρος Ο Καταρράκτης του Φονιά στη Σαμοθράκη Κουκουναριές στη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπου

10 δρυς και φτελιές είναι τα κυριότερα είδη που απαντώνται στα ελληνικά παρόχθια δάση. I ΙΛημμυριομενο δάοος <mj Λίμνη Κερκίνη Υδρόβιο έντομο (ελικοιιιερύκι) 16 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κουκουναριές στη Λιμνοθάλασσα Π ρόκοπου (Νομός Αχαΐας) - Έ να από τα σημαντικότερα παράκτια υχροτοπικά δάση της χώ ρας μας είναι αυτό της Στροφυλιάς, στο βορειοδυτικό τμήμα της Πελοπονήσσου, με έκταση 15 χιλιομέτρων κατά μήκος της παραλίας. Κοντά στη θάλασσα απαντώνται χαλέπιος πευκη και άρκευθοι, πίσω από αυτά αναπτύσσεται πυκνό δάσος ώριμων αλλά και πολλών νεαρών ατόμων χαλεπίου πευκης, ενώ πιο μέσα αρχίζουν να ξεπροβάλλουν οι χαρακτηριστικές κόμες των πρώτων δένδρων κουκουναριάς. Ενδιαφέρον γνώρισμα αυτοΰ του δάσους είναι η ύπαρξη διάσπαρτω ν μικρών υδατοσυλλογών στο εσωτερικό του. 17 φιοτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Αναρριχώμενα φυτά στο Μεγάλο Δάσος (Κοτζά-Ορμάν) (Νομοί Κ αβάλας & Ξάνθης) - Έ να από τα μεγαλύτερα παραποτάμια δάση της χώ ρας μας ήταν αυτό στο Δέλτα του Νέστου, με ασπρόλευκες, ιτιές, σκλήθρα, δρυς, φτελιές, φράξους και με 12 είδη αναρριχώμενων φυτών όπως η αγράμπελη, ο λυκίσκος, η περιπλοκάδα, ο κισσός, το αγιόκλιμα κ.λπ. Σήμερα, παρόλη την καταστροφή που έγινε με τις εκχερσώσεις και τα έργα διευθέτησης του ποταμού, το κομμάτι του δάσους που παραμένει εμφανίζει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. 18 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Άποψη της Λιμνοθάλασσας Γιάλοβας Πυλου (Νομός Μεσσηνίας) - Πολλές φορές, σε γειτνίαση με παράκτιους υγροτόπους και όπου δεν επιδρά ο κυματισμός της θά - λασσας, αναπτύσσεται αμμοθινική βλάστηση. Σ αυτή συμμετέχουν φυτά προσαρμοσμένα στην έλλειψη υγρασίας και ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες, που αναπτύσσονται κατά το θέρος. Αναπτύσσουν βαθΰ ριζικό σύστημα και βοηθούν στη συγκράτηση της άμμου. 19 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Τ ο Φ ο ιν ικ ό δ α σ ο ς Β άι (Ν ο μ ό ς Λ α σ ιθίο υ ) - Η ύ π α ρ ξ η του φ ο ίν ικ α (Phoenix theophrastii) στην Κρήτη είναι γνωστή από τους αρχαίους χρόνους και ο Θ εόφραστος αναφέρει την ύπαρξή του, στο έργο του Π ερί φυτών ιστορία. Το φοινικόδασος καταλαμβάνει έκταση 120 περίπου στρεμμάτων. 2 0 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Φ όβη καλαμιού στη Λίμνη Βόλβη (Νομός Θ εσσαλονίκης) - Οι καλαμώνες αναπτύσσονται συνήθως στη ρηχή παραλιακή ζώνη των λιμνών, ελών και πολλών ποταμών. Απαντώνται επίσης σε τάφρους και σε διώρυγες. Τ α κυρίαρχα είδη των καλαμώνων είναι το κοινό καλάμι (Phragmites communis) και το ψ αθί (Typha sp.). Ο ρόλος των καλαμώνων είναι σημαντικός γιατί, σταθεροποιούν το ίζημα του πυθμένα, παράγουν οξυγόνο κατά τη φωτοσύνθεση, φιλτράρουν το νερό, παρέχουν καταφύγιο και υπόστρωμα για άλλους παράκτιους και υδρόβιους μικροοργανισμούς (μικροφυκη, βακτήρια, μύκητες) και διάφ ορες ομάδες ζώιον (π.χ. ψ άρια, πουλιά), που βρίσκουν καταφύγιο, τροφ ή και χώρους για ωοτοκία κ.λπ.

11 21 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Άνθος του είδους Nymphea alba, στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Η νυμφαία είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά των υγροτόπων. Τ α άνθη και τα φύλλα της αναπτύσσονται στην κορυφή ενός σκληρού βλαστού που φτάνει ως τα 3 μέτρα σε ορισμένα είδη και είναι καλά στερεωμένος στον πυθμένα της λίμνης ή οποιουδήποτε ποταμού που κυλάει αργά. Εντυπωσιακό τάπητα νυμφαίας, έκτασης αρκετών τετραγω νικών χιλιομέτρων μπορεί να θαυμάσει κανείς στη Λίμνη Κερκίνη. 22 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κρίνος της θάλασσας στον υγρότοπο του Αγ. Μάμα (Νομός Χαλκιδικής) - Ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium rrumtimum) είναι ένα σπάνιο είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Αναπτύσσεται κατά μήκος των ακτών σε παράλληλες σχεδόν σειρές προς το νερό. Είναι ίσως το εντυπωσιακότερο από τα φυτά των θινών με μεγάλα μακρόμιοχα λουλούδια. 23 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Από την παρόχθια βλάστηση στο ρέμα της Π ικροδάφνης (Νομός Αττικής) - Η υγροφυτική βλάστηση είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των υγροτόπων. Δίνει τροφή σε ετερότροφους υδρόβιους οργανισμούς αλλά και σε πολλούς χερσαίους. Επίσης εξασφαλίζει σε αυτους, χώρους φωλιάσματος, ξεκούρασης, προστασίας από αντίξοες συνθήκες, ωοτοκίας κ.λπ. 24 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Τ ο υδρόβιο έντομο της τάξης O donata, κοινώς ελικοπτεράκι, ακροβατεί σε ένα κλαδίσκο υδρόβιου φυτοΰ - Το έντομο αυτό τρέφεται με άλλα είδη εντόμων που τα συλλαμβάνει είτε όταν ξεκουράζονται στην υδρόβια βλάστηση είτε όταν πετοΰν. 25 φωτ. Τζέλα Κατσίκη Τ α φυτοφάγα (όπως η πεταλούδα της φωτογραφίας) και τα σαρκοφάγο έντομα των υγροτόπων είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολυπληθέστερες ομάδες ζώων που ζουν σε υγροτόπους. Αποτελούν καίριο τμήμα του υγροτοπικου συστήματος και σπουδαία συνιστώσα της βιοποικιλότητας των υγροτόπων. 26 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Π ληθώρα κοχυλιών (δίθυρα μαλάκια) βρίσκουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης στο υγρό στοιχείο των υγροτόπω ν ενώ σαλιγκάρια και πεταλίδες (γαστερόποδα μαλάκια) βόσκουν πάνω σε υδρόβια φυτά ή βυθισμένες στο νερό πέτρες, όπου τρώνε το στρώμα από φ ύκη, τα οποία τις καλύπτουν. 27 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Έ να από τα 16 είδη αμφιβίων της Ελλάδας είναι και ο βάτραχος της φωτογραφίας (βάτραχος του γένους Rana) - Η αναπαραγω γή των αμφιβίων και τα πρώτα στάδια της ζωής τους εξαρτάται απόλυτα από το υγρό στοιχείο. Τ α ώριμα άτομα επίσης εξαρτώ νται σε μεγάλο βαθμό από το νερό καθώς η παραμονή τους μακριά από υγρές συνθήκες για πολύ χρόνο επιφέρει τον θάνατο. Τ α αμφίβια χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: α) τους τρίτωνες και τις σαλαμάνδρες, που έχουν ουρά και β) τους βάτραχους και τους φ ρ ύνους, που δεν έχουν ουρά στο ώριμό τους στάδιο. Σαλιγκάρια

12 ΚαΛαμοκανάς (Hunantopus liiimnlopus) Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crisp us) 28 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Χ ουλιαρομύτες που πετούν συνοδευόμενες από ένα σμήνος κορμοράνω ν - Τ α υδρόβια και τα παρυδάτια πουλιά ζουν σε όλους σχεδόν τους τύπους υγροτόπων. Υ δρόβια λέγονται τα πουλιά που ζουν σε άμεση επαφ ή με το νερό, κολυμπουν και καταδύονται. Τέτοια είναι οι πάπιες, οι χήνες, τα βουτηχτάρια, οι κύκνοι, οι πελεκάνοι και οι κορμοράνοι. Π αρυδάτια λέγονται τα πουλιά που ζουν και φωλιάζουν κοντά στο νερό, αλλά δεν κολυμπουν, όπως οι ερωδιοί, οι πελαργοί, οι τουρλίδες, οι καλαμοκανάδες, οι αβοκέτες, οι σκαλίδρες, οι στρειδοφάγοι, τα νεροχελίδονα, οι χουλιαρομυτες και πολλά άλλα όμορφα πουλιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) είναι ένα από τα πιο σπάνια είδη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα εξακολουθεί να αναπαράγεται αλλά σε λίγους πια υγροτόπους. 29 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κ αλαμοκανάς (Himantopus hiviantopus) - Έ να από τα πιο χαρακτηριστικά μεταναστευτικά παρυδάτια πουλιά των ελληνικών υγροτόπων, και από τα πιο αγαπημένα των παρατηρητώ ν, ο καλαμοκανάς, καταφθάνει την άνοιξη για να φτιάξει τη φωλιά του κοντά στο νερό. Το φθινόπωρο, αναχω ρεί και πάλι μαζί με τους αναπτυγμένους πλέον νεοσσούς του. Λιμνοθάλασσες και έλη αποτελούν τα ενδιαιτήματα του καλαμοκανά, από τα πλέον απειλούμενα στην Ελλάδα, λόγω των αλλοιώσεων που επ ιφ έ ρουν διάφ ορες ασύνετες χρήσεις των υγροτόπων. 3 0 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Κ ρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) - Ο κρυπτοτσικνιάς φωλιάζει σε δένδρα, θάμνους ή καλαμώνες μοναχικά ή κατά αποικίες και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, α π α ντά σε μικρούς, λίγο-πολύ σταθερούς πληθυσμούς. Τ α υδρόβια και τα παρυδάτια πουλιά, όντας στις κορυφαίες θέσεις του τροφικού πλέγματος, έχουν μεγάλη αξία ως βιολογικοί δείκτες της υγείας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Η παρουσία ή η απουσία τους, το μέγεθος των πληθυσμών τους και ο βαθμός της αναπαραγω γικής επιτυχίας, δείχνουν αν και σε ποιό βαθμό υπήρξε κάποια αλλοίωση σε ένα ή περισ σότερα από τα δομικά και λειτουργικά γνω ρίσματα του υγροτόπου. 31 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) - Οι πελεκάνοι είναι από τα αρχαιότερα πουλιά στη Γη. Υ πάρχουν επτά είδη στον κόσμο ενώ στην Ευρώπη μόνο δυο και αμφότερα φωλιάζουν στην Ελλάδα. Τ α δυο αυτά είδη είναι ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και ο ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) και κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση. Ο αργυροπελεκάνος είναι από τα πιο μεγαλόσωμα είδη πουλιών της Γης. Ζυγίζει περίπου 11 κιλά και το άνοιγμα των φτερών του φτάνει έως τα 3,20 μέτρα. Έ χει χρώ μα λευκό προς σταχτί και η σακούλα του ράμφους του είναι κόκκινη, ως πορτοκαλί ή και ροζ, αναλόγως με την εποχή. Οι πελεκάνοι είναι ψ αροφ άγα πουλιά, αλλά δεν ανταγωνίζονται τους ψαράδες, γιατί η τροφή τους αποτελείται κατά 95% από ψ άρια που όχι μόνο αφθονοΰν αλλά και έχουν μικρή ή μηδενική εμπορική αξία. 32 φωτ. Σωτήρης Μ ηλιώνης Φ οινικόπτερο (Phoenicopterus ruber) - Τ α φοινικόπτερα είναι από τα πιο μεγαλόσωμα πουλιά των υγροτόπων και ξεχειμωνιάζουν κατά χιλιάδες, κυρίως στους υγροτόπους

13 της Ανατολικής Μ ακεδονίας και της Θράκης. Παίρνουν το ροζ χρώμα τους από τη χρωστική που υπάρχει στα μικρά ασπόνδυλα ζώα με τα οποία τρέφονται, φιλτράροντας με το ογκώδες ράμφος τους την ιλυ στα ρηχά νερά. 3 3 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Φωλιά σ ακουλοπαπαδίτσας - Εκτός τα φοινικόπτερα στους υγροτόπους ζουν και πολλά μικρότερα στρουθιόμορφα πουλιά. Η σακουλοπαπαδίτσα (Remiz pendulinus) φτιάχνει συχνά την περίτεχνη φωλιά της, σε κλαδιά άγριας ιτιάς που γέρνουν πάνω από τα νερά ποταμώ ν ή λιμνών. Κλειστή με μορφή "σακουλιού" και σωληνοειδή είσοδο, εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των νεοσσών από σαρκοφάγα ζώα. Για την αναγνώριση αυτών των πουλιών ένας έμπειρος παρατηρητής μπορεί να βασισθεί και μόνο στο τραγούδι τους. 34 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Τ υπικό είδος φωλιάς παρυδάτιων πουλιών - Τ α αυγά, σ αυτόν τον τύπο φωλιάς, είναι εκτεθειμένα στους υποψήφιους θηρευτές (αρπακτικά πουλιά ή θηλαστικά) και η προστασία τους βασίζεται στον κατά αποικίες τρόπο φωλιάσματος και στην παραλλαγή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση φυτικού υλικού από την περιοχή ή και σκέτη άμμο και με το στικτό χρώμα των αυγών. 35 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Τ α αγροτικά ζώα αποτελούν μέρος της ζωοκοινότητας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Π ολλοί υγρότοποι και ιδιαίτερα τα υγρολίβαδα, προσφέρουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Επίσης, οι υγρότοποι γλυκού νερού ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών κοπαδιώ ν σε πόσιμο νερό. 36 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Βουβάλια στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Μία ειδική περίπτωση αγροτικού ζώου είναι τα βουβάλια τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο υγρό περιβάλλον. 37 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Έ ν α από τα ελάχιστα κοπάδια βουβαλιών που ζουν ακόμη στην Ελλάδα (σε τέσσερις μόνον υγροτόπους), είναι αυτό που βόσκει στα παρόχθια λιβάδια της Λίμνης Κ ερκίνης και του Στρυμόνα. 38 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Α ρδευόμενες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Κοτύχι (Νομός Ηλείας) - Στις ημίξηρες περιοχές της Γης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χώρου, μπορεί να ασκηθεί ξηρική γεωργία, αλλά οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Η άρδευση εξασφαλίζει υψηλές και σταθερές α ποδόσεις και επιτρέπει στον γεωργό να επιλέγει για καλλιέργεια ανάμεσα σε πολλά είδη φυτών. 39 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Λευκοκαλλιέργεια στον Νέστο (Ν ομοί Καβάλας & Ξάνθης) - Η λευκοκαλλιέργεια είναι μία εκτατική μορφή χρήσης υγροτοπικών περιοχώ ν αλλά και σημάδι ριζικής αλ- λοίωσης του φυσικού συστήματος. φ ω λ ιά σ α κ ο υ λ ο π α π α δ ίτ σ α ς Α ρδεόμενες καλλιέργειες σιην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλαοοας Κοτύχι

14 Ζευγάρι ηλικιωμένων ψαμάδο>ν στη Λίμνη Πρέσπα 1Ιαραδοοισκός ιρόιιος ψαρέματος στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 40 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Υλικό για την κατασκευή καλαμωτής στη Λίμνη των Ιωαννίνων (Νομός Ιωαννίνων) - Από τους υγροτόπους μ πορεί να συγκομίσει κανείς υλικά που είναι δυνατόν να χρ η σιμοποιηθούν ως ξυλεία ή για άλλους ειδικούς σκοπούς (καλάθια, καλαμωτές, κ.ά.). Η οικοτεχνία και η κατασκευή παραδοσιακών κτισμάτων με τη χρήση καλαμιών και ψαθιώ ν αποτελούν μέρος της πολιτιστικής αξίας των υγροτόπων μας. 41 φο>τ. Λάμπρος Λογοθέτης Ζευγάρι ηλικιωμένων ψαράδω ν στη Λίμνη Π ρέσπα (Νομός Φλώρινας) - Οι ελληνικοί υγρότοποι καλύπτουν μέρος των αναγκών της χώ ρας μας σε αλιεύματα και η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη. Πολλές παραλίμνιες κοινότητες εξαρτώνται αποκλειστικά από την αλιεία όπως οι κάτοικοι του νησιού Άγιος Αχίλλειος της Λίμνης Μικρής Π ρέσπας. 42 φωτ. Φώτης Π εργαντής Π αραδοσιακός τρόπος ψ αρέματος στη Λιμνοθάλασσα Μ εσολογγίου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) - Οι λιμνοθάλασσες είναι γνωστές για τη μεγάλη ιχθυοπαραγω γική τους αξία. Στην Ελλάδα τα είδη των λιμνοθαλασσών με την υψηλότερη παραγω γή αλλά και με την υψηλότερη εμπορική αξία είναι οι κέφαλοι, τα λαυράκια και τα χέλια. 43 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Π αραδοσιακός τρόπος ψαρέματος στη Λιμνοθάλασσα Κοτΰχι (Νομός Ηλείας) - Τ α ψ άρια των υγροτόπων, εκτός από την εμπορική τους αξία, συνδέονται και με άλλες αξίες όπως αυτή την πολιτιστική (παραδοσιακές τεχνικές ψ αρέματος, βάρκες κ.λπ.). 44 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Π αρατήρηση πουλιών στη Λίμνη Π ρέσπα (Νομός Φλίόρινας) - Η π αρατήρηση πουλιών και άλλων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον από απλούς λάτρεις της φύσης είναι σε άλλες χώρες αρκετά διαδεδομένο και ανήκει μαζί με τη φωτογράφηση της φΰσης, το βάδισμα σε ειδικά μονοπάτια, την ιστιοπλοΐα, το ερασιτεχνικό ψάρεμα κ.λπ. στις δραστηριότητες αναψυχής. Οι δραστηριότητες αυτές, πάντα υπό αυστηρό έλεγχο, αποτελούν τη βάση του οικολογικού τουρισμού ο οποίος, σε σύγκριση με τον μαζικό τουρισμό, απειλεί πολύ λιγότερο τα φυσικά οικοσυστήματα με διαταράξεις. 45 φωτ. Μ αρία Αναγνωστοποΰλου Μ εσοχειμωνιάτικη καταμέτρηση πουλιών στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρο5ν) - Οι υγρότοποι ελκυουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων πολλών κλάδων. Θ έματα όπως η απογραφή, η ταξινόμηση, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση, η υδρολογία, η μελέτη της άγριας ζωής κ.λπ. θεωρούνται άξια μελέτης. 46 φωτ. Λευτέρης Χ αλκιαδάκης Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών στη Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών) - Τ α τελευταία έτη, εξέχουσα θέση, στα θέματα που πραγματεύονται εκπαιδευτικοί για την Π εριβαλλοντική Εκπαίδευση, κατέχουν οι υγρότοποι. Π οιά καλύτερη ευκαιρία μ π ο ρούν να έχουν τα παιδιά για να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της χώ ρας μας και να μελετήσουν στο πεδίο τις βασικές διεργασίες της όπως ο υδρολογικός κύκλος, η αναπαραγω γή των οργανισμών, τα τροφ ικά πλέγματα κ.λπ.

15 47 φωτ. Σάββας Κ αζαντζίδης Π αραδοσιακό γεφύρι στον ποταμό Αγχίτη (Νομός Δράμας) - Η μυθολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η θρησκεία, η λαογραφία κ.λπ. συνθετουν την πολιτιστική αξία των υγροτόπων. Μ νήμες και κτίσματα, θρύλοι και παραμυθία, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. 48 φωτ. Ελένη Ψ αλλιδά Υδρόμυλος στην Κλειτορία (Νομός Μεσσηνίας) - Υδρόμυλοι, υδραυλικοί κριοί, αρχεγονες τεχνικές ψαρέματος, καλύβες από καλάμια, στοιχεία του πολιτισμού μας που χάνονται. Αξίζουν καταγραφή και μελέτη. 49 φωτ. Βασίλης Ψ αλλιδάς Π α ρ α δο σ ια κ ές βάρκες στη Λίμνη Κ ερκίνη (Ν ομός Σερρών) - Στους ελληνικούς υγροτόπους, αναπτύχθηκε μέσα από τα χρόνια ένας ειδικός τύπος σκαφών που χα ρακτηρίζεται από την έλλειψη καρίνας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στα ρηχά νερά και να τραβιούνται εύκολα στην ξηρά. Είχαν διάφορα ονόματα όπως γαΐτες, σταφνοκάρια, πριάρια, πλάβες. 5 0 φωτ. Λ άμπρος Λογοθέτης Π αρ αδοσ ια κ ές καλύβες στη Λ ιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Νομός Α ιτωλοακαρνανίας) - Η πρώτη αναφορά παραλίμνιων οικισμών έγινε από τον Ηρόδοτο ενώ χα ρα κτηριστικές είναι οι αναφορές για τις καλύβες (πελάδες) στη Λίμνη των Γιαννιτσών, ή αυτές της Λ ιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Η Π ηνελόπη Δέλτα περιγράφει την αρ χιτεκτονική αυτών των κτισμάτων, ως εξής:... Οι καλύβες αυτε'ς, χτισμένες με καλάμια και ξύλα κακής ποιότητας, των δέντρων της λίμνης... Ένας σκελετός από δοκάρια μπηγμένα στο βυθό που υψώνονταν πάνω στα ρηχά νερά, σχημάτιζαν το πάτωμα. Στη μέση ή λίγο προς τη μίαν άκρη τον πατώματος, άλλα δοκάρια υψώνονταν και, γύρω τους, καλάμια πλεγμένα με ψαθί και με ραγάζι σχιμιάτιζαν τους τοίχους της καλύβας. Τα δοκάρια αυτά της καλύβας υποστήριζαν μια κωνική στέγη, σκεπασμένη και αυτή από καλάμια και ραγάζι, για να κυλά η βροχή και να μην πλημμυρίζει το εσωτερικό. Όπου τα νερά ήταν βαθιά, το πάτωμα αυτό θα έπρεπε να είναι πλωτό, δηλ. πυκνό και λαψρύ, ωστε να επιπλέει και συνάμα αρκετά στερεό για να βαστάζει καλύβα και άνδρες... Γύρω σ αυτό το πρωτόγονο στέγασμα επεκτείνονταν λίγο το πάτωμα, δηλαδή το στρώμα από στοιβαγμένα ξύλα και καλάμια, χωρίς στέγη, ανοιχτό απ όλες τις μεριές, όπου κάθονταν και έπαιρναν τον αέρα τους ή ψάρευαν ή δούλευαν οι ψαράδες... 1Ιαμαίίοοκικό γκφΐ'μι <π<>\ ιιοκιμό ^ίιη / Παρατήρηση ιιουλιών σιη Λίμνη Πρέπσα

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά στοιχεία...- 3 Τι είναι υγρότοπος και ποιοι τύποι υπάρχουν...- 3 Ποια η κατάσταση των υγροτόπων στην Ελλάδα...- 5 Τι µας προσφέρουν οι υγρότοποι...-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση 2 η Τύποι υγροτόπων 29/10/10

Εισήγηση 2 η Τύποι υγροτόπων 29/10/10 ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 2 η Τύποι υγροτόπων Χειμερινό ό2010 20112011 Υδάτινα οικοσυστήματα Τύποι υγροτόπων ΟΡΙΣΜΟΣ ( για να το θυμηθούμε) Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 Ο κεφάλαιο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός Λίμνη Ζηρού ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Να γνωρίσουν καλύτερα τα τρία αυτά διαφορετικά οικοσυστήματα(τις δυνατότητές τους, τα προβλήματά

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Σχολική χρονιά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Σχολική χρονιά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Σχολική χρονιά 2014-15 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, 20 km

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τα μέλη της ομάδας μας:παπαδόπουλος Σάββας Σταθάτος Γιάννης Τσαπάρας Χρήστος Τριανταφύλλου Δημήτρης Χάλαρης Στέλιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Το νερό στη φύση 3. Νερό και άνθρωπος 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Το φράγμα του Ασουάν. Γιάννος Παπαϊωάννου Μαρία Παταρασβίλη Αλεξάνδρα Αδαμίδου Μαργαρίτα Χαραλάμπους Νοέμβριος 2013

Το φράγμα του Ασουάν. Γιάννος Παπαϊωάννου Μαρία Παταρασβίλη Αλεξάνδρα Αδαμίδου Μαργαρίτα Χαραλάμπους Νοέμβριος 2013 Το φράγμα του Ασουάν Γιάννος Παπαϊωάννου Μαρία Παταρασβίλη Αλεξάνδρα Αδαμίδου Μαργαρίτα Χαραλάμπους Νοέμβριος 2013 Πώς σκέφτηκαν οι Αιγύπτιοι να δημιουργήσουν το φράγμα του Ασουάν; Για πολλούς αιώνες οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή)

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) Περιγραφή Η Καταλυκή (Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου) βρίσκεται στο δήμο Φαιστού, περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Τυμπακίου. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Η Κύπρος είναι νησί και η θάλασσα τη χωρίζει από Ασία Ευρώπη Αφρική Χάρη στην απομόνωση εξελίχτηκαν μοναδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου Κεφάλαιο 1: Οικοσυστήματα... 17 1.1. Δομή και οργάνωση οικοσυστημάτων... 17 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου THA002 - Βάλτα Ραχωνίου Περιγραφή Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση του νερού. Κατανομή του νερού στη Γη

Η κατανάλωση του νερού. Κατανομή του νερού στη Γη 1 Η κατανάλωση του νερού Το νερό που χρησιμοποιείται σε κάθε χώρα διατίθεται κυρίως στη γεωργία, τη βιομηχανία και για αστική χρήση. Η κατανομή του νερού στις τρεις αυτές χρήσεις εξαρτάται από το βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υγρότοποι στην Ελλάδα

Οι Υγρότοποι στην Ελλάδα Οι Υγρότοποι στην Ελλάδα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Δάσκαλος (M.Ed.) 33 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σχολικό Έτος 2013-2014 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ενσωμάτωσης στην ΠΑΜΘ

Πρακτικές Ενσωμάτωσης στην ΠΑΜΘ Πρακτικές Ενσωμάτωσης στην ΠΑΜΘ Ολοκληρωμένο λ Πρόγραμμα για τη ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης Σάκης Καραμόσχος, TRANSCOOP Ενσωμάτωση Βασική παράμετρος των ΠΚΠ, ειδικό component/π.ε. Ε Παρελθόν: πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 Περιγραφή Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά Περιγραφή Η εκβολή Κατσαμπά βρίσκεται 3,4 χλμ Α-ΒΑ της Καμαριώτισσας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται για την μικρή εκβολή του χειμάρρου Κατσαμπά, ενός ρύακα περιοδικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Το 97% του νερού του πλανήτη βρίσκεται στους ωκεανούς και είναι ιδιαίτερα αλατούχο

Το 97% του νερού του πλανήτη βρίσκεται στους ωκεανούς και είναι ιδιαίτερα αλατούχο Το 97% του νερού του πλανήτη βρίσκεται στους ωκεανούς και είναι ιδιαίτερα αλατούχο Το υπόλοιπο 3% είναι γλυκό νερό. Περίπου το 2,997% βρίσκεται στους παγετώνες και στα παγόβουνα ή είναι θαμμένο τόσο βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βλοντάκης. Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής

Γ. Βλοντάκης. Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής Περιοχές NATURA: Προστασία και αναβάθμιση των τοπικών φυσικών πόρων - βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία Γ. Βλοντάκης Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής Περιοχές δικτύου NATURA 2000 Φυσικοί πόροι Έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. με ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. με ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ με ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κύκλος του άνθρακα ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών «Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου, Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ. ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΗ ΤΑΞΗ: Β 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέµα: Τούνδρα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; (ΣΕΛ. 4-7) 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Πλατύ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ανατολικά από την Αγία Γαλήνη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο ρύακας δέχεται τα νερά από ένα σχετικά μεγάλο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου

Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου H Γ τάξη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης μελέτησε το θέμα: «Χλωρίδα και πανίδα της Ζακύνθου» Εκπαιδευτικοί: Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υγροβιότοπος των λιμνών Κορώνειας Βόλβης, είναι ένας από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND012 - Έλος Βόρη Περιγραφή Το έλος Βόρη βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βουρκωτή στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Δρ. Μάνος Κουτράκης Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αν. Μακεδονίας & Θράκης Τακτικός Ερευνητής -ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013 Επιχειρούμενη κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον Καλαμώνα Αμφιθέας, ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Μιχάλης ρετάκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το υγροτοπικό µωσαϊκό στην Κρήτη LIFE

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα