για διαπίστευση και πιστοποίηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για διαπίστευση και πιστοποίηση"

Transcript

1 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Απρίλιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦOΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ για διαπίστευση και πιστοποίηση 1. Σεπτέμβριος 2009: Εκδίδεται από Το θέμα της πιστοποίησης είναι από τα πλέον σημαντικά και το γραφείο εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο ενημερωτικό φυλλάδιο με αναφορά σε κάνουμε μια σύντομη ιστορική για αυτό θεωρούμε σκόπιμο να προηγούμενες σχετικές αποφάσεις αναδρομή στα θέματα της Διά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οδηγίες προς τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων επαγγελματικών Βίου Μάθησης, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και της πιστοποίησης των εκροών της προσόντων και Διά Βίου μη τυπικής μάθησης στην οποία Μάθησης στα κράτη-μέλη. Σας παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα που υπάγονται και τα Κ.Ξ.Γ. θεωρούμε χρήσιμο να γνωρίζουμε προκειμένου να χαράξουμε τη μελλοντική μας στρατηγική κατανοώντας τυπικής και άτυπης μάθησης. Από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες τις μελλοντικές εξελίξεις εντός της διά βίου μάθησης που αναπτύχθηκαν, Ευρώπης. υιοθετήθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) αποτελεί σίγουρα τη σημα- Αποσπάσματα i. Οι λόγοι που η διά βίου μάθηση ντικότερη αφού στοχεύει να προάγει αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα είναι μεταξύ άλλων και οι τη διαφάνεια των τίτλων. iv. Ωφελούμενοι θα είναι επίσης οι εξής: Η ανάγκη δραστικής αύξησης φορείς αρμόδιοι για εθνικά ή / και των πολιτών εργαζομένων και μη κλαδικά συστήματα και πλαίσια προσόντων. Όσον αφορά στη συμμετοχή που συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης, άρα και η ανάγκη των κλάδων της οικονομίας το EQF καθιέρωσης μεθόδων και μέσων πιστοποίησης και αναγνώρισης της μη θα δώσει στους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να συνδέσουν τα δικά τους συστήματα προ- τυπικής και άτυπης μάθησης, ανάγκη πιστοποίησης και αναγνώρισης των προσόντων ως αποτελεσμάτων μαθησιακών διαδικασιών. v. Η μάθηση προσλαμβάνεται ως συσόντων με το EQF. ii. Τα προσόντα (πτυχία, διπλώματα στημικό όλον, μέσω του οποίου δίνεται έμφαση σε επιμέρους συστήματα και πιστοποιητικά) θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται, δηλαδή αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης να αναγνωρίζονται και να αξιοποιούνται χωρίς προβλήματα διεθνώς. (όπως για παράδειγμα εργασιακής εμπειρίας) μάθησης. iii. Σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να καταστεί ευκρινής και να λαμ- vi. Τα προσόντα μπορούν να αποκτηθούν, να αναγνωριστούν και να βάνεται υπόψη η μάθηση που αποκτάται πέρα από τυπικές δομές εκπαίδευματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. πιστοποιηθούν ανεξάρτητα από ιδρύσης και κατάρτισης (όπως για παράδειγμα vii. Αντιστοίχηση: Για να γίνει κατα- στην εργασία, στο σπίτι και στον νοητή η αρχιτεκτονική του πλαισί- ελεύθερο χρόνο) είναι η πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Πρόσφατα (Νοέμβριος 2009) το Cedefop παρουσίασε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την πιστοποίηση της μη ου θα πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των προσόντων (πτυχία, διπλώματα κ.λ.π.) που σήμερα παρέχονται στη χώρα μας με τα επίπεδα του υπό θέσπιση πλαισίου και κατ επέκταση με ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εκδηλώσεις Συλλόγων σελ. 4-8, & 17 Φορολογικά-λογιστικά νέα σελ. 20 KAΛΟ ΠΑΣΧΑ Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, ο εκδότης της Ενημέρωσης, Δημήτρης Τρίπκος και η υπεύθυνη Τύπου, Μόνα Αμανατίδου εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. το EQF. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει κάλυψη και των τίτλων που κατά το παρελθόν παρείχε το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα πρέπει τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να συμπεριλάβουν και τα αντίστοιχα προσόντα. viii. Ως «προσόν» νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. 2. Φεβουράριος 2010: Παρουσίαση από το Υπ. Παιδείας της συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ιδιαίτερη έμφαση, φυσικά μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε, δίνεται και εδώ στην ανάγκη διαφάνειας και αξιοπιστίας στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και γενικότερα στις εκροές (ικανότητες που αποκτήθηκαν) από τη μη τυπική εκπαίδευση. Και εδώ παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα της παρουσίασης που θεωρούμε σημαντικά. Αποσπάσματα i. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας. ii. Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη διά βίου μάθηση θέλει να θέσει σε νέα βάση το θέμα της αναγνώρισης της μάθησης και της πιστοποίησης των προσόντων που αποκτά ο πολίτης στη διάρκεια της εκπαιδευτικής του ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 2 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τι αλλάζει στα παράβολα για τις άδειες ΑΦΟΡΑ: Ιδιωτικά Σχολεία, Κολλέγια, Φροντιστήρια και ΙΙΕΚ Με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών τροποποιείται η υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»... (ΦΕΚ 3057 Β ) ως εξής: 1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠ- ΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των: ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. 600 τ.μ. 300 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ). β) Το παράβολο για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 3. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 100 Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο: ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. 600 τ.μ. 300 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 8

2 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ανακοίνωση ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦOΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ για διαπίστευση και πιστοποίηση διαδρομής, της επαγγελματικής του πορείας, της κοινωνικής του συμμετοχής. iii. Η Ελλάδα ξεκινά την προσπάθεια θέσπισης Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με καθυστέρηση δύο χρόνων και έχοντας απουσιάσει από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Πανηπειρωτικό Συνέδριο 14, 15 & 16 Ιουνίου 2013 θέμα: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, μητέρα των γλωσσών, στις Επιστήμες και στις Τέχνες». iv. Η δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος, να βάλουμε μια τάξη στο άναρχο πεδίο των κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που δίνονται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας να καταστήσουμε διαφανή τα προσόντα που αποκτούν εκπαιδευόμενοι κάθε ηλικίας και κάθε κατηγορίας. v. Γιατί χρειαζόμαστε ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Για να μπει τάξη στο άναρχο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των διαφόρων τίτλων σπουδών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να προχωρήσουμε σε διαδικασίες αναγνώρισης και αποτίμησης της άτυπης μάθησης και της εργασιακής εμπειρίας. vi. Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το αν κάποιος έμαθε γερμανικά στο σχολείο, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, ή μόνος του στο σπίτι κάνοντας χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται είναι οι γνώσεις που απέκτησε, το αν δηλαδή κάποιος είναι σε θέση να κατανοεί και να χειρίζεται τη γλώσσα και σε ποιο επίπεδο είναι ικανός να το κάνει. 3. Σεπτέμβριος 2010: Νόμος 3879 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Είναι ο νόμος, που όπως από τότε επισημάναμε προανήγγειλε τις αλλαγές που πρόσφατα έγιναν με τους νόμους 4093/2012 και 4111 /2013. Στο νόμο 3879 θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε το άρθρο 11 «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (συν.1). Είναι η ιδρυτική πράξη του σημερινού γνωστού πια σε όλους μας ΕΟΠΠΕΠ. Μια προσεκτική ανάγνωσή του μας δίνει τη γνώση που χρειαζόμαστε προκειμένου να διαβλέψουμε τις εξελίξεις και κατά συνέπεια, φρονίμως ποιούντες, να χαράξουμε την στρατηγική του κλάδου και να προετοιμάσουμε τους συσπειρωμένους γύρω μας συναδέλφους. Σας ενημερώνουμε ότι στις & 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανηπειρωτικό Συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «SIVOTA DIAMOND spa resort» στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Το θέμα του συνεδρίου είναι: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣ- ΣΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕ- ΧΝΕΣ». Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα σας ανακοινωθεί προσεχώς. Οι συναδέλφοι που προτίθενται να συμμετάσχουν στο Πανηπειρωτικό Συνέδριο μπορούν να κλείσουν δωμάτια στα εξής ξενοδοχεία των Συβότων και της Ηγουμενίτσας. Για όποια διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να καλέσετε την πρόεδρο του Συλλόγου Ι.Κ.Ξ.Γ PALSO Θεσπρωτίας κυρία Αθανασίου-Μπάμπα Νταϊανα στα τηλ κιν Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ. & Fax e-mai:

3 3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ανακοίνωση HOTELS SIVOTA DIAMOND Spa Resort Σύβοτα Θεσπρωτίας, 46100, τηλ: (+30) , fax: (+30) , e-mai: 100ευρώ ανά δωμάτιο με πρωινό μπουφέ (+18 ευρώ το άτομο για ημιδιατροφή) Έκπτωση 10% επί των τιμών τιμοκαταλόγων φαγητού και ποτού ANGELIKA PALLAS Αγ. Αποστόλων ΤΚ Ηγουμενίτσα - Ήπειρος Κρατήσεις/εξυπηρέτηση πελατών Te: , Fax: Μονόκλινο 48 ευρώ (με πρωινό) 60 ευρώ (με πρωινό) 70 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 60 ευρώ (με ημιδιατροφή) 90 ευρώ (με ημιδιατροφή) 105 ευρώ (με ημιδιατροφή) Τρίκλινο 70 ευρώ (με πλήρη διατροφή) 120 ευρώ (με πλήρη διατροφή) Πανηπειρωτικό Συνέδριο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 SELEYKOS PALACE Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα Te: / Fax: gr Μονόκλινο 50 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 70 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 80 ευρώ (με πρωινό) Τετράκλινο 90 ευρώ (με πρωινό) Σουίτα 100 ευρώ (με πρωινό) JOLLY HOTEL Τηλ.: \23972\23973 Fax: E-mai: Εθνικής Αντιστάσεως Ηγουμενίτσα Μονόκλινο 35 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 45 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 55 ευρώ (με πρωινό) HOTEL ORIANA Σύβοτα Θεσπρωτίας, TEL: FAX: Κιν: ευρώ (με πλήρη διατροφή) 8x22_Layout 1 09/04/2013 4:09 ΜΜ Page Επιπλωμένα 1 διαμερίσματα 40 ευρώ (χωρίς πρωινό) για δυο άτομα 45 ευρώ (χωρίς πρωινό) για δυο άτομα και 1 παιδί HOTEL FILAKAS Sivota, Thesprotia, Greece Τe.: Fax.: E-mai: Μονόκλινο 55 ευρώ (με πρωινό) Δίκλινο 80 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 110 ευρώ (με πρωινό) 1ο παιδί 2-14 ετών 10 ευρώ στο δωμάτιο των γονέων 2ο παιδί 2-14 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων ***Έκπτωση 10% στις τιμές τιμοκαταλόγου του εστιατορίου ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Πανηπειρωτικό ΕΓΚΑΙΡΗ Συνέδριο ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ξενόγλωσσης εκπαίδευσης HOTEL CHRISOVALANTO Sivota, Thesprotia, Greece Τe.: Fax.: E-mai: Δίκλινο 60 ευρώ (με πρωινό) Τρίκλινο 90 ευρώ (με πρωινό) Tρίκλινο με παιδί 2-14 ετών 70 ευρώ (με πρωινό) Δίχωρο Δωμάτιο(οικογενειακό) 100 ευρώ VILLA POLYXENI Via Poyxeni,46100 Sivota Thesprotias E-mai: Phone: / / / τιμή δωματίου 50 ευρώ και περιλαμβάνει καφέδες ή ροφήματα μεσυνοδευτικό ως πρωινό σπιτική πίτα και γλυκό. HOTEL SIVOTA Σύβοτα, Θεσπρωτία, Τηλ.: , Φαξ: E-mai: Δίκλινο 55 ευρώ (με πρωινό) LOUTSIS STUDIOS Σύβοτα, Θεσπρωτίας,Κατηγορία: 4 Κ Τηλ & Τιμή δίκλινου 30,00 ευρώ (χωρίς πρωϊνό) e-mai: Te: Fax: A Cass B Cass C Cass e-mai: Te: Fax:

4 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων CITY & GUILDS NEW BOOK 2013 Leve A2 ΚΡΑΤΙΚΟ B1&B2 C1 Leves B1 B2 Leve B1 5 Practice Tests ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Τest Β1 & Β2 BOOK 1 6 Practice Tests BOOK 2 6 Tests & 6 Preparation Units Leves B2 C1 Leve B2 12 Practice Tests The tests have been updated to refect the atest changes Leve C1 8 Practice Tests Leve B2 Leve B2 Coursebook Practice Tests & Preparation for the City & Guids Exams: TOEIC Books for ALL scores Leves A2 B1 Leve C1 5 Practice Tests Leves B2 C1 Leve C2 8 Practice Tests ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΕΙΔΙΚΟ MAΘHMA - ΑΓΓΛΙΚΑ 2 BOOKS: Practice Tests & Preparation Units BOOK 2 15 Tests & 10 Preparation Units 15 Practice Tests Focus on Reading & Writing New Format Past Exam Papers 10 Preparation Units Justification of the Answers COMPANION incuded BOOK 1: 20 Tests & 10 Preparation Units Focus on Vocabuary & Use of Engish 20 Tests for the New Format Mode Compositions 10 Preparation Units Justification of the answers & Companion TOEIC Coursebook ΣΕΡΡΕΣ Τιμητική βράβευση στην εκδήλωση για τη βασιλόπιτα Ο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Σερρών έκοψε την βασιλόπιτα την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 σε κέντρο με ζωντανή μουσική. Οι συνάδελφοι που παρευρέθηκαν χόρεψαν με πολύ κέφι και χαρά. Επίσης τιμήθηκαν και βραβεύθηκαν τρεις συνάδελφοι οι οποίες αποσύρθηκαν από το επάγγελμα μετά από πολυετή προσφορά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τις κυρίες Μαριάννα Καπετανούδη, Μαρία Μιγγιάνη και Βασιλική Πελτέκη για την προσφορά τους στον κλάδο και τις ευχήθηκε να απολαύσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους με ευτυχία και υγεία. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους εκδοτικούς οίκους Burington Books και Express Pubishing για την ευγενική χορηγία τους. 5 Practice Tests Justification of the Answers GLOSSARY 10 Practice Tests Justification of the Answers GLOSSARY Preparation Section & 4 tests Justification of the Answers GLOSSARY Beginning eve (beow 405) 12 units & 1 test A mini test at the end of each unit 2 practice tests Answer expanations Intensive istening & reading review Vocabuary-buiding toos on the CD-ROM Diagnostic test 2 Mini-tests & 2 compete Tests Grammar & Vocabuary Review ANDREW BETSIS ELT te: , fax: emai:

5 S 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών και ενημέρωση Michigan ECCE - ECPE 2013 Format Voume 1 & 2 15 ECCE Tests 15 Compete PracticeTests for the New 2013 ECCE (10 in Voume 1 & 5 in Voume 2) NEW 2013 Format Exam Tips & Strategies To πρωί της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο «Πύργος Μυτιλήνης» έγινε η κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Paso) Νομού Λέσβου. Ήταν μία ωραία ευκαιρία για να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές για την καινούρια χρονιά και να υπενθυμίσουμε ο ένας στον άλλον ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά. Κοντά μας είχαμε τη χαρά να βρίσκεται ο κ. Λουκάς Παγούρας, που ήρθε εκ μέρους της Ομοσπονδίας για να μας ενημερώσει για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν τα φροντιστήριά μας, και ο οποίος μας δήλωσε για άλλη μία φορά πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να στηρίζουμε τις δράσεις της Ομοσπονδίας. NEW 2013 Format Cambridge ESOL Exams MSU Step-by-Step Writing Guidance at the first 5 Tests 30 Mode Essays & Letters (2 for each test) Usefu Expressions for the Speaking section Companion avaiabe PET CELC & CELP 11 New Format Practice Tests Mode answers for the Writing section NEW 2013 Format The Justification of the correct and wrong answers 8 Τests 10 Τests IELTS Tests & Skis books Student s Book Exam Tips & Strategies Mode Compositions Justification of the correct and wrong Answers for the Reading section Voume 1 Tests New Format Practice Tests (10 in Voume 1 & 5 in Voume 2) Exam Tips & Strategies Mode Essays (2 for each test) extra Writing topics with key points that guide students on what to incude in their essays Cambridge Proficiency 8 NEW 2013 Format NEW 2013 Format 8 Practice Tests FORMAT Sef-study Edition incuding: - a Writing Suppement - detaied JUSTIFICATION of the Answers Η Πρόεδρος Ανθούλα Παρμακέλλη- Ρουμελιώτου Η Γεν. Γραμματέας Θεοδώρα Πεντογένη-Καπιωτά ANDREW BETSIS ELT te: , fax: emai:

6 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ Κοπή πίτας στην Ορεστιάδα Ο Σ.I.Κ.Ξ.Γ. Ν. Έβρου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στην Ορεστιάδα. Ευχαριστούμε πολύ την Express Ρubishing για την προσφορά της και ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας υγεία και δύναμη. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Ι - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Με κέφι ως το πρωί Στις 9 Φεβρουαρίου 2013, ο Σύλλογος έκοψε όπως κάθε χρόνο, την βασιλόπιτά του στο «Μύλο» παρουσία πολλών μελών και φίλων καθώς και των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας, κου Μάρα και κου Ευαγγελόπουλου. Η βραδιά πλαισιώθηκε από την πολυμελή ορχήστρα Arme D Orient και οι τυχερές της βραδιάς ήταν η κα Σοφία Θεοδωρίδου, ως μέλος του Συλλόγου και η εκπρόσωπος της εταιρίας Burington Books κα Κατερίνα Γιακουμάτου, ως φίλη του Συλλόγου. Το κέφι ήταν αμείωτο ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα θέλαμε λοιπόν με την ευκαιρία της δημοσίευσης αυτής να ευχηθούμε σε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και σε όλους τους συναδέλφους γενικά, καλή υγεία και καλή αντοχή για αυτή τη δύσκολη για όλους χρονιά. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκδοτικούς οίκους Burington Books και Express Pubishing για την οικονομική στήριξή τους στο Σύλλογο για την εκδήλωση. Το Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΙI Πολλαπλή δράση Στιγμιότυπο από τη συμφωνία για το κοινωνικό κέντρο ξένων γλωσσών με την κυρία Μαρία Βραδέλη, τον αντιδήμαρχο Δράμας Κυριάκο Γρηγορίου και την πρόεδρο του Συλλόγου Αραμπατζόγλου Ελισάβετ σε συνέντευξη που δόθηκε στον τοπικό Τύπο Φωτογραφίες απο την συμμετοχή του Συλλόγου στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci πέρυσι και από την εκδρομή του συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη πάλι πέρυσι Η αφίσα που έβγαλε ο Σύλλογος Δράμας τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά των ιδιαιτέρων

7

8 8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Απονομή, ομιλία και δώρα H φετινή εκδήλωση του Συλλόγου Καβάλας για την απονομή επαίνων στους επιτυχόντες των εξετάσεων LAAS-PTE Genera πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο ΑΙROTEL-GALAXY στο Κέντρο της πόλης. Την εκδήλωση πλαισίωσαν δύο διατροφολόγοι, η κυρία Ντέπυ Μαυρίδου και ο κύριος Δάνος Τσικριτζής, με την ομιλία τους με θέμα: Πόσο ακριβά πληρώνουμε το φθηνό Έτοιμο φαγητό; Στο τέλος της απονομής έγινε κλήρωση 17 δωροεπιταγών, από καταστήματα της πόλης στους μαθητές μας, ως προσφορά του Συλλόγου στους επιτυχόντες μαθητές. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛ. 1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τι αλλάζει στα παράβολα για τις άδειες Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των: ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. 600 τ.μ. 300 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ 500 Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ). β) Το παράβολο για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠ- ΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 100 Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατό ευρώ (100 ). β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 της παρούσης απόφασης. 6. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ). β) Το παράβολο για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 50 Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 100 Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ). β) Το παράβολο για την μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 9. α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠ- ΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό πενήντα ευρώ (50 ). β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠ- ΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 ). 10. α) Το παράβολο του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαραγράφου Θ.8 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την εγγραφή στο Μητρώο Κολλεγίων ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 ). β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

9

10 10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στήλη LINGUISTIQUE HISTORIQUE Astérix ne parait pas français! Le français appartient à a famie des angues indo-européennes. Les angues indo-européennes sont issues d une même angue, hypothétique (aucune trace écrite), parée queque part entre et -2000, probabement au Nord de a Mer Noire par a civiisation kourgane : indo-européen. Pour mieux situer cette époque, rappeons que : homo habiis est apparu i y a d années, homo sapiens est apparu i y a ans, a imite entre a préhistoire et histoire (-3500) correspond à époque où homme est passé de a prédation (chasse, cueiette) à a production (éevage, cuture) et c est une coïncidence! à époque approximative de apparition de écriture. Les angues indo-européennes peuvent être cassées en branches : angues itao-cetiques (atin, cete, français etc.), angues germaniques (angues scandinaves, aemand, angais, etc.), angues heéno-phrygienne (grec, arménien, etc.), etc. Ces cassifications sont notamment réaisées à partir de comparaisons entre es traductions qui sont faites d un même mot dans chacune de ces angues : Exempe de indo-européen : *méh 2 tēr breton : mamm grec ancien : μήτηρ ou μάτηρ espagno, itaien : madre français : mère occitan : maire cataan : mare portugais : mãe roumain : mamă etton : māte aemand : Mutter angais : mother danois : moder isandais : móðir suédois : mor biéorusse : матка bugare : майка russe : мать sovène : mati Presque toutes es angues européennes actueement parées sont indo-européennes. Le basque, e hongrois et e finandais font exception. Le français appartient, pus précisément encore, au sous-groupe des angues qui sont aboutissement d une évoution du atin, au groupe des angues romanes. Les principaes angues romanes, parées aujourd hui, sont : espagno e français itaien e portugais e roumain Le ien de parenté qui unit ces angues apparaît cairement orsqu on compare es traductions qui suivent, d une même phrase atine : atin : (Ia) caudit semper fenestram antequam cenat. espagno : (Ea) siempre cierra a ventana antes de cenar. français : Ee ferme toujours a fenêtre avant de dîner/souper. itaien : (Lei) chiude sempre a finestra prima di cenare. portugais : (Ea) fecha sempre a janea antes de jantar. roumain : Ea închide totdeauna fereastra înainte de cină. [Source Wikipedia, Langues romanes] Le français est a angue romane qui a connu es pus grandes évoutions phonétiques et morphosyntaxiques à partir du atin. Comparer atin : capius espagno : cabeo français : cheveu itaien : capeo portugais : cabeo roumain : păr (autre origine : pius, qui a donné poi en français) Le substrat cetique Le atin que nous avons appris à écoe est e atin cassique. Le atin cassique est une angue ivresque qui n était parée (souvent avec e grec, d aieurs) que par une éite de a popuation romaine. Le reste de a popuation parait un atin popuaire, e atin vugaire. Le français descend de ce atin vugaire, d un atin (souvent ma) paré par es égionnaires romains (pour a pupart, des mercenaires étrangers), par es marchands et par es artisans qui se sont instaés en Gaue à issue de a conquête de cette dernière par Jues César (58-51 avant J.-C.). La Gaue correspond aujourd hui aux territoires français, bege et uxembourgeois réunis, auxques i faut adjoindre une partie des Pays-Bas, de Aemagne, de a Suisse et de Itaie. La pupart des Gauois paraient des diaectes cetiques (autre groupe de angues indo-européennes, mais même branche que es angues itaiques et donc que e atin). Le atin était a angue des envahisseurs, cee de administration, des écoes, de a ittérature et des arts. Ee était aussi cee de Égise cathoique (christianisation de a Gaue au IIIe sièce). Ainsi, es diaectes gauois (cetiques) ont-is disparus pratiquement partout au profit de parers atins. Les traces du substrat cetique sont cependant restées nombreuses. Exempes : système de numération vicésima (ou vigécima) : des Gauois comptaient en base vingt :, deux-vingt, trois-vingt, quatre-vingt, quatre-vingtdix! queques centaines de mots (*bato > bé). Le superstrat francique Durant es invasions germaniques, ou franques, au Ve sièce, es angues romanes ont de nouveau subi des infuences, mais beaucoup moins radicaes, surtout aux pans exica (nombreux emprunts : banc, beu, gris, brun, *werra > guerre) et phonétique (h initia de huit < octo prononcé avec un accent germanique, w assimié à un g de *werra > guerre). Dans es sièces qui ont suivi, a vie inteectuee étant réservée à un très petit nombre de ettrés qui vivaient en retrait de a société (courtisans, cergé), évoution des angues romanes a été principaement orae (pas d imprimerie avant 1450) et popuaire. Le français L histoire du français commence véritabement au IXe sièce. I y avait aors sur ancien territoire gauois deux grande famies de parers : es parers dans esques oui se disait oï (< hoc ie) et es parers dans esques oui se disait oc (hoc). Comme, au sein de chaque famie, ces parers étaient fort proches, on es a regroupés sous es noms de angue d Oï (prononcer oï ou oï ) et de angue d Oc. La angue d Oï, parée dans e Nord a été pus infuencée par e superstrat francique que a angue d Oc, parée dans e Sud. Hugues Capet, roi «des Francs», son fis Louis VI, roi «de France», Louis X ont contribué à a centraisation du pouvoir poitique et à a dissémination du «françois» (prononcer françwè) que on parait dans es régions de Paris et d Oréans. Ce français emporta sur tous es autres parers d Oï. Pourtant, juste avant a révoution française, un quart seuement des Français paraient français! Dans es dix années qui suivirent, usage du français fut imposé à tous es citoyens français. La pupart des mots du français ont donc subi une évoution popuaire et orae. Is ont deux origines principaes : e atin vugaire (invasion romaine) et es angues franciques (invasions germaniques). La prononciation de ces mots s est beaucoup modifiée au fi du temps et e reste du exique français a suivi e même chemin. Ex. ministerium > métier D autres mots sont aboutissement d une évoution beaucoup pus tardive, dite savante. Les modifications sont aors très égères. Ex. ministerium > ministère Is proviennent notamment du atin et du grec (empruntés au XIVe sièce, peu modifiés) : ééphant ; de itaien (Renaissance) : pantaon ; de angais (à partir du XVIIIe sièce) : bifteck. Revenons à assertion de départ : quee angue pouvait bien parer Astérix? Un parer cetique bien sûr : es égionnaires n ont eu ni e courage ni occasion de pénétrer dans e viage gauois. Mais es enfants (cachés) d Astérix auront, eux, certainement paré un bien mauvais atin, teinté de «ceticismes».

11

12 12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στήλη PEARSON ALWAYS Lesson Ideas & Tips for Students PTE Genera: Lesson Ideas Sentence Stress Time: 10 minutes for the activity. If you need to teach the students about intonation, it wi take onger. This activity focuses on noticing variations in intonation and the effect it has on meaning. Objectives For L3-L5 students This activity trains students to pay attention to intonation during the istening test and use it during the speaking test. It furthers their abiity to understand and add subte detais in meaning to sentences. Preparation Students wi need to be taught how intonation is used before doing this activity. After that, sampe sentences need to be prepared. There are some sampes incuded at the end of the instructions. Intonation Teaching Tips The words that you choose to stress when speaking Engish can change the underying meaning of a sentence. Sampe: I don t think we shoud go to that restaurant. There are many eves of meaning that can be expressed in this sentence based on the word you stress. Look at the foowing sentences (the stress word is in bod) and consider the meaning. I don t think we shoud go to that restaurant. Meaning: Somebody ese thinks we shoud go to that restaurant. I don t think we shoud go to that restaurant. Meaning: It s not true that I think we shoud go to that restaurant. I don t think we shoud go to that restaurant. Meaning: That s not reay what I mean. Perhaps I coud have used a more accurate word. I don t think we shoud go to that restaurant. Meaning: Somebody ese shoud go to that restaurant. I don t think we shoud go to that restaurant. Meaning: In my opinion it s wrong that we are going to that restaurant. I don t think we shoud go to that restaurant. Meaning: We coud visit their website or read some artices about it instead. I don t think we shoud go that restaurant. Meaning: We shoud go to another restaurant. I don t think he shoud go that restaurant. Meaning: Maybe we shoud go to somewhere ese instead. There are many ways that a sentence can be understood based on the choice of stressed words. Those words often revea the detaied meaning of the sentence. In some sentences (ong and/or compex) more than one word can be stressed to express mutipe detais in meaning Stress Warm-up Steps 1. Prepare some sampe sentences that incude one word in bod to indicate the stress. 2. Divide the cass into sma groups of 2 3 students. 3. Choose a random student to stand and read the sentence, stressing the indicated word. 4. Give each group a few moments to think about the exampes from earier in the esson or course and decide how the stress has affected the meaning. 5. Get each group to provide an answer, i.e. I don t think we shoud go to that restaurant. The sentences means that he/she does not think they shoud go to the restaurant but someone ese does. Variations 1. To make the exercise easier for your students, the first few times you do the activity, provide 3 possibe options for the students to consider and ask them to choose one. 2. To add a competitive eement give points for correct answers. Aso giving a bonus point to the student who reads the sentence, if it is ivey and natura, can produce better sampes. Sampe Sentences Leve 3 1. I was wondering if you fancied going to see that new fim tonight. Meaning: I reay want to go tonight, not on another day. 2. Last year, goba saes of video game software reached forty biion doars. Meaning: My focus is on goba not nationa or oca saes. 3. They make surprisingy good pets. Meaning: They are not ony wid animas. 4. I just think it is unfortunate that peope are usuay ony concerned about animas with visua appea. Meaning: We shoud care about a animas not just the ones with visua appea. 5. Peope wi have to cut down on fying cheap air trave is harming the environment. Meaning: We have no other options whether we ike it or not. Leve 4 1. Actuay, the second movement opens with a meody payed by vioas and ceos, with accompaniment by the doube basses. Meaning: You have made a mistake. It does not cose but opens in this way. 2. Peope are seeking a route to happiness through music. Meaning: They are not ooking for knowedge, pain or other things. 3. So you ve heard that Sarah is eaving? Meaning: Sarah not somebody ese is eaving. 4. I m not radicay opposed to the science of genetic modification. Meaning: Radicay is too strong perhaps midy woud be better. 5. To reach exceence in business you must first be a eader of good and honourabe character. Meaning: This is the most important characteristic others are of ess importance. Sampe Sentences Leve 5 1. It s typica of this country that working from home is treated as suspicious by management. Meaning: This country but not a countries. 2. Some research has found evidence to suggest that there is a higher incidence of stress, anxiety and depression amongst those in the intense persona category, as we as ower inteect. Meaning: There is no evidence and it is not proven. 3. One of the main reasons is that we have faied to deveop a diverse workforce from the top down. Meaning: The faiure was caused by us and we cannot bame anyone ese. 4. I mean, it s just not his job to go around discipining coeagues. Meaning: There is another person responsibe for this. 5. We, what I can te you is that the discussions have been amicabe and wide-ranging. Meaning: I know more but I am not abe to share that information with you. LEARNING PTE Genera: Tips for Students Tip 13 It is a in the Timing A1-L5 It is very important for you to know how much time you have for each task. Pay attention to the cock. Know how many minutes you have for each part of a task so you can manage your time effectivey. You need to set a comfortabe pace to do each section without becoming frustrated and stressed out. Listening Section: Know how much time you have to read each question, how much you have to write your answer and how much you have to check it. Reading Section: In this section you can choose how you manage your time. Consider which item is the most chaenging for you and pan to give it some extra time. Make sure you organize your time so that you finish a parts. Remember if you spend too much time on a question you can t answer, you wi not have time to compete questions you can answer. Writing Section: In this section you can choose how you manage your time as we. Read both questions and decide how much time you want to use for each. Make sure you give yoursef a coupe of minutes for panning and a coupe of minutes for checking your answer. Speaking Section: You shoud know how much time you have to compete your answers without finishing too eary or not finishing at a. *Για χρήση μέσα στην τάξη και για να τις φωτοτυπείτε για τους μαθητές σας μπορείτε να τις βρίσκετε και στο στην πρώτη σελίδα στα πρόσφατα νέα. Pearson Education Ltd A rights reserved; no part of this pubication may be reproduced without the prior written permission of Pearson Education Ltd.

13

14 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Άρθρο Domenica Minniti Gonias* Competenza essicae e socioinguistica d itaiano in un testo etterario de passato L utiità di un testo etterario risiede nea specificità de inguaggio che usa (etterario normae ), i quae rappresenta quindi un modeo. I cosiddetto Contrasto (tratto da: D. Minniti Gonias, Diacronie. Testi per o studio dea storia e dea questione dea ingua itaiana, Università di Atene 2002), che qui proponiamo per introdurre possibiità e modaità di sviuppo dea competenza essicae e dea competenza socioinguistica/intercuturae, rappresenta notoriamente un diaogo. A dettare a sceta di un testo scritto in un vogare de XIII secoo, con tutta probabiità siciiano, e dunque a carattere impicitamente diaettae, è a convinzione che i testo diaogico, anche etterario, favorisca o sviuppo dee varie competenze comunicative e pragmatiche ne apprendente di LS. Le strategie a cui ricorre un autore de passato per rendere gi eementi verbai ed extraverbai, aiutano a chiarire acuni meccanismi de diaogo, che sono propri o verosimii anche de inguaggio cooquiae di oggi. I coinvogimento emotivo degi studenti, infine, attraverso identificazione nei ruoi dei protagonisti, risponde adeguatamente aa condizione essenziae dea motivazione. La competenza essicae e semantica Ne insegnamento/apprendimento di una Lingua seconda che sia orientato in prospettiva intercuturae, uno degi obiettivi fondamentai è senza dubbio a conquista dea competenza semantico-essicae (per una trattazione esaustiva de argomento rimandiamo a Minniti 2010). Reativamente a testo proposto in questo articoo, ampiezza de essico e a padronanza con a quae esso viene usato in base ai ivei di conoscenza inguistica si cooca a iveo C2 de Quadro Comune Europeo di Riferimento per e Lingue. Tae iveo prevede buona padronanza di un repertorio essicae vastissimo, fornito di espressioni idiomatiche e cooquiai, e una sufficiente consapevoezza semantica. I testo che studieremo presenta una vasta gamma di queste categorie essicai (definite da Lewis in Lexica approach), quai espressioni fisse (poirematiche), formue frastiche, espressioni idiomatiche, ocuzioni verbai, paroe isoate, ecc., coocate in una determinata dimensione diacronica e diatopica, com è naturae per un tae testo. La competenza socioinguistica Per competenza socioinguistica de itaiano non va sempicemente inteso i riconoscimento de opposizione formae/informae ne momento in cui ci si rivoge a una persona cassificandoa in base a ruoo. Di soito e indicazioni che si danno su questa competenza riguardano escusivamente uso appopriato di certi eementi (poiteness markers), come a forma di cortesia (tu/lei/voi), i titoi, gi appeativi, ecc.; questi eementi rivestono un importanza determinante ne caso di atre LS, ad es. ingese. Ne apprendimento de itaiano è invece necessario sottoineare uso di idiomatismi, oppure aspetti parainguistici, come a gestuaità, ed atro; insomma, per questa ingua bisogna sviuppare una vera e propria consapevoezza socioinguistica, distribuita sia su asse dea diacronia che su queo dea sincronia. I testo che esamineremo risponde aa prima condizione, in quanto esprime un particoare momento storico e sociae dea ingua itaiana. Per quanto riguarda a sincronia, a consapevoezza dea dimensione sociae de itaiano si può essenziamente far coincidere con a consapevoezza dea sua variazione. E in verità itaiano si distingue per e sue motepici varietà. Si tratta di un aspetto su quae non si sarà mai insistito abbastanza e su cui verte un paragrafo specifico de nostro Programma di itaiano per i Licei greci (2008). Ma già ne QCER si raccomanda un adeguato sviuppo dea competenza socioinguistica, con avvertimento che essa comprende anche a capacità di riconoscimento degi opportuni marcatori inguistici (eementi fonoogici, grammaticai e essicai), che indicano a regione o area di appartenenza. Esamineremo questi particoari eementi ne nostro testo, che soo in senso ato si può definire diaettae, poiché ne Medioevo ovviamente non si parava di diaetto, ma di vogare. I vogari itaiani sono gi antesignani degi odierni diaetti. L approccio pragmatico: i diaogo I Contrasto è un poema scritto in forma di diaogo. Proporre come testo inguistico un diaogo etterario, di regoa contrapposto a diaogo reae, soeva parecchie questioni tanto di principio che di metodo. Ci troviamo effetti di fronte a due diverse modaità di diaogo: quea spontanea, che caratterizza interazione quotidiana, e quea eaborata de testo etterario, che tuttavia conserva eementi che nea comunicazione cooquiae sono rievanti. Ma una tae opposizione richiama anche atre coppie di varianti, come oraità/scrittura, ingua comune/ingua etteraria, ingua cooquiae/ingua cota, che qui ci imitiamo a citare. Nonostante a questione presenti tae compessità, è nostra ferma convinzione che i diaogo contenuto nei testi etterari possa aiutare un discente di LS neo sviuppo dee varie competenze comunicative. Le strategie a cui ricorre o scrittore per restituire insieme degi eementi verbai ed extraverbai, otre ae sue scete di stii, registri e modaità discorsive, servono a iustrare i meccanismi diaogici. Proprio per a funzione comunicativa che o contraddistingue, i diaogo etterario offre spunti significativi per approccio pragmatico a testo di LS. La Pragmatica è o studio di ciò che si fa quando si para. L azione presuppone a propria coocazione in un contesto e di conseguenza a Pragmatica si occupa dee reazioni che si stabiiscono tra a ingua e i contesto, e quai appunto sono quee che determinano a comprensione de messaggio da parte degi utenti. Ne deriva che acquisire una competenza pragmatica significa imparare a conoscere e regoe d uso degi enunciati dea ingua in circostanze adeguate. In buona sostanza, a competenza pragmatica per moti versi può essere identificata con a macro-competenza comunicativa. Osserviamo ora brevemente gi eementi di cui, secondo Morris, è composto i contesto. Si hanno dunque: e conoscenze condivise, ossia e credenze sociai e cuturai, a conoscenza de codice inguistico; a situazione, ossia a particoare contingenza di spazio e di tempo, i ruoi rivestiti dai paranti, e aspettative che si hanno da una comunicazione inguistica, gi scopi per i quai tae comunicazione viene instaurata; i cotesto, ovvero i discorso ne suo svogimento, che è costituito da ciò che si è detto e si è udito nea conversazione. Da punto di vista più propriamente inguistico, a interno de enunciato vanno poi distinti i topic e i focus (tema/rema: che costituiscono rispettivamente i dato conosciuto dea frase e i commento, ovvero eemento nuovo, queo che si intende porre in evidenza, come nee frasi Davanti foss io aucisa, v. 37, Donna mi son di perperi, v. 27). D atra parte, un aspetto fondamentae è costituito daa deissi, cioè da 1 Situazione (Setting & Scene), partecipanti (Partecipants), scopi (Ends), atto (Act), chiave (Key), mezzi (Instruments), norme (Norms), genere (Genre).

15 15 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Άρθρο eementi indicatori (indici), che possono essere di ordine temporae (per es. gi avverbi avanti, inver), sociae (tu/lei, ecc.), testuae (come anafora: Dunque vor[r]esti, vítama, ca per te fosse strutto?, v. 82, Di ciò che dici, vítama, neiente non ti bae, v. 72) e di uogo (ad es. gi avverbi tutta, fore, quaci). Ne diaogo, in quanto conversazione, come si può anche empiricamente constatare, gi aspetti caratterizzanti sono a cooperazione ( Principio di Grice ), ovvero a coaborazione degi interocutori aa buona riuscita dea comunicazione attraverso i rispetto de aternanza dei turni. Approcciarsi da un tae punto di vista pragmatico aa ingua significa capire a che gioco si sta giocando con a ingua; in particoare, significa rendersi conto se, in un dato contesto comunicativo, e paroe vanno prese aa ettera oppure in senso metaforico (ad es. scherzoso, come nei versi tenti viana e te fosse morto in casa); se vanno comprese per queo che dicono o per queo che fanno (atti inguistici perocutivi). Esempi probanti sono i verbi performativi, acuni dei quai ricorrono ne testo come giuro, consigio, i quai reaizzano atto che descrivono e proprio per tae motivo vengono coniugati aa prima persona (Sovr esto ibro júroti mai non ti vegno meno, v. 154). Secondo Hymes, in una conversazione, interazione inguistica può essere sempificata ne modeo S.P.E.A.K.I.N.G. 1. Appicando tae modeo a Contrasto, osserviamo in primo uogo aternanza dea presa di paroa, che qui è esempificata nea forma botta e risposta in successione strofica, come in un duetto musicae. Si tratta con tutta evidenza di un gioco dee parti inserito in una determinata situazione (probabimente un uogo appartato in una regione de Itaia meridionae d epoca medievae: non mi toc[c]ara pàdreto per quanto avere ha n Bari, v. 24) e scena (i corteggiamento come evento situato in una specifica cutura: [A]ersera passàstici, cor[r]enno a a distesa/aquístati riposa, canzonieri, vv ); vi sono inotre due partecipanti, i due amanti, i quai assumono aternativamente i ruoi di parante e di destinatario. I personaggi non sono descritti fisicamente, ma caratterizzati per mezzo de oro comportamento e modo di parare: Sazzo che m ami, [e] àmoti di core paadino, v. 137; so ca non se tu retico [o] figio di giudeo/ e cotae paraboe non udi dire anch eo, vv I risutato raggiunto, indipendentemente dagi intenti e scopi iniziai, riassunti nea recisa affermazione avere me non pòteri a esto monno/avanti i cavei m aritonno (vv ), è racchiuso nea frase merzé, a voi m arenno (v. 159) con cui aa fine a bea accondiscende invece ae avances de corteggiatore... Attività inguistiche Occorre a questo punto porsi e domande: quai sono e modaità più idonee per presentare i TL e quai e attività da predisporre? Gi esperti suggeriscono che quando si fornisce un tae testo agi apprendenti, si possono proporre attività di pre-ettura attraverso strategie mirate di vota in vota a iustrare contenuti de testo e ad evidenziare precisi aspetti inguistici. Considerati come destinatari de testo gi apprendenti greci di itaiano LS, ne Contrasto si metteranno in evidenza, ad esempio: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 16

16 16 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Άρθρο a) aspetto socioinguistico-cuturae: breve presentazione de argomento, descrizione de contesto storico-sociae in cui è inserita a scena, indicazioni reative a autore e a movimento etterario a cui appartiene, ciò che stimoerà di conseguenza i dibattiti su identità de autore e rifessioni sua nascita de vogare e a questione dea ingua, ecc.; b) intercuturaità: attraverso i confronto tra e cutura itaiana e quea greca de periodo medievae e di oggi (Ερωτοπαίγνια, Canzoniere petrarchesco di Cipro, commedia cretese, ομιλίες di Zante e così via); a) i essico e a semantica. Ci soffermeremo su quest utimo punto, ovvero sua considerazione di attività vote a sviuppare e potenziare a competenza essicae-semantica. L apprendente è chiamato a cassificare, organizzare e rieaborare una serie di termini e di espressioni presenti ne testo. Una prima attività potrebbe consistere ne individuare a reazione semantica tra paroe: data una serie di termini (paroe-chiave) si individuno i sinonimi, gi antonimi, gi iponimi, gi iperonimi, i campi semantici e, dove possibie, anche e famigie semantiche: fresca, amore, dimino, peri. Inotre, gi studenti spiegano un termine con perifrasi o individuano accezione che una paroa poisemica assume ne testo e cercano di rintracciare quindi tutti e atre possibii accezioni: averi, vita, atezza, pòteri, terra... Ancora, vengono invitati ad esercitarsi sua formazione dee paroe, verificando se avviene per suffissazione, prefissazione, derivazione o composizione, e sui mutamenti fonetici, morfosintattici e semantici verificatesi nee due diverse fasi dea diacronia (itaiano de passato/itaiano contemporaneo), anche attraverso utii rifessioni su etimoogia neo studio di LS. Particoare attenzione richiedono i modi di dire e e espressioni idiomatiche, che fanno parte dei cosiddetti impiciti cuturai di una ingua, nonché aspetti stiistici come e simiitudini, metafore, itoti, tutto ciò insomma che costituisce espediente retorico: rosa fresca auentissima, ponti e scae, de o frutto, ne o tuo jardino, o cantare, ecc. Abbiamo voutamente asciato per utimi i prestiti essicai, i numerosi e frequenti francesismi e provenzaismi, in modo da mettere in evidenza i forte infusso esercitato su essico dei vogari meridionai daa cutura cortese e trovadorica: : puzee, trabàgiti, fagia, mavasa, aitare, ceri, feri, gueri... D atronde, come è stato già sottoineato, i testo si presta per o sfruttamento prosodico, giacché è possibie ripartire e battute tra studenti che interpretano personaggi diversi. Questa forma di drammatizzazione (roe-pay) stimoa una corretta gestione degi eementi prosodici quai accentazione dee paroe, intonazione, i ritmo, a unghezza dee pause, a veocità, a pronuncia, determinati dao stato d animo. Infine, è possibie immedesimarsi nei personaggi, imitandone a gestuaità e a mimica. Osservazioni fioogiche e inguistiche a testo In questo articoo si è cercato di mostrare come approccio umanistico, unitamente a procedere storico, sia possibie, anzi efficace e indispensabie per una conoscenza approfondita dea ingua, tanto che si tratti dea conoscenza per usara, che dea conoscenza per insegnara. La sceta de Contrasto, noto anche con i titoo Rosa fresca auentissima, come testo da studiare risiede nea precisa intenzione di ridimensionare uno dei miti dea ingua itaiana, anche agi occhi degi apprendenti greci di itaiano LS. Si sa che a ungo e per ragioni diverse (movimenti puristici, aspirazioni a Unità, nazionaismi), gi studiosi di ingua e etteratura itaiana antica hanno priviegiato i documenti di provenienza toscana. Questo atteggiamento oggi è ritenuto de tutto infondato e obsoeto dai inguisti itaiani. È invasa ormai opinione che a etteratura itaiana deve un immenso tributo a vogare siciiano, argamente inteso, e ae sue espressioni poetiche. I Contrasto di Cieo d Acamo, opera in cui ricorrono frequenti forme inguistiche e particoarità essicai proprie dei vogari meridionai de XIII sec., rappresenta uno dei capoavori dea Scuoa Siciiana, a tradizione etteraria e inguistica formatasi prima di quea Toscana, aa cui fioritura ha fornito e basi. I secondo mito che va sfatato riguarda i nome de autore, se si tratti de castigato Cieo (come fu) o de osceno Ciuo. Sua questione si è a ungo esercitato un autore itaiano che su antinomia sacro/profano ha costruito a propria fama di giuare. Divertenti ma non convincenti, definisce tuttavia e motivazioni di Dario Fo un attento fioogo come Tartagia. Ma già acuni decenni prima, autorevoissimo Pagiaro aveva dimostrato con e affiate armi dea disamina testuae e etimoogica che tae nome, in reazione a autore de Contrasto, appunto, non esiste. Croa pertanto a costruzione di stampo popuistico che o voeva opera di un ardito giuare autentica voce e coscienza de popoo, atrimenti costretto a sienzio dai soprusi dei ricchi. L escamazione Viva o mperadore, graz[i ] a Deo!, messa in bocca a protagonista, rende paese invece che non si tratta atro che de ennesimo caso di trahison des cercs... Croa atresì e a contempo i divertissement di goiardi in disuso senza atre armi e per di più spuntate se non quee dea dissacrazione e de dieggio, i quai accogono con fanatismo opinioni che oggi forse anche i Fo decinerebbe. La perizia inguistica offre ben atre difese. Sfatato i mito che voeva autore di Rosa fresca auentissima un testo popoare, non ci resta che concordare con i due studiosi citati, che ne intero componimento è rintracciabie una sorta di duaismo inguistico: paroe ed espressioni che appartengono aa irica cota (come i numerosi francesismi) si mescoano a termini e tratti chiaramente popoari e marcatamente diaettai. È proprio a ricchezza de essico, a ridondanza deo stie e ambiguità degi intenti, a rendere i Contrasto una ettura stimoante e sempre attuae. In concusione: anaisi da punto di vista pragmatoinguistico suggerita in questo articoo, crediamo abbia avvaorato ipotesi iniziae, ovvero che proporre un testo dea etteratura de passato ad apprendenti di itaiano LS (in un corso avanzato e con determinate competenze inguistiche), non sotanto è possibie ma auspicabie; significa infatti consentire agi apprendenti di operare una fu immersion nea cutura, nea società e nea storia, in utima anaisi nea Wetanschauung, degi Itaiani. ABSTRACT The utiity of a iterary text in FLT ies in the anguage that is used, which thereby takes on the roe of a mode. The Itaian text widey known as Contrasto that we propose in this study as usefu for the purpose of deveoping exica and socioinguistic/intercutura competences, represents a diaogue. The choice of this particuar text, written in one of the 13th century Itaian vogare (probaby of Siciy), can be expained on the basis of the beief that the study of a text taken from the iterary tradition, especiay if it is diaogica, increases communication and pragmatic competences in FLT. In particuar, severa strategies that the author of the Contrasto invents to make verba and non-verba eements expicit are aso found in current-day cooquia speech and can be appied in the FLT cassroom, mosty through techniques such as roepaying. * Domenica Minniti Gonias è professore associato di Linguistica itaiana ne Università di Atene. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE Minniti Gonias, D. (2002), Testi per o studio dea storia e dea questione dea ingua itaiana, Università di Atene. Minniti Gonias, D. (2007, introduz., traduz., note), T. De Mauro. Dieci tesi per un educazione inguistica democratica, Atene, Patakis. Minniti Gonias, D., Mitsis N., Kangà (2008), Curricoo per insegnamento de Itaiano nee tre cassi de Liceo, Ministero Pubbica Istruzione-Istituto Pedagogico, Atene. Minniti Gonias, D. (2010), Le paroe e i significati de itaiano, Leader Books, Atene. Morris, C. (1938), Foundations of the Theory of Signs, in R. Carnap et aiis (eds.), Internationa Encycopedia of Unified Science, 2:1, The University of Chicago Press, Chicago, pp Mortara Garavei, B. (1977), La quarta dimensione, in Scienze de inguaggio ed educazione inguistica. Stampatori, Torino, pp Pagiaro, A. (1953), I contrasto di Cieo d Acamo, in Saggi di critica semantica, D Anna, Messina- Firenze, pp Porcei, G. (1994), Principi di gottodidattica, La Scuoa, Brescia. Santipoo, M. (2002), Daa socioinguistica aa gottodidattica, Utet, Torino. Segre, C. (1985), Avviamento a anaisi de testo etterario. Einaudi, Torino. Trosborg, A. (1994), Interanguage Pragmatics: Requests, Compaints, Apoogies, Mouton De Gruyter, Berin-New York. Tartagia, M. (1994), Rosa fresca auentissima...e equivoco di Dario Fo, in Cutura e scuoa, Anno XXXIII, n. 129 (gennaio-marzo 1994), pp

17 17 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Συλλόγων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Απονομή επαίνων, δώρα και μουσική Mε πρωταγωνιστές τους 400 μαθητές που διακρίθηκαν με τις υψηλές επιδόσεις τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας Δεκεμβρίου 2011 και Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε η ετήσια κορυφαία εκδήλωση της απονομής επαίνων του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Bόρειας Eλλάδας. Περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων γονείς, μαθητές και καθηγητές, παρευρέθηκαν στις τρεις διαδοχικές τελετές που έλαβαν χώρα στο υπερσύγχρονο αμφιθέατρο του Κολλεγίου Ανατόλια, Raphae Ha -που παραχωρήθηκε ευγενικά από το Κολλέγιοτην Κυριακή 3 Μαρτίου Συγχαίροντας τους βραβευόμενους, η πρόεδρος κα Δόξα Δάφνη Μεταξά, τόνισε μεταξύ άλλων την ιδιαίτερη σημασία του επιτεύγματος των μαθητών, υπογραμμίζοντας ότι «η υπεροχή είναι στάση ζωής» και κατά τον Αριστοτέλη, «δεν είναι δεξιότης αλλά συνήθεια». Μιλώντας για την επιτακτική ανάγκη της άριστης γνώσης δύο ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής, είπε ότι αυτή εξασφαλίζει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ήδη «πιεσμένη» αγορά εργασίας. Αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Γλωσσών, τόνισε ότι θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να διευκολύνει την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί εργαλείο που στόχο έχει την διά βίου γλωσσική εξέλιξη του Ευρωπαίου πολίτη. Υπογράμμισε ότι στην εποχή μας, όπου η γλωσσική καλλιέργεια, εκτός από τη δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης είναι προαπαιτούμενο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO εξακολουθούν να αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό και αξιόπιστο δίκτυο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διαμόρφωση του σύγχρονου Έλληνα-Ευρωπαίου πολίτη. Κλείνοντας, η πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους μεγάλους χορηγούς της εκδήλωσης, το Κολλέγιο Ανατόλια και το Αmerican Coege of Thessaoniki(ACT) και τους εκπροσώπους τους κυρίους, Rodney Coues και Tarek Kuaty, για τις δύο υποτροφίες που προσέφεραν στους δύο τυχερούς κληρωθέντες αριστεύσαντες καθώς και τις εκδόσεις ΘEμα: «Μένω ή φεύγω;» Η γλωσσομάθεια, κρίσιμος παράγοντας στη λήψη της τελικής απόφασης Shoud I stay or shoud I go? Language earning, a crucia factor towards a fina decision Το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση H Πρόεδρος του συλλόγου PALSO B.E. στο χαιρετισμό της με την έναρξη της εκδήλωσης BURLINGTON και την εκπρόσωπό τους κα Νατάσα Πολυσάκη για τη σημαντική οικονομική ενίσχυση και τις τρεις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δώρισαν στους τρεις τυχερούς κληρωθέντες. Στους αριστεύσαντες που αξιολογήθηκαν με «distinction» δόθηκε ως τιμητικό δώρο το μοναδικό λεξικό του Αριστείδη Κων/νίδη με τίτλο «Οι Ελληνικές Λέξεις στην Αγγλική». Οι τρεις διαδοχικές τελετές διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα συγκίνησης, χαράς και συμμετοχικότητας και συνοδεύτηκαν από τις εκλεκτές μουσικές επιλογές του συνεργάτη του Συλλόγου κου Αντώνη Σουλούγκα και πλούσιο μπουφέ. 29 και 30 Αυγούστου, Πέμπτη και Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης & παράλληλη Έκθεση Βιβλίου-Εποπτικού Υλικού στη Θεσσαλονίκη. H κα Άννα Γκρίζου - Φράγκου με τους βραβευμένους μαθητές Ο κος Χ. Ραμπότας, ταμίας του συλλόγου κατά την απονομή των επαίνων H Ν. Πολυσάκη, Burington Books δίνει τη φωτογραφική μηχανή στον τυχερό βραβευμένο μαθητή! H Έφορος Εξετάσεων κα Ναταλία Ανυφαντάκη κατά την απονομή H Κα Ελένη Γεωργιάδου, Έφορος Εκδηλώσεων απονέμει επαίνους Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας PALSO Aγίας Θεοδώρας 4, Θεσσαλονίκη, fax Μr. Rodney Coues, Anatoia Coege Mr. Tarek Kuaty, ΑCT, κατά την απονομή επαίνων

18 18 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στήλη Η προσοχή όλων μας είναι στις εξετάσεις του Μαΐου. Οι προσπάθειές μας ακυρώνονται αν οι μαθητές μας και οι γονείς τους ακολουθούν λανθασμένες πρακτικές αυτή την περίοδο, αναφορικά με τον ύπνο και την γενικότερη λειτουργία τους. Στο 1ο σημείωμα παραθέτω τις συνθήκες για ένα καλό ύπνο. Στο 2ο σημείωμα τα οφέλη για τους μαθητές ιδιαίτερα την περίοδο των εξετάσεων. Το θέμα του 3ου σημειώματος αφορά την ακούσια αφηρημάδα που κατακυριεύει όλο και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων κάθε ηλικίας. Ένας καλός ύπνος κάθε βράδυ Ένας καλός ύπνος οδηγεί σε καλύτερη υγεία, αποτελεσματικότερο έλεγχο του βάρους, ευκολότερη μάθηση κι αποδοτικότερο έργο, πνευματικό ή σωματικό. Ας δούμε ποιες είναι οι συνθήκες για ένα καλό ύπνο Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική έκθεση, τις βραδινές ώρες, σε οθόνες που εκπέμπουν έντονο φως (όπως είναι οι νέοι φορητοί υπολογιστές) εμποδίζουν την έκκριση της ορμόνης μελατονίνης που φέρνει τη νύστα. Στον αντίποδα, είναι η συνήθεια πολλών να αποκοιμόμαστε μπροστά σε μια ανοικτή τηλεόραση. Φίλη διατροφολόγος συμβουλεύει να έχουμε ελαφρό δείπνο με γάλα ή ξηρούς καρπούς ή μια μπανάνα ή γιαούρτι με μέλι. Αν οι θόρυβοι που φθάνουν στο υπνοδωμάτιό μας ξεπερνούν τα 35 ντεσιμπέλ είναι πιθανόν να εμποδίζουν κάποιους να κοιμηθούν. Φυσικά αυτοί που κατοικούν κοντά σε αεροδρόμια έχουν συνηθίσει να κοιμούνται με υψηλότερα επίπεδα ντεσιμπέλ. Ο Οργανισμός Nationa Seep Foundation προτείνει να ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες για καλό ύπνο Η κατανάλωση καφεΐνης μέχρι και 6 ώρες πριν την ώρα κατάκλισης, επηρεάζει αρνητικά, εκτός από λίγους που πίνουν καφέ λίγο πριν κοιμηθούν. Να τηρούμε μια σταθερή ώρα κατάκλισης και έγερσης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Να καθιερώσουμε την προσωπική μας σταθερή χαλαρωτική διαδικασία πριν πάμε για ύπνο π.χ. να κάνουμε ντους, να ακούσουμε μουσική, να διαβάσουμε ένα βιβλίο Να φροντίσουμε το στρώμα και το μαξιλάρι μας να είναι αναπαυτικά. Να τελειώνουμε το δείπνο μας 2-3 ώρες πριν την κανονική μας ώρα ύπνου. Να ασκούμαστε κανονικά, αλλά τουλάχιστον μερικές ώρες πριν την συνηθισμένη μας ώρα ύπνου. Το κάπνισμα είναι αιτία κακής ποιότητας ύπνου. Τέλος, η κατανάλωση αλκοόλ λίγο πριν κοιμηθούμε προκαλεί κακή ποιότητα ύπνου. Αν παρ όλα αυτά συνεχίζετε να έχετε αϋπνίες, δοκιμάστε να κουράσετε το μυαλό σας λύνοντας ένα δύσκολο σταυρόλεξο ή ένα Sudoku. Ας δούμε ποια είναι τα οφέλη ενός καλού ύπνου για μαθητές, αλλά και τις επιπτώσεις αν τον χάσουν. Οι παρακάτω προτάσεις είναι από το βιβλίο μου Θυμάμαι εύκολα. Οι επιπτώσεις στη μνήμη είναι αρνητικές αν όλοι κι ιδιαίτερα οι μαθητές χάσουν την πρώτη περίοδο του ύπνου, δηλαδή όταν πάνε για ύπνο μετά τα μεσάνυχτα. Αν είναι δύο συνθήκες παρούσες, δηλαδή ξενύχτι και κατανάλωση αλκοόλ, τότε τζάμπα πάνε τα χρήματα που διαθέτουν για τα φροντιστήριά τους Η ικανότητα λύσης προβλημάτων μειώνεται, αν την προηγούμενη νύκτα έχουν μειωθεί οι Καλός ύπνος = Καλή μνήμη περίοδοι του βαθέος ύπνου. Γενικά οι μαθητές που δεν κοιμούνται αρκετά έχουν χαμηλότερη βαθμολογία. Αντίθετα, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα αν οι μαθητές κοιμούνται κανονικά το βράδυ, επειδή η παγίωση της νέας γνώσης στη μόνιμη μνήμη γίνεται κατά τη διάρκεια των περιόδων του ελαφρού ύπνου. Είναι απαραίτητο μαθητές και φοιτητές να κοιμούνται κανονικά την περίοδο των εξετάσεων, ιδιαίτερα αν η μελέτη τους αφορά νέα αντικείμενα και θέματα. Ένας υπνάκος λεπτών το μεσημέρι δίνει περιθώριο στον εγκέφαλό μας να αντιμετωπίσει την υπέρ προσφορά πληροφοριών. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι αυτή η τακτική για όλους, ενήλικες και μαθητές. Παρατηρήθηκε βελτίωση της απόδοσης στις εξετάσεις, όταν μετατέθηκε η ώρα έναρξης των μαθημάτων στις 8.30 το πρωί. Δηλαδή, όταν έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να κοιμούνται μια ώρα περισσότερο! Σημειώστε ότι για την αποτελεσματική καταγραφή των ακουσμάτων του νέου λεξιλογίου της ξένης γλώσσας χρειάζεται ο βαθύς ύπνος. Τέλος, οι συναισθηματικές μνήμες καταγράφονται κατά τη διάρκεια του ελαφρού ύπνου.

19 19 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στήλη - Χρήσιμα Μήπως χάνουμε το παρόν; Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι δεν θυμόμαστε τη διαδρομή που μόλις κάναμε με το αυτοκίνητο. Άλλοι φθάνουν στο τέλος μιας σελίδας χωρίς να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενό της. Κι ακόμη χειρότερα, είναι να μας μιλάει κάποιος και να μην ακούμε τι μας λέει. Όλα είναι χαρακτηριστικά ενός μυαλού που έχει παρασυρθεί σε σκέψεις που αφορούν το παρελθόν ή το μέλλον. Αυτή η αφηρημάδα, που αναλώνει μέχρι το 50% του χρόνου ορισμένων, μπορεί να μας στοιχίσει τη ζωή, αφού η απόδοσή μας κατακρημνίζεται ώστε αδυνατούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις γρήγορα. Τα αίτια Η αφηρημάδα αυτή σχετίζεται άμεσα με την αρνητική μας διάθεση, το χρόνιο ψυχολογικό στρες, τις ανησυχίες, και τους φόβους μας. Όλα συντελούν σ αυτή τη διαρκή περιπλάνηση του μυαλού μας. Επίσης, άτομα χωρίς ανεπτυγμένη μνήμη εργασίας έχουν τα ίδια συμπτώματα. Έτσι για παράδειγμα αν δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε περισσότερα από 5 αντικείμενα ή 5 ονόματα ή μια σύνθετη πρόταση, τότε ζούμε σε μια κατάσταση διαρκούς απώλειας της πραγματικότητας. Ενεργή συνείδηση Στον αντίποδα βρίσκονται τα άτομα που βιώνουν το παρόν, παρατηρούν συνεχώς τι γίνεται γύρω τους, εστιάζουν την προσοχή τους στο μάθημα ή στην εργασία τους. Ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα ή μη σημεία μιας συζήτησης ή μιας διάλεξης. Είναι ενήμερα για το τι έχει συμβεί π.χ. στην εργασία τους, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους ή μιας συζήτησης. Αυτοί δεν διακόπτουν τον εκπαιδευτικό ή το συνομιλητή τους! Ιδανικές καταστάσεις θα σκεφθείτε. Υπάρχουν στρατηγικές αναφέρω πολλές στο βιβλίο μου Θυμάμαι εύκολα για το πώς εστιάζουμε την προσοχή μας στο παρόν, όπως: Εκπαιδευτικοί παρατηρούν συμπεριφορές που φανερώνουν ταξίδια του μυαλού των μαθητών και προσαρμόζουν ανάλογα τη διδασκαλία τους. Φυσικά, αυτό είναι δύσκολο σε μεγάλες ομάδες και στη μετωπική διδασκαλία. Η τακτική να κρατάμε σημειώσεις στο μάθημα ή σε μια διάλεξη είναι απόλυτα χρήσιμη. Παρατηρώ σε διαλέξεις, ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που σημειώνουν ό,τι τους ενδιαφέρει. Προφανώς, έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη στη μνήμη τους η οποία ό μ ω ς τ ο υ ς π ρ ο δ ί δ ε ι Όσοι ομιλητές έχουν γνώση αυτού του φαινομένου πληροφορούν το ακροατήριό τους ότι στο τέλος θα έχουν χρόνο για να ρωτήσουν ή να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ελάχιστοι οι συμμετέχοντες. Η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας των παιδιών και της ενεργού συμμετοχής τους στο παρόν είναι αποκλειστικό έργο των γονιών τους. Αυτή η εκπαίδευση γίνεται συνεχώς (!) σε όλα τα περιβάλλοντα ιδιαίτερα από τις μικρές ηλικίες. Μια ομάδα ατόμων - οι κιναισθητικοίεκπαιδεύεται στην επίγνωση του παρόντος εστιάζοντας την προσοχή τους στην αναπνοή τους. Οι ακουστικοί τύποι εκπαιδεύονται μαθαίνοντας να προσέχουν τους ήχους που έρχονται, δυναμώνουν, μερικές φορές εκκωφαντικά, και μετά χάνονται. Τέλος, οι οσφρητικοί τύποι, ανιχνεύουν μυρωδιές από μεγάλη απόσταση. Το συμπέρασμα ερευνητών είναι ότι αν καταφέρνουμε να ελέγχουμε την προσοχή μας, τότε διεκδικούμε περισσότερη απόλαυση, ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ Πωλούνται μεταχειρισμένα χρωματιστά διθέσια καρεκλοθρανία, 30 ευρώ/τεμάχιο (7 κίτρινα, 6 κόκκινα, 6 μπλε, 3 πράσινα), και 4 πίνακες μαρκαδόρου με χρωματιστό πλαίσιο αλουμινίου 50 ευρώ/τεμάχιο. Τηλ.: Πωλείται mimio (Η μπάρα που μετατρέπει τον ασπροπίνακα σε διαδραστικό) άριστη κατάσταση. Τιμή 170 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας , Πωλούνται διαδραστικοί πίνακες promithean activeboard με projectors Hitachi CP-A100, 1400 ευρώ το κάθε set. Τηλ στην Θεσσαλονίκη Πωλούνται θρανιοκαρέκλες από φροντιστήριο σε πολύ καλή τιμή...! Περιοχή Κορίνθου. Τηλ.: Πωλείται εξοπλισμός Φροντιστηρίου, 13 καρεκλοθρανία χρώματος γκρι, 3 διθέσια θρανία κόκκινου χρώματος και ένα γραφείο σε άριστη κατάσταση μόνο 300 ευρώ όλα μαζί. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.: Πωλούνται καρέκλες μεταλλικές και πλαστικές, τραπέζια 6 και 8 ατόμων, ραφιέρες,ασπροπίνακας κ.λπ. όλα σχεδόν καινούργια από Κ.Ξ.Γ. στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τηλ.: Πωλείται εξοπλισμός Κ.Ξ.Γ. 8 καρεκλοθρανία πράσινα, 20 ατομικά θρανία (τραπεζάκια) μπεζ με πτυσσόμενη καρέκλα (πολύ γερά της ΑΓΕΞ), 3 έδρες καθηγητών πράσινες, 3 γραφεία, ασπροπίνακες, καρέκλες κλπ. Σε πολύ καλή τιμή. Περιοχή Αμπελόκηποι. Τηλ Φ Ενοικιάζονται στο Λονδίνο δωμάτια κεντρικά πλήρως επιπλωμένα, πλησίον σταθμών, για τουρισμό, μαθήματα αγγλικών, εκδρομές, 5-7 ημερών. Τηλ.: Πωλείται αυτόματος πωλητής για snacks και αναψυκτικά σε άριστη κατάσταση. Πολύ καλή επένδυση για μηνιαίο εισόδημα. Τηλ.: Πωλείται εξοπλισμός φροντιστηρίου σε άριστη κατάσταση (διαδραστικός πίνακας Promethean 78 με projector, φωτοτυπικό, καρέκλες κλπ.) Περιοχή Ρέθυμνο Κρήτη Τηλ Ενοικιάζεται γωνιακό ισόγειο ειδικά κατασκευασμένο για κέντρο ξένων γλωσσών με 3 αίθουσες,γραφείο, 3 wc και χώρο αυλισμού στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Τηλ.: , Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε ανατολικό προάστιο λόγο συνταξιοδότησης ( 34ετή λειτουργία). Τηλ.: Πωλείται κέντρο ξένων γλωσσών στην Αγία Παρασκευή Αττικής, μεγάλος αριθμός μαθητών, άριστη φήμη. Τηλ.: Ενοικιάζεται στις Σέρρες ακίνητο 1ου ορόφου 200τ.μ. άρτια εξοπλισμένο κατάλληλο για κέντρο ξένων γλωσσών ή φροντιστήριο Β/ΜΙΑΣ.Πέντε αίθουσες - δύο γραφεία - βιβλιοθήκη - ανεξάρτητη είσοδο ( προαιρετικά είσοδος για ΑΜΕΑ). Τηλ.: Ενοικιάζεται στην Πετρούπολη (Κηπούπολη - Αγία Τριάδα) υπεριψωμένο ισόγειο κατάστημα 75τ.μ. γωνιακό με μπαλκόνι, αυλή, καινούργιο πολυτελές με ψευδοροφή και προθάλαμο, πολύ κοντά σε σχολεία, κατάλληλο για κέντρο ξένων γλωσσών. Τηλ.: Πωλείται κέντρο ξένων γλωσσών σε προάστιο του Πειραιά, Α όροφος, γωνιακό κοντά σε Δημοτικό σχολείο, 80 τ,μ., 3 αίθουσες πρόσφατα ανακαινισμένο, ενοίκιο πολύ χαμηλό. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: (8-10 πρωί), Πωλούνται δύο γραφεία καινούρια από κέντρο ξένων γλωσσών που έκλεισε. Tnλ.: Ενοικιάζεται πρώην Κ.Ξ.Γ. στην Αγία Παρασκευή επί της Αγίου Ιωάννου, όλος ο 3ος όροφος 190 τ.μ., 8 αίθουσες διδασκαλίας, 2 WC, 2 γκαράζ. Κοντά έξοδος Νεαπόλεως, κολλέγιο Deree. Tnλ: Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών στα βόρεια προάστια της Αθήνας, κοντά σε δημοτικό σχολείο. Πολυετή λειτουργία με άριστη φήμη. Tnλ.: ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών καθηγητές/ ριες ζητούνται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ, αν έχετε ταλέντο στη διδασκαλία ελάτε ΤΩΡΑ να γνωριστούμε! Τηλ.: , 5-9 μ.μ. Αρ.Φύλλου 292 Επιμέλεια Παραγωγής: Δ. Δεσποτόπουλος Α.Ε Γραφικές Τέχνες

20 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στήλη Υποχρεώσεις από Κ.Β.Σ. «Aφορά άμεσα τα κέντρα ξένων γλωσσών που εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις με την πολ. 1083/2003.» Ο μήνας Μάιος επίσης, (και συγκεκριμένα μέχρι τις 31/5/2013) είναι η περίοδος του αυτοελέγχου των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή που εκδίδουν στοιχεία με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ (Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 ε της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7 β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα. Οι παραπάνω υπόχρεοι εξετάζουν τα παρακάτω: Α) την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από πάσης φύσης φόρους του δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τέλη ή εισφορές, που βεβαιώνονται από τις Δ.Ο.Υ. όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπείς στην καταβολή των δόσεων αυτών. Β) επίσης εξετάζουν την μη υποβολή στην ΔΟΥ δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου(φ.μ.υ.), τέλους εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και τη μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανεξαρτήτως ποσού για καταβολή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία αυτοελέγχου είναι στο τέλος του Μαΐου κάθε νέου διαχειριστικού έτους. Για την διαχειριστική περίοδο που διανύουμε είναι μέχρι 31/5/2013. Τέλος, σε περίπτωση φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 28/6/2013. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία που θα εκδοθούν από 1/7/2013 και μετά κρίνονται αθεώρητα και επιβάλλονται σε αυτά αυστηρά πρόστιμα ως έκδοση αθεωρήτων στοιχείων και θα πρέπει να θεωρηθούν νέα στο τμήμα του Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ. και δεν κόβουμε αθεώρητα αλλά θεωρημένα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΤΡΙΤΩΝ: Τον μήνα Μάιο υποχρεούμαστε στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης B Διμήνου και απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε από μισθωτές υπηρεσίες από τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και αμοιβές τρίτων (δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2013), καθώς επίσης και της έκτακτης εισφοράς επιδόματος αλληλεγγύης που από 01/01/2013 ισχύει και παρακρατείται από τους εργοδότες και αποδίδεται μαζί με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Στις 20 Μαΐου 2013 αρχίζει η υποβολή τους, με τους φορολογούμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1 και ούτω κάθε εξής ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ομόρρυθμων και οι ετερόρρυθμων εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών, καθώς και των κοινοπραξιών είναι η 31η Μαΐου 2013 ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2012 έως την 31/12/2013. Στις 10 Μαΐου 2013 αρχίζει η υποβολή των δηλώσεων των Ανωνύμων Εταιρειών, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1 και ούτω κάθε εξής ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2012 έως την 31/12/2013. Στις 15 Μαΐου 2013 λήγει η υποβολή των δηλώσεων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2012 έως την 31/12/2013. Στις 15 Μαΐου 2013 αρχίζει η υποβολή των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων (Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε., ΚΤΛ ), που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1 και ούτω κάθε εξής ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2012 έως την 31/12/2013. (πολ. 1064/2013) Υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης. Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 (με συνημμένη εφαρμογή υποβολής φορολογικής αναμόρφωσης) και Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή του σχετικών εντύπων. Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαιρετική. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. 2. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις καθώς και οι εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. 3. Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. όταν το νομικό πρόσωπο: α. έχει κάνει διακοπή εργασιών έως 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους (περίπτωση ε παράγραφος 1 άρθρο 64 Κ.Φ.Ε.). β. ζητάει συμψηφισμό του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011. γ. έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει με επιφύλαξη. δ. εταιρίες που υποβάλουν δηλώσεις για υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο (περίπτωση γ, παραγράφου 1 του άρθρου 64 Κ.Φ.Ε.). στ. κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού. ζ. προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής περιόδου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και των συνυποβαλλομένων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 10 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στη Δ.Ο.Υ. 4. Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματοποιείται από 9 Μαΐου Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης 1. Η φορολογική αναμόρφωση υποβάλλεται, σε όλες τις περιπτώσεις, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων. 2. Δεδομένου ότι η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται ηλεκτρονικά, η φορολογική αναμόρφωση συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3. 3. Επιπλέον σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρομής η φορολογική αναμόρφωση, τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ. 4. Όταν από την ανωτέρω φορολογική αναμόρφωση προκύπτουν ποσά που έπρεπε να καταχωρηθούν στο Ε3, και συγκεκριμένα στον κωδικό 196 ή στους κωδικούς , τότε προκύπτει υποχρέωση υποβολής σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα), τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των πινάκων της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα προκειμένου οι υπόχρεοι να επιβεβαιώνουν ότι η υπόψη κατάσταση είναι μηδενική. 6. Στις περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω της φορολογικής αναμόρφωσης, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενώ η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ. 7. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά απαιτείται η συμπλήρωση του ΙV πίνακα με τους έμμεσους - παρακρατηθέντες φόρους τότε θα υποβάλλεται μόνο η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής υποβολής. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε5) και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής για την εφάπαξ ή με δόσεις καταβολή του φόρου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα. Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις, στις συμβεβλημένες τράπεζες καταβάλλεται μόνο η πρώτη δόση, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όταν από τη δήλωση προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα τότε η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά το χρόνο λήψης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

www.englishonlinetests.com

www.englishonlinetests.com www.englishonlinetests.com ΕnglishΟnlineΤests.com Παρουσίαση ιστοσελίδας Seventron Limited 2013 Τι είναι το EnglishOnlineTests.com Το EnglishOnlineTests.com είναι μία ιστοσελίδα η οποία προσφέρει test

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time) Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination Total marks 40 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα