2 81_ Α_ --S ~αυ3. Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 81_ Α_ --S ~αυ3. Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο."

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassίos εκ µέρους Pantelίs Gassίos [8ο8. Αποστολή: ευτέρα, 13 Μάϊου :17 µµ Προς: 'ceo'; ί 'Mίchalopoulou, Angela; ί ί ί ί ί Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β. ΕΘ.; ί 'eίrίnί.konstantίnίdou.uhccί'; ί ί ί ί ί c.gr; '03π1818 Maria'; ί ί ί.gr; ί ίnίum.org.gr; ί ί $18$889Γ; ί ί ί ί ί 'Gepoet'; ί 8.ί13 81 ίείίι81οχ.0γ; 'Koraka, Eleftherίa'; ί ί ί ί ί ί Κοινοποίηση: 'Β4'; 'Β8'; 'ambagre'; 'Iconomou Afrodίtί' Θέµα: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγ ίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Συνηµµένα: ιαβιβαστικό Επιχειρηµατικού ελτίου.dοc; Bulletin doc Σπουδαιότητα: Υψηλή Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το έγγραφό µας Φ. 3070/203/ , και Ενηµερωτικό ελτίο Γραφείου µας, περιόδου Συνηµµένα: 2 αρχεία Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α" Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες Τηλ.: Φαξ: Ε-mαί1: pgassίos(almfa.gr Παρελ ή φβηκε ΗΜΕΡ.1. 2Ο ΩΡΑ... D0 Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ θεσσαλονήιcη 2 81_ Α_ --S ~αυ3

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΡΥΒΕΜΕΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes Bruxelles Τηλ.: Φαξ : Εmai1: Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 13/5/2013 Α.Π. Φ / 203 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ : Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Γ.Γ. ΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Β' Γενικού ιευθυντού Α1, Β1, Β4, Β8 ιευθύνσεις Ε... Πρεσβεία Βρυξελλών ΜΑ Βρυξελλών Γραφείο Τύπου Γραφείο Ε.Ο.Τ. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, σε ηλεκτρονική µορφή, το υπ' αριθ. 23 ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από το Βέλγιο που εκπόνησε το Γραφείο µας, για την περίοδο 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου Ο Προϊστάµενος Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος ΟΕΥ Α' Συνηµ.: 1 αρχείο Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 1 από 5

3 ΙΙΙΝΑΚΑΣΑ!ΙΟ ΕΚΤΩΝ - ΟΠΕ, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, ceo a~hepo.gr, - Invest in Greece Agency, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΕΘ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info alcreteexρorters.com - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mai1: - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΙΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: evep - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 11ΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαil: vassili s. com - BUCEPHALOS BUSINESS ASSOCIATION, Γραφείο κ. Προέδρου, s: - HELLENIC FEDERATION ΟΕ ENTERPRISES ( Εν), BRUSSELS OFFICE, e-mαί1: - UΝΙΟΝ ΟΕ HELLENIC CHAMBERS ΟΕ COMMERCE, BRUSSELS OFFICE, - ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΑΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΑΣ (Ε ΟΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, edoee.gr - ΠΕΜΕΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: - ΣΕΒΙΤΕΛ, Γραφείο κ. Προέδρου, Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 2 από 5

4 ΕΣΒΙΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: - IΝCOFRUIT HELLAS, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: fgmgen~alotenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΣΕΒΓΑΠ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, agtί~alath.forthnet.gr, ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (Ε ΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: seaopιla hol.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: - ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: gr - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΣΥΚΙΚΗ, Γραφείο κ. Προέδρου, ιηfο(alsykikί.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Ε, ΑΓΩΓΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ Γραφείο κ. Προέδρου, balsamon.gr ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, org. gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΑΓΕΜ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ιιιτ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΚΑΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 3 από 5

5 ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΛΣΕΒΥΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-roαί1: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΙΙΕΖΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΣΜΑ), Γραφείο κ. Προέδρού, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ Ε), Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΕΝΩΣΗ ΙΆΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε ΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΟΝΟΥΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΕΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΣΕΛΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ FRANCHISE ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, gr - 'Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας-Ολυµπίας, Γραφείο κ. Προέδρου, gr Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 4 από 5

6 - Επιµελητήριο Ξάνθης, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΑΞΙΟΝ ΕΚ ΟΤΙΚΗ (Ελιά & Ελαιόλαδο Olivenews), Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 5 από 5

7 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, Β-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: , Fax: , ecocom-brussels(almfa.gr ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ /4-10/5/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ 1. Ελληνική συµµετοχή στην 21 η European Seafood Exposition-ESE 2013 (23-25 Απριλίου 2013) σελ Οι αµερικανικές αρχές δίνουν την συγκατάθεσή τους για την εξαγορά της Grupo Modelo από την ΑΒ InBev σελ Η χρηµατοοικονοµική περιουσιακή Θέση των Βέλγων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2012 σελ Λειτουργ ία κοινοβουλευτικής Επιτροπής για µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος σελ Αύξηση της δηµιουργ ίας µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες σελ Η βελγική βιοµηχανία τροφίµων και ποτών υπέρ διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σελ Η δηµοσιονοµική ισορροπία του Βελγ ίου µετατίθεται για το 2016 σελ Ο πληθωρισµός στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας σελ Το Βέλγιο 3ο µεταξύ των κ-µ Ε.Ε. από πλευράς φορολογικών επιβαρύνσεων σελ Λοιπές ειδήσεις σελ. 8 1

8 1. Ελληνική συµµετοχή στην 21η European Seafood Exposition-ΕΒΕ 2013 (23-25 Απριλίου 2013) Πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα Απριλίου τ.ε. η 21η έκδοση της παγκοσµίου εµβέλειας διεθνούς έκθεσης ιχ8υηρών, θαλασσινών και µηχανολογικού εξοπλισµού για την κατεργασία ιχθυηρών European Seafοοd Exposition (ESE), στο Εκθεσιακό Κέντρο Βρυξελλών. Στην έκθεση µετείχαν συνολικά πάνω από εκθέτες από 79 χώρες, ενώ όπως κάθε χρόνο, και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των διοργανωτών, την επισκέφθηκαν περί τους εµπορικοί επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσµο. Η πλέον ογκώδης και εντυπωσιακή συµµετοχή ήταν και φέτος αυτή της Ισπανίας, ενώ αξιόλογες συµµετοχές είχαν οι Νορβηγ ία, ανία, Ισλανδία, Κίνα, Βιετνάµ, Γαλλία, Ολλανδία, Μαρόκο, Σκοτία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιταλία και Τουρκία. Στη φετινή ESE συµµετείχαν -σε συνέχεια πολύ επιτυχηµένης και συνεχούς παρουσίας µας τα προηγούµενα έτη- 7 µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και µία επιχείρηση του κλάδου κατεψυγµένων προϊόντων. Αναφέρουµε ως σηµαντικό πλεονέκτηµα της ελληνικής συµµετοχής την εξαιρετική της τοποθεσία σε πολύ κεντρικό σηµείο πλησίον της κυρίως εισόδου στην έκθεση (αίθουσα 6), η οποία εξασφαλίζεται σε σταθερή βάση λόγω της µακροχρόνιας ελληνικής παρουσίας στην ΕΕ. Η οργάνωση της ελληνικής συµµετοχής φέτος κρίνεται απόλυτα αξιοπρεπής και επιτυχηµένη, η οποία µάλιστα ενισχύθηκε σηµαντικά, καθώς πέραν της οµαδικής συµµετοχής των ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών που διοργανώνει κάθε χρόνο η ιδιωτική εταιρεία Promo Solution, παρουσία είχε και ο ΟΠΕ, µε δύο εθνικά περίπτερα προβολής, ένα στο τµήµα των νωπών και ένα στο τµήµα των κατεψυγµένων προϊόντων, στο πλα ίσιο υλοποίησης δύο σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (συγκεκριµένα πρόκειται για τα προγράµµατα «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Προώθησης Κατεψυγµένων Αλιευµάτων» και «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Προώθησης Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών»). Στα δύο εθνικά περίπτερα προβολής του κλάδου του ΟΠΕ, δύο 'Ελληνες µάγειροι εγνωσµένης αξίας, ο δηµοφιλής κ. Κ. Βασάλος και ο βοηθός του κ. Α. Φουστέρης, µε την υποστήριξη 4 βοηθών που εξασφάλισε το Γραφείο µας, προέβησαν καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε επαναλαµβανόµενες "cooking sessions" και γευσιγνωσίες ελληνικών ιχθυηρών προϊόντων, οι οποίες προσέλκυσαν πλήθος επισκεπτών της έκθεσης. Την τελευτα ία ηµέρα εξάλλου, στο πλα ίσιο ειδικής εκδήλωσης προβολής των ελληνικών ιχθυηρών που διοργάνωσε το Γραφείο µας στο περίπτερο του ΟΠΕ στο τµήµα νωπών ιχθυηρών, ολόκληρη η οµάδα υπό τους δύο 'Ελληνες µαγείρους προετοίµασε εκλεκτά µικρά πιάτα Θαλασσινών εδεσµάτων τα οποία προσφέρθηκαν στους προσκεκληµένους. Σηµαντική παρουσία στην φετινή ESE είχε υψηλόβαθµο κλιµάκιο του ΟΠΕ υπό τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Καλαµπόκη, καθώς επίσης ανώτατα στελέχη των διοικήσεων των κλαδικών συνδέσµων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων ( ιαχειριστική Αρχή) και πληθώρα άλλων εκπροσώπων κλαδικών, επιχειρηµατικών και περιφερειακών φορέων. Το Γραφείο µας, πέραν των οργανωτικών διευκολύνσεων που παρείχε στην ενισχυµένη ελληνική εθνική συµµετοχή φέτος, διένειµε στους εκθέτες πληροφοριακό υλικό, και συγκεκριµένα πρόσφατα εκπονηθείσα έρευνα της βελγικής αγοράς ιχθυηρών, καθώς και λίστες Βέλγων εµπόρων των προϊόντων αυτών. Σηµαντικό κρίνεται το γεγονός ότι φέτος, σε αντίθεση µε προηγούµενες χρονιές, κατέστη δυνατή, εξαιτίας ακριβώς της παρουσίας του ΟΠΕ µε δύο εθνικά περί πτερα προβολής, η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης προώθησης - networking lunch- µε τη συµµετοχή των Ελλήνων εκθετών, όπου προσκλήθηκαν επίσης αγοραστές, δηµοσιογράφοι και διαµορφωτές της κοινής γνώµης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου του Βελγ ίου και φορέων ελληνικού ενδιαφέροντος. Σηµειώνουµε ότι το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια 2

9 της ειδικής προωθητικής εκδήλωσης η Κοινοτική Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κα αµανάκη η οποία ξεναγήθηκε και στα περίπτερα των ελληνικών επιχειρήσεων-, ο 'Ελληνας Πρέσβυς στις Βρυξέλλες κ. Χατζηµιχάλης, καθώς και µεγάλο κλιµάκιο από την Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. Η φετινή ΕΕ ενδεχοµένως παρουσίασε ελαφρότατα µειωµένη κίνηση από πλευράς επισκεπτών, ωστόσο από την άποψη της ουσίας και ποιότητας των εµπορικών επαφών που είχαν οι µετέχοντες, υπήρξαν ικανοποιηµένοι. 0 ελληνικός κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών είχε φέτος µ ία ενισχυµένη και επιτυχηµένη παρουσία στην µεγάλη διεθνή έκθεση ιχθυηρών ΕΒΕ, η οποία καλό Θα ήταν να συνεχιστεί και εµπλουτισθεί τα προσεχή χρόνια τόσο από απόψεως αριθµού εκθετών, όσο και δια της οργάνωσης παράλληλων προωθητικών εκδηλώσεων. 2. 0i αµερικανικές αρχές δίνουν την συγκατάθεσή τους για την εξαγορά της Grupo Mode/ο από τηναβ ΙηΒeν Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βελγικού οικονοµικού Τύπου, την Παρασκευή 19 Απριλίου η βελγο-βραζιλιανή ζυθοποι ία Anheuser-Busch InBev κατέληξε σε οριστική συµφωνία µε το αµερικανικό Υπουργείο ικαιοσύνης (003) αναφορικά µε τις παραχωρήσεις της προκειµένου να ολοκληρωθεί η εξαγορά της µεξικανικής ζυθοποι ίας Grupo Modelo, ιδιοκτήτριας µέχρι τώρα του διάσηµου διεθνώς εµπορικού σήµατος Coronal. Η συµφωνία περιλαµβάνει τόσο τις παραχωρήσεις του περασµένου Φεβρουαρίου, δηλαδή την εκχώρηση από την ΑΒ InBev των δραστηριοτήτων της εξαγοραζόµενης Grupo Modelo στις ΗΠΑ ώστε να µην διαµορφώνεται κίνδυνος δεσπόζουσας θέσης στην αµερικανική αγορά, ενώ εξάλλου η ΑΒ InBev µε τις συνεργαζόµενες εταιρείες προχώρησαν και σε ορισµένες ακόµη πρόσθετες δεσµεύσεις ι Βλ. και σειρά προηγούµενων άρθρων, συγκεκριµένα: 1 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου , 8 ενηµερωτικού δελτίού περιόδού , 2 περιόδου , 10 περιόδου και 6 περιόδου έναντι των αµερικανικών αρχών. Οι δεσµεύσεις αυτές βασικά σχετίζονται µε την ταχεία αποεπένδυση της ΑΒ InBev από την αµερικανική αγορά, και απ' ότι φαίνεται έπεισαν το αµερικανικό Υπουργείο ικαιοσύνης να οριστικοποιήσει την συµφωνία Ζ. Σηµειωτέον ότι η µεξικανική αρχή προστασίας του ανταγωνισµού είχε δώσει ήδη από τις αρχές Απριλίου την έγκρισή της στο αναθεωρηµένο σχέδιο της εξαγοράς. Η συµφωνία των αµερικανικών αρχών, πρόκειται να ανοίξει τον δρόµο για τις επόµενες κινήσεις της εξαγοράς, δηλαδή την εξαγορά από την ΑΒ InBev του υπολοί που µετοχικού κεφαλα ίου της Grupo Modelo που δεν κατέχει (49,7 /ο) έναντι 20,1 δις. δολ., ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πώληση των δραστηριοτήτων της Grupo Modelo στις ΗΠΑ καθώς και του 50 /ο της Crown Imports στην Constellation Brands (έναντι συνολικού ποσού περίπου 2,9 δις. δολ.). Η εξαγορά και οι συµπληρωµατικές της πράξεις αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στον Ιούνιο, ο δε νέος όµιλος Anheuser-Busch InBev αναµένεται να έχει ενοποιηµένο κύκλο εργασιών ύψους 47 δις. δολ. και παραγωγική δυναµικότητα 400 εκατ. εκατολίτρων µπύρας, ενισχύοντας έτσι την ηγετική του Θέση στην παγκόσµια αγορά µπύρας. Τέλος, η εξαγορά πρόκειται να δηµιουργήσει οικονοµ ίες κλίµακας και εξοικονοµήσεις στην ΑΒ InBev λόγω επιχειρηµατικών συνεργειών, συνολικού ύψους 1 δις. δολ. 3. Η χρηµατοοικονοµική περιουσιακή Θέση των Βέλγων οε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2012 Στα τέλη του 2012 (31.12), σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγ ίου, η περιουσιακή θέση των Βέλγων σε χρηµατοοικονοµικά ενεργητικά στοιχεία ανερχόταν στα επίπεδα του 1,02 τρις., σηµειώνοντας αύξηση 68,6 δις. σε σύγκριση µε το Η δε αύξηση αυτή υπήρξε υπερδιπλάσια εκείνης που είχε σηµειωθεί το 2011 σε σύγκριση µε το Στις 22 Απριλίου η συµφωνία αµερικανικού Υπουργείου ικαιοσύνης µε τις εµπλεκόµενες εταιρείες επικυρώθηκε από τις αρµόδιες αµερικανικές δικαστικές αρχές. 3

10 (30,3 δις. ). Άνοδο εξάλλου σηµείωσε και το επ ί πεδο δανεισµού των Βέλγων, το οποίο ανήλθε σε 213,3 δις. στα τέλη του µε 8,6 δις. νέων δανείων, έναντι αύξησης 13,6 δις. το και συνεπώς η καθαρή χρηµατοοικονοµική περιουσιακή Θέση των Βέλγων ανήλθε σε 806,5 δις. στο τέλος του περασµένου έτους. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, οι κύριες αιτίες της µεγέθυνσης της περιουσιακής θέσης των Βέλγων το 2012 ήταν η αύξηση των καταθέσεων, η αύξηση των αξιών των µετοχών και των αµοιβα ίων κεφαλαίων, καθώς επίσης και οι σηµαντικές αποδόσεις του κλάδου των ασφαλειών. Πιο συγκεκριµένα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 19,2 δις. το 2012 και ανήλθαν συνολικά στο επίπεδο των 325 δις., το µεγαλύτερο µέρος των οποίων (ύψους 217,6 δις. ) αφορά αποταµιευτικούς λογαριασµούς (στους οποίους η αύξηση των καταθέσεων το 2012 υπερέβη τα 13 δις. ), παρά το εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων. Επιπλέον, κατά 43 δις. αυξήθηκαν οι αξίες των µετοχών και άλλων συµµετοχών των βελγικών νοικοκυριών σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, συµπεριλαµβανοµένων αµοιβα ίων κεφαλαίων. Οι αυξήσεις αναλυτικότερα ανήλθαν σε 11,4 δις. για τις εισηγµένες µετοχές, σε 18,6 δις. για τις µη εισηγµένες και σε 9,4 δις. για συµµετοχές σε αµοιβαία κεφάλαια. Το συνολικό ύψος χρηµατοοικονοµικών τίτλων εις χείρας Βέλγων πολιτών στις τρεις ως άνω κατηγορίες ανήλθε σε 54,6 δις. σε εισηγµένες µετοχές, σε 104,4 δις. σε µη εισηγµένες και σε 112,5 δις. σε αµοιβα ία κεφάλαια. Σηµειώνουµε ότι η συνολική αξί α µετοχών και άλλων συµµετοχών Βέλγων σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανήλθε στις σε 216,3 δις.. Αντιθέτως, οι Βέλγοι µείωσαν το 2012 την έκθεσή τους σε οµολογιακό δανεισµό κατά 7 δις., µε αποτέλεσµα η συνολική αξία οµολόγων εις χείρας βελγικών νοικοκυριών στα τέλη του έτους να ανέλθει σε 97,8 δις., γεγονός που εξηγείται αφ' ενός από τις σηµαντικές επενδύσεις σε οµόλογα το 2011, αφ' ετέρου από τη σηµαντική πτώση των επιτοκίων των οµολόγων στη διάρκεια του περασµένου έτους. Τέλος, το 2012 η αξία των πάσης φύσεως ασφαλειών των Βέλγων πολιτών ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επ ίπεδο των 256,6 δις. Ε. ήτοι µ ία αύξηση 13,3 δις. σε σύγκριση µε το Σηµειωτέον ότι οι ασφάλειες αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 της χρηµατοοικονοµικής περιουσιακής θέσης των Βέλγων, και αποτελούν συνεπώς την πλέον σηµαντική κατηγορία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού εις χείρας των βελγικών νοικοκυριών. Σηµειώνεται επίσης ότι η κατανοµή του πλούτου στη διάρκεια του 2012 υπήρξε αρκετά ανισοµερής µεταξύ των 4 τριµήνων του έτους. Καλύτερο τρίµηνο ήταν το πρώτο, κατά το οποίο η χρηµατοοικονοµική περιουσία των Βέλγων σηµείωσε αύξηση 24 δις., ενώ ακολούθησαν το τέταρτο (µε αύξηση 18 δις. ), το τρίτο (µε αύξηση 17 δις. ) και χειρότερο ήταν το δεύτερο (µε αύξηση 9,6 δις. ). Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, κα ίτοι η καθαρή χρηµατοοικονοµική περιουσιακή Θέση των Βέλγων πολιτών είναι Θετική, βελτιώνεται και ανέρχεται σε ιστορικά υψηλές αξίες, οι αντίστοιχες Θέσεις τόσο των επιχειρήσεων όσο και του δηµοσίου τοµέα είναι έντονα ελλειµµατικές και ανήλθαν στα τέλη του 2012 σε -455,8 δις. όσον αφορά τις επιχειρήσεις και σε -308,5 δις. όσον αφορά το δηµόσιο, ενώ η καθαρή χρηµατοοικονοµική Θέση του Βελγ ίου προς τον υπόλοιπο κόσµο (δηλαδή η έκθεση των εγχώριων τοµέων της οικονοµίας σε εξωτερική χρηµατοδότηση) ήταν επίσης αρνητική στα τέλη του 2012 (-42,1 δις. ). 4. Λειτουργία κοινοβουλευτικής Επιτροπής για µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος Στις 24 Απριλίου ξεκίνησε η λειτουργ ία ειδικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής (µικτή Επιτροπή Βουλής και Γερουσίας) µε σκοπό να µελετήσει και προσδιορίσει το πλαίσιο των φορολογικών µεταρρυθµ ίσεων που Θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επόµενες βελγικές κυβερνήσεις. Η ιδέα αυτή, η οποία γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του προϋπολογισµού του 2013, στοχεύει στη δηµιουργ ία ενός φορολογικού συστήµατος περισσότερο δίκαιου και στον αναπροσανατολισµό της 4

11 φορολογ ίας από το να πλήττει τα εισοδήµατα από την εργασία σε άλλες µορφές φορολόγησης, που Θα επιβαρύνουν περισσότερο τα υψηλά εισοδήµατα ή τις επιβλαβείς για το περιβάλλον οικονοµικές δραστηριότητες. Σηµειώνουµε ότι η οποιαδήποτε σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία Θα πρέπει να αναµένει την προσεχή Βουλή προκειµένου να εισαχθεί, συζητηθεί και ψηφισθεί, τούτο ωστόσο δεν εµποδίζει την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να διευκολύνει την έναρξη ενός διαλόγου σε επί πεδο νοµοθετικής εξουσίας, ώστε να τεθεί από σήµερα η ηµερήσια διάταξη της όποιας µελλοντικής µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Ως πλεονέκτηµα της όλης άσκησης καταγράφεται από τον βελγικό οικονοµικό Τύπο το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάµεων, απαλλαγµένοι από το βάρος «άµεσης» λήψης αποφάσεων, ιδεολογικών «κλισέ» και σχέσεων πλειοψηφίας-µειοψηφίας, Θα µπορέσουν να επιτύχουν έναν εποικοδοµητικό διάλογο που Θα µπορέσει να αποτελέσει την βάση για µετέπειτα υιοθέτηση και υλοποί ηση µεταρρυθµιστικών πολιτικών στη φορολογ ία από προσεχείς κυβερνήσεις. Σηµειωτέον ότι στις εργασίες της Επιτροπής συµµετέχει και το Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο (Conseil Superieur Ι3 Finances 5Γ). 5. Αύξηση της δηµιουργίας µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η UNIZO ('Ενωση Αυτοαπασχολουµένων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, βασικά από την περιφέρεια της Φλάνδρας), το 2012 ξεκίνησαν την λειτουργ ία τους νέες µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο Βέλγιο, µειωµένες κατά 2,33 /ο (ή κατά επιχειρήσεις) σε σύγκριση µε το Το ενδιαφέρον στοιχείο εί ναι ότι το εν λόγω αρνητικό αποτέλεσµα αποδίδεται αποκλειστικά στην Φλάνδρα, όπου ο αριθµός νεοδηµιουργηθεισών µικροµεσαίων επιχειρήσεων µειώθηκε κατά 4,63 /ο, ενώ αντιθέτως αυξήθηκε τόσο στις Βρυξέλλες (κατά 1,82 /ο), όσο και στην Βαλλονία (κατά 0,1 /ο). Η UNIZO εκτιµά διατήρηση της ίδιας τάσης κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Σηµειώνουµε ωστόσο ότι η Φλάνδρα αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος των νέων επιχειρήσεων µε 54,7 /ο του συνόλου, έναντι 28 /ο της Βαλλονίας και 13,9 /ο των Βρυξελλών. 6. Η βελγική βιοµηχανία τροφίµων και ποτών υπέρ διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Βελγικής Οµοσπονδίας Βιοµηχανιών Τροφίµων (Federation de Ι'Industrie Alimentaire - FEVIA), κ. Deryckere, «η ποιότητα, η καινοτοµία και η διαφοροποί ηση αποτελούν τα τρία ισχυρά σηµεία της βελγικής βιοµηχανίας τροφί µων, τα οποία και διασφαλίζουν την περαιτέρω µελλοντική ανάπτυξη του κλάδου». Ωστόσο, σύµφωνα µε τον κ. Deryckere, παρά τις ευνοϊκές εν γένει προοπτικές του κλάδου, τα αυξηµένα εργατικά και ενεργειακά κόστη βαρύνουν ιδιαίτερα την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου, Θέτοντας προβλήµατα στην βιώσιµη ανάπτυξή του. Το 2012, ο κύκλος εργασιών της βελγικής βιοµηχανίας τροφίµων σηµείωσε µεγέθυνση 1,8 /ο ανερχόµενος στα 46,6 δις., έναντι ρυθµού µεγέθυνσης της βελγικής βιοµηχανίας µόλις στο 0,2 /ο. Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία, οι εξαγωγές τροφίµων, που σηµειωτέον ότι το 2012 αυξήθηκαν κατά 5 /ο, αποτελούν την κινητήρια δύναµη του βιοµηχανικού αυτού κλάδου, καθώς άνω του 52 /ο των πωλήσεων πραγµατοποιούνται προς αγορές του εξωτερικού. Η πλειονότητα των εξαγόµενων βελγικών τροφίµων κατευθύνεται στις γειτονικές χώρες (Γαλλία, Ολλανδία, Γερµανία), ενώ το 2012 η Ολλανδία ξεπέρασε την Γαλλία και ανέβηκε στην πρώτη θέση πελατών των βελγικών τροφίµων. Το 2012 αυξήθηκε εξάλλου και η απασχόληση στον κλάδο έναντι του 2011, για να φθάσει τις Θέσεις εργασίας. Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η απασχόληση στον κλάδο τροφίµων έχει γνωρίσει αύξηση κατά 1,6%, ενώ αντιθέτως στο σύνολο της βιοµηχανίας η απασχόληση έχει µειωθεί κατά άνω του 21%. Τα στοιχεία της FEVIA δείχνουν επίσης σηµαντικές αυξήσεις των βελγικών εξαγωγών προς τα νέα κράτη µέλη της Ε.Ε., τις µεγάλες µακρινές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, αλλά και τις µεγάλες αναπτυσσόµενες χώρες 5

12 (BRIC), και ιδιαίτερα τις Βραζιλία και Κίνα. Παρ' όλα αυτά, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (του 2011) τα αυξηµένα κόστη που αντιµετωπίζει ο κλάδος, όπως και άλλοι κλάδοι της βελγικής βιοµηχανίας, µειώνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων (συγκεκριµένα, κατά 8,8 /ο το 2011). Παράλληλα, η οικονοµική κρίση τείνει να συρρικνώνει και τις πωλήσεις του κλάδου στην εγχώρια αγορά (κατά 1,6 /ο το 2012). Για τους λόγους αυτούς, και παρά την θετική πορεία των εξαγωγών και της απασχόλησης, η Οµοσπονδία Θεωρεί ότι η εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου δεν είναι βιώσιµη σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, παρά µόνον δια της υιοθέτησης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της µείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και της αναθεώρησης / κατάργησης ορισµένων ειδικών φόρων που επιβαρύνουν σειρά πρόίόντων και καθιστούν συµφερότερη την εισαγωγή τους. Σύµφωνα µε την FEVIA, η πτώση του ρυθµού ανάπτυξης του κλάδου από το 2 τρίµηνο του 2012 και η πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης αποτελούν δυσοίωνες ενδείξεις για την πορεία του κλάδου το 2013, που προβλέπεται αρκετά δύσκολη. Ως πλέον δυναµικά πρόίόντα του κλάδου αναφέρονται η σοκολάτα και η µπύρα, που αποτελούν σηµεία αναφοράς και για τις µακρινές αγορές και πρέπει να αποτελέσουν παράδειγµα και για άλλες κατηγορίες προϊόντων που θα µπορούσαν να διακριθούν στις διεθνείς αγορές. 7, Η δηµοσιονοµική ισορροπία του Βελγίου µετατίθεται για το 2016 Το βελγικό Υπουργικό Συµβούλιο σε περιορισµένη σύνθεση επιβεβαίωσε στα τέλη Απριλίου ότι δεν αναµένεται να επέλθει διαρθρωτική δηµοσιονοµική εξισορρόπηση εντός του 2015, όπως ήταν ο αρχικός προγραµµατισµός µε βάση το Πρόγραµµα Σταθερότητας, στόχος ο οποίος ουσιαστικά µετατίθεται χρονικά κατά ένα έτος, το Θυµίζουµε ότι τον περασµένο Μάρτιο, η βελγική κυβέρνηση έλαβε την έγκριση της Ευρ. Επιτροπής για µία ελαφρά χαλάρωση του στόχου για µείωση του ελλείµµατος κατά το τρέχον έτος στο 2,15 /ο του ΑΕΠ 3, µε ταυτόχρονη απαίτηση για λήψη µέτρων προς ουσιαστικό περιορισµό του διαρθρωτικού ελλείµµατος στο 1,8 /ο του ΑΕΠ το Η χαλάρωση αυτή αιτιολογήθηκε µε το σκεπτικό ότι δεν Θα έπρεπε να πληγεί η πραγµατική οικονοµία από επώδυνα δηµοσιονοµικά µέτρα τα οποία θα έπλητταν ακόµη περισσότερο και εν µέσω παρατεινόµενης οικονοµικής κρίσης την αγοραστική δύναµη του πληθυσµού και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων4. Σύµφωνα µε την βελγική κυβέρνηση, το 2015 Θα επιτευχθεί µεν ο στόχος µηδενισµού του διαρθρωτικού ελλείµµατος σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις προς την Ευρ. Επιτροπή- θα υπάρξει ωστόσο µικρό ονοµαστικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της τάξεως του 0,8 /ο. Για το 2014 προβλέπεται ασφαλώς πρόσθετη δηµοσιονοµική προσπάθεια η οποία θα µειώσει κατά 0,6 /ο το διαρθρωτικό έλλειµµα (στο 1,2 /ο του ΑΕΠ) και το συνολικό έλλειµµα από 2,46 /ο του ΑΕΠ φέτος, στο 2,1%, µε στόχο το 2015 αυτό να περιοριστεί πλησιάζοντας κατά το δυνατόν το 0,5% του ΑΕΠ. Στόχο της κυβέρνησης αποτελεί βεβαίως ο περιορισµός εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες- του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κάτω από το 2 /ο από το 2014, καθώς και ο περιορισµός του δηµοσίου χρέους κάτω του 100 /ο του ΑΕΠ, πιθανότατα µε εκποιήσεις κρατικών συµµετοχών σε επιχειρήσεις5. Σηµειώνουµε ότι στα τέλη Απριλίου επήλθε συµφωνία µεταξύ βελγικής κυβέρνησης, λοιπών µετόχων και ξένων αγοραστών (Lone 51 Γ και Credit Suisse) για πώληση της Royal Park Investments (RPI, της «κακής» τράπεζας που δηµιουργήθηκε προ τετραετίας µε σκοπό να διαχειριστεί τους ταξικούς δοµηµένους τίτλους της παλαιάς Fortis). Η κρατική συµµετοχή στην RPI ανερχόταν στο 43 /ο του κεφαλαίου και τα έσοδα από την εκχώρησή της σε 1 δις. (έναντι 740 εκατ. 3 Βλ. και άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου Ενώ ταυτόχρονα και επιπρόσθετα το 2014 είναι χρονιά πολύ σηµαντικών για την πορεία τον Βελγίου εθνικών εκλογών. 5 Βλ. και άρθρο 2 ενηµερωτικού δελτίου

13 που είχαν επενδυθεί στην τράπεζα, ήτοι µ ία υπεραξία της τάξεως των 260 εκατ. ) που Θα επιτρέψουν στη βελγική κυβέρνηση να µειώσει τον λόγο δηµοσίου χρέους / ΑΕΠ από 100,4 /ο σήµερα, σε 100,17 /ο (σύµφωνα µε τα στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπ. Οικονοµικών). Σύµφωνα µε τον οµοσπονδιακό Υπουργό Οικονοµικών κ. Geens δεν υπάρχει περίπτωση να χαλαρώσει η δηµοσιονοµική πειθαρχία, ενώ επιπροσθέτως των µέτρων δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης και εξυγ ίανσης Θα ληφθούν σίγουρα και µέτρα αναπτυξιακά και επανεκκίνησης της οικονοµ ίας. Στις 26 Απριλίου ο οµοσπονδιακός Υπουργός Προϋπολογισµού κ. Chastel, παρουσίασε το αναθεωρηµένο βελγικό Πρόγραµµα Σταθερότητας περιόδου στους οµολόγους του των περιφερειακών κυβερνήσεων (Βρυξελλών, Βαλλονίας και Φλάνδρας), το οποίο εµφανίζει εξισορρόπηση του διαρθρωτικού ελλείµµατος το 2015 και απάλειψη του συνολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το , Ο πληθωρισµός σrα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε στα τέλη Απριλίου το οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµ ίας (SPF Econom ίe), κατά τον µήνα Απρίλιο ο πληθωρισµός στο Βέλγιο ανήλθε σε µόλις 1 /ο, που είναι το χαµηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του Ωστόσο, η πτώση αυτή του πληθωρισµού δεν αντανακλάται και στον τιµαριθµικό δείκτη της υγείας, ο οποίος χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό των αυξήσεων στους µισθούς. 0 δείκτης πληθωρισµού, συνυπολογιζοµένου του δείκτη υγείας σηµείωσε άνοδο τον Απρίλιο στο 1,26%, έναντι 1,25 /ο τον Μάρτιο και 1,09 /ο τον Φεβρουάριο. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις τιµών σηµειώθηκαν τον Απρίλιο στα νωπά λαχανικά (+7 /ο) και συγκεκριµένα τις πατάτες (+21%), ενώ από την άλλη πλευρά µειώσεις σηµειώθηκαν στις τιµές των καυσίµων (-1 /ο), των κινητών τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων (-8,8%), καθώς και των εισιτηρίων εξωτερικού (-11%). Παρ' όλα αυτά, παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι η πτώση του πληθωρισµού δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασµού, καθώς από την άλλη πλευρά η τιµαριθµική αναπροσαρµογή των µισθών στο Βέλγιο παραµένει µεν ελαφρώς κατώτερη του επιπέδου πληθωρισµού των γειτονικών χωρών, ωστόσο η διαφορά αυτή εί ναι εξαιρετικά µικρή ώστε να γεφυρωθεί το «χάσµα» που χωρίζει το Βέλγιο από τους γείτονές του όσον αφορά τα µισθολογικά κόστη. Σύµφωνα µε την AGORIA (την οµοσπονδία βελγικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογ ίας), η κυβερνητική πολιτική περιορισµού του πληθωρισµού και παγώµατος των µισθών δεν πρόκειται να επαρκέσει για να καλύψει το «ανταγωνιστικό µειονέκτηµα» του Βελγ ίου έναντι των γειτονικών ανταγωνιστικών του χωρών σε ότι αφορά τα υψηλά εργατικά κόστη. Σύµφωνα µε την AGORIA, το γεγονός ότι ο πληθωρισµός µειώνεται µε αργούς ρυθµούς καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναµόρφωσης του συστήµατος τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, άποψη που φαίνεται να ασπάζεται η κυβέρνηση και ιδια ίτερα το σοσιαλιστικό κόµµα του πρωθυπουργού κ. Dί Rupo, που -σύµφωνα µε τα βελγικά µέσα ενηµέρωσης- ετοιµάζεται να εκκινήσει ευρεία δηµόσια συζήτηση για την µεταρρύθµιση του συστήµατος. Οι κυβερνητικές σκέψεις για µεταρρύθµιση του συστήµατος της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής οφείλονται σαφώς -εν µέρει και πέραν των εσωτερικών πιέσεων από πολιτικές δυνάµεις και τον επιχειρηµατικό κόσµο- στις αυξανόµενες πιέσεις της Ευρ. Επιτροπής, η οποία τίθεται παγ ίως υπέρ µιας τέτοιας µεταρρύθµισης, ενώ επιπλέον τελευταία απαιτεί από το Βέλγιο επείγουσες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις «ως αντάλλαγµα» για την επιτραπείσα «χαλάρωση» της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 9. Το Βέλγιο 30 µεταξύ των κµε.ε. από πλευράς φορολογικών επιβαρύνσεων Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της EUROSTAT αναφορικά µε το φορολογικό βάρος εκάστης χώρας µέλους της Ε.Ε., το Βέλγιο κατατάσσεται στην τρίτη Θέση, πίσω από τις ανία και Σουηδία, µε ποσοστό συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης επί του ΑΕΠ στο 44,1 /ο (συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). Τα 7

14 στοιχεία στα οποία έχει βασιστεί η έκθεση της EUROSTAT αφορούν το 2011, και την πρώτη θέση καταλαµβάνει η ανία µε ποσοστό 47,7%, ενώ την δεύτερη η Σουηδία µε ποσοστό 44,3%. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στο Βέλγιο αυξήθηκε µάλιστα το 2011 έναντι του 2010 (ήταν 43,8%), εµφανίζεται ωστόσο µειωµένη σε σύγκριση µε το κορυφαίο επί πεδό της (45,1%) το έτος Οι ευρωπαϊκές χώρες µε το χαµηλότερο ποσοστό συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης βρίσκονται στην Ανατ. Ευρώπη (Λιθουανία 26%, Βουλγαρία 27,2%, Λετονί α 27,6%, Ρουµανία 28,2 /ο και Σλοβακία 28,5%), ενώ από την υτ. Ευρώπη η Ιρλανδία είναι η µόνη χώρα µε συντελεστή φορολογικής επιβάρυνσης κάτω από το 30 /ο, συγκεκριµένα στο 28,9%. Το 2011 η φορολογική επιβάρυνση στην Ευρώπη ανήλθε σε 38,8 /ο του συνολικού ΑΕΠ των κρατών µελών της Ε.Ε.6 Σηµαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν µεταξύ των κρατών µελών αναφορικά µε τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν οι επί µέρους επιβαρύνσεις προς το ΑΕΠ Συγκεκριµένα, το ύψος των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων κυµαίνεται από 22,7 /ο του ΑΕΠ στη Μάλτα έως 42,8 /ο στο Βέλγιο, ενώ η φορολόγηση του κεφαλαίου από 5,5 /ο στη Λιθουανία έως 44,4 /ο στη Γαλλία. 'Οσον αφορά τη φορολογ ία φυσικών προσώπων, η Σουηδία κατείχε τα πρωτεία το 2011 µε ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης 56,6 /ο και η Βουλγαρία τη χαµηλότερη Θέση µε ποσοστό 10 /ο. 'Οσον αφορά τη φορολογ ία νοµικών προσώπων (κερδών), η Γαλλία είχε συνολική φορολογική επιβάρυνση 36,1 /ο, ενώ οι Βουλγαρία και Κύπρος µόλις 10 /ο. Η έκθεση της EUROSTAT διαπιστώνει επίσης την αυξητική τάση των συντελεστών ΦΠΑ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από το 2008 και έπειτα, και ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες οι οποίες αντιµετωπίζουν δηµοσιονοµικές δυσκολίες. 6 Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα προσδιορίζεται στο 32,4% τον ΑΕΠ, ενώ όσον αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων η επιβάρυνση ανέρχεται σε 49% και στη φορολόγηση εταιρειών σε 20%. 7 Από πλευράς ανώτατων νόµιµων φορολογικών συντελεστών. 10. Λοιπές ειδήσεις (σ) ανεισµός βελγικού δηµοσίου από τις αγορές. Στις 24 Απριλίου η Βελγική Υπηρεσία ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de Ι Dette) συγκέντρωσε ποσόν 2,5 δις. από την διάθεση νέων οµολόγων "benchmark" πενταετούς διάρκειας, ενώ στις 29 Απριλίου διέθεσε κρατικά οµόλογα 4 διαφορετικών κατηγοριών, συγκεντρώνοντας συνολικά 4,9 δις.. Πιο αναλυτικά, η Υπηρεσία διέθεσε οµόλογα πενταετούς διάρκειας µε επιτόκιο 0,821 /ο συγκεντρώνοντας 1,42 εκατ., οκταετούς διάρκειας µε επιτόκιο 1,541 /ο συγκεντρώνοντας 836 εκατ., δεκαετούς διάρκειας µε επιτόκιο 1,971 /ο συγκεντρώνοντας 1,36 δις. και δεκαπενταετούς διάρκειας µε επιτόκιο 2,415 /ο συγκεντρώνοντας 1,285 δις.. Σηµειώνουµε ότι στις 23 Απριλίου το επιτόκιο των δεκαετών βελγικών οµολόγων σηµείωσε νέο ιστορικό χαµηλό, ανερχόµενο σε 1,9383%. (β) υσοίωνες εαρινές προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής για το Βέλγιο. Σύµφωνα µε τις πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής για τις οικονοµίες των κρατών µελών, η ανάκαµψη εκτιµάται ότι θα αργήσει να έλθει, πέραν του αναµενοµένου. Το Βέλγιο δεν ξεφεύγει από την γενική αυτή τάση, καθώς η Ευρ. Επιτροπή δεν διακρίνει δυνατότητες επίτευξης Θετικού ρυθµού ανάπτυξης φέτος, ενώ εκτιµά ρυθµό ανάπτυξης για το προσεχές έτος στο 1,4%. Η Επιτροπή διαπιστώνει εξάλλου µία γενικευµένη έλλειψη εµπιστοσύνης στη βελγική αγορά, τόσο από πλευράς καταναλωτών, όσο και επιχειρηµατικού κόσµου. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιτροπής, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του ανέλθει φέτος στο 2,9 /ο του ΑΕΠ, ενώ επισηµα ίνεται η απόλυτη αναγκαιότητα λήψης και εφαρµογής διαρθρωτικών µεταρρυθµιστικών µέτρων. Σηµειωτέον ότι τα στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπ. Οικονοµικών δείχνουν µείωση 1,8 /ο των κρατικών εσόδων το πρώτο τρίµηνο του 2013 έναντι του αντιστοίχου τριµήνου του περασµένου έτους. Σύµφωνα εξάλλου µε τις πρόσφατες εκτιµήσεις της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας (Institut Ε Comptes Ναtίοηαυχ) 8

15 κατά το πρώτο τρίµηνο τρέχοντος έτους το βελγικό ΑΕΠ µεγεθύνθηκε κατά 0,1 /ο έναντι του τελευταίου τριµήνου του 2012, ενώ µειώθηκε κατά 0,5 /ο έναντι του πρώτου τριµήνου του περασµένου έτους. Τέλος, η υπηρεσία αναθεώρησε τον ρυθµό ύφεσης του 2012 σε 0,3 /ο από 0,2 /ο που ήταν η αρχική εκτίµηση. Η ύφεση το 2012 αποδίδεται κυρίως στον κλάδο της βιοµηχανίας που συρρικνώθηκε κατά 2,5 /ο έναντι του (y) Άνοδος του δείκτη ΒΕ. 20 Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών. Στα τέλη Απριλίου και αρχές Μα ίου, ο δείκτης ΒΕΙ 20 σηµείωσε σηµαντική άνοδο, κλείνοντας την Παρασκευή 3 Μαΐου στις 2.696,36 µονάδες, ενώ στη συνέχεια σηµείωσε πρόσθετη άνοδο υπερβα ίνοντας τις µονάδες και έκλεισε την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 2.729,77 µονάδες, αυξηµένος κατά 24,8 /ο έναντι του περασµένου έτους. 9

16 1. Γραφείο Ο.Ε. Υ. Βρυξελλών πηγει: 2. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 3. Βαηςυe Ναtίοηα fe de Βe/gϊςυe, DέρartemeΓ7t Statίstίque Genέrale : "COmptes fιηanciers trίmestrίels, 4e trimestre 2012' δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 4. ηµοσιεύµατα βελγικού Οικονοµικού Τύπου 5. UNIZO ('Ενωση Α υτοσπαοχολ ουµένω ν και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, περιφέρεια Φλάνδρας), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 6. Βελγική Οµοσπονδία Βιοµηχανιών Τροφίµων (Federatίon de lίndustrίe Αlimentaire - ΡΕ νια), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 7. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 8. Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας (sffecqhomίe), AGORIA (Βελγική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογίας), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 9. EUROSTAT. "Ταχαtίοη 1Τ8/15 in the Euroρean Uηίοη. the overal/ tax-to-gdp ratio 1,7 the Ε1]27 υρ Ιο 38.8% of GDP ίη 2011; News Re%ase 68/2013, Βελγική Υπηρεσία ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de /α Dette), Ευρ. Επιτροπή, Χρηµατιστήριο Βρυξελλών (BOUCSe de Bruxel%s) - ΒΕΙ 20, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 10

ΒΙΟΤξΧΝΙ~{ Ο ΤΙΙ τ ΟΕΣΣΑΑ0ΝΙΚ' ΡΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Οεαααλονίκη

ΒΙΟΤξΧΝΙ~{ Ο ΤΙΙ τ ΟΕΣΣΑΑ0ΝΙΚ' ΡΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Οεαααλονίκη Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: ρ9855105 @ ΙΎ11.9 Γ Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 4:49 µµ 'executive d ί rector'; ί ηfο@enterprίsegreece.gov.gr; 'Kleovoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: pgassios@mfa.gr Αποστολή: Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 6:50 µµ Προς: 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr; 'Kleovoulos Bouzos'; ceo@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 20/8/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 338. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 20/8/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 338. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassios [pgassίos@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassίos.pantelίs@mfa.gr] Αποστολή: Πέµπτη, 4 Ιουλίου 2013 2:31 µµ Προς: 'ceo'; ί ηfο@hepo.gr; papageorge@hepo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ε ΠΙΜΕπbΤtιΡιο ΘΕΣΣΑΛ C ΝΙΚΝΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ε ΠΙΜΕπbΤtιΡιο ΘΕΣΣΑΛ C ΝΙΚΝΣ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr] Αποστολή: ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2013 1:54 µµ Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/11/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 464. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/11/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 464. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/1/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 019. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/1/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 019. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε.

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε. ΓΙ α ρ ε ή φ Ο η κ ε Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο..2.14 2Ο4 Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis 08581ο$ [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Office for Economίc & Commercίal Affaίrs in Beijing ευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 6:59 πµ eashlol@yahoo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/4/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 179. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/4/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 179. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

αέ 7ι~α 4'4Ι 7Ι Υψηλή ~8Α Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Ι ~ιι Παρ

αέ 7ι~α 4'4Ι 7Ι Υψηλή ~8Α Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Ι ~ιι Παρ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Παρ 4'4Ι 7Ι Ι ~ιι αέ 7ι~α Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/11/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 412. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/11/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 412. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 22/3/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 144. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ.

Βρυξέλλες, 22/3/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 144. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗιΙ 3Ι ιά Η$ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

ΗιΙ 3Ι ιά Η$ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΗιΙ 3Ι ιά Η$ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gαssios.pantelis@mfa.gr] Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelis 331ο8 [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios. pantelis@mfa.gr] Αποστολή: Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 6:13 µµ Προς: 'ceo'; info@hepo.gr; papageorge@hepo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛ t ι\ εκι--ισ Φαξ: +322-5455508 Ε-mα ίl: pgassίοs{άlmfa.gr Αριθ. Πρωτ.. ~ Θεσααλον iιεη. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

ΘΕΣΣΑΛ t ι\ εκι--ισ Φαξ: +322-5455508 Ε-mα ίl: pgassίοs{άlmfa.gr Αριθ. Πρωτ.. ~ Θεσααλον iιεη. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς; Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr] Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 5:05

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Παρελ ή φση κ Γ ΗΓ~ ΕΡ... QQjj~\\ i..i4.. 201. ΩΡΑ Pantelis Gassios Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 4:49 µµ 'executive director';

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Pantelίs Gassios Αποστολή: Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 1:57 µµ Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: 'executίve Ι ί ΓθςοΓ; Ι π1ο@θπιθγρτι5θ9γθθ.9ον.9τ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΙ S~ΙΟ Παντελής Γκάσιος ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από:

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΙ S~ΙΟ Παντελής Γκάσιος ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Pantelis Gassios Κ ρ9ιο5@γτιι.9γ> Αποστολή: Πέµπτη, 21 Μάϊου 2015 2:40 µµ Προς: 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr; 'Kleovoulos Bouzos'; ceo@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς:

CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE <ecocom- jeddah@mfa.gr> Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς: .7 r, λι-, φ0η κε Info νι Από: CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς: keeuhcci; info@acci.gr; Helen Foti; excom; Arab

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ. Από: Αποστολή: Ε + ινοποίηση: Σπουδαιότητα: ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α. Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1

Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ. Από: Αποστολή: Ε + ινοποίηση: Σπουδαιότητα: ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α. Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1 9ήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Ε + Θέµα: ινοποίηση: Συνηµµένα: Pantelis Gassios [pgassios@mfα.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pαntelis@mfa.gr] Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 5:28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ.

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ. Παρλ ή φθηκε Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ΜΕΡ. L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Ειοποπις & ςοπ- ηθτςι3ι 58ς11οΠ - Greek Επ1γ in Sωeden ευτέρα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Η μέση ετήσια απόδοση των βελγικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας το 2012 είχε ανέλθει σε 2,98%, έναντι 4,2% το 2011, στην διάρκεια του 2013 έπεσε

Η μέση ετήσια απόδοση των βελγικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας το 2012 είχε ανέλθει σε 2,98%, έναντι 4,2% το 2011, στην διάρκεια του 2013 έπεσε Δημόσιο χρέος Η ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου προς αποφυγή πτώχευσης είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του βελγικού δημόσιου χρέους σε ποσοστό 92,2% του ΑΕΠ το 2008, σε 99,2% το 2009, σχεδόν σταθερό σε

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ε4` νηωιενά: !Ζ. l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ε4` νηωιενά: !Ζ. l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ε4` νηωιενά: Σπουδαιότητα: ~Q.. CONSULATE GENERAL ΟΡ GREECE- COMMERCIAL OFFICE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 6/8/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 272. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών. Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση KOIN : Πρεσβεία Βρυξελλών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 6/8/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 272. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών. Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση KOIN : Πρεσβεία Βρυξελλών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: 0κ@ for Economίc & Coramercial Affairs ί η Beijing Αποστολή: ευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 7:27 πµ Προς: eke@delcof.gr; pektomat@otenet.gr; sevt@hol.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 97 1/8-10/8/2015

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 97 1/8-10/8/2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 30/4/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 151. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 30/4/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 151. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σικάγο, 18 Ιανουαρίου 2011 ΑΠ.Φ. 2701/16/ΑΣ 15 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: - Β4 Δ/νση ΚΟΙΝ: Α. - Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Σπουδαιότητα: Α `ΤΚΡΙΟ 1ΚΝΣ. ~ισσαλον ίκη

Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Σπουδαιότητα: Α `ΤΚΡΙΟ 1ΚΝΣ. ~ισσαλον ίκη Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: ΤΙ σ ρ ε λ ή φ Ο η κ ε ΗΛ,Ε~. Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή. ΟεΣτΑι Γ1Ν y Σ Αρι9. Π ρωτ... Οεασαλονί ιι ;... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς:

Υψηλή. ΟεΣτΑι Γ1Ν y Σ Αρι9. Π ρωτ... Οεασαλονί ιι ;... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 4:09 µµ 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 4/4/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 152. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 4/4/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 152. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ί α ρ Σ λ ή φ Θ η Κ ε

ί α ρ Σ λ ή φ Θ η Κ ε Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: βέ ί α ρ Σ λ ή φ Θ η Κ ε ΗΕ? ;λε? -% ~ιi λ... 20.ι1~\ ΩΡΑ... Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: PBntelis Gassios Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ερμπίλ, 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΦ.: 2280/ΑΣ 52

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ερμπίλ, 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΦ.: 2280/ΑΣ 52 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ερμπίλ, 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΦ.: 2280/ΑΣ 52 ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ.: - Β8 Δ/νση Βλ. Πίνακα Αποδεκτών Ε.Δ.: - Πρεσβεία Βαγδάτης (υπόψη κ. Πρέσβεως) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΝΧΚΟ Ε ΙΒΜΕΛΗ iηρτο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΧΚΟ Ε ΙΒΜΕΛΗ iηρτο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Pantelίs Gassίos ευτέρα, 21 Σεπτεµβρίου 2015 1:44 µµ 'executίve dίrector; info@enterprίsegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 7-213 νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 213 Ιούνιο 212 Η εικόνα βελτίωσης, που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Ι ς 201$ ΩΡΑΙ'Ο... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι ς 201$ ΩΡΑΙ'Ο... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ΕοποΓΪΨ: & Cοmmerciαl 5 ς ίοπ - Greek Ειτι155γ in 5ννιΙπ Πέµπτη, 30 Απριλίου 2015 8:18 µµ ΕςοποιηΙς &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες)

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες) K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 114/368 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα