ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ν.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ν.Θ."

Transcript

1 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

2 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 33-85% Ca Προστάτη 47-85% Ca Μαστού 32-60% Ca Πνεύµονα Ca Νεφρού Ca θυρεοειδούς, Πολλαπλούν µυέλωµα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οστεολυτικές Οστεοβλαστικές Μικτού τύπου

4 ΟΣΤΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Είναι αποτέλεσµα ενός φαύλου κύκλου, στον οποίο συµµετέχουν τα καρκινικά κύτταρα και το οστικό µικροπεριβάλλον και ο οποίος οδηγεί σε ενεργοποίηση των οστεοκλαστικών διεργασιών και καταστολή των οστεοβλαστικών.

5 ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χαρακτηρίζονται από διαταραχή της φυσιολογικής ισορροπίας του οστίτη ιστού, µε επικράτηση της οστεοβλαστικής διαδικασίας. Tο οστό που συντίθεται δεν έχει φυσιολογική αρχιτεκτονική µε αποτέλεσµα αυξηµένο ποσοστό καταγµάτων σε συνδυασµό µε έντονο πόνο. Κυρίαρχος τύπος οστικής µετάστασης Ca προστάτη Μικρότερη συχνότητα: Ca µαστού Ca παχέος εντέρου Ca παγκρέατος Ca τραχήλου της µήτρας.

6 ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Καρκίνος µαστού Καρκίνος προστάτη Πλασµατικός διαχωρισµός σε οστεοβλαστικές και οστεολυτικές µεταστάσεις Για πρακτικούς λόγους, από το στοιχείο που επικρατεί ταυτοποιείται η οστική µετάσταση.

7

8 ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Σπόνδυλοι (ιδιαίτερα οσφυϊκοί) Λεκάνη Πλευρές Στέρνο Κρανίο Εγγύς τµήµατα του βραχιονίου και του µηριαίου

9 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πόνος SREs ( skeletical-related events): v Παθολογικά κατάγµατα v Υπερασβεστιαιµία v Συµπίεση νωτιαίου σωλήνα, νευρικών ριζών Επιδείνωση ποιότητας ζωής

10 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ & ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιπτώσεις Ca προστάτη/χρόνο 2007: > θάνατοι ΗΠΑ Skeletal-related events (SREs): v µειωµένη κινητικότητα, v επιδείνωση της ποιότητας ζωής, v αύξηση του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης, v αυξηµένη θνητότητα. Zustovich F, Fabiani F. Therapeutic opportunities for castration-resistant prostate cancer patients with bone metastases. Crit Rev Oncol/Hematol (2014)

11 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχική διάγνωση: µόνο το 3% των ασθενών εµφανίζουν οστικές µεταστάσεις, Αύξηση ποσοστού στο 90% σε ορµονοάντοχο µεταστατικό CRPC (mcrpc) 50% ασθενών µε οστικές µεταστάσεις πεθαίνουν µήνες από τη διάγνωση. Ο κίνδυνος θανάτου σε µεταστατικούς ασθενείς είναι 6.6 φορές µεγαλύτερος από ότι σε µη µεταστατικούς ενώ σε ασθενείς µε οστικές µεταστάσεις και SREs αυξάνεται 10.2 φορές Zustovich F, Fabiani F. Therapeutic opportunities for castration-resistant prostate cancer patients with bone metastases. Crit Rev Oncol/Hematol (2014

12 ΟΣΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Ο πόνος είναι µια διαδικασία που εξαρτάται από την επίδραση: vβιοχηµικών, vφυσιολογικών και vψυχολογικών παραγόντων Διάφοροι µηχανισµοί έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση του πόνου στον καρκίνο

13 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ v Η εισβολή των καρκινικών κυττάρων στο οστό, v Η οστεόλυση, v Ο ρυθµός αύξησης των οστικών βλαβών, v Η διάταση του περιοστέου, v Τα παθολογικά κατάγµατα και v Η περινευρική διήθηση. vη ευαισθητοποίηση του νευρικού συστήµατος

14 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αναλγητικά Διφωσφονικά Ακτινοθεραπεία Χειρουργική αφαίρεση Χηµειοθεραπεία Ορµονοθεραπεία Ραδιοϊσοτοπική θεραπεία

15 ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ Ανακούφιση του πόνου λόγω οστικών µεταστάσεων στους ασθενείς µε καρκίνο προστάτη. Aνάλογα πυροφωσφορικών, τα οποία αποτελούν φυσιολογικό συστατικό της µεσοκυττάριας ουσίας των οστών. Αναστολή οστεολυτικής δραστηριότητας των οστεοκλαστών. Αναστολή απορρόφησης των οστών. Σηµαντική µείωση κινδύνου επιπλοκών των οστικών µεταστάσεων (π.χ. παθολογικά κατάγµατα)

16 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

17 Προέλευση µετάδοση και έλεγχος µεταστατικού οστικού πόνου Krishnamurthy GT & Krishnamurthy S. J Nucl Med 2000

18 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ταξινόµηση ραδιοφαρµάκων: Κατιοντικά ή ανάλογα του Ca Phosphorus-32, Strontium-89 chloride, Radium-223 chloride Ανιοντικά ή µη ανάλογα του Ca Samarium-153 EDTMP Rhenium-186 HEDP

19 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Bone-seeking radiopharmaceuticals εγκαθίσταται σε περιοχές αυξηµένης οστεοβλαστικής δραστηριότητας εκπέµποντας β-ακτινοβολία ή σωµατίδια α ενάντια τόσο στον πρωτογενή όγκο όσο και στις µεταστατικές εστίες. Μερικά ραδιοφάρµακα της κατηγορίας αυτής εκπέµπουν και γ ακτινοβολία επιτρέποντας και την πραγµατοποίηση ταυτόχρονα διαγνωστικών σπινθηρογραφηµάτων.

20 Φυσικά χαρακτηριστικά ραδιονουκλιδίων για ραδιοισοτοπική θεραπεία µεταστατικού οστικού πόνου

21 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟΥ: Φυσικά χαρακτηριστικά του ραδιοφαρµάκου Έκταση µεταστατικής νόσου 153Sm-EDTMP και 186Re-HEDP: Βραχύβια- για γρήγορη απάντηση- µικρή τοξικότητα-δυνατότητα επαναχορήγησης 89Sr: για ασθενείς µε καλύτερη κλινική εικόνα και πρόγνωση Εφεδρεία µυελού των οστών Βέλτιστες αποκρίσεις επιτυγχάνονται σε ασθενείς µε µέτριο φορτίο σκελετικών µεταστάσεων Διαθεσιµότητα ραδιοφαρµάκων

22 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ενδείξεις: 1. Παρουσία πολλαπλών επώδυνων µεταστάσεων στον σκελετό 2. Μεταστάσεις οστεοβλαστικού τύπου 3. Θετικό σπινθηρογράφηµα οστών 4. Σύµπτωση των εστιών του πόνου µε θερµές εστίες στο σπινθηρογράφηµα 5. Προηγούµενη ακτινοθεραπεία σε περιοχή που το σπινθηρογράφηµα δείχνει πολλαπλές οστικές µεταστάσεις, ανεξάρτητα από την εµφάνιση άλγους.

23 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ) Ιστολογική ) Πρόσφατο σπινθηρογράφηµα οστών ( 4 εβδοµάδων) µε οστεοβλαστικές µεταστάσεις ) Χαρτογράφηση των επώδυνων θέσεων (αντιστοίχηση µε οστεοβλαστικές εστίες) ) Γενική αίµατος Βιοχηµικός έλεγχος

24 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προσδόκιµο ζωής < 4 εβδοµάδες Συµπίεση νωτιαίου µυελού Παθολογικά κατάγµατα Cr >1,8 mg/dl GFR <30 ml/min Hb < 9 g/dl WBC < 3,5 109 L- 1 (WBC < 2,4 109 L- 1 ) PLT < L- 1 (PLT < L- 1 ) EANM procedure guideline for treatment of refractory metastatic bone pain Eur J Nucl Med Mol Imaging Oct;35(10):

25 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ: Λήψη γραπτών οδηγιών της διαδικασίας Ενηµέρωση ύφεσης πόνου στο 60-80% Ενηµέρωση ενδεχόµενης προσωρινής αύξησης πόνου (pain flare Αύξηση του πόνου συνήθως στις πρώτες 72h µετά τη χορήγηση του ραδιοφαρµάκου) Ενηµέρωση ύφεσης πόνου µετά την πρώτη εβδοµάδα p.i Ενηµέρωση διάρκειας αναλγησίας (2-6 µηνών) Κατανόηση ασθενούς ότι πρόκειται για µια αναλγητική θεραπεία (εκτός από το 223Ra).

26 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ: Επαρκής ενυδάτωση προ και µετά θεραπείας Τήρηση µέτρων ακτινοπροστασίας Όπου είναι απαραίτητη χρήση καθετήρα-συχνή κένωσηδιατήρησή του 89Sr 4ηµέρες, 186Re 2-3 ηµέρες, 153Sm 24 ώρες

27

28 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Θροµβοπενία -Λευκοπενία Αναιµία: 153Sm 3 5 weeks 186Re 3 5 weeks 89Sr 4 6 weeks Ναυτία, Ασυµπτωµατική αιµατουρία, Αίσθηµα παλµών (σπάνιο) Flare phenomena (10%)

29 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 153Sm µέχρι 6 εβδοµάδες 186 Re µέχρι 6 εβδοµάδες 89Sr µέχρι εβδοµάδες

30 32P Το πρώτο ραδιοφάρµακο που αρχικά χρησιµοποιήθηκε για τη θεραπεία του µεταστατικού οστικού πόνου T1/2 : 14.3 ηµέρες Εκποµπή β-ακτινοβολίας Ενέργεια 1.71 ΜeV και 0,695 ΜeV Μέγιστο µήκος διαδροµής στους ιστούς 3mm και 8mm αντίστοιχα. Με τη µορφή του ορθοφωσφορικού ιόντος ενσωµατώνεται στο µόριο του υδροξυαπατίτη Η σχέση πρόσληψης του παθολογικού προς τον φυσιολογικού οστίτη ιστό είναι περίπου 3:1. ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ σήµερα λόγω της έντονης µυελοτοξικότητάς του.

31 89Sr-chloride Το πρώτο ραδιοφάρµακο που έλαβε έγκριση από FDA (Food and Drug Administration) το 1993 για τη θεραπεία επώδυνων οστικών µεταστάσεων Εκποµπή β-ακτινοβολίας και 0.01% γ-ακτινοβολίας Μέγιστη ενέργεια: 1,46 ΜeV, Μέση ενέργεια : 0.58 ΜeV, Τ1/2 : 50.5 ηµέρες, Μέσο µήκος διαδροµής στους ιστούς 2.4mm.

32 89Sr-chloride Χορηγούµενη δόση : 150MBq ( MBq/Kg) Το 70% περίπου της χορηγηθείσας δόσης καθηλώνεται στα οστά, ενώ το υπόλοιπο 30% αποµακρύνεται από τους νεφρούς (80%) και το γαστρεντερικό σύστηµα(20%). Η σχέση πρόσληψης παθολογικού προς φυσιολογικό οστίτη ιστό είναι 10:1

33 89Sr-chloride Ύφεση πόνου > 75% (τη 2η ή 3η εβδοµάδα µετά τη χορήγηση) Μέση διάρκεια ύφεσης : 6 µήνες Μέγιστη πτώση WBC PLT : 4η -6η εβδοµάδα (κατά 11 65%) σε 1:2 ασθενείς Flare phenomena 15% την 1η εβδοµάδα µετά τη χορήγηση.

34 153Samarium Χορηγείται µε τη µορφή χηλικής ένωσης 153Sm-EDTMP Εκποµπή β-ακτινοβολίας καθώς και γ-ακτινοβολίας Μέγιστη ενέργεια :0,81 MeV, Μέση ενέργεια :0,23 MeV, Τ1/2 : 1.9 ηµέρες Μέσο µήκος διαδροµής στους ιστούς :0.5mm.

35 153Samarium Χορηγούµενη δόση: 37 MBq/Kg (µέγιστη: 5550MBq) ΕΦ. Κάθαρση από κυκλοφορία : 6 h p.i. Αποµάκρυνση από νεφρούς. Ύφεση πόνου: 60% 85% την 1 εβδοµάδα µετά τη χορήγηση.

36 Scan οστών 99mTc-MDP Ολόσωµο scan 153Sm-EDTMP

37 186Re Τέλη 1980s Εκποµπή β- ακτινοβολίας, 9% γ-ακτινοβολίας (απεικόνιση οστών στη γ-κάµερα) Μέγιστη ενέργεια : 1,07 MeV, Τ1/2 : 3.7 ηµέρες Μέσο µήκος διαδροµής στους ιστούς : 1.1mm Ο µικρός χρόνος ηµίσειας ζωής και το µικρό µήκος διαδροµής στους ιστούς καθιστά το 186Re κατάλληλο ισότοπο για τη θεραπεία ασθενών µε περιορισµένες εφεδρείες του µυελού των οστών.

38 186Re Το σύµπλεγµά του µε το υδροξυεθυλενο-διφωσφονικό (ΗEDP) σχηµατίζει τη χηλική ένωση 186Re-HEDP. Συνήθης χορηγούµενη δόση: 1295ΜΒq (35mCi) µε µέγιστη εφάπαξ δόση 2960 MBq (80mCi) (σε Ca µαστού) Μετά από την ενδοφλέβια χορήγησή του ως διφωσφονικό, καθηλώνεται τάχιστα στο σκελετό, κυρίως στις περιοχές µε έντονη οστεοβλαστική δραστηριότητα.

39 186Re Κάθαρση από κυκλοφορία :40 ώρες, 70%±15% αποβάλλεται από τα ούρα, εκ των οποίων το 71% κατά το πρώτο 24ωρο µετά από τη χορήγησή του.

40 Scan οστών 99mTc-MDP Ολόσωµο scan 186Re

41 223Ra Σωµατίδια α ενέργειας 5,85MeV Bone seeking ανάλογο ασβεστίου T1/2 : 11.4 ηµέρες Μέσο µήκος διαδροµής στους ιστούς: <0.1mm (διάµετρος 2-10 καρκινικών κυττάρων) = καταστροφή καρκινικών κυττάρων µε ελάχιστη ακτινοβόληση υγιών κυττάρων 40-60% δόσης καθηλώνεται στα οστά Απέκριση: γαστρεντερική οδό 5% απέκκριση µε τα ούρα

42 Ενέργειες: 95.3% α σωµατίδια 3.6% β ακτινοβολία 1.1% γ ακτινοβολία Parker C. et al ALSYMCA J Clin Oncol 2012;213

43 α-σωµατίδια: προέρχονται από ασταθή πυρήνα, αποτελούνται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια (είναι δηλαδή πυρήνας του στοιχείου ηλίου, τέσσερις φορές βαρύτερο του πυρήνα του υδρογόνου). β-σωµατίδια: είναι ηλεκτρόνια που προέρχονται από ένα ασταθή πυρήνα. Αλληλεπιδρούν µε τα γειτονικά κύτταρα προκαλώντας κυτταρικό θάνατο.

44 Σύγκριση α- & β- ακτινοβολίας

45

46

47 ALSYMPCA TRIAL (Alpharadin in Symptomatic Prostate Cancer)

48

49

50 ALSYMPCA

51 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ραδιοϊσοτοπική θεραπεία είναι µία µορφή συστηµατικής ακτινοθεραπείας που στοχεύει πολλαπλές θέσεις επώδυνων οστικών µεταστάσεων. Ευκολία χορήγησης, επαναλαµβανόµενες χορηγήσεις, δυνατότητα συνδυασµού µε άλλες θεραπείες Σηµαντικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότητά της, η σωστή επιλογή των ασθενών.

52 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση του Σκελετού

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση του Σκελετού Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση του Σκελετού Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟ ΡΑΔΙΟΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ 131Ι ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Το ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ι. Τσούγκος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Λάρισας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ι. Τσούγκος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Λάρισας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι. Τσούγκος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Λάρισας Διαφοροποίηση του Σπινθηρογραφήματος από τις Μορφολογικές Απεικονίσεις CT-Φυσιολογικό MRI-Φυσιολογικό PET -???

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Β.Πρασόπουλος /ντής Πυρηνικής Ιατρικής PET/CT.Θ.Κ.Α. Υγεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΥΣ -Ραδιοφάρµακο εκλογής I 131 -Εφαρµογή σε καλοήθεις και κακοήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 13 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. Μεταβολικά Νοσήµατα Α.1. Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας χορήγησης Ερυθροποιητίνης και Διφωσφονικών σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

Εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας χορήγησης Ερυθροποιητίνης και Διφωσφονικών σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας χορήγησης Ερυθροποιητίνης και Διφωσφονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ AΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Τα φαινόμενα που διαδραματίζονται κατά και μετά την έκθεση ενός κυττάρου (φυσιολογικού ή καρκινικού) σε δέσμη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, εξακολουθούν να γοητεύουν τους επιστήμονες. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

RISELIB film coated tablets 35mg/tab RISEDRONATE SODIUM RISELIB. 5.1.).

RISELIB film coated tablets 35mg/tab RISEDRONATE SODIUM RISELIB. 5.1.). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ RISELIB film coated tablets 35mg/tab RISEDRONATE SODIUM 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RISELIB. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων

Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων 47 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bondapen «µια φορά την εβδοµάδα» 35mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό

Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό εσωτερική μυϊκή στιβάδα χόριο εξωτερική μυϊκή στιβάδα επιφανειακός καρκίνος κύστης * Βλεννογόνος καρκίνωμα in situ προστατικός αδένας ουρήθρα οστά πυέλου * T3a η διήθηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Τι είναι οστεοπόρωση; 11/6/2015. Οι κυριότερες λειτουργίες των οστών

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Τι είναι οστεοπόρωση; 11/6/2015. Οι κυριότερες λειτουργίες των οστών ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Οι κυριότερες λειτουργίες των οστών Παροχή μηχανικής στήριξης Προστασία των ευαίσθητων ανατομικών δομών Μεταβολική αποθήκη για τα μεταλλικά άλατα Συμμετοχή στη ρύθμιση της ομοιόστασης Ca και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Η κόπωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FOSAVANCE 70 mg/2.800 IU δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 70 mg αλενδρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ACTONEL OAW/«μία φορά την εβδομάδα» 35 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα