Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες"

Transcript

1 Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες: Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων. ΔΗΛΩΣΗ FCC Ελληνικά Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανόμενης παρεμβολής που ίσως προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός υποβλήθηκε σε δοκιμή και διαπιστώθηκε πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, όπως ορίζει η Ενότητα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά προορίζονται για παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός πράγματι προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τον εξοπλισμό εκτός και εντός λειτουργίας, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει διόρθωση της παρεμβολής, ακολουθώντας κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα μέτρα αντιμετώπισης: Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού απ αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Απαιτείται χρήση θωρακισμένου καλωδίου για συμμόρφωση με τα όρια που προβλέπονται για την Κατηγορία B, στην Υποενότητα Β της Ενότητας 15 των κανόνων FCC. -1-

2 Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό εκτός αν στο εγχειρίδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το αντίθετο. Αν αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες, ίσως απαιτείται να διακόψετε τη λειτουργία του εξοπλισμού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΔΩ Σημείωση 1. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Στα πεδία των αλλαγών περιλαμβάνονται προδιαγραφές προϊόντος βάσης, λογισμικά, προγράμματα οδήγησης λογισμικών και εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη αποτελεί οδηγό γενικής αναφοράς για το προϊόν. 2. Το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματα που παραλαμβάνετε μαζί με την κάμερά σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης συχνά ζητούν συγκεκριμένα και ελαφρά διαφορετικά συνοδευτικά και πρόσθετα εξαρτήματα του προϊόντος προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής τους αγοράς, στα δημογραφικά στοιχεία των πελατών τους και στις προτιμήσεις λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας. Τα προϊόντα πολύ συχνά διαφέρουν από το ένα σημείο λιανικής πώλησης στο άλλο, ειδικά στο θέμα πρόσθετων εξαρτημάτων όπως μπαταρίες, κάρτες μνήμης, καλώδια, σάκους μεταφοράς και γλωσσική υποστήριξη. Κατά περίσταση τα σημεία λιανικής πώλησης ζητούν συγκεκριμένα κάποιο μοναδικό χρώμα προϊόντος, ειδική εξωτερική εμφάνιση και εσωτερική χωρητικότητα μνήμης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για επακριβή προσδιορισμό των προϊόντων και των συμπεριλαμβανόμενων πρόσθετων εξαρτημάτων. 3. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι για λόγους επεξήγησης και ίσως διαφέρουν από το πραγματικό σχέδιο της κάμεράς σας. 4. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για ενδεχόμενα λάθη ή ανακρίβειες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. 5. Για ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και αναθεωρήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στο δικτυακό μας τόπο ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν η κάμερα έχει πέσει ή η θήκη της έχει καταστραφεί, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε την μπαταρία. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. -2-

3 Μην επιχειρείτε αποσυναρμολόγηση, αλλαγή ή επισκευή της κάμερας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για επισκευή ή έλεγχο του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο την αγοράσατε. Χρησιμοποιείτε τις καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση με μπαταρίες άλλου τύπου ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή να επηρεάσει την απόδοση της κάμερας. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία κοντά σε νερό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Προσέξτε ιδιαίτερα σε βροχή, χιόνι, στην παραλία ή κοντά στην ακτή. Μην τοποθετείτε την κάμερα σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες. Αν το κάνετε, η κάμερα ίσως πέσει ή γείρει, οπότε θα προκληθεί ζημιά. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί μπαταρίες ενδέχεται να πάθει δηλητηρίαση. Αν κάποιο παιδί τυχαία καταπιεί μπαταρία, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ενώ βαδίζετε ή οδηγείτε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει την πτώση σας ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην ανάβετε το φλας κοντά στα μάτια άλλων ανθρώπων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση των ατόμων αυτών. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση της οθόνης LCD (υγρών κρυστάλλων). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει το κρύσταλλο που διαθέτει η οθόνη ή να προκαλέσει διαρροή του εσωτερικού υγρού. Αν το εσωτερικό υγρό μπει στα μάτια σας ή έλθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αν το εσωτερικό υγρό έχει μπει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε γιατρό για θεραπευτική αγωγή. Η κάμερα είναι όργανο ακριβείας. Κατά το χειρισμό της κάμερας, μην την αφήνετε να πέσει κάτω, να χτυπήσει κάπου ή μην ασκείτε υπερβολική δύναμη επάνω της. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υγρασία, ατμούς, καπνό ή σκόνη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. -3-

4 Μην αφαιρείτε τη μπαταρία αμέσως μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη χρήση. Η επαφή με ζεστή μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. Μην τυλίγετε ή τοποθετείτε την κάμερα μέσα σε ύφασμα ή κουβέρτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του περιβλήματος, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αφήνετε την κάμερα σε σημεία όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ανέβει αισθητά, όπως μέσα σε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περίβλημα ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Πριν μετακινήσετε την κάμερα, αποσυνδέστε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια. Η αμέλεια στο θέμα αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια, καταλήγοντας σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. -4-

5 Σημειώσεις για τη Χρήση της Μπαταρίας Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, διαβάζετε προσεκτικά και τηρείτε πιστά τις Οδηγίες Ασφαλείας καθώς και τις σημειώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες ίσως μειώσουν τη διάρκεια ζωής της και την απόδοση της κάμερας. Η χρήση νέας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που δεν χρησιμοποιήθηκε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εξαίρεση αποτελούν οι μπαταρίες που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους) ενδέχεται να επηρεάσει τον αριθμό φωτογραφιών που μπορείτε να βγάλετε. Επομένως, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε την πλήρη φόρτιση και αποφόρτισή της για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο πριν από τη χρήση. Μπορεί να νιώσετε πως η μπαταρία έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης της κάμερας ή του φλας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορεί να νιώσετε πως η κάμερα έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την από την κάμερα προς αποφυγή διαρροής ή διάβρωσης. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την όταν δεν απομείνει καθόλου ισχύς. Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί για μακρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή της. Διατηρείτε πάντοτε καθαρούς τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου. Η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνιστούμε να φορτιστεί η μπαταρία για 8 ώρες προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. -5-

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΣΥΝΟΨΗ 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 9 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ 10 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 10 ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ LCD ΟΘΟΝΗ 12 Λειτουργία Βίντεο 12 Λειτουργία λήψης 13 Αναπαραγωγή Βίντεο 14 Προβολή φωτογραφιών 14 Αναπαραγωγή ήχου/mp3 14 ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 15 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 15 LCD ΔΕΙΚΤΗΣ 15 ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΥΡΑΚΙ 16 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ SD 16 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD 17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΏΡΑΣ 17 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 18 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Η ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ SD 18 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. 19 ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ) 20 ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΔΕΥΤ. (ΒΙΝΤΕΟ) 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 21 ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 21 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ 21 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΡΟ 22 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΖΟΥΜ 22 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΛΑΣ 23 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 25 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ 25 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 26-6-

7 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΖΟΥΜ 26 ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΩΝ 26 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 27 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 27 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ 28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MP3 29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 30 ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 30 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΧΟΥ 30 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ MP3 / ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΧΟΥ 31 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ 32 ΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 32 Μέγεθος 32 Ποιότητα 32 EV 32 AWB 32 ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ 33 ΜΕΓΕΘΟΣ 33 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 33 EV 33 AWB 34 ISO 34 ΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 34 ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 34 ΜΕΓΕΘΟΣ 34 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 34 ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 35 Αυτόματη Προβολή 35 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 35 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ 35 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 35 ΜΕΝΟΥ MP3 / ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 35 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 36 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 36 ΔΙΑΓΡΑΦΗ 36 ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 36 ΓΛΩΣΣΑ 36 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 36 LCD ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 37 ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 37 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 37 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 37-7-

8 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 37 ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 37 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 37 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 37 BEEP 37 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ PICTBRIDGE 38 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 40 ΒΗΜΑ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ USB (WINDOWS 98 ΜΟΝΟ) 40 ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 40 ΒΗΜΑ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΧΟΥ 41 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ ΩΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 42 ΒΗΜΑ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 43 ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ 43 ΒΗΜΑ 3: ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 43 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ VIDEOSTUDIO 44 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 45 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 46-8-

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύνοψη Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την νέα ψηφιακή βιντεοκάμερα! Η ψηφιακή αυτή βιντεοκάμερα έχει σχεδιαστεί για να σας μυήσει εύκολα στα μυστικά της ερασιτεχνικής φωτογραφίας. Εξοπλισμένη με αισθητήρα CMOS 5.0 mega pixel, η κάμερα σας παρέχει καλή ποιότητα, και φωτογραφίες ανάλυσης 3264 x Στα άλλα χαρακτηριστικά που παρέχονται από την ψηφιακή κάμερα περιλαμβάνονται και τα εξής: Πραγματικός αισθητήρας CMOS 5.0 mega pixel Μέγιστη ανάλυση 8.0 mega pixels στις φωτογραφίες Έγχρωμη οθόνη 2.5 LTPS TFT LCD 8X ψηφιακό ζουμ 7-in-1 λειτουργίες:ψηφιακή Βιντεοκάμερα, Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή, εγγραφή από τηλεόραση και αναπαραγωγή, MP3 Player, ηχογράφηση φωνής, Δικτυακή κάμερα και συσκευή μαζικής αποθήκευσης. Powerful MPEG4 video format για μεγαλύτερη δυνατότητα λήψης και καλύτερη ποιότητα. Υποστηρίζει 12 τύπους φωτογραφικών πλαισίων κατά την λειτουργία ως κάμερα. PictBridge υποστήριξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανοίξτε με προσοχή τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι έχετε τα ακόλουθα μέρη. Εάν κάποιο μέρος απουσιάζει, ή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη ή αναντιστοιχία, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας. Κοινά Μέρη Προιόντος: 1. Ψηφιακή βιντεοκάμερα 2. στην μονάδα CD περιλαμβάνονται: Ulead VideoStudio SE 8.0 USB/Web Cam οδηγός για Windows 98SE/2000/ME/XP Οδηγίες χρήση σε πολλές γλώσσες 3. USB καλώδιο 4. AV καλώδιο 5. AC μετασχηματιστής ρεύματος 6. Φορτιστή μπαταρίας 7. AC Plug Adaptor for EU to US 8. Μία μπαταρία λιθίου επαναφορτιζόμενη NP Συνοπτικός Οδηγός 10. Θήκη -9-

10 11. Λουράκι Ελληνικά ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ Μπροστινή πλευρά Φακοί 2. Φλας 3. Self-timer LED 4. Διακόπτης εστίασης κανονική λειτουργία λειτουργία μάκρο 5. Ηχείο 6. Mικρόφωνο 7. Μπαταρία /κάλυμμα κάρτας μνήμης SD 8. Υποδοχή τριπόδου -10-

11 Πίσω πλευρά διακόπτης τροφοδοσίας 2. MODE επιλογέας λειτουργίας 3. Ρυθμιστής ζουμ T Αύξηση μεγέθυνσης W Μείωση μεγέθυνσης 4. Πλήκτρο καταγραφής 5. Πλήκτρο φωτογραφίας 6. Δεξί πλήκτρο πλήκτρο χρονοδιακόπτη 7. Αριστερό πλήκτρο Πλήκτρο φλας 8. MENU πλήκτρο Μενού 9. Λαμπάκι ένδειξης κατάστασης 10. Υποδοχή USB 11. Υποδοχή εισόδου ήχου/εικόνας 12. Υποδοχή εξόδου ήχου/εικόνας 13. Υποδοχή για ακουστικά 14. Οπή για το λουράκι 15. LCD οθόνη/πίνακας ελέγχου -11-

12 Πληροφορίες για την LCD Οθόνη Λειτουργία Βίντεο Εικονίδιο λειτουργίας βίντεο 2. Κατάσταση ζουμ 3. Ένδειξη στάθμης μπαταριών Μπαταρία πλήρως φορτισμένη Μεσαία στάθμη μπαταρίας Χαμηλή στάθμη μπαταρίας Πεσμένη μπαταρία 4. Ένδειξη κάρτας μνήμης SD Μία κάρτα μνήμης SD είναι τοποθετημένη δεν είναι τοποθετημένη κάρτα μνήμης SD Η κάρτα μνήμης SD είναι πλήρης 5. Λειτουργία κοντινής λήψης 6. Αντιστάθμιση έκθεσης 7. Ισορροπία λευκού ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΑΜΠΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ -1 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T-2 ΣΥΝΝΕΦΙΑ 8. Ποιότητα βίντεο ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 9. Ανάλυση βίντεο 640 x 480 pixels 320 x 240 pixels 10. Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής (πριν την εγγραφή ) /χρόνος που έχει διανυθεί (κατά την εγγραφή) -12-

13 Λειτουργία λήψης εικονίδιο λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής 2. Κατάσταση του ζουμ 3. Ένδειξη στάθμης μπαταριών 4. Ένδειξη κάρτας μνήμης SD 5. Διαθέσιμος αριθμός λήψεων 6. Λειτουργία φλας Φλας ανενεργό Αυτόματο φλας Αυτόματο φλας με μείωση φαινόμενου κόκκινων ματιών 7. Λειτουργία Macro 8. ISO Ευαισθησία ΑΥΤΟΜΑΤΟ ISO 100 ISO 200 ISO Αντιστάθμιση έκθεσης 10. AWB (Ισορροπία λευκού) 11. Ποιότητα εικόνας ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 12. Ανάλυση εικόνας 3264 x 2448 (FW παρεμβολή) 2560 x x M 1280 x x Ένδειξη χρονοδιακόπτη (αν χρησιμοποιείται) καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων -13-

14 Αναπαραγωγή Βίντεο 1. Όνομα Φακέλου και αρχείου 2. Διάρκεια του τρέχοντος βίντεο (πριν την αναπαραγωγή)/ χρόνος που έχει διανυθεί (κατά την αναπαραγωγή) 3. Εικονίδιο λειτουργίας αναπαραγωγής βίντεο 4. Ένδειξη στάθμης μπαταριών 5. Ένδειξη κάρτας μνήμης SD 6. Ένδειξη αναπαραγωγής 7. Μπάρα ένδειξης της κατάστασης βίντεο 8. Στάθμη ήχου (ένταση ηχείου) Χαμηλή ένταση Ήπια ένταση Μέτρια ένταση Υψηλή ένταση πλήρης ένταση Αθόρυβο (χωρίς ήχο) Προβολή φωτογραφιών 1. εικονίδιο λειτουργίας προβολής φωτογραφιών 2. Ένδειξη στάθμης μπαταριών 3. Ένδειξη κάρτας μνήμης SD 4. Όνομα Φακέλου και αρχείου Αναπαραγωγή ήχου/mp3 1. / εικονίδιο λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου/μρ3 2. Όνομα αρχείου 3. Ένδειξη στάθμης μπαταριών 4. Ένδειξη κάρτας μνήμης SD 5. Μπάρα ένδειξης της κατάστασης του ήχου/mp3 6. Στάθμη ήχου (ένταση ηχείου) 7. Ένδειξη αναπαραγωγής 8. Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής Αναπαραγωγή ενός αρχείου Αναπαραγωγή όλων των αρχείων Αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων 9. Ένδειξη επανάληψης 10. Χρόνος που έχει διανυθεί :00:32 AUD_

15 ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Τοποθέτηση μπαταρίας Συνιστούμε ιδιαιτέρως την χρήση των συγκεκριμένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών λιθίου προκειμένου να αντιληφθείτε τις πλήρεις δυνατότητες της ψηφιακής σας βιντεοκάμερας. Πριν από τη χρήση της ψηφιακής βιντεοκάμερας φορτίστε την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι σβηστή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία. 1. Σύρατε το καπάκι της μπαταρίας/sd κάρτας μνήμης. 2. Τοποθετήστε την μπαταρία με τον σωστό προσανατολισμό, όπως φαίνεται. 3. Κλείστε καλά το καπάκι του χώρου μπαταριών /SD κάρτας μνήμης.. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ανοίξει η ψηφιακή βιντεοκάμερα. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε και κρατήστε πάλι το πλήκτρο. LCD δείκτης Δείκτης Κατάσταση Περιγραφή / δραστηριότητα Φωτεινή ένδειξη LED Φωτεινή ένδειξη LED Φωτεινή ένδειξη LED Ένδειξη χρονοδιακόπτη Σταθερό πράσινο Αναβοσβήνει πράσινο Αναβοσβήνει κόκκινο Αναβοσβήνει κόκκινο 1. Η ψηφιακή βιντεοκάμερα ανοίγει. 2. Η ψηφιακή βιντεοκάμερα είναι έτοιμη να καταγράψει εικόνες (ή βίντεο). Σύνδεση/μεταφορά μέσω USB σε εξέλιξη. Φορτίζει το φλας. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του χρονοδιακόπτη. -15-

16 Τοποθετώντας το λουράκι Τοποθετήστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα. Ελληνικά Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης SD H ψηφιακή βιντεοκάμερα διαθέτει εσωτερική μνήμη 32MB (24MB διαθέσιμα για αποθήκευση φωτογραφιών) που σας επιτρέπουν να καταγράψετε στην ψηφιακή βιντεοκάμερα βίντεο, φωτογραφίες, MP3 και αρχεία ήχου. Μπορείτε, ωστόσο, να επεκτείνετε την χωρητικότητα της μνήμης χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης SD ώστε να αποθηκεύετε περισσότερα αρχεία. 1. Ανοίχτε το καπάκι της μπαταρίας/sd κάρτας μνήμης. 2. Εισάγετε την κάρτα μνήμης SD. Αν η κάρτα δεν μπαίνει, ελέγξτε τον προσανατολισμό. 3. Κλείστε γερά το καπάκι της μπαταρίας/sd κάρτας μνήμης. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης SD, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι κλειστή. Ανοίχτε το καπάκι της μπαταρίας/sd κάρτας μνήμης, πιέστε έπειτα ελαφρώς την άκρη της κάρτας μνήμης και αυτή θα βγει έξω, ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει μία κάρτα μνήμης sure SD για χρήση σε αυτή τη βιντεοκάμερα πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο τμήμα του εγχειριδίου «Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης SD». Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να σβήσετε κατά λάθος πολύτιμα δεδομένα από την κάρτα μνήμης SD, μπορείτε να σύρετε την ασφάλεια κατά της εγγραφής (από την πλευρά της κάρτας μνήμης SD) στο ΚΛΕΙΔΩΜΑ. Για να αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε δεδομένα από μια κάρτα μνήμης SD, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε την κάρτα. -16-

17 Χρήση της οθόνης LCD Ελληνικά 1. Ανοίχτε την οθόνη τραβώντας την μακριά από την ψηφιακή βιντεοκάμερα. 2. Επιλέξτε την γωνία της οθόνης που σας ταιριάζει καλύτερα περιστρέφοντας την. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη LCD βρίσκεται στις 90 μοίρες πριν επιχειρήσετε να την περιστρέψετε. Περιστρέψτε την οθόνη LCD προσεκτικά και προς την σωστή κατεύθυνση, η υπερβολική περιστροφή και η περιστροφή προς την λάθος κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον άξονα που συνδέει την οθόνη LCD με την ψηφιακή βιντεοκάμερα. Αποφύγετε την επαφή με την οθόνη LCD όταν την κινείτε. Μην κρατάτε την ψηφιακή βιντεοκάμερα από την οθόνη LCD. Ρύθμιση Ημερομηνία και Ώρας Θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας/ώρας: Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την ψηφιακή βιντεοκάμερα. Όταν ανοίγετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα αφού την έχετε αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς μπαταρίες. 2. Πιέστε το πλήκτρο MENU. 3. Μετακινηθείτε στο [SYSTEM MENU] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε το [DATE SETUP], [ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ] με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο. Έτσι θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας. [DATE SETUP]. 5. Επιλέξτε το πεδίο με τα πλήκτρα / και ορίστε τις τιμές για την ημερομηνία κα την ώρα με τον ρυθμιστή ζουμ. 6. Αφού επιβεβαιώσετε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές, πιέστε το πλήκτρο. -17-

18 Επιλογή της γλώσσας εμφάνισης Επιλέξτε την γλώσσα για τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη LCD. 2. Πιέστε το πλήκτρο MENU. 3. Μετακινηθείτε στο [SYSTEM MENU] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε το [LANGUAGE] [ΓΛΩΣΣΑ] με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο button. Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας [LANGUAGE]. 5. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Διαμόρφωση της Εσωτερικής μνήμης ή μιας κάρτας μνήμης SD Η διαμόρφωση σβήνει όλες τις εικόνες, τα βίντεο, τους ήχους, τα αρχεία MP3 και τους φακέλους που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη. Η διαμόρφωση δεν είναι δυνατή αν η κάρτα FORMAT μνήμης SD είναι κλειδωμένη. 2005/08/24 2. Πιέστε το πλήκτρο MENU. 3. Μετακινηθείτε στο [SYSTEM MENU] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε [FORMAT] με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο. 5. Επιλέξτε [YES] [ΝΑΙ] με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θα πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης SD πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης SD μπορεί να σβήσει και τις προστατευμένες εικόνες. Σιγουρευτείτε ότι όσες εικόνες υπάρχουν στην κάρτα μνήμης δεν είναι απαραίτητες. Η διαμόρφωση είναι μια μη αναστρέψιμη πράξη και τα δεδομένα δεν μπορούν να ανακτηθούν αργότερα. Μία προβληματική κάρτα μνήμης SD δεν μπορεί να διαμορφωθεί σωστά. -18-

19 Ρύθμιση της Ανάλυσης και της Ποιότητας της εικόνας. Η ανάλυση και η ποιότητα καθορίζουν το μέγεθος των pixel (διάσταση), το αρχείο της εικόνας, και τον βαθμό συμπίεσης των εικόνων. Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν τον αριθμό των εικόνων που μπορούν αν αποθηκευτούν. Καθώς θα μαθαίνετε την κάμερα, συνιστάται να δοκιμάστε κάθε ρύθμιση ποιότητας και ανάλυσης ώστε να έχετε μια εκτίμηση των επιδράσεων που θα έχουν αυτές οι ρυθμίσεις στις φωτογραφίες σας. Οι φωτογραφίες μεγαλύτερης ανάλυσης και υψηλότερης ποιότητας προσφέρουν τα καλύτερα φωτογραφικά αποτελέσματα, αλλά δημιουργούν αρχεία μεγάλου μεγέθους. Συνεπώς, λίγες φωτογραφίες θα καταλάβουν πολύ χώρο στην μνήμη. H ρύθμιση υψηλής ανάλυσης και ποιότητας συνιστάται για εκτύπωση και για περιπτώσεις που απαιτείται η μέγιστη λεπτομέρεια. Οι εικόνες μικρότερης ανάλυσης καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στην μνήμη και είναι ίσως καταλληλότερη όταν μοιραζόμαστε φωτογραφίες μέσω , σε μία έκθεση, ή σε μια ιστοσελίδα. Για να αλλάξετε την ανάλυση ή την ποιότητα της εικόνας, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα: 1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή σας βιντεοκάμερα. 2. Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία Λήψης ή Βίντεο. 3. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Εμφανίζεται το [CAPTURE MENU] [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ] ή το [MOVIE MENU] [ΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ]. 4. Επιλέξτε [SIZE] [ΜΕΓΕΘΟΣ] με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο για να CAPTURE MENU δείτε τις επιλογές ανάλυσης. 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση. 6. Επιλέξτε [QUALITY] [ΠΟΙΟΤΗΤΑ ] με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο για να δείτε τις επιλογές ποιότητας. 7. Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα με τον ρυθμιστή του ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο πιθανός αριθμός λήψεων και ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από τον αποθηκευτικό χώρο, τις ρυθμίσεις ανάλυσης και ποιότητας και από το αντικείμενο της εικόνας που πρόκειται να φωτογραφηθεί. -19-

20 Πιθανός αριθμός λήψεων (φωτογραφίες ) Ελληνικά Ο πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση τις φωτογραφίες που μπορείτε αν τραβήξετε με κάθε ρύθμιση με βάση την εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα μνήμης SD. Μέγε θος Ποιότητα Εσωτερ ική Μνήμη Χωρητικότητα κάρτας μνήμης SD 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 3264 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ x ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ x ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ x ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ x ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ x ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Πιθανός χρόνος εγγραφής / δευτ. (βίντεο) Μέγ εθος 640 x 480 Ποιότητα Εσωτερ ική Μνήμη Χωρητικότητα κάρτας μνήμης SD 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 00:43 01:53 03:53 07:47 15:08 30:20 ΥΨΗΛΗ 00:57 02:31 05:10 10:21 20:07 40:19 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 01:11 03:08 06:26 12:54 25:04 50: x 240 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 01:08 03:01 06:11 12:24 24:05 48:15 ΥΨΗΛΗ 01:42 04:29 09:12 18:27 35:50 1:11:48 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 02:15 05:56 12:10 24:24 47:24 1:34:59 Τα στοιχεία δείχνουν τα στάνταρ αποτελέσματα των δοκιμών. Η πραγματική χωρητικότητα κυμαίνεται σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης και τις ρυθμίσεις. -20-

21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Λήψη φωτογραφιών Με αυτήν την λειτουργία μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες. 2. Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία λήψης φωτογραφιών. 3. Συνθέστε την εικόνα σας στην οθόνη LCD. 4. Πιέστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η πραγματική εικόνα που λήφθηκε φαίνεται μεγαλύτερη από την προεπισκόπηση μετά την λήψη της. Καταγραφή βίντεο Με αυτήν την λειτουργία μπορείτε να καταγράψετε βίντεο. 2. Η εξ ορισμού λειτουργία είναι η λειτουργία βίντεο. Αν όχι πιέστε συνεχώς το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία Βίντεο. 3. Συνθέστε τη φωτογραφία. 4. Πιέστε το πλήκτρο. Θα αρχίσει η καταγραφή του βίντεο. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο θα διακοπεί η καταγραφή. Πιέζοντας το πλήκτρο κατά την διακοπή θα ξαναρχίσει η καταγραφή. 5. Πιέστε το πλήκτρο για να σταματήσει η καταγραφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την καταγραφή βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φλας και ο χρονοδιακόπτης. Φυσιολογική Λειτουργία Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για την φωτογράφηση τοπίων και προσωπογραφιών. 2. Σύρετε το διακόπτη εστίασης στην θέση. 3. Συνθέστε τη φωτογραφία. 4. Πιέστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. -21-

22 Για να καταγράψετε βίντεο, πιέστε το πλήκτρο για να αρχίσει η καταγραφή, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο για να τερματίσετε την καταγραφή. Λειτουργία Μάκρο Επιλέξτε αυτην όταν θέλετε να τραβήξετε μια κοντινή φωτογραφία 2. Σύρετε το διακόπτη εστίασης στη θέση. 3. Συνθέστε τη φωτογραφία. 4. Πιέστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για να καταγράψετε βίντεο, πιέστε το πλήκτρο για να αρχίσει η καταγραφή, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο για να τερματίσετε την καταγραφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά την λήψη μια μακρο-φωτογραφίας ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να επαναφέρετε τους φακούς στην κανονική θέση. Η λειτουργία του φλας απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιλέξετε την λειτουργία μάκρο. Χρήση του Ψηφιακού Ζουμ Η φωτογράφηση με ζουμ σας επιτρέπει να τραβήξετε τηλεφωτογραφίες και να κάνετε ευρυγώνιες λήψεις. 2. Συνθέστε τη φωτογραφία με το ζουμ. Το αντικείμενο φαίνεται πιο κοντά σύροντας τον ρυθμιστή του ζουμ προς το T. Το αντικείμενο φαίνεται πιο μακριά σύροντας τον ρυθμιστή του ζουμ προς το W. 3. Πιέστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία με ζουμ. Για να καταγράψετε βίντεο, πιέστε το πλήκτρο για να αρχίσει η καταγραφή, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο για να τερματίσετε την καταγραφή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ρυθμιστή του ζουμ για να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε το αντικείμενο ενώ καταγράφετε το βίντεο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η κλίμακα του ψηφιακού ζουμ είναι από 1x έως 8x. -22-

23 Ρύθμιση του φλας Ρυθμίστε το φλας ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες φωτογράφησης. 2. Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία του φλας. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία του φλας: Λειτουργία του φλας Περιγραφή [ ] Φλάς απενεργοποιημένο Αυτόματο φλας [ ]Αυτόματο φλας με μείωση φαινόμενου κόκκινων ματιών Το φλας δεν θα λειτουργήσει. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών με φλας, ή όταν η απόσταση από το αντικείμενο είναι μεγαλύτερη από το δραστικό βεληνεκές του φλας. Το φλας ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος. Επιλέξτε αυτήν την λειτουργία για γενικές φωτογραφίες με φλας. Χρησιμοποιείστε αυτήν την λειτουργία για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών όταν θέλετε να φωτογραφήσετε φυσικές φωτογραφίες ανθρώπων και ζώων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Όταν τραβάτε φωτογραφίες, το φαινόμενο των κόκκινων ματιών μπορεί να περιοριστεί ζητώντας από το αντικείμενο (άνθρωπο) να κοιτάξει προς την ψηφιακή βιντεοκάμερα ή να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτήν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το φλας δεν μπορεί να ρυθμιστεί στην λειτουργία βίντεο. -23-

24 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη Ελληνικά Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την λήψη φωτογραφιών με τον χρονοδιακόπτη. 2. Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την ρύθμιση. 3. Συνθέστε τη φωτογραφία. 4. Πιέστε το πλήκτρο. Η φωτεινή ένδειξη του χρονοδιακόπτη και το εικονίδιο ανάβει, και τότε γίνεται η λήψη της φωτογραφίας μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη κατά την λειτουργία, πιέστε πάλι το πλήκτρο. Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη και αφού έχετε πιέσει το πλήκτρο, δεν μπορείτε να σύρετε τον ρυθμιστή ζουμ. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία του χρονοδιακόπτη: Λειτουργία Περιγραφή χρονοδιακόπτη 3 δευτ. Η φωτογραφία λαμβάνεται περίπου 3 δευτ. Αφού πιέσουμε το πλήκτρο. 10 δευτ. Η φωτογραφία λαμβάνεται περίπου 10 δευτ. Αφού πιέσουμε το πλήκτρο.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο χρονοδιακόπτης δεν μπορεί να ρυθμιστεί για την λειτουργία βίντεο. Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται αυτόματα μετά την λήψη της φωτογραφίας. Λειτουργία εγγραφής από την τηλεόραση Η λειτουργία εγγραφής από την τηλεόραση σας επιτρέπει να καταγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου εισόδου ήχου/εικόνας στον ακροδέκτη εισόδου ήχου/εικόνας της ψηφιακής βιντεοκάμερας. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή εξόδου ήχου/εικόνας της τηλεόρασης. 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την συσκευή. 4. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να διαλέξετε την λειτουργία τηλεόρασης. VT -24-

25 5. Πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Για να σταματήσετε πιέστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το καλώδιο ήχου/εικόνας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην συσκευή και στην τηλεόραση, διαφορετικά, δεν θα είναι διαθέσιμη για χρήση η λειτουργία εγγραφής από την τηλεόραση. Η αλλαγή καναλιών κατά την διαδικασία εγγραφής του προγράμματος μπορεί να προκαλέσει την διακοπή παύση της συσκευής. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αναπαραγωγή εικόνων/βίντεο Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες στην LCD οθόνη. 2. με το πλήκτρο MODE πηγαίνετε στο [SELECT MODE] [ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]. 3. Επιλέξτε [IMAGE/MOVIE] [ΕΙΚΟΝΑ/ΒΙΝΤΕΟ] με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η τελευταία εικόνα/ βίντεο r. 4. Επιλέξτε τις επιθυμητές φωτογραφίες με τον ρυθμιστή του ζουμ. Για να δείτε την προηγούμενη εικόνα, σύρατε τον ρυθμιστή προς το T. Για να δείτε την επόμενη εικόνα, σύρατε τον ρυθμιστή προς το W. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των βίντεο, ακολουθήστε τα βήματα1-4 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο. Πιέζοντας μια φορά τα πλήκτρα / κατά την αναπαραγωγή σας επιτρέπει να προχωρήσετε μπροστά/ πίσω γρήγορα. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή πιέστε το βίντεο, για να ακυρώσετε την παύση, πιέστε πάλι το πλήκτρο. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο, πιέστε το πλήκτρο. Αυτό σταματάει την αναπαραγωγή και επιστρέφει στην αρχή του βίντεο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο σε WMP 9.0, παρακαλώ ενημερώστε το WMP 9.0 από την ιστοσελίδα της Microsoft. Για την προσαρμογή της έντασης, σύρατε τον ρυθμιστή του ζουμ προς το T για να αυξήσετε την ένταση του ήχου και προς το W για να την μειώσετε. -25-

26 Αναπαραγωγή εικόνων/βίντεο στην τηλεόραση Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις εικόνες σας στην οθόνη της τηλεόρασης. Πριν την συνδέσετε με οποιαδήποτε συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σύστημα NTSC / PAL για να ταιριάζει με το σύστημα εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο την οποία πρόκειται να συνδέσετε στην ψηφιακή βιντεοκάμερα, στη συνέχεια απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές. 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου εξόδου ήχου/εικόνας στον ακροδέκτη εξόδου ήχου/εικόνας της ψηφιακής βιντεοκάμερας. 2. Συνδέστε το άλλα άκρο στην υποδοχή εισόδου ήχου/εικόνας της τηλεόρασης. 3. Ενεργοποιείστε την τηλεόραση και την ψηφιακή βιντεοκάμερα. 4. Προβάλετε τις εικόνες/βίντεο Playback the still images / video clips. Ο τρόπος χειρισμού είναι ο ίδιος όπως και στην αναπαραγωγή εικόνων και βίντεο στην βιντεοκάμερα. Αναπαραγωγή με ζουμ Οι εικόνες που προβάλλονται μπορούν να μεγεθυνθούν. Η ένδειξη του ζουμ που εμφανίζεται στην οθόνη δείχνει την τρέχουσα αναλογία μεγέθυνσης. 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στο [SELECT MODE]. 3. Επιλέξτε [IMAGE/MOVIE] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα με τον ρυθμιστή του ζουμ. 5. Η προβαλλόμενη εικόνα μπορεί να μεγεθυνθεί κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο button. Η μεγέθυνση κυμαίνεται από 1x έως 8x (εντός 16 βαθμίδων: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.0x, 4.5x, 5.0x, 5.5x, 6. 0x, 6.5x, 7.0x, 7.5x, 8.0x και προβολή μικρογραφιών). Κατά την προβολή με ζουμ, το εξωτερικό πλαίσιο υποδεικνύει ολόκληρη την εικόνα, ενώ το εσωτερικό πλαίσιο δείχνει την θέση της μεγεθυσμένης. 6. Σύρατε τον ρυθμιστή του ζουμ προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να μεγενθύνετε. Προβολή μικρογραφιών Ηλειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ταυτοχρόνως δείτε 9 εικόνες σε μικρογραφία στην οθόνη LCD,έτσι μπορείτε να ψάξετε γρήγορα για την εικόνα που θέλετε. 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-5 της ενότητας «Αναπαραγωγή με ζουμ» μέχρι αν εμφανιστεί στην οθόνη η προβολή μικρογραφιών. 2. Πιέστε τα πλήκτρα / ή τον ρυθμιστή του ζουμ για να επιλέξετε την εικόνα/βίντεο που θέλετε να προβάλετε σε κανονικό μέγεθος. VT /

27 3. Πιέστε το πλήκτρο. Προστασία των εικόνων Ελληνικά Ρυθμίστε τα δεδομένα ώστε να είναι μόνο για ανάγνωση για να αποφύγετε να σβήσετε κατά λάθος τις εικόνες. SLIDE SHOW 5 SEC 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στο [SELECT MODE]. DELETE FILE DELETE ALL ONE FILE ALL FILE PROTECT EXIT 3. Επιλέξτε [IMAGE/MOVIE] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε την εικόνα/βίντεο που επιθυμείτε να προστατέψετε. Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα. Βίντεο που θέλετε να προστατέψετε από την μικρογραφία. ONE FILE 5. Πιέστε το πλήκτρο MENU. LOCK UNLOCK Εμφανίζεται το [PLAYBACK MENU]. 6. Επιλέξτε [PROTECT] με τον ρυθμιστή ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο Επιλέξτε [ONE FILE] ή [ALL FILE] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 8. Επιλέξτε [LOCK] πιέζοντας τα πλήκτρα /, και πιέστε το πλήκτρο. Εκτελείται η προστασία και η ψηφιακή βιντεοκάμερα επιστρέφει στην λειτουργία αναπαραγωγής. Το εικονίδιο προστασίας εμφανίζεται με τις προστατευμένες εικόνες. Όταν είναι επιλεγμένο το [ALL FILE], εμφανίζεται το με όλες τις εικόνες. Για να ακυρώσετε την προστασία, ακολουθήστε τα βήματα, 5-8 για να επιλέξετε το [UNLOCK] πιέζοντας τα πλήκτρα / και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο. Η αναίρεση της προστασίας των εικόνων εκτελείται και η ψηφιακή βιντεοκάμερα επιστρέφει στην λειτουργία αναπαραγωγής. Αυτόματη Προβολή Εικόνων η λειτουργία αυτόματης προβολής σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε εικόνες/βίντεο αυτόματα την μία μετά την άλλη. 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στο [SELECT MODE]. 3. Επιλέξτε [IMAGE/MOVIE] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. SLIDE SHOW DELETE FILE DELETE ALL PROTECT PLAYBACK MENU PLAYBACK MENU 5 SEC. 7 SEC. 9 SEC. ONE FILE -27-

28 4. Πιέστε το πλήκτρο MENU. 5. Select [SLIDE SHOW] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 6. ρυθμίστε το διάστημα μεταξύ των εικόνων με τον ρυθμιστή ζουμ, και πιέστε το πλήκτρο. Η αυτόματη προβολή ξεκινάει Από τα βίντεο εμφανίζεται η πρώτη μόνο εικόνα και δεν αναπαράγονται ολόκληρα. Για να σταματήσετε την αυτόματη προβολή πιέστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα μεταξύ της εμφάνισης των εικόνων στα 5 SEC, 7 SEC, ή 9 SEC. Διαγραφή εικόνων/βίντεο 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε PLAYBACK MENU στο [SELECT MODE]. SLIDE SHOW 5 SEC. DELETE FILE YES 3. Επιλέξτε [IMAGE/MOVIE] με τον ρυθμιστή ζουμ DELETE ALL NO και πιέστε το πλήκτρο. PROTECT ONE FILE 4. Επιλέξτε την εικόνα/βίντεο που θέλετε να σβήσετε με τον ρυθμιστή ζουμ. Μπορείτε να επιλέξετε τις εικόνες/βίντεο που θέλετε να σβήσετε από την προβολή PLAYBACK MENU μικρογραφιών. SLIDE SHOW 5 SEC. DELETE FILE ONE FILE 5. Πιέστε το πλήκτρο MENU. DELETE ALL YES 6. Επιλέξτε [DELETE FILE] ή [DELETE ALL] με τον PROTECT NO ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο button. [DELETE FILE]: διαγράφει την τρέχουσα εικόνα/. [DELETE ALL]: διαγράφει όλες τις εικόνες/βίντεο. 7. Επιλέξτε [YES] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. Για να μην διαγράψετε, επιλέξτε [NO], και πιέστε το πλήκτρο. Αν διαγραφούν όλα τα βίντεο, εμφανίζεται το μήνυμα [NO FILE!] Αν θέλετε αν επιστρέψετε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, πιέστε το πλήκτρο MODE. -28-

29 Λειτουργία MP3 Η ψηφιακή βιντεοκάμερα σας επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων MP3. Μπορείτε να καταφορτώσετε αρχεία MP3 στον υπολογιστή σας και να τα αντιγράψετε στην βιντεοκάμερα μέσω του καλωδίου USB ή να εισάγετε μια κάρτα μνήμης SD με τα καταχωρημένα αρχεία MP3. 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στο [SELECT MODE]. 3. Επιλέξτε [MP3] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. Η λίστα με τα MP3, MP3 LIST εμφανίζεται στην οθόνη. SUMMER LOVE SELECT MODE IMAGE / MOVIE MP3 AUDIO WITHOUT YOU MR. RIGHT PAGE 1 2 :add MP3 LIST :play Λειτουργίες πλήκτρων Κατάσταση MP3 Πλήκτρο Λίστα Αναπαραγωγής Κατά την αναπαραγωγή Απενεργοποίηση (πιέστε & κρατήστε) Απενεργοποίηση (πιέστε & κρατήστε) T Κύλιση προς τα πάνω Ένταση + W Κύλιση προς τα κάτω Ένταση - Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα/προσθήκη - επιλογής MODE Πίσω στην προεπισκόπηση - LCD MENU Εισαγωγή στο μενού MP3 - - Σταματάει την αναπαραγωγή των MP3 Ξεκινάει την αναπαραγωγή των MP3 music Διακόπτει την αναπαραγωγή της μουσικήςmp3-29-

30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Ελληνικά Η ψηφιακή βιντεοκάμερα σας επιτρέπει να εγγράψετε και να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου όποτε και όπου θέλετε. Εγγραφή ηχητικών αρχείων 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στην καταγραφή ήχου όπως στην εικόνα. 3. Πιέστε το πλήκτρο. Αρχίζει η εγγραφή φωνής. Για να διακόψετε την εγγραφή πιέστε πάλι το πλήκτρο. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο. Η μέγιστη ώρα εγγραφής φωνής είναι περισσότερο από 1 ώρα. SELECT MODE IMAGE / MOVIE MP3 AUDIO Αναπαραγωγή αρχείων ήχου 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στο [SELECT MODE]. 3. Επιλέξτε [AUDIO] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τα ηχητικά αρχεία AUDIO LIST. AUD_0001 AUD_0002 AUD_0003 AUD_0004 PAGE 1 2 :add AUDIO LIST :play Λειτουργίες πλήκτρων Κατάσταση Audio Πλήκτρο Λίστα Αναπαραγωγής Κατά την αναπαραγωγή Απενεργοποίηση (πιέστε & κρατήστε) Απενεργοποίηση (πιέστε & κρατήστε) T Κύλιση προς τα πάνω Ένταση + W Κύλιση προς τα κάτω Ένταση - Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα/προσθήκη - επιλογής MODE Πίσω στην προεπισκόπηση - LCD -30-

31 MENU Εισαγωγή στο μενού AUDIO - - Σταματάει την αναπαραγωγή ακουστικών αρχείων Ξεκινάει την αναπαραγωγή αρχείων φωνής Διακόπτει την αναπαραγωγή ακουστικών αρχείων Διαγραφή των MP3 / Αρχείων ήχου 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε MP3 MENU στο [SELECT MODE]. 3. Επιλέξτε [MP3] / [AUDIO] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα MP3 / AUDIO LIST. 4. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Στην οθόνη εμφανίζεται το [MP3 MENU] or [AUDIO MENU]. 5. Επιλέξτε [DELETE] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. [SELECT]: Διαγράφει όλα τα επιλεγμένα αρχεία ήχου ή MP3. [ALL]: Διαγράφει όλα τα αρχεία ήχου ή MP3 με μία μόνο ενέργεια. 6. Επιλέξτε [YES] με τον ρυθμιστή ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. SELECT Για να μην διαγράψετε, επιλέξτε [NO], και YES NO πιέστε το πλήκτρο. Αν όλα τα αρχεία είναι διαγραμμένα εμφανίζεται το μήνυμα [NO FILE!]. Αν θέλετε να επιστρέψετε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, πιέστε το πλήκτρο MODE. -31-

32 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ Μενού βίντεο Το μενού αυτό είναι για τις βασικές ρυθμίσεις και χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή βίντεο όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. 2. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Στην οθόνη εμφανίζεται το [MOVIE MENU]. 3. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 5. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο MENU. Μέγεθος Ρυθμίζει την επιθυμητή ανάλυση του βίντεο. 640 x x 240 Ποιότητα Ρυθμίζει την ποιότητα (ρυθμός συμπίεσης) με την οποία θα εγγραφεί το βίντεο. Πολύ υψηλή Υψηλή Φυσιολογική EV Η ψηφιακή σας βιντεοκάμερα προσαρμόζει την έκθεση κάθε σκηνής αυτόματα. Αν όμως το αντικείμενο είναι πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό, μπορείτε να αγνοήσετε την αυτόματη ρύθμιση της έκθεσης της κάμερας και να κάνετε τα αντικείμενα φωτεινότερα ή σκοτεινότερα. Αυτό αποκαλείται αντιστάθμιση έκθεσης. Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να προσαρμοστεί από -1.8EV μέχρι +1.8EV. AWB Με αυτό ρυθμίζεται η ισορροπία του λευκού της φωτογραφίας από μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών φωτισμού και επιτρέπει την λήψη φωτογραφιών που προσεγγίζουν τις συνθήκες που είναι ορατές με το ανθρώπινο μάτι. [AUTO] ΑΥΤΟΜΑΤΟ: Αυτόματη ρύθμιση [ ] ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Για την λήψη σε εξωτερικό χώρο μια φωτεινή μέρα -32-

33 [ ] ΛΑΜΠΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ: Για την λήψη υπό το φως της λάμπας [ ]ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ -1: Λευκός φωτισμός (W K) [ ]ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ -2: Ημέρα με λάμπα φθορισμού (W K) [ ] ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Για την λήψη σε εξωτερικό χώρο μια συννεφιασμένη μέρα. Μενού λήψης Το μενού αυτό είναι για τις βασικές ρυθμίσεις για να χρησιμοποιηθεί κατά την λήψη φωτογραφιών κατά την λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να έχετε πρόσβαση στην λειτουργία κάμερας, στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MENU. 3. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού [CAPTURE MENU]. 4. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 6. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο MENU. CAPTURE MENU CAPTURE MENU DATE PRINT NO ΜΕΓΕΘΟΣ Ρυθμίζει την επιθυμητή ανάλυση της εικόνας x 2448 (FW παρεμβολή) 2560 x x M 1280 x x 480 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ρυθμίζει την ποιότητα (αναλογία συμπίεσης) με την οποία θα συμπιεστεί η εικόνα και θα αποθηκευτεί ως αρχείο JPG. Πολύ υψηλή Υψηλή Φυσιολογική EV Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο EV στο μενού του βίντεο. -33-

34 AWB Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο AWB στο μενού του βίντεο. Ελληνικά ISO Ρυθμίζει την ευαισθησία για την φωτογραφία. Όταν η ευαισθησία είναι υψηλή (και ο αριθμός του ISO είναι αυξημένος) η φωτογραφία θα μπορεί να βγει ακόμα και σε σκοτεινά μέρη, αλλά θα είναι λιγότερο καθαρή. [AUTO]: Αυτόματη ρύθμιση [100]: Ίσο με ISO 100 [200]: Ίσο με ISO 200 [400]: Ίσο με ISO 400 ΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η ημερομηνία λήψης μπορεί να τυπωθεί άμεσα στις φωτογραφίες σας. Η λειτουργία αυτή πρέπει αν ενεργοποιηθεί πριν τη λήψη της φωτογραφίας. [YES]: Εντυπώνει την ημερομηνία στις φωτογραφίες κατά την λήψη τους. [NO]: Δεν εντυπώνει την ημερομηνία στις φωτογραφίες κατά την λήψη τους. Μενού Τηλεόρασης Το μενού αυτό είναι για τις βασικές ρυθμίσεις όταν γίνεται εγγραφή από την τηλεόραση. 2. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Στην οθόνη εμφανίζεται το [TV MENU]. 3. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 5. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο MENU. TV MENU SIZE 640 X 480 QUALITY SUPER FINE ΜΕΓΕΘΟΣ Ρυθμίζει την επιθυμητή ανάλυση του τηλεοπτικού βίντεο. 640 x x 240 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ρυθμίζει την ποιότητα (αναλογία συμπίεσης) με την οποία θα καταγραφεί το τηλεοπτικό βίντεο. Πολύ υψηλή Υψηλή Φυσιολογική -34-

35 Μενού αναπαραγωγής Ελληνικά Το μενού αυτό καθορίζει ποιες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή.. 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε PLAYBACK MENU στο [SELECT MODE]. SLIDE SHOW 5 SEC. 3. Επιλέξτε [IMAGE/MOVIE] με τον ρυθμιστή του ζουμ DELETE FILE NO DELETE ALL NO και πιέστε το πλήκτρο. PROTECT ONE FILE 4. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Στην οθόνη εμφανίζεται το PLAYBACK MENU. system 5. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 6. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 7. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο MENU. Αυτόματη Προβολή Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην «Αυτόματη προβολή». ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Διαγραφή εικόνων/βίντεο» ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Διαγραφή εικόνων/βίντεο. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Προστασία εικόνων/βίντεο». Μενού MP3 / Ηχητικών αρχείων Mε αυτό ρυθμίζεται αν τα αρχεία MP3 θα παίζονται επαναλαμβανόμενα ή διαγράφει τα αρχεία MP3. MP3 MENU PLAY MODE SINGLE 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να μετακινηθείτε στο [SELECT MODE]. REPEAT NO DELETE SELECT 3. Επιλέξτε [MP3] ή [AUDIO] με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. system 4. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού [MP3 MENU] ή [AUDIO MENU]. 5. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. -35-

36 6. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 7. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο MENU. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθμίζει την μέθοδο αναπαραγωγής του αρχείου. [SINGLE]: Παίζει μόνο ένα αρχείο ήχου ή MP3. [SELECT]: Παίζει τα επιλεγμένα αρχεία ήχου ή MP3. [ALL]: Παίζει όλα τα αρχεία ήχου ή MP3. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρυθμίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των αρχείων. [NO]: Παίζει τα αρχεία που είναι στην λίστα μόνο μια φορά. Ελληνικά [YES]: Παίζει τα αρχεία ήχου ή MP3 επαναλαμβανόμενα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Διαγραφή αρχείων ήχου.mp3» Play Μενού Συστήματος Ρυθμίζει το περιβάλλον λειτουργίας της ψηφιακής σας βιντεοκάμερας. 2. Επιλέξτε το πλήκτρο MODE για να έχετε πρόσβαση στο βίντεο, την κάμερα ή την αναπαραγωγή to access. 3. (SELECT MODE) mode, έπειτα πιέστε το πλήκτρο MENU. 4. Πιέστε για ν αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού του Συστήματος SYSTEM MENU. 5. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 6. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 7. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο MENU. ΓΛΩΣΣΑ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Επιλογή Γλώσσας Εμφάνισης». ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Διαμόρφωση Εσωτερικής Μνήμης ή της κάρτας μνήμης SD». system LANGUAGE FORMAT LCD BRIGHT DATE TYPE DATE SETUP POWER OFF SYSTEM MENU ENGLISH NO 0 Y/M/D 2005/08/24 SYSTEM MENU COPY TO CARD BEEP VIDEO OUT RESET LIGHT FREQ. OFF NO OFF NTSC NO SYSTEM MENU 50HZ -36-

37 LCD ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ Προσαρμόστε την φωτεινότητα της οθόνης LCD. Η LCD γίνεται πιο φωτεινή σύροντας τον ρυθμιστή του ζουμ προς το T και σκοτεινότερη όταν σύρεται προς το W. Η προσαρμογή κυμαίνεται από -5 μέχρι +5. ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Ρυθμίζει την μορφή της ημερομηνίας και της ώρας που εμφανίζεται στην οθόνη. [Y/M/D]: Χρονιά/Μήνας/Μέρα [D/M/Y]: Μέρα / Μήνας / Χρονιά [M/D/Y]: Μήνας / Μέρα / Χρονιά ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο «Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας». ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν εκτελείται καμία λειτουργία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται αυτόματα. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο για να μειώνεται η φθορά της μπαταρίας. [OFF] / [1 ΛΕΠΤΟ.] / [3 ΛΕΠΤΑ.] / [5 ΛΕΠΤΑ.] / [10 ΛΕΠΤΑ.] ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Σας επιτρέπει να αντιγράφετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη της ψηφιακής βιντεοκάμερας σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό βέβαια μπορείτε να το κάνετε αν έχετε εγκατεστημένη μια κάρτα μνήμης και κάποια αρχεία στην εσωτερική μνήμη. [YES] / [NO] [ΝΑΙ] / [ΟΧΙ] ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Ρυθμίζει το σύστημα εξόδου του εξοπλισμού του βίντεο που πρόκειται να συνδέσετε μα την ψηφιακή βιντεοκάμερα. [NTSC]:NTSC σύστημα [PAL]: PAL σύστημα ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει όλες τις βασικές ρυθμίσεις της ψηφιακής βιντεοκάμερας στις αρχικές ρυθμίσεις. [YES]: Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις. [NO]: Δεν επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Όταν φωτογραφίζετε κάτω από τεχνητό φως, επιλέξτε τη σωστή συχνότητα ανάλογα με τα ηλεκτρικά πρότυπα της χώρας σας. [60HZ] / [50HZ] BEEP Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί όλους τους ήχους (μπιπ) που σχετίζονται με τα πλήκτρα λειτουργίας της ψηφιακής βιντεοκάμερας. [ON]: Ενεργοποιεί τους ήχους/μπιπ, τους τόνους. [OFF]: Απενεργοποιεί τους ήχους/μπιπ, τους τόνους. -37-

38 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ PICTBRIDGE Αν υπάρχει διαθέσιμος εκτυπωτής PictBridge, μπορούν να τυπωθούν φωτογραφίες συνδέοντας την ψηφιακή βιντεοκάμερα απευθείας με έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρωτόκολλο PictBridge - χωρίς τη χρήση υπολογιστή. 1. Συνδέστε την ψηφιακή βιντεοκάμερα με τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. 2. Σβήστε τον εκτυπωτή και τη βιντεοκάμερα. Στην οθόνη εμφανίζεται το [USB MODE]. 3. Επιλέξτε το [PICTBRIDGE] με τον ρυθμιστή του ζουμ και πιέστε το πλήκτρο. 4. Επιλέξτε [SIZE] ή [BORDERLESS] με τον ρυθμιστή του ζουμ και επιλέξτε το είδος εκτύπωσης με τα πλήκτρα /. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. [SIZE]: μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό είδος σύμφωνα με τι είδος του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται. [BORDERLESS]: μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό είδος σύμφωνα με τι είδος του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται. 5. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να τυπώσετε με τα πλήκτρα /, και στη συνέχεια χρησιμοποιείστε τον ρυθμιστή του ζουμ για να κάνετε κάποιες πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εκτύπωση. 6. Επιλέξτε [PRINT NUMBER], [DATE] ή [FILE NAME] με τον ρυθμιστή του ζουμ και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους με τα πλήκτρα /. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής. [PRINT NUMBER]: Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να τυπωθεί κάθε εικόνα μέχρι το 10. [DATE]: Επιλέξτε [WITH] για να τυπωθεί η φωτογραφία με εμφάνιση της ημερομηνίας. USB MODE MASS STORAGE WEBCAM PICTBRIDGE SIZE BORDERLESS :SELECT :CANCEL USB MODE STANDARD STANDARD x 2 USB MODE PRINT NUMBER DATE FILE NAME USB MODE PRINT CANCEL :MORE :PRINT 9 WITH WITH -38-

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο ΚΩ : ΜΕΝΤΙΑ Προδιαγραφές Αισθητήρας εικόνας: Ανάλυση: 3.1 Mega CMOS Sensor Super: 2720 x 2040 (Hardware enhancement) Fine: 2048 x 1536 Normal: 1600 x 1200 Low: 1280 x 960 Βιντεοκλίπ: Fine:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3.

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3. 95244 Οδηγίες χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1) Οδηγίες ασφαλείας 2) Χαρακτηριστικά 3) Περιγραφή προϊόντος 4) Χρήση 5) Ρυθμίσεις 6) Επίλυση προβλημάτων 1. Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα