Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213

2 Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Ιουν.25 Ιουν.26 Ιουν.27 Ιουν.28 Ιουλ.1 Ιουλ.2 Ιουλ.3 Ιουλ.4 Ιουλ.5 Ιουλ.8 Ιουλ.9 Ιουλ.1 Ιουλ.11 Ιουλ.12 Ιουλ.15 Ιουλ.16 Ιουλ.17 Ιουλ.18 Ιουλ.19 Ιουλ.22 Ιουλ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,75-384,73 -,77% ,22 57,94% 842,33,2% ,69-23,84 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,52% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,24% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,44% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 5.32,52% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,35% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 3.827,19 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 6.737,48 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 1.724,67 5,93% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,1-29,82% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 7.796,77 36,48% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,46 25,34% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 8.497,67 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 37.65, , ,79 12,56% 2.73,87, ,55% 4 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,98% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,64% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,74% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,65% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -13-8,% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,75% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Ιουλ.8 Ιουλ.9 Ιουλ.1 Ιουλ.11 Ιουλ.12 Ιουλ.15 Ιουλ.16 Ιουλ.17 Ιουλ.18 Ιουλ.19 Ιουλ.22 Ιουλ Ιουλ.8 Ιουλ.9 Ιουλ.1 Ιουλ.11 Ιουλ.12 Ιουλ.15 Ιουλ.16 Ιουλ.17 Ιουλ.18 Ιουλ.19 Ιουλ.22 Ιουλ Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 22/7/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 23/7/213 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 23/7/213 22/7/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 842,33 842,16,17,2% 839,53 853,4 788, ,97 # FTSE/Χ.Α. Large Cap 285,77 285,83 -,6 -,2% 284,19 29,53 253,17 41,78 FTSE/Χ.Α. Custom Capped 94,3 # 896,62 7,68,86% 863, ,55 FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 855,38 # 844,65 1,74 1,27% 88, ,76 FTSE/Χ.Α. Mid Cap 963,76 969,32-5,56 -,57% 962,65 977,82 871, ,26-7,22% -7,72% -11,3% -11,23% -14,95% FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 91,4 93,8-2,4-2,19% 91,4 94,67 64,42 278,69-46,9% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.274, ,72-2,9 -,16% 1.266, , , ,9 2,19% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1.312,92 # 1.38,87 4,5,31% 1.31, , , ,64 5,7% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.182, 1.183,56-1,56 -,13% 1.177, , , ,92-4,6% Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 76,78 712,3-5,52 -,77% 76,78 723,47 662,53 927,16-9,13% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,2-6,7-2,2% 2.899, , , ,74-7,8% FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 691,48 691,87 -,39 -,6% 688,28 72,59 6,87 972,17-6,23% FTSE/Med , ,11-4,94 -,12% 4.75, ,16 2,69% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α ,58 # 1.218,32,26,2% 1.214, , , ,57 FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 391,33 391,42 -,9 -,2% 366,91 565,68 FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.145, ,39 -,26 -,2% 1.138, ,21 1.1, ,24 FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 943,66 # 935,49 8,17,87% 895, ,7-5,91% -9,19% -6,57% -9,94% FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 892,61 # 881,27 11,35 1,29% 836,5 1.25,99-9,87% FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.191, ,37-6,87 -,57% 1.152, ,22-18,51% FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 86,31 88,25-1,94-2,2% 82,32 289,59-53,2% Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 851,82 851,84 -,2,% 79, ,14-7,3% Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 93,2 93,7 -,68 -,8% 9,1 911,41 737, ,68 3,% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 12,28 122,99-2,71-2,2% 12,28 125,9 85,8 368,22-46,84% FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.211, ,25-1,53 -,86% 1.211, , , ,89-2,14% FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.33,47 # 1.328,28 2,19,16% 1.31, ,77 817, ,89,87% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3.32, ,99-1,46 -,4% 3.253, , , ,17 1,59% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2.367,9 2.46,2-38,12-1,58% 2.343, , , ,8 29,42% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.88,26 # 1.868,89 11,37,61% 1.868, , ,1 2.66,41 26,11% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 4.91, ,9-24,3 -,58% 4.32, , , ,67 31,5% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7.42,61 7.7,46-27,85 -,39% 6.98, ,3 6.31, ,23 5,78% # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2.16, ,7-9,88 -,47% 2.98, , , ,9-9,35% FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1.89,31 # 1.86,1 3,21,18% 1.782, , ,7 2.13,78-1,46% FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.565, ,73-12,95 -,5% 2.548, , , ,8-8,8% FTSE/Χ.Α. Χημικά 5.987,19 # 5.922,74 64,45 1,9% 5.862, , , ,2 -,53% FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1.477,44 # 1.44,5 36,94 2,56% 1.44, ,44 716, ,63 14,8% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.146,16 # 1.117,87 28,29 2,53% 1.12, ,8 1.28, ,38 13,55% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 634,31 638,79-4,48 -,7% 634,31 647,9 555,63 886,96-14,54% FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1.783,67 # 1.742,38 41,29 2,37% 1.734, , , , 27,6% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2.495,3 # 2.462,32 32,98 1,34% 2.461, , , ,53 9,7% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 192,78 193,74 -,96 -,5% 191,46 196,6 172,87 346,5-31,3% Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 176,52 24,24-27,72-13,57% 176,52 294,4-25,42% Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 22/7/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 23/7/213: -,2% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 23/7/213: -,57% Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 26 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 88 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 23/7/213: -,16% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 23/7/213:,31% Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 12 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 118 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 23/7/213: -,13% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 23/7/213: -2,2% Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 1155 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 284 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 52 / 75 / / 6 / 15 3 / 3 / 3 9 / 9 / 7 2 / / 1 / 3 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 49.74, , ,4 36,36 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 7.796, ,56 619,4 88,39 45,36 Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 3.827, , ,67,, ,84,53,,,,,,,,,,, ,1 35,76, ,31 28,1 35,76,49 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων , , , ,15,, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Aναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 1 / ,74,39% Ασφάλειες / 1 / ,72,% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 5 / 13 / ,2 3,78% Δ.Α.Κ. 2 / / ,74,% Εμπόριο / 3 / ,17 1,6% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 1 / 8 / ,99 3,95% Μέσα Ενημέρωσης 4 / / ,7,7% Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / ,73 2,99% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 4 / 7 / ,44 1,31% Πρώτες Ύλες 1 / 7 / ,3 1,31% Ταξίδια & Αναψυχή 6 / 4 / ,62 4,53% Τεχνολογία 5 / 4 / ,4,25% Τηλεπικοινωνίες 1 / / ,4 11,46% Τράπεζες / 1 / ,77 56,14% Τρόφιμα & Ποτά 4 / 7 / ,85 1,78% Υγεία 1 / 3 / ,74,6% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 1 / ,12 8,35% Χημικά 1 / 2 / ,26,6% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2 / 2 / ,68 1,96% Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),464 5,45% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6,45 2,87% # AUTOHELLAS (ΚΟ) 2, 2,56% # ΟΤΕ (ΚΟ) 6,48 2,37% # FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 2,38 2,15% # ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,48 2,7% # ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,96 2,7% # ΔΕΗ (ΚΟ) 6,67 1,99% # ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 11,3 1,7% # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),288 1,5% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΤΕ (ΚΟ) 3.534,32 2,37% # ΔΕΗ (ΚΟ) 2.227,38 1,99% # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2.147,92-1,36% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2.15,54-1,54% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2.65,29-3,4% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1.134,28 2,87% # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 648,6 -,39% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 535,92 -,42% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 491,87-4,2% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 472,3 -,46% Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. DIONIC (ΚΟ),88-27,27% ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),948-1,57% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),621-4,2% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),98-3,4% ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,17-3,6% FRIGOGLASS (KO) 4,48-2,61% INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),38-2,31% ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,2-2,1% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,55-1,54% FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 16,7-1,48% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,36% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,4% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,54% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,2% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,5% # ΟΤΕ (ΚΟ) ,37% # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,77% ΔΕΗ (ΚΟ) ,99% # DIONIC (ΚΟ) ,27% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,46% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,83 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,9 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 372, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 4.533, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,93 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) , ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,9 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,1 ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές 5.32, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 253, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2.815, ΟΤΕ (ΚΟ) 1.812, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΔΕΗ (ΚΟ) 44, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,6 Stock Reverse Repos , Stock Repos ,6 Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 5.343, Συνολική Δραστηριότητα ,43 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ),699-4,11,729 22/7/213,71,69,743,699, , ,28,42 2, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ),45-1,94,413 22/7/213,413,384,413,45, , ,7,29, /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ),7-3,45,725 22/7/213,725,695,735,7, , ,21,241, Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 3,6,66 # 3,4 22/7/213 3,5 2,9 3,7 3,6 3, , ,33 1,96 3, , /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1, --- 1, 22/7/213 1, 1, 1, 1, 1, 7, , ,,9 1, , /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),142-7,79,154 22/7/213,14,14,142,142, , ,,14, , /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),249-1,19,252 22/7/213,259,222,259,249, , ,,159, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),61 3,74 #,588 22/7/213,59,59,61,61, , ,91,36, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 21,5-4,2 22,4 1/7/213 22,39 21,5 22,39 21,5 21,95 1, , , 19, 25, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ), ,312 12/7/ ,72,249, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ), ,689 27/6/ ,7,486, , /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4,7,74 # 4,4 22/7/213 3,97 3,97 4,9 4,7 4, , ,55 3,6 5, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ), ,762 16/7/ ,7,49 1, , /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1,2-1,92 1,4 19/7/213,938,937 1,6 1,2 1, , ,5,812 1, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),45 ---,45 2/7/ ,94,28, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ),35 ---,35 19/7/213,35,35,35,35,35 9, , ,73,35, ,57, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,15 -,46 2,16 22/7/213 2,2 2,14 2,21 2,15 2,16 -(6) , ,78 1,4 2, ,3 ---, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),353 3,82 #,34 22/7/213,328,328,353,353, , ,18,36, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 3, ,98 16/7/ , 3,7 5, ,6,79 ---,25 22/7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 6,67 1,99 # 6,54 22/7/213 6,59 6,57 6,73 6,67 6,67 9, , , 4,55 8, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),464 5,45 #,44 22/7/213,44,44,464,464, , ,8,218, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ),219-9,88,243 19/7/213,219,219,219,219, , ,43,219, , /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,55-1,54 2,59 22/7/213 2,63 2,55 2,65 2,55 2, , ,28 1,83 9, ,3,31, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),33 ---,33 22/7/213,33,33,34,33,33 8, , 9.189,84,241, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),414-1,43,42 22/7/213,419,414,42,414,417 7, , ,5,4, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ),86 -,69,866 22/7/213,869,85,885,883, , , ,6,754 1, , /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),638 -,31,64 22/7/213,64,638,64,638, , ,42,518, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2, ,3 22/7/213 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 15, , ,65 1,55 2, , /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),51 ---,51 19/7/213,51,51,51,51, , ,3,423, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),54 ---,54 19/7/ ,65,49, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 1, ,3 17/7/ ,57 1,2 1, ,3, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 2,12 -,47 2,13 22/7/213 2,14 2,1 2,15 2,12 2, , ,78 1,36 2, ,6 1,976,67,5376 6/3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,2-2,1 12,45 22/7/213 12,66 12,2 12,66 12,2 12, , ,61 11,26 19, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,46-1,35 1,48 22/7/213 1,48 1,4 1,48 1,46 1, , ,69 1,16 2, ,18,45, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 6,61 -,6 6,65 22/7/213 6,61 6,61 6,75 6,61 6,69 2, , ,57 6,2 9,3 537 Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά ,79,15,11,9 3/6/213 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 5,99 -,17 6, 22/7/213 6,2 5,93 6,4 5,99 6, 26, , ,69 3,75 6, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1, ,14 22/7/213 1,14 1,11 1,18 1,14 1,12 11, , ,41,85 1, ,34, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,35-1, 1,5 22/7/213 1,5 1,35 1,5 1,35 1, , 2.447,65 1,8 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),293 8,52 #,27 22/7/213,297,29,299,293, , ,72,253, , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),41 ---,41 22/7/213,375,375,41,41, , ,78,328, ,12,114, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5, ,7 19/7/ , , 4,73 6, ,6,4,17,15 3/7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5,8-1,19 5,87 22/7/213 5,72 5,72 5,91 5,8 5,88 23, , , 4,65 6, ,6,4,5,1 11/7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,15 -,86 1,16 22/7/213 1,16 1,15 1,22 1,15 1,16 3, , ,23,973 1, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ),884-1,67,899 22/7/213,88,88,9,884, , ,7,851 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),55 -,9,555 22/7/213,579,542,58,55, , ,79,471, ,4,5, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,48 2,7 # 1,45 22/7/213 1,46 1,45 1,5 1,48 1,47 14, , ,55 1,16 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ),38 6,74 #,356 22/7/213,38,38,38,38, ,8 3.42,,269, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),82-1,8,835 22/7/213,82,82,82,82, (6) , ,74,571 1, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ), ,314 15/7/ ,22,223, ,3,45,35,26 3/5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 1, ,54 22/7/213 1,52 1,52 1,57 1,54 1,54 82, , ,5 1,29 2, , /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 16,7-1,48 16,95 22/7/213 16,95 16,53 16,98 16,7 16, , ,11 11,51 17, , /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,65 -,6 1,66 22/7/213 1,69 1,5 1,73 1,65 1,6 11, , , 1,5 1, ,4,1, /8/212 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1, ,3 1/7/ , ,8 1,7 1, ,44, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4,44,23 # 4,43 22/7/213 4,32 4,3 4,47 4,47 4,41 14, , ,28 2,55 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1, ,99 22/7/213 1,99 1,99 1,99 1,99 1, , ,37 1,54 3, , /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),63-4,98,663 18/7/213,64,63,64,63, , ,11,65, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ), ,359 3/7/ ,13,245, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ),27 ---,27 19/7/ ,57,195, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,17-3,6 3,27 19/7/213 3,5 3,5 3,28 3,17 3, , ,5 2,66 4, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),612 2, #,6 22/7/213,67,67,612,612, , ,76,37, , /7/29 17/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 1,79 4,68 # 1,71 22/7/213 1,75 1,75 1,79 1,77 1,77 13, , ,59 1,52 2, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),26-6,48,278 19/7/213,26,26,261,26, , ,25,239, , /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ),86,7 #,854 22/7/213,87,86,87,86,86 84, , ,82,63 1, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 1,2 7,37 #,95 22/7/213,855,855 1,2 1,2, , , ,6,635 1, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ), ,628 17/6/ ,86,567, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA), ,329 11/7/ ,54,198, ,67,435, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,428 28/6/ ,54,37, , /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ), ,183 18/7/ ,39,144, , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,78 2,58 # 2,71 22/7/213 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 -(6) , ,93 2,8 3, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),28 ---,28 22/7/ ,42,21, ,32,48,75,25 1/5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 11,3 1,7 # 11,18 22/7/213 11,3 11,3 11,42 11,3 11,28 16, , ,78 9, 12, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ), ,394 19/7/ ,8,211, Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά ,85,25,4,3 26/6/213 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 7,66 -,39 7,69 22/7/213 7,69 7,54 7,75 7,66 7,7 9, , ,63 6,8 9, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),162-1,,18 8/7/213,162,162,162,162, , ,46,114, , /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,95 3,18 # 1,89 22/7/213 1,95 1,8 1,95 1,95 1, , ,87 1,12 2, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO), ,618 16/7/ ,6,336, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,13 -,48 4,15 22/7/213 4,14 4,11 4,22 4,13 4, , ,51 3,38 5, , /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ),89 ---,89 19/7/ ,6,3, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ),217 7,43 #,22 22/7/213,183,183,218,217, , ,96,183, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),392 -,51,394 22/7/213,4,39,4,395, , ,84,38, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, ,4 17/7/ ,37,91 2, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),11 7,84 #,12 19/7/213,11,11,11,11, , ,21,11, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ),22 ---,22 18/7/ ,21,2, ,,21,4 1,5 17/7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 23, , 18/7/213 22,8 22,8 23, 23, 22,97 12, , , 19, 25, ,,2,1,5 18/7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 15,83-1,6 16, 22/7/213 15,76 15,76 16,34 15,83 16,12 79, , , 14,59 21, ,3 1,4177,72,57 28/6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6,45 2,87 # 6,27 22/7/213 6,33 6,28 6,46 6,45 6,39 4, , , 5,49 8, ,39, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 6,48 2,37 # 6,33 22/7/213 6,3 6,3 6,48 6,48 6, , ,52 4,26 7, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ),424-29,92,65 9/7/213,424,424,424,424, , 2.17,9,21, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),76,57 #,72 22/7/213,76,76,76,76, , ,94,361, , /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),382 1,6 #,378 22/7/213,367,354,384,384, ,7 7.72,27,285, , /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),98-3,4,94 22/7/213,945,98,95,98, , ,7,832 6, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1,51 5,59 # 1,43 22/7/213 1,5 1,41 1,51 1,51 1, , ,3 1,2 1, ,32,5,8,12 22/5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 5, ,25 19/7/ , , 3,65 6, ,5,36 ---,467 1/6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,19 3,48 # 1,15 22/7/213 1,15 1,15 1,19 1,19 1,18 6, , ,91 1,7 1, , /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4,98 -,4 5, 22/7/213 5,2 4,98 5,2 4,98 4,99 14, , ,42 4,6 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),139 1,46 #,137 22/7/213,14,139,14,139, ,4 3.38,38,54, ,3, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),948-1,57 1,6 22/7/213 1,12,927 1,12,948, , ,44,345 1, , /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 4, ,7 22/7/213 4,7 4,63 4,7 4,7 4, , ,62 4,5 4, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, --- 1, 18/7/ , ,45,626 1, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,46 -,68 1,47 22/7/213 1,49 1,46 1,5 1,46 1, , ,11 1, 2, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ), ,336 17/7/ ,26,272, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,9 -,48 2,1 22/7/213 2,12 2,7 2,13 2,9 2,1 74, , ,72 1,4 2, ,3 (,399) (,613) /5/212 5/9/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,96 2,7 # 2,9 22/7/213 2,93 2,92 3,3 2,96 2,98 65, , ,45 2,24 3, , /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,34-3,6 1,39 22/7/213 1,43 1,31 1,43 1,34 1,33 -(6) , ,5 1,19 2, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 1, ,1 8/7/ ,7,9 3, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 12,99,62 # 12,91 22/7/213 12,91 12,62 13,7 12,99 12, , ,9 11,31 15, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 6, ,4 22/7/213 6,41 6,4 6,41 6,4 6, , ,9 5,75 7, , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),354 -,28,355 22/7/213,35,349,355,354, , ,28,28, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),18-9,24,119 22/7/213,18,18,19,18, , ,99,9, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ),35 ---,35 22/7/ ,26,35, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),746 -,53,75 22/7/213,73,73,75,737, , ,6,55 1, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),2 ---,2 22/7/ ,99,13, , /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ),31-3,13,32 19/7/213,312,31,312,31,31 35, , ,78,272, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),434-1,36,44 22/7/213,442,434,45,434, , ,21,161, , /6/28 5/6/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),257 -,77,259 22/7/213,259,256,264,257, , ,98,173 1, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),2 2,56 #,195 22/7/213,2,2,2,2, , 9.91,49,97, ,32 ---, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 2, 2,56 # 1,95 22/7/213 2, 2, 2, 2, 2, 1, , 72.72, 1,5 2, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),47 ---,47 22/7/213,47,47,47,47, , 7.433,52,351, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),21-3,83,29 22/7/213,29,21,29,21,24 3, , ,89,182, , ,34 26/6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 18,82 -,42 18,9 22/7/213 18,69 18,46 19,4 18,82 18, , ,35 16,79 22, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ), ,181 12/7/ ,26,133, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),5-4,76,525 22/7/213,487,487,536,5, , ,42,385, , /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ),88-27,27,121 22/7/213,89,85,12,85, , ,6,81, , /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),621-4,2,647 22/7/213,65,62,653,621, , ,87,555 6, ,13,5364, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 6,87,59 # 6,83 22/7/213 6,83 6,83 7, 6,87 6, , , 4,87 7, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO), ,517 19/7/ , ,68,461, , /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) 3,96-6,6 4,24 22/7/213 3,96 3,95 3,96 3,96 3,96 13, , ,3 2,39 5, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 2,38 2,15 # 2,33 22/7/213 2,35 2,35 2,44 2,38 2, , ,73 1,58 2, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 4,48-2,61 4,6 22/7/213 4,51 4,46 4,64 4,48 4, , ,83 3,84 6, , /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),97 ---,97 22/7/213,97,952,998,97, , ,12,936 1, ,62, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,34-1,47 1,36 19/7/213 1,35 1,33 1,4 1,33 1, , ,2 1,1 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),38-2,31,389 22/7/213,396,38,397,38, , ,88,321, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO),731-2,1,746 22/7/213,731,73,749,731, , ,76,58 1, ,58, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,61,63 # 1,6 22/7/213 1,6 1,53 1,62 1,62 1, , ,31 1,5 1, ,19, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) 8,11-1,1 8,2 22/7/213 8,2 7,95 8,29 8,11 8,1 13, , ,82 4,85 8, ,33, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 1,46-2,67 1,5 22/7/213 1,45 1,45 1,5 1,46 1, , ,1 1,2 1, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,86-1,28 3,91 22/7/213 3,97 3,74 3,97 3,86 3, , ,32 3,58 6, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ),5 ---,5 1/7/ , ,,373 1, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),288 1,5 #,285 22/7/213,283,28,292,288, , ,72,175, , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4, ,45 11/7/ , ,72 3,73 5, , /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) 1,35 -,74 1,36 22/7/213 1,28 1,28 1,35 1,35 1,35 9, , , 1,1 1, ,,15, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1, ,26 22/7/ ,24 1,17 1, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,776 27/5/ ,2,53, , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2, ,87 22/7/213 2,87 2,81 2,87 2,87 2,84 37, , ,79 2,6 2, ,25, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2, ,35 19/7/ ,38 2,2 3, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ),699-5,3,736 22/7/213,72,699,741,699, , ,21,5 1, Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) 1,4 4,1 #,999 22/7/213 1,1 1, 1,5 1,4 1,3 2, , ,68,761 1, , /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),92 2,22 #,9 22/7/213,9,89,92,92, , ,38,236 1, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO),489 4,71 #,467 22/7/213,458,458,49,49, , ,66,45, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 2, ,19 14/6/ , ,8 1,25 2, ,13,1,1,1 25/4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ),759 1,2 #,75 22/7/213,71,71,759,759, , ,17,624, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),233 -,43,234 22/7/213,234,23,234,233, , ,16,151, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 8,1 1,25 # 8, 22/7/213 8,1 8,1 8,1 8,1 8, ,5-7,56 1, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 9,36,11 # 9,35 22/7/213 9,36 9,36 9,36 9,36 9, ,72-8,23 11, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 2, ,85 22/7/213 2,89 2,85 2,9 2,85 2, ,52-2,49 3,99 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),121 1,68 #,119 12/7/213,119,119,123,123, , ,5,94, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 3,47-2,53 3,56 22/7/213 3,46 3,46 3,5 3,46 3, , , 3,4 4, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),52 ---,52 16/7/ ,,52 1, ,3 ---,15,29 5/6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,7 22/7/ , ,63 6,59 6, , /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,15-19,78 2,68 18/7/213 2,15 2,15 2,15 2,15 2, , ,78 2,15 8, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1, ,37 22/7/213 1,37 1,37 1,37 1,37 1, , ,31 1,2 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1, ,5 9/7/ ,62 9,1 13, , /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),73 2,82 #,71 22/7/213,568,568,85,85, , ,,321, ,7 6,3291 7,6 8,52 26/6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 145, ,5 22/7/ ,5 145,5145,5145,5145,5 8, , , 11,162, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,28 17/7/ , ,,777 1, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,19 -,6 17,2 22/7/213 17,2 17,19 17,2 17,19 17, , ,16 15, 18, , /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2, --- 2, 22/7/213 2, 2, 2, 2, 2, , , 1,7 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),13 ---,13 19/7/ , ,8,33, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6, ,98 22/7/ , , 6, 7, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),43 1,26 #,39 19/7/213,43,43,43,43, , ,94,241, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),114 -,87,115 22/7/213,18,18,115,18, , ,4,89, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ),142 18,33 #,12 22/7/213,12,12,144,144, , ,55,8, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),85-14,14,99 22/7/213,8,8,89,85, , ,27,72, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,78 21/2/ ,27 1,78 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),3 ---,3 18/7/ ,27,3, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),43 ---,43 22/7/213,43,43,43,43, , ,72,22, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ), ,792 1/7/ ,82,26, , /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ),6 ---,6 19/7/213,6,6,6,6, ,8 1.3,51,28, Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ), ,175 22/7/ ,46,59, , /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),52 ---,52 27/6/ ,,52, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ), ,839 3/6/ ,89,42, , /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ),64 ---,64 22/7/213,64,64,64,64, , ,,244, , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ),49 ---,49 16/7/ ,59,31, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ),97 ---,97 19/7/ ,46,12, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, --- 3, 5/2/ (6) ,66 3, 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),11 15,79 #,95 22/7/213,11,11,11,11,11 25, , 3.342,9,39, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ),241 -,82,243 18/7/213,241,241,241,241, , ,83,18, , /6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2, ,64 13/12/ ,66 2,64 2, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),18 ---,18 19/7/ ,54,144, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),71 ---,71 22/7/213,71,71,71,71, , ,7,66, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ),15 8,25 #,97 22/7/213,15,15,15,15, ,11 1.4,57,68, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ),18 8, #,1 22/7/213,18,17,18,17, , 9.36,77,99, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ),8 5,26 #,76 22/7/213,8,8,8,8, , 9.36,77,65, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),61 ---,61 15/7/ ,62,47, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),29 ---,29 12/6/ ,62,29, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),37 19,36 #,31 22/7/213,37,37,37,37, , ,1,12, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ), ,268 22/7/ ,,268, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),281,36 #,28 22/7/213,27,27,336,336, , ,75,44, , /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO), ,126 15/7/ ,88,98, , /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),149-5,7,158 22/7/213,14,14,155,155, , ,4,119, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ),448 -,44,45 22/7/213,458,437,458,437, , ,,437, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ),67 ---,67 18/7/ ,7,364, , /7/29 17/7/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ), ,349 22/7/213,349,349,349,349, , ,38,118, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),37-9,76,41 22/7/213,33,33,37,37, , ,12,21, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 18/7/213,12,12,12,12, , ,7,7, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),94 ---,94 15/7/ ,61,31, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,398 22/7/213,398,398,398,398, , ,52,349, , /1/ FORTHNET (ΚΟ),88-5,5,851 22/7/213,82,8,82,82, , ,71,35, , /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ),14 9,38 #,128 22/7/213,139,139,14,14, , ,34,11, ,58, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),6 ---,6 16/7/ ,31,446 1, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ),162 3,85 #,156 19/7/213,156,156,17,17, , ,81,12, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),97 ---,97 7/6/ ,79,57, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),75-14,77,88 22/7/213,8,75,8,75, ,8 2.14,24,25, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),44-18,52,54 19/7/213,44,44,44,44, , ,68,23, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ), ,385 19/7/ ,49,271, Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ), ,135 19/7/ ,87,12, Προς Διαγραφή , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 3, ,51 1/7/ ,51 1,3 4, , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1, ,93 14/6/ ,51,51 1, , /7/25 14/3/ ALSINCO (KO),14 ---,14 18/7/ ,35,6, Σε Αναστολή , /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ,155 3/7/ ,11,155, , /7/ /3/ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ),22 ---,22 31/5/ ,78,195, , /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ),34 ---,34 3/3/ ,72,34, , /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ),78 ---,78 27/3/ ,74,78, , /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ),15 ---,15 19/11/ ,14,15, , /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ),72 ---,72 2/12/ ,92,72, , /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),8 ---,8 28/5/ ,4,8, , /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ),14 ---,14 28/9/ ,4,14, , /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ),46 ---,46 3/8/ ,48,46, , /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),48 ---,48 7/9/ ,,48, , /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ),26 ---,26 3/3/ ,91,26, , /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO),14 ---,14 3/11/ ,88,14, , /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ),88 ---,88 27/8/ ,52,88, , /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 9/5/ ,75,4, , /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ),8 ---,8 9/5/ ,75,8, , /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ,5 ---,5 25/2/ ,81,5, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ),39 ---,39 11/3/ ,9,39, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ),54 ---,54 15/12/ ,9,54, , /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,132 29/3/ ,89,132, , (,615) /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),27 ---,27 15/3/ ,9,18, , /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ),1 ---,1 3/11/ ,5,1, , /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ), ,125 28/8/ ,98,125, , /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ),26 ---,26 28/1/ ,62,26, , /7/28 6/8/ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),2 ---,2 3/3/ ,68,2, , /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ), ,168 3/8/ ,28,168, , /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ),38 ---,38 23/3/ ,81,38, , /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ),8 ---,8 23/2/ ,6,8, , /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),6 ---,6 29/5/ ,14,6, , /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ), ,328 29/6/ ,14,328, , /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 28/11/ ,96,12, Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή , /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ),26 ---,26 28/3/ ,78,2, , /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ),41 ---,41 3/3/ ,23,41, , /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 31/3/ ,85,12, , /6/21 1/8/ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 2, ,3 6/6/ ,19 16,84 22, , /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) 1, ,3 23/2/ ,88 1,3 1, , /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ),64 ---,64 14/7/ ,26,64, , /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ),49 ---,49 21/6/ ,56,38, , /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO),18 ---,18 7/1/ ,9,18, , /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ),32 ---,32 3/3/ ,91,32, , /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ),31 ---,31 28/3/ ,14,25, , /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ),48 ---,48 3/11/ ,3,48, Ενότητα 2, 8/8

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/29. Ενότητα 2, 1/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 7/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/213. Ενότητα 2, 2/3

20 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 2.., , 11:53:6 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) , ,78 11:57:36 2 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2., , 16:16:16 18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1.5, , 16:26:42 18 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών 1/5/213 16/5/213 26/7/213 2/6/213 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥ /5/213 16/5/213 26/7/213 2/6/213 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥ Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALAPIS (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) FLEXOPACK (ΚΟ) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) JUMBO (ΚΟ) LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) NBGAM ETF GREECE & TURKEY NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 23/7/ , 9, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 23/7/ , 2,855,5 1/7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 23/7/ , 7, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

27 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/1 21, /1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3.., 5.,375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/1 21, /6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ,2 25.,6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

29 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH /1 8, /1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ , ,5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

30 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) /6/213 ΕΥΡΩ 7,41,13 BERMUDAN 1,45 Ενότητα 3, 1/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) /6/213 ΕΥΡΩ 8,23,12 BERMUDAN 6,83 Ενότητα 3, 2/3

32 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) /7/213 ΕΥΡΩ 4,48,22 BERMUDAN,9 Ενότητα 3, 3/3

33 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Ανακοίνωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν της από 23/7/213 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας COCA-COLA EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 17 του ν.3371/25, ανακοινώνει ότι προχώρησε στην αφαίρεση των μετοχών από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε Ανακοίνωση Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/27 και Ν.334/25, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 18/7/213 σε αγορά 54 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.62, ευρώ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/27 ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις , το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), προέβη στην πώληση μετοχών της Εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει άμεσα, να κατέλθει σε μετοχές, ή ποσοστό 33,329% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ κατήλθε του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., είναι η , ο δε αριθμός των μετοχών (άμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν DIONIC AEBE Ανακοίνωση Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 16 μέτοχοι της εταιρίας (7 δι αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 9 δι αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά μετοχές επί συνόλου , δηλαδή ποσοστό 28,4164 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως που είχαν αναβληθεί απο την Γενική Συνέλευση τω μετόχων της και απο την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της , και ειδικότερα: 1. Επί του όγδοου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ) δηλαδή ποσοστό 28,4164 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από,3 σε 1,2, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή. Προς σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού,3, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν ανέλθει από σε κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού να διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,2 εκάστης. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία του reverse split κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν θα εκποιηθούν από την Εταιρεία και το ποσό της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους. 2. Επί του ένατου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ) δηλαδή ποσοστό 28,4164 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,2 σε,3 εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 219/192 προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των , διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας,3 εκάστης. 3. Επί του δέκατου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ) δηλαδή ποσοστό 28,4164 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων έως του ποσού ,, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας,3 εκάστη, με αναλογία 1,7 νέα μετοχή προς κάθε 1 παλαιά μετοχή και με τιμή διάθεσης,3 ευρώ εκάστη των νέων μετοχών. Επίσης την παροχή δικαιώματος προεγγραφής στους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν. Η Γ.Σ. θα εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεως αυτών, τον καθορισμό των διαδικαστικών και τεχνικών λεπτομερειών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης και του ορισμού προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει ν ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, τον καθορισμό των τεχνικών και διαδικαστικών όρων προεγγραφής και διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε άλλου συναφούς θέματος με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο κος ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ πρόεδρος του Δ.Σ και βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 6,97% δήλωσε ότι θα συμμετάσχει εν μέρει στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Επί του εντέκατου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους υπέρ επί συνόλου παρισταμένων ) δηλαδή ποσοστό 28,4164 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την τροποποίηση του άρθρου 5Α του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

34 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. της Εταιρίας από,3 σε 1,2 με ταυτόχρονη συνένωση μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) (θέμα 8ο ημερήσιας διάταξης), της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,2 σε,3 η κάθε μία (θέμα 9ο ημερήσιας διάταξης) και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των ,, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση έως νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας,3 εκάστη και καταβολή μετρητών (θέμα 1ο ημερήσιας διάταξης). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 12/7/213 ότι: 1. Στις 11/7/213 προέβη σε αγορά 1.4 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 6.94,4 ευρώ 2. Στις 11/7/213 προέβη σε πώληση 1.4 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 6.146,4 ευρώ 3. Στις 11/7/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.275,61 ευρώ 4. Στις 11/7/213 προέβη σε πώληση 7 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.85, ευρώ Επίσης, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 17/7/213 ότι: 5. Στις 12/7/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.366,41 ευρώ 6. Στις 12/7/213 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 7.33,3 ευρώ 7. Στις 12/7/213 προέβη σε πώληση 12 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 7.3, ευρώ 8. Στις 15/7/213 προέβη σε αγορά 299 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.689,35 ευρώ 9. Στις 15/7/213 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,84 ευρώ 1. Στις 16/7/213 προέβη σε πώληση 4 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.38, ευρώ 11. Στις 16/7/213 προέβη σε αγορά 472 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.788,8 ευρώ 12. Στις 16/7/213 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 7.759,7 ευρώ Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 18/7/213 ότι: 1. Στις 17/7/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,38 ευρώ 2. Στις 17/7/213 προέβη σε πώληση 598 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 3.521,89 ευρώ 3. Στις 17/7/213 προέβη σε πώληση 14 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 8.346, ευρώ Επίσης, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 19/7/213 ότι: 4. Στις 18/7/213 προέβη σε αγορά 377 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.262,24 ευρώ Επίσης, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 22/7/213 ότι: 5. Στις 19/7/213 προέβη σε αγορά 1 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 598, ευρώ 6. Στις 19/7/213 προέβη σε πώληση 3 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 177,9 ευρώ 7. Στις 19/7/213 προέβη σε πώληση 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 62, ευρώ Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). Forthnet A.E. Ανακοίνωση Η εταιρία Forthnet A.E. (η «Forthnet») ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/27 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι: Α) η μέτοχος Cyrte Investments GPI B.V., με την από 22/7/213 σχετική γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Forthnet για τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού της άμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ήτοι δικαιωμάτων ψήφου και ισάριθμων μετοχών, που επήλθε την 17/7/213 και συνακόλουθα για τη μεταβολή του ποσοστού της ως άνω συμμετοχής από 25,73% σε %. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Cyrte Investments GPI B.V., δυνάμει της ανωτέρω συνολικής μεταβίβασης, κατήλθε των ορίων του αρ. 9, παρ.1 και 4 του Ν. 3556/27. Β) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI με την από 22/7/213 σχετική γνωστοποίησή της, την οποία υπέβαλε για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών FINE LIFE LIMASSOL LTD, FINE LIFE SERVICES LTD και ZESMERO LIMITED, ενημέρωσε την Forthnet ότι την 17/7/213 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,4% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε Επιπλέον, η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI γνωστοποίησε ότι: α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 1% την εταιρεία ZESMERO LIMITED, β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 1% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD και γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που απέκτησε η ZESMERO LIMITED για πρώτη φορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet υπερβαίνει το όριο του 25% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet (αρ. 9, παρ.1 του Ν. 3556/27). Γ) το φυσικό πρόσωπο, FOTOS PITTADJIS, με την από 22/7/213 σχετική γνωστοποίησή του, ενημέρωσε την Forthnet ότι την 17/7/213 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,4% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Forthnet που ανέρχεται σε Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο, FOTOS PITTADJIS, γνωστοποίησε ότι: α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 1% την εταιρεία ZESMERO LIMITED, β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 1% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD, γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

35 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD και δ) ο ίδιος απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχων κατά ποσοστό 1% την εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε δυνάμει των αρ. 9 παρ.1 και αρ. 1 περ. (ε) του Ν. 3556/27. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει και σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στις προέβη σε αγορά 3 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,5 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 27/6/212 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 9/7/212 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας 22ης Ιουλίου 213 προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 19 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,8464 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16,8 ευρώ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ανακοίνωση Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») την 25η Απριλίου 213 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Απριλίου 213 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ,3 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,3 σε,39 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,3 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από,39 σε,3 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης,,9 ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι: Την 3η Ιουνίου 213, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ αριθ. Κ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 17η Ιουνίου 213, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ ( ) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα ( ) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (,3 ) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 5η Αυγούστου 213 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των,3 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού,9 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 7η Αυγούστου 213 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 13η Αυγούστου 213 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής: Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή οι μετοχές τους φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι Μετά την η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα αταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, Αθήνα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ , κ. Μαίρη Θεοτοκάτου. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 7 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις συνολικής αξίας 64,4 ευρώ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Ανακοίνωση Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Ηλία Αντωνίου, τον κ. Φίλιππο Ταυρή όπως εποπτεύει, από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Ανακοίνωση Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, εκ των Μελών του, στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Ηλία Αντωνίου, τον κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. ΟΤΕ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ) ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου 213, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 213. Τα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

36 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17: (Ελλάδα) /16: (Ευρώπη) /15: (Ηνωμένο Βασίλειο) /1: (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: και SPACE HELLAS Α.Ε. Ανακοίνωση Σε συνέχεια της επαναπιστοποίησής της ως Gold Partner αλλά και σημαντικών διακρίσεων από τη Cisco όπως «Channel Customer Satisfaction Excellence» και πολλαπλών άλλων που αφορούσαν στη βαθιά τεχνογνωσία εξειδικευμένων θεματικών περιοχών, η Space Hellas έλαβε δύο σημαντικά βραβεία. Για την ακρίβεια, η Space Hellas, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Παγκόσμιου Cisco Partner Summit που διεξήχθη πρόσφατα στη Βοστόνη των ΗΠΑ, έλαβε το βραβείο Εnterprise Partner of the Year αλλά και το βραβείο Αrchitectural Excellence Borderless Networks Partner of the Year, για τις περιοχές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας. Ο κ. Ιωάννης Μερτζάνης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Space Hellas, δήλωσε: Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από την πλευρά όλων των στελεχών της εταιρίας μας, όταν οι εντατικές προσπάθειες αναγνωρίζονται από τους συνεργάτες μας. Η πολύχρονη συνεργασία μεταξύ της Space Hellas και της Cisco έχει να επιδείξει πολλαπλές επιτυχημένες λύσεις για πολυάριθμους και απαιτητικούς πελάτες. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε εντατικά τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της ποιοτικής υποστήριξης όλων των πελατών μας και της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς, με στόχο να συνεχίσουμε να αποτελούμε την υπ αριθμόν ένα επιλογή τους στην αγορά ICT. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση H Εταιρεία MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 334/25 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ότι ο Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 22 Ιουλίου 213, σε αγορά 5 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 68, Ευρώ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ στις προέβη σε αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας ,64 ευρώ. Για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποιήσεις από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο υπογράφων Σταύρος Π. Ψυχάρης σας γνωστοποιώ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/26, όπως ισχύει, ότι την 18 Ιουλίου 213 απέκτησα συνολικά κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι,64 ευρώ ανά μετοχή. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο υπογράφων Σταύρος Π. Ψυχάρης σας γνωστοποιώ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/26, όπως ισχύει, ότι την 19 Ιουλίου 213 απέκτησα συνολικά κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι,64 ευρώ ανά μετοχή. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ στις προέβη σε αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας 9.66,8 ευρώ. Για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποιήσεις από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο υπογράφων Σταύρος Π. Ψυχάρης σας γνωστοποιώ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/26, όπως ισχύει, ότι την 22 Ιουλίου 213 απέκτησα συνολικά κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι,64 ευρώ ανά μετοχή. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ στις προέβη σε αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας ,36 ευρώ. Για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποιήσεις από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25. ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά από παραίτηση του κ. Κουδούνη Πάτροκλου του Γεωργίου για προσωπικούς λόγους από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ορίστηκε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο κ. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αφροδίτης 25, Α.Δ.Τ. Σ , Α.Φ.Μ , ΔOY Νέας Ιωνίας. Μετά από αυτά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Τζώρτζης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

37 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας,κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α.Δ.Τ :ΑΖ ,Α.Φ.Μ.: , Πρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Κανακάρης Γεώργιος του Παύλου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Δροσιάς, οδός Καλαμάτας 11, Α.Δ.Τ: ΑΗ Α.Φ.Μ.: , Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αφροδίτης 25, Α.Δ.Τ.: Σ , Α.Φ.Μ.: , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ8424, Α.Φ.Μ.: , Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ. ΑΚ /213, του Α/Τ. Πόρου, Α.Φ.Μ: , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Γεωργίου Απόστολος του Διονυσίου, Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 95Α, Α.Δ.Τ.: Ξ Α.Φ.Μ.: , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μελλές Περικλής του Δημητρίου, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Σαλαμίνος Αττικής, οδός Γενναδίου 15, Α.Δ.Τ.: ΑΖ 63585, Α.Φ.Μ.: , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24/7/213, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1. π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Τ.Κ. 192) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Θέματα Ημερησίας Διάταξης: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 213 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Αυγούστου 213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1. π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 22α Αυγούστου 213 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1. π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουλίου 213, ήτοι κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου 192 Ελευσίνα - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ταχυδρομικώς ή με fax στο υπόψη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στα τηλέφωνα και Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ οι μέτοχοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν το ανωτέρω έντυπο και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

38 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Εταιρείας (27ο χλμ Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, 192 Ελευσίνα, τηλ ). Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι αλληλογραφίας. Ομοίως, δεν παρέχεται η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των τυχόν σχεδίων αποφάσεων ή σχολίων του διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής ή επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25/7/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:3, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Αυγούστου 213, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:3 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2/7/213 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 25/7/213 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 22/7/213 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 1/8/213, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 2/8/213, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 219/192 και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 1/7/213, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

39 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 12/7/213, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 19/7/213, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18/7/213, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 19/7/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 19/7/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους, Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋπο των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/7/213 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1. π.μ., στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, η οποία συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της διακοπείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3 Ιουνίου 213. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 472/212, όπως ισχύει. 3. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 219/ Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/ Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Η ανωτέρω ημερήσια διάταξη αποτελείται από τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προαναφερθείσας διακοπείσας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Αυγούστου 213, ημέρα Τρίτη και ώρα 1. π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

40 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Α. Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμού αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 592, Νάουσα ή αποστέλλεται με fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Γ. Δικαίωμα Μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

41 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: ΔΔ Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 592, Νάουσα και η εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 καθώς και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26/7/213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ., στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεττανία», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βασιλέως Γεωργίου, στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 2. Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων προερχόμενα από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον». 3. Επικύρωση εκλογής ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 4. Επικύρωση εκλογής Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 5. Διάφορες Ανακοινώσεις. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουλίου 213, ημέρα Κυριακή (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουλίου 213. Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 23η Ιουλίου 213, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουλίου 213, ημέρα Τρίτη. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ( ) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax ( ) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουλίου 213, ημέρα Τρίτη. Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - 1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου 213. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 213 (λόγω του ότι η 13η Ιουλίου 213 δεν είναι εργάσιμη), ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/ Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 213 (λόγω του ότι η 2η Ιουλίου 213 δεν είναι εργάσιμη), σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 213 (λόγω του ότι η 21η Ιουλίου δεν είναι εργάσιμη), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 213 (λόγω του ότι η 21η Ιουλίου δεν είναι εργάσιμη), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

42 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Ε.Χ.Α.Ε. και Εταιρείας. Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 219/192 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές. Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: και , υπεύθυνη κα Αφροδίτη Κατσούδα. Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ Μετόχους την 26/7/213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μίνωος 1-16, , Ν. Κόσμος. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Επικύρωση εκλογής αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Μείωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Διάφορα. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Αυγούστου 213, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12. στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν 219/192 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν 219/192, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 21ης Ιουλίου 213 (ημερομηνία καταγραφής) υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση της «ΕΧΑΕ» από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 23η Ιουλίου 213. Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 3ης Αυγούστου 213), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μίνωος 1-16, Ν. Κόσμος, τηλ ). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα σε τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κ.Ν 219/192: - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 1η Ιουλίου 213. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν 219/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19η Ιουλίου 213, δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2α του Κ.Ν 219/192, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. - Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19η Ιουλίου 213, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, μέχρι την 19η Ιουλίου 213 και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μίνωος 1-16, Ν. Κόσμος, τηλ ). ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

43 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26/7/213 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1. π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Προσθήκη δυνατότητας εκδόσεως και προνομιούχων μετοχών. ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση άρθρου 8 του καταστατικού. Διάκριση δικαιώματος ψήφου σε προνομιούχες μετοχές. ΘΕΜΑ 3ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ), μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ ,6, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής: - Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ στο ποσό των ευρώ,7 ανά μετοχή. - Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. - Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοσης τους και με σχέση μετατροπής 1:1. - Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους. - Διάθεση των ΠΑΨ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως: α) για ποσό ευρώ ,1 υπέρ του μετόχου της Εταιρείας Stoneman Holdings Ltd, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία, β) για ποσό ευρώ ,4 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση προκαταβολών από την τελευταία προς την Εταιρεία για αγορά δικαιωμάτων ταινιών, γ) για το ποσό των ευρώ 9..,1 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με καταβολή μετρητών. ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρεία. ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Τέλος σημειώνεται ότι, σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τους μετόχους όπως να μην συζητήσουν το θέμα 8 περί Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 213 και αντί αυτού όπως υπερψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 213 Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 219/192,όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του νόμου 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται στις , ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 9 η Αυγούστου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1. π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Πάρνωνος 3, Μαρούσι, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Αυγούστου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1..πμ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.219/192, όπως ισχύει. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9ης Αυγούστου 213 και 23ης Αυγούστου 213 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋπο. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης Αυγούστου 213 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 19ης Αυγούστου 213 για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α και Β, αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 6η Αυγούστου 213 και την 2η Αυγούστου 213 αντίστοιχα. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. Β Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουλίου 213 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9: πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Λ. Μεσογείων , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων: 1.Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν 219/ Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 25/7/213 στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

44 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 136 ΤΡΙΤΗ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τους. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων Αθήνα), τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα εξής δικαιώματα: 1) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 2) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. 3) Με την αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 4) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

45 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών Ονομαστική αξία έκδοσης Σημερινό επιτόκιο Ημερ. λήξης Διάρκεια (έτη) Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Κοινό Προτιμησιακό Μον. Διαπρ. Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία Ελαχ έτους Μεγ έτους , 1, 6, 3/6/ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ) , Α 13/3/213 1, 1, , 1, 6,5 3/6/ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ) ,5 14/3/ , Α 15/3/213 19,5 3, ,77 4,77 5, 19/3/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) , 17/5/ ,4 Α 23/7/213,5 7, , 1, 5,5 3/6/ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ) , 8/3/ ,5 Α 15/3/213 2, 26, ,49 9,77 5,33 12/7/ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) ,56 6/2/ , Α 23/7/213 11, 15, , 1, 1,32 3/6/ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Μετατρέψιμο σε ΚΟ) , 13/12/ , Α 15/3/213 33, 33, Το χρεόγραφο είναι αορίστου διάρκειας Το χρεόγραφο είναι αορίστου διάρκειας Το χρεόγραφο είναι αορίστου διάρκειας. Η ονομαστική αξία, η τιμή έκδοσής του και οι τιμές διαπραγμάτευσης είναι εκφρασμένες σε Δολάρια ΗΠΑ, ενώ η Αξία Συναλλαγών του είναι εκφρασμένη σε Ευρώ. Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι). Οι τιµές συναλλαγών των οµολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) της ονοµαστικής τους τιµής. Όλα τα οµόλογα έχουν Ονοµαστική Αξία εκπεφρασµένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά). * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

46 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομ. αξία Σημερινό επιτόκιο Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ημερ/νία Λήξης [1] Διάρκεια (έτη) Σημείωση Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος Μον. Διαπρ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 2, Πργμ/Πργμ 24/2/ /2 2, 1 ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, , 1,1 FLR Πργμ/36 1/8/ /2-1/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-1,762-1, , 1,6 FLR Πργμ/36 21/5/ /11-21/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,734-1, , 1,16 FLR Πργμ/36 23/7/ /1-23/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,18-1, Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι) Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας,1 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 1 ευρώ. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. [1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου. Ενότητα 5, 1/1

47 Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Ομόλογα σε Κυκλοφορία Νόμισμα / Ελάχιστη διαπργ. Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Μονάδα διαπρ/σης Ημερ/νία Έκδοσης Διάρκεια (έτη) Σημερινό επιτόκιο Υ.Δ.Τ σε Ομόλογα Τελευταία τιμή προηγ. Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ.Ημερομηνία 1.. EUR / 1 21/ /7/26 1 5, FLR 36 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 97,5 16/4/ Νομικών Προσώπων και Eταιρειών σε Συνάλλαγμα και Euro GBP / 1 1/12, /12/ ,5 36 Ε.Κ.Τ.Ε GBP / 1 1/12, /12/ ,5 36 Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά 2,27 5/2/1996 2,27 Π 5/2/ ,27 2,27 Συναλλαγές σε τμχ Ελάχιστο ζωής Μέγιστο ζωής Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 1 Ευρώ. * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

48 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών (ετήσιας διάρκειας) Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομαστική αξία Αρχικό Επιτόκιο Τρέχον Επιτόκιο Ετήσιος Τόκος Ημερομηνία Έκδοσης Σημείωση Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Μον. Διαπρ. Ετήσιες Ανανεώσεις Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ ,41 2,35 3,92, 31/1/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ 1 9 1, Α ,71 3,65 2,47, 3/11/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ , 4,9 2,47 28,96 31/5/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,28 5,5 2,47 29,19 31/5/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,91 5,6 2,47 28,45 31/7/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,91 5,6 2,47 28,45 31/7/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,48 5,45 2,47 3,88 31/8/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,2 5,45 2,47 28,34 31/8/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,82 5,6 2,47 28,38 31/8/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,82 5,6 2,47 28,38 31/8/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,96 5,45 2,47 27,83 31/1/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,74 5,5 2,47 28,35 31/1/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,45 5,75 2,47 28,42 31/1/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Σημειώσεις Ομολόγων Οι ετήσιες ανανεώσεις των Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένες των φόρων (καθαρά επιτόκια). Για τα ομόλογα έκδοσης μέχρι και 28/6/213 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί. Ενότητα 5, 1/1

49 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-326 (21) (21) (21) ARGUS STOCKBROKERS LTD a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ ΓΡ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) ATLANTIC SECURITIES LIMITED a a ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-4454 (+35722) ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21)-3669 (21) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ (21) (21) AXIA VENTURES GROUP LTD a a Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικό Εκκαθ/στικό a Άμεσο Εκκαθ/στικό AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH a a KING EDWARD STREET 2, LONDON (+442) (+442) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ a a a a a ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΗΤΡOΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3368 (21) CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD a a CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A. a a 9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ 33 () CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED a a ONE CABOT SQUARE, LONDON DEUTSCHE BANK S.A. a a THEODOR-HEUSS-ALLEE 7, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-372 (21)-3721 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (21) (21) GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD a a ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7171 (+35722) GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) INDEX Α.Χ.Ε. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD a a CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8986 (+35722) MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. a a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε a a a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΖΩΡΤΖ 5, ΑΘΗΝΑ (21)-339 (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 1/3

50 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Άμεσο Εκκαθ/στικό PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. a a a ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ a a ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-5542 (+35722) SOCIETE GENERALE S.A. a a a COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ (+33) (+33) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ a a a ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ (21) (21) THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO) a a ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8818 (+35722) UBS LIMITED a a FINSBURY AVENUE 1, LONDON (+442) (+442) Α. ΣΑΡΡΗΣ Χ.Α.Ε. a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ a a a a ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6975 (21) ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ a ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ a a Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 8-88, ΑΘΗΝΑ (21)-923 (21) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ a a a ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ (21)-3341 (21) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-51 (+35722)-511 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a a ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) 8173 (21) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) (21) Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ a a a AΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Θ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Χ.Ε. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. a a a ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a a ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ (21)-871 (21) a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 2/3

51 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Άμεσο Εκκαθ/στικό ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε a a a ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Χ.Ε. Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3367 (21) ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21)-3756 (21) Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a a ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2, ΑΘΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ Α. ΜΕΤΑΞΑ 46Β, ΓΛΥΦΑΔΑ (21)-3725 (21) ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6965 (21) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ a a ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7433 (+35722) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. (21)-3337 (21) ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (35722) (35722) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. a a ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-3335 (21) (21) (21) a a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 3/3

52 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. BYTE COMPUTER (ΚΟ) MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. INTRAKAT (KO) MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΗ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΤΟΝ (KΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΠΑΠ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Σε Αναστολή 23/1/212 22/1/213 8/1/213 7/1/214 Σε Αναστολή 2/2/213 1/2/214 Σε Αναστολή 23/1/212 22/1/213 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 24/1/212 23/1/213 3/9/212 2/9/213 15/1/213 14/1/214 8/1/213 7/1/214 28/5/213 27/5/214 Κύρια Αγορά 4/8/212 3/8/213 Κύρια Αγορά 29/4/213 28/4/214 Κύρια Αγορά 27/12/212 26/12/213 Κύρια Αγορά 2/2/213 1/2/214 Κύρια Αγορά 18/7/213 17/7/214 Κύρια Αγορά 18/7/213 17/7/214 Κύρια Αγορά 2/1/213 19/1/214 13/12/212 12/12/213 11/2/213 1/3/214 Κύρια Αγορά 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 23/1/212 22/1/213 26/3/213 25/3/214 8/1/213 7/1/214 8/1/213 7/1/214 Κύρια Αγορά 24/1/212 23/1/213 3/9/212 2/9/213 28/2/213 27/2/214 8/1/213 7/1/214 8/1/213 7/1/214 Κύρια Αγορά 1/6/213 31/5/214 25/6/213 24/6/214 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 1/6/213 31/5/214 25/6/213 24/6/214 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 3/9/212 2/9/213 Κύρια Αγορά 1/6/213 31/5/214 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 1/1/212 3/9/213 Κύρια Αγορά 23/1/212 22/1/213 Κύρια Αγορά 25/6/213 24/6/214 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 24/1/212 23/1/213 15/1/213 14/1/214 8/1/213 7/1/214 8/1/213 7/1/214 Ενότητα 6, 1/2

53 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής ΟΤΕ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Κύρια Αγορά 24/1/212 23/1/213 1/12/212 3/11/213 8/1/213 7/1/214 8/1/213 7/1/214 Κύρια Αγορά 23/1/212 22/1/213 2/6/213 1/6/214 8/1/213 7/1/214 16/2/213 15/2/214 Κύρια Αγορά 28/5/213 27/5/214 Κύρια Αγορά 14/5/213 13/5/214 Κύρια Αγορά 23/1/212 22/1/213 Κύρια Αγορά 1/6/213 31/5/214 8/1/213 7/1/214 8/1/213 7/1/214 Ενότητα 6, 2/2

54 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ημερομηνία Υποβολής [1] Επωνυμία Λόγος Υποβολής [2] Υπόχρεος Ιδιότητα Υποχρέου Σχέση με τον Υπόχρεο Ημερομηνία Συναλλαγής Αγορά Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Φύση Συναλλαγής [3] Είδος Χρηματ/κού μέσου Παρατηρήσεις [4] 23/7/213 EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο Ιδιος 19/7/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1 39,8 Α Μετοχή (Κοινή) 23/7/213 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 22/7/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7 64,4 Α Μετοχή (Κοινή) 23/7/213 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Α ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Ο Ιδιος 22/7/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5 68, Α Μετοχή (Κοινή) 23/7/213 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε Β ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19/7/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ , Α Μετοχή (Κοινή) 23/7/213 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε Β ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22/7/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ ,38 Α Μετοχή (Κοινή) Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών [1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α. [2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα. [3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση. [4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης. Ενότητα 6, 1/1

55 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Επωνυμία Α.Ε.Ε.Χ. Εσωτερική Αξία Μετοχής Μετοχής Υπερ/υπο τίμημα ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 23,56 22,4-4,91% ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 1,63 1, -38,65% Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Σύμφωνα με με την Απόφαση 4/278/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 1η, 2η και τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα την Εσωτερική Αξία της Μετοχής τους καθώς και το Υπερτίμημα / Υποτίμημα (Premium / Discount) σε σχέση με την Χρηματιστηριακή Αξία της Μετοχής τους. Ενότητα 6, 1/1

56 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. FTSE/Χ.Α. Large Cap (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5, Χρηματικός Διακανονισμός) 29,53 284,19 285,77 -,2% Αύγουστος , 294, 287,25 288,5 288, ,75,35% 374,75 269, ,97% ,25-47,52% 39.94,49% Σεπτέμβριος , 296, 29,5 291,75 291, 291,,9% 346, 271, ,99% ,25-47,76% 9.652,68% Οκτώβριος ,75 295,75 295,75 295,75 293, 293,,43% 295,75 292, ,67% 2.957,5-96,63% 42 5,% Δεκέμβριος , ,25,34% 293,5 276, ,% Μάρτιος Ιούνιος Ενότητα 7, 1/1

57 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση),45,434,434-1,36% Σεπτέμβριος 213,45,456,439,44,444 1,46, ,25% 62.87,9-3,91% ,41% Δεκέμβριος 213, ,44,23%,448, ,% Μάρτιος Ιούνιος COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 19,4 18,46 18,82 -,42% Σεπτέμβριος ,77 19,22 18,7 18,7 19,43 19,43 -,41% 2,42 16, ,27% , 177,56% 478 6,7% Δεκέμβριος , ,56 -,41% 18,6 17, ,% Μάρτιος Ιούνιος EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 7, 6,83 6,87,59% Σεπτέμβριος 213 6,87 6,95 6,87 6,95 6,9 6,9,58% 7,24 6, ,43% , -1,97% 245-4,67% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 16,98 16,53 16,7-1,48% Σεπτέμβριος ,76 16,9 16,72 16,72 16,75 16,75-1,47% 16,95 14, ,% , -79,83% 22 2,8% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος FRIGOGLASS (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 4,64 4,46 4,48-2,61% Σεπτέμβριος 213 4,54 4,6 4,49 4,53 4,5 4,5-2,6% 5,71 4, ,15% , 347,87% 51 2,41% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος JUMBO (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 8,29 7,95 8,11-1,1% Σεπτέμβριος 213 8,21 8,27 8, 8,15 8,6 8,6-1,1% 8,54 7, ,92% 82.71, 56,72% 376 5,3% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση),292,28,288 1,5% Σεπτέμβριος 213,298,298,28,289, ,67% 1.75,9 29,52% ,1% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 4,9 3,97 4,7,74% Σεπτέμβριος 213 4,3 4,1 4,3 4,5 4,9 4,9,74% 5,19 3, ,% 8.561, -48,9% 382 3,24% Δεκέμβριος 213 4, ,13,73% 4,1 3, Μάρτιος Ιούνιος Ενότητα 7, 1/4

58 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 2,21 2,14 2,15 -,46% Σεπτέμβριος 213 2,21 2,22 2,16 2,16 2,19 2,19 -,45% 2,62 1, ,41% , -83,66% ,15% Δεκέμβριος 213 2, ,18 -,46% 2,35 1, Μάρτιος 214 2, ,25 -,44% 2,26 2, ,% Ιούνιος ΔΕΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 6,73 6,57 6,67 1,99% Σεπτέμβριος 213 6,6 6,72 6,6 6,67 6,67 6,67 2,3% 8,47 4, ,53% 51.4, -5,2% ,6% Δεκέμβριος 213 6, ,69 2,29% 8,56 5, ,% ,% 5,% Μάρτιος 214 6, ,66 2,3% 6,86 6, ,% Ιούνιος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 2,65 2,55 2,55-1,54% Σεπτέμβριος 213 2,61 2,65 2,53 2,53 2,58 2,58,% 2,82, ,61% , 21,% ,75% Δεκέμβριος 213 2, ,63,% 2,5 2, Μάρτιος Ιούνιος ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 2,15 2,1 2,12 -,47% Σεπτέμβριος 213 2,17 2,17 -,46% 2,45 1, ,% ,% 4.533,% Δεκέμβριος 213 2, ,17 -,46% 2,17 2, Μάρτιος Ιούνιος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 6,75 6,61 6,61 -,6% Σεπτέμβριος 213 6,68 6,7 6,62 6,66 6,65 6,65 2,31% 9,1 6, ,9% , 32,19% ,19% Δεκέμβριος 213 6, ,68 2,3% 6,68 6, ,% Μάρτιος Ιούνιος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 6,4 5,93 5,99 -,17% Σεπτέμβριος 213 5,98 6,7 5,94 5,94 6,9 6,9 -,16% 6,36 3, ,65% , 81,69% ,12% Δεκέμβριος 213 6, ,11 -,16% 6,85 4, Μάρτιος Ιούνιος ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 5,91 5,72 5,8-1,19% Σεπτέμβριος 213 5,79 5,88 5,79 5,86 5,68 5,68-1,22% 6,13 5, ,56% , -5,79% 53-2,9% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 1,57 1,52 1,54,% Σεπτέμβριος 213 1,58 1,59 1,5 1,55 1,53 1,53,% 2,3 1, ,% 8.621, 31,33% ,29% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος Ενότητα 7, 2/4

59 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 11,42 11,3 11,3 1,7% Σεπτέμβριος ,3 11,3 11,18 11,18 11,18 11,18 2,1% 12,18 9, ,67% 18.5, -44,72% 625 -,16% Δεκέμβριος , ,17 2,1% 1,67 1, Μάρτιος Ιούνιος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 7,75 7,54 7,66 -,39% Σεπτέμβριος 213 7,66 7,75 7,6 7,6 7,63 7,63 -,52% 7,92 6, ,71% 2.689, -35,% 57-1,21% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 4,22 4,11 4,13 -,48% Σεπτέμβριος 213 4,17 4,25 4,15 4,15 4,19 4,19 -,48% 5,5 3, ,65% , 6,3% ,2% Δεκέμβριος 213 4, ,17 -,48% 5,28 3, Μάρτιος Ιούνιος ΟΛΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 16,34 15,76 15,83-1,6% Σεπτέμβριος ,14 16,24 16,4 16,4 16,17 16,17-1,4% 18,68 15, , ,39% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΟΠΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 6,46 6,28 6,45 2,87% Σεπτέμβριος 213 6,45 6,45 6,34 6,4 6,43 6,43 2,88% 7,74 5, ,77% , 825,59% ,64% Δεκέμβριος 213 6,33 6,45 6,32 6,45 6, ,44 3,37% 7,66 6, , Μάρτιος Ιούνιος ΟΤΕ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 6,48 6,3 6,48 2,37% Σεπτέμβριος 213 6,32 6,46 6,32 6,43 6,41 6,41 1,42% 7,56 4, ,91% , 91,72% ,74% Δεκέμβριος 213 6, ,42 1,42% 7,56 4, ,% Μάρτιος 214 6,4 6,4 6,4 6,4 6, , ,4 6, , Ιούνιος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση),95,98,98-3,4% Σεπτέμβριος 213,95,953,911,915, ,1% ,1 6,86% ,79% Δεκέμβριος 213, ,924-1,91%,96, Μάρτιος 214, ,918-1,92%,925, Ιούνιος ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 1,5 1,46 1,46 -,68% Σεπτέμβριος 213 1,48 1,51 1,47 1,47 1,46 1,46 -,68% 1,82 1, ,9% 1.187, -62,3% 1.476,% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος Ενότητα 7, 3/4

60 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 2,13 2,7 2,9 -,48% Σεπτέμβριος 213 2,14 2,14 -,47% 2,48 1, ,% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 3,3 2,92 2,96 2,7% Σεπτέμβριος 213 3, 3,8 2,97 2,98 2,98 2,98 2,41% 3,19 2, ,33% 6.612, 84,95% 2.837,5% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) 13,7 12,62 12,99,62% Σεπτέμβριος ,91 13,1 12,86 12,86 12,66 12,66,64% 14,2 12, ,% 6.47, 47,45% 189-1,56% Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση),653,62,621-4,2% Σεπτέμβριος 213,615,64,61,62,64 5,, ,57% 315,93-44,59% 24.4,% Δεκέμβριος 213,6,6,6,6, , ,31% Μάρτιος 214, ,638-4,6%,673, Ιούνιος Ενότητα 7, 4/4

61 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , , , , ,5 25,75 21,5 21,5 22, , , 21, 18,5 18,5 19, , 3, 3, 3, 28, , 14, 1, 1, 1, , ,25 2,75 16, 16,5 16, , 13, 13, 13, 12, ,75 16,5 13,5 14, 14, , ,5 11,5 11,5 11,5 15, , , , , ,5 12,5 9, 9, 9, , 19, 19, 19, 18, , 8, 8, 8, 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ενότητα 7, 1/3

62 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: , , 3, , 6, 536, Ενότητα 7, 2/3

63 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 3/3

64 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης, ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,8, ,85, ,9, ,95 1, , 1, ,5 1, ,1 1, ,15 1, ,2 1, ,3 1, ,4 1, ,5 1, ,6 1, ,7 1, ,8 1, ,9 2, , 2, ,2 2, ,4 2, ,6 2, ,8 Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:,,,,,,, Ενότητα 7, 1/7

65 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΔΕΗ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 4, , 4, , ,4 4, ,8 5, ,2 5, ,6 6, , 6, ,4 6, ,6 6,8 - -, ,8 7, , 7, , ,2 7, ,4 7, ,6 7, ,8 8, , 8, ,2 8, ,4 8, ,6 8, ,8 9, , 9, ,2 9, ,6 1, , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:,, 4,,,, 4, Ενότητα 7, 2/7

66 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,75, ,8, ,85, ,9, ,95 1, , 1, ,5 1, ,1 1, ,2 1, ,3 1, ,4 1, ,5 1, ,6 1, ,7 1, ,8 1, ,9 2, , 2,2 - -, ,2 2, ,4 2,6,13-85, ,6 2, ,8 3, - -, , 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 4, , 4, ,4 Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:, 85, 47, 121,,,, Ενότητα 7, 3/7

67 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΠΑΠ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης 1, - - 5, , 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 4, , 4, ,4 4, ,8 5, ,2 5, ,6 5, ,8 6, , 6, ,2 6, ,4 6, , ,6 6, ,8 7, , 7, ,2 7, ,4 7, ,6 7, ,8 8, , 8, ,4 8, ,8 9, , 9, ,2 9, ,4 9, ,6 9, ,8 1, , 2, , , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:,, 54, 1.6,,, 675, Ενότητα 7, 4/7

68 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΤΕ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης 2, ,6 2, ,8 3, , 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 4, , 4, ,4 4, ,8 5, , ,2 5, ,4 5, , ,6 5, ,8 6, , , 6, ,2 6, ,4 6, ,6 6,8 - -, ,8 7, , 7, ,2 7, ,4 7, ,6 8, , 8, ,2 8, , ,4 8, ,6 8, ,8 9, , 9, ,2 Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:,, 1, 1.6,,, 211, Ενότητα 7, 5/7

69 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης, ,5, ,6, ,7, ,8, ,9 1, , 1, ,1 1, ,2 1, ,3 1, ,4 Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:,,,,,,, Ενότητα 7, 6/7

70 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 213 Σεπτέμβριος 213 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 7/7

71 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΣΑΠ ΣΕ 1, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, AUTOHELLAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, , EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,6, FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, FRIGOGLASS (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1,7, INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, INTRAKAT (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1, J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, JUMBO (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,1, KLEEMAN HELLAS (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1, LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, , 561 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΣΑΠ ΣΕ 1, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΑΠ ΣΕ 1, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, REDS (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ 1, TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΣΕ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ,5% 4,5% 4,5% , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΔΕΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1,56, , ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 1/3

72 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,15, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,7, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, --- ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, 1 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, --- ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, --- ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, --- ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,23, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΟΛΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΟΛΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, , ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,25, ΟΤΕ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1,38, ,5% 4,5% 4,5% , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, , ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 2/3

73 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1, ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ 1, Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 3/3

74 Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α Διυλιστήρια Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Βασικά Χημικά Εξειδικευμένα Χημικά Αλουμίνιο Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Χάλυβας Ορυχεία Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Κατασκευές Υλικά Συσκευασίας Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Θαλάσσιες Μεταφορές Υπηρεσίες Μεταφορών Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Προμηθευτές Βιομηχανίας Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Αναψυκτικά Γεωργία & Αλιεία Τρόφιμα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Έπιπλα Κατασκευή Κατοικιών Παιχνίδια Ρουχισμός & Αξεσουάρ Υποδήματα Είδη Προσωπικής Φροντίδας Καπνός Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικός Εξοπλισμός Φαρμακευτικά Προϊόντα Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Εμπόριο Ενδυμάτων Γενικό Εμπόριο Οικιακός Εξοπλισμός Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Διαφήμιση Εκδόσεις Αεροπορικές Εταιρείες Τυχερά Παιχνίδια Ξενοδοχεία Υπηρεσίες Αναψυχής Εστίαση Ταξίδια & Τουρισμός Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Συμβατικός Ηλεκτρισμός Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Ύδρευση Τράπεζες Μεσίτες Ασφαλίσεων Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρείες Επενδύσεων Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδίκτυο Λογισμικό Υλικό Υπολογιστών Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 11 - Δ.Α.Κ. Παράρτημα Α, 1/1

75

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 216 Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 216 Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 216 Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 216 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 24 Μαρτίου, 216 Πέμπτη, 24 Μαρτίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, 215 Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 215 Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 215 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, 215 Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 214 Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, 215 Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 215 Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, 215 Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, 215 Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 216 Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 238 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 216 Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 216 Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Διαβάστε περισσότερα