για διαπίστευση και πιστοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για διαπίστευση και πιστοποίηση"

Transcript

1 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Απρίλιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦOΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ για διαπίστευση και πιστοποίηση 1. Σεπτέμβριος 2009: Εκδίδεται από Το θέμα της πιστοποίησης είναι από τα πλέον σημαντικά και το γραφείο εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο ενημερωτικό φυλλάδιο με αναφορά σε κάνουμε μια σύντομη ιστορική για αυτό θεωρούμε σκόπιμο να προηγούμενες σχετικές αποφάσεις αναδρομή στα θέματα της Διά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οδηγίες προς τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων επαγγελματικών Βίου Μάθησης, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και της πιστοποίησης των εκροών της προσόντων και Διά Βίου μη τυπικής μάθησης στην οποία Μάθησης στα κράτη-μέλη. Σας παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα που υπάγονται και τα Κ.Ξ.Γ. θεωρούμε χρήσιμο να γνωρίζουμε προκειμένου να χαράξουμε τη μελλοντική μας στρατηγική κατανοώντας τυπικής και άτυπης μάθησης. Από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες τις μελλοντικές εξελίξεις εντός της διά βίου μάθησης που αναπτύχθηκαν, Ευρώπης. υιοθετήθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) αποτελεί σίγουρα τη σημα- Αποσπάσματα i. Οι λόγοι που η διά βίου μάθηση ντικότερη αφού στοχεύει να προάγει αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα είναι μεταξύ άλλων και οι τη διαφάνεια των τίτλων. iv. Ωφελούμενοι θα είναι επίσης οι εξής: Η ανάγκη δραστικής αύξησης φορείς αρμόδιοι για εθνικά ή / και των πολιτών εργαζομένων και μη κλαδικά συστήματα και πλαίσια προσόντων. Όσον αφορά στη συμμετοχή που συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης, άρα και η ανάγκη των κλάδων της οικονομίας το EQF καθιέρωσης μεθόδων και μέσων πιστοποίησης και αναγνώρισης της μη θα δώσει στους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να συνδέσουν τα δικά τους συστήματα προ- τυπικής και άτυπης μάθησης, ανάγκη πιστοποίησης και αναγνώρισης των προσόντων ως αποτελεσμάτων μαθησιακών διαδικασιών. v. Η μάθηση προσλαμβάνεται ως συσόντων με το EQF. ii. Τα προσόντα (πτυχία, διπλώματα στημικό όλον, μέσω του οποίου δίνεται έμφαση σε επιμέρους συστήματα και πιστοποιητικά) θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται, δηλαδή αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης να αναγνωρίζονται και να αξιοποιούνται χωρίς προβλήματα διεθνώς. (όπως για παράδειγμα εργασιακής εμπειρίας) μάθησης. iii. Σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να καταστεί ευκρινής και να λαμ- vi. Τα προσόντα μπορούν να αποκτηθούν, να αναγνωριστούν και να βάνεται υπόψη η μάθηση που αποκτάται πέρα από τυπικές δομές εκπαίδευματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. πιστοποιηθούν ανεξάρτητα από ιδρύσης και κατάρτισης (όπως για παράδειγμα vii. Αντιστοίχηση: Για να γίνει κατα- στην εργασία, στο σπίτι και στον νοητή η αρχιτεκτονική του πλαισί- ελεύθερο χρόνο) είναι η πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Πρόσφατα (Νοέμβριος 2009) το Cedefop παρουσίασε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την πιστοποίηση της μη ου θα πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των προσόντων (πτυχία, διπλώματα κ.λ.π.) που σήμερα παρέχονται στη χώρα μας με τα επίπεδα του υπό θέσπιση πλαισίου και κατ επέκταση με ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εκδηλώσεις Συλλόγων σελ. 4-8, & 17 Φορολογικά-λογιστικά νέα σελ. 20 KAΛΟ ΠΑΣΧΑ Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, ο εκδότης της Ενημέρωσης, Δημήτρης Τρίπκος και η υπεύθυνη Τύπου, Μόνα Αμανατίδου εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. το EQF. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει κάλυψη και των τίτλων που κατά το παρελθόν παρείχε το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα πρέπει τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να συμπεριλάβουν και τα αντίστοιχα προσόντα. viii. Ως «προσόν» νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. 2. Φεβουράριος 2010: Παρουσίαση από το Υπ. Παιδείας της συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ιδιαίτερη έμφαση, φυσικά μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε, δίνεται και εδώ στην ανάγκη διαφάνειας και αξιοπιστίας στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και γενικότερα στις εκροές (ικανότητες που αποκτήθηκαν) από τη μη τυπική εκπαίδευση. Και εδώ παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα της παρουσίασης που θεωρούμε σημαντικά. Αποσπάσματα i. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας. ii. Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη διά βίου μάθηση θέλει να θέσει σε νέα βάση το θέμα της αναγνώρισης της μάθησης και της πιστοποίησης των προσόντων που αποκτά ο πολίτης στη διάρκεια της εκπαιδευτικής του ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 2 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τι αλλάζει στα παράβολα για τις άδειες ΑΦΟΡΑ: Ιδιωτικά Σχολεία, Κολλέγια, Φροντιστήρια και ΙΙΕΚ Με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών τροποποιείται η υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»... (ΦΕΚ 3057 Β ) ως εξής: 1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠ- ΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των: ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. 600 τ.μ. 300 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ). β) Το παράβολο για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 3. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 100 Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο: ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. 600 τ.μ. 300 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 8

2 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ανακοίνωση ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦOΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ για διαπίστευση και πιστοποίηση διαδρομής, της επαγγελματικής του πορείας, της κοινωνικής του συμμετοχής. iii. Η Ελλάδα ξεκινά την προσπάθεια θέσπισης Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με καθυστέρηση δύο χρόνων και έχοντας απουσιάσει από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Πανηπειρωτικό Συνέδριο 14, 15 & 16 Ιουνίου 2013 θέμα: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, μητέρα των γλωσσών, στις Επιστήμες και στις Τέχνες». iv. Η δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος, να βάλουμε μια τάξη στο άναρχο πεδίο των κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που δίνονται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας να καταστήσουμε διαφανή τα προσόντα που αποκτούν εκπαιδευόμενοι κάθε ηλικίας και κάθε κατηγορίας. v. Γιατί χρειαζόμαστε ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Για να μπει τάξη στο άναρχο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των διαφόρων τίτλων σπουδών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να προχωρήσουμε σε διαδικασίες αναγνώρισης και αποτίμησης της άτυπης μάθησης και της εργασιακής εμπειρίας. vi. Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το αν κάποιος έμαθε γερμανικά στο σχολείο, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, ή μόνος του στο σπίτι κάνοντας χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται είναι οι γνώσεις που απέκτησε, το αν δηλαδή κάποιος είναι σε θέση να κατανοεί και να χειρίζεται τη γλώσσα και σε ποιο επίπεδο είναι ικανός να το κάνει. 3. Σεπτέμβριος 2010: Νόμος 3879 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Είναι ο νόμος, που όπως από τότε επισημάναμε προανήγγειλε τις αλλαγές που πρόσφατα έγιναν με τους νόμους 4093/2012 και 4111 /2013. Στο νόμο 3879 θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε το άρθρο 11 «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (συν.1). Είναι η ιδρυτική πράξη του σημερινού γνωστού πια σε όλους μας ΕΟΠΠΕΠ. Μια προσεκτική ανάγνωσή του μας δίνει τη γνώση που χρειαζόμαστε προκειμένου να διαβλέψουμε τις εξελίξεις και κατά συνέπεια, φρονίμως ποιούντες, να χαράξουμε την στρατηγική του κλάδου και να προετοιμάσουμε τους συσπειρωμένους γύρω μας συναδέλφους. Σας ενημερώνουμε ότι στις & 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανηπειρωτικό Συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «SIVOTA DIAMOND spa resort» στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Το θέμα του συνεδρίου είναι: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣ- ΣΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕ- ΧΝΕΣ». Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα σας ανακοινωθεί προσεχώς. Οι συναδέλφοι που προτίθενται να συμμετάσχουν στο Πανηπειρωτικό Συνέδριο μπορούν να κλείσουν δωμάτια στα εξής ξενοδοχεία των Συβότων και της Ηγουμενίτσας. Για όποια διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να καλέσετε την πρόεδρο του Συλλόγου Ι.Κ.Ξ.Γ PALSO Θεσπρωτίας κυρία Αθανασίου-Μπάμπα Νταϊανα στα τηλ κιν Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ. & Fax e-mai:

3 3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ανακοίνωση HOTELS SIVOTA DIAMOND Spa Resort Σύβοτα Θεσπρωτίας, 46100, τηλ: (+30) , fax: (+30) , e-mai: 100ευρώ ανά δωμάτιο με πρωινό μπουφέ (+18 ευρώ το άτομο για ημιδιατροφή) Έκπτωση 10% επί των τιμών τιμοκαταλόγων φαγητού και ποτού ANGELIKA PALLAS Αγ. Αποστόλων ΤΚ Ηγουμενίτσα - Ήπειρος Κρατήσεις/εξυπηρέτηση πελατών Te: , Fax: Μονόκλινο 48 ευρώ (με πρωινό) 60 ευρώ (με πρωινό) 70 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 60 ευρώ (με ημιδιατροφή) 90 ευρώ (με ημιδιατροφή) 105 ευρώ (με ημιδιατροφή) Τρίκλινο 70 ευρώ (με πλήρη διατροφή) 120 ευρώ (με πλήρη διατροφή) Πανηπειρωτικό Συνέδριο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 SELEYKOS PALACE Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα Te: / Fax: gr Μονόκλινο 50 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 70 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 80 ευρώ (με πρωινό) Τετράκλινο 90 ευρώ (με πρωινό) Σουίτα 100 ευρώ (με πρωινό) JOLLY HOTEL Τηλ.: \23972\23973 Fax: E-mai: Εθνικής Αντιστάσεως Ηγουμενίτσα Μονόκλινο 35 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 45 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 55 ευρώ (με πρωινό) HOTEL ORIANA Σύβοτα Θεσπρωτίας, TEL: FAX: Κιν: ευρώ (με πλήρη διατροφή) 8x22_Layout 1 09/04/2013 4:09 ΜΜ Page Επιπλωμένα 1 διαμερίσματα 40 ευρώ (χωρίς πρωινό) για δυο άτομα 45 ευρώ (χωρίς πρωινό) για δυο άτομα και 1 παιδί HOTEL FILAKAS Sivota, Thesprotia, Greece Τe.: Fax.: E-mai: Μονόκλινο 55 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 80 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 110 ευρώ (με πρωινό) 1ο παιδί 2-14 ετών 10 ευρώ στο δωμάτιο των γονέων 2ο παιδί 2-14 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων ***Έκπτωση 10% στις τιμές τιμοκαταλόγου του εστιατορίου ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Πανηπειρωτικό ΕΓΚΑΙΡΗ Συνέδριο ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ξενόγλωσσης εκπαίδευσης HOTEL CHRISOVALANTO Sivota, Thesprotia, Greece Τe.: Fax.: E-mai: Δίκλινο 60 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 90 ευρώ (με πρωινό) Tρίκλινο με παιδί 2-14 ετών 70 ευρώ (με πρωινό) Δίχωρο Δωμάτιο(οικογενειακό) 100 ευρώ VILLA POLYXENI Via Poyxeni,46100 Sivota Thesprotias E-mai: Phone: / / / τιμή δωματίου 50 ευρώ και περιλαμβάνει καφέδες ή ροφήματα μεσυνοδευτικό ως πρωινό σπιτική πίτα και γλυκό. HOTEL SIVOTA Σύβοτα, Θεσπρωτία, Τηλ.: , Φαξ: E-mai: Δίκλινο 55 ευρώ (με πρωινό) LOUTSIS STUDIOS Σύβοτα, Θεσπρωτίας,Κατηγορία: 4 Κ Τηλ & Τιμή δίκλινου 30,00 ευρώ (χωρίς πρωϊνό) e-mai: Te: Fax: A Cass B Cass C Cass e-mai: Te: Fax:

4 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων CITY & GUILDS NEW BOOK 2013 Leve A2 ΚΡΑΤΙΚΟ B1&B2 C1 Leves B1 B2 Leve B1 5 Practice Tests ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Τest Β1 & Β2 BOOK 1 6 Practice Tests BOOK 2 6 Tests & 6 Preparation Units Leves B2 C1 Leve B2 12 Practice Tests The tests have been updated to refect the atest changes Leve C1 8 Practice Tests Leve B2 Leve B2 Coursebook Practice Tests & Preparation for the City & Guids Exams: TOEIC Books for ALL scores Leves A2 B1 Leve C1 5 Practice Tests Leves B2 C1 Leve C2 8 Practice Tests ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΕΙΔΙΚΟ MAΘHMA - ΑΓΓΛΙΚΑ 2 BOOKS: Practice Tests & Preparation Units BOOK 2 15 Tests & 10 Preparation Units 15 Practice Tests Focus on Reading & Writing New Format Past Exam Papers 10 Preparation Units Justification of the Answers COMPANION incuded BOOK 1: 20 Tests & 10 Preparation Units Focus on Vocabuary & Use of Engish 20 Tests for the New Format Mode Compositions 10 Preparation Units Justification of the answers & Companion TOEIC Coursebook ΣΕΡΡΕΣ Τιμητική βράβευση στην εκδήλωση για τη βασιλόπιτα Ο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Σερρών έκοψε την βασιλόπιτα την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 σε κέντρο με ζωντανή μουσική. Οι συνάδελφοι που παρευρέθηκαν χόρεψαν με πολύ κέφι και χαρά. Επίσης τιμήθηκαν και βραβεύθηκαν τρεις συνάδελφοι οι οποίες αποσύρθηκαν από το επάγγελμα μετά από πολυετή προσφορά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τις κυρίες Μαριάννα Καπετανούδη, Μαρία Μιγγιάνη και Βασιλική Πελτέκη για την προσφορά τους στον κλάδο και τις ευχήθηκε να απολαύσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους με ευτυχία και υγεία. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους εκδοτικούς οίκους Burington Books και Express Pubishing για την ευγενική χορηγία τους. 5 Practice Tests Justification of the Answers GLOSSARY 10 Practice Tests Justification of the Answers GLOSSARY Preparation Section & 4 tests Justification of the Answers GLOSSARY Beginning eve (beow 405) 12 units & 1 test A mini test at the end of each unit 2 practice tests Answer expanations Intensive istening & reading review Vocabuary-buiding toos on the CD-ROM Diagnostic test 2 Mini-tests & 2 compete Tests Grammar & Vocabuary Review ANDREW BETSIS ELT te: , fax: emai:

5 S 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών και ενημέρωση Michigan ECCE - ECPE 2013 Format Voume 1 & 2 15 ECCE Tests 15 Compete PracticeTests for the New 2013 ECCE (10 in Voume 1 & 5 in Voume 2) NEW 2013 Format Exam Tips & Strategies To πρωί της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο «Πύργος Μυτιλήνης» έγινε η κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Paso) Νομού Λέσβου. Ήταν μία ωραία ευκαιρία για να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές για την καινούρια χρονιά και να υπενθυμίσουμε ο ένας στον άλλον ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά. Κοντά μας είχαμε τη χαρά να βρίσκεται ο κ. Λουκάς Παγούρας, που ήρθε εκ μέρους της Ομοσπονδίας για να μας ενημερώσει για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν τα φροντιστήριά μας, και ο οποίος μας δήλωσε για άλλη μία φορά πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να στηρίζουμε τις δράσεις της Ομοσπονδίας. NEW 2013 Format Cambridge ESOL Exams MSU Step-by-Step Writing Guidance at the first 5 Tests 30 Mode Essays & Letters (2 for each test) Usefu Expressions for the Speaking section Companion avaiabe PET CELC & CELP 11 New Format Practice Tests Mode answers for the Writing section NEW 2013 Format The Justification of the correct and wrong answers 8 Τests 10 Τests IELTS Tests & Skis books Student s Book Exam Tips & Strategies Mode Compositions Justification of the correct and wrong Answers for the Reading section Voume 1 Tests New Format Practice Tests (10 in Voume 1 & 5 in Voume 2) Exam Tips & Strategies Mode Essays (2 for each test) extra Writing topics with key points that guide students on what to incude in their essays Cambridge Proficiency 8 NEW 2013 Format NEW 2013 Format 8 Practice Tests FORMAT Sef-study Edition incuding: - a Writing Suppement - detaied JUSTIFICATION of the Answers Η Πρόεδρος Ανθούλα Παρμακέλλη- Ρουμελιώτου Η Γεν. Γραμματέας Θεοδώρα Πεντογένη-Καπιωτά ANDREW BETSIS ELT te: , fax: emai:

6 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ Κοπή πίτας στην Ορεστιάδα Ο Σ.I.Κ.Ξ.Γ. Ν. Έβρου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στην Ορεστιάδα. Ευχαριστούμε πολύ την Express Ρubishing για την προσφορά της και ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας υγεία και δύναμη. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Ι - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Με κέφι ως το πρωί Στις 9 Φεβρουαρίου 2013, ο Σύλλογος έκοψε όπως κάθε χρόνο, την βασιλόπιτά του στο «Μύλο» παρουσία πολλών μελών και φίλων καθώς και των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας, κου Μάρα και κου Ευαγγελόπουλου. Η βραδιά πλαισιώθηκε από την πολυμελή ορχήστρα Arme D Orient και οι τυχερές της βραδιάς ήταν η κα Σοφία Θεοδωρίδου, ως μέλος του Συλλόγου και η εκπρόσωπος της εταιρίας Burington Books κα Κατερίνα Γιακουμάτου, ως φίλη του Συλλόγου. Το κέφι ήταν αμείωτο ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα θέλαμε λοιπόν με την ευκαιρία της δημοσίευσης αυτής να ευχηθούμε σε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και σε όλους τους συναδέλφους γενικά, καλή υγεία και καλή αντοχή για αυτή τη δύσκολη για όλους χρονιά. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκδοτικούς οίκους Burington Books και Express Pubishing για την οικονομική στήριξή τους στο Σύλλογο για την εκδήλωση. Το Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΙI Πολλαπλή δράση Στιγμιότυπο από τη συμφωνία για το κοινωνικό κέντρο ξένων γλωσσών με την κυρία Μαρία Βραδέλη, τον αντιδήμαρχο Δράμας Κυριάκο Γρηγορίου και την πρόεδρο του Συλλόγου Αραμπατζόγλου Ελισάβετ σε συνέντευξη που δόθηκε στον τοπικό Τύπο Φωτογραφίες απο την συμμετοχή του Συλλόγου στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci πέρυσι και από την εκδρομή του συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη πάλι πέρυσι Η αφίσα που έβγαλε ο Σύλλογος Δράμας τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά των ιδιαιτέρων

7

8 8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Απονομή, ομιλία και δώρα H φετινή εκδήλωση του Συλλόγου Καβάλας για την απονομή επαίνων στους επιτυχόντες των εξετάσεων LAAS-PTE Genera πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο ΑΙROTEL-GALAXY στο Κέντρο της πόλης. Την εκδήλωση πλαισίωσαν δύο διατροφολόγοι, η κυρία Ντέπυ Μαυρίδου και ο κύριος Δάνος Τσικριτζής, με την ομιλία τους με θέμα: Πόσο ακριβά πληρώνουμε το φθηνό Έτοιμο φαγητό; Στο τέλος της απονομής έγινε κλήρωση 17 δωροεπιταγών, από καταστήματα της πόλης στους μαθητές μας, ως προσφορά του Συλλόγου στους επιτυχόντες μαθητές. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛ. 1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τι αλλάζει στα παράβολα για τις άδειες Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των: ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. 600 τ.μ. 300 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ 500 Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ). β) Το παράβολο για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠ- ΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 100 Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατό ευρώ (100 ). β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 της παρούσης απόφασης. 6. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ). β) Το παράβολο για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 50 Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 100 Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ). β) Το παράβολο για την μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 9. α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠ- ΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό πενήντα ευρώ (50 ). β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠ- ΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 ). 10. α) Το παράβολο του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαραγράφου Θ.8 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την εγγραφή στο Μητρώο Κολλεγίων ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 ). β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

9

10 10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στήλη LINGUISTIQUE HISTORIQUE Astérix ne parait pas français! Le français appartient à a famie des angues indo-européennes. Les angues indo-européennes sont issues d une même angue, hypothétique (aucune trace écrite), parée queque part entre et -2000, probabement au Nord de a Mer Noire par a civiisation kourgane : indo-européen. Pour mieux situer cette époque, rappeons que : homo habiis est apparu i y a d années, homo sapiens est apparu i y a ans, a imite entre a préhistoire et histoire (-3500) correspond à époque où homme est passé de a prédation (chasse, cueiette) à a production (éevage, cuture) et c est une coïncidence! à époque approximative de apparition de écriture. Les angues indo-européennes peuvent être cassées en branches : angues itao-cetiques (atin, cete, français etc.), angues germaniques (angues scandinaves, aemand, angais, etc.), angues heéno-phrygienne (grec, arménien, etc.), etc. Ces cassifications sont notamment réaisées à partir de comparaisons entre es traductions qui sont faites d un même mot dans chacune de ces angues : Exempe de indo-européen : *méh 2 tēr breton : mamm grec ancien : μήτηρ ou μάτηρ espagno, itaien : madre français : mère occitan : maire cataan : mare portugais : mãe roumain : mamă etton : māte aemand : Mutter angais : mother danois : moder isandais : móðir suédois : mor biéorusse : матка bugare : майка russe : мать sovène : mati Presque toutes es angues européennes actueement parées sont indo-européennes. Le basque, e hongrois et e finandais font exception. Le français appartient, pus précisément encore, au sous-groupe des angues qui sont aboutissement d une évoution du atin, au groupe des angues romanes. Les principaes angues romanes, parées aujourd hui, sont : espagno e français itaien e portugais e roumain Le ien de parenté qui unit ces angues apparaît cairement orsqu on compare es traductions qui suivent, d une même phrase atine : atin : (Ia) caudit semper fenestram antequam cenat. espagno : (Ea) siempre cierra a ventana antes de cenar. français : Ee ferme toujours a fenêtre avant de dîner/souper. itaien : (Lei) chiude sempre a finestra prima di cenare. portugais : (Ea) fecha sempre a janea antes de jantar. roumain : Ea închide totdeauna fereastra înainte de cină. [Source Wikipedia, Langues romanes] Le français est a angue romane qui a connu es pus grandes évoutions phonétiques et morphosyntaxiques à partir du atin. Comparer atin : capius espagno : cabeo français : cheveu itaien : capeo portugais : cabeo roumain : păr (autre origine : pius, qui a donné poi en français) Le substrat cetique Le atin que nous avons appris à écoe est e atin cassique. Le atin cassique est une angue ivresque qui n était parée (souvent avec e grec, d aieurs) que par une éite de a popuation romaine. Le reste de a popuation parait un atin popuaire, e atin vugaire. Le français descend de ce atin vugaire, d un atin (souvent ma) paré par es égionnaires romains (pour a pupart, des mercenaires étrangers), par es marchands et par es artisans qui se sont instaés en Gaue à issue de a conquête de cette dernière par Jues César (58-51 avant J.-C.). La Gaue correspond aujourd hui aux territoires français, bege et uxembourgeois réunis, auxques i faut adjoindre une partie des Pays-Bas, de Aemagne, de a Suisse et de Itaie. La pupart des Gauois paraient des diaectes cetiques (autre groupe de angues indo-européennes, mais même branche que es angues itaiques et donc que e atin). Le atin était a angue des envahisseurs, cee de administration, des écoes, de a ittérature et des arts. Ee était aussi cee de Égise cathoique (christianisation de a Gaue au IIIe sièce). Ainsi, es diaectes gauois (cetiques) ont-is disparus pratiquement partout au profit de parers atins. Les traces du substrat cetique sont cependant restées nombreuses. Exempes : système de numération vicésima (ou vigécima) : des Gauois comptaient en base vingt :, deux-vingt, trois-vingt, quatre-vingt, quatre-vingtdix! queques centaines de mots (*bato > bé). Le superstrat francique Durant es invasions germaniques, ou franques, au Ve sièce, es angues romanes ont de nouveau subi des infuences, mais beaucoup moins radicaes, surtout aux pans exica (nombreux emprunts : banc, beu, gris, brun, *werra > guerre) et phonétique (h initia de huit < octo prononcé avec un accent germanique, w assimié à un g de *werra > guerre). Dans es sièces qui ont suivi, a vie inteectuee étant réservée à un très petit nombre de ettrés qui vivaient en retrait de a société (courtisans, cergé), évoution des angues romanes a été principaement orae (pas d imprimerie avant 1450) et popuaire. Le français L histoire du français commence véritabement au IXe sièce. I y avait aors sur ancien territoire gauois deux grande famies de parers : es parers dans esques oui se disait oï (< hoc ie) et es parers dans esques oui se disait oc (hoc). Comme, au sein de chaque famie, ces parers étaient fort proches, on es a regroupés sous es noms de angue d Oï (prononcer oï ou oï ) et de angue d Oc. La angue d Oï, parée dans e Nord a été pus infuencée par e superstrat francique que a angue d Oc, parée dans e Sud. Hugues Capet, roi «des Francs», son fis Louis VI, roi «de France», Louis X ont contribué à a centraisation du pouvoir poitique et à a dissémination du «françois» (prononcer françwè) que on parait dans es régions de Paris et d Oréans. Ce français emporta sur tous es autres parers d Oï. Pourtant, juste avant a révoution française, un quart seuement des Français paraient français! Dans es dix années qui suivirent, usage du français fut imposé à tous es citoyens français. La pupart des mots du français ont donc subi une évoution popuaire et orae. Is ont deux origines principaes : e atin vugaire (invasion romaine) et es angues franciques (invasions germaniques). La prononciation de ces mots s est beaucoup modifiée au fi du temps et e reste du exique français a suivi e même chemin. Ex. ministerium > métier D autres mots sont aboutissement d une évoution beaucoup pus tardive, dite savante. Les modifications sont aors très égères. Ex. ministerium > ministère Is proviennent notamment du atin et du grec (empruntés au XIVe sièce, peu modifiés) : ééphant ; de itaien (Renaissance) : pantaon ; de angais (à partir du XVIIIe sièce) : bifteck. Revenons à assertion de départ : quee angue pouvait bien parer Astérix? Un parer cetique bien sûr : es égionnaires n ont eu ni e courage ni occasion de pénétrer dans e viage gauois. Mais es enfants (cachés) d Astérix auront, eux, certainement paré un bien mauvais atin, teinté de «ceticismes».

Μαζί με νέα δυναμική

Μαζί με νέα δυναμική 1 IOYΛΙΟΣ 2013 Χρόνος 25ος / Αρ. Φύλλου 295 / Ιούλιος 2013 / ΕΥΡΩ: 0,02 / Λυκαβηττού 2 / Τ.Κ. 106 71 Αθήνα / ΚΩΔΙΚΟΣ: 011398 Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΝΙΚΗΤΕΣ... Μαζί με νέα δυναμική κόντρα στον πόλεμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους...

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους... Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 315 - Μάρτιος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ευνοϊκές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει για την επάρκεια

Τι ισχύει για την επάρκεια Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 314 - Φεβρουάριος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Module 3 1 espoke teaching/learning activities)

Module 3 1 espoke teaching/learning activities) Module 3 Παράγραφος 1 Η ενεργός µάθηση, ή «εργαστηριακή µάθηση» (In laboratory learning) [σύνδεση για το έγγραφο Document 01 La didattica laboratoriale), όπως συνήθως αναφερόµαστε σε αυτή, έχει τις θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας I vostri diritti di consumatori ως καταναλωτή

Τα δικαιώματά σας I vostri diritti di consumatori ως καταναλωτή 957354_CONSUMER_IT_p1-24 957352_CONSUMER_GR:Quality 21-06-2007 Environment 08:58 18-07-2007 Pagina 10:28 Pagina 1 Τα δικαιώματά σας I vostri ritti consumatori ως καταναλωτή Come Πώς προασπίζει l Unione

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich.

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich. ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS Τα νομίσματα της προμετωπίδας προέρχονται απ τις συλλογές της Alpha Bank και της Staatliche Münzsammlung του Μονάχου. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape ΤΕΥΧΟΣ/ ISSUE04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ OCTOBER 2008 my travel for

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα