Πίνακας περιεχοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχοµένων"

Transcript

1 Πίνακας περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ειδικές σηµειώσεις για τα µόνιτορ LCD...2 Περιεχόµενα συσκευασίας...3 Οδηγίες εγκατάστασης...3 Συναρµολόγηση της οθόνης...3 Απόσπαση της οθόνης...3 Ρύθµιση της Γωνίας Όρασης...4 Σύνδεση των Συσκευών...6 Εναλλαγή ενέργειας...6 Ρύθµιση των ρυθµίσεων της εικόνας...7 Εξωτερικοί Έλεγχοι...7 OSD επιλογές...8 Μενού OSD...8 Αντιµετώπιση προβληµάτων...11 Γενικές προδιαγραφές

2 Προφυλάξεις Η οθόνη ίσως υποστεί ζηµιά εάν τοποθετηθεί υπερβολικά κοντά σε κάποια πηγή θερµότητας. Πρέπει να γνωρίζετε τη θέση των σωµάτων θέρµανσης, των ηλεκτρικών εστιών, ανοιχτών εστιών φωτιάς κλπ. Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγµατα στο πίσω ή επάνω µέρος του ερµαρίου δεδοµένου ότι η οθόνη είναι απαραίτητο να αερίζεται. Η οθόνη θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα χώρο καλά αεριζόµενο ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα υπερθέρµανσης. Μην επιτρέπετε την ύπαρξη κοφτερών αντικειµένων όπως µαχαίρια, στυλό, ή µολύβια κοντά στην οθόνη. Εάν τέτοιου είδους αντικείµενα αγγίξουν την οθόνη, το πλαίσιο LCD θα υποστεί µόνιµες αµυχές. Κατά τον καθαρισµό της οθόνης αυτής, να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική πρίζα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε ένα µαλακό ύφασµα που δεν αφήνει χνούδια για να καθαρίζετε το εξωτερικό της οθόνης. Ένα ύφασµα ελαφρά βρεγµένο µε ένα ήπιο καθαριστικό διάλυµα θα καθαρίσει τους επίµονους λεκέδες. Να κρατάτε τα υγρά σε απόσταση από την οθόνη εικόνας, συµπεριλαµβανοµένων και των σπρέι. Μην ψεκάζετε κάποιο υγρό απευθείας σε αυτή - είναι προτιµότερο να ψεκάζετε ελαφρά σ ένα ύφασµα και να την καθαρίζετε. Εάν εισέλθει υγρό στην οθόνη µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και/ή καταστροφή στη µονάδα. Εάν αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβληµα, παρακαλείσθε να ανατρέξετε αρχικά στο κεφάλαιο "Αντιµετώπιση Προβληµάτων". Εάν αυτό δεν λύσει το πρόβληµα, µην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την οθόνη µόνοι σας εάν ανοίξετε ή αφαιρέσετε καλύµµατα µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή θάνατος από ηλεκτροπληξία µεταξύ άλλων κινδύνων. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε κάποιον έµπειρο ηλεκτρολόγο µηχανικό εάν δείτε ότι το κεφάλαιο Αντιµετώπισης Προβληµάτων δεν σας βοηθάει. Πληροφορίες για την Ανακύκλωση Εµείς, στην Acer Incorporated. ενδιαφερόµαστε πάρα πολύ για την στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθούµε και πιστεύουµε ακράδαντα ότι µας βοηθάει να έχουµε µια υγιέστερη γη µέσω της σωστής µεταχείρισης και ανακύκλωσης των βιοµηχανικών τεχνολογικών συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τέτοιες συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιµα υλικά, τα οποία µπορούν να αποσυντεθούν και να συµπεριληφθούν εκ νέου σε ολοκαίνουρια τεχνολογικά θαύµατα. Αντιθέτως, άλλα υλικά µπορούν να ταξινοµηθούν σε επικίνδυνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Σας συµβουλεύουµε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που προσφέρονται προκειµένου για την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού. Ηνωµένες Πολιτείες : Ασία : Ευρώπη : EL-Kretsen: EL-retur: SWICO: Τα ακόλουθα συµπτώµατα είναι φυσιολογικά σε µια οθόνη LCD και δεν αποτελούν ένδειξη κάποιου προβλήµατος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ειδικές σηµειώσεις για τα µόνιτορ LCD Λόγω της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ενδέχεται να τρεµοπαίζει κατά την πρώτη της χρήση. Σβήστε τον ιακόπτη Ισχύος και ανάψτε τον και πάλι για να βεβαιωθείτε ότι σταµάτησε να τρεµοπαίζει. Ενδέχεται να δείτε ότι η φωτεινότητα στην οθόνη είναι ακανόνιστη ανάλογα µε τη µορφή desktop που χρησιµοποιείτε. Η οθόνη LCD έχει αποτελεσµατικότητα των pixels της τάξης του 99,99% ή περισσότερο. Ενδέχεται να περιέχει παραµορφωτικές ατέλειες της τάξης του 0,01% ή λιγότερο όπως λόγου χάρη ένα pixel που δεν υπάρχει ή ένα pixel που είναι διαρκώς αναµµένο. Λόγω της φύσης της οθόνης LCD, ενδέχεται να παραµένει µια εικόνα της προηγούµενης οθόνης αφότου έχει αλλάξει η εικόνα, όταν η ίδια εικόνα εµφανίζεται για ώρες. Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη αποκαθίσταται αργά αλλάζοντας την εικόνα ή σβήνοντας το ιακόπτη Ισχύος για ώρες. 2

3 Περιεχόµενα συσκευασίας Οθόνη LCD Καλώδιο Ισχύος Καλώδιο Ήχου VGA Καλώδιο Καλώδιο DVI Εγχειρίδιο Χρήστη (CD) Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Συναρµολόγηση της οθόνης Οδηγίες εγκατάστασης Τοποθετείστε την οθόνη σ επίπεδο τραπέζι ή πλάκα. Απόσπαση της οθόνης Φυλάξτε το αρχικό κουτί και υλικό συσκευασίας σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να µεταφέρετε την οθόνη. Επανασυσκευασία της οθόνης: 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναµµένη. 2. Τοποθετείστε την οθόνη µέσα στο κουτί προσεκτικά. Σηµαντικό Καταρχήν, βρείτε µια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια για να τοποθετήσετε την οθόνη όταν την αφαιρέσετε από τη βάση. Βάλτε ένα καθαρό στεγνό ύφασµα κάτω από την οθόνη για να την προστατέψετε επιπλέον. Τραβήξτε την οθόνη ελαφρά προς τα επάνω και αποµακρύνετέ την από την βάση. 3

4 Ρύθµιση της Γωνίας Όρασης Η γωνία όρασης της οθόνης κυµαίνεται από -5 ~20. Ρύθµιση οπτικών γωνιών (Μόνο AL2423W h / AL2423W r) Το µόνιτορ σας έχει µια πολυριθµιζόµενη βάση που του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί κατά 90mm πάνω/ κάτω (ρύθµιση ύψους), 25 µοίρες προς τα εµπρός/ προς τα πίσω (ρύθµιση κλίσης), 60 µοίρες πλευρά/ πλευρά (ρύθµιση περιστροφής). Για να κάνετε κάποια ρύθµιση, πιάστε το µόνιτορ και µε τα δύο σας χέρια από τη δεξιά και αριστερή ακµή του πλαισίου και µετακινείστε το στη θέση που επιθυµείτε. Μη σύρετε την κλειδαριά προς τα δεξιά όταν η οθόνη προβολής βρίσκεται σε κατάσταση κλίσης για να αποτρέψετε τη βίαιη εκτίναξη της οθόνης προβολής. Σύρετε την κλειδαριά προς τα δεξιά από το πλαίσιο στήριξης της οθόνης όπως φαίνεται στην εικόνα και µετά ρυθµίστε το ύψος. Προσέξτε, για να σύρετε την κλειδαριά προς τα δεξιά, να στήσετε το µηχάνηµα σε ένα τραπέζι για να αποτρέψετε τη βίαιη εκτίναξη του πάνω µέρους της οθόνης. 4

5 Ρύθµιση περιστροφών (Μόνο AL2423W r): 1. Πριν ρυθµίσετε το ύψος, σιγουρευτείτε ότι έχετε σύρει την κλειδαριά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στην εικόνα. Βλ. εικ Για να περιστρέψετε την οθόνη, βάλτε την οθόνη στην υψηλότερή της θέση, Βλ. εικ Κρατήστε την αριστερή και δεξιά πλευρά της οθόνης και µε τα δύο χέρια και στρίψτε την οθόνη δεξιόστροφα κατά 90 µοίρες. Βλ. εικ Αφού ολοκληρωθεί η περιστροφή, ρυθµίστε το ύψος της οθόνης στη θέση που σας ταιριάζει. Βλ. εικ Για να επιστρέψετε στην αρχική θέση, στρίψτε την οθόνη κατά 90 µοίρες προς την αριστερή κατεύθυνση. Βλ. εικ Αφού ολοκληρωθεί η περιστροφή, ρυθµίστε το ύψος της οθόνης στη θέση που σας ταιριάζει. Βλ. εικ. 6. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 六 ) Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Pivot, πρέπει να εγκατασταθεί το συµπεριλαµβανόµενο Pivot Software. Portrait Displays, Inc. Αποκλειστικά δικαιώµατα. ιευκρινίσεις Μην αγγίζετε την οθόνη LCD όταν αλλάζετε την κλίση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή να σπάσει η οθόνη LCD. Χρειάζεται προσοχή να µη µαγκώσετε τα δάχτυλά σας ή τα χέρια σας καθώς αλλάζετε την κλίση. 5

6 Σύνδεση των Συσκευών Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και η οθόνη έχουν και τα δύο αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύµατος. 1 Κωδικός Ισχύος 2 Καλώδιο VGA 3 Καλώδιο DVI Συνδέστε την οθόνη στο καλώδιο ισχύος το οποίο θα πρέπει κατόπιν να εισαχθεί σε µια σωστά γειωµένη ηλεκτρική πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στην υποδοχή εισόδου VGA της οθόνης, και συνδέστε το καλώδιο σήµατος στην υποδοχή εξόδου VGA της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στο σηµείο σύνδεσης. Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στην υποδοχή εισόδου DVI της οθόνης, και συνδέστε το καλώδιο σήµατος στην υποδοχή εξόδου DVI της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στο σηµείο σύνδεσης. 4 ΚαλώδιοΉχου Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) της οθόνη LCD και του υπολογιστή µέσω ενός καλωδίου ήχου. 5 ιακόπτης ενέργειας On / off (Σε λειτουργία/ Εκτός λειτουργίας) ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα VGA του υπολογιστή συνδέει το σωστό καλώδιο. 2. Βεβαιωθείτε ότι το σχήµα του βύσµατος ταιριάζει µε το σχήµα της υποδοχής στην οποία εισέρχεται. Και ότι κανένας από τους πείρους δεν έχει στραβώσει ή καταστραφεί µε κάποιο άλλο τρόπο. VGA DVI-D Εναλλαγή ενέργειας Αρχικά, θέστε σε λειτουργία το διακόπτη στο πίσω µέρος του µόνιτορ, έπειτα ανοίξτε τον υπολογιστή και το κουµπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου του µόνιτορ. Όταν δείτε το LED στο κουµπί ενέργειας να γίνεται πράσινο, αυτό δείχνει ότι ο υπολογιστής είναι έτοιµος για χρήση. Περιµένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί το σήµα του βίντεο. Αν δε δείτε το πράσινο φως του κουµπιού λειτουργίας ή το σήµα του βίντεο, ελέγξτε τις συνδέσεις. 6

7 Ρύθµιση των ρυθµίσεων της εικόνας Εξωτερικοί Έλεγχοι 1 AUTO Εάν έχει ενεργοποιηθεί το OSD, πιέστε για να βγείτε από µια επιλογή στο OSD. Εάν το OSD δεν έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε και η οθόνη αυτόµατα θα βελτιστοποιήσει τη θέση, την εστίαση και τον χρονισµό της εικόνας σας. 2/3 </> ΜΕΙΟΝ/ΣΥΝ Εάν το OSD έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε για να επιλέξετε ή να ρυθµίσετε τις επιλογές OSD. Εάν το OSD δεν έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε µία φορά, κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα µε την ένδειξη ΜΕΙΟΝ ή ΣΥΝ για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. 4 Λειτουργία OSD Πιέστε για να δείτε το OSD. Πιέστε και πάλι για να εισάγετε µια επιλογή στο OSD. 5 ΙΣΧΥΣ Αναµµένο/σβηστό Πράσινο: Αναµµένο Πορτοκαλί: Σε κατάσταση ύπνου (sleep mode) 7

8 OSD επιλογές Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ενότητα "Εξωτερικοί Έλεγχοι" στη Σελίδα 7. Για να ρυθµίσετε τις ρυθµίσεις του OSD: 1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το µενού του OSD. 2. Πιέστε και πάλι για να εισέλθετε σε µια επιλογή 10 λειτουργιών στο OSD. 3. Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα µε την ένδειξη < ή >, για να υπερτονίσετε έναν έλεγχο, κατόπιν ρυθµίστε τον έλεγχο στο επιθυµητό επίπεδο. 4. Όταν έχετε ολοκληρώσει όλες τις επιλογές, πιέστε το πλήκτρο AUTO για να βγείτε από το OSD. Μενού OSD Αντίθεση: Αυτή ρυθµίζει τις σκούρες και φωτεινές σκιές του χρώµατος σε σχέση µεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί µια ασφαλής αντίθεση. Φωτεινότητα: Αυτή ρυθµίζει τη φωτεινότητα της εικόνας στην οθόνη. Εστίαση: Αυτή αποµακρύνει οποιαδήποτε οριζόντια παραµόρφωση και καθιστά την εικόνα καθαρή και ζωηρή. Χρονισµός: Εάν υπάρχουν κάθετες λωρίδες που φαίνονται στο βάθος της οθόνης αυτή η λειτουργία τις καθιστά λιγότερο έντονες ελαχιστοποιώντας το µέγεθός τους. Αλλάζει επίσης το µέγεθος της οριζόντιας οθόνης. Θέση H: Αυτή ρυθµίζει την οριζόντια θέση. Θέση V: Αυτή ρυθµίζει την κάθετη θέση. 8

9 ΧΡΩΜΑ: Υπάρχουν τρεις τρόποι ρύθµισης του χρώµατος: Θερµό (Κοκκινωπό λευκό) ροσερό (Γαλαζωπό λευκό) Οριζόµενο από τον χρήστη: Μπορείτε να ρυθµίσετε τα χρώµατα κόκκινο, πράσινο και µπλε µε την ένταση που επιθυµείτε εσείς να έχουν. Γλώσσα για την Ασία: Επιλέξτε από το µενού OSD γλώσσα. Επιλέξτε ανάµεσα σε Αγγλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Απλοποιηµένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Γαλλικά, Ιταλικά και Γιαπωνέζικα. Γλώσσα για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: Επιλέξτε από το µενού OSD γλώσσα. Επιλέξτε ανάµεσα σε Αγγλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Φινλανδικά. ΡΥΘΜΙΣΗ OSD: Αυτή αλλάζει τη θέση του παραθύρου OSD στην οθόνη καθώς και την ώρα που παραµένει σε αυτή. 9

10 Σήµα εισόδου : Αναλογική Είσοδος Ψηφιακή Είσοδος Επιλέξτε είτε Αναλογική είτε Ψηφιακή Είσοδο του βίντεο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αυτό εµφανίζει σύντοµες πληροφορίες στην οθόνη. Επαναρύθµιση: Επαναφορά σε αρχικές ρυθµίσεις. Έξοδος: Έξοδος από το OSD. 10

11 Αντιµετώπιση προβληµάτων Προβλήµατα Το LED δεν είναι αναµµένο Πιθανές Λύσεις Ελέγξτε για να δείτε εάν ο διακόπτης είναι αναµµένος. Βεβαιωθείτε ότι το Καλώδιο Ισχύος είναι συνδεδεµένο. εν υπάρχει Εικόνα Ελέγξτε για να δείτε εάν ο διακόπτης είναι αναµµένος. Βεβαιωθείτε ότι το Καλώδιο Ισχύος είναι συνδεδεµένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του βίντεο έχει συνδεθεί µε ασφάλεια στο πίσω µέρος της οθόνης και του υπολογιστή. Μετακινήστε το ποντίκι ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να επαναφέρετε την οθόνη σε κατάσταση ενεργοποίησης. Η εικόνα εµφανίζει λανθασµένα χρώµατα είτε τη "Ρύθµιση Χρώµατος" για να ρυθµίσετε το χρώµα RGB ή να επιλέξετε τη θερµοκρασία χρώµατος. Η εικόνα αναπηδά ή εµφανίζεται ένα κυµατοειδές σχέδιο στην εικόνα Μετακινείστε ή σβήστε ηλεκτρικές συσκευές που ενδεχοµένως προκαλούν παρεµβολή. Επιθεωρήστε το καλώδιο βίντεο της οθόνη και βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους πείρους δεν έχει στραβώσει. Η εικόνα δεν έχει το σωστό µέγεθος ή δεν έχει κεντραριστεί σωστά Πιέστε το πλήκτρο επιλογής/auto και η οθόνη αυτόµατα θα βελτιστοποιήσει τη θέση της εικόνας σας. είτε "Ρύθµιση θέσης". Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να κάνετε συντήρηση της οθόνη µόνοι σας ή να ανοίξετε τον υπολογιστή µόνοι σας. Παρακαλούµε παραπέµψετε κάθε τι που αφορά σε εργασίες συντήρησης σε εξειδικευµένο προσωπικό εάν τα προβλήµατα δεν µπορούν να επιλυθούν στην ενότητα "Αντιµετώπιση Προβληµάτων". 11

12 Γενικές προδιαγραφές Αντικείµενο Προδιαγραφές Πλαίσιο LCD Εικόνα Επίπεδο Πλαίσιο TFT LCD 24 ιντσών ενεργού πλέγµατος Μέγιστη ανάλυση WUXGA pixel Τόνος του Pixel mm Χρώµα 16,7M Φωτεινότητα 500 cd/m² (Τυπικά) Αναλογία Αντίθεσης 1000:1 (Τυπικά) Χρόνος Απόκρισης 6ms (GTG) Οριζόντια γωνία όρασης 178 (Τυπικά) Κάθετη γωνία όρασης 178 (Τυπικά) Εξωτερικοί Έλεγχοι Πλήκτρο Ισχύος ON/ OFF Πλήκτρα Ελέγχου AUTO,ΜΕΝΟΥ,<, > Λειτουργία OSD Αντίθεση /Φωτεινότητα Αντίθεση / Φωτεινότητα Εστίαση/Χρονισµός Εστίαση/Χρονισµός Θέση Θέση Χρώµα Χρώµα Γλώσσα Γλώσσα Ρύθµιση OSD Ρύθµιση OSD Σήµα Εισόδου Σήµα Εισόδου Πληροφορίες Πληροφορίες Επαναρύθµιση Επαναρύθµιση Έξοδος Έξοδος ιεπαφή Βίντεο Βίντεο Αναλογικό 0,7V / Ψηφιακό TMDS (Προαιρετικό) Sync TTL (+/ -) Plug & Play DDC2B Ισχύς Πηγή Ισχύος 100~240V AC, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχύος κατά τη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας < 100W Κατανάλωση ισχύος κατά τη διάρκεια απενεργοποιηµένης λειτουργίας < 4W ιαστάσεις και Βάρος ιαστάσεις (Π Υ Β) 572 x x mm (µε τη βάση) Βάρος (Καθαρό/ Μικτό) 7.0 kg / 10.7 kg ιαστάσεις (Π Υ Β) 572 x x mm (µε τη βάση) (Μόνο AL2423W h/al2423w r) Βάρος (Καθαρό/ Μικτό) 8.5 kg / 12 kg (Μόνο AL2423W h/al2423w r) Απόρριψη Λάµπας ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ (ΛΑΜΠΑ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ Η ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ Ή ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΑΜΠΩΝ ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ 12

ήλωση παρεµβολών στις ραδιοφωνικές συχνότητες FCC Κατηγορία B

ήλωση παρεµβολών στις ραδιοφωνικές συχνότητες FCC Κατηγορία B HK241 HSG 1221 OSD[V5.4] Πριν λειτουργήσετε την οθόνη, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να φυλαχτεί για µελλοντική αναφορά. ήλωση παρεµβολών στις ραδιοφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL 1751. Γενικές Οδηγίες 8 Πώς να Ρυθµίσετε µια παράµετρο 10 Ρύθµιση Εικόνας 10-11 PLUG AND PLAY 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL 1751. Γενικές Οδηγίες 8 Πώς να Ρυθµίσετε µια παράµετρο 10 Ρύθµιση Εικόνας 10-11 PLUG AND PLAY 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL 1751 Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλεια σας 2 Προληπτικά µέτρα 3 Ειδικές σηµειώσεις πάνω στα LCD µόνιτορ 4 Πριν χρησιµοποιήσετε το µόνιτορ 4 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 4 Επισκόπηση Συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο... 2 Η ομάδα χρηστών στην οποία απευθυνόμαστε... 2 Η ποιότητα... 2 Το σέρβις... 2 Σύμβολα και λέξεις επισήμανσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 8/2007 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Οθόνης Υγρών Κρυσταλλων LCD. if23

Εγχειρίδιο Χρήστη Οθόνης Υγρών Κρυσταλλων LCD. if23 Εγχειρίδιο Χρήστη Οθόνης Υγρών Κρυσταλλων LCD if23 Ασφάλεια... 3 Εθνικές συμβάσεις... 3 Τροφοδοσία... 4 Εγκατάσταση... 5 Καθάρισμα... 7 Άλλα... 8 Εγκατάσταση... 9 Περιεχόμενα συσκευασίας... 9 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ CINEMA 3D ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΘΟΝΗ CINEMA 3D ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΟΘΟΝΗ CINEMA 3D Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΘΟΝΗΣ CINEMA 3D D2342P

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1960NX Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη οθόνης LCD

Εγχειρίδιο χρήστη οθόνης LCD Εγχειρίδιο χρήστη οθόνης LCD /Q2577PQU/U3477PQU Q2577FQ Οπίσθιος φωτισμός LED www.aoc.com 2014 AOC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Ασφάλεια... 4 Εθνικές συμβάσεις... 4 Τροφοδοσία... 5 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LED* ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεόραση LED* ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Τηλεόραση LED* * Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED. Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 32 Πρόσβαση στα κύρια μενού 33 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

30 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 32 Πρόσβαση στα κύρια μενού 33 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED LCD M2352D / M2452D / M2452D

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη

MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη Οκτώβριος 2012 MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1

Διαβάστε περισσότερα

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη VS228/VS238 VS247 Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια..5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη LCD της Acer. Οδηγός Χρήστη

Οθόνη LCD της Acer. Οδηγός Χρήστη Οθόνη LCD της Acer Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer Αρχική Έκδοση: 06/2009 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Όρια εκπομπών κλάσης B...2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα