ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)"

Transcript

1 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΟΜΑΔΑ Β6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την ενίσχυση υποστυλωμάτων με περίσφιξη και ειδικότερα η επιβολή της εξωτερικής περίσφιξης γίνεται με λωρίδες από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος για διάφορες διατομές υποστυλωμάτων και για τους διάφορους παράγοντες που εισέρχονται στους τύπους υπολογισμού της αντοχής. Ο υπολογισμός της αντοχής θα γίνει με τους 3 μαθηματικούς τύπους που αναφέρονται στο βιβλίο του Σ.Η.ΔΡΙΤΣΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ». Παράλληλα θα υπολογίζονται και οι παραμορφώσεις στις οποίες θεωρείται ότι συμβαίνει η αστοχία στο περισφιγμένο και στο απερίσφυκτο σκυροδέματος, ενώ θα γίνει και μια προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων που δίνουν οι διάφοροι τύποι υπολογισμού της αντοχής και παρουσίασης συγκριτικών διαγραμμάτων. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση φύλλων από ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ)-Fiber Reinforced Polymers (FRP)- αποτελεί σήμερα την πλέον σύγχρονη τεχνική στον τομέα της ενίσχυσης των κατασκευών. Ουσιατικα, είναι η εξέλιξη της τεχνικής των χαλύβδινων επικολλητών ελασμάτων αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις αδυναμίες αυτής της τεχνικής. Έχουν πολύ μικρό βάρος και εξαιρετικά υψηλή αντοχή, διατίθενται σε μεγάλα μήκη και δεν είναι ευαίσθητα σε διάβρωση. Τα FRP είναι στην πραγματικότητα σύνθετα υλικά που αποτελούνται από ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής εμποτισμένες με «θερμοσκληρυνόμενη» ρητίνη, της οποίας τα χαρακτηριστικά δεν είναι ευαίσθητα σε θερμοκρασίες κάτω των 80 ο C. Οι συνήθεις τύποι ινών είναι από γυαλί ή αραμίδη(κέβλαρ) ή από άνθρακα με πολύ μικρή διάμετρο της τάξης των 5-25μm.Τα φύλλα εφαρμόζομαι με τις ίνες τους σε οριζόντια διεύθυνση συμβάλλοντας έτσι, στον εγκιβωτισμό του στοιχείου και στην αύξηση της διατμητικής του αντοχής. Η εφελκυστική αντοχή f FRP, για ευθύγραμμα τμήματα και το μέτρο ελαστικότητας Ε FRP των FRP εξαρτάται από τον κ.ο. ποσοστό ινών V f που περιέχουν. Αν θεωρήσουμε ότι ο μανδύας θα κατασκευαστεί με FRP που περιέχει 50% κ.ο. ίνες γυαλιού Ε με αντοχή f g =3500 MΡa και μέτρο ελαστικότητας Ε g =72 GΡa τότε θα ισχύει: f FRPt =V f f g =0, =1.750 MΡa και E FRP =V f E g =0,5072=36 GΡa ενώ για FRP που περιέχει 50% κ.ο. ίνες κέβλαρ 49 με αντοχή f g =2900MΡa και μέτρο ελαστικότητας Ε g =135 GΡa θα ισχύει: f FRPt =V f f g =0, =1.450 MΡa και E FRP =V f E g =0,50135=67,5 GΡa. 2.ΤΥΠΟΣ 3 Ισχύει για ορθογωνικά υποστυλώματα τετραγωνικής διατομής : f c =f c {0,169ln[4(r/b)(t f /b)(f fb,c /f c )]+1,32} όπου r : ακτίνα καμπυλότητας σε (mm) στις γωνίες του υποστυλώματος, μετά την εξομάλυνση b : η πλευρά της διατομής του υποστυλώματος σε (mm) Β6-1

2 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος t f : το πάχος του μανδύα σε (mm) f c, f c : η αντοχή του περισφιγμένου και του απερίσφυκτου σκυροδέματος αντιστοίχως σε (ΜPa) f fb,c : η εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού σε (MΡa) του υλικού του μανδύα κατά την έννοια της περιμέτρου f fb,c =f FRPt /1,2=1458,33MΡa για 50% κ.ο. ίνες γυαλιού f fb,c =f FRPt /1,2=1.208,33MΡa για 50% κ.ο. ίνες κέβλαρ Με τον παραπάνω τύπο υπολογίζεται η αντοχή περισφιγμένων υποστυλωμάτων διατομής (mm) για r= (mm) και t f =0,5-0,75-1,0 και για ποιότητες σκυροδέματος MPa. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούνε. 3.ΤΥΠΟΣ 2 Πρόκειται για ημιεμπειρική σχέση : f c =f c +6f r 0,7 (MPa) και ε c = (f c -f o )/Ε 2 όπου : f r =(t f /D)f fb,c (MΡa) f o =0,872f c +0,371f r +6,258 (MΡa) E 2 =245,61f c 0,2 +1,344(t f /D)E f (MΡa) f r : η μέγιστη τιμή της τάσης εγκιβωτισμού στο σκυρόδεμα t f : το πάχος του μανδύα σε (mm) D=b 2 /(2h)+h 2 /(2b) όπου b,h οι πλευρές του υποστυλώματος σε (mm) E f : το μέτρο ελαστικότητας του ινοπλισμένου πολυμερούς στη διεύθυνση των ινών (MΡa) f fb,c : η εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού του υλικού του μανδύα κατά την έννοια της περιμέτρου, που είναι πάντοτε μικρότερη από την αντίστοιχη του υλικού που μετράται σε ευθύγραμμα δοκίμια. f fb,c =f FRPt /1,2=1458,33MΡa για 50% κ.ο. ίνες γυαλιού f fb,c =f FRPt /1,2=1.208,33MΡa για 50% κ.ο. ίνες κέβλαρ Στον παραπάνω τύπο γίνεται εφαρμογή για τετραγωνικά υποστυλώματα με πλευρές mm και ορθογώνια με λόγο πλευρών 0,8 έως 0,4 για ποιότητες σκυροδέματος C και για t f =0,5-0,75-1,0. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούνε. 4.ΤΥΠΟΣ 1 Σύμφωνα με τον CEB-FIP MODEL Code 1990(CEB 1993) ισχύει : f c =βf c ε co =β 2 ε co ε cu =0,035+0,1αω wd => ω wd =( ε cu - ε co )/0,1α ε cu =μ 1/r /{1,2(E SL /f yld )[(0,6/(ν+(ρ 1 -λρ 2 )(f yld /f cd )))-1]} μ 1/r =0,8q 2 =0,83,5 2 =9,8 ν=ν/α c f cd όπου β=min(1+2,5αω wd, 1,125+1,25αω wd ) f c, f c : η αντοχή του περισφιγμένου και του απερίσφυκτου σκυροδέματος αντιστοίχως σε Β6-2

3 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 (ΜPa) ε cu, ε cu : οι παραμορφώσεις στις οποίες θεωρείται ότι συμβαίνει η αστοχία στο περισφιγμένο και στο απερίσφυκτο σκυροδέματος αντιστοίχως σε (ΜΡa) ε cο, ε cο : οι παραμορφώσεις στην κορυφή του διαγράμματος σ-ε και σ-ε αντιστοίχως μ 1/r : τιμή συμβατικού δείκτη πλαστιμότητας σε όρους καμπυλοτήτων E SL : μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα του διαμήκους οπλισμού του υποστυλώματος f yld : τιμή σχεδιασμού της αντοχής του χάλυβα του διαμήκους οπλισμού του υποστυλώματος ν : ανηγμένο αξονικό φορτίο α=0,5 : συντελεστής αποδοτικότητας της περίσφιξης (εξαρτάται από τον τρόπο επιβολής της περίσφιξης) ρ 1,ρ 2 : γεωμετρικό ποσοστό εφελκούμενου και θλιβόμενου οπλισμού αντίστοιχα λ : συντελεστής που για ν>0,2 => λ=1 f cd : τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής αντοχής του απερίσφικτου σκυροδέματος ω wd : μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού εξωτερικής περίσφιξης Υπολογίζω το ε cu ανάλογα με τον δείκτη πλαστιμότητας μ 1/r, για ποσοστό οπλισμού ρ 1 =ρ 2,λ=1 αφού ν>0,2 για αξονική δύναμη Ν=500ΚΝ και χάλυβα S400. Έτσι βρίσκω το β και υπολογίζω το f c. Στη συνέχεια έχοντας υπολογίσει το f c υπολογίζω το πάχος t FRP που απαιτείται από τον τύπο : ω wd =(όγκος οπλισμού περίσφιξης / όγκος περισφιγμένου σκυροδέματος)(ε FRP Ε FRP /f cd )= =[(t FRP lπb c )/(0,25πb c 2 l)](ε FRP Ε FRP /f cd )=> ω wd =4t FRP ε FRP Ε FRP /(b c f cd ) => t FRP = ω wd b c f cd /4 ε FRP Ε FRP Επειδή έχω και μη τετραγωνικά υποστυλώματα αντικαθιστώ το b c με το D από τον τύπο 2 ώστε να λαμβάνεται υπόψη και οι δυο πλευρές (b,h).τελικά θα είναι : t FRP = ω wd Df cd /4 ε FRP Ε FRP Τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούνε. ΤΥΠΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 1. Η αύξηση της ποιότητας σκυροδέματος αυξάνει ανάλογα και την αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 2. Είναι πλεονέκτημα του τύπο το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη του τον δείκτη πλαστιμότητας της κατασκευής, την αξονική δύναμη και τους οπλισμούς που ήδη υπάρχουν στο προς επισκευή υποστύλωμα. 3. Με την περίσφιξη που επιβάλλουμε πετυχαίνουμε αύξηση της παραμόρφωσης στην οποία θεωρείται ότι συμβαίνει η αστοχία στο περισφιγμένο σκυροδέματος αντιστοίχως. 4. Με την μέθοδο που ακολουθήσαμε δεν λάβαμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά του FRP στον υπολογισμό της αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος, γι αυτό το λόγο τα Β6-3

4 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος σχετικά διαγράμματα ταυτίζονται. Τα χαρακτηριστικά του FRP λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του απαιτούμενο πάχους του. ΤΥΠΟΣ 2 1. Η αύξηση της ποιότητας σκυροδέματος αυξάνει ανάλογα και την αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος και την παραμόρφωση στην οποία θεωρείται ότι συμβαίνει η αστοχία ανεξάρτητα από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. 2. Δίνει υπερεκτιμιμένη την αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 3. Η μεταβολή του λόγου των πλευρών δεν επηρεάζει σημαντικά την αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 4. Όσο αυξάνεται το εμβαδόν της διατομής που υποστυλώματος μειώνεται η αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 5. Η αύξηση του πάχους του FRP προκαλεί και ανάλογη αύξηση στην αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος και στην παραμόρφωση στην οποία θεωρείται ότι συμβαίνει η αστοχία. 6. Το κέβλαρ 49 δίνει ελαφρώς μειωμένες τιμές της αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος αλλά σημαντικά μικρότερη παραμόρφωση. Γενικά τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα FRP και το πάχος που θα χρησιμοποιηθεί για την περίσφιξη επηρεάζουν σημαντικά την αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος σε αντίθεση με τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. ΤΥΠΟΣ 3 1. Όσο αυξάνεται το εμβαδόν της διατομής που υποστυλώματος τόσο μειώνεται η αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 2. Η αύξηση της ποιότητας σκυροδέματος αυξάνει ανάλογα και την αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 3. Η αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας οδηγεί σε αύξηση της αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος. 4. Η αύξηση του πάχους του FRP οδηγεί σε αύξηση της αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος. 5. Η εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού του FRP που επιλέγουμε για την περίσφιξη επιδρά σε μικρό βαθμό στην αντοχή του περισφιγμένου υποστυλώματος. 6. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ο ΤΥΠΟΣ 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τετραγωνικά υποστυλώματα. 7. Τα παραπάνω συμπεράσματα τα παραθέτουμε με επιφύλαξη γιατί ο ΤΥΠΟΣ 3 πρέπει να έχει συντακτικό λάθος καθώς δίνει την αντοχή του περισφιγμένου σκυροδέματος μικρότερη από αυτήν του απερίσφυκτου. Β6-4

5 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1. Οι τύποι 1 και 2 εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιότητες των FRP και λιγότερο από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής του υποστυλώματος, σε αντίθεση με τον τύπο Οι τύποι 1 και 2 μειονεκτούνε στο γεγονός ότι δεν λαμβάνουν υπόψη την ακτίνα καμπυλότητας που πρέπει να έχει ένα υποστύλωμα καθώς είναι σημαντικός παράγοντας στην αύξηση της αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος. 3. Γενικά η αύξηση του πάχους του FRP οδηγεί σε αύξηση αντοχής του περισφιγμένου υποστυλώματος. 4. Η επίδραση της ποιότητας σκυροδέματος είναι παρόμοια και στους τρεις τύπους. Β6-5

6 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1 Β6-6

7 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 b h b/h A=bh D f c Ν ε cu ω w β f c t frp , ,521 0,0123 0,1769 1,221 19,538 0, , ,293 0,0069 0,0688 1,086 17,376 0, , ,188 0,0044 0,0188 1,024 16,376 0, ,8 0, , ,298 0,0071 0,0710 1,089 17,420 0, ,7 0, , ,268 0,0063 0,0569 1,071 17,138 0, ,6 0,15 506, ,313 0,0074 0,0781 1,098 17,561 0, ,5 0, ,5 16 0,375 0,0089 0,1077 1,135 18,154 1, ,4 0, ,469 0,0111 0,1522 1,190 19,043 1,35 b h b/h A=bh D f c ν ε cu ω w β f c t frp , ,417 0,0099 0,1275 1,159 23,187 0, , ,234 0,0056 0,0410 1,051 21,026 0, , ,150 0,0036 0,0010 1,001 20,026 0, ,8 0, , ,238 0,0056 0,0428 1,053 21,070 0, ,7 0, , ,214 0,0051 0,0315 1,039 20,788 0, ,6 0,15 506, ,250 0,0059 0,0484 1,061 21,211 0, ,5 0, ,5 20 0,300 0,0071 0,0721 1,090 21,803 1, ,4 0, ,375 0,0089 0,1077 1,135 22,692 1,49 b h b/h A=bh D f c ν ε cu ω w β f c t frp , ,333 0,0079 0,0879 1,110 27,748 0, , ,188 0,0044 0,0188 1,024 25,588 0, , ,120 0,0028-0,0132 0,984 24,588-0, ,8 0, , ,190 0,0045 0,0202 1,025 25,632 0, ,7 0, , ,171 0,0041 0,0112 1,014 25,350 0, ,6 0,15 506, ,200 0,0047 0,0247 1,031 25,773 0, ,5 0, ,5 25 0,240 0,0057 0,0437 1,055 26,365 1, ,4 0, ,300 0,0071 0,0721 1,090 27,254 1,56 Β6-7

8 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος b h b/h A=bh D f c ν ε cu ω w β f c t frp , ,521 0,0123 0,1769 1,221 19,538 0, , ,293 0,0069 0,0688 1,086 17,376 0, , ,188 0,0044 0,0188 1,024 16,376 0, ,8 0, , ,298 0,0071 0,0710 1,089 17,420 0, ,7 0, , ,268 0,0063 0,0569 1,071 17,138 0, ,6 0,15 506, ,313 0,0074 0,0781 1,098 17,561 0, ,5 0, ,5 16 0,375 0,0089 0,1077 1,135 18,154 0, ,4 0, ,469 0,0111 0,1522 1,190 19,043 0,72 b h b/h A=bh D f c ν ε cu ω w β f c t frp , ,417 0,0099 0,1275 1,159 23,187 0, , ,234 0,0056 0,0410 1,051 21,026 0, , ,150 0,0036 0,0010 1,001 20,026 0, ,8 0, , ,238 0,0056 0,0428 1,053 21,070 0, ,7 0, , ,214 0,0051 0,0315 1,039 20,788 0, ,6 0,15 506, ,250 0,0059 0,0484 1,061 21,211 0, ,5 0, ,5 20 0,300 0,0071 0,0721 1,090 21,803 0, ,4 0, ,375 0,0089 0,1077 1,135 22,692 0,80 b h b/h A=bh D f c ν ε cu ω w β f c t frp , ,333 0,0079 0,0879 1,110 27,748 0, , ,188 0,0044 0,0188 1,024 25,588 0, , ,120 0,0028-0,0132 0,984 24,588-0, ,8 0, , ,190 0,0045 0,0202 1,025 25,632 0, ,7 0, , ,171 0,0041 0,0112 1,014 25,350 0, ,6 0,15 506, ,200 0,0047 0,0247 1,031 25,773 0, ,5 0, ,5 25 0,240 0,0057 0,0437 1,055 26,365 0, ,4 0, ,300 0,0071 0,0721 1,090 27,254 0,83 Β6-8

9 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΥΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ C ΚΑΙ tf=0.5 ΓΙΑ FRP=50% κ.ο ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΒΛΑΡ ΑΝΤΟΧΗ fc ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) 4(350Χ450) 5(350Χ500) 6(300Χ500) 7(250Χ500) 8(200Χ500) Β6-9

10 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2 Β6-10

11 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 b H b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,5 2,43055E ,172 2,11117E ,712 0, , ,33 0,5 1,82291E ,135 2,08863E ,692 0, , ,33 0,5 1,45833E ,814 2,07510E ,68 0, ,778 0, , ,33 0,5 1,71408E ,749 2,08459E ,689 0, ,7 0, , ,33 0,5 1,52022E ,044 2,07740E ,682 0, ,6 0,15 506, ,33 0,5 1,43914E ,741 2,07439E ,68 0, ,5 0, ,5 1458,33 0,5 1,29629E ,195 2,06909E ,675 0, ,4 0, ,33 0,5 1,09649E ,400 2,06168E ,668 0,00417 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,5 2,43055E ,172 2,45997E ,229 0, , ,33 0,5 1,82291E ,135 2,43743E ,209 0, , ,33 0,5 1,45833E ,814 2,42390E ,197 0, ,778 0, , ,33 0,5 1,71408E ,749 2,43339E ,206 0, ,7 0, , ,33 0,5 1,52022E ,044 2,42620E ,199 0, ,6 0,15 506, ,33 0,5 1,43914E ,741 2,42319E ,197 0, ,5 0, ,5 1458,33 0,5 1,29629E ,195 2,41789E ,192 0, ,4 0, ,33 0,5 1,09649E ,400 2,41048E ,185 0,00513 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,5 2,43055E ,172 2,89597E ,637 0, , ,33 0,5 1,82291E ,135 2,87343E ,617 0, , ,33 0,5 1,45833E ,814 2,85990E ,605 0,00901 Β6-11

12 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ,778 0, , ,33 0,5 1,71408E ,749 2,86939E ,613 0, ,7 0, , ,33 0,5 1,52022E ,044 2,86220E ,607 0, ,6 0,15 506, ,33 0,5 1,43914E ,741 2,85919E ,604 0, ,5 0, ,5 1458,33 0,5 1,29629E ,195 2,85389E ,599 0, ,4 0, ,33 0,5 1,09649E ,400 2,84648E ,593 0,00628 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,8 3,88888E ,525 2,16528E ,761 0, , ,33 0,8 2,91666E ,693 2,12921E ,729 0, , ,33 0,8 2,33333E ,858 2,10757E ,709 0, ,778 0, , ,33 0,8 2,74253E ,158 2,12275E ,723 0, ,7 0, , ,33 0,8 2,43236E ,178 2,11124E ,713 0, ,6 0,15 506, ,33 0,8 2,30263E ,757 2,10643E ,708 0, ,5 0, ,5 1458,33 0,8 2,07407E ,998 2,09795E ,701 0, ,4 0, ,33 0,8 1,75438E ,893 2,08609E ,69 0,00943 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,8 3,88888E ,525 2,51408E ,278 0, , ,33 0,8 2,91666E ,693 2,47801E ,246 0, , ,33 0,8 2,33333E ,858 2,45637E ,226 0, ,778 0, , ,33 0,8 2,74253E ,158 2,47155E ,24 0, ,7 0, , ,33 0,8 2,43236E ,178 2,46004E ,229 0, ,6 0,15 506, ,33 0,8 2,30263E ,757 2,45523E ,225 0, ,5 0, ,5 1458,33 0,8 2,07407E ,998 2,44675E ,218 0, ,4 0, ,33 0,8 1,75438E ,893 2,43489E ,207 0,01016 Β6-12

13 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,8 3,88888E ,525 2,95008E ,685 0, , ,33 0,8 2,91666E ,693 2,91401E ,653 0, , ,33 0,8 2,33333E ,858 2,89237E ,634 0, ,778 0, , ,33 0,8 2,74253E ,158 2,90755E ,647 0, ,7 0, , ,33 0,8 2,43236E ,178 2,89604E ,637 0, ,6 0,15 506, ,33 0,8 2,30263E ,757 2,89123E ,633 0, ,5 0, ,5 1458,33 0,8 2,07407E ,998 2,88275E ,625 0, ,4 0, ,33 0,8 1,75438E ,893 2,87089E ,615 0,01109 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 1 4,86110E ,150 2,20135E ,793 0, , ,33 1 3,64583E ,839 2,15626E ,753 0, , ,33 1 2,91666E ,693 2,12921E ,729 0, ,778 0, , ,33 1 3,42816E ,213 2,14818E ,746 0, ,7 0, , ,33 1 3,04045E ,068 2,13380E ,733 0, ,6 0,15 506, ,33 1 2,87828E ,576 2,12778E ,727 0, ,5 0, ,5 1458,33 1 2,59259E ,689 2,11718E ,718 0, ,4 0, ,33 1 2,19298E ,396 2,10236E ,705 0,01256 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 1 4,86110E ,150 2,55015E ,31 0, , ,33 1 3,64583E ,839 2,50506E ,27 0, , ,33 1 2,91666E ,693 2,47801E ,246 0,01769 Β6-13

14 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ,778 0, , ,33 1 3,42816E ,213 2,49698E ,263 0, ,7 0, , ,33 1 3,04045E ,068 2,48260E ,25 0, ,6 0,15 506, ,33 1 2,87828E ,576 2,47658E ,244 0, ,5 0, ,5 1458,33 1 2,59259E ,689 2,46598E ,235 0, ,4 0, ,33 1 2,19298E ,396 2,45116E ,222 0,01316 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 1 4,86110E ,150 2,98615E ,718 0, , ,33 1 3,64583E ,839 2,94106E ,677 0, , ,33 1 2,91666E ,693 2,91401E ,653 0, ,778 0, , ,33 1 3,42816E ,213 2,93298E ,67 0, ,7 0, , ,33 1 3,04045E ,068 2,91860E ,657 0, ,6 0,15 506, ,33 1 2,87828E ,576 2,91258E ,652 0, ,5 0, ,5 1458,33 1 2,59259E ,689 2,90198E ,642 0, ,4 0, ,33 1 2,19298E ,396 2,88716E ,629 0,01395 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,5 2,01388E ,794 2,09572E ,712 0, , ,33 0,5 1,51041E ,008 2,07704E ,692 0, , ,33 0,5 1,20833E ,850 2,06583E ,68 0, ,778 0, , ,33 0,5 1,42024E ,670 2,07369E ,689 0, ,7 0, , ,33 0,5 1,25961E ,052 2,06773E ,682 0, ,6 0,15 506, ,33 0,5 1,19243E ,787 2,06524E ,68 0, ,5 0, ,5 1208,33 0,5 1,07407E ,308 2,06085E ,675 0, ,4 0, ,33 0,5 9,08519E ,610 2,05471E ,668 0,00249 Β6-14

15 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,5 2,01388E ,794 2,44452E ,229 0, , ,33 0,5 1,51041E ,008 2,42584E ,209 0, , ,33 0,5 1,20833E ,850 2,41463E ,197 0, ,778 0, , ,33 0,5 1,42024E ,670 2,42249E ,206 0, ,7 0, , ,33 0,5 1,25961E ,052 2,41653E ,199 0, ,6 0,15 506, ,33 0,5 1,19243E ,787 2,41404E ,197 0, ,5 0, ,5 1208,33 0,5 1,07407E ,308 2,40965E ,192 0, ,4 0, ,33 0,5 9,08519E ,610 2,40351E ,185 0,00352 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,5 2,01388E ,794 2,88052E ,637 0, , ,33 0,5 1,51041E ,008 2,86184E ,617 0, , ,33 0,5 1,20833E ,850 2,85063E ,605 0, ,778 0, , ,33 0,5 1,42024E ,670 2,85849E ,613 0, ,7 0, , ,33 0,5 1,25961E ,052 2,85253E ,607 0, ,6 0,15 506, ,33 0,5 1,19243E ,787 2,85004E ,604 0, ,5 0, ,5 1208,33 0,5 1,07407E ,308 2,84565E ,599 0, ,4 0, ,33 0,5 9,08519E ,610 2,83951E ,593 0,00474 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,8 4,83332E ,077 2,20032E ,825 0, , ,33 0,8 2,41666E ,128 2,11066E ,729 0, , ,33 0,8 1,61111E ,378 2,08077E ,696 0, ,8 0,05 236, ,33 0,8 4,09170E ,087 2,17280E ,796 0,02422 Β6-15

16 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ,7 0, , ,33 0,8 2,01538E ,799 2,09577E ,713 0, ,6 0,15 506, ,33 0,8 1,90789E ,431 2,09178E ,708 0, ,5 0, ,5 1208,33 0,8 1,71851E ,765 2,08476E ,701 0, ,4 0, ,33 0,8 1,45363E ,796 2,07493E ,69 0,00712 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,8 4,83332E ,077 2,54912E ,342 0, , ,33 0,8 2,41666E ,128 2,45946E ,246 0, , ,33 0,8 1,61111E ,378 2,42957E ,213 0, ,8 0,05 236, ,33 0,8 4,09170E ,087 2,52160E ,313 0, ,7 0, , ,33 0,8 2,01538E ,799 2,44457E ,229 0, ,6 0,15 506, ,33 0,8 1,90789E ,431 2,44058E ,225 0, ,5 0, ,5 1208,33 0,8 1,71851E ,765 2,43356E ,218 0, ,4 0, ,33 0,8 1,45363E ,796 2,42373E ,207 0,00796 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 0,8 4,83332E ,077 2,98512E ,75 0, , ,33 0,8 2,41666E ,128 2,89546E ,653 0, , ,33 0,8 1,61111E ,378 2,86557E ,621 0, ,8 0,05 236, ,33 0,8 4,09170E ,087 2,95760E ,72 0, ,7 0, , ,33 0,8 2,01538E ,799 2,88057E ,637 0, ,6 0,15 506, ,33 0,8 1,90789E ,431 2,87658E ,633 0, ,5 0, ,5 1208,33 0,8 1,71851E ,765 2,86956E ,625 0, ,4 0, ,33 0,8 1,45363E ,796 2,85973E ,615 0,00898 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu Β6-16

17 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος , ,33 1 4,02777E ,911 2,17043E ,793 0, , ,33 1 3,02083E ,009 2,13307E ,753 0, , ,33 1 2,41666E ,128 2,11066E ,729 0, ,778 0, , ,33 1 2,84048E ,460 2,12638E ,746 0, ,7 0, , ,33 1 2,51923E ,456 2,11446E ,733 0, ,6 0,15 506, ,33 1 2,38486E ,025 2,10948E ,727 0, ,5 0, ,5 1208,33 1 2,14814E ,247 2,10070E ,718 0, ,4 0, ,33 1 1,81704E ,114 2,08841E ,705 0,00989 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 1 4,02777E ,911 2,51923E ,31 0, , ,33 1 3,02083E ,009 2,48187E ,27 0, , ,33 1 2,41666E ,128 2,45946E ,246 0, ,778 0, , ,33 1 2,84048E ,460 2,47518E ,263 0, ,7 0, , ,33 1 2,51923E ,456 2,46326E ,25 0, ,6 0,15 506, ,33 1 2,38486E ,025 2,45828E ,244 0, ,5 0, ,5 1208,33 1 2,14814E ,247 2,44950E ,235 0, ,4 0, ,33 1 1,81704E ,114 2,43721E ,222 0,01060 b h b/h A=bh D f fbc t f f r f c f c f o E f E 2 ε cu , ,33 1 4,02777E ,911 2,95523E ,718 0, , ,33 1 3,02083E ,009 2,91787E ,677 0, , ,33 1 2,41666E ,128 2,89546E ,653 0, ,778 0, , ,33 1 2,84048E ,460 2,91118E ,67 0, ,7 0, , ,33 1 2,51923E ,456 2,89926E ,657 0,01596 Β6-17

18 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ,6 0,15 506, ,33 1 2,38486E ,025 2,89428E ,652 0, ,5 0, ,5 1208,33 1 2,14814E ,247 2,88550E ,642 0, ,4 0, ,33 1 1,81704E ,114 2,87321E ,629 0,01151 Β6-18

19 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ANTOXΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ C ΚΑΙ tf=0.5 ΓΙΑ FRP=50%κ.ο ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΒΛΑΡ 40,000 35,000 30,000 ΑΝΤΟΧΗ fc 25,000 20,000 15,000 10,000 C16 ΓΥΑΛΙ C20 ΓΥΑΛΙ C25 ΓΥΑΛΙ C16 ΚΕΒΛΑΡ C20 ΚΕΒΛΑΡ C25 KEΒΛΑΡ 5,000 0, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) 4(350Χ450) 5(350Χ500) 6(300Χ500) 7(250Χ500) 8(200Χ500) Β6-19

20 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ C ΚΑΙ tf=0.5 ΓΙΑ FRP=50% κ.ο. ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΒΛΑΡ 0, , ,01400 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ecu 0, , , ,00600 C16 ΓΥΑΛΙ C20 ΓΥΑΛΙ C25 ΓΥΑΛΙ C16 ΚΕΒΛΑΡ C20 KEΒΛΑΡ C25 ΚΕΒΛΑΡ 0, , , ΥΠΟΣΤYΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) 4(350Χ450) 5(350Χ500) 6(300Χ500) 7(250Χ500) 8(200Χ500) Β6-20

21 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ C16 ΓIA FRP=50% ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ tf= ,000 35,000 30,000 ΑΝΤΟΧΗ fc 25,000 20,000 15,000 tf=0.5 tf=0.8 tf=1 10,000 5,000 0, ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) 4(350Χ450) 5(350Χ500) 6(300Χ500) 7(250Χ500) 8(200Χ500) Β6-21

22 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ C16 KAI FRP=50% ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ tf= , ,02500 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ecu 0, , ,01000 tf=0.5 tf=0.8 tf=1.0 0, , ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ 1-2-3(1) 4(0.8) 5(0.7) 6(0.6) 7(0.5) 8(0.5) Β6-22

23 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 Β6-23

24 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος b r t f f fbc f c f c b r t f f fbc f c f c b r t f f fbc f c f c ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,5 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , ,8 1458, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,473 Β6-24

25 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος , , , , , , , , , , , , , , , , , ,535 b r t f f fbc f c f c b r t f f fbc f c f c b r t f f fbc f c f c ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,5 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , ,8 1208, , , , , , , , , , , , , ,143 Β6-25

26 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,740 Β6-26

27 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 ΓΙΑ C16 FRP=50% κ.ο ΓΥΑΛΙΟΥ tf=0.5 ΓΙΑ r= ,000 16,000 14,000 12,000 ΑΝΤΟΧΗ fc 10,000 8,000 6,000 r=30 r=50 r=70 4,000 2,000 0, ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) Β6-27

28 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ: 3 ΓΙΑ C16 ΚΑΙ FRP=50% κ.ο ΚΕΒΛΑΡ tf=0.5 ΓΙΑ r= r=30 r=50 r= ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) Β6-28

29

30 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ Β6-30

31 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΓΙΑ C16 KAI ME tf=0.5 ΓΙΑ 50%.k.o ΓΥΑΛΙ fc 15 ΤΥΠΟΣ1 ΤΥΠΟΣ2 ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ 1.( 300Χ300) 2. (400Χ400) 3.( 500Χ500) Β6-31

32 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΓΙΑ C ANTOXH fc ΤΥΠΟΣ 1 ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ 1(300Χ300) 2(400Χ400) 3(500Χ500) 4(350Χ450) 5(350Χ500) 6(300Χ500) 7(250Χ500) 8(200Χ500) Β6-32

33

34 Γ. Κολέτσας Δ. Δαβιδόπουλος Β6-34

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ. 7-7.2.4.1 ΜΕ ΚΕΦ. 8-8.2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑ Α ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Εργασία Νο 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων επισκευής ενίσχυσης υποστυλωμάτων με περίσφιγξη. Αρχικά, θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A σελ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A σελ ) Περίσφιγξη με FRPμε επιδιωκόμενο στόχο τον προσδιορισμό του μ φ,tar ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ. 52-53) ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -4», Μάρτιος 24 ΕΡΓΑΣΙΑ No 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 1», Μάρτιος 21 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1. Τυπικά διαγράμματα δύναμης παραμόρφωσης μελών με πλάστιμη ή ψαθυρή συμπεριφορά [7]

Σχήμα 1. Τυπικά διαγράμματα δύναμης παραμόρφωσης μελών με πλάστιμη ή ψαθυρή συμπεριφορά [7] Αύξηση τοπικής πλαστιμότητας υποστυλωμάτων με χρήση ΚΑΝ.ΕΠΕ και Ευρωκώδικα 8 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 3 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Επισκευή και ενίσχυση υποστυλωμάτων Υποστυλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Εργασία Νο 10 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σε αυτήν την εργασία, αρχικά γίνεται παρουσίαση των ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Μέθοδοι αποκατάστασης υποστυλωμάτων με μικρά μήκη μάτισης. Έμφαση στα σύνθετα υλικά. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Περίληψη Τα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3.

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Περίληψη Η μελέτη για επέμβαση είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη σχεδιασμού ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒ ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒ ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης Ράβδων Οπλισµού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒ ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση µίας ολοκληρωµένης

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 01» Μάρτιος 2001 Εργασία Νο 10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ Θεοδωρακοπούλου Νίκη Χατζηγρηγορίου Μαρία Περίληψη εργασίας Σε αυτή την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS Έλεγχος & Ενίσχυση Κόμβου Δοκού Υποστυλώματος με Ανάπτυξη Εφαρμογής για Windows ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Προπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP)

PDF created with FinePrint pdffactory trial version  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 14 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΤΣΙΠΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Υπενθυμίζοντας ότι οι βλάβες στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRP)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) Εργασία Νο 24 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα ινο-οπλισμένα πλαστικά υλικά (FRP fiber reinforced

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι τεχνίτες για να αυξήσουν την αντοχή στα επιχρίσματα γύψου πρόσθεταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται στα άλλα κεφάλαια του ΚΑΝ.ΕΠΕ., όταν και ό

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται στα άλλα κεφάλαια του ΚΑΝ.ΕΠΕ., όταν και ό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ελισάβετ Βιντζηλαίου 1 Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Αποκατάσταση ανεπαρκών μηκών παράθεσης με σύνθετα υλικά ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Περίληψη. Με αφορμή την έλευση του κανονισμού επεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8 ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8 ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8 ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση μανδυών

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ

Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ Υλικά Σκυρόδεμα C30/37 Χάλυβας B500C Γεωμετρικά δεδομένα Διαστάσεις ορθογωνικού τοιχώματος Μήκος τοιχώματος l(mm) 2370 Καθαρό ύψος ορόφου hs(mm) 2500 Πλάτος κορμού τοιχώματος bwo(mm)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΙΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Περίληψη Ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα στην αντισεισμικότητα των κατασκευών είναι οι κοινές περιοχές δοκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Επισκευή και ενίσχυση κόμβων δοκών υποστυλωμάτων ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση κοντών υποστυλωμάτων

Ενίσχυση κοντών υποστυλωμάτων Ενίσχυση κοντών υποστυλωμάτων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον τρόπο συμπεριφοράς των κοντών υποστυλωμάτων σε μια κατασκευή. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί

Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί Καθηγητής Α.Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 17-12-2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

προσ <Αν ο α^:,,:ά κή ων κα 7;ά ε 1ί, ρ ν α ϊ ε

προσ <Αν ο α^:,,:ά κή ων κα 7;ά ε 1ί, ρ ν α ϊ ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 1 Σύνθετα Υλικά Ορισµός Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής εµποτισµένες µε θερµοσκληρυνόµενη ρητίνη Οι συνήθεις τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis

Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΥΛΩΝ PILOTIS ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση τρόπων αστοχίας των στύλων pilotis και διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΥΣ Αποτελεσματικότητα ενίσχυσης υποστυλωμάτων με μανδύες σύνθετων υλικών έναντι λυγισμού ράβδων και τρόποι αστοχίας τους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΜΑΤΙΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΜΑΤΙΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ Σύγκριση Προσομοιωμάτων για Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Μάτισης Ράβδων Οπλισμού Μέσω Περίσφιξης με Ινοπλισμένα Πολυμερή Υλικά ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΜΑΤΙΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων.

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ EC6 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με: Υλικό λιθοσώματος, προσανατολισμό οπών, ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Υποστύλωμα K4 60x25x25x60cm ΚΠΜ

Υποστύλωμα K4 60x25x25x60cm ΚΠΜ Υλικά Σκυρόδεμα C30/37 Χάλυβας B500C Υποστύλωμα K4 60x25x25x60cm ΚΠΜ Γεωμετρικά δεδομένα Διαστάσεις γωνιακού υποστυλώματος Μήκος υποστυλώματος κατά x hc(mm) 600 Πλάτος υποστυλώματος κατά x bc(mm) 250 Μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγµένου σκυροδέµατος µέσω ινωπλισµένων πολυµερών.

Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγµένου σκυροδέµατος µέσω ινωπλισµένων πολυµερών. Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγµένου σκυροδέµατος µέσω ινωπλισµένων πολυµερών. Ε. Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια πρακτικής προσέγγισης του αντικειμένου των επισκευών και ενισχύσεων τοιχωμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Συμπεριφορά Επίπεδων Φορέων Ενισχυμένων με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ-TRM)

Δυναμική Συμπεριφορά Επίπεδων Φορέων Ενισχυμένων με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ-TRM) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Δυναμική Συμπεριφορά Επίπεδων Φορέων Ενισχυμένων με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ-TRM) Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων

Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων Στέφανος Δρίτσος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ Εργασία Νο3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ Περίληψη εργασίας Σε αυτή την εργασία γίνεται παρουσίαση των λόγων που μας οδηγούν στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Ο/Σ στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή Πάνος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ University of Sheffield Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ University of Sheffield Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -03», Μάρτιος 2003 ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ Περίληψη Η εισαγωγή σύνθετων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΝΤΑΣΗ Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ) Εργασία Νο 16 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΣΚΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της εφαρμογής των επικολλητών ελασμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.1 Γενικά Το κεφάλαιο παρουσιάζει κατά συνοπτικό τρόπο βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μία σειρά από οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 17 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αστοχούν οι κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα