ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Γεώργιος Κ. Δαϊκος

2 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Πρόοδοι τόν 20ό Αιώνα, 1 Μέσα σε µια γενεά εσηµειώθη εκρηκτική πρόοδος στίς λοιµώξεις. Όταν απεφοίτησα από τήν Ιατρική Σχολή δέν υπήρχε αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία. Η ελονοσία, ο τυφοειδής πυρετός, η φυµατίωσις ήσαν συνηθισµένες. Πολιοµυελίτις (1949 Boston, σιδηρούς πνεύµων). Επαθα ο ίδιος : φυµατίωσι, ελονοσία, δάγκειο,αµοιβαδική δυσεντερία Γ.Κ., 2001

3 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Πρόοδοι τόν 20ό Αιώνα, 2 Εκυκλοφόρησε πληθώρα αντιµικροβιακών ουσιών γιά ποικιλία λοιµώξεων περιλαµβανοµένων ιών καί µυκήτων Κατεσκευάσθησαν πολλά εµβόλια όπως τής πολιοµυελίτιδος, η οποία έχει εξαλειφθή σέ µεγάλο βαθµό. Η ευλογιά εξερριζώθη. Η µεγάλη πρόοδος εσηµειώθη µέ υγειονοµικά µέτρα καθώς καί µέ συστηµατικούς εµβολιασµούς. Η αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία δέν εξερρίζωσε νόσους Η Πανδηµία τού AIDS υπερκαλύπτει τίς όντως µεγάλες προόδους σέ άλλες λοιµώξεις, χωρίς νά διαφαίνεται φώς υπερνικήσεώς της. Γ.Κ., 2001

4 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Η αισιοδοξία πού ηκολούθησε τίς όντως εντυπωσιακές επιτυχίες, ήταν τόση ώστε νά θεωρείται ότι οι λοιµώξεις ευρίσκοντο πλέον υπό έλεγχο. Στό περιοδικό Time ( 25 Φεβρ.1966) εγράφετο : «οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι τό 2000 ιογενείς καί βακτηριακές λοιµώξεις θά έχουν εξαφανισθή από τή ζωή µας» Η ιατρική προσοχή εστράφη πρός τίς χρόνιες παθήσεις του γηράσκοντος πληθυσµού. Γ.Κ., 2001

5 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Η αισιοδοξία αυτή οδήγησε τό 1969 τόν Surgeon General( HΠA),W.H. Stewart, ν αναφέρει στό Κογκρέσσο ότι ήτο πλέον καιρός«to to close the book on infectious diseases» Πολύ βιαστικό συµπέρασµα, που έδειχνε υποτίµησι του εχθρού. Οι λοιµώξεις προκαλούνται από ταχέως πολλαπλασιαζόµενους ζώντες πανάρχαιους(µονοκυττάριους) οργανισµούς, πού συνεχώς µεταλάσσονται καί προσαρµόζονται.

6 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Παρά τίς ιστορικές αυτές προόδους εξακο- λουθούν καί σήµερα ν αποθνήσκουν άνθρωποι από λοιµώξεις. Υπολογίζονται ετησίως 13 εκ. θάνατοι διεθνώς. Στόν πόλεµο, τά µικρόβια ενίκησαν καί ως φαίνεται θά εξακολουθούν νά έχουν τον τελευταίο λόγο. Παλαιές λοιµώξεις επιµένουν καί νέες τίς διεδέχθηκαν. Γ.Κ.Δ. 2001

7 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα Αντοχή µικροβίων, αχρηστεύει τίς υπάρχουσες αντιµικροβιακές ουσίες. Ανοσοκαταστολή, επίκτητος,δευτερογενής Επιβίωσις πληθυσµιακών οµάδων επιρρεπών σε λοιµώξεις. Αναδυόµενες νέες ή παλαιές λοιµώξεις Λοιµώξεις στίς υπανάπτυκτες χώρες. «Λοιµώξεις τών πτωχών» Γ.Κ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιατρικό Δέον «Οκόσα διά κινδύνων λέγειν τά προγενόµενα.γιγνώσκειν τά παρεόντα.προλέγειν τά εσόµενα.µελετάν ταύτα. Ασκέειν περί τά νουσήµατα δύο Ωφελέειν ή µή βλάπτειν. Η τέχνη διά τριών, τό νούσηµα, ο νοσέων, καί ο ιητρός. Ιητρός,υπηρέτης τής τέχνης. υπεναντιούσθαι τώ νοσήµατι τόν νοσεύντα µετά τού ιητρού χρή». Ιπποκράτους Επιδηµειών τό Πρώτον ΙΙ,5

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιατρικό Δέον «Σέ όλες τίς επικίνδυνες αρρώστιες πρέπει νά έχη κανείς υπόψει του τά προηγούµενα, νά γνωρίζη τήν παρούσα κατάσταση καί νά προλέγη τά µέλλοντα νά συµβούν. Νά εξετάζη προσεκτικά τά πράγµατα. Γιά τίς αρρώστιες πρέπει νάχη υπόψει του δύο: νά ωφελεί, ή τουλάχιστον νά µή βλάπτη Η τέχνη συνίσταται σε τρείς βλάπτη. Η τέχνη συνίσταται σε παράγοντες : τήν αρρώστια, τόν άρρωστο καί τό γιατρό. Ο γιατρός είναι υπηρέτης τής τέχνης. Ο άρρωστος πρέπει νά βοηθή τό γιατρό στήν καταπολέµησι τής αρρώστιας» Ιπποκράτους Επιδηµ.τό Πρώτον ΙΙ,5

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Μικρόβιο Ξενιστής(Πάσχων)-Γιατρός Φορία Ιατρογενείς Λοιµώξεις Νοσοκοµειακές Λοιµώξεις Λοιµώξεις επί ανοσοκαταστολής Μικρόβια Παθογόνα Σαπρόφυτα- Ευκαιριακά (opportunist) Λοιµώξεις από Τοξίνες (διφθερίτις,τέτανος,αλαντίασις)

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αιτήµατα Koch Αποµόνωσις Καλλιέργεια Μετάδοσις σε πειραµατόζωο(προβληµατική) προβληµατική) Εκ νέου αποµόνωσις απ αυτό Βρουκέλλωσις Ελικοβακτηρίδιο (Marshal) Carrion, Bartonella Wipple, Tropheryma

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Robert Koch 1876 Ανεκάλυψε το βάκιλλο του άνθρακος 1882 Η µεγάλη ανακάλυψις του βακίλλου της φυµατιώσεως. Κατά τη νεκροτοµή 36χρονου ανδρός πού απέθανε εντός 4 ηµερών από της νοσήσεώς του παρετήρησε πλήθος φυµατίων στα σπλάχνα του. Τά ελειοτρίβησε και τά ήνεσε σε κουνέλια και ινδικά χοιρίδια.

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Robert Koch, συνεχ. Στους ιστούς των πειραµατοζώων παρετήρησε λεπτούς µικρούς βακίλλους, όµοιους µ εκείνους πού είδε και στους ιστούς των πασχόντων. Προσεπάθησε να καλλιεργήση τους βακίλλους σε θρεπτικά υλικά, αλλά και µετά δύο εβδοµάδες δεν έβλεπε ανάπτυξι. Είχε όµως επιµονή και υποµονή και επερίµενε, οπότε ενεφανίσθη η ανάπτυξις και ευρέθησαν πάλιν οι ίδιοι βάκιλλοι. Στην Εταιρεία Φυσιολογίας του Βερολίνου παρουσίασε τά ευρήµατα παρόντος του Virchow, πού δεν τον επίστευε.

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αιτήµατα Koch Βρουκέλλωσις Οκόσοισι πυρετοί µακροί, τούτοισιν φύµατα, και ες τά άρθρα πόνοι εγγίνονται.(ιπποκρ.αφορισµοί,7ον,64 Περιγραφή, αποµόνωσις τού µικροκόκκου (µετέπειτα brucella) melitensis από πάσχουσες αίγες (David Bruce, Malta ) Mετάδοσις µέ τροφή µολυσµένη, σε υγιείς αίγες, ορολογική αντίδρασις+, κι εκ νέου αποµόνωσις τού µικροβίου από τό αίµα. (Τhemistokles Zammit,Μalta)

15 Brucellosis Careful epidemiologic history most important, leading often to diagnosis,e.g. Α middle aged man lying in bed with severe back pain for two months unable to stand or walk Wife and young daughter: moderate fever of 10 days, treated with temporary success by antibiotics.

16 Brucellosis Epidemiologic history. During an excursion to Delphoi, they had lunch in Arahova. Among other things they ate a local goat cheese (fromaela) Those that had it fried (saganaki) developed no illness. The man with the back pain, his wife and daughter with the fever ate it raw.

17 Brucellosis Diagnostic studies: Bone x-rays while at first were negative later revealed lumbar spondylitis (L1). ( Modern imaging techniques were not yet available.) and high level of brucella agglutinating antibodies. The two ladies with the fever had also high agglutinating titres.

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ελικοβακτηρίδιον Πυλωρού Είναι πάνω από δέκα χρόνια αφότου ο B.J Marshall στήν Αυστραλία κατέπιε θρεπτικό ζωµό µέ καλλιέργεια καµπυλο- βακτηριδίου τού πυλωρού γιά ν'αποδείξη τήν αιτιολογική σχέσι του µέ τή γαστρίτιδα,πράγµα πού απεδείχθη εν συνεχεία µέ γαστροσκόπησι καί αποµόνωσι τού µικροβίου από τη φλεγµαίνουσα περιοχή. Επληρώθησαν έτσι εν µέρει τά αιτήµατα τού Koch Βραβείον Nobel Ιατρικής 2005! ΓΚΔ

19 Ελικοβακτηρίδιο Πυλωρού

20 Dr. R.Warren Prof.Barry Marshall after receiving the Nobel price BMJ,Oct.8, 05 Ελικοβακτηρίδιον Πυλωρού Γαστριτις, Έλκος, Καρκίνος

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κλινική εικών Ιστορικό λεπτοµερές και επιδηµιολογικό(παράδειγµα ελονοσία, βρουκέλλωσις) Λειτουργικές Εκδηλώσεις, αναλόγως του πάσχοντος συστήµατος, ή οργάνου. Συνοδά γενικά φαινόµενα- κυτταροκίνες Αντικειµενικά ευρήµατα (φυσική εξέτασις) Μικροβιαιµία -Σήψις

22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Μεθοδολογία Επιδηµιολογία τών µικροβιακών στελεχών. Ταυτοποίησις, πλασµιδιακή ή χρωµατο- σωµατική γονιδιακή ανάλυσις, DNA fingerprinting κλπ Μέ τήν πολυτοπική ηλεκτροφορητική ενζυµική ανάλυσι ή ηλεκτροφορητική τυποποίησι είναι δυνατόν να τυποποιηθούν στελέχη µέ ακρίβεια και να διαπιστωθή η πηγή και η πορεία µιάς διασποράς στο νοσοκοµείο, ή την κοινότητα.

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Μοριακές Μέθοδοι Αλυσιδωτή Αντίδρασις Πολυµεράσης Η πιό εύχρηστος µοριακή µέθοδος πού εισάγεται όλο καί περισσότερο στή διαγνωστική µας. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη γιά ανίχνευσι καί αναγνώρισι µή δυναµένων νά καλλιεργηθούν παθογόνων. Επίσης για τη διάγνωσι νόσων από υλικά, όπου δεν είναι δυνατόν ν ανευρεθούν µικρόβια.π.χ. πλευριτικό υγρό(φυµ), εγκεφαλονωτιαίο κλπ

24 Αδυναµίες τής Αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας σήµερα Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Δύο κλώνοι ενετοπίσθηκαν στό UK ως ενεχόµενοι σέ επιδηµίες: είναι τά EMRSA EMRSA-15 καί EMRSA-16, πού αποτελούν 95% τών αποµονουµένων στό ΗΒ σταφυλοκοκκικών στελεχών. Η απόκτησις αντοχής είναι ηυξηµένη, αλλά δέν συνοδεύεται από επιβράδυνσι τής αναπτύξεως(επιβίωσις). the prescriber is faced with a different problem, the widespread dissemination of a limited number of virulent MRSA types. these clonal strains will become pan-resistant and completely untreatable with antibiotics Amyes,S.G.B. Treatment of staphylococcal infection Editorial Brit. Med. J ,330,7498

25 Αδυναµίες τής Αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας σήµερα Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Επιδηµίες δοθιηνώσεως καί περιπτώσεις επιθετικών νεκρωτικών πνευµονικών λοιµώξεων σέ νέους κατά τ άλλα υγιείς ανθρώπους στήν κοινότητα,όχι στό νοσοκοµείο). ( The Lancet Inf.Dis.op.cit.) Necrotizing fasciitis (NEJM, April 7,2005,) Όλα τά στελέχη περιείχαν γόνους κωδικοποιούντας γιά λευκοσιδίνη Panton- Valentine (pvl) καί τήν cassete SCCmec II,III, κωδικοποιεί πολυαντοχή) (II,III Κατ αρχήν θεραπεία: Βανκοµυκίνη Βανκοµυκίνη-Τεικοπλανίνη γκδ 2005

26 Αδυναµίες τής Αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Furuncle near the right knee Lancet Inf. Dis. May 05

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αλυσιδωτή Αντίδρασις Πολυµεράσης Σέ περιπτώσεις πασχόντων από bacillary angiomatosis, peliosis hepatis καί νόσου δηγµάτων γαλής, όπου στά ιστολογικά παρασκευάσµατα διεκρίνοντο µικρόβια χωρίς νά είναι δυνατόν νά καλλιεργηθούν, κατέστη δυνατόν νά πολλαπλασιασθούν (amplified) αλληλουχίες(sequences) 16S rrna από κλινικά δείγµατα καί ν'αποδειχθή τό παθογόνο αίτιο, ένα νέο είδος ρικκετσίας η Rochalimaea henselae, ονοµαζοµένη τώρα Bartonella henselae. Μέ τήν ίδια µέθοδο κατωρθώθη νά διευκρινισθή τό αίτιο τής νόσου τού Whipple(Gram θετικός ακτινοµύκης, Tropheryma whippeli)

28 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Διάγνωσις Περιπτώσεως πάσχοντος από Bartonella Άνδρας 56 ετών µεταµοσχευµένος πρό 5ετίας λόγω ΧΝΑ εκ πολυκυστικού νεφρού. Πυρετός καί µασχαλιαία λεµφαδενοπάθεια. Όλες οι εξετάσεις αρνητικές. Λεπτοµερές ιστορικό έδειξε ότι ο άρρωστος είχε πάρει γατάκι,πού παίζοντας τόν εγρα- τζούνησε. Βλάβη(εξάνθηµα) στή ράχη τής χειρός Βιοψία τής βλάβης ΝEJM, Sept.29,2005,353,13

29 ήγµα γαλής NEJM,Sept.29,2005

30 Bartonella henselae Νόσος εκ δήγµατος γαλής NEJM, Sept.29,2005 Επιδερµική Υπερ πλασία Πυκνή φλεγµονώδης αντίδρασις φλεγµονώδης διήιθησις Μόνο κατόπιν ειδικής χρώσεως εφάνησαν τά µικρόβια. Μετά ένα µήνα διεπιστώθη ορολογικώς αύξησις τού τίτλου αντισωµάτων στό 1/ 8192 (CDC)`

31 Daniel Carrion

32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Η bartonella bacilliformis προκαλεί τήν µπαρτονέλλωση τού Περού, πού έχει δύο µορφές: τήν οξεία, ή πυρετό Oroya, καί τή χρονία, ή περουβιανή ακροχορδόνωση (verruga peruviana ). O φοιτητής ιατρικής Daniel Carrion απέδειξε ότι καί οι δύο νόσοι έχουν κοινό αίτιο. Eµβολιαζόµενος µέ αίµα πάσχοντος από verruga, ενεφάνισε πυρετό Oroya από τόν οποίον καί απέθανε. Η νόσος κατόπιν αυτού ονοµάσθη Carrion s Disease

33 Daniel Carrion

34 Προσοχή στο κύριο ενόχληµα! Taken out of Context, NEJM Dec Γυναίκα 25 ετών µε έντονο πονοκέφαλο- ηµικρανία Θροµβοπενία, αρνητικές αιµοκαλλιέργειες, βιαστική εµπειρική αντιµικροβική χηµειοθεραπεία. Αρχική διάγνωσις βάσει αιµατολογικής εικόνος θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα. Μαγνητική Τοµογραφία,Διαθωρακικό διοισοφαγικό υπερηχογράφηµα. Χειρουργική επέµβασις Αιµολυτικός στρεπτόκοκκος στό αίµα gkd 09

35 MRI Scan of the Brain, Showing Multiple, Bilateral Cerebral Infarctions (Arrows) Thomas M and Wang A. N Engl J Med 2008;359:

36

37 Specimen of the Mitral-Valve Leaflet Thomas M and Wang A. N Engl J Med 2008;359:

38 Το Ιπποκράτειο Πνεύµα ΠΑΡΩΤΙΤΙΣ 1 Πολλοί παρουσίασαν παρωτίτιδες, ετερό- πλευρες,ή αµφοτερόπλευρες, τίς περισότερες φορές χωρίς πυρετό, ώστε δέν εχρειάσθη νά κατακλιθούν. Σέ µερικές όµως παρετηρήθη ελαφρός πυρετός, αλλά τά οιδήµατα υπεχώρησαν εύκολα χωρίς νά διαπυηθούν σέ κανένα., όπως συµβαίνει σέ άλλης αιτίας διογκώσεις. Είχαν δε τ ακόλουθα χαρακτηριστικά: ήσαν µαλακά, µεγάλα εξαπλωµένα, χωρίς φλεγµο-νή καί πόνο. σέ όλες δε τίς περιπτώσεις εξηφανίσθησαν χωρίς συµτώµατα

39 Το Ιπποκράτειο Πνεύµα ΠΑΡΩΤΙΤΙΣ 2 Συνέβησαν δέ σέ παιδιά, καί νέους, κυρίως στίς παλαίστρες καί τά γυµναστήρια. Λιγες µόνον γυναίκες έπαθαν. Πολλοί επαρουσίασαν ξερόβηχα, χωρίς από-χρεµψη, ενώ είχαν βράγχος τής φωνής. Μετά από λίγο, σέ µερικούς οµως καί αργότερα, ενεφανίσθησαν οδυνηρές φλεγµονές στον ένα ή καί τούς δύο όρχεις, σ άλλους µέ πυρετό σέ άλλους χωρίς πυρετό. Οι περισσότεροι υπέφεραν πολύ. Ιπποκράτους Επιδηµειών τό

40 Το Ιπποκράτειο Πνεύµα Επιδηµιών το Πρώτον Εν Θάσω, πρό αρκτούρου ύδατα πολλά, µεγάλα εν βορείοισιν. Περί δε ισηµερίην και µέχρι πληϊάδος, νότια ύσµατα ολίγα. χειµών βόρειος αυχµοί.ψύχεα. πνεύµατα µεγάλα. χιόνες. Θέρος θερµόν, καύµατα µεγάλα ξυνεχέα και βίαια. ύδωρ ουκ εγένετο. ετησίαι έπνευσαν Εν τη καταστάσει ταύτη, κατά χειµώνα µέν ήρξαντο παραπληγίαι, και πολλοίσιν εγίγνοντο και τινες αυτέων έθνησκον διά ταχέων. Και γαρ άλλως το νούσηµα επίδηµον ήν.

41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Διάγνωσις Κλινικό,επιδηµιολογικό ιστορικό Φυσική εξέτασις Μικροβιολογική επιβεβαίωσις Καλλιέργεια, Χρώσις Gram. Φορία(παράδειγµα, λ. αναπνευστικού) Ανοσολογική Μελέτη ( διαφορά τίτλου) Μοριακές Μέθοδοι (PCR) Επί Ιώσεων αναζήτησις ιού µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, αριθµός αντιγράφων RNA(HIV)

42 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΣ Πολύ συχνό πρόβληµα στά παιδιά Στίς µισές περίπου περιπτώσεις τό παθογόνο αίτιο δέν ανευρίσκεται. Τελευταία µελέτη σέ 350 περίπου παιδιά, µέ τή χρησιµοποίησι νεωτέρων εργαστη- ριακών µεθόδων απέδειξε ότι στό 90-95% 95% ευθύνονται βακτήρια, αναπνευστικοί ιοί καί άλλα µικροβιακά αίτια. Η µή ανταπόκρισις στά συνήθη αντιµικροβιακά εξηγείται.κατάχρησις-αντοχήαντοχή Clinical Infectious Disease online December 2006

43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Επιρρεπείς στις Λοιµώξεις Ανοσοκατεσταλµένοι Γέροντες νεογνά Κατάκοιτοι από ανίατες νόσους Νοσηλευόµενοι στις ΜΕΘ (διασωληνωµένοι µε αγγειακούς καθετήρες, µε ουροκαθετήρες) Τραυµατίες Χειρουργηµένοι

44 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ανοσοκαταστολή, επίκτητος, δευτερογενής Νεφροπάθειες, Νεφρική ανεπάρκεια Νεοπλασίες και λευχαιµίες (εκ της νόσου και της θεραπείας) Κορτιζονοθεραπεία, Ανοσοκατασταλτικά Μεταµοσχεύσεις Νόσοι συνδετικού ιστού (ή θεραπεία)

45 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Αντιµετώπισις Πρόληψις, Θεραπεία Υγειονοµικά, Επιδηµιολογικά Μέτρα Εµβόλια Αντιµικροβιακή Θεραπεία Συµπτωµατική, Ανακουφιστική Υποστηρικτική Θεραπεία

46 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Διαρροϊκές νόσοι ( rotavirus,σαλµονέλλα..) Τό ένα τρίτον τού παγκοσµίου πληθυσµού δέν έχει πρόσβασι σε καθαρό νερό. AIDS Φυµατίωσις, Ελονοσία -Πνευµονία και αναπνευστικές λοιµώξεις Μηνιγγίτις ( ζώνη κάτω τής Σαχάρας ) Λυµφατική Φιλαρίασις, τύφλωσις των ποταµών (river blidness)-oncocerciasis Mectizan, µαυρη µυγα Λέπρα, Σχιστοσωµίασις Ελλιπείς εµβολιασµοί

47 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Έξη εκατ.παιδιά στήν Ασία πεθαίνουν κάθε χρόνο από υποσιτισµό καί από λοιµώξεις πού είναι δυνατόν νά προληφθούν µέ εµβόλια. Τά χρήµατα πού µέ πολλή προσπάθεια καί κόπο µαζεύονται, πολλές φορές δέν είναι δυνατόν νά φθάσουν στόν προορισµό τους γιατί ελλείπει η υποδοµή πού θά τά χρησιµοποιήση.

48 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Αναδυόµενες Νέες Λοιµώξεις Ηπατίτις C. 300 εκατοµύρια διεθνώς. Οδηγεί σέ χρονιότητα,κίρρωσι, καρκίνο καί ηπατική ανεπάρκεια. HCV+HIV Πανδηµία HIV/AIDS Σε 150 υπολογίζονται τά νέα αναδυόµενα παθογόνα,τά τελευταία 30 χρόνια. Πανδηµία γρίππης τών χοίρων H1N1( H1N1(2009) Γ.Κ.Δ

49 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Εµβόλια Προστασία έναντι µερικών ελυτροφόρων βακτηριδίων έχει επιτευχθεί µέ τήν ανοσο- ποίησι µέ ολιγοσακχαρίδη,ή πολυσακχαρίδη τού ελύτρου, αλλά αυτά τ ανεξάρτητα από τά Τ κύτταρα αντιγόνα προκαλούν τήν παραγωγή µόνον IgM αντισωµάτων,πού δέν προστατεύουν τά νεογνά. Σύζευξις τών σακχαριδών µέ µία πρωτεϊνη προκαλεί τήν παραγωγή καί IgG αντισωµάτων. Γ.Κ.Δ 2001

50 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Λοιµώξεις στις πτωχές χώρες Εµβόλια Το εµβόλιο τού τύφου Vi-r EPA σε µεγάλη ελεγχόµενη µελέτη στό Βιετνάµ από τά NIH καί τοπικές υγειονοµικές αρχές εδείχθη 90% δραστικό σέ 5525 παιδιά 2-5 ετών. Είναι τό τέταρτο συζευγµένο εµβόλιο. Τά προηγούµενα είναι τού Hib,τό επταδύναµο πνευµονιοκοκκικό καί το AC µηνιγγοκοκκικό επίσης επιτυχή. Gue Guerrant, RL, Kosek,M., NEJM,editorial, 2001,344,1323) Γ.Κ.Δ

51 Infections in Developing Countries Tuberculosis Dr. Martha Bedelu, Mé- decins sans Frontières res South Africa HIV pre- valence 25% TB inci- dance 1122 /

52 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα. Φυµατίωσις 2 Τό παράδοξο είναι ότι αν καί υπάρχει δραστική ( φθηνή σχετικώς) θεραπεία, η φυµατίωσις αποκτείνει περί τά 3 εκατ. κατ έτος. Αυτό τό παράδοξο είναι ενδεικτικό τής τραγικής αποτυχίας τού νά χρησιµο- ποιηθούν ιατρικές πρόοδοι γιά τό ευρύτερο όφελος τής Ανθρωπότητος. Γ.Κ.Δ 2001

53

54 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα. Φυµατίωσις 3 Ο ΠΟΥ από ετών (1987) έχει προωθήσει τήν εποπτευοµένη χορήγησι των φαρµάκων (DOTS).( Directly Observed Therapy Short hort-course) course). Η µέθοδος έχει µεν αποδώσει, αλλά οχι ικανοποιητικώς. Οι πάσχοντες δέν πηγαίνουν στά ιατρεία, η δε πρωτογενής φροντίδα δέν επαρκεί. Γ.Κ.Δ 2001

55 DOTS Στήν Αφρική

56 ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Νέα Προβλήµατα. Φυµατίωσις 4 Παγκοσµίως υπολογίζεται ότι µόνον 15% τών πασχόντων µέ θετικά πτύελα υποβάλλονται σέ θεραπεία µέ τό σχήµα DOTS. Τό εν τρίτον τού πληθυσµού τής οικου- µένης υπολογίζεται ότι έχει λανθάνουσα µόλυνσι από φυµατίωσι. Τό 10% απ αυτούς θά αναπτύξει ενεργό φυµατίωσι (εν απουσία AIDS) Γ.Κ.Δ 2001

57 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Influenza- Γρίππη Πανδηµία 1918 : Η1Ν1 Shift, Drift αιτία στό νά επιζή η γρίππη, παρότι αφήνει καλή καί µόνιµη ανοσία Οι δύο γλυκοπρωτεϊνες τού ιϊκού φακέλλου Aiµαγλουτινίνη (Η) καί Νευροαµινιδάση (Ν) υφίστανται συνεχείς αντιγονικές µεταβολές. Shift επισυµβαίνει µόνον στήν οµάδα Α συχνότερα στήν Η καί σπανιώτερα στήν Ν. Γ.Κ.Δ.2004

58 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη- Εµβόλια Η γλυκοπρωτεϊνη τής επιφανείας τού ιού (Η) είναι υπεύθυνη γιά τήν προσκόλλησι καί τήν είσοδο τού ιού στό κύτταρο τού ξενιστού µέ σύντηξι (fusion ) Η νευροαµινιδάση (Ν) είναι ένζυµο τού οποίου η κυρία λειτουργία είναι η διευκόλυνσις τής επεκτάσεως τού ιού από κύτταρο σέ κύτταρο. Γ.Κ

59 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη- Εµβόλια συν. Εφέτος είχαµε τό φαινόµενο Drift(ολίσθησις) (ολίσθησις), πού αφορά σέ λεπτότερες µεταβολές καί οδηγεί σέ άθροισι µεταλλαγών τών υποδοχέων τών αντισωµάτων έναντι τής Η, τής Ν ή καί αµφοτέρων καί έτσι καταργείται ή σύνδεσις µερικών αντισωµάτων. Συνεπεία αυτού τά στελέχη εξαπλούνται εύκολα σέ περιβάλλον µερικής ανοσίας. Οι µεταλλαγές αυτές τής ολισθήσεως, συµβαίνουν στήν οµάδα Α καί στήν οµάδα Β Γ.Κ..2004

60

61 Pandemic H1N1

62 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Influenza- Γρίππη Τίς ετήσιες επιδηµίες στόν άνθρωπο,προκαλούν οι υπότυποι H1N1,H1N2 καί H2N3, ο οποίος εισήχθη στόν ανθρώπινο πληθυσµό τό 1968 καί ευθύνεται γιά τίς τελευταίες επιδηµίες Reassortment.Ο Ο ιός δηµιουργεί γενετική ποικιλότητα µέ τό νά αναµιγνύει γενετικό υλικό από δύο πηγές.επειδή είναι r n a υπόκειται σέ πολλά γενετικά λάθη BMJ,Jan.31,2004,editorial Pandemic risks from bird flu γ.κ.δ 04

63 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη τών Πουλερικών Avian Influenza Πηγή τών ιών είναι η δεξαµενή στά ιπτάµενα υδρόβια πτηνά από τά οποία µεταδίδεται στά καλλιεργούµενα πουλερικά καί στούς χοίρους. Ο φόβος όλων είναι µήπως ο ιός πάρει στοιχεία από ανθρώπινο ιό, πράγµα πού µπορεί νά γίνη στό χοίρο, οπότε θά αρχίση η µετάδοσις από ανθρώπου σε άνθρωπο. εδοµένου τού πολύ λοιµογόνου ιού Η5Ν1 οι φόβοι γιά πανδηµία αυξάνονται Γ.Κ..2004

64 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη τών Πουλερικών Avian Influenza Παρασκευή εµβολίου είναι σχεδόν αδύνατος. Τά εκκολαπτόµενα αυγά δέν είναι πρόσφορα γιά τό σκοπό αυτό γιατί ο Η5Ν1 είναι τόσο λοιµογόνος πού τά καταστρέφει ταχέως. Τά αντιϊικά φάρµακα αποδεικνύονται ανίσχυρα Η γρίππη είναι πιό µεταδοτική από τό SARS καί τά µέτρα αποµονώσεως απίθανον νά δράσουν. Οι χειριζόµενοι τά πουλερικά πρέπει νά λαµβάνουν αυστηρά µέτρα προφυλάξεως The Lancet editorial 24 Ian.2004,Avian Influenza:the threat looms Γ.Κ..2004

65 ΤΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Γρίππη τών Πουλερικών Avian Influenza Παρασκευή εµβολίου είναι σχεδόν αδύνατος. Τά εκκολαπτόµενα αυγά δέν είναι πρόσφορα γιά τό σκοπό αυτό γιατί ο Η5Ν1 είναι τόσο λοιµογόνος πού τά καταστρέφει ταχέως. Τά αντιϊικά φάρµακα αποδεικνύονται ανίσχυρα Η γρίππη είναι πιό µεταδοτική από τό SARS καί τά µέτρα αποµονώσεως απίθανον νά δράσουν. Οι χειριζόµενοι τά πουλερικά πρέπει νά λαµβά-νουν αυστηρά µέτρα προφυλάξεως The Lancet editorial 24 Ian.2004,Avian Influenza:the threat looms Γ.Κ..2004

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS Υπόδειγµα συγχρόνου ηλεκτρονικώς συντονισµένης µελέτης τής πρώτης πανδηµίας τού 21ου αιώνος. Εχρησιµοποιήθη η διεθνής επικοι- νωνία καί κοινοποίησις τών ερευνητι- κών ευρηµάτων µεταξύ τών διαφόρων κέντρων υπό τήν καθοδήγησι καί εποπτεία τού ΔΟΥ (WHO)

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS Οξύ Βαρύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (ΟΒΑΣ) Εθορύβησε διεθνώς διότι έδειξε µεγάλη κι εύκολη µεταδοτικότητα καί θνητότητα κυµαινοµένη από10-15%. 15%. Συγκρινόµενοι µέ τήν πανδηµίαν τού αιώνος τό AIDS,οι αριθµοί ωχριούν: Διεθνώς ούτε 8000 περιπτώσεις καί θάνατοι κάτω τών 800. ΓΚΔ 2003

68 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS(ΟΒΑΣ) Τά πρώτα θύµατα ήσαν γιατροί καί υγειονοµι- κό προσωπικό. Ο 40χρονος ιταλός γιατρός τού WHO καί τών Medécins sans frontières res αντελήφθη τή νόσο καί τήν περιέγραψε στό Hanoi.Απέθανε εντός µηνός. Εκ τών υστέρων διεπιστώθη ότι η νόσος εξε- κίνησε πολύ ενωρίτερα από τη νότιο Κίνα Guangdong Province καί πολύ σύντοµα απεµονώθη τό παθογόνο αίτιο.

69 Carlo Urbani ΠΕΡΙΈΓΡΑΨΕ ΤΟ SAARS απο το οποίον και απέθανε

70 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ SARS(ΟΒΑΣ) Η κλινική εικών δέν διέφερε από πνευµονία Ταχέως ενεφάνιζε ARDS καί αναπνευστική ανεπάρκεια Διεπιστώθη ως τό πιθανώτερο αίτιο νέον είδος corona virus,ο οποίος ανευρίσκεται σέ άγρια ζώα τής περιοχής ( νυχτερίδες,civets) Μετεδόθη σέ πιθήκους Macaca όθεν καί ξανα- απεµονώθη (επληρώθησαν aιτήµατα Koch) (PromedMAIL,30sept.2005 Γ.Κ.Δ.2003,2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια AIDS 25 εκατ. Θάνατοι από το 1981 έως σήμερα Το AIDS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα;

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Γ. Σαρόγλου Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ Α.. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ιανουάριος 2006 Τι είναι η γρίπη των πτηνών; Η γρίπη των πτηνών είναι µία µολυσµατική νόσος που προσβάλει τα

Διαβάστε περισσότερα

Aντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Aντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Aντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιδημιολογία Η γρίπη εμφανίζεται σε εξάρσεις διαφορετικής έκτασης κάθε χρόνο. Η ένταση των εξάρσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας

NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας Πανδηµία γρίπης προβλέπεται τώρα από τους ειδικούς στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει την πανδηµική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Συγκρίνατε την πρωτογενή µε τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση και απεικονίστε αυτές στο ίδιο διάγραµµα αξόνων. Πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση ονοµάζουµε την απόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΧΟΛΕΡΑ (ICD-10 Α00): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1. Λοιμογόνος παράγοντας H χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που οφείλεται στην προσβολή του εντέρου από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο και η προσέγγιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της διερεύνησης επιδημιών. Χαρακτηριστικά επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων

Το πλαίσιο και η προσέγγιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της διερεύνησης επιδημιών. Χαρακτηριστικά επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων Το πλαίσιο και η προσέγγιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της διερεύνησης επιδημιών Χαρακτηριστικά επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την πανδημία γρίπης (flu pandemic).

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την πανδημία γρίπης (flu pandemic). Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την πανδημία γρίπης (flu pandemic). Η πανδημία γρίπης μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα σε πολλές χώρες και περιοχές του κόσμου. Οι συζητήσεις για μια πανδημία γρίπης έχουν απασχολήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 09.00-11.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 10.00-12.10 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 10.00-10.20 Ανοσοκατασταλτικά και Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. γ 2. α 3. β 4. δ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού - λάθους 1. Σωστό 2. Λάθος 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ MERS- ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-COV) Ιούνιος 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ MERS- ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-COV) Ιούνιος 2013 Σελίδα1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ MERS- ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-COV) Ιούνιος 2013 Α. Εισαγωγή Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έχουν αναφερθεί, έως τις 2 Ιουνίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες απότα. Κουνούπια στην Ελλάδα Ηκατάσταση. σήµερα. ρ. Γεώργιος Κολιόπουλος

Ασθένειες απότα. Κουνούπια στην Ελλάδα Ηκατάσταση. σήµερα. ρ. Γεώργιος Κολιόπουλος Ασθένειες απότα Κουνούπια στην Ελλάδα Ηκατάσταση σήµερα ρ. Γεώργιος Κολιόπουλος Εργαστήριο Εντοµοκτόνων Υγειονοµικής Σηµασίας Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων & Φυτοφαρµακευτικής Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Καλύβα Φ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS. Φυµατίωση. Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη. Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας

Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS. Φυµατίωση. Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη. Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS Φυµατίωση Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας [PAGE 2 - TUBERCULOSIS] ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ Η φυµατίωση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Τι είναι ουρολοίμωξη; Σαν ουρολοίμωξη χαρακτηρίζουμε την βακτηριδιακή λοίμωξη κυρίως οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME Τι είναι; Η αρθρίτιδα του Lyme είναι µία από τις νόσους που προκαλούνται από το µικρόβιο Βorrelia burgdorferi (νόσος του Lyme ή Μπορρελίωση) που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3: Ποιοι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τις ασθένειες των μαθητών/τριών; 40 Ωραία είναι όλα αυτά που μάθαμε για τους μικροοργανισμούς, μέχρι τώρα. Αλλά ποια συγκεκριμένα μικρόβια είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ομοιοστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (HPV)

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (HPV) ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (HPV) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΪΟΣ 2007 Τι είναι η Λιστερίωση; Η Λιστερίωση είναι µια σοβαρή λοίµωξη (ζωονόσος), η οποία προκαλείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις και Παιδιατρικά Τμήματα στο Νοσοκομείο. Κατερίνα Σαμαρά Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. Α.

Λοιμώξεις και Παιδιατρικά Τμήματα στο Νοσοκομείο. Κατερίνα Σαμαρά Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. Α. Λοιμώξεις και Παιδιατρικά Τμήματα στο Νοσοκομείο Κατερίνα Σαμαρά Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. Α. Κυριακού Οι λοιμώξεις οφείλονται σε λοιμογόνους παράγοντες ή σε τοξικά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 13 ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT ΘΕΜΑ:ΥΓΕΙΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΤΑΞΗ Α1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1)ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ- ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 2)AIDS 3)ΜΗΝΙΣΚΟΣ 4)ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ. Καθ. Α.Σκουτέλης Ε Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ. Καθ. Α.Σκουτέλης Ε Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ Καθ. Α.Σκουτέλης Ε Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» ΓΙΑΤΙ Συνοδεύονται απο μεγαλύτερη θνητότητα(32-39%,αλλά και >80%) Προκαλούνται απο ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών Κωνσταντίνος Χαλκιάς Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών «Συνήθη Συµβάµατα του Χειµώνα από το αναπνευστικό και Βασικές γνώσεις αντιµετώπισής τους µε σκευάσµατα OTC- ΒΗΧΑΣ» Ο βήχας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός;

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός; Τι είναι ο πυρετός; Η θερμοκρασία του σώματος του παιδιού σας ποικίλει μεταξύ 36,5 και 37,5 o Κ. Πυρετός υπάρχει όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι σημαντικά υψηλότερη από το κανονικό όταν η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Νακούλας Βασίλειος Επόπτης Δημόσιας Υγείας MSc Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας 1976:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. «Η Παμμακάριστος» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντινίδης Ιωάννης Συντ. Διευθυντής Μανιατάκου Μαρία Επικ. Παθολόγος Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με: Εμπύρετο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού Ιογενή αίτια αναπνευστικών λοιμώξεων Οικογένεια Orthomyxoviridae Influenzavirus Influenzavirus A Influenzavirus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη είναι µια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήµατος που προκαλείται από τους ιούς

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ά ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Oδηγίες για τη διαχείριση περιστατικών με πιθανή λοίμωξη από το MERS- κοροναϊό Απρίλιος 2014 Α. Εισαγωγή Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερώνει για ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ (NEWCASTLE DISEASE)

ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ (NEWCASTLE DISEASE) econteplusproject Organic.Edunet ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ (NEWCASTLE DISEASE) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Α1 - γ, Α2 - δ, Α3 - α, Α4 - β, Α5 - α ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. Φάσμα εκδηλώσεων συγγενών λοιμώξεων Μακροχρόνιες συνέπειες ενδοκρινοπάθειες ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος ΗΠΑΡ συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος Χειρουργικη εκτομη ηπατικων μεταστασεων(πλην παχεος-ορθου) Αμφισβητουμενη Μονον στα πλαισια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθύντρια : Aν. Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015. Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015. Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015 Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Στην έναρξη του φετινού σεµιναρίου παιδιατρικών λοιµώξεων τονίστηκαν αρχικά οι κυριότεροι λόγοι παραµονής λοιµωδών

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Αριάδνη Μαύρου Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Αριάδνη Μαύρου Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αριάδνη Μαύρου Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Τι είναι η βιοτεχνολογία Βιοτεχνολογία = Βιολογία + Τεχνολογία Χρησιμοποίηση της Γενετικής για τροποποίηση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα