ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Γεώργιος Κ. Δαϊκος

2 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Πρόοδοι τόν 20ό Αιώνα, 1 Μέσα σε µια γενεά εσηµειώθη εκρηκτική πρόοδος στίς λοιµώξεις. Όταν απεφοίτησα από τήν Ιατρική Σχολή δέν υπήρχε αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία. Η ελονοσία, ο τυφοειδής πυρετός, η φυµατίωσις ήσαν συνηθισµένες. Πολιοµυελίτις (1949 Boston, σιδηρούς πνεύµων). Επαθα ο ίδιος : φυµατίωσι, ελονοσία, δάγκειο,αµοιβαδική δυσεντερία Γ.Κ., 2001

3 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Πρόοδοι τόν 20ό Αιώνα, 2 Εκυκλοφόρησε πληθώρα αντιµικροβιακών ουσιών γιά ποικιλία λοιµώξεων περιλαµβανοµένων ιών καί µυκήτων Κατεσκευάσθησαν πολλά εµβόλια όπως τής πολιοµυελίτιδος, η οποία έχει εξαλειφθή σέ µεγάλο βαθµό. Η ευλογιά εξερριζώθη. Η µεγάλη πρόοδος εσηµειώθη µέ υγειονοµικά µέτρα καθώς καί µέ συστηµατικούς εµβολιασµούς. Η αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία δέν εξερρίζωσε νόσους Η Πανδηµία τού AIDS υπερκαλύπτει τίς όντως µεγάλες προόδους σέ άλλες λοιµώξεις, χωρίς νά διαφαίνεται φώς υπερνικήσεώς της. Γ.Κ., 2001

4 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Η αισιοδοξία πού ηκολούθησε τίς όντως εντυπωσιακές επιτυχίες, ήταν τόση ώστε νά θεωρείται ότι οι λοιµώξεις ευρίσκοντο πλέον υπό έλεγχο. Στό περιοδικό Time ( 25 Φεβρ.1966) εγράφετο : «οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι τό 2000 ιογενείς καί βακτηριακές λοιµώξεις θά έχουν εξαφανισθή από τή ζωή µας» Η ιατρική προσοχή εστράφη πρός τίς χρόνιες παθήσεις του γηράσκοντος πληθυσµού. Γ.Κ., 2001

5 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Η αισιοδοξία αυτή οδήγησε τό 1969 τόν Surgeon General( HΠA),W.H. Stewart, ν αναφέρει στό Κογκρέσσο ότι ήτο πλέον καιρός«to to close the book on infectious diseases» Πολύ βιαστικό συµπέρασµα, που έδειχνε υποτίµησι του εχθρού. Οι λοιµώξεις προκαλούνται από ταχέως πολλαπλασιαζόµενους ζώντες πανάρχαιους(µονοκυττάριους) οργανισµούς, πού συνεχώς µεταλάσσονται καί προσαρµόζονται.

6 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Παρά τίς ιστορικές αυτές προόδους εξακο- λουθούν καί σήµερα ν αποθνήσκουν άνθρωποι από λοιµώξεις. Υπολογίζονται ετησίως 13 εκ. θάνατοι διεθνώς. Στόν πόλεµο, τά µικρόβια ενίκησαν καί ως φαίνεται θά εξακολουθούν νά έχουν τον τελευταίο λόγο. Παλαιές λοιµώξεις επιµένουν καί νέες τίς διεδέχθηκαν. Γ.Κ.Δ. 2001

7 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα Αντοχή µικροβίων, αχρηστεύει τίς υπάρχουσες αντιµικροβιακές ουσίες. Ανοσοκαταστολή, επίκτητος,δευτερογενής Επιβίωσις πληθυσµιακών οµάδων επιρρεπών σε λοιµώξεις. Αναδυόµενες νέες ή παλαιές λοιµώξεις Λοιµώξεις στίς υπανάπτυκτες χώρες. «Λοιµώξεις τών πτωχών» Γ.Κ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιατρικό Δέον «Οκόσα διά κινδύνων λέγειν τά προγενόµενα.γιγνώσκειν τά παρεόντα.προλέγειν τά εσόµενα.µελετάν ταύτα. Ασκέειν περί τά νουσήµατα δύο Ωφελέειν ή µή βλάπτειν. Η τέχνη διά τριών, τό νούσηµα, ο νοσέων, καί ο ιητρός. Ιητρός,υπηρέτης τής τέχνης. υπεναντιούσθαι τώ νοσήµατι τόν νοσεύντα µετά τού ιητρού χρή». Ιπποκράτους Επιδηµειών τό Πρώτον ΙΙ,5

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιατρικό Δέον «Σέ όλες τίς επικίνδυνες αρρώστιες πρέπει νά έχη κανείς υπόψει του τά προηγούµενα, νά γνωρίζη τήν παρούσα κατάσταση καί νά προλέγη τά µέλλοντα νά συµβούν. Νά εξετάζη προσεκτικά τά πράγµατα. Γιά τίς αρρώστιες πρέπει νάχη υπόψει του δύο: νά ωφελεί, ή τουλάχιστον νά µή βλάπτη Η τέχνη συνίσταται σε τρείς βλάπτη. Η τέχνη συνίσταται σε παράγοντες : τήν αρρώστια, τόν άρρωστο καί τό γιατρό. Ο γιατρός είναι υπηρέτης τής τέχνης. Ο άρρωστος πρέπει νά βοηθή τό γιατρό στήν καταπολέµησι τής αρρώστιας» Ιπποκράτους Επιδηµ.τό Πρώτον ΙΙ,5

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Μικρόβιο Ξενιστής(Πάσχων)-Γιατρός Φορία Ιατρογενείς Λοιµώξεις Νοσοκοµειακές Λοιµώξεις Λοιµώξεις επί ανοσοκαταστολής Μικρόβια Παθογόνα Σαπρόφυτα- Ευκαιριακά (opportunist) Λοιµώξεις από Τοξίνες (διφθερίτις,τέτανος,αλαντίασις)

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αιτήµατα Koch Αποµόνωσις Καλλιέργεια Μετάδοσις σε πειραµατόζωο(προβληµατική) προβληµατική) Εκ νέου αποµόνωσις απ αυτό Βρουκέλλωσις Ελικοβακτηρίδιο (Marshal) Carrion, Bartonella Wipple, Tropheryma

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Robert Koch 1876 Ανεκάλυψε το βάκιλλο του άνθρακος 1882 Η µεγάλη ανακάλυψις του βακίλλου της φυµατιώσεως. Κατά τη νεκροτοµή 36χρονου ανδρός πού απέθανε εντός 4 ηµερών από της νοσήσεώς του παρετήρησε πλήθος φυµατίων στα σπλάχνα του. Τά ελειοτρίβησε και τά ήνεσε σε κουνέλια και ινδικά χοιρίδια.

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Robert Koch, συνεχ. Στους ιστούς των πειραµατοζώων παρετήρησε λεπτούς µικρούς βακίλλους, όµοιους µ εκείνους πού είδε και στους ιστούς των πασχόντων. Προσεπάθησε να καλλιεργήση τους βακίλλους σε θρεπτικά υλικά, αλλά και µετά δύο εβδοµάδες δεν έβλεπε ανάπτυξι. Είχε όµως επιµονή και υποµονή και επερίµενε, οπότε ενεφανίσθη η ανάπτυξις και ευρέθησαν πάλιν οι ίδιοι βάκιλλοι. Στην Εταιρεία Φυσιολογίας του Βερολίνου παρουσίασε τά ευρήµατα παρόντος του Virchow, πού δεν τον επίστευε.

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αιτήµατα Koch Βρουκέλλωσις Οκόσοισι πυρετοί µακροί, τούτοισιν φύµατα, και ες τά άρθρα πόνοι εγγίνονται.(ιπποκρ.αφορισµοί,7ον,64 Περιγραφή, αποµόνωσις τού µικροκόκκου (µετέπειτα brucella) melitensis από πάσχουσες αίγες (David Bruce, Malta ) Mετάδοσις µέ τροφή µολυσµένη, σε υγιείς αίγες, ορολογική αντίδρασις+, κι εκ νέου αποµόνωσις τού µικροβίου από τό αίµα. (Τhemistokles Zammit,Μalta)

15 Brucellosis Careful epidemiologic history most important, leading often to diagnosis,e.g. Α middle aged man lying in bed with severe back pain for two months unable to stand or walk Wife and young daughter: moderate fever of 10 days, treated with temporary success by antibiotics.

16 Brucellosis Epidemiologic history. During an excursion to Delphoi, they had lunch in Arahova. Among other things they ate a local goat cheese (fromaela) Those that had it fried (saganaki) developed no illness. The man with the back pain, his wife and daughter with the fever ate it raw.

17 Brucellosis Diagnostic studies: Bone x-rays while at first were negative later revealed lumbar spondylitis (L1). ( Modern imaging techniques were not yet available.) and high level of brucella agglutinating antibodies. The two ladies with the fever had also high agglutinating titres.

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ελικοβακτηρίδιον Πυλωρού Είναι πάνω από δέκα χρόνια αφότου ο B.J Marshall στήν Αυστραλία κατέπιε θρεπτικό ζωµό µέ καλλιέργεια καµπυλο- βακτηριδίου τού πυλωρού γιά ν'αποδείξη τήν αιτιολογική σχέσι του µέ τή γαστρίτιδα,πράγµα πού απεδείχθη εν συνεχεία µέ γαστροσκόπησι καί αποµόνωσι τού µικροβίου από τη φλεγµαίνουσα περιοχή. Επληρώθησαν έτσι εν µέρει τά αιτήµατα τού Koch Βραβείον Nobel Ιατρικής 2005! ΓΚΔ

19 Ελικοβακτηρίδιο Πυλωρού

20 Dr. R.Warren Prof.Barry Marshall after receiving the Nobel price BMJ,Oct.8, 05 Ελικοβακτηρίδιον Πυλωρού Γαστριτις, Έλκος, Καρκίνος

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κλινική εικών Ιστορικό λεπτοµερές και επιδηµιολογικό(παράδειγµα ελονοσία, βρουκέλλωσις) Λειτουργικές Εκδηλώσεις, αναλόγως του πάσχοντος συστήµατος, ή οργάνου. Συνοδά γενικά φαινόµενα- κυτταροκίνες Αντικειµενικά ευρήµατα (φυσική εξέτασις) Μικροβιαιµία -Σήψις

22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Μεθοδολογία Επιδηµιολογία τών µικροβιακών στελεχών. Ταυτοποίησις, πλασµιδιακή ή χρωµατο- σωµατική γονιδιακή ανάλυσις, DNA fingerprinting κλπ Μέ τήν πολυτοπική ηλεκτροφορητική ενζυµική ανάλυσι ή ηλεκτροφορητική τυποποίησι είναι δυνατόν να τυποποιηθούν στελέχη µέ ακρίβεια και να διαπιστωθή η πηγή και η πορεία µιάς διασποράς στο νοσοκοµείο, ή την κοινότητα.

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Μοριακές Μέθοδοι Αλυσιδωτή Αντίδρασις Πολυµεράσης Η πιό εύχρηστος µοριακή µέθοδος πού εισάγεται όλο καί περισσότερο στή διαγνωστική µας. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη γιά ανίχνευσι καί αναγνώρισι µή δυναµένων νά καλλιεργηθούν παθογόνων. Επίσης για τη διάγνωσι νόσων από υλικά, όπου δεν είναι δυνατόν ν ανευρεθούν µικρόβια.π.χ. πλευριτικό υγρό(φυµ), εγκεφαλονωτιαίο κλπ

24 Αδυναµίες τής Αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας σήµερα Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Δύο κλώνοι ενετοπίσθηκαν στό UK ως ενεχόµενοι σέ επιδηµίες: είναι τά EMRSA EMRSA-15 καί EMRSA-16, πού αποτελούν 95% τών αποµονουµένων στό ΗΒ σταφυλοκοκκικών στελεχών. Η απόκτησις αντοχής είναι ηυξηµένη, αλλά δέν συνοδεύεται από επιβράδυνσι τής αναπτύξεως(επιβίωσις). the prescriber is faced with a different problem, the widespread dissemination of a limited number of virulent MRSA types. these clonal strains will become pan-resistant and completely untreatable with antibiotics Amyes,S.G.B. Treatment of staphylococcal infection Editorial Brit. Med. J ,330,7498

25 Αδυναµίες τής Αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας σήµερα Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Επιδηµίες δοθιηνώσεως καί περιπτώσεις επιθετικών νεκρωτικών πνευµονικών λοιµώξεων σέ νέους κατά τ άλλα υγιείς ανθρώπους στήν κοινότητα,όχι στό νοσοκοµείο). ( The Lancet Inf.Dis.op.cit.) Necrotizing fasciitis (NEJM, April 7,2005,) Όλα τά στελέχη περιείχαν γόνους κωδικοποιούντας γιά λευκοσιδίνη Panton- Valentine (pvl) καί τήν cassete SCCmec II,III, κωδικοποιεί πολυαντοχή) (II,III Κατ αρχήν θεραπεία: Βανκοµυκίνη Βανκοµυκίνη-Τεικοπλανίνη γκδ 2005

26 Αδυναµίες τής Αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Furuncle near the right knee Lancet Inf. Dis. May 05

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αλυσιδωτή Αντίδρασις Πολυµεράσης Σέ περιπτώσεις πασχόντων από bacillary angiomatosis, peliosis hepatis καί νόσου δηγµάτων γαλής, όπου στά ιστολογικά παρασκευάσµατα διεκρίνοντο µικρόβια χωρίς νά είναι δυνατόν νά καλλιεργηθούν, κατέστη δυνατόν νά πολλαπλασιασθούν (amplified) αλληλουχίες(sequences) 16S rrna από κλινικά δείγµατα καί ν'αποδειχθή τό παθογόνο αίτιο, ένα νέο είδος ρικκετσίας η Rochalimaea henselae, ονοµαζοµένη τώρα Bartonella henselae. Μέ τήν ίδια µέθοδο κατωρθώθη νά διευκρινισθή τό αίτιο τής νόσου τού Whipple(Gram θετικός ακτινοµύκης, Tropheryma whippeli)

28 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Διάγνωσις Περιπτώσεως πάσχοντος από Bartonella Άνδρας 56 ετών µεταµοσχευµένος πρό 5ετίας λόγω ΧΝΑ εκ πολυκυστικού νεφρού. Πυρετός καί µασχαλιαία λεµφαδενοπάθεια. Όλες οι εξετάσεις αρνητικές. Λεπτοµερές ιστορικό έδειξε ότι ο άρρωστος είχε πάρει γατάκι,πού παίζοντας τόν εγρα- τζούνησε. Βλάβη(εξάνθηµα) στή ράχη τής χειρός Βιοψία τής βλάβης ΝEJM, Sept.29,2005,353,13

29 ήγµα γαλής NEJM,Sept.29,2005

30 Bartonella henselae Νόσος εκ δήγµατος γαλής NEJM, Sept.29,2005 Επιδερµική Υπερ πλασία Πυκνή φλεγµονώδης αντίδρασις φλεγµονώδης διήιθησις Μόνο κατόπιν ειδικής χρώσεως εφάνησαν τά µικρόβια. Μετά ένα µήνα διεπιστώθη ορολογικώς αύξησις τού τίτλου αντισωµάτων στό 1/ 8192 (CDC)`

31 Daniel Carrion

32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Η bartonella bacilliformis προκαλεί τήν µπαρτονέλλωση τού Περού, πού έχει δύο µορφές: τήν οξεία, ή πυρετό Oroya, καί τή χρονία, ή περουβιανή ακροχορδόνωση (verruga peruviana ). O φοιτητής ιατρικής Daniel Carrion απέδειξε ότι καί οι δύο νόσοι έχουν κοινό αίτιο. Eµβολιαζόµενος µέ αίµα πάσχοντος από verruga, ενεφάνισε πυρετό Oroya από τόν οποίον καί απέθανε. Η νόσος κατόπιν αυτού ονοµάσθη Carrion s Disease

33 Daniel Carrion

34 Προσοχή στο κύριο ενόχληµα! Taken out of Context, NEJM Dec Γυναίκα 25 ετών µε έντονο πονοκέφαλο- ηµικρανία Θροµβοπενία, αρνητικές αιµοκαλλιέργειες, βιαστική εµπειρική αντιµικροβική χηµειοθεραπεία. Αρχική διάγνωσις βάσει αιµατολογικής εικόνος θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα. Μαγνητική Τοµογραφία,Διαθωρακικό διοισοφαγικό υπερηχογράφηµα. Χειρουργική επέµβασις Αιµολυτικός στρεπτόκοκκος στό αίµα gkd 09

35 MRI Scan of the Brain, Showing Multiple, Bilateral Cerebral Infarctions (Arrows) Thomas M and Wang A. N Engl J Med 2008;359:

36

37 Specimen of the Mitral-Valve Leaflet Thomas M and Wang A. N Engl J Med 2008;359:

38 Το Ιπποκράτειο Πνεύµα ΠΑΡΩΤΙΤΙΣ 1 Πολλοί παρουσίασαν παρωτίτιδες, ετερό- πλευρες,ή αµφοτερόπλευρες, τίς περισότερες φορές χωρίς πυρετό, ώστε δέν εχρειάσθη νά κατακλιθούν. Σέ µερικές όµως παρετηρήθη ελαφρός πυρετός, αλλά τά οιδήµατα υπεχώρησαν εύκολα χωρίς νά διαπυηθούν σέ κανένα., όπως συµβαίνει σέ άλλης αιτίας διογκώσεις. Είχαν δε τ ακόλουθα χαρακτηριστικά: ήσαν µαλακά, µεγάλα εξαπλωµένα, χωρίς φλεγµο-νή καί πόνο. σέ όλες δε τίς περιπτώσεις εξηφανίσθησαν χωρίς συµτώµατα

39 Το Ιπποκράτειο Πνεύµα ΠΑΡΩΤΙΤΙΣ 2 Συνέβησαν δέ σέ παιδιά, καί νέους, κυρίως στίς παλαίστρες καί τά γυµναστήρια. Λιγες µόνον γυναίκες έπαθαν. Πολλοί επαρουσίασαν ξερόβηχα, χωρίς από-χρεµψη, ενώ είχαν βράγχος τής φωνής. Μετά από λίγο, σέ µερικούς οµως καί αργότερα, ενεφανίσθησαν οδυνηρές φλεγµονές στον ένα ή καί τούς δύο όρχεις, σ άλλους µέ πυρετό σέ άλλους χωρίς πυρετό. Οι περισσότεροι υπέφεραν πολύ. Ιπποκράτους Επιδηµειών τό

40 Το Ιπποκράτειο Πνεύµα Επιδηµιών το Πρώτον Εν Θάσω, πρό αρκτούρου ύδατα πολλά, µεγάλα εν βορείοισιν. Περί δε ισηµερίην και µέχρι πληϊάδος, νότια ύσµατα ολίγα. χειµών βόρειος αυχµοί.ψύχεα. πνεύµατα µεγάλα. χιόνες. Θέρος θερµόν, καύµατα µεγάλα ξυνεχέα και βίαια. ύδωρ ουκ εγένετο. ετησίαι έπνευσαν Εν τη καταστάσει ταύτη, κατά χειµώνα µέν ήρξαντο παραπληγίαι, και πολλοίσιν εγίγνοντο και τινες αυτέων έθνησκον διά ταχέων. Και γαρ άλλως το νούσηµα επίδηµον ήν.

41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Διάγνωσις Κλινικό,επιδηµιολογικό ιστορικό Φυσική εξέτασις Μικροβιολογική επιβεβαίωσις Καλλιέργεια, Χρώσις Gram. Φορία(παράδειγµα, λ. αναπνευστικού) Ανοσολογική Μελέτη ( διαφορά τίτλου) Μοριακές Μέθοδοι (PCR) Επί Ιώσεων αναζήτησις ιού µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, αριθµός αντιγράφων RNA(HIV)

42 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΣ Πολύ συχνό πρόβληµα στά παιδιά Στίς µισές περίπου περιπτώσεις τό παθογόνο αίτιο δέν ανευρίσκεται. Τελευταία µελέτη σέ 350 περίπου παιδιά, µέ τή χρησιµοποίησι νεωτέρων εργαστη- ριακών µεθόδων απέδειξε ότι στό 90-95% 95% ευθύνονται βακτήρια, αναπνευστικοί ιοί καί άλλα µικροβιακά αίτια. Η µή ανταπόκρισις στά συνήθη αντιµικροβιακά εξηγείται.κατάχρησις-αντοχήαντοχή Clinical Infectious Disease online December 2006

43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Επιρρεπείς στις Λοιµώξεις Ανοσοκατεσταλµένοι Γέροντες νεογνά Κατάκοιτοι από ανίατες νόσους Νοσηλευόµενοι στις ΜΕΘ (διασωληνωµένοι µε αγγειακούς καθετήρες, µε ουροκαθετήρες) Τραυµατίες Χειρουργηµένοι

44 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ανοσοκαταστολή, επίκτητος, δευτερογενής Νεφροπάθειες, Νεφρική ανεπάρκεια Νεοπλασίες και λευχαιµίες (εκ της νόσου και της θεραπείας) Κορτιζονοθεραπεία, Ανοσοκατασταλτικά Μεταµοσχεύσεις Νόσοι συνδετικού ιστού (ή θεραπεία)

45 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αντιµετώπισις Πρόληψις, Θεραπεία Υγειονοµικά, Επιδηµιολογικά Μέτρα Εµβόλια Αντιµικροβιακή Θεραπεία Συµπτωµατική, Ανακουφιστική Υποστηρικτική Θεραπεία

46 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Διαρροϊκές νόσοι ( rotavirus,σαλµονέλλα..) Τό ένα τρίτον τού παγκοσµίου πληθυσµού δέν έχει πρόσβασι σε καθαρό νερό. AIDS Φυµατίωσις, Ελονοσία -Πνευµονία και αναπνευστικές λοιµώξεις Μηνιγγίτις ( ζώνη κάτω τής Σαχάρας ) Λυµφατική Φιλαρίασις, τύφλωσις των ποταµών (river blidness)-oncocerciasis Mectizan, µαυρη µυγα Λέπρα, Σχιστοσωµίασις Ελλιπείς εµβολιασµοί

47 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Έξη εκατ.παιδιά στήν Ασία πεθαίνουν κάθε χρόνο από υποσιτισµό καί από λοιµώξεις πού είναι δυνατόν νά προληφθούν µέ εµβόλια. Τά χρήµατα πού µέ πολλή προσπάθεια καί κόπο µαζεύονται, πολλές φορές δέν είναι δυνατόν νά φθάσουν στόν προορισµό τους γιατί ελλείπει η υποδοµή πού θά τά χρησιµοποιήση.

48 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Αναδυόµενες Νέες Λοιµώξεις Ηπατίτις C. 300 εκατοµύρια διεθνώς. Οδηγεί σέ χρονιότητα,κίρρωσι, καρκίνο καί ηπατική ανεπάρκεια. HCV+HIV Πανδηµία HIV/AIDS Σε 150 υπολογίζονται τά νέα αναδυόµενα παθογόνα,τά τελευταία 30 χρόνια. Πανδηµία γρίππης τών χοίρων H1N1( H1N1(2009) Γ.Κ.Δ

49 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Εµβόλια Προστασία έναντι µερικών ελυτροφόρων βακτηριδίων έχει επιτευχθεί µέ τήν ανοσο- ποίησι µέ ολιγοσακχαρίδη,ή πολυσακχαρίδη τού ελύτρου, αλλά αυτά τ ανεξάρτητα από τά Τ κύτταρα αντιγόνα προκαλούν τήν παραγωγή µόνον IgM αντισωµάτων,πού δέν προστατεύουν τά νεογνά. Σύζευξις τών σακχαριδών µέ µία πρωτεϊνη προκαλεί τήν παραγωγή καί IgG αντισωµάτων. Γ.Κ.Δ 2001

50 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Εµβόλια Το εµβόλιο τού τύφου Vi-r EPA σε µεγάλη ελεγχόµενη µελέτη στό Βιετνάµ από τά NIH καί τοπικές υγειονοµικές αρχές εδείχθη 90% δραστικό σέ 5525 παιδιά 2-5 ετών. Είναι τό τέταρτο συζευγµένο εµβόλιο. Τά προηγούµενα είναι τού Hib,τό επταδύναµο πνευµονιοκοκκικό καί το AC µηνιγγοκοκκικό επίσης επιτυχή. Gue Guerrant, RL, Kosek,M., NEJM,editorial, 2001,344,1323) Γ.Κ.Δ

51 Infections in Developing Countries Tuberculosis Dr. Martha Bedelu, Mé- decins sans Frontières res South Africa HIV pre- valence 25% TB inci- dance 1122 /

52 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα. Φυµατίωσις 2 Τό παράδοξο είναι ότι αν καί υπάρχει δραστική ( φθηνή σχετικώς) θεραπεία, η φυµατίωσις αποκτείνει περί τά 3 εκατ. κατ έτος. Αυτό τό παράδοξο είναι ενδεικτικό τής τραγικής αποτυχίας τού νά χρησιµο- ποιηθούν ιατρικές πρόοδοι γιά τό ευρύτερο όφελος τής Ανθρωπότητος. Γ.Κ.Δ 2001

53

54 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα. Φυµατίωσις 3 Ο ΠΟΥ από ετών (1987) έχει προωθήσει τήν εποπτευοµένη χορήγησι των φαρµάκων (DOTS).( Directly Observed Therapy Short hort-course) course). Η µέθοδος έχει µεν αποδώσει, αλλά οχι ικανοποιητικώς. Οι πάσχοντες δέν πηγαίνουν στά ιατρεία, η δε πρωτογενής φροντίδα δέν επαρκεί. Γ.Κ.Δ 2001

55 DOTS Στήν Αφρική

56 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα. Φυµατίωσις 4 Παγκοσµίως υπολογίζεται ότι µόνον 15% τών πασχόντων µέ θετικά πτύελα υποβάλλονται σέ θεραπεία µέ τό σχήµα DOTS. Τό εν τρίτον τού πληθυσµού τής οικου- µένης υπολογίζεται ότι έχει λανθάνουσα µόλυνσι από φυµατίωσι. Τό 10% απ αυτούς θά αναπτύξει ενεργό φυµατίωσι (εν απουσία AIDS) Γ.Κ.Δ 2001

57 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Influenza- Γρίππη Πανδηµία 1918 : Η1Ν1 Shift, Drift αιτία στό νά επιζή η γρίππη, παρότι αφήνει καλή καί µόνιµη ανοσία Οι δύο γλυκοπρωτεϊνες τού ιϊκού φακέλλου Aiµαγλουτινίνη (Η) καί Νευροαµινιδάση (Ν) υφίστανται συνεχείς αντιγονικές µεταβολές. Shift επισυµβαίνει µόνον στήν οµάδα Α συχνότερα στήν Η καί σπανιώτερα στήν Ν. Γ.Κ.Δ.2004

58 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη- Εµβόλια Η γλυκοπρωτεϊνη τής επιφανείας τού ιού (Η) είναι υπεύθυνη γιά τήν προσκόλλησι καί τήν είσοδο τού ιού στό κύτταρο τού ξενιστού µέ σύντηξι (fusion ) Η νευροαµινιδάση (Ν) είναι ένζυµο τού οποίου η κυρία λειτουργία είναι η διευκόλυνσις τής επεκτάσεως τού ιού από κύτταρο σέ κύτταρο. Γ.Κ

59 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη- Εµβόλια συν. Εφέτος είχαµε τό φαινόµενο Drift(ολίσθησις) (ολίσθησις), πού αφορά σέ λεπτότερες µεταβολές καί οδηγεί σέ άθροισι µεταλλαγών τών υποδοχέων τών αντισωµάτων έναντι τής Η, τής Ν ή καί αµφοτέρων καί έτσι καταργείται ή σύνδεσις µερικών αντισωµάτων. Συνεπεία αυτού τά στελέχη εξαπλούνται εύκολα σέ περιβάλλον µερικής ανοσίας. Οι µεταλλαγές αυτές τής ολισθήσεως, συµβαίνουν στήν οµάδα Α καί στήν οµάδα Β Γ.Κ..2004

60

61 Pandemic H1N1

62 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Influenza- Γρίππη Τίς ετήσιες επιδηµίες στόν άνθρωπο,προκαλούν οι υπότυποι H1N1,H1N2 καί H2N3, ο οποίος εισήχθη στόν ανθρώπινο πληθυσµό τό 1968 καί ευθύνεται γιά τίς τελευταίες επιδηµίες Reassortment.Ο Ο ιός δηµιουργεί γενετική ποικιλότητα µέ τό νά αναµιγνύει γενετικό υλικό από δύο πηγές.επειδή είναι r n a υπόκειται σέ πολλά γενετικά λάθη BMJ,Jan.31,2004,editorial Pandemic risks from bird flu γ.κ.δ 04

63 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη τών Πουλερικών Avian Influenza Πηγή τών ιών είναι η δεξαµενή στά ιπτάµενα υδρόβια πτηνά από τά οποία µεταδίδεται στά καλλιεργούµενα πουλερικά καί στούς χοίρους. Ο φόβος όλων είναι µήπως ο ιός πάρει στοιχεία από ανθρώπινο ιό, πράγµα πού µπορεί νά γίνη στό χοίρο, οπότε θά αρχίση η µετάδοσις από ανθρώπου σε άνθρωπο. εδοµένου τού πολύ λοιµογόνου ιού Η5Ν1 οι φόβοι γιά πανδηµία αυξάνονται Γ.Κ..2004

64 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη τών Πουλερικών Avian Influenza Παρασκευή εµβολίου είναι σχεδόν αδύνατος. Τά εκκολαπτόµενα αυγά δέν είναι πρόσφορα γιά τό σκοπό αυτό γιατί ο Η5Ν1 είναι τόσο λοιµογόνος πού τά καταστρέφει ταχέως. Τά αντιϊικά φάρµακα αποδεικνύονται ανίσχυρα Η γρίππη είναι πιό µεταδοτική από τό SARS καί τά µέτρα αποµονώσεως απίθανον νά δράσουν. Οι χειριζόµενοι τά πουλερικά πρέπει νά λαµβάνουν αυστηρά µέτρα προφυλάξεως The Lancet editorial 24 Ian.2004,Avian Influenza:the threat looms Γ.Κ..2004

65 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη τών Πουλερικών Avian Influenza Παρασκευή εµβολίου είναι σχεδόν αδύνατος. Τά εκκολαπτόµενα αυγά δέν είναι πρόσφορα γιά τό σκοπό αυτό γιατί ο Η5Ν1 είναι τόσο λοιµογόνος πού τά καταστρέφει ταχέως. Τά αντιϊικά φάρµακα αποδεικνύονται ανίσχυρα Η γρίππη είναι πιό µεταδοτική από τό SARS καί τά µέτρα αποµονώσεως απίθανον νά δράσουν. Οι χειριζόµενοι τά πουλερικά πρέπει νά λαµβά-νουν αυστηρά µέτρα προφυλάξεως The Lancet editorial 24 Ian.2004,Avian Influenza:the threat looms Γ.Κ..2004

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS Υπόδειγµα συγχρόνου ηλεκτρονικώς συντονισµένης µελέτης τής πρώτης πανδηµίας τού 21ου αιώνος. Εχρησιµοποιήθη η διεθνής επικοι- νωνία καί κοινοποίησις τών ερευνητι- κών ευρηµάτων µεταξύ τών διαφόρων κέντρων υπό τήν καθοδήγησι καί εποπτεία τού ΔΟΥ (WHO)

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS Οξύ Βαρύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (ΟΒΑΣ) Εθορύβησε διεθνώς διότι έδειξε µεγάλη κι εύκολη µεταδοτικότητα καί θνητότητα κυµαινοµένη από10-15%. 15%. Συγκρινόµενοι µέ τήν πανδηµίαν τού αιώνος τό AIDS,οι αριθµοί ωχριούν: Διεθνώς ούτε 8000 περιπτώσεις καί θάνατοι κάτω τών 800. ΓΚΔ 2003

68 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS(ΟΒΑΣ) Τά πρώτα θύµατα ήσαν γιατροί καί υγειονοµι- κό προσωπικό. Ο 40χρονος ιταλός γιατρός τού WHO καί τών Medécins sans frontières res αντελήφθη τή νόσο καί τήν περιέγραψε στό Hanoi.Απέθανε εντός µηνός. Εκ τών υστέρων διεπιστώθη ότι η νόσος εξε- κίνησε πολύ ενωρίτερα από τη νότιο Κίνα Guangdong Province καί πολύ σύντοµα απεµονώθη τό παθογόνο αίτιο.

69 Carlo Urbani ΠΕΡΙΈΓΡΑΨΕ ΤΟ SAARS απο το οποίον και απέθανε

70 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS(ΟΒΑΣ) Η κλινική εικών δέν διέφερε από πνευµονία Ταχέως ενεφάνιζε ARDS καί αναπνευστική ανεπάρκεια Διεπιστώθη ως τό πιθανώτερο αίτιο νέον είδος corona virus,ο οποίος ανευρίσκεται σέ άγρια ζώα τής περιοχής ( νυχτερίδες,civets) Μετεδόθη σέ πιθήκους Macaca όθεν καί ξανα- απεµονώθη (επληρώθησαν aιτήµατα Koch) (PromedMAIL,30sept.2005 Γ.Κ.Δ.2003,2005

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΚΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης.

Πτυχιακή εργασία. Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Νοσηλεία ασθενών με HIV λοίμωξη: Γνώση, προστασία και ενημέρωση εναντία στον τρόμο και το κοινωνικό αποκλεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Φεβρουάριος 2014 Αρ.36/ Έτος 4ο ISSN 1792-9016 http://www.keelpno.gr, info@keelpno.gr Εκσυγχρονισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ΟΡΙΣΜΟΣ Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν οµάδα µεταδοτικών νοσημάτων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς (ιούς, μικρόβια) που µεταδίδονται -σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ World Health Alphabetization Educational series ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟΥ 2009 Dr. Rath Health Foundation Dr Aleksandra Niedzwiecki Dr Matthias Rath ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 2, σελ. 54-60 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΨΙΝΑΚΗ Η ευαισθησία, η ειδικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εισηγητής : Ηλίου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη 2009 Προλογος Η ηπατίτιδα που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Ένα νέο εµβόλιο γρίπης για τα παιδιά Ένα αδρανοποιηµένο τετραδύναµο εµβόλιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς ιούς γρίπης Β, φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(25):418-431 Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις Αν και τα άτυπα μυκοβακτηρίδια ανακαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ»

«ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΒΟΥΛΚΙ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρµογή υγιεινής των χεριών των νοσηλευτών, συγκριτική αξιολόγηση σε παθολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων

Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ. Καθηγήτρια :Ηλίου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 1) Μυκητιακή µηνιγγίτιδα µετά από επισκληρίδια έγχυση µολυσµένου σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του αίματος βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α ν α σ κ ό π η σ η Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών ΕΚΔΟΣΗ Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Iατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης EDITION Laboratory of Hygiene and Environmental Protection Medical School Democritus University of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΦΡΟ ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ AIDS. ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ». ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΠΑΛΑΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΦΡΟ ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ AIDS. ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ». ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΠΑΛΑΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΦΡΟ ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ AIDS. ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ». ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΠΑΛΑΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων)

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Πρωτόκολλα Συνεργασίας Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου, καθηγητή κ. Στέφανο Μαντζούκα, για τις πολύτιμες συμβουλές και τη διακριτική επιτήρηση, ώστε να ολοκληρώσω

Διαβάστε περισσότερα